ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on saapunut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on saapunut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(13) Nro A 1017 Dnro KAS-2004-Y Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Savitaipaleen kunta Kirkkotie SAVITAIPALE Yhteyshenkilö: Vesa Roiko-Jokela LAITOS JA SEN SIJAINTI Ympäristölupahakemus koskee Savitaipaleen kunnan omistamaa Kivikharjun lämpökeskusta, joka sijaitsee Savitaipaleen kunnan Peltoinlahden kylässä tontilla Ilomäki RN:o 5:230, jonka kiinteistötunnus on Tontilla on kaksi maahan sijoitettua öljysäiliötä (kaksivaippainen 30 m³ ja suoja-altaassa oleva 20 m³), lisäksi kiinteän polttoaineen varasto. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 3b. YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 6 :n 2 momentti. ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on saapunut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Savitaipaleen kunta on myöntänyt ympäristöluvan kaukolämpölaitoksen toimintakapasiteetin laajentamisen (< 5 MW => > 5 MW) vuoksi Laitoksella on asti voimassa oleva Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa, A 1082/KAS-2002-Y Laitostontilla on voimassa oleva asemakaava. Laitos sijaitsee alueella, joka on asemakaavassa varattu yhdyskuntateknisten palvelujen alueeksi. POSTIOSOITE PUHELIN INTERNET SIVUTOIMIPAIKKA: PL 1023, KOUVOLA Vaihde (05) OSOITE Laserkatu 6, LAPPEENRANTA Kauppamiehenkatu 4 FAKSI PUHELIN Toimisto (05) (05) FAKSI (05)

2 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Lämpökeskus sijaitsee kirkonkylän keskustan välittömässä läheisyydessä. Lähimmät omakotitalot ovat noin 100 metrin, koulu noin 110 metrin ja päiväkoti noin 150 metrin päässä. Laitos sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Selkäkangas ). Alueella tehtiin vuonna 1996 pohjavesialueen koepumppaus, jonka perusteella voitiin määrittää mm. pohjaveden virtaussuunta. Virtaussuunnassa lämpökeskus sijaitsee vedenottamon alapuolella. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Lämpökeskus koostuu kolmesta kattilasta, joiden nimellistehot ovat K1: 2,3 MW, K2: 1,6 MW ja K3: 2,5 MW, eli yhteensä 6,3 MW. Kattilassa K1 käytetään polttoaineena kuorta ja haketta, kattiloissa K2 ja K3 raskasta polttoöljyä. Lämpökeskusta uusitaan siten, että K1 kattila oheislaitteineen puretaan pois ja uusi KPA-kattila nimellisteholtaan 3,0 MW sijoitetaan nykyiseen rakennukseen. Tuotteet, tuotanto ja polttoaineet Taulukkoon 1 on koottu laitoksella käytettävien polttoaineiden ominaisuustiedot: Taulukko 1. Laitoksella käytettävien polttoaineiden ominaisuudet. Polttoaine Kosteus (%) Tehollinen lämpöarvo q net,d (MJ/kg) Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa q net,ar (MJ/kg) Tuhkapitoisuus kuiva-aineesta (%) Tilavuuspaino (kg/i-m 3 ) Palakoko (mm) Kokopuuhake , Rankahake , , Sahanpuru , ,4 0, Kuori , Palaturve P11,P enintään Raskas polttoöljy 0,3 0, ,3 40,9 41,2 0, Kiinteän polttoaineen varasto sijaitsee asfaltoidulla piha-alueella. Alueella varastoidaan n i-m 3 haketta. Kiinteän polttoaineen vastaanottoasema saneerataan uusimalla kuljetinlaitteet. Raskaalle polttoöljylle kaksi maahan sijoitettua säiliötä poistetaan ja korvataan yhdellä maanpäällisellä standardin mukaisella makaavalla 60 m 3 :n säiliöllä, joka on varustettu teräksisellä suoja-altaalla. Suoja-allas on kooltaan 110 % verrattuna öljysäiliön tilavuuteen. Kaukolämpölaitokselle toimitetaan raskasta polttoöljyä noin 10 kertaa vuodessa. Puupolttoainetta ja turvetta tuodaan noin 140 täysperävaunukuormaa vuodessa. Kattilan K1 savukaasut puhdistetaan multisyklonilla, joka täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset pienissä polttolaitoksissa. Muutoin käytetään koettua polttotekniikkaa, jolla saavutetaan tyypilliset ominaispäästötasot muiden polttoaineiden osalta. Savupiipun korkeus on maanpinnasta 45 metriä. Saman piipun sisällä sijaitsevat sekä KPA -kattilan että POR -kattiloiden savuhormit. Savukaasujen nopeus piipun suulla on m/s. Kattiloiden poltonohjaus tapahtuu automaattisesti tietokoneohjauksella. Kaukolämpölaitos on liitetty Savitaipaleen kunnan vesi- ja viemärilaitoksen verkkoon.

3 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Seuraavassa taulukossa esitetään laskennassa käytetyt ominaispäästöt KPA arinakattilalle ja raskaalle polttoöljylle. Arvot ovat tyypillisesti käytännössä esiintyviä määriä kattilaan syötettyä energiamäärää kohti. Taulukko 2. Laskennalliset ominaispäästöt Ominaispäästöt Rikkidioksidi Hiukkaset Typen oksidit Hiilidioksidi (mg/mj) (mg/mj) (mg/mj) (g/mj) KPA -kattila POR kattila POR kattiloille tehtiin hiukkasmittaukset vuonna Mittaukset suoritettiin tehoalueilla 100 % ja 50 %. Seuraavissa taulukoissa on esitetty tulokset näistä mittauksista. Kattila K2 1,5 MW:n Lämminvesikattila , polttoaine: raskaspolttoöljy Teho 1/1 ½ Pölypitoisuus 150 mg/nm mg/nm 3 Pölypäästö 0,30 kg/h 0,22 kg/h Red. Pölypitoisuus 13 % CO mg/nm mg/nm 3 Ohjearvoon verrattava ominaispäästö 45 mg/mj 49 mg/mj Ohjearvo öljykattila 1 MW < P <3 MW 90 mg/mj 90 mg/mj Kattila K3 2,5 MW:n Lämminvesikattila Teho 1/1 ½ Pölypitoisuus 668 mg/nm 3 71 mg/nm 3 Pölypäästö 1,47 kg/h 0,09 kg/h Red. Pölypitoisuus 13 % CO mg/nm 3 77mg/Nm 3 Ohjearvoon verrattava ominaispäästö 199 mg/mj 24 mg/mj Ohjearvo öljykattila 1 MW < P <3 MW 90 mg/mj 90 mg/mj Mittausten jälkeen kattilan K3 säätöjä muutettiin. Nykyään käytetty polttoöljy on vähärikkisempää kuin mittausten aikana käytetty. Kattilaa K3 käytetään muutenkin hakijan mukaan vähän. Päästöt vesistöön tai viemäriin Melu ja tärinä Lämpökeskuksen sosiaalijätevedet johdetaan kunnan vesi- ja viemärilaitoksen verkkoon. Laitteiden melutaso normaalikäytössä laitoksen ulkopuolella 50 m:n etäisyydellä laitoksesta n. 1 m:n korkeudella mitattuna ei ylitä 45 db(a). Melu on tasaista, eikä laitoksesta aiheudu impulssimaisia ääniä. Päästöt maaperään Öljysäiliöiden täyttö sijoitetaan vaatimusten mukaisesti suoja-altaan sisäpuolelle, mikä estää öljyn roiskumisen maaperään säiliön täytön yhteydessä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Öljykattiloista tuleva tuhka menee nuohouksen suorittavan urakoitsijan autoon ja hänen toimittamana edelleen luvanvaraiselle kaatopaikalle tai jätteenkäsittelylaitokselle Biokattilan tuhka menee metsänparannusaineeksi paikkakunnalle. Tuhkasta tehdään vuosittain tarvittavat analyysit, joilla voidaan todeta tuhkan täyttävän lannoitelain (232/1993) mukaiset lannoitevalmisteen vaatimukset.

4 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös Laitoksella syntyy pieni määrä jäteöljyä, mikä toimitetaan öljynkeräykseen. Lajiteltu toimisto- ja sosiaalitilojen jäte toimitetaan kunnalliseen jätehuoltoon. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakijan mukaan toiminnasta ei ole ympäristölleen oleellista haittaa tai häiriötä. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Lämpölaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvatoimisesti automaatiojärjestelmällä, joka antaa hälytykset hoitohenkilökunnalle häiriötilanteissa. Lämpökeskuksen automaatiojärjestelmä tallentaa käytön historiatietoja ja lisäksi hälytykset kirjautuvat erilliselle kirjoittimelle. Polttoaine Suurin osa kiinteästä polttoaineesta varastoidaan suljettuun vastaanottoasemaan. Pieniä määriä haketta säilytetään asfaltoidulla pihalla. Öljysäiliön vuotoja tarkkaillaan tarkkailukäyntien yhteydessä. Polttoaineiden tuonnista on tehty sopimukset, joiden perusteella seurataan laitokselle tuodun polttoaineen määrää. Hakkeen laatua seurataan toimitusten yhteydessä ja tarvittaessa sen kosteus määritellään siitä otetusta näytteestä. Öljyn toimittaja antaa kuormakohtaiset tiedot öljystä. Palamisen seuranta ja päästöjen tarkkailu KPA kattilan savukaasuista mitataan jatkuvatoimisesti happipitoisuus ja lämpötila. Hakija teettää puolueettomalla asiantuntijalla takuuarvokokeet, viimeistään vuoden sisällä laitoksen luovutuksesta, kun riittävä kuorma on saavutettu. Takuukokeissa mitataan hiukkaspäästöt. KPA kattilan multisyklonin toimintaa tarkkaillaan normaalien valvo n- takäyntien aikana. Jätteet ja jätevedet Kertyvien jätteiden määrä laitoksella on pieni. Jätevedet ohjataan kunnalliseen jätevesijärjestelmään ja toimisto- ja sosiaalijäte kerätään kunnalliseen jätehuoltoon. Melu Käytön aikana melutasoa seurataan kuulohavaintoihin perustuen valvontakäyntien yhteydessä. Laitoksen melulle asetetaan takuuarvo. Suoritettavissa takuukokeissa mitataan meluarvot. Huolto Kattilalaitoksella tehdään normaalit hoito- ja huoltotoimenpiteet, kuten nuohoukset käyttöohjeiden ja tarpeiden mukaa. Nuohous tehdään joko käsin tai automaattinuohoimilla. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Onnettomuus- tai häiriötilanteet liittyvät tulipaloon, automaatiohäiriöihin tai öljyvuotoihin. Näihin tilanteisiin on varauduttu seuraavasti: Säännölliset tarkistuskäynnit laitoksella. Päivystys jatkuvaa, jolloin päivystäjä saa hälytyksen matkapuhelimeen. Kattiloihin rakennetaan ulkopuolisen tarkastajan vaatimat varmistukset.

5 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös KPA kattilan häiriötilanteissa on käytettävissä varakattilat. Laitos suunnitellaan siten, että varmistetaan KPA laitoksen turvattu alasajo. Laitos on varustettu palonilmaisimilla. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ja Savitaipaleen kunnan ilmoitustauluilla sekä ilmoitettu Yhteissanomat -nimisessä lehdessä. Lisäksi ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on kirjallisesti ilmoitettu lähikiinteistöjen haltijoille. Tarkastukset ja neuvottelut Ympäristöluvasta on neuvoteltu puhelimitse useaan otteeseen. Lausunnot Savitaipaleen kunnan ympäristölupa-asiat on delegoitu ympäristönsuojelusihteerille. Hän on antamassaan lausunnossa todennut seuraavan: Selvää estettä ympäristöluvan myöntämiselle haetulle ympäristöluvalle ei ole, vaikka suunniteltu ja lupahakemuksen kohteena oleva lämpökeskus sijoittuukin I luokan pohjavesialueelle, koska lämpökeskus on jo sijainnut paikalla ennen kuin alue oli luokiteltu edes III luokan pohjavesialueeksi. Pohjavesiluokitus nousi siksi, että nykyiseltä Mustalammen vedenottamoalueelta löytyi antoisa vedenottamon kaivon paikka ja Mustalammen vedenottamosta tuli sen jälkeen Savitaipaleen kirkonkylän taajaman keskeinen vedenottamo. Lämpökeskuksen saneerausrakentamisessa tulee huolehtia siitä, että rakenteista tulee vesi- ja kemikaalitiiviitä ja hakealueelta ei pääse jätevesipäästöjä pohjaveteen eikä ympäristöön siten, että ne valuvat pintavesien mukana pohjaveteen tai vesistöön. Hake-, kuori- ja palaturvevarastoalueella muodostuvat jätevedet tulee johtaa jätevedenpuhdistamolle. Rakennusten katolta tulevien suhteellisen puhtaiden vesien johtamiseen hallitusti hakevarastoalueen ympäristöstä tulee kiinnittää huomiota, jotta vältetään huomattavan runsaiden likavesierien muodostuminen ja sitä kautta lisääntyvä pohjaveden ja pintavesien likaantumisriski laitoksen ympäristössä. Polttoöljysäiliöt ja putkistot tulee varustaa asianmukaisin suojajärjestelmin, ettei öljyä pääse valumaan maaperään edes häiriötilanteessa. Koska Kivikharjun lämpölaitos sijaitsee kirkonkylän tärkeimmän vedenottamon pohjaveden muodostumisalueella, tulee laitoksen turvajärjestelmiin mahdollisten sabotaasien estämiseksi kiinnittää huomiota varsinkin kun laitos on suunniteltu toimimaan automaatio-ohjauksessa, jolloin laitoksella ei jatkuvasti ole miehitystä. Päästöjä ilmaan tulee rajoittaa ensisijaisesti laitoksen polttoprosesseja säätämällä ja käyttämällä mahdollisimman vähän päästöjä aiheuttavia polttoaineita. Mittauksiin perustuvia tietoja päästöjen määrästä tulee hankkia kertaluontoisesti vähintään 10 vuoden välein, jolloin varmistutaan säätöjen oikeellisuudesta. Ensimmäinen mittaus tulisi tehdä 1 vuoden kuluessa laitoksen käyttöönotosta saneerauksen jälkeen. Tiedot päästöistä tulee antaa myös Savitaipaleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

6 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija toteaa saapuneessa vastineessaan em. lausunnoista seuraavan: Vastine ympäristönsuojelusihteerin lausuntoon: - Kaukolämpölaitoksella käytetään saneerauksen jälkeen lähes yksinomaan haketta biopolttoaineena. Polttoaine otetaan suoraan vastaanottoasemaan ja pihassa pidetään ainoastaan varmuusvarastoa, joka on pelkästään haketta. - Edellä mainitusta johtuen varastoalueen viemäröinti ei liene tarpeellinen, koska siitä saatava hyöty on pienempi kuin se haitta mikä siirrettäisiin jätevesipuhdistamon toiminnalle lisääntyneenä laimeana valumavetenä. - Katolta tulevat sadevedet ohjataan maastoon, eikä pihan varastointialueelle. - Maanpäällinen raskasöljysäiliö varustetaan nykymääräysten mukaisilla varo- ja valvontalaitteilla. - Päästöjä ilmaan rajoitetaan nykyaikaisella logiikkaohjatulla jatkuvasäätöisellä palamisenohjausjärjestelmällä. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan kertaluonteinen päästömittaus takuuarvojen selvittämiseksi hankintaohjelman mukaisesti. Tämän jälkeen ympäristönsuojelusihteerin esityksen mukaisesti. YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT Ympäristökeskus on tarkastanut ympäristölupahakemuksen ja päättänyt myöntää Savitaipaleen kunnan lämpökeskukselle ympäristönsuojelulain 28 mukaisen ympäristöluvan. Luvan edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu ympäristölupahakemuksen ja seuraavien ympäristökeskuksen antamien lupamääräysten mukaisesti. Lupamääräykset Päästöt ilmaan 1. Laitoksen keskimääräiset vuosipäästöt hiukkasten osalta eivät saa ylittää seuraavaa raja-arvoa kattilaan syötetyn polttoaineen energiamäärää kohti laskettuna: 130 mg/mj pa KPA-kattilalle. Lisäksi tavoitteena on, että vanhoilla POR-kattiloilla vuosipäästöt ovat korkeintaan 60 mg/mj pa. 2. Laitoksen keskimääräisille typen oksidien vuosipäästöille kattilaan syötetyn polttoaineen energiamäärää kohti laskettuna on tavoitteena 150 mg/mj pa KPA-kattilalle. 3. Kattilat tulee huoltaa ja nuohota riittävän usein, ettei kattilan likaantuminen alenna kattilan hyötysuhdetta ja lisää päästöjä ilmaan. Melu 4. Toiminnan johdosta melutaso ei saa ylittää ulkona seuraavia L Aeq -raja-arvoja: millä tahansa asumiseen käytettävällä kiinteistöllä päiväaikainen (klo 7 22) raja-arvo on 55 db ja yöaikainen (klo 22 7) 50 db. Tarvittaessa meluraja-arvoissa pysyminen on varmistettava mittauksin ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan meluraja-arvoissa pysyminen. Päästöt vesiin ja viemäriin 5. Viemäriin ei saa päästää sellaisia jätteitä tai jätevesiä, joista on haittaa viemärin rakenteelle, jätevedenpuhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen käsittelylle.

7 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös Jätteet ja niiden käsittely 6. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle, kulloinkin voimassaolevien Savitaipaleen kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hyötykäyttökelpoiset jätteet, on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Puupolton tuhka on ensisijassa ohjattava hyötykäyttöön kuten maanparannusaineeksi. Mikäli tuhkaa käytetään maanviljelyksessä, tulee noudattaa KTTK:n määräyksiä. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa tavanomaiseksi luokitellulle kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita. 7. Ongelmajätteet on varastoitava omissa selkeästi merkityissä astioissaan tiiviillä alustalla siten, etteivät ne aiheuta vaaraa ympäristölle tai terveydelle ja ne on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Päästöt maaperään 8. Hakija on velvollinen huolehtimaan, ettei toiminnasta ole seurauksena sellainen maaperän huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Maaperän pilaantumisesta on viipymättä ilmoitettava Savitaipaleen kunnan ympäristöviranomaisille. Poikkeukselliset tilanteet 9. Häiriötilanteessa, jossa aiheutuu tavallista enemmän ympäristön pilaantumisen vaaraa, on välittömästi ryhdyttävä toimenp iteisiin, joilla vaaraa pilaantumisen jatkumisesta ja leviämisestä saadaan poistettua. Häiriötilanteesta ja mahdollisista onnettomuuksista on ilmoitettava mahdollisimman pian eli viimeistään kiireellisten torjuntatoimenpiteiden jälkeen pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. 10. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa häiriöstä johtuvia päästöjä aiheuttava toiminta on keskeytettävä ja häiriö korjattava ennen toiminnan jatkamista, ellei yleinen etu muuta edellytä. 11. Raskaan polttoöljyn säiliö on sijoitettava TUKES:n standardit täyttävälle, tiiviille alustalle, josta mahdolliset vuodot on kerättävissä pois. 12. Laitoksella on oltava selkeät ohjeet ja öljynimeytysainetta mahdollisten vahinkojen varalle. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 13. Polttoaineita on tarkkailtava, palamista on seurattava ja päästöjä sekä erotinlaitteita on tarkkailtava vähintään hakemuksessa esitetyn mukaisesti. KPA-kattilan savukaasujen lämpötilaa ja happipitoisuutta on mitattava jatkuvatoimisesti. Laitoksen KPA-kattilan hiukkas- ja NO x -päästöt ilmaan on määritettävä savukaasujen pitoisuusmittausten perusteella ensimmäisen käyttövuoden aikana eri polttoainetehoilla. Tämän jälkeen KPA-kattilan hiukkaspäästöt on mitattava vähintään kolmen (3) vuoden välein. NO x -päästöt on mitattava, mikäli kattilan polttotekniikassa tai poltto-

8 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös aineessa tapahtuu oleellisia muutoksia. Vanhojen varakattiloiden hiukkaspäästöt on mitattava kertaluontoisesti. Mittaustilanteen on vastattava mahdollisimman hyvin normaalia käyttötilannetta. Hiukkasmittaukset on suoritettava standardin SFS 3866 mukaisesti tai vastaavalla tavalla. Syklonien toimivuutta on tarkkailtava mm. seuraamalla paine-eroa ja tiiveyttä. Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla hakijan tai ympäristökeskuksen aloitteesta. 14. Mittaussuunnitelma on esitettävä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle vähintään kuukausi ennen mittauksien suorittamista. Mittaussuunnitelmassa on esitettävä mittauspisteet ja niiden edustavuus suhteessa mitattavien päästötekijöiden kokonaispäästöihin laitokselta, mittausmenetelmät, mittauslaitteiden kalibrointi ja mittauksista vastaavien yhteystiedot. 15. Päästömittauksista on laadittava raportti, jossa mittaustulokset on esitettävä yksikössä mg/m 3 (n) kuivaa savukaasua redusoituna 6 til-%:n happipitoisuuteen sekä muunnettuna yksikköön mg/mj. Myös tulosten laskentakaavat on esitettävä. Lisäksi raportissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja arvio tulosten edustavuudesta. Raportti on toimitettava Savitaipaleen kunnan ympäristötoimelle sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. 16. Laitoksen on toimitettava vuosittaiset tiedot ympäristönsuojelusta ympäristönsuojelun vuosiyhteenvetolomakkeella helmikuun loppuun mennessä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja tiedoksi Savitaipaleen kunnan ympäristöviranomaisille, ellei myöhempää ajankohtaa mainita. Yhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot kattiloittain (t/a), kattiloiden vuosittaiset käyntiajat (h/a), laitoksen tuotanto (kaukolämpö GWh/a), kattiloiden hiukkaspäästöt (t TSP /a) (laskennalliset, johon sisältyy myös häiriöiden aikaiset päästöt: lasketaan polttoainetietojen, päästömittaustietojen, häiriötilanteiden ja kattilan käyttötietojen perusteella), kattiloiden rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt (t SO2 /a, t NO2 /a) (laskennalliset, polttoaineiden määrä- ja laatutietojen, päästömittausten ja häiriötilanteita koskevien tietojen avulla), kattiloiden hiilidioksidipäästöt eriteltyinä fossiilisista polttoaineista ja biopolttoaineista peräisin olevat päästöt (t CO2, foss. /a, t CO2, bio. /a), laitoksessa syntyneet jätteet ja ongelmajätteet ja niiden käsittely ja toimituspaikka (t/a), laitoksen jätevesipäästöt ja niiden käsittely (m 3 /a). Lisäksi raportissa on ilmoitettava ympäristön kannalta merkitykselliset häiriötilanteet ja niiden johdosta tehdyt välittömät toimenpiteet sekä toimenpiteet, joilla pyritään estämään tai vähentämään häiriöiden esiintymistä, kattiloille annettujen päästörajojen ylitykset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet, poikkeamat tarkkailusuunnitelmassa esitetyistä huolloista, kalibroinneista ja muista asioista, päästömittaukset ja niihin liittyvät mittaussuunnitelmat ja mittauspöytäkirjat sekä laitoksella tehdyt ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa. Polttoaine- ja päästötiedot toimitetaan sähköisesti valvontaviranomaisen ohjeen mukaisesti. 17. Luvan hakijan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Siihen on kirjattava lupamääräyksessä 18 esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot. Kirjanpito on säilytettävä ainakin viiden (5) vuoden ajan ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

9 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös Laitokselle on nimettävä ympäristöasioista vastaava henkilö. Hänen yhteystietonsa, samoin kuin henkilön vaihdoksesta, on ilmoitettava Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Savitaipaleen kunnan perusturvalautakunnalle. 19. Mikäli laitoksen toiminnassa, sen laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Kaakkois- Suomen ympäristökeskukselle ja Savitaipaleen kunnan perusturvalautakunnalle. Toiminnan lopettaminen 20. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle. Muut määräykset 21. Laitosta hoitava henkilöstö tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kaakkois-Suomen ympäristökeskus katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta Savitaipaleen kunnan lämpökeskus täyttää ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja jätelaissa (1072/1993) sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Luvan myöntämisen edellytykset Toimittaessa tämän lupapäätöksen ja hakemuksen mukaisesti ei laitoksen toiminnasta aiheudu toiminnan sijaintipaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, ympäristönsuojelulain 7 9 :ssä kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Luvalle ei myöskään ole kaavallista estettä. Lupamääräysten perustelut Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) arvioimisesta säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 37 :ssä. Siinä on lueteltu ne asiat tai tekijät, jotka on otettava arvioinnissa huomioon. Ilmapääs-

10 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös töille asetettuja päästörajoja sekä tarkkailumääräyksiä asetettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain ja voimassaolevien valtioneuvoston päätösten lisäksi Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa Jalovaara, J., Aho, J., Hietamäki, E. ja Hyytiä, H. Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5 50 MW polttolaitoksissa Suomessa. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen Ympäristö s. ISSN ISBN ISBN (PDF) esitetyt BAT-tasot päästöille BAT-tekniikkaa käytettäessä sekä julkaisussa esitetyt sekundäärisiin päästöihin ja päästöjen tarkkailuun ja raportointiin liittyvät kuvaukset. Multisykloni täyttää BAT-vaatimukset hiukkaspäästöjen vähentämisessä pienissä kattilalaitoksissa. BAT:in mukainen hiukkaspäästötaso öljyn poltossa on mg/mj ja puun poltossa mg/mj polttolaitoksen tyypistä, koosta, iästä, polttotekniikasta ja palamisolosuhteista riippuen. (Lupamääräys 1) BAT:in mukainen kattilan typenoksidipäästötaso öljyn poltossa on mg/mj pa sekä puun poltossa mg/mj pa polttolaitoksen tyypistä, koosta, iästä, polttotekniikasta ja palamisolosuhteista riippuen. (Lupamääräys 2) Lupamääräys 3 on annettu kattilan häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Epätäydellisen palamisen seurauksena laitoksen toiminnasta voi päästä ilmaan ympäristölle tai terveydelle haitallisia yhdisteitä ja näin aiheutua ilman pilaantumisen vaaraa. (Lupamääräys 3) Melua koskeva määräys on annettu sen varmistamiseksi, että melusta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta laitoksen ympäristössä oleville toiminnoille. (Lupamääräys 4) Vaarallisia aineita sisältävien jätevesien tai muiden jätteiden johtaminen viemäriin ja siten edelleen jätevedenpuhdistamolle voi aiheuttaa puhdistamon toimintahäiriön tai va i- kuttaa puhdistamolietteen ominaisuuksiin siten, että sen jatkokäsittely vaikeutuu. (Lupamääräys 5) Jätteitä koskeva määräys on annettu lähinnä jätelain yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa, kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisen taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Jätteitä on käsiteltävä siten, että ei aiheudu hajuhaittaa, maaperän saastumista eikä ympäristön roskaantumista. (Lupamääräys 6) Raskasöljykattiloiden pohja- ja lentotuhka luokitellaan ongelmajätteeksi eikä sitä saa toimittaa tavallisille yhdyskuntajätteen kaatopaikalle ellei jätteen kaatopaikkakelpoisuutta ole osoitettu valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen (861/1997 liite 2) mukaisesti. Ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Ongelmajätteiden asianmukainen hävittäminen edellyttää toimittamista käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista ja sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. (Lupamääräys 7) Maaperään kohdistuvista päästöistä annetun lupamääräyksen perusteina on ympäristönsuojelulain 7 (maaperän pilaamiskielto) ja jätelain 22 (maaperän saastuttamiskielto). (Lupamääräys 8)

11 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös Häiriötilanteista, onnettomuuksista ja vahingoista ilmoittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan va l- voa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin (Lupamääräys 9). Poikkeuksellisia tilanteita koskevia määräyksiä on annettu ilman maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häiriötilanteiden mahdollisimman nopea korjaaminen on tarpeen ympäristöja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (Lupamääräykset 9 12) Polttoaineiden käsittely ja varastointi saattavat aiheuttaa maaperän pilaantumista. Pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi ja mahdollisten päästöjen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräys polttoaineen käsittely- ja varastointialueen pinnan tiiveydestä. (Lupamääräys 11) Erilaisia vuoto- tai onnettomuustilanteita varten on toiminnan harjoittajalla oltava riittävästi öljyntorjuntakalustoa, kuten imeytysmateriaalia. (Lupamääräys 12) Vuosiraportointi on määrätty tehtäväksi ympäristönsuojelulain mukaisesti ja ympäristöhallinnon yleistä käytäntöä noudattaen. Raportointia, kirjanpitoa ja tarkkailua koskevat määräykset ovat tarpeen säädösten noudattamisen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Yksi toiminnanharjoittajan lakisääteinen velvollisuus on olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (YSL 5 ). (Lupamääräykset 13 17) Ilmoitus laitoksen vastuuhenkilöistä on tarpeen, jotta valvovalla viranomaisella on tiedossaan selkeä neuvotteluosapuoli, jos viranomainen kaipaa lisätietoa laitoksen toiminnasta ja sen velvoitteiden täyttämisestä. (Lupamääräys 18) Laitoksen toiminnan mahdollisesti muuttuessa saattavat haitalliset ympäristövaikutukset lisääntyä. Tällöin tulee hakea muuttuvalle toiminnalle uutta ympäristölupaa. Ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmistäkin muutoksista laitoksen toiminnassa on valvovan viranomaisen tarpeen olla tietoinen. (lupamääräys 19) Laitoksen toiminnan lopettamien on syytä tehdä suunnitelmallisesti, jotta toiminnan lopettamisen aikana ja sen jälkeen haitalliset ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. YSL 90 mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. (Lupamääräys 20) Henkilökunnan perehdyttämisellä ja jatkuvalla koulutuksella edistetään ympäristönsuojelun yleistä tasoa sekä ehkäistään ympäristövahinkoja. (Lupamääräys 21) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Tämä lupa on voimassa toistaiseksi (YSL 55 ). Toiminnan harjoittajan tulee esittää hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään mikäli päätöksen mukainen toiminta jatkuu. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, tulee toiminnan harjoittajan hakea toiminnalle uutta ympäristölupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

12 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös Tämän päätöksen estämättä voi ympäristökeskus asianomaisen viranomaisen tai haittaa kärsivän hakemuksesta ympäristönsuojelulaissa säädetyin edellytyksin muuttaa tätä päätöstä tai määrätä luvan lakkautettavaksi. Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1415/2001) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Maksun suuruus perustuu alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetukseen (1237/2003) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Liitteen maksutaulukon mukaan polttoaineteholtaan alle 50 MW:n voimalaitoksen ympäristöluvista perittävä maksu on euroa. Toiminnan olennaista muuttamista (YSL 28 :n 3 momentti) koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Sovelletut oikeusohjeet Valtion maksuperustelaki (150/1992) Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta (961/1998) Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1237/2003) LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös saantitodistuksella Hakija Jäljennös päätöksestä Savitaipaleen kunta Savitaipaleen kunnan perusturvalautakunta Suomen ympäristökeskus Ilmoitus päätöksestä Rajanaapurit Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä Savitaipaleen kunnan ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti sekä ilmoittaa siitä laitoksen va i- kutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

13 KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristölupapäätös MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lupa- ja valvontayksikön päällikkö, apulaisjohtaja Esa Kleemola Vanhempi insinööri Jaakko Vesivalo