PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009"

Transkriptio

1 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Neuvoja arkkitehdin valintaan Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

2 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Tuumasta toimeen Neuvoja arkkitehdin valintaan Pientalojen suunnittelijoita oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle, talon rakentamista suunnittelevalle, hyötytietoa rakennushankkeen ja suunnittelutyön organisoimisesta. Oppaasta löydät neuvoja mm. arkkitehdin asiantuntijuuden hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi töitään esittelee 36 pientalosuunnitteluun erikoistunutta arkkitehtitoimistoa yhteystietoineen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! 1. OTA ASIANTUNTIJA AVUKSI Oman talon rakentaminen, laajentaminen tai korjaaminen on suuri päätös, joka vaikuttaa elämääsi vuosikausia. Jos rakennat ensimmäistä omaa taloasi, tulet huomaamaan, että rakennusprojektiin sisältyy monta mutkaa. Asiantuntijoiden käyttäminen hankkeessa auttaa toteuttamaan unelmasi ja varmistaa, että talo vastaa tarpeitasi. Suunnittelupöydällä lyödään lukkoon peräti 90 prosenttia rakennuskustannuksista. Myös rakennuksen tulevat käyttökustannukset määräytyvät suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaihe on siis taloudellisestikin ratkaiseva. Hyvä suunnittelu takaa myös sen, että talosta tulee kaunis, kestävä ja tarkoituksenmukainen. Suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa, asiantuntemusta ja taloudellisia resursseja, sillä suunnitteluun käytetty tunti saattaa säästää kymmenen tuntia rakennusaikaa työmaalla. 2 3

3 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA MONEN TEKIJÄN SUMMA Rakennushankkeessa on valmistelu- ja käynnistysvaihe, suunnitteluvaihe ja rakennusvaihe, joka päättyy vasta lopputarkastukseen. Jokaisessa vaiheessa joudut tekemisiin rakentamisen ammattilaisten kanssa. Rakennushankkeen tavallisimpia rooleja ovat tilaaja, pääsuunnittelija (joka on talonrakennushankkeessa arkkitehti); arkkitehti, rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Suuremmissa hankkeissa mukana voi olla myös rakennusautomaatiosuunnittelija, geosuunnittelija, sisustusarkkitehti, palokonsultti jne. Rakennustyön toteuttaa yleensä urakoitsija ja hanketta voi organisoida myös rakennuttajakonsultti. Ammattitaidon oikeaa käyttämistä on antaa tilaajan määritellä tavoitteet ja käyttää päätösvaltaa, suunnittelijoiden suunnitella ja urakoitsijoiden rakentaa. Tilaaja = rakennushankkeeseen ryhtyvä Tilaaja tunnetaan lainsäädännössä nimellä rakennushankkeeseen ryhtyvä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on käyttää päätösvaltaa ja huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen pitää lain mukaan yhdessä pääsuunnittelijan kanssa varmistaa riittävät edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tilaajan on huolehdittava siitä, että rakentamisessa on otettu huomioon ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteet ja että rakennuspaikka on tarkoitettuun rakentamiseen sopiva. Suunnittelijat Rakennushankkeessa tarvitaan monenlaisia suunnittelijoita. Vastuullisin tehtävä on pääsuunnittelijalla. Muita suunnittelijoita ovat arkkitehtisuunnittelija, rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Pääsuunnittelija Jokaisessa rakennushankkeessa myös valmistalon rakentamisessa pitää lain mukaan olla pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pientalohankkeissa pääsuunnittelijan tehtäviä hoitaa luontevimmin rakennuksen arkkitehti. Hyvän pääsuunnittelijan tärkeimpiä ominaisuuksia on monipuolinen rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvä kokemus. Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa erityissuunnittelijoiden toimintaedellytyksistä ja vastata eri suunnitelmien yhteensopivuudesta. Pääsuunnittelija on mukana rakennushankkeessa koko ajan, aina alkukeskusteluista loppukatselmukseen saakka. Viimeistään pääsuunnittelija on otettava mukaan luonnosvaiheessa tai talotyyppiä valittaessa. PÄÄSUUNNITTELIJALLA ON KOKONAISVASTUU Pääsuunnittelijan Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2 mukaisiin velvoitteisiin kuuluu: Huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon Varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan Huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä Osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa Huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. Arkkitehti Arkkitehdin tehtävä on tuottaa suunnitelma rakennuksen perusratkaisuksi tilaajan kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Hänen vastuullaan on suunnitella rakennuksesta toiminnallisesti ja esteettisesti hyvä kokonaisuus. Arkkitehdin tuottamia suunnitelmia ovat tavallisesti luonnokset, rakennuslupa- ja urakkakyselyasiakirjat sekä työpiirustukset ja -selostukset. Arkkitehti saattaa toisinaan toimia myös rakennuttajakonsulttina eli hankkeen organisaattorina. Tehtävän laajuudesta ja veloitusperusteista kannattaa sopia kirjallisesti etukäteen. Suomen Arkkitehtiliittoon kuuluvat arkkitehdit noudattavat yleisiä rakentamista ja ympäristöä koskevia säädöksiä sekä liiton omia ohjeita ja säännöksiä ammatinharjoittamisesta. Liiton ammattisäännöt velvoittavat vastuuntuntoiseen, tilaajan ja yhteiskunnan edut huomioon ottavaan toimintaan. Muista sopia kirjallisesti työmäärästä ja palkkiosta. Valmiin sopimusmallin löydät tämän oppaan liitteenä tai Rakennustiedon RT-kortista (RT ). Rakennesuunnittelija Rakennesuunnittelija vastaa rakennushankkeessa rakennuksen lujuuslaskelmista ja rakenteiden rakennusfysiikasta eli lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta. Rakennesuunnittelijat toimivat arkkitehdin rinnalla rakennetekniikan asiantuntijoina. LVI-suunnittelija LVI-suunnittelijan tehtäviin kuuluu rakennuksen lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien suunnittelu. Joskus LVI-suunnittelijat toimivat myös rakennusautomaatiosuunnittelijoina. Sähkösuunnittelija Sähkösuunnittelijat suunnittelevat kaiken rakennukseen liittyvän sähköistyksen ja kaapeloinnin, kuten tietotekniikkakaapeloinnit ja valaistuksen, sekä avustavat tarvittaessa valaisinten tyypittämisessä. Urakoitsija Rakentaminen voidaan järjestää monella tavalla. Jos rakennat talosi itse hartiapankilla, olet samanaikaisesti tilaaja, rakennuttajakonsultti ja urakoitsija. Yleisin tapa on tehdä pääosa työstä hartiapankilla ja teettää osa työstä ammattilaisilla, kuten muurareilla ja kirvesmiehillä. Jos teetät rakentamisen ulkopuolisella urakoitsijalla kokonaan, olet tilaaja. Urakoitsijaa valittaessa tarjouksia kannattaa pyytää rakentajilta, joilla on kokemusta samantyyppisistä hankkeista. MISTÄ AMMATTILAINEN SUUNNITTELIJAKSI? Pätevän ammattisuunnittelijan hankkeeseesi löydät Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) ja Arkkitehtitoimistojen Liiton (ATL) jäsenistä: > arkkitehtihaku > toimistohaku arkkitehtitoimistojen omat www-sivut Arkkitehti-lehden pientaloteemanumero kuntien rakennusvalvonnat Tutustu arkkitehdin aikaisempiin töihin ennen valintaa. Muista varmistaa ennen sopimuksen tekemistä suunnittelijan kelpoisuus tehtävään kunnan rakennusvalvonnasta!

4 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Aikataulu- ja budjettiarvion antaminen arkkitehdille mahdollisimman varhain helpottaa työtä. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kestävän kehityksen mukaista rakentamista. Arkkitehdin ammattitaitoon kuuluu tehdä kestäviä ja energiataloudellisia rakenne- ja materiaalivalintoja. Hyvä suunnittelu ottaa huomioon aina rakennuksen elinkaarta ja arvioi ympäristövaikutuksia. Tavoitteeksi kannattaa ottaa myös esteettömyys ja muuntojoustavuus: pitkäikäisellä rakennuksella on vuosikymmenien mittaan monenlaisia käyttäjiä, joista jonkun liikkumis- tai toimintakyky saattaa olla heikentynyt. Mieti etukäteen laatu-, kustannus-, laajuus- ja aikataulutavoitteesi, ja kirjoita ne muistiin. vuoksi arkkitehti voi selittää suunnitelmia lisäksi tietokone- tai pahvimallien avulla. Sinä valitset ehdotuksista yhden tarkempaa luonnossuunnittelua varten. Luonnos Valittua ehdotusta kehitetään edelleen luonnokseksi, jotta rakennuksen soveltuvuutta, rakennettavuutta ja rakennuskustannuksia voidaan tarkemmin arvioida. Luonnossuunnittelun jälkeen rakennuksen sijainti tontilla, toimintojen sijoittelu ja huoneiden koko rakennuksessa ovat selvillä. Myös kustannukset voidaan laskea. PEREHDY SÄÄNTÖIHIN JA MÄÄRÄYKSIIN Kaikkea rakentamista ohjataan lainsäädännöllä. Tärkeimpiä säädöksiä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK). Niissä säädetään mm. yleisistä rakentamista koskevista vaatimuksista sekä suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksista. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi esimerkiksi pääsuunnittelijan kelpoisuuden hankekohtaisesti. Huolellisen rakennuttajan tietolähteitä: Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat erityisesti kohta Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus Rakennustiedon RT-kortisto Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeet Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat 3. TYÖN LAAJUUS MÄÄRÄÄ HINNAN Löydettyäsi sopivan arkkitehdin, keskustele hänen kanssaan perusteellisesti toiveistasi ja tavoitteistasi, sekä esittele hänelle tuleva rakentamispaikkasi. Näiden tietojen perusteella arkkitehti voi tehdä työtarjouksen. Arkkitehdin palkkion suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea työmäärä. Yksinkertaisimmillaan arkkitehdin palvelu voi olla tarpeiden kartoitusta ja kokoamista kirjalliseen muotoon tai avustamista tyyppitalon valinnassa ja talon sovittamisessa tontille. Laajimmillaan palvelu voi sisältää omakotitalon suunnittelun ensimmäisistä ideoista koko hankkeen suunnittelun ja rakennuttamisen hoitamiseen. Työmäärät voivat vaihdella toimeksiannon laajuudesta ja kohteesta riippuen muutamasta tunnista jopa tuhanteen tuntiin. Suuntaa antava arvio tavanomaisen noin 150 neliömetrin omakotitalon arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun vaatimasta työmäärästä on noin 300 tuntia. Pääsuunnittelun tehtävien osuus on tästä karkeasti noin viidennes. ARKKITEHDIN SUUNNITTELUTYÖN VAIHEET Hankesuunnitelma Ehdotukset (1 3 erilaista) Luonnos Pääpiirustukset (rakennuslupaa varten tarvittavat piirustukset) Työpiirustukset (urakkakyselyyn tarvittavat piirustukset) Suunnittelu alkaa tavoitteiden asettamisesta Arkkitehti kartoittaa aluksi tarpeesi ja tontin antamat mahdollisuudet. Arkkitehti voi auttaa sinua tarpeittesi selvittämisessä, asettamisessa ja kirjaamisessa jo ennen varsinaista rakennuksen suunnittelua. Rakennushankkeesi onnistuminen riippuu alkuvaiheen selvityksistä, ja siitä, ja miten hyvin arkkitehti osaa hahmotella niistä toiveittesi mukaisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman. Mihin rakentaa, missä järjestyksessä edetä? Rakennuspaikkasi kaavoitusasioiden selvittäminen ja muut rakennettavuustarkastelut antavat lähtökohdat rakennuksen suunnittelulle ja tontinkäyttöratkaisuille. Rakennuspaikan luonnonolosuhteet, sijainti ja ilmansuunnat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millainen rakennus on ja miten se tontille luontevimmin asettuu. Myös pohjoiseen viettävä metsäinen rinne voi olla erinomainen rakennuspaikka. Ensimmäiseksi selvitetään rakennuspaikan juridinen rakennettavuus, eli salliiko voimassa oleva asemakaava rakentamisen? Saako kaavaillulle paikalle rakentaa ja millaisia lupaprosesseja siihen vaaditaan? Rakentaminen on mahdollista myös asemakaavan ulkopuolisille alueille, vaikka rakennuspaikka ei vielä olisikaan tontti. Arkkitehti voi selvittää haja-asutusalueella suunnittelutarveratkaisun tai asemakaava-alueella poikkeamispäätöksen tarpeen rakennusvalvontaviranomaisilta ja tehdä hakemuksiin tarvittavat asiakirjat. Jos rakentaminen on sallittua, seuraavaksi selvitetään miten se teknisesti onnistuu, minkälainen maaperä rakennuspaikalla on ja miten se vaikuttaa rakennusten sijoitteluun, perustamistapaan ja kustannuksiin. Suunnittelu etenee vaiheittain Arkkitehti voi koota ammattitaitoisen suunnittelijatyöryhmän omien verkostojensa avulla. Taitava arkkitehtisuunnittelija toimii taloudellisesti, optimoi tilankäyttöä ja suosii kestäviä ratkaisuja. Ihan aluksi Ennen suunnittelua pitää selvittää mitä halutaan ja miten hanke toteutetaan. Tiedot kannattaa koota kirjalliseen nk. hankesuunnitelman muotoon. Yksinkertaistetusti hankesuunnitelma on muistiin kirjoitettu kuvaus siitä, mitä halutaan rakentaa. Hankesuunnitelman pitää sisältää ainakin: miten paljon ja mitä tiloja taloon aiotaan rakentaa, missä aikataulussa talo on tarkoitus toteuttaa ja mikä on sen kokonaisbudjetti. Arkkitehti osaa auttaa hankesuunnitelmasi laatimisessa. Ehdotukset Rakennuksen suunnittelu alkaa ehdotusten laadinnalla. Niitä voi olla useita, ja ne laaditaan hankesuunnitelman mukaisiksi. Rakennuksesta voi olla vaikea saada käsitystä pelkkien piirustusten avulla, minkä

5 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Pääpiirustukset Suunnitelmien edistyessä luonnoksia pidemmälle tarvitaan asiantuntijoita mm. rakenteita, sähköjärjestelmiä ja kustannusten laskemista varten. Pääsuunnittelija johtaa erikoissuunnittelijoiden työtä, mutta viime kädessä sinä olet vastuussa hankkeesta. Tiivis yhteistyö arkkitehdin kanssa takaa parhaan lopputuloksen. Rakentamiseen ja yleensä myös muutostöitä varten tarvitaan aina rakennuslupa. Arkkitehti laatii rakennuslupapiirustukset ja voi sovittaessa hankkia myös luvassa tarvittavat liitteet ja asiakirjat yhdessä tilaajan kanssa. Suunnitelmien muuttamista ei pidä pelätä, vaikka rakennuslupa olisi jo haettu ja saatu - seinien siirtely paperilla on helpompaa kuin valmiissa rakennuksessa. Lainsäädännön ja paikallisten määräysten tunteminen ja soveltaminen kuuluvat arkkitehdin ammattitaitoon ja tehtäviin! Työpiirustukset Pääpiirustusten ja rakennusluvan jälkeen arkkitehti laatii itse rakentamista varten tarkemmat työpiirustukset. Niiden pohjalta erityissuunnittelijat laativat rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmat. Näitä kaikkia suunnitelmia tarvitaan urakkatarjousten pyytämistä varten. 4. JA VIIMEIN RAKENTAMINEN Piirustusten jälkeen on aika valita mahdollinen urakoitsija. Arkkitehti voi auttaa valitsemaan urakoitsijoita ja arvioimaan tarjouksia. Rakentajaa valittaessa kannattaa ottaa huomion tarjottu hinta, työn laatu ja kokemus vastaavista hankkeista. Hyvä, hieman kalliimpi rakentaja saattaa lopulta maksaa vähemmän kuin kokemattomampi, halvemman tarjouksen antanut urakoitsija. Laskutyönä vai kokonaisurakkana? Usein pääosa pientalon rakennustöistä tehdään ns. hartiapankilla ja osassa töitä on mukana ammattirakentajia esimerkiksi kirvesmiehiä, sähkö- ja LVI-asentajia tai muurareita. Jos teetät kaiken rakennustyön ammattilaisilla ja maksat tehdyn työn mukaan, puhutaan ns. laskutyöstä. Jos maksat tehdyistä tunneista ja käytetyistä materiaaleista, on erityisen tärkeää varmistaa tekijöiden ammattitaito. Laskutyön etuna on se, että maksat juuri sitä mitä tilaat. Voit myös teettää rakennusaikaisia muutoksia helpommin kuin kokonaisurakassa. Haittana on se, ettet etukäteen voi tarkkaan tietää projektin kokonaishintaa. Kokonaisurakasta puhutaan silloin kun urakoitsijalta pyydetään tarjous valmiiden suunnitelmien mukaisen rakennuksen rakentamisesta. Kokonaisurakka jakautuu rakennus-, putki- ja sähköurakoihin. Urakoitsija antaa urakkatarjouksen yleensä työpiirustustasoisten suunnitelmien perusteella. Kaikista järjestelmistä tarvitaan suunnitelmat, jotta urakoitsija voi antaa sitovan kokonaistarjouksen. Rakennuttajakonsulttina toimiessaan arkkitehti neuvoo sopimusmallin valinnassa, toimii riippumattomana neuvonantajana rakentamisen aikana, hoitaa yhteydet urakoitsijaan ja varmistaa, että rakennus tehdään suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti. Hän neuvoo myös rakennushankkeen valvonnan järjestämisessä. 5. JOSKUS TARVITAAN MUUTOSTÖITÄ Joskus rakennussuunnitelmiin tulee muutoksia, eli lisä- ja muutostöitä, vielä urakkasopimusten solmimisen jälkeen. Näiden muutosten vaikutuksesta alkuperäiseen urakkahintaan on syytä sopia mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä on, että pystyt erottamaan mikä kuuluu alkuperäiseen urakkaan ja mikä on lisä- tai muutostyötä. Ongelmia voi ehkäistä sopimalla asioista kirjallisesti etukäteen. Ongelmien ratkaisemiseen on luotu rakennusalan yhteiset pelisäännöt, mm. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 (RT ) ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ). Jos olet tyytymätön hankkeen jonkun osapuolen tai palkkaamasi arkkitehdin palveluksiin, keskustele asiasta ensin arkkitehdin kanssa. Jos keskustelu ei auta, voit arkkitehteja koskevissa asioissa ottaa yhteyttä Suomen Arkkitehtiliittoon ja Arkkitehtitoimistojen Liittoon. Pyrimme auttamaan myös toimeksiantajan ja arkkitehdin välisissä ristiriitatilanteissa. SUUNNITTELUSOPIMUS 1. Tilaaja ja yhteyshenkilö 2. Arkkitehti ja yhteyshenkilö 3. Kohde 4. Tehtävä Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Rakennuttamistehtävät Valvontatehtävät 4.1 Lisätehtävät mukaan. mukaan. mukaan. mukaan. 5. Suunnitelmien käyttötarkoitus 6. Tulosteet ja aikataulu Ehdotukset /. mennessä Pääpiirustukset /. mennessä Luonnos /. mennessä Työpiirustukset /. mennessä 7. Veloitusperusteet Kokonaispalkkio, sis. alv 22 % Aikapalkkio /h, sis. alv 22 % Lisä- ja muutostyöt /h, sis. alv 22% Alustava työmääräarvio h Muu 7.1 Veloitus-perusteiden tarkistus

6 8. Maksuerät PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA maksuerä, kun sopimus on allekirjoitettu. maksuerä, kun ehdotukset ovat valmiit. maksuerä, kun luonnos on valmis. maksuerä, kun pääpiirustukset ovat valmiit. maksuerä, kun työpiirustukset ovat valmiit. maksuerä, kun 9. Kulujen veloitus Matkakulut mukaan Kopiokulut Muut kulut 10. Maksuehdot päivää netto, viivästyskorko korkolain (633/1982) 4 mukainen enimmäiskorko sopimuksentekohetkellä /. 11. Vastuun määrä ja vakuutus Konsultin vastuu on kuluttajansuojalain mukainen. Konsultilla on laajennettu konsulttivastuuvakuutus. Konsultilla ei ole konsulttivastuuvakuutusta. 12. Muut ehdot 13. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta on laadittu samansanaiset kappaleet molemmille osapuolille. Täydentävin osin sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön kanssa. 14. Paikka ja päiväys tilaaja arkkitehti arkak arkkitehtikonttori oy...13 Arkluopa...14 Artefix oy...15 Avanto Arkkitehdit Oy...16 Avario...17 Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy...18 db-arkkitehdit...19 Arkkitehtitoimisto Merja Eskola...20 Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras...21 AFKS / Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy...22 ASU TALO Suunnittelu...23 Harni Takahashi Oy...24 Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy...25 Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy...26 Arkkitehtitoimisto Huvila Oy...27 IDEARK...28 Arkkitehtitoimisto JOARC...29 Arkkitehtitoimisto Järvi M. Oy...30 Arkkitehdit KH Ky...31 Arkkitehtitoimisto Tapani Kivinen...32 Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto...33 Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy...34 Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri Oy MRN...35 Open Design Oy / ARKK eve sarapää / LAB arkkitehdit Oy...36 Arkkitehtitoimisto Aija Paakkala...37 Arkkitehtuuritoimisto Anne-Marjo Panu...38 POOK Arkkitehtitoimisto Oy...39 Arkkitehtitoimisto Hanna Routa...40 S2 Arkkitehdit...41 Arkkitehtitoimisto Tenho...42 Arkkitehtitoimisto Jussi Tervaoja Oy...43 Arkkitehtitoimisto Juha Tuhkanen Oy...44 Arkkitehtitoimisto Eeva Valla...45 Arkkitehtitoimisto Vartola & Viljamaa...46 Arkkitehtitoimisto Westerback Oy...47 Ympäristösuunnittelu OK Liitteet Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, KSE 1995 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo Pääsuunnittelun tehtäväluettelo 10 11

7 ARKAK ARKKITEHTIKONTTORI OY : arkak arkkitehtikonttori oy Perustamisvuosi: 1976 Asko Kinnunen, Juuso Kinnunen Y-tunnus: Pohjanpolku 3, Espoo Puhelinnumero: (09) , , Pientalosuunnittelu Rivitalot Kerrostalot Julkiset rakennukset Toimisto-ja liikerakennukset Peruskorjaukset Aluesuunnittelu Rakennuttaminen Puurakentaminen Turvallisuussuunnittelu As Oy Blindudd, Espoo As Oy Nuolirinne 4, Espoo Ok-talo Perimaa Turku Villa Aamutuuli, Espoo Ok-talo Mustikka, Kirkkonummi Ok-talo Kuusela, Espoo Asuntomessutalo Aurinkokello, Jyväskylä Asuntomessutalo Turkutalo, Raisio Asuntomessutalo Puun Ajan Talo, Koetalo, Raisio Precut-Plattform järjestelmätutkimus, Tekes Pientalokohteita n. 40 kpl, kesäasuntoja n. 10 kpl TÄSTÄ PUUTTUU cd:lllä teille tulleet kuvat

8 sauna ja askartelutila irtaimisto varasto jäte ARKLUOPA ARTEFIX OY Arkluopa Perustamisvuosi: 2004 Antti Luopa Y-tunnus: Mannerheimintie 94 B 46, Helsinki Puhelinnumero: , (09) Fax: (09) Asuntosuunnittelu - pientalot - vapaa-ajan asunnot Pääsuunnittelijan tehtävät Omatoimirakentaminen Urakkatarjousmenettely Toteutuneita pientaloasuntoja noin 80. Artefix Oy Johanna Sipiläinen, Merja Rukko Y-tunnus: Oravannahkatori 1, Espoo Puhelinnumero: , , Fax: (09) Konsulttivastuuvakuutus: Ei II Artefix Oy on kohteensa toteuttava yritys. Hoidamme haluttaessa kaiken suunnittelusta toteutukseen, luonnoksista sisustukseen. Toimialat: rakennus- ja pääsuunnittelu pihasuunnittelu sisustussuunnittelu rakennuttaminen rakentaminen ja urakointi Talo Palomäki, Helsinki 2008 Talo Seger, Espoo 2008 Loma-asunto, Savonlinna 2008 Erillispientalon peruskorjaus, Espoo

9 AVANTO ARKKITEHDIT AVARIO Avanto Arkkitehdit Oy Perustamisvuosi: 2004 Ville Hara ja Anu Puustinen Y-tunnus: Töölönkatu 38 A, Helsinki Puhelinnumero: Avanto Arkkitehdit Oy on vuonna 2004 toimintansa aloittanut nuori ja innovatiivinen arkkitehtitoimisto. Tarjoamme arkkitehti- ja pääsuunnittelua luonnoksista toteutukseen. Käytössämme on uusin tekniikka ja ohjelmistot. Työskentelemme oliopohjaisesti 3d-mallilla, mikä mahdollistaa havainnekuvien ja määrälaskentatietojen helpon tuottamisen asiakkaalle. Olemme myös perehtyneet matalaenergia- ja passiivitalojen suunnitteluun. Arkkitehtuurimme lähtee aina tilaajan maailmaan eläytymisestä ja ympäristön vaatimusten huomioimisesta. Tehtävämme on luoda onnistunut kokonaisuus rakennushankkeen monen eri osapuolen erilaisista toiveista. Haluamme luoda kestävistä, aidoista materiaaleista elämyksellistä, tilallisesti rikasta arkkitehtuuria. Olemme suunnitelleet useita yksilöllisiä ja laadukkaita pientaloja. Töitämme on julkaistu yli sadassa kotimaisessa ja kansainvälisessä julkaisussa. Lisää tietoa projekteistamme löytyy nettisivuiltamme Omakotitalon perusparannus ja laajennus, Helsinki 2008 Omakotitalo, Lahti 2008 Neljän tuulen tupa, Virrat 2007 Suunnikastalo, Helsinki 2007 Sauna Haavisto historiallisen rakennuksen kunnostus, Espoo 2007 Villa Härkönen, Kangasala 2007 Historiallisen korttelin täydennysrakentaminen, Tammisaari 2007 Navetan muuttaminen kotikylpyläksi, Askola 2007 Sauna Oikkonen, Espoo 2006 Villa Flexible Espoon asuntomessut 2006 Edustushuvila meren rannalla 2006 Villa Lumi, Vihti 2005 Villa Brännskaret, Västanfjärd, ulkosaaristo 2002 Villa Kotilainen, Kivijärvi Avario Perustamisvuosi: 2003 Matti Haikola Y-tunnus: Kirkkokatu 4 A 45, Oulu Puhelinnumero: Avario tarjoaa kattavat arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelut pientalorakentajille. Vastaavan työnjohtajan palvelut, kustannusarviot, avaimet käteen -toteutukset ym. yhteistyökumppaneiden kautta. Katso lisää referenssikohteita internet-sivuilta. Useita kymmeniä toteutettuja pientaloprojekteja pääasiassa Oulun seudulla. Viimeaikaisista projekteista kuvia ohessa: - Tiilitalo, Metsokangas, Oulu, suunnittelu ja toteutus , 250 kem 2 - Kivitalo, Kynsilehto, Oulu, suunnittelu ja toteutus , 250 kem 2 - Puutalo, Kuivasranta, Oulu, suunnittelu ja toteutus , 190 kem

10 ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT DB-ARKKITEHDIT db-arkkitehdit oy / db-arkitekter ab / db-architects ltd Perustamisvuosi: 1989 Dominicus Björkstam Y-tunnus: Tehtaankatu 5, Tammisaari Puhelinnumero: Fax: (019) Arkkitehtitoimintaa vuodesta 1998 alueella Porvoo Turku. Asiakkaitamme ovat pääasiassa yksityishenkilöt. Erikoisosaamistamme on restauroiminen ja peruskorjaaminen sekä vanhojen rakennusten laajennukset. Käytämme suunnitelmissamme terveitä rakennusmateriaaleja ja vaalimme sisäilman laatua. Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy Perustamisvuosi: 2005 Risto Iivonen Y-tunnus: Kuortaneenkatu 5, Helsinki Puhelinnumero: (Björklund), (Iivonen) Fax: (09) Tällä hetkellä toimistoamme työllistävät uudisrakennuskohteet saaristossa ja meren äärellä. Toimistomme tarjoaa myös rakenne- ja sisustussuunnittelupalveluja. Hyödynnämme suunnittelussa mm. Artlantis Render ja ArchiCad ohjelmia, joilla esitämme suunnitelmat asiakkaalle kolmiulotteisesti. AchiCad on suoraan yhteensopiva muiden 2D Cad-ohjelmien kanssa, joten erityissuunnittelu esimerkiksi sähkö- ja lvi-puolella käy mutkattomasti. Toimistossamme työskentelevät Dominicus Björkstam, arkkitehti SAFA, Mikaela Lindblom, rakennusinsinööri, Fransisca Lindholm, sisustussuunnittelija sekä Pia Nurmio, arkkitehtiopiskelija. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme, kerromme mielellämme lisää. Arkkitehtisuunnittelua vuodesta 1978 Suomessa ja Saksassa - tonttien käyttösuunnitelmat - asuntoryhmät - yhdenperheentalot - vapaa-ajan asunnot - korjaus- ja täydennysrakentaminen - sisustussuunittelu Villa Bergkulla, Espoo 2009 Ketjutalo Törmäpääsky, Vantaa 2008 Talo Tuomainen, Vantaa 2008 Talo Halme, Kerava 2008 Villa Schreiber, Dresden 2008 Apartements Goetheallee, Dresden 2005 Haus Kampmeier-Leimkühler, Dresden 2005 Villa am Elbhang, Dresden 2003 Haus Hien, Radebeul

11 ARKKITEHTITOIMISTO MERJA ESKOLA ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy Tiia Ettala ja Francesc Palomeras Y-tunnus: Kalevankatu 31 A 14, Helsinki Puhelinnumero: Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy:ssä toimimme kaikilla perinteisillä arkkitehtisuunnittelun osa-alueilla. Toimenkuvaamme kuuluu mm. asuntosuunnittelu, lisä- ja korjausrakentaminen sekä kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtitoimisto Merja Eskola Perustamisvuosi: 2005 Merja Eskola Y-tunnus: Pasilan puistotie 8, Helsinki Puhelinnumero: Fax: (09) Suunnittelutyön lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tavoitteena on persoonallinen koti, joka on myös selkeä, toimiva ja neliöistä riippumatta avaran tuntuinen. Tärkeää on myös sisä- ja ulkotilojen vaivaton yhteys; kuistit, terassit, parvekkeet ja patiot. Tänä päivänä on erityisen tärkeää, että rakentamisen ratkaisuilla saavutetaan energiatehokas, terve ja riskitön talo. Pitkällä tähtäimellä on suurta hyötyä siitä, että suunnitellaan ja toteutetaan niin sanottu elinkaarikoti, jossa asuminen ja eläminen on helppoa niin vauvalle kuin vaarillekin ja tarpeiden muuttuessa tilojen muuntaminen mahdollista. Talo Sundström, Laajasalo Paritalo Valjastie 8, Suutarila Talo Tuononen, Nurmijärvi Talo Sorri-Suhonen, Espoo Talo Iivarinen, Kerava Talo Ahorinta, laajennus, Vantaa Talo Väisänen, Vantaa Meille on ensiarvoisen tärkeää kuunnella asiakasta ja ymmärtää hänen tarpeensa. Pyrimme yhdessä kiteyttämään rakennuttajan ajatukset ja haaveet toimivaksi ja esteettisesti korkeatasoiseksi suunnitelmaksi. Arkkitehteinä olemme asiakkaan puolella ja tulkitsemme hänelle rakennuspaikan, kaavatilanteen, tilantarpeiden sekä kustannusten haasteet ja edut. Rakennuksen elinkaaren huomioon ottaminen ja ympäristönäkökohdat ovat tärkeä osa työtämme, ja siksi pyrimme suunnitelmissamme toiminnalliseen ja rakenteelliseen joustavuuteen sekä ennen kaikkia terveen järjen käyttöön. Käytämme suunnittelun apuna sekä viivapiirros- että 3D-ohjelmistoja, unohtamatta kuitenkaan perinteisten kynän, paperin ja keskustelun tärkeyttä. Toimistomme on osa Ylähuone-yhteisöä, joka koostuu arkkitehtuurin ja design-alan nuorista ammattilaisista. Loma-asunto, Iniön saaristo, 2009 Sauna ja saunatupa, Asikkala, 2009 Loma-asunto, Längelmävesi, 2009 Loma-asunto, Harjunsalmi, 2009 Pienkerrostaloyhtiön peruskorjaus, Helsinki, 2008 Loma-asunto, Padasjoki, 2008 Kerrostaloasunnon muutostyö, Helsinki, 2006 Kerrostaloasunnon muutostyö, Helsinki, 2005 Vierasmaja, Asikkala, 2005 Tutustu töihimme tarkemmin nettisivuillamme

12 AFKS ASU TALO SUUNNITTELU Suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy / ASU TALO Suunnittelu Harri Halsti arkkit. SAFA Y-tunnus: Oikokatu 2 A 9, Helsinki Puhelinnumero: ASU TALO tuotemerkki on rekisteröity v Merkin käyttöoikeus on ollut vuodesta 2000 myös Suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy:llä; Helsingissä toimivalla arkkitehtuuri-, sisustussuunnittelu- ja insinööritoimistolla. Pientalosuunnittelusta toimistossa vastaavat arkkit. SAFA Harri Halsti ja ins. Heikki Halsti sekä sisustussuunnittelusta sis.arkkit. SIO Raili Halmetmaa-Halsti. Toimiston päätoimialoja ovat koulujen laajennukset ja peruskorjaukset. Toimiston työntekijät ovat tehneet jo 30 vuoden ajan myös pientalosuunnitelmia. Suunnittelemiemme pientalokohteiden joukosta löytyy puurakenteisia ja harkkorakenteisia omakoteja sekä hirsi- ja puurakenteisia loma-asuntoja. Olemme tehneet aina myös pientalojen peruskorjaussuunnitelmia ja laajennuksia. Pääsuunnittelijana autamme muiden suunnittelijoiden valinnassa, huolehdimme suunnitelmien yhteensovittamisen ja tarvittaessa huoltokirjan runko-osan laadinnan. Käytämme Autocad- ja Archicad-ohjelmia Villa-Freese, Aspudden Tukholma 2005 Talo Mannonen, Herttoniemi Helsinki 2006 Villa- Maarit, Henttaa Espoo 2007 Villa-Malla, Porkkalanniemi Kirkkonummi 2008 As. Oy Kulmanotko Talo C, Espoo AFKS / Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy Perustamisvuosi: 1998 Jari Frondelius, Jaakko Keppo, Juha Salmenperä Y-tunnus: Ratakatu 19, Helsinki Puhelinnumero: (09) Olemme nuorekas, ennakkoluuloton ja kokenut suunnittelutoimisto, joka on menestynyt useissa arkkitehtuurikilpailuissa. Suunnittelumme on asiakaslähtöistä ja tähtää hienon talon syntymiseen

13 HARNI TAKAHASHI OY ARKKITEHTITOIMISTO HAROMA & PARTNERS OY Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy Perustamisvuosi: 2004 Renni Haroma, Sebastian Rönnblad Y-tunnus: Linnankatu 16, Turku, Erottajankatu 11 A 23, Helsinki Puhelinnumero: Fax: Harni Takahashi Oy Perustamisvuosi: 2007 Pekka Harni arkkitehti SAFA Y-tunnus: Vironkatu 12 H 44, Helsinki Puhelinnumero: Harni Takahashi Oy on arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto. Toimistomme on arkkitehtitoimistojen liiton ATL:n jäsen. Suunnittelemme asiakkaiden tarpeista ja ympäristön mahdollisuuksista lähteviä yksilöllisiä ratkaisuja: kesähuviloita, omakotitaloja, muutoksia, peruskorjauksia ja kokonaisvaltaisia sisustusksia ekologisia periaatteita kunnioittaen. SAE building, Ashiya, Japani suunitteilla Tyylillisesti pientalokohteemme ovat moderneja, pelkistettyjä ja hengeltään minimalistisia, mutta olemme myös toteuttaneet kohteita joissa rakennukselle on annettu olemukseltaan perinteisempi ilme. Jokainen suunnittelukohde on omanlaisensa tapaus, joille kullekin tulee antaa oma räätälöity funktionsa, luonteensa ja ympäristöön istuva esteettinen ulkoasunsa. Rakennuksen lopullinen olemus syntyy rakentavassa dialogissa meidän ja asiakkaan välillä. Rakennuksen toimivuus on kauneuden alku. Useita omakotitalokohteita mm. Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa, sekä huvila- ja saunakohteita mm. Nauvossa, Merimaskussa ja Rymättylässä. Olemme myös muotoilun ammattilaisia, joten suunnittelemme asiakkaillemme tarvittaessa vaikkapa huonekalut, valaisimet, astiat ja tekstiilit, siis koko ympäristön sen pienimpiä yksityiskohtia myöten. SAE building, Ashiya, Japani pohjapiirros 1. krs ravintola 24 25

14 ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI HEIKKILÄ OY ARKKITEHTITOIMISTO HUVILA OY Arkkitehtitoimisto Huvila Oy Perustamisvuosi: 2006 Katja Maununaho Y-tunnus: Gyldenintie 10 e 71, Helsinki Puhelinnumero: (09) Fax: (09) Olemme vuonna 2006 perustettu arkkitehtitoimisto, toimipaikkamme on Helsingissä. Suunnittelemme taloja ihmisille taloja, jotka ovat kotoisasti asukkaidensa näköisiä ja joissa on juuri oikea tunnelma. Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy Antti Heikkilä Erkontie 5, Järvenpää Puhelinnumero: Yrityksen päätoimiala on rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelu. Erityisosaamisalueena on asuinrakennusten suunnittelu, erityisesti pientalo- ja rivitalokohteet. Asiakaskunta koostuu yksityisasiakkaista, asunto-osakeyhtiöistä ja rakennusliikkeistä. Toimisto on tehnyt paljon myös vanhojen rakennusten korjaus- ja laajennussuunnitelmia. Ryhmärakentaminen: 2007 Rivitalo As Oy Helsingin Hallainaukio, Myllypuro Pientaloja: 2006 Espoon asuntomessut: messutalo Terca 2007 Talo Symppis, Veikkola Kirkkonummi 2008 Talo Paasi, Tammisalo Helsinki 2008 Keräilijän koti, Lahti 2009 Punainen talo, Kuninkaanmäki Vantaa 2009 Oma Tupa, Malmi Helsinki Asuntomuutokset: 2006 Asunto, Töölöntulli 2007 Asunto, Haaga 2007 Rintamamiestalon laajennus, Tammisalo 2007 Pientalon muutos, Kirkkonummi 2009 Saunatupa pientaloon, Puistola 2009 Kattohuoneiston muutos, Tanger Marokko Loma-asunnot: 2006 Huvila Reksaari, Velkua 2007 Siirtolapuutarhamökki, Oulunkylä 2008 Hiihtomökki, Ylläs 2009 Kesäasunnon laajennus Liettinen, Velkua Arkkitehti- ja pääsuunnittelun lisäksi toimistolla on kokemusta myös rakennuttamisesta sekä hyvä suhdeverkosto rakennusalan eri toimijoihin

15 IDEARK ARKKITEHTITOIMISTO JOARC IDEARK / Archmaker Oy Perustamisvuosi: 1994 Juska Junttila Y-tunnus: Tuulaspolku 5, Helsinki Puhelinnumero: Fax: (09) Lämpimän tyylikästä arkkitehtuuria/ sisustussuunnittelua. Katso: Deko 4/06, Avotakka 7/06, Glorian koti 11/07 Omakotitaloja: Helsinki, Espoo, Hanko, Oulu Loma-asuntoja: Tammisaari, Inkoo, Pickala, Hailuoto, Luosto Huoneistouudistukset: Katajanokka, Haukilahti, Iivisniemi Arkkitehtitoimisto JOARC Joanna Maury-Ahola Lauttasaarentie 54 A, Helsinki Puhelinnumero:

16 ARKKITEHTITOIMISTO JÄRVI M. OY ARKKITEHDIT KH KY Arkkitehtitoimisto Järvi M. Oy Marketta Järvi Oravannahkatori 1, Espoo Puhelinnumero: (09) , Toimiston suunnittelualana on pientalot ja niiden laajennukset, loma-asunnot ulkosaaristosta tunturiin, korjausrakentaminen ja sisustussuunnittelu. Työn lähtökohtana on asiakas toiveineen ja ympäristö mahdollisuuksineen, taustalla on useiden vuosien työ alalla. Lisää tietoa: Arkkitehdit KH Ky Perustamisvuosi: 1991 Heidi Mäkeläinen Y-tunnus: Paciuksenkuja 1, Helsinki Puhelinnumero: (09) Fax: (09) Toimistomme on perustettu 1991 ja on ATL:n jäsen. Suunnittelemme pientaloja, vapaa-ajanasuntoja, omakotitalojen laajennuksia ja peruskorjauksia sekä asuntojen ja toimitilojen muutossuunnittelua niin pääkaupunkiseudulle kuin pidemmällekin. Hallitsemme myös erityisasumisen vaatimukset. Suunnittelutyössä käytämme ArchiCad ohjelmaa, joka mahdollistaa suunnitelmien havainnollistamisen mallinnuskuvien avulla. Toimimme myös pääsuunnittelijana kohteissamme

17 ARKKITEHTITOIMISTO TAPANI KIVINEN ARKKITEHTUURITYÖHUONE HEIKKI KOIVISTO Arkkitehtitoimisto Tapani Kivinen Tapani Kivinen, arkkitehti SAFA ARK168 Y-tunnus: Sisukaurankaari 6 b 7, Vantaa Puhelinnumero: Yli 27 vuoden aikana yli 110 toteutettua hanketta: - omakoti- ja paritaloja - lomarakennuksia - uudisrakennuksia - laajennuksia - korjauksia - maaseudulle - kaupunkeihin Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto Tmi Perustamisvuosi: 1998 Heikki Koivisto Y-tunnus: Salpausseläntie E 79, Helsinki 71 Puhelinnumero: (09) , Konsulttivastuuvakuutus: ei Pääsuunnittelijantehtävät: kyllä Toimistoni suunnittelee pientaloja, kesähuviloita ja asuntojen muutoksia. Teen rakennuslupapiirustuksia, työpiirustuksia ja rakennusosapiirustuksia. Talo Keltto, Pispala, Tampere 1980 Talo Sinervä, Rajakylä, Vantaa 1985 Talo Nurmi, Kuninkaala, Vantaa

18 ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY ARKKITEHTITOIMISTO MARJA-RIITTA NORRI OY MRN Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy Perustamisvuosi: 1988 Pet Michael, arkkitehti SAFA Y-tunnus: Kääntöpiiri 2 B, Espoo Puhelinnumero: (09) , Fax: (09) Ihmisille heidän näköisiään taloja: TOIVE TAVOITE OIVALLUS RATKAISU RUNKO TOTEUTUS - aineistolähtöinen suunnittelufilosofia: ratkaisut kehitetään rakennuttajan kirjallisen lähtöaineiston, olemassa olevan ympäristön ja taloudellisten raamien puitteissa vaiheittaisessa vuorovaikutuksessa rakennuttajan ja rakennusvalvonnan kanssa - suunnitteluvaiheet havainnollistetaan 3D-visualisoinnein moderneilla CAD-työasemilla - toimiston päätoimiala asuinrakennusten suunnittelu, painopisteenä pientalot - pientalosuunnitelmia kaikilla runkovaihtoehdoilla - tarvittaessa yhteistyöverkostosta kilpailutetaan kokeneet rakenne- ja lvis-suunnittelijat sekä vastaavat mestarit - toteutettuja pientaloasuntoja noin 400, joista Espoossa noin 120, loput muualla pääkaupunkiseudulla, kehyskunnissa ja eri puolilla Suomea - poimintoja toteutuksista kotisivuillamme: Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri Oy MRN Perustamisvuosi: 2000 Marja-Riitta Norri Y-tunnus: PL 594 (Urho Kekkosen katu 3 A), Helsinki Puhelinnumero: Toimiston suunnittelutyön lähtökohtia ovat tilojen tulevat käyttäjät ja rakennetun ympäristön identiteetti. Tavoitteena on 2000-luvun paikan hengen luominen yhdistämällä arkkitehtuurin perinnettä ja tulevaisuuden visioita kauniiksi ja toimiviksi tiloiksi, jotka on toteutettu kestävällä rakentamisen tekniikalla. Ks

19 OPEN DESIGN OY / ARKK EVE SARAPÄÄ / LAB ARKKITEHDIT OY ARKKITEHTITOIMISTO AIJA PAAKKALA Open Design Oy / ARKK eve sarapää / LAB arkkitehdit Oy Perustamisvuosi: 1997 / 2005 / 1989 Katri-Liisa Pulkkinen / Eve Sarapää / Ari Bungers Y-tunnus: / / Kalevankatu 31 A, Helsinki Puhelinnumero: / / Fax: (09) näkymä keittiöstä olohuoneeseen läpi terassille kuraeteinen Luova ja ammattitaitoinen työyhteenliittymä - toimiva, moderni tila - asuntosuunnittelu - energiatehokkuus - sisustussuunnittelu - korjausrakentaminen - muutossuunnittelu - pääsuunnittelu avoin vihertila akvaario takka talon levyinen katettu terassi käynti terassille Arkkitehtitoimisto Aija Paakkala Perustamisvuosi: 1986 Anneli Paloniemi Y-tunnus: Välskärinkatu 7 A 17, Helsinki Puhelinnumero: Fax: Suunnittelukohteitamme ovat: - pientalot - loma-asunnot ja saunat - pientalojen korjaukset, muutokset ja laajennukset - kuistit, ullakot - huoneistomuutokset - taloyhtiöiden julkisivu- ym korjaukset - Päärakennus, piharakennus ja rantasauna, Tammisaari Loma-asunto, Dragsfjärd Omakotitalon laajennus ja muutos, Espoo Loma-asunto, Kittilä

20 ARKKITEHTUURITOIMISTO ANNE-MARJO PANU POOK ARKKITEHTITOIMISTO OY POOK Arkkitehtitoimisto Oy Perustamisvuosi: 1997 Pentti Raiski SAFA ARK 832, Katariina Rautiala SAFA ARK 1035 Y-tunnus: Snettansintie 15, Espoo Puhelinnumero: Fax: ARVOT: Uskomme rakenteellisesti rationaaliseen, innovatiiviseen ja toiminnallisesti selkeään arkkitehtuuriin. Arvostamme innovaatiota, rohkeutta luoda uutta ja herkkyyttä tehdä oikeita valintoja. Valokuva: Antti Hahl Valokuva: Antti Hahl SUUNNITTELU: Suunnittelemme koteja kivestä, puusta, tiilestä ja teräksestä. Tarjoamme hankkeeseen kattavan ja kokeneen arkkitehti- ja pääsuunnittelun. Suunnittelussamme hyödynnämme tehokkaimpia 3D-tietomallinnusohjelmistoja joilla saavutetaan havainnollinen ja ristiriidaton suunnitteluprosessi. Suunnitteluratkaisulla sidotaan tulevat rakennuskustannukset, vaikutetaan merkittävästi kiinteistön tulevaan arvoon ja elinkaareen. Ammattitaitoisella suunnittelulla saavutetaan yhteisesti sovittu tavoite onnistuneesti. Arkkitehtuuritoimisto Anne-Marjo Panu Perustamisvuosi: 1989 Anne-Marjo Panu Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1C/63, Helsinki Puhelinnumero: KESTÄVÄ KEHITYS: Rakennuksen keskeiset elinkaarikustannukset muodostuvat energiakulutuksesta ja ylläpidosta. Nämä molemmat määritellään suunnittelutyöllä. Hyvin suunniteltu ja rakennettu kohde on hyvä ja kestävä investointi. Annamme mielellämme lisätietoja toimistostamme ja suunnittelustamme. Tervetuloa keskustelemaan. Yli 40 valmista tai rakenteilla olevaa yksilöllisesti suunniteltua pientalokohdetta. Muu rakentaminen ja lisätietoja kts. Arkkitehtisuunnittelu: pientalot, loma-asunnot, sisustukset ja kalusteet, pihat ja puutarhat sekä peruskorjaukset. Ateljee/asuinrakennus Siemen, hirsirakennus, 1. vaihe, Vihti 2008 Puurakenteinen huvimaja pientalon puutarhaan, Turku 2007 Talo Kanttori, mallipientalovaihtoehtoja talotehtaan toteutusta varten, Turku 2006 Sauna Pläkki, puurakenteinen pihasauna, Isokyrö 2005 Kahden kerrostaloasunnon saneeraus- ja sisustussuunnitelma, Eerikinkatu, Helsinki 2004 Puu-ja tiilirakenteinen pientalo ja sen täydennyssuunnitelma, Laihia 1989/ 2003 Hirsirakenteinen loma-asunto, puusaunan peruskorjaus, Vihti 2002 Kiinteitä kalusteita Puu-Käpylän perheasuntoon, Helsinki 2001 Hirsirakenteinen maatilan päärakennus, Sodankylä

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Marraskuu 2007 KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI Seuraava Teemanumero Franchising 10.11. KIINTEISTÖJÄ OSAKESALKKUUN Kiinteistösijoittaminen

Lisätiedot

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja.

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja. Rakentajan RAKENTAJAN TIETO Tieto Savon 2/2010 Messujakelu: Asuntomessut Kuopiossa 16.7.-15.8.2010 KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu

Lisätiedot

KOVA KYSYNTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNNOISTA! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004 ILMAINEN ARVIOINTI!

KOVA KYSYNTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNNOISTA! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004 ILMAINEN ARVIOINTI! KRA0701 13.3.2007 20:34 Sivu 1 Julkaisija: Rakennustieto Oy Helsinki 2007 Hengitä vain puhdasta ilmaa UUTUUS FRESH TL-F SEINÄVENTTIILIT Uusissa FRESH TL-F -venttiileissä on aiempia malleja edistyksellisempi

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen T E E M A L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011 Pientalorakentaminen SISÄLTÖ 6B 2011 Toimittajalta Pientalorakentaminen kertoo jo sanana, miten se eroaa muusta rakentamisesta.

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla 3/2013 Infratyönjohtajilla on kysyntää Ryhmärakentamisen suosio kasvaa Tikkurilassa piisaa palavereja Älyä putkeen Kuopiossa Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita Energiatehokkuutta Hyvinkään

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Ammattilaisille 8 Rakennus on osiensa summa 12 Passiivitalo tiilestä ja harkosta 16 Energiatehokkuus ei saa viedä mukavuutta 24 Oma tupa urbaanisti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

LUOTETTAVAT BioDisc - JÄTEVEDENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖN KAIKKIEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

LUOTETTAVAT BioDisc - JÄTEVEDENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖN KAIKKIEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Huhtikuu 2007 Kodin Rakennustieto 1 Kevät 2007 Tampere Julkaisija: Rakennustieto Oy LUOTETTAVAT BioDisc - JÄTEVEDENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖN KAIKKIEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Etuja sinulle: Klargesterilla

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA RAKENNUSMAAILMA KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu ja kotikäynti (mallikuvan tasoiset suunnitelmat maksutta) 1 Savon Seudun 1/2010 Messujakelu:

Lisätiedot

RAKENNUS-EXTRA. Koulukatu kt 46,5 m². 2h, kk, peruskuntoinen 1. asuinkerroksen. Harjupolku rt 37,0 m². Järjestä liikuttava NYT SE ON TÄÄLLÄ

RAKENNUS-EXTRA. Koulukatu kt 46,5 m². 2h, kk, peruskuntoinen 1. asuinkerroksen. Harjupolku rt 37,0 m². Järjestä liikuttava NYT SE ON TÄÄLLÄ Pohjois-Karjalan Yritys- maailma Huhtikuu 1/2014 RAKENNUS-EXTRA Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija

Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija Hinta 6,50 1 Tiili tulee vielä! Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija ja puolestapuhuja jo 40 vuoden ajan. Hän on myös nähnyt tämänkin tuotantoalan myllerryksen, kuinka 60 suomalaista tiilitehdasta

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Plaani. 3 2012 Valaistus

Plaani. 3 2012 Valaistus Plaani 3 2012 Valaistus OnnShop Mobiili Kaikki kännykässäsi OnnShop Mobiili on Onnisen uusi verkkokauppasovellus älypuhelimille ja tableteille. OnnShop Mobiilista löydät kaikki Onnisen varastotuotteet

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Enemmän kuin Rautakauppa RAKENTAJAN OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Saman katon alta Talopaketit muuttovalmiina Rakennussuunnittelu ja lupakuvat Sisustus- ja kalustesuunnittelu Asennuspalvelut ja

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN Työn tekijä: Ville Multamäki Työn valvoja: Pekka Tommila Työ hyväksytty:.. 2008 Pekka Tommila yliopettaja

Lisätiedot