TAKSAMALLI / HINNASTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKSAMALLI / HINNASTO"

Transkriptio

1 TAKSAMALLI / HINNASTO Sivu 1/18

2 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu, /m Jätevesimaksu, /m Sako- ja umpikaivoliete, /m PERUSMAKSUT 4 3 LIITTYMISMAKSUT 8 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN JA YHTYMIEN MAKSUT TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN YLEISEN ALUEEN TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMISMAKSU, HAJA-ASUTUSALUEEN TONTTIJOHTOJEN LIITTÄMISMAKSU KAJAANIN VEDEN VESIHUOLTOVERKOSTOIHIN, LASKUTUS PALVELUMAKSUHINNASTO Sivu 2/18

3 0 Yleistä Hinnastossa esitetyt maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään arvonlisävero, jonka suuruus on 22 %. Verottoman hinnan jälkeen suluissa on verollinen hinta. 1 Käyttömaksut 1.1. Vesimaksu, /m 3 Laitos perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla. Maksu Veroton Alv 22 % Verollinen Vesimaksu 0,90 0,20 1,10 Rakennusaikainen vesimaksu, /m 3 Peritään kulloinkin voimassa olevan vesimaksun perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamilla ja asentamalla vesimittarilla. 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 Liittyjältä peritään jätevesimaksua kultakin laskutetulta vesikuutiometriltä. Maksu Veroton Alv 22 % Verollinen Jätevesimaksu 1,43 0,31 1,74 Tapauksissa, joissa edellä esitetyn mukaisesti määrättyä maksua on kiinteistöstä johdettavan jäteveden poikkeuksellisen laadun tai määrän vuoksi, tai muusta erityisestä syystä ilmeisesti pidettävä kohtuuttoman suurena tai kohtuuttoman vähäisenä, tai jos veden määrää ei voi sopivasti mitata, määrätään jätevesimaksun suuruus ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja viemäristä saatava hyöty. 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m 3 Maksu Veroton Alv 22 % Verollinen Sako-ja 5,51 1,21 6, Sivu 3/18

4 umpikaivoliete TAKSAMALLI / HINNASTO Saostus- ja umpikaivolietteen vastaanotto on keskitetty Peuraniemen jätevedenpuhdistamoon. 2 Perusmaksut Vesi- ja jätevesimaksujen lisäksi vesihuoltoverkostoon liittyneeltä peritään vuosittain talousveden perusmaksua ja viemäriveden perusmaksua käyttötarkoituksen (kiinteistötyypin) mukaan omakotitaloilta, paritaloilta (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennuksilta. Muilta kiinteistöiltä talousveden perusmaksua ja viemäriveden perusmaksua peritään kiinteistön käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan. Käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan perittävä talousveden ja viemäriveden perusmaksu lasketaan kaavalla P= k*a*p*y p A= rakennusluvan mukainen kerrosala p= palvelukerroin k= kiinteistötyypin kerroin y p = yksikköhinta Jäteveden perusmaksua määrättäessä, jos kiinteistö liittyy jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin on kerroin 1,0. Osakertoimet jäteveden perusmaksussa ovat: jätevesi 0,7 ja hulevesi0,3. Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet ovat seuraavat: Rivitalo tai muu kytketty pientalo 5 Asuinkerrostalo/Asuinliiketalo 4 Liikerakennus / Julkinen rakennus 2 Teollisuusrakennus 1 2 1,5 Teollisuusrakennus 2 3 3,5 Maatalousrakennus 5 Muut rakennukset 2 Kiinteistötyypin mukainen kerroin, rakennuksen kerrosala ja palvelukerroin ovat samat kuin liittymismaksussa Sivu 4/18

5 TALOUSVESIPERUSMAKSU-TAULUKKO PERUSMAKSU / KIINTEÄ MAKSU Kiinteistötyyppi Maksu Asemakaava-alueella: omakotitalot, paritalot (enintään 2 huoneistoa) vapaa-ajan rakennukset Asemakaava-alueen ulkopuolella: omakotitalot paritalot (enintään 2 huoneistoa) vapaa-ajan rakennukset 26,14 /v (31,89 /v) 36,60 /v (44,65 /v) KERROSALAAN PERUSTUVA PERUSMAKSU Asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella Kerrosalaan perustuva liittymismaksun perusyksikkö on 0,0382 /k-m 2 (0,0466 /k-m 2 ) ja kiinteistötyyppien kertoimet ovat seuraavat: Kiinteistötyyppi Rivitalo tai muu kytketty pientalo (huoneistoja enemmän kuin 2) Asuinkerrostalo Kerroin 5 4 Asuinliiketalo 4 Liike- ja toimistorakennus 2 Julkinen rakennus 2 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä Teollisuusrakennus, jossa myös muuta veden käyttöä. 1,5 3,5 Maatalouden talousrakennus 5 VIEMÄRIVESIPERUSMAKSU-TAULUKKO Sivu 5/18

6 PERUSMAKSU / KIINTEÄ MAKSU Kiinteistötyyppi Maksu Asemakaava-alueella: omakotitalot, paritalot (enintään 2 huoneistoa) vapaa-ajan rakennukset Asemakaava-alueen ulkopuolella: omakotitalot paritalot (enintään 2 huoneistoa) vapaa-ajan rakennukset 48,85 /v ( 59,59 /v) 68,39 /v (83,43 /v) KERROSALAAN PERUSTUVA PERUSMAKSU Asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella Kerrosalaan perustuva liittymismaksun perusyksikkö on 0,0713 /k-m 2 (0,0869 /k-m 2 ) ja kiinteistötyyppien kertoimet ovat seuraavat: Kiinteistötyyppi Rivitalo tai muu kytketty pientalo (huoneistoja enemmän kuin 2) Asuinkerrostalo Kerroin 5 4 Asuinliiketalo 4 Liike- ja toimistorakennus 2 Julkinen rakennus 2 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä Teollisuusrakennus, jossa myös muuta veden käyttöä. 1,5 3,5 Maatalouden talousrakennus 5 Ryhmän talousveden perusmaksu on kuitenkin vähintään 26,14 /vuosi (31,89 /v). Ryhmän viemäriveden perusmaksu on kuitenkin vähintään 34,20 /vuosi (41,72 /v). Viemäriveden perusmaksu peritään palvelukertoimella kerrottuna, mikäli Sivu 6/18

7 kiinteistö sijaitsee jätevesi- ja hulevesiviemäriverkoston toiminta-alueella on palvelukerroin 1, mikäli kiinteistö sijaitsee vain viemäriverkoston toiminta-alueella on palvelukerroin 0,7. Mikäli kiinteistö sijaitsee hulevesiviemäriverkoston toiminta-alueella, mutta kiinteistö johtaa hulevesiä jätevesiviemäriverkostoon, laitos perii jätevesimaksun 1,5 kertaisena. Mikäli liittymää kohden on asennettu useampi kuin yksi Kajaanin Veden toimittama vesimittari, peritään niistä mittarinvuokraa mittarin kokoon perustuen oheisen taulukon mukaisesti. Lisämittareista perittävä mittarivuokra: Vesimittarivuokra, /v Veroton Alv 22 % Verollinen Tavalliset vesimittarit mm(2,5 m 3 /h) 22,41 4,93 27, mm(6m3/h) 24,83 5,46 30,29 40 mm(10m 3 43,40 9,55 52,95 /h) 50 mm(15m 3 46,09 10,14 56,23 /h) 80,30 17,67 97,97 80 mm(40m3/h) 100,46 22,10 122, mm(100m 3 /h) 120,51 26,51 147, mm(150m 3 /h) 44,61 9,81 54,42 Impulssivesimittarit 49,71 10,94 60, mm(2,5 m3/h) 66,59 14,65 81, mm(6m 3 /h) 80,17 17,64 97,80 40 mm(10m 3 /h) 50 mm(15m3/h) Erikoismittarien vuokra, /v Veroton Alv 22 % Verollinen Jätevesimäärän magneettiset virtausmittarit dn ,75 128,86 714,61 dn ,38 129,44 717,82 dn ,77 138,55 768,32 dn ,67 166,69 924, Sivu 7/18

8 3 Liittymismaksut TAKSAMALLI / HINNASTO Laitos perii liittymismaksua ja lisäliittymismaksua vesijohtoverkon sekä jäte- ja hulevesiviemäriverkostojen rakentamiskustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Vesijohdon liittymismaksu peritään kaikilta uusilta liittyjiltä, jolloin se perustuu omakotitalojen, paritalojen (enintään 2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennusten osalta kiinteistön käyttötarkoitukseen ja muiden liittyjien osalta kiinteistön käyttötarkoitukseen ja kerrosalaan. Viemäriverkoston liittymismaksua peritään kaikilta uusilta liittyjiltä, jolloin se perustuu omakotitalojen, paritalojen (enintään 2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennusten osalta rakennuksen käyttötarkoitukseen ja muiden liittyjien osalta rakennuksen käyttötarkoitukseen ja kerrosalaan. Vesiliittymän ja jätevesiliittymän lisäliittymismaksua peritään kiinteistöä laajennettaessa (10 %) tai kiinteistötyypin muuttuessa. Verkostoon aiemmin liittyneiden rakennusten laajennusten osalta lisäliittymismaksua peritään laajennuksen kerrosalan mukaisesti. Kiinteistötyypin muuttuessa peritään lisäliittymismaksu kiinteistön rakennetun kerrosalan perusteella uuden kiinteistötyypin mukaan vähennettynä aiemman kiinteistötyypin mukainen liittymismaksu, riippumatta siitä onko liittymismaksua aikanaan peritty. Perittyä liittymismaksua ei hyvitetä, mikäli liittymän käyttötarkoitus muuttuu alkuperäisestä liittymissopimuksesta halvempaan maksuluokkaan. Liittymismaksu määrätään sekä talousveden että viemärivesien liittymässä laskentakaavalla (paitsi omakotitalot, ja vapaa-ajan rakennukset) L = A * k * m, jossa; A = kiinteistön kerrosala tai laajennuksen kerrosala (m 2 ) k = kiinteistötyypin kerroin m = liittymismaksun perusyksikkö ( /k-m 2 ) Talousveden liittymismaksun perusyksikkö on 1,907 /k-m 2. Viemäriveden liittymismaksun perusyksikkö on 4,388 /k-m 2. Liittymismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Uuden taksamallin mukaiset liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Aikaisemmin entisen Vuolijoen kunnan alueella perityt liittymismaksut ovat siirto- mutta eivät palautuskelpoisia Sivu 8/18

9 Liittymismaksu määräytyy seuraavien maksuluokkien ja kiinteistötyyppien kerrointen mukaisesti. TALOUSVESILIITTYMISMAKSU / KIINTEÄ MAKSU Kiinteistötyyppi Maksu Asemakaava-alueella: omakotitalot, paritalot (enintään 2 huoneistoa) vapaa-ajan rakennukset Asemakaava-alueen ulkopuolella: omakotitalot paritalot (enintään 2 huoneistoa) vapaa-ajan rakennukset 1 305, ,36 KERROSALAAN PERUSTUVA LIITTYMISMAKSU Asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella Kerrosalaan perustuva liittymismaksun perusyksikkö on 1,907 /k-m 2 ja kiinteistötyyppien kertoimet ovat seuraavat: Kiinteistötyyppi Rivitalo tai muu kytketty pientalo (huoneistoja enemmän kuin 2) Asuinkerrostalo Kerroin 5 4 Asuinliiketalo 4 Liike- ja toimistorakennus 2 Julkinen rakennus 2 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä Teollisuusrakennus, jossa myös muuta veden käyttöä. 1,5 3,5 Maatalouden talousrakennus 5 VIEMÄRIVESILIITTYMISMAKSU / KIINTEÄ MAKSU Sivu 9/18

10 Kiinteistötyyppi Maksu Asemakaava-alueella: omakotitalot, paritalot (enintään 2 huoneistoa) vapaa-ajan rakennukset Asemakaava-alueen ulkopuolella: omakotitalot paritalot (enintään 2 huoneistoa) vapaa-ajan rakennukset 3 005, ,84 KERROSALAAN PERUSTUVA LIITTYMISMAKSU Asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella Kerrosalaan perustuva liittymismaksun perusyksikkö on 4,388 /k-m 2 ja kiinteistötyyppien kertoimet ovat seuraavat: Kiinteistötyyppi Rivitalo tai muu kytketty pientalo (huoneistoja enemmän kuin 2) Asuinkerrostalo Kerroin 5 4 Asuinliiketalo 4 Liike- ja toimistorakennus 2 Julkinen rakennus 2 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä Teollisuusrakennus, jossa myös muuta veden käyttöä. 1,5 2,5 Maatalouden talousrakennus 5 Kiinteistön liittyessä vesijohtoon, minimiliittymismaksu on 1 305,97. Viemäri- ja sadevesiviemärin liittymismaksua, peritään 70 % täydestä maksusta, mikäli hulevesiviemäröinti hoidetaan asianmukaisesti muualle kuin Kajaanin Veden hulevesiverkostoon. Viemärin ja sadevesiviemärin minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään 2 103,92. Kylmien huoltoasemien ja muiden rakennusten, joilla ei ole kerrosalaa, minimiliittymismaksu on 1 305,97, riippumatta liittymien määrästä. Liike- ja Sivu 10/18

11 ym. rakennusten (esim. kioskit, varastot, hallit) minimiliittymismaksu on 1 305,97. Rakenteiden tai sellaisten laitosten, joiden liittymismaksu johtaa kohtuuttoman korkeaan tai alhaiseen maksuun, liittymismaksusta päätetään saadun hyödyn mukaan. Liittymismaksun lisäksi laitos perii hinnaston mukaiset korvaukset yleisen alueen tonttijohtojen rakentamisesta ja vesimittarin asentamisesta kiinteistölle. Liittymismaksu siirtyy kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle. Liittymismaksua ei palauteta kiinteistölle maksuperusteiden muuttuessa. Liittymismaksu ja lisäliittymismaksu voidaan kuitenkin erityisistä syistä palauttaa kiinteistölle (lähinnä, kun liittymissopimus irtisanotaan ja rakennukset puretaan). Liittymismaksu suoritetaan, kun liittymätilaus on tehty. Liittymä rakennetaan kun se on maksettu Alueellinen liittymismaksu: Mikäli uusilla alueilla vesihuollon rakentamiskustannukset ylittävät 10 % keskimääräiset vesihuollon rakennuskustannukset, korotetaan talousveden ja / tai viemäriveden liittymismaksuja keskimääräisestä ylimenevän %-osuuden mukaan. Liittymismaksujen korotus on kuitenkin enintään 3-kertainen Sivu 11/18

12 4 Vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien maksut Kajaanin Vesi toimittaa Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti talousvettä ja vastaanottaa käsiteltäväksi jätevettä pääasiassa Kajaanin kaupungin alueella toimivilta vesihuolto-osuuskunnilta ja yhtymiltä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia maksuja vastaan. Hintoihin lisätään arvonlisävero, joka on 22 %. 4.1 Vesimaksu, /m 3 Laitos perii maksun toimitetusta vedestä mitatun veden määrän mukaan. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja osuuskunnan/yhtymän mittarikaivoon asentamalla vesimittarilla. Maksu Veroton Alv 22 % Verollinen Vesimaksu 0,48 0,11 0, Jätevesimaksu, /m 3 Laitos perii maksun vastaanotetusta jätevedestä mitatun jäteveden määrän mukaan. Jätevesi mitataan laitoksen omistamalla ja osuuskunnan/yhtymän mittarikaivoon asentamalla jätevesimittarilla. Maksu Veroton Alv 22 % Verollinen Jätevesimaksu 0,74 0,16 0, Mittarivuokrat, /v Laitos perii mittarivuokria omistamistaan ja osuuskunnan/yhtymän mittarikaivoon asentamistaan vesi- ja jätevesimittareista mittarin kokoon perustuen kuten lisämittareista (taulukko sivu 6) Sivu 12/18

13 5. TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMINEN 5.1 ASEMAKAAVA-ALUEEN YLEISEN ALUEEN TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMISMAKSU, Tonttijohtojen rakentamismaksu on korvaus kiinteistön tonttijohtojen (vesi, viemäri, hulevesi) rakentamisesta yleisellä alueella liittymissopimuksen mukaisesti. Maksu sisältää liitokset vesijohtoon, jätevesi- ja hulevesiviemäriin. Tonttijohtomaksu koskee asemakaava-alueella kiinteistöä, jonka raja on enintään 15 metrin päässä laitoksen johdoista. Jos etäisyys on suurempi, maksaa liittyjä ylimenevältä osalta todellisten kustannusten mukaan. Haja-asutusalueella liittyjä huolehtii kaivuluvista, kaivutöistä jne. Kajaanin Vesi liittää tonttijohdon omaan runkoverkkoonsa ja laskuttaa liittyjää toteutuneiden kustannusten mukaisesti (työ, tarvikkeet, matkat jne. voimassa olevan hinnaston mukaan). Maksu kattaa liittymisen vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostoihin. Mikäli kiinteistö liittyy ainoastaan yhteen em. verkostoista, peritään liittymän rakentamisesta 70 % uuden liittymän hinnaston mukaisesta maksusta. Mikäli kiinteistö liittyy kahteen em. verkostoista, peritään liittymän rakentamisesta 85 % uuden liittymän hinnaston mukaisesta maksusta. Jos useampi kiinteistö rakentaa yhteiset liittymisjohdot liittymissopimuksen mukaiseen liitoskohtaan, maksaa jokainen näin liittynyt kiinteistö vahvistetun maksun tontilleen tulevan vesijohdon koon mukaisesti. Mikäli laitoksen verkostoon liittynyt kiinteistö ei voi käyttää aiemmin rakennettuja tonttijohtoja uuden rakennuksen liittyminä, maksaa liittyjä uuden liittymän rakentamisesta sekä vanhan liittymän purkamisesta vahvistetut maksut. Tonttijohtomaksun suuruus riippuu rakennettavan tonttivesijohdon koosta ja kiinteistön mitoitusvirtaamasta. Tonttivesijohdon painehäviö ilman vesimittaria mitoitusvirtaamalla ei saa ylittää 8 kpa. 5.2 HAJA-ASUTUSALUEEN TONTTIJOHTOJEN LIITTÄMISMAKSU KAJAANIN VEDEN VESIHUOLTOVERKOSTOIHIN, Tonttijohtojen liittämismaksu on korvaus kiinteistön tonttijohtojen (vesi, viemäri, hulevesi) liittämisestä vesihuollon runkoverkkoihin. Liittyjä huolehtii kaivuluvista, kaivutöistä jne. kustannuksellaan. Kajaanin Vesi liittää tonttijohdon omaan runkoverkkoonsa ja laskuttaa liittyjää toteutuneiden kustannusten mukaisesti (työ, tarvikkeet, matkat jne. voimassa olevan hinnaston mukaan) Sivu 13/18

14 Ryhmä I (vesijohto 32 mm) Veroton Alv 22 % Verollinen Uusi liittymä 1764,38 388, ,54 Uuden lisäliittymä 1616,96 355, ,69 Erillistyönä tehtävän liittymän uusiminen 3182,16 700, ,24 Lisäliittymän rakentaminen erillistyönä 2244,56 493, ,36 Uusiminen saneeraustyön yhteydessä 1032,02 227, ,00 Lisäliittymä saneeraustyön yhteydessä 613,72 135,02 748,74 Entisen purku samassa kaivannossa 352,93 77,64 430,57 Entisen purku erillistyönä 1155,86 254, ,15 Ryhmä II (vesijohto 40 mm) Veroton Alv 22 % Verollinen Uusi liittymä 1877,97 413, ,00 Uuden lisäliittymä 1622,56 356, ,52 Erillistyönä tehtävän liittymän uusiminen 3363,56 739, ,54 Lisäliittymän rakentaminen erillistyönä 2250,16 495, ,20 Uusiminen saneeraustyön yhteydessä 1147,94 252, ,49 Lisäliittymä saneeraustyön yhteydessä 622,52 136,95 759,47 Entisen purku samassa kaivannossa 352,93 77,64 430,57 Entisen purku erillistyönä 1155,86 254, ,15 Ryhmä III (vesijohto 63 mm) Veroton Alv 22 % Verollinen Uusi liittymä 2100,22 462, ,00 Uuden lisäliittymä 1797,02 395, ,36 Erillistyönä tehtävän liittymän uusiminen 3809,00 837, ,98 Lisäliittymän rakentaminen erillistyönä 2543,24 559, ,75 Uusiminen saneeraustyön yhteydessä 1310,52 288, ,83 Lisäliittymä saneeraustyön yhteydessä 715,23 157,35 872,58 Entisen purku samassa kaivannossa 412,24 90,69 502,93 Entisen purku erillistyönä 1440,17 316, ,01 Ryhmä IV (vesijohto mm) Veroton Alv 22 % Verollinen Uusi liittymä 2750,85 605, ,00 Uuden lisäliittymä 2368,29 521, ,32 Erillistyönä tehtävän liittymän uusiminen 4789, , ,11 Lisäliittymän rakentaminen erillistyönä 3148,63 692, ,33 Uusiminen saneeraustyön yhteydessä 1901,10 418, ,34 Lisäliittymä saneeraustyön yhteydessä 1204,24 264, ,17 Entisen purku samassa kaivannossa 505,86 111,29 617,15 Entisen purku erillistyönä 1974,48 434, ,87 Ryhmä V (vesijohto >110 mm ja muut) Todelliset kustannukset Asfaltointi, kallion louhinta, jäätynen maan rikkominen tai sulatus sekä muut erikoistyöt laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan Sivu 14/18

15 Selitykset liittymätyypeille: - uusi liittymä = uusi liittyjä laitoksen verkostoihin (talous-, jäte- ja hulevesiliittymä). - uuden lisäliittymä = uusi liittyjä laitoksen verkostoihin, jolle joudutaan tuomaan yksi liittymistä toisessa kaivannossa tai kiinteistö tarvitsee esim. kaksi talous-, jäte-, tai hulevesiliittymää. - erillistyönä tehtävän = olemassa olevan liittymän uusiminen kiinteistölle. liittymän uusiminen - lisäliittymän raken- = kiinteistölle rakennetaan esim. talous-, jäte- tai hulevesilisäliittymä taminen erillistyönä (kiinteistöllä ollut aiemmin yksi tai kaksi liittymätyypeistä käytössä). - entisen purku = liittymän (talous-, jäte- tai hulevesi) purkutyö liittymän uusimistyön samassa kaivannossa yhteydessä. - entisen purku = liittymän purku esim. kiinteistön purkutyön yhteydessä erillistyönä. erillistyönä 6. LASKUTUS Käyttö- ja perusmaksut laskutetaan asuinkiinteistöiltä neljä kertaa vuodessa. Laskuista kolme perustuu arvioon ja yksi mittarin lukemaan (tasauslasku). Suurkuluttajia laskutetaan kaksitoista kertaa vuodessa ja kaikki laskut perustuvat lukemaan. Jatkuvassa laskutuksessa olevat alle 4 :n veloitukset ja alle 42 :n hyvitykset siirretään seuraavalle laskulle. Yli 42 hyvitykset palautetaan asiakkaalle ja palauttamiseen pyydetään asiakkaalta pankkitilin numero, jolle hyvitys maksetaan. Suoraveloitusvaltuutuksen käytössä ollessa hyvitys palautetaan suoraan suoraveloitustilille. Loppulaskun (syntyy esim. omistajan vaihdoksen yhteydessä) ollessa alle laitoksen johtajan päättämän vähäisen saatavan (tällä hetkellä 4 ) sitä ei tarvitse maksaa eikä sitä hyvitetä. Suuremmat loppulaskut hyvitetään ja veloitetaan normaalisti. Hyvityksen palauttamiseen pyydetään asiakkaalta pankkitilinumero. Liittymismaksut ja tonttijohtojen rakentamismaksu laskutetaan, kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymä rakennettu Sivu 15/18

16 7. PALVELUMAKSUHINNASTO Palvelumaksu Päätös Voimassa alkaen Vesimittarin lukumaksu, /krt KJVJK Veroton hinta 43,32 ALV 22 % 9,53 Verollinen hinta 48,65 Kaivomittarin luentamaksu, /krt (mikäli laitos suorittaa lukemisen) KJVJK ,98 15,40 85,38 Liittymän sulkumaksu, /krt Liittymän avausmaksu, /krt KJVJK KJVJK ,98 59,98 13,20 13,20 73,18 73,18 Vesipostivesimaksu ympärivuotiset, /asukas/v (16 m3/as/v) kesämökit, /mökki/v (32 m3/v) avaimen takausmaksu, /kpl korvaus kadonneesta avaimesta, /kpl KJVJK ,12 34,24 14,00 32,79 3,77 7,53-7,21 20,89 41,77-40,00 Uuden vesimittarin asennus tai mittarin uusiminen, /krt (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja ja yksisuuntaventtiiliä) Mittarin koko 2,5 m 3 /h Mittarin koko 6,0 m 3 /h Mittarin koko 10 m 3 /h Mittarin koko m 3 /h KJVJK ,77 147,54 180,33 16,23 32,46 39,67 95,00 180,00 220,00 tod. kust. Uuden vesimittarin asennus tai mittarin uusiminen Impulssivalmiuksin, /krt (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja ja yksisuuntaventtiiliä) Mittarin koko 2,5 m 3 /h Mittarin koko 6,0 m 3 /h Mittarin koko 10 m 3 /h Mittarin koko m 3 /h KJVJK ,20 207,28 309,43 34,36 45,60 68,07 190,56 252,88 377,50 tod. kust. Vesimittarin tarkastusmaksu, /krt (asiakkaan pyynnöstä) Mittarin koko 2,5 m 3 /h Mittarin koko 6,0 m 3 /h KJVJK ,64 16,86 93, Sivu 16/18

17 Mittarin koko 10 m 3 /h Mittarin koko m 3 /h ja yhdistelmämittarit Asiakkaan vesimittarin tarkastus, /krt (asiakas vastaa mittarin irrotuksesta, kiinnityksestä ja kuljetuksesta) Tarkastusmaksu Qn 2,5 10 m 3 /h Tarkastusmaksu Qn m 3 /h Muut mittarit ja huolto KJVJK ,97 93,30 16,66 24,99 18,69 20,53 3,67 5,50 103,66 113,83 tod. kust. 20,33 30,49 tod. kust. Vesimittarin talvisäilytys (liittymän sulku, avaus ja mittarin poisto sekä uudelleen asennus) KJVJK tod. kust. Työveloitukset, /h Asennustyö, norm. työaika Asennustyö, ylityönä Työnjohto/asiantuntija (ylityö asiakkaan tilauksesta) KH ,32 66,64 51,00 83,30 7,33 12,96 11,22 18,33 40,65 87,33 62,22 101,63 Autot, /km (vähimmäisveloitus kaupunkialueella sisältää 20 km) Kevyt kuorma-auto Pakettiauto, henkilöauto KJVJK ,23 0,50 0,27 0,12 1,50 0,80 Laitevuokrat KJVJK Putkikärry /vrk 32,79 7,21 40,00 Viemärinkuvaus (sisältää 2-asentajaa ja kameran vuokran norm. työaikana), /h Viemärin painehuuhtelu (sisältää 2-asentajaa ja painehuuhtelulaitteen vuokran norm. työaikana), /h Vesijohtojen sulatus Auto +2 asentajaa, minimi- 90,16 19,84 110,00 90,16 19,84 110,00 KJVJK ,75 17,55 97, Sivu 17/18

18 veloitus 2 h (norm. työaikana) TAKSAMALLI / HINNASTO Sprinklerliittymän huoltomaksu, /krt Sisältää asentajan työtunteja max. 4 h ja matkat (20 km) sekä testaukseen käytettävän veden, mikäli vesi on johdettu sprinklerlaitteistoon ilman vedenmittausta. Varsinaisen huoltotyön suorittaa kiinteistön omistajan kustantama valtuutettu sprinklerliike. KJVJK ,90 54,10 300,00 Kopiot, /kpl A4-kopio A3-kopio KH ,64 2,46 0,36 0,54 2,00 3,00 Kuluttajanvaihdosmaksu KH ,49 4,51 25,00 Maksumuistutus KH ,00 0,00 5, Sivu 18/18

TAKSAMALLI / HINNASTO

TAKSAMALLI / HINNASTO TAKSAMALLI / HINNASTO 15.02.2007 Sivu 1 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m3 3 2 PERUSMAKSUT 4 3 LIITTYMISMAKSUT 8 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

TAKSAMALLI 1.1.2015 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan (VesLJ) viranhaltijapäätös 30.10.2014 voimaan 1.1.2015

TAKSAMALLI 1.1.2015 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan (VesLJ) viranhaltijapäätös 30.10.2014 voimaan 1.1.2015 TAKSAMALLI 1.1.2015 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan (VesLJ) viranhaltijapäätös 30.10.2014 voimaan 1.1.2015 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako-

Lisätiedot

Peritään kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

Peritään kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla. HINNASTO 1.1.2018 Postiosoite Puhelin Sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos HINNASTO 1.1.2018

Lisätiedot

Peritään kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

Peritään kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla. HINNASTO 1.1.2019 Postiosoite Puhelin Sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos HINNASTO 1.1.2019

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO

PALVELUHINNASTO PALVELUHINNASTO 1.1.2017 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

Taksamalli / Hinnasto

Taksamalli / Hinnasto TAKSAMALLI 1.1.2018 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m 3 4 2 PERUSMAKSUT 4 2.1 Talousveden perusmaksu 5 2.2 Jäteveden perusmaksu

Lisätiedot

Taksamalli / Hinnasto

Taksamalli / Hinnasto TAKSAMALLI 1.1.2019 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m 3 3 2 PERUSMAKSUT 4 2.1 Talousveden perusmaksu 5 2.2 Jäteveden perusmaksu

Lisätiedot

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Liite 1 1 (5) HSY:N VESIHUOLTOTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Käyttömaksut Vedenhankinnasta ja viemäröinnistä peritään vesimäärään perustuvaa käyttömaksua. Vesimäärä mitataan HSY:n asentamalla ja omistamalla vesimittarilla.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

Vesimaksun yksikköhinta, / m 3 Liittyjältä peritään vesimaksua toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.

Vesimaksun yksikköhinta, / m 3 Liittyjältä peritään vesimaksua toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Liite 1 1 (5) HSY:N VESIHUOLLON MAKSUT 1.1.2018 ALKAEN 1 Käyttömaksut Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Maksua peritään erikseen

Lisätiedot

Kemin Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt hinnaston pidetyssä kokouksessa.

Kemin Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt hinnaston pidetyssä kokouksessa. 1/5 KEMIN VESI OY:N HINNASTO Käyttömaksu Kemin Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt hinnaston 23.10.2018 pidetyssä kokouksessa. Hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen Kemin Vesi Oy perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

/m 3 Alv 24 % Yhteensä Vesi 1,78 0,43 2,21 Jätevesi 1,94 0,47 2,41

/m 3 Alv 24 % Yhteensä Vesi 1,78 0,43 2,21 Jätevesi 1,94 0,47 2,41 1/5 KEMIN VESI OY:N TAKSA Taksan voimaantulopäivä 1.1.2017. Kemin Vesi Oy perii liittymistä ja käyttöä koskevia maksuja, sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioiden. Kaikki perittävät maksut ovat

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSUT 1.4.2011 JA 1.4.2012... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT 1.1.2012...

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

Liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2015 alkaen 3,32 /k-m 2.

Liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2015 alkaen 3,32 /k-m 2. PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLLON LIITTYMISMAKSUTAKSA Yleiset periaatteet Liittymismaksut koskevat uusia liittyjiä, jotka liitetään vesihuoltoverkostoihin. Rakennusten lisärakentamista koskee ns. lisäliittymismaksu.

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenhankinnasta ja erikseen jätevesiviemäröinnistä.

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

VESIHUOLLON HINNASTO 2019

VESIHUOLLON HINNASTO 2019 VESIHUOLLON HINNASTO 2019 HSY:n vesihuollon hinnastossa esitetään veden käyttömaksut, perusmaksut ja liittymismaksut. 1 Käyttömaksut Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä vesimäärä. Se mitataan

Lisätiedot

Liperin kunnan vesihuoltolaitos TAKSA Elympltk Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Liperin kunnan vesihuoltolaitos TAKSA Elympltk Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Liperin kunnan vesihuoltolaitos TAKSA 1.1.2019 Elympltk 4.9.2018 144 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Liperin kunnan vesihuoltolaitoksen taksan vahvistaa elinympäristölautakunta.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty: KV 14.11.2011 168 Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos laitokseen

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen HSY:n hallitus päätti 16.10.2015 kokouksessaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan HSY:n vesihuollon taksan. Lisätietoja

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Vesihuoltolaitoksen maksut alkaen. Hyväksytty: Tekninen lautakunta

UURAISTEN KUNTA. Vesihuoltolaitoksen maksut alkaen. Hyväksytty: Tekninen lautakunta UURAISTEN KUNTA Vesihuoltolaitoksen maksut 1.1.2018 alkaen Hyväksytty: Tekninen lautakunta 28.11.2017 48 Uuraisten vesihuoltolaitos perii yleiset toimitusehdot ja sopimusten ehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

1. Liittymismaksu PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA. Voimaantulopäivä 1.1.2011

1. Liittymismaksu PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA. Voimaantulopäivä 1.1.2011 PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2011 1. Liittymismaksu Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimuksen ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin.

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin. Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.9.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m 3 3,12 /m 3 Perusmaksut alv. 0 % alv. 24 % Kulutus

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2013

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2013 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2013 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSU... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT... 3 2.1 PERUSMAKSU VESI... 3 2.2

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen hinnasto. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen

Vesihuoltolaitoksen hinnasto. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen Vesihuoltolaitoksen hinnasto Toivakan vesihuoltolaitos Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 Vesihuoltolaitoksen hinnasto Nämä ehdot ja hinnasto ovat voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi ja korvaavat 1.1.2017 voimaan

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8 Voimaantulopäivä 1.1.2017 Laukaan Vesihuolto Oy:n taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 1. Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Asikkalan kunnan vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 27.1.2014 (Voimaantulo 1.3.2014) Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 14.11.2011 (Voimaantulo 1.3.2012) Kunnanhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2017 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2016 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 30. päivänä marraskuuta 2009 239

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 30. päivänä marraskuuta 2009 239 1 LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 30. päivänä marraskuuta 2009 239 Voimaantulopäivä 1.1. 2010 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 2018

VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 2018 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 2018 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 6.11.2017 79 1 Käyttömaksut Nämä ehdot ja hinnasto ovat voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi ja korvaavat

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %).

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %). HINNASTO 1 HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Vesi- ja viemärilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Vihdin Vesi perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

SAUVON VESIHUOLTO OY. 1 Liittymismaksu PALVELUMAKSUT

SAUVON VESIHUOLTO OY. 1 Liittymismaksu PALVELUMAKSUT 1 SAUVON VESIHUOLTO OY PALVELUMAKSUT 1.1.2019 Sauvon Vesihuolto Oy (jatkossa yhtiö) perii vesihuoltoon liittymisestä ja vesihuollon käytöstä yleiset toimitusehdot ja sopimusten ehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Hyväksytty: Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta 16.9.2015 Voimaantulo: 1.1.2016 Taksat Laitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaaajantoiminnan

Tätä taksaa sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaaajantoiminnan HÄMEENKYRÖN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT Voimaantulopäivä 1.10.2018 Tätä taksaa sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaaajantoiminnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta 2014 211

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta 2014 211 1 LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 27. päivänä lokakuuta 2014 211 Voimaantulopäivä 1.1. 2015 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN UUDET MAKSUT VOIMAAN Vielä ehdit liittyä viemäriverkostoon vanhoilla liiittymismaksuhinnoilla!

VESIHUOLTOLAITOKSEN UUDET MAKSUT VOIMAAN Vielä ehdit liittyä viemäriverkostoon vanhoilla liiittymismaksuhinnoilla! HÄMEENKYRÖN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN UUDET MAKSUT VOIMAAN 1.10.2018 Vielä ehdit liittyä viemäriverkostoon vanhoilla liiittymismaksuhinnoilla! Tekninen lautakunta hyväksyi vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN Kh 9.3.017 Liite 4 ( 49) Kv 30.3.017 Liite ( 14) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 30.03.017

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven valtuuston kokouksessa Voimaantulopäivä 1..017 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3.

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3. 1 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS TAKSA 1.1.2015 0 YLEISTÄ Kaikki tässä taksassa esitetyt maksut perustuvat vesihuoltolain voimassa oleviin vesihuollon hinnoittelua koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Hinnat

Lisätiedot

Kemiönsaaren vesiliikelaitos

Kemiönsaaren vesiliikelaitos Kemiönsaaren vesiliikelaitos KEMIÖSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TAKSA Hyväksytty Kemiönsaaren Veden Johtokunnan kokouksessa 01.10.2012 Taksan voimaantulopäivä 1.1.2013 Uudet liittymät ovat siirtokelpoisia

Lisätiedot

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen 1 Vesilaitoksen toimittaman veden käyttö- ja perusmaksu 2 Liittymismaksu 4 Vesimittarin tarkistusmaksu 6 Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävä maksu 9 Vesimittarin

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2015 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja.

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja. KAUHAVAN VESI OY 1 Vesihuollon maksut Kauhavan Vesi Oy:n hallitus 26.11.2012 7 Voimaantulo 01.01.2013 Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä

Lisätiedot

(Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004)

(Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2015 alkaen (Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto

Liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto Liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto 1 LIEDON VEDEN HINNASTO... 2 2 LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 2.1 Rakennusluvan mukainen kerrosala... 2 2.2 Palvelukerroin... 2 2.3 Kiinteistötyyppiä koskeva

Lisätiedot

ULVILAN VESILAITOKSEN TAKSA Voimaantulo 1.4.2014 Tekninen lautakunta 11.09.2013 Kaupunginhallitus 07.10.2013 Valtuusto 11.11.2013

ULVILAN VESILAITOKSEN TAKSA Voimaantulo 1.4.2014 Tekninen lautakunta 11.09.2013 Kaupunginhallitus 07.10.2013 Valtuusto 11.11.2013 ULVILAN VESILAITOKSEN TAKSA Voimaantulo 1.4.2014 Tekninen lautakunta 11.09.2013 Kaupunginhallitus 07.10.2013 Valtuusto 11.11.2013 1 Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. 1

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto. Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9.

UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto. Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9. UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto UURAISTEN KUNNAN VESI- JA JÄTEVESITAKSA Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9.2013 (perusmaksut) Liittyy Yleisiin määräyksiin

Lisätiedot

Ylöjärven Vesi Oy:n hinnasto

Ylöjärven Vesi Oy:n hinnasto Ylöjärven Vesi Oy:n hinnasto Hyväksytty: Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus 18.1.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Laitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIMAKSUTAKSA JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA Teknisen lautakunnan 16.10.2012 hyväksymä taksa on voimassa 01.01.2013 lähtien, käyttömaksun osalta 01.07.2013 lähtien. Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.

KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1. TEKN.LTK 09.10.2014 72 LIITE 1. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx KINNULAN KUNNAN

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

käyntiosoitteet: Kunnallistekniikan päällikkö/ Vesihuoltomestari Iin kunnanvirasto Jokisuuntie 4 Jokisuuntie 2, 3 krs.

käyntiosoitteet: Kunnallistekniikan päällikkö/ Vesihuoltomestari Iin kunnanvirasto Jokisuuntie 4 Jokisuuntie 2, 3 krs. käyntiosoitteet: Kunnallistekniikan päällikkö/ johtaja Vesihuoltomestari Iin kunnanvirasto Jokisuuntie 4 Jokisuuntie 2, 3 krs. 91100 Ii 91100 Ii Pekka Paaso Seppo Puolakka Ilta- ja viikonloppupäivystys

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie SONKAJÄRVI puh tai puh.

SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie SONKAJÄRVI puh tai puh. SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI 1.1.2017 puh. 0400 243 136 tai puh. 040 148 4297 Arvoisa asiakkaamme Nykyisiltä Sonkajärven vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut Kuva: Marja Seppälä

Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut Kuva: Marja Seppälä Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 1.1.2016 Kuva: Marja Seppälä Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSU... 2 1.1 VESIMAKSU...2 1.2 JÄTEVESIMAKSU...2 1.3 KOROTETTU JÄTEVESIMAKSU...2 2 PERUSMAKSUT... 3 2.1

Lisätiedot

Ympäristölautakunta / 128 Kunnanhallitus / 348 Kunnanvaltuusto / 90 TOHMAJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT

Ympäristölautakunta / 128 Kunnanhallitus / 348 Kunnanvaltuusto / 90 TOHMAJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT 1(6) TOHMAJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT 1.1.2018 Ympäristölautakunta 19.10.2017 / 128 Kunnanhallitus 30.10.2017 / 348 Kunnanvaltuusto 06.11.2017 / 90 2(6) TOHMAJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnan teknisen lautakunnan vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.01.2017 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta

Lisätiedot

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1 1 YLEISTÄ Liikelaitoksen johtokunnan 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015, kohdan 2.4 korotetun liittymismaksun osalta voimaantulopäivä 1.11.2014 1.1 Vesilaitostoiminnan kustannusten kattamiseksi

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1 Kunnanvaltuuston 23.10.2013 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2014 1 YLEISTÄ 1.1 laitostoiminnan kustannusten kattamiseksi kunta perii laitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä huoltolain (119/2001)

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2017 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2017 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,13 e/m 3 - jätevesimaksu 3,04 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Inkoon Veden verkostoon. Liittymismaksu on arvonlisäverollinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Inkoon Veden verkostoon. Liittymismaksu on arvonlisäverollinen. INKOON KUNTA LIIKELAITOS INKOON VESI TAKSA Hyväksytty Inkoon Veden johtokunnassa 23.3.2011 Voimaantulopäivä 1.7.2011 Muutettu 1.1.2013 Inkoon Vesi perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot

Lisätiedot

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen 1 (5) SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen (Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2015 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2015 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,03 e/m 3 - jätevesimaksu 2,91 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot