PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009"

Transkriptio

1 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Neuvoja arkkitehdin valintaan Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

2 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Tuumasta toimeen Neuvoja arkkitehdin valintaan Pientalojen suunnittelijoita oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle, talon rakentamista suunnittelevalle, hyötytietoa rakennushankkeen ja suunnittelutyön organisoimisesta. Oppaasta löydät neuvoja mm. arkkitehdin asiantuntijuuden hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi töitään esittelee 36 pientalosuunnitteluun erikoistunutta arkkitehtitoimistoa yhteystietoineen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! 1. OTA ASIANTUNTIJA AVUKSI Oman talon rakentaminen, laajentaminen tai korjaaminen on suuri päätös, joka vaikuttaa elämääsi vuosikausia. Jos rakennat ensimmäistä omaa taloasi, tulet huomaamaan, että rakennusprojektiin sisältyy monta mutkaa. Asiantuntijoiden käyttäminen hankkeessa auttaa toteuttamaan unelmasi ja varmistaa, että talo vastaa tarpeitasi. Suunnittelupöydällä lyödään lukkoon peräti 90 prosenttia rakennuskustannuksista. Myös rakennuksen tulevat käyttökustannukset määräytyvät suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaihe on siis taloudellisestikin ratkaiseva. Hyvä suunnittelu takaa myös sen, että talosta tulee kaunis, kestävä ja tarkoituksenmukainen. Suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa, asiantuntemusta ja taloudellisia resursseja, sillä suunnitteluun käytetty tunti saattaa säästää kymmenen tuntia rakennusaikaa työmaalla. 2 3

3 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA MONEN TEKIJÄN SUMMA Rakennushankkeessa on valmistelu- ja käynnistysvaihe, suunnitteluvaihe ja rakennusvaihe, joka päättyy vasta lopputarkastukseen. Jokaisessa vaiheessa joudut tekemisiin rakentamisen ammattilaisten kanssa. Rakennushankkeen tavallisimpia rooleja ovat tilaaja, pääsuunnittelija (joka on talonrakennushankkeessa arkkitehti); arkkitehti, rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Suuremmissa hankkeissa mukana voi olla myös rakennusautomaatiosuunnittelija, geosuunnittelija, sisustusarkkitehti, palokonsultti jne. Rakennustyön toteuttaa yleensä urakoitsija ja hanketta voi organisoida myös rakennuttajakonsultti. Ammattitaidon oikeaa käyttämistä on antaa tilaajan määritellä tavoitteet ja käyttää päätösvaltaa, suunnittelijoiden suunnitella ja urakoitsijoiden rakentaa. Tilaaja = rakennushankkeeseen ryhtyvä Tilaaja tunnetaan lainsäädännössä nimellä rakennushankkeeseen ryhtyvä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on käyttää päätösvaltaa ja huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen pitää lain mukaan yhdessä pääsuunnittelijan kanssa varmistaa riittävät edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tilaajan on huolehdittava siitä, että rakentamisessa on otettu huomioon ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteet ja että rakennuspaikka on tarkoitettuun rakentamiseen sopiva. Suunnittelijat Rakennushankkeessa tarvitaan monenlaisia suunnittelijoita. Vastuullisin tehtävä on pääsuunnittelijalla. Muita suunnittelijoita ovat arkkitehtisuunnittelija, rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Pääsuunnittelija Jokaisessa rakennushankkeessa myös valmistalon rakentamisessa pitää lain mukaan olla pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pientalohankkeissa pääsuunnittelijan tehtäviä hoitaa luontevimmin rakennuksen arkkitehti. Hyvän pääsuunnittelijan tärkeimpiä ominaisuuksia on monipuolinen rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvä kokemus. Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa erityissuunnittelijoiden toimintaedellytyksistä ja vastata eri suunnitelmien yhteensopivuudesta. Pääsuunnittelija on mukana rakennushankkeessa koko ajan, aina alkukeskusteluista loppukatselmukseen saakka. Viimeistään pääsuunnittelija on otettava mukaan luonnosvaiheessa tai talotyyppiä valittaessa. PÄÄSUUNNITTELIJALLA ON KOKONAISVASTUU Pääsuunnittelijan Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2 mukaisiin velvoitteisiin kuuluu: Huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon Varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan Huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä Osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa Huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. Arkkitehti Arkkitehdin tehtävä on tuottaa suunnitelma rakennuksen perusratkaisuksi tilaajan kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Hänen vastuullaan on suunnitella rakennuksesta toiminnallisesti ja esteettisesti hyvä kokonaisuus. Arkkitehdin tuottamia suunnitelmia ovat tavallisesti luonnokset, rakennuslupa- ja urakkakyselyasiakirjat sekä työpiirustukset ja -selostukset. Arkkitehti saattaa toisinaan toimia myös rakennuttajakonsulttina eli hankkeen organisaattorina. Tehtävän laajuudesta ja veloitusperusteista kannattaa sopia kirjallisesti etukäteen. Suomen Arkkitehtiliittoon kuuluvat arkkitehdit noudattavat yleisiä rakentamista ja ympäristöä koskevia säädöksiä sekä liiton omia ohjeita ja säännöksiä ammatinharjoittamisesta. Liiton ammattisäännöt velvoittavat vastuuntuntoiseen, tilaajan ja yhteiskunnan edut huomioon ottavaan toimintaan. Muista sopia kirjallisesti työmäärästä ja palkkiosta. Valmiin sopimusmallin löydät tämän oppaan liitteenä tai Rakennustiedon RT-kortista (RT ). Rakennesuunnittelija Rakennesuunnittelija vastaa rakennushankkeessa rakennuksen lujuuslaskelmista ja rakenteiden rakennusfysiikasta eli lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta. Rakennesuunnittelijat toimivat arkkitehdin rinnalla rakennetekniikan asiantuntijoina. LVI-suunnittelija LVI-suunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennuksen lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien suunnittelu. Joskus LVI-suunnittelijat toimivat myös rakennusautomaatiosuunnittelijoina. Sähkösuunnittelija Sähkösuunnittelijat suunnittelevat kaiken rakennukseen liittyvän sähköistyksen ja kaapeloinnin, kuten tietotekniikkakaapeloinnit ja valaistuksen, sekä avustavat tarvittaessa valaisinten tyypittämisessä. Urakoitsija Rakentaminen voidaan järjestää monella tavalla. Jos rakennat talosi itse hartiapankilla, olet samanaikaisesti tilaaja, rakennuttajakonsultti ja urakoitsija. Yleisin tapa on tehdä pääosa työstä hartiapankilla ja teettää osa työstä ammattilaisilla, kuten muurareilla ja kirvesmiehillä. Jos teetät rakentamisen ulkopuolisella urakoitsijalla kokonaan, olet tilaaja. Urakoitsijaa valittaessa tarjouksia kannattaa pyytää rakentajilta, joilla on kokemusta samantyyppisistä hankkeista. MISTÄ AMMATTILAINEN SUUNNITTELIJAKSI? Pätevän ammattisuunnittelijan hankkeeseesi löydät Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) ja Arkkitehtitoimistojen Liiton (ATL) jäsenistä: > arkkitehtihaku > toimistohaku arkkitehtitoimistojen omat www-sivut Arkkitehti-lehden pientaloteemanumero kuntien rakennusvalvonnat Tutustu arkkitehdin aikaisempiin töihin ennen valintaa. Muista varmistaa ennen sopimuksen tekemistä suunnittelijan kelpoisuus tehtävään kunnan rakennusvalvonnasta!

4 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Aikataulu- ja budjettiarvion antaminen arkkitehdille mahdollisimman varhain helpottaa työtä. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kestävän kehityksen mukaista rakentamista. Arkkitehdin ammattitaitoon kuuluu tehdä kestäviä ja energiataloudellisia rakenne- ja materiaalivalintoja. Hyvä suunnittelu ottaa huomioon aina rakennuksen elinkaarta ja arvioi ympäristövaikutuksia. Tavoitteeksi kannattaa ottaa myös esteettömyys ja muuntojoustavuus: pitkäikäisellä rakennuksella on vuosikymmenien mittaan monenlaisia käyttäjiä, joista jonkun liikkumis- tai toimintakyky saattaa olla heikentynyt. Mieti etukäteen laatu-, kustannus-, laajuus- ja aikataulutavoitteesi, ja kirjoita ne muistiin. vuoksi arkkitehti voi selittää suunnitelmia lisäksi tietokone- tai pahvimallien avulla. Sinä valitset ehdotuksista yhden tarkempaa luonnossuunnittelua varten. Luonnos Valittua ehdotusta kehitetään edelleen luonnokseksi, jotta rakennuksen soveltuvuutta, rakennettavuutta ja rakennuskustannuksia voidaan tarkemmin arvioida. Luonnossuunnittelun jälkeen rakennuksen sijainti tontilla, toimintojen sijoittelu ja huoneiden koko rakennuksessa ovat selvillä. Myös kustannukset voidaan laskea. PEREHDY SÄÄNTÖIHIN JA MÄÄRÄYKSIIN Kaikkea rakentamista ohjataan lainsäädännöllä. Tärkeimpiä säädöksiä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK). Niissä säädetään mm. yleisistä rakentamista koskevista vaatimuksista sekä suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksista. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi esimerkiksi pääsuunnittelijan kelpoisuuden hankekohtaisesti. Huolellisen rakennuttajan tietolähteitä: Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat erityisesti kohta Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus Rakennustiedon RT-kortisto Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeet Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat 3. TYÖN LAAJUUS MÄÄRÄÄ HINNAN Löydettyäsi sopivan arkkitehdin, keskustele hänen kanssaan perusteellisesti toiveistasi ja tavoitteistasi, sekä esittele hänelle tuleva rakentamispaikkasi. Näiden tietojen perusteella arkkitehti voi tehdä työtarjouksen. Arkkitehdin palkkion suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea työmäärä. Yksinkertaisimmillaan arkkitehdin palvelu voi olla tarpeiden kartoitusta ja kokoamista kirjalliseen muotoon tai avustamista tyyppitalon valinnassa ja talon sovittamisessa tontille. Laajimmillaan palvelu voi sisältää omakotitalon suunnittelun ensimmäisistä ideoista koko hankkeen suunnittelun ja rakennuttamisen hoitamiseen. Työmäärät voivat vaihdella toimeksiannon laajuudesta ja kohteesta riippuen muutamasta tunnista jopa tuhanteen tuntiin. Suuntaa antava arvio tavanomaisen noin 150 neliömetrin omakotitalon arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun vaatimasta työmäärästä on noin 300 tuntia. Pääsuunnittelun tehtävien osuus on tästä karkeasti noin viidennes. ARKKITEHDIN SUUNNITTELUTYÖN VAIHEET Hankesuunnitelma Ehdotukset (1 3 erilaista) Luonnos Pääpiirustukset (rakennuslupaa varten tarvittavat piirustukset) Työpiirustukset (urakkakyselyyn tarvittavat piirustukset) Suunnittelu alkaa tavoitteiden asettamisesta Arkkitehti kartoittaa aluksi tarpeesi ja tontin antamat mahdollisuudet. Arkkitehti voi auttaa sinua tarpeittesi selvittämisessä, asettamisessa ja kirjaamisessa jo ennen varsinaista rakennuksen suunnittelua. Rakennushankkeesi onnistuminen riippuu alkuvaiheen selvityksistä, ja siitä, ja miten hyvin arkkitehti osaa hahmotella niistä toiveittesi mukaisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman. Mihin rakentaa, missä järjestyksessä edetä? Rakennuspaikkasi kaavoitusasioiden selvittäminen ja muut rakennettavuustarkastelut antavat lähtökohdat rakennuksen suunnittelulle ja tontinkäyttöratkaisuille. Rakennuspaikan luonnonolosuhteet, sijainti ja ilmansuunnat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millainen rakennus on ja miten se tontille luontevimmin asettuu. Myös pohjoiseen viettävä metsäinen rinne voi olla erinomainen rakennuspaikka. Ensimmäiseksi selvitetään rakennuspaikan juridinen rakennettavuus, eli salliiko voimassa oleva asemakaava rakentamisen? Saako kaavaillulle paikalle rakentaa ja millaisia lupaprosesseja siihen vaaditaan? Rakentaminen on mahdollista myös asemakaavan ulkopuolisille alueille, vaikka rakennuspaikka ei vielä olisikaan tontti. Arkkitehti voi selvittää haja-asutusalueella suunnittelutarveratkaisun tai asemakaava-alueella poikkeamispäätöksen tarpeen rakennusvalvontaviranomaisilta ja tehdä hakemuksiin tarvittavat asiakirjat. Jos rakentaminen on sallittua, seuraavaksi selvitetään miten se teknisesti onnistuu, minkälainen maaperä rakennuspaikalla on ja miten se vaikuttaa rakennusten sijoitteluun, perustamistapaan ja kustannuksiin. Suunnittelu etenee vaiheittain Arkkitehti voi koota ammattitaitoisen suunnittelijatyöryhmän omien verkostojensa avulla. Taitava arkkitehtisuunnittelija toimii taloudellisesti, optimoi tilankäyttöä ja suosii kestäviä ratkaisuja. Ihan aluksi Ennen suunnittelua pitää selvittää mitä halutaan ja miten hanke toteutetaan. Tiedot kannattaa koota kirjalliseen nk. hankesuunnitelman muotoon. Yksinkertaistetusti hankesuunnitelma on muistiin kirjoitettu kuvaus siitä, mitä halutaan rakentaa. Hankesuunnitelman pitää sisältää ainakin: miten paljon ja mitä tiloja taloon aiotaan rakentaa, missä aikataulussa talo on tarkoitus toteuttaa ja mikä on sen kokonaisbudjetti. Arkkitehti osaa auttaa hankesuunnitelmasi laatimisessa. Ehdotukset Rakennuksen suunnittelu alkaa ehdotusten laadinnalla. Niitä voi olla useita, ja ne laaditaan hankesuunnitelman mukaisiksi. Rakennuksesta voi olla vaikea saada käsitystä pelkkien piirustusten avulla, minkä

5 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Pääpiirustukset Suunnitelmien edistyessä luonnoksia pidemmälle tarvitaan asiantuntijoita mm. rakenteita, sähköjärjestelmiä ja kustannusten laskemista varten. Pääsuunnittelija johtaa erikoissuunnittelijoiden työtä, mutta viime kädessä sinä olet vastuussa hankkeesta. Tiivis yhteistyö arkkitehdin kanssa takaa parhaan lopputuloksen. Rakentamiseen ja yleensä myös muutostöitä varten tarvitaan aina rakennuslupa. Arkkitehti laatii rakennuslupapiirustukset ja voi sovittaessa hankkia myös luvassa tarvittavat liitteet ja asiakirjat yhdessä tilaajan kanssa. Suunnitelmien muuttamista ei pidä pelätä, vaikka rakennuslupa olisi jo haettu ja saatu - seinien siirtely paperilla on helpompaa kuin valmiissa rakennuksessa. Lainsäädännön ja paikallisten määräysten tunteminen ja soveltaminen kuuluvat arkkitehdin ammattitaitoon ja tehtäviin! Työpiirustukset Pääpiirustusten ja rakennusluvan jälkeen arkkitehti laatii itse rakentamista varten tarkemmat työpiirustukset. Niiden pohjalta erityissuunnittelijat laativat rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmat. Näitä kaikkia suunnitelmia tarvitaan urakkatarjousten pyytämistä varten. 4. JA VIIMEIN RAKENTAMINEN Piirustusten jälkeen on aika valita mahdollinen urakoitsija. Arkkitehti voi auttaa valitsemaan urakoitsijoita ja arvioimaan tarjouksia. Rakentajaa valittaessa kannattaa ottaa huomion tarjottu hinta, työn laatu ja kokemus vastaavista hankkeista. Hyvä, hieman kalliimpi rakentaja saattaa lopulta maksaa vähemmän kuin kokemattomampi, halvemman tarjouksen antanut urakoitsija. Laskutyönä vai kokonaisurakkana? Usein pääosa pientalon rakennustöistä tehdään ns. hartiapankilla ja osassa töitä on mukana ammattirakentajia esimerkiksi kirvesmiehiä, sähkö- ja LVI-asentajia tai muurareita. Jos teetät kaiken rakennustyön ammattilaisilla ja maksat tehdyn työn mukaan, puhutaan ns. laskutyöstä. Jos maksat tehdyistä tunneista ja käytetyistä materiaaleista, on erityisen tärkeää varmistaa tekijöiden ammattitaito. Laskutyön etuna on se, että maksat juuri sitä mitä tilaat. Voit myös teettää rakennusaikaisia muutoksia helpommin kuin kokonaisurakassa. Haittana on se, ettet etukäteen voi tarkkaan tietää projektin kokonaishintaa. Kokonaisurakasta puhutaan silloin kun urakoitsijalta pyydetään tarjous valmiiden suunnitelmien mukaisen rakennuksen rakentamisesta. Kokonaisurakka jakautuu rakennus-, putki- ja sähköurakoihin. Urakoitsija antaa urakkatarjouksen yleensä työpiirustustasoisten suunnitelmien perusteella. Kaikista järjestelmistä tarvitaan suunnitelmat, jotta urakoitsija voi antaa sitovan kokonaistarjouksen. Rakennuttajakonsulttina toimiessaan arkkitehti neuvoo sopimusmallin valinnassa, toimii riippumattomana neuvonantajana rakentamisen aikana, hoitaa yhteydet urakoitsijaan ja varmistaa, että rakennus tehdään suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti. Hän neuvoo myös rakennushankkeen valvonnan järjestämisessä. 5. JOSKUS TARVITAAN MUUTOSTÖITÄ Joskus rakennussuunnitelmiin tulee muutoksia, eli lisä- ja muutostöitä, vielä urakkasopimusten solmimisen jälkeen. Näiden muutosten vaikutuksesta alkuperäiseen urakkahintaan on syytä sopia mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä on, että pystyt erottamaan mikä kuuluu alkuperäiseen urakkaan ja mikä on lisä- tai muutostyötä. Ongelmia voi ehkäistä sopimalla asioista kirjallisesti etukäteen. Ongelmien ratkaisemiseen on luotu rakennusalan yhteiset pelisäännöt, mm. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 (RT ) ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ). Jos olet tyytymätön hankkeen jonkun osapuolen tai palkkaamasi arkkitehdin palveluksiin, keskustele asiasta ensin arkkitehdin kanssa. Jos keskustelu ei auta, voit arkkitehteja koskevissa asioissa ottaa yhteyttä Suomen Arkkitehtiliittoon ja Arkkitehtitoimistojen Liittoon. Pyrimme auttamaan myös toimeksiantajan ja arkkitehdin välisissä ristiriitatilanteissa. SUUNNITTELUSOPIMUS 1. Tilaaja ja yhteyshenkilö 2. Arkkitehti ja yhteyshenkilö 3. Kohde 4. Tehtävä Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Rakennuttamistehtävät Valvontatehtävät 4.1 Lisätehtävät mukaan. mukaan. mukaan. mukaan. 5. Suunnitelmien käyttötarkoitus 6. Tulosteet ja aikataulu Ehdotukset /. mennessä Pääpiirustukset /. mennessä Luonnos /. mennessä Työpiirustukset /. mennessä 7. Veloitusperusteet Kokonaispalkkio, sis. alv 22 % Aikapalkkio /h, sis. alv 22 % Lisä- ja muutostyöt /h, sis. alv 22% Alustava työmääräarvio h Muu 7.1 Veloitus-perusteiden tarkistus

6 8. Maksuerät PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA maksuerä, kun sopimus on allekirjoitettu. maksuerä, kun ehdotukset ovat valmiit. maksuerä, kun luonnos on valmis. maksuerä, kun pääpiirustukset ovat valmiit. maksuerä, kun työpiirustukset ovat valmiit. maksuerä, kun 9. Kulujen veloitus Matkakulut mukaan Kopiokulut Muut kulut 10. Maksuehdot päivää netto, viivästyskorko korkolain (633/1982) 4 mukainen enimmäiskorko sopimuksentekohetkellä /. 11. Vastuun määrä ja vakuutus Konsultin vastuu on kuluttajansuojalain mukainen. Konsultilla on laajennettu konsulttivastuuvakuutus. Konsultilla ei ole konsulttivastuuvakuutusta. 12. Muut ehdot 13. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta on laadittu samansanaiset kappaleet molemmille osapuolille. Täydentävin osin sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön kanssa. 14. Paikka ja päiväys tilaaja arkkitehti arkak arkkitehtikonttori oy...13 Arkluopa...14 Artefix oy...15 Avanto Arkkitehdit Oy...16 Avario...17 Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy...18 db-arkkitehdit...19 Arkkitehtitoimisto Merja Eskola...20 Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras...21 AFKS / Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy...22 ASU TALO Suunnittelu...23 Harni Takahashi Oy...24 Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy...25 Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy...26 Arkkitehtitoimisto Huvila Oy...27 IDEARK...28 Arkkitehtitoimisto JOARC...29 Arkkitehtitoimisto Järvi M. Oy...30 Arkkitehdit KH Ky...31 Arkkitehtitoimisto Tapani Kivinen...32 Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto...33 Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy...34 Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri Oy MRN...35 Open Design Oy / ARKK eve sarapää / LAB arkkitehdit Oy...36 Arkkitehtitoimisto Aija Paakkala...37 Arkkitehtuuritoimisto Anne-Marjo Panu...38 POOK Arkkitehtitoimisto Oy...39 Arkkitehtitoimisto Hanna Routa...40 S2 Arkkitehdit...41 Arkkitehtitoimisto Tenho...42 Arkkitehtitoimisto Jussi Tervaoja Oy...43 Arkkitehtitoimisto Juha Tuhkanen Oy...44 Arkkitehtitoimisto Eeva Valla...45 Arkkitehtitoimisto Vartola & Viljamaa...46 Arkkitehtitoimisto Westerback Oy...47 Ympäristösuunnittelu OK Liitteet Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, KSE 1995 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo Pääsuunnittelun tehtäväluettelo 10 11

7 ARKAK ARKKITEHTIKONTTORI OY : arkak arkkitehtikonttori oy Perustamisvuosi: 1976 Asko Kinnunen, Juuso Kinnunen Y-tunnus: Pohjanpolku 3, Espoo Puhelinnumero: (09) , , Pientalosuunnittelu Rivitalot Kerrostalot Julkiset rakennukset Toimisto-ja liikerakennukset Peruskorjaukset Aluesuunnittelu Rakennuttaminen Puurakentaminen Turvallisuussuunnittelu As Oy Blindudd, Espoo As Oy Nuolirinne 4, Espoo Ok-talo Perimaa Turku Villa Aamutuuli, Espoo Ok-talo Mustikka, Kirkkonummi Ok-talo Kuusela, Espoo Asuntomessutalo Aurinkokello, Jyväskylä Asuntomessutalo Turkutalo, Raisio Asuntomessutalo Puun Ajan Talo, Koetalo, Raisio Precut-Plattform järjestelmätutkimus, Tekes Pientalokohteita n. 40 kpl, kesäasuntoja n. 10 kpl TÄSTÄ PUUTTUU cd:lllä teille tulleet kuvat

8 sauna ja askartelutila irtaimisto varasto jäte ARKLUOPA ARTEFIX OY Arkluopa Perustamisvuosi: 2004 Antti Luopa Y-tunnus: Mannerheimintie 94 B 46, Helsinki Puhelinnumero: , (09) Fax: (09) Asuntosuunnittelu - pientalot - vapaa-ajan asunnot Pääsuunnittelijan tehtävät Omatoimirakentaminen Urakkatarjousmenettely Toteutuneita pientaloasuntoja noin 80. Artefix Oy Johanna Sipiläinen, Merja Rukko Y-tunnus: Oravannahkatori 1, Espoo Puhelinnumero: , , Fax: (09) Konsulttivastuuvakuutus: Ei II Artefix Oy on kohteensa toteuttava yritys. Hoidamme haluttaessa kaiken suunnittelusta toteutukseen, luonnoksista sisustukseen. Toimialat: rakennus- ja pääsuunnittelu pihasuunnittelu sisustussuunnittelu rakennuttaminen rakentaminen ja urakointi Talo Palomäki, Helsinki 2008 Talo Seger, Espoo 2008 Loma-asunto, Savonlinna 2008 Erillispientalon peruskorjaus, Espoo

9 AVANTO ARKKITEHDIT AVARIO Avanto Arkkitehdit Oy Perustamisvuosi: 2004 Ville Hara ja Anu Puustinen Y-tunnus: Töölönkatu 38 A, Helsinki Puhelinnumero: Avanto Arkkitehdit Oy on vuonna 2004 toimintansa aloittanut nuori ja innovatiivinen arkkitehtitoimisto. Tarjoamme arkkitehti- ja pääsuunnittelua luonnoksista toteutukseen. Käytössämme on uusin tekniikka ja ohjelmistot. Työskentelemme oliopohjaisesti 3d-mallilla, mikä mahdollistaa havainnekuvien ja määrälaskentatietojen helpon tuottamisen asiakkaalle. Olemme myös perehtyneet matalaenergia- ja passiivitalojen suunnitteluun. Arkkitehtuurimme lähtee aina tilaajan maailmaan eläytymisestä ja ympäristön vaatimusten huomioimisesta. Tehtävämme on luoda onnistunut kokonaisuus rakennushankkeen monen eri osapuolen erilaisista toiveista. Haluamme luoda kestävistä, aidoista materiaaleista elämyksellistä, tilallisesti rikasta arkkitehtuuria. Olemme suunnitelleet useita yksilöllisiä ja laadukkaita pientaloja. Töitämme on julkaistu yli sadassa kotimaisessa ja kansainvälisessä julkaisussa. Lisää tietoa projekteistamme löytyy nettisivuiltamme Omakotitalon perusparannus ja laajennus, Helsinki 2008 Omakotitalo, Lahti 2008 Neljän tuulen tupa, Virrat 2007 Suunnikastalo, Helsinki 2007 Sauna Haavisto historiallisen rakennuksen kunnostus, Espoo 2007 Villa Härkönen, Kangasala 2007 Historiallisen korttelin täydennysrakentaminen, Tammisaari 2007 Navetan muuttaminen kotikylpyläksi, Askola 2007 Sauna Oikkonen, Espoo 2006 Villa Flexible Espoon asuntomessut 2006 Edustushuvila meren rannalla 2006 Villa Lumi, Vihti 2005 Villa Brännskaret, Västanfjärd, ulkosaaristo 2002 Villa Kotilainen, Kivijärvi Avario Perustamisvuosi: 2003 Matti Haikola Y-tunnus: Kirkkokatu 4 A 45, Oulu Puhelinnumero: Avario tarjoaa kattavat arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelut pientalorakentajille. Vastaavan työnjohtajan palvelut, kustannusarviot, avaimet käteen -toteutukset ym. yhteistyökumppaneiden kautta. Katso lisää referenssikohteita internet-sivuilta. Useita kymmeniä toteutettuja pientaloprojekteja pääasiassa Oulun seudulla. Viimeaikaisista projekteista kuvia ohessa: - Tiilitalo, Metsokangas, Oulu, suunnittelu ja toteutus , 250 kem 2 - Kivitalo, Kynsilehto, Oulu, suunnittelu ja toteutus , 250 kem 2 - Puutalo, Kuivasranta, Oulu, suunnittelu ja toteutus , 190 kem

10 ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT DB-ARKKITEHDIT db-arkkitehdit oy / db-arkitekter ab / db-architects ltd Perustamisvuosi: 1989 Dominicus Björkstam Y-tunnus: Tehtaankatu 5, Tammisaari Puhelinnumero: Fax: (019) Arkkitehtitoimintaa vuodesta 1998 alueella Porvoo Turku. Asiakkaitamme ovat pääasiassa yksityishenkilöt. Erikoisosaamistamme on restauroiminen ja peruskorjaaminen sekä vanhojen rakennusten laajennukset. Käytämme suunnitelmissamme terveitä rakennusmateriaaleja ja vaalimme sisäilman laatua. Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy Perustamisvuosi: 2005 Risto Iivonen Y-tunnus: Kuortaneenkatu 5, Helsinki Puhelinnumero: (Björklund), (Iivonen) Fax: (09) Tällä hetkellä toimistoamme työllistävät uudisrakennuskohteet saaristossa ja meren äärellä. Toimistomme tarjoaa myös rakenne- ja sisustussuunnittelupalveluja. Hyödynnämme suunnittelussa mm. Artlantis Render ja ArchiCad ohjelmia, joilla esitämme suunnitelmat asiakkaalle kolmiulotteisesti. AchiCad on suoraan yhteensopiva muiden 2D Cad-ohjelmien kanssa, joten erityissuunnittelu esimerkiksi sähkö- ja lvi-puolella käy mutkattomasti. Toimistossamme työskentelevät Dominicus Björkstam, arkkitehti SAFA, Mikaela Lindblom, rakennusinsinööri, Fransisca Lindholm, sisustussuunnittelija sekä Pia Nurmio, arkkitehtiopiskelija. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme, kerromme mielellämme lisää. Arkkitehtisuunnittelua vuodesta 1978 Suomessa ja Saksassa - tonttien käyttösuunnitelmat - asuntoryhmät - yhdenperheentalot - vapaa-ajan asunnot - korjaus- ja täydennysrakentaminen - sisustussuunittelu Villa Bergkulla, Espoo 2009 Ketjutalo Törmäpääsky, Vantaa 2008 Talo Tuomainen, Vantaa 2008 Talo Halme, Kerava 2008 Villa Schreiber, Dresden 2008 Apartements Goetheallee, Dresden 2005 Haus Kampmeier-Leimkühler, Dresden 2005 Villa am Elbhang, Dresden 2003 Haus Hien, Radebeul

11 ARKKITEHTITOIMISTO MERJA ESKOLA ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy Tiia Ettala ja Francesc Palomeras Y-tunnus: Kalevankatu 31 A 14, Helsinki Puhelinnumero: Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy:ssä toimimme kaikilla perinteisillä arkkitehtisuunnittelun osa-alueilla. Toimenkuvaamme kuuluu mm. asuntosuunnittelu, lisä- ja korjausrakentaminen sekä kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtitoimisto Merja Eskola Perustamisvuosi: 2005 Merja Eskola Y-tunnus: Pasilan puistotie 8, Helsinki Puhelinnumero: Fax: (09) Suunnittelutyön lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tavoitteena on persoonallinen koti, joka on myös selkeä, toimiva ja neliöistä riippumatta avaran tuntuinen. Tärkeää on myös sisä- ja ulkotilojen vaivaton yhteys; kuistit, terassit, parvekkeet ja patiot. Tänä päivänä on erityisen tärkeää, että rakentamisen ratkaisuilla saavutetaan energiatehokas, terve ja riskitön talo. Pitkällä tähtäimellä on suurta hyötyä siitä, että suunnitellaan ja toteutetaan niin sanottu elinkaarikoti, jossa asuminen ja eläminen on helppoa niin vauvalle kuin vaarillekin ja tarpeiden muuttuessa tilojen muuntaminen mahdollista. Talo Sundström, Laajasalo Paritalo Valjastie 8, Suutarila Talo Tuononen, Nurmijärvi Talo Sorri-Suhonen, Espoo Talo Iivarinen, Kerava Talo Ahorinta, laajennus, Vantaa Talo Väisänen, Vantaa Meille on ensiarvoisen tärkeää kuunnella asiakasta ja ymmärtää hänen tarpeensa. Pyrimme yhdessä kiteyttämään rakennuttajan ajatukset ja haaveet toimivaksi ja esteettisesti korkeatasoiseksi suunnitelmaksi. Arkkitehteinä olemme asiakkaan puolella ja tulkitsemme hänelle rakennuspaikan, kaavatilanteen, tilantarpeiden sekä kustannusten haasteet ja edut. Rakennuksen elinkaaren huomioon ottaminen ja ympäristönäkökohdat ovat tärkeä osa työtämme, ja siksi pyrimme suunnitelmissamme toiminnalliseen ja rakenteelliseen joustavuuteen sekä ennen kaikkia terveen järjen käyttöön. Käytämme suunnittelun apuna sekä viivapiirros- että 3D-ohjelmistoja, unohtamatta kuitenkaan perinteisten kynän, paperin ja keskustelun tärkeyttä. Toimistomme on osa Ylähuone-yhteisöä, joka koostuu arkkitehtuurin ja design-alan nuorista ammattilaisista. Loma-asunto, Iniön saaristo, 2009 Sauna ja saunatupa, Asikkala, 2009 Loma-asunto, Längelmävesi, 2009 Loma-asunto, Harjunsalmi, 2009 Pienkerrostaloyhtiön peruskorjaus, Helsinki, 2008 Loma-asunto, Padasjoki, 2008 Kerrostaloasunnon muutostyö, Helsinki, 2006 Kerrostaloasunnon muutostyö, Helsinki, 2005 Vierasmaja, Asikkala, 2005 Tutustu töihimme tarkemmin nettisivuillamme

12 AFKS ASU TALO SUUNNITTELU Suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy / ASU TALO Suunnittelu Harri Halsti arkkit. SAFA Y-tunnus: Oikokatu 2 A 9, Helsinki Puhelinnumero: ASU TALO tuotemerkki on rekisteröity v Merkin käyttöoikeus on ollut vuodesta 2000 myös Suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy:llä; Helsingissä toimivalla arkkitehtuuri-, sisustussuunnittelu- ja insinööritoimistolla. Pientalosuunnittelusta toimistossa vastaavat arkkit. SAFA Harri Halsti ja ins. Heikki Halsti sekä sisustussuunnittelusta sis.arkkit. SIO Raili Halmetmaa-Halsti. Toimiston päätoimialoja ovat koulujen laajennukset ja peruskorjaukset. Toimiston työntekijät ovat tehneet jo 30 vuoden ajan myös pientalosuunnitelmia. Suunnittelemiemme pientalokohteiden joukosta löytyy puurakenteisia ja harkkorakenteisia omakoteja sekä hirsi- ja puurakenteisia loma-asuntoja. Olemme tehneet aina myös pientalojen peruskorjaussuunnitelmia ja laajennuksia. Pääsuunnittelijana autamme muiden suunnittelijoiden valinnassa, huolehdimme suunnitelmien yhteensovittamisen ja tarvittaessa huoltokirjan runko-osan laadinnan. Käytämme Autocad- ja Archicad-ohjelmia Villa-Freese, Aspudden Tukholma 2005 Talo Mannonen, Herttoniemi Helsinki 2006 Villa- Maarit, Henttaa Espoo 2007 Villa-Malla, Porkkalanniemi Kirkkonummi 2008 As. Oy Kulmanotko Talo C, Espoo AFKS / Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy Perustamisvuosi: 1998 Jari Frondelius, Jaakko Keppo, Juha Salmenperä Y-tunnus: Ratakatu 19, Helsinki Puhelinnumero: (09) Olemme nuorekas, ennakkoluuloton ja kokenut suunnittelutoimisto, joka on menestynyt useissa arkkitehtuurikilpailuissa. Suunnittelumme on asiakaslähtöistä ja tähtää hienon talon syntymiseen

13 HARNI TAKAHASHI OY ARKKITEHTITOIMISTO HAROMA & PARTNERS OY Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy Perustamisvuosi: 2004 Renni Haroma, Sebastian Rönnblad Y-tunnus: Linnankatu 16, Turku, Erottajankatu 11 A 23, Helsinki Puhelinnumero: Fax: Harni Takahashi Oy Perustamisvuosi: 2007 Pekka Harni arkkitehti SAFA Y-tunnus: Vironkatu 12 H 44, Helsinki Puhelinnumero: Harni Takahashi Oy on arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto. Toimistomme on arkkitehtitoimistojen liiton ATL:n jäsen. Suunnittelemme asiakkaiden tarpeista ja ympäristön mahdollisuuksista lähteviä yksilöllisiä ratkaisuja: kesähuviloita, omakotitaloja, muutoksia, peruskorjauksia ja kokonaisvaltaisia sisustusksia ekologisia periaatteita kunnioittaen. SAE building, Ashiya, Japani suunitteilla Tyylillisesti pientalokohteemme ovat moderneja, pelkistettyjä ja hengeltään minimalistisia, mutta olemme myös toteuttaneet kohteita joissa rakennukselle on annettu olemukseltaan perinteisempi ilme. Jokainen suunnittelukohde on omanlaisensa tapaus, joille kullekin tulee antaa oma räätälöity funktionsa, luonteensa ja ympäristöön istuva esteettinen ulkoasunsa. Rakennuksen lopullinen olemus syntyy rakentavassa dialogissa meidän ja asiakkaan välillä. Rakennuksen toimivuus on kauneuden alku. Useita omakotitalokohteita mm. Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa, sekä huvila- ja saunakohteita mm. Nauvossa, Merimaskussa ja Rymättylässä. Olemme myös muotoilun ammattilaisia, joten suunnittelemme asiakkaillemme tarvittaessa vaikkapa huonekalut, valaisimet, astiat ja tekstiilit, siis koko ympäristön sen pienimpiä yksityiskohtia myöten. SAE building, Ashiya, Japani pohjapiirros 1. krs ravintola 24 25

14 ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI HEIKKILÄ OY ARKKITEHTITOIMISTO HUVILA OY Arkkitehtitoimisto Huvila Oy Perustamisvuosi: 2006 Katja Maununaho Y-tunnus: Gyldenintie 10 e 71, Helsinki Puhelinnumero: (09) Fax: (09) Olemme vuonna 2006 perustettu arkkitehtitoimisto, toimipaikkamme on Helsingissä. Suunnittelemme taloja ihmisille taloja, jotka ovat kotoisasti asukkaidensa näköisiä ja joissa on juuri oikea tunnelma. Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy Antti Heikkilä Erkontie 5, Järvenpää Puhelinnumero: Yrityksen päätoimiala on rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelu. Erityisosaamisalueena on asuinrakennusten suunnittelu, erityisesti pientalo- ja rivitalokohteet. Asiakaskunta koostuu yksityisasiakkaista, asunto-osakeyhtiöistä ja rakennusliikkeistä. Toimisto on tehnyt paljon myös vanhojen rakennusten korjaus- ja laajennussuunnitelmia. Ryhmärakentaminen: 2007 Rivitalo As Oy Helsingin Hallainaukio, Myllypuro Pientaloja: 2006 Espoon asuntomessut: messutalo Terca 2007 Talo Symppis, Veikkola Kirkkonummi 2008 Talo Paasi, Tammisalo Helsinki 2008 Keräilijän koti, Lahti 2009 Punainen talo, Kuninkaanmäki Vantaa 2009 Oma Tupa, Malmi Helsinki Asuntomuutokset: 2006 Asunto, Töölöntulli 2007 Asunto, Haaga 2007 Rintamamiestalon laajennus, Tammisalo 2007 Pientalon muutos, Kirkkonummi 2009 Saunatupa pientaloon, Puistola 2009 Kattohuoneiston muutos, Tanger Marokko Loma-asunnot: 2006 Huvila Reksaari, Velkua 2007 Siirtolapuutarhamökki, Oulunkylä 2008 Hiihtomökki, Ylläs 2009 Kesäasunnon laajennus Liettinen, Velkua Arkkitehti- ja pääsuunnittelun lisäksi toimistolla on kokemusta myös rakennuttamisesta sekä hyvä suhdeverkosto rakennusalan eri toimijoihin

15 IDEARK ARKKITEHTITOIMISTO JOARC IDEARK / Archmaker Oy Perustamisvuosi: 1994 Juska Junttila Y-tunnus: Tuulaspolku 5, Helsinki Puhelinnumero: Fax: (09) Lämpimän tyylikästä arkkitehtuuria/ sisustussuunnittelua. Katso: Deko 4/06, Avotakka 7/06, Glorian koti 11/07 Omakotitaloja: Helsinki, Espoo, Hanko, Oulu Loma-asuntoja: Tammisaari, Inkoo, Pickala, Hailuoto, Luosto Huoneistouudistukset: Katajanokka, Haukilahti, Iivisniemi Arkkitehtitoimisto JOARC Joanna Maury-Ahola Lauttasaarentie 54 A, Helsinki Puhelinnumero:

16 ARKKITEHTITOIMISTO JÄRVI M. OY ARKKITEHDIT KH KY Arkkitehtitoimisto Järvi M. Oy Marketta Järvi Oravannahkatori 1, Espoo Puhelinnumero: (09) , Toimiston suunnittelualana on pientalot ja niiden laajennukset, loma-asunnot ulkosaaristosta tunturiin, korjausrakentaminen ja sisustussuunnittelu. Työn lähtökohtana on asiakas toiveineen ja ympäristö mahdollisuuksineen, taustalla on useiden vuosien työ alalla. Lisää tietoa: Arkkitehdit KH Ky Perustamisvuosi: 1991 Heidi Mäkeläinen Y-tunnus: Paciuksenkuja 1, Helsinki Puhelinnumero: (09) Fax: (09) Toimistomme on perustettu 1991 ja on ATL:n jäsen. Suunnittelemme pientaloja, vapaa-ajanasuntoja, omakotitalojen laajennuksia ja peruskorjauksia sekä asuntojen ja toimitilojen muutossuunnittelua niin pääkaupunkiseudulle kuin pidemmällekin. Hallitsemme myös erityisasumisen vaatimukset. Suunnittelutyössä käytämme ArchiCad ohjelmaa, joka mahdollistaa suunnitelmien havainnollistamisen mallinnuskuvien avulla. Toimimme myös pääsuunnittelijana kohteissamme

17 ARKKITEHTITOIMISTO TAPANI KIVINEN ARKKITEHTUURITYÖHUONE HEIKKI KOIVISTO Arkkitehtitoimisto Tapani Kivinen Tapani Kivinen, arkkitehti SAFA ARK168 Y-tunnus: Sisukaurankaari 6 b 7, Vantaa Puhelinnumero: Yli 27 vuoden aikana yli 110 toteutettua hanketta: - omakoti- ja paritaloja - lomarakennuksia - uudisrakennuksia - laajennuksia - korjauksia - maaseudulle - kaupunkeihin Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto Tmi Perustamisvuosi: 1998 Heikki Koivisto Y-tunnus: Salpausseläntie E 79, Helsinki 71 Puhelinnumero: (09) , Konsulttivastuuvakuutus: ei Pääsuunnittelijantehtävät: kyllä Toimistoni suunnittelee pientaloja, kesähuviloita ja asuntojen muutoksia. Teen rakennuslupapiirustuksia, työpiirustuksia ja rakennusosapiirustuksia. Talo Keltto, Pispala, Tampere 1980 Talo Sinervä, Rajakylä, Vantaa 1985 Talo Nurmi, Kuninkaala, Vantaa

18 ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY ARKKITEHTITOIMISTO MARJA-RIITTA NORRI OY MRN Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy Perustamisvuosi: 1988 Pet Michael, arkkitehti SAFA Y-tunnus: Kääntöpiiri 2 B, Espoo Puhelinnumero: (09) , Fax: (09) Ihmisille heidän näköisiään taloja: TOIVE TAVOITE OIVALLUS RATKAISU RUNKO TOTEUTUS - aineistolähtöinen suunnittelufilosofia: ratkaisut kehitetään rakennuttajan kirjallisen lähtöaineiston, olemassa olevan ympäristön ja taloudellisten raamien puitteissa vaiheittaisessa vuorovaikutuksessa rakennuttajan ja rakennusvalvonnan kanssa - suunnitteluvaiheet havainnollistetaan 3D-visualisoinnein moderneilla CAD-työasemilla - toimiston päätoimiala asuinrakennusten suunnittelu, painopisteenä pientalot - pientalosuunnitelmia kaikilla runkovaihtoehdoilla - tarvittaessa yhteistyöverkostosta kilpailutetaan kokeneet rakenne- ja lvis-suunnittelijat sekä vastaavat mestarit - toteutettuja pientaloasuntoja noin 400, joista Espoossa noin 120, loput muualla pääkaupunkiseudulla, kehyskunnissa ja eri puolilla Suomea - poimintoja toteutuksista kotisivuillamme: Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri Oy MRN Perustamisvuosi: 2000 Marja-Riitta Norri Y-tunnus: PL 594 (Urho Kekkosen katu 3 A), Helsinki Puhelinnumero: Toimiston suunnittelutyön lähtökohtia ovat tilojen tulevat käyttäjät ja rakennetun ympäristön identiteetti. Tavoitteena on 2000-luvun paikan hengen luominen yhdistämällä arkkitehtuurin perinnettä ja tulevaisuuden visioita kauniiksi ja toimiviksi tiloiksi, jotka on toteutettu kestävällä rakentamisen tekniikalla. Ks

19 OPEN DESIGN OY / ARKK EVE SARAPÄÄ / LAB ARKKITEHDIT OY ARKKITEHTITOIMISTO AIJA PAAKKALA Open Design Oy / ARKK eve sarapää / LAB arkkitehdit Oy Perustamisvuosi: 1997 / 2005 / 1989 Katri-Liisa Pulkkinen / Eve Sarapää / Ari Bungers Y-tunnus: / / Kalevankatu 31 A, Helsinki Puhelinnumero: / / Fax: (09) näkymä keittiöstä olohuoneeseen läpi terassille kuraeteinen Luova ja ammattitaitoinen työyhteenliittymä - toimiva, moderni tila - asuntosuunnittelu - energiatehokkuus - sisustussuunnittelu - korjausrakentaminen - muutossuunnittelu - pääsuunnittelu avoin vihertila akvaario takka talon levyinen katettu terassi käynti terassille Arkkitehtitoimisto Aija Paakkala Perustamisvuosi: 1986 Anneli Paloniemi Y-tunnus: Välskärinkatu 7 A 17, Helsinki Puhelinnumero: Fax: Suunnittelukohteitamme ovat: - pientalot - loma-asunnot ja saunat - pientalojen korjaukset, muutokset ja laajennukset - kuistit, ullakot - huoneistomuutokset - taloyhtiöiden julkisivu- ym korjaukset - Päärakennus, piharakennus ja rantasauna, Tammisaari Loma-asunto, Dragsfjärd Omakotitalon laajennus ja muutos, Espoo Loma-asunto, Kittilä

20 ARKKITEHTUURITOIMISTO ANNE-MARJO PANU POOK ARKKITEHTITOIMISTO OY POOK Arkkitehtitoimisto Oy Perustamisvuosi: 1997 Pentti Raiski SAFA ARK 832, Katariina Rautiala SAFA ARK 1035 Y-tunnus: Snettansintie 15, Espoo Puhelinnumero: Fax: ARVOT: Uskomme rakenteellisesti rationaaliseen, innovatiiviseen ja toiminnallisesti selkeään arkkitehtuuriin. Arvostamme innovaatiota, rohkeutta luoda uutta ja herkkyyttä tehdä oikeita valintoja. Valokuva: Antti Hahl Valokuva: Antti Hahl SUUNNITTELU: Suunnittelemme koteja kivestä, puusta, tiilestä ja teräksestä. Tarjoamme hankkeeseen kattavan ja kokeneen arkkitehti- ja pääsuunnittelun. Suunnittelussamme hyödynnämme tehokkaimpia 3D-tietomallinnusohjelmistoja joilla saavutetaan havainnollinen ja ristiriidaton suunnitteluprosessi. Suunnitteluratkaisulla sidotaan tulevat rakennuskustannukset, vaikutetaan merkittävästi kiinteistön tulevaan arvoon ja elinkaareen. Ammattitaitoisella suunnittelulla saavutetaan yhteisesti sovittu tavoite onnistuneesti. Arkkitehtuuritoimisto Anne-Marjo Panu Perustamisvuosi: 1989 Anne-Marjo Panu Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1C/63, Helsinki Puhelinnumero: KESTÄVÄ KEHITYS: Rakennuksen keskeiset elinkaarikustannukset muodostuvat energiakulutuksesta ja ylläpidosta. Nämä molemmat määritellään suunnittelutyöllä. Hyvin suunniteltu ja rakennettu kohde on hyvä ja kestävä investointi. Annamme mielellämme lisätietoja toimistostamme ja suunnittelustamme. Tervetuloa keskustelemaan. Yli 40 valmista tai rakenteilla olevaa yksilöllisesti suunniteltua pientalokohdetta. Muu rakentaminen ja lisätietoja kts. Arkkitehtisuunnittelu: pientalot, loma-asunnot, sisustukset ja kalusteet, pihat ja puutarhat sekä peruskorjaukset. Ateljee/asuinrakennus Siemen, hirsirakennus, 1. vaihe, Vihti 2008 Puurakenteinen huvimaja pientalon puutarhaan, Turku 2007 Talo Kanttori, mallipientalovaihtoehtoja talotehtaan toteutusta varten, Turku 2006 Sauna Pläkki, puurakenteinen pihasauna, Isokyrö 2005 Kahden kerrostaloasunnon saneeraus- ja sisustussuunnitelma, Eerikinkatu, Helsinki 2004 Puu-ja tiilirakenteinen pientalo ja sen täydennyssuunnitelma, Laihia 1989/ 2003 Hirsirakenteinen loma-asunto, puusaunan peruskorjaus, Vihti 2002 Kiinteitä kalusteita Puu-Käpylän perheasuntoon, Helsinki 2001 Hirsirakenteinen maatilan päärakennus, Sodankylä

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2010

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2010 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2010 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Tuumasta toimeen

Lisätiedot

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2012

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2012 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2012 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA 1 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2014

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2014 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2014 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA www.oras.com EASY Etäkäytettävä Smart Bidetta toimii hanaan koskematta ECO Kaikki

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus Arkkitehti Sofia Amberla 17.11.2015 Rakennusvalvonnan ohjaustehtävä perustuu lakiin. 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Rakennuksen tulee soveltua

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 12

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 12 PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ 1. jakso 15. 16.3.2016 Helsinki Tiistai 15.3.2016 Puheenjohtaja: Kimmo Sandberg, RIA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9.00 Tilaisuuden avaus, osallistujien esittäytyminen

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PALVELUMME. Arvon rakentaja RAKENNUTTAMINEN EDUNVALVONTA

PALVELUMME. Arvon rakentaja RAKENNUTTAMINEN EDUNVALVONTA Yritysesite PALVELUMME RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella Arvon rakentaja Olemme rakennuttamisen konsultointia ja teknisen edunvalvonnan palveluja tuottava yritys. Toimimme

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 14.04.2016 Tapani Hoppu MRL:n muutos 41/2014 Säädöskatsaus Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehti-lehti lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 16.9-9.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri:

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e.

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e. rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU rakentamisapu.fi! RAKENTAMISAPU PALVELU JA ONNISTUNUT TALONRAKENNUSPROJEKTI ETUJA: Omakotitalon rakennuttaminen on iso ja vaativa

Lisätiedot

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely 1 Liite 4 Luonnos puitesopimuksesta 21.12.2016 Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely Valitut puitesopimuskonsultit, puitesopimus, osa alue X 1. Sopijaosapuolet Yritys A ja PL 84 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa?

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Timo Nieminen Toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL timo.nieminen@rkl.fi 430 ryhtyvä ja

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

PALVELUMME. Arvon rakentaja. RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella

PALVELUMME. Arvon rakentaja. RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella Yritysesite PALVELUMME RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella Arvon rakentaja Olemme rakennuttamisen konsultointia ja teknisen edunvalvonnan palveluja tuottava yritys. Toimimme

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 ENNKOMARKKINOINTIESITE 19.6.2015 ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KP ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 Taiteilijan näkemys www.ptmhouse.fi Kohteen tiedot Pitkäsiima 35 A, 01490 Vantaa Pitkäsiiman erillistalot

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehtiuutiset lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 29.9-16.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri: Arkkitehtiuutiset

Lisätiedot

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto LähiöOppi 1.9.2013 30.6.2015 TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä + Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti SAFA,

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1 Suunnittelu ja vastuuttaminen Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 16.9.2016 1 Suunnittelun vaikutus kustannuksiin 16.9.2016 Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2 Suunnittelun hinta? Hyvästä suunnittelusta kannattaa aina

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEN EDELLYTYKSET

PÄÄSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEN EDELLYTYKSET 1 PÄÄSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEN EDELLYTYKSET 1. Pääsuunnittelijan pätevyyden toteamistoiminnan tarkoitus ja tehtävät Tämä järjestelmä koskee Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A2 ohjeen vaativuusluokkien

Lisätiedot

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista Risto Levanto Vs. Yli-insinööri 12.12.2016 Tietoa (luvanvaraisuuteen ja muuhunkin) löytyy Pääkaupunkiseudun yhteiset tulkinnat pksrava.fi Helsingin

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Hankehakemuksen käsittely ELYssä

Hankehakemuksen käsittely ELYssä Hankehakemuksen käsittely ELYssä Viisarin hankesuunnittelupäivä Suolahdessa 17.3.2015 Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus YLEISTÄ -selvitetään rakentamisen luvan tarve ja ehdot

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

Esitys korttelin Tahmelan 1406 Y-tonttien 1 ja 2 uudesta käytöstä (Hirvikadun, Tahmelan Viertotien ja Tahmelankadun rajaama kortteli)

Esitys korttelin Tahmelan 1406 Y-tonttien 1 ja 2 uudesta käytöstä (Hirvikadun, Tahmelan Viertotien ja Tahmelankadun rajaama kortteli) Esitys korttelin Tahmelan 1406 Y-tonttien 1 ja 2 uudesta käytöstä (Hirvikadun, Tahmelan Viertotien ja Tahmelankadun rajaama kortteli) 17.4.2007 1 sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHTIA...3 Palvelurakenne... 3

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma

Suunnittelijan näkökulma Suunnittelijan näkökulma Ari Savolainen, DI Pohjois-Suomen suurin taloteknisistä asiantuntijoista muodostuva insinööritoimisto n 20 suunnittelijaa yli 250 suunniteltua putkiremonttia Ajatuksia putkiremontista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset Talosaneerauspäivä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys 8.11.2013, Radisson SAS, Oulu. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy 2 1. Suunnittelu. Toimeksiantosopimus. Usein KSE

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 10.10.2016 Sivu 1 / 1 157 Oikaisuvaatimus, vastaavan työnjohtajan hyväksyminen (Per Eerola) Valmistelijat / lisätiedot: Seppo Tiensuu, puh. 09 816 26625 etunimi.sukunimi@espoo.fi 3790/2016

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 227 Jakomäen Kiinteistöt Oy/Kankaretie 9 a ja b, peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen HEL 2011-009630 T 02 08 03 00 Att 73148 Päätös

Lisätiedot

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m²

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m² R O V A N I E M I Maankäyttö päivitys 11.4.2013 HAETTAVANA OLEVAT TONTIT Määräaikainen haku ajalla 15.- 30.4.2013 klo 15.00 mennessä Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- VENNIVAARA

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ Risto Hiltunen 12.11.2015 PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ o Pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

Rakentaa luovasti, viimeistelee tarkasti

Rakentaa luovasti, viimeistelee tarkasti Rakentaa luovasti, viimeistelee tarkasti Pientalorakentajan luotettava kumppani 2 Paljetie 10, 90140 OULU Puh. 010 3202 300 www.sisustustalo.net Sisustussuunnittelu Pintamateriaalit Rakennuspalvelu Kokon

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kommentit:

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kommentit: Ympäristöministeriö erja.werdi@ymparisto.fi 15.09.2014 Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kommentit: Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 48 Pääsuunnittelijan tehtävät Asetusesityksessä

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITELMAT

RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITELMAT RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITELMAT OHJE Tammikuu 2003 YLEISTÄ Ympäristöministeriön rakennusten suunnittelijoita ja suunnitelmia koskevat uudet määräykset ja ohjeet (Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 19.11.2014 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Ennakkomarkkinointiesite

Ennakkomarkkinointiesite Ennakkomarkkinointiesite 29.12.2016 KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ YLI NELJÄNNESVUOSISADAN MODERNI KOTI LUONNON ÄÄRELLÄ Perusmäen perinteikkäässä kylämiljöössä alkaa pian modernien puutalojen aika. Nämä uudet puutalokodit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 1 1765/2016 10.03.00 46 Oikaisuvaatimus koskien lupainsinöörin 8.3.2016 antamaa päätöstä vastaavan työnjohtajan hakemukseen, rakennuslupa 2015-1011-A Valmistelijat

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2015 Vastuualueet ja pätevyyden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot