KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

2 Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet 7 Ympäristönsuojelu 8 Symbolit 8 Virtaliitännät 9 Suositeltu käyttö 10 Tekniset tiedot 10 Meluolosuhteet 10 Pakkauksesta poistaminen ja puhdistus 11 Liukuvan jiirisahan tunnistus 12 Kokoonpano 13 - Pyörivän pohjakahvan asennus 13 - Viisteen asetus ja pohjan pyöritys 13 - Kiinnikkeen asennus 13 - Kiinnikkeen käyttö 13 - Jatkettavien tukien asennus 14 - Valinnaisen taustatuen asennus 14 - Pölynkeräyspussin asennus 14 - Päätyohjainten jatkeet 15 Säännöt 15 - Jiirisahan kiinnitys työpenkkiin 15 - Kulmien tarkastus ja asetus 15 - Viistekulman asetus ja rajoitin 17 - Leikkaussyvyyden asetus 18 - Liukuleikkaus 18 - Työkappaleen tuki 18 Käyttö 18 - Vaaralliset alueet pöydällä 18 - Jiirisahan käynnistäminen/sammuttaminen 19 - Kaksoislaserjärjestelmän käyttö 19 - Varsi 20 - Käsien ja jalkojen asento 20 - Puukappaleen katkaisu 20 - Liukulaitteen oikea käyttö 21 - Leikkaaminen ilman liukulaitetta 21 - Käyrien materiaalien leikkaaminen 21 - Kulmaleikkaus 22 - Viisteleikkaus 22 - Yhdistelmäleikkaus 22 - Profiili (jalkalistan leikkaus) 23 - Kehysten ja profiilien leikkaus 23 Ylläpito 24 - Puulastut 24 - Terän alasuojus 24 - Laserin ylläpito 24 - Voitelu 24 - moottorin harjojen tarkastus ja vaihto 25 - Terän vaihto 25 Tekninen huolto 27 2

3 TURVALLISUUSOHJEET HUOMIO: Tämän käyttöohjeen ohjeiden lisäksi on noudatettava kaikkia turvallisuusohjeita tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman välttämiseksi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Sähkötyökalujen käyttö voi olla vaarallista, jos kaikkia turvallisuusohjeita ei noudateta. Kuten kaikissa koneissa joissa on liikkuvia osia, sisältyy myös tämän laitteen käyttöön vaaroja. Jos käytät laitetta tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan, olet huolellinen työn aikana, noudatat sääntöjä ja käytät suojavarusteita, voit rajoittaa vaarojen mahdollisuutta. Jäännösriskit liittyvät seuraaviin tilanteisiin: 1 suorasta tai epäsuorasta kosketuksesta sähköosiin johtuva sähköisku 2 liikkuviin osiin koskettamisesta johtuvat tapaturmat 3 terään tai muihin osiin koskettamisesta tai terän vaihdon yhteydessä tapahtuvat tapaturmat 4 työkalujen tai työstettävän materiaalin sinkoutumisesta aiheutuvat tapaturmat 5 meluvammat 6 pölystä aiheutuvat vammat 7 työkalujen väärästä asennuksesta aiheutuvat vammat Tapaturmavaaraa voidaan rajoittaa koneen suojalaitteiden avulla, esimerkiksi teräkotelo, kiinnikkeet, rajoitin ja käyttämällä henkilösuojaimia, kuten suojalasit, pölysuojus, korvatulpat, turvakengät ja käsineet. Mutta parhaatkaan suojalaitteet eivät suojaa tapaturmalta, ellei töitä suoriteta tarkasti ja harkiten. Käytä maalaisjärkeä ja huomioi kaikki varoitukset. Suorita vain työt joita pidät turvallisina. ÄLÄ UNOHDA, ETTÄ: kaikki ovat vastuussa omasta turvallisuudesta. Tämä työkalu on tarkoitettu tiettyyn käyttöön. Femi suosittelee, että et muokkaa tai käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu. Jos olet epävarma laitteen sovelluksesta, älä käytä sitä ennen kuin olet ottanut yhteyttä meihin ja saanut lisäohjeita. LUE KÄYTTÖOHJE JA SÄILYTÄ SITÄ TURVALLISESSA PAIKASSA 3

4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 1. Pidä työalue aina puhtaana. Jos työalue tai -pinta on likainen, kasvaa tapaturman riski. 2. Älä käytä konetta vaarallisessa ympäristössä. Sähköiskun ehkäisemiseksi, älä altista konetta sateelle tai käytä sitä kosteissa tiloissa. Pidä työalue aina hyvin valaistuna. Älä käytä konetta kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä. 3. Liitä pölynkeräyslaite. Jos kone on varustettu pölynkeräyslaitteella, varmista että se on liitetty ja että sitä käytetään oikein. 4. Älä anna tuntemattomien henkilöiden tai lasten käyttää laitetta. Heidän on aina oltava turvallisella etäisyydellä työalueesta. 5. Suojaudu sähköiskulta. Vältä kosketusta maadoittaviin pintoihin. 6. Käsittele virtajohtoa varovasti. Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 7. Käytä ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Kun konetta käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. 8. Ole tarkkaavainen. Ole varovainen. Käytä maalaisjärkeä. Älä käytä laitetta väsyneenä. 9. Älä käytä konetta jos olet ottanut lääkkeitä, alkoholia tai huumeita. 10. Vältä odottamattomia käynnistyksiä. Varmista, että käynnistyskytkin on asennossa OFF ennen laitteen liittämistä virransyöttöön. 11. Käytä työhön soveltuvaa vaatetusta. Älä käytä väljää vaatetusta tai irtokoruja, sillä ne voivat takertua laitteen liikkuviin osiin. Suosittelemme luistamattomien jalkineiden käyttöä ulkona työskentelyn aikana. Pidä hiusverkkoa pitämään pitkät hiukset aloillaan. 12. Käytä aina henkilösuojia: käytä suojalaseja ja hengityssuojaa jos pölyä tai sahanpuruja syntyy. Käytä korvatulppia tai kuulosuojaimia. Käytä käsineitä käsitellessäsi teräviä esineitä. 13. Älä nojaudu koneen yli. Seiso aina tukevasti maassa. 14. Pyydä ohjeita asiantuntijalta tai tottuneelta käyttäjältä, jos et ole varma koneen käytöstä. 15. Poista työkalut joita ei käytetä työpöydältä. Kun työkaluja ei käytetä, niitä tulisi säilyttää kuivassa ja lukitussa paikassa, lasten ulottumattomissa. 16. Älä käytä työkalua voimakeinoin. Saat paremman ja turvallisemman tuloksen jos kytät konetta määritetyllä leikkauspaineella. 17. Käytä oikeaa työkalua. Älä käytä pieniä työkaluja raskaisiin töihin. Älä esimerkiksi käytä pyörösahaa oksien ja kantojen katkaisuun. 4

5 18. Kiinnitä työkappale. Käytä C-puristimia tai pidätintä jos mahdollista. Se on turvallisempaa kuin pidättäminen vain käsin. 19. Pidä työkalut hyvässä kunnossa. Pidä työkalun terät terävinä ja puhtaana paremman suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Noudata rasvaus- ja lisätarvikkeiden vaihto-ohjeita. Tarkasta virtajohto säännöllisesti ja vaihda, jos se on vaurioitunut Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. 20. Irrota työkalu virransyötöstä kun sitä ei käytetä, ennen ylläpitoa tai lisävarusteiden vaihtoa, kuten terät, porat, jyrsimet, jne. 21. Poista lukitus- ja säätöavaimet työpöydältä. Totu tarkastamaan, onko lukitus- ja säätöavaimet poistettu ennen töiden aloittamista. 22. Tarkasta työkalun osat vaurioiden varalta. Tarkasta ennen koneen käyttöä, että turvalaitteet tai muut osat eivät ole vaurioituneet ja toimivat oikein jotta työt voidaan suorittaa turvallisella tavalla. Tarkasta, että liikkuvat osat ovat kiinnitetty, eivät juutu tai ole vialliset. Tarkasta kokoonpano ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa koneen toimintaan. Kaikki vialliset osat tai suojat on korjattava tai vaihdettava. Älä käytä työkalua jos virtakatkaisin ei toimi kunnolla. 23. Käytä konetta, työkaluja ja lisävarusteita tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Muu käyttö tai eri osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. 24. Koneen saa huoltaa vain valtuutettu huoltomies. Tämä sähkötyökalu vastaa sitä koskevia turvallisuusvaatimuksia. Koneen saa huoltaa vain valtuutettu huoltomies, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. 5

6 JIIRISAHOJA ERITYISESTI KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET 1. IRROTA AINA jiirisaha verkkovirrasta ennen sahanterän vaihtoa ja kiinnitystä, puhdistamista tai huoltoa. 2. ÄLÄ KÄYNNISTÄ jiirisahaa ennen kuin se on kunnolla asennettu ohjeiden mukaan, kaikki turvalaitteet on asennettu ja toimivat oikein ja kaikki lukituskahvat on kiinnitetty kunnolla. 3. ASETA jiirisaha tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle vaarallisten liikkeiden välttämiseksi. 4. PAINA AINA työkappale päätyä vastaan. Älä pidä sitä vain käsin. 5. PIDÄ KÄDET AINA etäällä sahanterän kulku-urasta. Älä pidä käsiä liian lähellä sahaa kun leikkaat pieniä työkappaleita; käytä puristimia. 6. ÄLÄ ASETA käsiäsi sahanterän taakse tai yläpuolelle epämiellyttävän kehon ja käsien asennon välttämiseksi. 7. ÄLÄ poista juuttuneita työkappaleita terän pyöriessä. Sammuta kone ja anna terän pysähtyä ennen kuin poistat työkappaleen. 8. TUE isojen työkappaleiden päät, jotka kulkevat työpöydän sivujen yli. 9. VARMISTA työpöydän jatkeet on lukittu ennen koneen käynnistämistä. 10. KÄYTÄ AINA pöytäsahaa hyvin tuuletetussa tilassa. Poista sahanpurut useasti. Poista sahanpurut sahan sisältä huolellisesti tulipalon välttämiseksi. 11. TARKASTA, että sahanterä on teroitettu hyvin ja että se pyörii kevyesti ilman tärinöitä. 12. ÄLÄ käytä sahanteriä, jotka ovat vaurioituneet tai epämuodostuneita tai korkean nopeuden valurautateriä (esimerkiksi HSS). 13. KÄYTÄ VAIN valmistajan suosittelemia sahanteriä, EN standardin mukaisesti. 14. KÄYTÄ VAIN sahanteriä, jotka sopivat katkaistavalle materiaalille joiden merkitty nopeus on suurempi kuin koneen. Kun terä vaihdetaan tarkasta, että terän ulko- ja sisähalkaisija on oikea ja että leikkausleveys ja terän runko ei ole ohuempi kuin erotusterä. Kuljeta sahanterää aina sen kotelossa. 15. KÄYTÄ VAIN poikkileikkaukseen sopivia teriä. Kovametalliterillä on oltava negatiivinen tai nollaleikkauskulma. ÄLÄ KÄYTÄ sahanteriä syvillä hampailla, koska ne voivat taittua ja koskettaa sahanterän suojakanteen. 16. ENNEN ASENNUSTA, tarkasta että sahanterät ja laipat ovat puhtaat ja että lukkoruuvi on kunnolla kiristetty. 17. KÄYTÄ tätä pöytäsahaa vain puun ja vastaavan materiaalin katkaisuun. Älä koskaan katkaise rautapitoisia materiaaleja. 6

7 18. VARMISTA, että sahanterä ei koske työkappaleeseen ennen leikkaamisen aloittamista. 19. ANNA moottorin saavuttaa maksiminopeus ennen leikkaamisen aloittamista. 20. VARMISTA, että sahanterä on täysin pysähtynyt ennen leikattavan työkappaleen liikuttamista tai lukitsemista, sen kulman muuttamista. 21. TARKASTA, että sahan ohjausjärjestelmä on lukittu, jos et halua käyttää edestakaista liikettä. 22. KÄYTÄ liukua työntämällä sahaa rajoitinta päin ja kun työkappale on rajoitinta vasten, vedä pää itseäsi kohti, laske sahanterä työkappaleeseen ja työnnä päätä eteenpäin. 23. TARKASTA USEIN onko virtajohto vaurioitunut ja jos näin on, anna valtuutetun huoltomiehen korjata se. Tarkasta jatkojohto säännöllisesti ja vaihda, jos se on vaurioitunut 24. KÄYTÄ kuulosuojia ja hengityssuojaa. 25. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ liuottimia koneen muoviosien puhdistamiseen. Liuottimet voivat sulattaa tai vaurioittaa materiaalia. Käytä muoviosien pyyhkimiseen vain kosteaa liinaa. 26. PYSÄYTÄ JIIRISAHA VÄLITTÖMÄSTI ja kytke virtajohto irti jos huomaat jonkin osan vaurioituneen. Pyydä jälleenmyyjää korjaamaan osa välittömästi. Käytä vain meidän suosittelemia varaosia ja lisävarusteita. LASEROSOITINLAITTEEN TURVALLISUUSOHJEET Älä koskaan katso suoraan laserosoitinlaitteeseen. Älä osoita laitetta ihmisiä tai eläimiä kohti. Älä käytä osoitinlaitetta heijastavilla pinnoilla. Heijastuva valo on yhtä vaarallinen kuin suora valo. Pyydä valtuutettua huoltomiestä korjaamaan osoitinlaite. Älä koske osoitinlaitteen linssiin kovilla esineillä. Puhdista osoitinlaitteen linssi pehmeällä ja kuivalla harjalla. Vaihda osoitinlaite tarvittaessa samanlaiseen. 7

8 YMPÄRISTÖNSUOJELU TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Direktiivin 25. Heinäkuuta 2005, nro. 151 artiklan 13 Direktiivien käyttöönotto 2002/95/EEC, 2002/96/EEC ja 2003/108/EEC mukaan, koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja niiden hävittämistä, huomioi seuraavat: Yliruksattu jäteastia tuotteessa tai pakkauksessa, muistuttaa että laite on erotettava kotitalousjätteestä sen käyttöiän päätyttyä. Käyttäjän on vietävä laite valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelylaitokseen tai jälleenmyyjälle uuden laitteen ostamisen yhteydessä. Kierrätys tai ympäristöystävällinen poistaminen auttaa säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Käyttömaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan, laitteen luvaton hävittäminen on rangaistava. SYMBOLIT Käytä aina suojalaseja koneen käytön aikana. Lue ja pyri ymmärtämään koko käyttöohje ennen laitteen ottamista käyttöön. Käytä aina hengityssuojaa jos toiminta tuottaa pölyä. Käytä aina kuulosuojia. Raskas pakkaus. Koneen kuljettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. 8

9 Tuote noudattaa CE-standardien määräyksiä. Kaksoiseristys. Tämä symboli tarkoittaa, että mihinkään osaan ei päästä käsiksi ilman työkaluja. Työkaluissa tällä symbolilla ei ole maadoitusta. Ilmaisee, että laite on varustettu laserosoitinlaitteella (katso osa LASEROSOITINLAITTEEN TURVALLISUUSOHJEET). Käsiä ei saa asettaa tällä merkillä varustetulle alueelle koneen ollessa käynnissä. Tapaturmavaara! Sarjanumero / valmistusvuosi SÄHKÖLIITÄNNÄT SÄHKÖLIITÄNNÄT Käytä maadoitettua 230 V 50 Hz vaihtovirtajännitettä. Varmista, että virransyöttö vastaa tätä jännitettä, se on eristetty magneettisella lämpökytkimellä ja sen maadoitus on riittävä. Jos kone ei toimi tähän pistokkeeseen liitettynä, tarkasta virransyöttö. JATKOJOHDOT Käytä vain jatkojohtoja kolmella johtimella, kahdella tulpalla varustetulla pistokkeella ja kahdella reiällä ja maadoituksella varustettua pistorasiaa. Kun sähkötyökaluja käytetään kaukana virransyötöstä, käytä johtoa, jonka virransiirtokyky on riittävä käytettävälle koneelle. Jos jatkojohdon virransiirtokyky ei ole riittävä, voi jännite pudota ja aiheuttaa ylikuumenemista ja jänniteputoamisen. Käytä vain CEstandardin mukaisia jatkojohtoja. Jatkojohdon pituus: max. 15 m Johdon mitat: 3 x 2,5 mm² Tarkasta, että jatkojohdossa ei ole paljaita johtoja ja että eristeet eivät ole katkenneet tai kuluneet. Korjaa tai vaihda viallinen johto välittömästi. VAROITUS: Jatkojohdot on sijoitettava etäälle työalueesta niin, että ne eivät koske työkappaleeseen, työkaluun tai muihin koneen osiin ja aiheuta täten vaaratilanteita. 9

10 VAROITUS: PIDÄ TYÖKALUT JA LAITE TURVALLISELLA ETÄISYYDELLÄ LAPSISTA SUOSITELTU KÄYTTÖTARKOITUS Työkalu on suunniteltu puun ja vastaavien materiaalien katkaisuun. Sahanterän ollessa pystyasennossa, on maksimileikkauskorkeus 105 mm ja maksimileikkausleveys 340 mm. Jiirisahan päätä voi pyörittää 0-45 molempiin suuntiin. Sahanterä voidaan kallistaa 45 vasemmalle. Koneen kapasiteetit on lueteltu teknisissä tiedoissa. Koneen on itsenäänkin vakaa, mutta se voidaan myös kiinnittää pöytään. TEKNISET TIEDOT Moottorin teho: 2000 W Jännite ja Taajuus: 230 V - 50 Hz Nopeus: 5500 min ¹ Sahanterän maksimimitat: 255 x 3,2 x 30 mm Poikkileikkaus 90 asteessa: 82 x 340 mm Viistoleikkaus 45, vasemmalle ja oikealle: 82 x 240 mm Kallistusleikkaus 45 vasemmalle: 50 x 340 mm Kallistusleikkaus 45 oikealle: 50 x 340 mm Yhdistelmäleikkaus (poikittais ja viisto 45 oikealle): 25 x 240 mm Yhdistelmäleikkaus (poikittais ja viisto 45 vasemmalle): 25 x 240 mm Vasen ja oikea rajoitin: Kallistusrajoittimet: 0 ja 45 Laser Luokka 2 (EN : 1994+A1+A2 säädösten mukainen) Nettopaino: 20 kg Bruttopaino: 25 kg MELUOLOSUHTEET Syntyvä melu, joka on mitattu standardien EN 3744 ja EN mukaan on: - Äänenpainetaso LpA = 101 db(a) - Äänenvoimakkuuden taso LWA = 114 db(a) - Mittauksen epävarmuus K = 3 db Suosittelemme kuulosuojien käyttämistä. Sahan melulähteet ovat: sähkömoottori ja tuuletusjärjestelmä, terä ja leikattava materiaali. Suosittelemme, että tarkastat moottorin, tuuletusjärjestelmän ja tuuletusaukot. Suosittelemme vaimennetun terätyypin käyttöä ja sen pitämistä hyvässä kunnossa. Suosittelemme oikean terätyypin käyttämistä ja että työkappale on hyvin kiinnitetty. 10

11 Ilmoitetut melutasot ovat päästötasoja eivätkä välttämättä edusta turvallisia käyttöolosuhteita. Vaikkakin päästötasojen ja altistumistasojen välillä on yhtäläisyyksiä, ei niitä voida käyttää luotettavasti lisätoimenpiteiden tarpeen määrittämiseen Työpaikalla olevaan melutasoon vaikuttavia tekijöitä ovat vaikutuksen kesto, työskentelytilan ominaisuudet, muut melulähteet, esim. koneiden lukumäärä ja muut vieressä tapahtuvat työvaiheet. Sallitut altistumistasot voivat myös vaihdella maiden välillä. Näiden tietojen perusteella voidaan kuitenkin vaara- ja riskitekijät arvioida tarkemmin. PAKKAUKSESTA POISTAMINEN JA PUHDISTUS Kone toimitetaan pahvilaatikossa. Ota kone ja kaikki komponentit ulos pakkauksesta. Poista suoja: suoja voidaan poistaa kostealla ja pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä liuotinta, kuten asetoni, bensiini. TÄRKEÄÄ: älä nosta konetta käyttökahvoista, koska se voi muuttaa asetuksia. Nosta konetta aina pohjasta tai kuljetuskahvoista, jos asennettu Jos jokin osa on viallinen tai puuttuu, älä käytä konetta koska sen tehokkuus ja turvallisuus voi heiketä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen viallisen osan vaihtamiseksi Älä hävitä pahvilaatikkoa ennen kuin kone on täysin kokoonpantu VAROITUS: Älä puhdista konetta pakkauksesta poiston jälkeen bensiinillä tai muilla liuottimilla, koska ne ovat erittäin syttyviä Nämä tuotteet voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen Yleisesti ottaen, kaikki koneen puhdistamiseen tarkoitetut liuottimet ovat myrkyllisiä hengitettyinä tai nieltyinä. Käytä konetta aina hyvin tuuletetussa tilassa etäällä liuottimista. Käytä hengitysnaamaria Kone toimitetaan leikkuuvarsi kuljetusasennossa. Vapauta varsi työntämällä sitä alas ja vetämällä ja kiertämällä lukituspainiketta (A) Kuva 1. Kuva 1 11

12 LIUKUVAN JIIRISAHAN TUNNISTUS A. Käyttökahva B. Laser päällä-pois -kytkin C. Käynnistysliipaisin D. Alempi teräsuojus E. Terä F. Kaksoissädelaser G. Jatkettavat tuet H. Pyörivä pohja J. Viistoleikkauksen pyörityskahva K. Pyörivän pohjan asteikko L. pohjan jatkeiden pystytuki N. Pystykiinnike O. Viisteen lukituslaite P. Liukuohjain Q. Pölypussi R. Viisteen asteikko S. Leikkauspään ohjain T. Ylempi teräsuojus U. Moottori Kuva 2 12

13 KOKOONPANO HUOMIO! Varmista, että jiirisaha on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta ennen kokoonpanoa tai mitään säätöjä. PYÖRIVÄN POHJAKAHVAN ASENNUS Ennen jiirisahan käyttöä, on pyörivän pohjan kahva asennettava (J) Kuva 2. Tee tämä kiertämällä kahva paikalleen (J). Tätä kahvaa käytetään pyörivän pohjan lukitsemiseen haluttuun kulmaan. Varmista, että tämä kahva ja pyörivä pohja on lukittu ennen käyttöä VIISTEEN ASETUS JA POHJAN PYÖRITYS Pohja voidaan lukita 0, 15, 22,5, 30 ja 45 kulmaan vasemmalle tai oikealle. Kun pohjaa pyöritetään, se pysähtyy automaattisesti seuraavaan kohtaan. Pohjan pyörittämiseksi varmista, että pyörivän pohjan kahvat on irrotettu; pyöritä pohja haluttuun kulmaan ja lukitse se uuteen asentoon kahvalla. KIINNIKKEIDEN ASENNUS Pystykiinnike voidaan asentaa terän oikealle tai vasemmalle puolelle ja säätää työkappaleen koon mukaan. Älä käytä konetta ennen kuin työkappale on kiinnitetty Asenna pystykiinnike (A) Kuva 3 asettamalla kiinnikkeen karan (B) yhteen leikkauspäädyn ohjaimen reikään, kiristä sitten nuppi (C) karan lukitsemiseksi. KIINNIKKEEN KÄYTTÖ Kuva 3 1. Kiinnikkeen kapasiteettia voidaan säätää löysäämällä nuppia ja liu'uttamalla karaa ylös ja alas. Kun haluttu koko saavutetaan, kiristä nuppi uudestaan. 2. Siirrä leikkauksen aikana pystykiinnikettä niin, että sen levy koskettaa työkappaleeseen. 3. Lukitse työkappale pohjaa vasten kiertämällä nuppia, kunnes työkappale on lukittu. Leikkauksen jälkeen, kierrä nuppi auki. 13

14 JATKETTAVIEN TUKIEN ASENNUS Jiirisaha on varustettu kahdella jatkettavalla tuella (A) Kuva 5 joilla voidaan tukea pitkiä työkappaleita työn aikana. Nämä tuet voidaan asentaa koneen molemmille puolille, työkappaleen koon mukaan. Löysää nuppia (B), aseta jatkeet hahloihin pohjan molemmilla puolilla ja lukitse nupit. Kuva 5 VALINNAISEN TAUSTATUEN ASENNUS Tämä jiirisaha on varustettu valinnaisella taustatuella, (A) Kuva 6, joka estää koneen kaatumisen taaksepäin, jos leikkuupää päästetään irti vahingossa. Kuva 6 PÖLYNKERÄYSPUSSIN ASENNUS Aseta pölypussi (A) Kuva 7 aukkoon (B) ja tarkista, että se on kunnolla kiinnitetty. Voit myös halutessasi liittää pölyaukon suoraan pölynkeräysjärjestelmään. Huomautus: Tyhjennä pussi säännöllisesti. Pussi on varustettu vetoketjulla tyhjentämisen helpottamiseksi. Pese pussi lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa se ennen käyttöä. Kuva 7 Varmista, että vetoketju on suljettu ennen käyttöä. VAROITUS: pölyhiukkaset voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Käytä hengityssuojaa voimassa olevien normien mukaan. 14

15 LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN JATKEET Leikkuupään ohjain voidaan jatkaa molemmille puolille työkappaleen ollessa leveä. Tee näin: 1. Löysää kuusiokantaruuvia (B) Kuva 8 kuusiokoloavaimella. 2. Löysää nuppia (C). 3. Liu'uta jatke (A) haluttuun asentoon ja kiristä ruuvi (B), ja sitten nuppi (C). Kuva 8 MÄÄRÄYKSET Irrota kone virransyötöstä ennen jiirisahan asetusten muuttamista. Seuraavia asetustoimenpiteitä on noudatettava turvallisuuden, tarkkuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Kun kaikki asetukset on suoritettu varmista, että avaimet ja työkalut on poistettu koneesta ja ruuvit, pultit ja suojat ovat paikallaan ja kiristetty kunnolla. Älä käytä jiirisahaa ennen kuin seuraavat toimenpiteet on suoritettu Varmista, että kaikki suojat on asennettu ja toimivat oikein asetusten suorittamisen aikana. Vialliset osat on vaihdettava ammattitaitoisen huoltomiehen toimesta ennen käyttöä. JIIRISAHAN KIINNITYS TYÖPENKKIIN Jiirisaha on kiinnitettävä työpenkkiin ennen käyttöä 1. Pohjan kulmissa on reiät, joiden avulla kone voidaan kiinnittää työpenkkiin tai alustaan. 2. Jos haluat käyttää tukia, kiinnitä ne ennen koneen kiinnittämistä työpenkkiin. 3. Jos konetta liikutetaan toistuvasti, kiinnitä se puulevyyn (20mm paksuinen) niin, että se voidaan kiinnittää työpenkkiin puristimilla. VAROITUS: Varmista, että puulevy on tasainen, koska muutoin se voi vaikuttaa leikkuutarkkuuteen. Tarkasta ja varmista seuraavat asetukset KULMIEN TARKASTUS JA ASETUS Eri leikkuukulmat on asetettu tehtaalla. Työn tarkkuuden vuoksi nämä tulee kuitenkin tarkastaa ennen käyttöä. 15

16 LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN ASETUS 90 KATKAISUUN Varmista, että terä on kohtisuorassa ohjaimeen kanssa 1. Lukitse jiirisahan pää ala-asentoon, kiristä lukitusnuppi kuljetusasentoon (katso kuva 1). 2. Löysää pohjan pyöritysnuppia ja aseta se asentoon 0. Kiristä pohjan pyöritysnuppi. 3. Löysää pään viistenuppia koneen takana ja aseta pää asentoon 0. Kiristä pään viistenuppi. 4. Aseta neliön yksi laita (ei toimiteta) leikkuupään ohjainta vasten ja toinen laita jiirisahan terää vasten. Tarkasta, että se on sijoitettu oikein terää pitkin, mutta ei kosketa hampaisiin. Kun neliö on sijoitettu oikein, on sen laitojen kosketettava jatkuvasti terään ja leikkuupään ohjaimeen. 5. Jos näin ei ole, aseta leikkuupään ohjain seuraavasti: Löysää kuusiokoloruuveja ja kahta ohjaimen jatkeen kiinnitysnuppia. Vedä jatkeet irti. Löysää neljää kuusiokoloruuvia (A) Kuva 9 leikkuupään ohjaimen molemmalla puolella. Aseta neliön terää vasten ja liikuta leikkuupään ohjainta. kunnes se on neliön toista laitaa vasten. Kiristä kuusiokoloruuvit (A) ja asenna leikkuupään ohjaimen jatkeet paikalleen. YLÄPÖYDÄN ASETUS Varmista, että jiirisahan terä on kohtisuorassa koneen pohjan kanssa. Kuva 9 1. Lukitse jiirisahan pää ala-asentoon, kiristä lukitusnuppi kuljetusasentoon (katso kuva 1). 2. Löysää pyörivän pohjan nuppia ja aseta pohja asentoon 0. Kiristä nuppi. 3. Löysää pään viistenuppia koneen takana ja aseta pää asentoon 0. Kiristä pään viistenuppi. 4. Aseta neliön yksi laita (ei toimiteta) pöydälle ja toinen laita jiirisahan terää vasten. Tarkasta, että se on sijoitettu oikein terää pitkin, mutta ei kosketa hampaisiin. Kun neliö on sijoitettu oikein, on sen laitojen kosketettava jatkuvasti terään ja pöytään. 5. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti: Löysää pultteja (A) Kuva 10 (sijoitettu pään viistenupin molemmille puolille) kahden pultin vapauttamiseksi (B). Kuva 10 16

17 Löysää pään viistenuppia (C) ja vedä kara (D) itseäsi päin. Aseta neliö pöytää vasten. Säädä kaksi pulttia (B) muuttamalla kaltevuutta, kunnes neliön molemmat laidat ovat jatkuvassa kosketuksessa terään ja pöytään. Kiristä pään viistenuppi (C) ja pultit (A). Tarkasta uudestaan, että terä on kohtisuorassa pöydän kanssa. 6. Tarkasta, että viisteen ilmaisin on asennossa 0 VIISTEKULMAN ASETUS JA RAJOITIN Jiirisahan päätä voidaan kallistaa 0-45, vasemmalle ja oikealle 1. Kallistuksen asettamiseksi, löysää pään viistenuppia (A) Kuva 11 jiirisahan takaosassa. 2. Pään kallistamiseksi vasemmalle, löysää nuppia (A) kallista sitten päätä 0-45 haluttuun kulmaan käyttökahvan avulla. Kiristä nuppi asetuksen jälkeen. 3. Pään kallistamiseksi oikealle, löysää nuppia (A) ja vedä nuppia (B) avataksesi kallistuskulman; kallista sitten päätä haluttuun kulmaan 0-45 nupin (A) avulla Kiristä nuppi asetuksen jälkeen (A). Kuva 11 Huomautus: Kulmailmaisimen on oltava kohdistettu 45 -merkin kanssa ilmaisimen molemmalla puolella, kun nuppi (A) on täysin löysätty ja pää on kallistettu kokonaan vasemmalle tai oikealle. Jos sitä on säädettävä lisää, toimi seuraavasti 1. Löysää nuppia (A) ja kallista pää täysin vasemmalle. 2. Löysää kallistuksen rajoituspulttia (C). 3. Säädä kallistuksen rajoittimen kuusiokoloruuvia (D), kunnes kulmailmaisin on kohdistettu 45 - merkin kanssa. 4. Kiristä kallistuksen rajoituspultti (C). 5. Sijoita pää takaisin 0 asentoon ja vedä nuppia (B) pään kallistamiseksi toiselle puolelle. Kulmailmaisimen on oltava kohdistettu 45 -merkin kanssa. 6. Sijoita pää takaisin 0 asentoon ja tarkasta, että nuppi (B) on kiristetty uudestaan. Jiirisahan liikkumisen estämiseksi tämän toimenpiteen aikana: - Irrota virtajohto. - Lukitse pää ala-asentoon ja lukitse liukuliike. - Kanna konetta lähellä ruumista selkävammojen välttämiseksi. Taivuta polvia nostaessasi konetta. - Nosta konetta kuljetuskahvoista tai pohjasta. Älä kanna sitä virtajohdosta tai käyttökahvasta: virtajohdon eriste tai liitäntä voi vaurioitua, mikä voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. - Älä sijoita konetta ahtaisiin paikkoihin tai kohtiin, jossa ihmiset kulkevat. Ulos sinkoutuva puukappale voi aiheuttaa tapaturman ympärillä oleville ihmisille. - Kiinnitä kone tukevalle alustalle niin, ettei se pääse kallistumaan. 17

18 LEIKKAUSSYVYYDEN ASETUS Leikkaussyvyys voidaan säätää niin, että jiirisahalla voidaan tehdä ura Kun leikkaussyvyys asetetaan varmista, että terä ei koske pohjaan ala-asennossa; terä voi vaurioittaa pohjaa. Syvyyden asettaminen: 1. Nosta pää yläasentoon. 2. Löysää pulttia (C) Kuva Säädä nuppi (B) haluttuun leikkaussyvyyteen. 4. Kiristä pultti (C). Kuva 12 Huomautus: Jos leikkaussyvyys (A) on liian pieni, terä ei leikkaa työkappaletta. Suorita aina koeleikkaus leikkaussyvyyden asetuksen jälkeen LIUKULEIKKAUS 1. Löysää nuppia (A) Kuva 13 liukulaitteen vapauttamiseksi. 2. Vedä tai työnnä käyttökahvaa pään liu'uttamiseksi ohjaimilla. 3. Kiristä nuppi (A) liukulaitteen lukitsemiseksi. Huomautus: Varoitus! Varmista, että liukulaite on lukittu ennen jiirisahan kuljettamista TYÖKAPPALEEN TUET Kuva 13 Käytä jatkeita pitkien työkappaleiden tukemiseen tarvittaessa. Sijoita jatkeet ylläkuvatulla tavalla, katso LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN JATKEET. VAARALLISET ALUEET PÖYDÄLLÄ KÄYTTÖ Työalue pöydällä on vaarallinen alue. Älä koskaan pidä käsiä tämän alueen sisäpuolella, leikkauksen aikana JIIRISAHAN KÄYNNISTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN Koneen kytkeminen päälle ja pois: 18

19 1. Liitä virtajohto pistorasiaan. 2. Paina ON-painiketta (2) Kuva 1 jiirisahan käynnistämiseksi. 3. Vapauta ON-painike jiirisahan pysäyttämiseksi. Älä leikkaa lyhyitä työkappaleita: käsiä ei voi pitää riittävän kaukana terästä kun lyhyitä työkappaleita leikataan. Älä liikuta käsiä leikkausalueen poikki tai aseta niitä sen päälle. KAKSOISLASERJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ Kaksoislaserjärjestelmää ohjataan kytkimellä (A) Kuva ja se on käytössä vain, kun virtajohto on liitetty pistorasiaan. Älä katso suoraan lasersäteeseen. 1. Piirrä viiva työkappaleeseen. 2. Säädä vaaka- ja viistetasot haluttuun asentoon. 3. Ennen työkappaleen kiinnittämistä, kytke kaksoislaser päälle ja kohdista piirretty viiva yhden lasersäteen kanssa, terän oikealla tai vasemmalla puolella. 4. Kytke jiirisaha päälle. 5. Kun terä on saavuttanut maksiminopeuden, laske pää leikataksesi. Jos kaksoislaserjärjestelmä e ole kohdistettu terän kanssa, säädä se seuraavasti: Kuva Irrota laserin muovikotelo. 2. Löysää kahta ruuvia (A) Kuva laserin laidassa. 3. Lukitse työkappale pohjaan, kytke jiirisaha päälle ja tee osittainen leikkaus, leikkauksen kahden sivun merkitsemiseksi. 4. Pyöritä molempaa laseria (B), kunnes ne ovat täysin kohdistettu leikkauksen molemman laidan kanssa 5. Kun laser on säädetty, kiristä ruuvit (A) liikuttamatta lasersäteitä. 6. Asenna laserin muovikotelo. Kuva 15 VARSI Pää ei koskaan saa olla lukittuna ala-asentoon koneen käydessä. Pää voidaan lukita ala-asentoon vain kuljetuksen yhteydessä tai kun sitä ei käytetä. Varren vapauttaminen: 1. Paina vartta varovasti alas ja pidä se siinä asennossa. 2. Vedä ja kierrä nuppia (A) Kuva

20 3. Nosta varsi yläasentoon. Varren lukitseminen ala-asentoon: 1. Laske varsi ala-asentoon. 2. Vedä ja kierrä nuppia (A) Kuva 16. Kuva 16 KÄSIEN JA JALKOJEN ASENTO Leikkaaminen on helpompaa ja turvallisempaa jos pidät oikean käsien ja kehon työasennon. Seiso koneen vieressä, älä seiso lastujen ulostulon edessä. Pidä hyvä ja tukeva asento. Pidä kädet vähintään 10 cm etäisyydellä terästä. Pidä työkappaletta lujasti ohjainta vasten ja kädet työasennossa, kunnes käynnistysliipaisin on vapautettu kokonaan ja terä pysähtynyt. Ennen leikkausta: - Tee koesahaus kone pysäytettynä, tarkastaaksesi terän kohdistuksen tai - kytke laser päälle ja tarkasta terän kohdistus lasersäteen avulla. Katso kohta KAKSOISLASERJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ jos se on säädettävä. Älä kuljeta käsiä terän alueen poikki leikkauksen aikana. Varmista, että pohja ja kulmat on lukittu ennen leikkausta. PUUKAPPALEEN KATKAISU Varmista, että jiirisaha on oikein asennettu ja asetettu ennen käyttöä. Varista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki turvallisuusohjeet käyttöohjeessa Puukappaleen leikkaaminen: 1. Nosta pää yläasentoon. 2. Valitse haluamasi kulma ja lukitse nuppi. 3. Valitse viiste ja lukitse nuppi. 4. Varmista, että työkappaleen koko sopii jiirisahalle. 5. Pidä työkappaletta lujasti pohjaa vasten pysty- ja vaakakiinnikkeiden avulla. 6. Pidä leveitä työkappaleita vahvalla otteella niiden kallistumisen estämiseksi; käytä jatkotukia tarvittaessa. 7. Pidä kädet poissa terän kulku-urasta. 8. Vedä vartta itseesi päin liukuohjaimia pitkin käyttökahvasta. 20

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA XWS034 ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Alkuperäisten ohjeiden käännös Tämän käyttöohjeet kaaviot eivät ole piirretty suhteellisesti. Jatkuvan kehitystyön johdosta nykyinen tuote voi

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA ECHO SRM-4000 SRM-5000 VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVA- MÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA!

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot