Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012"

Transkriptio

1 1/11 Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti

2 2/11 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi Hankkeen nimi ja hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Loppuaportti Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus Toimenpiteet Aikataulu Resurssit Toteutuksen organisaatio Kustannukset ja rahoitus Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) Toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit Hankkeen tulokset ja vaikutukset Esitykset jatkotoimenpiteiksi Allekirjoitukset ja päiväykset Liitteet... 11

3 3/11 1 Hankkeen toteuttajan nimi Hankkeen toteuttaja on Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry. Yhdistyksen osoite on Matarankatu 4, 3.krs, Jyväskylä. Yhteyshenkilönä on Anna Sarkkinen ( , 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen nimi on Turvaa tapahtumaan ja hankkeen numero Yhteenveto hankkeesta Turvaa tapahtumaan -hankkeen tavoitteena on helpottaa tapahtumien järjestämistä kylillä lisäämällä tapahtumien järjestämiseen vaadittavien koulutettujen ihmisten määrää Hankkeen toteutusaika on (jatkoaika hankkeelle myönnetty ) ja se saa Leader-rahoitusta JyväsRiihi ry:ltä ja Keski-Suomen ELY-keskukselta (EU-rahoitus). Hanke käynnistyi hankesuunnitelman mukaisesti Hankkeen ensimmäinen koulutus järjestettiin Kuikan kylätalolla helmikuussa Järjestetyssä koulutuksessa koulutettiin n. 30 järjestyksenvalvojaa. Toinen koulutus, ensiapu 1 järjestettiin lokakuussa kolmas, järjestyksenvalvojan kertauskurssi marraskuussa Maaliskuussa 2012 järjestettiin hankkeen neljäs ja viimeinen koulutus, ensiapu 2-kurssi. 4 Loppuaportti Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hankkeen tavoitteena on helpottaa tapahtumien järjestämistä kylillä lisäämällä tapahtumien järjestämiseen vaadittavien koulutettujen ihmisten määrää. Erilaiset asukas- ja kyläyhdistykset sekä muut pienet yhdistykset (mm. nuorisoseurat, liikuntaseurat) kamppailevat tapahtumanjärjestämiseen tarvittavien viranomaisvaatimusten kanssa. Pieniinkin tapahtumiin vaaditaan järjestysmiehiä sekä ensiapukoulutuksen käyneitä henkilöitä. Halukkaita koulutuksen käymiseen yhdistyksissä on, mutta suureksi ongelmaksi nousevat koulutusten korkeat hinnat pienelle toimijalle. Koulutuksen käyneitä ei aina löydy myöskään yhdistysten ulkopuolelta. Hankkeen tarkoitus: 1. Järjestää kaksi koulutuskokonaisuutta 2. Antaa yhdistys- ja asukastoimijoille mahdollisuus osallistua koulutuksiin alhaisemmilla kustannuksilla 3. Tukea paikallista yhdistystoimintaa lisäämällä alueella koulutuksen saaneiden toimijoiden määrää 4. Lisätä yhteisöllisyyttä.

4 4/ Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on järjestää kaksi koulutuskokonaisuutta, joista toinen keväällä 2011 ja toinen syksyllä Koulutusta järjestetään yhteensä noin 60 tuntia (n. 30 tuntia/kokonaisuus). Yksi kokonaisuus on järjestyksenvalvojakoulutus (32 tuntia). Toinen kokonaisuus koostuu kolmesta lyhyemmästä kokonaisuudesta, joita ovat Ensiapu1 -kurssi, Hygieniapassikoulutus ja järjestyksenvalvojan kertauskurssi. Mikäli kiinnostusta ilmenee, jonkin osakokonaisuuden tilalla voidaan järjestää vaihtoehtoisesti alkoholilainsäädännön tentti, hätäensiapukurssi tai Ensiapu 2-kurssi. Vaihtoehtoisesti toisen koulutuskokonaisuuden tilalla voidaan järjestää toinen järjestyksenvalvojakoulutus, mikäli laajemmassa selvityksessä tälle koulutukselle todetaan suurin tarve. Lisäksi tavoitteena on luoda osaamispankki yhdistystorin sivuille (www.yhdistystori.fi) alueista, joilla on tarjota koulutuksen käyneitä henkilöitä myös muille alueille. Tällainen koottu tieto helpottaa tapahtumien järjestämistä, jos omasta piiristä tarpeellisen koulutuksen suorittaneita henkilöitä ei löydy riittävästi. Osaamispankin avulla pyritään siihen, että hankkeen koulutuksen käyneistä hyötyvät mahdollisesti myös ne alueet, joissa koulutuksen käyneitä on vähemmän. Hyöty ei rajaudu vain hankkeen ajalle, vaan pidemmälle aikavälille. Järjestyksenvalvojakortti on voimassa viisi vuotta ja esimerkiksi hygieniapassi on tällä hetkellä voimassa jatkuvasti. Hankkeen tuloksia voidaan mitata koulutuksen käyneiden ihmisten määränä, sekä osaamispankkiin kirjattujen henkilöiden määränä. 4.2 Hankkeen toteutus Toimenpiteet Yleiset toimenpiteet vuonna 2010 Hanke käynnistyi hankesuunnitelman mukaisesti lokakuussa Toimenpiteet aloitettiin suoraan ensimmäisen koulutuksen, järjestyksenvalvojan peruskurssin järjestämisen selvittelyillä. Koulutus päätettiin pitää alkuvuodesta Vuoden 2010 puolella suunniteltiin hankkeen verkkosivu, kartoitettiin koulutusjärjestäjiä, lähetettiin tarjouspyynnöt mahdollisille kouluttajatahoille ja sovittiin alustavat koulutusajankohdat valitun järjestäjän kanssa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin neljälle alan toimijalle ja takaisin saatiin kolme tarjousta. Kokonaistaloudellisesti halvimmaksi Järjestyksenvalvojan peruskurssin järjestäjäksi valittiin Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi). Vuoden 2010 puolella hankkeessa tehtiin myös käytännön toimistotöitä hankehallinnointiin liittyen. Juuri hankeajan alussa yhdistys muutti uusiin toimitiloihin osoitteeseen Matarankatu 4, 3.krs. Muutto liittyi Jyväskylään syntyvän Kansalaistoiminnankeskuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Muutoista johtuen myös yhdistyksen vuokrakustannukset hankkeen aikana ovat vaihdelleet. Yleiset toimenpiteet vuonna 2011 Vuoden 2011 alussa järjestettiin hankkeen ensimmäinen koulutus. Järjestyksenvalvojan peruskurssi järjestettiin Kuikan kylätalolla. Koulutuksen toteuttajana toimi Keski-Suomen Liikunta ry ja yhteistyössä kahvituksen järjestämisessä toimi Kuikan Pienviljelijäin yhdistys. Koulutukseen osallistui lain sallima 30 henkilöä, joista 26 läpäisi järjestyksenvalvojakokeen hyväksyttävästi. Osallistujista 8 oli naisia ja 22 miehiä. Koulutuksen osallistujien lista liitteenä (2306Cind soveltuvin osin). Kuvia koulutuksesta liitteessä 2.

5 5/11 Vuoden 2011 alussa tehtiin myös alustavia selvityksiä myös järjestyksenvalvojan kertauskurssin järjestämiseksi kevään aikana. Kurssia ei kuitenkaan järjestetty vielä keväällä 2011 vaan sen toteuttaminen siirtyi aikataulujen vuoksi syksylle Kati Kankainen palasi äitiyslomalta Paula Taimisen jäädessä näin pois hankkeen toisen koordinaattorin paikalta. Koordinaattorit osallistuivat JyväsRiihen hanketreffeille yhdessä yhdistyksen silloisen harjoittelija, Tiina Rossin kanssa. Hankkeen ensimmäinen maksatus haettiin syyskuussa Kesän ja syksyn 2011 aikana tehtiin selvityksiä ensiapukoulutuksen ja hygieniapassikoulutuksen järjestämisestä. Ensiapukoulutuksen ja järjestyksenvalvojan kertauskurssin järjestämisestä laadittiin elokuussa tarjouspyyntö löydetyille koulutusta tarjoaville toimijoille. Ensiapu 1 -koulutus järjestettiin Jyväskylän aikuisopiston kautta Laukaassa ja Järjestyksenvalvojan kertauskurssi Keski-Suomen liikunnan toimesta Vesangassa EA1-koulutus (16h) järjestettiin keskiviikkona klo ja perjantaina klo Laukaan seurakuntakodilla sekä lauantaina klo 9-17 Hotelli Vuolakkeessa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan koulutus oli tarkoitus järjestää Laukaan kirjastolla, mutta kirjaston remontin viivästymisen vuoksi koulutus oli siirrettävä viikon varoitusajalla uusiin tiloihin. Tilat olivat kuitenkin tarkoitukseen hyvin sopivat. EA1 -koulutukseen osallistui 7 henkilöä, joista kaikki olivat naisia. Yhdistyksen koordinaattorit hankkivat myös itselleen EA1-pätevyyden osallistuen samalla myös koulutuksen käytännön järjestelyiden hoitamiseen koulutuspäivien aikana. Koulutuksen sallittu osallistujamäärä olisi ollut 15 henkilöä. Pieni osallistujamäärä osoittautui lopulta kurssin kannalta paremmaksi käytännön harjoitusten suuremman määrän vuoksi, osallistujat saivat normaalia enemmän harjoitteluaikaa. Lisäksi koulutuksessa käytiin läpi hieman enemmän asioita kuin perinteisessä EA1- koulutuksessa. Koulutuksen osallistujien lista liitteenä (2306Cind soveltuvin osin). Kuvia koulutuksesta liitteessä 4. Järjestyksenvalvojan kertauskurssi järjestettiin lauantaina klo 9-17 Vesangan kylätalo Rientolassa. Koulutukseen osallistui 19 henkilöä lain sallimasta 20:sta, osallistujista 15 oli miehiä ja 4 naisia. Koulutuksen osallistujien lista liitteenä (2306Cind soveltuvin osin). Kuvia koulutuksesta liitteessä 4. Vuoden 2011 lopussa aloitettiin suunnittelemaan vielä yhtä järjestettävää koulutusta. Alkuperäisenä tarkoituksena hankkeessa oli järjestää hygieniapassikoulutus. Kävi kuitenkin ilmi, että eri tukimuotojen pohjalta vastaavanlaisia koulutuksia hankealueella oli tarjolla jo toisen järjestäjän kautta. Näin muiden koulutusten katsottiin palvelevan paremmin alueen toimijoiden tarpeita. Vuoden lopussa alettiin selvittämään hintoja EA2-kurssin järjestämisestä. Yleiset toimenpiteet vuonna 2012 Vuoden 2012 alussa suunniteltiin järjestettäväksi vielä yksi koulutus. Viimeisenä koulutuksena järjestettiin EA2-koulutus (16h). Kouluttajan aikataulujen vuoksi (koulutus järjestettiin kahtena eri lauantaina maaliskuussa) hankkeelle haettiin jatkoaikaa huhtikuun 2012 loppuun. EA1-koulutus (16h) järjestettiin Tmi SirKopalin puolesta lauantaina 24. ja klo 9-17 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Koulutus järjestettiin näissä tiloissa kouluttajan toivomuksesta. Tiloissa oli tarjolla hyvin erilaisia harjoituspaikkoja sekä suojaisa sisäpiha ulkoharjoituksia varten. Koulutukseen ilmoittautui 10 henkilöä ja EA2-pätevyyden suoritti 8 osallistujaa. Yksi osallistuja suoritti hätäensiapu (8h) pätevyyden jouduttuaan sairauden vuoksi jäämään pois toiselta koulutuskerralta. Yksi osallistuja perui tulonsa. Yhdistyksen koordinaattorit hankkivat myös itselleen EA2- pätevyyden osallistuen samalla myös koulutuksen käytännön järjestelyiden hoitamiseen koulutuspäivien aikana. Koulutuksen osallistujien lista liitteenä (2306Cind soveltuvin osin). Kuvia koulutuksesta liitteessä 4.

6 6/11 Huhtikuussa 2012 Maaseutuviraston ylitarkastaja Kimmo Hintikka suoritti hankkeen ensimmäisen maksatuksen tarkastuksen. Tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa hankkeen toiminnassa. Tiedotus Hankeen etenemisestä lähetettiin Jyväskylän seudun viestimille hankkeen aikana neljä tiedotetta: Edullinen järjestyksenvalvojakoulutus yhdistystoimijoille helmikuussa, Turvaa tapahtumaan -hanke järjestää Ensiapu 1 -koulutuksen lokakuussa, Päivitä järjestyksenvalvojakorttisi edullisesti - koulutus yhdistystoimijoille ja Turvaa tapahtumaan - hanke järjestää Ensiapu 2-koulutuksen maaliskuussa. Mediaseuranta on esitetty liitteenä 5. Lisäksi koulutuksista julkaistiin yhteensä kuusi lehti-ilmoitusta, Jyväskylän kaupunkilehdessä, Paikallisuutisissa ja Laukaa-Konnevesi-lehdessä. Tiedottamisessa hyödynnettiin paljon sähköisiä viestintäkanavia: yhdistyksen sähköpostilistoilla lähetettiin koulutustietoa muiden tiedotteiden yhteydessä sekä erikseen. Lisäksi koulutuksesta tiedotettiin JyväsRiihi ry:n tiedotteissa sekä JAPA ry:n nettisivuilla ja Yhdistystori.fi -palvelussa Aikataulu Hanke eteni lähes hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Ensimmäinen koulutus järjestettiin hankesuunnitelman mukaisesti keväällä Toinen koulutuskokonaisuus järjestettiin suurimmaksi osaksi vuoden 2011 puolella yhden osion (EA2) siirryttyä vuoden 2012 puolelle. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 1 kuukausi johtuen viimeisen koulutuksen sijoittumisesta aivan alkuperäisen päättymisajan päälle. Yhdistystori.fi -palvelun hyötykäyttöä ei vielä hankekauden aikana tapahtunut muun kuin tiedottamisen kannalta Resurssit JAPA ry:ssä hankkeen työntekijöinä toimivat koordinaattorit Kati Kankainen ja Anna Sarkkinen. Kati Kankaisen äitiysloman sijaisena toimi Paula Taiminen ajalla ja Työaikaa hankkeeseen käytettiin hankkeen aikana 3,5 kuukautta (Sarkkinen 2,5 kk, Kankainen 0,75 kk ja Taiminen 0,25 kk). Todellisuudessa hankkeen työntekijöiden todellinen työtuntimäärä on kirjattua suurempi, sillä hankkeen juoksevia työtehtäviä (esimerkiksi hankkeeseen liittyviin sähköposteihin ja puheluihin vastaamista) hoidettiin työpäivän aikana usein muiden työtehtävien ohessa, eikä tällaisia yksittäisiä työtehtäviä ole erikseen kirjattu työaikakirjanpitoon. Lisäksi hankkeeseen käyttivät työaikaansa JAPA ry:n harjoittelijat Johanna Hakkarainen ( ja ), Tiina Rossi ( ), Anna-Kaisa Tupala ( ) ja Anna Maria Saari ( ). Heille ei kuitenkaan maksettu palkkaa hankkeen rahoituksesta Toteutuksen organisaatio Hankkeen toteuttaja JAPA ry (Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda) on jyväskyläläinen kestävää kehitystä asukaslähtöisesti edistävä yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 2001 jyväskyläläisten asukasyhdistysten aloitteesta. Yhdistyksen toiminnalle on myönnetty Jyväskylän kaupunginhallituksen valtuutus. Toimintaan kuuluu erilaisten käytännönläheisten ja asukaslähtöisten kestävää kehitystä edistävien projektien, tapahtumien ja hankkeiden toteuttaminen. Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta ja aiemmin toteutetuista hankkeista löytyy osoitteesta Hankkeen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet JAPA ry:n koordinaattorit. Hankehakemuksen yhteydessä keväällä 2010 on toimitettu dokumentit nimenkirjoitusoikeuksista, kummallakin koordinaattorilla on oikeus allekirjoittaa yhdistyksen toimintaan liittyviä dokumentteja

7 7/11 yksin. Lisäksi koordinaattori Kati Kankaisella (ja hänen äitiyslomansa ajan Paula Taimisella) on oikeus hyväksyä yhdistyksen kustannuksia 100 euroon saakka myös käynnissä olevien hankkeiden osalta. Yli 100 euron laskut allekirjoittaa joko yhdistyksen puheenjohtaja Anna-Maija Tuuliainen (alk. v. 2012, v Elina Linnove) tai yhdistyksen rahaliikenteen seuraaja Raimo Seppänen. Laskujen maksun suorittaa koordinaattori Anna Sarkkinen Kustannukset ja rahoitus Loppuraportin yhteydessä esitetyn maksatuskauden kustannukset Hankkeen toteutuneet kustannukset raportointijaksolla olivat yhteensä ,88 euroa (Liite 1. Tuloslaskelma). Suurin yksittäinen kustannuslaji syntyi hankkeen työntekijöiden palkkauksesta. Kustannuksia syntyi paljon koulutusten järjestämisestä. Kulut syntyivät kouluttajakustannuksista, tilavuokrista, ilmoituskuluista sekä kahvituksista. Toimitilavuokria jyvitettiin suhteessa toimistotyöskentelyssä käytettyyn aikaan. Kustannuksia syntyi eniten ensiapukurssien ja järjestyksenvalvojan kertauskurssin järjestämisestä. Raportointijaksolla hankkeelle ei jyvitetty kustannuksia käytetyistä toimistotarvikkeista puhelin- ja internet-kuluista ja postitus-, kopiointi- ja painatuskuluista. Kopiointi- ja painatuskuluja syntyi ostopalveluiden puolelle hankkeen tulostusten ja kopioinnin hoitamisesta hankkeen erillisen tulostuskoodin kautta toimitilojen yhteistulostimen kautta. Taulukko 1. Kustannukset Palkat ja sivukulut 8 077,29 Yhteensä 8 077,29 Ostopalvelut, palkkiot ja sivukulut Markkinointi ja tiedotus esim. ilmoituskulut, tiedotusmateriaali 409,07 Taloushallintokulut kirjanpito, palkanlasku 210,55 Kopiointi- ja painatuskulut ostopalveluina hankittavat kopiointi- ja painatuskulut 101,53 Koulutuskulut 3 573,72 Yhteensä 4 294,87 Matkakulut Yhteensä 129,56 Vuokrat Toimitilat 8,16 eur/m2/kk, toimitila 30,5 m2 251,80 Kokous- yms. tilojen vuokrat 362,49 Yhteensä 614,29 Muut kustannukset Toimistotarvikkeet 0 Postitus, kopiointi ja painatuskulut 0 Puhelin- ja Internet-kulut 0 Tarjoilukulut koulutusten kahvituskulut 226,87 Yhteensä 226,87 YHTEENSÄ ,88 KULUT YHTEENSÄ ,88 Hankkeen saama rahoitus on 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kustannusten jakoperusteet selviävät seuraavasta taulukosta. Koska raportointikaudelle hyväksyttäviä kustannuksia on

8 8/11 jäljellä 9 709,04 euroa (rahoituspäätös , 7 022,96 euroa), rahoitussuunnitelmassa haetaan toimintaryhmältä rahoitusta vain tästä summasta, ei todellisten kustannusten mukaan (13 342,88euroa). Tällöin haettavaksi tukiosuudeksi jää 7 281,78 euroa. Kustannusten jakoperusteet selviävät seuraavasta taulukosta. Taulukko 2. Rahoitussuunnitelma Kulut yhteensä 9 709,04 Toimintaryhmältä haettava rahoitus 75 % kokonaiskustannuksista Haettu tukiosuus yhteensä 7 281,78 Yksityinen rahoitus Rahallinen osuus 2 427,26 JAPA ry:n omavastuuosuus on saatu kokoon yhdistyksen toteuttamien ympäristökasvatus- ja jäteneuvontakampanjoiden tuotoilla. Näiden tuottojen ylijäämää on hankesuunnitelman mukaisesti käytetty omavastuuosuuden kattamiseksi. Lisäksi omavastuuosuutta katettiin hankesuunnitelman mukaisesti osallistujilta perityllä pienellä koulutusmaksulla. Nämä koulutusmaksut näkyvät hankkeen tuloslaskelmassa kustannuspaikalla osallistumismaksut. Hankkeen kirjanpitäjänä raportointikaudella toimi Sari Nieminen (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n tilitoimistosta). Hankkeen kokonaiskustannukset Koko hankkeen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä ,84 euroa (Taulukko 6). Hankkeen kirjanpitäjän allekirjoittamat tuloslaskelmat vuosille 2011 ja 2012 on myös esitetty liitteenä 1. Kirjanpitäjän allekirjoittama tuloslaskelma ensimmäiselle maksatuskaudelle (2010 ja 2011) on esitetty edellisen maksatushakemuksen yhteydessä. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat likimain arvioidun mukaiset ylittyen 3 634,34 euroa budjetista. Eniten ylitystä syntyi henkilöstökustannuksista. Nämä ylitykset johtuivat hankkeen työntekijöiden vuoden 2012 alusta voimaan tulleista palkankorotuksista sekä hankkeelle arvioidun työmäärän kasvusta etenkin hankkeen loppuvaiheessa. Viimeisen koulutuksen ajoittuminen aivan hankekauden loppuun nosti kustannuksia etenkin vuoden 2012 puolella. Näiden lisäksi kustannukset ylittyivät markkinointi- ja tiedotuskuluissa, koulutuskuluissa, tarjoilukuluissa sekä minimaalisesti kopiointi- ja painatuskuluissa. Tarjoilukuluja syntyi koulutuspäivien märän vuoksi arvioitua enemmän, sillä koulutukset katsottiin tarpeellisimmaksi järjestää useampana päivänä parin pitkän päivän sijaan (mm. EA-koulutukset). Kaikissa muissa kululajeissa kustannukset puolestaan alittuivat. Varsinkin koulutustilojen vuokrissa ja matkakuluissa kustannuksia syntyi budjetoitua vähemmän. EA -koulutuksen järjestäminen Tourulassa kouluttajan toivomuksesta vähensi näitä kuluja, sillä hanke sai käyttää toimitilojensa koulutustiloja ilmaiseksi eikä matkakuluja työntekijöille syntynyt. Toimistotarvikkeita hankkeelle ei jyvitetty lainkaan, sillä hankkeen tulostukset hoidettiin toimitilojen toimijoiden yhteistulostimella hankkeelle erillisenä luodun tulostuskoodin kautta, yhteisen kopiokoneen käytön hintaan sisältyy muste sekä paperi. Muita perinteisiä toimistotarvikkeita yhdistyksellä oli hankkeen aikana riittävästi, eikä hankkeelle katsottu tarpeelliseksi hankkia esimerkiksi erillisiä kyniä, vihkoja tms. Yhteisen monitoimilaitteen käytön vuoksi yleisiä kopiointi- ja tulostuskustannuksia ei syntynyt. Postikuluja ei syntynyt, sillä hankkeella ei ollut tarvetta muutamaa kirjettä suurempaan postimäärään raporttien toimittamisen tapahduttua henkilökohtaisesti. Puhelin- ja internetkuluja ei hankkeelle ollut tarpeellista jyvittää niiden todentamisen vaikeuden takia. Hankkeen työntekijät käyttivät yhdistyksen puhelimia sekä verkkoa, hankkeen osuuden todentaminen tämän vuoksi olisi ollut hyvin hankalaa.

9 9/11 Kululajikohtaisista muutoksista ei ilmoitettu ELY-keskuksen siirryttyä lokakuussa 2010 käytäntöön seurata kustannuksia kokonaistasolla, ei kululajikohtaisesti. Taulukko 6. Hankkeen kokonaiskustannukset koko hanke budjetti erotus Palkat ja sivukulut Palkat Sivukulut 1 904, ,95 Yhteensä ,95 Ostopalvelut, palkkiot ja sivukulut Markkinointi ja tiedotus esim. ilmoituskulut, tiedotusmateriaali 965, ,61 Taloushallintokulut kirjanpito, palkanlasku 288, ,45 Kopiointi ja painatuskulut ostopalveluna hankittavat kopiointi- ja painatuskulut 101, ,53 Koulutuskulut Koulutukset 6184, ,92 Yhteensä 7540, ,61 Matkakulut 190, ,14 Yhteensä 190, ,14 Vuokrat Toimitilat 8,16 eur/m2/kk, toimitila 30,5 m2 466,46 577,50 111,04 Kokous yms. tilojen vuokrat 587, ,51 Yhteensä 1053, ,50 723,55 Muut kustannukset Toimistotarvikkeet Postitus, kopiointi ja painatuskulut Puhelin- ja Internet-kulut Tarjoilukulut koulutusten kahvituskulut 689, ,47 Yhteensä 689, ,34 YHTEENSÄ , , ,34 KULUT YHTEENSÄ , , ,34 Taulukko poikkeaa kirjausten suhteen allekirjoitetusta kirjanpitoraportista johtuen yhdistyksen tilikartan erilaisuudesta verrattuna hankkeen budjetin rakenteeseen. Yhdistyksen kirjanpidossa mm. kaikki koulutuksiin liittyvät kustannukset pyritään kirjaamaan koulutuskulujen alle, mutta tässä taulukoinnissa ne on eritelty esi. vuokriin ja tarjoilukuluihin. Hankkeen kirjanpitäjänä koko hankkeen ajan toimi Sari Nieminen (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n tilitoimistosta) Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) Hankkeella ei ole virallista ohjausryhmää. Hankeen koordinaattorit ovat raportoineet hankkeen etenemisestä JAPA ry:n hallituksen kokouksissa. Hankkeen aikana on tehty vaadittavat vuosiraportoinnit, indikaattorilomakkeet sekä yksi maksatushakemus ( ).

10 10/ Toteutusoletukset ja riskit Riskeinä hankkeen toiminnoille voidaan lukea koulutukseen osallistujien mahdollinen vähyys. Riskinä tämä olisi hanketoimijalle taloudellinen koulutusten kustannusten ollessa koulutus-, ei henkilömääräperusteisia. Riskeihin voidaan lukea myös se, etteivät koulutuksiin osallistuneet käytä saamiaan erikoistaitoja oman kylänsä hyväksi, toisaalta jo koulutuksen käyneiden määrän lisääntyminen lisää yleistä turvallisuutta tapahtumissa, joihin koulutetut osallistuvat myös sivullisina. 4.3 Yhteistyökumppanit Hankkeen aikana hankkeen työntekijät ovat tehneet yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tärkeimpiä hankkeen toimintaan liittyviä yhteistyökumppaneita ovat olleet Järjestyksenvalvojan peruskurssin ja kertauskurssin järjestänyt Keski-Suomen Liikunta ry, tilat ensimmäisen kurssin järjestämiseen tarjonnut Kuikan Pienviljelijäinyhdistys ja toisen kurssitilan tarjonnut Vesangan kyläyhdistys. Ensiapukurssiin liittyviä yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän aikuisopisto sekä Sirkka Laitinen (Tmi SirKopal) kurssin järjestäjinä sekä Laukaan seurakunta, Hotelli Vuolake ja Kansalaistoiminnankeskus Matara koulutuspaikkoina. Lisäksi yhteistyökumppaneita olivat hankealueen asukkaat osallistuessaan koulutuksiin ja levittäessään tietoa tarjolla olevista mahdollisuuksista. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Koulutusta järjestettiin hankkeen aikana yhteensä 72 tuntia, mikä on hieman suurempi määrä kuin suunniteltu. Lisääntynyt tuntimäärä johtuu hygieniapassikoulutuksen muuttamisesta ensiapu 2- koulutukseksi. Hankkeen tuloksena on koulutettujen järjestyksenvalvojien sekä ensiaputaitoisten määrä. Liki kaikki järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen käyneet (26/30) läpäisivät koulutuksen kokeen, lisäksi kertauskoulutuksen kävi 19, EA1-koulutuksen 7 henkeä ja EA2-koulutuksen 8 henkeä. Lisäksi yksi henkilö suoritti hätäensiapukoulutuksen. Koulutettujen järjestyksenvalvojien määrä lisää osallistujien taustayhteisöjen ja asuinalueen mahdollisuutta tapahtumajärjestämiseen. Esimerkiksi Jyväskylän Kuikassa sijaitsevaa Kuikan lavaa pyörittää paikallinen pienviljelijäinyhdistys, joka koulutuksen kautta sai tanssilavatoimintaansa varten uusia vapaaehtoisia järjestyksenvalvojia. Lisäksi ensiaputaitoisten määrän lisääntyminen lisää turvallisuutta myös yleisellä tasolla, sillä taidot ovat hyödyllisiä myös muussa kuin yhdistystoiminnassa. Ensiapukursseille osallistui ihmisiä mm. kyläseuroista, melontayhdistyksestä ja MLL paikallisosastosta (Tikkakoski). Osallistuneet ovat kartuttaneet koulutuksissa taitoja, jotka voivat olla tarpeen yhdistyksen normaalissa toiminnassa (esim. lasten elvytys MLL tapahtumassa, murtuneen jalan hoito melontaretkellä jne.). Hankesuunnitelmassa esitetty yhdistystori.fi -palvelun hyötykäyttö ei toteutunut vielä hankeaikana. aiheesta on keskusteltu palveluntarjoajan kanssa. Hankeaikana ei päästy selvyyteen mikä olisi paras keino palvelun käytölle ilman, että yksityiset henkilöt tulisivat esille sivustolla. Koulutukseen jäseniään lähettäneet yhdistykset eivät vielä olleet kiinnostuneita markkinoimaan osaavaa jäsenistöään johtuen todennäköisesti siitä, että yhdistyksillä on paljon omia tapahtumia, joissa kyseisenlaisia taitoja tarvitaan, eikä vapaaehtoisia haluta kuormittaa liikaa. 5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi Yhdistysten tapahtumanjärjestämiseen liittyviä kysymyksiä tullaan ratkomaan edelleen myös hankeajan päätyttyä. Yhdistystori.fi -palvelun hyötykäytön suunnittelua tulee jatkaa. Tapahtuman järjestämiseen tarvittavien lupien omaavia ihmisiä täytyisi pystyä markkinoimaan tällaisen palvelun avulla tavalla, jolla henkilöllisyys ei paljastu yleisessä palvelussa. Kyseisenlaista kehittämistä

11 11/11 hankkeen päätyttyä tulisi jatkaa. Yhdistyksille voisi jatkossa kehittää tapaa hankkia ns. sponsoreita vastaamaan osasta esim. järjestyksenvalvojakoulutuksen maksuista. Maksut ovat edelleen hyvin korkeat maksettaviksi yhdistysten budjeteista sekä yksityisen henkilön varoista. 6 Allekirjoitukset ja päiväykset Jyväskylässä Anna Sarkkinen Koordinaattori JAPA ry 7 Liitteet 1. Tuloslaskelmat o Maksatuskausi o Koko hanke o Kirjanpitäjän allekirjoittamat tuloslaskelmat 2011 ja 2012 sekä pääkirjaotteet o Tositteet (sis. matkalaskut, Lnro 2320L) o Tiliotteet maksatuskaudelta 2011 ja Työaikakirjanpidot (Lnro 2323L) maksatuskaudelta 3. Kustannuksiin vaikuttavia sopimuksia 4. Valokuvia hankkeen toiminnasta 5. Mediaseuranta o Tiedote ( , toimitettu vuosiraportin 2011 yhteydessä) o Mediaseuranta ja ilmoitukset o Ote hankkeen verkkosivuilta 6. Kilpailutusasiakirjat (lähetetty tarjouspyyntö ja kirjalliset vastaukset) 7. Koulutusten osallistujalistat maksatuskauden ajalta (kopiot) 8. Indikaattorilomake (2306Cind)

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Ruokaa läheltä -hanke Loppuraportti 1.5.2009-31.3.2011

Ruokaa läheltä -hanke Loppuraportti 1.5.2009-31.3.2011 toimisto@japary.fi 1/19 Ruokaa läheltä -hanke Loppuraportti 1.5.2009-31.3.2011 toimisto@japary.fi 2/19 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 1/17 Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 2/17 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Valittavat kustannusmallit

Valittavat kustannusmallit Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään 100 000 3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen

KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille Leena Karjalainen 7.4.2016 Kimpsu -teemahanke Missä olemme nyt: - Alahankkeiden hakemukset jätetty 30.11. 2015 mennessä - Hallitus puoltanut rahoitusta 14 hankkeelle

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä Ajankohtaista maksatuksessa Raija Mikkonen ja Kati Niemilä 1 KEHA-keskus Hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto-, maksatus- ja yleiset kehittämistehtävät Hoitaa ja kehittää AVIen ja maistraattien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankekoulutus ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankekoulutus ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankekoulutus ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille 14.1.2016 Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 26.2.2016 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3. Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020 Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.2015 Lahti Esityksen sisältö Kehittämishanketuen hyväksyttävät kustannukset

Lisätiedot

Maksatus. Maaseuturahaston hankekoulutus (flat rate)

Maksatus. Maaseuturahaston hankekoulutus (flat rate) Maksatus Maaseuturahaston hankekoulutus (flat rate) 14.1.2016 Maksuhakemus Maksua haetaan Maaseutuviraston ylläpitämässä sähköisessä verkkopalvelussa (Hyrrä) Voidaan hakea myös kehittämishanketuen maksuhakemuslomakkeella

Lisätiedot

) Paikalla asiakohdat 4-8. sivu 1. Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksen työjärjestys 2

) Paikalla asiakohdat 4-8. sivu 1. Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksen työjärjestys 2 Muistio 4 / 2013 1 (5) LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän kokous Aika 13.11.2013 klo 12:00 13:40 Paikka Lync Ohjausryhmän jäsenet Hankkeen koordinaattori Teeman 5 koordinaattori Pertti Heikkilä Hankkeen

Lisätiedot

Tietoisku maksatushakemuksista

Tietoisku maksatushakemuksista Tietoisku maksatushakemuksista Sisäasioiden rahastot Sonja Lyytikäinen 8.6.2017 Miksi raportoidaan? Hankkeen seuranta niin rahoittajan kuin tuen saajankin näkökulmasta Rahoituksen käyttäminen tukipäätöksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Matkaraportin kirjoitti Heini Maijanen MontEri-hanke järjesti tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan tiistaina 4.2.2014.

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

Muutokset rahoituspäätöksiin-

Muutokset rahoituspäätöksiin- SUOMEN AKATEMIA 1.12.2014/19.3.2015/ AKA/3/02.04.10/2014 Muutokset rahoituspäätöksiin- ohjeet rahoituksen saajalle Eri muutoshakemustyypit (1) Uuden rahoituspäätöksen kustannusarvion ja/tai vuosierien

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

SOLID-rahastojen haku 2013. Budjetin laatiminen

SOLID-rahastojen haku 2013. Budjetin laatiminen SOLID-rahastojen haku 2013 Budjetin laatiminen Budjetin tarkoitus Budjetti on hakijan näkemys tietyn ajanjakson taloudellisista tarpeista ja resursseista Auttaa hankkeen suunnittelussa Budjetilla annetaan

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku

SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku Budjetin laatiminen SOLID-RAHASTOT Budjetin tarkoitus Budjetti on hakijan näkemys tietyn ajanjakson taloudellisista tarpeista ja resursseista Auttaa hankkeen suunnittelussa

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot

Maksatus. Hanketoimijoiden koulutus 15.6.2011, Hotelli Santa Claus, järj. Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatiohanke

Maksatus. Hanketoimijoiden koulutus 15.6.2011, Hotelli Santa Claus, järj. Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatiohanke Maksatus Hanketoimijoiden koulutus 15.6.2011, Hotelli Santa Claus, järj. Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatiohanke Sivu 1 15.6.2011 Maksatuksen hakuajat Sivu 2 15.6.2011 Maksatuksen hakuajat

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle 2.2.2017 Tampereen kehyskuntien KaPA-projekti KaPA käyttöönottoprojekti Matti Toni Arto, Topi Sari, Projektipäällikkö Jarmo Hagman

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 YHTEENVETO Yhteenveto RakPuuCe hankkeesta 2012-2014 Ce merkintäkoulutukset INSTA 142 lujuuslajittelukoulutukset Menot ja Tulot 2012-2013 Yksityisrahan kertyminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään 2 kysymystä

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Nuorisoleader rahoitusvälineenä

Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader Oulun Seudun Leader ry:n rahoitusväline nuorten omiin projekteihin Nuorisoleader tukea myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen Tukea voi

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi Digineuvos - hanketyökalu 1 Digiteekki Oy Verkkopalveluiden suunnittelu ja -toteutus Tietotekniikkakoulutus Hankkeiden hallinta Kahden hengen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET. Koulutus- ja tiedonvälitys. Koulutushanke. Koulutuspäivien lukumäärä (kpl)

KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET. Koulutus- ja tiedonvälitys. Koulutushanke. Koulutuspäivien lukumäärä (kpl) KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET Koulutus- ja tiedonvälitys 3306Cind 1(5) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien TSV:n jakamat konferenssiavustukset Georg Strien Sisältö Yleistä konferenssien rahoituksesta Rahoittajia Valtion tuen määrästä Mihin avustusta myönnetään, mihin ei? Hakukäytännöt Millainen on hyvä hakemus?

Lisätiedot

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Liite 1 1 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Seuraavassa taulukossa on eritelty ESR:n ja EAKR:n flat rate mallien ja välilliset kustannukset EURA 2007

Lisätiedot

Kampsu-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen

Kampsu-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen Kampsu-teemahanke Koulutus alahankkeille Leena Karjalainen 29.3.2017 Kampsu -teemahanke Missä olemme nyt: - Hallitus puoltanut rahoitusta 19 hankkeelle 9.2.2017 - Tuensiirtosopimukset allekirjoitettu -

Lisätiedot

17.11.2014. Myönnän hankkeen toteutukselle jatkoaikaa 31.1.2015 saakka.

17.11.2014. Myönnän hankkeen toteutukselle jatkoaikaa 31.1.2015 saakka. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto PÄÄTÖSLUETTELO 1/2 Maakuntajohtaja Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 13.10.2014 57 Asia Rahoituspäätös. Kaista kaikille -koordinaatiohanke (204/03/23/2014) Hakemus: Toteutusaika

Lisätiedot

Hanketoimijan maksatusopas Opas todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan kehittämishankkeen maksatuksiin

Hanketoimijan maksatusopas Opas todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan kehittämishankkeen maksatuksiin Hanketoimijan maksatusopas Opas todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan kehittämishankkeen maksatuksiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LAPE-ohjausryhmä

LAPE-ohjausryhmä LAPE-ohjausryhmä 10.10.2017 talousassistentti Elina Järvenpää Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kuntien omarahoitusosuus - Kun kuntien omarahoitusosuus lasketaan 0,40 / asukas, yhteissummaksi

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot