AINEISTON SAAPUMINEN TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTOON LAINATTAVAKSI JA SIIHEN KULUVA AIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINEISTON SAAPUMINEN TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTOON LAINATTAVAKSI JA SIIHEN KULUVA AIKA"

Transkriptio

1 AINEISTON SAAPUMINEN TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTOON LAINATTAVAKSI JA SIIHEN KULUVA AIKA Selvitykseen otettiin ja Tampereen kaupunginkirjaston hankinnan lähettämät aineistotilaukset kauppiaille ja välittäjille. Tammikuun otantaviikkoina tilauksia oli ja helmikuussa 900. Näiden neljän viikon aikana lähetettiin siis yhteensä tilausta. Lähetetyistä tilauksista tähän seurantaan poimittiin joka viides, eli tammikuusta 325 ja helmikuusta 180, yhteensä 505 tilausta. Näistä tilauksista seurattiin kauanko kesti, ennen kuin aineisto saapui kirjastoon toimittajalta (otettiin kirjastossa vastaan), ja kuinka pitkä aika kului aineiston käsittelyyn; luettelointiin, tarroitukseen ja muovitukseen, ennen kuin aineisto oli asiakkaan lainattavissa. Ajat laskettiin viikoissa. Todellisuudessa toimittajien toimitus saattoi tulla nopeamminkin, kuin mitä nämä luvut osoittavat, koska osa aineistosta joutui odottelemaan hankinnassa pitkänkin ajan, ennen kuin ne merkittiin rekisteriin vastaanotetuiksi. Valitettavasti tässä yhteydessä tätä aikaa ei ole mahdollista tutkia tarkemmin, mutta se tehtäneen myöhemmin tälle aineistolle. Otannassa mukana olevista tilauksista viisi peruttiin ja yhdestä tuli tieto ettei se ilmesty. Tilausten seuranta lopetettiin jolloin saapumatta oli vielä kahdeksan teosta. Seuraavassa kuviossa on lähetettyjen tilausten jakaantuminen eri aineistolajien mukaan. Suluissa olevat luvut ovat lähetettyjen tilausten kappalemäärät. Äänikirjat (9) 2 % Nuotit (11) 2 % Kartat (12) 3 % Dvd:t (43) 9 % Tilaukset otantaviikoilla 2007 CD ROM (5) 1 % Moniviest. (3) 1 % Video (1) 0 % CD levyt (110) 23 % Kirjat (278) 59 % Kirjat (278) CD levyt (110) Dvd:t (43) Kartat (12) Nuotit (11) Äänikirjat (9) CD ROM (5) Moniviest. (3) Video (1) Eniten tilattiin kirjoja, lähes 60 % kaikista tilauksista oli kirja aineistoa. Äänitallenteista tilattiin eniten cd levyjä (110 tilausta) ja kuvatallenteista dvd levyjä (43 tilausta). Muita aineistolajeja tilattiin sen verran vähän, että niiden tilausten perusteella ei kannata tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

2 Kirjatilauksia otannassa oli yhteensä 273, jotka jakaantuivat aineiston toimittajille seuraavasti: Kirjavälitys 146 (53,5 %) BTJ Finland 100 (36,6 %) Tibo trading 17 ( 6,2 %) Kirkkohallitus 2 ( 0,7 %) SFS 2 ( 0,7 %) Pilot kustannus 2 ( 0,7 %) Oikeusministeriö 1 ( 0,4 %) Ruslania 1 ( 0,4 %) yksityishenkilöt 2 ( 0,7 %) Yhteensä 273 (99,9 %) Kirjatilauksista eroteltiin se, tilattiinko ne kustantajien ennakkolistoilta, TEH kansioon (= tilauksia ehdotettu hankittavaksi) jätettyjen ehdotusten perusteella, BTJ:n julkaiseman Kirjoluettelon, täydennystilausten tai valinnassa olleiden näytteiden perusteella. Kustantajien ennakkolistoilta 156 (57,0 %) BTJ:n Kirjosta 30 (11,0 %) TEH kansiosta 76 (27,9 %) täydennystilauspyyntö 6 ( 2,2 %) valinnasta 5 ( 1,8 %) Yhteensä 273 (99,9 %) Kustantajien ennakkolistoilta otanta aikana tilauksia tehtiin seuraavien kustantajien luetteloista. Tilauksista Liken yhdeksän tilausta, Editan ja Art Housen tilaukset tilattiin BTJ:stä ja kaikki muut Kirjavälitykseltä. Otava (sis. Seven ja lastenkirjat) 37 WSOY 36 Tammi (sis. Tammenterho ja Kolibri) 22 Karisto 14 Edita 12 Sangatsu Magna 10 Like 10 Sanoma Magazines 7 Docendo 5 Art House 3 Yhteensä 156 CD levyjä otanta aikana tilattiin yhteensä 119 kappaletta, joista 9 tilausta koski äänikirjoja. Musiikkiäänitteet tilattiin seuraavilta toimittajilta: BTJ 75 (68,2 %) Twin Tone 22 (20,0 %) Pirkanmaan Musiikkikeskus 11 (10,0 %) Fuga 2 ( 1,8 %) Yhteensä 110 (100,0 %)

3 Äänikirjat tilattiin: Kirjavälitys 5 (55,6 %) BTJ 2 (22,2 %) Tibo trading 1 (11,1 %) muut toimittajat 1 (11,1 %) Yhteensä 9 (100,0 %) Äänitteiden tilauksista kustantajien ennakkolistoilta tilattiin 5 Kirjavälityksen kautta ja muut 4 olivat TEH kansiosta tehtyjen pyyntöjen tilauksia. Kuvatallenteita otannassa on mukana 42 dvd levyä ja 1 video. DVD levyt tilattiin seuraavilta toimittajilta: Kaleva telemarketing 19 (45,2 %) Tibo trading 11 (26,2 %) BTJ 6 (14,3 %) Suomen kirjailijaliitto 3 ( 7,1 %) muut toimittajat 3 ( 7,1 %) Yhteensä 42 (99,9 %) 29 tilauksista oli TEH kansion perusteella tehtyjä ja 13 täydennystilauksia. Videon toimittaja oli BTJ ja se oli täydennystilaus. CD rom tallenteita tilattiin 5 ne tulivat BTJ:ltä, 3 niistä oli TEH tilauksia ja 2 täydennyksiä. Nuoteista otanta aikana tehtiin yhteensä 11 tilausta, joista 10 lähetettiin BTJ:lle ja yksi Kirjavälitykselle. Tämä yksi oli täydennystilaus, muut TEH kansiosta. Karttatilauksia tehtiin 12 kappaletta ja niistä 11 tuli Pirkanmaan Satakunnan maanmittaustoimistosta ja yksi lähetettiin BTJ:lle. Kaikki tilattiin TEH kansion perusteella. Moniviestimiä tilattiin 3 kappaletta, kaikki Tibo tradingista. Myös nämä olivat TEH tilauksia. PAINETUN AINEISTON TULO KIRJASTOON Kirjat Tilauksia seurattiin niiden lähetyspäivästä siihen saakka, kunnes ne oli merkitty järjestelmässämme vastaanotetuiksi, ja tämä aika laskettiin viikoissa siten, että esim. jos tilauksen toimittaminen kesti 25 kalenteripäivää, merkittiin toimitusajaksi neljä viikkoa.

4 Tilaukset tulivat seuraavasti: KIRJOJEN TOIMITUSAIKA Ennakkoluetteloista Kirjosta Muista Yhteensä alle 1 kk 14 9,0 9 30, , ,8 1 2 kk 42 26,9 9 30, , ,9 2 3 kk 28 17,9 2 6, , ,9 3 4 kk 36 23,1 1 3,3 2 2, ,7 4 5 kk 15 9,6 2 6,7 1 1,1 18 6,6 5 6 kk 7 4,5 1 1,1 8 2,9 6 7 kk 2 1,3 3 10,0 1 1,1 6 2,2 7 8 kk 4 2,6 2 6,7 6 2,2 8 9 kk 3 1,9 3 3,4 6 2, kk 2 1,3 2 6,7 2 2,3 6 2, kk 2 1,3 2 0,7 ei tullut 1 0,6 1 1,1 2 0,7 Yhteensä , , , ,0 Yllä olevasta taulukosta voi havaita, että noin 45 % kirjatilauksista saapui ennen kuin kaksi kuukautta oli kulunut tilauksen lähettämisestä ja puolessa vuodessa tilauksista tuli 90 %. Keskimäärin kirjan tulo kirjastoon kesti 12,5 viikkoa sen tilaamisesta. Toimitusnopeuksissa on huomattavia eroja, jos tarkastellaan sitä, perustuiko tilaus kustantajien ennakkoluetteloihin, BTJ:n julkaisemaan Kirjoon tai TEH kansiossa olleisiin hankintaehdotuksiin ja pyyntöihin. Ennakkoluetteloista tilattu aineisto näyttäisi tulevan selvästi hitaammin kuin muut, mutta tämä johtuu siitä, että suurin osa luetteloissa esitellystä aineistosta ilmestyy vasta kuukausien päästä tilauksen teon jälkeen. Kirjaston aineistorekisterissähän nämä tilaukset näkyvät tilauksentekohetkestä, mikä osaltaan antaa vaikutelman aineiston hitaasta saapumisesta. Tarkasteltaessa aineiston tuloa toimittajittain ei synny selvää kuvaa eri toimittajien toimitusnopeudesta, koska kultakin toimittajalta tilataan vähän erityyppistä aineistoa. Näiden keskinäinen vertailu on vaikeaa tai peräti turhaa; jos toisen toimittajan kautta tilataan ulkomaista kirjallisuutta ja toisen sen omassa varastossa olevia kirjoja, ei synny vertailukelpoista tulosta. Nuotit Nuotteja otanta aikana tilattiin 11 nimekettä, joista 10 tilausta lähetettiin BTJ:hin ja yksi Kirjavälitykselle. BTJ:n toimitusaika vaihteli neljästä viikosta 23 viikkoon, ja yksi nuotti ei ollut tullut seuranta ajan loppuun mennessä, keskimääräinen toimitusaika BTJ:llä oli 14,3 viikkoa. Kirjavälityksestä tilattu nuottikirja tuli 13 viikossa. Kartat Karttatilauksia otantaan kertyi 12 kappaletta, joista 11 tehtiin Pirkanmaan Satakunnan maanmittaustoimistoon ja yksi BTJ:lle. Maanmittaustoimistosta kartat näyttäisivät saapuneen viikossa, mutta tosiasiassa ne on viety rekisteriin tilauksina vasta sen jälkeen, kun ne ovat jo saapuneet kirjastoon näytteiksi, joten tältä osin niiden toimitusnopeus ei ole vertailukelpoinen

5 muuhun tilattuun aineistoon. BTJ:stä tilattu kartta ei ollut saapunut seuranta ajan loppuun mennessä. ÄÄNITALLENTEET Cd levyt Seuraavassa taulukossa on cd levyille talletetun musiikin toimitusajat toimittajittain. MUSIIKIN CD LEVYJEN TOIMITUSAIKA BTJ Twin Tone Muista Yhteensä alle 1 kk 21 28, , ,2 1 2 kk 42 56,0 3 13, ,9 2 3 kk 5 6, ,1 1 7, ,3 3 4 kk 2 2,7 1 4,5 1 7,7 4 3,6 4 5 kk 2 2,7 1 4,5 1 7,7 4 3,6 5 6 kk 1 1,3 1 0,9 6 7 kk 7 8 kk 8 9 kk 9 10 kk 1 1,3 1 0, kk 1 1,3 1 0,9 ei tullut 4 18,2 4 3,6 Yhteensä , , , ,9 Musiikin cd levyjen tulo on nopeampaa kuin kirjojen, sillä levyistä kahden ensimmäisen kuukauden aikana kirjastoon tuli yli 2/3 tilauksista. Puolessa vuodessa levyistä tuli 95 %. Vaikka levyjen tilausmäärät ovat huomattavasti pienemmät kuin kirjoissa 11 kuukaudessa tilauksista jäi kokonaan toimittamatta suurempi osuus. Cd levyjen keskimääräinen toimitusaika oli 7,8 viikkoa, ja se jakaantui päätoimittajien osalta seuraavasti: BTJ 8,0 viikkoa, Twin Tone 10,1 viikkoa, Pirkanmaan Musiikkikeskus 5,2 viikkoa ja Fugan 8,0 viikkoa. Äänikirjoja tilattiin yhdeksän nimekettä, ja ne jakaantuivat: Kirjavälitykselle viisi, BTJ:lle kaksi ja kahdelle muulle toimittajalle yhteensä kaksi tilausta. Äänikirjojen toimitusajat vaihtelivat kolmesta viikosta 27 viikkoon. Keskimääräinen toimitusaika oli 12,3 viikkoa, joten ne tulivat selvästi hitaammin kuin musiikkiäänitteet. Osasyynä tähän on se, että myös äänikirjoista osa tilataan jo ennen kuin ne ovat edes ilmestyneet. Moniviestimistä otantaan tuli mukaan kolme tilausta. Ne kaikki tilattiin Tibolta ja niiden toimitus vei keskimäärin aikaa 9,7 viikkoa.

6 KUVATALLENTEET Seuraavassa taulukossa on esitetty kuvatallenteiden tulon vaatima aika. KUVATALLENTEIDEN TOIMITUSAIKA DVD levytvideot CD ROMit Yhteensä alle 1 kk 1100, ,0 6 12,5 1 2 kk 2 3 kk 23 54, ,9 3 4 kk 7 16,7 7 14,6 4 5 kk 6 14,3 6 12,5 5 6 kk 5 11,9 5 10,4 6 7 kk 1 2,4 1 2,1 7 8 kk 8 9 kk 9 10 kk kk ei tullut Yhteensä ,1 1100, , ,0 Taulukosta ilmenee, että tilatuista dvd levyistä kirjastoon oli tullut vasta vähän yli puolet 2 3 kuukauden kuluttua tilauksen teosta. Vastaavana aikana kirjoista oli tullut jo 2/3:aa. Levyjen tuloa hidastaa sama asia kuin kirjojen, sillä dvd levyt tilataan myös välittäjän listoilta ennakkotietojen perusteella, ja vasta tilauksen jälkeen välittäjä hankkii tarvitsemansa määrän levyjä. Keskimäärin dvd levyt tulivat toimittajalta 13,4 viikossa. Videoita ja cd rom levyjä otannassa oli sen verran vähän, että niiden toimitusnopeuksiin kannattaa suhtautua vain suuntaa antavina. AINEISTON KÄSITTELYN VAATIMA AIKA KIRJASTOSSA Toimitusnopeuden lisäksi aineistosta seurattiin sitä aikaa, mikä kului aineiston vastaanottomerkinnästä siihen kun aineisto oli asiakkaiden lainattavissa. Myös tämä aika laskettiin viikoissa. Tähän aikaan kuuluisi laskea mukaan tuo alussa mainittu odotusaika hankinnassa, joka alkaa siitä, kun aineisto tulee kirjastoon ja päättyy siihen kun se merkitään vastaanotetuksi. Tässä nyt lasketussa käsittelyajassa aineisto luetteloitiin, tarroitettiin ja muovitettiin. Valitettavasti myöskään näiden eri käsittelyvaiheiden vaatimaa aikaa ei pystytä erottelemaan, eikä tämä selvitä myöskään sitä, missä näissä eri käsittelyvaiheissa se on mahdollisesti viipynyt kaikkein pisimmän ajan.

7 PAINETTU AINEISTO Kirjat Seuraavaan taulukkoon on koottu kirjojen käsittelyn viemä aika kirjastossa. KIRJOJEN KÄSITTELYAIKA Ennakkoluetteloista Kirjosta Muista Yhteensä alle 1 vk 58 37, , , ,3 1 2 vk 45 29,4 4 13, , ,4 alle 1 kk , , , ,6 1 2 kk 14 9,2 2 6,7 9 11,3 25 9,5 2 3 kk 5 3,3 1 3,3 1 1,3 7 2,7 3 4 kk 2 6,7 2 2,5 4 1,5 4 5 kk 2 1,3 2 0,8 5 6 kk 6 7 kk 1 1,3 1 0,4 7 8 kk 8 9 kk 9 10 kk kk kesken 2 1,3 2 6,7 2 2,5 7 2,7 Yhteensä , , , ,2 Taulukosta ilmenee selvästi, että suurin osa aineistosta kulkee kirjastossa melko nopeasti. Suurten kustantajien ennakkoluetteloista ja Kirjosta tilatuista kirjoista lähes 2/3 on käsitelty kahdessa viikossa lainauskuntoon, ja alle kuukaudessa aineistosta noin 83 % on asiakkaiden käytettävissä. Keskimääräinen kirjojen käsittelyaika kirjastossa oli 4,1 viikkoa. Selvästi pidemmän käsittelyajan vaativat muualta kuin näistä ennakkoluetteloista tai Kirjosta tilatut kirjat. Tämä johtuu siitä, että aineisto on usein vieraskielistä tai sellaisten pienten kustantajien teoksia, joiden luettelointitietoja joudutaan odottamaan pitkäänkin ennen kuin ne on poimittavissa muualta. Tietokantaosastohan odottelee ensin, että teosten valmiit luettelointitiedot olisivat poimittavissa esim. BTJ:n luettelointipalvelun kautta tai muualta, ja vasta sitten kirjastossa tehdään primääriluettelointi, jos näitä tietoja ei tule muualta. Taulukkoon sarakkeeseen kesken on merkitty sellaiset kirjat, jotka ovat saapuneet, mutta jotka eivät olleet seuranta ajan loppuun mennessä ( ) vielä päätyneet osastoille. Osa näistä kirjoista oli saapunut toimittajalta vasta aivan muutamaa päivää ennen ko. päivää, ja osa taas oli ollut kirjastossa jo pitkäänkin. Nuotit Nuottien käsittelyaika kirjastossa vaihteli kahdesta viikosta yli 28 viikkoon (ei oltu käsitelty vielä otanta ajan loputtua), keskimääräinen käsittelyaika oli 4,7 viikkoa. Kartat Karttojen käsittely on painetun aineiston hitainta, sillä kartat saatiin asiakkaille keskimäärin yhdeksän viikon kuluttua siitä, kun ne olivat tulleet kirjastoon.

8 ÄÄNITALLENTEET Cd levyt Seuraavassa taulukossa on musiikin cd levyjen vaatima käsittelyaika kirjastossa: MUSIIKIN CD LEVYJEN KÄSITTELYAIKA BTJ Twin Tone Muut Yhteensä alle 1 vk 17 22,7 1 5, ,1 1 2 vk 13 17,3 4 23,5 3 23, ,0 alle 1 kk 48 64,0 5 29,4 4 30, ,3 1 2 kk 20 26,7 5 29,4 2 15, ,7 2 3 kk 3 4,0 3 17,6 6 5,7 3 4 kk 2 2,7 2 1,9 4 5 kk 1 5,9 3 23,1 4 3,8 5 6 kk 1 1,3 2 11,8 1 7,7 4 3,8 6 7 kk 7 8 kk 1 1,3 1 1,0 8 9 kk 9 10 kk 1 7,7 1 1, kk 1 7,7 1 1,0 kesken 1 5,9 1 7,7 2 1,9 Yhteensä , , , ,1 Musiikin cd levyjen käsittely vie kirjastossa selvästi enemmän aikaa kuin kirjojen: tulleista levyistä on asiakkaiden käytössä kahdessa viikossa vain 36 %, kun kirjoista vastaavassa ajassa oli käsitelty 56 %. Levyistä kuukaudessa oli käsitelty vähän yli puolet, kun kirjoista lainaajien saatavissa oli jo 83 %. Puolessa vuodessa levyistä oli asiakkaille saatu 95 % ja kirjoista 97 %. Cd levyjen keskimääräinen käsittelyaika kirjastossa oli 16,2 viikkoa, mikä on neljä kertaa pidempi aika kuin vastaava aika kirjoilla (4,1 viikkoa). Eri toimittajilta tulleiden levyjen eri pituisia käsittelyaikoja selittää se, että BTJ:stä tilatuille levyille suurelle osalle on tiedostoista poimittavissa valmiit luettelointitiedot, mutta muilta tilatut levyt joudutaan usein luetteloimaan kokonaan itse, mikä on erittäin hidasta ja aivan oman ammattitaitonsa vaativaa. Äänikirjojen käsittely vei keskimäärin aikaa 3,3 viikkoa. Neljä äänikirjaa käsiteltiin viikossa, ja pisimmillään käsittely vei aikaa kahdeksasta yhdeksään viikkoa. Moniviestimien käsittelyaika osoittautui myös vähän muita äänitallenteita pidemmäksi, sillä niiden käsittely lainauskuntoon vei aikaa keskimäärin 5,3 viikkoa, vaihteluvälin ollessa yhdestä viikosta kymmeneen viikkoon. KUVATALLENTEET Seuraavassa taulukossa on kuvatallenteiden: dvd ja cd rom levyjen ja videoiden vaatima käsittelyaika.

9 KUVATALLENTEIDEN KÄSITTELYAIKA DVD levyt Videot CD ROMit Yhteensä alle 1 vk 7 16, ,8 1 2 vk 7 16, ,0 8 16,7 alle 1 kk 24 57, ,0 3 60, ,3 1 2 kk 7 16,7 2 40,0 9 18,6 2 3 kk 4 9,5 4 8,3 3 4 kk 4 9,5 4 8,3 4 5 kk 1 2,4 1 2,1 5 6 kk 2 4,8 2 4,2 6 7 kk 7 8 kk 8 9 kk 9 10 kk kk kesken Yhteensä , , , ,8 Kirjastossa on perinteisesti arveltu, että kuvatallenteiden tulo lainaukseen kestää kaikkein pisimmän ajan, johtuen mm. niiden hitaasta luetteloinnista, koska vain harvoihin on valmiiksi poimittavissa täydellisiä luettelointitietoja. Tämä otanta ei nyt vahvista tätä ennakko odotusta, sillä aineistosta 38 % on lainaajien saatavissa kahdessa viikossa siitä, kun tallenteet ovat tulleet kirjastoon, ja kuukaudessa aineistosta on käsitelty lähes 60 %. Kuvatallenteiden käsittely on siis nopeampaa kuin esimerkiksi musiikkiäänitteiden. DVD levyjen keskimääräinen käsittelyaika oli 6,3 viikkoa, mikä on noin 10 viikkoa vähemmän kuin cdlevyjen. Tähän tulon nopeuteen vaikuttaa myös se, että jos levyä on tilattu useampia kappaleita jää yksi odottamaan tietokantaosastolle täydellistä luettelointia ja muut menevät lainaukseen ns. minitiedoin. Tässä otannassa ei selvitetty sitä, koska kaikki tilatut kappaleet olivat lainattavissa, vaan riitti jos osakin tilatusta materiaalista oli osastoilla. Käsittelynopeuksia tarkasteltaessa kannattaa huomata jälleen videoiden ja cd rom aineiston vähäisyys, eikä tehdä näiden tulosten osalta niistä johtopäätöksiä. YHTEENVETO Seuraavaan kuvioon on koottu yhteensä eri aineistomuotojen tilaamisen ja käsittelyn vaatima keskimääräinen aika.

10 Aineiston tulon ja käsittelyn vaatimat ajat 30,0 25,0 20,0 Viikkoa 15,0 10,0 4,1 4,7 16,2 3,3 5,3 6,3 Käsittely Tulo 5,0 0,0 12,5 Kirjat (273) 13,7 Nuotit (11) 9,0 1,0 Kartat (12) 7,8 Cd levyt (110) 12,3 Äänikirjat (9) 9,7 Moniviest. (3) 13,4 DVD levyt (42) 2,0 2,6 4,0 3,6 Videot (1) CD ROMit (5) Kaikkein kauimmin asiakkaat joutuvat odottelemaan cd levyjä, sillä niiden tulo lainaukseen kestää tilaushetkestä keskimäärin puoli vuotta. Toiseksi kauimmin he joutuvat odottelemaan dvd levyjä, jotka tulevat keskimäärin vajaassa viidessä kuukaudessa. Kirjat tulevat lainattavaksi keskimäärin neljän kuukauden kuluttua tilauksesta. Kirjaston kannalta ilahduttavaa on se, että pitkät odotusajat sittenkin johtuvat suuremmaksi osaksi aineiston hitaasta tulemisesta eikä siitä, että aineisto odottelisi kirjastossa käsittelyä. Kirjaston eri työvaiheiden vaatima aika on keskimäärin 4,9 viikkoa eli vähän runsas kuukausi, mikä sekin on pitkä aika asiakkaiden odottaa haluamaansa materiaalia. Kaikkein hitaimmin pystytään luetteloimaan musiikin cd levyjä, ja niiden käsittelyaika on todellakin poikkeuksellinen verrattuna kaikkien muiden aineistolajien käsittelynopeuteen. Seuraavassa kuviossa on kirja aineiston eri toimittajilta tulleen aineiston toimitus ja käsittelynopeudet. Kirjojen tulon ja käsittelyn vaatima aika ,4 20 2,7 Viikkoa ,9 21,4 6,3 6,0 2,6 12,1 2,2 1,4 6,1 9,4 10,2 10,0 5,0 15,0 Käsittely Toimitus 0 BTJ ennakot (24) BTJ Kirjo (22) BTJ muut (54) KV ennakot (132) KV Kirjo (8) KV muut (6) Tibo (17) Muut toimittajat (10)

11 Kuten kuviosta ilmenee toimittajittain toimitusajat vaihtelevat, mutta tämä johtuu siitä, että eri toimittajilta tilataan hyvinkin erilaista kirjallisuutta. BTJ ennakot ja KV ennakot perustuvat molemmat kustantajien uutuusluetteloihin, joista aineisto tilataan jo kuukausia ennen kuin kirjat ovat edes ilmestyneet, mikä selittää pitkät toimitusajat. Kustantajien ennakkoluetteloistakin tilattavat aineistot eroavat BTJ:stä ja KV:stä tilattavien osalta siten, että KV:stä tilataan suurten kustantajien kirjat ja BTJ:stä lähinnä keskisuurten kustantajien kirjoja hankintasopimuksemme mukaan. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä myös huomata, että eri toimittajille lähetettiin sangen erilaisia määriä tilauksia kyseisenä aikana, ja kovin pienistä tilausmääristä ei kannattane tehdä laajoja yleistyksiä. KV Kirjo aineisto on sellaista, jonka tuotetiedot on saatu BTJ:n julkaisemasta Kirjoluettelosta, mutta joka jostakin syystä on kuitenkin hankittu Kirjavälityksen kautta. BTJ muut ja KV muut ovat mm. täydennystilauksia tai hankintaehdotusten perusteella tehtyjä tilauksia. Tibo tradingista tilataan lähinnä vain vieraskielisiä kirjoja, ja Muut toimittajat sisältää seitsemän eri toimittajaa, joilta kultakin on tilattu yhdestä kahteen kirjaa hankintaehdotusten perusteella. Kaikkein hitaimmin tämän perusteella näyttäisi tulevan BTJ:stä tilattu Kirjossa esitelty aineisto, jonka tulo kesti tilauksen teosta asiakkaalle lähes seitsemän kuukautta. Tästä ajasta 5,4 kuukautta kului aineiston saapumiseen toimittajalta kirjastoon. Nopeimmin vastaavasti tuli BTJ:stä tilattu sellainen aineisto, jonka tilaukset eivät perustu kustantajien ennakkoluetteloihin tai Kirjoon. Näiden toimitusaika oli 1,5 kuukautta ja käsittelyyn kirjastossa kului vastaava aika, jolloin kokonaisodotusajaksi tuli noin kolme kuukautta. Loppuyhteenvetona voi todeta, että keskimäärin aineiston tulo tilausvaiheesta lainaukseen vie vähimmilläänkin aikaa kolme kuukautta, mutta keskimäärin asiakkaiden on syytä varautua lähes 15 viikon tai runsaan neljän kuukauden odotukseen Maarit Helén

SEKO seminaari 6.3.2008. Maaret Lehtovirta

SEKO seminaari 6.3.2008. Maaret Lehtovirta SEKO seminaari 6.3.2008 Maaret Lehtovirta SEKO projekti aloite PIKI kirjastoilta opetusministeriön rahoitus 1.10.2007 31.3.2008 verkkosivut: http://www.tampere.fi/kirjasto/pikiextra/seko.htm Ohjausryhmä

Lisätiedot

YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ

YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ Kysymykset 1. Kuka kirjastossanne hoitaa seuraavia tehtäviä? (kirjastonjohtaja / kirjastonhoitaja / kirjastovirkailija / joku muu kuka?) a. aineiston valinta b. tilattavan aineiston

Lisätiedot

Sopimustoimittajien tuotetietopalvelut ja niiden toimivuus PIKIyhteisjärjestelmässä

Sopimustoimittajien tuotetietopalvelut ja niiden toimivuus PIKIyhteisjärjestelmässä Sopimustoimittajien tuotetietopalvelut ja niiden toimivuus PIKIyhteisjärjestelmässä ARVO työryhmän loppuraportti PIKI ohjausryhmä asetti työryhmän selvittelemään tuotetietojen ja automaattisten luettelointitietojen

Lisätiedot

3/8. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 0,5 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä=0,5

3/8. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 0,5 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä=0,5 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 27502 / Lukki- kirjastojen ja Siuntion kunnankirjaston kirja-aineistohankinnat vuosille 2015-2016, sekä optiovuodet 2017-2018 (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS NRO 8.2/2015, LIITTEET

HANKINTASOPIMUS NRO 8.2/2015, LIITTEET LIITE 1: SOPIMUKSESSA MUKANA OLEVAT YHTEISÖT Sitovasti mukana olevat yhteisöt: KuntaPro Oy, www.kuntapro.fi Hämeenlinnan kaupunki, www.hameenlinna.fi Janakkalan kunta, www.janakkala.fi Hattulan Kunta,

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on saada aineistot mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön

Lisätiedot

Liite tarjoukseen kohde I- Oppikirjatoimitukset suomenkielisiin peruskouluihin KOHDE1/ OPPIKIRJOJEN TOIMITUKSET SUOMENKIELISIIN PERUSKOULUIHIN

Liite tarjoukseen kohde I- Oppikirjatoimitukset suomenkielisiin peruskouluihin KOHDE1/ OPPIKIRJOJEN TOIMITUKSET SUOMENKIELISIIN PERUSKOULUIHIN 1 LIITE 4 TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA Liite tarjoukseen kohde I- Oppikirjatoimitukset suomenkielisiin peruskouluihin Tarjouksen

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

YHTEENVETO 2. KYSELYSTÄ

YHTEENVETO 2. KYSELYSTÄ YHTEENVETO 2. KYSELYSTÄ Yhteenvedosta puuttuu Kuhmalahden vastaus. Kysymykset 1. Voiko mielestäsi PIKI kirjastojen kokoelmayhteistyötä tehdä seuraavilla tavoilla? Miten se käytännössä hoidettaisiin? Perustele

Lisätiedot

REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO

REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO 18.11.2014 RTM Antti Vainio SININEN ON LYHYEMPI AAVISTUKSEN, MUTTA KAITEEN YLI HYPPÄÄMINEN JA PORTAAT HIDASTAVAT TODELLA PALJON. HITAAMPI VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Muistio PIKI KIRJASTOJEN LUETTELOINTITYÖRYHMÄ. AIKA 17.05.2005 klo 12.00 14.30. Metson henkilökunnan kokoushuone

Muistio PIKI KIRJASTOJEN LUETTELOINTITYÖRYHMÄ. AIKA 17.05.2005 klo 12.00 14.30. Metson henkilökunnan kokoushuone Muistio PIKI KIRJASTOJEN LUETTELOINTITYÖRYHMÄ AIKA 17.05.2005 klo 12.00 14.30 PAIKKA LÄSNÄ Metson henkilökunnan kokoushuone Marita Ahvenjärvi, Tuula Bange (siht.), Jouko Hanhinen, Anne Hokkanen, Saara

Lisätiedot

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA ajalla 2.5. 16.11.2008 SISÄLLYS 1. LÄHTÖTILANNE. 3 2. TAVOITTEET... 4 3. TOTEUTUS... 5 4. ARVIOINTIA. 6 LIITE Varastointi-

Lisätiedot

Toimitusaika: 1.3.2012-28.2.2014 sekä mahdolliset optiovuodet 1 + 1 vuosi

Toimitusaika: 1.3.2012-28.2.2014 sekä mahdolliset optiovuodet 1 + 1 vuosi LOUNA-KIRJASTOT TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2011 1 Toimitusaika: 1.3.2012-28.2.2014 sekä mahdolliset optiovuodet 1 + 1 vuosi Hinnat on ilmoitettava verottomina. Tarjouksen on oltava voimassa 3 kuukautta. Hankinnassa

Lisätiedot

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere 9.5.2014 Hämeenlinnan kaupunki Asukkaita 67 800 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola

Lisätiedot

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu PoD=kirja tarpeeseen -palvelu Mikä on PoD=kirja tarpeeseen palvelu? Kirjavälityksen ja Hansaprintin uusi ja kätevä palvelu kirjan tuottamiseen tarvepohjaisesti. Palvelu kattaa tilaus-, painamis-, toimitus-

Lisätiedot

Yhteisjärjestelmäprojekti 8.9.2008 31.12.2009. Satakirjastot. Hankinnan ja luetteloinnin yhteiset käytännöt 24.03.2011

Yhteisjärjestelmäprojekti 8.9.2008 31.12.2009. Satakirjastot. Hankinnan ja luetteloinnin yhteiset käytännöt 24.03.2011 Yhteisjärjestelmäprojekti 8.9.200831.12.2009 Satakirjastot Hankinnan ja luetteloinnin yhteiset käytännöt 24.03.2011 Luetteloijan tiedonlähteitä Satakirjastoilla on omat sivut Porin kaupunginkirjaston sivuilla

Lisätiedot

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa Seija Laitinen-Kuisma & Hanna Martikainen 9.5.

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa Seija Laitinen-Kuisma & Hanna Martikainen 9.5. Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013 2014 Seija Laitinen-Kuisma & Hanna Martikainen 9.5.2014 Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on saada aineistot mahdollisimman

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen E-kirjan lainaaminen ja lukeminen Missä ne ovat LAKIA-KIRJASTOJEN E-KIRJAT OVAT ELLIBS-KIRJAKAUPAN SIVULLA. VOIT HAKEA NIITÄ KAHDELLA TAVALLA: 1. LAKIA-TIETOKANNASTA ETSIMÄLLÄ TIETTYÄ KIRJAA TAI KAIKKIA

Lisätiedot

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 21.8.213 Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 23-212 Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Toimintaympäristö 1 21.8.213 7 väestö 6 5 4 3 2 1 "Liitos-" *) *) n lukuihin

Lisätiedot

E-kirjojen lukulaitteet ja sähkökirjat Suomessa

E-kirjojen lukulaitteet ja sähkökirjat Suomessa E-kirjojen lukulaitteet ja sähkökirjat Suomessa Aija Laine Kirjastonhoitaja Turun kaupunginkirjasto Aikuisten palvelut/tietotiimi aija.laine@turku.fi 040-1682636 Turun kaupunginkirjaston lainattavat lukulaitteet

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 400 asiaa vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2008 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot.

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Oripään kirjaston käyttösäännöt Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Käyttöoikeus Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Elokuvien hankintapolitiikasta ja tekijänoikeudesta. Aineistoiltapäivässä 16.10.2007 Maarit Helén

Elokuvien hankintapolitiikasta ja tekijänoikeudesta. Aineistoiltapäivässä 16.10.2007 Maarit Helén Elokuvien hankintapolitiikasta ja tekijänoikeudesta Aineistoiltapäivässä 16.10.2007 Maarit Helén Tekijänoikeuslaki ja asetus 1.1.2006 Kenellä on tekijänoikeus? Ihmisellä, joka on luonut teoksen Ei yhdistyksellä

Lisätiedot

Satakirjastojen luettelointitiedotteet 2010

Satakirjastojen luettelointitiedotteet 2010 1 Satakirjastojen luettelointitiedotteet 2010 1. Kaikki pöytäkirjat, ohjeet ja tiedotteet ilmestyvät Satakirjastot-sivuille. Luetteloinnin sähköpostitiedotuslistalle voi liittää uusia jäseniä lähettämällä

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703

Lisätiedot

Mitä uutta e-aineistojen osalta

Mitä uutta e-aineistojen osalta Mitä uutta e-aineistojen osalta Uusi Ellibs-kirjasto Käyttöön vuodenvaihteessa 2014 Kuukausittain palveluun rekisteröityy noin 2 500 asiakasta ja nyt asiakkaita noin 7000 Maaliskuun lopussa Otava julkaisi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Maija Kanerva/ PIKI KIRJASTOJEN PARAMETRIMUUTOKSET 2007 ALUSTA. AKAA (= Toijala ja Viiala)

Maija Kanerva/ PIKI KIRJASTOJEN PARAMETRIMUUTOKSET 2007 ALUSTA. AKAA (= Toijala ja Viiala) Maija Kanerva/14.12.2006 PIKI KIRJASTOJEN PARAMETRIMUUTOKSET 2007 ALUSTA AKAA (= Toijala ja Viiala) laina aika kaikille aineistolajeille tai osastoille: 28 vrk myöhästymismaksu eräpäivää seuraavalta päivältä:

Lisätiedot

Luottamuksellinen. Sähköiset sisällöt. Kaikki aineistolajit helposti yhdestä paikasta

Luottamuksellinen. Sähköiset sisällöt. Kaikki aineistolajit helposti yhdestä paikasta Sähköiset sisällöt Kaikki aineistolajit helposti yhdestä paikasta Sähköisten aineistot e-kirjat, äänikirjat ja sähköiset oppimateriaalit KV toimii sähköisten aineistojen logistiikkajakelijana Kustantaja

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Sähköisten sisältöjen päivä

Sähköisten sisältöjen päivä Sähköisten sisältöjen päivä ekirja-palvelu Sähköisten oppimateriaalien palvelualusta ekirja-palvelu ekirja-palvelu kustantajalle Palvelualusta sähkökirjojen ja ladattavien äänikirjojen jakeluun ja myyntiin

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Entrust SSL-sertifikaattien hallinta

Entrust SSL-sertifikaattien hallinta Entrust SSL-sertifikaattien hallinta Eri hallintamallien hyödyt: Non-Pooling SSL Enterprise Portal SSL Enterprise Portal tuki@ssl-apua.fi Puh. 020 764 1020 Me turvaamme verkkoliikennettä Entrust Non-Pooling

Lisätiedot

OSUVATKO ASIAKKAAT OIKEAAN?

OSUVATKO ASIAKKAAT OIKEAAN? OSUVATKO ASIAKKAAT OIKEAAN? Hankintaehdotukset ja oma valinta Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmien kartunnassa 24.5.2012 Hannele Nurminen Soile Kolehmainen TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Kokoelmatyön

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

TäTi-tietokannan toiminta. Katja Isokääntä, Oulun kaupunginkirjasto Koha-seminaari Oulu

TäTi-tietokannan toiminta. Katja Isokääntä, Oulun kaupunginkirjasto Koha-seminaari Oulu TäTi-tietokannan toiminta Katja Isokääntä, Oulun kaupunginkirjasto Koha-seminaari Oulu Mikä TäTi-tietokanta on? TäTi = Täysluetteloidut tietueet TäTi-tietokanta on Koha-kirjastojen yhteinen luettelointitietokanta

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 CASE Valtiokonttori: Kokemukset verkkolaskuista Voiko toimittajan pakottaa lähettämään verkkolaskuja? Miten verkkolasku tehostaa ostolaskujen käsittelyä? Kristiina

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Satakirjastojen luettelointitiedotteet 2010

Satakirjastojen luettelointitiedotteet 2010 Satakirjastojen luettelointitiedotteet 2010 2011 1 Satakirjastojen luettelointitiedotteet 2010 1. Kaikki pöytäkirjat, ohjeet ja tiedotteet ilmestyvät Satakirjastot-sivuille. Luetteloinnin sähköpostitiedotuslistalle

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Kirjastoaineisto ajalle 1.8.2013 31.7.2015 sekä mahdolliset optiovuodet 1 + 1

Kirjastoaineisto ajalle 1.8.2013 31.7.2015 sekä mahdolliset optiovuodet 1 + 1 Tarjouspyyntö sivu 1 (8) Kirjastoaineisto ajalle 1.8.2013 31.7.2015 sekä mahdolliset optiovuodet 1 + 1 Forssan kaupunki (myöh. tilaaja) pyytää tarjousta kirjastoaineistojen (ei sanoma- ja aikakauslehtiä)

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Ainejärjestölehtien vertailu

Ainejärjestölehtien vertailu Artikkeli on julkaistu alunperin Turun Yliopiston Kemistien ainejärjestön, TYK ry:n lehdessä Tykissä 2/2009. Ainejärjestölehtien vertailu Jorma Kim Lähes kaikkia asioita voidaan vertailla toisiinsa: tietokoneita,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Print on Demand palvelut kustantamoille

Print on Demand palvelut kustantamoille Print on Demand palvelut kustantamoille Yhteistyössä BoD ja Kirjavälitys 17.3.2017 BoD yhteistyösopimus Kirjavälitys on tehnyt yhteistyösopimuksen Books On Demandin kanssa BoD tekee sopimukset suoraan

Lisätiedot

22.3.2012. Matka jatkuu

22.3.2012. Matka jatkuu 22.3.2012 Matka jatkuu Aiheita tänään Uusi organisaatio Tibo Trading 1.4. Uudet toiminnot tilannekatsaus Kysymykset, uudet ajatukset TIETO- PALVELUT IT TILAUS- TOIMITUS KUSTANTAMO TARJONTA, MARKK., VIEST.

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

SEKO seudullinen kokoelma

SEKO seudullinen kokoelma SEKO seudullinen kokoelma Selvitys PIKI kirjastojen aineiston hankinnan ja käsittelyn yhteistyön syventämisestä Maaret Lehtovirta Maaliskuu 2008 Sisällys 2 Taulukot...4 1 Johdanto...5 2 Kokoelmayhteistyö

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Pikaohje Kouluväylään perustilauksen tekemistä varten. Luottamuksellinen

Pikaohje Kouluväylään perustilauksen tekemistä varten. Luottamuksellinen Pikaohje Kouluväylään perustilauksen tekemistä varten Luottamuksellinen Kirjaudu Kouluväylälle osoitteesta www.kirjavalitys.fi oikeasta yläkulmasta saamillasi tunnuksilla 2 Klikkaa kohtaa perustilaus.

Lisätiedot

1.1. Tampereen kaupunginkirjaston toiminta ajatus

1.1. Tampereen kaupunginkirjaston toiminta ajatus 1 TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO MUSIIKKIOSASTO / HANKINTAOHJELMA 2008 1. Hankintaohjelman sisältö ja tavoite 1.1. Kirjaston toiminta ajatus 1.1.1. Musiikkiosaston toiminta ajatus 1.1.2. Musiikkiosaston palveluajatus

Lisätiedot

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjasto-opas suomeksi Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä. Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, satutunteja,

Lisätiedot

GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän?

GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän? GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän? Perusohjeita GPS-reitin siirtämisestä kartalle, Vinkkejä oman suunnistustekniikan analysoimiseen GPS-tiedon avulla Kuvat alla: o-training.net ja worldofo.com GPS-viiva

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt 23.10.2012 Yhteistyössä HelMet kirjastot yhdessä ja erikseen kaupungeilla omat budjetit sisällöt jaetaan hankinta keskitetysti

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 700 asiaa vuonna 2008 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET

TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET Laatinut Satu Kinnari 1 JOHDANTO 3 2 TOHOLAMMIN KIRJASTO 3 3 AINEISTON VALINTA JA HANKINTA 4 3.1 Yleiset valinta- ja hankintaperiaatteet 4 3.2 Aikuisten

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

LINDAn kustannushyötyanalyysi KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET

LINDAn kustannushyötyanalyysi KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET 1 6.6.2011 / LL LINDAn kustannushyötyanalyysi KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET Sisältö 1. Taustaa... 2 1.1. LINDAn kustannushyötyanalyysi... 2 1.2 Kyselyistä... 2 2. Kysely kaukopalveluvirkailijoille... 2 2.

Lisätiedot

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan ISBD-konversio PIKI-tietokantaan Konversion pohjana oli Kansalliskirjaston ISBD-konversio. Metiva-wikin sivulla on nähtävillä myös Konversiosuunnitelma ja konversio-ohjelma, jonka avulla pystyy tarkastamaan

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu Lehden peittojakelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelu Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Tilaamisen edellytykset sivu 3 Aloita lehden peittojakelun tilaaminen sivu 4 Lehden

Lisätiedot

VOYAGER-LUETTELOINTI JA YHTEISTILASTO

VOYAGER-LUETTELOINTI JA YHTEISTILASTO VOYAGER-LUETTELOINTI JA YHTEISTILASTO Mitä kiinteämittaisten kenttien tietoja eri aineistojen bib-tietueisiin tulee merkitä, jotta yhteistilastoon tietoja keräävä TeeTilastot-ohjelma voi laskea ne oikein.

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle 8.12.2009 1(8) Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi ja voit tehdä kaikki

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

TEE TiLAUS ja erotu joukosta!

TEE TiLAUS ja erotu joukosta! Hyvin markkinoidulla yrityksellä tulee olla toimintaansa tehokkaasti kuvaava logo, esite ja toimivat nettisivut. Näiden tuotteiden avulla erotut kilpailijoistasi ja ostajaehdokkaat löytävät palvelusi helposti.

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

OUTI-verkkokirjaston opastus

OUTI-verkkokirjaston opastus OUTI-verkkokirjaston opastus OUTI-kirjastot käyttävät avoimen lähdekoodin Kohakirjastojärjestelmää. Kohaa kehitetään jatkuvasti. Aineiston haku Aineistohaun voi tehdä suoraan tältä sivulta. Verkkokirjastoon

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

K a ukopa lveluohjelm a n va linta. Kaukopalvelun koulutuspäivä 22.5.2008 Juhani Räisänen

K a ukopa lveluohjelm a n va linta. Kaukopalvelun koulutuspäivä 22.5.2008 Juhani Räisänen K a ukopa lveluohjelm a n va linta Kaukopalvelun koulutuspäivä 22.5.2008 Juhani Räisänen Kaukopalvelu on vaikeimmin automatisoitavia alueita kirjastotyössä varsinkin Suomessa. Millais ta ohjelmaa ets ittiin

Lisätiedot

SEKO seudullinen kokoelma

SEKO seudullinen kokoelma SEKO seudullinen kokoelma Selvitys PIKI kirjastojen aineiston hankinnan ja käsittelyn yhteistyön syventämisestä Maaret Lehtovirta Toukokuu 2008 Sisällys 2 Taulukot...4 1 Johdanto...5 2 Kokoelmayhteistyö

Lisätiedot

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET 1 1 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

PALOKALUSTON HANKINTA

PALOKALUSTON HANKINTA 1 PALOKALUSTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne palokalustosta 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa, joka tulee täyttää ja lähettää tarjouksen

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN 1. Yhteislainatilauksen tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) Oula-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.02.2017 Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Kela maksoi asumistukia vuonna 2016 yhteensä

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Nettikaupan uudistukset

Nettikaupan uudistukset WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 3/12 Nettikaupan uudistukset 1 Johdanto 4 2 Ohjattu tilaaminen omien tilauspohjien avulla 4 3 Tilauspohjat 7 3.1 Muokkailtavuus 7 3.2 Tilauspohjan vanhentuminen 8 3.3 Ilmoitus

Lisätiedot