PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2"

Transkriptio

1 PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Biltema Nordic Services AB

2 PANELANTENN DVBT/T2 INTRODUKTION Antenn i modern design för mottagning av marksända, digitala signaler DAB/VHF/UHF. Det vattentäta och UV-beständiga höljet gör antennen optimal att använda såväl inomhus som utomhus. Monteringssats för vägg eller maströr medföljer. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Kontrollera innehållet i förpackningen innan installationen påbörjas EGENSKAPER Vattentätt och UV-beständigt hölje. Lätt och kompakt, 1 enkel att installera. 2 För mottagning av analoga, digitala och HD-signaler för TV. Inbyggd förförstärkare med kraftig förstärkning och lågt brus. Inbyggd dipol med speciellt bra mottagning av UHF-signaler Kompatibel med standarder: UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/ HD, FM. LTE Ready betyder att antennen har ett inbyggt spärrfilter mot störningar från mobilt 1. Antenn 2. Monteringssats 3. Adapter AC/DC 4. DC strömförsörjning till antenn 5. Gumminippel bredband. Störningar från 4G-nätet filtreras bort från TV-signalen. TEKNISKA DATA Frekvensområde: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Förstärkning: 36 db Max. utnivå: 100 dbμv Impedans: 75 ohm Brustal: < 3,5 db Spänningsmatning: 12 V DC. Strömtillförsel via medföljande nätadapter 230 V AC 12 V/50 ma eller 5 V DC via digitalboxen Biltema Nordic Services AB 2

3 1. Signaler tas emot på framsidan av antennen. Vänd därför framsidan mot sändarmasten. 2. F-kontakt. 3. Mastfäste. 4. Monteringsskruvar. 5. Metallplatta till väggmontering. 6. Skruv till att fixera antennen i optimal vinkel. 7. Säkringshål, gör att antennen inte ramlar ur fästet. 8. Vattenavrinning. OBS! Vänds nedåt. Får inte täppas till. ANVÄNDARINSTRUKTIONER OBS: För bästa mottagning, beakta följande: Placera aldrig antennen nära störningskällor som t ex klimatanläggning, mikrovågsugn. Används antennen inomhus bör den placeras nära ett fönster. Montera antennen så högt som möjligt. För att få bästa möjliga bild och ljud, starta digitalboxens automatiska kanalsökning, se beskrivning i digitalboxens instruktionsmanual. Om inte alla kanaler i ditt område hittas, försök att välja en bättre placering för antennen, enligt beskrivningen ovan. MONTERING Antennen kan användas såväl inomhus som utomhus och kan monteras på maströr eller vägg med det medföljande fästet. Använd fästet till montering på mast Använd skruvar till montering på vägg Vertikal montering 1. Borra ett hål i väggen eller takskägget till antennkabeln. 2. Montera gumminippeln. 3. Montera kabeln som ett U så att vatten inte rinner längst kabeln och in i antennen. Horisontell montering Horisontell montering Använd mastfästet för att montera antennen på en balkong ohm kabel Trä gumminippeln på en antennkabel med f- kontakt och anslut denna till antennen Biltema Nordic Services AB

4 INSTALLATION Direkt anslutning till TV:n. Anslutning till en digitalbox. JUSTERING AV ANTENNEN När antennen är monterad och installerad, justera den till den position som ger bäst signal. 3. Montera antennen så högt som möjligt för att undvika störningar. Störningar mellan antenn och sändarmast gör att signaler förloras i större eller mindre grad. 4. Placera alltid antennen med framsidan mot sändarmasten. EL-AVFALL Lossa skruven som håller antennen i viss vinkel. Justera antennen till den position som ger bäst signal och dra därefter åt skruven. Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC). OPTIMERING För att få optimal mottagning, tänk på följande: 1. Installera antennen på så stort avstånd som möjligt från strömkrävande apparater, t.ex. mikrovågsugn, hårtork och värmefläkt. 2. Vid montering inomhus ska antennen placeras nära ett fönster Biltema Nordic Services AB 4

5 PANELANTENNE DVBT/T2 INNLEDNING Antenne i moderne design for mottak av bakkesendte, digitale signaler DAB/VHF/UHF. Det vanntette og UV-bestandige huset gjør antennen optimal for bruk så vel innendørs som utendørs. Monteringssett for vegg eller mastrør medfølger. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Kontroller innholdet i forpakningen før installasjon igangsettes EGENSKAPER Vanntett og UV-bestandig hus. Lett og kompakt, 1 enkel å installere. 2 For mottak av analoge, digitale og HDsignaler for TV. Innebygd forforsterker med kraftig forsterkning og lav støy. Innebygd dipol med spesielt godt mottak av UHF-signaler. Kompatibel med standarder: UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/ HD, FM. LTE Ready betyr at antennen har et innebygd sperrefilter mot forstyrrelser fra mobilt bredbånd. Forstyrrelser fra 4G-nettet filtreres bort fra TV-signalene Antenne 2. Monteringssett 3. Adapter AC/DC 4. DC strømforsyning til antenne 5. Gumminippel 4 5 TEKNISKE DATA Frekvens: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Forsterkning: 36 db Maks. nivå uteffekt: 100 dbμv Impedans: 75 ohm Lydnivå: < 3,5 db Strømtilførsel: 12 V DC. Via medfølgende nettadapter 230 V DC 12 V/ 50 ma eller 5 V DC via digitalboksen Biltema Nordic Services AB

6 1. Signaler mottas på forsiden av antennen. Vend derfor forsiden mot sendermasten. 2. F-kontakt. 3. Mastfeste. 4. Monteringsskruer. 5. Metallplate for veggmontering. 6. Skru til og fest antennen i optimal vinkel. 7. Sikringshull, gjør at antennen ikke ramler ut av festet. 8. Vannavrenning. OBS! Snus nedover. Må ikke tilstoppes. BRUKERINSTRUKSJONER OBS: For best mottak, iaktta følgende: Plasser aldri antennen nær forstyrrelseskilder som f.eks. klimaanlegg og mikrobølgen. Antennen bør plasseres nær et vindu. Monter antennen så høyt som mulig. For å få best mulig bilde og lyd, start digitalboksens automatiske kanalsøk, se beskrivelse i digitalboksens instruksjonsbok. Om ikke alle kanaler i ditt område blir funnet, prøv å velge en bedre plassering for antennen, i samsvar med beskrivelsen ovenfor. Bruk skruer for montering på vegg Vertikal montering 1. Bor et hull i veggen eller takskjegget for antennekabelen. 2. Monter gumminippelen. 3. Monter kabelen som en U slik at vann ikke renner langs kabelen og inn i antennen. MONTERING Antennen kan brukes så vel innendørs som utendørs og kan monteres på mastrør eller vegg med det medfølgende festet. Bruk festet for montering på mast Horisontell montering Horisontal montering Bruk mastfestet for å montere antennen på en altan ohm kabel Træ gumminippelen på en antennekabel med F-kontakt, og koble denne til antennen Biltema Nordic Services AB 6

7 INSTALLASJON Direkte tilkobling til TV Tilkobling til digitalboks JUSTERING AV ANTENNEN Når antennen er montert og installert, juster den til den posisjonen som gir best signal. 3. Monter antennen så høyt som mulig for å unngå forstyrrelser. Forstyrrelser mellom antenne og sendermast gjør at signaler i større eller mindre grad ikke blir mottatt. 4. Plasser alltid antennen med forsiden mot sendermasten. EE-AVFALL Løsne skruen som holder antennen i en bestemt vinkel. Juster antennen til den posisjonen som gir best signal, og stram deretter skruen. Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC). OPTIMERING For å få optimalt mottak, tenk på følgende: 1. Installer antennen på så stor avstand som mulig fra strømkrevende apparater, f.eks. mikrobølgeovn, hårføner og varmevifte. 2. Ved montering innendørs skal antennen plasseres nær et vindu Biltema Nordic Services AB

8 PANEELIANTENNI DVBT/T2 JOHDANTO Modernisti muotoiltu antenni digitaalisten maanpäällisen verkon DAB/VHF/UHF-signaalien vastaanottamiseen. Antennia voi käyttää sisällä tai ulkona, sillä sen vesitiivis kotelo kestää UVsäteilyä. Mukana seinä- tai mastoasennussarja. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Tarkista pakkauksen sisältö ennen asennuksen aloittamista OMINAISUUDET Vesitiivis ja UV-säteilyä kestävä kotelo Kevyt, pienikokoinen ja helppo asentaa Tv-antenni analogisten, 1 digitaalisten 2 tai teräväpiirtosignaalien vastaanottoon. Sisäinen tehokas vahvistin vähentää kohinaa. Sisäinen dipoliantenni ottaa UHF-signaaleja vastaan hyvin. Yhteensopiva erilaisten teräväpiirtotelevisiojärjestelmien kanssa: UHF/VHF, DAB/ DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/HD, FM. LTE Ready: antennin sisäinen suodatin poistaa mobiilin laajakaistan aiheuttamat 1. Antenni 2. Asennussarja 3. Muuntaja 4. Antennin virransyöttö 5. Kuminippa häiriöt, eli 4G-verkon aiheuttamat häiriöt poistetaan tv-signaalista. TEKNISET TIEDOT Taajuus: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Vahvistus: 36 db Suurin antoteho: 100 dbμv Impedanssi: 75 ohm Häiriötaso: < 3,5 db Virransyöttö: 12 V DC. Virransyöttö mukana toimitettavasta muuntajasta: 230 V DC 12 V/50 ma, tai digitaalivastaanottimesta (5 V DC) Biltema Nordic Services AB 8

9 1. Antennin etupuoli ottaa signaalit vastaan. Käännä siksi etupuoli lähetinmastoa kohden. 2. F-liitin 3. Mastokiinnike 4. Asennusruuvit 5. Metallilevy seinäasennusta varten 6. Ruuvi antennin kiinnittämiseksi haluttuun kulmaan 7. Turva-aukko estää antennia irtoamasta kiinnikkeestä. 8. Vedenpoisto. HUOMIO! Käännetään alaspäin. Ei saa tukkia. KÄYTTÖOHJEET HUOMIO: Saat parhaat vastaanottotulokset toimimalla seuraavasti: Älä aseta antennia ilmastointilaitteen tai mikroaaltouunin kaltaisen häiriölähteen lähelle. Jos antennia käytetään sisätiloissa, aseta se lähelle ikkunaa. Asenna antenni mahdollisimman korkealle. Käynnistä digitaalivastaanottimen automaattinen kanavahaku, jotta kuva ja ääni vastaanotetaan mahdollisimman korkealaatuisena. Lisätietoja on digitaalivastaanottimen käyttöohjeessa. Jos kaikkia alueellasi näkyviä kanavia ei löydetä, yritä valita antennille parempi paikka edellä kuvatulla tavalla. Suuntaa antenni lähettimeen. Asentaminen Antennia voidaan käyttää sisällä tai ulkona. Se voidaan asentaa mastoputkeen mukana toimitettavalla kiinnikkeellä tai seinään. Asentaminen seinään ruuveilla Asennus pystysuoraan 1. Poraa seinään tai katon räystääseen aukko antennikaapelia varten. 2. Asenna kuminippa siihen. 3. Asenna kaapeli U-kirjaimen muotoon, jotta vettä ei valu antenniin kaapelia pitkin. Horisontell montering Asennus vaakasuuntaan Mastokiinnikkeen käyttäminen asennettaessa antenni parvekkeelle Asentaminen mastoon kiinnikkeellä ohmin kaapeli Pujota kuminippa antennikaapeliin f-liittimellä. Yhdistä kaapeli antenniin Biltema Nordic Services AB

10 ASENTAMINEN Yhdistäminen suoraan televisioon Yhdistäminen erilliseen digitaalivastaanottimeen ANTENNIN SÄÄTÄMINEN Kun antenni on asennettu, säädä se asentoon, jossa signaali on paras. 2. Voit parantaa vastaanottoa sisätiloissa asettamalla antennin lähelle ikkunaa. 3. Asenna antenni mahdollisimman korkealle häiriöiden välttämiseksi. Antennin ja lähetinmaston välillä esiintyvät häiriöt estävät signaalien etenemistä. 4. Aseta antenni aina etupuoli lähetinmastoa kohden. ELEKTRONIIKKAJÄTE Irrota antennin tietyssä kulmassa pitävä ruuvi. Säädä antenni asentoon, jossa signaali on paras. Kiristä ruuvi lopuksi. Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). PARAS MAHDOLLINEN VASTAANOTTO Vastaanotosta tulee paras mahdollinen, kun seuraavat seikat otetaan huomioon: 1. Asenna antenni mahdollisimman kauas sähkölaitteista, kuten mikroaaltouunista, hiustenkuivaimesta tai lämpöpuhaltimesta Biltema Nordic Services AB 10

11 PANELANTENNE DVBT/T2 INTRODUKTION Antenne med moderne design til modtagelse af jordbaserede, digitale signaler DAB/VHF/UHF. Det vandtætte og UV-bestandige antennehus gør antennen optimal til både indendørs og udendørs brug. Beslag til montering på mast og væg medfølger. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Kontrollér at følgende er indeholdt i pakken, før antennen installeres EGENSKABER Vandtæt og UV-bestandig antennehus. Let og kompakt, 1 nem at installere. 2 Til modtagelse af analoge, digitale og HDsignaler. Indbygget forstærker med stor forstærkning og lavt støjtal. Indbygget dipol med særdeles god modtagelse af UHF-signaler. Kompatibel med standarder: SD/HD, DVB- T/DVB-T2, MPEG2/4. LTE Ready, hvilket betyder, at antennen har 3 1. Antenne 2. Monteringsbeslag 3. AC/DC strømforsyning 4 5 et indbygget spærrefilter mod forstyrrelser fra mobilt bredbånd. Forstyrrelser fra 4Gnettet 4. DC power inserter (strømforsyning til antenne) 5. Gummitylle filtreres bort fra TV-signalet. TEKNISKE DATA Frekvens: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Forstærkning: 36 db Maksimalt output: 100 dbμv Impedans: 75 ohm Støjniveau: < 3,5 db Spænding: 12 V DC. Strømtilførsel via medfølgende netadapter 230 V DC 12 V/50 ma eller 5 V DC via digitalboxen Biltema Nordic Services AB

12 1. Antennen modtager signalet fra forsiden. Forsiden vendes derfor i retning mod sender-masten. 2. F-connector. 3. Mastbeslag. 4. Monteringsskruer. 5. Metalplade til vægmontering. 6. Bolt til at fastgøre antenne i optimal vinkel. 7. Huller der sikrer, at antennen ikke falder ud af beslaget. 8. Vandafløb NB! Vendes nedad. Må ikke tildækkes. BRUGERVEJLEDNINGER OBS: For at opnå den bedste modtagelse skal man tage højde for følgende: Placer aldrig antennen i nærheden af forstyrrende kilder som f.eks. klimaanlæg og mikrobølgeovn. Hvis antennen anvendes indendørs, skal den placeres tæt ved et vindue. Monter antennen så højt som muligt. For at få bedst mulig billede og lyd, bør man bruge digitalboxens automatiske kanalsøgning, se beskrivelsen i digitalboxens manual. Hvis ikke alle kanaler i dit område bliver fundet, forsøg at finde en bedre placering til antennen, iht. beskrivelsen ovenfor. Ret antennen mod senderen. Brug skruer til montering på væggen Vertikal montering 1. Bor et hul i væggen eller tagskægget til antennekablet. 2. Montér gummityllen. 3. Montér antennekablet som et U for at undgå, at der løber vand langs kablet ind i antennen. Horisontal montering MONTERING Antennen kan bruges både indendørs og udendørs og kan monteres på enten væg eller mast med det medfølgende beslag. Brug mastbeslaget til at montere antennen på en altan Brug beslag til mastmontering ohm kabel Tilslut et antennekabel med en f-connector til antennen og tildæk stikket med gummitylllen Biltema Nordic Services AB 12

13 INSTALLATION Direkte tilslutning til tv et Tilslut antennen til en modtager-boks JUSTERING AF ANTENNEN Når antennen er monteret og installeret, justeres antennen til den position, der giver det bedste signal. 2. Montér antennen nær et vindue, når antennen bruges indendørs. 3. Montér antennen så højt som muligt for at reducere interferens. Hvis der er interferrens mellem antennen og sender-masten, vil det betyde signaltab i større eller mindre grad. 4. Placér altid antennen med forsiden mod sender-masten. EL-AFFALD Løsn bolten der holder antennen fast i en given vinkel og justér antennen til den position, der giver det bedste signal. Herefter fastspændes bolten og kablet monteres sikkert. Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC). OPTIMERING For at opnå optimal modtagelse skal følgende overholdes: 1. Installér antennen i stor afstand til produkter, der bruger meget strøm. Eksempelvis air-conditionerer, elevatorer, hårtørrer, mikrobølgeovne osv Biltema Nordic Services AB

14

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204

Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204 Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204 Ammattiliikkeen suunnittelema 12 V akulla toimiva TV-antennipaketti. Soveltuu uudiskohteisiin 2-10 katselupisteelle. Tuotepakkauksen sisältö: 1 kpl VHF-

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

Marinkikare Marinkikkert Merikiikari Sejlerkikkert

Marinkikare Marinkikkert Merikiikari Sejlerkikkert Marinkikare Marinkikkert Merikiikari Sejlerkikkert x 0 Original manual 0 Biltema Nordic Services AB Marinkikare Vattentät marinkikare x0 med belyst intern pejlkompass och omräkningsskala ( st. LR- batterier

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Ammattiliikkeen suunnittelema TV-antennipaketti, jolla lisäät HD-teräväpiirtokanavat omakotitalon tai kesämökin antennijärjestelmään. Tuotepakkauksen sisältö: 1 kpl VHF

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Home Radio Module PRO

Home Radio Module PRO Home Radio Module PRO User and installation manual Bruker- og installasjonsveiledning Bruks- och installationsanvisning Asennus- ja käyttöohje Status LED Pairing button Radio antenna connector Extension

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 GB 1.Transmitter part 2.Control Indicator Lights up when a signal is transmitting.when this light blinks weekly, batteries have to be replaced. 3.

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille SMART progap-6 Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille KÄYTTÖOHJE RF-Tuote Oy, Telakkatie 25 25570 Teijo FINLAND puh. 02-7366360, fax. 02-7366355 e-mail. info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi I. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 FI Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuus 4 Kierrätys 4 2 SDV6222 -laite 5 Yleiskuvaus 5 3 Aloitus 5 Asentaminen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennitarvikkeet Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennit ULA-antenni Tilausnro: A100193/SSTL-koodi 75 001 02 ULA- radioantenni vaaka- ja pystypolarisaatio vastaanotolla

Lisätiedot

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Pakkauksen sisältö Tarkista pakkauksen sisältö ennen kuin luet käyttöohjeet. Sinun tulisi löytää pakkauksesta seuraavat osat: 1. Lähetin

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Johanna Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin SUOMI ENGLISH NORSK SVENSKA Art.no. Model 32-6506 AW-1031B 32-6507 AW-1031B Ver. 201107 Outdoor light Art.no 32-6506 Model AW-1031B 32-6507

Lisätiedot

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual FLME 8000 Installationsmanual sennusopas Installasjonsmanual Installation manual TÄNKT PÅ! Flame 8000 måste installeras på rätt sätt både för att få god förbränning och funktion och för att garantin ska

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin 38-2150 USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK Model: UN8BE Ver. 200802 SUOMI www.clasohlson.com ENGLISH USB till serieportsadapter

Lisätiedot

NFC BLUETOOTH-MOTTAGARE

NFC BLUETOOTH-MOTTAGARE SE NFC BLUETOOTH-MOTTAGARE INTRODUKTION Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning Bluetooth-mottagare överensstämmer med direktiv 01/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om

Lisätiedot

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER FM 8 HITACHI FM8 1 0 ON OFF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning.

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning. MODEL 46999 ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL DK N S FI BORD TIL OVERFRÆSER Brugsanvisning BORD TIL OVERFRESER Bruksanvisning ÖVERFRÄSBORD Bruksanvisning YLÄJYRSINPÖYTÄ Käyttöohje 2 10 18 26 Fremstillet

Lisätiedot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevisioverkon muutokset Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevision muutokset 2015... 31.12.2016 2017...2026 UHF-alueen TV:n taajuusmuutokset 2015-2016

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ S N FI RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ www.barebo.com S INSTRUKTIONER FÖR RÖRELSEVAKT Art. Nr: 964004 Tack för att du har valt denna

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 78750 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Art. 24-765. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-765. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Sluttrinn Pääteaste Effektforstærker Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 1.Remote Level Connector Connect the remote controller to this terminal to adjust the subwoofer level from

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä Paint with Pride Målningssystem för värmebehandlat trä Ulkoseinät, räystäsrakenteet yms. Sahapintaista lämpökäsiteltyä havu- tai lehtipuuta VESIOHENTEINEN

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje AUX adapter Lyssningsadapter Liitäntäyksikkö Your local dealer: europe: +45 3917 7101 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-001 008 010/Rev. D 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 849/2005 vp Televisiokuvan näkyvyysongelmat Jämsän seudulla Eduskunnan puhemiehelle Jämsän seudulla oli tavoite, että televisionkatsojien vastaanotto-ongelmat helpottuvat, kun kanavien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB 2.0 kort USB-kortti 2.0 Modell/Malli: M5273 Nr/Nro: 32-4468 Vers: 002-200405 SE USB 2.0 kort USB 2,0 kort med PCI anslutning, tillför 5 st. USB 2.0 portar på din dator (4

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

Tack för att du valt en INR dusch. Läs anvisningen innan montering! Tak for at du valgte en INR dusch. Læs anvisningen inden montering!

Tack för att du valt en INR dusch. Läs anvisningen innan montering! Tak for at du valgte en INR dusch. Læs anvisningen inden montering! INR Tugela 0501--.------.-- 080130A Tack för att du valt en INR dusch. Läs anvisningen innan montering Tak for at du valgte en INR dusch. Læs anvisningen inden montering Kiitos, että olet valinnut INR-suihkun.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 750/2006 vp Digitaalisten ohjelmien lähettäminen yhteisten digisovittimien kautta Eduskunnan puhemiehelle Suomen television lähetykset muuttuvat kokonaan digitaalisiksi 31.8.2007. Jotta

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot