Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita."

Transkriptio

1 Oulun kauppakamari Toimintasuunnitelma (6) N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamarin tavoitteena on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Oulun läänin (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) alueen elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi. Kaikkea toimintaa ohjaavina arvoina ovat: Vapaan kilpailun periaate Jäsenlähtöisyys ja Pohjoisuus Osaaminen Yhteistyö Yhteenveto toiminnasta v.2015 Oulun kauppakamari toimii osana kauppakamarijärjestöä omalla toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, valvoen jäsenistön yhteisiä etuja sekä tarjoten koulutus- ja kehittämispalveluita. Vuoden 2015 toiminta painottuu edunvalvonnalliseen työhön, jossa tavoitteena on vaikuttaa ja seurata tulevan hallitusohjelman toteuttamista siten, että se tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kilpailukyvyn parantamiseksi, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi sekä julkishallinnon tehostamiseksi. Alueellisen toiminnan painopisteinä ovat yksityisen sektorin palveluiden kasvattaminen, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, energiaomavaraisuuden lisääminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen sekä tuottavuuden parantuminen edistämällä digitalisaatiota. Omaa toimintaa vahvistetaan keskittymällä vaikuttamisen kannalta oleellisiin toimintoihin, aktiivisella osallistumisella julkiseen keskusteluun, yhteistyöverkoston hyödyntämisellä, tiivistämällä vuorovaikutusta jäsenistön kanssa valiokuntatyöskentelyssä sekä tuottamalla jäsenistölle palveluita niiden tarpeiden mukaisesti. Toimiston työkalut päivitetään ajantasalle.

2 Oulun kauppakamari Toimintasuunnitelma (6) Edunvalvonnan tavoitteet v Julkisen sektorin tehostaminen: yksityisten paikallisten palveluiden osuuden kasvattaminen. 2. Sääntelyn keventäminen: Sääntelyn keventäminen ja lupahallinnon nopeuttaminen. 3. Liikenne sujuvoittaminen: Sujuva liikenne ja väylien ylläpito kaupan, teollisuuden ja matkailun tarpeisiin. 4. Energiaomavaraisuuden parantaminen: Kotimaisen energiatuotannon lisääminen. Toiminnalliset painopisteet v Kasvu ja kansainvälistyminen Kasvu Open ja Team Finland. Kasvun ja kansainvälistymisen rahoitusjärjestelyt. 2. Energiaomavaraisuus ja luonnonvarat Kotimaisen energiatuotannon lisääminen. Luonnonvarojen hyödyntäminen. 3. Tuottavuus ja kilpailukyky Sähköinen liiketoiminta ja ICT:n mahdollisuudet eri toimialoilla ja julkishallinnossa. Internet of things (IoT) ja teollinen internet. Tehtävät ja toimintamallit Kauppakamarin tehtävinä on: edistää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta, valvoo toiminta-alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa, tekee edellä mainittuja asioita koskevia aloitteita ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa, harjoittaa yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Kauppakamarin julkisena tehtävänä on lisäksi: tilintarkastuslaissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä ja valvoa tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä sekä vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja. suorittaa muut kauppakamarilaissa mainitut tehtävät

3 Oulun kauppakamari Toimintasuunnitelma (6) Toiminta v Edunvalvonta Edunvalvonnan tavoitteena on vaikuttaa tulevaan hallitusohjelmaan sekä edistää jatkuvasti yritysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on vaikuttaa tulevaan hallitusohjelmaan sekä edistää jatkuvasti yritysten toimintaedellytyksiä: Lisätä yksityisen sektorin osuutta julkisten palveluiden tuottamisessa Pyrkiä sääntelyn keventämiseen Huolehtia riittävistä väylien kunnostuksista ja ylläpidosta teollisuuden kaupan ja matkailun tarpeisiin Tukea kotimaisen energiatuotannon lisäämistä. Vaikuttamistoimenpiteinä kauppakamari: Järjestää tapaamisia keskeisten poliittisten toimijoiden kanssa alueella, mm. puolueiden piiritoimistot, kansanedustajaehdokkaat ja vaalien jälkeen alueen kansanedustajaehdokkaiden tapaamiset. Tekee aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa: kuntien päättäjät, ELY/AVI, maakuntaliitot ja yrittäjäjärjestöt sekä seudullisten yrityspalveluiden toimijoiden kanssa yrityslähtöisen elinkeinopolitiikan vahvistamiseksi. Informoi ja sitouttaa valiokunnat edunvalvonnallisten tavoitteiden edistämiseen. Osallistuu julkiseen keskusteluun ja laatii lausuntoja julkishallinnon toimijoille. Tärkeimmät toimijat hallituksen puheenjohtajisto ml. Alueosastot ja valiokunnista erityisesti Laki- ja vero-, Palvelu- ja aluerakenne-, Kauppa- ja logistiikkavaliokunnat. 2. Kasvu ja kansainvälistyminen Uusia työpaikkoja syntyy kasvuyrityksiin. Kasvuyrityksiä voi olla kaikilla toimialoilla ja kaikenikäisiä. Kansainvälistymisellä on merkittävä vaikutus myös vientitulojen kasvattamisessa. Tavoitteita Pohjoisten mahdollisuuksien hyödyntäminen yhteistyössä mm. Barentskeskuksen ja Thule-instituutin kanssa. Palveluviennin lisääminen. Kasvun ja kansainvälistymisen rahoituksen riittävyyden edistäminen. Matkailun ja kansainvälisten matkailijavirtojen kasvun edistäminen; toimialan markkinointi, kauppojen aukioloajat, työvoiman saatavuus jne. Liikenneyhteyksien kehittämisen varmistaminen ml. tietoliikenneyhteydet. Rikkidirektiivin vaikutusten kompensointi tehokkaamman meriliikenteen avulla, kuljetustukilain kehittäminen.

4 Oulun kauppakamari Toimintasuunnitelma (6) Tekee aktiivista yhteistyötä seudullisten yrityspalveluiden kanssa mm. kanavien avaamisessa ja vierailijadelegaatioiden järjestelyissä. Osallistuu valtakunnalliseen Kasvu Open-tapahtumaan alueellaan. Panostaa Team Finland toimintaan ja sen ohjaamiseen sekä hyödyntää kauppakamariverkostoa (ICC) vienninedistämisessä. Tukee ja neuvoo kasvuyritysten rahoitusten saamista yhteistyössä pääomasijoittajien ja muiden rahoittajien kanssa. Edistää yritysten kansainvälistymistiedon ja markkinatiedon järjestämistä, Pyrkii vaikuttamaan elinkeinoelämälle tärkeiden liikenneväylien kunnostamiseksi ja ylläpitämiseksi muistuttaen liikenneväylien lisäksi tietoliikenneverkon merkityksestä. Keskeisessä roolissa on uusi Kasvu- ja kansainvälistymis- sekä Teollisuus-, Tietoteollisuus-, Matkailu- sekä Kauppa- ja logistiikkavaliokunnat. 3. Energiaomavaraisuus ja luonnonvarat Kotimaisen energiatuotannon lisääminen parantaa huoltovarmuuden lisäksi kauppatasetta sekä lisää työllisyyttä. Luonnonvarat ovat merkittävä mahdollisuus luoda uutta yritystoimintaan Pohjois-Suomeen. Tavoitteita Kaikkien kotimaisten energiamuotojen, lähienergian ja luonnonvarojen hyödyntämisen lisääminen. Maakunnallisten energiastrategioiden valmisteluun vaikuttaminen. Metsäteollisuuden jatkojalostuksen edistäminen ja metsien talouskäytön lisääminen. Koskiensuojelulain muuttaminen vesivoiman lisäämisen mahdollistamiseksi. Kaivannais- ja energiateollisuuden lupaprosessien sujuvoittaminen. Osallistuu Pohjois-Pohjanmaan energianeuvottelukunnan toimintaan, joka seuraa ja edistää energia-alan kehitystä maakunnassa. Järjestää 4 kertaa vuodessa Pohjois-Suomelle tärkeiden suurhankkeiden toimintaa esittelevät ajankohtaiset. Pyrkii vaikuttamaan sääntelyn keventämiseen ja lupakäsittelyiden nopeuttamiseen. Osallistuu julkiseen keskusteluun tiedotusvälineiden ja alan tilaisuuksien kautta. Tekee lausuntoja ja kiirehtimispyyntöjä lupaprosesseihin. Tarjoaa alueen toimijoille yhteisen yritystietopankin: Päävastuu Ydinvoimavaliokunnalla ja tukena Teollisuusvaliokunta ja Ympäristöjaosto.

5 Oulun kauppakamari Toimintasuunnitelma (6) 4. Tuottavuus ja kilpailukyky Merkittävä osa tuottavuuden syntyy teknologian hyödyntämisestä sähköisessä liiketoiminnassa ja toimintamallinen digitalisaatiolla. Myös julkishallinnon tehokkuutta voidaan parantaa sähköisten asiointipalveluiden avulla. Tavoitteita Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen digitalisaation avulla. ICT-hyödyntämismahdollisuuksien levittäminen eri toimialoille. Julkisen tukirahoituksen ohjaaminen aitoihin yrityshankkeisiin. Yritysvaikutusten arviointi ja huomiointi julkisen sektorin päätöksissä mm. kaavoitus, hankinnat jne. Yksityisen sektorin palveluiden lisääminen. Koulutuksen ja koulujärjestelmän yritysfokuksen parantaminen. Osaavan henkilöstön saannin varmistaminen. Edistää hyvien käytäntöjen levittämistä niin yritystoiminnassa kuin julkishallinnossa järjestämällä digitalisaatiota ja sähköistä liiketoimintaa käsitteleviä tilaisuuksia. Vaikuttaa julkisten rahoitusmahdollisuuksien ohjaamiseksi digitalisaatiota edistäviin yritystukiin ja yrityslähtöisiin hankkeisiin. Osallistuu julkishallinnon ohjausryhmätyöskentelyyn. Osallistuu keskuskauppakamarin järjestämän Digitaalisen Polku ohjelman toteuttamiseen alueellaan, Päärooleissa ovat Tietoteollisuus-, Teollisuus- sekä Palvelu- ja aluerakennevaliokunnat, mutta digitalisaatiota käsitellään valiokunnissa läpi eri toimialojen. 5. Oman toiminnan vahvistaminen Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oman toiminnan vahvistamisella tavoitellaan vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen lisäämistä sekä toimintamallien järkiperäistämistä. Keskitetään toimintaa painopistealueisiin ja terävöitetään viestintää. Aktivoidaan ja kehitetään valiokuntatyöskentelyä. Osallistutaan kauppakamarien yhteiseen kehittämispilottiin (Koulutusvaliokunta). Jalkautuminen valiokuntiin. Kevennetään alueosastojen hallintoja ja kehitetään niitä aktiivisiksi aluevaliokunniksi. Selvitetään alueasiamiestoiminnan järjestelyjä. Uudistetaan jäsenrekisteri- ja laskutusjärjestelmä sekä taloushallintopalveluiden toteutus, kassavarojen keskittäminen ja ylimääräisten varojen sijoittaminen. Tilaisuuksien ja palveluiden kehittäminen jäsenistön tarpeiden perusteella. Digitalisaation hyödyntäminen omassa toiminnassa, sähköiset työkalut kuntoon. Vuosikellon laatiminen ja käyttöönotto.

6 Oulun kauppakamari Toimintasuunnitelma (6) Valiokunnat Valiokunta toimii erikoisalansa asiantuntijaelimenä ja kehittää edunvalvontaa ja palvelutoimintaa. Se asettaa kauppakamarin strategiaan perustuen päämääriä ja vuosittaiset tavoitteet sekä raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokuntien tulee valmistella toimialaansa kuuluvat kauppakamarilta pyydetyt lausunnot, ryhtyä tai ehdottaa ryhdyttäväksi toimenpiteisiin elinkeinoelämän suotuisaa kehitystä haittaavien esteiden poistamiseksi sekä muutoinkin oma-aloitteisesti kaikin tavoin edistää elinkeinoelämän parasta toimivaltansa puitteissa. Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja raportoivat valiokuntien toiminnasta hallitukselle. Valiokuntien jäsenmäärä vaihtelee vaalivaliokunnan viiden jäsenen ja pk-ryhmän n 50 jäsenen välillä kuitenkin niin, että normaalin valiokunnan koko on alle 20 jäsentä. Nykytilanne: 18 valiokuntaa ja 4 alueosastoa Valiokunnista jatkaa ennallaan: 1. Laki- ja verovaliokunta 2. Matkailuvaliokunta 3. Rakennusalan valiokunta 4. Teollisuusvaliokunta 5. Tilintarkastusvaliokunta 6. Tietoteollisuusvaliokunta 7. Ympäristöjaosto 8. Ydinvoimavaliokunta 9. Vaalivaliokunta Muutokset valiokunnissa: 10. Kansainvälisen toiminnan valiokunta + Finanssialan neuvottelukunta + PK-ryhmä -> Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta 11. Kauppavaliokunta + Liikenne- ja logistiikkavaliokunta -> Kauppa- ja logistiikkavaliokunta 12. Suhdetoiminta + Markkinointivaliokunta -> Viestintävaliokunta 13. Koulutusvaliokunta -> Koulutus- ja työvoimavaliokunta 14. Palvelualojen valiokunta -> Palvelu- ja aluerakennevaliokunta Muutokset otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2015 aikana selvittämällä yhdistyvien valiokuntien nykyisten jäsenten halukkuus osallistua aktiivisesti toimintaan ja käynnistämällä uusiutuvien valiokuntien toiminta määrittämällä niille päätehtävät yhteisesti.

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry 16.10.2013 LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n toiminta pohjautuu strategiaan joka hyväksyttiin liittokokouksessa 21.11.2009 Vantaalla. Strategia

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Työryhmien laatima tausta-aineisto

Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvottelut 2015 Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvotteluiden työryhmien laatima tausta-aineisto on julkaistu. Aineistoa ei ole käsitelty tai hyväksytty neuvotteluiden johtoryhmässä.

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET, Kempeleen kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset sivu 1(7) SISÄLTÖ Kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohdat... 3 Kempele-sopimus... 3 Kunnan tehtävä elinkeinojen

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot