Oulun Kauppakamarin toimintasuunnitelma v 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun Kauppakamarin toimintasuunnitelma v 2013"

Transkriptio

1 Syyskokous Oulun Kauppakamarin toimintasuunnitelma v 2013 A. Toimintaympäristön kehitys Talouden kasvun jatkumisesta on erilaista arviota; nyt n +0,5%. Viennin vetureina ovat perinteiset metsä- metalli ja nyt myös muu teknologiateollisuus. Työttömyys on loppuvuonna 2012 lähtenyt lievään kasvuun. Alueella on tarjolla hyvin koulutettuja nuoria monenlaisiin yritysten tarpeisiin. Nuorisotyöttömyyteen ei ole löytynyt kunnon lääkkeitä. Energia-alalla on uusia avauksia sekä perusenergian että uusien energiamuotojen osalta. Fennovoima päätti tulevan ydinvoimalaitoksen paikkakunnaksi Pyhäjoen. Tällä päätöksellä ja jo aikaisemmin eduskunnan päätöksellä on suuri vaikutus alueen elinkeinoelämää piristävästi, koulutukseen ja tutkimukseen, liikenneinvestointien kehittämiseen ja kansainväliseen kiinnostuksen lisääntymiseen alueeseen. Vuoden 2012 lopussa käyttöön on otettu porttaali ja on lähtenyt hyvin liikkeelle. Oulun lentoaseman laajennus on nähtävissä ja se on herättänyt lentoyhtiöiden kiinnostuksen alueeseen. Oulun lentoasemalla on vuoden 2011 lentoliikenteessä ollut 40% kasvua, sama kasvu on jatkunut v 2012, 1 miljoonaa matkustajaa täyttyi marraskuussa Samaan aikaan tapahtuva matkailun aktiivisempi kehittäminen lisää kansainvälisten asiakkaiden määrää koko alueella. Pohjanmaan radan investoinnit jatkuvat, Tuomioja-Liminka työt jatkuvat, kaksoisraide työt alkavat Kokkola-Ylivieska välillä ja Pännäinen-Kokkola välin työt valmistuvat vuoden 2011 lopussa. Uusi valtion rahoitussuunnitelma tähtää kaksoisraide ja perustöiden valmistumiseen vuoden 2017 lopussa. Kaivosteollisuudessa ovat alueen kaivokset; Suomussalmi, Pyhäsalmi, Talvivaara, Hitura Nivalassa, Raahen kultakaivos, Mondon Sotkamon kaivos ja myös Sotkamo Silver ja Mustavaara Oy Taivalkoskella ovat käynnistymässä. Yliopiston Mining School on merkittävä alan toimija. B. Kauppakamarin visio, missio ja arvot Kauppakamaritoiminta perustuu kauppakamarilakiin vuodelta Oulun kauppakamari perustettiin v 1918 ja sen toiminta-alue on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat. Oulun kauppakamari on osa globaalia kauppakamariverkostoa. Visio: Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani toiminta-alueensa elinkeinopolitiikassa.

2 Missio: Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Arvot: Jäsenlähtöisyys ja pohjoisuus, osaaminen, yhteistyö Resurssit: Toiminnan voimavarana ovat Oulun toimiston ja Palvelu Oy:n henkilöstö sekä osastojen asiamiehet, hallitus, osastojen hallitukset, valiokunnat ja muut luottamushenkilöryhmät. C. Operatiivinen toiminta Operatiivisen toiminnan kehittäminen -Kohdistetaan toiminta painopisteiden mukaisesti alueellisesti, kansallisesti ja EU-tasolla -Mitataan asetettuja tavoitteita hallituksen asettamien mittareiden mukaan -Varmistetaan, että elinkeinoelämän vahva edustus on mukana kaikissa niissä prosesseissa, joissa alueen yritysten toimintaympäristöön vaikutetaan -Pidetään Oulun kauppakamarin talous vahvana Palvelut -Oulun kauppakamarin Palvelu Oy:n laadukas ja ajankohtainen tarjonta -Tehokas ja ajankohtainen viestintä jäsenkunnalle -Jäsenpalveluiden kehittäminen; tyyliin, asiantuntijapalvelut, pk-yritysten lopputyötuki yliopistolla -Jäsentyytyväisyys hyvällä tasolla (2012 8,31) -Jäsenmäärän nostaminen 1000:sta 1125:een (1500 v 2016) Jäsenet -Nostetaan jäsenmäärä 1125 jäseneen ulkoistuetulla ja fokusoidulla jäsenhankinnalla, toimisto ja osastot -Tehdään jäsentyytyväisyystutkimus vuosittain (KKK) -Jäsenhallinnan tehostaminen Strategiaprosessi ja yhteistyö -strategiaprosessin ja vuosisuunnitelman toteutus hallituksen johtamana, strategia käsitelty valiokunnissa ja osastoissa, kauppakamarijärjestö-strategia pohjana, strategia tarkistetaan alkusyksyllä -luottamuselimien yhteistyö; valiokunnat, osastot, hallitus, vastuiden ja toimintatapojen määrittely, kukin määrittelee ydintehtävänsä ja toimenpiteet kauppakamarin strategian toteutuksessa -elinkeinojärjestöjen yhteistyö sekä OTC:n talossa että laajemmin säännöllistä -alueyhteistyö (osastot), varatj ja asiamiehet -yhteistyö Keskuskauppakamarin ja alueellisten kauppakamarien kanssa aktiivista Julkiset tehtävät

3 Oulun kauppakamari vastaa viranomaistyyppisesti toiminta-alueensa HTM-tilintarkastajien hyväksymisestä ja laadun valvonnasta sekä vahvistaa ulkomaankauppaan liittyviä asiakirjoja. D. Vaikuttamisen ja edunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet Strategiset toiminnan painopisteet v 2013 ovat: Oulun kauppakamari tekee visionsa mukaisesti sekä yhteistyönä että omalla aktiviteetilla strategisten tavoitteiden saavuttamistyötä; yhteistyöllä ja omalla agendalla. Yhteistyöpartnereita ovat keskeisesti maakunnalliset liitot, ely-keskukset, AVI, kaupungit ja kunnat, yliopisto, ammattikorkeakoulut ja muu koulujärjestelmä sekä elinkeinoelämän muut järjestöt Oulun kauppakamarin oman agendan asiat viedään eteenpäin toimiston valmistelemana hyödyntäen valiokuntien ja osastojen substanssiosaamista ja hallituksen päättämänä. Tavoitteena on tehdä elinkeinoelämän omat toimenpiteet niin vahvoiksi, että yhteistyökumppanit lähtevät niihin mukaan TOIMENPITEET Omavarainen energia ja omat luonnonvarat -Rikkidirektiivin vaikutusten kompensointi, yhteistyö metsä- ja teknologiateollisuuden kanssa

4 -Kotimaisten polttoaineiden käyttö mahdolliseksi -Turve, bio, tuuli, vesi ja ydinvoima maakunnallisiin energiastrategioihin, maakuntakaavoihin ja toimintasuunnitelmiin, yhteistyö alan ministeriöiden ja järjestöjen kanssa (Metla, Energiateollisuus, Turveteollisuus, ) -Metsien talouskäytön lisääminen, Metla yhteistyö -Puun jatkojalostuksen edistäminen, biotalous, mekaaninen -Kaivannaisteollisuuden ja energiateollisuuden YVA- ja lupaprosessien nopeuttaminen, Ruotsi-Suomi vertailu 2. Kilpailukyky -Yritystoiminnan verotus- ja maksuluontoisten rasitteiden esilletuominen (mm. kuljetustukilaki loppumassa 2013 lopussa) -Väylämaksut pois huomioiden talvimerenkulun toimivuus nykyisillä aluksilla, vaikuttaminen LVM:öön, meriseminaari keväällä -Merenkulkualan koulutus- ja tutkimusyksikön käynnistäminen, asiaa vaikuttamiseen -Yritysvaikutusten arviointi julkisessa päätöksenteossa -Yritysten ketteryys ja tuottavuus, yritystilaisuuksissa -Koulutuksen osuvuus työmarkkinoille, osallistuminen maakunnallisten liittojen ennakointitoimintaan ja akuuttien huolien viestintä koulutuksen suunnitteluun -Ammatikorkeakoulujen rakennemuutokseen vaikuttaminen (2014 uudet koulutuksen järjestämisluvat) ja seudullisten yritystarpeiden esiin nostaminen -Rakennusalan DI-koulutuksen edistäminen Oulun yliopistossa -Yritys-oppilaitos yhteistyön edistäminen, pk-lopputyötuki Oulun yliopiston kanssa, stipendit, nuorisovaikuttaminen 3. Kansainvälisyys -Viennin rahoituksen riittävyys ja ehdot, yhteistyö mm. Finnveran kanssa -Vienti- ja tuontipalvelujen informaation tehostaminen yrityksille, KIVI seminaari yhteistyö valtakunnallisesti -Markkinakohtaisen informaation esilletuonti, maaseminaarit, keväällä Ruotsi, kesällä Saksa ja Norja -Liikenneyhteyksien varmistaminen, esim. matkailun näkökulmasta -Suurhankkeiden kotimaisuusasteen varmistaminen, suurhankeinfot 4 vuodessa -Oman alueen elinkeinoelämän tunnetuksi tekeminen kansainvälisessä yhteistyössä, seminaarit, tapaamiset, Find 4. Palveluiden kehittäminen -Yksityisten palveluiden tunnistamisen edistäminen ja suurempi hyödyntäminen kunnissa -Palvelujen yksityistämisen vauhdittaminen yhteistyössä julkisen sektorin kanssa -Oman alueen elinkeinoelämän erityisesti palvelualojen kasvu kotimaan markkinoille

5 E. Tavoitteiden mittaus Tavoitteita mitataan agendoilla olevien hankkeiden toteutumisella. Alueen talouden kehittymistä seurataan seuraavilla päämittareilla Päämittarit Alueen bkt:n kehitys (Tilastokeskus,...) Työpaikat, avoimet työpaikat (työllisyys) (Ely) Liikevaihdon ja tuloksen kehittyminen (Tilastokeskus) Viennin määrä (Tulli) Uusien yritysten määrä (Tilastokeskus) Omia sisäisiä mittareita: -Näkyvyys: Kauppakamarin ulostulojen määrä; paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti -Jäsenyys: jäsenmäärä ja jäsentyytyväisyys, yritysvierailut -Valiokuntien,osastojen ja muiden ryhmien aktiivisuus, asiat, kokoukset -Toimisto: yhteydet päättäjiin ja tiedon hankintaverkostoihin F. Viestintä Viestintää kehitetään tavoitteena kauppakamarin tavoitteiden tunnettuuden lisääminen sekä jäsenistön että sidosryhmien keskuudessa. Viestintää terävöitetään viestin välittämisen tehostamiseksi. Viestinnän kohteena on media ja sidosryhmien (kunnat, poliittiset päättäjät) edustajat. Omia viestivälineitä ovat: -Oulun kauppakamarilehti ilmestyy kappaleen jakeluna kolme tai neljä kertaa vuoden aikana. -Lisäksi ilmestyvät säännöllisesti sähköinen tiedote ja sähköinen jäsenkirje. Oulun kauppakamarin www-sivuilla löytyy ajankohtaiset tapahtumat ja yhteystiedot. -Find , Find tekeminen aloitetaan -Vuosikirja, ensimmäinen ilmestyi 2012 G. Osastot Oulun kauppakamarin alueella toimii neljä osastoa; Kajaanin, Kalajokilaakson, Kuusamon ja Raahen osastot. Osastojen toiminta perustuu kauppakamarin strategiaan ja omaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. Osastot asettavat omilla alueillaan TOP 3 (kolme tärkeintä kohdetta): Kajaanin kauppakamariosasto: 1. Matkailu 2. Kaivostoiminta 3. Puuteollisuus 4. Mittaustekniikka 5. Pelit ja nämä osina Elinkeinopolitiikassa, Infran haasteissa, Osaamisen suuntaamisessa ja Imago kampanjoinnissa Kalajokilaakson kauppakamariosasto: 1. Osaaminen, palvelut ja yrittäjyys, 2. Alueen tunnettuus, 3. Liikenneväylien kehittäminen

6 Koillismaan kauppakamariosasto: 1. Kehittämisohjelmissa aktivoituminen sekä tarvittaessa toimiminen. 2. Vähäliikenteisten ratojen suunnitelmien seuranta sekä tarvittaessa osallistuminen etenkin Taivalkosken radan yritystoiminnan kannalta tärkeisiin toimenpiteisiin. Pyritään myös vaikuttamaan rautatieyhteyksien (Taivalkoski ja Kemijärvi) käyttöön Koillismaan matkailua palvelevissa kuljetuksissa. 3. Yhteistyö oppilaitosten ja nuorten kanssa kiinnostuksen lisäämiseksi elinkeinoelämää ja Koillismaata kohtaan. Stipendien myöntäminen opiskelijoille ja elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Raahen kauppakamariosasto: 1.1 Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen ja muihin suurhankkeisiin valmistautuminen - Rakentamista ja kotimaisuusastetta tukevan elinkeinoelämän verkoston ja monipuolisen elinkeinorakenteen edistäminen - Raahen kauppakamariosaston toiminta-alueen tarkistus voimalahankkeen johdosta Valtatie 8 kehittäminen vastaamaan myös tulevia ydinvoimalahankkeen liikennemääriä välillä Liminka Kokkola 1.3. Koulutustarjonnan vahvistaminen ja turvaaminen koulutustarpeiden mukaan osaston alueen työssäkäyntialueilla H. Oulun kauppakamarin Palvelu Oy Oulun kauppakamarin Palvelu Oy on Oulun kauppakamarin tytäryhtiö, vuosi 2013 on sen 10. toimintavuosi. Yhtiö toimii koko kauppakamarialueella kauppakamarin verollisten palvelujen tuottajana. Yhtiön tehtävänä on Oulun kauppakamarin palvelujen tuottaminen asiakkaiden (jäsenten) tarpeiden mukaan. Päätuotteet ovat: koulutus-, konsultointi- ja projektipalvelut, muut toimeksiannot, palvelukansiot, lakipalveluiden järjestäminen, tiedotteiden tekeminen ja neuvontapalvelut.

Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita.

Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamari Toimintasuunnitelma 2015 1 (6) N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita.

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto Vuosikirja 2013 Vuosikertomus 2012 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2012 lopussa 582 Luottamushenkilöt 2012 134 Valiokunnat 2012 8 Jäsentyytyväisyys

Lisätiedot

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2010 lopussa 511 Luottamushenkilöitä 2010 140

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta

POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 LUONNOS 1. POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAVALTUUSTO 2.12.2013 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Suunnittelun lähtökohtia 1 Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA

SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA Tällä asiakirjalla korvataan vuosina 2009 ja 2011 laaditut Satakuntaliiton edunvalvontastrategiat. Satakuntaliiton edunvalvontatyön lähtökohdat Satakuntaliiton perussopimuksen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 Vaasanseudun strategia 2004 2015 Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 SISÄLTÖ: 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Strategian laadintaprosessi... 4 3. Vaasanseudun kivijalat ja

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS

Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS 1. ELY keskuksen johdon näkemys strategisen tulossopimuksen toteutumisesta eri painopisteitten suhteen PAINOPISTE

Lisätiedot

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 POHJOIS-SUOMI Osaavaa ohjelma- ja yhteistyötä, työvoimareservi hyödynnettävissä Pohjois-Suomen maakunnat (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot