PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009"

Transkriptio

1 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Neuvoja arkkitehdin valintaan Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

2 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Tuumasta toimeen Neuvoja arkkitehdin valintaan Pientalojen suunnittelijoita oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle, talon rakentamista suunnittelevalle, hyötytietoa rakennushankkeen ja suunnittelutyön organisoimisesta. Oppaasta löydät neuvoja mm. arkkitehdin asiantuntijuuden hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi töitään esittelee 36 pientalosuunnitteluun erikoistunutta arkkitehtitoimistoa yhteystietoineen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! 1. OTA ASIANTUNTIJA AVUKSI Oman talon rakentaminen, laajentaminen tai korjaaminen on suuri päätös, joka vaikuttaa elämääsi vuosikausia. Jos rakennat ensimmäistä omaa taloasi, tulet huomaamaan, että rakennusprojektiin sisältyy monta mutkaa. Asiantuntijoiden käyttäminen hankkeessa auttaa toteuttamaan unelmasi ja varmistaa, että talo vastaa tarpeitasi. Suunnittelupöydällä lyödään lukkoon peräti 90 prosenttia rakennuskustannuksista. Myös rakennuksen tulevat käyttökustannukset määräytyvät suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaihe on siis taloudellisestikin ratkaiseva. Hyvä suunnittelu takaa myös sen, että talosta tulee kaunis, kestävä ja tarkoituksenmukainen. Suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa, asiantuntemusta ja taloudellisia resursseja, sillä suunnitteluun käytetty tunti saattaa säästää kymmenen tuntia rakennusaikaa työmaalla. 2 3

3 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA MONEN TEKIJÄN SUMMA Rakennushankkeessa on valmistelu- ja käynnistysvaihe, suunnitteluvaihe ja rakennusvaihe, joka päättyy vasta lopputarkastukseen. Jokaisessa vaiheessa joudut tekemisiin rakentamisen ammattilaisten kanssa. Rakennushankkeen tavallisimpia rooleja ovat tilaaja, pääsuunnittelija (joka on talonrakennushankkeessa arkkitehti); arkkitehti, rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Suuremmissa hankkeissa mukana voi olla myös rakennusautomaatiosuunnittelija, geosuunnittelija, sisustusarkkitehti, palokonsultti jne. Rakennustyön toteuttaa yleensä urakoitsija ja hanketta voi organisoida myös rakennuttajakonsultti. Ammattitaidon oikeaa käyttämistä on antaa tilaajan määritellä tavoitteet ja käyttää päätösvaltaa, suunnittelijoiden suunnitella ja urakoitsijoiden rakentaa. Tilaaja = rakennushankkeeseen ryhtyvä Tilaaja tunnetaan lainsäädännössä nimellä rakennushankkeeseen ryhtyvä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on käyttää päätösvaltaa ja huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen pitää lain mukaan yhdessä pääsuunnittelijan kanssa varmistaa riittävät edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tilaajan on huolehdittava siitä, että rakentamisessa on otettu huomioon ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteet ja että rakennuspaikka on tarkoitettuun rakentamiseen sopiva. Suunnittelijat Rakennushankkeessa tarvitaan monenlaisia suunnittelijoita. Vastuullisin tehtävä on pääsuunnittelijalla. Muita suunnittelijoita ovat arkkitehtisuunnittelija, rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Pääsuunnittelija Jokaisessa rakennushankkeessa myös valmistalon rakentamisessa pitää lain mukaan olla pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pientalohankkeissa pääsuunnittelijan tehtäviä hoitaa luontevimmin rakennuksen arkkitehti. Hyvän pääsuunnittelijan tärkeimpiä ominaisuuksia on monipuolinen rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvä kokemus. Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa erityissuunnittelijoiden toimintaedellytyksistä ja vastata eri suunnitelmien yhteensopivuudesta. Pääsuunnittelija on mukana rakennushankkeessa koko ajan, aina alkukeskusteluista loppukatselmukseen saakka. Viimeistään pääsuunnittelija on otettava mukaan luonnosvaiheessa tai talotyyppiä valittaessa. PÄÄSUUNNITTELIJALLA ON KOKONAISVASTUU Pääsuunnittelijan Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2 mukaisiin velvoitteisiin kuuluu: Huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon Varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan Huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä Osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa Huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. Arkkitehti Arkkitehdin tehtävä on tuottaa suunnitelma rakennuksen perusratkaisuksi tilaajan kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Hänen vastuullaan on suunnitella rakennuksesta toiminnallisesti ja esteettisesti hyvä kokonaisuus. Arkkitehdin tuottamia suunnitelmia ovat tavallisesti luonnokset, rakennuslupa- ja urakkakyselyasiakirjat sekä työpiirustukset ja -selostukset. Arkkitehti saattaa toisinaan toimia myös rakennuttajakonsulttina eli hankkeen organisaattorina. Tehtävän laajuudesta ja veloitusperusteista kannattaa sopia kirjallisesti etukäteen. Suomen Arkkitehtiliittoon kuuluvat arkkitehdit noudattavat yleisiä rakentamista ja ympäristöä koskevia säädöksiä sekä liiton omia ohjeita ja säännöksiä ammatinharjoittamisesta. Liiton ammattisäännöt velvoittavat vastuuntuntoiseen, tilaajan ja yhteiskunnan edut huomioon ottavaan toimintaan. Muista sopia kirjallisesti työmäärästä ja palkkiosta. Valmiin sopimusmallin löydät tämän oppaan liitteenä tai Rakennustiedon RT-kortista (RT ). Rakennesuunnittelija Rakennesuunnittelija vastaa rakennushankkeessa rakennuksen lujuuslaskelmista ja rakenteiden rakennusfysiikasta eli lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta. Rakennesuunnittelijat toimivat arkkitehdin rinnalla rakennetekniikan asiantuntijoina. LVI-suunnittelija LVI-suunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennuksen lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien suunnittelu. Joskus LVI-suunnittelijat toimivat myös rakennusautomaatiosuunnittelijoina. Sähkösuunnittelija Sähkösuunnittelijat suunnittelevat kaiken rakennukseen liittyvän sähköistyksen ja kaapeloinnin, kuten tietotekniikkakaapeloinnit ja valaistuksen, sekä avustavat tarvittaessa valaisinten tyypittämisessä. Urakoitsija Rakentaminen voidaan järjestää monella tavalla. Jos rakennat talosi itse hartiapankilla, olet samanaikaisesti tilaaja, rakennuttajakonsultti ja urakoitsija. Yleisin tapa on tehdä pääosa työstä hartiapankilla ja teettää osa työstä ammattilaisilla, kuten muurareilla ja kirvesmiehillä. Jos teetät rakentamisen ulkopuolisella urakoitsijalla kokonaan, olet tilaaja. Urakoitsijaa valittaessa tarjouksia kannattaa pyytää rakentajilta, joilla on kokemusta samantyyppisistä hankkeista. MISTÄ AMMATTILAINEN SUUNNITTELIJAKSI? Pätevän ammattisuunnittelijan hankkeeseesi löydät Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) ja Arkkitehtitoimistojen Liiton (ATL) jäsenistä: > arkkitehtihaku > toimistohaku arkkitehtitoimistojen omat www-sivut Arkkitehti-lehden pientaloteemanumero kuntien rakennusvalvonnat Tutustu arkkitehdin aikaisempiin töihin ennen valintaa. Muista varmistaa ennen sopimuksen tekemistä suunnittelijan kelpoisuus tehtävään kunnan rakennusvalvonnasta!

4 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Aikataulu- ja budjettiarvion antaminen arkkitehdille mahdollisimman varhain helpottaa työtä. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kestävän kehityksen mukaista rakentamista. Arkkitehdin ammattitaitoon kuuluu tehdä kestäviä ja energiataloudellisia rakenne- ja materiaalivalintoja. Hyvä suunnittelu ottaa huomioon aina rakennuksen elinkaarta ja arvioi ympäristövaikutuksia. Tavoitteeksi kannattaa ottaa myös esteettömyys ja muuntojoustavuus: pitkäikäisellä rakennuksella on vuosikymmenien mittaan monenlaisia käyttäjiä, joista jonkun liikkumis- tai toimintakyky saattaa olla heikentynyt. Mieti etukäteen laatu-, kustannus-, laajuus- ja aikataulutavoitteesi, ja kirjoita ne muistiin. vuoksi arkkitehti voi selittää suunnitelmia lisäksi tietokone- tai pahvimallien avulla. Sinä valitset ehdotuksista yhden tarkempaa luonnossuunnittelua varten. Luonnos Valittua ehdotusta kehitetään edelleen luonnokseksi, jotta rakennuksen soveltuvuutta, rakennettavuutta ja rakennuskustannuksia voidaan tarkemmin arvioida. Luonnossuunnittelun jälkeen rakennuksen sijainti tontilla, toimintojen sijoittelu ja huoneiden koko rakennuksessa ovat selvillä. Myös kustannukset voidaan laskea. PEREHDY SÄÄNTÖIHIN JA MÄÄRÄYKSIIN Kaikkea rakentamista ohjataan lainsäädännöllä. Tärkeimpiä säädöksiä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK). Niissä säädetään mm. yleisistä rakentamista koskevista vaatimuksista sekä suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksista. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi esimerkiksi pääsuunnittelijan kelpoisuuden hankekohtaisesti. Huolellisen rakennuttajan tietolähteitä: Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat erityisesti kohta Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus Rakennustiedon RT-kortisto Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeet Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat 3. TYÖN LAAJUUS MÄÄRÄÄ HINNAN Löydettyäsi sopivan arkkitehdin, keskustele hänen kanssaan perusteellisesti toiveistasi ja tavoitteistasi, sekä esittele hänelle tuleva rakentamispaikkasi. Näiden tietojen perusteella arkkitehti voi tehdä työtarjouksen. Arkkitehdin palkkion suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea työmäärä. Yksinkertaisimmillaan arkkitehdin palvelu voi olla tarpeiden kartoitusta ja kokoamista kirjalliseen muotoon tai avustamista tyyppitalon valinnassa ja talon sovittamisessa tontille. Laajimmillaan palvelu voi sisältää omakotitalon suunnittelun ensimmäisistä ideoista koko hankkeen suunnittelun ja rakennuttamisen hoitamiseen. Työmäärät voivat vaihdella toimeksiannon laajuudesta ja kohteesta riippuen muutamasta tunnista jopa tuhanteen tuntiin. Suuntaa antava arvio tavanomaisen noin 150 neliömetrin omakotitalon arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun vaatimasta työmäärästä on noin 300 tuntia. Pääsuunnittelun tehtävien osuus on tästä karkeasti noin viidennes. ARKKITEHDIN SUUNNITTELUTYÖN VAIHEET Hankesuunnitelma Ehdotukset (1 3 erilaista) Luonnos Pääpiirustukset (rakennuslupaa varten tarvittavat piirustukset) Työpiirustukset (urakkakyselyyn tarvittavat piirustukset) Suunnittelu alkaa tavoitteiden asettamisesta Arkkitehti kartoittaa aluksi tarpeesi ja tontin antamat mahdollisuudet. Arkkitehti voi auttaa sinua tarpeittesi selvittämisessä, asettamisessa ja kirjaamisessa jo ennen varsinaista rakennuksen suunnittelua. Rakennushankkeesi onnistuminen riippuu alkuvaiheen selvityksistä, ja siitä, ja miten hyvin arkkitehti osaa hahmotella niistä toiveittesi mukaisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman. Mihin rakentaa, missä järjestyksessä edetä? Rakennuspaikkasi kaavoitusasioiden selvittäminen ja muut rakennettavuustarkastelut antavat lähtökohdat rakennuksen suunnittelulle ja tontinkäyttöratkaisuille. Rakennuspaikan luonnonolosuhteet, sijainti ja ilmansuunnat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millainen rakennus on ja miten se tontille luontevimmin asettuu. Myös pohjoiseen viettävä metsäinen rinne voi olla erinomainen rakennuspaikka. Ensimmäiseksi selvitetään rakennuspaikan juridinen rakennettavuus, eli salliiko voimassa oleva asemakaava rakentamisen? Saako kaavaillulle paikalle rakentaa ja millaisia lupaprosesseja siihen vaaditaan? Rakentaminen on mahdollista myös asemakaavan ulkopuolisille alueille, vaikka rakennuspaikka ei vielä olisikaan tontti. Arkkitehti voi selvittää haja-asutusalueella suunnittelutarveratkaisun tai asemakaava-alueella poikkeamispäätöksen tarpeen rakennusvalvontaviranomaisilta ja tehdä hakemuksiin tarvittavat asiakirjat. Jos rakentaminen on sallittua, seuraavaksi selvitetään miten se teknisesti onnistuu, minkälainen maaperä rakennuspaikalla on ja miten se vaikuttaa rakennusten sijoitteluun, perustamistapaan ja kustannuksiin. Suunnittelu etenee vaiheittain Arkkitehti voi koota ammattitaitoisen suunnittelijatyöryhmän omien verkostojensa avulla. Taitava arkkitehtisuunnittelija toimii taloudellisesti, optimoi tilankäyttöä ja suosii kestäviä ratkaisuja. Ihan aluksi Ennen suunnittelua pitää selvittää mitä halutaan ja miten hanke toteutetaan. Tiedot kannattaa koota kirjalliseen nk. hankesuunnitelman muotoon. Yksinkertaistetusti hankesuunnitelma on muistiin kirjoitettu kuvaus siitä, mitä halutaan rakentaa. Hankesuunnitelman pitää sisältää ainakin: miten paljon ja mitä tiloja taloon aiotaan rakentaa, missä aikataulussa talo on tarkoitus toteuttaa ja mikä on sen kokonaisbudjetti. Arkkitehti osaa auttaa hankesuunnitelmasi laatimisessa. Ehdotukset Rakennuksen suunnittelu alkaa ehdotusten laadinnalla. Niitä voi olla useita, ja ne laaditaan hankesuunnitelman mukaisiksi. Rakennuksesta voi olla vaikea saada käsitystä pelkkien piirustusten avulla, minkä

5 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Pääpiirustukset Suunnitelmien edistyessä luonnoksia pidemmälle tarvitaan asiantuntijoita mm. rakenteita, sähköjärjestelmiä ja kustannusten laskemista varten. Pääsuunnittelija johtaa erikoissuunnittelijoiden työtä, mutta viime kädessä sinä olet vastuussa hankkeesta. Tiivis yhteistyö arkkitehdin kanssa takaa parhaan lopputuloksen. Rakentamiseen ja yleensä myös muutostöitä varten tarvitaan aina rakennuslupa. Arkkitehti laatii rakennuslupapiirustukset ja voi sovittaessa hankkia myös luvassa tarvittavat liitteet ja asiakirjat yhdessä tilaajan kanssa. Suunnitelmien muuttamista ei pidä pelätä, vaikka rakennuslupa olisi jo haettu ja saatu - seinien siirtely paperilla on helpompaa kuin valmiissa rakennuksessa. Lainsäädännön ja paikallisten määräysten tunteminen ja soveltaminen kuuluvat arkkitehdin ammattitaitoon ja tehtäviin! Työpiirustukset Pääpiirustusten ja rakennusluvan jälkeen arkkitehti laatii itse rakentamista varten tarkemmat työpiirustukset. Niiden pohjalta erityissuunnittelijat laativat rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmat. Näitä kaikkia suunnitelmia tarvitaan urakkatarjousten pyytämistä varten. 4. JA VIIMEIN RAKENTAMINEN Piirustusten jälkeen on aika valita mahdollinen urakoitsija. Arkkitehti voi auttaa valitsemaan urakoitsijoita ja arvioimaan tarjouksia. Rakentajaa valittaessa kannattaa ottaa huomion tarjottu hinta, työn laatu ja kokemus vastaavista hankkeista. Hyvä, hieman kalliimpi rakentaja saattaa lopulta maksaa vähemmän kuin kokemattomampi, halvemman tarjouksen antanut urakoitsija. Laskutyönä vai kokonaisurakkana? Usein pääosa pientalon rakennustöistä tehdään ns. hartiapankilla ja osassa töitä on mukana ammattirakentajia esimerkiksi kirvesmiehiä, sähkö- ja LVI-asentajia tai muurareita. Jos teetät kaiken rakennustyön ammattilaisilla ja maksat tehdyn työn mukaan, puhutaan ns. laskutyöstä. Jos maksat tehdyistä tunneista ja käytetyistä materiaaleista, on erityisen tärkeää varmistaa tekijöiden ammattitaito. Laskutyön etuna on se, että maksat juuri sitä mitä tilaat. Voit myös teettää rakennusaikaisia muutoksia helpommin kuin kokonaisurakassa. Haittana on se, ettet etukäteen voi tarkkaan tietää projektin kokonaishintaa. Kokonaisurakasta puhutaan silloin kun urakoitsijalta pyydetään tarjous valmiiden suunnitelmien mukaisen rakennuksen rakentamisesta. Kokonaisurakka jakautuu rakennus-, putki- ja sähköurakoihin. Urakoitsija antaa urakkatarjouksen yleensä työpiirustustasoisten suunnitelmien perusteella. Kaikista järjestelmistä tarvitaan suunnitelmat, jotta urakoitsija voi antaa sitovan kokonaistarjouksen. Rakennuttajakonsulttina toimiessaan arkkitehti neuvoo sopimusmallin valinnassa, toimii riippumattomana neuvonantajana rakentamisen aikana, hoitaa yhteydet urakoitsijaan ja varmistaa, että rakennus tehdään suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti. Hän neuvoo myös rakennushankkeen valvonnan järjestämisessä. 5. JOSKUS TARVITAAN MUUTOSTÖITÄ Joskus rakennussuunnitelmiin tulee muutoksia, eli lisä- ja muutostöitä, vielä urakkasopimusten solmimisen jälkeen. Näiden muutosten vaikutuksesta alkuperäiseen urakkahintaan on syytä sopia mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä on, että pystyt erottamaan mikä kuuluu alkuperäiseen urakkaan ja mikä on lisä- tai muutostyötä. Ongelmia voi ehkäistä sopimalla asioista kirjallisesti etukäteen. Ongelmien ratkaisemiseen on luotu rakennusalan yhteiset pelisäännöt, mm. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 (RT ) ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ). Jos olet tyytymätön hankkeen jonkun osapuolen tai palkkaamasi arkkitehdin palveluksiin, keskustele asiasta ensin arkkitehdin kanssa. Jos keskustelu ei auta, voit arkkitehteja koskevissa asioissa ottaa yhteyttä Suomen Arkkitehtiliittoon ja Arkkitehtitoimistojen Liittoon. Pyrimme auttamaan myös toimeksiantajan ja arkkitehdin välisissä ristiriitatilanteissa. SUUNNITTELUSOPIMUS 1. Tilaaja ja yhteyshenkilö 2. Arkkitehti ja yhteyshenkilö 3. Kohde 4. Tehtävä Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Rakennuttamistehtävät Valvontatehtävät 4.1 Lisätehtävät mukaan. mukaan. mukaan. mukaan. 5. Suunnitelmien käyttötarkoitus 6. Tulosteet ja aikataulu Ehdotukset /. mennessä Pääpiirustukset /. mennessä Luonnos /. mennessä Työpiirustukset /. mennessä 7. Veloitusperusteet Kokonaispalkkio, sis. alv 22 % Aikapalkkio /h, sis. alv 22 % Lisä- ja muutostyöt /h, sis. alv 22% Alustava työmääräarvio h Muu 7.1 Veloitus-perusteiden tarkistus

6 8. Maksuerät PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA maksuerä, kun sopimus on allekirjoitettu. maksuerä, kun ehdotukset ovat valmiit. maksuerä, kun luonnos on valmis. maksuerä, kun pääpiirustukset ovat valmiit. maksuerä, kun työpiirustukset ovat valmiit. maksuerä, kun 9. Kulujen veloitus Matkakulut mukaan Kopiokulut Muut kulut 10. Maksuehdot päivää netto, viivästyskorko korkolain (633/1982) 4 mukainen enimmäiskorko sopimuksentekohetkellä /. 11. Vastuun määrä ja vakuutus Konsultin vastuu on kuluttajansuojalain mukainen. Konsultilla on laajennettu konsulttivastuuvakuutus. Konsultilla ei ole konsulttivastuuvakuutusta. 12. Muut ehdot 13. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta on laadittu samansanaiset kappaleet molemmille osapuolille. Täydentävin osin sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön kanssa. 14. Paikka ja päiväys tilaaja arkkitehti arkak arkkitehtikonttori oy...13 Arkluopa...14 Artefix oy...15 Avanto Arkkitehdit Oy...16 Avario...17 Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy...18 db-arkkitehdit...19 Arkkitehtitoimisto Merja Eskola...20 Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras...21 AFKS / Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy...22 ASU TALO Suunnittelu...23 Harni Takahashi Oy...24 Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy...25 Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy...26 Arkkitehtitoimisto Huvila Oy...27 IDEARK...28 Arkkitehtitoimisto JOARC...29 Arkkitehtitoimisto Järvi M. Oy...30 Arkkitehdit KH Ky...31 Arkkitehtitoimisto Tapani Kivinen...32 Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto...33 Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy...34 Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri Oy MRN...35 Open Design Oy / ARKK eve sarapää / LAB arkkitehdit Oy...36 Arkkitehtitoimisto Aija Paakkala...37 Arkkitehtuuritoimisto Anne-Marjo Panu...38 POOK Arkkitehtitoimisto Oy...39 Arkkitehtitoimisto Hanna Routa...40 S2 Arkkitehdit...41 Arkkitehtitoimisto Tenho...42 Arkkitehtitoimisto Jussi Tervaoja Oy...43 Arkkitehtitoimisto Juha Tuhkanen Oy...44 Arkkitehtitoimisto Eeva Valla...45 Arkkitehtitoimisto Vartola & Viljamaa...46 Arkkitehtitoimisto Westerback Oy...47 Ympäristösuunnittelu OK Liitteet Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, KSE 1995 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo Pääsuunnittelun tehtäväluettelo 10 11

7 ARKAK ARKKITEHTIKONTTORI OY : arkak arkkitehtikonttori oy Perustamisvuosi: 1976 Asko Kinnunen, Juuso Kinnunen Y-tunnus: Pohjanpolku 3, Espoo Puhelinnumero: (09) , , Pientalosuunnittelu Rivitalot Kerrostalot Julkiset rakennukset Toimisto-ja liikerakennukset Peruskorjaukset Aluesuunnittelu Rakennuttaminen Puurakentaminen Turvallisuussuunnittelu As Oy Blindudd, Espoo As Oy Nuolirinne 4, Espoo Ok-talo Perimaa Turku Villa Aamutuuli, Espoo Ok-talo Mustikka, Kirkkonummi Ok-talo Kuusela, Espoo Asuntomessutalo Aurinkokello, Jyväskylä Asuntomessutalo Turkutalo, Raisio Asuntomessutalo Puun Ajan Talo, Koetalo, Raisio Precut-Plattform järjestelmätutkimus, Tekes Pientalokohteita n. 40 kpl, kesäasuntoja n. 10 kpl TÄSTÄ PUUTTUU cd:lllä teille tulleet kuvat

8 sauna ja askartelutila irtaimisto varasto jäte ARKLUOPA ARTEFIX OY Arkluopa Perustamisvuosi: 2004 Antti Luopa Y-tunnus: Mannerheimintie 94 B 46, Helsinki Puhelinnumero: , (09) Fax: (09) Asuntosuunnittelu - pientalot - vapaa-ajan asunnot Pääsuunnittelijan tehtävät Omatoimirakentaminen Urakkatarjousmenettely Toteutuneita pientaloasuntoja noin 80. Artefix Oy Johanna Sipiläinen, Merja Rukko Y-tunnus: Oravannahkatori 1, Espoo Puhelinnumero: , , Fax: (09) Konsulttivastuuvakuutus: Ei II Artefix Oy on kohteensa toteuttava yritys. Hoidamme haluttaessa kaiken suunnittelusta toteutukseen, luonnoksista sisustukseen. Toimialat: rakennus- ja pääsuunnittelu pihasuunnittelu sisustussuunnittelu rakennuttaminen rakentaminen ja urakointi Talo Palomäki, Helsinki 2008 Talo Seger, Espoo 2008 Loma-asunto, Savonlinna 2008 Erillispientalon peruskorjaus, Espoo

9 AVANTO ARKKITEHDIT AVARIO Avanto Arkkitehdit Oy Perustamisvuosi: 2004 Ville Hara ja Anu Puustinen Y-tunnus: Töölönkatu 38 A, Helsinki Puhelinnumero: Avanto Arkkitehdit Oy on vuonna 2004 toimintansa aloittanut nuori ja innovatiivinen arkkitehtitoimisto. Tarjoamme arkkitehti- ja pääsuunnittelua luonnoksista toteutukseen. Käytössämme on uusin tekniikka ja ohjelmistot. Työskentelemme oliopohjaisesti 3d-mallilla, mikä mahdollistaa havainnekuvien ja määrälaskentatietojen helpon tuottamisen asiakkaalle. Olemme myös perehtyneet matalaenergia- ja passiivitalojen suunnitteluun. Arkkitehtuurimme lähtee aina tilaajan maailmaan eläytymisestä ja ympäristön vaatimusten huomioimisesta. Tehtävämme on luoda onnistunut kokonaisuus rakennushankkeen monen eri osapuolen erilaisista toiveista. Haluamme luoda kestävistä, aidoista materiaaleista elämyksellistä, tilallisesti rikasta arkkitehtuuria. Olemme suunnitelleet useita yksilöllisiä ja laadukkaita pientaloja. Töitämme on julkaistu yli sadassa kotimaisessa ja kansainvälisessä julkaisussa. Lisää tietoa projekteistamme löytyy nettisivuiltamme Omakotitalon perusparannus ja laajennus, Helsinki 2008 Omakotitalo, Lahti 2008 Neljän tuulen tupa, Virrat 2007 Suunnikastalo, Helsinki 2007 Sauna Haavisto historiallisen rakennuksen kunnostus, Espoo 2007 Villa Härkönen, Kangasala 2007 Historiallisen korttelin täydennysrakentaminen, Tammisaari 2007 Navetan muuttaminen kotikylpyläksi, Askola 2007 Sauna Oikkonen, Espoo 2006 Villa Flexible Espoon asuntomessut 2006 Edustushuvila meren rannalla 2006 Villa Lumi, Vihti 2005 Villa Brännskaret, Västanfjärd, ulkosaaristo 2002 Villa Kotilainen, Kivijärvi Avario Perustamisvuosi: 2003 Matti Haikola Y-tunnus: Kirkkokatu 4 A 45, Oulu Puhelinnumero: Avario tarjoaa kattavat arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelut pientalorakentajille. Vastaavan työnjohtajan palvelut, kustannusarviot, avaimet käteen -toteutukset ym. yhteistyökumppaneiden kautta. Katso lisää referenssikohteita internet-sivuilta. Useita kymmeniä toteutettuja pientaloprojekteja pääasiassa Oulun seudulla. Viimeaikaisista projekteista kuvia ohessa: - Tiilitalo, Metsokangas, Oulu, suunnittelu ja toteutus , 250 kem 2 - Kivitalo, Kynsilehto, Oulu, suunnittelu ja toteutus , 250 kem 2 - Puutalo, Kuivasranta, Oulu, suunnittelu ja toteutus , 190 kem

10 ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT DB-ARKKITEHDIT db-arkkitehdit oy / db-arkitekter ab / db-architects ltd Perustamisvuosi: 1989 Dominicus Björkstam Y-tunnus: Tehtaankatu 5, Tammisaari Puhelinnumero: Fax: (019) Arkkitehtitoimintaa vuodesta 1998 alueella Porvoo Turku. Asiakkaitamme ovat pääasiassa yksityishenkilöt. Erikoisosaamistamme on restauroiminen ja peruskorjaaminen sekä vanhojen rakennusten laajennukset. Käytämme suunnitelmissamme terveitä rakennusmateriaaleja ja vaalimme sisäilman laatua. Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy Perustamisvuosi: 2005 Risto Iivonen Y-tunnus: Kuortaneenkatu 5, Helsinki Puhelinnumero: (Björklund), (Iivonen) Fax: (09) Tällä hetkellä toimistoamme työllistävät uudisrakennuskohteet saaristossa ja meren äärellä. Toimistomme tarjoaa myös rakenne- ja sisustussuunnittelupalveluja. Hyödynnämme suunnittelussa mm. Artlantis Render ja ArchiCad ohjelmia, joilla esitämme suunnitelmat asiakkaalle kolmiulotteisesti. AchiCad on suoraan yhteensopiva muiden 2D Cad-ohjelmien kanssa, joten erityissuunnittelu esimerkiksi sähkö- ja lvi-puolella käy mutkattomasti. Toimistossamme työskentelevät Dominicus Björkstam, arkkitehti SAFA, Mikaela Lindblom, rakennusinsinööri, Fransisca Lindholm, sisustussuunnittelija sekä Pia Nurmio, arkkitehtiopiskelija. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme, kerromme mielellämme lisää. Arkkitehtisuunnittelua vuodesta 1978 Suomessa ja Saksassa - tonttien käyttösuunnitelmat - asuntoryhmät - yhdenperheentalot - vapaa-ajan asunnot - korjaus- ja täydennysrakentaminen - sisustussuunittelu Villa Bergkulla, Espoo 2009 Ketjutalo Törmäpääsky, Vantaa 2008 Talo Tuomainen, Vantaa 2008 Talo Halme, Kerava 2008 Villa Schreiber, Dresden 2008 Apartements Goetheallee, Dresden 2005 Haus Kampmeier-Leimkühler, Dresden 2005 Villa am Elbhang, Dresden 2003 Haus Hien, Radebeul

11 ARKKITEHTITOIMISTO MERJA ESKOLA ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy Tiia Ettala ja Francesc Palomeras Y-tunnus: Kalevankatu 31 A 14, Helsinki Puhelinnumero: Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy:ssä toimimme kaikilla perinteisillä arkkitehtisuunnittelun osa-alueilla. Toimenkuvaamme kuuluu mm. asuntosuunnittelu, lisä- ja korjausrakentaminen sekä kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtitoimisto Merja Eskola Perustamisvuosi: 2005 Merja Eskola Y-tunnus: Pasilan puistotie 8, Helsinki Puhelinnumero: Fax: (09) Suunnittelutyön lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tavoitteena on persoonallinen koti, joka on myös selkeä, toimiva ja neliöistä riippumatta avaran tuntuinen. Tärkeää on myös sisä- ja ulkotilojen vaivaton yhteys; kuistit, terassit, parvekkeet ja patiot. Tänä päivänä on erityisen tärkeää, että rakentamisen ratkaisuilla saavutetaan energiatehokas, terve ja riskitön talo. Pitkällä tähtäimellä on suurta hyötyä siitä, että suunnitellaan ja toteutetaan niin sanottu elinkaarikoti, jossa asuminen ja eläminen on helppoa niin vauvalle kuin vaarillekin ja tarpeiden muuttuessa tilojen muuntaminen mahdollista. Talo Sundström, Laajasalo Paritalo Valjastie 8, Suutarila Talo Tuononen, Nurmijärvi Talo Sorri-Suhonen, Espoo Talo Iivarinen, Kerava Talo Ahorinta, laajennus, Vantaa Talo Väisänen, Vantaa Meille on ensiarvoisen tärkeää kuunnella asiakasta ja ymmärtää hänen tarpeensa. Pyrimme yhdessä kiteyttämään rakennuttajan ajatukset ja haaveet toimivaksi ja esteettisesti korkeatasoiseksi suunnitelmaksi. Arkkitehteinä olemme asiakkaan puolella ja tulkitsemme hänelle rakennuspaikan, kaavatilanteen, tilantarpeiden sekä kustannusten haasteet ja edut. Rakennuksen elinkaaren huomioon ottaminen ja ympäristönäkökohdat ovat tärkeä osa työtämme, ja siksi pyrimme suunnitelmissamme toiminnalliseen ja rakenteelliseen joustavuuteen sekä ennen kaikkia terveen järjen käyttöön. Käytämme suunnittelun apuna sekä viivapiirros- että 3D-ohjelmistoja, unohtamatta kuitenkaan perinteisten kynän, paperin ja keskustelun tärkeyttä. Toimistomme on osa Ylähuone-yhteisöä, joka koostuu arkkitehtuurin ja design-alan nuorista ammattilaisista. Loma-asunto, Iniön saaristo, 2009 Sauna ja saunatupa, Asikkala, 2009 Loma-asunto, Längelmävesi, 2009 Loma-asunto, Harjunsalmi, 2009 Pienkerrostaloyhtiön peruskorjaus, Helsinki, 2008 Loma-asunto, Padasjoki, 2008 Kerrostaloasunnon muutostyö, Helsinki, 2006 Kerrostaloasunnon muutostyö, Helsinki, 2005 Vierasmaja, Asikkala, 2005 Tutustu töihimme tarkemmin nettisivuillamme

12 AFKS ASU TALO SUUNNITTELU Suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy / ASU TALO Suunnittelu Harri Halsti arkkit. SAFA Y-tunnus: Oikokatu 2 A 9, Helsinki Puhelinnumero: ASU TALO tuotemerkki on rekisteröity v Merkin käyttöoikeus on ollut vuodesta 2000 myös Suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy:llä; Helsingissä toimivalla arkkitehtuuri-, sisustussuunnittelu- ja insinööritoimistolla. Pientalosuunnittelusta toimistossa vastaavat arkkit. SAFA Harri Halsti ja ins. Heikki Halsti sekä sisustussuunnittelusta sis.arkkit. SIO Raili Halmetmaa-Halsti. Toimiston päätoimialoja ovat koulujen laajennukset ja peruskorjaukset. Toimiston työntekijät ovat tehneet jo 30 vuoden ajan myös pientalosuunnitelmia. Suunnittelemiemme pientalokohteiden joukosta löytyy puurakenteisia ja harkkorakenteisia omakoteja sekä hirsi- ja puurakenteisia loma-asuntoja. Olemme tehneet aina myös pientalojen peruskorjaussuunnitelmia ja laajennuksia. Pääsuunnittelijana autamme muiden suunnittelijoiden valinnassa, huolehdimme suunnitelmien yhteensovittamisen ja tarvittaessa huoltokirjan runko-osan laadinnan. Käytämme Autocad- ja Archicad-ohjelmia Villa-Freese, Aspudden Tukholma 2005 Talo Mannonen, Herttoniemi Helsinki 2006 Villa- Maarit, Henttaa Espoo 2007 Villa-Malla, Porkkalanniemi Kirkkonummi 2008 As. Oy Kulmanotko Talo C, Espoo AFKS / Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy Perustamisvuosi: 1998 Jari Frondelius, Jaakko Keppo, Juha Salmenperä Y-tunnus: Ratakatu 19, Helsinki Puhelinnumero: (09) Olemme nuorekas, ennakkoluuloton ja kokenut suunnittelutoimisto, joka on menestynyt useissa arkkitehtuurikilpailuissa. Suunnittelumme on asiakaslähtöistä ja tähtää hienon talon syntymiseen

13 HARNI TAKAHASHI OY ARKKITEHTITOIMISTO HAROMA & PARTNERS OY Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy Perustamisvuosi: 2004 Renni Haroma, Sebastian Rönnblad Y-tunnus: Linnankatu 16, Turku, Erottajankatu 11 A 23, Helsinki Puhelinnumero: Fax: Harni Takahashi Oy Perustamisvuosi: 2007 Pekka Harni arkkitehti SAFA Y-tunnus: Vironkatu 12 H 44, Helsinki Puhelinnumero: Harni Takahashi Oy on arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto. Toimistomme on arkkitehtitoimistojen liiton ATL:n jäsen. Suunnittelemme asiakkaiden tarpeista ja ympäristön mahdollisuuksista lähteviä yksilöllisiä ratkaisuja: kesähuviloita, omakotitaloja, muutoksia, peruskorjauksia ja kokonaisvaltaisia sisustusksia ekologisia periaatteita kunnioittaen. SAE building, Ashiya, Japani suunitteilla Tyylillisesti pientalokohteemme ovat moderneja, pelkistettyjä ja hengeltään minimalistisia, mutta olemme myös toteuttaneet kohteita joissa rakennukselle on annettu olemukseltaan perinteisempi ilme. Jokainen suunnittelukohde on omanlaisensa tapaus, joille kullekin tulee antaa oma räätälöity funktionsa, luonteensa ja ympäristöön istuva esteettinen ulkoasunsa. Rakennuksen lopullinen olemus syntyy rakentavassa dialogissa meidän ja asiakkaan välillä. Rakennuksen toimivuus on kauneuden alku. Useita omakotitalokohteita mm. Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa, sekä huvila- ja saunakohteita mm. Nauvossa, Merimaskussa ja Rymättylässä. Olemme myös muotoilun ammattilaisia, joten suunnittelemme asiakkaillemme tarvittaessa vaikkapa huonekalut, valaisimet, astiat ja tekstiilit, siis koko ympäristön sen pienimpiä yksityiskohtia myöten. SAE building, Ashiya, Japani pohjapiirros 1. krs ravintola 24 25

14 ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI HEIKKILÄ OY ARKKITEHTITOIMISTO HUVILA OY Arkkitehtitoimisto Huvila Oy Perustamisvuosi: 2006 Katja Maununaho Y-tunnus: Gyldenintie 10 e 71, Helsinki Puhelinnumero: (09) Fax: (09) Olemme vuonna 2006 perustettu arkkitehtitoimisto, toimipaikkamme on Helsingissä. Suunnittelemme taloja ihmisille taloja, jotka ovat kotoisasti asukkaidensa näköisiä ja joissa on juuri oikea tunnelma. Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy Antti Heikkilä Erkontie 5, Järvenpää Puhelinnumero: Yrityksen päätoimiala on rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelu. Erityisosaamisalueena on asuinrakennusten suunnittelu, erityisesti pientalo- ja rivitalokohteet. Asiakaskunta koostuu yksityisasiakkaista, asunto-osakeyhtiöistä ja rakennusliikkeistä. Toimisto on tehnyt paljon myös vanhojen rakennusten korjaus- ja laajennussuunnitelmia. Ryhmärakentaminen: 2007 Rivitalo As Oy Helsingin Hallainaukio, Myllypuro Pientaloja: 2006 Espoon asuntomessut: messutalo Terca 2007 Talo Symppis, Veikkola Kirkkonummi 2008 Talo Paasi, Tammisalo Helsinki 2008 Keräilijän koti, Lahti 2009 Punainen talo, Kuninkaanmäki Vantaa 2009 Oma Tupa, Malmi Helsinki Asuntomuutokset: 2006 Asunto, Töölöntulli 2007 Asunto, Haaga 2007 Rintamamiestalon laajennus, Tammisalo 2007 Pientalon muutos, Kirkkonummi 2009 Saunatupa pientaloon, Puistola 2009 Kattohuoneiston muutos, Tanger Marokko Loma-asunnot: 2006 Huvila Reksaari, Velkua 2007 Siirtolapuutarhamökki, Oulunkylä 2008 Hiihtomökki, Ylläs 2009 Kesäasunnon laajennus Liettinen, Velkua Arkkitehti- ja pääsuunnittelun lisäksi toimistolla on kokemusta myös rakennuttamisesta sekä hyvä suhdeverkosto rakennusalan eri toimijoihin

15 IDEARK ARKKITEHTITOIMISTO JOARC IDEARK / Archmaker Oy Perustamisvuosi: 1994 Juska Junttila Y-tunnus: Tuulaspolku 5, Helsinki Puhelinnumero: Fax: (09) Lämpimän tyylikästä arkkitehtuuria/ sisustussuunnittelua. Katso: Deko 4/06, Avotakka 7/06, Glorian koti 11/07 Omakotitaloja: Helsinki, Espoo, Hanko, Oulu Loma-asuntoja: Tammisaari, Inkoo, Pickala, Hailuoto, Luosto Huoneistouudistukset: Katajanokka, Haukilahti, Iivisniemi Arkkitehtitoimisto JOARC Joanna Maury-Ahola Lauttasaarentie 54 A, Helsinki Puhelinnumero:

16 ARKKITEHTITOIMISTO JÄRVI M. OY ARKKITEHDIT KH KY Arkkitehtitoimisto Järvi M. Oy Marketta Järvi Oravannahkatori 1, Espoo Puhelinnumero: (09) , Toimiston suunnittelualana on pientalot ja niiden laajennukset, loma-asunnot ulkosaaristosta tunturiin, korjausrakentaminen ja sisustussuunnittelu. Työn lähtökohtana on asiakas toiveineen ja ympäristö mahdollisuuksineen, taustalla on useiden vuosien työ alalla. Lisää tietoa: Arkkitehdit KH Ky Perustamisvuosi: 1991 Heidi Mäkeläinen Y-tunnus: Paciuksenkuja 1, Helsinki Puhelinnumero: (09) Fax: (09) Toimistomme on perustettu 1991 ja on ATL:n jäsen. Suunnittelemme pientaloja, vapaa-ajanasuntoja, omakotitalojen laajennuksia ja peruskorjauksia sekä asuntojen ja toimitilojen muutossuunnittelua niin pääkaupunkiseudulle kuin pidemmällekin. Hallitsemme myös erityisasumisen vaatimukset. Suunnittelutyössä käytämme ArchiCad ohjelmaa, joka mahdollistaa suunnitelmien havainnollistamisen mallinnuskuvien avulla. Toimimme myös pääsuunnittelijana kohteissamme

17 ARKKITEHTITOIMISTO TAPANI KIVINEN ARKKITEHTUURITYÖHUONE HEIKKI KOIVISTO Arkkitehtitoimisto Tapani Kivinen Tapani Kivinen, arkkitehti SAFA ARK168 Y-tunnus: Sisukaurankaari 6 b 7, Vantaa Puhelinnumero: Yli 27 vuoden aikana yli 110 toteutettua hanketta: - omakoti- ja paritaloja - lomarakennuksia - uudisrakennuksia - laajennuksia - korjauksia - maaseudulle - kaupunkeihin Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto Tmi Perustamisvuosi: 1998 Heikki Koivisto Y-tunnus: Salpausseläntie E 79, Helsinki 71 Puhelinnumero: (09) , Konsulttivastuuvakuutus: ei Pääsuunnittelijantehtävät: kyllä Toimistoni suunnittelee pientaloja, kesähuviloita ja asuntojen muutoksia. Teen rakennuslupapiirustuksia, työpiirustuksia ja rakennusosapiirustuksia. Talo Keltto, Pispala, Tampere 1980 Talo Sinervä, Rajakylä, Vantaa 1985 Talo Nurmi, Kuninkaala, Vantaa

18 ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY ARKKITEHTITOIMISTO MARJA-RIITTA NORRI OY MRN Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy Perustamisvuosi: 1988 Pet Michael, arkkitehti SAFA Y-tunnus: Kääntöpiiri 2 B, Espoo Puhelinnumero: (09) , Fax: (09) Ihmisille heidän näköisiään taloja: TOIVE TAVOITE OIVALLUS RATKAISU RUNKO TOTEUTUS - aineistolähtöinen suunnittelufilosofia: ratkaisut kehitetään rakennuttajan kirjallisen lähtöaineiston, olemassa olevan ympäristön ja taloudellisten raamien puitteissa vaiheittaisessa vuorovaikutuksessa rakennuttajan ja rakennusvalvonnan kanssa - suunnitteluvaiheet havainnollistetaan 3D-visualisoinnein moderneilla CAD-työasemilla - toimiston päätoimiala asuinrakennusten suunnittelu, painopisteenä pientalot - pientalosuunnitelmia kaikilla runkovaihtoehdoilla - tarvittaessa yhteistyöverkostosta kilpailutetaan kokeneet rakenne- ja lvis-suunnittelijat sekä vastaavat mestarit - toteutettuja pientaloasuntoja noin 400, joista Espoossa noin 120, loput muualla pääkaupunkiseudulla, kehyskunnissa ja eri puolilla Suomea - poimintoja toteutuksista kotisivuillamme: Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri Oy MRN Perustamisvuosi: 2000 Marja-Riitta Norri Y-tunnus: PL 594 (Urho Kekkosen katu 3 A), Helsinki Puhelinnumero: Toimiston suunnittelutyön lähtökohtia ovat tilojen tulevat käyttäjät ja rakennetun ympäristön identiteetti. Tavoitteena on 2000-luvun paikan hengen luominen yhdistämällä arkkitehtuurin perinnettä ja tulevaisuuden visioita kauniiksi ja toimiviksi tiloiksi, jotka on toteutettu kestävällä rakentamisen tekniikalla. Ks

19 OPEN DESIGN OY / ARKK EVE SARAPÄÄ / LAB ARKKITEHDIT OY ARKKITEHTITOIMISTO AIJA PAAKKALA Open Design Oy / ARKK eve sarapää / LAB arkkitehdit Oy Perustamisvuosi: 1997 / 2005 / 1989 Katri-Liisa Pulkkinen / Eve Sarapää / Ari Bungers Y-tunnus: / / Kalevankatu 31 A, Helsinki Puhelinnumero: / / Fax: (09) näkymä keittiöstä olohuoneeseen läpi terassille kuraeteinen Luova ja ammattitaitoinen työyhteenliittymä - toimiva, moderni tila - asuntosuunnittelu - energiatehokkuus - sisustussuunnittelu - korjausrakentaminen - muutossuunnittelu - pääsuunnittelu avoin vihertila akvaario takka talon levyinen katettu terassi käynti terassille Arkkitehtitoimisto Aija Paakkala Perustamisvuosi: 1986 Anneli Paloniemi Y-tunnus: Välskärinkatu 7 A 17, Helsinki Puhelinnumero: Fax: Suunnittelukohteitamme ovat: - pientalot - loma-asunnot ja saunat - pientalojen korjaukset, muutokset ja laajennukset - kuistit, ullakot - huoneistomuutokset - taloyhtiöiden julkisivu- ym korjaukset - Päärakennus, piharakennus ja rantasauna, Tammisaari Loma-asunto, Dragsfjärd Omakotitalon laajennus ja muutos, Espoo Loma-asunto, Kittilä

20 ARKKITEHTUURITOIMISTO ANNE-MARJO PANU POOK ARKKITEHTITOIMISTO OY POOK Arkkitehtitoimisto Oy Perustamisvuosi: 1997 Pentti Raiski SAFA ARK 832, Katariina Rautiala SAFA ARK 1035 Y-tunnus: Snettansintie 15, Espoo Puhelinnumero: Fax: ARVOT: Uskomme rakenteellisesti rationaaliseen, innovatiiviseen ja toiminnallisesti selkeään arkkitehtuuriin. Arvostamme innovaatiota, rohkeutta luoda uutta ja herkkyyttä tehdä oikeita valintoja. Valokuva: Antti Hahl Valokuva: Antti Hahl SUUNNITTELU: Suunnittelemme koteja kivestä, puusta, tiilestä ja teräksestä. Tarjoamme hankkeeseen kattavan ja kokeneen arkkitehti- ja pääsuunnittelun. Suunnittelussamme hyödynnämme tehokkaimpia 3D-tietomallinnusohjelmistoja joilla saavutetaan havainnollinen ja ristiriidaton suunnitteluprosessi. Suunnitteluratkaisulla sidotaan tulevat rakennuskustannukset, vaikutetaan merkittävästi kiinteistön tulevaan arvoon ja elinkaareen. Ammattitaitoisella suunnittelulla saavutetaan yhteisesti sovittu tavoite onnistuneesti. Arkkitehtuuritoimisto Anne-Marjo Panu Perustamisvuosi: 1989 Anne-Marjo Panu Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1C/63, Helsinki Puhelinnumero: KESTÄVÄ KEHITYS: Rakennuksen keskeiset elinkaarikustannukset muodostuvat energiakulutuksesta ja ylläpidosta. Nämä molemmat määritellään suunnittelutyöllä. Hyvin suunniteltu ja rakennettu kohde on hyvä ja kestävä investointi. Annamme mielellämme lisätietoja toimistostamme ja suunnittelustamme. Tervetuloa keskustelemaan. Yli 40 valmista tai rakenteilla olevaa yksilöllisesti suunniteltua pientalokohdetta. Muu rakentaminen ja lisätietoja kts. Arkkitehtisuunnittelu: pientalot, loma-asunnot, sisustukset ja kalusteet, pihat ja puutarhat sekä peruskorjaukset. Ateljee/asuinrakennus Siemen, hirsirakennus, 1. vaihe, Vihti 2008 Puurakenteinen huvimaja pientalon puutarhaan, Turku 2007 Talo Kanttori, mallipientalovaihtoehtoja talotehtaan toteutusta varten, Turku 2006 Sauna Pläkki, puurakenteinen pihasauna, Isokyrö 2005 Kahden kerrostaloasunnon saneeraus- ja sisustussuunnitelma, Eerikinkatu, Helsinki 2004 Puu-ja tiilirakenteinen pientalo ja sen täydennyssuunnitelma, Laihia 1989/ 2003 Hirsirakenteinen loma-asunto, puusaunan peruskorjaus, Vihti 2002 Kiinteitä kalusteita Puu-Käpylän perheasuntoon, Helsinki 2001 Hirsirakenteinen maatilan päärakennus, Sodankylä

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS POHJOIS-SUOMEN ARKKITEHDIT 2013 OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille P O H J O I S S U O M E N S A F A KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS TURKU TURUN SEUDUN ARKKITEHDIT OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN PALVELUJA MITEN KÄYTÄT ARKKITEHDIN

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2010

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2010 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2010 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Tuumasta toimeen

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Pientalojen suunnittelijoita 2011 -julkaisu

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2012

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2012 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2012 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA 1 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

s u u n n i t t e l i j a

s u u n n i t t e l i j a s u u n n i t t e l i j a Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat (Pohjatutkija)

Lisätiedot

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2014

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2014 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2014 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA www.oras.com EASY Etäkäytettävä Smart Bidetta toimii hanaan koskematta ECO Kaikki

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 OHJELMALUONNOS- pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin 1. jakso 24...25.3.2015 Helsinki PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ Tiistai 24.3.2015 Puheenjohtaja: SAFA 8.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

pientalorakentajalle soilplan -tuoteperhe tahtiranta.fi 075 758 0801

pientalorakentajalle soilplan -tuoteperhe tahtiranta.fi 075 758 0801 pientalorakentajalle soilplan -tuoteperhe 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan periaatelinjaukset ja lukuisat yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 12

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 12 PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ 1. jakso 15. 16.3.2016 Helsinki Tiistai 15.3.2016 Puheenjohtaja: Kimmo Sandberg, RIA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9.00 Tilaisuuden avaus, osallistujien esittäytyminen

Lisätiedot

VIIRI-YLINENPÄÄ OY 16.9.2013

VIIRI-YLINENPÄÄ OY 16.9.2013 VIIRI-YLINENPÄÄ OY 16.9.2013 1 / 7 YRITYS Arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimisto Viiri-Ylinenpää Oy Y-Tunnus 2278939-9 Arkkitehtitoimistojen liiton (ATL) jäsen Vahinkovastuuvakuutus (ATL/ IF Vahinkovakuutus

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1

RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1 RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1 Rakennushankkeen kokonaisuuden hallinta Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu Pientalotyömaan vastuuhenkilöt Tapani Hoppu Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus Arkkitehti Sofia Amberla 17.11.2015 Rakennusvalvonnan ohjaustehtävä perustuu lakiin. 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Rakennuksen tulee soveltua

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Pornainen 21.9.2011 Päivi Kauppinen-Ketoja Toimialajohtaja, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pornainen, Pukkila, Askola, Myrskylä Rakennusvalvonta muutosten

Lisätiedot

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Hyvän pientalon rakentamisen perusteita Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Rakennusprojekti Oman talon rakentaminen on meille useimmille elämän ylivoimaisesti suurin ja tärkein

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö-

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta Risto Levanto 7.10.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

CV 1 2 / 2 0 1 2 JORDAN TAINA HENKILÖTIEDOT YLEMPI KOULUTUS JATKO- OPINNOT TEHTÄVÄT. Sähköpostiosoite. Tärkeimmät oppiaineet ja

CV 1 2 / 2 0 1 2 JORDAN TAINA HENKILÖTIEDOT YLEMPI KOULUTUS JATKO- OPINNOT TEHTÄVÄT. Sähköpostiosoite. Tärkeimmät oppiaineet ja HENKILÖTIEDOT Puhelin Sähköpostiosoite JORDAN TAINA 040 552 4846 YLEMPI KOULUTUS Tutkinnon nimi Tutkinnon nimi Arkkitehti 2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu, TKK Rakennusarkkitehti 1991 Tampereen teknillinen

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

RAKENTAJAINFO 31.10.2013

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 RAKENTAJAINFO 31.10.2013 RAKENTAJAINFO 31.10.2013 18:00 Tilaisuuden avaus (Mervi Fors ja Jaakko Niemi) 18:00 18:20 Tontinluovutuksen detaljit (Mervi Fors) 18:20 19:00 Pientalon laatu + rakennusvalvonnan

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

REFERENSSILUETTELO 08/2012

REFERENSSILUETTELO 08/2012 Asuinkerrostalon kehittäminen, Helsinki, ~2500m2 Lisärakennusoikeuden ja kaavamuutoksen hakeminen olemassa olevalle kerrostalotontille. Tehtävät: pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu (AA) Koy Lauttasaaren

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA SUUNNITTELUOHJELMA 25.6.2014 Sivu 1/6 Rantsilan päiväkoti KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TONTINSAAJAINFO KEVÄTLAAKSONPURO

TONTINSAAJAINFO KEVÄTLAAKSONPURO TONTINSAAJAINFO KEVÄTLAAKSONPURO KESKEISET TOIMIJAT + RAKENNUSVALVONTA + PÄÄSUUNNITTELIJA + VASTAAVA TYÖNJOHTAJA RAKENNUSHANKE LYHYESTI ENERGIATEHOKKUUDESTA SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Rakennusvalvonnan laadunohjaus

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS

RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS Tampere Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön suunnittelu RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS 7.11.2017 SERUM ARKKITEHDIT OY PÄLKÄNEENTIE 19 A FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI Tampere Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja Sivu 1 / 3 RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN Tilaaja Tilaajan edustaja Rakennuttaja Rakennuttajan edustaja ja valvoja Pääurakan sisältö Kiinteistö Oy PL 13, Keskuskatu 3 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvonnan tietopäivä 3.3.2015 ERITYISMENETTELY

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY MYLLYPURON PUINEN KAUPUNKIKYLÄ. Puurakentamisen RoadShow 2012, Helsinki 15.2.2012. Ari Tahvanainen, arkkitehti SAFA

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY MYLLYPURON PUINEN KAUPUNKIKYLÄ. Puurakentamisen RoadShow 2012, Helsinki 15.2.2012. Ari Tahvanainen, arkkitehti SAFA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Ari Tahvanainen, arkkitehti SAFA Puurakentamisen RoadShow 2012, Helsinki 15.2.2012 MYLLYPURON PUINEN KAUPUNKIKYLÄ TOIMISTOESITTELY Perustettu: 1988 (toiminta aloitettu 1979) Henkilökunta:

Lisätiedot

Moderni puurakentaminen

Moderni puurakentaminen 13.4.2012 WoodAcademy -tapahtuma, Kouvola ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Moderni puurakentaminen Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma On kirjattu hallitusohjelmaan:

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT JA ALLEKIRJOITUS Hakuvaiheessa nimetään vain yksi hakija. Sopimusvaiheessa voi olla useampi sopimusosapuoli. Messutoimisto täyttää:

1. HAKIJAN TIEDOT JA ALLEKIRJOITUS Hakuvaiheessa nimetään vain yksi hakija. Sopimusvaiheessa voi olla useampi sopimusosapuoli. Messutoimisto täyttää: Hakemukset palautetaan osoitteeseen: Hyvinkään kaupunki, Asuntomessutoimisto, PL 21, Suutarinkatu 2 D, 05900 Hyvinkää. Kuoreen merkintä Asuntomessujen tonttihakemus. Hakemukset käsitellään laaturyhmässä.

Lisätiedot

PALVELUMME. Arvon rakentaja RAKENNUTTAMINEN EDUNVALVONTA

PALVELUMME. Arvon rakentaja RAKENNUTTAMINEN EDUNVALVONTA Yritysesite PALVELUMME RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella Arvon rakentaja Olemme rakennuttamisen konsultointia ja teknisen edunvalvonnan palveluja tuottava yritys. Toimimme

Lisätiedot

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 23.6.2011 EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL 22 27511 Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja

Lisätiedot

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti Helsingin rakennusvalvontavirasto edellyttää pihasuunnitelman laatimista pääsääntöisesti kaikissa rakennushankkeissa.

Lisätiedot

REFERENSSILUETTELO. Jari Kukkonen

REFERENSSILUETTELO. Jari Kukkonen REFERENSSILUETTELO Jari Kukkonen Rakennuttajakaari Oy Latokartanontie 7 A info@rakennuttajakaari.fi Y- tunnus 2450421-1 00700 HELSINKI www.rakennuttajakaari.fi puh: +358 10 3206580 REFERENSSILUETTELO 15.5.2014

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

Tämä sopimuslomake on tarkoitettu rakennuttajan/tilaajan ja talonrakennustyön työmaavalvontaa suorittavan yrityksen väliseen sopimukseen.

Tämä sopimuslomake on tarkoitettu rakennuttajan/tilaajan ja talonrakennustyön työmaavalvontaa suorittavan yrityksen väliseen sopimukseen. kesäkuu 2014 1 (3) Korvaa RT 80282 TALONRAKENNUSTYÖN VALVONTASOPIMUS Tämä sopimuslomake on tarkoitettu rakennuttajan/tilaajan ja talonrakennustyön työmaavalvontaa suorittavan yrityksen väliseen sopimukseen.

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

RAKENNUSFOORUMI 8.9.2009

RAKENNUSFOORUMI 8.9.2009 RAKENNUSFOORUMI 8.9.2009 Pääsuunnittelijapalveluiden hankinnan kipupisteet, Tehtäväluettelot Auts! Tuotemallit Auts! Tekijänoikeudet Auts! Kimmo Liimatainen, arkkitehti SAFA PÄÄSUUNNITTELU, AAUUUTS! PÄÄSUUNNITTELIJA

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT OHJE Ohje kuvaa, kuinka rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokkia sovelletaan Helsingissä uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa, sekä kaupunkitilaan

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS, HUHTIKUU 2015

MARKKINAKATSAUS, HUHTIKUU 2015 Rakennustutkimus RTS Oy MARKKINAKATSAUS, HUHTIKUU 2015 Pientalot Vapaa-ajan asunnot Hirsitalot, hirsiloma-asunnot Hirsiteollisuus Pudasjärvellä 9.4.2015 Rakennustutkimus RTS Oy DI Aarne Jussila, toimitusjohtaja

Lisätiedot

RYHMÄRAKENNUTTAMISSOPIMUS Henrik Forsiuksen tie Luonnos

RYHMÄRAKENNUTTAMISSOPIMUS Henrik Forsiuksen tie Luonnos RYHMÄRAKENNUTTAMISSOPIMUS Henrik Forsiuksen tie Luonnos 11.9.2012 2 ( 9 ) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAPUOLET 3 2. KIINTEISTÖ 3 3. SOPIMUKSEN MUUT OSAPUOLET 4 4. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 4 5. KONSULTIN

Lisätiedot

1. JAKSO 22.-23.9.2015

1. JAKSO 22.-23.9.2015 1. JAKSO 22.-23.9. Tiistai 22.9. 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 8.15 Koulutuksen avaus toimitusjohtaja Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL 8.30 Talonrakennushankeen kulku - hankkeen

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa?

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Timo Nieminen Toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL timo.nieminen@rkl.fi 430 ryhtyvä ja

Lisätiedot

MONIPUOLISTA OSAAMISTA

MONIPUOLISTA OSAAMISTA Kanta Kaivu Oy on vuonna 1993 perustettu nurmijärveläinen maarakennus-, rakennus- ja kuljetusalan yritys. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi. Meillä on 20 vuoden vankka kokemus monipuolisista

Lisätiedot