Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012"

Transkriptio

1 1/11 Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti

2 2/11 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi Hankkeen nimi ja hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Loppuaportti Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus Toimenpiteet Aikataulu Resurssit Toteutuksen organisaatio Kustannukset ja rahoitus Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) Toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit Hankkeen tulokset ja vaikutukset Esitykset jatkotoimenpiteiksi Allekirjoitukset ja päiväykset Liitteet... 11

3 3/11 1 Hankkeen toteuttajan nimi Hankkeen toteuttaja on Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry. Yhdistyksen osoite on Matarankatu 4, 3.krs, Jyväskylä. Yhteyshenkilönä on Anna Sarkkinen ( , 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen nimi on Turvaa tapahtumaan ja hankkeen numero Yhteenveto hankkeesta Turvaa tapahtumaan -hankkeen tavoitteena on helpottaa tapahtumien järjestämistä kylillä lisäämällä tapahtumien järjestämiseen vaadittavien koulutettujen ihmisten määrää Hankkeen toteutusaika on (jatkoaika hankkeelle myönnetty ) ja se saa Leader-rahoitusta JyväsRiihi ry:ltä ja Keski-Suomen ELY-keskukselta (EU-rahoitus). Hanke käynnistyi hankesuunnitelman mukaisesti Hankkeen ensimmäinen koulutus järjestettiin Kuikan kylätalolla helmikuussa Järjestetyssä koulutuksessa koulutettiin n. 30 järjestyksenvalvojaa. Toinen koulutus, ensiapu 1 järjestettiin lokakuussa kolmas, järjestyksenvalvojan kertauskurssi marraskuussa Maaliskuussa 2012 järjestettiin hankkeen neljäs ja viimeinen koulutus, ensiapu 2-kurssi. 4 Loppuaportti Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hankkeen tavoitteena on helpottaa tapahtumien järjestämistä kylillä lisäämällä tapahtumien järjestämiseen vaadittavien koulutettujen ihmisten määrää. Erilaiset asukas- ja kyläyhdistykset sekä muut pienet yhdistykset (mm. nuorisoseurat, liikuntaseurat) kamppailevat tapahtumanjärjestämiseen tarvittavien viranomaisvaatimusten kanssa. Pieniinkin tapahtumiin vaaditaan järjestysmiehiä sekä ensiapukoulutuksen käyneitä henkilöitä. Halukkaita koulutuksen käymiseen yhdistyksissä on, mutta suureksi ongelmaksi nousevat koulutusten korkeat hinnat pienelle toimijalle. Koulutuksen käyneitä ei aina löydy myöskään yhdistysten ulkopuolelta. Hankkeen tarkoitus: 1. Järjestää kaksi koulutuskokonaisuutta 2. Antaa yhdistys- ja asukastoimijoille mahdollisuus osallistua koulutuksiin alhaisemmilla kustannuksilla 3. Tukea paikallista yhdistystoimintaa lisäämällä alueella koulutuksen saaneiden toimijoiden määrää 4. Lisätä yhteisöllisyyttä.

4 4/ Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on järjestää kaksi koulutuskokonaisuutta, joista toinen keväällä 2011 ja toinen syksyllä Koulutusta järjestetään yhteensä noin 60 tuntia (n. 30 tuntia/kokonaisuus). Yksi kokonaisuus on järjestyksenvalvojakoulutus (32 tuntia). Toinen kokonaisuus koostuu kolmesta lyhyemmästä kokonaisuudesta, joita ovat Ensiapu1 -kurssi, Hygieniapassikoulutus ja järjestyksenvalvojan kertauskurssi. Mikäli kiinnostusta ilmenee, jonkin osakokonaisuuden tilalla voidaan järjestää vaihtoehtoisesti alkoholilainsäädännön tentti, hätäensiapukurssi tai Ensiapu 2-kurssi. Vaihtoehtoisesti toisen koulutuskokonaisuuden tilalla voidaan järjestää toinen järjestyksenvalvojakoulutus, mikäli laajemmassa selvityksessä tälle koulutukselle todetaan suurin tarve. Lisäksi tavoitteena on luoda osaamispankki yhdistystorin sivuille (www.yhdistystori.fi) alueista, joilla on tarjota koulutuksen käyneitä henkilöitä myös muille alueille. Tällainen koottu tieto helpottaa tapahtumien järjestämistä, jos omasta piiristä tarpeellisen koulutuksen suorittaneita henkilöitä ei löydy riittävästi. Osaamispankin avulla pyritään siihen, että hankkeen koulutuksen käyneistä hyötyvät mahdollisesti myös ne alueet, joissa koulutuksen käyneitä on vähemmän. Hyöty ei rajaudu vain hankkeen ajalle, vaan pidemmälle aikavälille. Järjestyksenvalvojakortti on voimassa viisi vuotta ja esimerkiksi hygieniapassi on tällä hetkellä voimassa jatkuvasti. Hankkeen tuloksia voidaan mitata koulutuksen käyneiden ihmisten määränä, sekä osaamispankkiin kirjattujen henkilöiden määränä. 4.2 Hankkeen toteutus Toimenpiteet Yleiset toimenpiteet vuonna 2010 Hanke käynnistyi hankesuunnitelman mukaisesti lokakuussa Toimenpiteet aloitettiin suoraan ensimmäisen koulutuksen, järjestyksenvalvojan peruskurssin järjestämisen selvittelyillä. Koulutus päätettiin pitää alkuvuodesta Vuoden 2010 puolella suunniteltiin hankkeen verkkosivu, kartoitettiin koulutusjärjestäjiä, lähetettiin tarjouspyynnöt mahdollisille kouluttajatahoille ja sovittiin alustavat koulutusajankohdat valitun järjestäjän kanssa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin neljälle alan toimijalle ja takaisin saatiin kolme tarjousta. Kokonaistaloudellisesti halvimmaksi Järjestyksenvalvojan peruskurssin järjestäjäksi valittiin Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi). Vuoden 2010 puolella hankkeessa tehtiin myös käytännön toimistotöitä hankehallinnointiin liittyen. Juuri hankeajan alussa yhdistys muutti uusiin toimitiloihin osoitteeseen Matarankatu 4, 3.krs. Muutto liittyi Jyväskylään syntyvän Kansalaistoiminnankeskuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Muutoista johtuen myös yhdistyksen vuokrakustannukset hankkeen aikana ovat vaihdelleet. Yleiset toimenpiteet vuonna 2011 Vuoden 2011 alussa järjestettiin hankkeen ensimmäinen koulutus. Järjestyksenvalvojan peruskurssi järjestettiin Kuikan kylätalolla. Koulutuksen toteuttajana toimi Keski-Suomen Liikunta ry ja yhteistyössä kahvituksen järjestämisessä toimi Kuikan Pienviljelijäin yhdistys. Koulutukseen osallistui lain sallima 30 henkilöä, joista 26 läpäisi järjestyksenvalvojakokeen hyväksyttävästi. Osallistujista 8 oli naisia ja 22 miehiä. Koulutuksen osallistujien lista liitteenä (2306Cind soveltuvin osin). Kuvia koulutuksesta liitteessä 2.

5 5/11 Vuoden 2011 alussa tehtiin myös alustavia selvityksiä myös järjestyksenvalvojan kertauskurssin järjestämiseksi kevään aikana. Kurssia ei kuitenkaan järjestetty vielä keväällä 2011 vaan sen toteuttaminen siirtyi aikataulujen vuoksi syksylle Kati Kankainen palasi äitiyslomalta Paula Taimisen jäädessä näin pois hankkeen toisen koordinaattorin paikalta. Koordinaattorit osallistuivat JyväsRiihen hanketreffeille yhdessä yhdistyksen silloisen harjoittelija, Tiina Rossin kanssa. Hankkeen ensimmäinen maksatus haettiin syyskuussa Kesän ja syksyn 2011 aikana tehtiin selvityksiä ensiapukoulutuksen ja hygieniapassikoulutuksen järjestämisestä. Ensiapukoulutuksen ja järjestyksenvalvojan kertauskurssin järjestämisestä laadittiin elokuussa tarjouspyyntö löydetyille koulutusta tarjoaville toimijoille. Ensiapu 1 -koulutus järjestettiin Jyväskylän aikuisopiston kautta Laukaassa ja Järjestyksenvalvojan kertauskurssi Keski-Suomen liikunnan toimesta Vesangassa EA1-koulutus (16h) järjestettiin keskiviikkona klo ja perjantaina klo Laukaan seurakuntakodilla sekä lauantaina klo 9-17 Hotelli Vuolakkeessa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan koulutus oli tarkoitus järjestää Laukaan kirjastolla, mutta kirjaston remontin viivästymisen vuoksi koulutus oli siirrettävä viikon varoitusajalla uusiin tiloihin. Tilat olivat kuitenkin tarkoitukseen hyvin sopivat. EA1 -koulutukseen osallistui 7 henkilöä, joista kaikki olivat naisia. Yhdistyksen koordinaattorit hankkivat myös itselleen EA1-pätevyyden osallistuen samalla myös koulutuksen käytännön järjestelyiden hoitamiseen koulutuspäivien aikana. Koulutuksen sallittu osallistujamäärä olisi ollut 15 henkilöä. Pieni osallistujamäärä osoittautui lopulta kurssin kannalta paremmaksi käytännön harjoitusten suuremman määrän vuoksi, osallistujat saivat normaalia enemmän harjoitteluaikaa. Lisäksi koulutuksessa käytiin läpi hieman enemmän asioita kuin perinteisessä EA1- koulutuksessa. Koulutuksen osallistujien lista liitteenä (2306Cind soveltuvin osin). Kuvia koulutuksesta liitteessä 4. Järjestyksenvalvojan kertauskurssi järjestettiin lauantaina klo 9-17 Vesangan kylätalo Rientolassa. Koulutukseen osallistui 19 henkilöä lain sallimasta 20:sta, osallistujista 15 oli miehiä ja 4 naisia. Koulutuksen osallistujien lista liitteenä (2306Cind soveltuvin osin). Kuvia koulutuksesta liitteessä 4. Vuoden 2011 lopussa aloitettiin suunnittelemaan vielä yhtä järjestettävää koulutusta. Alkuperäisenä tarkoituksena hankkeessa oli järjestää hygieniapassikoulutus. Kävi kuitenkin ilmi, että eri tukimuotojen pohjalta vastaavanlaisia koulutuksia hankealueella oli tarjolla jo toisen järjestäjän kautta. Näin muiden koulutusten katsottiin palvelevan paremmin alueen toimijoiden tarpeita. Vuoden lopussa alettiin selvittämään hintoja EA2-kurssin järjestämisestä. Yleiset toimenpiteet vuonna 2012 Vuoden 2012 alussa suunniteltiin järjestettäväksi vielä yksi koulutus. Viimeisenä koulutuksena järjestettiin EA2-koulutus (16h). Kouluttajan aikataulujen vuoksi (koulutus järjestettiin kahtena eri lauantaina maaliskuussa) hankkeelle haettiin jatkoaikaa huhtikuun 2012 loppuun. EA1-koulutus (16h) järjestettiin Tmi SirKopalin puolesta lauantaina 24. ja klo 9-17 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Koulutus järjestettiin näissä tiloissa kouluttajan toivomuksesta. Tiloissa oli tarjolla hyvin erilaisia harjoituspaikkoja sekä suojaisa sisäpiha ulkoharjoituksia varten. Koulutukseen ilmoittautui 10 henkilöä ja EA2-pätevyyden suoritti 8 osallistujaa. Yksi osallistuja suoritti hätäensiapu (8h) pätevyyden jouduttuaan sairauden vuoksi jäämään pois toiselta koulutuskerralta. Yksi osallistuja perui tulonsa. Yhdistyksen koordinaattorit hankkivat myös itselleen EA2- pätevyyden osallistuen samalla myös koulutuksen käytännön järjestelyiden hoitamiseen koulutuspäivien aikana. Koulutuksen osallistujien lista liitteenä (2306Cind soveltuvin osin). Kuvia koulutuksesta liitteessä 4.

6 6/11 Huhtikuussa 2012 Maaseutuviraston ylitarkastaja Kimmo Hintikka suoritti hankkeen ensimmäisen maksatuksen tarkastuksen. Tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa hankkeen toiminnassa. Tiedotus Hankeen etenemisestä lähetettiin Jyväskylän seudun viestimille hankkeen aikana neljä tiedotetta: Edullinen järjestyksenvalvojakoulutus yhdistystoimijoille helmikuussa, Turvaa tapahtumaan -hanke järjestää Ensiapu 1 -koulutuksen lokakuussa, Päivitä järjestyksenvalvojakorttisi edullisesti - koulutus yhdistystoimijoille ja Turvaa tapahtumaan - hanke järjestää Ensiapu 2-koulutuksen maaliskuussa. Mediaseuranta on esitetty liitteenä 5. Lisäksi koulutuksista julkaistiin yhteensä kuusi lehti-ilmoitusta, Jyväskylän kaupunkilehdessä, Paikallisuutisissa ja Laukaa-Konnevesi-lehdessä. Tiedottamisessa hyödynnettiin paljon sähköisiä viestintäkanavia: yhdistyksen sähköpostilistoilla lähetettiin koulutustietoa muiden tiedotteiden yhteydessä sekä erikseen. Lisäksi koulutuksesta tiedotettiin JyväsRiihi ry:n tiedotteissa sekä JAPA ry:n nettisivuilla ja Yhdistystori.fi -palvelussa Aikataulu Hanke eteni lähes hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Ensimmäinen koulutus järjestettiin hankesuunnitelman mukaisesti keväällä Toinen koulutuskokonaisuus järjestettiin suurimmaksi osaksi vuoden 2011 puolella yhden osion (EA2) siirryttyä vuoden 2012 puolelle. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 1 kuukausi johtuen viimeisen koulutuksen sijoittumisesta aivan alkuperäisen päättymisajan päälle. Yhdistystori.fi -palvelun hyötykäyttöä ei vielä hankekauden aikana tapahtunut muun kuin tiedottamisen kannalta Resurssit JAPA ry:ssä hankkeen työntekijöinä toimivat koordinaattorit Kati Kankainen ja Anna Sarkkinen. Kati Kankaisen äitiysloman sijaisena toimi Paula Taiminen ajalla ja Työaikaa hankkeeseen käytettiin hankkeen aikana 3,5 kuukautta (Sarkkinen 2,5 kk, Kankainen 0,75 kk ja Taiminen 0,25 kk). Todellisuudessa hankkeen työntekijöiden todellinen työtuntimäärä on kirjattua suurempi, sillä hankkeen juoksevia työtehtäviä (esimerkiksi hankkeeseen liittyviin sähköposteihin ja puheluihin vastaamista) hoidettiin työpäivän aikana usein muiden työtehtävien ohessa, eikä tällaisia yksittäisiä työtehtäviä ole erikseen kirjattu työaikakirjanpitoon. Lisäksi hankkeeseen käyttivät työaikaansa JAPA ry:n harjoittelijat Johanna Hakkarainen ( ja ), Tiina Rossi ( ), Anna-Kaisa Tupala ( ) ja Anna Maria Saari ( ). Heille ei kuitenkaan maksettu palkkaa hankkeen rahoituksesta Toteutuksen organisaatio Hankkeen toteuttaja JAPA ry (Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda) on jyväskyläläinen kestävää kehitystä asukaslähtöisesti edistävä yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 2001 jyväskyläläisten asukasyhdistysten aloitteesta. Yhdistyksen toiminnalle on myönnetty Jyväskylän kaupunginhallituksen valtuutus. Toimintaan kuuluu erilaisten käytännönläheisten ja asukaslähtöisten kestävää kehitystä edistävien projektien, tapahtumien ja hankkeiden toteuttaminen. Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta ja aiemmin toteutetuista hankkeista löytyy osoitteesta Hankkeen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet JAPA ry:n koordinaattorit. Hankehakemuksen yhteydessä keväällä 2010 on toimitettu dokumentit nimenkirjoitusoikeuksista, kummallakin koordinaattorilla on oikeus allekirjoittaa yhdistyksen toimintaan liittyviä dokumentteja

7 7/11 yksin. Lisäksi koordinaattori Kati Kankaisella (ja hänen äitiyslomansa ajan Paula Taimisella) on oikeus hyväksyä yhdistyksen kustannuksia 100 euroon saakka myös käynnissä olevien hankkeiden osalta. Yli 100 euron laskut allekirjoittaa joko yhdistyksen puheenjohtaja Anna-Maija Tuuliainen (alk. v. 2012, v Elina Linnove) tai yhdistyksen rahaliikenteen seuraaja Raimo Seppänen. Laskujen maksun suorittaa koordinaattori Anna Sarkkinen Kustannukset ja rahoitus Loppuraportin yhteydessä esitetyn maksatuskauden kustannukset Hankkeen toteutuneet kustannukset raportointijaksolla olivat yhteensä ,88 euroa (Liite 1. Tuloslaskelma). Suurin yksittäinen kustannuslaji syntyi hankkeen työntekijöiden palkkauksesta. Kustannuksia syntyi paljon koulutusten järjestämisestä. Kulut syntyivät kouluttajakustannuksista, tilavuokrista, ilmoituskuluista sekä kahvituksista. Toimitilavuokria jyvitettiin suhteessa toimistotyöskentelyssä käytettyyn aikaan. Kustannuksia syntyi eniten ensiapukurssien ja järjestyksenvalvojan kertauskurssin järjestämisestä. Raportointijaksolla hankkeelle ei jyvitetty kustannuksia käytetyistä toimistotarvikkeista puhelin- ja internet-kuluista ja postitus-, kopiointi- ja painatuskuluista. Kopiointi- ja painatuskuluja syntyi ostopalveluiden puolelle hankkeen tulostusten ja kopioinnin hoitamisesta hankkeen erillisen tulostuskoodin kautta toimitilojen yhteistulostimen kautta. Taulukko 1. Kustannukset Palkat ja sivukulut 8 077,29 Yhteensä 8 077,29 Ostopalvelut, palkkiot ja sivukulut Markkinointi ja tiedotus esim. ilmoituskulut, tiedotusmateriaali 409,07 Taloushallintokulut kirjanpito, palkanlasku 210,55 Kopiointi- ja painatuskulut ostopalveluina hankittavat kopiointi- ja painatuskulut 101,53 Koulutuskulut 3 573,72 Yhteensä 4 294,87 Matkakulut Yhteensä 129,56 Vuokrat Toimitilat 8,16 eur/m2/kk, toimitila 30,5 m2 251,80 Kokous- yms. tilojen vuokrat 362,49 Yhteensä 614,29 Muut kustannukset Toimistotarvikkeet 0 Postitus, kopiointi ja painatuskulut 0 Puhelin- ja Internet-kulut 0 Tarjoilukulut koulutusten kahvituskulut 226,87 Yhteensä 226,87 YHTEENSÄ ,88 KULUT YHTEENSÄ ,88 Hankkeen saama rahoitus on 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kustannusten jakoperusteet selviävät seuraavasta taulukosta. Koska raportointikaudelle hyväksyttäviä kustannuksia on

8 8/11 jäljellä 9 709,04 euroa (rahoituspäätös , 7 022,96 euroa), rahoitussuunnitelmassa haetaan toimintaryhmältä rahoitusta vain tästä summasta, ei todellisten kustannusten mukaan (13 342,88euroa). Tällöin haettavaksi tukiosuudeksi jää 7 281,78 euroa. Kustannusten jakoperusteet selviävät seuraavasta taulukosta. Taulukko 2. Rahoitussuunnitelma Kulut yhteensä 9 709,04 Toimintaryhmältä haettava rahoitus 75 % kokonaiskustannuksista Haettu tukiosuus yhteensä 7 281,78 Yksityinen rahoitus Rahallinen osuus 2 427,26 JAPA ry:n omavastuuosuus on saatu kokoon yhdistyksen toteuttamien ympäristökasvatus- ja jäteneuvontakampanjoiden tuotoilla. Näiden tuottojen ylijäämää on hankesuunnitelman mukaisesti käytetty omavastuuosuuden kattamiseksi. Lisäksi omavastuuosuutta katettiin hankesuunnitelman mukaisesti osallistujilta perityllä pienellä koulutusmaksulla. Nämä koulutusmaksut näkyvät hankkeen tuloslaskelmassa kustannuspaikalla osallistumismaksut. Hankkeen kirjanpitäjänä raportointikaudella toimi Sari Nieminen (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n tilitoimistosta). Hankkeen kokonaiskustannukset Koko hankkeen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä ,84 euroa (Taulukko 6). Hankkeen kirjanpitäjän allekirjoittamat tuloslaskelmat vuosille 2011 ja 2012 on myös esitetty liitteenä 1. Kirjanpitäjän allekirjoittama tuloslaskelma ensimmäiselle maksatuskaudelle (2010 ja 2011) on esitetty edellisen maksatushakemuksen yhteydessä. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat likimain arvioidun mukaiset ylittyen 3 634,34 euroa budjetista. Eniten ylitystä syntyi henkilöstökustannuksista. Nämä ylitykset johtuivat hankkeen työntekijöiden vuoden 2012 alusta voimaan tulleista palkankorotuksista sekä hankkeelle arvioidun työmäärän kasvusta etenkin hankkeen loppuvaiheessa. Viimeisen koulutuksen ajoittuminen aivan hankekauden loppuun nosti kustannuksia etenkin vuoden 2012 puolella. Näiden lisäksi kustannukset ylittyivät markkinointi- ja tiedotuskuluissa, koulutuskuluissa, tarjoilukuluissa sekä minimaalisesti kopiointi- ja painatuskuluissa. Tarjoilukuluja syntyi koulutuspäivien märän vuoksi arvioitua enemmän, sillä koulutukset katsottiin tarpeellisimmaksi järjestää useampana päivänä parin pitkän päivän sijaan (mm. EA-koulutukset). Kaikissa muissa kululajeissa kustannukset puolestaan alittuivat. Varsinkin koulutustilojen vuokrissa ja matkakuluissa kustannuksia syntyi budjetoitua vähemmän. EA -koulutuksen järjestäminen Tourulassa kouluttajan toivomuksesta vähensi näitä kuluja, sillä hanke sai käyttää toimitilojensa koulutustiloja ilmaiseksi eikä matkakuluja työntekijöille syntynyt. Toimistotarvikkeita hankkeelle ei jyvitetty lainkaan, sillä hankkeen tulostukset hoidettiin toimitilojen toimijoiden yhteistulostimella hankkeelle erillisenä luodun tulostuskoodin kautta, yhteisen kopiokoneen käytön hintaan sisältyy muste sekä paperi. Muita perinteisiä toimistotarvikkeita yhdistyksellä oli hankkeen aikana riittävästi, eikä hankkeelle katsottu tarpeelliseksi hankkia esimerkiksi erillisiä kyniä, vihkoja tms. Yhteisen monitoimilaitteen käytön vuoksi yleisiä kopiointi- ja tulostuskustannuksia ei syntynyt. Postikuluja ei syntynyt, sillä hankkeella ei ollut tarvetta muutamaa kirjettä suurempaan postimäärään raporttien toimittamisen tapahduttua henkilökohtaisesti. Puhelin- ja internetkuluja ei hankkeelle ollut tarpeellista jyvittää niiden todentamisen vaikeuden takia. Hankkeen työntekijät käyttivät yhdistyksen puhelimia sekä verkkoa, hankkeen osuuden todentaminen tämän vuoksi olisi ollut hyvin hankalaa.

9 9/11 Kululajikohtaisista muutoksista ei ilmoitettu ELY-keskuksen siirryttyä lokakuussa 2010 käytäntöön seurata kustannuksia kokonaistasolla, ei kululajikohtaisesti. Taulukko 6. Hankkeen kokonaiskustannukset koko hanke budjetti erotus Palkat ja sivukulut Palkat Sivukulut 1 904, ,95 Yhteensä ,95 Ostopalvelut, palkkiot ja sivukulut Markkinointi ja tiedotus esim. ilmoituskulut, tiedotusmateriaali 965, ,61 Taloushallintokulut kirjanpito, palkanlasku 288, ,45 Kopiointi ja painatuskulut ostopalveluna hankittavat kopiointi- ja painatuskulut 101, ,53 Koulutuskulut Koulutukset 6184, ,92 Yhteensä 7540, ,61 Matkakulut 190, ,14 Yhteensä 190, ,14 Vuokrat Toimitilat 8,16 eur/m2/kk, toimitila 30,5 m2 466,46 577,50 111,04 Kokous yms. tilojen vuokrat 587, ,51 Yhteensä 1053, ,50 723,55 Muut kustannukset Toimistotarvikkeet Postitus, kopiointi ja painatuskulut Puhelin- ja Internet-kulut Tarjoilukulut koulutusten kahvituskulut 689, ,47 Yhteensä 689, ,34 YHTEENSÄ , , ,34 KULUT YHTEENSÄ , , ,34 Taulukko poikkeaa kirjausten suhteen allekirjoitetusta kirjanpitoraportista johtuen yhdistyksen tilikartan erilaisuudesta verrattuna hankkeen budjetin rakenteeseen. Yhdistyksen kirjanpidossa mm. kaikki koulutuksiin liittyvät kustannukset pyritään kirjaamaan koulutuskulujen alle, mutta tässä taulukoinnissa ne on eritelty esi. vuokriin ja tarjoilukuluihin. Hankkeen kirjanpitäjänä koko hankkeen ajan toimi Sari Nieminen (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n tilitoimistosta) Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) Hankkeella ei ole virallista ohjausryhmää. Hankeen koordinaattorit ovat raportoineet hankkeen etenemisestä JAPA ry:n hallituksen kokouksissa. Hankkeen aikana on tehty vaadittavat vuosiraportoinnit, indikaattorilomakkeet sekä yksi maksatushakemus ( ).

10 10/ Toteutusoletukset ja riskit Riskeinä hankkeen toiminnoille voidaan lukea koulutukseen osallistujien mahdollinen vähyys. Riskinä tämä olisi hanketoimijalle taloudellinen koulutusten kustannusten ollessa koulutus-, ei henkilömääräperusteisia. Riskeihin voidaan lukea myös se, etteivät koulutuksiin osallistuneet käytä saamiaan erikoistaitoja oman kylänsä hyväksi, toisaalta jo koulutuksen käyneiden määrän lisääntyminen lisää yleistä turvallisuutta tapahtumissa, joihin koulutetut osallistuvat myös sivullisina. 4.3 Yhteistyökumppanit Hankkeen aikana hankkeen työntekijät ovat tehneet yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tärkeimpiä hankkeen toimintaan liittyviä yhteistyökumppaneita ovat olleet Järjestyksenvalvojan peruskurssin ja kertauskurssin järjestänyt Keski-Suomen Liikunta ry, tilat ensimmäisen kurssin järjestämiseen tarjonnut Kuikan Pienviljelijäinyhdistys ja toisen kurssitilan tarjonnut Vesangan kyläyhdistys. Ensiapukurssiin liittyviä yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän aikuisopisto sekä Sirkka Laitinen (Tmi SirKopal) kurssin järjestäjinä sekä Laukaan seurakunta, Hotelli Vuolake ja Kansalaistoiminnankeskus Matara koulutuspaikkoina. Lisäksi yhteistyökumppaneita olivat hankealueen asukkaat osallistuessaan koulutuksiin ja levittäessään tietoa tarjolla olevista mahdollisuuksista. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Koulutusta järjestettiin hankkeen aikana yhteensä 72 tuntia, mikä on hieman suurempi määrä kuin suunniteltu. Lisääntynyt tuntimäärä johtuu hygieniapassikoulutuksen muuttamisesta ensiapu 2- koulutukseksi. Hankkeen tuloksena on koulutettujen järjestyksenvalvojien sekä ensiaputaitoisten määrä. Liki kaikki järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen käyneet (26/30) läpäisivät koulutuksen kokeen, lisäksi kertauskoulutuksen kävi 19, EA1-koulutuksen 7 henkeä ja EA2-koulutuksen 8 henkeä. Lisäksi yksi henkilö suoritti hätäensiapukoulutuksen. Koulutettujen järjestyksenvalvojien määrä lisää osallistujien taustayhteisöjen ja asuinalueen mahdollisuutta tapahtumajärjestämiseen. Esimerkiksi Jyväskylän Kuikassa sijaitsevaa Kuikan lavaa pyörittää paikallinen pienviljelijäinyhdistys, joka koulutuksen kautta sai tanssilavatoimintaansa varten uusia vapaaehtoisia järjestyksenvalvojia. Lisäksi ensiaputaitoisten määrän lisääntyminen lisää turvallisuutta myös yleisellä tasolla, sillä taidot ovat hyödyllisiä myös muussa kuin yhdistystoiminnassa. Ensiapukursseille osallistui ihmisiä mm. kyläseuroista, melontayhdistyksestä ja MLL paikallisosastosta (Tikkakoski). Osallistuneet ovat kartuttaneet koulutuksissa taitoja, jotka voivat olla tarpeen yhdistyksen normaalissa toiminnassa (esim. lasten elvytys MLL tapahtumassa, murtuneen jalan hoito melontaretkellä jne.). Hankesuunnitelmassa esitetty yhdistystori.fi -palvelun hyötykäyttö ei toteutunut vielä hankeaikana. aiheesta on keskusteltu palveluntarjoajan kanssa. Hankeaikana ei päästy selvyyteen mikä olisi paras keino palvelun käytölle ilman, että yksityiset henkilöt tulisivat esille sivustolla. Koulutukseen jäseniään lähettäneet yhdistykset eivät vielä olleet kiinnostuneita markkinoimaan osaavaa jäsenistöään johtuen todennäköisesti siitä, että yhdistyksillä on paljon omia tapahtumia, joissa kyseisenlaisia taitoja tarvitaan, eikä vapaaehtoisia haluta kuormittaa liikaa. 5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi Yhdistysten tapahtumanjärjestämiseen liittyviä kysymyksiä tullaan ratkomaan edelleen myös hankeajan päätyttyä. Yhdistystori.fi -palvelun hyötykäytön suunnittelua tulee jatkaa. Tapahtuman järjestämiseen tarvittavien lupien omaavia ihmisiä täytyisi pystyä markkinoimaan tällaisen palvelun avulla tavalla, jolla henkilöllisyys ei paljastu yleisessä palvelussa. Kyseisenlaista kehittämistä

11 11/11 hankkeen päätyttyä tulisi jatkaa. Yhdistyksille voisi jatkossa kehittää tapaa hankkia ns. sponsoreita vastaamaan osasta esim. järjestyksenvalvojakoulutuksen maksuista. Maksut ovat edelleen hyvin korkeat maksettaviksi yhdistysten budjeteista sekä yksityisen henkilön varoista. 6 Allekirjoitukset ja päiväykset Jyväskylässä Anna Sarkkinen Koordinaattori JAPA ry 7 Liitteet 1. Tuloslaskelmat o Maksatuskausi o Koko hanke o Kirjanpitäjän allekirjoittamat tuloslaskelmat 2011 ja 2012 sekä pääkirjaotteet o Tositteet (sis. matkalaskut, Lnro 2320L) o Tiliotteet maksatuskaudelta 2011 ja Työaikakirjanpidot (Lnro 2323L) maksatuskaudelta 3. Kustannuksiin vaikuttavia sopimuksia 4. Valokuvia hankkeen toiminnasta 5. Mediaseuranta o Tiedote ( , toimitettu vuosiraportin 2011 yhteydessä) o Mediaseuranta ja ilmoitukset o Ote hankkeen verkkosivuilta 6. Kilpailutusasiakirjat (lähetetty tarjouspyyntö ja kirjalliset vastaukset) 7. Koulutusten osallistujalistat maksatuskauden ajalta (kopiot) 8. Indikaattorilomake (2306Cind)

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen

KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille Leena Karjalainen 7.4.2016 Kimpsu -teemahanke Missä olemme nyt: - Alahankkeiden hakemukset jätetty 30.11. 2015 mennessä - Hallitus puoltanut rahoitusta 14 hankkeelle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankekoulutus ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankekoulutus ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankekoulutus ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille 14.1.2016 Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 26.2.2016 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Maksatus. Maaseuturahaston hankekoulutus (flat rate)

Maksatus. Maaseuturahaston hankekoulutus (flat rate) Maksatus Maaseuturahaston hankekoulutus (flat rate) 14.1.2016 Maksuhakemus Maksua haetaan Maaseutuviraston ylläpitämässä sähköisessä verkkopalvelussa (Hyrrä) Voidaan hakea myös kehittämishanketuen maksuhakemuslomakkeella

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Yhdistystiedote 2/2016

Yhdistystiedote 2/2016 Yhdistystiedote 2/2016 Tärkeimmät: Jäsenjärjestöavustuksen raportointi 31.3. mennessä Uutta henkilökuntaa toimistolle Liiton kevätkokous järjestetään 9.4.2016 Iiris-keskuksessa Tässä yhdistystiedotteessa

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä RAY:n avustusta/rahoitusta saavia yhdistyksiä / säätiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g...r :01!.. Dnro..g.../.. /.r /

Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g...r :01!.. Dnro..g.../.. /.r / Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g....r :01!.. Dnro..g.../.. /.r / Savonlinnan Seudun Nuorisotoimi wan Tuki r,y. Pappilankatu 3 57100 SAVONLINNA p.044-5715890 nutu n,verkkosaari.net www.verkkosaari.net

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Hanketoimijan maksatusopas Opas todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan kehittämishankkeen maksatuksiin

Hanketoimijan maksatusopas Opas todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan kehittämishankkeen maksatuksiin Hanketoimijan maksatusopas Opas todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan kehittämishankkeen maksatuksiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Elinvoimavaliokunta 6 01.03.2016 Kunnanhallitus 88 14.03.2016 Valtuusto 21 29.03.2016 LEADER HANKKEEN ANTOLAINA / KEMPELEEN NUORISOSEURA RY / MÄÄRÄRAHAN MUUTOS 694/02.05.01/2015 ELIVK 6 Valmistelija kehitysjohtaja

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle.

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle. 3/2016 Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 9.02 2. Kaupungin tervehdys

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä 2.2.2017 Elina Sillanpää Yleistä Raportointi mahdollista, kun hanke on saanut tukipäätöksen Valmistautuminen raportointiin hyvissä ajoin Maksatushakemusluonnosta

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Maksatus maaseuturahastossa Helena Seppälä

Maksatus maaseuturahastossa Helena Seppälä Maksatus maaseuturahastossa 22.2.2017 Helena Seppälä Yleistä maksatukseen liittyvistä asioita Noudatetaan hankesuunnitelmaa, hyväksyttyä kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa eli haettavien kustannusten

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2016 VANHUSNEUVOSTO AIKA 18.01.2016 klo 15.00 PAIKKA Tuuliakoti, 3.kerros VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija, poissa Grönberg Heleena Koskinen

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 27.5.2014 CIMO 1 Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot