IRTI KAPITALISMISTA. tie kapitalismin jälkeiseen elämään ja maailmaan. Hämeenlinnassa Timo Nikkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IRTI KAPITALISMISTA. tie kapitalismin jälkeiseen elämään ja maailmaan. Hämeenlinnassa 2.4.2015 Timo Nikkilä"

Transkriptio

1 tie kapitalismin jälkeiseen elämään ja maailmaan Irti kapitalismista on kuvaus siitä kuinka murramme kapitalismin kahleet, luomme uuden merkityksellisen elämän itsellemme ja teemme maailmastamme kestävän ja mahdollisen. Hämeenlinnassa Timo Nikkilä

2 Olemme lähestymässä vääjäämättä hetkeä, jolloin joudumme tekemään valinnan - alammeko radikaalisti sopeuttaa länsimaista elämäntapaamme luonnon ja elämää ylläpitävien järjestelmien kantokykyyn ja uusiutuvien luonnonvarojen mahdollistamalle kestävälle tasolle vai annammeko luonnon ja oman elämämme perustan tuhoutua ja tehdä lopulta elämästämme kamppailua eloonjäämisestä? Jokainen meistä voi tämän valinnan tehdä vain omasta puolestaan ja jos se vaatii erityistä epäitsekkyyttä ja uhrautumista, niin sitä arvokkaampi ja kunnioitettavampi tämä valinta elämän puolesta on. Me jotka olemme jo eläneet modernin maailmankuvamme loppuun asti ja pystymme kulutuksemme ja elämäntapamme muuttamaan omasta sisäisestä tahdostamme ja välttämättömyydestä mahdollisimman kestäväksi, tulee ymmärtää, että kaikille tämä valinta ei tule olemaan helppo. Siksi meidän tehtävämme on toimia esimerkkeinä ja kannustaa muita tähän vaativaan valintaan, josta lastemme ja tulevien sukupolvien elämä on kiinni. Kun tarpeeksi moni valitsee oman elämänsä aineellisen kulutuksen kohtuullistamisen, niin taloudellinen järjestelmä ja yhteiskunnallinen rakenne hyvinvointipalveluineen joutuvat sopeutumaan tähän uuteen elämäntapaan. Luonnollisesti kohtuullistaminen tarkoittaa aineellisen elintasomme pudotusta ja oman vastuumme kasvamista elämästämme ja läheisimmistämme, mutta se ei tee elämästämme onnettomampaa tai merkityksettömämpää, päinvastoin. Kun vapaudumme materialistisesta maailmankuvastamme ja arvoistamme, niin alamme huomata mikä elämässä on olennaista ja mistä se 2

3 todellinen onnellisuus löytyy. Se löytyy elämästä itsestänsä, joka on vapaata, luonnollista ja kestävää ja jolla on tulevaisuus, joka on mahdollinen. Valinta ei ole helppo, mutta me itse päätämme ihmiskuntamme tulevaisuudesta onko se kestävä ja mahdollinen vai jatkammeko katkeraan loppuun asti. Toki maailmassamme on paljon muitakin lyhyentähtäimen ongelmia ja haasteita, mutta jos tuhoamme elämämme perustan käyttäessämme maapallomme luonnonvarat loppuun, niin niiden ratkaisemisella ei ole enää merkitystä. Nyt on aika keskittyä olennaiseen ja tehdä valinta elämän puolesta. 3

4 Sisältö Johdanto... 9 Täyskäännös... 9 Minulla on unelma Ihmettelen ja hämmästelen - Pentti Linkolan jalanjäljillä Saavutettuja etuja on puolustettava - maksoi mitä maksoi LUKU I Aikamme kritiikki Hei meitä kusetetaan Näkökulmia aikamme haasteisiin vuosilta Ratkaisun vuosi 2009? Uuden ajan ensi henkäys kuukautta myöhemmin - huhtikuu Kohti muutosten vuotta Globaali ilmastonmuutoksen torjunta alkoi itsekkäästi Ilmastouskovaiset ja skeptikot kaivavat poteroitaan LUKU II Tulevaisuus on mahdollinen Uusi aika on kallio jolle rakentaa mahdollinen maailma Uusi aika on ratkaisu Einsteinin teesiin Ihmisyytemme on kriisissä - nyt on mentävä eteenpäin Uusi ihmisyys syntyy otamme ensimmäistä henkäystämme nyt Onko ihminen mahdollinen laji? Aikamme illuusiot on murrettava

5 Ilmastonmuutos on herättänyt meidät nyt on aika toimia Uusi maailma ja todellisuus ovat edessämme Monimutkaistuva maailmamme tarvitsee uusia ratkaisuja Aikamme ja ihmisyytemme todelliset ongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot Evoluutiopolkumme on kuljettava askel askeleelta Maailma on muutettava - aika valita on nyt Paradigmaa on vaihdettava Uusi koulu - esimerkki paradigman muutoksesta Vaihtoehto on olemassa Eikö olisi jo aika? Meidän on näytettävä esimerkkiä Tulevaisuus on mahdollinen ja vapaiden ihmisten maailma mahdollisuutemme Maailman ja ihmisen puolesta kysymys on sinun tulevaisuudestasi78 Nyt on aika valita Uuden ajan evolutiivinen ja integraalinen perusta Olemme suuren murroksen äärellä Uuden ihmisyyden ja aikakauden kulmakivet Evolutiivinen perspektiivi tietoisuuteen Evolutiivisen ja integraalisen maailmankuvan suuri lupaus Evolutiivinen vapaus ovi mahdolliseen Tietoisesti vapaat - aikamme todelliset sankarit Erillisyytemme on uhka tulevaisuudellemme Pysyvä onnellisuus syntyy erillisyydestä luopumalla Erillisyytemme luo eriarvoisuuden ja eriarvoisuus luo vastakkainasettelumme

6 Eriarvoisuus on vain ihmisten mielissä - ei todellisuudessa Tietoisesti vapaa on valinnut mahdollisen näkökulman Mahdollisen näkökulma Me luomme todellisuutemme Tietoisesti vapaa on aktiivinen Tiestä uuteen aikaan ja paradigmaan Holistinen näkemys "uudesta ajasta" muutosta tullaksesi tulevaisuuden näkijäksi ja tekijäksi muutosta mahdollisen maailman luomiseksi tapaa tarkastella elämää Yhteistä tulevaisuuden näkijöille ja tekijöille LUKU III Kapitalismista merkitykselliseen elämään Elämme suurten murrosten aikakautta Puolustamme sitä mitä vastustamme Ihmisvelvollisuusliikkeen aika on koittanut Mistä on kysymys nyt tapahtuvassa liikehdinnässä? Evolutiivinen muutosikkuna avautumassa Occupy Movement - minkä puolesta, mitä vastaan? Systeemiriskit ja luova tuho Päätös jonka teemme sydämessämme Olemme valinnan edessä Kysy itseltäsi - välitätkö? Kapitalistinen järjestelmä ei ole elämän mukainen Kapitalismin murtaminen ei ole itsetarkoitus Me luomme kapitalismin - me voimme myös lopettaa sen

7 Oikeus luopua epäeettisestä työstä kapitalismin hyväksi Talouskasvupakosta luopuminen Ratkaisevat kysymykset Keskeiset teesit Äänestämättäjättämisestä poliittinen voima ja tie muutokseen Mitä tarvitsemme jotta muutos kestävään maailmaan onnistuisi?. 143 Hiljainen vallankumous kohti mahdollista maailmaa Hiljainen elämäntavan vallankumous on valintoja ja niiden toteuttamista Hiljainen sisäinen vallankumous Sanoista tekoihin Kestävä vetäytyminen uuteen Mikä merkitys hiljaisella vallankumouksella on varsinaisten tavoitteidensa lisäksi? Mikä on hiljaisen vallankumouksen lupaus? Nyt on aika valita Lopuksi Ymmärtämisen vaikeus Erilaisuuden hyväksyminen vie eteenpäin Uuden maailman globaalit tavoitteet Meidän on jaettava mahdollisuus kulutukseen oikeudenmukaisesti Meidän on vähennettävä taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta 162 Meidän on lisättävä erilaisuuden hyväksymistä Meidän on varmistettava että kaikilla on mahdollisuus itseilmaisuun Me tarvitsemme uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita

8 Tule mukaan uuden ajan talkoisiin

9 Johdanto Täyskäännös Olen menneiden vuosien ja vuosikymmenten aikana pohtinut paljon aikamme ja maailmamme tilaa ja kirjoittanut monesti hyvinkin erilaisista näkemyksistäni, mutta siitä huolimatta kuitenkin alitajuisesti uskonut ja toivonut, että voisimme löytää ratkaisun aikamme haasteisiin nykyisen todellisuutemme sisältä käsin. Että ratkaisu löytyisi uudistamalla talousjärjestelmäämme, demokraattista ja poliittista kulttuuriamme, toimimalla tämän muutoksen puolesta, pyrkimällä löytämään ratkaisuja joilla uudistaa nykyistä yhteiskunnallista ja taloudellista todellisuuttamme. Uskonut, että ratkaisu voisi löytyä näitä järjestelmiä muuttamalla ja uudistamalla ja siten ihmisten arkea ja käyttäytymistä muuttaen. Että muutos tapahtuisi niiden ihmisten toimesta, jotka valtaa käyttävät ja joille tämän vallan olemme antaneet. Enää en usko. Olen jo jonkin aikaa tiedostanut hyvin vahvasti, että kaikkien aikamme haasteiden ja ongelmien perimmäinen syy ei ole järjestelmissä ja niissä valtaa käyttävissä ihmisissä, vaan niiden perustana olevassa mekanistisessa ja materialistisessa tavassamme hahmottaa maailmaamme, kapitalistisessa ja yksilökeskeisessä maailmankuvassamme ja ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömässä elämäntavassamme. Tiedostanut, että nämä järjestelmät vain peilaavat sitä todellisuutta, jossa me itse elämme - järjestelmämme ovat meidän näköisiämme. Mutta se mitä en ehkä ole halunnut tiedostaa, on se, että nämä järjestelmät eivät pysty muuttumaan ja uudistumaan, vaan että ne ovat lukittuja niiden perustana olevaan käsitykseen todellisuudesta ja siihen 9

10 miten meidän tulisi elämämme järjestää. Ja kun tämän kaiken nyt tiedostan, niin looginen johtopäätös on se, että ainoa mahdollisuus muuttaa järjestelmiämme ja ratkaista aikamme haasteita, on alkaa elää toisella tavalla. Siis sinun ja minun tulee elää toisella tavalla ja lopettaa nykyisen menon tukeminen. Maailmamme muuttuu vain jos me itse otamme vastuun elämästämme ja tulevaisuudestamme ja alamme elää uudella tavalla - vastuullisella ja kestävällä tavalla. Järjestelmät kyllä sitten muuttuvat aikanaan vastaamaan sitä uutta todellisuutta, jossa yhä suurempi osa meistä elää. Tiedän toki, että tulemme muuttamaan elämäntapamme joka tapauksessa sitten kun oma muuttunut maailmankuvamme ja arvomme tekevät vastuuttomasta ja kestämättömästä elämästämme sisäisesti mahdotonta, mutta pelkään, että tätä evolutiivista kehittymistämme uuteen maailmankuvaan meidän ei ole mahdollista odottaa. Siksi meidän on nyt tiedostettava, että jos haluamme estää maailmamme muuttumisen yhä kuumemmaksi ja ennakoimattomammaksi, epätasa-arvoisemmaksi ja taisteluksi eloonjäämisestä ja jäljellä olevista luonnonvaroista, on meidän itse muutettava elämäntapaamme ja käyttäytymistämme ja lopetettava sen odottaminen että nykyiset järjestelmämme ja niiden valtaapitävät tekisivät tarpeelliset muutokset elämäämme sääteleviin lakeihin ja asetuksiin ja pakottaisivat meidät toimimaan toisella tavalla. Tätä he eivät tule tekemään. Ja miksi tekisivät, kun aina äänestämme ja valitsemme heidät itseämme edustamaan, vaikka tiedämme heidän kyvyttömyytensä ratkaista aikamme ongelmia kestävällä tavalla. Meidän itsemme on siis otettava vastuu tulevaisuudestamme ja alettava elämään tavalla, joka ei ole ristiriidassa maapallomme elinvoimaisuuden ja ihmisyytemme kanssa ja tavalla, jossa me emme sysää vastuuta muutoksesta järjestelmille ja valtaapitäville, jotka ovat lukittuja omaan todellisuuteensa ja luomiemme järjestelmien omalakisuuteen. 10

11 Tämän vuoksi aionkin tästedes keskittyä etsimään tapoja olla tukemasta nykyistä menoa ja etsiä tapoja luoda uutta kestävämpää ja vastuullisempaa tapaa elää. Ja tietenkin toivon, että moni muukin teistä tekisi tämän saman täyskäännöksen elämässään ja muuttaisi elämänsä ongelmasta ratkaisuksi. Minulla on unelma Minulla on unelma uudesta ajasta - ajasta jolloin elämän monimuotoisuus, ihmisten erilaisuus ja kulttuurien rikkaus sekä luonnon arvostaminen elämämme yhteisenä perustana, ovat rikkautta ja itsestäänselvyys - eivät syy vastakkainasettelulle, oman edun tavoittelulle, yli oman osuuden ottamiselle maapallomme rajallisista resursseista tai syy ihmisten väliseen epätasa-arvoon ja epäinhimilliseen kohteluun. Minulla on unelma uudesta maailmasta ja ihmiskunnasta - ihmiskunnasta joka on päässyt sovintoon itsensä, maailmamme ja maapallomme kanssa - maailmasta joka perustuu jakamiseen ja kunnioittavaan toistemme kohteluun - maailmasta joka on yhteinen ja oikeudenmukainen. Minulla on unelma uudesta ihmisyydestä - ihmisyydestä jossa ne joilla on, ovat valmiita jakamaan sen niiden kanssa joilla ei ole. Ei siksi, että se olisi hyväntekeväisyyttä, tai että antaisimme siitä mitä meillä on yli oman tarpeen, vaan siksi, että me kaikki elämme samalla ja jakamattomalla maapallollamme ja olemme siksi oikeutettuja saamaan oman osuutemme maapallomme ja maailmamme tarjoamista resursseista. Unelma ihmisyydestä jossa jokainen saa oman osansa, ei enempää eikä vähempää. Minulla on unelma uudesta vapaasta ja luonnollisesta elämästä - elämästä jossa jokainen voi toteuttaa omaa itseänsä ja taipumuksiansa siten kuin on hyväksi itselle ja muille. Elämästä jota kuvastaa elämänilo, vapaus ja vastuu. 11

12 Minulla on unelma vapauden kesästä - kesästä jolloin heräämme näkemään ja kokemaan yhdessä, että tämä unelma mahdollisesta maailmasta on mahdollinen ja edessämme. Kesästä, jolloin tästä unelmasta tulee todeksi elettävää todellisuutta ja elämää, ei enää pelkkiä aikomuksia ja puheita, vaan tekoja yhdessä yhteinen vastuumme ja velvollisuutemme tuntien. Minulla on unelma, että jonakin päivänä tämä on mahdollista ja totta. Ihmettelen ja hämmästelen - Pentti Linkolan jalanjäljillä Onko ihminen mahdollinen laji? kiteyttää aikamme suurimman kysymyksen. Onko ihmisen lajina mahdollista jatkaa kulkuaan, vaikka olemme tuhoamassa oman elämämme perustaa, maapallomme elonkehää ja käyttämässä sen uusiutuvat luonnonvarat loppuun yhä nopeammin ja tehokkaammin muuttaen ne saasteiksi maalla, meressä ja ilmassa? Onko meidän mahdollistaa muuttaa nykyistä elämäntapaamme ja sen perustana olevaa puutteellista todellisuuskäsitystämme ja muuttaa elämämme kestäväksi ja mahdolliseksi? Onko meillä tarpeeksi aikaa tähän kaiken muuttavaan muutokseen ja murrokseen todellisuuden näkemisessämme, maailmankuvassamme ja elämäntavassamme? Onko meitä uuden ajan kansalaisia riittävästi, jotta pääsisimme kriittiseen massaan, käännepisteeseen ja kestävään vetäytymiseen kohti mahdollista maailmaa? Näiden kysymysten vastaaminen on aikamme suurin haaste ja tehtävä - muut ongelmamme ja niiden ratkaiseminen tulevat tämän jälkeen. En voi kuin hämmästellä sitä kiinnostuksen vähäisyyttä ja välinpitämättömyyttä mitä aikamme haasteet saavat osaksensa. Ja vaikka tiedän, etteivät ihmiset tee tätä tarkoituksella tai pahantahtoisuuttaan, vaan ovat vain oman elämänsä ja todellisuuskuplansa vankeja, niin näiden 12

13 asioiden kohtaamisen välttäminen on silti hämmästyttävää. Ongelmat ovat jo niin suuria, että niitä ei voi olla kohtaamatta ja silti suljemme silmämme ja korvamme niiltä. En voi kuin ihmetellä sitä kuinka pitkälle meidän on edettävä itsetuhotyössämme ennen kuin heräämme todellisuuteen joka on suoraan edessämme - todellisuuteen ja totuuteen me olemme tekemässä kollektiivista massaitsemurhaa? Miksi itsesuojeluvaistomme ei herää, vaan vie meitä yhä syvemmälle tuhokäyttäytymisessämme? Miksi suurin osa meistä on kuin hypnoosissa - mitä pitäisi tapahtua, että lajimme kollektiivinen itsesuojeluvaisto herättäisi meidät ja saisi meidät suojelemaan itseämme suojelemalla elämämme ainoaa lähdettä, maapalloamme? Miksi jälleen kerran olemme ajautumassa sivilisaatiomme ja nyt koko ihmislajimme tulevaisuuden siihen, että poltamme viimeisen puun tällä sinisellä saarellamme, josta ei pakoa muualle ole? Ihmettelen ja hämmästelen. Saavutettuja etuja on puolustettava - maksoi mitä maksoi Monesti sanomme puolustavamme ns. saavutettuja etujamme kun puolustamme esimerkiksi palkankorotuksiamme ja haluamme itsellemme parempaa aineellista elintasoa; kun puolustamme demokraattista järjestelmäämme ja sen luomaa hyvinvointivaltiota. Haluamme säilyttää ja parantaa sitä mitä meillä on, mutta olemmeko itse asiassa katsoneet tarpeeksi tarkkaan sitä mitä me itse asiassa tällöin puolustamme tai vaadimme lisää? Väitänpä, että emme ole. 13

14 Kun puolustamme esimerkiksi palkankorotuksiamme ja haluamme lisää aineellista elintasoa, niin silloin me itse asiassa puolustamme taloudellista järjestelmäämme, joka on ajanut meidät velkasuohon ja globaalin finanssijärjestelmämme romahtamisen partaalle; joka on ajanut meidät yhä kiristyvään työtahtiin ja kilpailuun vähenevistä työpaikoista ja elantomme ansaitsemismahdollisuuksista. Kun haluamme yhä enemmän tavaraa, niin puolustamme tällöin oikeuttamme tuhota ympäristöämme ja koko elämämme perustaa ja vähentää maapallomme biodiversiteettiä ja elinvoimaa, oman elämämme välttämätöntä elinvoimaa. Puolustamme oikeuttamme käyttää ansaitsemamme rahat itsemme viihdyttämiseen lähes kuoliaaksi ja täyttämään sisällämme olevaa tyhjyyttä yhä suuremmalla määrällä krääsää ja elämyksiä. Tai kun puolustamme edustuksellista demokraattista järjestelmäämme ja sen luomaa hyvinvointivaltiotamme, niin silloin me itse asiassa puolustamme näennäisdemokraattista, puolue-eliitin ja taloudellisen vallan kaappaamaa valtajärjestelmäämme, joka on vienyt meiltä itseltämme vallan oman elämämme määrittämiseen ja vallan tehdä niitä arvovalintoja, joita aikamme haasteet nyt meiltä edellyttävät. Puolustamme tällöin juuri sitä järjestelmää mikä on ajamassa meidät yhä syvempiin ongelmiin; järjestelmää joka on osoittautunut täysin kyvyttömäksi ratkaisemaan niitä todellisia ongelmia, joista aikamme haasteet aiheutuvat. Kun siis sanomme puolustavamme länsimaisen elämäntapamme ja sivistyksemme saavutettuja etuja, olemme itse asiassa puolustamassa oikeuttamme tuhota maapallomme luontoa ja elinvoimaa, ahneuden ja rahan sokaisemaa läpimätää finanssijärjestelmäämme, jatkuvasti yhä enemmän velkaantuvaa julkista sektoriamme, rapautuvaa hyvinvointivaltiotamme, valtansa menettänyttä näennäisdemokraattista valtaeliittiä, stressaavaa ja yhä tiukentuvaa työelämäämme ja varsinkin pkyritykset yhä ahtaammalle ajavaa ay-liikettä. Puolustamme saavutettuja 14

15 etujamme, jotka ovat itse asiassa saavutettuja haittoja ja ajamassa meidät tilanteeseen, joka ei enää tarjoa meille mielekästä elämää ja täytä sisällämme olevaa länsimäisen elämäntavan luomaa tyhjyyttä. Miksi ihmeessä näin teemme? Vanhan tulee kuolla, jotta uusi voi syntyä - siinä on mielestäni karu totuus siitä mitä meidän tulee nyt tehdä. On asetettava lyhyen tähtäimen näennäisten saavutettujen etujemme edelle koko elämämme turvaavien ratkaisujen ja tulevaisuuden luominen ja syntyminen, vaikka se edellyttäisikin kaikesta siitä aiemmasta hyvästä luopumista mitä nämä nykyiset järjestelmämme ja elämäntapamme ovat meille kiistatta aiemmin tuoneet. Mutta jos emme näin tee, niin elämästämme tulee yhä enemmän vain kamppailua rapautuvien järjestelmiemme luomassa kaaoksessa eikä tulevaisuutemme ole mahdollinen. Faktat maailmantilastamme ovat: elämme yli maapallomme uusiutuvien luonnonvarojen vuotuisen kasvun - olemme ekologisen näivettymisen ja romahduksen tiellä taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteemme ja suojaverkkomme ovat murentumassa ja hävittämässä hyvinvointivaltiomme - olemme hyvinvointivaltion näivettymisen ja romahtamisen tiellä taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen eriarvoisuuden kasvu on luonut pienen valtaa ja varallisuutta hallitsevan eliitin ja suuren massan jonka elinmahdollisuudet kapenevat ja huononevat koko ajan - olemme elämämme näivettymisen ja romahtamisen tiellä tulevaisuuden uskomme ja visiomme ovat hämärän peitossa emmekä näe mahdollista maailmaa ja tulevaisuutta edessämme - olemme toivomme näivettymisen ja romahtamisen tiellä 15

16 Mitä vielä pitäisi tapahtua? Haluammeko täydellistä romahdusta? Miksi haluamme tehdä kollektiivisen itsemurhan? Emme tietenkään halua. Vain uskomme erillisyyteemme - siihen, että oma hyvinvointimme on jotenkin ristiriidassa muiden hyvinvoinnin kanssa, saa meidät puolustamaan omaamme ja itseämme, ja tämä puolustustaistelumme on nyt ajamassa meitä kohti kollektiivista tuhoa. Luopumalla hyvinvointimme erillisyydestä pääsemme harmoniaan muiden ihmisten, elämämme ja maapallomme kanssa. Tästä on tulevaisuutemme kiinni. 16

17 LUKU I Aikamme kritiikki Olen seurannut globaalin kapitalistisen järjestelmän henkiinjäämistaistelua vuodesta 2008 lähtien ja kirjoittanut vuosittain yhden tai useamman artikkelin kuvaamaan tapahtunutta sekä samalla katsoen tulevaisuuteen. Moni asia on mennyt, kuten olen ennustanutkin, mutta lopullista ratkaisua ei toiveistani huolimatta ole vielä nähty. 17

18 Hei meitä kusetetaan Elämme yhden mahdollisen maailman todellisuudessa kapitalistinen talousjärjestelmä ja näennäisdemokraattinen yhteiskuntajärjestys kuvitellaan ja uskotaan viimeiseksi ja parhaaksi malliksi elämällemme. Olemme joutuneet sanallisten silmänkääntötemppujen uhriksi. Todellisuutta kuvataan sanoilla, jotka ovat päinvastaisia kuin itse kuvattu asia hyökkäys on itsepuolustusta, miehitys on vapautusta, sotarikolliset ovat rauhanmiehiä, hierarkkiset yhteiskunnat demokratioita, suuryhtiöiden vallan kasvu vapaata kauppaa * (Tapani Lausti Toisinajattelun tiekartta, sivu 9), eriarvoisuuden lisääminen muualla nähdään tasa-arvoisuuden lisäämisenä lännessä, talouskasvulla ratkaistaan talouskasvun ongelmat, ympäristöjä tuhotaan kestävällä kehityksellä jne. Yksipuolinen media pitää meidät tietämättöminä ja houkuttelee meidät uskomaan näihin silmänkääntötemppuihin. Elämämme ja sen perustan tuhoavasta kestämättömästä elintavastamme on tullut uusi normaalius ja onnellisuuden symboli. Maapallomme rajallisuus ohitetaan sivuseikkana uskomme sen olevan rajaton ja kestävän kaiken sen mitä sille teemme. Ihmistä pidetään muuttumattomana ei ihminen lajityypilliselle ahneuden ja oman edun tavoittelun luonteelleen mitään voi. Kaiken elämän kontekstina on järjestelmän ja instituutioiden hyvinvointi, ei ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi - vaikka niin juhlapuheissa vastuullisesti väitetäänkin. Keinotekoisesta ja virtuaalisesta finanssitaloudesta, jossa rahalla tehdään rahaa, on tullut markkinatalouden hyväksytty tavoite, ei reaalitalouden, ihmisten ja yhteisöjen tarpeet ja niiden tyydyttämisen edellytysten luominen. Palkkaorjuus hyväksytään luonnollisena asiana ja mahdollisuutena, joka on tie onneen. Tulevaisuuden näköalattomuus ja 18

19 lyhytnäköisyys on sisään rakennettu elämme vain itseämme ja nykyistä sukupolveamme varten. Kuvitellaan, että nykyinen maailmamme on parasta mikä on mahdollista ja mitä voi olla. Hengissä pysyminen ja elinaikamme pidentäminen on korvannut hyvän ja täyden elämän tavoittelun varmuudella tulevaa kuolemaa pyritään väistämään hinnalla millä hyvänsä - hintana on usein elämätön elämä. Ihmisen ja järjestelmiemme vaikutusta luontoon ja sen kestokykyyn aliarvioidaan ja sen kykyyn tuottaa uutta elämälle välttämätöntä elinvoimaa yliarvioidaan emme me luontoa ja elämää pysty tuhoamaan. Tai sitten vetäydymme vastuusta sanomalla se on meille ihmisille ihan oikein että tuhoudumme. Meille luodaan koko ajan todellisuuskuvaa, jossa meille ihmisille luontaista vapauden kaipuuta ja sisäsyntyistä moraalintajua käytetään hyväksi sanallisesti. Aikamme todelliset ongelmat, vääryydet ja haasteet puetaan sanoihin, jotka näyttävät tukevan näitä sisäisen olemuksemme tarpeita. Raha vapauttaa sinut palkkaorjuudesta ja tekee sinusta vapaan ja moraalisen toimijan, mutta jätetään kertomatta että rahaa saadaksesi sinun tulee alistua elinikäiseen palkkaorjuuteen, josta ei helppoa tietä ole ulos jos lainkaan. Annamme kusettaa itseämme, koska uskomme näihin kauniisiin ja hyvää lupaaviin sanoihin, emmekä näe tai edes viitsi katsoa näiden sanojen taakse ja pyri ymmärtämään sanojien todellisia tarkoitusperiä emme halua nähdä sitä toista todellisuutta jossa kuitenkin joudumme elämään. Ehkä tämä on vain tervettä itsesuojeluvaistoa. Tulisi muistaa, että historiankirjoitus ja aikamme tarinat ja todellisuuden tulkinnat ovat aina voittajien, valtaapitävien ja hyötyjien kirjoittamaa ja kuvaamaa sen tehtävänä on luoda aina heidän haluamaansa 19

20 todellisuuskuvaa, ei sitä, mitä oikeasti on tapahtunut tai halutaan tapahtuvan. Kauniiden sanojen ja toisen todellisuuden näkeminen ja ymmärtäminen edellyttävät tietoisuutta, joka on vapautunut sanojen lumosta ja ymmärtää luotujen tarinoiden, tulkintojen ja todellisuuksien olevan juuri luotuja, luojiensa minäkuvia ja aina tarkoitushakuisia - vaikka he itse eivät sitä aina tiedostaisikaan. Älkäämme antako vallitsevan luodun todellisuuskuvan kusettaa meitä, vaan ollaan rohkeita ja nähdään asiat myös sen toisen todellisuuden kautta, jonka yhteiskunnassamme ja maailmassamme tapahtuneiden tekojen ja aikaansaannosten varjossa tiedämme olevan totta. Syvällä sisimmässämme tiedämme ja näemme tämän toisen todellisuuden nyt on aika ottaa vastuu sen näkemisestä ja muuttaa omaa todellisuuttamme. Näkökulmia aikamme haasteisiin vuosilta Ratkaisun vuosi 2009? Olemme ihmiskuntana jatkaneet totutulla tavalla ja ajautuneet yhä lähemmäs niin ekologista, sosiaalista kuin taloudellistakin romahdusta. Ilmastonmuutoksen nousu yleiseen tietoisuuteen, sodat Irakissa, Afganistanissa ja Georgiassa, olympiakisat Pekingissä, Venäjälle uusi presidentti, maanjäristys Kiinan Sichuanissa, finanssikriisi USA:ssa, sen leviäminen globaaliksi ja Suomen ajautuminen taloudelliseen lamaan, Barack Obaman valinta USA:n presidentiksi, Martti Ahtisaaren Nobelin rauhanpalkinto, islamistien hyökkäys Intian Mumbaissa ja Israelin hyökkäys Gazaan ovat olleet kuluneen vuoden uutisia maailmalla ja meillä - uutisia ihmisen vaikutuksesta luonnon tasapainoon ja luonnon vaikutuksista ihmisen toimintaan, uutisia valtataisteluista kansojen ja 20

21 kansanryhmien välillä, vuoden merkkihenkilöistä ja tapahtumista sekä globaalista talouden romahtamisesta. Uutta on ollut kuitenkin se, että globaali tietoisuus aikamme ongelmista on herännyt, kiitos ilmastonmuutoksen, ja pinnan alla jo vuosia hiljaa kypsynyt ymmärrys siitä, että näin ei voida enää kauan jatkaa, on vahvistunut entisestään. Media ei ole kuitenkaan vielä löytänyt tätä uutta voimaa ja muutostekijää, vaan on edelleen pitäytynyt totutuissa uutisaiheissa eli keskittynyt ihmiskunnan ongelmiin ja haasteisiin kamppailussa yhä nopeammin ja ennustamattomammin muuttuvassa maailmassa. Media ei ole vielä ymmärtänyt, että maailma ja ihmiset ovat muuttumassa ratkaisevasti ja ihmiset janoavat yhä enemmän ratkaisuja aikamme ongelmiin, ei vain niiden kuvausta. Ja ilman tätä median luomaa näkyvyyttä, luulemme, ettei mitään toivoa paremmasta ole ja olemme vain vajoamassa yhä syvemmälle globaalissa suossamme. Eräs ilmentymä tästä ovat lähes messiaanisiksi nousseet odotukset virkaansa astuvaa Barack Obamaa kohtaan. Häneltä odotetaan nyt taloudellisen talouslaman nujertamista, USA:n mukaan saamista ilmastonmuutostalkoisiin, terrorismin nujertamista ja jo 5 vuotta jatkuneen sodan lopettamista Irakissa. Siinä on yhdelle miehelle paljon tekemistä ja toivotaan, että emme tule pettymään - mitä kuitenkin pahasti pelkään. Ei aikamme ongelmat ole sellaisia että ne voidaan yhden tai muutaman mahtimiehen avulla korjata. Se, mihin nykyinen maailmanjärjestys ja globaali valtarakenne kykenevät, on näiden ongelmien ratkaisu tavalla, joka edistää vain entistä suurempien ongelmien ja yhä suurempien talouskuplien syntymistä ja ekologisten katastrofien kärjistymistä. Ei talouslamaa kannata ratkaista lisäämällä rahaa ja sitä kautta keinotekoista kulutusta ja talouskasvua, sillä liiasta rahastahan se kupla juuri syntyi ja vei meidät puhjetessaan lamaan. Ei ilmastonmuutosta ratkaista hehkulamppuja vaihtamalla, niin kauan kun 21

22 taloutemme perustuu edelleen talouskasvuun ja talouskasvuhan se ongelma ilmaston kannalta on talouskasvu joka perustuu uusiutumattomien energialähteiden käyttöön ja aineelliseen kulutukseen ja tuotantoon. Haluammeko ratkaista aikamme ongelmat ja haasteet tavalla, joka lyhyellä tähtäimellä tuo meille palautuvaa hyvinvointia, mutta aiheuttaa ongelmien kärjistymistä samalla tavalla uudestaan tulevina vuosina? Vai haluammeko lähteä etsimään uutta kestävämpää perustaa ja tietä, vaikka se lyhyellä tähtäimellä vaatiikin meiltä myönnytyksiä omassa elämässämme, mutta pelastaa lastemme ja lastenlastemme tulevaisuuden ja maapallomme ekologisen tasapainon? Joko vuosi 2009 on se vuosi, jolloin oivallamme nykyisen elämäntapamme kestämättömyyden ja olemme valmiita etsimään uuden kestävämmän perustan elämällemme. Ensin on tehtävä päätös, sitten toimittava. Uuden ajan ensi henkäys Perjantaina elimme uuden aikakauden ensihetkiä, kun globaali rahoitusjärjestelmä lähti hurjaan syöksyyn maailman pörsseissä. Olimme eläneet koko 2000-luvun IT-kuplan puhkeamisen jälkeen vahvaa nousukautta niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Jatkuva kasvu, joka varsinkin USA:ssa perustui velkarahaan, on aiheuttanut yleisesti uskotun illuusion siitä, että kasvun on mahdollista jatkua ikuisesti. Nyt tämä illuusio on räjähtänyt silmillemme ja karu totuus kasvun kestämättömästä perustasta on valjennut meille kaikille. Vuoden ajan kestänyt USA:n rahoitusalan kriisi on ajautunut kuilun partaalle, globaali rahoitusmarkkina on romahtanut ja alkaa sekasorron aikakausi. Rahoitus- ja finanssialan yritykset eli pankit ja erityisesti investointipankit, joista USA:n suurimmat ovat jo ajautuneet konkurssiin tai kilpailijoidensa syliin, alkavat katkeran taistelun eloonjäämisestä. 22

23 Taistelu tulee leviämään hyvin nopeasti myös USA:n ulkopuolelle, joten osattomaksi ei jää kukaan emme edes me Suomessa. Kuinka kauan tämä taistelu rahoitusmarkkinoilla jatkuu ja kuinka anarkistiseksi tilanne muodostuu, jää nähtäväksi. Tilannetta ei enää pelasta edes USA:n roskapankin perustaminen ja pankkien riskien ja tappioiden maksaminen veronmaksajien taskusta. Roskapankin ideahan on ostaa riskipankeilta 700 miljardin dollarin arvosta arvottomiksi käyneitä velkakirjoja ja rahoitusinstrumentteja, lähinnä asuntoluottoihin liittyviä ja näin rauhoittaa markkinoita. Asuntovelallisia roskapankki ei pelasta. On kuitenkin paljastumassa, että perussyy on koko järjestelmässä eli yltiökapitalistisessa nopeiden voittojen, jatkuvalle kasvulle perustuvan ja hallitsemattomien riskien ottamiseen perustuvan talousjärjestelmän mädänneisyydessä. Nyt on tapahtumassa globaalin talousjärjestelmän murros ja kapitalismin konkurssi. USA:n valtio ottaa kantaakseen pankkisektorin riskit ja vastuun tappioista eli julkinen valta sosialisoi kapitalismin tappiot. Jäljelle jäävä kapitalismi on lähinnä voittojen tekemisen automaatti, jossa ei voi epäonnistua. Taloussanomien keskustelupalstalla eräs kirjoittaja totesi naulankantaan, että nyt hän ymmärtää kommunististen maiden hingun kapitalismiin, sillä uusi kapitalismi on paljon tehokkaampi tapa ryöstää kansalaisten varallisuus kuin kommunismi konsanaan on kyennyt. Olemme eläneet viimeisen kymmenen vuoden aikana isojen murrosten aikakautta ja todistaneet uuden ajan syntyä niin hyvässä kuin pahassa. Internetin vallankumous, talouden globalisaation vastainen kansalaisaktivismi, sota terrorismia vastaan, ilmastonmuutoksen murtautuminen yleiseen tietoisuuteen ja viimeisimpänä USA:n finanssikriisin kärjistyminen ja talousjärjestelmän murros, ovat muuttamassa koko maailman globaalia tietoisuutta tavalla, joka voi murtaa koko nykyisen maailmanjärjestyksen ja sen perustana olevan maailmankuvamme ja siten myös elämäntapamme. 23

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Kapitalismista merkitykselliseen elämään

Kapitalismista merkitykselliseen elämään Kapitalismista merkitykselliseen elämään Kapitalismista merkitykselliseen elämään on tiivistelmä kirjasta Irti kapitalismista, joka kuvaa sitä kuinka murramme kapitalismin kahleet, luomme uuden merkityksellisen

Lisätiedot

UUSI AIKA -kirjan sanoma tiivistettynä

UUSI AIKA -kirjan sanoma tiivistettynä UUSI AIKA -kirjan sanoma tiivistettynä NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

TULEVA TYÖELÄMÄ Alustus seminaarissa Haasteet kovenevat millaista kuntoutusta työikäisille? Paasitorni 30.9. 2014

TULEVA TYÖELÄMÄ Alustus seminaarissa Haasteet kovenevat millaista kuntoutusta työikäisille? Paasitorni 30.9. 2014 Antti Kasvio, vanhempi tutkija TULEVA TYÖELÄMÄ Alustus seminaarissa Haasteet kovenevat millaista kuntoutusta työikäisille? Paasitorni 30.9. 2014 Ennakoinnin vaikea tehtävä Aiempia säännönmukaisuuksia talouskasvu

Lisätiedot

ONKO TYÖELÄMÄSSÄ VARAA KOHTUUTEEN? Puheenvuoro Liideri-ohjelman aamukahvitilaisuudessa 24.9. 2014

ONKO TYÖELÄMÄSSÄ VARAA KOHTUUTEEN? Puheenvuoro Liideri-ohjelman aamukahvitilaisuudessa 24.9. 2014 Antti Kasvio, vanhempi tutkija ONKO TYÖELÄMÄSSÄ VARAA KOHTUUTEEN? Puheenvuoro Liideri-ohjelman aamukahvitilaisuudessa 24.9. 2014 Kohtuullisia toiveita ILO:n mukaan kaikilla työikään kasvavilla kansalaisilla

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet

Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet Antti Kasvio Työterveyslaitos Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet Suomalainen koulutus 2030 foorumi 19.11. 2009 Jäsennystä Kaksi peruslähestymistapaa tulevaisuutta koskevassa keskustelussa

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen SAL-Jyväskylä 1990-luku SAL-Jyväskylä A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston

Lisätiedot

Muutospolkuja tulevaisuuteen

Muutospolkuja tulevaisuuteen Muutospolkuja tulevaisuuteen Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus, SYKE Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013: Ilmastonkestävä kaupunki 13.2.2013 1 Sisältö Millaisessa maailmassa toimimme?

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK 38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK Raamattu kuvaa ensimmäisen ihmisen asuinpaikkaa paratiisina, jossa ihminen elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Raamatun mukaan kaikki on saanut

Lisätiedot

Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus

Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus Visio: Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi "Vuonna 2050 Suomessa jokainen ihminen on arvokas yhteiskunnan jäsen. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet Globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet kaiken Megatrendit 2016 KENELLÄ ON VISIO? Millaista yhteiskuntaa rakennamme teknologian avulla? "Muuttuuko ihmiskunta enemmän seuraavan 30 vuoden aikana

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Vapauteen ja uuteen elämään

Vapauteen ja uuteen elämään Vapauteen ja uuteen elämään Vapauteen ja uuteen elämään on tiivistelmä Kohti vapautta kirjasta ja se kuvaa sitä kuinka meidän on mentävä eteenpäin ja löydettävä vapaus uuden elämämme perustaksi. Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Kohti dynaamisempaa kestävyyskäsitystä kaivostoiminnan kestävyyden arvioinnissa

Kohti dynaamisempaa kestävyyskäsitystä kaivostoiminnan kestävyyden arvioinnissa Kohti dynaamisempaa kestävyyskäsitystä kaivostoiminnan kestävyyden arvioinnissa Juha Kotilainen Itä-Suomen yliopisto Kaivostoiminta ja kestävä kehitys seminaari Joensuu 11.6.2014 Kaivosala ja ekologinen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Ohjaus ja monialainen yhteistyö

Ohjaus ja monialainen yhteistyö Ohjaus ja monialainen yhteistyö Raija Kerätär Työterveyshuollon erik.lääk, kuntoutuslääkäri, työnohjaaja STOry www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

Kuinka ratkaista eurokriisi?

Kuinka ratkaista eurokriisi? Kuinka ratkaista eurokriisi? Ratkaisuja maailmantalouden kriisiin 10.9. 8.10.2012 Helsingin suomenkielinen työväenopisto 1 Luennon sisältö 1. Miten eurokriisiin ajauduttiin? 2. Miten kriisiä on yritetty

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus

Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus Visio: Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi "Vuonna 2050 Suomessa jokainen ihminen on arvokas yhteiskunnan jäsen. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Miten globaalit finanssikriisit estetään tulevaisuudessa?

Miten globaalit finanssikriisit estetään tulevaisuudessa? Miten globaalit finanssikriisit estetään tulevaisuudessa? Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 Heikki Taimio Erikoistutkija Hiukan historiaa Finanssikriiseillä on vuosisatojen pituinen historia Ne

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI 10.12.2015 Tilanne tänään Euroopan talous lamassa Suomen talous kestämättömällä tiellä Suomen työttömyys

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Maailmaa pelastamassa kestävän kehityksen oppia joka opelle Jani Siirilä

Maailmaa pelastamassa kestävän kehityksen oppia joka opelle Jani Siirilä Maailmaa pelastamassa kestävän kehityksen oppia joka opelle Jani Siirilä 13.2.2016 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Jani Siirilä www.helsinki.fi 15.2.2016 1 Näkökulmia kestävän kehityksen käsitteeseen

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta:

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta: TALENTUM HELSINKI 2013 Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen ISBN 978-952-14-2036-8 ISBN 978-952-14-2037-5 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ SUOMESSA VUONNA 2030

TYÖELÄMÄ SUOMESSA VUONNA 2030 TYÖELÄMÄ SUOMESSA VUONNA 2030 Get a Life hanke Grasping the Future 2009 konferenssissa 20.10.2009, Wanha Satama, Helsinki Vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja opintonsa päättävälle ihmiselle Elämän kokonaisuus

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentorunko Luennon lähtökohdat riittääkö ruoka? Kriisit: Vuosien 2007-2008 ruokakriisi Väestönkasvu

Lisätiedot

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Aktiivisena maailmankansalaisena tässä ajassa Kansainvälistyvä kansanopisto Satu Korpela 28.11.2007 Kestävä kehitys Kansalaisvaikuttajasta aktiiviseksi

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari 13.9.2016 MIKÄ OSAAMISESSA JA SIVISTYKSESSÄ ON MUUTTUNUT? Lukutaidot: medialukutaito, informaatiolukutaito, teknologialukutaito. 21st Century

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Sitran trendilista 1. Ennakoimattomien tapahtumien tiheys

Lisätiedot

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä ep2014 TIGT. MAKE AN Millaisen Euroopan sinä haluat? Toimi, osallistu ja vaikuta äänestä EU-vaaleissa! SUOMEN EV. LUT. KIRKKO EU-vaalit ovat tärkeät Toukokuun

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Maailma- järjestelmäteoriat ja ideologiat. Petri Kylliäinen Rauli Mickelsson Tampereen yliopisto

Maailma- järjestelmäteoriat ja ideologiat. Petri Kylliäinen Rauli Mickelsson Tampereen yliopisto Maailma- järjestelmäteoriat ja ideologiat Petri Kylliäinen Rauli Mickelsson Tampereen yliopisto Maailmanjärjestys, ideologiat ja metsä Jäsentely 1. Johdanto 2. Tarkastelun teoreettiset lähtökohdat, systeemiteorian

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Pentti Lemmetyinen Pääsihteeri Setlementtiliitto Yhteiskuntavastuun käsite Yhteiskuntavastuun käsitettä alettiin Suomessa laajemmin käyttää 1990-luvulla yritystoiminnan

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä

Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä Sanna Kanerva ja Helena Soinne Helsinki Insight aamukahviseminaari 26.10.2012 29.10.2012 1 Maaperä elämän ylläpitäjä ja ekosysteemipalvelujen tuottaja

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Paavo Okko Kaarinan kaupungin strategiaseminaari II 20.4.2009 Miksi viaton Suomi kärsii näin pahasti muun maailman finanssikriisistä? Finanssikriisimaiden

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

Musiikki oppimisympäristönä

Musiikki oppimisympäristönä Musiikki oppimisympäristönä Opetussuunnitelma, musiikkitieto ja dialogi leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Mupe musiikkitiedon näkökulmasta OPSien taustalla Opetuksen dialogisuus Musiikki oppimisympäristönä

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kaikki johtajat ovat toivon jakajia 09.11.2015 2 Millä näkemyksellä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ

MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ 1. MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN TAUSTA Viime vuosien heikko taloudellinen kehitys on tuonut muutoksia erityisesti työn ja työpaikkojen

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot