IRTI KAPITALISMISTA. tie kapitalismin jälkeiseen elämään ja maailmaan. Hämeenlinnassa Timo Nikkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IRTI KAPITALISMISTA. tie kapitalismin jälkeiseen elämään ja maailmaan. Hämeenlinnassa 2.4.2015 Timo Nikkilä"

Transkriptio

1 tie kapitalismin jälkeiseen elämään ja maailmaan Irti kapitalismista on kuvaus siitä kuinka murramme kapitalismin kahleet, luomme uuden merkityksellisen elämän itsellemme ja teemme maailmastamme kestävän ja mahdollisen. Hämeenlinnassa Timo Nikkilä

2 Olemme lähestymässä vääjäämättä hetkeä, jolloin joudumme tekemään valinnan - alammeko radikaalisti sopeuttaa länsimaista elämäntapaamme luonnon ja elämää ylläpitävien järjestelmien kantokykyyn ja uusiutuvien luonnonvarojen mahdollistamalle kestävälle tasolle vai annammeko luonnon ja oman elämämme perustan tuhoutua ja tehdä lopulta elämästämme kamppailua eloonjäämisestä? Jokainen meistä voi tämän valinnan tehdä vain omasta puolestaan ja jos se vaatii erityistä epäitsekkyyttä ja uhrautumista, niin sitä arvokkaampi ja kunnioitettavampi tämä valinta elämän puolesta on. Me jotka olemme jo eläneet modernin maailmankuvamme loppuun asti ja pystymme kulutuksemme ja elämäntapamme muuttamaan omasta sisäisestä tahdostamme ja välttämättömyydestä mahdollisimman kestäväksi, tulee ymmärtää, että kaikille tämä valinta ei tule olemaan helppo. Siksi meidän tehtävämme on toimia esimerkkeinä ja kannustaa muita tähän vaativaan valintaan, josta lastemme ja tulevien sukupolvien elämä on kiinni. Kun tarpeeksi moni valitsee oman elämänsä aineellisen kulutuksen kohtuullistamisen, niin taloudellinen järjestelmä ja yhteiskunnallinen rakenne hyvinvointipalveluineen joutuvat sopeutumaan tähän uuteen elämäntapaan. Luonnollisesti kohtuullistaminen tarkoittaa aineellisen elintasomme pudotusta ja oman vastuumme kasvamista elämästämme ja läheisimmistämme, mutta se ei tee elämästämme onnettomampaa tai merkityksettömämpää, päinvastoin. Kun vapaudumme materialistisesta maailmankuvastamme ja arvoistamme, niin alamme huomata mikä elämässä on olennaista ja mistä se 2

3 todellinen onnellisuus löytyy. Se löytyy elämästä itsestänsä, joka on vapaata, luonnollista ja kestävää ja jolla on tulevaisuus, joka on mahdollinen. Valinta ei ole helppo, mutta me itse päätämme ihmiskuntamme tulevaisuudesta onko se kestävä ja mahdollinen vai jatkammeko katkeraan loppuun asti. Toki maailmassamme on paljon muitakin lyhyentähtäimen ongelmia ja haasteita, mutta jos tuhoamme elämämme perustan käyttäessämme maapallomme luonnonvarat loppuun, niin niiden ratkaisemisella ei ole enää merkitystä. Nyt on aika keskittyä olennaiseen ja tehdä valinta elämän puolesta. 3

4 Sisältö Johdanto... 9 Täyskäännös... 9 Minulla on unelma Ihmettelen ja hämmästelen - Pentti Linkolan jalanjäljillä Saavutettuja etuja on puolustettava - maksoi mitä maksoi LUKU I Aikamme kritiikki Hei meitä kusetetaan Näkökulmia aikamme haasteisiin vuosilta Ratkaisun vuosi 2009? Uuden ajan ensi henkäys kuukautta myöhemmin - huhtikuu Kohti muutosten vuotta Globaali ilmastonmuutoksen torjunta alkoi itsekkäästi Ilmastouskovaiset ja skeptikot kaivavat poteroitaan LUKU II Tulevaisuus on mahdollinen Uusi aika on kallio jolle rakentaa mahdollinen maailma Uusi aika on ratkaisu Einsteinin teesiin Ihmisyytemme on kriisissä - nyt on mentävä eteenpäin Uusi ihmisyys syntyy otamme ensimmäistä henkäystämme nyt Onko ihminen mahdollinen laji? Aikamme illuusiot on murrettava

5 Ilmastonmuutos on herättänyt meidät nyt on aika toimia Uusi maailma ja todellisuus ovat edessämme Monimutkaistuva maailmamme tarvitsee uusia ratkaisuja Aikamme ja ihmisyytemme todelliset ongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot Evoluutiopolkumme on kuljettava askel askeleelta Maailma on muutettava - aika valita on nyt Paradigmaa on vaihdettava Uusi koulu - esimerkki paradigman muutoksesta Vaihtoehto on olemassa Eikö olisi jo aika? Meidän on näytettävä esimerkkiä Tulevaisuus on mahdollinen ja vapaiden ihmisten maailma mahdollisuutemme Maailman ja ihmisen puolesta kysymys on sinun tulevaisuudestasi78 Nyt on aika valita Uuden ajan evolutiivinen ja integraalinen perusta Olemme suuren murroksen äärellä Uuden ihmisyyden ja aikakauden kulmakivet Evolutiivinen perspektiivi tietoisuuteen Evolutiivisen ja integraalisen maailmankuvan suuri lupaus Evolutiivinen vapaus ovi mahdolliseen Tietoisesti vapaat - aikamme todelliset sankarit Erillisyytemme on uhka tulevaisuudellemme Pysyvä onnellisuus syntyy erillisyydestä luopumalla Erillisyytemme luo eriarvoisuuden ja eriarvoisuus luo vastakkainasettelumme

6 Eriarvoisuus on vain ihmisten mielissä - ei todellisuudessa Tietoisesti vapaa on valinnut mahdollisen näkökulman Mahdollisen näkökulma Me luomme todellisuutemme Tietoisesti vapaa on aktiivinen Tiestä uuteen aikaan ja paradigmaan Holistinen näkemys "uudesta ajasta" muutosta tullaksesi tulevaisuuden näkijäksi ja tekijäksi muutosta mahdollisen maailman luomiseksi tapaa tarkastella elämää Yhteistä tulevaisuuden näkijöille ja tekijöille LUKU III Kapitalismista merkitykselliseen elämään Elämme suurten murrosten aikakautta Puolustamme sitä mitä vastustamme Ihmisvelvollisuusliikkeen aika on koittanut Mistä on kysymys nyt tapahtuvassa liikehdinnässä? Evolutiivinen muutosikkuna avautumassa Occupy Movement - minkä puolesta, mitä vastaan? Systeemiriskit ja luova tuho Päätös jonka teemme sydämessämme Olemme valinnan edessä Kysy itseltäsi - välitätkö? Kapitalistinen järjestelmä ei ole elämän mukainen Kapitalismin murtaminen ei ole itsetarkoitus Me luomme kapitalismin - me voimme myös lopettaa sen

7 Oikeus luopua epäeettisestä työstä kapitalismin hyväksi Talouskasvupakosta luopuminen Ratkaisevat kysymykset Keskeiset teesit Äänestämättäjättämisestä poliittinen voima ja tie muutokseen Mitä tarvitsemme jotta muutos kestävään maailmaan onnistuisi?. 143 Hiljainen vallankumous kohti mahdollista maailmaa Hiljainen elämäntavan vallankumous on valintoja ja niiden toteuttamista Hiljainen sisäinen vallankumous Sanoista tekoihin Kestävä vetäytyminen uuteen Mikä merkitys hiljaisella vallankumouksella on varsinaisten tavoitteidensa lisäksi? Mikä on hiljaisen vallankumouksen lupaus? Nyt on aika valita Lopuksi Ymmärtämisen vaikeus Erilaisuuden hyväksyminen vie eteenpäin Uuden maailman globaalit tavoitteet Meidän on jaettava mahdollisuus kulutukseen oikeudenmukaisesti Meidän on vähennettävä taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta 162 Meidän on lisättävä erilaisuuden hyväksymistä Meidän on varmistettava että kaikilla on mahdollisuus itseilmaisuun Me tarvitsemme uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita

8 Tule mukaan uuden ajan talkoisiin

9 Johdanto Täyskäännös Olen menneiden vuosien ja vuosikymmenten aikana pohtinut paljon aikamme ja maailmamme tilaa ja kirjoittanut monesti hyvinkin erilaisista näkemyksistäni, mutta siitä huolimatta kuitenkin alitajuisesti uskonut ja toivonut, että voisimme löytää ratkaisun aikamme haasteisiin nykyisen todellisuutemme sisältä käsin. Että ratkaisu löytyisi uudistamalla talousjärjestelmäämme, demokraattista ja poliittista kulttuuriamme, toimimalla tämän muutoksen puolesta, pyrkimällä löytämään ratkaisuja joilla uudistaa nykyistä yhteiskunnallista ja taloudellista todellisuuttamme. Uskonut, että ratkaisu voisi löytyä näitä järjestelmiä muuttamalla ja uudistamalla ja siten ihmisten arkea ja käyttäytymistä muuttaen. Että muutos tapahtuisi niiden ihmisten toimesta, jotka valtaa käyttävät ja joille tämän vallan olemme antaneet. Enää en usko. Olen jo jonkin aikaa tiedostanut hyvin vahvasti, että kaikkien aikamme haasteiden ja ongelmien perimmäinen syy ei ole järjestelmissä ja niissä valtaa käyttävissä ihmisissä, vaan niiden perustana olevassa mekanistisessa ja materialistisessa tavassamme hahmottaa maailmaamme, kapitalistisessa ja yksilökeskeisessä maailmankuvassamme ja ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömässä elämäntavassamme. Tiedostanut, että nämä järjestelmät vain peilaavat sitä todellisuutta, jossa me itse elämme - järjestelmämme ovat meidän näköisiämme. Mutta se mitä en ehkä ole halunnut tiedostaa, on se, että nämä järjestelmät eivät pysty muuttumaan ja uudistumaan, vaan että ne ovat lukittuja niiden perustana olevaan käsitykseen todellisuudesta ja siihen 9

10 miten meidän tulisi elämämme järjestää. Ja kun tämän kaiken nyt tiedostan, niin looginen johtopäätös on se, että ainoa mahdollisuus muuttaa järjestelmiämme ja ratkaista aikamme haasteita, on alkaa elää toisella tavalla. Siis sinun ja minun tulee elää toisella tavalla ja lopettaa nykyisen menon tukeminen. Maailmamme muuttuu vain jos me itse otamme vastuun elämästämme ja tulevaisuudestamme ja alamme elää uudella tavalla - vastuullisella ja kestävällä tavalla. Järjestelmät kyllä sitten muuttuvat aikanaan vastaamaan sitä uutta todellisuutta, jossa yhä suurempi osa meistä elää. Tiedän toki, että tulemme muuttamaan elämäntapamme joka tapauksessa sitten kun oma muuttunut maailmankuvamme ja arvomme tekevät vastuuttomasta ja kestämättömästä elämästämme sisäisesti mahdotonta, mutta pelkään, että tätä evolutiivista kehittymistämme uuteen maailmankuvaan meidän ei ole mahdollista odottaa. Siksi meidän on nyt tiedostettava, että jos haluamme estää maailmamme muuttumisen yhä kuumemmaksi ja ennakoimattomammaksi, epätasa-arvoisemmaksi ja taisteluksi eloonjäämisestä ja jäljellä olevista luonnonvaroista, on meidän itse muutettava elämäntapaamme ja käyttäytymistämme ja lopetettava sen odottaminen että nykyiset järjestelmämme ja niiden valtaapitävät tekisivät tarpeelliset muutokset elämäämme sääteleviin lakeihin ja asetuksiin ja pakottaisivat meidät toimimaan toisella tavalla. Tätä he eivät tule tekemään. Ja miksi tekisivät, kun aina äänestämme ja valitsemme heidät itseämme edustamaan, vaikka tiedämme heidän kyvyttömyytensä ratkaista aikamme ongelmia kestävällä tavalla. Meidän itsemme on siis otettava vastuu tulevaisuudestamme ja alettava elämään tavalla, joka ei ole ristiriidassa maapallomme elinvoimaisuuden ja ihmisyytemme kanssa ja tavalla, jossa me emme sysää vastuuta muutoksesta järjestelmille ja valtaapitäville, jotka ovat lukittuja omaan todellisuuteensa ja luomiemme järjestelmien omalakisuuteen. 10

11 Tämän vuoksi aionkin tästedes keskittyä etsimään tapoja olla tukemasta nykyistä menoa ja etsiä tapoja luoda uutta kestävämpää ja vastuullisempaa tapaa elää. Ja tietenkin toivon, että moni muukin teistä tekisi tämän saman täyskäännöksen elämässään ja muuttaisi elämänsä ongelmasta ratkaisuksi. Minulla on unelma Minulla on unelma uudesta ajasta - ajasta jolloin elämän monimuotoisuus, ihmisten erilaisuus ja kulttuurien rikkaus sekä luonnon arvostaminen elämämme yhteisenä perustana, ovat rikkautta ja itsestäänselvyys - eivät syy vastakkainasettelulle, oman edun tavoittelulle, yli oman osuuden ottamiselle maapallomme rajallisista resursseista tai syy ihmisten väliseen epätasa-arvoon ja epäinhimilliseen kohteluun. Minulla on unelma uudesta maailmasta ja ihmiskunnasta - ihmiskunnasta joka on päässyt sovintoon itsensä, maailmamme ja maapallomme kanssa - maailmasta joka perustuu jakamiseen ja kunnioittavaan toistemme kohteluun - maailmasta joka on yhteinen ja oikeudenmukainen. Minulla on unelma uudesta ihmisyydestä - ihmisyydestä jossa ne joilla on, ovat valmiita jakamaan sen niiden kanssa joilla ei ole. Ei siksi, että se olisi hyväntekeväisyyttä, tai että antaisimme siitä mitä meillä on yli oman tarpeen, vaan siksi, että me kaikki elämme samalla ja jakamattomalla maapallollamme ja olemme siksi oikeutettuja saamaan oman osuutemme maapallomme ja maailmamme tarjoamista resursseista. Unelma ihmisyydestä jossa jokainen saa oman osansa, ei enempää eikä vähempää. Minulla on unelma uudesta vapaasta ja luonnollisesta elämästä - elämästä jossa jokainen voi toteuttaa omaa itseänsä ja taipumuksiansa siten kuin on hyväksi itselle ja muille. Elämästä jota kuvastaa elämänilo, vapaus ja vastuu. 11

12 Minulla on unelma vapauden kesästä - kesästä jolloin heräämme näkemään ja kokemaan yhdessä, että tämä unelma mahdollisesta maailmasta on mahdollinen ja edessämme. Kesästä, jolloin tästä unelmasta tulee todeksi elettävää todellisuutta ja elämää, ei enää pelkkiä aikomuksia ja puheita, vaan tekoja yhdessä yhteinen vastuumme ja velvollisuutemme tuntien. Minulla on unelma, että jonakin päivänä tämä on mahdollista ja totta. Ihmettelen ja hämmästelen - Pentti Linkolan jalanjäljillä Onko ihminen mahdollinen laji? kiteyttää aikamme suurimman kysymyksen. Onko ihmisen lajina mahdollista jatkaa kulkuaan, vaikka olemme tuhoamassa oman elämämme perustaa, maapallomme elonkehää ja käyttämässä sen uusiutuvat luonnonvarat loppuun yhä nopeammin ja tehokkaammin muuttaen ne saasteiksi maalla, meressä ja ilmassa? Onko meidän mahdollistaa muuttaa nykyistä elämäntapaamme ja sen perustana olevaa puutteellista todellisuuskäsitystämme ja muuttaa elämämme kestäväksi ja mahdolliseksi? Onko meillä tarpeeksi aikaa tähän kaiken muuttavaan muutokseen ja murrokseen todellisuuden näkemisessämme, maailmankuvassamme ja elämäntavassamme? Onko meitä uuden ajan kansalaisia riittävästi, jotta pääsisimme kriittiseen massaan, käännepisteeseen ja kestävään vetäytymiseen kohti mahdollista maailmaa? Näiden kysymysten vastaaminen on aikamme suurin haaste ja tehtävä - muut ongelmamme ja niiden ratkaiseminen tulevat tämän jälkeen. En voi kuin hämmästellä sitä kiinnostuksen vähäisyyttä ja välinpitämättömyyttä mitä aikamme haasteet saavat osaksensa. Ja vaikka tiedän, etteivät ihmiset tee tätä tarkoituksella tai pahantahtoisuuttaan, vaan ovat vain oman elämänsä ja todellisuuskuplansa vankeja, niin näiden 12

13 asioiden kohtaamisen välttäminen on silti hämmästyttävää. Ongelmat ovat jo niin suuria, että niitä ei voi olla kohtaamatta ja silti suljemme silmämme ja korvamme niiltä. En voi kuin ihmetellä sitä kuinka pitkälle meidän on edettävä itsetuhotyössämme ennen kuin heräämme todellisuuteen joka on suoraan edessämme - todellisuuteen ja totuuteen me olemme tekemässä kollektiivista massaitsemurhaa? Miksi itsesuojeluvaistomme ei herää, vaan vie meitä yhä syvemmälle tuhokäyttäytymisessämme? Miksi suurin osa meistä on kuin hypnoosissa - mitä pitäisi tapahtua, että lajimme kollektiivinen itsesuojeluvaisto herättäisi meidät ja saisi meidät suojelemaan itseämme suojelemalla elämämme ainoaa lähdettä, maapalloamme? Miksi jälleen kerran olemme ajautumassa sivilisaatiomme ja nyt koko ihmislajimme tulevaisuuden siihen, että poltamme viimeisen puun tällä sinisellä saarellamme, josta ei pakoa muualle ole? Ihmettelen ja hämmästelen. Saavutettuja etuja on puolustettava - maksoi mitä maksoi Monesti sanomme puolustavamme ns. saavutettuja etujamme kun puolustamme esimerkiksi palkankorotuksiamme ja haluamme itsellemme parempaa aineellista elintasoa; kun puolustamme demokraattista järjestelmäämme ja sen luomaa hyvinvointivaltiota. Haluamme säilyttää ja parantaa sitä mitä meillä on, mutta olemmeko itse asiassa katsoneet tarpeeksi tarkkaan sitä mitä me itse asiassa tällöin puolustamme tai vaadimme lisää? Väitänpä, että emme ole. 13

14 Kun puolustamme esimerkiksi palkankorotuksiamme ja haluamme lisää aineellista elintasoa, niin silloin me itse asiassa puolustamme taloudellista järjestelmäämme, joka on ajanut meidät velkasuohon ja globaalin finanssijärjestelmämme romahtamisen partaalle; joka on ajanut meidät yhä kiristyvään työtahtiin ja kilpailuun vähenevistä työpaikoista ja elantomme ansaitsemismahdollisuuksista. Kun haluamme yhä enemmän tavaraa, niin puolustamme tällöin oikeuttamme tuhota ympäristöämme ja koko elämämme perustaa ja vähentää maapallomme biodiversiteettiä ja elinvoimaa, oman elämämme välttämätöntä elinvoimaa. Puolustamme oikeuttamme käyttää ansaitsemamme rahat itsemme viihdyttämiseen lähes kuoliaaksi ja täyttämään sisällämme olevaa tyhjyyttä yhä suuremmalla määrällä krääsää ja elämyksiä. Tai kun puolustamme edustuksellista demokraattista järjestelmäämme ja sen luomaa hyvinvointivaltiotamme, niin silloin me itse asiassa puolustamme näennäisdemokraattista, puolue-eliitin ja taloudellisen vallan kaappaamaa valtajärjestelmäämme, joka on vienyt meiltä itseltämme vallan oman elämämme määrittämiseen ja vallan tehdä niitä arvovalintoja, joita aikamme haasteet nyt meiltä edellyttävät. Puolustamme tällöin juuri sitä järjestelmää mikä on ajamassa meidät yhä syvempiin ongelmiin; järjestelmää joka on osoittautunut täysin kyvyttömäksi ratkaisemaan niitä todellisia ongelmia, joista aikamme haasteet aiheutuvat. Kun siis sanomme puolustavamme länsimaisen elämäntapamme ja sivistyksemme saavutettuja etuja, olemme itse asiassa puolustamassa oikeuttamme tuhota maapallomme luontoa ja elinvoimaa, ahneuden ja rahan sokaisemaa läpimätää finanssijärjestelmäämme, jatkuvasti yhä enemmän velkaantuvaa julkista sektoriamme, rapautuvaa hyvinvointivaltiotamme, valtansa menettänyttä näennäisdemokraattista valtaeliittiä, stressaavaa ja yhä tiukentuvaa työelämäämme ja varsinkin pkyritykset yhä ahtaammalle ajavaa ay-liikettä. Puolustamme saavutettuja 14

15 etujamme, jotka ovat itse asiassa saavutettuja haittoja ja ajamassa meidät tilanteeseen, joka ei enää tarjoa meille mielekästä elämää ja täytä sisällämme olevaa länsimäisen elämäntavan luomaa tyhjyyttä. Miksi ihmeessä näin teemme? Vanhan tulee kuolla, jotta uusi voi syntyä - siinä on mielestäni karu totuus siitä mitä meidän tulee nyt tehdä. On asetettava lyhyen tähtäimen näennäisten saavutettujen etujemme edelle koko elämämme turvaavien ratkaisujen ja tulevaisuuden luominen ja syntyminen, vaikka se edellyttäisikin kaikesta siitä aiemmasta hyvästä luopumista mitä nämä nykyiset järjestelmämme ja elämäntapamme ovat meille kiistatta aiemmin tuoneet. Mutta jos emme näin tee, niin elämästämme tulee yhä enemmän vain kamppailua rapautuvien järjestelmiemme luomassa kaaoksessa eikä tulevaisuutemme ole mahdollinen. Faktat maailmantilastamme ovat: elämme yli maapallomme uusiutuvien luonnonvarojen vuotuisen kasvun - olemme ekologisen näivettymisen ja romahduksen tiellä taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteemme ja suojaverkkomme ovat murentumassa ja hävittämässä hyvinvointivaltiomme - olemme hyvinvointivaltion näivettymisen ja romahtamisen tiellä taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen eriarvoisuuden kasvu on luonut pienen valtaa ja varallisuutta hallitsevan eliitin ja suuren massan jonka elinmahdollisuudet kapenevat ja huononevat koko ajan - olemme elämämme näivettymisen ja romahtamisen tiellä tulevaisuuden uskomme ja visiomme ovat hämärän peitossa emmekä näe mahdollista maailmaa ja tulevaisuutta edessämme - olemme toivomme näivettymisen ja romahtamisen tiellä 15

16 Mitä vielä pitäisi tapahtua? Haluammeko täydellistä romahdusta? Miksi haluamme tehdä kollektiivisen itsemurhan? Emme tietenkään halua. Vain uskomme erillisyyteemme - siihen, että oma hyvinvointimme on jotenkin ristiriidassa muiden hyvinvoinnin kanssa, saa meidät puolustamaan omaamme ja itseämme, ja tämä puolustustaistelumme on nyt ajamassa meitä kohti kollektiivista tuhoa. Luopumalla hyvinvointimme erillisyydestä pääsemme harmoniaan muiden ihmisten, elämämme ja maapallomme kanssa. Tästä on tulevaisuutemme kiinni. 16

17 LUKU I Aikamme kritiikki Olen seurannut globaalin kapitalistisen järjestelmän henkiinjäämistaistelua vuodesta 2008 lähtien ja kirjoittanut vuosittain yhden tai useamman artikkelin kuvaamaan tapahtunutta sekä samalla katsoen tulevaisuuteen. Moni asia on mennyt, kuten olen ennustanutkin, mutta lopullista ratkaisua ei toiveistani huolimatta ole vielä nähty. 17

18 Hei meitä kusetetaan Elämme yhden mahdollisen maailman todellisuudessa kapitalistinen talousjärjestelmä ja näennäisdemokraattinen yhteiskuntajärjestys kuvitellaan ja uskotaan viimeiseksi ja parhaaksi malliksi elämällemme. Olemme joutuneet sanallisten silmänkääntötemppujen uhriksi. Todellisuutta kuvataan sanoilla, jotka ovat päinvastaisia kuin itse kuvattu asia hyökkäys on itsepuolustusta, miehitys on vapautusta, sotarikolliset ovat rauhanmiehiä, hierarkkiset yhteiskunnat demokratioita, suuryhtiöiden vallan kasvu vapaata kauppaa * (Tapani Lausti Toisinajattelun tiekartta, sivu 9), eriarvoisuuden lisääminen muualla nähdään tasa-arvoisuuden lisäämisenä lännessä, talouskasvulla ratkaistaan talouskasvun ongelmat, ympäristöjä tuhotaan kestävällä kehityksellä jne. Yksipuolinen media pitää meidät tietämättöminä ja houkuttelee meidät uskomaan näihin silmänkääntötemppuihin. Elämämme ja sen perustan tuhoavasta kestämättömästä elintavastamme on tullut uusi normaalius ja onnellisuuden symboli. Maapallomme rajallisuus ohitetaan sivuseikkana uskomme sen olevan rajaton ja kestävän kaiken sen mitä sille teemme. Ihmistä pidetään muuttumattomana ei ihminen lajityypilliselle ahneuden ja oman edun tavoittelun luonteelleen mitään voi. Kaiken elämän kontekstina on järjestelmän ja instituutioiden hyvinvointi, ei ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi - vaikka niin juhlapuheissa vastuullisesti väitetäänkin. Keinotekoisesta ja virtuaalisesta finanssitaloudesta, jossa rahalla tehdään rahaa, on tullut markkinatalouden hyväksytty tavoite, ei reaalitalouden, ihmisten ja yhteisöjen tarpeet ja niiden tyydyttämisen edellytysten luominen. Palkkaorjuus hyväksytään luonnollisena asiana ja mahdollisuutena, joka on tie onneen. Tulevaisuuden näköalattomuus ja 18

19 lyhytnäköisyys on sisään rakennettu elämme vain itseämme ja nykyistä sukupolveamme varten. Kuvitellaan, että nykyinen maailmamme on parasta mikä on mahdollista ja mitä voi olla. Hengissä pysyminen ja elinaikamme pidentäminen on korvannut hyvän ja täyden elämän tavoittelun varmuudella tulevaa kuolemaa pyritään väistämään hinnalla millä hyvänsä - hintana on usein elämätön elämä. Ihmisen ja järjestelmiemme vaikutusta luontoon ja sen kestokykyyn aliarvioidaan ja sen kykyyn tuottaa uutta elämälle välttämätöntä elinvoimaa yliarvioidaan emme me luontoa ja elämää pysty tuhoamaan. Tai sitten vetäydymme vastuusta sanomalla se on meille ihmisille ihan oikein että tuhoudumme. Meille luodaan koko ajan todellisuuskuvaa, jossa meille ihmisille luontaista vapauden kaipuuta ja sisäsyntyistä moraalintajua käytetään hyväksi sanallisesti. Aikamme todelliset ongelmat, vääryydet ja haasteet puetaan sanoihin, jotka näyttävät tukevan näitä sisäisen olemuksemme tarpeita. Raha vapauttaa sinut palkkaorjuudesta ja tekee sinusta vapaan ja moraalisen toimijan, mutta jätetään kertomatta että rahaa saadaksesi sinun tulee alistua elinikäiseen palkkaorjuuteen, josta ei helppoa tietä ole ulos jos lainkaan. Annamme kusettaa itseämme, koska uskomme näihin kauniisiin ja hyvää lupaaviin sanoihin, emmekä näe tai edes viitsi katsoa näiden sanojen taakse ja pyri ymmärtämään sanojien todellisia tarkoitusperiä emme halua nähdä sitä toista todellisuutta jossa kuitenkin joudumme elämään. Ehkä tämä on vain tervettä itsesuojeluvaistoa. Tulisi muistaa, että historiankirjoitus ja aikamme tarinat ja todellisuuden tulkinnat ovat aina voittajien, valtaapitävien ja hyötyjien kirjoittamaa ja kuvaamaa sen tehtävänä on luoda aina heidän haluamaansa 19

20 todellisuuskuvaa, ei sitä, mitä oikeasti on tapahtunut tai halutaan tapahtuvan. Kauniiden sanojen ja toisen todellisuuden näkeminen ja ymmärtäminen edellyttävät tietoisuutta, joka on vapautunut sanojen lumosta ja ymmärtää luotujen tarinoiden, tulkintojen ja todellisuuksien olevan juuri luotuja, luojiensa minäkuvia ja aina tarkoitushakuisia - vaikka he itse eivät sitä aina tiedostaisikaan. Älkäämme antako vallitsevan luodun todellisuuskuvan kusettaa meitä, vaan ollaan rohkeita ja nähdään asiat myös sen toisen todellisuuden kautta, jonka yhteiskunnassamme ja maailmassamme tapahtuneiden tekojen ja aikaansaannosten varjossa tiedämme olevan totta. Syvällä sisimmässämme tiedämme ja näemme tämän toisen todellisuuden nyt on aika ottaa vastuu sen näkemisestä ja muuttaa omaa todellisuuttamme. Näkökulmia aikamme haasteisiin vuosilta Ratkaisun vuosi 2009? Olemme ihmiskuntana jatkaneet totutulla tavalla ja ajautuneet yhä lähemmäs niin ekologista, sosiaalista kuin taloudellistakin romahdusta. Ilmastonmuutoksen nousu yleiseen tietoisuuteen, sodat Irakissa, Afganistanissa ja Georgiassa, olympiakisat Pekingissä, Venäjälle uusi presidentti, maanjäristys Kiinan Sichuanissa, finanssikriisi USA:ssa, sen leviäminen globaaliksi ja Suomen ajautuminen taloudelliseen lamaan, Barack Obaman valinta USA:n presidentiksi, Martti Ahtisaaren Nobelin rauhanpalkinto, islamistien hyökkäys Intian Mumbaissa ja Israelin hyökkäys Gazaan ovat olleet kuluneen vuoden uutisia maailmalla ja meillä - uutisia ihmisen vaikutuksesta luonnon tasapainoon ja luonnon vaikutuksista ihmisen toimintaan, uutisia valtataisteluista kansojen ja 20

21 kansanryhmien välillä, vuoden merkkihenkilöistä ja tapahtumista sekä globaalista talouden romahtamisesta. Uutta on ollut kuitenkin se, että globaali tietoisuus aikamme ongelmista on herännyt, kiitos ilmastonmuutoksen, ja pinnan alla jo vuosia hiljaa kypsynyt ymmärrys siitä, että näin ei voida enää kauan jatkaa, on vahvistunut entisestään. Media ei ole kuitenkaan vielä löytänyt tätä uutta voimaa ja muutostekijää, vaan on edelleen pitäytynyt totutuissa uutisaiheissa eli keskittynyt ihmiskunnan ongelmiin ja haasteisiin kamppailussa yhä nopeammin ja ennustamattomammin muuttuvassa maailmassa. Media ei ole vielä ymmärtänyt, että maailma ja ihmiset ovat muuttumassa ratkaisevasti ja ihmiset janoavat yhä enemmän ratkaisuja aikamme ongelmiin, ei vain niiden kuvausta. Ja ilman tätä median luomaa näkyvyyttä, luulemme, ettei mitään toivoa paremmasta ole ja olemme vain vajoamassa yhä syvemmälle globaalissa suossamme. Eräs ilmentymä tästä ovat lähes messiaanisiksi nousseet odotukset virkaansa astuvaa Barack Obamaa kohtaan. Häneltä odotetaan nyt taloudellisen talouslaman nujertamista, USA:n mukaan saamista ilmastonmuutostalkoisiin, terrorismin nujertamista ja jo 5 vuotta jatkuneen sodan lopettamista Irakissa. Siinä on yhdelle miehelle paljon tekemistä ja toivotaan, että emme tule pettymään - mitä kuitenkin pahasti pelkään. Ei aikamme ongelmat ole sellaisia että ne voidaan yhden tai muutaman mahtimiehen avulla korjata. Se, mihin nykyinen maailmanjärjestys ja globaali valtarakenne kykenevät, on näiden ongelmien ratkaisu tavalla, joka edistää vain entistä suurempien ongelmien ja yhä suurempien talouskuplien syntymistä ja ekologisten katastrofien kärjistymistä. Ei talouslamaa kannata ratkaista lisäämällä rahaa ja sitä kautta keinotekoista kulutusta ja talouskasvua, sillä liiasta rahastahan se kupla juuri syntyi ja vei meidät puhjetessaan lamaan. Ei ilmastonmuutosta ratkaista hehkulamppuja vaihtamalla, niin kauan kun 21

22 taloutemme perustuu edelleen talouskasvuun ja talouskasvuhan se ongelma ilmaston kannalta on talouskasvu joka perustuu uusiutumattomien energialähteiden käyttöön ja aineelliseen kulutukseen ja tuotantoon. Haluammeko ratkaista aikamme ongelmat ja haasteet tavalla, joka lyhyellä tähtäimellä tuo meille palautuvaa hyvinvointia, mutta aiheuttaa ongelmien kärjistymistä samalla tavalla uudestaan tulevina vuosina? Vai haluammeko lähteä etsimään uutta kestävämpää perustaa ja tietä, vaikka se lyhyellä tähtäimellä vaatiikin meiltä myönnytyksiä omassa elämässämme, mutta pelastaa lastemme ja lastenlastemme tulevaisuuden ja maapallomme ekologisen tasapainon? Joko vuosi 2009 on se vuosi, jolloin oivallamme nykyisen elämäntapamme kestämättömyyden ja olemme valmiita etsimään uuden kestävämmän perustan elämällemme. Ensin on tehtävä päätös, sitten toimittava. Uuden ajan ensi henkäys Perjantaina elimme uuden aikakauden ensihetkiä, kun globaali rahoitusjärjestelmä lähti hurjaan syöksyyn maailman pörsseissä. Olimme eläneet koko 2000-luvun IT-kuplan puhkeamisen jälkeen vahvaa nousukautta niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Jatkuva kasvu, joka varsinkin USA:ssa perustui velkarahaan, on aiheuttanut yleisesti uskotun illuusion siitä, että kasvun on mahdollista jatkua ikuisesti. Nyt tämä illuusio on räjähtänyt silmillemme ja karu totuus kasvun kestämättömästä perustasta on valjennut meille kaikille. Vuoden ajan kestänyt USA:n rahoitusalan kriisi on ajautunut kuilun partaalle, globaali rahoitusmarkkina on romahtanut ja alkaa sekasorron aikakausi. Rahoitus- ja finanssialan yritykset eli pankit ja erityisesti investointipankit, joista USA:n suurimmat ovat jo ajautuneet konkurssiin tai kilpailijoidensa syliin, alkavat katkeran taistelun eloonjäämisestä. 22

23 Taistelu tulee leviämään hyvin nopeasti myös USA:n ulkopuolelle, joten osattomaksi ei jää kukaan emme edes me Suomessa. Kuinka kauan tämä taistelu rahoitusmarkkinoilla jatkuu ja kuinka anarkistiseksi tilanne muodostuu, jää nähtäväksi. Tilannetta ei enää pelasta edes USA:n roskapankin perustaminen ja pankkien riskien ja tappioiden maksaminen veronmaksajien taskusta. Roskapankin ideahan on ostaa riskipankeilta 700 miljardin dollarin arvosta arvottomiksi käyneitä velkakirjoja ja rahoitusinstrumentteja, lähinnä asuntoluottoihin liittyviä ja näin rauhoittaa markkinoita. Asuntovelallisia roskapankki ei pelasta. On kuitenkin paljastumassa, että perussyy on koko järjestelmässä eli yltiökapitalistisessa nopeiden voittojen, jatkuvalle kasvulle perustuvan ja hallitsemattomien riskien ottamiseen perustuvan talousjärjestelmän mädänneisyydessä. Nyt on tapahtumassa globaalin talousjärjestelmän murros ja kapitalismin konkurssi. USA:n valtio ottaa kantaakseen pankkisektorin riskit ja vastuun tappioista eli julkinen valta sosialisoi kapitalismin tappiot. Jäljelle jäävä kapitalismi on lähinnä voittojen tekemisen automaatti, jossa ei voi epäonnistua. Taloussanomien keskustelupalstalla eräs kirjoittaja totesi naulankantaan, että nyt hän ymmärtää kommunististen maiden hingun kapitalismiin, sillä uusi kapitalismi on paljon tehokkaampi tapa ryöstää kansalaisten varallisuus kuin kommunismi konsanaan on kyennyt. Olemme eläneet viimeisen kymmenen vuoden aikana isojen murrosten aikakautta ja todistaneet uuden ajan syntyä niin hyvässä kuin pahassa. Internetin vallankumous, talouden globalisaation vastainen kansalaisaktivismi, sota terrorismia vastaan, ilmastonmuutoksen murtautuminen yleiseen tietoisuuteen ja viimeisimpänä USA:n finanssikriisin kärjistyminen ja talousjärjestelmän murros, ovat muuttamassa koko maailman globaalia tietoisuutta tavalla, joka voi murtaa koko nykyisen maailmanjärjestyksen ja sen perustana olevan maailmankuvamme ja siten myös elämäntapamme. 23

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön on kooste artikkeleista, joissa käsittelen sitä kuinka voimme arjessamme tehdä päätöksiä ja valintoja jotta uusi maailma olisi mahdollinen

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

2050: Luotatko rahaan vai ystävään?

2050: Luotatko rahaan vai ystävään? 2050: Luotatko rahaan vai ystävään? Demos Helsinki Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen Esitelmä Helsingin Energian 100v-juhlaseminaarissa 13.10.2009 finlandia-talolla 2050: Luotatko

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

KYMMENEN NÄKEMYSTÄ TULEVAISUUTEEN

KYMMENEN NÄKEMYSTÄ TULEVAISUUTEEN TOIMITTANUT PASI-HEIKKI RANNISTO KYMMENEN NÄKEMYSTÄ TULEVAISUUTEEN RISTO HARISALON JUHLAKIRJA Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Suomen Toivo -ajatuspaja toimittanut.pasi-heikki.rannisto

Lisätiedot

Uuskasvun anatomia. opas parempaan tuottavuuteen

Uuskasvun anatomia. opas parempaan tuottavuuteen Uuskasvun anatomia opas parempaan tuottavuuteen Kypsyystasot, ICT:n merkitys organisaatiolle Uudistava Erottava Lisäarvoa tuottava Mahdollistava Toiminnallinen hyöty Gartnerin arvion mukaan 80 % organisaatioista

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

Anarkismin aakkoset Mitä on kommunistinen anarkismi?

Anarkismin aakkoset Mitä on kommunistinen anarkismi? Anarkismin aakkoset Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman 1929 Sisältö Esipuhe............................................... 3 Johdanto.............................................. 4 1.

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Talous ei toimi koska rahoitusmarkkinat eivät toimi. Raha ei kulkeudu sinne, missä sille olisi käyttöä. Sen sijaan valtaisa määrä rahaa kiertää sijoitustaloudessa ja etsii

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll. avoin vihreä talous

Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll. avoin vihreä talous Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll avoin vihreä talous Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll avoin vihreä talous HELSINKI 2012 Julkaisija: Vihreä Sivistysliitto ry Fredrikinkatu 33 A 00120 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen YRITTÄJYYDEN PARADOKSI Karl-Erik Michelsen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Kehittyvä ihmiskunta

Kehittyvä ihmiskunta Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Uuden teknologian uhkaavat mahdollisuudet Finn Lectura ISBN 978-951-792-434-4 Copyright Kaj Sotala Finn Lectura Ulkoasu

Lisätiedot

MUsTarinda Keynes 2013

MUsTarinda Keynes 2013 Mustar inda Keynes 2013 sisältö 2013 1 Päätoimittajalta 4 Keynesin käsitys hyvästä elämästä ja yhteiskunnasta Teppo Eskelinen 11 Vaihtokaupasta rahatalouteen Lauri Holappa 20 Bloomsburyn Maynard Keynes

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

3 4 / 2009. raha. mitä on. 5 Vapautta. 8 Kuka. 3 Attacin. hyötyy. ja vastarintaa. talousennuste: Kriisi syvenee. seteleistä?

3 4 / 2009. raha. mitä on. 5 Vapautta. 8 Kuka. 3 Attacin. hyötyy. ja vastarintaa. talousennuste: Kriisi syvenee. seteleistä? 3 4 / 2009 raha mitä on 3 Attacin talousennuste: Kriisi syvenee 5 Vapautta ja vastarintaa 8 Kuka hyötyy 500 euron seteleistä? Suomen attacin jäsenlehti Numero 3 4/2009 www.attac.fi Tässä numerossa 2 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

Kansantalous kerralla kuntoon

Kansantalous kerralla kuntoon Juha Peltoniemi 29. huhtikuuta 2015 Kansantalous kerralla kuntoon eli kuinka Suomi nostetaan nopeasti ylös lamasta ja estetään seuraavan laman syntyminen Sisällysluettelo Johdanto...1 Laman alku ja juuri...3

Lisätiedot

Hyvinvointi. ilmastonmuutoksen oloissa? M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.)

Hyvinvointi. ilmastonmuutoksen oloissa? M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.) M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.) Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen suunnittelu: Marko von Konow Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-267-2 (painettu) ISBN

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Maailman parantaja MIKSI PORVARILLISET ARVOT VOITTAVAT POPULISMIN JA TOTALITARISMIN. Paul Lillrank

Maailman parantaja MIKSI PORVARILLISET ARVOT VOITTAVAT POPULISMIN JA TOTALITARISMIN. Paul Lillrank Maailman parantaja MIKSI PORVARILLISET ARVOT VOITTAVAT POPULISMIN JA TOTALITARISMIN Paul Lillrank Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Kannen kuva: Tuomo Kostet Painopaikka:

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto NELJÄS SUOMI EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-603-0 ISBN 978-951-628-604-7

Lisätiedot

Rahan korruptio - Johdatus resurssipohjaiseen talousajatteluun

Rahan korruptio - Johdatus resurssipohjaiseen talousajatteluun Rahan korruptio - Johdatus resurssipohjaiseen talousajatteluun OSA I Jani Laasonen ver. 1.0 01.02.2010 Copyright Jani Laasonen 2010 resurssipohjainentalous@gmail.com http://resurssipohjainentalous.blogspot.com/

Lisätiedot

Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen

Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen CrimethInc. CrimethInc. Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen Haettu 17.8.2012 osoitteesta:

Lisätiedot