Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö"

Transkriptio

1 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut koulutusväylät 14 Lingua 16 Minerva: uusi teknologia koulutuksen alalla 18 Seuranta- ja innovaatiotoiminta 20 Yhteistoimet 21 Täydentävät toimet 22 Leonardo da Vinci 23 Nuoriso 29 Tempus 40 Kulttuuri Media Plus 46 Toimet elearning 50 Televisio ilman rajoja -direktiivi 51 Europe : Euroopan kielten teemavuosi 53 Jean Monnet -hanke 54 Europass-todistus 56 Prince 57 Suora linja Eurooppaan 58 Kumppanuustoiminta kansalaisyhteiskunnan kanssa 59 Euroopan tiedonvälityskeskukset ja -verkostot 61 Ystävyyskaupunkitoiminta 62 Euroopan unionin ja Kanadan välinen yhteistyö 63 Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö 64 Urheilu 65

2 2 Muut koulutuksen ja kulttuurin pääosaston järjestämät yleishyödylliset palvelut 66 Osoiteluettelo 68

3 3 Esipuhe Mahdollisuuksien hyödyntäminen Vuonna 2000 on Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston aloitteesta luotu uusi sukupolvi ohjelmia ja toimia, jotka koskevat yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, nuorisoa, kulttuuria, urheilua ja kansalaisuutta aiheita, jotka ovat meitä kaikkia lähellä. Ne liittyvät henkilöresursseihin, jotka muodostavat Euroopan keskeisimmän voimavaran. Näitä ohjelmia ovat muun muassa Sokrates, Leonardo da Vinci, Nuoriso, Tempus, Kulttuuri 2000 ja Media. Vaikka kullakin ohjelmalla on omat erityiset tavoitteensa, niillä on lukuisia yhteisiä tekijöitä. Niillä tuetaan ihmisten liikkuvuutta, pilottihankkeiden aloittamista sekä mielipiteiden ja toimintatapojen vaihtoa. Niissä rohkaistaan eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla tasoilla. Niissä tavoitellaan laatua ja kannustetaan innovaatioihin. Ne on suunnattu laajalle joukolle toimijoita, instituutioita ja yhdistyksiä. Ne koskevat jopa 31 Euroopan maata. Ne perustuvat sellaisiin perusarvoihin kuin tasa-arvoon, aktiiviseen kansalaisuuteen, harjoitteluun monikulttuurisessa ympäristössä ja elinikäiseen oppimiseen. Koulutusta ja kulttuuria koskevat ohjelmat toimivat kannustimina, joiden ansiosta myönnetään rahoitustukea tuhansille hankkeille, joista puolestaan hyötyvät sadat tuhannet ihmiset. Ne rohkaisevat tekemään aloitteita ja tarjoavat mahdollisuuden konkreettisiin toimiin. Kaikkien näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on vielä kyettävä saamaan ajoissa asianmukaista tietoa ja toimimaan oikeansuuntaisesti. Ohjelmaopas on suunnattu kouluille, yliopistoille, koulutuskeskuksille, yrityksille, kulttuuri- ja media-alan ammattilaisille, alue- ja paikallisviranomaisille, kansalaisjärjestöille sekä niille tuhansille ruohonjuuritason toimijoille, jotka haluaisivat käynnistää eurooppalaisen hankkeen ja tietää, voivatko ne saada siihen yhteisön tukea. Oppaan etuna on se, että yhteen ainoaan julkaisuun on koottu kaikki mekanismit ja menettelyt. Sen tarkoitus on ennen kaikkea käytännöllinen: vastata helppotajuisesti yleisimpiin kysymyksiin, kertoa lukijalle muista tietolähteistä ja antaa kunkin maan linkkiorganisaatioiden yhteystietoja. Elämme koulutuksen ja kulttuurin Euroopassa kansalaisten Euroopassa. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki voivat hyödyntää sitä täysipainoisesti. Viviane Reding Koulutuksesta ja kulttuurista vastaava komission jäsen

4 4 Ohjelmat SOKRATES Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Sokrates on eurooppalainen koulutusalan ohjelma. Sen tarkoituksena on edistää eurooppalaista ulottuvuutta ja parantaa koulutuksen laatua kannustamalla siihen osallistuvien maiden välistä yhteistyötä. Ohjelma pyrkii kehittämään tietojen ja taitojen Eurooppaa sekä vastaamaan paremmin uuden vuosituhannen suuriin haasteisiin: elinikäisen koulutuksen edistämiseen, kaikkien saatavilla olevaan koulutukseen kannustamiseen, tunnustettujen kelpoisuuksien ja pätevyyksien hankkimiseen. Sokrates-toimintaohjelmalla on viisi konkreettista tavoitetta: vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksen kaikilla tasoilla, parantaa Euroopan unionin kielten osaamista, edistää yhteistyötä ja liikkuvuutta koulutuksen kaikilla aloilla, kannustaa innovaatiotoimintaa koulutuksessa, edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikilla koulutusaloilla. Sokrates-ohjelmalla täydennetään jäsenvaltioiden toimintaa pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmien järjestämisestä sekä niiden kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Ohjelmaan osallistuu yhteensä 31 maata Mitkä maat osallistuvat ohjelmaan? Euroopan unionin 15 jäsenvaltiota: Saksa, Itävalta, Belgia, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi. Kolme EFTA/ETA-maata: Islanti, Liechtenstein, Norja Keski- ja Itä-Euroopan 10 assosioitunutta maata: Bulgaria, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Romania, Slovakia, Slovenia Kypros, Malta ja vuodesta 2001 alkaen Turkki Ketkä hyötyvät ohjelmasta? Sokrates-toimintaohjelma on tarkoitettu kaikille koulutusyhteisöön kuuluville: oppivelvollisuuttaan suorittaville oppilaille, opiskelijoille sekä nuorille ja vanhoille opintojensa täydentäjille, koulutettaville tai ammattiaan harjoittaville opettajille sekä opetus-, hallinto- ja johtohenkilöstölle, kaikentyyppisille oppilaitoksille,

5 5 muille koulutukseen liittyville tahoille: virkamiehille ja päättäjille, paikallisille ja alueellisille virkamiehille, vanhempainyhdistyksille, työmarkkinaosapuolille, yrityksille, yritysryhmittymille, kansalaisjärjestöille jne. Mikä on ohjelman kesto? Viisi vuotta kestäneen ensimmäisen kauden ( ) jälkeen Sokratestoimintaohjelmaa jatkettiin seitsemän vuotta kestäväksi kaudeksi ( ). Mikä on ohjelman oikeusperusta? Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 149 ja 150 artikla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 253/2000/EY, tehty 24. tammikuuta 2000 (EYVL L 28, ). Paljonko varoja on käytettävissä? Sokrates-ohjelmalle on myönnetty varoja 1850 miljoonaa euroa seitsemälle vuodelle. Kuka tekee mitäkin? Euroopan komissio (koulutuksen ja nuorison pääosasto) vastaa ohjelman toteuttamisesta. Komissiota avustaa Sokrates-komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Lisäksi jokaiseen osallistujamaahan on perustettu kansalliset toimistot Sokratesohjelmaa varten. Toimistoilla on suorempi yhteys kansalaisiin, ja ne ohjaavat suurelta osin Sokrates-ohjelman toimintaa. Lisäksi toimistoilla on merkittäviä tiedotustehtäviä. Kuinka voi osallistua? Tukihakemusten jättämis- ja valintamenettelyt vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, onko kyseessä Euroopan komission keskitetysti hallinnoima toimintamuoto vai hajautettu toimintamuoto, jota hallinnoivat jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset toimistot (katso tarkemmat tiedot Sokrates-ohjelman eri toimintojen kuvauksesta). Lisätietoja saa: Mistä saa lisätietoja? kunkin maan Sokrates-ohjelman kansallisista toimistoista. Katso toimistojen osoitteet Internet-sivulta Euroopan komission Sokrates-sivuilta seuraavasta osoitteesta: Sokrates-hakuoppaasta, jossa annetaan yksityiskohtaiset tiedot eri toiminnoista ja niihin osallistumisesta. Hakuopas on saatavana 11 kielellä ja sen voi ladata Internetistä (edellä mainitusta osoitteesta) tai saada kansallisesta Sokratestoimistosta. Mitä toimintoja? Sokrates sisältää kahdeksan toimintaa. Ensimmäiset kolme toimintaa koskevat elinikäisen koulutuksen kolmea pääjaksoa: koulua, yliopistoa ja aikuiskoulutusta. Viisi muuta toimintaa ovat monialaisia. 1. Comenius : kouluopetus

6 6 2. Erasmus : korkea-asteen koulutus 3. Grundtvig : aikuiskoulutus ja muut koulutusväylät 4. Lingua : eurooppalaisten kielten oppiminen 5. Minerva : tieto- ja viestintätekniikka koulutuksen alalla 6. Koulutuspolitiikkojen ja -järjestelmien seuranta ja innovaatiotoiminta 7. Yhteistoimet muiden yhteisön ohjelmien kanssa 8. Täydentävät toimet Mitä toimia tuetaan? Sokrates-ohjelmalla tuetaan: valtioiden rajat ylittävää liikkuvuutta koulutusalalla Euroopassa, valtioiden rajat ylittäviin yhteistyökumppanuuksiin perustuvia pilottihankkeita, joilla kehitetään innovaatiota ja laatua koulutus- ja opetusalalla, kielitaidon ja erilaisten kulttuurien tuntemuksen edistämistä, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä koulutusalalla, sellaisia valtioiden rajat ylittäviä yhteistyöverkkoja, jotka edistävät kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa, kansallisten koulutusjärjestelmien ja -politiikkojen seurantaa ja analyysia, tietojenvaihtoa, hyvien toimintatapojen levitystä ja innovaatiotoiminnan lisäämistä edistäviä toimia. Mitkä ovat yhteiset painopistealueet? Jokaisella toiminnalla on etusijalla olevia toimia, jotka voivat pysyä samoina tai muuttua vuosittain. Kaikilla toimilla kuitenkin pyritään tukemaan erityisesti heikommassa asemassa olevia ryhmiä sekä edistämään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia, vammaisten sopeutumista yhteiskuntaan ja rasismin torjumista. Erityistä huomiota kiinnitetään etenkin sellaisten kielten oppimiseen, joita käytetään ja opetetaan vähän. Opiskelua monikulttuurisessa ympäristössä korostetaan myös yhtenä Euroopan kansalaisuuden perustana. Uusi tieto- ja viestintätekniikka on myös etusijalla ohjelmassa sikäli kuin siitä on kasvatuksellista ja innovatiivista hyötyä. Vuosina Erasmus-ohjelman ansiosta Joitakin lukuja 2000 korkeakoulua teki sopimuksen ohjelmaan liittymisestä, korkeakoulut perustivat 35 alakohtaista verkkoa, opiskelijaa sai liikkuvuusapurahan, opetushenkilöstöön kuuluvaa osallistui vaihto-ohjelmiin. Comenius-ohjelman ansiosta: koulua aloitti kumppanuustoiminnan,

7 opetushenkilöstöön ja oppilaitosten johtoon kuuluvaa osallistui vaihtoohjelmiin. Lingua-ohjelman ansiosta : kielten opettajaa ja avustavaa kieltenopettajaa osallistui vaihtoohjelmiin, oppilasta osallistui kielten oppimiseen tähtääviin vaihtoihin.

8 8 Toiminta 1 COMENIUS: KOULUOPETUS Kenelle ohjelma on tarkoitettu? Comenius kattaa koulutuksen ensimmäisen vaiheen esiopetuksesta keskiasteen opetukseen (johon sisältyy myös tekninen ja ammatillinen opetus). Ohjelma on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: opettajille, muulle opetusalan henkilöstölle ja oppilaille, mutta mukaan pyritään saamaan myös koulun ulkopuoliset toimijat, kuten vanhempainyhdistykset, paikallisviranomaiset, yritykset ja työmarkkinaosapuolet. Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Comeniuksen tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja vahvistaa sen eurooppalaista ulottuvuutta sekä edistää kielten oppimista. Lisäksi ohjelmassa korostetaan muutamia pääajatuksia: monikulttuurisessa ympäristössä oppimista, mikä luo perustan Euroopan kansalaisuudelle, heikommassa asemassa olevien tukemista, huonon koulumenestyksen ehkäisemistä ja syrjäytymisen torjumista. Mitä toimia tuetaan? Comeniuksessa on kolme toimintalinjaa. 1) Koulujen väliset kumppanuudet Yhteistyökumppanuudet ovat kolmentyyppisiä. Koulujen yhteistyöhankkeet antavat kouluille (vähintään kolmesta koulusta ja kolmesta osallistujamaasta) mahdollisuuden työskennellä niitä kiinnostavan aiheen parissa. Hankkeiden tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman monta luokkaa ja edistää tällä tavalla tiiviimpää yhteistyötä etenkin eri luokkien ja oppiaineiden välillä. Etusijalla on oppilaiden aktiivisen osallistumisen edistäminen, ja hankkeen ansiosta pieni määrä oppilaita voi lähteä ulkomaille yhdessä opettajien kanssa valmistelemaan ja suunnittelemaan eurooppalaista yhteistyöhanketta. Kieltenoppimishankkeisiin osallistuu kaksi oppilaitosta kahdesta Euroopan maasta. Hankkeiden päätavoitteena on oltava vieraiden kielten oppiminen. Etusijalla ovat vähiten käytetyt ja vähiten opetetut kielet. Hankkeet johtavat yleensä vastavuoroiseen vierailuun kumppanilaitokseen (oppilaiden on oltava vähintään 14-vuotiaita). Koulun kehittämishankkeet koskevat kouluja oppilaitoksina (vähintään kolme koulua kolmesta osallistujamaasta). Koulut vaihtavat kokemuksia opetusmenetelmistä, työn organisointitavoista ja hallinnosta sekä kaikkia osapuolia kiinnostavista aiheista kuten koulukiusaamisen ehkäisemisestä tai erilaisen sosiaalisen tai kulttuuritaustan omaavien oppilaiden sopeutumisesta. Kaikki koulut osallistuvat toimintaan yksittäisesti. 2) Koulujen opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutus Kahdentyyppistä toimintaa voidaan tukea : Monenvälisiä yhteistyöhankkeita erilaisten oppilaitosten ja etenkin opettajien perus- tai täydennyskoulutuksesta vastaavien laitosten välillä. Hankkeiden

9 9 tavoitteena on sellaisten koulutusohjelmien, kurssien ja koulutusstrategioiden laatiminen, joita voidaan käyttää sekä opetusalan henkilöstön koulutuksessa että koululuokissa. Koulutuksen laadun parantamisen ja eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistamisen lisäksi hankkeilla pyritään luomaan yhteyksiä eri Euroopan maissa koulutusalalla työskentelevien henkilöiden välille. Yksittäisiä apurahoja tuleville opettajille (myös apulaisopettajina toimiville tuleville kieltenopettajille), ammatissa toimiville opettajille ja muulle henkilöstölle (oppilaitosten rehtoreille, tarkastajille, ohjaajille, yhteyshenkilöille jne.) virallisessa tai epävirallisessa koulutusjärjestelmässä. Apurahoilla tuetaan osallistumista käytännön harjoitteluun ulkomailla sijaitsevissa kouluissa tai yrityksissä sekä osallistumista eurooppalaisille kursseille yhdessä muunmaalaisten kollegojen kanssa. 3) Comenius-verkkojen perustaminen Comenius-verkoilla pyritään ensisijaisesti lisäämään synergiaa kumppanuussuhteessa olevien koulujen ja opetushenkilöstön koulutukseen tähtäävissä hankkeissa, lisäämään hankkeiden määrää sekä kehittämään ja täydentämään niitä. Comenius-verkko perustetaan osapuolia kiinnostavan aihepiirin ympärille. Verkolla pyritään ennen kaikkea lisäämään Comenius-ohjelmaan osallistuvien henkilöiden ja laitosten eurooppalaista yhteistyötä ja ylläpitämään sitä. Lisäksi verkot mahdollistavat ajatustenvaihdon, ja niiden avulla luodaan yhteinen työympäristö, jonka tarkoituksena on edistää kyseiseen alaan liittyvien innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä. Paljonko rahoitustukea myönnetään? 1) Koulujen väliset kumppanuudet Euroopan komission myöntämä tuki muodostuu kahdesta osasta: hankekohtaisesta vuosittain maksettavasta kiinteästä summasta ja valtioiden väliseen liikkumiseen myönnettävästä, tapauksittain vaihtelevasta summasta. Summa riippuu osallistuvien opettajien ja oppilaiden määrästä. Summa lisätään kiinteään maksuun. Kiinteän summan osuus: Koulujen yhteistyöhankkeet: 2000 euroa hanketta koordinoivalle koululle ja 1500 euroa jokaiselle yhteistyökoululle (vuosittain). Kieltenoppimishankkeet: euroa hanketta koordinoivalle koululle ja yhteistyökoululle. Tukea myönnetään yleensä vain yhdeksi vuodeksi. Koulun kehittämishankkeet: 2000 euroa hanketta koordinoivalle koululle ja 1500 euroa jokaiselle yhteistyökoululle (vuosittain). 2) Koulujen opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutus Monenväliset yhteistyöhankkeet: rahoitustukea voidaan myöntää korkeintaan kolmen vuoden ajan ja tuen suuruus on noin euroa vuodessa, mikä vaihtelee riippuen kyseisestä hankkeesta. Yksittäiset apurahat: Tuen määrä riippuu vierailun kestosta ja laadusta, sekä maasta jossa vieraillaan. 3) Comenius-verkot

10 10 Taloudellista tukea myönnetään korkeintaan kolmeksi vuodeksi noin euroa vuotta kohti ja summan suuruus määritellään hankkeen mukaan. Tukia, jotka eivät yleensä ole yli 1000 euron suuruisia, voidaan myöntää valmistaviin vierailuihin tai seminaareihin osallistuvien laitosten henkilöstölle. 4) Valmistavat vierailut Comenius-ohjelman kolmea monenvälistä yhteistyötoimintaa varten on mahdollista saada apurahaa korkeintaan viikon kestäville valmistaville vierailuille. Hakemus on jätettävä koordinoijana toimivan oppilaitoksen maan kansalliseen toimistoon. Kuinka voi osallistua? 1. Koulujen väliset kumppanuudet: toiminnan hallinta on hajautettu, joten hakemuksista, sopimuksista ja tukien maksuista huolehtivat jokaisen maan kansalliset toimistot. Hakemuksiin on liitettävä Comenius-suunnitelma, jossa koulu esittää lyhyesti eurooppalaiset toimensa ja kumppanuudesta arvioidut tulokset koulun kehittymiselle. Samaa hakumenettelyä käytetään, jos koulu haluaa Comeniusohjelman kautta avustavan kieltenopettajan. 2. Koulujen opetushenkilöstön perus- ja jatkokoulutus Monenväliset yhteistyöhankkeet: toiminnan hallinta on keskitetty. Hakemukset annetaan komissiolle hyväksyttäväksi, ja komissio tekee lopullisen päätöksen. Yksittäiset apurahat: toiminnan hallinta on hajautettu. Hakemukset on jätettävä tukea hakevan koulun maan kansalliselle toimistolle. 3. Comenius-verkot: toiminnan hallinta on keskitetty, ja valintamenettely on kaksivaiheinen: alustava ehdotus esitellään ja jos se hyväksytään, jätetään lopullinen ehdotus. Hakemukset on jätettävä Euroopan komissiolle.

11 11 Toiminta 2 ERASMUS: KORKEA-ASTEEN KOULUTUS Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Erasmus-ohjelmalla pyritään nostamaan korkea-asteen koulutuksen tasoa ja vahvistamaan sen eurooppalaista ulottuvuutta kannustamalla yliopistojen ja korkeakoulujen välistä valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä, lisäämällä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta Euroopassa ja edistämällä avoimuutta sekä opintojen ja tutkintojen tunnustamista koko yhteisössä. Miten ohjelma toimii? Toimintaan osallistuvat yliopistot ja korkeakoulut tekevät komission kanssa korkeakoulukohtaisen sopimuksen, johon sisältyvät kaikki hyväksytyt Erasmustoimet. Ketkä voivat osallistua ohjelmaan? Erasmus-ohjelma on tarkoitettu yliopistoille (lähes kaikki Euroopan ylipistot osallistuvat siihen), mutta myös kaikille muuntyyppisille korkeakouluille sekä korkeakoulujen jatko-opintoihin. Ketkä hyötyvät ohjelmasta? Erasmus-ohjelmasta hyötyvät ensisijaisesti opiskelijat ja opettajat. Lisäksi Erasmus tarjoaa yliopistojen ja korkeakoulujen hallintohenkilöstölle mahdollisuuden osallistua eurooppalaiseen yhteistyöhön. Mitä toimia tuetaan? Opiskelijoiden liikkuvuus Erasmus-ohjelmassa opiskelijat voivat opiskella toisessa jäsenvaltiossa 3 12 kuukautta. Ohjelman periaatteisiin kuuluu, että ulkomailla vietetty opintojakso hyväksytään kokonaisuudessaan opiskelijan omassa oppilaitoksessa. Tässä on apuna erityisesti eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä ECTS/EOAS, joka helpottaa opintosuoritusten tunnustamista yhteistyötä tekevissä oppilaitoksissa. Voidakseen osallistua Erasmus-ohjelmaan opiskelijan on saatava ennalta kummankin yliopiston hyväksyntä. Opettajat Useat Erasmuksen toiminnat on tarkoitettu opettajille Opettajavaihdot. Erasmus-ohjelmassa myönnetään tukea opettajille, jotka pitävät jossakin toisessa Euroopan maassa sijaitsevan kumppanuusyliopiston opetusohjelmaan kuuluvia yleensä lyhytkestoisia kursseja. Näillä vaihdoilla on myönteinen vaikutus sekä opettajiin että opiskelijoihin ja varsinkin niihin, jotka eivät voi osallistua vaihtoon. Kurssien suunnitteleminen yhteistyönä. Vähintään kolme oppilaitosta (eri maista) yhdistävät voimavaransa kehittääkseen koulutusohjelman, moduulin, opetusohjelman tai jatkotutkintotason opetusohjelman. Tämä voidaan toteuttaa kaikissa oppiaineissa, ei ainoastaan Eurooppaa koskevissa oppiaineissa.

12 12 Intensiiviohjelmat. Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää yliopistoille, jotka järjestävät eurooppalaisen ulottuvuuden huomioon ottavia intensiivikursseja esimerkiksi kesäyliopistoissa. Nämä lyhytkestoiset ohjelmat tarjoavat opettajille ja opiskelijoille lisämahdollisuuden osallistua Euroopan avautumiseen ja muodostavat tehokkaan keinon oppilaitosten opetusohjelmista saatujen tutkimustulosten vaihtamiseen. Temaattiset verkot. Yliopistojen laitokset tai tiedekunnat voivat yhdessä tutkimuskeskusten, ammattijärjestöjen, akateemisten järjestöjen, opettaja- tai opiskelijajärjestöjen kanssa perustaa eurooppalaisen verkon, joka toimii analyysien ja keskustelujen foorumina. Euroopan komissio myöntää tukea verkoille, joiden yhteistyössä toimivat laitokset edustavat kyseistä oppiainetta tai teemaa Euroopan tasolla. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Opiskelijoiden liikkuvuus: Opiskelijoiden liikkuvuusapurahoja myöntävät kansalliset toimistot. Myönnettävän summan suuruus riippuu kansallisen toimiston omaksumasta käytännöstä sekä etenkin opiskelijoiden jättämien apurahapyyntöjen määrästä. Summa siis vaihtelee paljon maittain. Erasmus-apuraha täydentää yliopistojen, alueiden tai jäsenvaltioiden myöntämiä apurahoja. Erasmus-apuraha on tarkoitettu ulkomailla opiskelemisesta johtuvien ylimääräisten kulujen kattamiseen. Lisäksi on syytä huomata, että Euroopan komissio voi osittain rahoittaa opiskelijoiden kielellisen valmennuksen ennen opiskelujen aloittamista ulkomailla. Opettajavaihdot: Opettajien Erasmus-apurahoilla autetaan ulkomailla tapahtuvan opettamisen aiheuttamien lisäkulujen kattamisessa. Kurssien suunnitteleminen yhteistyönä: Rahoitustukea myönnetään enintään kolmen vuoden ajaksi. Esimerkiksi toimintavuonna kurssin suunnitteluun myönnetty keskimääräinen tuki oli euroa, ja yhteen hankkeeseen osallistui keskimäärin kuusi maata. Intensiiviohjelmat: Rahoitustukea myönnetään vuoden, kahden tai kolmen peräkkäisen vuoden intensiiviohjelmalle sillä ehdolla, että ohjelmaan osallistuvien ryhmien ja/tai käsiteltyjen teemojen on joka vuosi vaihduttava. Esimerkiksi toimintavuonna intensiiviohjelmalle myönnetty keskimääräinen yhteisön tuki oli euroa, ja keskimäärin yhdeksän laitosta osallistui ohjelmaan. Temaattiset verkot: Temaattisia verkkoja voidaan rahoittaa korkeintaan kolmen vuoden ajan. Rahoituksen määrä riippuu hankkeen koosta ja laajuudesta. Kuinka voi osallistua?

13 13 Yliopistot ja korkeakoulut jättävät verkon perustamista koskevat hakemukset suoraan Euroopan komissiolle. Liikkuvuudesta kiinnostuneiden opiskelijoiden ja opettajien on otettava yhteyttä yliopistojensa kansainvälisistä suhteista vastaaviin toimistoihin. Erasmus-ohjelmaan kuuluvia apurahoja myöntävät kansalliset toimistot, ja apurahat myönnetään yleensä lähettävän korkeakoulun kautta. Intensiivikurssien, yhteistyönä suunniteltavien kurssien ja temaattisten verkkojen rahoituksen myöntää komissio.

14 14 Toiminta 3 GRUNDTVIG: AIKUISKOULUTUS JA MUUT KOULUTUSVÄYLÄT Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Koulutus ei rajoitu koulunkäyntiin, vaan se jatkuu läpi elämän, kaiken ikäisenä ja kaikkialla. Gundtvig-toiminta käsittää aikuiskoulutuksen ja muut koulutusväylät. Toiminta täydentää Comenius- (kouluopetus) ja Erasmus- (korkea-asteen koulutus) toimintoja ja muodostaa kolmannen vaiheen koulutuksen jatkumossa. Aikuiskoulutus järjestetään eri tavoin eri maissa, ja siihen osallistutaan hyvin erilaisissa olosuhteissa. Grundtvig-toiminnalla halutaan parantaa ja helpottaa kaikenikäisten oppimishaluisten koulutukseen pääsyä, mikäli he haluavat: palata kouluun tai yliopistoon hankkiakseen uusia pätevyyksiä ja parantaakseen työnsaantimahdollisuuksiaan, kehittää itseään ja sosiaalisia taitojaan tai opiskella omaksi ilokseen, tulla aktiivisiksi yhteiskunnan ja Euroopan kansalaisiksi. Ketkä voivat osallistua ohjelmaan? Grundtvig-toiminta koskee aikuiskoulutuksen alan toimijoita, olipa kyse viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvista oppilaitoksista (koulut, yliopistot, aikuiskoulutuslaitokset) tai virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvasta koulutuksesta (yhdistykset, kirjastot, museot, vanhempainyhdistykset jne.). Ketkä hyötyvät ohjelmasta? Grundtvig-ohjelma on tarkoitettu kaikille oppivelvollisuusiän ylittäneille. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa oleviin tai niihin, joilla on heikot perustiedot. Lisäksi Grundtvig-ohjelma antaa uuden mahdollisuuden koulunsa keskeyttäneille aikuisille (iästä riippumatta) auttamalla heitä hankkimaan perustiedot, lujittamalla heidän itsetuntoaan tai tunnustamalla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitut taidot tai pätevyydet. Mitä toimia tuetaan? Grundtvig-toiminnalla Euroopan komissio tukee neljänlaista toimintaa. 1. Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet on tarkoitettu aikuiskoulutuslaitoksille jajärjestöille, jotka aikovat toteuttaa konkreettisen hankkeen tai laatia materiaalia eurooppalaisen yhteistyön avulla. Toiminnalla voidaan esimerkiksi kehittää virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittujen pätevyyksien vahvistamisjärjestelmiä tai uusia koulutusmoduuleja ja opetusmenetelmiä. 2. Oppimiskumppanuudet on suunnattu pienemmille järjestöille, ja ne mahdollistavat pienimuotoisemman yhteistyön. Kumppanuuksissa kehitetään yleensä toimintaan osallistuvien maiden välisiä yhteyksiä ja yhteistoimintaa, joita voidaan tarvittaessa laajentaa mittavammiksi hankkeiksi. Oppimiskumppanuuksilla on tarkoitus järjestää etenkin tietystä aiheesta tehtäviä yhteisiä hankkeita sekä vaihtaa muun muassa konferensseista, näyttelyistä, vierailuista jne. saatuja kokemuksia, käytäntöjä ja menetelmiä.

15 15 3. Kouluttajien liikkuvuushankkeissa tuetaan kouluttajia, jotka päättävät osallistua yhdestä neljään viikkoa kestävään koulutukseen jossakin toisessa maassa. Liikkuvuushankkeisiin voivat osallistua kaikki aikuiskoulutuksesta vastaavat henkilöstöryhmät: opettajat, johtajat ja hallintohenkilöstö, ohjaajat, yhteyshenkilöt tai tutorit. 4. Grundtvig-verkot tarjoavat aikuiskoulutuksen alalla toimiville pysyvän keskustelufoorumin ja mahdollistavat innovatiivisten käytäntöjen ja ajatusten laajan levityksen. Verkkoja on kahdenlaisia: aihekohtaisia verkkoja, jotka muodostavat keskustelufoorumeita avainkysymyksistä, ja hankeverkkoja, joissa yhteistyöhön osallistuvat laitokset voivat toimia yhdessä ja samalla saattaa omat tuloksensa useiden muiden laitosten saataville. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet: hankkeita rahoitetaan enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Tuen määrä saattaa vaihdella merkittävästi hankkeen mukaan. Oppimiskumppanuudet: hankkeita rahoitetaan yleensä yhden tai kahden vuoden ajan. Rahoitustuki muodostuu kiinteästä summasta ja kansainvälisten matka- kustannusten mukaan vaihtelevasta summasta. Kouluttajien liikkuvuushankkeet: hankkeita rahoitetaan enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Rahoitustuki vaihtelee hankkeen mukaan. Grundtvig-verkot: verkkohankkeita rahoitetaan enintään kolmen vuoden ajan. Tuen määrä vaihtelee vuosittain ja euron välillä. Kuinka voi osallistua? Euroopan komissio rahoittaa eurooppalaisia yhteistyöhankkeita ja Grundtvigverkkoja. Kansalliset toimistot hoitavat rajautetusti oppimiskumppanuuksien ja kouluttajien liikkuvuuden tuet.

16 16 Toiminta 4 LINGUA Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Kielten - yhteisön yhdentoista virallisen kielen, irlannin, letzeburgin sekä muiden ohjelmaan osallistuvien maiden kielten - oppimisen ja opettamisen edistäminen on osa Sokrates-ohjelman toimintoja, niin Comeniusta, Erasmusta kuin Grundtvigiakin. Lingua koskeekin niitä kaikkia, ja siinä keskitytään joihinkin keskeisiin seikkoihin, joiden tarkoitus on kannustaa elinikäiseen kieltenoppimiseen. Mitä toimia tuetaan? Euroopan komissio tukee kahdentyyppisiä hankkeita. Kieltenoppimisen edistäminen Kannustettaessa vieraiden kielten oppimiseen on herätettävä kiinnostus oppimiseen, annettava tietoa erilaisista kieltenopiskelumahdollisuuksista ja tilaisuuksista opiskella kieltä eri paikoissa ja eri tavoin. Komissio tukee erilaisia maiden välisiä hankkeita, jotka liittyvät kielitaidon hankkimisen eri vaiheisiin. Hankkeisiin kuuluu ensinnäkin kieltenoppimisen tärkeyden tunnetuksi tekeminen ja motivointi. Yhteistyökumppanuuksia voidaan perustaa esimerkiksi tiedotuskampanjoiden järjestämiseksi joukkoviestimissä. Tämän jälkeen seuraa tiedottaminen siitä, missä ja miten voi saada omiin tarpeisiinsa soveltuvaa opetusta ja mitkä ovat alan uutuudet ja hyvät käytännöt. Lopuksi on selvitettävä, miten voidaan lisätä mahdollisuuksia käyttää näitä resursseja. Välineiden kehittäminen Linguan toisessa osassa pyritään varmistamaan, että markkinoilla on riittävän laaja valikoima kieltenopiskeluun tarkoitettuja välineitä. Euroopan komission tukemien valtioiden välisten hankkeiden on kohdennuttava markkinoille, joilla välineiden saatavuus on heikko tai olematon. Lisäksi hankkeiden on oltava innovatiivisia. Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat uusi menetelmä suomen oppimiseksi, Internetin välityksellä suoritettava koe portugalin taidon mittaamiseksi tai videon suunnittelu Kreikkaan opiskelemaan lähteville opiskelijoille. Mitä kriteereitä hankkeiden on täytettävä? Linguan eri osiin kuuluvien hankkeiden on: perustuttava yhteistyökumppanuuksiin, joissa on mukana laitoksia tai järjestöjä vähintään kolmesta osallistujamaasta, tuotettava eurooppalaista lisäarvoa. Lisäksi Lingua-toiminnassa painotetaan Euroopan unionin vähiten käytettyjen ja opetettujen kielten oppimista. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Lingua-toiminnan hankkeet saavat yhteisön tukea enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Rahoituksen määrä voi vaihdella suuresti hankkeen ja sen luonteen mukaan. Kuinka voi osallistua?

17 Lingua on Sokrates-ohjelman keskitetty toiminta. Tämä tarkoittaa, että Euroopan komissio valitsee toteutettavat hankkeet. 17

18 18 Toiminta 5 MINERVA: UUSI TEKNOLOGIA KOULUTUKSEN ALALLA Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Koulutusjärjestelmän on vastattava yhteiskunnan kehittymisestä syntyviin uusiin haasteisiin kaikkialla Euroopassa. Tieto- ja viestintätekniikka osoittautuu tärkeäksi välineeksi haasteisiin vastattaessa ja koulutuksen laadun parantamisessa. Minerva-toiminnalla pyritään helpottamaan kouluihin, yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin teknologian käyttöä kehittävien asiantuntijoiden välistä kokemusten ja käytäntöjen vaihtoa Euroopassa, jossa koulutusalan toiminta on runsasta ja samalla myös erittäin hajanaista. Lisäksi Minerva-toiminnalla tuetaan alan uusien palvelujen kehittämistä. Inhimillinen ulottuvuus on tässä aivan yhtä tärkeätä kuin varustetaso. Näin ollen eri maissa ja eri alueilla saatujen kokemusten jakaminen sekä uudet eurooppalaiset kokeilut ovat tärkeitä, jotta voidaan ennakoida millaista on tulevaisuuden koulutus. Mitä toimia tuetaan? Minerva-toiminnan avulla Euroopan komissio tukee neljänlaisia laaja-alaisia toimia: 1. Toimet, joilla pyritään paremmin ymmärtämään ja tukemaan innovaatioita. Tuettaviin toimiin kuuluvat esimerkiksi tutkimustoiminta, kohdennetut tutkimukset ja vertailevat analyysit, joilla pyritään parantamaan tieto- ja viestintätekniikan ymmärtämistä sekä tuntemaan avoimen opetuksen ja etäopetuksen vaikutus opetuksen organisointiin ja oppimisprosesseihin. 2. Toimet, joilla suunnitellaan uusia menetelmiä ja pedagogisia resursseja uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. 3. Toimet, joilla pyritään yhteydenpitoon ja hankkeiden tulosten tunnetuksi tekemiseen, jotta niitä ja parhaita käytäntöjä voidaan levittää laajemmalle. 4. Hankkeet, joilla pyritään verkottamaan ja edistämään ajatusten ja kokemusten vaihtoa avoimesta opetuksesta ja etäopetuksesta sekä tieto- ja viestintätekniikoiden käytöstä opetusalalla. Hankkeissa kannustetaan yleissivistävien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien suunnittelijoiden, käyttäjien sekä järjestelmistä vastaavien tahojen yhteistyötä. Mitä kriteereitä hankkeiden on täytettävä? Tieto- ja viestintätekniikka kuuluu osana Sokrates-ohjelman eri toimintoihin, mutta Minervassa se on hankkeiden ydin. Minervan tukemilla toimilla pyritään saavuttamaan kriittinen massa, ja toimet ovat laaja-alaisempia kuin Sokrates-ohjelman muut toiminnat. Minervan tukemilla toimilla on oltava todellinen kerrannaisvaikutus ja niiden on johdettava Euroopan laajuiseen toimintaan sekä osoitettava hyvät mahdollisuudet uuden toiminnan levittämiseen. Minerva-toiminnassa tuetaan erityisesti eurooppalaisia hankkeita, joihin osallistuu monia erilaisia toimijoita kuten koulut ja yliopistot, multimediateollisuus, tieto- ja viestintätekniikka, kustantajat, ministeriöt, järjestöt tai koulutusjärjestelmään kuulumattomat asiantuntijat. Paljonko rahoitustukea myönnetään?

19 19 Yleensä etusijalla ovat yhdestä kahteen vuotta kestävät hankkeet. Erityistapauksissa taloudellista tukea voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. Rahoituksen määrä vaihtelee merkittävästi hankkeesta riippuen. Kuinka voi osallistua? Minerva on keskitetty toiminta. Tämä tarkoittaa, että hanke-ehdotukset on esitettävä Euroopan komissiolle, joka valitsee hankkeet.

20 20 Toiminta 6 SEURANTA- JA INNOVAATIOTOIMINTA Mitkä ovat ohjelman tavoitteet? Euroopassa on lukuisia erilaisia koulutukseen liittyviä perinteitä, käytäntöjä ja järjestelmiä. Koska Euroopan maat ovat luonnollisesti taipuvaisia keskittymään omiin asioihinsa, niille on suuri haaste kiinnostua siitä, mitä muualla tapahtuu. Muiden koulutusympäristöjen seurannan tarkoituksena ei kuitenkaan ole niiden tarkka jäljittely. Seurannalla pyritään saamaan käsitys lähestymistapojen monimuotoisuudesta ja näin innostamaan totutuista toimintatavoista poikkeamiseen. Euroopan monimuotoisuudesta tulee siten hedelmällinen maaperä innovaatioille ja koulutuksen laadun parantamiselle. Seuranta- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on kehittää konkreettisia välineitä, jotta Euroopan monimuotoisuutta voidaan hyödyntää paremmin. Mitä toimia tuetaan? Euroopan komissio tukee erilaisia aloitteita ja toimia: aineiston keräämistä sekä määrällisten ja laadullisten vertailevien analyysien tekemistä eri maiden välillä, koulutusjärjestelmien ja -politiikkojen vertailuja (etenkin eurooppalaisen Eurydice-verkon välityksellä), vierailuja, joiden avulla eri maiden koulutusalan päättäjät saavat käsityksen opetusjärjestelmien muutoksista ja uusista lähestymistavoista, jotka ovat kansallisten ja Euroopan unionin viranomaisten tunnistamia etusijalla olevia aiheita (Arion), aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa toisessa maassa saadun tutkintotodistuksen akateemista tunnustamista tukemalla etenkin tunnustamisesta vastaavat kansalliset keskukset yhdistävää verkkoa (Naric), opiskelua, seminaareja, asiantuntijavaihtoja tai kokeiluhankkeita sisältäviä aloitteita, joiden aiheet ovat erityisen kiinnostavia ja herättävät keskustelua koulutuspolitiikasta. Tällaisia aiheita voivat olla esimerkiksi koulutus ja työ, opetuksen laatuindikaattorit, koulutuksen alalla tapahtuva valtioiden välinen liikkuminen tai tulevaisuuden koulutusta koskevat keskustelut. Paljonko rahoitustukea myönnetään? Hankkeet saavat yhteisön taloudellista tukea yhden tai useamman vuoden ajan. Kuinka voi osallistua? Hanke-ehdotukset on osoitettava Euroopan komissiolle. Arion-opintokäyntejä koskevat ehdotukset on kuitenkin annettava kansallisille toimistoille.

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle Grundtvig Euroopan unionin ohjelma aikuiskoulutukselle Grundtvig-ohjelma Aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille aikuiskoulutuksen parissa toimiville. Ohjelman

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle

Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle EUROOPAN KOMISSIO - LEHDISTÖTIEDOTE Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle Bryssel 23. marraskuuta 2011 - Euroopan komissio esitti tänään uutta Yhteinen Erasmus -ohjelmaa

Lisätiedot

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät.

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät. Nordplus Junior Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät Tavoitteena vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu 13 30-vuotiaille nuorille ja nuorisotyöntekijöille.

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa GRUNDTVIG-ohjelma - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa Grundtvig-ohjelma Monialaista aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä useilla aikuiskoulutuksen kehittämisalueilla Tarjoaa

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma Leonardo da Vinci Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci on Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma, joka käynnistyi vuonna 1995. Ohjelma

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi@cimo.fi Ammatillinen koulutus, CIMO Innovaation siirto hankkeet (Transfer of Innovation)

Lisätiedot

KOULUTUS JA NUC" slmaopas. hi« ^^^r EUROO KOMIS

KOULUTUS JA NUC slmaopas. hi« ^^^r EUROO KOMIS KOULUTUS JA NUC" S ^^^r hi«slmaopas EUROO KOMIS * * KOULUTUS JA NUORISO Ohjelmaopas EUROOPAN KOMISSIO Euroopan komissio Edith Cresson, Euroopan komission jäsen, joka vastaa tutkimuksesta, innovaatiosta,

Lisätiedot

Koulutuksen kansainväliset rahoitusohjelmat. Kemi 3.11.2010 Annikki Pulkkinen

Koulutuksen kansainväliset rahoitusohjelmat. Kemi 3.11.2010 Annikki Pulkkinen Koulutuksen kansainväliset rahoitusohjelmat Kemi 3.11.2010 Annikki Pulkkinen Koulutusohjelmat/EU+muut EU:n LLP-ohjelmat Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Poikittaisohjelma Opintovierailut Jean

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Erasmus+ Youth in Action koulutukselle Kansainvälinen nuorisotyö on kiinnostusta maailman moninaisiin kysymyksiin. Se herättää uteliaisuuden uusia asioita

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009 www.cimo.fi/grundtvig Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja lisätä liikkuvuuksien määrää kehittää

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. heinäkuuta 2006 (17.07) (OR. en) 6237/06 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2004/0153 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. heinäkuuta 2006 (17.07) (OR. en) 6237/06 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2004/0153 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2006 (17.07) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2004/0153 (COD) 6237/06 ADD 1 EDUC 27 SOC 61 CADREN 29 CODEC 136 OC 135 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi 15.11.2012 Mikko Nupponen CIMO 2/2009 EU-ohjelmat ja Suomi 3/2010 Tilastoja 2011 Elinikäisen oppimisen ohjelma: 14 000 liikkuvuusjaksoa rahoitettiin Nuorisotoimintaohjelma

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja ammattitaito Koulutuksen laadun parantaminen, innovointi ja kansainvälistäminen Eurooppalaisen elinikäisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Kansainvälistyvä vapaa sivistystyö 27.4.2015, VST Helsingin työväenopisto Eija Laine, CIMO Aikuiskoulutuksen ohjelmat Eurooppalainen yhteistyö: SOKRATES

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle. Tavoitteet. Kohderyhmät

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle. Tavoitteet. Kohderyhmät Nordplus Junior Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet Vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen välillä Pohjoismaissa ja

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus. www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus. www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org Nordplus Puiteohjelman päämäärät Edistää pohjoismaisia kieliä ja kulttuuria sekä pohjoismais-balttilaista

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi 7.9.2012 Mikko Nupponen CIMO 2/2009 EU-ohjelmat ja Suomi 3/2010 Tilastoja 2011 Elinikäisen oppimisen ohjelma: 14 000 liikkuvuusjaksoa rahoitettiin Nuorisotoimintaohjelma

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot