PELTOLAMMI korttelikortit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELTOLAMMI korttelikortit"

Transkriptio

1 PELTOLAMMI korttelikortit Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus

2

3 Sisältö Lukijalle luvun asemakaava... 3 Asemakaavatilanne... 4 Asemakaavamuutokset... 5 Korttelirajat- ja numerot... 6 Rakennusten valmistumisvuodet... 7 Kortteli Kortteli Kortteli Kortteli 5954 pohjoinen osa... 8 Kortteli 5954 eteläinen osa... Kortteli 5956 pohjoinen osa... 7 Kortteli 5956 eteläinen osa... 3 Kortteli Kortteli Kortteli Kortteli Kortteli Kortteli Kortteli Kuvauskartta, kuvaussuunnat ja kuvien numerot... 49

4 Lukijalle Tampereen kaupungilla on vuodesta 008 lähtien ollut vireillä Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT) työ, jonka tarkoituksena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. Tämän työn pohjaksi käynnistettiin lokakuun 009 aikana 960- ja 970-lukujen asuinalueiden inventointi ja arviointi, jonka tarkoituksena on selvittää Tampereen keskustan ulkopuolelle sijoittuvien 60- ja 70-lukujen asuinalueiden kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Tampereen lähiö- ja aluerakentamiskohteiden arvojen selvittäminen on kiireellinen tehtävä, jotta näiden asuinalueiden rakennusperintöä osataan vaalia ja täydennysrakentaminen suunnitellaan alueen ominaispiirteitä ja tarpeita korostaen. Selvitystyön kohteena ovat Multisillan, Peltolammin, Kaukajärven ja Annalan, Tesoman, Lentävänniemen sekä Ruotulan alueet. Varsinaista inventointityötä varten kaikille selvitysalueille laadittiin korttelikortit, joissa kartoitettiin alueiden alkuperäinen ns. lähiökauden asemakaava, tämän hetkinen (/009) asemakaavatilanne ja alueella tapahtuneet asemakaavamuutokset, rakennusten rakennusvuodet ja kerrosluvut sekä valokuvattiin alueiden rakennukset kortteleittain. Rakennusten numerointi noudattaa rakennus- ja huoneistorekisterin numerointia. Rakennusvuosia ei ole selvitetty talousrakennuksista. Raportin lopussa on kartta alueen valokuvista. Sekä Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen -työn että siihen sisältyvän 960- ja 970-lukujen asuinalueiden inventoinnin ja arvioinnin on tilannut Kaupunkiympäristön kehittämisen maankäytön suunnittelu. Korttelikortit on laadittu Tampereen Infratuotanto Liikelaitoksen Suunnittelupalveluissa ja hankkeesta on vastannut arkkitehti Karoliina Laakkonen-Pöntys. Työhön ovat osallistuneet arkkit. yo. Maija Villanen (Peltolammin osalta) ja arkkit. yo. Iida Kalakoski (muiden alueiden osalta) sekä suunnitteluinsinööri Merja Kinos, suunnitteluinsinööri Ulla Nummi ja kaavoitusavustaja Maikki Jokinen. Pohjakarttana on käytetty Tampereen kaupungin ajantasaista kantakarttaa. Kortteleista esitetyt viistokuvat ovat vuodelta 006 ja ne omistaa Tampereen kaupunki.

5 Asemakaava 960-luvulta 3 SM vahvistanut

6 4 Asemakaavatilanne..009 Ajantasa-asemakaava 3444 / 97 kaavan numero ja hyväksymisvuosi

7 Asemakaavamuutokset Peltolammilla 5 Kaupunginosa Kortteli Tontti Voimassa oleva kaava Vanha kaava Muutos PELTOLAMMI Ei muutoksia ,6, Korttelissa 5953 on yhdistetty kaksi tonttia, koska aiemmin lämpökeskukselle varattu tontti jäi tarpeettomaksi. Rakennusalat korjattiin samalla siten, että rakennusten sijoitus oli maastollisesti parempi. Yhteenlaskettu rakennusoikeus säilyi suunnilleen ennallaan Vanhan kaavan mukaiset yleisen rakennuksen tontit 5954/ ja 596/ muutettiin asuinkerrostalotonteiksi ja annettiin vuokratalojen rakennustoimikunnan käyttöön Tonttijakoja ja täsmennyksiä, ei isoja muutoksia, välissä kaava Aiemman kaavan edellyttämän keskuksen rakentaminen osoittautui käytännössä varsin vaikeaksi. Erilaiset yhteisöt eivät taloudellisisita syistä johtuen pystyneet samanaikaiseen rakentamiseen, jota kaava edellytti. Kaava laadittiin uudelleen siten, että suunniteltiin uusi katu (Tilkonmäenkatu), johon eri tarkoituksiin varatut yleisten rakennusten tontit rajautuvat välissä kaavat 6 ja Peltolammin Opiskelija-asunnot Oy halusi saada tontin käyttämättömälle itäosalle kahden tornitalon rakennusoikeuden. 5955,,3, Ks. aik. 5956, , Täsmennyksiä vanhaan , , Vanhan kaavan mukainen liike- ja toimistorakennusten tontin rakennusoikeutta lisättiin. Aiemmin e=0.8. Pysäköintiä järjesteltiin uudelleen Tonttijakoja ja täsmennyksiä, ei isoja muutoksia, välissä kaava Y -> Ys, Ak, rajauksia AL joka oli jäänyt toteutumatta muutettiin rivitalotontiksi, välissä kaava 3 596, Tonttijakoja ja täsmennyksiä, ei isoja muutoksia, välissä kaava 3 puisto välissä kaavat 670, 3608, 445

8 6 Korttelit ja korttelinumerot

9 Rakennusten valmistumisvuodet 7

10 8 Kortteli Rakennukset tonteittain Tontti :000 Rakennus rv 969, kerrosluku III

11 9 AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA -59 /

12 595 Tontti Tontti Kortteli 5950 Tontti Rakennus Kuva: P5 Osoite: Säästäjänkatu 6 Kortteli 5950 Tontti Rakennus Kuvat: 75, 70, P Osoite: Säästäjänkatu 6 Kortteli 5950 Tontti Rakennus Kuva: P Osoite: Säästäjänkatu 6

13 Kortteli Rakennukset tonteittain Tontti Rakennus rv 967, kerrosluku ½I Rakennus rv 967, kerrosluku ½I Rakennus 3 rv 967, kerrosluku ½I Rakennus 4 rv 967, kerrosluku ½I Rakennus 5 rv 967, kerrosluku ½I Rakennus 6 rv 967, kerrosluku ½I :000 AJANTASA-ASEMAKAAVA -57/968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA -57 / 965

14 595 Tontti Kortteli 595 Tontti Rakennukset 4, 6 Kuvat: 57, 5 Osoite:säästäjänkatu 4, 4 Kortteli 595 Tontti Rakennukset 4,, 5 Kuvat: P, 58, 60 Osoite: Säästäjänkatu 4, 0,6 Kortteli 595 Tontti Rakennukset 5, 6 Kuva: P Osoite: Säästäjänkatu 6, 4 Kortteli 595 Tontti Rakennukset, Kuva: P Osoite: Säästäjänkatu 0, 8

15 Kortteli Rakennukset tonteittain 3 :000 5 Tontti 4 Rakennus rv 968, kerrosluku III Rakennus rv 968, kerrosluku III Rakennus 3 Tontti 5 Rakennus rv 969, kerrosluku III Rakennus rv 969, kerrosluku III Rakennus 3 Tontti 6 Rakennus rv 967, kerrosluku III Rakennus rv 967, kerrosluku III Tontti 7 Rakennus rv 968, kerrosluku III Rakennus

16 4 AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA -57/ -6 /

17 Tontti 4 Kortteli 5953 Tontti 4 Rakennukset, Kuva: 97 Osoite: Säästäjänkatu 9, 7 Kortteli 5953 Tontti 4 Rakennus Kuva: 98 Osoite: Säästäjänkatu 9 Kortteli 5953 Tontti 4 Rakennus Kuva: 03 Osoite: Säästäjänkatu 9 Kortteli 5953 Tontti 4 Rakennukset, 3, Kuva: 04 Osoite: Säästäjänkatu7, 9 Kortteli 5953 Tontti 4 Rakennus Kuva: 06 Osoite: Säästäjänkatu 9 Kortteli 5953 Tontti 4 Rakennus 3 Kuva: P30 Osoite: Säästäjänkatu 9 Kortteli 5953 Tontti 4 Rakennus Kuva: P3 Osoite: Säästäjänkatu 7

18 Tontti 5 Kortteli 5953 Tontti 5 Rakennus Kuva: 9 Osoite: Säästäjänkatu 9 Kortteli 5953 Tontti 5 Rakennukset, Kuva: 30 Osoite: Säästäjänkatu 9, 7 Kortteli 5953 Tontti 5 Rakennus Kuva: 8 Osoite: Säästäjänkatu 7 Kortteli 5953 Tontti 5 Rakennus Kuva: P8 Osoite: Säästäjänkatu 9 Kortteli 5953 Tontti 5 Rakennus Kuva: 45 Osoite: Säästäjänkatu 7 Kortteli 5953 Tontti 5 Rakennukset 3, Kuva: 73 Osoite: Säästäjänkatu 7

19 Tontti 6 Kortteli 5953 Tontti 6 Rakennukset, Kuva: 7 Osoite: Säästäjänkatu 3, 5 Kortteli 5953 Tontti 6 Rakennus Kuva: P9 Osoite: Säästäjänkatu 5 Kortteli 5953 Tontti 6 Rakennus Kuva: 0 Osoite: Säästäjänkatu 3 Kortteli 5953 Tontti 6 Rakennus, Kuva: 9 Osoite: Säästäjänkatu 3, Tontti 7 Kortteli 5953 Tontti 7 Rakennukset, Kuva: 6 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 5953 Tontti 7 Rakennus Kuva: 08 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 5953 Tontti 7 Rakennus, (T6) Kuva: 5 Osoite: Säästäjänkatu

20 8 Kortteli 5954 pohjoinen osa Rakennukset tonteittain 3 4 Tontti Rakennus rv 987, kerrosluku V Rakennus Tontti Rakennus rv 967, kerrosluku I Tontti 3 Rakennus rv 968, kerrosluku V Rakennus rv 968, kerrosluku I Tontti 4 Rakennus rv 967, kerrosluku III Rakennus rv 968, kerrosluku III AJANTASA- ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA -57 / /

21 Tontti Kortteli 5954 Tontti Rakennukset, Kuva: 95 Osoite: Säästäjänkuja 4 Kortteli 5954 Tontti Rakennus Kuva: 3 Osoite: Säästäjänkuja 4 Kortteli 5954 Tontti Rakennus Kuva: 30 Osoite: Säästäjänkuja Tontti Kortteli 5954 Tontti Rakennus, (T3) Kuva: 5 Osoite: Säästäjänkuja Kortteli 5954 Tontti Rakennus Kuva: 89 Osoite: Säästäjänkuja Kortteli 5954 Tontti Rakennus Kuva: 306 Osoite: Säästäjänkuja Kortteli 5954 Tontti Rakennus, (T3) Kuva: 96 Osoite: Säästäjänkuja

22 Tontti 3 Kortteli 5954 Tontti 3 Rakennus Kuva: 306 Osoite: Säästäjänkatu 5 Kortteli 5954 Tontti 3 Rakennus Kuva: 34 Osoite: Säästäjänkatu 5 Kortteli 5954 Tontti 3 Rakennus Kuva: 309 Osoite: Säästäjänkatu 3 Kortteli 5954 Tontti 3 Rakennus Kuva: 308 Osoite: Säästäjänkatu 5 Kortteli 5954 Tontti 3 Rakennus (T4R),, Kuva: P3 Osoite: Säästäjänkatu 3, 5

23 5954 Tontti 4 Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennus Kuva: 83 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennus Kuva: 39 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennus Kuva: 37 Osoite: Peltolamminkatu Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennus Kuva: 330 Osoite: Peltolamminkatu Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennukset, Kuva: 30 Osoite: Peltolamminkatu Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennus Kuva: P Osoite: Säästäjänkatu

24 Kortteli 5954 eteläinen osa Rakennukset tonteittain Tontti 0 Rakennus rv 966, kerrosluku III Rakennus rv 966, kerrosluku III Tontti Rakentamaton Tontti Rakennus rv 97, kerrosluku II Tontti 3 Rakennus rv 967, kerosluku VII Rakennus rv 967, kerrosluku VII Rakennus 3 Rakennus 4 Tontti 4 Rakennus rv 968, kerrosluku VI Rakennus rv 967, kerrosluku III Rakennus 3 rv 968, kerrosluku VI Rakennus 4 rv 967, kerrosluku VI Rakennus 5 Rakennus 6 Rakennus 7 rv 003, kerrosluku VII Rakennus 8 rv 003, kerrosluku VII rakennus

25 3 AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA -57 / / 969 / 5458 / 3444 /

26 Tontti 0 Kortteli 5954 Tontti 0 Rakennukset, Kuva: P Osoite: Vaahterakuja 4, Kortteli 5954 Tontti 0 Rakennus Kuva: 39 Osoite: Vaahterakuja Kortteli 5954 Tontti 0 Rakennukset, Kuva: 303 Osoite: Vaahterakuja, Tontti Kortteli 5954 Tontti Rakennus Kuva: 9 Osoite: Tilkonmäenkatu 4 Kortteli 5954 Tontti Rakennus Kuva: 93 Osoite: Tilkonmäenkatu 4

27 Tontti 3 Kortteli 5954 Tontti 3 Rakennukset 4,, 3 Kuva: 356 Osoite: Peltolamminkatu 6 Kortteli 5954 Tontti 3 Rakennukset, 3, 4 Kuva: 356 Osoite: Peltolamminkatu 6 Kortteli 5954 Tontti 3 Rakennukset, Kuva: 344 Osoite: Peltolamminkatu 6, 4 Kortteli 5954 Tontti 3 Rakennukset, Kuva: 344 Osoite: Peltolamminkatu 6, Tontti 4: R-4, 8 Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennukset 3, 4, 5,, (T0 R), Kuva: P6 Osoite: Vaahterakuja 3, 5, 7, 9 Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennus Kuva: 304 Osoite: Vaahterakuja 9 Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennukset 3, 4 Kuva: P5 Osoite: Vaahterakuja 5, 7

28 Tontti 4: R4-7 Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennus Kuva: P4 Osoite: Vaahterakuja 3 Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennus Kuva: 340 Osoite: Vaahterakuja 3 Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennus 8 Kuva: 335 Osoite: Vaahterakuja Kortteli 5954 Tontti 4 Rakennukset 7, 8 Kuva: 349 Osoite: Vaahterakuja

29 Kortteli 5956 pohjoinen osa 7 Rakennukset tonteittain Tontti Rakennus rv 968, kerrosluku III Rakennus rv 968, kerrosluku VI Tontti Rakennus rv 970, kerrosluku III Rakennus rv 970, kerrosluku VI Tontti 3 Rakennus rv 969, kerrosluku III Rakennus rv 969, kerosluku VI Rakennus

30 8 AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA -57 / /

31 Tontti Kortteli 5956 Tontti Rakennus Kuva: 373 Osoite: Kuusamakuja Kortteli 5956 Tontti Rakennus Kuva: 375 Osoite: Kuusamakuja 5956 Tontti Kortteli 5956 Tontti Rakennus Kuva: 377 Osoite: Tammikuja Kortteli 5956 Tontti Rakennukset,(T3R) Kuva: 38 Osoite: Tammikuja Kortteli 5956 Tontti Rakennus Kuva: 383 Osoite: Tammikuja 4 Kortteli 5956 Tontti Rakennus Kuva: 376 Osoite: Tammikuja Kortteli 5956 Tontti Rakennus Kuva: 46 Osoite: Tammikuja

32 Tontti 3 Kortteli 5956 Tontti 3 Rakennus Kuva: 457 Osoite: Tammikuja Kortteli 5956 Tontti 3 Rakennukset,(TR) Kuva: 46 Osoite: Tammikuja Kortteli 5956 Tontti 3 Rakennus Kuva: 384 Osoite: Tammikuja Kortteli 5956 Tontti 3 Rakennus Kuva: 388 Osoite: Tammikuja 3 Kortteli 5956 Tontti 3 Rakennus Kuva: P8 Osoite: Tammikuja 3

33 Rakennukset tonteittain 3 Kortteli 5956 eteläinen osa Tontti 4 Rakennus rv 968, kerrosluku III Rakennus rv 968, kerrosluku III Rakennus 3 rv 968, kerrosluku VI Rakennus 4 rv 968, kerrosluku III Rakennus 5 Tontti 6 Rakennus rv 968, kerrosluku I AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA -57 / /

34 Tontti 4 Kortteli 5956 Tontti 4 Rakennukset, Kuva: P0 Osoite: Pähkinäkuja, Kortteli 5956 Tontti 4 Rakennus 4 Kuva: 395 Osoite: Peltolamminkatu 30 Kortteli 5956 Tontti 4 Rakennus Kuva: 456 Osoite: Pähkinäkuja Kortteli 5956 Tontti 4 Rakennukset, 3 Kuva: P0 Osoite: Pähkinäkuja, 4

35 Tontti 6 Kortteli 5956 Tontti 6 Rakennus Kuva: P0 Osoite: Peltolamminkatu 36 Kortteli 5956 Tontti 6 Rakennus Kuva: 450 Osoite: Peltolamminkatu 36 Kortteli 5956 Tontti 6 Rakennus Kuva: P Osoite: Peltolamminkatu 36

36 34 Kortteli 5955 Rakennukset tonteittain Tontti Rakennus rv 970, kerrosluku I Tontti Rakennus rv 970, kerrosluku I Rakennus Rakennus 3 Tontti 3 Rakennus rv 97, kerrosluku VII Rakennus Tontti 4 Rakennus rv 97, kerrosluku VII Rakennus Rakennus 3 AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSY- MISVUOSI -6 / ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA

37 Tontti Kortteli 5955 Tontti Rakennus Kuva: P6 Osoite: Peltolamminkatu 0 Kortteli 5955 Tontti Rakennus (oik.) Kuva: 363 Osoite: Peltolamminkatu 0 Kortteli 5955 Tontti Rakennus (oik.) Kuva: 353 Osoite: Peltolamminkatu Tontti Kortteli 5955 Tontti Rakennus oikealla Kuva: 364 Osoite: Peltolamminkatu 0 Kortteli 5955 Tontti Rakennus 3,,taustalla (T3R) Kuva: 36 Osoite: Peltolamminkatu Kortteli 5955 Tontti Rakennus (oik.) Kuva: 364 Osoite: Peltolamminkatu Kortteli 5955 Tontti Rakennus, Kuva: 35 Osoite: Peltolamminkatu

38 Tontti 3 Kortteli 5955 Tontti 3 Rakennukset,, (TR) Kuva: 368 Osoite: Peltolamminkatu 4 Kortteli 5955 Tontti 3 Rakennus takana Kuva: 363 Osoite: Peltolamminkatu 4 Kortteli 5955 Tontti 3 Rakennus Kuva: 370 Osoite: Peltolamminkatu Tontti 4 Kortteli 5955 Tontti 4 Rakennus Kuva: 37 Osoite: Peltolamminkatu 6 Kortteli 5955 Tontti 4 Rakennus Kuva: 367 Osoite: Peltolamminkatu 6

39 37 Kortteli Rakennukset tonteittain 0 Tontti 4 Rakennus rv 969, kerrosluku III Rakennus rv 969, kerrosluku III Rakennus 3 Tontti 5 Rakennus rv 970, kerrosluku III Rakennus rv 970, kerrosluku III Rakennus 3 Tontti 9 Rakennus rv 99, kerrosluku I-II Rakennus rv 99, kerrosluku I Rakennus 3 Tontti 0 Rakennus rv 976, kerrosluku I -57 / 965 AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HY- VÄKSYMISVUOSI 6596 / ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA

40 Tontti 4 Kortteli 5957 Tontti 4 Rakennus Kuva: 4 Osoite: Pähkinämäenkatu 6 Kortteli 5957 Tontti 4 Rakennus Kuva: 44 Osoite: Pähkinämäenkatu 6 Kortteli 5957 Tontti 4 Rakennus Kuva: 44 Osoite: Pähkinämäenkatu Tontti 5 Kortteli 5957 Tontti 5 Rakennukset, 3 Kuva: 437 Osoite: Pähkinämäenkatu Kortteli 5957 Tontti 5 Rakennus Kuva: 444 Osoite: Pähkinämäenkatu Kortteli 5957 Tontti 5 Rakennukset, Kuva: 435 Osoite: Pähkinämäenkatu, 4 Kortteli 5957 Tontti 5 Rakennukset, 3, Kuva: 8 Osoite: Pähkinämäenkatu, 4 Kortteli 5957 Tontti 5 Rakennus Kuva: 0 Osoite: Pähkinämäenkatu

41 Tontti 9 Kortteli 5957 Tontti 9 Rakennus Kuva: 397 Osoite: Terhokuja 5 Kortteli 5957 Tontti 9 Rakennukset, Kuva: 40 Osoite: Terhokuja Tontti 0 Kortteli 5957 Tontti 0 Rakennus Kuva: 446 Osoite: Terhokuja Kortteli 5957 Tontti 0 Rakennus Kuva: 448 Osoite: Terhokuja

42 40 Kortteli Rakennukset tonteittain Tontti Rakennus rv 968, kerrosluku I Rakennus rv 968, kerrosluku I Rakennus 3 rv 968, kerrosluku I Rakennus 4 rv 968, kerrosluku I Rakennus 5 rv 968, kerrosluku I -59 / AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSY- MISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA

43 Tontti Kortteli 5959 Tontti Rakennus 3 Kuva: 47 Osoite: Pihtakuusenkatu 3 Kortteli 5959 Tontti Rakennukset 4, 5 Kuva: 00 Osoite: Rukkamäentie 5 Kortteli 5959 Tontti Rakennus Kuva: 434 Osoite: Pähkinämäenkatu 3 Kortteli 5959 Tontti Rakennus Kuva: 430 Osoite: : Pähkinämäenkatu 3

44 4 Kortteli 5958 Rakennukset tonteittain Tontti Rakennus rv 968, kerrosluku III Rakennus rv 968, kerrosluku III Tontti 4 Rakennus rv 973, kerrosluku ½I Rakennus rv 973, kerrosluku ½I Rakennus 3 rv 973, kerrosluku ½I Rakennus 4 rv 973, kerrosluku ½I Rakennus 5 rv 973, kerrosluku ½I Rakennus 6 Rakennus 7 Rakennus 8 Rakennus 9 Rakennus / -57 / AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA

45 Tontti Kortteli 5958 Tontti Rakennukset, Kuva: 95 Osoite: Pähkinämäenkatu 8 Kortteli 5958 Tontti Rakennus Kuva: 95 Osoite: Pähkinämäenkatu Tontti 4 Kortteli 5958 Tontti 4 Rakennus 4 Kuva: 49 Osoite: Pihtakuusenkatu Kortteli 5958 Tontti 4 Rakennus Kuva: 40 Osoite: Pihtakuusenkatu Kortteli 5958 Tontti 4 Rakennukset 3, Kuva: 4 Osoite: Pihtakuusenkatu Kortteli 5958 Tontti 4 Rakennukset 0, 5 Kuva: 49 Osoite: Pihtakuusenkatu

46 44 Kortteli 5960 Rakennukset tonteittain Tontti Rakennus rv 969, kerrosluku ½I Rakennus rv 969, kerrosluku ½I Rakennus 3 rv 969, kerrosluku ½I AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA -57 / 965

47 Tontti Kortteli 5960 Tontti Rakennukset 9- Kuva: 438 Osoite: Pähkinämäenkatu Kortteli 5960 Tontti Rakennukset, 3 Kuva: 439 Osoite: Pähkinämäenkatu Kortteli 5960 Tontti Rakennukset, 6, 7 Kuva: 44 Osoite: Pähkinämäenkatu Kortteli 5960 Tontti Rakennukset,, Kuva: 06 Osoite: Pähkinämäenkatu

48 46 Kortteli 596 Rakennukset tonteittain Tontti 3 Rakennus rv 977, kerrosluku I Rakennus rv 977, kerrosluku I Rakennus 3 rv 977, kerrosluku I Rakennus 4 rv 977, kerrosluku II Rakennus 5 rv 977, kerrosluku II Rakennus 6 rv 977, kerrosluku I AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA 57 /

49 Tontti 3 Kortteli 596 Tontti 3 Rakennus Kuva: 6 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 596 Tontti 3 Rakennus Kuva: 63 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 596 Tontti 3 Rakennus Kuva: 63 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 596 Tontti 3 Rakennukset, 6 Kuva: 65 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 596 Tontti 3 Rakennus 3 Kuva: 70 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 596 Tontti 3 Rakennukset 4, 3 Kuva: 74 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 596 Tontti 3 Rakennus 3 Kuva: 75 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 596 Tontti 3 Rakennus 5 Kuva: 47 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 596 Tontti 3 Rakennus 6 Kuva: 80 Osoite: Säästäjänkatu Kortteli 596 Tontti 3 Rakennus 7 Kuva: 8 Osoite: Säästäjänkatu

50 48 Kortteli 596 Rakennukset tonteittain Tontti Rakennus rv 97, kerrosluku VII Rakennus Tontti Rakentamaton 596 AJANTASA-ASEMAKAAVA -59 / 968 KAAVAN NUMERO JA HYVÄKSYMISVUOSI ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA 3444 /

51 Kuvauskartta ? P P P P P P P P P P P P P P P P6 P P P P P33 P P P P P P P P P P P P7 P P9 Kuvauskartta Peltolammilla.8.00 Kuvat ja yhdistetyt panoramat P-P3

RUOTULA korttelikortit

RUOTULA korttelikortit RUOTULA korttelikortit 11.11.2009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus RUOTULA korttelikortit SiSältö Lukijalle 1960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko asemakaavamuutoksista

Lisätiedot

LENTÄVÄNNIEMI korttelikortit

LENTÄVÄNNIEMI korttelikortit LENTÄVÄNNIEMI korttelikortit 11.11.2009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus LENTÄVÄNNIEMI korttelikortit SiSältö Lukijalle 1960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko

Lisätiedot

HIPPOSKYLÄ korttelikortit

HIPPOSKYLÄ korttelikortit HIPPOSKYLÄ korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu HIPPOSKYLÄ korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Hipposkylä 1960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne

Lisätiedot

KAARILA korttelikortit

KAARILA korttelikortit KAARILA korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu KAARILA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Kaarila 1960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko

Lisätiedot

LINNAINMAA korttelikortit

LINNAINMAA korttelikortit LINNAINMAA korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu LINNAINMAA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Linnainmaa 1970-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

JÄRVENSIVU korttelikortit

JÄRVENSIVU korttelikortit JÄRVENSIVU korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu JÄRVENSIVU korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Järvensivu 1950-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

SAUKONMÄKI korttelikortit

SAUKONMÄKI korttelikortit SAUKONMÄKI korttelikortit 3.8.200 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu SAUKONMÄKI korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Saukonmäki 950- ja 960-luvun asemakaavat Asemakaavatilanne

Lisätiedot

RAUTAHARKKO-TAATALA korttelikortit

RAUTAHARKKO-TAATALA korttelikortit RAUTAHARKKO-TAATALA korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu RAUTAHARKKO-TAATALA korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Rautaharkko 1960-luvun asemakaava

Lisätiedot

TESOMA korttelikortit

TESOMA korttelikortit TESOMA korttelikortit.2.2009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus TESOMA korttelikortit SiSältö Lukijalle TOHLOPPI IKURI 960-luvun asemakaava Asemakaavatilanne Taulukko

Lisätiedot

RANTAPERKIÖ korttelikortit

RANTAPERKIÖ korttelikortit RANTAPERKIÖ korttelikortit 13.8.2010 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu RANTAPERKIÖ korttelikortit SISÄLTÖ Lukijalle Rantaperkiö 1940- ja 1950-lukujen asemakaavat

Lisätiedot

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke Hankeaika 03/2015-12/2017 Suunnitelmallinen energiatehokkuuteen tähtäävä kiinteistönpito ja korjaaminen taloyhtiöissä Yhteiskorjaaminen Täydennysrakentaminen kohderyhmänä asunto-osakeyhtiöt, Tampereen

Lisätiedot

HANKE-ESITE JA VUOROVAIKUTUS- SUUNNITELMA

HANKE-ESITE JA VUOROVAIKUTUS- SUUNNITELMA Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen 24.3.2011 HAUKILUOMAN YLEISSUUNNITELMA HANKE-ESITE JA VUOROVAIKUTUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1. Hanke-esitteen ja vuorovaikutussuunnitelman tarkoitus 5

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

HANKE-ESITTEEN JA VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...

HANKE-ESITTEEN JA VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS... Sisältö 1 HANKE ESITTEEN JA VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS... 2 2 MIKÄ ON YLEISSUUNNITELMA JA MIKSI SE LAADITAAN?... 2 3 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET...3 4 SUUNNITTELUVAIHEET... 3 5 SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977.

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977. X V I I KAUPUNGINOSAN KORTTELIN N:O 315 TONTIN N:O 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA N:O 6572, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMINISTE- RIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SORSAPUISTO 1) Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS 1 ALUEEN ORTOKUVA 2011 2 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Keskusta IV F: Keskustan kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

XV (TAMMELA) 361 3, KYLLIKINRAITTI 7, RAKENNUSOIKEUDEN JA KERROSLUVUN LISÄÄMINEN ULLAKKORAKENTAMISTA VARTEN. KAAVA NRO 8259.

XV (TAMMELA) 361 3, KYLLIKINRAITTI 7, RAKENNUSOIKEUDEN JA KERROSLUVUN LISÄÄMINEN ULLAKKORAKENTAMISTA VARTEN. KAAVA NRO 8259. XV (TAMMELA) 361 3, KYLLIKINRAITTI 7, RAKENNUSOIKEUDEN JA KERROSLUVUN LISÄÄMINEN ULLAKKORAKENTAMISTA VARTEN. KAAVA NRO 8259. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.09.2008 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 25.04.2017 Hankkeen tietoja Ekokumppanit Oy:n hallinnoima EAKR rahoitteinen kolmivuotinen (2015-2017) hanke Toiminta-alueena Tampere ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2504 OSA D: RAKENNUSIKÄKARTTA JA RUUTUKAAVAN KEHITYS 1778-1887

Hämeenlinnan kaupunki HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2504 OSA D: RAKENNUSIKÄKARTTA JA RUUTUKAAVAN KEHITYS 1778-1887 HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen keskustassa ja Keinusaaressa 1778-2014 2504 OSA D: RAKENNUSIKÄKARTTA JA RUUTUKAAVAN KEHITYS 1778-1887 OSA D: TEEMAKARTAT

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2014 MESSUKYLÄ 5102-13, MESSUKYLÄNKATU 37, TÄYDENNYSRAKENTAMINEN. KAAVA NRO 8536. Kaava-alue lähivaikutusalueineen Ilmakuva kaava-alueesta

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 85

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 85 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA Tlk 0..00 Kaupunginhallitus on myynyt Torikatu 7 kiinteistön (kiinteistötunnus ---)..0 0 Veikko Laitiselle. Kauppakirjaan sisältyy asemakaavan muutosvelvoite,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088.

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088. YHDEN ASUNNON TALON JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN PULKKASAARENKATU 14, ALA-PISPALA 837-218-1088-0014 POIKKEAMISPÄÄTÖSHAKEMUKSEN PERUSTELUT ASUINRAKENNUKSEN JA TALOUSRAKENNUKSEN SIJOITTELUUN TONTILLA

Lisätiedot

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Tässä selvityksessä on tarkasteltu Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydentämismahdollisuuksia. Selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Poikkeaminen (LTK) / Stockpos Oy / Väinölänniemi 1-17-1 (Vuorikatu 11) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Lukkarinmäen (12) kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI LEVONMÄENKATU 14, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8512

KAUKAJÄRVI LEVONMÄENKATU 14, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8512 KAUKAJÄRVI-5829-1 LEVONMÄENKATU 14, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8512 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä elokuuta 2013 päivättyä ja 18. marraskuuta 2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Hankkeen tietoja Ekokumppanit Oy:n hallinnoima EAKR rahoitteinen kolmivuotinen (2015-2017) hanke Toiminta-alueena Tampere ja

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

PELTOLAMMI , VAAHTERAKUJA 4 JA VAAHTERAKUJAN KATU- ALUE, TONTIN JA KATUALUEEN RAJOJEN TARKISTAMINEN. KAAVA NRO 8374

PELTOLAMMI , VAAHTERAKUJA 4 JA VAAHTERAKUJAN KATU- ALUE, TONTIN JA KATUALUEEN RAJOJEN TARKISTAMINEN. KAAVA NRO 8374 PELTOLAMMI-5954-10, VAAHTERAKUJA 4 JA VAAHTERAKUJAN KATU- ALUE, TONTIN JA KATUALUEEN RAJOJEN TARKISTAMINEN. KAAVA NRO 8374 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 11. päivä lokakuuta 2010 päivättyä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.4.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma III kaupunginosan korttelia 12 tontteja nro 3 ja 85 koskeva asemakaavanmuutos (Sepänkatu 9) AM2051 Asemakaavan muutosalue Alue, jolle hankkeella

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOKKOLAN AMMATTIOPISTO

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOKKOLAN AMMATTIOPISTO ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOKKOLAN AMMATTIOPISTO 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS / KOKKOLAN AMMATTIOPISTO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 15. kaupunginosan korttelin 1 osan asemakaavan muutos. Kaavan tunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8204/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8204/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 233 Asianro 8204/10.03.00.01/2015 Poikkeaminen (LTK) / Ukkokoti / Niirala 7-33-35 (Kalliokatu 2) Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 15. KAUPUNGINOSA KARHUVUORI, KORTTELI 8, TONTIT 2 JA 3 VALMISTELIJA MARJA KUKKONEN, ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI, PUH. 040 7236112 KAAVA

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

HÄITILÄNTIE 18 40-52-7. Viikoittainen tarjousaika 40-52-7

HÄITILÄNTIE 18 40-52-7. Viikoittainen tarjousaika 40-52-7 HÄITILÄNTIE 18 40-52-7 Viikoittainen tarjousaika 40-52-7 TONTIN SIJAINTI Tontti 40-52-7 Häitiläntie 18 sijaitsee Käikälässä n. 7 km keskustasta kaakkoon. TIEDOT TONTISTA Tontilla sijaitsee purkukuntoinen

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594.

LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594. LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 24. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä ja 2.11.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, EEROLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 798 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1007 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLÄVAINIONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 770 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3108

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

PENTTILÄNRANNAN III ASEMAKAAVAMUUTOS TIISTAI PELTOLA-SALI

PENTTILÄNRANNAN III ASEMAKAAVAMUUTOS TIISTAI PELTOLA-SALI PENTTILÄNRANNAN III ASEMAKAAVAMUUTOS TIISTAI 5.9.2017 18.00- PELTOLA-SALI TAUSTALLA: SYMMETRISEN KAUPUNGIN VISIO - Keskusta laajenee joen itärannalle - Kehitys alkanut jo 2000-luvun alussa - Joen eri puolia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma 9.8.2007 RAHOLA 3023 5, PUISTOALUEEN OSAN LIITTÄMINEN OSAKSI TONTTIA, TEERIVUORENKATU 8, KAAVA NRO 8171. Kaava alue ja kaavan lähivaikutusalue

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot