Digitalisaation merkitys kantaverkkoyhtiölle Kari Suominen, CIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitalisaation merkitys kantaverkkoyhtiölle. 4.12.2014 Kari Suominen, CIO"

Transkriptio

1 Digitalisaation merkitys kantaverkkoyhtiölle Kari Suominen, CIO

2 Agenda Yleistä Fingridistä Kantaverkkoyhtiön digitalisointi Teknologian ja informaation innovatiivinen hyödyntäminen liiketoiminnassa Fingridin kunnonvalvontajärjestelmä Elvis omaisuudenhallinnassa Datahub

3 3 Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö Omaisuuden hallinta: Vastaamme koko sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnassa. Pidämme verkon kunnossa ja rakennamme uutta markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Voimajärjestelmän käyttö: Siirrämme sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. 75 % Suomen sähköstä kulkee verkossamme. Huolehdimme sähkön siirron ulkomaan-yhteyksistä. Suomeen on suorat yhteydet Venäjältä, Ruotsista, Norjasta ja Virosta. Sähkömarkkinat: Edistämme sähkömarkkinoiden toimintaa pitämällä siirtoyhteydet toimivina eri maiden välillä.

4 Avainluvut 2013 Kantaverkkoasiakkaita - Tuottajat - Suurteollisuus - Verkkoyhtiöt Tasepalveluasiakkaita Rajasiirtoasiakkaita Liikevaihto - Kantaverkkoliiketuotot - Tasesähkön myynti 543 milj. 321 milj. 159 milj. Tase 2182 milj. Verkkoinvestoinnit lisäksi muut investoinnit 209 milj. 16 milj. Omavaraisuusaste 29,5 % Henkilöstö vuoden lopussa 287

5 Melkoinen määrä johtoa ja muuta infraa! km voimajohtoa pylvästä 113 sähköasemaa 10 varavoimalaitosta > 935 MW reservi

6 Kantaverkko kehittyy jatkuvasti Fenno-Skan 2 HVDC yhteys 2011 Forssan varavoimalaitos 2012 EstLink 2 HVDC yhteys 2014

7 7 Tehokas toimintamalli Kehitämme voimajärjestelmää kiinteässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Olemme osaava tilaaja: olemme ulkoistaneet verkon rakentamisen ja kunnossapidon ulkopuolisille palvelutoimittajille. Hoidamme itse voimajärjestelmän käytön.

8 8 Muuttuva toimintaympäristö ohjaa ICT-strategiaa YHTEISKUNNAN SÄHKÖRIIPPUVUUS Korkean käytettävyyden ratkaisut Tehokas ICT palvelumalli KYBER ja TIETOTURVA Yhtenevät arkkitehtuuriratkaisut mahdollistavat kriittisen tiedon ja toimintojen jatkuvuuden turvaamisen Haavoittuvuuksien ennakointi ja varautuminen Kohdennettuihin uhkiin varautuminen ICT INTENSIIVISYYS Yhtiön liiketoimintamallin ja prosessien tehostaminen automatisoinnilla Päätöksentekoa tukevan informaation tuottaminen laadukkaasti ja oikea-aikaisesti kaikille sidosryhmille Muutos yhtiön toimintaympäristössä esim. kotimaisen ja Itämeren/Euroopan alueen integraatiokehityksen vahvistuessa TEOLLINEN INTERNET ja BIGDATA Järjestelmiin ja laitteistoihin tallentuneen tiedon hyödyntämisen tuoma tehokkuuspotentiaali mm. ennakoivassa kunnossapidossa ja sähköverkkosuunnittelussa Älykkäiden verkkojen sekä tuotanto- ja kulutusjärjestelmien tulo Mittavien omien tai säädöslähtöisten tiedonhallinta ja välityspalveluiden tulo ICT Strategia 2015_2024

9 9 Muuttuva toimintaympäristö ohjaa ICT-strategiaa HAJAUTETTU TUOTANTO JA KULUTUS Mittaus- ja ohjaustiedonsiirtotarpeet kasvavat massiivisesti. Hajautetun tuotannon ja ohjattavan kulutuksen hyödyntäminen Mobiilien kuluttajakuormien ja pientuotannon tulo sekä niiden tehokas käyttö kuten kysyntäjousto KULUTTAJATEKNOLOGIAN KEHITYS ICT:n laaja-alainen paikasta riippumaton käyttö moderneilla työvälineillä Palvelut kaikille sidosryhmille Helppokäyttöiset ICT työvälineet ja järjestelmät Nykyaikaiset mobiilisovellukset sovelluksia (appsit) SOME Toimintakulttuurin muutosta on tuettava tietoteknisesti Varautuminen Fingidiä koskevan väärän tiedon tunnistamiseen TIETOTEKNISET VALMIUDET Henkilöstön valmiudet kehittää ja hyödyntää informaatiotekniikan mahdollistamia uusia toimintamalleja sekä ymmärtää ja hallita monimutkaistuvia tietojärjestelmärakenteita ICT Strategia 2015_2024

10 10 Digitalisaatio mahdollistaa teknologian ja informaation innovatiivisen hyödyntäminen liiketoiminnassa Käytännön esimerkkejä teollisen internetin ja dataanalytiikan hyödyntämisestä Voimajärjestelmän käytössä, Omaisuuden hallinnassa, Kantaverkkopalveluissa ja Markkinat toiminnoissa. Kantaverkon luotettavuuden maksimointi minimi kunnossapito- ja investointikustannuksilla. Vajaakuntoisten komponenttien ja piilevien häiriöiden mahdollisimman aikainen tunnistaminen Korjausten, huoltoikkunoiden ja korvausinvestointien ajoitusten optimointi Data-analytiikka ja tiedonvaihto tukee uusia toimintoja kuten älykkäitä verkkoja ja markkinaehtoista kehitystä

11 Hyödynnämme datavirran tehokkaasti Älykäs visualisointi keskitetty valvontanäyttö liikennevalot eri hälytystasoille mittarit, upotetut trendi-ikkunat porautuminen Helppokäyttöiset analysointityökalut pisteiden eroarvot maksimi, minimi arvot (esim. kaasupitoisuus) trendikäyrät Automaattiset hälytykset huomautukset ja hälytykset rajaarvoista automaattinen tehtävien luonti omaisuuden hallinnan järjestelmään

12 Katse konepellin alle SCADA Analysaattorit reaaliaikainen tietovarasto ERP/EAM komponenttimalli näytöt Tuhansia mittalähteitä : muuntajia, katkaisijoita, GIS, sarjakondensaattoreita, varavoimalaitokset Datahistoria käytettävissä ~ 20 vuodelta

13 Miltä se näyttää?

14 Case Nurmijärvi Konsolidoitu informaatio esim. SCADA ja kaasuanalysaattori Muuttujien korrelaatio-tarkastelu (seur. sivu) Öljy/kaasupitoisuus

15 Nurmijärven muuntajavaurio 21 kv winding current (max A) On-line gas monitoring Only kv loading Only kv loading Only kv loading Only kv loading Only kv loading No load Outage Kasvanut öljy/kaasupitoisuus havaittiin toukokuussa 2012 Vahva korrelaatio tertiäärivirran ja kaasupitoisuuden välillä Aikainen havaitseminen mahdollisti korjaavat toimenpiteet suunnitellusti ilman käyttökatkoksia

16 400 tons capacity 500 tons capacity 214 metric tons (official weighting here)

17 SF6 kaasuvuoto katkaisijassa ja GIS Useita kaasuvuotoja ja sensorihäiriöitä on havaittu monitoroinnin ja automatisoidun häiriöilmoituksen avulla

18 18 Sähköasemien kuntoindeksi Kuntoindeksin avulla identifioidaan ja priorisoidaan huolto- tai korvausinvestointitarpeet Erityisen oleellinen, kun komponenttien lukumäärä on suuri esim. suojakytkimet ja katkaisijat. Hyödynnetään laajaa omaisuudenhallinnan historiatieto-kantaa (>20 v) ja painokertoimia

19 Elvis for CS /M Stenstrand 19

20 20 Elintärkeän informaation jakaminen - ulkoistamisen onnistuminen perustuu tehokkaaseen tiedonhallintaan Verkkomallit Analyysi- ja suunnittelutyökalut GIS EAM Tietovarastot tietokantojen hyödyntäminen Fingridin asiantuntijat tiimityöskentely Sidosryhmät yhteistyö työturvallisuus Yhteistyöfoorumit Kehitysprojektit Säännölliset palaverit Ekstranet tiedonhallintaan, mobiilidatan keruu, käyttö ja tallennus

21 21 ELVIS - avaintavoitteet Parantunut operatiivinen tehokkuus Parantunut proaktiivisuus laskelmissa, monitoroinnissa ja kunnossapidossa Voimajärjestelmään liittyvän tiedon lähde Sidosryhmät pääsevät helposti käsiksi kaikkeen tarvittavaan tietoon Kustannuselementtien lisääminen voimajärjestelmän käyttöön ja komponentteihin Kehittyneempi liiketoiminnan suunnittelu operatiivisella kustannusanalyysillä Muodostaa perustan jatkokehitykselle modernia teknologiaa hyödyntäen Mobiilit ratkaisut ja data-analytiikka tukemaan omaisuuden hallintaa verkkosuunnittelua ja voimajärjestelmän käyttöä. Tehokas ja moderni Fingridin Omaisuudenhallinnalle parhaista standardi-ohjelmistokomponenteista toteutettu ratkaisu, jolla korvataan nykyinen itse tehty verkkoinformaatiotyökalu.

22 22 Omaisuuden hallinnan perusta Fault location and short circuit currents calculation Oracle Primavera Project Management Electron CAPE Relay simulation Primavera Adapter IPS Relex Relay Management SAP Work Manager IBM Maximo Asset Management Network model for relay settings (CIM-XML) Siemens PSS E Grid Calculation Maximo Spatial Siemens PSS ODMS Grid modeling Network model - PSS/E raw file - CIM-XML ESRI ArcGIS GIS Network model - CIM-XML OSIsoft PI AF & ProcessBook OSIsoft PI Real-time & data storage Both realtime and historical measuments (status, analog) SCADA

23 ELVIS tuo mukanaan paljon uutta Tarkka yhteinen verkkomalli Yhteinen verkkomallitietokanta, joka on synkronissa omaisuustietojen kanssa, käytön suunnittelulle, pitkän aikavälin suunnittelulle ja suojaustarkasteluille Kytkinlaitteet mallinnettu tarkasti verkon oikeilla komponenttikuvauksilla Paljon uutta lisäinformaatiota verkkomallista Tallennetun mittausdatan parempi hyödynnettävyys Tarkka suunnitteluverkkomalli höystettynä reaaliaikaisella tila- ja mittaustiedoilla Laskentatilanteen rakentaminen erittäin helppoa tuomalla tila- ja mittaustiedot historiasta Tietojen, verkkotilanteen ja tulosten parempi visualisointi Tietojen, verkkotilanteen ja tulosten parempi visualisointi Reaaliaikaisen jännite tai kuormitustiedon näyttäminen väreinä verkkokaaviolla tai kartalla Yhteinen suunnittelumalli tulevaisuudesta Yhteinen tietokanta tulevista projekteista jossa aikataulut ovat synkronissa koko järjestelmän osalta Helppo rakentaa erilaisia skenaarioita

24 Reaaliaikainen visualisointi Siirtolinjojen kuormitus Jännitteen kulma Jännitteet Karttapohja + verkkomalli + reaaliaikamittaukset

25 25 Datahub tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu

26 26 Mitä on markkinatiedonvaihto? Käyttöpisteet n. 3,5 milj. Toimittajat n. 100 kpl Jakeluyhtiöt n. 85 kpl Prosessit joissa tarvitaan tiedonvaihtoa jäsenten välillä: sopimuksen teko sopimuksen terminointi muutto toimittajavaihto kytkennät mittarien luku mittausinformaation välitys muutokset mittauspisteessä/sopimuksessa taseselvitys

27 27 Teknologiaa vai italialaista kulinarismia? Nykyinen "spagettimalli" Data-Hub "lasagne" user point user poit user poit user point user point user poit user poit user point n. 3,5 milj.kpl user point user poit user poit user point user point user poit user poit user point DSO DSO n. 85 kpl DSO DSO SP2 SP1 SP3 FG Data-Hub FG supplier supplier supplier n. 100 kpl supplier supplier supplier

28 28 Datahubin toiminnallisuuksista Ensisijaiset toiminnallisuudet Validoidun keskitetyn mittaustiedon tallennus ja välitys sekä ilmoitukset virheistä ja puutteista Taseselvitys Mittapaikkarekisteri MARKKINAPROSESSIEN toteutus: mm. muutto, myyjän vaihto, toimituksenaikaiset ilmoitukset Lain edellyttämä raportointi Muita mahdollisuuksia Avoimet rajapinnat 3. osapuolten palveluja varten Käyttöpaikkarekisterin integrointi sekä sen tietosisällön laajentaminen Myyjäkeskeisen asiakaspalvelumallin tuki Kulutustietojen vertaaminen viiteryhmiin Uudet liiketoiminnat kuten sähköisten ajoneuvojen lataus

29 29 Monia mahdollisuuksia "Romanttiset kynttilävaloillat" - sähkökatkot tilauksesta Datahubin sovellus antaa hälytysrajan koska asiakkaan kannattaa lisälämmittää puilla Erilaiset ryhmät esim. Käpylän omakotiyhdistys voi pyytää kimppatarjouksen Laitevalmistajien tuotekehitys (lämpöpumput, saunat, maalämpö, lämminvesivaraajat) Koko Suomen kattava sähköhäiriökartta Sähköautojen latausmaksujen hallinnointi ja veloittaminen oman sähkösopimuksen kautta Kuluttaja voisi esim. mobiilisovelluksella ohjata reaali-aikaisesti sähkölaitteita Sähköautojen akkukapasiteetin hyödyntäminen Hamppuviljelmien paikallistaminen Viallisten laitteiden etsintä, kulutuspaikat + verkko

30 Powering Finland.

Omaisuuden hallinta päivä 2014

Omaisuuden hallinta päivä 2014 Omaisuuden hallinta päivä 2014 Päivän agenda 12:00 Avaus / Suvi Lokkinen 12:05 Omaisuuden hallinnan ajankohtaiset / Kari Kuusela 12:45 Investointihankkeiden uudet tuulet / Keijo Välimee 13:30 Palvelutoimittajien

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille enertec.fi Fingrid Oyj:n Jukka Ruusunen: Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN?

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Fingrid välittää. Varmasti.

Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien

Lisätiedot

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet 1/05 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS Network Analyst hallitsee reitit ja palvelualueet 3 ArcGIS Network Analyst ratkaisu reittien hallintaan ESRI muuttuu markkinoiden mukana 6 8 10 11 22 23 VR:n rautatiesuunnittelu

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Sisällys 1 PERUSTIETOJA ICT-YRITYKSISTÄ... 3 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2.

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2013 31.12.2013 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus......... 68 Tunnusluvut................... 76 2. TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta Asiakaslehti ArcGISin käyttö kunnissa laajenee 10 Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Datajournalismi kaipaa paikkatietoanalyysejä

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely

Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Skaalautuu pienistä suuriin järjestelmiin Hajautettu käyttö usealta työpisteeltä

Lisätiedot