Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Aika , 10:15-12:11 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja 1-20 Antti Juvonen professori, varajäsen 1-20 Atjonen Päivi professori, jäsen 1-20 Hirvonen Vesa henkilöstö, jäsen 1-20 Arminen Elina henkilöstö, varajäsen 1-20 Holopainen Mervi henkilöstö, varajäsen 2-17 Puharinen Anna-Maria henkilöstö, varajäsen 1-20 Lehkonen Emilia opiskelija, varajäsen 1-4,6-20 (paikalla 5) Venäläinen Juhana opiskelija, varajäsen 1-20 Saravuoma Sami opiskelija, jäsen 1-4,6-20 (paikalla 5) Mäki Jarno opiskelija, jäsen Korhonen Kari valmistelija, sihteeri Kouki Satu valmistelija Filppula Markku Jääskeläinen Riitta Antti Raunio Vuori Jaana Seppälä Serafim Pöllänen Sinikka Kantelinen Ritva Räty Hannu Haapasalo Lenni Laitila Teuvo Mäkisalo Jukka Happonen Heikki Valtonen Teemu Kettukangas Titta Sivenius Ari Joensuu Maija Martikainen Paula Järvinen Anni Tiippana Sara Suvanto Katja Tervonen Anni professori, puhenjohtaja professori, jäsen professori, jäsen professori, varajäsen professori, varajäsen professori, jäsen professori, varajäsen professori, jäsen professori, varajäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, jäsen henkilöstö, jäsen henkilöstö, jäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, jäsen opiskelija, jäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelja, varajäsen

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Dosentin arvoa hakeneen MMT Minna Aution opetustaidon 4 arvosteleminen 3 Dosentin arvon myöntäminen MMT, dosentti Minna Autiolle 5 4 Väittelyluvan myöntäminen YTT, HTM Anna Liisa Westmanille 7 5 Zaki Etelän pro gradu -tutkielman arvosteleminen (2. käsittely) 8 6 Esityksen tekeminen filosofisen tiedekunnan hakukohteista ja 10 aloituspaikoista Avoimen yliopiston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle opinto-oppaiden hyväksyminen lukuvuodelle Humanistisen osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetusohjelmien 14 vahvistaminen lukuvuodelle Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston 15 opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle Teologian osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle Kansainvälisille opiskelijoille tarjottavan opetuksen opetusohjelman 17 vahvistaminen Kasvatustieteiden ja psykologian osaston sekä soveltavan 18 kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston harjoittelusuunnitelmien vahvistaminen lukuvuodelle Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävää 19 (vakanssinumero 30961) hakeneiden opetustaidon arvosteleminen 16 Esityksen tekeminen yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, 20 tehtävään (vakanssinumero 30961) otettavasta 17 Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja äänenkäyttö, 22 tehtävää (vakanssinumero 30914) hakeneiden opetustaidon arvosteleminen 18 Esityksen tekeminen yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja 23 äänenkäyttö, tehtävään (vakanssinumero 30914) otettavasta 19 n kokouspäivät 26 syyslukukaudella Tiedekunnassa vapautuneen tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen 27

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, yliopiston hallitus ja kokoontuu myös milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 26 ) Jäsenen katsotaan olevan läsnä myös videoneuvotteluyhteydessä tai muussa etäosallistumismuodossa, mikäli puheenjohtaja päättää järjestää kokouksen tällä tavalla (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, ). Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallintoelimeen kuulumattomien henkilöiden läsnäolosta päättää puheenjohtaja. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. (Yliopistolaki /558, 29 ) Asian laadun edellyttäessä on voidaan kutsua asiantuntijoita, joilla on puheoikeus. (Itä-Suomen yliopiston hallinto-johtosääntö, , 11 ) Dekaanin tehtävänä on erityisesti päättää asiantuntijoiden kutsumisesta on. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 12, 14. kohta) Dekaani on lähettänyt kokouskutsun Kokouskutsussa on mainittu käsiteltävät asiat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedekuntaneuvosto otti yksimielisesti käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana asiakohdan 20: Tiedekunnassa vapautuneen tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Dosentin arvoa hakeneen MMT Minna Aution opetustaidon arvosteleminen valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen MMT, dosentti Minna Autio on hakenut kotitaloustieteen dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Opetusnäytteen antamisesta päättää dekaani. Dekaani nimesi päätöksellään 127/2015 opetusnäytelautakunnan dosentin arvoa hakeneen MMT Minna Aution opetusnäytteen arvioimista varten sekä kutsui MMT Minna Aution antamaan kotitaloustieteen dosentin arvoa varten vaadittavan opetusnäytteen. Opetusnäytelautakunnan pöytäkirja on liitteenä. Minna Autio antoi opetusnäytteen aiheesta Kuluttajakasvatuksen pedagogiikan haasteet oppimistutkimuksen valossa. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida MMT Minna Aution opetusnäyte käyttäen asteikkoa välttävä tyydyttävä hyvä erinomainen. Arvosteltiin MMT, dosentti Minna Aution opetustaito arvosanalla hyvä. LIITE OPETUSNÄYTELAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Dosentin arvon myöntäminen MMT, dosentti Minna Autiolle valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen MMT, dosentti Minna Autio on hakenut kotitaloustieteen dosentiksi Itä-Suomen yliopiston filosofiseen tiedekuntaan (Dnro 1150/ /2013). Dosenttihakemus on pantu vireille filosofisessa tiedekunnassa Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009, 89 ). Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista. Dosentille ei ole säännöksissä tai yliopiston johtosäännöissä määritelty kielitaitovaatimuksia. dekaani on päätöksellään nro 490/2014 kutsunut professori Kaija Turkin (HY) ja dosentti Johanna Aution asiatuntijoiksi antamaan lausuntonsa MMT Minna Aution tieteellisestä pätevyydestä kotitaloustieteen dosentiksi. Dekaani on tekemällään päätöksellä nro 128/2015 kutsunut MMT Minna Aution antamaan opetusnäytteen. Tiedekuntaneuvosto arvosteli Minna Aution opetusnäytteen arvosanalla hyvä. Professori Kaija Turkki on antanut lausuntonsa ja dosentti Johanna Autio Molemmat asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet MMT Minna Aution tieteellisesti päteväksi kotilaustieteen dosentuuriin. MMT Minna Autio on suorittanut maatalous-metsätieteen tohtorin tutkinnon 2006 ja yleisen opettajakelpoisuuden tuottavat yliopistopedagogiset opinnot (60 op) työskennellyt Helsingin yliopistossa yliopistonlehtorina 2006 alkaen, post doc-tutkijana , assistenttina , tutkijana (19 kk), (yht 34 kk) ja lehtorina (17 kk) hakuajankohtana julkaisuluettelossa on 86 julkaisua ohjannut huomattavan määrän pro gradu-töitä ja toiminut viiden väitöskirjatyön ohjaajana nimitetty Helsingin yliopiston dosentiksi 2009

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Esitys: Esitän, että toteaa, että MMT Minna Autio täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Autiolle kotitaloustieteen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon. Esityksen mukainen. LIITE ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Väittelyluvan myöntäminen YTT, HTM Anna Liisa Westmanille valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki YTT, HTM Anna Liisa Westman on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan saamiseksi kasvatustieteen alalta laatimansa, väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen Ammatillinen korkeakouluopettajuus ja sukupuolitietoisuus. Tarinoita sukupuolesta, toimijuudesta ja pedagogisista käytännöistä. dekaani määräsi päätöksellään n:o 90/2015 YTT, HTM Anna Liisa Westmanin väitöskirjaksi tarkoittaman käsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Päivi Naskalin (Lapin yliopisto) ja dosentti Seija Mahlamäki-Kultasen (Tampereen yliopisto). Molemmat esitarkastajat esittävät väittelyluvan myöntämistä (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua on tekijälle varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. (Yliopistolaki 558/2009, , 44 ) Anna Liisa Westman on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa väitöskirjan käsikirjoitusta koskevista esitarkastajien lausunnoista. Esitys: Esitarkastajien lausuntojen perusteella esitän, että myöntää YTT, HTM Anna Liisa Westmanille väittelyluvan. Esityksen mukainen. LIITTEET ESITARKASTAJIEN LAUSUNNOT VÄITÖSKIRJAN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄN VASTINE

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Zaki Etelän pro gradu -tutkielman arvosteleminen (2. käsittely) valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Zaki Etelä on jättänyt tarkastettavaksi englannin kielen ja kulttuurin alalta laatimansa pro gradu -tutkielman ÄAt the Brink of Misunderstanding: Truth Values, Game-Theoretical Equilibria, and Family Resemblance in Scientific Metaphors. Humanistisen osaston joh ta ja määrä si pää töksellään nro 20/2015 tutkielman tar kastajiksi professori Gregory Watsonin ja yliopistonlehtori Heli Tissarin. Hei dän lau sun tonsa ovat liitteenä. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 mukaan n tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. n tekemän delegointipäätöksen mukaan osastonjohtaja arvostelee pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Mikäli tarkastajat ehdottavat arvolauseeksi approbatur tai laudatur tai mikäli opiskelija tai osastonjohtaja niin haluaa, on asia käsiteltävä ssa. Osastonjohtaja voi myös harkintansa mukaan määrätä kolmannen tarkastajan mikäli arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset tai opiskelija on tyytymätön arvosanaehdotukseen. Näissä tapauksissa arvostelee tutkielman saatujen lausuntojen perusteella. Tarkastajat esittivät yhteisessä lausunnossaan arvosanaksi laudaturia. Zaki Etelä ilmoitti kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa tarkastajien lausunnoista. Ilmoitus on liitteenä. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan että Zaki Etelän pro gradu -tutkielmalle määrätään kolmas, yliopiston ulkopuolinen, tarkastaja dekaanin päätöksellä. Dekaani määräsi päätöksellään nro 89/2015 kolmanneksi tarkastajaksi professori emeritus Risto Hiltusen (Turun yliopisto). Kolmas tarkastaja ehdottaa arvosanaksi laudaturia. Lausunto on liitteenä. Zaki Etelä on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa kolmannen tarkastajan lausunnosta. Ilmoitus on liitteenä. Yliopistolain ( /558) 29 :n mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella Zaki Etelän pro gradu -tutkielma käyttäen asteikkoa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude appro batur, laudatur.

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Pro gradu -tutkielma lähetetään n jäsenille ja varajäsenille sähköisesti tutustuttavaksi. Arvosteltiin Zaki Etelän pro gradu -tutkielma yksimielisesti arvosanalla laudatur. LIITTEET HUMANISTISEN OSASTON JOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 20/2015 TARKASTAJIEN LAUSUNNOt DEKAANIN PÄÄTÖS NRO 89/2015 KOLMANNEN TARKASTAJAN LAUSUNTO PRO GRADU -TUTKIELMAN TEKIJÄN VASTINE KOLMANNEN TARKASTAJAN LAUSUNNOSTA

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Esityksen tekeminen filosofisen tiedekunnan hakukohteista ja aloituspaikoista 2016 valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Yliopistolain (558/2009) kohdan mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Itä-Suomen yliopiston hallitus päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrän suunnitelman mukaan heinäkuun kokouksessaan Esitys: Esitän, että hyväksyy tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat 2016 liitteen mukaisesti ja tekee hallitukselle liitteen pohjalta esityksen tiedekuntaan otettavien opiskelijoiden määrästä. Edelleen esitän, että delegoi dekaanille esitykseen mahdollisesti tehtävät muutokset. Esityksen mukainen. LIITE hakukohteet ja aloituspaikat 2016

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Avoimen yliopiston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Avoin yliopisto on pyytänyt hyväksymään avoimen yliopiston aiemmin vahvistamattomat opetussuunnitelmat ja opetussuunnitelmamuutokset. Opetussuunnitelmat on työstetty yhteistyössä oppiaineesta vastaavien tiedelaitosten kanssa. Esitys: Esitän, että vahvistaa avoimen yliopiston tarjoamien opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmat ja opetussuunnitelmamuutokset liitteiden tarkoittamassa muodossa lukuvuodelle : Erityispedagogiikka, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot 25 op ja 35 op Opetushallinto, perusopinnot 25 op Psykologia, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op Työ- ja organisaatiopsykologia, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op Suomi toisena/vieraana kielenä, perusopinnot 25 op Tiedekuntaneuvosto vahvisti avoimen yliopiston tarjoamien opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmat ja opetussuunnitelmamuutokset liitteiden tarkoittamassa muodossa lukuvuodelle : Erityispedagogiikka, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot 25 op ja 35 op Opetushallinto, perusopinnot 25 op Psykologia, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op Työ- ja organisaatiopsykologia, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op Suomi toisena/vieraana kielenä, perusopinnot 25 op Avoimen yliopiston esitykseen sisältyvää lukua Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu ei hyväksytty. Tiedekunnan hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen arviointi on kuvattu tiedekunnan osastojen opinto-oppaissa. LIITTEET AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAT LV Liitteet ovat luettavissa osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/n-asiakirjat

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) opinto-oppaiden hyväksyminen lukuvuodelle valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (17 ) mukaan t vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä. Esitys: Esitän, että hyväksyy humanistisen osaston, kasvatustieteiden ja psykologian osaston, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulututuksen osaston sekä teologian osaston opinto-oppaan sisällön lukuvuodelle liitteiden tarkoittamassa muodossa. Esitän edelleen, että valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään opinto-oppaisiin tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia ja dekaanin hyväksymään tehdyt korjaukset. Esityksen mukainen. LIITTEET Humanistisen osaston opinto-opas Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulututuksen osaston opinto-opas Teologian osaston opinto-opas Liitteet ovat luettavissa osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/n-asiakirjat

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Humanistisen osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 mukaan t vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä. Esitys: Esitän, että vahvistaa humanistisen osaston opetusohjelmat (ml. kv-opetus) lukuvuodelle liitteen tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään tehdyt korjaukset. Edelleen esitän, että delegoi dekaanille opetusohjelmien vahvistamisen niiltä osiin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä. Esityksen mukainen. LIITTEET HUMANISTISEN OSASTON OPETUSOHJELMAT LV Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/nasiakirjat

14 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 mukaan t vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä. Esitys: Esitän, että vahvistaa kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetusohjelmat lukuvuodelle liitteen tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään tehdyt korjaukset. Edelleen esitän, että delegoi dekaanille opetusohjelmien vahvistamisen niiltä osin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä. Esityksen mukainen. LIITTEET KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN OSASTON OPETUSOHJELMAT LV Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/n-asiakirjat

15 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 mukaan t vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä. Esitys: Esitän, että vahvistaa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opetusohjelmat lukuvuodelle liitteen tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään tehdyt korjaukset. Edelleen esitän, että delegoi dekaanille opetusohjelmien vahvistamisen niiltä osiin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä. Esityksen mukainen. LIITTEET SOVELTAVAN KASVATUSTIETEEN JA OPETTAJANKOULUTUKSEN OSASTON OPETUSOHJELMAT Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/n-asiakirjat

16 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Teologian osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 mukaan t vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä. Esitys: Esitän, että vahvistaa teologian osaston opetusohjelmat lukuvuodelle liitteen tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään tehdyt korjaukset. Edelleen esitän, että delegoi dekaanille opetusohjelmien vahvistamisen niiltä osiin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä. Esityksen mukainen. LIITTEET TEOLOGIAN OSASTON OPETUSOHJELMAT Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/n-asiakirjat

17 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Kansainvälisille opiskelijoille tarjottavan opetuksen opetusohjelman vahvistaminen valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (17 ) mukaan t vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä. Esitys: Esitän, että vahvistaa kansainvälisille opiskelijoille tarjottavan opetuksen opetusohjelmat lukuvuodelle liitteen tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään tehdyt korjaukset. Edelleen esitän, että delegoi dekaanille opetusohjelmien vahvistamisen niiltä osiin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä. Esityksen mukainen. LIITTEET KANSAINVÄLISILLE OPISKELIJOILLE TARJOTTAVAN OPETUKSEN OPETUSOHJELMAT Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/n-asiakirjat

18 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Kasvatustieteiden ja psykologian osaston sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston harjoittelusuunnitelmien vahvistaminen lukuvuodelle valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 mukaan t vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä. Esitys: Esitän, että vahvistaa kasvatustieteiden ja psykologian osaston sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston harjoittelusuunnitelmat lukuvuodelle liitteiden tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään tehdyt korjaukset. Esityksen mukainen. LIITTEET Harjoittelusuunnitelmat Liitteet ovat luettavissa osoitteessa https://www.uef.fi/intra/filtdk/n-asiakirjat

19 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävää (vakanssinumero 30961) hakeneiden opetustaidon arvosteleminen valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävä on ollut haettavana päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä MuM Hannu Hiltula, FM Nora Kankkunen, MuM Teemu Takanen, FM Katja Valmunen, MuM Jori Vuorinen, MuM Mikko Rajala, KM, musiikkipedagogi (AMK) Hanna-Leena Laamanen, MuM Pinja-Liisa Hasu, musiikkipedagogi (AMK) Olli-Veikka Moilanen ja MuM, muusikko (AMK) Petri Rahikkala Jori Vuorinen on perunut hakemuksensa Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (12 ) mukaan dekaani päättää siitä, onko yliopisto-opettajan tehtävään hakevan annettava opetusnäyte. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida opetustehtävää hakeneiden opetustaito (11 ). Dekaani nimesi päätöksellään 107/2015 opetustaidon arviointilautakunnan yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävää kelpoisena hakeneiden taidon arvioimista varten. Opetustaidon arviointitilaisuus järjestettiin Opetusnäytteeseen kutsuttiin MuM Teemu Takanen, MuM Jori Vuorinen, MuM Pinja-Liisa Hasu ja MuM Hannu Hiltula. DEkaani on myöntänyt Hiltulalle vapautuksen, koska hän on antanut hyväksytyn opetusnäytteen tiedekunnan toiseen tehtävään Opetustaidon arviointilautakunnan pöytäkirja on liitteenä. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella MuM Teemu Takasen, MuM Pinja-Liisa Hasun ja MuM Hannu Hiltulan opetustaito käyttäen asteikkoa välttävä - tyydyttävä - hyvä - erinomainen. Arvosteltiin MuM Teemu Takasen opetustaito arvosanalla hyvä, MuM Pinja-Liisa Hasun opetustaito arvosanalla erinomainen opetustaito ja MuM Hannu Hiltulan opetustaito arvosanalla hyvä. LIITE OPETUSNÄYTELAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA

20 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) Esityksen tekeminen yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävään (vakanssinumero 30961) otettavasta valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävä (vakanssi nro 30961) on ollut haettavana päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä MuM Hannu Hiltula, FM Nora Kankkunen, MuM Teemu Takanen, FM Katja Valmunen, MuM Jori Vuorinen, MuM Mikko Rajala, KM, musiikkipedagogi (AMK) Hanna-Leena Laamanen, MuM Pinja-Liisa Hasu, musiikkipedagogi (AMK) Olli-Veikka Moilanen ja MuM, muusikko (AMK) Petri Rahikkala. Hakijoista Moilanen on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon eikä hän täytä yliopisto-opettajan kelpoisuusehtoja. Jori Vuorinen on perunut hakemuksensa Hakukuulutuksen mukaan Tehtäviin vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Hakukuulutuksen mukaan soiton yliopisto-opettajan opetustehtävät sisältävät pianonsoiton ryhmä- ja yksilöopetusta, erityisesti vapaan säestyksen opetusta. Opetustehtäviin voi sisältyä myös muuta musiikkikasvatuksen opetusta. Lisäksi soiton yliopisto-opettajan tehtävään kuuluu soiton ryhmäpedagogiikan kehittäminen. Kitaransoiton opetustaito sekä perehtyneisyys musiikkiteknologian pedagogiseen käyttöön katsotaan eduksi. Yliopisto-opettajan tehtävänä on osallistua musiikkikasvatuksen sekä osaston muuhun toimintaan ja kehittämistyöhön. Opetus- ja kehittämistehtävät sijoittuvat lastentarhan- ja luokanopettajakoulutukseen. Yliopisto-opettajan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (hallintojohtosääntö 31 ). dekaani on päätöksellään nro 106/2015 määrännyt MuM Teemu Takasen, MuM Jori Vuorisen, MuM Pinja-Liisa Hasun ja MuM Hannu Hiltulan antamaan opetusnäytteen Filosofisen tiedekunnan arvosteli asiakohdassa 15 opetusnäytelautakunnan pöytäkirjan pohjalta MuM Teemu Takasen opetustaidon arvosanalla hyvä, MuM Pinja-Liisa Hasun opetustaidon arvosanalla erinomainen ja MuM Hannu Hiltulan opetustaidon arvosanalla hyvä. Hasu on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (korrepetitio) 2013 ja tutkintoon sisältyvät opettajakelpoisuuden tuovat pedagogiset opinnot opinnäytetöiden lisäksi ei dokumentoitua julkaisutoimintaa työskennellyt Imatran musiikkiopistossa pianonsoiton opettajana 2013; Lappeenrannan musiikkiopistossa pianonsoiton ja vapaan säestyksen opettajana 2012 (3kk) ja musiikkileikkikoulun

21 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (28) opettajana (17 kk), lisäksi useiden eri tapahtumien säestystehtävissä Hiltula on suorittanut suorittanut MuM-tutkinnon, Sibelius-Akatemia, kirkkomusiikin koulutusohjelma, 1999, musiikkikasvatuksen perusopinnot (26 op.) 2013, sotilassoittajan tutkinto 1993, nokkahuilun soiton C-kurssi (18ov) 1997, kansanmusiikki opintokokonaisuus (10 ov) 1997 ja pianopedagogiikka (5 ov), 1998 julkaissut neljä (4) ammattiyhteisölle suunnattua julkaisua (D1), Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta (F), 20 äänitettä, 10 sävellystä, 5 sovitustyökokonaisuutta, huomattava määrä konsertti-esiintymisiä usean musiikkityylin tapahtumissa työskennellyt Nousiaisten seurakunnan kanttorina 2001 alkaen, Turun Seudun musiikkiopisto, nokkahuilun- ja pianonsoiton tuntiopettajana , Turun kaupunginteatteri, vs. kapellimestari (10 kk), Sibelius-Akatemia, sivut. tuntiopettaja (26 kk); Kuopion konservatorio, sivut. ja pt tuntiopettajana (28 kk) Takanen on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (jazzmusiikki) ja tutkintoon sisältyvät opettajakelpoisuuden tuovat pedagogiset opinnot julkaissut kaksi (2) äänitettä työskennellyt freelance-muusikkona 2003-, Savonlinnan Big Band -orkesterin kapellimestarina ja Savonlinnan taidelukion sivutoimisena tuntiopettajana 2009 alkaen, Itä-Suomen yliopistossa sivutoimisena tuntiopettajana (yht 80 tuntia) Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto esittää tehtävään valittavaksi MuM Pinja Hasun. Kärkihakijoista Hasun tutkinto kohdentuu sisällöltään parhaiten haettavan tehtävän työkenttään. Lisäksi valintaa puoltaa erinomaiseksi arvioitu opetustaito. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä hallintopäälliköllä ja kokouksessa. Esitys: Esitän, että esittää akateemiselle rehtorille, että yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävään (vakanssinumero 30961) nimitetään MuM Pinja Hasu lukien toistaiseksi. Esityksen mukainen. LIITTEET OSASTONJOHTAJAN ESITYS

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 17.03.2014 Aika 17.03.2014, 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 13 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.2.2015 klo 9.00 10.25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot