ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA"

Transkriptio

1 ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA 1

2 INNEHÅLL / SISÄLTÖ: 4-5 JORDVÄRMEKABLAR I SJÖN + VATTENBURNA SOLPANELER / MAALÄMPÖÄ MERESTÄ + VESIKIERTOISET AURINKOPANEELIT 6-7 STOR FLISPANNA / ISO HAKEKATTILA 8-9 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP / POISTOILMALÄMPÖPUMPPU SEX VATTENBURNA SOLFÅNGARE + VEDELDNING / KUUSI VESIKIERTOISTA AURINKOKERÄINTÄ + PUULÄMMITYS DALSBRUKS FJÄRRVÄRMEVERK/ TAALINTEHTAAN KAUKOLÄMPÖLAITOS OLJEPANNA + VEDSPIS / ÖLJYKATTILA JA PUUTAKKA INTE KOPPLAD TILL ELNÄTET / EI LIITETTY SÄHKÖNJAKELUVERKKOON ST SOLCELLER / SÄHKÖÄ 144 / AURINKOKENNOSTA BJÄRKAS GOLF, VÄSTANFJÄRD CHARLOTTAS TRÄDGÅRD / CHARLOTTAS PUUTARHA TAKVÄRME / KATTOLÄMPÖ JORDVÄRME MED FJÄRRSTYRNING / KAUKO-OHJATTAVA MAALÄMPÖ 2 3

3 JORDVÄRMEKABLAR I SJÖN + VATTENBURNA SOLPANELER På Ragnar Antons stugby i Elmdal har det gjorts en intressant lösning med en 400 meters slinga i sjön. Systemet värmer upp ett ungefär 180 m² stort hus. Sjövattnets minimitemperatur vintertid är +4 C. Värmen körs in i både golvvärme och vattenburna element som är från det gamla systemet med olja/ ved panna. För systemet fick han ARA-bidrag och han kunde göra installationen i sjön själv. De har gjutna betongvikter som är fästa med 2 meters mellanrum på slingan som ligger i princip på botten. För att kunna göra den här lösningen möjlig krävdes lov av dem som äger rätten till vattenområdet. En gång har systemet krävt service, men för det mesta har det varit frågan om trimning av systemet samt att tömma filterfickor som ibland samlar slagg då systemet innehåller gamla svarta rör. Det finns en inställningskurva som man har som stöd för trimningen. Systemet har en värmeväxlare och är helt digitaliserat och automatiskt. Det finns dessutom ett elmotstånd som kan användas vid behov. I stugbyn ha alla stugorna egna separata system. Två av stugorna har tre stycken solpaneler som är vattenburna. Med dem får man producerat allt varmvatten som behövs till både golvvärme och bruksvattnet. 1/3 av stugorna har golvvärme. Ragnar gick en Arbiskurs om hur man tillverkar en solpanel och hur systemet fungerar och har efterhand ökat antalet solpaneler i sin stugby. Förut hade han mycket fördomar om annorlunda uppvärmningsmetoder, men efter att hans olja/vedpanna gick sönder så började han fundera på alternativa lösningar till uppvärmning av sitt hus. Systemen i både stugorna och huset har som reserv ved samt i stugorna separata varmvattenberedare som fungerar med elmotstånd. Förutom egna värmesystem har Ragnar två separata egna reningsverk som är olika stora. Det större är kopplat till 1 hus + 2 stugor och klarar av ungefär 20 personer, det andra är kopplat till 2 stugor. Deras erfarenhet är att systemet fungerar bra om man har reningsverken bra förankrade i marken så att de säkert inte kan röra på sig. Systemet kräver att man fyller på kemikalier ungefär en gång per år. Råvattnet tar man till alla byggnader från ett borrhål i vilket det är lätt att koppla in ett litet reservaggregat vid längre elavbrott. MAALÄMPÖÄ MERESTÄ + VESI- KIERTOISET AURINKOPANEELIT Elmdalissa sijaitsevassa Ragnar Antonin mökkikylässä on tehty mielenkiintoinen ratkaisu asentamalla 400-metrinen putki mereen. Järjestelmä tuottaa maalämpöä Ragnar Antonin noin 180 m²:n kokoiseen taloon. Meriveden alin lämpötila on talvisin +4 C. Lämpö ajetaan sekä lattialämmitykseen että vesikiertojärjestelmään, joka on osa vanhaa, puulla ja öljyllä toiminutta järjestelmää. Ragnar Anton sai järjestelmälleen ARA-tukea, ja hän pystyi itse asentamaan järjestelmän mereen. Putkeen on kiinnitetty betonista valettuja painoja kahden metrin välein, ja putki makaa siis periaatteessa pohjalla. Tämän ratkaisun mahdollistamiseksi tarvittiin vesialueen omistajan lupa. Kerran järjestelmä on vaatinut huoltoa, mutta enimmäkseen järjestelmän sisäänajo on vaatinut hieman aikaa sekä suodattimien taskujen tyhjennystä, kun järjestelmän vanhat, mustat rautaputket keräävät kuonaa. Apunaan Ragnarilla on ollut käyrä, josta hän on saanut tukea ohjaukseen. Järjestelmä on kokonaan automatisoitu ja digitalisoitu, ja siihen kuuluu myös sähkövastus, jonka voi tarvittaessa kytkeä päälle. Mökkikylässä jokaisella mökillä on omat vesikiertojärjestelmät. Mökeistä kahdessa on kolme vesikiertoista aurinkopaneelia, jotka tuottavat kaiken lämpimän käyttöveden ja lattialämmitykseen tarvittavan lämpimän veden näihin mökkeihin. Noin kolmasosassa mökeistä on lattialämmitys. Ragnar on käynyt työväenopiston kurssin, jolla opetettiin aurinkopaneelien rakentamista ja aurinkopaneelijärjestelmien käyttöä, minkä jälkeen hän onkin lisännyt aurinkopaneeleja mökkikyläänsä. Kun Ragnarin entinen puu- ja öljykäyttöinen järjestelmä hajosi vuonna , hän alkoi miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja talonsa lämmittämiseen. Hänellä oli paljon ennakkoluuloja eri lämmitysjärjestelmiä kohtaan. Omassa talossaan hänellä on varajärjestelmänä puunpoltto, ja jokaisessa mökissä sähkövastuksella toimiva lämminvesisäiliö. Omien lämmitysjärjestelmien lisäksi Ragnarilla on kaksi erillistä ja erikokoista vedenpuhdistuslaitetta. Näistä isompi, joka riittää noin 20 hengelle, on kytketty hänen omaan taloonsa ja kahteen mökkiin. Toinen, hiukan pienempi puhdistin on kytketty kahteen mökkiin. Hänen kokemuksensa mukaan laitteet toimivat hyvin, mikäli ne on kiinnitetty hyvin maahan eivätkä pääse liikkumaan. Järjestelmä vaatii kemikaalien täyttöä kerran vuodessa. Raakavesi otetaan yhdestä porakaivoreiästä, johon on helppo kytkeä generaattori pitkien sähkökatkosten aikana. 4 5

4 STOR FLISPANNA ISO HAKEKATTILA På Westankärrsgård bytte de 2004 ut sin oljepanna mot 150 kw bio/flispanna och har dessutom sin sädtork kopplad till samma system. Tio fastigheter är kopplade till systemet som är uppbyggt med egen värmeväxlare vid varje fastighet. Man har fortfarande en oljebrännare som reserv, men inbesparningen i oljekostnader har varit betydande, då man förut använde upp till l olja per år. Återbetalningen har skett på 5-8 år eftersom man har haft allt råmaterial (flis) själv. Underhåll krävs inte så väldigt mycket endast lite smörjning samt sotning varannan vecka. Systemet är avancerat och alarmerar vid driftstopp, det finns t.ex. en automatisk askskruv i pannan. Flisbehållaren varifrån flisen automatiskt via skruvar matas in i pannan rymmer 130 m³. Matningssystemet har dubbelt brandskydd. För att det här skall fungera utan driftstörningar, behöver flisen vara torr och av bra kvalitet så att för- bränningen kan vara optimal. Matningssystemet kan fungera med fel matningsvolym, ifall det är olika storlekar på flisen. I Westankärr används runt 100m³ flis per månad och ungefär 1000 m³ flis på årsnivå. Sin tork kör de kontinuerligt med 2 satser så att medan man torkar en sats tömmer man och fyller den andra delen och behöver således inte pausa under tömning eller fyllning. Här har man ett 150 kw batteri med vattencirkulation som värmer upp luftmassan så att den kan köras in i torken. Det här batteriet är också kopplat till flispannasystemet. I en flispanna av den här storleken är risken för brand det största hotet. Detta gör att om systemet på Westankärrsgård byggdes nu, skulle det byggas i en helt fristående byggnad. Då kunde man minimera risken för spridning vi eventuell brand. Vuonna 2007 Westankärrin tilalla rakennettiin 150 kw:n biohakepolttokattila vanhan öljypannun tilalle. Myös viljakuivuri liitettiin samaan järjestelmään. Järjestelmään on nyt kytketty 10 kiinteistöä, ja jokaisella kiinteistöllä on oma lämmönsiirrin. Heillä on edelleen varalla öljypoltin, mutta kustannussäästö on huomattava, sillä aiemmin öljynkulutus saattoi olla jopa litraa vuodessa. Laitoksen takaisinmaksuaika on ollut viisi vuotta, koska polttoon tarvittavan raakamateriaalin (hakkeen) he ovat tuottaneet itse. Laite vaatii vain vähäistä huoltoa; hieman voitelua sekä nuohoamista joka toinen viikko. Järjestelmä on pitkälle kehittynyt ja hälyttää esimerkiksi seisokin sattuessa, ja järjestelmään kuuluu esimerkiksi automaattinen tuhkanpoistoruuvi. Hakesäiliön tilavuus on 130 m³, josta hakkeet syötetään automaattisesti ruuvien avulla kattilaan. Syöttöjärjestelmä on varustettu tuplavarmistuksella tulipalon ehkäisemiseksi. Jotta hakesyöttö toimisi ongelmitta, tulee hakkeen olla kuivaa ja hyvälaatuista, jotta saadaan mahdollisimman optimaalinen palaminen. Syötössä saattaa esiintyä ongelmia, jos hakkeen koko vaihtelee paljon. Westankärrissä käytetään haketta noin 100 m³ kuukaudessa ja m³ vuodessa. Viljakuivuri on jatkuvassa käytössä niin, että samalla kun yhden säiliön tyhjentää tai täyttää, toinen säiliö kuivattaa. Kuivaus toimii niin, että heillä on 150 kw:n vesikiertoinen lämpöpatteri, jossa ilma lämmitetään ja josta se ajetaan tämän jälkeen kuivuriin. Myös tämä patteri on kytketty hakekattilajärjestelmään. Tämän kokoisen hakekattilan suurin uhka on tulipalo, minkä takia Westankärrissä ollaankin sitä mieltä, että jos tämä järjestelmä rakennettaisiin nyt, se rakennettaisiin erilliseen rakennukseen. Silloin mahdollisen palon yhteydessä minimoitaisiin palon leviäminen muihin rakennuksiin. 6 7

5 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP POISTOILMALÄMPÖPUMPPU 20 C sisällä on melkein liian kuuma. Den här familjen som består av två vuxna och tre barn valde till sitt nybygge 2009 en så kallad frånluftvärmepump (Poistoilmalämpöpumppu). Den kräver anslutning till alla 3-faserna och en 16 A säkring. Via denna pump kör de den vattenburna golvvärmen på ungefär 152 m². Valet av system grundade delvis på det att det här alternativet var en ekonomiskt fördelaktigare lösning. De hade räknat ut att det blev 3-4 gånger billigare än om de till exempel skulle ha valt jordvärme. De har ventilationssystemet kopplat via det här systemet så att det blir litet förvärmning på luften som blåses in i fastigheten. Sommartid räcker kompressorn på 650 W till för att ge den värme som behövs till både golvvärmen och hushållsvarmvattnet. Det finns ett elmotstånd på 9 kw som slår på när inte kompressorn räcker. Kompressorns ljudstyrka är db. Den innehåller en automatisk termostat, som dock kräver lite praktisk erfarenhet att få den mest optimala temperaturen i alla väder. Kurvan man ställer efter är ganska skarp, och mellan 0-10 C är det nästan för svalt medan vid -20 C är det nästan för varmt. I golvvärmesystemet cirkulerar 70 liter vatten och totalvolymen på varmvattnet är 240 liter. Höjden på skåpet är 2095 mm, bredden 600 mm, djupet 615 mm och vikten 200kg. Som reserv har de en vedspis som värmer upp till 75 m². Det krävdes inget lov från grannarna att bygga systemet och det har fungerat bra också efter elavbrott och startat åter automatiskt. Servicen som behövs göras fixar de själva. Det innebär byte av ett filter 3 gånger årligen samt som säkerhetsåtgärd kollas en övertrycksventil ungefär 1 gång per år. För att kunna se hur mycket ström som direkt går till kompressorn har de installerat en separat mätare på pumpen och följer noggrant med elförbrukningen. Tämä perhe, johon kuuluu kaksi aikuista ja kolme lasta, valitsi vuonna 2009 uudisrakennukselleen poistoilmalämpöpumpun. Se vaatii sähkökytkentää kolmivaihevirtaan ja yhden 16 A -sulakkeen. Tällä pumpulla he tuottavat 152 m² vesikiertoista lattialämmitystä. Valinta perustui osittain siihen, että tämä vaihtoehto oli taloudellisesti parempi kuin esimerkiksi maalämpö, joka olisi heidän laskelmiensa mukaan ollut noin 3 4 kertaa kalliimpi. Järjestelmään on kytketty myös ilmanotto, ja he saavat siten pienen lämmityksen sisäänottoilmaan. 650 kw:n kompressori riittää kesäaikana kaikkeen lämpimään veteen, niin lattialämmitykseen kuin käyttöveteenkin. Pumpussa on 9 kw:n sähkövastus, joka kytkeytyy päälle silloin, kun kompressorin lämpö ei riitä. Kompressorin käyntiääni on noin db. Siinä on automaattinen termostaatti, jonka käyttö vaatii hiukan käytännön harjoittelua, jotta siitä saa säädettyä haluamansa sisälämpötilan joka säällä. Käyrä on suhteellisen jyrkkä, ja ulkolämpötilan olleessa 0 10 C sisällä on melkein liian kylmä ja lämpötilan ollessa Lattialämpöjärjestelmässä kiertää noin 70 litraa vettä, ja lämpimän veden kokonaistilavuus on 240 litraa. Kaapin korkeus on mm, leveys 600 mm ja syvyys 615 mm. Painoa kaapilla on 200 kg. Varajärjestelmänä heillä on puuhella, joka lämmittää jopa 75 m². Naapureilta ei tarvittu lupaa järjestelmän rakentamiseen, ja järjestelmä on toiminut hyvin sähkökatkojenkin jälkeen ja lähtenyt automaattisesti käyntiin. Huollon he hoitavat itse vaihtamalla suodattimen kolme kertaa vuodessa sekä tarkistamalla ylipaineventtiilin noin kerran vuodessa järjestelmän turvallisuuden takaamiseksi. Voidakseen seurata kompressorin sähkönkulutusta he ovat asentaneet erillisen sähkönkulutusmittarin, jota he seuraavat tarkasti. 8 9

6 SEX VATTENBURNA SOLFÅNGARE + VEDELDNING tetty aurinkokennojen asentamiseen. Omistaja sai ARA-avustusta vuonna 2008 rakentamalleen aurinkopaneelirakennelmalle. Det här systemet innehåller sex stycken vattenburna solfångare, som är kopplade till en 1500 liters varmvattentank som fungerar som en ackumulator. Solfångarnas placering gentemot väderstrecken är viktig likaså hur brant lutning man har på dem. Här skulle de gärna ha en lite brantare lutning för att kunna få större effekt, men då blir riskerna större för skador vid stormar, eftersom man har använt takkonstruktionen vid montering av solcellerna. Till solpanelkonstruktionen, som byggdes 2008, har de fått ARA-bidrag. Som mest har temperaturen i vattnet som cirkulerar i systemet med solfångarna varit upp till 82 C. Från och med april till nästan slutet av augusti producerar solfångarna allt behövligt varmvatten. Det uppvärmda vattnet körs in i den stora tanken på tre olika nivåer beroende på termostaten som styr systemet. Solpanelsystemet har ett eget expansionskärl av säkerhetsskäl, eftersom temperaturerna varierar så mycket. Vätska måste man fylla på i systemet nu och då, samt tvätta panelerna på våren då pollen kan göra dem smutsiga och sänka verkningsgraden på dem. I övrigt sköter solpanelsystemet sig själv och t.ex. åska eller strömavbrott har inte förorsakat något problem. Inga lov behövs, varken av kommunen eller av grannarna. Förutom solpanelerna har de vedeldning. Det är ett sådant system som förgasar veden i en förugn och varefter gasen körs in i pannan där förbränningen av vedgasen sker. I systemet kan man Järjestelmään kuuluu kuusi vesikiertoista aurinkokeräintä, jotka on kytketty 1500 litran lämminvesivaraajaan. Aurinkokeräinten oikeanlainen sijoittaminen ilmansuuntien mukaan on tärkeää, samoin keräinten kallistus. Tässä tapauksessa niillä saisi mielellään olla hieman jyrkempi kallistus suuremman tehon aikaansaamiseksi, mutta silloin myös vahinkojen riski myrskysäällä kasvaa, sillä kattorakenteita on käyköra allt från flis till stora vedstycken. De har haft det här systemet i tre års tid. Påfyllning med ved sker två gånger dagligen. Om man har tillgång till ved är det här ett ekonomiskt hållbart system och flexibelt då förbränningen kan ske med olika sorter av ved. Det här systemet kräver sotning två gånger årligen samt tömning av aska ungefär två gånger per vinter. Som andra reserv har de elmotstånd i den stora vattentanken. KUUSI VESIKIERTOISTA AURINKOKERÄINTÄ + PUULÄMMITYS Aurinkokeräinjärjestelmässä kiertävän veden lämpötila on enimmillään ollut 82 C. Aurinkokeräimet tuottavat kaiken tarvittavan lämpimän veden huhtikuusta lähes elokuun loppuun saakka. Lämmennyt vesi ajetaan suureen säiliöön, kolmelle eri tasolle, riippuen järjestelmää ohjaavasta termostaatista. Aurinkopaneelijärjestelmässä on turvallisuussyistä oma paisuntasäiliö, koska lämpötilojen vaihtelu on niin suurta. Järjestelmään täytyy lisätä vettä silloin tällöin ja paneelit täytyy pestä keväisin, sillä siitepöly saattaa liata ne ja siten heikentää niiden hyötysuhdetta. Muuten aurinkopaneelijärjestelmä hoitaa itse itsensä. Myöskään ukkonen tai sähkökatkokset eivät ole aiheuttaneet ongelmia. Järjestelmä ei vaadi lupaa kunnalta tai naapureilta. Aurinkopaneelien lisäksi talossa on puulämmitys. Järjestelmä toimii siten, että puusta tuotetaan kaasua etupesässä, minkä jälkeen kaasu johdetaan pannuun, jossa puukaasu poltetaan. Järjestelmässä voi hyödyntää kaiken aina hakkeesta isoihin puukappaleisiin. Järjestelmä on ollut käytössä kolme vuotta ja siihen täytetään puita kaksi kertaa päivässä. Jos puuta on omasta takaa, on järjestelmä taloudellinen ja joustava, koska siinä voi käyttää erityyppistä puuta. Järjestelmä vaatii nuohousta kahdesti vuodessa sekä tuhkan tyhjentämistä keskimäärin kahdesti talvessa. Toisena varajärjestelmänä heillä on vielä sähkövastus isossa vesisäiliössä

7 DALSBRUKS FJÄRRVÄRMEVERK TAALINTEHTAAN KAUKOLÄMPÖLAITOS Dalsbruks fjärrvärmeverk är ett verk med kapacitet på 3 MW + 3 MW där flispannan på 3 MW kan köras med all sorts flis. Just nu kör man med 100 % skogsflis som består av mycket grenar och inte är så jämn i storlek, men fungerar bra i ett verk som är såhär stort. Från en stor behållare med flis flyttas materialet med transportband till ett rör med två plåtar varifrån det automatiskt doseras med en kolv in i pannan. Matningsröret är konstruerat med två plåtar så att risken för att elden skall sprida sig bakåt och nå lagret för flis har minimerats. Temperaturen i pannan blir upp till max 900 C och där brinner det kontinuerligt. Vattnet som cirkulerar både runt manteln till pannan och runt kondensrören cirkulerar direkt också i nätet där varje användare har en egen värmeväxlare. Pannan är konstruerad så att askan faller ner i en vattenbassäng och transporteras därifrån automatiskt till en container. Askan används på Kimitoön för att bl.a. förbättra matjorden då ph-värdet är ganska lågt. Uppsamlingen av askan i vattenbassäng säkerställer också att askan är till 100 % släckt. Då denna intervju görs, är temperaturen på vattnet som körs in i fjärrvärmesystemet 97 C, och temperaturen på inkommande vattnet 65 C, men för att inte köra in så kallt vatten i pannan blandar man i varmt vatten och får en temperatur på det inkörda vattnet som är 84 C. Kimito Flis som fungerar som underleverantör till Nyved, övervakar anläggningen 7 dagar i veckan och 24 timmar per dygn. Larm kommer direkt till dem ifall det uppstår några problem. Eftersom anläggningen fungerar automatiskt är också tekniken avancerad och man kan komma in i datasystemen lätt via internet eller andra mobila utrustningar. Varje morgon görs en kontroll i anläggningen och kontrollerar att allting fungerar som det ska. Som reserv finns en 3 MW oljepanna som slår på om det uppstår stora temperaturförändringar i det utgående vattnet. De har dessutom en egen generator med vilken de kan köra hela systemet ifall det skulle vara elavbrott. Kimito Flis gör också det mesta av servicearbeten själv. Taalintehtaan kaukolämpölaitoksen kapasiteetti on 3 MW + 3 MW. Laitoksen 3 MW:n hakekattila toimii kaikenlaisella hakkeella. Tällä hetkellä käytössä on 100-prosenttinen metsähake, joka sisältää paljon oksia ja on kooltaan vaihtelevaa. Metsähake toimii kuitenkin hyvin näin isossa laitoksessa. Poltettava materiaali tuodaan suuresta hakesäiliöstä kuljetushihnaa pitkin putkeen, jossa on kaksi peltiä, joista materiaalin annostelu hakekattilaan tapahtuu automaattisesti männän avulla. Syöttöputkessa on kaksi peltiä, jotta tulen leviämisvaara taaksepäin eli hakevarastoon olisi mahdollisimman pieni. Kattilan lämpötila nousee korkeintaan 900 C:een, ja palaminen on jatkuvaa. Vesi, joka kiertää sekä kattilan kuoren että kondenssiputkien ympäri, kiertää myös suoraan verkkoon, jossa kullakin käyttäjällä on oma lämmönvaihdin. Kattila on rakennettu siten, että tuhka tippuu vesialtaaseen ja kulkeutuu sieltä automaattisesti erilliseen säiliöön. Tuhkaa käytetään Kemiönsaarella mm. ruokamullan parantamiseen, koska mullan ph-arvo on kohtalaisen alhainen. Tuhkan keruulla vesialtaaseen varmistetaan myös, että tuhka on 100-prosenttisesti sammunut. Haastatteluhetkellä kaukolämpöjärjestelmään kulkevan veden lämpötila on 97 C. Sisään tulevan veden lämpötila on 65 C. Jotta kattilaan kulkeva vesi ei olisi niin kylmää, siihen sekoitetaan lämmintä vettä, jotta vedestä saadaan 84-asteista. Kemiön Hake, joka toimii Nyvedin alihankkijana, valvoo laitosta seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuorokauden. Häiriön sattuessa hälytys menee suoraan Kemiön Hakkeelle. Koska laitos toimii automaattisesti, myös tekniikka on pitkälle kehittynyttä, ja siksi Kemiön Hakkeella on helposti pääsy tietojärjestelmään internetin tai muiden mobiililaitteiden kautta. Joka aamu he tekevät tarkastuskäynnin laitoksella ja varmistavat, että kaikki toimii asianmukaisesti. Varajärjestelmänä laitoksella on 3 MW:n öljypannu, joka käynnistyy silloin, kun lähtevässä vedessä tapahtuu isoja lämpötilavaihteluja. Lisäksi laitoksella on oma generaattori, jolla järjestelmää voidaan käyttää sähkökatkoksen sattuessa. Kemiön Hake hoitaa myös suurimman osan huoltotöistä

8 OLJEPANNA + VEDSPIS ÖLJYKATTILA JA PUUTAKKA Det här huset som bebos av en familj på två vuxna och tre barn har en storlek på 160 m² + 70m² i källaren och uppvärmningen sker med en oljepanna från 1969 samt en värmelagrande vedspis från Till uppvärmning av huset som fick en tillbyggnad år 2005 går det ungefär l olja årligen samt 4-5 m³ ved. Oljebrännaren är förnyad 1999 och då putsades dessutom den 4000 l stora oljetanken, p.g.a. att de råkade få brännolja som kladdade sig i brännaren och till slut förstörde munstycket i brännaren. Termostater på de vattenburna batterierna satte de år De tycker att systemet fungerar bra och på den nya sidan av huset får de inomhustemperaturen att hållas på C med vedeldning vid utomhustemperaturer på -5 C och -10 C. Vintertid eldar de två gånger dagligen men på våren och hösten 1 gång om dagen eller varannan dag. Spisen är en hörnspis med brandvägg av tegel. Totalvikten på spisen är 1700 kg + brandmuren och då de byggde ut fick det bygga en platta som är stödd underifrån för att golvet där spisen står skulle kunna bära vikten. Oljepannan körs endast på olja och de tycker att ju mindre man pillar på systemet och justerar hit och dit desto bättre fungerar det, de stänger inte av t.ex. cirkulationspumpar o.d. till sommaren. De hade tidigare en termostat som justerade shunten direkt, men de var svårt att hantera hela husets temperatur från den. Olje- och vedförbrukningen har varit väldigt konstant i flera år och de tycker att det här systemet är bra. Sotning av systemet görs en gång per år och samtidigt putsas brännaren samt vedspisen. Röret i pipan som går till brännaren förnyades Andra åtgärder har varit byte av tryckmätare i pannan. Askan måste man putsa från vedspisen 2-4 gånger per vecka beroende på årstid. I källaren har de endast basvärme året om, men där finns 5x800 W värmeelement. Efter strömavbrott och åska har oljebrännaren alltid startat automatiskt. Förutom vedspisen har de som reserv två små elbatterier samt en generator på 3,5 kw. Efteråt tycker de att de borde ha byggt en större vedspis. Om oljepannan skulle gå sönder skulle de högst antagligen köpa en ny likadan. Tässä talossa asuu perhe, johon kuuluu kaksi aikuista ja kolme lasta. Talon pinta-ala on 160 m², ja lisäksi siinä on 70 m²:n kokoinen kellari. Talon lämmitysjärjestelmään kuuluu vuodelta 1969 oleva öljykattila sekä vuonna 2005 rakennettu varaava takka. Vuonna 2005 laajennettu talo kuluttaa noin litraa öljyä sekä 4 5 m³ polttopuuta vuodessa. Öljypoltin uusittiin vuonna Samalla litran öljysäiliö puhdistettiin, sillä likaantunut polttoöljy joutui polttimeen, joka sotki sen ja vaurioitti lopulta polttimen suuttimen. Vuonna 2002 vesikiertoisiin pattereihin asennettiin termostaatit. Asukkaiden mielestä järjestelmä toimii hyvin, ja talon uudella puolella sisälämpötila pysyttelee puilla lämmitettäessä asteessa, vaikka ulkona olisi jopa 5 tai 10 astetta. Talvisin he polttavat takkaa kaksi kertaa päivässä, ja keväisin ja syksyisin kerran päivässä tai joka toinen päivä. Takka on nurkkatakka, jossa on tiilestä rakennettu palomuuri. Takan kokonaispaino ilman palomuuria on kg, ja kun taloa laajennettiin, siihen rakennettiin alapuolelta tuettu laatta, jotta lattia kestäisi takan painon. Öljykattilassa poltetaan vain öljyä, ja asukkaat ovat sitä mieltä, että mitä vähemmän järjestelmää säädetään, sitä paremmin se toimii. He eivät esimerkiksi sulje kiertopumppuja jne. kesän ajaksi. Aiemmin järjestelmässä oli termostaatti, joka sääteli sunttia suoraan, mutta siitä oli vaikea säätää koko talon lämpötilaa. Öljyn ja puun kulutus on pysynyt erittäin tasaisena usean vuoden ajan, ja perhe on tyytyväinen järjestelmään. Järjestelmä eli sekä poltin että takka nuohotaan kerran vuodessa. Polttimeen johtava piipun putki on uusittu vuonna Myös öljykattilan painemittari on vaihdettu. Tuhkat on tyhjennettävä takasta 2 4 kertaa viikossa, vuodenajasta riippuen. Kellarissa pidetään vain peruslämpöä ympäri vuoden, mutta siellä on 5x800 W:n lämpöpatterit. Öljypoltin on aina käynnistynyt itsestään sähkökatkosten ja ukkoskuurojen jälkeen. Takan lisäksi talon varajärjestelmään kuuluu kaksi pientä sähköpatteria sekä 3,5 kw:n generaattori. Näin jälkikäteen asukkaat ovat sitä mieltä, että heidän olisi pitänyt rakentaa isompi takka. Jos öljykattila hajoaisi, he ostaisivat todennäköisesti uuden samanlaisen

9 INTE KOPPLAD TILL ELNÄTET På den här ön har man valt att inte alls vara uppkopplad till det nationella elnätet, men man klarar sig bra ändå. För att få det att fungera har man förutom elproducerade solceller ett litet vindkraftverk samt två generatorer som fungerar som backupsystem. Varje år har man utvecklat och tillsatt olika lösningar som har gjort att det nu kör med generatorerna 200 h/ år mot tidigare1000 h/år. Till det här nätet har man kopplat in tre olika fastigheter som får sin el härifrån. För uppvärmning av fastigheterna har man valt att fortfarande ha ved, och här har man både värmelagrande spisar och sådana som avger strålningsvärme. Fastigheterna kan bebos året runt. Då man har tittat på elåtgången i fastigheterna har man märkt att det är en topp på morgonen och kvällen, och då har man valt att ha två av de elproducerade solcellerna speciellt riktade in på morgon- och kvällssol. Det här har ökat produktionen av el betydligt då när behovet är som störst. Dessutom har man en stor solcell på gården som rör sig längs med dagen efter solen. Den här stora panelen producerar 20 % mera el nu då den riktar sig enligt en timer för att få optimal vinkel på panelen mot solen. De har en totalkapasitet av solenergi på ungefär W. Vinden anser de vara en ganska opålitlig energiproducent då det ofta produceras väldigt lite el trots att det blåser kraftigt. Detta beror på turbulens som uppstår av till exempel träd. Vindkraftverket är ungefär 6 meter högt och placerat så att det finns så mycket som möjligt luftvolym runtomkring för att maximera verkningsgraden. Tidigare använde de sig endast av de två 2,3 kw generatorerna som kördes på brännolja. Systemet som är helt automatiserat har ännu den principen att då det inte finns tillräckligt med ström i ackumulatorerna slår generatorerna igång. Inbesparingen har i bränslekostnader varit betydande och de kommer antagligen att ännu utveckla med flera solceller samt möjligen ett vindkraftverk till på den andra sidan av ön. EI LIITETTY SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Tätä saarta ei ole liitetty valtakunnan sähkönjakeluverkkoon ollenkaan. Hyvin siellä pärjätään kumminkin. Saarella on aurinkosähkö, tuulivoima ja varana näille kaksi generaattoria. Vuosittain on kehitetty uusiutuvan energian tuotantoa. Nämä ratkaisut ovat mahdollistaneet sen, että generaattorien ajoaikaa on nostettu 1000 tunnista/vuosi 200 tuntiin/vuosi. Tähän heidän omaan sähkö verkkoonsa on liitetty kolme kiinteistöä. Kiinteistöt käyttävät lämmitykseen puuta ja siellä on sekä varaavia takkoja että lämpösäteileviä kamiinoja. Kiinteistöt ovat talviasuttavia. Asukkaat ovat seuranneet sähkönkulutusta ja havainneet, että heillä on kulutuspiikki sekä aamulla että illalla. Tämän he ovat ratkaisseet niin, että yksi aurinkokenno on erityisesti suunnattu aamuaurinkoon ja yksi ilta-aurinkoon. Tämä on lisännyt sähköntuotantoa merkittävästi niinä aikoina kun tarve on suurin. Pihassa on yksi isompi aurinkokenno, joka on ohjelmoitu suuntamaan itseensä päivän mittaan auringon mukana. Tämä iso aurinkokenno tuottaa nykyisin 20 % enemmän sähköä kun se on säädetty niin, että sen kulma aurinkoon on aina paras mahdollinen. Aurinkokennojen kokonaiskapasiteetti on W. gatiivinen vaikutus tuulivoimalan sähköntuotantoon. Vaikka joskus tuulee kovaakin, on tuulisähkön tuotanto olematon. Tuulivoimala on noin 6 metriä korkea ja sijoitettu niin, että sen ympärillä olisi mahdollisimman iso määrä ilmaa voimalan tehokkuuden maksimoiseksi. Aikaisemmin heillä oli käytössä ainoastaan kaksi 2,3 kw generaattoria joka kävivät polttoöljyllä. Kokonaan automatisoitu järjestelmä on rakennettu niin, että jos akuista loppuu sähkö tai tuotettu sähkö ei riitä, generaattorit käynnistyvät. Tämä nykyinen järjestelmä on tuonut merkittäviä säästöjä polttoainekuluissa ja kehittämistä jatketaan ja lisätään sähkökennoja sekä mahdollisesti myös toinen tuulivoimala sijoitetaan saaren toiselle puolelle. Heidän mielestään liittyminen valtakunnan sähköjakeluverkkoon on niin kallista, että he päättivät panostaa muihin ratkaisuihin. Tässä järjestelmässä kaikki osat toimivat toistensa varajärjestelmänä ja viimeisempänä ovat generaattorit. Ett litet vindkraftverk på 100 W har de också som hjälper till att hålla spänningen i deras elnät på en bra nivå. All producerad el körs ner i 6 st. ackumulatorer och därifrån via en inverter till nätet; från vindkraftverket kommer det 24 V och från solcellerna 12 V, därför är det optimalt att köra allt via ackumulatorerna och invertern. De anser att kopplingen till det nationella elnätet skulle ha varit en så betydande kostnad att det lönade sig att satsa på andra lösningar. I det här systemet fungerar alla delar som backup till varandra och längst ner i kedjan finns då generatorerna. Jotta sähkö pysyisi koko ajan hyvällä tasolla saaren sähköverkossa, heillä on lisänä 100 W tuulivoima. Saaressa tuotettava sähkö ajetaan ensin 6 akkuun, ja sieltä inverttorin kautta omaan sähköverkkoon. Tuulivoimasta tulee 24 V ja aurinkokennoista 12 V, joten on optimaalista ajaa kaikki sähkö sekä inverttorin että akkujen kautta. Puista syntyvällä turbulensilla on ne

Peremmälle! Kom in! Ihana koti kunnostetussa vanhassa talossa. Underbart hem i renoverat gammalt hus. Ulko maalaus Utomhusmålning.

Peremmälle! Kom in! Ihana koti kunnostetussa vanhassa talossa. Underbart hem i renoverat gammalt hus. Ulko maalaus Utomhusmålning. Ulko maalaus Utomhusmålning lisäeristäminen tilläggsisolering märkätilat VÅTUTRYMMEN lämmittäminen UPPVÄRMNING Peremmälle! sisäpinnat INOMHUSYtor Ihana koti kunnostetussa vanhassa talossa Ilmanvaihto VEntilation

Lisätiedot

Sähkö o vaikkia ymmärttä

Sähkö o vaikkia ymmärttä KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1/2006 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Sähkö o vaikkia ymmärttä Ann ja Chrystal Suomessa Sähkönhinta monien asioiden summa Elpriset summan av många faktorer Kokkolan ilmanlaatu

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11)

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) POLAR E30 & E50 ÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMINILMAKEHITTIMET OLJE-ELDADE VARMLUFTPANNOR 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Sjöfartsmässa i Åbo Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011 4/2011 M/s Alppila Intiasta Suomeen 4 / 2011 M/s Containerships VII Vuosaaressa

Lisätiedot

Eri jätevesijärjestelmien tarkastelu jätevesiasetuksen, kestävän kehityksen ja kuluttajan lompakon kannalta

Eri jätevesijärjestelmien tarkastelu jätevesiasetuksen, kestävän kehityksen ja kuluttajan lompakon kannalta Selvitys eri jätevesijärjestelmien hankkimiskustannuksista, järjestelmän vuotuiseen ylläpitoon kohdistuvista kustannuksista ja huoltotarpeesta jätevesiasetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi Eri jätevesijärjestelmien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI www.al-ko.se www.al-ko.no www.suomi.al-ko.se ATC - AL-KO Trailer Control Innovativ säkerhetsteknik

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 2/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

KIP45, KIP60, KIP80, KIP45E, KIP60E, KIP80E, KIP90E

KIP45, KIP60, KIP80, KIP45E, KIP60E, KIP80E, KIP90E KIP45, KIP60, KIP80, KIP45E, KIP60E, KIP80E, KIP90E FI Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat Harvia Oy PL 12 40951 Muurame Finland www.harvia.fi 22012007H

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 49 2/2010 21.8.2010 Kirpputoritapahtuma Lopptorgsevenemang Ledare Då hösten och mörkret sänker sig över vårt land sker en stor förändring.

Lisätiedot

Kun ukkonen iskee kohdalle. Meripelastajat Itämeren kauhuskenaariossa. Ennätysmäärä hakijoita meripelastajaksi

Kun ukkonen iskee kohdalle. Meripelastajat Itämeren kauhuskenaariossa. Ennätysmäärä hakijoita meripelastajaksi Meripelastus 3/12 Kun ukkonen iskee kohdalle Meripelastajat Itämeren kauhuskenaariossa Ennätysmäärä hakijoita meripelastajaksi HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING MERIPELASTUS

Lisätiedot

Chlorine Free. Scandinavian poolcare system. Scandinavian poolcare system

Chlorine Free. Scandinavian poolcare system. Scandinavian poolcare system Chlorine Free BAQUACIL Scandinavian poolcare system Scandinavian poolcare system Vattenexperten Arch Chemicals är det ledande internationella företaget när det gäller vattenbehandling i swimmingpooler.

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot