PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2"

Transkriptio

1 PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Biltema Nordic Services AB

2 PANELANTENN DVBT/T2 INTRODUKTION Antenn i modern design för mottagning av marksända, digitala signaler DAB/VHF/UHF. Det vattentäta och UV-beständiga höljet gör antennen optimal att använda såväl inomhus som utomhus. Monteringssats för vägg eller maströr medföljer. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Kontrollera innehållet i förpackningen innan installationen påbörjas EGENSKAPER Vattentätt och UV-beständigt hölje. Lätt och kompakt, 1 enkel att installera. 2 För mottagning av analoga, digitala och HD-signaler för TV. Inbyggd förförstärkare med kraftig förstärkning och lågt brus. Inbyggd dipol med speciellt bra mottagning av UHF-signaler Kompatibel med standarder: UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/ HD, FM. LTE Ready betyder att antennen har ett inbyggt spärrfilter mot störningar från mobilt 1. Antenn 2. Monteringssats 3. Adapter AC/DC 4. DC strömförsörjning till antenn 5. Gumminippel bredband. Störningar från 4G-nätet filtreras bort från TV-signalen. TEKNISKA DATA Frekvensområde: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Förstärkning: 36 db Max. utnivå: 100 dbμv Impedans: 75 ohm Brustal: < 3,5 db Spänningsmatning: 12 V DC. Strömtillförsel via medföljande nätadapter 230 V AC 12 V/50 ma eller 5 V DC via digitalboxen Biltema Nordic Services AB 2

3 1. Signaler tas emot på framsidan av antennen. Vänd därför framsidan mot sändarmasten. 2. F-kontakt. 3. Mastfäste. 4. Monteringsskruvar. 5. Metallplatta till väggmontering. 6. Skruv till att fixera antennen i optimal vinkel. 7. Säkringshål, gör att antennen inte ramlar ur fästet. 8. Vattenavrinning. OBS! Vänds nedåt. Får inte täppas till. ANVÄNDARINSTRUKTIONER OBS: För bästa mottagning, beakta följande: Placera aldrig antennen nära störningskällor som t ex klimatanläggning, mikrovågsugn. Används antennen inomhus bör den placeras nära ett fönster. Montera antennen så högt som möjligt. För att få bästa möjliga bild och ljud, starta digitalboxens automatiska kanalsökning, se beskrivning i digitalboxens instruktionsmanual. Om inte alla kanaler i ditt område hittas, försök att välja en bättre placering för antennen, enligt beskrivningen ovan. MONTERING Antennen kan användas såväl inomhus som utomhus och kan monteras på maströr eller vägg med det medföljande fästet. Använd fästet till montering på mast Använd skruvar till montering på vägg Vertikal montering 1. Borra ett hål i väggen eller takskägget till antennkabeln. 2. Montera gumminippeln. 3. Montera kabeln som ett U så att vatten inte rinner längst kabeln och in i antennen. Horisontell montering Horisontell montering Använd mastfästet för att montera antennen på en balkong ohm kabel Trä gumminippeln på en antennkabel med f- kontakt och anslut denna till antennen Biltema Nordic Services AB

4 INSTALLATION Direkt anslutning till TV:n. Anslutning till en digitalbox. JUSTERING AV ANTENNEN När antennen är monterad och installerad, justera den till den position som ger bäst signal. 3. Montera antennen så högt som möjligt för att undvika störningar. Störningar mellan antenn och sändarmast gör att signaler förloras i större eller mindre grad. 4. Placera alltid antennen med framsidan mot sändarmasten. EL-AVFALL Lossa skruven som håller antennen i viss vinkel. Justera antennen till den position som ger bäst signal och dra därefter åt skruven. Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC). OPTIMERING För att få optimal mottagning, tänk på följande: 1. Installera antennen på så stort avstånd som möjligt från strömkrävande apparater, t.ex. mikrovågsugn, hårtork och värmefläkt. 2. Vid montering inomhus ska antennen placeras nära ett fönster Biltema Nordic Services AB 4

5 PANELANTENNE DVBT/T2 INNLEDNING Antenne i moderne design for mottak av bakkesendte, digitale signaler DAB/VHF/UHF. Det vanntette og UV-bestandige huset gjør antennen optimal for bruk så vel innendørs som utendørs. Monteringssett for vegg eller mastrør medfølger. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Kontroller innholdet i forpakningen før installasjon igangsettes EGENSKAPER Vanntett og UV-bestandig hus. Lett og kompakt, 1 enkel å installere. 2 For mottak av analoge, digitale og HDsignaler for TV. Innebygd forforsterker med kraftig forsterkning og lav støy. Innebygd dipol med spesielt godt mottak av UHF-signaler. Kompatibel med standarder: UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/ HD, FM. LTE Ready betyr at antennen har et innebygd sperrefilter mot forstyrrelser fra mobilt bredbånd. Forstyrrelser fra 4G-nettet filtreres bort fra TV-signalene Antenne 2. Monteringssett 3. Adapter AC/DC 4. DC strømforsyning til antenne 5. Gumminippel 4 5 TEKNISKE DATA Frekvens: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Forsterkning: 36 db Maks. nivå uteffekt: 100 dbμv Impedans: 75 ohm Lydnivå: < 3,5 db Strømtilførsel: 12 V DC. Via medfølgende nettadapter 230 V DC 12 V/ 50 ma eller 5 V DC via digitalboksen Biltema Nordic Services AB

6 1. Signaler mottas på forsiden av antennen. Vend derfor forsiden mot sendermasten. 2. F-kontakt. 3. Mastfeste. 4. Monteringsskruer. 5. Metallplate for veggmontering. 6. Skru til og fest antennen i optimal vinkel. 7. Sikringshull, gjør at antennen ikke ramler ut av festet. 8. Vannavrenning. OBS! Snus nedover. Må ikke tilstoppes. BRUKERINSTRUKSJONER OBS: For best mottak, iaktta følgende: Plasser aldri antennen nær forstyrrelseskilder som f.eks. klimaanlegg og mikrobølgen. Antennen bør plasseres nær et vindu. Monter antennen så høyt som mulig. For å få best mulig bilde og lyd, start digitalboksens automatiske kanalsøk, se beskrivelse i digitalboksens instruksjonsbok. Om ikke alle kanaler i ditt område blir funnet, prøv å velge en bedre plassering for antennen, i samsvar med beskrivelsen ovenfor. Bruk skruer for montering på vegg Vertikal montering 1. Bor et hull i veggen eller takskjegget for antennekabelen. 2. Monter gumminippelen. 3. Monter kabelen som en U slik at vann ikke renner langs kabelen og inn i antennen. MONTERING Antennen kan brukes så vel innendørs som utendørs og kan monteres på mastrør eller vegg med det medfølgende festet. Bruk festet for montering på mast Horisontell montering Horisontal montering Bruk mastfestet for å montere antennen på en altan ohm kabel Træ gumminippelen på en antennekabel med F-kontakt, og koble denne til antennen Biltema Nordic Services AB 6

7 INSTALLASJON Direkte tilkobling til TV Tilkobling til digitalboks JUSTERING AV ANTENNEN Når antennen er montert og installert, juster den til den posisjonen som gir best signal. 3. Monter antennen så høyt som mulig for å unngå forstyrrelser. Forstyrrelser mellom antenne og sendermast gjør at signaler i større eller mindre grad ikke blir mottatt. 4. Plasser alltid antennen med forsiden mot sendermasten. EE-AVFALL Løsne skruen som holder antennen i en bestemt vinkel. Juster antennen til den posisjonen som gir best signal, og stram deretter skruen. Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC). OPTIMERING For å få optimalt mottak, tenk på følgende: 1. Installer antennen på så stor avstand som mulig fra strømkrevende apparater, f.eks. mikrobølgeovn, hårføner og varmevifte. 2. Ved montering innendørs skal antennen plasseres nær et vindu Biltema Nordic Services AB

8 PANEELIANTENNI DVBT/T2 JOHDANTO Modernisti muotoiltu antenni digitaalisten maanpäällisen verkon DAB/VHF/UHF-signaalien vastaanottamiseen. Antennia voi käyttää sisällä tai ulkona, sillä sen vesitiivis kotelo kestää UVsäteilyä. Mukana seinä- tai mastoasennussarja. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Tarkista pakkauksen sisältö ennen asennuksen aloittamista OMINAISUUDET Vesitiivis ja UV-säteilyä kestävä kotelo Kevyt, pienikokoinen ja helppo asentaa Tv-antenni analogisten, 1 digitaalisten 2 tai teräväpiirtosignaalien vastaanottoon. Sisäinen tehokas vahvistin vähentää kohinaa. Sisäinen dipoliantenni ottaa UHF-signaaleja vastaan hyvin. Yhteensopiva erilaisten teräväpiirtotelevisiojärjestelmien kanssa: UHF/VHF, DAB/ DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/HD, FM. LTE Ready: antennin sisäinen suodatin poistaa mobiilin laajakaistan aiheuttamat 1. Antenni 2. Asennussarja 3. Muuntaja 4. Antennin virransyöttö 5. Kuminippa häiriöt, eli 4G-verkon aiheuttamat häiriöt poistetaan tv-signaalista. TEKNISET TIEDOT Taajuus: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Vahvistus: 36 db Suurin antoteho: 100 dbμv Impedanssi: 75 ohm Häiriötaso: < 3,5 db Virransyöttö: 12 V DC. Virransyöttö mukana toimitettavasta muuntajasta: 230 V DC 12 V/50 ma, tai digitaalivastaanottimesta (5 V DC) Biltema Nordic Services AB 8

9 1. Antennin etupuoli ottaa signaalit vastaan. Käännä siksi etupuoli lähetinmastoa kohden. 2. F-liitin 3. Mastokiinnike 4. Asennusruuvit 5. Metallilevy seinäasennusta varten 6. Ruuvi antennin kiinnittämiseksi haluttuun kulmaan 7. Turva-aukko estää antennia irtoamasta kiinnikkeestä. 8. Vedenpoisto. HUOMIO! Käännetään alaspäin. Ei saa tukkia. KÄYTTÖOHJEET HUOMIO: Saat parhaat vastaanottotulokset toimimalla seuraavasti: Älä aseta antennia ilmastointilaitteen tai mikroaaltouunin kaltaisen häiriölähteen lähelle. Jos antennia käytetään sisätiloissa, aseta se lähelle ikkunaa. Asenna antenni mahdollisimman korkealle. Käynnistä digitaalivastaanottimen automaattinen kanavahaku, jotta kuva ja ääni vastaanotetaan mahdollisimman korkealaatuisena. Lisätietoja on digitaalivastaanottimen käyttöohjeessa. Jos kaikkia alueellasi näkyviä kanavia ei löydetä, yritä valita antennille parempi paikka edellä kuvatulla tavalla. Suuntaa antenni lähettimeen. Asentaminen Antennia voidaan käyttää sisällä tai ulkona. Se voidaan asentaa mastoputkeen mukana toimitettavalla kiinnikkeellä tai seinään. Asentaminen seinään ruuveilla Asennus pystysuoraan 1. Poraa seinään tai katon räystääseen aukko antennikaapelia varten. 2. Asenna kuminippa siihen. 3. Asenna kaapeli U-kirjaimen muotoon, jotta vettä ei valu antenniin kaapelia pitkin. Horisontell montering Asennus vaakasuuntaan Mastokiinnikkeen käyttäminen asennettaessa antenni parvekkeelle Asentaminen mastoon kiinnikkeellä ohmin kaapeli Pujota kuminippa antennikaapeliin f-liittimellä. Yhdistä kaapeli antenniin Biltema Nordic Services AB

10 ASENTAMINEN Yhdistäminen suoraan televisioon Yhdistäminen erilliseen digitaalivastaanottimeen ANTENNIN SÄÄTÄMINEN Kun antenni on asennettu, säädä se asentoon, jossa signaali on paras. 2. Voit parantaa vastaanottoa sisätiloissa asettamalla antennin lähelle ikkunaa. 3. Asenna antenni mahdollisimman korkealle häiriöiden välttämiseksi. Antennin ja lähetinmaston välillä esiintyvät häiriöt estävät signaalien etenemistä. 4. Aseta antenni aina etupuoli lähetinmastoa kohden. ELEKTRONIIKKAJÄTE Irrota antennin tietyssä kulmassa pitävä ruuvi. Säädä antenni asentoon, jossa signaali on paras. Kiristä ruuvi lopuksi. Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). PARAS MAHDOLLINEN VASTAANOTTO Vastaanotosta tulee paras mahdollinen, kun seuraavat seikat otetaan huomioon: 1. Asenna antenni mahdollisimman kauas sähkölaitteista, kuten mikroaaltouunista, hiustenkuivaimesta tai lämpöpuhaltimesta Biltema Nordic Services AB 10

11 PANELANTENNE DVBT/T2 INTRODUKTION Antenne med moderne design til modtagelse af jordbaserede, digitale signaler DAB/VHF/UHF. Det vandtætte og UV-bestandige antennehus gør antennen optimal til både indendørs og udendørs brug. Beslag til montering på mast og væg medfølger. INGÅENDE DELAR OCH FUNKTION Kontrollér at følgende er indeholdt i pakken, før antennen installeres EGENSKABER Vandtæt og UV-bestandig antennehus. Let og kompakt, 1 nem at installere. 2 Til modtagelse af analoge, digitale og HDsignaler. Indbygget forstærker med stor forstærkning og lavt støjtal. Indbygget dipol med særdeles god modtagelse af UHF-signaler. Kompatibel med standarder: SD/HD, DVB- T/DVB-T2, MPEG2/4. LTE Ready, hvilket betyder, at antennen har 3 1. Antenne 2. Monteringsbeslag 3. AC/DC strømforsyning 4 5 et indbygget spærrefilter mod forstyrrelser fra mobilt bredbånd. Forstyrrelser fra 4Gnettet 4. DC power inserter (strømforsyning til antenne) 5. Gummitylle filtreres bort fra TV-signalet. TEKNISKE DATA Frekvens: FM: 87,5 108 MHz VHF: MHz UHF: MHz (LTE Ready) Forstærkning: 36 db Maksimalt output: 100 dbμv Impedans: 75 ohm Støjniveau: < 3,5 db Spænding: 12 V DC. Strømtilførsel via medfølgende netadapter 230 V DC 12 V/50 ma eller 5 V DC via digitalboxen Biltema Nordic Services AB

12 1. Antennen modtager signalet fra forsiden. Forsiden vendes derfor i retning mod sender-masten. 2. F-connector. 3. Mastbeslag. 4. Monteringsskruer. 5. Metalplade til vægmontering. 6. Bolt til at fastgøre antenne i optimal vinkel. 7. Huller der sikrer, at antennen ikke falder ud af beslaget. 8. Vandafløb NB! Vendes nedad. Må ikke tildækkes. BRUGERVEJLEDNINGER OBS: For at opnå den bedste modtagelse skal man tage højde for følgende: Placer aldrig antennen i nærheden af forstyrrende kilder som f.eks. klimaanlæg og mikrobølgeovn. Hvis antennen anvendes indendørs, skal den placeres tæt ved et vindue. Monter antennen så højt som muligt. For at få bedst mulig billede og lyd, bør man bruge digitalboxens automatiske kanalsøgning, se beskrivelsen i digitalboxens manual. Hvis ikke alle kanaler i dit område bliver fundet, forsøg at finde en bedre placering til antennen, iht. beskrivelsen ovenfor. Ret antennen mod senderen. Brug skruer til montering på væggen Vertikal montering 1. Bor et hul i væggen eller tagskægget til antennekablet. 2. Montér gummityllen. 3. Montér antennekablet som et U for at undgå, at der løber vand langs kablet ind i antennen. Horisontal montering MONTERING Antennen kan bruges både indendørs og udendørs og kan monteres på enten væg eller mast med det medfølgende beslag. Brug mastbeslaget til at montere antennen på en altan Brug beslag til mastmontering ohm kabel Tilslut et antennekabel med en f-connector til antennen og tildæk stikket med gummitylllen Biltema Nordic Services AB 12

13 INSTALLATION Direkte tilslutning til tv et Tilslut antennen til en modtager-boks JUSTERING AF ANTENNEN Når antennen er monteret og installeret, justeres antennen til den position, der giver det bedste signal. 2. Montér antennen nær et vindue, når antennen bruges indendørs. 3. Montér antennen så højt som muligt for at reducere interferens. Hvis der er interferrens mellem antennen og sender-masten, vil det betyde signaltab i større eller mindre grad. 4. Placér altid antennen med forsiden mod sender-masten. EL-AFFALD Løsn bolten der holder antennen fast i en given vinkel og justér antennen til den position, der giver det bedste signal. Herefter fastspændes bolten og kablet monteres sikkert. Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC). OPTIMERING For at opnå optimal modtagelse skal følgende overholdes: 1. Installér antennen i stor afstand til produkter, der bruger meget strøm. Eksempelvis air-conditionerer, elevatorer, hårtørrer, mikrobølgeovne osv Biltema Nordic Services AB

14

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Digital Outdoor Antenna

Digital Outdoor Antenna 38-2608 Digital Outdoor Antenna Digital utomhusantenn Digital utendørsantenne Digitaalinen ulkoantenni SUOMI NORSK SVENSKA ENGLISH Model/Modell/Malli: A5960 Ver. -200806 www.clasohlson.com ENGLISH Digital

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204

Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204 Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204 Ammattiliikkeen suunnittelema 12 V akulla toimiva TV-antennipaketti. Soveltuu uudiskohteisiin 2-10 katselupisteelle. Tuotepakkauksen sisältö: 1 kpl VHF-

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Bruksanvisning Bruger Manual Käyttöohje Használati

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Evolution flat panel collection. The new way of watching TV

Evolution flat panel collection. The new way of watching TV Evolution flat panel collection The new way of watching TV Vogel s har utvecklat ett mycket platt "LCD väggfäste". Den innovativa kombinationen av vacker design, lyxig finish och en lätt installation gör

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Indoor Antenna. Inomhusantenn Innendørsantenne Sisäantenni 38-1567. Model/Modell/Malli: DVB-2687A. www.clasohlson.com ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Indoor Antenna. Inomhusantenn Innendørsantenne Sisäantenni 38-1567. Model/Modell/Malli: DVB-2687A. www.clasohlson.com ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 38-1567 Indoor Antenna Inomhusantenn Innendørsantenne Sisäantenni ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model/Modell/Malli: DVB-2687A Ver. 200802 www.clasohlson.com 2 Indoor Antenna model DVB-2687A, art.no 38-1567

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

Marinkikare Marinkikkert Merikiikari Sejlerkikkert

Marinkikare Marinkikkert Merikiikari Sejlerkikkert Marinkikare Marinkikkert Merikiikari Sejlerkikkert x 0 Original manual 0 Biltema Nordic Services AB Marinkikare Vattentät marinkikare x0 med belyst intern pejlkompass och omräkningsskala ( st. LR- batterier

Lisätiedot

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Hurtig Installasjons Guide Pikaohje 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00071-01 R1 Pakkens Innhold USB 2.0 TV Tuner Dongle Fjernkontroll PCTV Installasjons CD Portable

Lisätiedot

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor LED-lanterner LED Venelyhdyt Art. 25-7700 Art. 25-7701 Art. 25-7702 Art. 25-7703 Art. 25-7704, combi < 20 m < 20 m < 20 m < 20 m < 12 m 1 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor Lanternor:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo Ver. 001-200702 Modell/Malli: HD-343-U2S Nr/Nro: 38-2360 2 Externt kabinett Artikelnummer 38-2360, modell HD-343-U2S SVENSKA

Lisätiedot

MONIKANAVAISET OHJELMOITAVAT VAHVISTIMET

MONIKANAVAISET OHJELMOITAVAT VAHVISTIMET DIGITAALIAJAN RATKAISUT DVB-T - Tuotteet PROFILER-SARJA MONIKANAVAISET OHJELMOITAVAT VAHVISTIMET Selektiivisesti vahvistetut kanavaniput digitaalisille ja analogisille signaaleille. Helposti ohjelmointipyörällä

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm

Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm 18-234 Manual 140825.indd 2014-08-25, 15.55.02 Art. 18-234 Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Home Radio Module PRO

Home Radio Module PRO Home Radio Module PRO User and installation manual Bruker- og installasjonsveiledning Bruks- och installationsanvisning Asennus- ja käyttöohje Status LED Pairing button Radio antenna connector Extension

Lisätiedot

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Ammattiliikkeen suunnittelema TV-antennipaketti, jolla lisäät HD-teräväpiirtokanavat omakotitalon tai kesämökin antennijärjestelmään. Tuotepakkauksen sisältö: 1 kpl VHF

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennitarvikkeet Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennit ULA-antenni Tilausnro: A100194/SSTL-koodi 75 001 02 ULA- radioantenni vaaka- ja pystypolarisaatio vastaanotolla,

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX I. Käyttötarkoitus Päävahvistin on valmistettu kansainvälisten laatustandardien mukaisesti ja se täyttää

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 GB 1.Transmitter part 2.Control Indicator Lights up when a signal is transmitting.when this light blinks weekly, batteries have to be replaced. 3.

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

USB Printer Adaptor USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin

USB Printer Adaptor USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin 38-2149 USB Printer Adaptor USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: UN1BE Ver. 200802 www.clasohlson.com USB Printer Adaptor Article

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus - uudet teknologiat Joukkoviestinnän linjaukset ja suunnat» Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma (VNS 4/2012 vp

Lisätiedot

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515 ( SE ) Instruktion för byte av ben på Base ( DK ) Instruktion i ombytning af støtteben på Base ( NO ) Instruksjon for bytte av støtteben på Basen. ( DE )Anleitung zum Austausch des Stützbeins an der Base

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Switch to the next running PC [Ctrl + Shift + 1] Switch to PC 1 [Ctrl + Shift + 2] Switch to PC 2 [Ctrl + Shift + S]

Switch to the next running PC [Ctrl + Shift + 1] Switch to PC 1 [Ctrl + Shift + 2] Switch to PC 2 [Ctrl + Shift + S] 38-2525 Switch -omkopplare -omkobler -kytkin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model/Modell/Malli: 2180-1826 Ver. 200711 www.clasohlson.com ENGLISH Switch, article number 38-2525 Please read the entire instruction

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Lisätiedot

ARM-507, ARM-508, ARM-509 Tilt flat panel wall mount

ARM-507, ARM-508, ARM-509 Tilt flat panel wall mount ARM-507, ARM-508, ARM-509 Tilt flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ARM-507 ARM-508 ARM-509 EN User guide You have bought a wall mount for a flat

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg 17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin 17.1 TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin Asennetaan antennijohtoon 75 Ohm 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm

Lisätiedot

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Johanna Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin SUOMI ENGLISH NORSK SVENSKA Art.no. Model 32-6506 AW-1031B 32-6507 AW-1031B Ver. 201107 Outdoor light Art.no 32-6506 Model AW-1031B 32-6507

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennitarvikkeet Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet Antennit ULA-antenni Tilausnro: A100193/SSTL-koodi 75 001 02 ULA- radioantenni vaaka- ja pystypolarisaatio vastaanotolla

Lisätiedot

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning.

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning. MODEL 46999 ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL DK N S FI BORD TIL OVERFRÆSER Brugsanvisning BORD TIL OVERFRESER Bruksanvisning ÖVERFRÄSBORD Bruksanvisning YLÄJYRSINPÖYTÄ Käyttöohje 2 10 18 26 Fremstillet

Lisätiedot

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120mm 80mm 20mm 0,027Kg

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120mm 80mm 20mm 0,027Kg 17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin 17.1 TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin Asennetaan antennijohtoon 720571 IP-pakkaus 5 120mm 80mm 20mm 0,027Kg

Lisätiedot

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin 38-2150 USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK Model: UN8BE Ver. 200802 SUOMI www.clasohlson.com ENGLISH USB till serieportsadapter

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ S N FI RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ www.barebo.com S INSTRUKTIONER FÖR RÖRELSEVAKT Art. Nr: 964004 Tack för att du har valt denna

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Surveillance Camera. Övervakningskamera Overvåkningskamera Valvontakamera 18-2060 / 32-8518. Model/Modell/Malli: GigaAir 3451. www.clasohlson.

Surveillance Camera. Övervakningskamera Overvåkningskamera Valvontakamera 18-2060 / 32-8518. Model/Modell/Malli: GigaAir 3451. www.clasohlson. 18-2060 / 32-8518 Surveillance Camera Övervakningskamera Overvåkningskamera Valvontakamera ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model/Modell/Malli: GigaAir 3451 Ver. 200712 www.clasohlson.com Surveillance camera,

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

FM Radio, Retro design

FM Radio, Retro design FM Radio, Retro design FM-radio retrodesign FM-radio i retrodesign FM-retroradio ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Art. no. 38-2523 Model AEW510A 18-8015 AEW510A-UK Ver. 200806 www.clasohlson.com ENGLISH FM

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg 17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin 17.1 TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin Asennetaan antennijohtoon 75 Ohm 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 78750 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES 41 Erasers Erasers Upptäck ett komplett sortiment av radergummin; från det klassiska GaletTM till små radergummin, roliga och lämpliga för pennfacket.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Pakkauksen sisältö Tarkista pakkauksen sisältö ennen kuin luet käyttöohjeet. Sinun tulisi löytää pakkauksesta seuraavat osat: 1. Lähetin

Lisätiedot

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER FM 8 HITACHI FM8 1 0 ON OFF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Spiskåpa 392 10 Emhætte 392-10 Liesikupu 392-10 Kjøkkenhette 392-10

Spiskåpa 392 10 Emhætte 392-10 Liesikupu 392-10 Kjøkkenhette 392-10 Spiskåpa 392 10 Emhætte 392-10 Liesikupu 392-10 Kjøkkenhette 392-10 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 8 Service och garanti...

Lisätiedot