AirMaid V otsonipuhdistusjärjestelmän asennus- ja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AirMaid V otsonipuhdistusjärjestelmän asennus- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 V irmaid V otsonipuhdistusjärjestelmän asennus- ja huolto-ohjeet I RMI OZONE LENING SYSTEM I N N O V T I V E IR TRETMENT

2 Tämä ohje kuvaa tyypillistä asennusta suurkeittiön poistoilmakanavistoon. Tuotetta voi käyttää myös muissa sovelluksissa kunhan tämän ohjeen mukaiset yksittäiset vaatimukset täyttyvät. Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai sellaiset henkilöt, joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, elleivät he ole toisen henkilön valvonnassa tai he saavat opastusta. Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteella. RJOITETTU TKUU INTERZON-LITTEILLE Tälle takuulle ovat voimassa seuraavat ehdot. Takaamme vuoden ajaksi, että uudessa tuotteessa ei raaka-aine- eikä valmistusvirheitä. Jos tuotteen rekisteröinti toimitetaan Interzonille kymmenen (10) päivän kuluessa asennuksen valmistumisesta, takuu on voimassa tästä päivästä alkaen. Varaosalle annetaan alkuperäisestä asennuspäivästä lukien yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Uusien laitteiden takuu kattaa viallisen osan korjauksen tai vaihdon ja sisältää työkustannukset Interzonin suositustuntimäärien mukaisesti sekä enintään 00 kilometrin edestakaisen matkan veloituksen. Varaosien takuu sisältää ainoastaan viallisen osan korjauksen tai vaihdon eikä kata minkään osien irrotuksen tai asennuksen työkustannuksia eikä matka- tai muita osan vaihtamiseen liittyviä kustannuksia. Kaikki vaatimukset on esitettävä Interzonille tai jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu. Mitään korvauksia ei makseta korjauksista, jotka tekee joku muu ilman Interzonin kirjallista lupaa. Jos kuljetuksen aikana sattuu vaurio, ilmoita siitä heti lähettäjälle, jotta vaatimus voidaan kirjata. Ylläoleva rajattu takuu ei vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta onnettomuudesta, muutoksesta tai väärinkäytöstä, tai jos sarjanumero on poistettu tai mennyt tunnistamattomaksi. SISÄLTÖ 1. Tarkasta tuote 2. Järjestelmän yleiskuvaus. sennusohje. Sähköliitännät ja asetukset. Järjestelmän testaus. Huolto ja kunnossapito 7. Tekniset tiedot 8. irmaid Tuotteen Rekisteröinti 1 TRKST TUOTE Tarkasta, että lähetys sisältää alla luetellut osat, eikä niissä ole näkyviä vaurioita. Puutteista on aina ilmoitettava myyjälle tai valmistajalle. Lue ohjeet kokonaan ennen aloitat asentamisen. 1 x irmaid otsonigeneraattori 1 x irmaid Hälytys Paneeli 2

3 2 JÄRJESTELMÄN YLEISKUVUS Tutustu tarkasti alla oleviin asennusesimerkkeihin. Valitse sinulle parhaiten sopiva asennustapa, joka on maakohtaisten standardien ja sääntöjen mukainen. Jos keskustuloilmaa ei voi käyttää, on käytettävä vähintään EU-luokan suodatinboksia; ilma voidaan ottaa sisäkatolta tai talon ulkopuolelta. Suodattimen vaihtojen vähentämiseksi ilma on otettava sieltä, missä siinä on vähiten epäpuhtauksia. Siellä, mistä ilma otetaan, lämpötila saa olla korkeintaan 0. irmaid vähentää hajuja voimakkaasti edellyttäen, että otsonikaasun ja poistoilman välinen reagointiaika on vähintään 2 s im-kanavassa. On tärkeää, että tähän kiinnitetään suunnitteluvaiheessa huomiota. ESIM. YKSI ESIM. KKSI esigned by hecked by pproved by - d mikaele ITV 2 ESIM. KOLME esigned by hecked by pproved by - date ate Material Mikael Scale Project 1 Keskusilmanvaihto (tulo) 2 Säätöpelti Tuloilmaputki Ø 12 mm irmaid -otsonigeneraattori Poistoilmaputki Ø mm Vaakasuora poistokanava 7 Pystysuora poistokanava 8 Liesikupu 9 90 putki mm 10 Suodatinkotelo 2 Huv 7 ( ) Edition 1 Sheet 1 / 1

4 22 22 SENNUSOHJE 1. Valmistele kaksi pyöreää reikää im-kanavaan 7 tai keittiökaappiin 8. Reikien läpimitta riippuu valitun putken läpimitasta. Putkien läpimitan pitää olla välillä Ø mm. 2. senna otsonigeneraattori. Otsonigeneraattori on asennettava vaakasuoraan, kannattimet ylöspäin ja huoltoluukku alaspäin (katso kuva). Käytä M8-kierrepultteja ja kiinnitä ne muttereilla kiinnikkeen molemmilta puolilta. Huomaa, että generaattorin minimiasennustila on 700x00x0 mm irmaid V (Max m /h eller 2800 l/s) Generaattorin huoltoluukkuun on päästävä käsiksi asennuksen jälkeen. Älä kiinnitä ruuveja tai poraa reikiä generaattoriin. Käytä aina kannattimia. 0 0 Liitoskanavat saavat olla korkeintaan m pitkät, ja niiden läpimitan pitää olla vähintään Ø 80 mm. Liitoskanavan pitää olla ruostumatonta terästä (ISI 1). Varmista, että kanava ei tuki mitään tarkastusluukkuja. On tärkeätä että ilmavirran suunta, laitteen läpi, on samansuuntainen kun laitteen kyljessä olevat nuolet, sekä alla olevan kuvan mukainen.. Kytke liitoskanavat otsonigeneraattorin ja im-kanavan 7 Scale Scale Project Project (tai kaapin) välille. Varmista, että kaikki liitokset on kiinnitetty hyvin ja että ne ovat tiiviit by ate - date esigned by esigned hecked by by hecked pproved by by - datepproved ate Material Material Mikael Mikael M 20000V M monterings 20000V monterings Edition Sheet Edition anv manual anv 1 ( ) manual 1 ( ) 1 / Kytke tuloilmakanavat ja säätöläppä 2 otsonigeneraattoriin tai käytä suodatinboksia, jossa on EU-suodatin. Sheet 1 / 1 Vähintään 1 m irmaid Otsonigeneraattori säätöventtiili Ilmavirtaus 0+/-10L/S (suos. arvo: l/s putkea kohti) Ilmavirtaus 0+/-10L/S Liesikupuun tai keittiöhormiin irmaid Otsonigeneraattori 2 x 0+/-10L/S (suos. arvo: l/s putkea kohti) Liesikupuun tai keittiöhormiin Säätöpelti tarvitaan oikean virtauksen ja paineen saavuttamiseksi. Katso lisätietoja luvasta JÄRJESTELMÄN TESTUS. Vanha rasva ja noki on nuohottava poistokanavista, kun otsonigeneraattori asennetaan. Näin varmistetaan otsonipuhdistuksen haluttu tulos.

5 SÄHKÖLIITÄNTÄ J SETUKSET KOKOONPNO J SÄHKÖSENNUS sennuksen tulee tehdä vain valtuutettu sähköasentaja noudattaen kaikkia kansallisia standardeja ja määräyksiä. Kuvassa näkyvä keskinäinen lukituslaite on pakollinen. Tyypillinen esimerkki keskinäisestä lukituslaitteesta on laite, jossa päävirransyöttö irmaid -laitteessa aukeaa, kun ilmapuhallin sammutetaan. Kaikkien napojen suojakatkaisin, jonka katkaisupituus on aikakin minuuttia, täytyy myös asentaa. Otsonigeneraattori vaatii sähköliitäntää, jonka arvot ovat 20V ja 0 Hz. Jokainen generaattori täytyy liittää erillisellä 10 hidas sulakkeella. Sähköasentaja kytkee Yhdistä- Plug & Play Kaikkien napojen turvakatkaisija irmaid Hälytys Paneeli L N PE 20 V MX 10 Keskinäinen lukituslaite Ulkoinen hälytysyksikkö Plug & Play irmaid Otsonigeneraattori Irrota neljä ruuvia, jotka pitävät irmaid hälytys paneeli lukittuna alustallaan. Kiinnitä alusta seinään. Käytä seinämateriaalille sopivia kiinnityksiä. Jos kyseessä on suurkeittiö, laita hälytys paneeli paikkaan, jossa se on asiakkaiden näkymättömissä, mutta henkilökunnan nähtävissä. HUOM: Hälytys paneeli ja generaattorin on sama sarjanumero toimitettaessa. Hälytys paneeli on kalibroitu generaattoria varten tehtaalla, varmista siis, että et sekoita generaattoreita keskenään, jos asennat useamman yksikön. ULKOINEN HÄLYTYSYKSIKKÖ Jos haluat kytkeä ulkoisen seurantajärjestelmän tai hälytysjärjestelmän, voit tehdä liitännän irmaid hälytys paneeli ulkopuoliseen seurantareleeseen. Releen maksimiarvot 20V ja. Jokainen johto on kytketty liitäntälohkoon, joka on kiinnitetty runkoon. Inlet power connection from mains Outlet power connection to generator onnection to external alarm device. Voltage freerelay output NO=Normally open OM=ommon N=Normally closed

6 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS Kun olet säätänyt ja konfiguroinut ilman virtauksen ja paineen, voit kytkeä sähkönsyötön ja otsonaattoriin. Kun yksikkö kytketään sähkönsyöttöön ensimmäistä kertaa, mene valikkoon ja säädä oikea kellonaika ja päivämäärä. IRMI HÄLYTYS PNEELI KONFIGUROINTI Paina tai mennäksesi toiseen valikkovaihtoehtoon tai siirtääksesi kursoria näytöllä. Paina tai muuttaaksesi arvoa. Paina valitaksesi vaihtoehdon. Paina sekuntia tallentaaksesi näytön arvon. KÄYTTÖTIL irmaid Running: VIHREÄ merkkivalo syttyy. Generaattori toimii normaalilla käyttötavalla. Paina näyttääksesi käyntiajan ja hälytysajan. irmaid Not Running: PUNINEN merkkivalo vilkkuu. Virhe on tapahtunut. Katso vianetsintäohjeita osassa JÄRJESTELMÄN TESTUS Inspect/lean: all Service: Sekä PUNINEN että VIHREÄ merkkivalo vilkkuvat. Ota yhteys huoltoyhtiöön generaattorin rutiinitarkastusta ja puhdistusta varten tuotteen käyttöoppaan mukaisesti. PUNINEN merkkivalo vilkkuu. Virhe on jatkunut yli 72 tuntia. Ota yhteys huoltoon virheen korjaamiseksi. VLINTVLIKOIHIN MENO/POISTUMINEN Valintavalikkoon MENEMISEKSI: Paina kerran. Setup code tulee näyttöön. Virhe 01 näppäimistöllä. Paina ja pidä painettuna sekunnin ajan. Ensimmäinen valikko, Set time, on näytössä. Valintavalikosta POISTUMISEKSI: Paina ja mennäksesi näyttöön EXIT MENU, paina sitten tai odota 0 sekuntia, valikko sulkeutuu automaattisesti.

7 SETUSVIHTOEHOT (*näyttää arvot, jotka täytyy tarkastaa asennuksen yhteydessä) Teksti joka näkyy Valikon vaihtoehtojen kuvaus * Set time: Säädä aika. * Set date: Säädä päivämäärä. Reset ctive larm: View event log: Service Mode: Set alarm delay: Set inspect freq: Perform Recalibration: EXIT MENU: Nollaa aktiiviset hälytystilat ja käynnistä toimintatesti. Näyttää listan tapahtumahistoriasta, mukaan lukien hälytykset ja uudelleenkalibroinnin. 100 viimeistä tapahtumaa tulee näyttöön. Kun huoltokäyttö kytketään päälle/ ON, hälytys paneeli antaa generaattorille virtaa diagnoosin tekoa varten. Lopettamiseksi on mentävä valintaan OFF ja tallennettava. Turvallisuussyistä huoltokäyttö sammuu automaattisesti tunnin kuluttua. Oletuksena viive on asetettu minuuttiin, jotta hälytys ei tapahdu, kun sattuu lyhyt keskeytys. Huoltoväli kuukausina. Tätä valikkovaihtoehtoa käytetään, kun generaattori on korjattu ja sähkökomponentteja on vaihdettu. Älä kalibroi missään muussa tapauksessa. Poista asetusvalikosta. SETUSVLIKON VUOKVIO irmaid RUNNING Set time: 09:00 Set date: 2012 Mar 01 Reset ctive larm View event log Entries: 000 Service Mode OFF Set alarm delay elay time: 00m Set inspect freq Months: 12 Perform Recalibration EXIT MENU sek. ja 01 sek. ja 09:00 sek. ja 2012 Mar 01 NR: 01 OFF / ON ja Time: 0m ja Months: 12 NO / YES sek. sek. sek. sek. sek. 7

8 JÄRJESTELMÄN TESTUS ILMVIRTUS J ILMNPINE Mittaa ilmavirta otsonigeneraattorin läpi ja merkitse tähän : Mittaa otsonigeneraattorin sisäinen paine ja merkitse tähän: Edellä mainitut arvot on merkittävä mukana seuraavaan tuoterekisteröintiin. Ilmavirran on oltava 0±10 l/s ja paineen alle -20 Pa (enint. -10kPa). Ilmavirta mitataan yleensä säätöpellin yli, ja paine voidaan mitata otsonigeneraattorin pitkän sivun paineen mittauspisteestä. Vähintään 1 m irmaid Otsonigeneraattori säätöventtiili Ilmavirtaus 0+/-10L/S (suos. arvo: l/s putkea kohti) Ilmavirtaus 0+/-10L/S Liesikupuun tai keittiöhormiin irmaid Otsonigeneraattori 2 x 0+/-10L/S (suos. arvo: l/s putkea kohti) Liesikupuun tai keittiöhormiin JOS JÄRJESTELMÄ EI KÄYNNISTY 1. Tarkasta, että ilmavirta ja paine ovat erittelyjen mukaiset. 2. Tarkasta kaapelointi.. Tarkasta, että poistoimuri toimii.. Tarkasta, että rasvasuodattimet ovat paikallaan liesikuvussa.. Tarkasta, että otsonigeneraattorin pääkatkaisin on asennossa ON (oranssi valo palaa) ja että turvakatkaisin on kiinni.. Tarkasta, että varalukitus toimii oikein. 7. Tarkasta, että otsonigeneraattorin jälkeisessä putkituksessa ei ole vuotoja. 8. Jos otsonigeneraattori asennetaan suodatinboksia käyttäen, varmista, että suodatin on puhdas. 9. Jos järjestelmä ei toimi vieläkään, ota yhteys jälleenmyyjään tai valmistajaan. 8

9 HUOLTO J KUNNOSSPITO Otsonigeneraattorin otsonikennot on tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava vähintään kerran vuodessa alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos käytössä on erillinen tuloilmasuodatin, se on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Uusasennuksen jälkeen suosittelemme joka tapauksessa suorittamaan tarkastuksen jo kolmen kuukauden kuluttua. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja. 1. Katkaise otsonigeneraattorin virta. Jos keittiön hormille tehdään korjauksia, otsonigeneraattorin virransyöttö on katkaistava. 2. vaa huoltoluukku otsonigeneraattorin pohjasta.. Tarkasta, että otsonikennojen lasielektrodit eivät ole vaurioituneet tai halkeilleet. Kunnollisen otsonikennon oltava puhdas ja vaurioton (katso oikea kuva).. Puhdista lasielektrodit varovasti pehmeällä kankaalla ja puhdistusspriillä. Älä käytä teräviä välineitä lasielektrodien puhdistamiseen.. Sulje huoltoluukku ja kytke otsonigeneraattorin virta. Tarkasta hälytys paneeli, että generaattori alkaa toimia. Vihreä valo palaa, jos kaikki toimii. Jos punainen valo vilkkuu, katso osa JOS JÄRJESTELMÄ EI KÄYNNISTY. 9

10 22 7 TEKNISET TIEOT esigned by hecked by pproved by - date ate Material Mikael Scale Project irmaid Otsonikapasiteetti (mg/t) Ulostuloteho Paineen lasku, 0 l/s Jännite Paino 20000V W 10pa 20V/0Hz 2 2kg M 20000V monterings anv manual 1 ( ) Edition 1 1 Materiaali: ISI 0 ruostumaton teräs Käyttölämpötila: -2 till +0 Mitat LxPxK: 7x0x22 mm kustinen painetaso (-painotettu) 1 m päässä: 72,1 d Otsoniaggregaatti on varustettu alipaineanturilla ja ylikuumenemissuojauksella. lipaineanturi varmistaa, että otsonigeneraattori käynnistyy vain, kun oikea paine on saavutettu. Ylikuumenemissuoja suojelee generaattoria ylikuumenemiselta. Päävirtakytkin on varustettu automaattisella 2 sulakkeella. E-vastaavuusvakuutus: Tämän tuotteen suunnittelu, valmistus ja toimitus tapahtuu seuraavien E-direktiivien mukaisesti: Sähkömagneettinen yhteensopivuus -direktiivi 200/2/E Pienjännitedirektiivi 200/9/E Konedirektiivi 200/2/E Sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden hävittämistä koskeva direktiivi 2002/9/E Tämä symboli näyttää, että käyttäjän heittäessä tämän tuotteen pois, se on kuljetettava elektronisten tuotteiden kierrätyskeskukseen. Tosiasiaa otsonista Otsoni on väritön kaasu jonka pistävän hajun ihminen voi tuntea jo pitoisuuden ollessa niinkin alhainen kuin 0,02ppm (0,mg/m). Otsonin haju muistuttaa jonkin verran uimahallissa tunnettavaa kloorin hajua. Otsonia käytettäessä on noudatettava paikallisia suojausmääräyksiä. Ruotsin työterveyslaitos (rbetsmiljöverket) on antanut seuraavat hygieniset raja-arvot otsonille: NGV (tasoraja-arvo) 0,1 ppm (altistus työpäivän tai 8 tunnin aikana) TGV(kattoraja-arvo) 0, ppm (altistus referenssiaikana 1 minuuttia) Äkillisen otsonille altistuksen seurauksena voi syntyä seuraavia oireita: Iholla: Ärsytys tai polttava tunne Silmässä: Vaikea ärsytys, voi aihettaa palovammoja ja heikentynyttä näkökykyä Keuhkoissa: Hengitysteiden ärsytystä ja hengitysvaikeuksia Peukalosääntö on että varotoimenpiteisiin on aina ryhdyttävä jos otsonia tavalla tai toisella voi havaita sisätiloissa. 10

11 8 IRMI TUOTTEEN REKISTERÖINTI Jotta saataisiin vuoden takuu asennuspäivästä alkaen, tuoterekisteröinti pitää toimittaa Interzonille kymmenen (10) päivän kuluessa. Rekisteröinti on helpointa tehdä verkossa osoitteessa Yrityksen nimi: SENNUS-/HUOLTOYRITYS sentaja:: Puhelin: Sähköposti: SENNUSPIKK Nimi: Osoite: Kaupunki: Postinumero: Maa: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: Tuotteen sarjanumero: TUOTTEEN TUNNISTETIEOT sennuspäivä: kk/pp/vv JÄRJESTELMÄN TESTUKSEST Generaattorin ilmavirta l/s Paine sisällä Pa Tämä lomake pitää lähettää postitse tai faksilla tai rekisteröinti pitää tehdä internetissä 10 päivän kuluessa asennuspäivästä. Interzon Puhelin: Propellervägen Faksi: SE-18 2 Täby, Stockholm Sähköposti: Sweden Internet: 11

12 Kopiointi, muokkaaminen tai kääntäminen ilman etukäteen kirjallisesti saatua lupaa on kielletty paitsi siltä osin mikä on tekijänoikeuksista säädetyn lain mukaan sallittua. lkuperäiset ohjeet opyright Information 201 opyright Interzon Edition, 01/201 istributor: Manufacturer: Interzon Puhelin: Propellervägen Faksi: SE-18 2 Täby, Stockholm Sähköposti: Sweden Internet:

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100057 (RiseAtlas450M) 50100051 (RiseAtlas450M, High humidity) SWL: 205 kg QuickTrolleySystem-järjestelmällä varustettua RiseAtlas450M-nostinta

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

ACS ic. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.

ACS ic. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine. ACS ic Trimmiautomatiikka Käyttöohje Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 SYMBOLIT JA

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE

DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 ESITTELY... 3 1.1 DNA Liikkuva laajakaista... 3 1.2 DNA Nettikaista... 3 1.3 Toiminta-alue... 3 2 MOKKULAN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN.

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN. Käyttöohje 67 Lämmitysjärjestelmän tarkastus ennen käyttöä 67 Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 67 Lämmittimen käynnistys 68 Lepoasento 68 Asetusvalikko 68 Aktivoidut toiminnot 71

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot