Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat"

Transkriptio

1 Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Hyväksytty Valtuusto Voimaantulopäivä Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto. 1 Liittymismaksut Liittymismaksut oikeuttavat liittymään vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Liittymismaksut ovat siirto- mutta ei-palauttamiskelpoisia ja sisältävät arvonlisäveron. Liittymismaksut määrätään vain, jos rakennus liitetään vesi- ja/tai viemäri/hulevesi johtoon. Vesiliittymismaksun määräytyminen koko kunnan alueella ja viemäri- ja hulevesiliittymismaksun määräytyminen asemakaava-alueella Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti: L = k * A *p *yl A = rakennusluvan mukainen kerrosala. Liittymismaksua määrättäessä vähimmäiskerrosala on 100 m². p = palvelukerroin. Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin palvelukerroin on 1,0. Osakertoimet ovat: Vesi 0,4 Viemäröinti 0,6 Jätevesi 0,4 Hulevesi 0,2 Yhteensä 1,0 k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: Omakotitalo/maatilan asuinrakennus 6 Rivitalo tai muu kytketty pientalo 6 Asuinkerrostalo 4 Asuinliiketalo 3 Liikerakennus 3 Teollisuusrakennus 1 1 Teollisuusrakennus 2 3 Julkinen rakennus 3 Omakotitalon talousrakennus 4 Maatalouden talousrakennus 4 Vapaa-ajan rakennukset 12 Teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä. Teollisuuslaitos 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista. (Erityiskuluttajien eli esim. runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien kertoimet määritellään tapauskohtaisesti.) Haja-asutusalueen viemäriliittymismaksun määräytyminen vahvistetuilla viemärin toimintaalueilla Haja-asutusalueen viemäriliittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden, palveluiden käytön ja sijainnin perusteella seuraavasti: L = A *p *k * s *yl

2 A = rakennusluvan mukainen kerrosala. p = viemärin palvelukerroin on 0,4 k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: Omakotitalo/maatilan asuinrakennus 6 Rivitalo tai muu kytketty pientalo 6 Asuinkerrostalo 4 Asuinliiketalo 3 Liikerakennus 3 Teollisuusrakennus 1 1 Teollisuusrakennus 2 3 Julkinen rakennus 3 Omakotitalon talousrakennus 4 Maatalouden talousrakennus 4 Vapaa-ajan rakennukset 12 Teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä. Teollisuuslaitos 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista. (Erityiskuluttajien eli esim. runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien kertoimet määritellään tapauskohtaisesti.) s = sijaintikerroin 3,1 (kertaisuus asemakaava-alueen viemäriliittymismaksuun) Yli :n yli menevästä liittymismaksun osasta otetaan huomioon 25 %. Kunta hyvittää kiinteistökohtaisesta jätevedenpumppaamosta Mikäli useampi liittyjä voi liittyä samaan pumppaamoon, jaetaan edellä mainittu hyvitys liittyjien kesken. Kiinteistö, joka sijaitsee vahvistetun viemärin toiminta-alueen ulkopuolella, voi myös liittyä kunnan verkostoon teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Liittymismaksujen yksikköhinta Liittymismaksujen yksikköhinta (yl) 4,00 (alv 0 %) euroa/k-m2 ja verollinen 4,92 (alv 23 %) euroa/k-m2. Lisäliittymismaksu Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 20 % tai 30 k-m2 ja muutoksessa otetaan huomioon se, kumpi ehto täyttyy ensin. Muutosta/muutoksia verrataan aina aiemmin määrättyyn ja maksuunpantuun liittymismaksuperusteeseen. Perusmaksu Perusmaksun määräytymisperuste Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella vedelle sekä jätevedelle (euroa/ vuosi) seuraavasti; Mittari Veden perusmaksu /vuosi (alv 0 %) Veden perusmaksu /vuosi (alv 23 %) Jäteveden perusmaksu /vuosi (alv 0 %) Jäteveden perusmaksu /vuosi (alv 23 %) 20 mm 40,00 49,20 40,00 49,20 25 mm 58,00 71,34 58,00 71,34 30 mm 72,00 88,56 72,00 88,56

3 40 mm 86,00 105,78 86,00 105,78 50 mm 116,00 142,68 116,00 142,68 Perusmaksua peritään jatkuvasti siitä lähtien, kun kiinteistö on liitetty laitoksen verkostoon. 3 Käyttömaksu Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat: Vesi: Euroa/ m3 Vesi: euroa/m3 (alv 23 %) Jätevesi euroa/ m3 1,15 1,41 1,75 2,15 Jätevesi Euroa/ m3 (alv 23 %) Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella. 4 Poikkeukset Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja. 5 Viivästyskorko ja perimiskustannukset Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan. Palvelumaksut Hyväksytty Valtuusto Voimaantulopäivä Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos perii tässä palvelumaksuhinnastossa sanottuja maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. 1 Vesimittarin tarkistusmaksu Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on: 36 (alv 0 %)/tarkistuskerta, 44,28 (alv 23 %)/tarkistuskerta.

4 2 Vesimittarin luentamaksu Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. Vesimittarin luentamaksun yksikköhinta on: 20 (alv 0 %)/luentakerta, 24,60 (alv 23 %)/luentakerta. 3 Tonttijohtojen rakentamismaksut Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen rakentamisesta, kunnossapidosta, uudelleen rakentamisesta ja edellä mainittuihin kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen rakentamismaksuja. Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. 1) Laitoksen kiinteistön laskuun suorittamat työt (laitoksen ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella) peritään asiakkaalta laitokselle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaisesti lisättynä 12 %:n yleiskustannuslisällä. 2) Kiinteistön laitoksella teettämät työt peritään asiakkaalta laitokselle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaisesti lisättynä 12 %:n yleiskustannuslisällä. Perinnässä otetaan huomioon alv 23 %. 4 Venttiilin sulkeminen ja avaaminen Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa. Venttiilin sulkemis- ja avaamismaksun määräämisperusteet ovat seuraavat: Veden toimituksen keskeyttäminen asiakkaan maksuvelvollisuuden laiminlyönnistä. Asiakkaan pyynnöstä aiheutuva venttiilin sulkeminen ja avaaminen. Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät seuraavasti: Venttiilin sulkeminen 20 (alv 0 %), 24,60 (alv 23 %). Venttiilin avaaminen 20 (alv 0 %), 24,60 (alv 23 %). 5 Asiakkaan tilaamat työt Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita tässä hinnastossa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset liittyjältä tai muulta asiakkaalta laitokselle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaisesti lisättynä 12 %:n yleiskustannuslisällä. Perinnässä otetaan huomioon alv 23 %. Vesihuoltolaitoksen suorittamasta tonttijohtojen sulatuksesta peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset liittyjältä tai muulta asiakkaalta laitokselle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaisesti lisättynä 12 %:n yleiskustannuslisällä. Perinnässä otetaan huomioon alv 23 %. Muut perittävät maksut: Vesimittarin irrotus asiakkaan pyynnöstä 20 (alv 0 %), 24,60 (alv 23 %). Vesimittarin kiinnitys asiakkaan pyynnöstä 20 (alv 0 %), 24,60 (alv 23 %).

5 6 Viivästyskorko ja perimiskustannukset Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan. Forssan vesihuoltoliikelaitos Taksat alkaen Yleistä Kaikki tässä taksassa esitetyt maksut perustuvat vesihuoltolain (119/2001) 19 :n mukaisiin maksuihin. Taksat eivät sisällä arvonlisäveroa, (verollinen hinta suluissa). Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. Forssan vesihuoltoliikelaitoksen, jota jäljempänä kutsutaan laitokseksi, jokaisessa laskussa veron osuus on erikseen ilmoitettu, ellei kysymyksessä ole veroton palvelu tai myynti. Vesimaksu Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,28 /m 3 (1,59 ) Jätevesimaksu Liittyjältä peritään käyttömaksua 1,88 /m 3 (2,33 ) kultakin lasketulta vesikuutiometriltä. Tapauksissa, joissa edellä esitetyn mukaisesti määrättyä maksua on kiinteistöstä johdettavan jäteveden poikkeuksellisen laadun tai määrän vuoksi tai muusta erityisestä syystä ilmeisesti pidettävä kohtuuttoman suurena tai kohtuuttoman vähäisenä, tai jos veden määrää ei voi sopivasti mitata, määrätään käyttömaksu ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja viemäristä saatava hyöty. Lietteen vastaanotto Umpikaivoliete vastaanottopisteeseen, 2 m 3 :n käyttömaksu. Sakokaivoliete vastaanottopisteeseen 5 m 3 :n käyttömaksu. Rasvan ja muun orgaanisen aineen vastaanotto mädättämöön 33,60 e/m 3 (41,66e). Perusmaksu Varsinaisten kulutus- ja käyttömaksujen lisäksi peritään liittyjältä vuodessa vesimittarin koon mukaan perusmaksua seuraavasti: Mittarikoko (NS) 20 mm 40 kertaa laskutusajankohtana voimassa oleva kulutusmaksu 25 mm 70 " 30 mm 100 " 40 mm 150 " 50 mm 200 " 80 mm 350 " 100 mm 600 " 150 mm 800 " Mikäli liittyjä haluaa varustaa mittarin impulssilaskimella, kuuluu sen hankinta- ja kunnossapitokustannukset liittyjälle. Vesimittarin tarkastusmaksu Vesimittarin tarkastuksesta peritään liittyjältä tarkastusmaksu, joka on kaksi (2) kertaa kyseisen vesimittarin mittarimaksu. Tarkastusmaksu määrätään laskutusajankohtana voimassa olevan kulutusmaksun perusteella. Vesimittarin korjausmaksu Vesimittarin korjausmaksu peritään jäätyneen tai muuten vaurioituneen mittarin korjaamisesta. Maksu on neljä (4) kertaa kulloinkin voimassaoleva perusmaksu.

6 Vesimittarin ylimääräinen luenta Laitos perii ylimääräisestä mittarinluennasta maksun, jonka suuruus on 30 kertaa kulloinkin voimassa oleva kulutusmaksu. Tonttivesijohdon sulkeminen ja avaaminen Liittyjältä peritään vesijohtoverkosta erottamisen tai uudelleen liittämisestä aiheutuneiden kulujen peittämiseksi maksu, jonka suuruus on molempien osalta 50 kertaa kulloinkin voimassa oleva kulutusmaksu. Tämä maksu peritään myös silloin, kun tonttivesijohto joudutaan sulkemaan tai avaamaan kuluttajan tilauksesta tai hänen aiheuttamansa vian takia. Vesimittarin poisto, asennus tai säilytykseen ottaminen Liittyjältä peritään ko. töiden osalta maksu, joka on 50 kertaa kulloinkin voimassa oleva kulutusmaksu. Maksu peritään, kun liittyjä haluaa tilapäisen käyttökatkoksen ajaksi ottaa mittarin pois pakkasen tai muun vaaran johdosta. Laitos suorittaa poistamisen tai uudelleen asentamisen taksan mukaisesti. Sprinklermaksu Kiinteistön sammutuslaitteiden kokeilemisesta, sekä kiinteistökohtaisen sammutusveden järjestämisestä laskutetaan vuosittain sammutusvesilaitteiston mitoitusvesimääristä riippuen seuraavasti: Mitoitusvesimäärä " < l/min 600 m 3 : n kulutusmaksu " " l/min 800 m 3 : n kulutusmaksu " > l/min 1000 m 3 : n kulutusmaksu Tonttijohtomaksu Tonttijohtomaksulla peritään ne kustannukset, jotka aiheuttavat yleisillä alueilla tapahtuvista tonttijohtojen rakentamisista. Tonttijohtomaksu määräytyy seuraavasti vain silloin, kun tonttijohdot on rakennettu muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Vesijohto Jätevesiviemäri Sadevesiviemäri Tonttijohtomaksu 650 e(806e) 750 e(930e) 350 e(434e) 1750 e(2170e) Em. tonttijohtomaksu koskee omakoti- ja paritaloja. Mikäli kysymyksessä on kerros- tai rivitalo, jossa huoneistojen lukumäärä on 20 tai pienempi on tonttijohtomaksu edellinen kerrottuna kahdella. Jos huoneistojen lukumäärä on suurempi kuin 20 on kerroin kolme. Vesi- ja viemärijohdon liittymismaksut Liittymismaksuilla peritään ne kustannukset, jotka aiheutuvat yleisillä alueilla tapahtuvien runkojohtojen rakentamisesta. Liittymismaksusta veden osuus on 40 %:a ja viemärin osuus on 60 %:a -omakotitalo -maatila, karjatalous -rivitalo, enintään 3 asuntoa -jokaiselta rivitalon lisäasunnolta -kerrostalo enint. 20 asuntoa -jokaiselta kerrostalon lisäasunnolta e(3.323,20e) e(3.744,80e) e(3.744,80e) 440 e(545,60e) e(11.234,40) 440 e(545,60e) Liikerakennukselta: Kaavalla K x A x (vesi-, + jätevesitaksa) k= 1, kiinteistössä voi olla työsuojelun ja/tai tuotannon vaatimat käyttövesipisteet k= 3, muut ratkaisut A= kaavanmukainen rakennusoikeus

7 Kiimassuon jätehuoltoalueen yritystonteilta peritään liittymismaksua oikeudesta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon 0,60 e(0,74e) tontin pinta-alan neliömetriltä. Sprinklerin liittymismaksu Sprinklerin liittymismaksulla peritään ne kustannukset, jotka aiheutuvat sammutusveden riittävyyden. Maksulla peritään ne kustannukset, jotka aiheutuvat sammutusveden riittävyyden varmistamisesta sammutustilanteessa. Liittymismaksun suuruus on 5 x sammutuslaitteiston koestusmaksu. Liittymismaksut peritään kokonaisuudessaan ennen kuin kiinteistö liitetään vesijohtoon. Laskutöiden veloitusperusteet Muista kuin tässä taksassa yksilöidyistä liittyjän kustannettavista tai laitokselta tilaamista työsuorituksista peritään työstä aiheutuneista palkka- ja materiaalikustannuksista 130 %, kone-, kuljetuskustannuksista 115 % sekä yleiskustannuksista 110 %. Lisäksi laskuun lisätään lain mukainen arvonlisävero. Viivästyskorko ja muistutusmaksu Jos tämän taksan mukainen maksu ei tapahdu määräaikana, peritään yliajalta lainsäädännön mukainen viivästyskorko ja 5 e:n suuruinen perimismaksu. Laskutusrajat Laskutusrajan suuruus on 20 e, jota pienemmät veloitukset ja hyvitykset siirtyvät vesi- ja jätevesilaskuissa seuraavaan laskuun lukuun ottamatta eräitä työlaskuja, sekä kuluttajan vaihtuessa tai erotessa tehtävää loppulaskua. Tammelan kunnan vesihuoltolaitos Tammelan kunnan teknisen lautakunnan hyväksymä Voimaan tulo Vesihuoltolaitos perii toiminta-alueellaan liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto. 1 Liittymismaksu Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero 24 %. Liittymismaksun määräytyminen Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy maksuluokkien ja kiinteistöjen kertoimien mukaan seuraavasti: Kiinteistötyyppi: Kiinteä maksu Kerroin k alv 0 % alv 24 % Omakotitalo <= 150 k-m ,00 Omakotitalo k-m ,00 Omakotitalo tai paritalo < 450 k-m ,00 Rivitalo ja omakoti- tai paritalo >= 450 k-m2 4 Asuinkerrostalo 3

8 Asuinliiketalo 3 Liike- ja toimistorakennus 3 Julkinen rakennus 3 Teollisuus, jossa on vain sosiaalivesi Kuitenkin väh (4.960,00 ) 1 Teollisuus, jossa myös muuta vedenkäyttöä Kuitenkin väh (7.440,00 ) 3 Maatalouden talousrakennus 4 Liittymäkohtainen maksu Muut liittymismaksut: alv 0 % alv 24 % Vesiliittymä Kytö-Kirkonkylä-Lamala taajaan rakennetun alueen (liitekartta) ja asemakaavoitetun alueen ulkopuolella <= 300 k-m2 Jätevesiliittymä Kytö-Kirkonkylä-Lamala taajaan rakennetun alueen ulkopuolella (liitekartta) <= 300 k-m , ,20 Liittymismaksu (L) määrätään laskentakaavalla: L = A*k*m, jossa; A = kiinteistön kerrosala tai laajennuksen kerrosala (m2) k = kiinteistötyypin kerroin m = liittymismaksun perusyksikkö, jonka arvo on 3,33 / m2 Vapaa-ajan rakennukset rinnastetaan liittymismaksun osalta omakotitaloihin. Liittymismaksu mahdollistaa liittymisen vesijohto- ja jätevesiverkostoihin sekä myös hulevesiverkostoon silloin kun hulevesiverkostoon voidaan liittyä. Kiinteistötyyppien mukaan määräytyvä liittymismaksu jakautuu veden-, jätevedenja huleveden osalle siten, että liittymismaksuna peritään vesijohtoliittymästä 40 %, jätevesiliittymästä 40 % ja hulevesiliittymästä 20 % kiinteistötyypin mukaisesta maksusta, mikäli kiinteistö ottaa vain osan liittymistä. Rakenteiden tai sellaisten laitosten joiden kerrosalaa ei voida määrittää tai se johtaa kohtuuttomaan korkeaan tai alhaiseen maksuun. Liittymismaksusta päätetään liittymisestä saadun hyödyn mukaan. Liittymismaksu on siirtokelpoinen, eli se siirtyy kiinteistön uudelle omistajalle omistajan vaihdon yhteydessä siten, kun Tammelan kunnan vesihuoltolaitoksen yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Liittymismaksuun, lisätään kunkin hetken verokäytännön mukaiset verot. Liittymismaksu suoritetaan, kun liittymissopimus liittyjän ja laitoksen kesken on allekirjoitettu. Lisäliittymismaksua peritään, jos kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan tai muun kuin kiinteistötyyppi omakotitalo kerrosala lisääntyy vähintään 10 %. Muusta kuin taksan mukaisesta liittymismaksusta päättää tekninen lautakunta tapauskohtaisesti. Sprinklerin liittymismaksu Sprinklerin liittymismaksulla peritään ne kustannukset, jotka aiheutuvat sammutusveden riittävyyden järjestämisestä. Maksulla peritään ne kustannukset, jotka aiheutuvat sammutusveden riittävyyden varmistamisesta sammutuslaitteessa. Liittymismaksun suuruus on 5 x sammutuslaitteiston koestusmaksu.

9 2 Veden ja jäteveden perusmaksu Perusmaksut määräytyvät kiinteistön vesimittarin tai jätevesimittarin koon perusteella seuraavasti: Vesimittarin koko Veden perusmaksu ( / vuosi) Jäteveden perusmaksu ( / vuosi) alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % 20 mm 50,00 62,00 50,00 62, mm 150,00 186,00 150,00 186,00 40 mm tai yli 300,00 372,00 300,00 372,00 Vesihuoltolaitoksen tukkuasiakkaina toimivilta vesihuoltoyhtiöiltä ei peritä perusmaksua. Korotettu perusmaksu Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua perusmaksua. Korotuksen suuruus on 50 % (laitoskohtainen päätös). 3 Käyttömaksu Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat: Käyttömaksut alv 0 % alv 24 % Vesi 1,29 /m3 1,60 /m3 Jätevesi 1,96 /m3 2,43 /m3 Tukkuasiakkaina toimivien vesihuoltoyhtiöiden 0,90 /m3 1,12 /m3 veden käyttömaksu Poikkeustapauksessa laitos voi erityisestä syystä periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella. Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 50 % (laitoskohtainen päätös). Rakennusaikaisesta vedestä peritään joko asennetun mittarin mukainen perus- ja käyttömaksu tai ilman mittaria olevissa tapauksissa käyttömaksu 50 m3:n mukaan. 4 Sprinklermaksu Kiinteistön sammutuslaitteiden kokeilemisesta, sekä kiinteistökohtaisen sammutusveden järjestämisestä laskutetaan vuosittain sammutusvesilaitteiston mitoitusvesimäärästä riippuen seuraavasti: Mitoitusvesimäärä <2.000 l/min 600 m3:n kulutusmaksu l/min 800 m3:n kulutusmaksu >4.000 i/min 1000 m3:n kulutusmaksu

10 5 Muut maksut Vesihuolto laitos perii maksuja seuraavista toimenpiteistä: Tehtävä tai toimenpide maksu alv 24 % Vesimittarin tarkastusmaksu Vesimittarin korjausmaksu 2 kertaa perusmaksu 4 kertaa perusmaksu Vesimittarin ylimääräinen luenta 23,12 /kerta 28,67 /kerta Kiinteistön vesijohdon sulkeminen tai avaaminen Vesimittarin poisto, asennus tai säilytykseen otto 23,12 /kerta 28,67 /kerta 36,07 /kerta 44,73 /kerta 5 Poikkeukset Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettuja liittyjien maksuja. 6 Viivästyskorko ja perimiskustannukset Viivästyskorkoa peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti. Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan. Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy Voimaan tulo Etelä-Tammelan vesihuolto Oy perii toiminta-alueellaan liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi vesihuoltoyhtiöllä voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto. 1 Liittymismaksu Liittymismaksu oikeuttaa liittymään vesihuoltoyhtiön verkostoon. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Vesiliittymän hinta Lisäksi hintaan sisältyy: - vesimittari - tonttisulkuventtiili - vesiyhtiö tekee liitoksen runkolinjaan - työnvalvonta - mikäli vesijohto joudutaan kaivamaan muulle kuin liittyjän maalle vesiyhtiö avustaa tarvittaessa neuvotteluissa.

11 Liittyjän velvollisuudet: - vastaa vesijohdon kaivu- ja putkikustannuksista liittymäkohdasta kiinteistön rajalle, työn suorittaa pääsääntöisesti vesiyhtiön urakoitsija. Työ ja tarvikkeet laskutetaan liittyjältä kustannusten mukaan. - Vastaa tontillaan tapahtuvista vesijohdon kaivu- ja putkikustannuksista, asennus ja materiaalikustannuksista, mahdollisuus käyttää vesiyhtiön urakoitsijaa Työ ja tarvikkeet laskutetaan liittyjältä kustannusten mukaan. - vastaa vesimittarin asennuskustannuksista Paineviemäriliittymän ja pumppaamon hinta Liittyjällä on mahdollisuus käyttää myös omaa urakoitsijaa, jolla on vesityökortti, sekä hankkia putket ja muut tarvikkeet itse. Tällöin vesiyhtiöllä on hyväksytettävä käytetyt materiaalit ja vesiyhtiö suorittaa työnvalvonnan joka laskutetaan käytetyn ajan perusteella erikseen. Lisäksi hintaan sisältyy: - kiinteistökohtainen pumppaamo, korkeus 2,5m, joka on liittyjän omaisuutta (liittyjä noutaa vesiyhtiön varastolta ) - tonttisulkuventtiili - vesiyhtiö tekee liitoksen runkolinjaan - työnvalvonta - mikäli viemäriputki joudutaan kaivamaan muulle kuin liittyjän maalle vesiyhtiö avustaa neuvotteluissa. Liittyjän velvollisuudet: - Vastaa viemärin kaivu- ja putkikustannuksista liittymäkohdasta kiinteistön rajalle, työn suorittaa pääsääntöisesti vesiyhtiön urakoitsija. Työ ja tarvikkeet laskutetaan liittyjältä kustannusten mukaan. - Vastaa tontillaan tapahtuvista kaivu- ja putkikustannuksista, pumppaamon asennus, viettoviemäriputken liittämiskustannuksista ja muista mahdollisista materiaalikustannuksista, mahdollisuus käyttää vesiyhtiön urakoitsijaa. Työ ja tarvikkeet laskutetaan liittyjältä kustannusten mukaan. - Vastaa kiinteistökohtaisen pumppaamon tarvitsemasta sähköistyksestä, käyttösähköstä, huollosta ja korjauskustannuksista. - Mikäli kiinteistöllä ei ole vesiyhtiön vesiliittymää vastaa liittyjä jätevesimittarin hankinnasta ja asennuksesta. Liittyjällä on mahdollisuus käyttää myös omaa urakoitsijaa sekä hankkia putket ja muut tarvikkeet itse. Tällöin vesiyhtiöllä on hyväksytettävä käytetyt materiaalit ja vesiyhtiö suorittaa työnvalvonnan joka laskutetaan käytetyn ajan perusteella erikseen. Viettoviemäriliittymän hinta Lisäksi hintaan sisältyy: - vesiyhtiö tekee liitoksen runkolinjaan - työnvalvonta - mikäli viemäriputki joudutaan kaivamaan muulle kuin liittyjän maalle vesiyhtiö avustaa neuvotteluissa. Liittyjän velvollisuudet: - vastaa viettoviemärin kaivu- ja putkikustannuksista liittymäkohdasta kiinteistön rajalle, työn suorittaa pääsääntöisesti vesiyhtiön urakoitsija. Työ ja tarvikkeet laskutetaan liittyjältä kustannusten mukaan. - Vastaa tontillaan tapahtuvista kaivu- ja putkikustannuksista, viettoviemärin asennus, ja muista mahdollisista materiaalikustannuksista, mahdollisuus käyttää vesiyhtiön urakoitsijaa Työ- ja tarvikkeet laskutetaan liittyjältä kustannusten mukaan.

12 - mikäli kiinteistöllä ei ole vesiyhtiön vesiliittymää vastaa liittyjä jätevesimittarin hankinnasta ja asennuksesta Liittyjällä on mahdollisuus käyttää myös omaa urakoitsijaa sekä hankkia putket ja muut tarvikkeet itse. Tällöin vesiyhtiöllä on hyväksytettävä käytetyt materiaalit ja vesiyhtiö suorittaa työnvalvonnan joka laskutetaan käytetyn ajan perusteella erikseen. Määrlammin vesiyhtymä Perusmaksu: 90 /vuosi Sisältää käyttövettä 70 m 3 vuodessa. Jos määrä ylittyy, on käyttömaksu loppuvuoden 1,28 / m 3 (Ei ALV) Liittymismaksu: 1000 Lisäksi liittyjä ostaa itse vesimittarin ja maksaa kiinteistön liittämisestä verkostoon aiheutuvat kustannukset. Someron vesihuolto Oy Hyväksytty: Voimaantulopäivä: Someron Vesihuolto Oy perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto. 1 Liittymismaksut Liittymismaksut oikeuttavat liittymään Someron Vesihuolto Oy:n verkostoihin. Liittymismaksut ovat siirto- ja palauttamiskelpoisia ja eivät sisällä arvonlisäveroa. Liittymismaksut määrätään vain, jos rakennus liitetään vesi- ja/tai viemärijohtoon. Vesiliittymismaksun määräytyminen koko kunnan alueella ja viemäriliittymismaksun määräytyminen asemakaava-alueella Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti: L = k * A *p *y L A = rakennusluvan mukainen kerrosala. Liittymismaksua määrättäessä vähimmäiskerrosala on 100 m². p = palvelukerroin. Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon ja jätevesiviemäriin palvelukerroin on 1. Osakertoimet ovat: Vesi 0,44 Jätevesi 0,56 Yhteensä 1,0 y L = liittymismaksun yksikköhinta = 4,70 /kem 2 k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: Omakotitalo/maatilan asuinrakennus 6 Rivitalo tai muu kytketty pientalo 5 Asuinkerrostalo 4 Asuinliiketalo 3 Liikerakennus 3 Teollisuusrakennus 1 1 Teollisuusrakennus 2 3 Julkinen rakennus 3

13 Maatalouden tuotantorakennus 3 Vapaa-ajan rakennukset 10 Muu kiinteistö 3 Teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä. Teollisuuslaitos 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista. (Erityiskuluttajien eli esim. runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien kertoimet määritellään tapauskohtaisesti.) Haja-asutusalueen viemäriliittymismaksun määräytyminen muilla vahvistetuilla viemärin toiminta-alueilla Haja-asutusalueen viemäriliittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden, palveluiden käytön ja sijainnin perusteella seuraavasti: L = A *p *k * s *yl A = rakennusluvan mukainen kerrosala. p = viemärin palvelukerroin on 0,56 k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: Omakotitalo/maatilan asuinrakennus 6 Rivitalo tai muu kytketty pientalo 6 Asuinkerrostalo 4 Asuinliiketalo 3 Liikerakennus 3 Teollisuusrakennus 1 1 Teollisuusrakennus 2 3 Julkinen rakennus 3 Maatalouden tuotantorakennus 3 Vapaa-ajan rakennukset 10 Muu kiinteistö 3 Teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä. Teollisuuslaitos 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista. (Erityiskuluttajien eli esim. runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien kertoimet määritellään tapauskohtaisesti.) s = sijaintikerroin 3,1 (kertaisuus asemakaava-alueen viemäriliittymismaksuun) Yli :n yli menevästä liittymismaksun osasta otetaan huomioon 25 %. Liittymismaksujen yksikköhinta Liittymismaksujen yksikköhinta (yl) 4,70 (alv 0 %). Lisäliittymismaksu Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 20 % tai 30 k-m 2 ja muutoksessa otetaan huomioon se, kumpi ehto täyttyy ensin. Muutosta/muutoksia verrataan aina aiemmin määrättyyn ja maksuunpantuun liittymismaksuperusteeseen. 2 Perusmaksu Perusmaksun määräytymisperuste Perusmaksua peritään vesimittarin asennuksesta lähtien. Perusmaksua peritään kaikista liitetyistä kiinteistöistä ja kaikki kiinteistöllä olevat rakennukset, joissa on kerrosalaa huomioidaan. Perusmaksun minimiraja on 80 kem 2. Omakotitalon, paritalon ja vapaa-ajan asunnon perusmaksun maksimiraja on 200 kem 2.

14 Perusmaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti: P = k * A * p * y p. A = rakennusluvan mukainen kerrosala. Liittymismaksua määrättäessä vähimmäiskerrosala on 100 m². p = palvelukerroin. Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon, jätevesiviemäriin palvelukerroin on 1,0. Osakertoimet ovat: Vesi 0,44 Jätevesi 0,56 Yhteensä 1,0 k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: Omakotitalo/maatilan asuinrakennus 6 Rivitalo tai muu kytketty pientalo 5 Asuinkerrostalo 4 Asuinliiketalo 3 Liikerakennus 3 Teollisuusrakennus 1 1 Teollisuusrakennus 2 3 Julkinen rakennus 3 Maatalouden tuotantorakennus 3 Vapaa-ajan rakennukset 10 Muu kiinteistö 3 y p = perusmaksun yksikköhinta 0,14 /kem 2 (ALV 23 %) 0,1138 /kem 2 (ALV 0 %). Esimerkki: Omakotitalo, asuinrakennus 130 kem 2, talousrakennus 30 kem 2, yhteensä 160 kem 2 kiinteistö on liittynyt sekä veteen että viemäriin perusmaksu P = 6 x 160 kem 2 x 1,00 x 0,14 /kem 2 = 134,40 /vuosi 3 Käyttömaksu Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat: Vesi: 0,95 / m 3 Vesi: 1,17 /m 3 (alv 23 %) Jätevesi: 1,95 / m 3 Jätevesi: 2,40 / m 3 (alv 23 %) Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella. Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, peritään jäteveden käyttömaksu kaksinkertaisena alkaen. 4 Poikkeukset Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja. 5 Viivästyskorko ja perimiskustannukset

15 Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan. Liesjärven Vesi Oy Kulutus- ja käyttömaksut: samat kuin Tammelan kunnalla Perusmaksu: Talousvesi 100 /vuosi (sisältää 50 m 3 vettä) Jätevesi: 25 /vuosi Liittymismaksu: Talousvesi (ALV:tä ei tule) Jätevesi (ALV:tä ei tule) Työn osuus (ALV) Yhteensä (Liittymiä myydään vain kokonaisuutena) Portaan ja Ojasen vesihuolto Oy Taksat alkaen (ALV 0 %): Kulutus- ja käyttömaksut: 0,70 / m 3 Perusmaksu: Talousvesi 50 /vuosi Liittymismaksu: 300 / yksikkö, minimiyksikkömäärä 5 Osakemaksu liityttäessä: 42, 05 Kaukjärven Vesihuolto Oy Taksat vuodesta 2012 (ALV 0 %): Perusmaksu: Talousvesi 50 /vuosi Mittarivuokra 17,00 /vuosi vesimaksu 1,29 / m 3 Liittymismaksu: Osakkeen hinta: 42,05. Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy Nykyiset taksat (sisältää ALV:n): Kulutus- ja käyttömaksu, talousvesi: 1,30 Perusmaksu, talousvesi: 110 /vuosi Kulutus- ja käyttömaksu, jätevesi: 1,60 Perusmaksumaksu, jätevesi: 160 /vuosi

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenhankinnasta ja erikseen jätevesiviemäröinnistä.

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 SISÄLLYSLUETTELO Luku A Sivu LEVIN VESIHUOLTO OY:N TAKSAN RAKENNE JA PERUSTEET 1 Laitoksen perimät maksut 2 B VELOITUSHINNAT 2 Käyttömaksu 6

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

HINNASTO 1.2.2014. Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava.

HINNASTO 1.2.2014. Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava. HINNASTO 1.2.2014 Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava.fi Seunalantie 11, 04200 Kerava Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) TAKSAT Verottomiin maksuihin

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat Verkkopalveluehdot VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys-

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot