ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA"

Transkriptio

1 ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA 1

2 INNEHÅLL / SISÄLTÖ: 4-5 JORDVÄRMEKABLAR I SJÖN + VATTENBURNA SOLPANELER / MAALÄMPÖÄ MERESTÄ + VESIKIERTOISET AURINKOPANEELIT 6-7 STOR FLISPANNA / ISO HAKEKATTILA 8-9 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP / POISTOILMALÄMPÖPUMPPU SEX VATTENBURNA SOLFÅNGARE + VEDELDNING / KUUSI VESIKIERTOISTA AURINKOKERÄINTÄ + PUULÄMMITYS DALSBRUKS FJÄRRVÄRMEVERK/ TAALINTEHTAAN KAUKOLÄMPÖLAITOS OLJEPANNA + VEDSPIS / ÖLJYKATTILA JA PUUTAKKA INTE KOPPLAD TILL ELNÄTET / EI LIITETTY SÄHKÖNJAKELUVERKKOON ST SOLCELLER / SÄHKÖÄ 144 / AURINKOKENNOSTA BJÄRKAS GOLF, VÄSTANFJÄRD CHARLOTTAS TRÄDGÅRD / CHARLOTTAS PUUTARHA TAKVÄRME / KATTOLÄMPÖ JORDVÄRME MED FJÄRRSTYRNING / KAUKO-OHJATTAVA MAALÄMPÖ 2 3

3 JORDVÄRMEKABLAR I SJÖN + VATTENBURNA SOLPANELER På Ragnar Antons stugby i Elmdal har det gjorts en intressant lösning med en 400 meters slinga i sjön. Systemet värmer upp ett ungefär 180 m² stort hus. Sjövattnets minimitemperatur vintertid är +4 C. Värmen körs in i både golvvärme och vattenburna element som är från det gamla systemet med olja/ ved panna. För systemet fick han ARA-bidrag och han kunde göra installationen i sjön själv. De har gjutna betongvikter som är fästa med 2 meters mellanrum på slingan som ligger i princip på botten. För att kunna göra den här lösningen möjlig krävdes lov av dem som äger rätten till vattenområdet. En gång har systemet krävt service, men för det mesta har det varit frågan om trimning av systemet samt att tömma filterfickor som ibland samlar slagg då systemet innehåller gamla svarta rör. Det finns en inställningskurva som man har som stöd för trimningen. Systemet har en värmeväxlare och är helt digitaliserat och automatiskt. Det finns dessutom ett elmotstånd som kan användas vid behov. I stugbyn ha alla stugorna egna separata system. Två av stugorna har tre stycken solpaneler som är vattenburna. Med dem får man producerat allt varmvatten som behövs till både golvvärme och bruksvattnet. 1/3 av stugorna har golvvärme. Ragnar gick en Arbiskurs om hur man tillverkar en solpanel och hur systemet fungerar och har efterhand ökat antalet solpaneler i sin stugby. Förut hade han mycket fördomar om annorlunda uppvärmningsmetoder, men efter att hans olja/vedpanna gick sönder så började han fundera på alternativa lösningar till uppvärmning av sitt hus. Systemen i både stugorna och huset har som reserv ved samt i stugorna separata varmvattenberedare som fungerar med elmotstånd. Förutom egna värmesystem har Ragnar två separata egna reningsverk som är olika stora. Det större är kopplat till 1 hus + 2 stugor och klarar av ungefär 20 personer, det andra är kopplat till 2 stugor. Deras erfarenhet är att systemet fungerar bra om man har reningsverken bra förankrade i marken så att de säkert inte kan röra på sig. Systemet kräver att man fyller på kemikalier ungefär en gång per år. Råvattnet tar man till alla byggnader från ett borrhål i vilket det är lätt att koppla in ett litet reservaggregat vid längre elavbrott. MAALÄMPÖÄ MERESTÄ + VESI- KIERTOISET AURINKOPANEELIT Elmdalissa sijaitsevassa Ragnar Antonin mökkikylässä on tehty mielenkiintoinen ratkaisu asentamalla 400-metrinen putki mereen. Järjestelmä tuottaa maalämpöä Ragnar Antonin noin 180 m²:n kokoiseen taloon. Meriveden alin lämpötila on talvisin +4 C. Lämpö ajetaan sekä lattialämmitykseen että vesikiertojärjestelmään, joka on osa vanhaa, puulla ja öljyllä toiminutta järjestelmää. Ragnar Anton sai järjestelmälleen ARA-tukea, ja hän pystyi itse asentamaan järjestelmän mereen. Putkeen on kiinnitetty betonista valettuja painoja kahden metrin välein, ja putki makaa siis periaatteessa pohjalla. Tämän ratkaisun mahdollistamiseksi tarvittiin vesialueen omistajan lupa. Kerran järjestelmä on vaatinut huoltoa, mutta enimmäkseen järjestelmän sisäänajo on vaatinut hieman aikaa sekä suodattimien taskujen tyhjennystä, kun järjestelmän vanhat, mustat rautaputket keräävät kuonaa. Apunaan Ragnarilla on ollut käyrä, josta hän on saanut tukea ohjaukseen. Järjestelmä on kokonaan automatisoitu ja digitalisoitu, ja siihen kuuluu myös sähkövastus, jonka voi tarvittaessa kytkeä päälle. Mökkikylässä jokaisella mökillä on omat vesikiertojärjestelmät. Mökeistä kahdessa on kolme vesikiertoista aurinkopaneelia, jotka tuottavat kaiken lämpimän käyttöveden ja lattialämmitykseen tarvittavan lämpimän veden näihin mökkeihin. Noin kolmasosassa mökeistä on lattialämmitys. Ragnar on käynyt työväenopiston kurssin, jolla opetettiin aurinkopaneelien rakentamista ja aurinkopaneelijärjestelmien käyttöä, minkä jälkeen hän onkin lisännyt aurinkopaneeleja mökkikyläänsä. Kun Ragnarin entinen puu- ja öljykäyttöinen järjestelmä hajosi vuonna , hän alkoi miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja talonsa lämmittämiseen. Hänellä oli paljon ennakkoluuloja eri lämmitysjärjestelmiä kohtaan. Omassa talossaan hänellä on varajärjestelmänä puunpoltto, ja jokaisessa mökissä sähkövastuksella toimiva lämminvesisäiliö. Omien lämmitysjärjestelmien lisäksi Ragnarilla on kaksi erillistä ja erikokoista vedenpuhdistuslaitetta. Näistä isompi, joka riittää noin 20 hengelle, on kytketty hänen omaan taloonsa ja kahteen mökkiin. Toinen, hiukan pienempi puhdistin on kytketty kahteen mökkiin. Hänen kokemuksensa mukaan laitteet toimivat hyvin, mikäli ne on kiinnitetty hyvin maahan eivätkä pääse liikkumaan. Järjestelmä vaatii kemikaalien täyttöä kerran vuodessa. Raakavesi otetaan yhdestä porakaivoreiästä, johon on helppo kytkeä generaattori pitkien sähkökatkosten aikana. 4 5

4 STOR FLISPANNA ISO HAKEKATTILA På Westankärrsgård bytte de 2004 ut sin oljepanna mot 150 kw bio/flispanna och har dessutom sin sädtork kopplad till samma system. Tio fastigheter är kopplade till systemet som är uppbyggt med egen värmeväxlare vid varje fastighet. Man har fortfarande en oljebrännare som reserv, men inbesparningen i oljekostnader har varit betydande, då man förut använde upp till l olja per år. Återbetalningen har skett på 5-8 år eftersom man har haft allt råmaterial (flis) själv. Underhåll krävs inte så väldigt mycket endast lite smörjning samt sotning varannan vecka. Systemet är avancerat och alarmerar vid driftstopp, det finns t.ex. en automatisk askskruv i pannan. Flisbehållaren varifrån flisen automatiskt via skruvar matas in i pannan rymmer 130 m³. Matningssystemet har dubbelt brandskydd. För att det här skall fungera utan driftstörningar, behöver flisen vara torr och av bra kvalitet så att för- bränningen kan vara optimal. Matningssystemet kan fungera med fel matningsvolym, ifall det är olika storlekar på flisen. I Westankärr används runt 100m³ flis per månad och ungefär 1000 m³ flis på årsnivå. Sin tork kör de kontinuerligt med 2 satser så att medan man torkar en sats tömmer man och fyller den andra delen och behöver således inte pausa under tömning eller fyllning. Här har man ett 150 kw batteri med vattencirkulation som värmer upp luftmassan så att den kan köras in i torken. Det här batteriet är också kopplat till flispannasystemet. I en flispanna av den här storleken är risken för brand det största hotet. Detta gör att om systemet på Westankärrsgård byggdes nu, skulle det byggas i en helt fristående byggnad. Då kunde man minimera risken för spridning vi eventuell brand. Vuonna 2007 Westankärrin tilalla rakennettiin 150 kw:n biohakepolttokattila vanhan öljypannun tilalle. Myös viljakuivuri liitettiin samaan järjestelmään. Järjestelmään on nyt kytketty 10 kiinteistöä, ja jokaisella kiinteistöllä on oma lämmönsiirrin. Heillä on edelleen varalla öljypoltin, mutta kustannussäästö on huomattava, sillä aiemmin öljynkulutus saattoi olla jopa litraa vuodessa. Laitoksen takaisinmaksuaika on ollut viisi vuotta, koska polttoon tarvittavan raakamateriaalin (hakkeen) he ovat tuottaneet itse. Laite vaatii vain vähäistä huoltoa; hieman voitelua sekä nuohoamista joka toinen viikko. Järjestelmä on pitkälle kehittynyt ja hälyttää esimerkiksi seisokin sattuessa, ja järjestelmään kuuluu esimerkiksi automaattinen tuhkanpoistoruuvi. Hakesäiliön tilavuus on 130 m³, josta hakkeet syötetään automaattisesti ruuvien avulla kattilaan. Syöttöjärjestelmä on varustettu tuplavarmistuksella tulipalon ehkäisemiseksi. Jotta hakesyöttö toimisi ongelmitta, tulee hakkeen olla kuivaa ja hyvälaatuista, jotta saadaan mahdollisimman optimaalinen palaminen. Syötössä saattaa esiintyä ongelmia, jos hakkeen koko vaihtelee paljon. Westankärrissä käytetään haketta noin 100 m³ kuukaudessa ja m³ vuodessa. Viljakuivuri on jatkuvassa käytössä niin, että samalla kun yhden säiliön tyhjentää tai täyttää, toinen säiliö kuivattaa. Kuivaus toimii niin, että heillä on 150 kw:n vesikiertoinen lämpöpatteri, jossa ilma lämmitetään ja josta se ajetaan tämän jälkeen kuivuriin. Myös tämä patteri on kytketty hakekattilajärjestelmään. Tämän kokoisen hakekattilan suurin uhka on tulipalo, minkä takia Westankärrissä ollaankin sitä mieltä, että jos tämä järjestelmä rakennettaisiin nyt, se rakennettaisiin erilliseen rakennukseen. Silloin mahdollisen palon yhteydessä minimoitaisiin palon leviäminen muihin rakennuksiin. 6 7

5 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP POISTOILMALÄMPÖPUMPPU 20 C sisällä on melkein liian kuuma. Den här familjen som består av två vuxna och tre barn valde till sitt nybygge 2009 en så kallad frånluftvärmepump (Poistoilmalämpöpumppu). Den kräver anslutning till alla 3-faserna och en 16 A säkring. Via denna pump kör de den vattenburna golvvärmen på ungefär 152 m². Valet av system grundade delvis på det att det här alternativet var en ekonomiskt fördelaktigare lösning. De hade räknat ut att det blev 3-4 gånger billigare än om de till exempel skulle ha valt jordvärme. De har ventilationssystemet kopplat via det här systemet så att det blir litet förvärmning på luften som blåses in i fastigheten. Sommartid räcker kompressorn på 650 W till för att ge den värme som behövs till både golvvärmen och hushållsvarmvattnet. Det finns ett elmotstånd på 9 kw som slår på när inte kompressorn räcker. Kompressorns ljudstyrka är db. Den innehåller en automatisk termostat, som dock kräver lite praktisk erfarenhet att få den mest optimala temperaturen i alla väder. Kurvan man ställer efter är ganska skarp, och mellan 0-10 C är det nästan för svalt medan vid -20 C är det nästan för varmt. I golvvärmesystemet cirkulerar 70 liter vatten och totalvolymen på varmvattnet är 240 liter. Höjden på skåpet är 2095 mm, bredden 600 mm, djupet 615 mm och vikten 200kg. Som reserv har de en vedspis som värmer upp till 75 m². Det krävdes inget lov från grannarna att bygga systemet och det har fungerat bra också efter elavbrott och startat åter automatiskt. Servicen som behövs göras fixar de själva. Det innebär byte av ett filter 3 gånger årligen samt som säkerhetsåtgärd kollas en övertrycksventil ungefär 1 gång per år. För att kunna se hur mycket ström som direkt går till kompressorn har de installerat en separat mätare på pumpen och följer noggrant med elförbrukningen. Tämä perhe, johon kuuluu kaksi aikuista ja kolme lasta, valitsi vuonna 2009 uudisrakennukselleen poistoilmalämpöpumpun. Se vaatii sähkökytkentää kolmivaihevirtaan ja yhden 16 A -sulakkeen. Tällä pumpulla he tuottavat 152 m² vesikiertoista lattialämmitystä. Valinta perustui osittain siihen, että tämä vaihtoehto oli taloudellisesti parempi kuin esimerkiksi maalämpö, joka olisi heidän laskelmiensa mukaan ollut noin 3 4 kertaa kalliimpi. Järjestelmään on kytketty myös ilmanotto, ja he saavat siten pienen lämmityksen sisäänottoilmaan. 650 kw:n kompressori riittää kesäaikana kaikkeen lämpimään veteen, niin lattialämmitykseen kuin käyttöveteenkin. Pumpussa on 9 kw:n sähkövastus, joka kytkeytyy päälle silloin, kun kompressorin lämpö ei riitä. Kompressorin käyntiääni on noin db. Siinä on automaattinen termostaatti, jonka käyttö vaatii hiukan käytännön harjoittelua, jotta siitä saa säädettyä haluamansa sisälämpötilan joka säällä. Käyrä on suhteellisen jyrkkä, ja ulkolämpötilan olleessa 0 10 C sisällä on melkein liian kylmä ja lämpötilan ollessa Lattialämpöjärjestelmässä kiertää noin 70 litraa vettä, ja lämpimän veden kokonaistilavuus on 240 litraa. Kaapin korkeus on mm, leveys 600 mm ja syvyys 615 mm. Painoa kaapilla on 200 kg. Varajärjestelmänä heillä on puuhella, joka lämmittää jopa 75 m². Naapureilta ei tarvittu lupaa järjestelmän rakentamiseen, ja järjestelmä on toiminut hyvin sähkökatkojenkin jälkeen ja lähtenyt automaattisesti käyntiin. Huollon he hoitavat itse vaihtamalla suodattimen kolme kertaa vuodessa sekä tarkistamalla ylipaineventtiilin noin kerran vuodessa järjestelmän turvallisuuden takaamiseksi. Voidakseen seurata kompressorin sähkönkulutusta he ovat asentaneet erillisen sähkönkulutusmittarin, jota he seuraavat tarkasti. 8 9

6 SEX VATTENBURNA SOLFÅNGARE + VEDELDNING tetty aurinkokennojen asentamiseen. Omistaja sai ARA-avustusta vuonna 2008 rakentamalleen aurinkopaneelirakennelmalle. Det här systemet innehåller sex stycken vattenburna solfångare, som är kopplade till en 1500 liters varmvattentank som fungerar som en ackumulator. Solfångarnas placering gentemot väderstrecken är viktig likaså hur brant lutning man har på dem. Här skulle de gärna ha en lite brantare lutning för att kunna få större effekt, men då blir riskerna större för skador vid stormar, eftersom man har använt takkonstruktionen vid montering av solcellerna. Till solpanelkonstruktionen, som byggdes 2008, har de fått ARA-bidrag. Som mest har temperaturen i vattnet som cirkulerar i systemet med solfångarna varit upp till 82 C. Från och med april till nästan slutet av augusti producerar solfångarna allt behövligt varmvatten. Det uppvärmda vattnet körs in i den stora tanken på tre olika nivåer beroende på termostaten som styr systemet. Solpanelsystemet har ett eget expansionskärl av säkerhetsskäl, eftersom temperaturerna varierar så mycket. Vätska måste man fylla på i systemet nu och då, samt tvätta panelerna på våren då pollen kan göra dem smutsiga och sänka verkningsgraden på dem. I övrigt sköter solpanelsystemet sig själv och t.ex. åska eller strömavbrott har inte förorsakat något problem. Inga lov behövs, varken av kommunen eller av grannarna. Förutom solpanelerna har de vedeldning. Det är ett sådant system som förgasar veden i en förugn och varefter gasen körs in i pannan där förbränningen av vedgasen sker. I systemet kan man Järjestelmään kuuluu kuusi vesikiertoista aurinkokeräintä, jotka on kytketty 1500 litran lämminvesivaraajaan. Aurinkokeräinten oikeanlainen sijoittaminen ilmansuuntien mukaan on tärkeää, samoin keräinten kallistus. Tässä tapauksessa niillä saisi mielellään olla hieman jyrkempi kallistus suuremman tehon aikaansaamiseksi, mutta silloin myös vahinkojen riski myrskysäällä kasvaa, sillä kattorakenteita on käyköra allt från flis till stora vedstycken. De har haft det här systemet i tre års tid. Påfyllning med ved sker två gånger dagligen. Om man har tillgång till ved är det här ett ekonomiskt hållbart system och flexibelt då förbränningen kan ske med olika sorter av ved. Det här systemet kräver sotning två gånger årligen samt tömning av aska ungefär två gånger per vinter. Som andra reserv har de elmotstånd i den stora vattentanken. KUUSI VESIKIERTOISTA AURINKOKERÄINTÄ + PUULÄMMITYS Aurinkokeräinjärjestelmässä kiertävän veden lämpötila on enimmillään ollut 82 C. Aurinkokeräimet tuottavat kaiken tarvittavan lämpimän veden huhtikuusta lähes elokuun loppuun saakka. Lämmennyt vesi ajetaan suureen säiliöön, kolmelle eri tasolle, riippuen järjestelmää ohjaavasta termostaatista. Aurinkopaneelijärjestelmässä on turvallisuussyistä oma paisuntasäiliö, koska lämpötilojen vaihtelu on niin suurta. Järjestelmään täytyy lisätä vettä silloin tällöin ja paneelit täytyy pestä keväisin, sillä siitepöly saattaa liata ne ja siten heikentää niiden hyötysuhdetta. Muuten aurinkopaneelijärjestelmä hoitaa itse itsensä. Myöskään ukkonen tai sähkökatkokset eivät ole aiheuttaneet ongelmia. Järjestelmä ei vaadi lupaa kunnalta tai naapureilta. Aurinkopaneelien lisäksi talossa on puulämmitys. Järjestelmä toimii siten, että puusta tuotetaan kaasua etupesässä, minkä jälkeen kaasu johdetaan pannuun, jossa puukaasu poltetaan. Järjestelmässä voi hyödyntää kaiken aina hakkeesta isoihin puukappaleisiin. Järjestelmä on ollut käytössä kolme vuotta ja siihen täytetään puita kaksi kertaa päivässä. Jos puuta on omasta takaa, on järjestelmä taloudellinen ja joustava, koska siinä voi käyttää erityyppistä puuta. Järjestelmä vaatii nuohousta kahdesti vuodessa sekä tuhkan tyhjentämistä keskimäärin kahdesti talvessa. Toisena varajärjestelmänä heillä on vielä sähkövastus isossa vesisäiliössä

7 DALSBRUKS FJÄRRVÄRMEVERK TAALINTEHTAAN KAUKOLÄMPÖLAITOS Dalsbruks fjärrvärmeverk är ett verk med kapacitet på 3 MW + 3 MW där flispannan på 3 MW kan köras med all sorts flis. Just nu kör man med 100 % skogsflis som består av mycket grenar och inte är så jämn i storlek, men fungerar bra i ett verk som är såhär stort. Från en stor behållare med flis flyttas materialet med transportband till ett rör med två plåtar varifrån det automatiskt doseras med en kolv in i pannan. Matningsröret är konstruerat med två plåtar så att risken för att elden skall sprida sig bakåt och nå lagret för flis har minimerats. Temperaturen i pannan blir upp till max 900 C och där brinner det kontinuerligt. Vattnet som cirkulerar både runt manteln till pannan och runt kondensrören cirkulerar direkt också i nätet där varje användare har en egen värmeväxlare. Pannan är konstruerad så att askan faller ner i en vattenbassäng och transporteras därifrån automatiskt till en container. Askan används på Kimitoön för att bl.a. förbättra matjorden då ph-värdet är ganska lågt. Uppsamlingen av askan i vattenbassäng säkerställer också att askan är till 100 % släckt. Då denna intervju görs, är temperaturen på vattnet som körs in i fjärrvärmesystemet 97 C, och temperaturen på inkommande vattnet 65 C, men för att inte köra in så kallt vatten i pannan blandar man i varmt vatten och får en temperatur på det inkörda vattnet som är 84 C. Kimito Flis som fungerar som underleverantör till Nyved, övervakar anläggningen 7 dagar i veckan och 24 timmar per dygn. Larm kommer direkt till dem ifall det uppstår några problem. Eftersom anläggningen fungerar automatiskt är också tekniken avancerad och man kan komma in i datasystemen lätt via internet eller andra mobila utrustningar. Varje morgon görs en kontroll i anläggningen och kontrollerar att allting fungerar som det ska. Som reserv finns en 3 MW oljepanna som slår på om det uppstår stora temperaturförändringar i det utgående vattnet. De har dessutom en egen generator med vilken de kan köra hela systemet ifall det skulle vara elavbrott. Kimito Flis gör också det mesta av servicearbeten själv. Taalintehtaan kaukolämpölaitoksen kapasiteetti on 3 MW + 3 MW. Laitoksen 3 MW:n hakekattila toimii kaikenlaisella hakkeella. Tällä hetkellä käytössä on 100-prosenttinen metsähake, joka sisältää paljon oksia ja on kooltaan vaihtelevaa. Metsähake toimii kuitenkin hyvin näin isossa laitoksessa. Poltettava materiaali tuodaan suuresta hakesäiliöstä kuljetushihnaa pitkin putkeen, jossa on kaksi peltiä, joista materiaalin annostelu hakekattilaan tapahtuu automaattisesti männän avulla. Syöttöputkessa on kaksi peltiä, jotta tulen leviämisvaara taaksepäin eli hakevarastoon olisi mahdollisimman pieni. Kattilan lämpötila nousee korkeintaan 900 C:een, ja palaminen on jatkuvaa. Vesi, joka kiertää sekä kattilan kuoren että kondenssiputkien ympäri, kiertää myös suoraan verkkoon, jossa kullakin käyttäjällä on oma lämmönvaihdin. Kattila on rakennettu siten, että tuhka tippuu vesialtaaseen ja kulkeutuu sieltä automaattisesti erilliseen säiliöön. Tuhkaa käytetään Kemiönsaarella mm. ruokamullan parantamiseen, koska mullan ph-arvo on kohtalaisen alhainen. Tuhkan keruulla vesialtaaseen varmistetaan myös, että tuhka on 100-prosenttisesti sammunut. Haastatteluhetkellä kaukolämpöjärjestelmään kulkevan veden lämpötila on 97 C. Sisään tulevan veden lämpötila on 65 C. Jotta kattilaan kulkeva vesi ei olisi niin kylmää, siihen sekoitetaan lämmintä vettä, jotta vedestä saadaan 84-asteista. Kemiön Hake, joka toimii Nyvedin alihankkijana, valvoo laitosta seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuorokauden. Häiriön sattuessa hälytys menee suoraan Kemiön Hakkeelle. Koska laitos toimii automaattisesti, myös tekniikka on pitkälle kehittynyttä, ja siksi Kemiön Hakkeella on helposti pääsy tietojärjestelmään internetin tai muiden mobiililaitteiden kautta. Joka aamu he tekevät tarkastuskäynnin laitoksella ja varmistavat, että kaikki toimii asianmukaisesti. Varajärjestelmänä laitoksella on 3 MW:n öljypannu, joka käynnistyy silloin, kun lähtevässä vedessä tapahtuu isoja lämpötilavaihteluja. Lisäksi laitoksella on oma generaattori, jolla järjestelmää voidaan käyttää sähkökatkoksen sattuessa. Kemiön Hake hoitaa myös suurimman osan huoltotöistä

8 OLJEPANNA + VEDSPIS ÖLJYKATTILA JA PUUTAKKA Det här huset som bebos av en familj på två vuxna och tre barn har en storlek på 160 m² + 70m² i källaren och uppvärmningen sker med en oljepanna från 1969 samt en värmelagrande vedspis från Till uppvärmning av huset som fick en tillbyggnad år 2005 går det ungefär l olja årligen samt 4-5 m³ ved. Oljebrännaren är förnyad 1999 och då putsades dessutom den 4000 l stora oljetanken, p.g.a. att de råkade få brännolja som kladdade sig i brännaren och till slut förstörde munstycket i brännaren. Termostater på de vattenburna batterierna satte de år De tycker att systemet fungerar bra och på den nya sidan av huset får de inomhustemperaturen att hållas på C med vedeldning vid utomhustemperaturer på -5 C och -10 C. Vintertid eldar de två gånger dagligen men på våren och hösten 1 gång om dagen eller varannan dag. Spisen är en hörnspis med brandvägg av tegel. Totalvikten på spisen är 1700 kg + brandmuren och då de byggde ut fick det bygga en platta som är stödd underifrån för att golvet där spisen står skulle kunna bära vikten. Oljepannan körs endast på olja och de tycker att ju mindre man pillar på systemet och justerar hit och dit desto bättre fungerar det, de stänger inte av t.ex. cirkulationspumpar o.d. till sommaren. De hade tidigare en termostat som justerade shunten direkt, men de var svårt att hantera hela husets temperatur från den. Olje- och vedförbrukningen har varit väldigt konstant i flera år och de tycker att det här systemet är bra. Sotning av systemet görs en gång per år och samtidigt putsas brännaren samt vedspisen. Röret i pipan som går till brännaren förnyades Andra åtgärder har varit byte av tryckmätare i pannan. Askan måste man putsa från vedspisen 2-4 gånger per vecka beroende på årstid. I källaren har de endast basvärme året om, men där finns 5x800 W värmeelement. Efter strömavbrott och åska har oljebrännaren alltid startat automatiskt. Förutom vedspisen har de som reserv två små elbatterier samt en generator på 3,5 kw. Efteråt tycker de att de borde ha byggt en större vedspis. Om oljepannan skulle gå sönder skulle de högst antagligen köpa en ny likadan. Tässä talossa asuu perhe, johon kuuluu kaksi aikuista ja kolme lasta. Talon pinta-ala on 160 m², ja lisäksi siinä on 70 m²:n kokoinen kellari. Talon lämmitysjärjestelmään kuuluu vuodelta 1969 oleva öljykattila sekä vuonna 2005 rakennettu varaava takka. Vuonna 2005 laajennettu talo kuluttaa noin litraa öljyä sekä 4 5 m³ polttopuuta vuodessa. Öljypoltin uusittiin vuonna Samalla litran öljysäiliö puhdistettiin, sillä likaantunut polttoöljy joutui polttimeen, joka sotki sen ja vaurioitti lopulta polttimen suuttimen. Vuonna 2002 vesikiertoisiin pattereihin asennettiin termostaatit. Asukkaiden mielestä järjestelmä toimii hyvin, ja talon uudella puolella sisälämpötila pysyttelee puilla lämmitettäessä asteessa, vaikka ulkona olisi jopa 5 tai 10 astetta. Talvisin he polttavat takkaa kaksi kertaa päivässä, ja keväisin ja syksyisin kerran päivässä tai joka toinen päivä. Takka on nurkkatakka, jossa on tiilestä rakennettu palomuuri. Takan kokonaispaino ilman palomuuria on kg, ja kun taloa laajennettiin, siihen rakennettiin alapuolelta tuettu laatta, jotta lattia kestäisi takan painon. Öljykattilassa poltetaan vain öljyä, ja asukkaat ovat sitä mieltä, että mitä vähemmän järjestelmää säädetään, sitä paremmin se toimii. He eivät esimerkiksi sulje kiertopumppuja jne. kesän ajaksi. Aiemmin järjestelmässä oli termostaatti, joka sääteli sunttia suoraan, mutta siitä oli vaikea säätää koko talon lämpötilaa. Öljyn ja puun kulutus on pysynyt erittäin tasaisena usean vuoden ajan, ja perhe on tyytyväinen järjestelmään. Järjestelmä eli sekä poltin että takka nuohotaan kerran vuodessa. Polttimeen johtava piipun putki on uusittu vuonna Myös öljykattilan painemittari on vaihdettu. Tuhkat on tyhjennettävä takasta 2 4 kertaa viikossa, vuodenajasta riippuen. Kellarissa pidetään vain peruslämpöä ympäri vuoden, mutta siellä on 5x800 W:n lämpöpatterit. Öljypoltin on aina käynnistynyt itsestään sähkökatkosten ja ukkoskuurojen jälkeen. Takan lisäksi talon varajärjestelmään kuuluu kaksi pientä sähköpatteria sekä 3,5 kw:n generaattori. Näin jälkikäteen asukkaat ovat sitä mieltä, että heidän olisi pitänyt rakentaa isompi takka. Jos öljykattila hajoaisi, he ostaisivat todennäköisesti uuden samanlaisen

9 INTE KOPPLAD TILL ELNÄTET På den här ön har man valt att inte alls vara uppkopplad till det nationella elnätet, men man klarar sig bra ändå. För att få det att fungera har man förutom elproducerade solceller ett litet vindkraftverk samt två generatorer som fungerar som backupsystem. Varje år har man utvecklat och tillsatt olika lösningar som har gjort att det nu kör med generatorerna 200 h/ år mot tidigare1000 h/år. Till det här nätet har man kopplat in tre olika fastigheter som får sin el härifrån. För uppvärmning av fastigheterna har man valt att fortfarande ha ved, och här har man både värmelagrande spisar och sådana som avger strålningsvärme. Fastigheterna kan bebos året runt. Då man har tittat på elåtgången i fastigheterna har man märkt att det är en topp på morgonen och kvällen, och då har man valt att ha två av de elproducerade solcellerna speciellt riktade in på morgon- och kvällssol. Det här har ökat produktionen av el betydligt då när behovet är som störst. Dessutom har man en stor solcell på gården som rör sig längs med dagen efter solen. Den här stora panelen producerar 20 % mera el nu då den riktar sig enligt en timer för att få optimal vinkel på panelen mot solen. De har en totalkapasitet av solenergi på ungefär W. Vinden anser de vara en ganska opålitlig energiproducent då det ofta produceras väldigt lite el trots att det blåser kraftigt. Detta beror på turbulens som uppstår av till exempel träd. Vindkraftverket är ungefär 6 meter högt och placerat så att det finns så mycket som möjligt luftvolym runtomkring för att maximera verkningsgraden. Tidigare använde de sig endast av de två 2,3 kw generatorerna som kördes på brännolja. Systemet som är helt automatiserat har ännu den principen att då det inte finns tillräckligt med ström i ackumulatorerna slår generatorerna igång. Inbesparingen har i bränslekostnader varit betydande och de kommer antagligen att ännu utveckla med flera solceller samt möjligen ett vindkraftverk till på den andra sidan av ön. EI LIITETTY SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Tätä saarta ei ole liitetty valtakunnan sähkönjakeluverkkoon ollenkaan. Hyvin siellä pärjätään kumminkin. Saarella on aurinkosähkö, tuulivoima ja varana näille kaksi generaattoria. Vuosittain on kehitetty uusiutuvan energian tuotantoa. Nämä ratkaisut ovat mahdollistaneet sen, että generaattorien ajoaikaa on nostettu 1000 tunnista/vuosi 200 tuntiin/vuosi. Tähän heidän omaan sähkö verkkoonsa on liitetty kolme kiinteistöä. Kiinteistöt käyttävät lämmitykseen puuta ja siellä on sekä varaavia takkoja että lämpösäteileviä kamiinoja. Kiinteistöt ovat talviasuttavia. Asukkaat ovat seuranneet sähkönkulutusta ja havainneet, että heillä on kulutuspiikki sekä aamulla että illalla. Tämän he ovat ratkaisseet niin, että yksi aurinkokenno on erityisesti suunnattu aamuaurinkoon ja yksi ilta-aurinkoon. Tämä on lisännyt sähköntuotantoa merkittävästi niinä aikoina kun tarve on suurin. Pihassa on yksi isompi aurinkokenno, joka on ohjelmoitu suuntamaan itseensä päivän mittaan auringon mukana. Tämä iso aurinkokenno tuottaa nykyisin 20 % enemmän sähköä kun se on säädetty niin, että sen kulma aurinkoon on aina paras mahdollinen. Aurinkokennojen kokonaiskapasiteetti on W. gatiivinen vaikutus tuulivoimalan sähköntuotantoon. Vaikka joskus tuulee kovaakin, on tuulisähkön tuotanto olematon. Tuulivoimala on noin 6 metriä korkea ja sijoitettu niin, että sen ympärillä olisi mahdollisimman iso määrä ilmaa voimalan tehokkuuden maksimoiseksi. Aikaisemmin heillä oli käytössä ainoastaan kaksi 2,3 kw generaattoria joka kävivät polttoöljyllä. Kokonaan automatisoitu järjestelmä on rakennettu niin, että jos akuista loppuu sähkö tai tuotettu sähkö ei riitä, generaattorit käynnistyvät. Tämä nykyinen järjestelmä on tuonut merkittäviä säästöjä polttoainekuluissa ja kehittämistä jatketaan ja lisätään sähkökennoja sekä mahdollisesti myös toinen tuulivoimala sijoitetaan saaren toiselle puolelle. Heidän mielestään liittyminen valtakunnan sähköjakeluverkkoon on niin kallista, että he päättivät panostaa muihin ratkaisuihin. Tässä järjestelmässä kaikki osat toimivat toistensa varajärjestelmänä ja viimeisempänä ovat generaattorit. Ett litet vindkraftverk på 100 W har de också som hjälper till att hålla spänningen i deras elnät på en bra nivå. All producerad el körs ner i 6 st. ackumulatorer och därifrån via en inverter till nätet; från vindkraftverket kommer det 24 V och från solcellerna 12 V, därför är det optimalt att köra allt via ackumulatorerna och invertern. De anser att kopplingen till det nationella elnätet skulle ha varit en så betydande kostnad att det lönade sig att satsa på andra lösningar. I det här systemet fungerar alla delar som backup till varandra och längst ner i kedjan finns då generatorerna. Jotta sähkö pysyisi koko ajan hyvällä tasolla saaren sähköverkossa, heillä on lisänä 100 W tuulivoima. Saaressa tuotettava sähkö ajetaan ensin 6 akkuun, ja sieltä inverttorin kautta omaan sähköverkkoon. Tuulivoimasta tulee 24 V ja aurinkokennoista 12 V, joten on optimaalista ajaa kaikki sähkö sekä inverttorin että akkujen kautta. Puista syntyvällä turbulensilla on ne

10 144 ST SOLCELLER På taket till Neste Björkboda finns för tillfället 144 stycken elproducerande solceller som tillsammans producerar optimalt 33,84 kw, ungefär 235 W/modul. Storleken på varje cell är 1,6 m² och tillsammans utgör de en yta på 230 m². En elinverter som är placerad efter elskåpet styr elen antingen in i det egna systemet eller ut i nätet, beroende på hur stor den lokala konsumtionen är. Här har man haft möjlighet att göra avtal med elbolaget (Fortum) om att få köra in elenergi i deras nät. Från mars till september får man ut bra med ström från systemet, och med en så här stor anläggning har man nytta av de områden som finns runt anläggningen och av reflekterande ytor som t.ex. vatten. Till det här systemet kommer man dessutom att koppla vattenburna solpaneler som är gasfyllda och i vilka vattnet cirkulerar endast i övre kanten av panelen. För vattenburna solpaneler finns det för tillfället tre olika typer av teknik att välja mellan. Företag eller bolag (också andelsbolag) som investerar i ett nytt system har möjlighet att få 30 % bidrag för solström och 20 % bidrag för solvärme. För installation av solpaneler krävs ingen strömkoppling. Hela systemen säljs komplett med elinverter och är uppbyggda så att systemet först använder den självproducerade elen och vid behov fyller på från det när man är uppkopplad. Det som nu för tillfället borde utvecklas mera är lagring av ström och olika typer av ackumulatorer varifrån man kan ta ut energi som producerats på dagen. Till det här systemet krävdes inget lov av grannar, men åtgärdstillstånd kan alltid vara bra att skaffa från kommunens byggnadsenhet vid stora projekt på glesbygden. Ifall man bor på detaljplanerat område krävs lov för fasadändring vid stora ingrepp. Systemet är helt automatiserat och garantin på 25 år för solcellerna gör det ganska fritt från service, förutom tvättning vid behov på våren. Direkt uppföljning kan göras hela tiden online via dator eller annan mobil utrustning. Just nu betalar elbolag börspris för producerad energi, dock hamnar man betala överföringen. Som reserv har de en gammal oljepanna kvar. SÄHKÖÄ 144 AURINKOKENNOSTA Björkbodassa sijaitsevan Neste-huoltoaseman katolla on 144 sähköä tuottavaa aurinkokennoa, jotka tuottavat optimaalisesti yhteensä 33,84 kw eli suunnilleen 235 W/moduuli. Yksittäinen kenno on kooltaan 1,6 m² ja kennojen yhteenlaskettu pinta-ala on 230 m². Sähkökaapin yhteyteen on kytketty invertteri, joka ohjaa sähkön joko omaan järjestelmään tai ulos verkkoon, riippuen siitä, miten iso paikallinen kulutus on. Omistaja on tehnyt sopimuksen sähköyhtiön (Fortum) kanssa siitä, että virta voidaan ohjata heidän verkkoonsa. Järjestelmä antaa hyvin virtaa maaliskuusta syyskuuhun. Näin suuren järjestelmän kohdalla on hyötyä laitteiston ympärillä olevien alueiden heijastuksesta, kuten vedestä. Järjestelmään on lisäksi tarkoitus liittää kaasulla täytetyt, vesikiertoiset aurinkopaneelit, joissa vesi kiertää vain paneelin yläosassa. Vesikiertoisille aurinkopaneeleille on tällä hetkellä tarjolla kolmenlaista tekniikkaa. Mikäli yritys tai yhtiö (myös osuuskunta) investoi tällaiseen, sillä on mahdollisuus saada 30 % tukea aurinkoenergian investointihankkeeseen ja 20 % avustusta aurinkolämmön investointihankkeeseen. Aurinkopaneelien asennus ei vaadi järjestelmän kytkemistä sähköverkkoon, vaan koko järjestelmä myydään pakettina, johon kuuluu myös invertteri. Järjestelmä on rakennettu siten, että se käyttää ensisijaisesti itse tuotettua energiaa ja tarvittaessa verkkovirtaa, jos oman järjestelmän virta ei riitä ja jos järjestelmä on liitetty sähköverkkoon. Tällä hetkellä kehittämistä kaipaavat vielä virran varastointi ja erityyppiset akut, joista voi ottaa käyttöön päivällä tuotetun energian. Järjestelmään ei tarvittu lupaa naapureilta, mutta toimenpidelupa on aina hyvä hankkia kunnan rakennusyksiköltä, jos suunnittelee isoja hankkeita haja-asutusalueella. Asemakaava-alueilla vaaditaan lupa julkisivun muutokseen, jos muutokset ovat suuria. Järjestelmä on täysin automaattinen. Aurinkokennojen 25 vuoden takuu tekee järjestelmästä suhteellisen helppohoitoisen, lukuun ottamatta mahdollista pesua keväisin. Järjestelmää voi seurata suoraan (online) tietokoneen tai muun kannettavan laitteiston avulla. Tällä hetkellä sähköyhtiöt maksavat pörssihinnan tuotetusta energiasta ja maksettavaksi jää vain siirto. Varajärjestelmäksi rakennukseen on jätetty vanha öljypannu

11 BJÄRKAS GOLF, VÄSTANFJÄRD På Bjärkas gård har de en kombination av flera lösningar med vilka de får värme till nästan 1000 m² som är kopplade till deras eget jordvärmesystem. Deras filosofi har varit att de vill belasta miljön så lite som möjligt och har därför utvecklat sitt system. De har en 10 år gammal slinga på 1200 meter i åkern samt två stycken borrhål på 150 meter sedan 2012 och utöver det 8 stycken vattenburna solpaneler. I det nya huset har man golvvärme, men i de gamla husen kör man in värmen i det vattenburna systemet genom att ha värmeväxlare som är kopplad till systemet. Det nya huset utgör ungefär 50 % av den m²yta man värmer upp. Om man inte eldar med ved i den gamla pannan är systemet helt automatiserat och fungerar via fjärrstyrning. De har en 6000 liters varmvattentank vart värmen ackumuleras. Samtliga slingor till det nya huset och de två bostadsbyggnaderna uppvärms med samma jordvärmepump. Man har också en cirkulationspump installerad i systemet som gör att överhettningsrisken minimeras och man har kontinuerlig temperaturbevakning inbyggd i automatiken. Förut sköttes uppvärmningen med olja och de kostnader de nu har uppgår till ungefär 30-40% av de tidigare kostnaderna. Från och med har kostnaderna varit 1,67 per dag. Vissa justeringar kommer man att göra på solpanelerna för att uppnå den bästa vinkeln och om möjligt förlänga den effektiva tiden för dem. Här liksom på många andra ställen har man blivit förvånad över hur effektiva solpanelerna är. Meningen ät att ännu justera dem så att man kan få ännu större verkningsgrad. Blir de strömavbrott har de egen generator som garanterar störningsfri körning också ifall det skulle uppkomma längre strömavbrott. BJÄRKAS GOLF, VÄSTANFJÄRD Bjärkas gårdissa on yhdistelty eri ratkaisuja, joilla tuotetaan lämpöä lähes m²:lle. Nämä on kytketty tilan omaan maalämpöjärjestelmään. Tilan omistajien tavoitteena on minimoida ympäristökuormitus, ja tämän vuoksi he ovat kehittäneet oman järjestelmän. Järjestelmään kuuluu 10 vuotta vanha 1200-metrinen johto pellossa, kaksi 150 metrin porareikää vuodelta 2012 sekä kahdeksan vesikiertoista aurinkopaneelia. Uudessa rakennuksessa on lattialämmitys, mutta vanhoissa rakennuksissa lämpö ajetaan vesikiertoiseen järjestelmään lämmönvaihtimen avulla. Uusi talo muodostaa noin 50 % lämmitettävästä pinta-alasta. Jos vanhassa pannussa ei polteta puuta, järjestelmä on täysin automaattinen ja toimii kauko-ohjauksella. Lämpö varastoidaan litran lämminvesivaraajaan. Kaikki uuden rakennuksen ja kahden muun asuinrakennuksen lämpökaapelit lämmitetään samalla maalämpöpumpulla. Järjestelmään on asennettu myös kiertopumppu, joka minimoi ylikuumenemisriskin. Automatiikassa on myös sisäänrakennettu jatkuva lämpötilanvalvonta. Aiemmin lämmitys tapahtui öljyllä. Nykyiset lämmityskustannukset ovat noin % aiempiin kustannuksiin verrattuna, ja lähtien lämmityskustannus on ollut 1,67 /vrk. Aurinkopaneeleita on tarkoitus säätää jonkin verran, jotta niiden kulma aurinkoon nähden olisi paras mahdollinen, mikä pidentää mahdollisesti myös niiden tehoaikaa. Niin kuin monissa muissakin paikoissa, myös täällä on yllätytty aurinkopaneelien tehokkuudesta, ja niitä on tarkoitus säätää vielä hieman lisää hyötysuhteen parantamiseksi. Oma generaattori varmistaa häiriöttömän toiminnan myös pidempien sähkökatkosten aikana

12 CHARLOTTAS TRÄDGÅRD CHARLOTTAN PUUTARHA När man bestämde sig för att förnya boningshusets panna från 1985 som man eldade med ved, tog man beslutet att koppla ihop värmesystemen från växthuset till boningshuset. Man valde att förnya vedpannan till 70 kw som kan matas med en meter långa vedstycken, samt att bygga jordvärme. Jordvärmen valde man att gräva ner på ungefär en meters djup och försökte få den i blåleran i en vik; lov av vattenägaren införskaffades före man började projektet. Boningshuset är byggt 1939 och renoverat Man använde sig av fyra 500 meters vattenslangslänkar så det blir tillsammans ungefär 2000 meter. Det mesta av grävarbetet gjorde man själv. Då man valde att gräva ner slangen i blåleran kunde man undvika att göra tyngder på slangen, slangen innehåller ungefär 4700 l vätska som innehåller glykol för att den inte skall frysa. Man hittade både hjälp till att planera (Strandells)och utföra (Västanfjärds mekaniska verkstad) lokalt i Västanfjärd. Man har nu dragit allt som allt 5400 meter slingor för uppvärmning till växthuset på 600 m² där man planerar att ha olika delar med olika temperaturer för dels uppdrivning och dels försäljning av sommarblommor, kryddor och örter. Man kommer dessutom att växla temperaturen under dygnet från 20 C till 15 C. Eftersom man inte tidigare har haft sådant här värmesystem i sina växthus vill man nu försöka göra verksamheten mera lönsam i och med att man kommer att kunna styra temperaturen i de olika delarna. Jordvärmen har en effekt på 24 kw och enheten för den finns belägen i det m² stora boningshuset. Systemet har en värmeväxlare på 80 kw, och varmvattenbehållaren är 300 liter stor. Eftersom de har tillgång till ved ansåg de att de ville fortsätta med vedeldningen, men göra det i större skala samt få växthuset med in i det systemet. Uppskattningen är att det kommer att behövas m³ ved i framtiden. Det kunde ha varit möjligt att få bidrag till projektet, men bidrag skall alltid sökas före man börjar, vilket de inte kände till. Som reservsystem har de en traktordriven 27 kilowatts generator från vilken de kan mata ström direkt in i det egna elsystemet. Charlottan puutarhassa päätettiin uusia asuinrakennuksen puulämmitteinen kattila. Tehtiin päätös että kasvihuoneen lämmitysjärjestelmä liitetään asuinrakennukseen. Päädyttiin uusimaan puukattila, joskin isompana. Ny on asennettuna 70 kw kattila, jossa voidaan polttaa metrin pituisia halkoja. Lisäksi asennettiin maalämpö noin yhden metrin syvyyteen siniseen saveen läheiseen lahteen. Ennen hankkeen aloittamista hankittiin tarvittavat luvat vedenomistajalta. Asuinrakennus on valmistunut 1939 ja se on peruskorjattu Maalämpöä varten asennettiin neljä noin 500 metrin pituista vesiletkua, yhteensä noin 2000 metriä. Asennustyöt tehtiin itse. Koska putki asennettiin sinisaveen, ei tarvinnut käyttää painoja. Letkussa on noin 4700 litraa nestettä, jossa on myös glykolia jäätymisen estämiseksi. Apua sekä suunnitteluun (Strandells) että asennukseen (Västanfjärds mekaniska verkstad) saatiin paikallisilta liikkeiltä. Järjestelmästä on nyt vedetty 5400 metriä letkua 600 m²:n kasvihuoneeseen. Suunnitelmissa on pitää eri osastoissa erilainen lämpötila, jotta niin yrttien, mausteiden kuin kesäkukkienkin kasvattaminen ja myyminen onnistuisi. Lisäksi tullaan lämpötilat säätämään eri vuorokauden aikoina lukemien välille. Lämpötilasäädöt ovat uusi asia, jolla uskotaan kasvihuoneen tuottavuuden paranevan. Maalämmön teho on 24 kw ja ohjausyksikkö sijaitsee noin m² kokoisessa asuinrakennuksessa. Järjestelmässä on lämmönvaihdin, jonka teho on 80 kw, lämminvesivaraajaan mahtuu 300 litraa. Päätöstä puukattilan uusimisesta tuki puun hyvä saatavuus ja he halusivat laajentaa volyymia ja siksi myös kasvihuone liitettiin järjestelmään. Arvio tarvittavasta puumäärästä jatkossa on m³. Hankkeelle olisi ollut mahdollista saada myös tukea, mutta tieto tästä tuli myöhään, eikä hakemusta enää ehditty tehdä. Varajärjestelmänä heillä on traktorilla toimiva generaattori, jonka teho on 27 kw. Generaattorista voidaan suoraan syöttää virtaa omaan sähköjärjestelmään

13 TAKVÄRME Det här huset på tre våningar och 113 m² är byggt 1985 och då i samband med bygget installerade man takvärme i mellantaket till 1:a våningen samt i vindstaket. I källaren och i toaletterna har man vanliga elbatterier för där räckte inte takytan till för att tekniken skulle fungera. I källarens tvättrum samt bastu har man golvvärme. Takvärme installeras så att ett tunt nät nitas fast på takskivornas aviga sida, i nätet finns färdigt alla el slingor. Man kopplar sedan slingorna till en styrenhet där man kan styra hela systemet eller varje rum skilt. Tekniken bygger på direkt värmestrålning som snett vinklas från taket mot golvet och kan därför studsas genom rummen. Det behövs en elektriker för kopplandet av systemet men sedan är det så gott som servicefritt. Man har till och med en tendens att bli så slö att man endast ett par gånger i året går och ändrar på innetemperaturen, säger de som bor här. Inställningarna ändras oftast till sommarn och till vintern. Det finns ju en termostat i varje rum där man kan ändra temperaturen kvickt ifall man behöver. Systemet kan ställas in så att det till exempel nattetid kör ner temperaturen lite och sen höjer den igen till morgonen. Inga speciella lov av grannarna eller annat i byggskedet krävdes för det här systemet. Man värmer med elmotstånd upp varmvattnet som man använder. De har en direkt slinga i beredaren, men tidigare hade de ett system som tog vara på spillvärmen från både luftkonditioneringen och takvärmen och använde detta till att värma bruksvattnet med. När den gick sönder installerade de en vanlig varmvattenberedare. De anser att man kunde ta en elektriker som kontrollerar att slingorna fungerar, men eftersom de själva inte märkt att det finns problem, så har kontrollen inte behövt göras. Huset hålls bra svalt i sommarvärmen och är varmt vintertid. Snabbt märker man ifall det är för varmt inne tycker de. Elförbrukningen är kring kwh per år. I systemet ingår även centraldammsugare som också drar en del ström. En värmelagrande spis eldar de i dagligen vintertid. KATTOLÄMPÖ Tähän 1985 rakennettuun kolmikerroksiseen taloon asennettiin rakennusvaiheessa kattolämpö. Kokonaispinta ala on 113 m² ja kattolämpö on sekä 1-2 kerroksen että 2-3 kerroksen välikatoissa. Kellarissa ja kylpyhuoneissa on tavalliset sähköpatterit, koska niissä tekniikka ei toimisi pienestä kattopinta-alasta johtuen. Kellarin saunaosastossa on sähköllä toimiva lattialämmitys. Kattolämmitys asennetaan niin että ohut verkko kiinnitetään kattolevyjen takapuolelle; verkossa on valmiiksi vedetyt tarvittavat sähköjohdot. Kaikki johdot yhdistetään ohjauskaappiin, josta voidaan säätää joko koko järjestelmä tai vain yksi huone kerrallaan. Tekniikka perustuu lämpösäteilyyn, joka ohjataan vinossa lattiaa kohden ja saadaan säteily pomppimaan huoneen läpi. Asennusvaiheessa tarvitaan sähkömiestä, mutta sen jälkeen järjestelmä ei ole tarvinnut huoltoa. Talon asukkaat kertovat, että ovat suorastaan laiskistuneet, kun lämpötiloja on säädettävä vain muutaman kerran vuodessa. Yleensä säädetään vain kesällä ja talvella, mutta jokaisessa huoneessa on toki termostaatti, josta lämpötilaa saadaan nopeasti joko nostettua tai laskettua. Lämpötiloja voidaan säätää myös vuorokausirytmin mukaan ja esimerkiksi laskea lämpötilaa yöksi ja nostaa aamulla. Rakennusvaiheessa ei tarvittu lupaa naapureilta eikä muitakaan erillislupia. Lämmin käyttövesi lämmitetään nykyään suoraan sähkövastuksella, mutta aiemmin vesi lämmitettiin ilmastoinnin ja kattolämmön hukkalämmöllä. Nyt varaajaa on rikki ja siksi on asennettu tavallinen lämminvesivaraaja. Asukkaiden mielestä voisi ehkä pyytä sähkömiestä tarkistamaan sähköjohdot katoissa, koska ongelmia ei ole ollut, ei tähän ole ryhdytty. Talo pysyy viileänä kesällä ja lämpimänä talvella. Jos tulee liian lämmin, huomataan se nopeasti. Sähkönkulutus on noin kwh vuodessa, järjestelmään kuuluu myös keskuspölynimuri, joka kuluttaa osan. Heillä on myös takka, joka talvisin lämmitetään kerran päivässä

14 JORDVÄRME MED FJÄRRSTYRNING I huset från 1982 som är på 210 m² (varav källaren är ungefär 70 m²) hade de tidigare vedeldning i värmepanna i den då kalla källaren. Det fanns också el-motstånd i pannan. Värmesystemet fungerare dels genom vattenburet system, men huvudsakligen via ventilationssystemet. Då man bestämde sig för att göra investeringen i jordvärme valde man att dessutom förbättra värmeisoleringen i vindsbjälklaget. Man har en 500 liters vattenberedare, som värms upp med värme från jordvärmen. Uppvärmningsvattnet och tappvarmvattnet överförs via denna beredare. Jordvärmepumpen värmer vatten allt efter behov, bruksvattnets temperatur kan stiga upp till 82 C. Systemet stannar automatiskt då det anser att temperaturen är tillräckligt hög och slår på då det igen behövs. Till den här familjen hör 6 personer och värmen från det ena 200 meter djupa borrhålet räcker mer än väl. De har ett fjärrstyrt system där de via en app kan se hurudan temperaturen är och ställa in enligt det de vill att det skall vara för värme i huset. De har dock märkt att då de ibland eldar med ved i ett av rummen, förstår systemet inte detta, varvid temperaturen inomhus kan stiga onödigt högt. Det skulle krävas ett stödsystem av en eller fler termostater som skulle mäta temperaturen inomhus på ett par ställen där det nu kan bli för varmt. Det här systemet tar alltså inte innetemperaturen i beaktande, utan systemet fungerar enligt utetemperaturen, varvid värme matas enligt den. Det här systemet sköter sig själv väldigt bra, men under första året måste man putsa filtren lite oftare, efter det är det en gång per år. Ifall man är bortrest är det lätt att ändra till lite kallare temperaturer inomhus och igen höja temperaturen via systemet just före man kommer hem. Mätaren är ganska lätt att använda genom mobiltelefon eller dator. De anser att dataöverföringen har fungerat fint. För att borra ett hål för jordvärme krävs åtgärdstillstånd från kommunen, men inget lov från grannarna - om man borrar rakt neråt. De räknar med en återbetalningstid på år på sitt nya system. Samtidigt som uppvärmningssystemet förnyades installerades också vattenburen golvvärme i källaren, varvid även de uppvärmda ytorna ökade. Det blir ingen nämnvärd förändring på fasaden av att borra jordvärme. KAUKO-OHJATTAVA MAALÄMPÖ Vuonna 1982 valmistuneessa 210-neliöisessä talossa (josta kellari n. 70 m2) oli ennen puulämmitys. Puupannu sijaitsi tuohon aikaan kylmässä kellaritilassa, ja pannun varaajassa oli myös sähkövastus. Lämpö jaettiin osin vesikiertoisesti, mutta pääosin ilmalämpönä. Maalämpöinvestoinnin yhteydessä uusittiin myös katto, jolloin myös yläpohjan eristystä parannettiin. Maalämpöön on asennettu 500 litran puskurivaraaja, jota maalämpöpumppu lämmittää. Lämmitysvesi, sekä käyttöveden lämmitys otetaan tästä varaajasta. Maalämpöpumppu lämmittää varaajan vettä tarpeen mukaan, käyttövesiosan lämpötila voi nousta jopa 82 asteeseen lämmityskaudella. Lämmön keruu pysähtyy automaattisesti kun lämpöä on järjestelmän mielestä riittävästi ja kytkeytyy taas automaattisesti tarvittaessa. Perheeseen kuuluu 6 henkilöä ja lämpö yhdestä 200 m syvästä reiästä riittää hyvin. Maalämmön etähallintaan käytetään sovellusta, jonka avulla voi seurata lämpötiloja ja säätää asetuksia mistä vain. Käytössä on kuitenkin huomattu, että jos takassa poltetaan puuta, ei järjestelmä ymmärrä tätä vaan sisälämpötila voi nousta tarpeettoman suureksi. Lisävarusteeksi olisi saatava sisälämpötilamittari, koska peruskokoonpanossa järjestelmä säätyy ainoastaan ulkolämpötilan mukaan. Järjestelmä toimii itsekseen yleensä ilman mitään huoltotoimenpiteitä. Ensimmäisen lämmityskauden alussa täytyy kuitenkin puhdistaa suodatin ja jatkossakin on suositeltavaa tarkistaa se vuosittain. Jos lähdetään matkalle, on lämpötilaa helppo alentaa, eikä sitä ei tarvitse muistaa ennen lähtöä vaan pudotuksen voi tehdä myös tien päältä. Vastaavasti normaalilämpöön palaaminen onnistuu joko ajastetusti tai tien päältä etukäteen, jolloin voit palata lämpimään taloon. Säätöjä on helppo asettaa joko puhelimella tai tietokoneella; tiedonsiirto toimii hyvin. Lämpökaivon reiän poraamiseen tarvitaan toimenpidelupa kunnalta, mutta naapurien kuulemista ei tarvita, ei etenkään, jos porataan suoraan alaspäin. Kyseisen järjestelmän takaisinmaksuajaksi on laskettu vuotta, mutta parannus käytön helppoudessa on merkittävä. Maalämmön asennuksen yhteydessä asennettiin kellariin lämpöpatterit, joten myös lämmin tila on lisääntynyt. Asennus ei juurikaan vaikuta talon julkisivuun tai ulkonäköön

15 28 KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 337/2008 vp Ylimääräisen opintotuen myöhästyneestä takaisinmaksusta perittävän koron alentaminen Eduskunnan puhemiehelle Opiskelijat maksavat ylimääräisiä opintotukiaan takaisin vuosi

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 8/2007 vp Fortum Lämpö Oy:n höyryntuotanto Haminassa Eduskunnan puhemiehelle Suomen valtio omistaa Fortum Oyj:stä 50,6 prosenttia. Suomen valtio on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä Paint with Pride Målningssystem för värmebehandlat trä Ulkoseinät, räystäsrakenteet yms. Sahapintaista lämpökäsiteltyä havu- tai lehtipuuta VESIOHENTEINEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 79/2001 vp Kardiologien lisääminen maassamme Eduskunnan puhemiehelle Kardiologian erikoislääkärien määrä Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna pienempi kuin missään muussa Euroopan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2012 vp Aurinkoenergian hyödyntäminen Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa linjataan seuraavaa: "Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot