KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

2 Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet 7 Ympäristönsuojelu 8 Symbolit 8 Virtaliitännät 9 Suositeltu käyttö 10 Tekniset tiedot 10 Meluolosuhteet 10 Pakkauksesta poistaminen ja puhdistus 11 Liukuvan jiirisahan tunnistus 12 Kokoonpano 13 - Pyörivän pohjakahvan asennus 13 - Viisteen asetus ja pohjan pyöritys 13 - Kiinnikkeen asennus 13 - Kiinnikkeen käyttö 13 - Jatkettavien tukien asennus 14 - Valinnaisen taustatuen asennus 14 - Pölynkeräyspussin asennus 14 - Päätyohjainten jatkeet 15 Säännöt 15 - Jiirisahan kiinnitys työpenkkiin 15 - Kulmien tarkastus ja asetus 15 - Viistekulman asetus ja rajoitin 17 - Leikkaussyvyyden asetus 18 - Liukuleikkaus 18 - Työkappaleen tuki 18 Käyttö 18 - Vaaralliset alueet pöydällä 18 - Jiirisahan käynnistäminen/sammuttaminen 19 - Kaksoislaserjärjestelmän käyttö 19 - Varsi 20 - Käsien ja jalkojen asento 20 - Puukappaleen katkaisu 20 - Liukulaitteen oikea käyttö 21 - Leikkaaminen ilman liukulaitetta 21 - Käyrien materiaalien leikkaaminen 21 - Kulmaleikkaus 22 - Viisteleikkaus 22 - Yhdistelmäleikkaus 22 - Profiili (jalkalistan leikkaus) 23 - Kehysten ja profiilien leikkaus 23 Ylläpito 24 - Puulastut 24 - Terän alasuojus 24 - Laserin ylläpito 24 - Voitelu 24 - moottorin harjojen tarkastus ja vaihto 25 - Terän vaihto 25 Tekninen huolto 27 2

3 TURVALLISUUSOHJEET HUOMIO: Tämän käyttöohjeen ohjeiden lisäksi on noudatettava kaikkia turvallisuusohjeita tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman välttämiseksi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Sähkötyökalujen käyttö voi olla vaarallista, jos kaikkia turvallisuusohjeita ei noudateta. Kuten kaikissa koneissa joissa on liikkuvia osia, sisältyy myös tämän laitteen käyttöön vaaroja. Jos käytät laitetta tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan, olet huolellinen työn aikana, noudatat sääntöjä ja käytät suojavarusteita, voit rajoittaa vaarojen mahdollisuutta. Jäännösriskit liittyvät seuraaviin tilanteisiin: 1 suorasta tai epäsuorasta kosketuksesta sähköosiin johtuva sähköisku 2 liikkuviin osiin koskettamisesta johtuvat tapaturmat 3 terään tai muihin osiin koskettamisesta tai terän vaihdon yhteydessä tapahtuvat tapaturmat 4 työkalujen tai työstettävän materiaalin sinkoutumisesta aiheutuvat tapaturmat 5 meluvammat 6 pölystä aiheutuvat vammat 7 työkalujen väärästä asennuksesta aiheutuvat vammat Tapaturmavaaraa voidaan rajoittaa koneen suojalaitteiden avulla, esimerkiksi teräkotelo, kiinnikkeet, rajoitin ja käyttämällä henkilösuojaimia, kuten suojalasit, pölysuojus, korvatulpat, turvakengät ja käsineet. Mutta parhaatkaan suojalaitteet eivät suojaa tapaturmalta, ellei töitä suoriteta tarkasti ja harkiten. Käytä maalaisjärkeä ja huomioi kaikki varoitukset. Suorita vain työt joita pidät turvallisina. ÄLÄ UNOHDA, ETTÄ: kaikki ovat vastuussa omasta turvallisuudesta. Tämä työkalu on tarkoitettu tiettyyn käyttöön. Femi suosittelee, että et muokkaa tai käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu. Jos olet epävarma laitteen sovelluksesta, älä käytä sitä ennen kuin olet ottanut yhteyttä meihin ja saanut lisäohjeita. LUE KÄYTTÖOHJE JA SÄILYTÄ SITÄ TURVALLISESSA PAIKASSA 3

4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 1. Pidä työalue aina puhtaana. Jos työalue tai -pinta on likainen, kasvaa tapaturman riski. 2. Älä käytä konetta vaarallisessa ympäristössä. Sähköiskun ehkäisemiseksi, älä altista konetta sateelle tai käytä sitä kosteissa tiloissa. Pidä työalue aina hyvin valaistuna. Älä käytä konetta kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä. 3. Liitä pölynkeräyslaite. Jos kone on varustettu pölynkeräyslaitteella, varmista että se on liitetty ja että sitä käytetään oikein. 4. Älä anna tuntemattomien henkilöiden tai lasten käyttää laitetta. Heidän on aina oltava turvallisella etäisyydellä työalueesta. 5. Suojaudu sähköiskulta. Vältä kosketusta maadoittaviin pintoihin. 6. Käsittele virtajohtoa varovasti. Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 7. Käytä ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Kun konetta käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. 8. Ole tarkkaavainen. Ole varovainen. Käytä maalaisjärkeä. Älä käytä laitetta väsyneenä. 9. Älä käytä konetta jos olet ottanut lääkkeitä, alkoholia tai huumeita. 10. Vältä odottamattomia käynnistyksiä. Varmista, että käynnistyskytkin on asennossa OFF ennen laitteen liittämistä virransyöttöön. 11. Käytä työhön soveltuvaa vaatetusta. Älä käytä väljää vaatetusta tai irtokoruja, sillä ne voivat takertua laitteen liikkuviin osiin. Suosittelemme luistamattomien jalkineiden käyttöä ulkona työskentelyn aikana. Pidä hiusverkkoa pitämään pitkät hiukset aloillaan. 12. Käytä aina henkilösuojia: käytä suojalaseja ja hengityssuojaa jos pölyä tai sahanpuruja syntyy. Käytä korvatulppia tai kuulosuojaimia. Käytä käsineitä käsitellessäsi teräviä esineitä. 13. Älä nojaudu koneen yli. Seiso aina tukevasti maassa. 14. Pyydä ohjeita asiantuntijalta tai tottuneelta käyttäjältä, jos et ole varma koneen käytöstä. 15. Poista työkalut joita ei käytetä työpöydältä. Kun työkaluja ei käytetä, niitä tulisi säilyttää kuivassa ja lukitussa paikassa, lasten ulottumattomissa. 16. Älä käytä työkalua voimakeinoin. Saat paremman ja turvallisemman tuloksen jos kytät konetta määritetyllä leikkauspaineella. 17. Käytä oikeaa työkalua. Älä käytä pieniä työkaluja raskaisiin töihin. Älä esimerkiksi käytä pyörösahaa oksien ja kantojen katkaisuun. 4

5 18. Kiinnitä työkappale. Käytä C-puristimia tai pidätintä jos mahdollista. Se on turvallisempaa kuin pidättäminen vain käsin. 19. Pidä työkalut hyvässä kunnossa. Pidä työkalun terät terävinä ja puhtaana paremman suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Noudata rasvaus- ja lisätarvikkeiden vaihto-ohjeita. Tarkasta virtajohto säännöllisesti ja vaihda, jos se on vaurioitunut Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. 20. Irrota työkalu virransyötöstä kun sitä ei käytetä, ennen ylläpitoa tai lisävarusteiden vaihtoa, kuten terät, porat, jyrsimet, jne. 21. Poista lukitus- ja säätöavaimet työpöydältä. Totu tarkastamaan, onko lukitus- ja säätöavaimet poistettu ennen töiden aloittamista. 22. Tarkasta työkalun osat vaurioiden varalta. Tarkasta ennen koneen käyttöä, että turvalaitteet tai muut osat eivät ole vaurioituneet ja toimivat oikein jotta työt voidaan suorittaa turvallisella tavalla. Tarkasta, että liikkuvat osat ovat kiinnitetty, eivät juutu tai ole vialliset. Tarkasta kokoonpano ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa koneen toimintaan. Kaikki vialliset osat tai suojat on korjattava tai vaihdettava. Älä käytä työkalua jos virtakatkaisin ei toimi kunnolla. 23. Käytä konetta, työkaluja ja lisävarusteita tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Muu käyttö tai eri osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. 24. Koneen saa huoltaa vain valtuutettu huoltomies. Tämä sähkötyökalu vastaa sitä koskevia turvallisuusvaatimuksia. Koneen saa huoltaa vain valtuutettu huoltomies, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. 5

6 JIIRISAHOJA ERITYISESTI KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET 1. IRROTA AINA jiirisaha verkkovirrasta ennen sahanterän vaihtoa ja kiinnitystä, puhdistamista tai huoltoa. 2. ÄLÄ KÄYNNISTÄ jiirisahaa ennen kuin se on kunnolla asennettu ohjeiden mukaan, kaikki turvalaitteet on asennettu ja toimivat oikein ja kaikki lukituskahvat on kiinnitetty kunnolla. 3. ASETA jiirisaha tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle vaarallisten liikkeiden välttämiseksi. 4. PAINA AINA työkappale päätyä vastaan. Älä pidä sitä vain käsin. 5. PIDÄ KÄDET AINA etäällä sahanterän kulku-urasta. Älä pidä käsiä liian lähellä sahaa kun leikkaat pieniä työkappaleita; käytä puristimia. 6. ÄLÄ ASETA käsiäsi sahanterän taakse tai yläpuolelle epämiellyttävän kehon ja käsien asennon välttämiseksi. 7. ÄLÄ poista juuttuneita työkappaleita terän pyöriessä. Sammuta kone ja anna terän pysähtyä ennen kuin poistat työkappaleen. 8. TUE isojen työkappaleiden päät, jotka kulkevat työpöydän sivujen yli. 9. VARMISTA työpöydän jatkeet on lukittu ennen koneen käynnistämistä. 10. KÄYTÄ AINA pöytäsahaa hyvin tuuletetussa tilassa. Poista sahanpurut useasti. Poista sahanpurut sahan sisältä huolellisesti tulipalon välttämiseksi. 11. TARKASTA, että sahanterä on teroitettu hyvin ja että se pyörii kevyesti ilman tärinöitä. 12. ÄLÄ käytä sahanteriä, jotka ovat vaurioituneet tai epämuodostuneita tai korkean nopeuden valurautateriä (esimerkiksi HSS). 13. KÄYTÄ VAIN valmistajan suosittelemia sahanteriä, EN standardin mukaisesti. 14. KÄYTÄ VAIN sahanteriä, jotka sopivat katkaistavalle materiaalille joiden merkitty nopeus on suurempi kuin koneen. Kun terä vaihdetaan tarkasta, että terän ulko- ja sisähalkaisija on oikea ja että leikkausleveys ja terän runko ei ole ohuempi kuin erotusterä. Kuljeta sahanterää aina sen kotelossa. 15. KÄYTÄ VAIN poikkileikkaukseen sopivia teriä. Kovametalliterillä on oltava negatiivinen tai nollaleikkauskulma. ÄLÄ KÄYTÄ sahanteriä syvillä hampailla, koska ne voivat taittua ja koskettaa sahanterän suojakanteen. 16. ENNEN ASENNUSTA, tarkasta että sahanterät ja laipat ovat puhtaat ja että lukkoruuvi on kunnolla kiristetty. 17. KÄYTÄ tätä pöytäsahaa vain puun ja vastaavan materiaalin katkaisuun. Älä koskaan katkaise rautapitoisia materiaaleja. 6

7 18. VARMISTA, että sahanterä ei koske työkappaleeseen ennen leikkaamisen aloittamista. 19. ANNA moottorin saavuttaa maksiminopeus ennen leikkaamisen aloittamista. 20. VARMISTA, että sahanterä on täysin pysähtynyt ennen leikattavan työkappaleen liikuttamista tai lukitsemista, sen kulman muuttamista. 21. TARKASTA, että sahan ohjausjärjestelmä on lukittu, jos et halua käyttää edestakaista liikettä. 22. KÄYTÄ liukua työntämällä sahaa rajoitinta päin ja kun työkappale on rajoitinta vasten, vedä pää itseäsi kohti, laske sahanterä työkappaleeseen ja työnnä päätä eteenpäin. 23. TARKASTA USEIN onko virtajohto vaurioitunut ja jos näin on, anna valtuutetun huoltomiehen korjata se. Tarkasta jatkojohto säännöllisesti ja vaihda, jos se on vaurioitunut 24. KÄYTÄ kuulosuojia ja hengityssuojaa. 25. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ liuottimia koneen muoviosien puhdistamiseen. Liuottimet voivat sulattaa tai vaurioittaa materiaalia. Käytä muoviosien pyyhkimiseen vain kosteaa liinaa. 26. PYSÄYTÄ JIIRISAHA VÄLITTÖMÄSTI ja kytke virtajohto irti jos huomaat jonkin osan vaurioituneen. Pyydä jälleenmyyjää korjaamaan osa välittömästi. Käytä vain meidän suosittelemia varaosia ja lisävarusteita. LASEROSOITINLAITTEEN TURVALLISUUSOHJEET Älä koskaan katso suoraan laserosoitinlaitteeseen. Älä osoita laitetta ihmisiä tai eläimiä kohti. Älä käytä osoitinlaitetta heijastavilla pinnoilla. Heijastuva valo on yhtä vaarallinen kuin suora valo. Pyydä valtuutettua huoltomiestä korjaamaan osoitinlaite. Älä koske osoitinlaitteen linssiin kovilla esineillä. Puhdista osoitinlaitteen linssi pehmeällä ja kuivalla harjalla. Vaihda osoitinlaite tarvittaessa samanlaiseen. 7

8 YMPÄRISTÖNSUOJELU TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Direktiivin 25. Heinäkuuta 2005, nro. 151 artiklan 13 Direktiivien käyttöönotto 2002/95/EEC, 2002/96/EEC ja 2003/108/EEC mukaan, koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja niiden hävittämistä, huomioi seuraavat: Yliruksattu jäteastia tuotteessa tai pakkauksessa, muistuttaa että laite on erotettava kotitalousjätteestä sen käyttöiän päätyttyä. Käyttäjän on vietävä laite valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelylaitokseen tai jälleenmyyjälle uuden laitteen ostamisen yhteydessä. Kierrätys tai ympäristöystävällinen poistaminen auttaa säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Käyttömaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan, laitteen luvaton hävittäminen on rangaistava. SYMBOLIT Käytä aina suojalaseja koneen käytön aikana. Lue ja pyri ymmärtämään koko käyttöohje ennen laitteen ottamista käyttöön. Käytä aina hengityssuojaa jos toiminta tuottaa pölyä. Käytä aina kuulosuojia. Raskas pakkaus. Koneen kuljettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. 8

9 Tuote noudattaa CE-standardien määräyksiä. Kaksoiseristys. Tämä symboli tarkoittaa, että mihinkään osaan ei päästä käsiksi ilman työkaluja. Työkaluissa tällä symbolilla ei ole maadoitusta. Ilmaisee, että laite on varustettu laserosoitinlaitteella (katso osa LASEROSOITINLAITTEEN TURVALLISUUSOHJEET). Käsiä ei saa asettaa tällä merkillä varustetulle alueelle koneen ollessa käynnissä. Tapaturmavaara! Sarjanumero / valmistusvuosi SÄHKÖLIITÄNNÄT SÄHKÖLIITÄNNÄT Käytä maadoitettua 230 V 50 Hz vaihtovirtajännitettä. Varmista, että virransyöttö vastaa tätä jännitettä, se on eristetty magneettisella lämpökytkimellä ja sen maadoitus on riittävä. Jos kone ei toimi tähän pistokkeeseen liitettynä, tarkasta virransyöttö. JATKOJOHDOT Käytä vain jatkojohtoja kolmella johtimella, kahdella tulpalla varustetulla pistokkeella ja kahdella reiällä ja maadoituksella varustettua pistorasiaa. Kun sähkötyökaluja käytetään kaukana virransyötöstä, käytä johtoa, jonka virransiirtokyky on riittävä käytettävälle koneelle. Jos jatkojohdon virransiirtokyky ei ole riittävä, voi jännite pudota ja aiheuttaa ylikuumenemista ja jänniteputoamisen. Käytä vain CEstandardin mukaisia jatkojohtoja. Jatkojohdon pituus: max. 15 m Johdon mitat: 3 x 2,5 mm² Tarkasta, että jatkojohdossa ei ole paljaita johtoja ja että eristeet eivät ole katkenneet tai kuluneet. Korjaa tai vaihda viallinen johto välittömästi. VAROITUS: Jatkojohdot on sijoitettava etäälle työalueesta niin, että ne eivät koske työkappaleeseen, työkaluun tai muihin koneen osiin ja aiheuta täten vaaratilanteita. 9

10 VAROITUS: PIDÄ TYÖKALUT JA LAITE TURVALLISELLA ETÄISYYDELLÄ LAPSISTA SUOSITELTU KÄYTTÖTARKOITUS Työkalu on suunniteltu puun ja vastaavien materiaalien katkaisuun. Sahanterän ollessa pystyasennossa, on maksimileikkauskorkeus 105 mm ja maksimileikkausleveys 340 mm. Jiirisahan päätä voi pyörittää 0-45 molempiin suuntiin. Sahanterä voidaan kallistaa 45 vasemmalle. Koneen kapasiteetit on lueteltu teknisissä tiedoissa. Koneen on itsenäänkin vakaa, mutta se voidaan myös kiinnittää pöytään. TEKNISET TIEDOT Moottorin teho: 2000 W Jännite ja Taajuus: 230 V - 50 Hz Nopeus: 5500 min ¹ Sahanterän maksimimitat: 255 x 3,2 x 30 mm Poikkileikkaus 90 asteessa: 82 x 340 mm Viistoleikkaus 45, vasemmalle ja oikealle: 82 x 240 mm Kallistusleikkaus 45 vasemmalle: 50 x 340 mm Kallistusleikkaus 45 oikealle: 50 x 340 mm Yhdistelmäleikkaus (poikittais ja viisto 45 oikealle): 25 x 240 mm Yhdistelmäleikkaus (poikittais ja viisto 45 vasemmalle): 25 x 240 mm Vasen ja oikea rajoitin: Kallistusrajoittimet: 0 ja 45 Laser Luokka 2 (EN : 1994+A1+A2 säädösten mukainen) Nettopaino: 20 kg Bruttopaino: 25 kg MELUOLOSUHTEET Syntyvä melu, joka on mitattu standardien EN 3744 ja EN mukaan on: - Äänenpainetaso LpA = 101 db(a) - Äänenvoimakkuuden taso LWA = 114 db(a) - Mittauksen epävarmuus K = 3 db Suosittelemme kuulosuojien käyttämistä. Sahan melulähteet ovat: sähkömoottori ja tuuletusjärjestelmä, terä ja leikattava materiaali. Suosittelemme, että tarkastat moottorin, tuuletusjärjestelmän ja tuuletusaukot. Suosittelemme vaimennetun terätyypin käyttöä ja sen pitämistä hyvässä kunnossa. Suosittelemme oikean terätyypin käyttämistä ja että työkappale on hyvin kiinnitetty. 10

11 Ilmoitetut melutasot ovat päästötasoja eivätkä välttämättä edusta turvallisia käyttöolosuhteita. Vaikkakin päästötasojen ja altistumistasojen välillä on yhtäläisyyksiä, ei niitä voida käyttää luotettavasti lisätoimenpiteiden tarpeen määrittämiseen Työpaikalla olevaan melutasoon vaikuttavia tekijöitä ovat vaikutuksen kesto, työskentelytilan ominaisuudet, muut melulähteet, esim. koneiden lukumäärä ja muut vieressä tapahtuvat työvaiheet. Sallitut altistumistasot voivat myös vaihdella maiden välillä. Näiden tietojen perusteella voidaan kuitenkin vaara- ja riskitekijät arvioida tarkemmin. PAKKAUKSESTA POISTAMINEN JA PUHDISTUS Kone toimitetaan pahvilaatikossa. Ota kone ja kaikki komponentit ulos pakkauksesta. Poista suoja: suoja voidaan poistaa kostealla ja pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä liuotinta, kuten asetoni, bensiini. TÄRKEÄÄ: älä nosta konetta käyttökahvoista, koska se voi muuttaa asetuksia. Nosta konetta aina pohjasta tai kuljetuskahvoista, jos asennettu Jos jokin osa on viallinen tai puuttuu, älä käytä konetta koska sen tehokkuus ja turvallisuus voi heiketä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen viallisen osan vaihtamiseksi Älä hävitä pahvilaatikkoa ennen kuin kone on täysin kokoonpantu VAROITUS: Älä puhdista konetta pakkauksesta poiston jälkeen bensiinillä tai muilla liuottimilla, koska ne ovat erittäin syttyviä Nämä tuotteet voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen Yleisesti ottaen, kaikki koneen puhdistamiseen tarkoitetut liuottimet ovat myrkyllisiä hengitettyinä tai nieltyinä. Käytä konetta aina hyvin tuuletetussa tilassa etäällä liuottimista. Käytä hengitysnaamaria Kone toimitetaan leikkuuvarsi kuljetusasennossa. Vapauta varsi työntämällä sitä alas ja vetämällä ja kiertämällä lukituspainiketta (A) Kuva 1. Kuva 1 11

12 LIUKUVAN JIIRISAHAN TUNNISTUS A. Käyttökahva B. Laser päällä-pois -kytkin C. Käynnistysliipaisin D. Alempi teräsuojus E. Terä F. Kaksoissädelaser G. Jatkettavat tuet H. Pyörivä pohja J. Viistoleikkauksen pyörityskahva K. Pyörivän pohjan asteikko L. pohjan jatkeiden pystytuki N. Pystykiinnike O. Viisteen lukituslaite P. Liukuohjain Q. Pölypussi R. Viisteen asteikko S. Leikkauspään ohjain T. Ylempi teräsuojus U. Moottori Kuva 2 12

13 KOKOONPANO HUOMIO! Varmista, että jiirisaha on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta ennen kokoonpanoa tai mitään säätöjä. PYÖRIVÄN POHJAKAHVAN ASENNUS Ennen jiirisahan käyttöä, on pyörivän pohjan kahva asennettava (J) Kuva 2. Tee tämä kiertämällä kahva paikalleen (J). Tätä kahvaa käytetään pyörivän pohjan lukitsemiseen haluttuun kulmaan. Varmista, että tämä kahva ja pyörivä pohja on lukittu ennen käyttöä VIISTEEN ASETUS JA POHJAN PYÖRITYS Pohja voidaan lukita 0, 15, 22,5, 30 ja 45 kulmaan vasemmalle tai oikealle. Kun pohjaa pyöritetään, se pysähtyy automaattisesti seuraavaan kohtaan. Pohjan pyörittämiseksi varmista, että pyörivän pohjan kahvat on irrotettu; pyöritä pohja haluttuun kulmaan ja lukitse se uuteen asentoon kahvalla. KIINNIKKEIDEN ASENNUS Pystykiinnike voidaan asentaa terän oikealle tai vasemmalle puolelle ja säätää työkappaleen koon mukaan. Älä käytä konetta ennen kuin työkappale on kiinnitetty Asenna pystykiinnike (A) Kuva 3 asettamalla kiinnikkeen karan (B) yhteen leikkauspäädyn ohjaimen reikään, kiristä sitten nuppi (C) karan lukitsemiseksi. KIINNIKKEEN KÄYTTÖ Kuva 3 1. Kiinnikkeen kapasiteettia voidaan säätää löysäämällä nuppia ja liu'uttamalla karaa ylös ja alas. Kun haluttu koko saavutetaan, kiristä nuppi uudestaan. 2. Siirrä leikkauksen aikana pystykiinnikettä niin, että sen levy koskettaa työkappaleeseen. 3. Lukitse työkappale pohjaa vasten kiertämällä nuppia, kunnes työkappale on lukittu. Leikkauksen jälkeen, kierrä nuppi auki. 13

14 JATKETTAVIEN TUKIEN ASENNUS Jiirisaha on varustettu kahdella jatkettavalla tuella (A) Kuva 5 joilla voidaan tukea pitkiä työkappaleita työn aikana. Nämä tuet voidaan asentaa koneen molemmille puolille, työkappaleen koon mukaan. Löysää nuppia (B), aseta jatkeet hahloihin pohjan molemmilla puolilla ja lukitse nupit. Kuva 5 VALINNAISEN TAUSTATUEN ASENNUS Tämä jiirisaha on varustettu valinnaisella taustatuella, (A) Kuva 6, joka estää koneen kaatumisen taaksepäin, jos leikkuupää päästetään irti vahingossa. Kuva 6 PÖLYNKERÄYSPUSSIN ASENNUS Aseta pölypussi (A) Kuva 7 aukkoon (B) ja tarkista, että se on kunnolla kiinnitetty. Voit myös halutessasi liittää pölyaukon suoraan pölynkeräysjärjestelmään. Huomautus: Tyhjennä pussi säännöllisesti. Pussi on varustettu vetoketjulla tyhjentämisen helpottamiseksi. Pese pussi lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa se ennen käyttöä. Kuva 7 Varmista, että vetoketju on suljettu ennen käyttöä. VAROITUS: pölyhiukkaset voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Käytä hengityssuojaa voimassa olevien normien mukaan. 14

15 LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN JATKEET Leikkuupään ohjain voidaan jatkaa molemmille puolille työkappaleen ollessa leveä. Tee näin: 1. Löysää kuusiokantaruuvia (B) Kuva 8 kuusiokoloavaimella. 2. Löysää nuppia (C). 3. Liu'uta jatke (A) haluttuun asentoon ja kiristä ruuvi (B), ja sitten nuppi (C). Kuva 8 MÄÄRÄYKSET Irrota kone virransyötöstä ennen jiirisahan asetusten muuttamista. Seuraavia asetustoimenpiteitä on noudatettava turvallisuuden, tarkkuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Kun kaikki asetukset on suoritettu varmista, että avaimet ja työkalut on poistettu koneesta ja ruuvit, pultit ja suojat ovat paikallaan ja kiristetty kunnolla. Älä käytä jiirisahaa ennen kuin seuraavat toimenpiteet on suoritettu Varmista, että kaikki suojat on asennettu ja toimivat oikein asetusten suorittamisen aikana. Vialliset osat on vaihdettava ammattitaitoisen huoltomiehen toimesta ennen käyttöä. JIIRISAHAN KIINNITYS TYÖPENKKIIN Jiirisaha on kiinnitettävä työpenkkiin ennen käyttöä 1. Pohjan kulmissa on reiät, joiden avulla kone voidaan kiinnittää työpenkkiin tai alustaan. 2. Jos haluat käyttää tukia, kiinnitä ne ennen koneen kiinnittämistä työpenkkiin. 3. Jos konetta liikutetaan toistuvasti, kiinnitä se puulevyyn (20mm paksuinen) niin, että se voidaan kiinnittää työpenkkiin puristimilla. VAROITUS: Varmista, että puulevy on tasainen, koska muutoin se voi vaikuttaa leikkuutarkkuuteen. Tarkasta ja varmista seuraavat asetukset KULMIEN TARKASTUS JA ASETUS Eri leikkuukulmat on asetettu tehtaalla. Työn tarkkuuden vuoksi nämä tulee kuitenkin tarkastaa ennen käyttöä. 15

16 LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN ASETUS 90 KATKAISUUN Varmista, että terä on kohtisuorassa ohjaimeen kanssa 1. Lukitse jiirisahan pää ala-asentoon, kiristä lukitusnuppi kuljetusasentoon (katso kuva 1). 2. Löysää pohjan pyöritysnuppia ja aseta se asentoon 0. Kiristä pohjan pyöritysnuppi. 3. Löysää pään viistenuppia koneen takana ja aseta pää asentoon 0. Kiristä pään viistenuppi. 4. Aseta neliön yksi laita (ei toimiteta) leikkuupään ohjainta vasten ja toinen laita jiirisahan terää vasten. Tarkasta, että se on sijoitettu oikein terää pitkin, mutta ei kosketa hampaisiin. Kun neliö on sijoitettu oikein, on sen laitojen kosketettava jatkuvasti terään ja leikkuupään ohjaimeen. 5. Jos näin ei ole, aseta leikkuupään ohjain seuraavasti: Löysää kuusiokoloruuveja ja kahta ohjaimen jatkeen kiinnitysnuppia. Vedä jatkeet irti. Löysää neljää kuusiokoloruuvia (A) Kuva 9 leikkuupään ohjaimen molemmalla puolella. Aseta neliön terää vasten ja liikuta leikkuupään ohjainta. kunnes se on neliön toista laitaa vasten. Kiristä kuusiokoloruuvit (A) ja asenna leikkuupään ohjaimen jatkeet paikalleen. YLÄPÖYDÄN ASETUS Varmista, että jiirisahan terä on kohtisuorassa koneen pohjan kanssa. Kuva 9 1. Lukitse jiirisahan pää ala-asentoon, kiristä lukitusnuppi kuljetusasentoon (katso kuva 1). 2. Löysää pyörivän pohjan nuppia ja aseta pohja asentoon 0. Kiristä nuppi. 3. Löysää pään viistenuppia koneen takana ja aseta pää asentoon 0. Kiristä pään viistenuppi. 4. Aseta neliön yksi laita (ei toimiteta) pöydälle ja toinen laita jiirisahan terää vasten. Tarkasta, että se on sijoitettu oikein terää pitkin, mutta ei kosketa hampaisiin. Kun neliö on sijoitettu oikein, on sen laitojen kosketettava jatkuvasti terään ja pöytään. 5. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti: Löysää pultteja (A) Kuva 10 (sijoitettu pään viistenupin molemmille puolille) kahden pultin vapauttamiseksi (B). Kuva 10 16

17 Löysää pään viistenuppia (C) ja vedä kara (D) itseäsi päin. Aseta neliö pöytää vasten. Säädä kaksi pulttia (B) muuttamalla kaltevuutta, kunnes neliön molemmat laidat ovat jatkuvassa kosketuksessa terään ja pöytään. Kiristä pään viistenuppi (C) ja pultit (A). Tarkasta uudestaan, että terä on kohtisuorassa pöydän kanssa. 6. Tarkasta, että viisteen ilmaisin on asennossa 0 VIISTEKULMAN ASETUS JA RAJOITIN Jiirisahan päätä voidaan kallistaa 0-45, vasemmalle ja oikealle 1. Kallistuksen asettamiseksi, löysää pään viistenuppia (A) Kuva 11 jiirisahan takaosassa. 2. Pään kallistamiseksi vasemmalle, löysää nuppia (A) kallista sitten päätä 0-45 haluttuun kulmaan käyttökahvan avulla. Kiristä nuppi asetuksen jälkeen. 3. Pään kallistamiseksi oikealle, löysää nuppia (A) ja vedä nuppia (B) avataksesi kallistuskulman; kallista sitten päätä haluttuun kulmaan 0-45 nupin (A) avulla Kiristä nuppi asetuksen jälkeen (A). Kuva 11 Huomautus: Kulmailmaisimen on oltava kohdistettu 45 -merkin kanssa ilmaisimen molemmalla puolella, kun nuppi (A) on täysin löysätty ja pää on kallistettu kokonaan vasemmalle tai oikealle. Jos sitä on säädettävä lisää, toimi seuraavasti 1. Löysää nuppia (A) ja kallista pää täysin vasemmalle. 2. Löysää kallistuksen rajoituspulttia (C). 3. Säädä kallistuksen rajoittimen kuusiokoloruuvia (D), kunnes kulmailmaisin on kohdistettu 45 - merkin kanssa. 4. Kiristä kallistuksen rajoituspultti (C). 5. Sijoita pää takaisin 0 asentoon ja vedä nuppia (B) pään kallistamiseksi toiselle puolelle. Kulmailmaisimen on oltava kohdistettu 45 -merkin kanssa. 6. Sijoita pää takaisin 0 asentoon ja tarkasta, että nuppi (B) on kiristetty uudestaan. Jiirisahan liikkumisen estämiseksi tämän toimenpiteen aikana: - Irrota virtajohto. - Lukitse pää ala-asentoon ja lukitse liukuliike. - Kanna konetta lähellä ruumista selkävammojen välttämiseksi. Taivuta polvia nostaessasi konetta. - Nosta konetta kuljetuskahvoista tai pohjasta. Älä kanna sitä virtajohdosta tai käyttökahvasta: virtajohdon eriste tai liitäntä voi vaurioitua, mikä voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. - Älä sijoita konetta ahtaisiin paikkoihin tai kohtiin, jossa ihmiset kulkevat. Ulos sinkoutuva puukappale voi aiheuttaa tapaturman ympärillä oleville ihmisille. - Kiinnitä kone tukevalle alustalle niin, ettei se pääse kallistumaan. 17

18 LEIKKAUSSYVYYDEN ASETUS Leikkaussyvyys voidaan säätää niin, että jiirisahalla voidaan tehdä ura Kun leikkaussyvyys asetetaan varmista, että terä ei koske pohjaan ala-asennossa; terä voi vaurioittaa pohjaa. Syvyyden asettaminen: 1. Nosta pää yläasentoon. 2. Löysää pulttia (C) Kuva Säädä nuppi (B) haluttuun leikkaussyvyyteen. 4. Kiristä pultti (C). Kuva 12 Huomautus: Jos leikkaussyvyys (A) on liian pieni, terä ei leikkaa työkappaletta. Suorita aina koeleikkaus leikkaussyvyyden asetuksen jälkeen LIUKULEIKKAUS 1. Löysää nuppia (A) Kuva 13 liukulaitteen vapauttamiseksi. 2. Vedä tai työnnä käyttökahvaa pään liu'uttamiseksi ohjaimilla. 3. Kiristä nuppi (A) liukulaitteen lukitsemiseksi. Huomautus: Varoitus! Varmista, että liukulaite on lukittu ennen jiirisahan kuljettamista TYÖKAPPALEEN TUET Kuva 13 Käytä jatkeita pitkien työkappaleiden tukemiseen tarvittaessa. Sijoita jatkeet ylläkuvatulla tavalla, katso LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN JATKEET. VAARALLISET ALUEET PÖYDÄLLÄ KÄYTTÖ Työalue pöydällä on vaarallinen alue. Älä koskaan pidä käsiä tämän alueen sisäpuolella, leikkauksen aikana JIIRISAHAN KÄYNNISTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN Koneen kytkeminen päälle ja pois: 18

19 1. Liitä virtajohto pistorasiaan. 2. Paina ON-painiketta (2) Kuva 1 jiirisahan käynnistämiseksi. 3. Vapauta ON-painike jiirisahan pysäyttämiseksi. Älä leikkaa lyhyitä työkappaleita: käsiä ei voi pitää riittävän kaukana terästä kun lyhyitä työkappaleita leikataan. Älä liikuta käsiä leikkausalueen poikki tai aseta niitä sen päälle. KAKSOISLASERJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ Kaksoislaserjärjestelmää ohjataan kytkimellä (A) Kuva ja se on käytössä vain, kun virtajohto on liitetty pistorasiaan. Älä katso suoraan lasersäteeseen. 1. Piirrä viiva työkappaleeseen. 2. Säädä vaaka- ja viistetasot haluttuun asentoon. 3. Ennen työkappaleen kiinnittämistä, kytke kaksoislaser päälle ja kohdista piirretty viiva yhden lasersäteen kanssa, terän oikealla tai vasemmalla puolella. 4. Kytke jiirisaha päälle. 5. Kun terä on saavuttanut maksiminopeuden, laske pää leikataksesi. Jos kaksoislaserjärjestelmä e ole kohdistettu terän kanssa, säädä se seuraavasti: Kuva Irrota laserin muovikotelo. 2. Löysää kahta ruuvia (A) Kuva laserin laidassa. 3. Lukitse työkappale pohjaan, kytke jiirisaha päälle ja tee osittainen leikkaus, leikkauksen kahden sivun merkitsemiseksi. 4. Pyöritä molempaa laseria (B), kunnes ne ovat täysin kohdistettu leikkauksen molemman laidan kanssa 5. Kun laser on säädetty, kiristä ruuvit (A) liikuttamatta lasersäteitä. 6. Asenna laserin muovikotelo. Kuva 15 VARSI Pää ei koskaan saa olla lukittuna ala-asentoon koneen käydessä. Pää voidaan lukita ala-asentoon vain kuljetuksen yhteydessä tai kun sitä ei käytetä. Varren vapauttaminen: 1. Paina vartta varovasti alas ja pidä se siinä asennossa. 2. Vedä ja kierrä nuppia (A) Kuva

20 3. Nosta varsi yläasentoon. Varren lukitseminen ala-asentoon: 1. Laske varsi ala-asentoon. 2. Vedä ja kierrä nuppia (A) Kuva 16. Kuva 16 KÄSIEN JA JALKOJEN ASENTO Leikkaaminen on helpompaa ja turvallisempaa jos pidät oikean käsien ja kehon työasennon. Seiso koneen vieressä, älä seiso lastujen ulostulon edessä. Pidä hyvä ja tukeva asento. Pidä kädet vähintään 10 cm etäisyydellä terästä. Pidä työkappaletta lujasti ohjainta vasten ja kädet työasennossa, kunnes käynnistysliipaisin on vapautettu kokonaan ja terä pysähtynyt. Ennen leikkausta: - Tee koesahaus kone pysäytettynä, tarkastaaksesi terän kohdistuksen tai - kytke laser päälle ja tarkasta terän kohdistus lasersäteen avulla. Katso kohta KAKSOISLASERJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ jos se on säädettävä. Älä kuljeta käsiä terän alueen poikki leikkauksen aikana. Varmista, että pohja ja kulmat on lukittu ennen leikkausta. PUUKAPPALEEN KATKAISU Varmista, että jiirisaha on oikein asennettu ja asetettu ennen käyttöä. Varista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki turvallisuusohjeet käyttöohjeessa Puukappaleen leikkaaminen: 1. Nosta pää yläasentoon. 2. Valitse haluamasi kulma ja lukitse nuppi. 3. Valitse viiste ja lukitse nuppi. 4. Varmista, että työkappaleen koko sopii jiirisahalle. 5. Pidä työkappaletta lujasti pohjaa vasten pysty- ja vaakakiinnikkeiden avulla. 6. Pidä leveitä työkappaleita vahvalla otteella niiden kallistumisen estämiseksi; käytä jatkotukia tarvittaessa. 7. Pidä kädet poissa terän kulku-urasta. 8. Vedä vartta itseesi päin liukuohjaimia pitkin käyttökahvasta. 20

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. SUOMI (FI) Alkuperäisestä käännetty käyttöohje, manuale tradotto dall originale... 3 21 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RÄJÄYTYSKUVA

SISÄLTÖ. SUOMI (FI) Alkuperäisestä käännetty käyttöohje, manuale tradotto dall originale... 3 21 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RÄJÄYTYSKUVA SISÄLTÖ SUOMI (FI) Alkuperäisestä käännetty käyttöohje, manuale tradotto dall originale... 3 21 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RÄJÄYTYSKUVA SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO TURVAOHJEET VAROITUS: TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN OHJEIDEN

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PYLVÄSPORAKONE

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557)

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) MR-TUOTE 91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) Käyttöohje Kopio alkuperäisestä Sisällys 1. Turvallisuusohjeet...2 2. Yleiset ominaisuudet...3 3. Pakkauksen

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot