PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2"

Transkriptio

1 PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Biltema Nordic Services AB

2 PANELANTENN DVBT/T2 INTRODUKTION Antenn i modern design för mottagning av marksända, digitala signaler DAB/VHF/UHF. Det vattentäta och UV-beständiga höljet gör antennen optimal att använda såväl inomhus som utomhus. Monteringssats för vägg eller maströr medföljer. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Kontrollera innehållet i förpackningen innan installationen påbörjas EGENSKAPER Vattentätt och UV-beständigt hölje. Lätt och kompakt, 1 enkel att installera. 2 För mottagning av analoga, digitala och HD-signaler för TV. Inbyggd förförstärkare med kraftig förstärkning och lågt brus. Inbyggd dipol med speciellt bra mottagning av UHF-signaler Kompatibel med standarder: UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/ HD, FM. LTE Ready betyder att antennen har ett inbyggt spärrfilter mot störningar från mobilt 1. Antenn 2. Monteringssats 3. Adapter AC/DC 4. DC strömförsörjning till antenn 5. Gumminippel bredband. Störningar från 4G-nätet filtreras bort från TV-signalen. TEKNISKA DATA Frekvensområde: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Förstärkning: 36 db Max. utnivå: 100 dbμv Impedans: 75 ohm Brustal: < 3,5 db Spänningsmatning: 12 V DC. Strömtillförsel via medföljande nätadapter 230 V AC 12 V/50 ma eller 5 V DC via digitalboxen Biltema Nordic Services AB 2

3 1. Signaler tas emot på framsidan av antennen. Vänd därför framsidan mot sändarmasten. 2. F-kontakt. 3. Mastfäste. 4. Monteringsskruvar. 5. Metallplatta till väggmontering. 6. Skruv till att fixera antennen i optimal vinkel. 7. Säkringshål, gör att antennen inte ramlar ur fästet. 8. Vattenavrinning. OBS! Vänds nedåt. Får inte täppas till. ANVÄNDARINSTRUKTIONER OBS: För bästa mottagning, beakta följande: Placera aldrig antennen nära störningskällor som t ex klimatanläggning, mikrovågsugn. Används antennen inomhus bör den placeras nära ett fönster. Montera antennen så högt som möjligt. För att få bästa möjliga bild och ljud, starta digitalboxens automatiska kanalsökning, se beskrivning i digitalboxens instruktionsmanual. Om inte alla kanaler i ditt område hittas, försök att välja en bättre placering för antennen, enligt beskrivningen ovan. MONTERING Antennen kan användas såväl inomhus som utomhus och kan monteras på maströr eller vägg med det medföljande fästet. Använd fästet till montering på mast Använd skruvar till montering på vägg Vertikal montering 1. Borra ett hål i väggen eller takskägget till antennkabeln. 2. Montera gumminippeln. 3. Montera kabeln som ett U så att vatten inte rinner längst kabeln och in i antennen. Horisontell montering Horisontell montering Använd mastfästet för att montera antennen på en balkong ohm kabel Trä gumminippeln på en antennkabel med f- kontakt och anslut denna till antennen Biltema Nordic Services AB

4 INSTALLATION Direkt anslutning till TV:n. Anslutning till en digitalbox. JUSTERING AV ANTENNEN När antennen är monterad och installerad, justera den till den position som ger bäst signal. 3. Montera antennen så högt som möjligt för att undvika störningar. Störningar mellan antenn och sändarmast gör att signaler förloras i större eller mindre grad. 4. Placera alltid antennen med framsidan mot sändarmasten. EL-AVFALL Lossa skruven som håller antennen i viss vinkel. Justera antennen till den position som ger bäst signal och dra därefter åt skruven. Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC). OPTIMERING För att få optimal mottagning, tänk på följande: 1. Installera antennen på så stort avstånd som möjligt från strömkrävande apparater, t.ex. mikrovågsugn, hårtork och värmefläkt. 2. Vid montering inomhus ska antennen placeras nära ett fönster Biltema Nordic Services AB 4

5 PANELANTENNE DVBT/T2 INNLEDNING Antenne i moderne design for mottak av bakkesendte, digitale signaler DAB/VHF/UHF. Det vanntette og UV-bestandige huset gjør antennen optimal for bruk så vel innendørs som utendørs. Monteringssett for vegg eller mastrør medfølger. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Kontroller innholdet i forpakningen før installasjon igangsettes EGENSKAPER Vanntett og UV-bestandig hus. Lett og kompakt, 1 enkel å installere. 2 For mottak av analoge, digitale og HDsignaler for TV. Innebygd forforsterker med kraftig forsterkning og lav støy. Innebygd dipol med spesielt godt mottak av UHF-signaler. Kompatibel med standarder: UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/ HD, FM. LTE Ready betyr at antennen har et innebygd sperrefilter mot forstyrrelser fra mobilt bredbånd. Forstyrrelser fra 4G-nettet filtreres bort fra TV-signalene Antenne 2. Monteringssett 3. Adapter AC/DC 4. DC strømforsyning til antenne 5. Gumminippel 4 5 TEKNISKE DATA Frekvens: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Forsterkning: 36 db Maks. nivå uteffekt: 100 dbμv Impedans: 75 ohm Lydnivå: < 3,5 db Strømtilførsel: 12 V DC. Via medfølgende nettadapter 230 V DC 12 V/ 50 ma eller 5 V DC via digitalboksen Biltema Nordic Services AB

6 1. Signaler mottas på forsiden av antennen. Vend derfor forsiden mot sendermasten. 2. F-kontakt. 3. Mastfeste. 4. Monteringsskruer. 5. Metallplate for veggmontering. 6. Skru til og fest antennen i optimal vinkel. 7. Sikringshull, gjør at antennen ikke ramler ut av festet. 8. Vannavrenning. OBS! Snus nedover. Må ikke tilstoppes. BRUKERINSTRUKSJONER OBS: For best mottak, iaktta følgende: Plasser aldri antennen nær forstyrrelseskilder som f.eks. klimaanlegg og mikrobølgen. Antennen bør plasseres nær et vindu. Monter antennen så høyt som mulig. For å få best mulig bilde og lyd, start digitalboksens automatiske kanalsøk, se beskrivelse i digitalboksens instruksjonsbok. Om ikke alle kanaler i ditt område blir funnet, prøv å velge en bedre plassering for antennen, i samsvar med beskrivelsen ovenfor. Bruk skruer for montering på vegg Vertikal montering 1. Bor et hull i veggen eller takskjegget for antennekabelen. 2. Monter gumminippelen. 3. Monter kabelen som en U slik at vann ikke renner langs kabelen og inn i antennen. MONTERING Antennen kan brukes så vel innendørs som utendørs og kan monteres på mastrør eller vegg med det medfølgende festet. Bruk festet for montering på mast Horisontell montering Horisontal montering Bruk mastfestet for å montere antennen på en altan ohm kabel Træ gumminippelen på en antennekabel med F-kontakt, og koble denne til antennen Biltema Nordic Services AB 6

7 INSTALLASJON Direkte tilkobling til TV Tilkobling til digitalboks JUSTERING AV ANTENNEN Når antennen er montert og installert, juster den til den posisjonen som gir best signal. 3. Monter antennen så høyt som mulig for å unngå forstyrrelser. Forstyrrelser mellom antenne og sendermast gjør at signaler i større eller mindre grad ikke blir mottatt. 4. Plasser alltid antennen med forsiden mot sendermasten. EE-AVFALL Løsne skruen som holder antennen i en bestemt vinkel. Juster antennen til den posisjonen som gir best signal, og stram deretter skruen. Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC). OPTIMERING For å få optimalt mottak, tenk på følgende: 1. Installer antennen på så stor avstand som mulig fra strømkrevende apparater, f.eks. mikrobølgeovn, hårføner og varmevifte. 2. Ved montering innendørs skal antennen plasseres nær et vindu Biltema Nordic Services AB

8 PANEELIANTENNI DVBT/T2 JOHDANTO Modernisti muotoiltu antenni digitaalisten maanpäällisen verkon DAB/VHF/UHF-signaalien vastaanottamiseen. Antennia voi käyttää sisällä tai ulkona, sillä sen vesitiivis kotelo kestää UVsäteilyä. Mukana seinä- tai mastoasennussarja. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Tarkista pakkauksen sisältö ennen asennuksen aloittamista OMINAISUUDET Vesitiivis ja UV-säteilyä kestävä kotelo Kevyt, pienikokoinen ja helppo asentaa Tv-antenni analogisten, 1 digitaalisten 2 tai teräväpiirtosignaalien vastaanottoon. Sisäinen tehokas vahvistin vähentää kohinaa. Sisäinen dipoliantenni ottaa UHF-signaaleja vastaan hyvin. Yhteensopiva erilaisten teräväpiirtotelevisiojärjestelmien kanssa: UHF/VHF, DAB/ DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/HD, FM. LTE Ready: antennin sisäinen suodatin poistaa mobiilin laajakaistan aiheuttamat 1. Antenni 2. Asennussarja 3. Muuntaja 4. Antennin virransyöttö 5. Kuminippa häiriöt, eli 4G-verkon aiheuttamat häiriöt poistetaan tv-signaalista. TEKNISET TIEDOT Taajuus: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Vahvistus: 36 db Suurin antoteho: 100 dbμv Impedanssi: 75 ohm Häiriötaso: < 3,5 db Virransyöttö: 12 V DC. Virransyöttö mukana toimitettavasta muuntajasta: 230 V DC 12 V/50 ma, tai digitaalivastaanottimesta (5 V DC) Biltema Nordic Services AB 8

9 1. Antennin etupuoli ottaa signaalit vastaan. Käännä siksi etupuoli lähetinmastoa kohden. 2. F-liitin 3. Mastokiinnike 4. Asennusruuvit 5. Metallilevy seinäasennusta varten 6. Ruuvi antennin kiinnittämiseksi haluttuun kulmaan 7. Turva-aukko estää antennia irtoamasta kiinnikkeestä. 8. Vedenpoisto. HUOMIO! Käännetään alaspäin. Ei saa tukkia. KÄYTTÖOHJEET HUOMIO: Saat parhaat vastaanottotulokset toimimalla seuraavasti: Älä aseta antennia ilmastointilaitteen tai mikroaaltouunin kaltaisen häiriölähteen lähelle. Jos antennia käytetään sisätiloissa, aseta se lähelle ikkunaa. Asenna antenni mahdollisimman korkealle. Käynnistä digitaalivastaanottimen automaattinen kanavahaku, jotta kuva ja ääni vastaanotetaan mahdollisimman korkealaatuisena. Lisätietoja on digitaalivastaanottimen käyttöohjeessa. Jos kaikkia alueellasi näkyviä kanavia ei löydetä, yritä valita antennille parempi paikka edellä kuvatulla tavalla. Suuntaa antenni lähettimeen. Asentaminen Antennia voidaan käyttää sisällä tai ulkona. Se voidaan asentaa mastoputkeen mukana toimitettavalla kiinnikkeellä tai seinään. Asentaminen seinään ruuveilla Asennus pystysuoraan 1. Poraa seinään tai katon räystääseen aukko antennikaapelia varten. 2. Asenna kuminippa siihen. 3. Asenna kaapeli U-kirjaimen muotoon, jotta vettä ei valu antenniin kaapelia pitkin. Horisontell montering Asennus vaakasuuntaan Mastokiinnikkeen käyttäminen asennettaessa antenni parvekkeelle Asentaminen mastoon kiinnikkeellä ohmin kaapeli Pujota kuminippa antennikaapeliin f-liittimellä. Yhdistä kaapeli antenniin Biltema Nordic Services AB

10 ASENTAMINEN Yhdistäminen suoraan televisioon Yhdistäminen erilliseen digitaalivastaanottimeen ANTENNIN SÄÄTÄMINEN Kun antenni on asennettu, säädä se asentoon, jossa signaali on paras. 2. Voit parantaa vastaanottoa sisätiloissa asettamalla antennin lähelle ikkunaa. 3. Asenna antenni mahdollisimman korkealle häiriöiden välttämiseksi. Antennin ja lähetinmaston välillä esiintyvät häiriöt estävät signaalien etenemistä. 4. Aseta antenni aina etupuoli lähetinmastoa kohden. ELEKTRONIIKKAJÄTE Irrota antennin tietyssä kulmassa pitävä ruuvi. Säädä antenni asentoon, jossa signaali on paras. Kiristä ruuvi lopuksi. Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). PARAS MAHDOLLINEN VASTAANOTTO Vastaanotosta tulee paras mahdollinen, kun seuraavat seikat otetaan huomioon: 1. Asenna antenni mahdollisimman kauas sähkölaitteista, kuten mikroaaltouunista, hiustenkuivaimesta tai lämpöpuhaltimesta Biltema Nordic Services AB 10

11 PANELANTENNE DVBT/T2 INTRODUKTION Antenne med moderne design til modtagelse af jordbaserede, digitale signaler DAB/VHF/UHF. Det vandtætte og UV-bestandige antennehus gør antennen optimal til både indendørs og udendørs brug. Beslag til montering på mast og væg medfølger. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Kontrollér at følgende er indeholdt i pakken, før antennen installeres EGENSKABER Vandtæt og UV-bestandig antennehus. Let og kompakt, 1 nem at installere. 2 Til modtagelse af analoge, digitale og HDsignaler. Indbygget forstærker med stor forstærkning og lavt støjtal. Indbygget dipol med særdeles god modtagelse af UHF-signaler. Kompatibel med standarder: SD/HD, DVB- T/DVB-T2, MPEG2/4. LTE Ready, hvilket betyder, at antennen har 3 1. Antenne 2. Monteringsbeslag 3. AC/DC strømforsyning 4 5 et indbygget spærrefilter mod forstyrrelser fra mobilt bredbånd. Forstyrrelser fra 4Gnettet 4. DC power inserter (strømforsyning til antenne) 5. Gummitylle filtreres bort fra TV-signalet. TEKNISKE DATA Frekvens: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Forstærkning: 36 db Maksimalt output: 100 dbμv Impedans: 75 ohm Støjniveau: < 3,5 db Spænding: 12 V DC. Strømtilførsel via medfølgende netadapter 230 V DC 12 V/50 ma eller 5 V DC via digitalboxen Biltema Nordic Services AB

12 1. Antennen modtager signalet fra forsiden. Forsiden vendes derfor i retning mod sender-masten. 2. F-connector. 3. Mastbeslag. 4. Monteringsskruer. 5. Metalplade til vægmontering. 6. Bolt til at fastgøre antenne i optimal vinkel. 7. Huller der sikrer, at antennen ikke falder ud af beslaget. 8. Vandafløb NB! Vendes nedad. Må ikke tildækkes. BRUGERVEJLEDNINGER OBS: For at opnå den bedste modtagelse skal man tage højde for følgende: Placer aldrig antennen i nærheden af forstyrrende kilder som f.eks. klimaanlæg og mikrobølgeovn. Hvis antennen anvendes indendørs, skal den placeres tæt ved et vindue. Monter antennen så højt som muligt. For at få bedst mulig billede og lyd, bør man bruge digitalboxens automatiske kanalsøgning, se beskrivelsen i digitalboxens manual. Hvis ikke alle kanaler i dit område bliver fundet, forsøg at finde en bedre placering til antennen, iht. beskrivelsen ovenfor. Ret antennen mod senderen. Brug skruer til montering på væggen Vertikal montering 1. Bor et hul i væggen eller tagskægget til antennekablet. 2. Montér gummityllen. 3. Montér antennekablet som et U for at undgå, at der løber vand langs kablet ind i antennen. Horisontal montering MONTERING Antennen kan bruges både indendørs og udendørs og kan monteres på enten væg eller mast med det medfølgende beslag. Brug mastbeslaget til at montere antennen på en altan Brug beslag til mastmontering ohm kabel Tilslut et antennekabel med en f-connector til antennen og tildæk stikket med gummitylllen Biltema Nordic Services AB 12

13 INSTALLATION Direkte tilslutning til tv et Tilslut antennen til en modtager-boks JUSTERING AF ANTENNEN Når antennen er monteret og installeret, justeres antennen til den position, der giver det bedste signal. 2. Montér antennen nær et vindue, når antennen bruges indendørs. 3. Montér antennen så højt som muligt for at reducere interferens. Hvis der er interferrens mellem antennen og sender-masten, vil det betyde signaltab i større eller mindre grad. 4. Placér altid antennen med forsiden mod sender-masten. EL-AFFALD Løsn bolten der holder antennen fast i en given vinkel og justér antennen til den position, der giver det bedste signal. Herefter fastspændes bolten og kablet monteres sikkert. Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC). OPTIMERING For at opnå optimal modtagelse skal følgende overholdes: 1. Installér antennen i stor afstand til produkter, der bruger meget strøm. Eksempelvis air-conditionerer, elevatorer, hårtørrer, mikrobølgeovne osv Biltema Nordic Services AB

14

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

1 / 16 1 SPISLÄKT 760 OPAL S INSTALLATION Spisfläkt 760 OPAL är tillverkad för montering på vägg. läkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkten har fyra

Lisätiedot

Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin

Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandvarnare, optisk Røykvarsler, optisk Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandalarm, optisk EN 14604 Eyston Company Limited Fortune Factory Building, 40 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong.

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo Ver. 001-200702 Modell/Malli: HD-343-U2S Nr/Nro: 38-2360 2 Externt kabinett Artikelnummer 38-2360, modell HD-343-U2S SVENSKA

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot