KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö

2 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ HANKINTAYKSIKKÖ HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET NYKY- JA TAVOITETILA VAATIMUKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖ KÄYTTÖÖNOTTO HUOLTO-, TUKI- JA YLLÄPITOPALVELUT OPTIO: AIKUISTEN LAINAUSAUTOMAATTI KALUSTEINEEN SISÄLTÄEN KÄYTTÖÖNOTON SEKÄ HUOLTO- TUKI- JA YLLÄPITOPALVELUN LAAJENNUKSEN OPTIO: LASTEN LAINAUSAUTOMAATTI KALUSTEINEEN SISÄLTÄEN KÄYTTÖÖNOTON SEKÄ HUOLTO- TUKI- JA YLLÄPITOPALVELUN LAAJENNUKSEN OPTIO: SOPIMUKSENAIKAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT HANKINTAPROSESSIN TAVOITEAIKATAULU TOIMITTAJAN SOVELTUVUUDELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET HANKINNAN MUUT EHDOT HANKINNAN MUIDEN EHTOJEN TARKENNUKSIA: TARJOUSKILPAILUN VALINNAN PERUSTEET VERTAILUHINNAN MUODOSTUS KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN VAATIMUKSET TARJOUS YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT KILPAILUN AIKANA TARJOUKSEN SISÄLTÖ TARJOAJAN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUDET TARJOUKSEN TOIMITTAMINEN SOPIMUS ASIAKIRJOJEN JULKISUUS LISÄTIEDOT LIITTEET... 14

3 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 3 (14) 1 Yleistä pyytää sitovaa kirjallista ja sähköistä tarjoustanne tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatuista lainausautomaateista sekä niihin liittyvistä palveluista Kuopion kaupungille. Tarjouspyyntö sisältää optioina lisäautomaattien hankinnan, huolto-, tukija ylläpitopalvelun laajentamisen sekä sopimuksenaikaista asiantuntijatyötä. Hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia säännöksiä: - Laki julkisista hankinnoista (348/2007) - Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010) - Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) - Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) - Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä eli ns. tilaajavastuulaki (1233/2006) Hankinnassa toteutettava hankintamenettely on avoin menettely. Hankinta on hankintayksikön arvion mukaan kokonaisarvoltaan kansallinen tavarahankinta. Osatarjoukset eivät ole mahdollisia. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole mahdollisia. Hankinnasta on ilmoitettu HILMAssa sekä Kuopion kaupungin tietohallinnon www-sivuilla osoitteessa 2 Hankintayksikkö Kuopion kaupunki Kuopiossa on noin asukasta. Koko Kuopion vaikutusalueella elää ihmistä. Kuopio on yksi valtakunnallisista osaamiskeskuksista ja merkittävä yliopistokaupunki. - Pohjois-Savon maakuntakirjasto on yksi Suomen suurimmista yleisistä kirjastoista. Kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjasto, 14 lähikirjastoa, 3 kirjastoautoa ja yksi laitoskirjasto. Lisäksi kirjastossa toimii kotipalvelu, joka huolehtii yksinasuvien liikuntaesteisten kirjastopalveluista. Kirjaston kokoelmissa on n nidettä: kauno- ja tietokirjoja eri kielillä, aikakaus- ja sanomalehtiä, musiikkiäänitteitä, nuotteja, partituureja, karttoja, VHS- ja DVD-aineistoa, dioja sekä mikrofilmejä. Kieliaineistolle on oma osasto, joka sisältää yli 80 kielen kielikursseja ja sanakirjoja eri muodossa. Vuonna 2012 ssa tehtiin n. 2 milj. lainaa ja lainausoikeuttaan käytti n asukasta. Kaupunginkirjasto toimii tästä hankinnasta vastaavana hankintayksikkönä. Kuopion kaupungin tietohallinto

4 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 4 (14) Kuopion kaupungin tietohallinto toimii asiakkaidensa, Kuopion kaupungin palvelualueiden ja organisaatioiden tukena määritellen IT-palveluiden ja tiedonhallinnan periaatteet, toiminnot, järjestelmät ja tekniikat. Tietohallinto määrittelee asiakkaidensa kanssa, mitä ICT-palveluita hankitaan sekä varmistaa, että asiakkaan varsinainen substanssitoiminta saa riittävän tuen tietoteknisistä ratkaisuista. Istekki Oy Istekki Oy on Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vuonna 2009 perustama yhtiö. Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja omistajilleen. 3 Hankinnan kohde ja hankinnan vähimmäisvaatimukset Hankinnan kohteena ovat kirjaston lainausautomaatteja kalusteineen ja niiden käyttöönottoon sekä takuunaikaiseen että takuuajan jälkeiseen huoltoon, tukeen ja ylläpitoon liittyvät palvelut tavoitteena lainausautomaattien tuotantokäytön aloitus Nyky- ja tavoitetila n kirjastojärjestelmänä on Axiell Finland Oy:n Origo versio Kirjastossa on tällä hetkellä käytössä 3 lainausautomaattia, jotka sijaitsevat pääkirjastossa (lastenmusiikki ja aikuistenosastolla). Automaatilla lainattujen lainojen osuus on kokonaislainauksesta n. 10 %. Tavoitteenamme on lisätä merkittävästi lainausautomaattien käyttöä ja asiakkaiden itsepalvelua. Itsepalvelulainauksen käyttöönotto edellyttää, että automaatilla voidaan lainata kaikkea kirjaston aineistoa tallennelajista riippumatta ja että lainauksen valvonta toimii luotettavasti ja mahdollisimman häiriöttömästi. Automaattien tulee olla toimintavarmoja sekä helppokäyttöisiä. Hankittavat lainausautomaatit korvaavat nykyiset automaatit. Lainaajan tunnistautuminen tapahtuu tällä hetkellä kirjastokortilla ja PIN-koodilla. Tavoitetilassa on mahdollista tunnistautua myös muilla korteilla kuten ajokortilla ja KELAkortilla. Tunnistautuminen kortilla edellyttää jatkossakin PIN-koodin käyttöä. 3.2 Vaatimukset Kirjaston lainausautomaatit tulee olla toiminnallisia kokonaisuuksia sisältäen mm. automaatin, kalusteet, viivakoodinlukijan, mahdollisen erillisen koodinsyöttölaitteen ja kuittikirjoittimen, kaiken sen, jolla vaadittu toiminnallisuus voidaan hoitaa. Lainausautomaattien ja niihin liittyvien palvelujen vaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa lainausautomaattien esitteet, joihin sisältyy lainausautomaattien sekä kalusteiden kuvat, mitat (korkeus, leveys, maksimit ja minimit) sekä värivaihtoehdot. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa automaattien toiminnalliset (sis. lainaustapahtuman kuvaukset) sekä tekniset kuvaukset (sis. käytetyt tietoturvaratkaisut).

5 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 5 (14) 3.3 Toimintaympäristö Lainausautomaattien sijoitustilat on kuvattu liitteessä 3a. Viivakoodimallit on liitteessä 3b. Kuopion kaupungin tietotekninen toimintaympäristö on kuvattu liitteessä Käyttöönotto Käyttöönottoon tulee sisällyttää kaikki Tarjoajan suunnittelu- ja toteutustyö (mm. toimitus, asennus, määrittelyt, käyttöliittymien muokkaukset, ohjeanimaatiot, dokumentointi, testaus sekä tilaajan pää- ja vastuukäyttäjien koulutukset 1 pv sekä ohjeet ja koulutusmateriaalit) sekä niiden kustannukset (mm. matka- ja majoituskustannukset sekä matka-ajan korvaukset), jolla 3 aikuisten ja 1 lasten lainausautomaattia voidaan ottaa tuotantokäyttöön sekä huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelujen piiriin alkaen. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa käyttöönoton suunnitelma kohdan 6.2 mukaisesti. 3.5 Huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelut Lainausautomaatteihin liittyvien palveluiden takuunaikaiset että takuuajan jälkeiset palveluvaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa lainausautomaattien huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelujen kuvaukset. 3.6 Optio: Aikuisten lainausautomaatti kalusteineen sisältäen käyttöönoton sekä huolto- tuki- ja ylläpitopalvelun laajennuksen Lainausautomaattien ja niihin liittyvien palvelujen vaatimukset on kuvattu liitteessä Optio: Lasten lainausautomaatti kalusteineen sisältäen käyttöönoton sekä huolto- tuki- ja ylläpitopalvelun laajennuksen Lainausautomaattien ja niihin liittyvien palvelujen vaatimukset on kuvattu liitteessä Optio: Sopimuksenaikaiset asiantuntijapalvelut Tarjoajan tulee kuvata sopimuksen aikana käytettävissä olevat asiantuntijapalvelut, joita Tilaaja voi käyttää esim. koulutukseen ja järjestelmän muutostöihin.

6 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 6 (14) 3.9 Hankintaprosessin tavoiteaikataulu Tarjouspyynnön julkaisu Mahdolliset lisäkysymykset Lisäkysymysten vastausten julkaisu Tarjousten sisäänjättöpäivä Tarjousten avaus Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Hankintapäätös Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Sopimuksen valmistelu alkaa Sopimuksen allekirjoitus Sopimuskausi alkaa Tuotantokäyttö alkaa Toimittajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset Toimittajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 :ssä todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tässä hankinnassa tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset ovat seuraavat: Taloudelliset edellytykset: - Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. - Tarjoaja on suorittanut veronsa, eläkemaksunsa ja muut lakisääteiset maksut taikka tarjoajalla tulee olla veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma tai muun maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. Muut, tekniset ja ammatilliset edellytykset: - Tarjoajalla tulee olla vähintään 2 enintään 6 yksilöityä referenssiä tarjoamistaan aikuisten ja/tai lasten lainausautomaatista viimeisen 3 vuoden ajalta. 5 Hankinnan muut ehdot Hankinnan muissa ehdoissa ja myöhemmin tehtävässä sopimuksessa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa: JYSE 2009 TAVARAT. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja.

7 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 7 (14) 5.1 Hankinnan muiden ehtojen tarkennuksia: Hintojen sitovuus ja tarkistaminen - Tarjouksessa ilmoitettavat hinnat pyydetään kiinteinä, sitovina 48 kk ajalle tuotantokäytön aloituksesta lukien. Alihankinnan mahdollisuus ja ehdot - Toimittaja voi hankkia määrittämänsä osan palvelusta alihankintana. Alihankkijoita koskevat samat tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset kuin toimittajaa. - Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. - Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan käyttämänsä alihankkijat. - Hankinnassa noudatetaan tilaajavastuulain velvoitteita. Velvoitteet koskevat myös alihankintoja. Kaupalliset ja muut ehdot - Toimitusehto TOP Maaherrankatu 12, Kuopio o pakkauksista purettuna, paikoilleen toimintakuntoon koottuna, asennettuna, säädettynä ja testattuna sekä pakkausmateriaalit pois kuljetettuina - Laskutusvaluutta euro - Lainausautomaatit ja käyttöönotto voidaan laskuttaa tuotantokäytön alkaessa. - Takuuaika alkaa lainausautomaattien tuotantokäytön aloituksesta lukien. - Takuuajan huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelun veloitukset alkavat järjestelmän tuotantokäytön alkaessa. Laskutusjakso on neljännesvuosi. Laskun päiväys on laskutusjakson viimeinen päivä - Lainausautomaattien varaosien saanti on taattava vähintään viideksi vuodeksi lainausautomaattien tuotantokäytön aloituksesta. - Muut erikseen Toimittajalta tilatut palvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen Tilaajan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan laskutusosoitteeseen alkaen Kuopion kaupunki ottaa vastaan laskuja vain sähköisessä muodossa: o Kuopion kaupungin verkkolaskutusosoitteet: o Kuopion kaupungin tarjoama maksuton verkkolaskujen lähettäminen Pagero Free Web Portal palvelulla: Sopimuksen laajentaminen - Tilaajalla on oikeus laajentaa sopimusta myös vähintään 50 % omistamalleen Oy:lle, liikelaitokselle, tai kuntayhtymälle, jossa pääjäsenenä sekä organisaatioille, joille Kuopion kaupunki tuottaa palveluja Isäntäkuntamallilla tai toimii alueellisen yhteistyön vetovastuullisena. Tilaajan tarkastusoikeus - Tilaajan toimintaa tarkastavalla ulkoisella ja sisäisellä tarkastuksella tai tilaajan valtuuttamalla tarkastajalla on oikeus valvoa sopimuksen toteutumista.

8 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 8 (14) Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. 6 Tarjouskilpailun valinnan perusteet Tarjouskilpailussa valinnan perusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet: - Hinta, painoarvoltaan 70 % o vertailuhinnan muodostus kappaleessa 6.1 o alhaisin hinta saa 70 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta X jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla Y ja kerrottuna 70 pisteellä. Laskukaava: X/Y * 70 pistettä - Vähimmäisvaatimusten ylittävä taso painoarvoltaan 30 % o vaatimukset ja niiden pisteytys on kuvattu liitteessä 2: Vaatimukset Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismääriin ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän Vertailuhinnan muodostus 1. Lainausautomaatit - liitteen 2: Vaatimukset mukaisesti - / aikuisten lainausautomaatti, vertailuhinnassa käytetään 3 kpl veloituksia - / lasten lainausautomaatti, vertailuhinnassa käytetään 1 kpl veloitusta 2. Takuuajan huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelu - liitteen 2: Vaatimukset - Palveluja koskevat vaatimukset mukaisesti - /automaatti/kk, vertailuhinnassa käytetään 4 lainausautomaatin 24 kk:n veloituksia 3. Takuuajan jälkeinen huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelu - liitteen 2: Vaatimukset Palveluja koskevat vaatimukset mukaisesti - /automaatti/kk, vertailuhinnassa käytetään 4 lainausautomaatin 24 kk:n veloituksia 4. Käyttöönotto - hintaan tulee sisällyttää kaikki tarjoajan suunnittelu- ja toteutustyö (mm. toimitus, asennus, määrittelyt, käyttöliittymien muokkaukset, ohjeanimaatiot, dokumentointi, testaus sekä tilaajan pää- ja vastuukäyttäjien koulutukset 1 pv sekä ohjeet ja koulutusmateriaalit) sekä niiden kustannukset (mm. matka- ja majoituskustannukset sekä matka-ajan korvaukset), jolla 3 aikuisten ja 1 lasten lainausautomaattia voidaan ottaa tuotantokäyttöön sekä huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelujen piiriin. -

9 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 9 (14) 5. OPTIO: Aikuisten lainausautomaatti kalusteineen sisältäen käyttöönoton - liitteen 2: Vaatimukset mukaisesti - /aikuisten lainausautomaatti kalusteineen sisältäen käyttöönoton, vertailuhinnassa käytetään 1 kpl veloitusta - takuuajan huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelu liitteen 2: Vaatimukset - Palveluja koskevat vaatimukset mukaisesti - /automaatti/kk, vertailuhinnassa käytetään yhden automaatin 24 kk:n veloituksia - takuuajan jälkeinen huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelu liitteen 2: Vaatimukset Palveluja koskevat vaatimukset mukaisesti - /automaatti/kk, vertailuhinnassa käytetään yhden automaatin 24 kk:n veloituksia 6. OPTIO: Lasten lainausautomaatti kalusteineen sisältäen käyttöönoton - liitteen 2: Vaatimukset mukaisesti - / lasten lainausautomaatti kalusteineen sisältäen käyttöönoton, vertailuhinnassa käytetään 1 kpl veloitusta - takuuajan huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelu liitteen 2: Vaatimukset - Palveluja koskevat vaatimukset mukaisesti - /automaatti/kk, vertailuhinnassa käytetään yhden automaatin 24 kk:n veloituksia - takuuajan jälkeinen huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelu liitteen 2: Vaatimukset Palveluja koskevat vaatimukset mukaisesti - /automaatti/kk, vertailuhinnassa käytetään yhden automaatin 24 kk:n veloituksia 7. OPTIO: Sopimuksenaikainen asiantuntijatyö pv - päivä = 7 h - matka- ja majoituskustannukset korvataan toteuman mukaan, matka-aikaa ei korvata - /pv, vertailuhinnan käytetään 1 pv:n veloituksia 8. OPTIO: Sopimuksenaikainen asiantuntijatyö h - /h, tuntihintaa ei käytetä vertailuhinnassa Tarjoushinnat ilmoitetaan kiinteinä ja sitovina 48 kk ajalle tuotantokäytön aloituksesta lukien. Huom! Tarjoaja ei saa ottaa huomioon tarjouksessaan ja hinnoittelussaan Tilaajalla mahdollisesti jo olemassa olevia käyttöoikeuksia ja/tai käyttöönottoon tehtyä työtä esim. integraatioita tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi. Kaikki hinnat on ilmoitettava nettomääräisinä eurohintoina, ilman arvonlisäveroa, liitteessä 5 ilmoitetun jaottelun mukaisesti. Lomaketta ei saa muuttaa millään tavoin.

10 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 10 (14) 6.2. Käyttöönottosuunnitelman vaatimukset Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa lainausautomaattien käyttöönottosuunnitelma pohjautuen tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin tietoihin. Suunnitelmassa tulee olla kuvattuna vähintään seuraavat asiat: 1. Käyttöönoton hallinta ja työskentelymenetelmät - yhteistyö ja viestintä - dokumentointi - laadunvarmistus 2. Käyttöönoton tehtävät, aikataulu ja resursointi - käyttöönoton vaiheet ja aikataulut - vaiheiden tehtävät, vastuut, työmäärät, resurssit ja vaiheiden tuotokset jaoteltuna asiakkaan, Istekki Oy:n, Axiell Finland Oy:n ja toimittajan/alihankkijoiden osuuksiin 3. Käyttöönoton rajaukset 4. Riskien hallinta 7 Tarjous Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin tarjoajan soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoaja allekirjoituksellaan sitoutuu kohdissa 3 ja 4 asetettuihin vähimmäisvaatimuksiin ja kohdissa 5 ja 5.1 esitettyihin hankinnan muihin ehtoihin. 7.1 Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat suomenkieliset kysymykset tulee toimittaa mennessä osoitteeseen tietohallinto(at)kuopio.fi. Kaikki kysymykset tulee osoittaa tähän osoitteeseen otsikolla Kirjaston lainausautomaattien kysymykset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavalla esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Kuopion kaupungin tietohallinnon www-sivuilla osoitteessa viimeistään Tarjoajilla on velvollisuus käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväksi mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

11 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 11 (14) 7.2 Tarjouksen sisältö Tarjoukseen tulee sisällyttää seuraavat asiat ja liitteet: - Tarjoajan yleisesittely, max 1 A4 - Lainausautomaattien esitteet (sis. kuvat, mitat (korkeus, leveys, minimit, maksimit) ja värivaihtoehdot) - Lainausautomaattien toiminnalliset kuvaukset (sis. lainaustapahtuman kuvaukset) - Lainausautomaattien tekniset kuvaukset (sis. käytetyt tietoturvaratkaisut) - Käyttöönottosuunnitelma (kohdan 6.2 mukaisesti) - Huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelun kuvaukset (sekä takuunaikainen että takuuajan jälkeinen) - Tarjoajan käyttämät alihankkijat - Lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa tarjoajan kelpoisuuden ja soveltuvuuden täyttymisen. Liite 1 - Lomake, jolla tarjoaja osoittaa vaatimustenmukaisuuden täyttymisen. Liite 2 - Lomake, jolla tarjoaja ilmoittaa tarjousten vertailussa tarvittavat hintatiedot. Liite 5 - Lomake, jolla tarjoaja ilmoittaa yksilöidyt referenssit. Liite 6 - Tarjoajan virallinen sähköpostiosoite, johon hankintapäätös toimitetaan - Allekirjoitukset ja lisätietojen antajat ja heidän yhteystietonsa sähköpostiosoitteineen ja puhelinnumeroineen Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjouspyynnön liitteistä tekniset kuvaukset voivat olla suomen- tai englanninkielinen. 7.3 Tarjoajan liike- ja ammattisalaisuudet Mikäli tarjoajan mielestä tarjousasiakirjat sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia, pyydämme, että tarjous toimitetaan kahtena versiona: 1. Julkinen tarjous, joka on kaikilta osiltaan julkinen 2. Salainen tarjous, joka sisältää salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuustietoja Huom. Viranomainen päättää, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjousten vertailussa käytettävät tiedot eivät voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuuksia. Tässä hankinnassa julkisina tietoina käsittelemme Tarjoajan toimittamista asiakirjoista seuraavat: - Tarjoajan tarjous - Tarjoajan yleisesittely - Lainausautomaattien esitteet - Tarjoajan ilmoittama vastaus (Kyllä, Ei, Osittain) hankinnan kohteen vaatimuksiin (Liite 02) - Tarjoajan ilmoittama vertailuhinta (Liite 05)

12 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 12 (14) ja salaisina tietoina käsittelemme Tarjoajan toimittamista asiakirjoista seuraavat: - Lainausautomaattien toiminnalliset kuvaukset - Lainausautomaattien tekniset kuvaukset - Käyttöönottosuunnitelma - Huolto-, tuki- ja ylläpitopalvelun kuvaukset - Tarjoajan käyttämät alihankkijat - Lainausautomaatteihin liittyvät asiantuntijapalvelut - Tarjoajan kelpoisuuden ja soveltuvuuden täyttyminen (Liite 01) - Tarjoajan ilmoittamat kuvaukset vaatimusten ratkaisuista (Liite 02) - Tarjoajan ilmoittamat yksikköhinnat (Liite 05) - Tarjoajan ilmoittamat referenssit (Liite 06) 7.4 Tarjouksen toimittaminen Kirjallinen allekirjoitettu tarjous pyydetään toimittajaan sekä kirjallisessa että sähköisessä muodossa suljetussa kirjekuoressa yhtenä (1) kappaleena klo 14:00 mennessä osoitteeseen: Kuopion kaupunki Kaupunginkanslia PL KUOPIO Kuoreen merkintä TARJOUS Kirjaston lainausautomaatit ja Tarjoajan nimi Myös muut tarjousasiakirjat tulee toimittaa sähköisessä muodossa joko CD:llä tai muistitikulla käyttäen Microsoftin Officen tai Adobe Acrobatin tiedostomuotoja. Jos kirjallinen ja sähköinen tarjous poikkeavat toisistaan, noudatetaan kirjallista tarjousta. Kirjallinen tarjous ei saa sisältää web-linkkejä, vaan kaikki tieto on oltava tarjouksessa tai sen liitteissä. Tarjousta ei voi jättää sähköpostilla. Tarjouksia ei oteta vastaan myöskään telefax lähetyksinä. Tarjouksen toimittaminen annettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla. Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjoajalla on vastuu tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta ja vaadittujen selvitysten toimittamisesta.

13 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 13 (14) 8 Sopimus Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan laatia vasta sen jälkeen kun päätös hankinnasta on saanut lain voiman eikä siitä ole vireillepanoa Markkinaoikeudessa. Ennen sopimuksen solmimista pyydetään valittua toimittajaa toimittamaan seuraavat selvitykset: - selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Selvitykset eivät saa olla 3 kk vanhempia. 9 Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999). Tarjouskilpailuun viranomaiselle toimitetut tarjousasiakirjat liitteineen tulevat julkisiksi, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Asianosaisella ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 10 Lisätiedot Hankintaprosessiin liittyen lisätietoja antaa: Tietohallintopäällikkö Jarkko Karhemaa puh jarkko.karhemaa(at)kuopio.fi Kuopiossa Marja Tiittanen-Savolainen kirjastotoimenjohtaja

14 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 14 (14) 11 Liitteet LIITE 1 Lomake, jolla toimittaja vakuuttaa tarjoajan kelpoisuuden ja soveltuvuuden täyttymisen. Liite pyydetään palauttamaan tarjouksen mukana. LIITE 2 Lomake, jolla toimittaja vakuuttaa hankinnan kohteen vaatimuksenmukaisuuden täyttymisen ja antaa tarjousten vertailussa tarvittavat tiedot. Liite pyydetään palauttamaan tarjouksen mukana. LIITE 3a Lainausautomaattien sijoituspaikkojen kuvaukset LIITE 3b Viivakoodimallit LIITE 4 Kuopion kaupungin tietotekninen toimintaympäristö LIITE 5 Hintalomake. Liite pyydetään palauttamaan tarjouksen mukana. LIITE 6 Tarjoajan referenssit. Liite pyydetään palauttamaan tarjouksen mukana. LIITE 7 JYSE 2009 TAVARAT

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot