KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

2 Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet 7 Ympäristönsuojelu 8 Symbolit 8 Virtaliitännät 9 Suositeltu käyttö 10 Tekniset tiedot 10 Meluolosuhteet 10 Pakkauksesta poistaminen ja puhdistus 11 Liukuvan jiirisahan tunnistus 12 Kokoonpano 13 - Pyörivän pohjakahvan asennus 13 - Viisteen asetus ja pohjan pyöritys 13 - Kiinnikkeen asennus 13 - Kiinnikkeen käyttö 13 - Jatkettavien tukien asennus 14 - Valinnaisen taustatuen asennus 14 - Pölynkeräyspussin asennus 14 - Päätyohjainten jatkeet 15 Säännöt 15 - Jiirisahan kiinnitys työpenkkiin 15 - Kulmien tarkastus ja asetus 15 - Viistekulman asetus ja rajoitin 17 - Leikkaussyvyyden asetus 18 - Liukuleikkaus 18 - Työkappaleen tuki 18 Käyttö 18 - Vaaralliset alueet pöydällä 18 - Jiirisahan käynnistäminen/sammuttaminen 19 - Kaksoislaserjärjestelmän käyttö 19 - Varsi 20 - Käsien ja jalkojen asento 20 - Puukappaleen katkaisu 20 - Liukulaitteen oikea käyttö 21 - Leikkaaminen ilman liukulaitetta 21 - Käyrien materiaalien leikkaaminen 21 - Kulmaleikkaus 22 - Viisteleikkaus 22 - Yhdistelmäleikkaus 22 - Profiili (jalkalistan leikkaus) 23 - Kehysten ja profiilien leikkaus 23 Ylläpito 24 - Puulastut 24 - Terän alasuojus 24 - Laserin ylläpito 24 - Voitelu 24 - moottorin harjojen tarkastus ja vaihto 25 - Terän vaihto 25 Tekninen huolto 27 2

3 TURVALLISUUSOHJEET HUOMIO: Tämän käyttöohjeen ohjeiden lisäksi on noudatettava kaikkia turvallisuusohjeita tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman välttämiseksi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Sähkötyökalujen käyttö voi olla vaarallista, jos kaikkia turvallisuusohjeita ei noudateta. Kuten kaikissa koneissa joissa on liikkuvia osia, sisältyy myös tämän laitteen käyttöön vaaroja. Jos käytät laitetta tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan, olet huolellinen työn aikana, noudatat sääntöjä ja käytät suojavarusteita, voit rajoittaa vaarojen mahdollisuutta. Jäännösriskit liittyvät seuraaviin tilanteisiin: 1 suorasta tai epäsuorasta kosketuksesta sähköosiin johtuva sähköisku 2 liikkuviin osiin koskettamisesta johtuvat tapaturmat 3 terään tai muihin osiin koskettamisesta tai terän vaihdon yhteydessä tapahtuvat tapaturmat 4 työkalujen tai työstettävän materiaalin sinkoutumisesta aiheutuvat tapaturmat 5 meluvammat 6 pölystä aiheutuvat vammat 7 työkalujen väärästä asennuksesta aiheutuvat vammat Tapaturmavaaraa voidaan rajoittaa koneen suojalaitteiden avulla, esimerkiksi teräkotelo, kiinnikkeet, rajoitin ja käyttämällä henkilösuojaimia, kuten suojalasit, pölysuojus, korvatulpat, turvakengät ja käsineet. Mutta parhaatkaan suojalaitteet eivät suojaa tapaturmalta, ellei töitä suoriteta tarkasti ja harkiten. Käytä maalaisjärkeä ja huomioi kaikki varoitukset. Suorita vain työt joita pidät turvallisina. ÄLÄ UNOHDA, ETTÄ: kaikki ovat vastuussa omasta turvallisuudesta. Tämä työkalu on tarkoitettu tiettyyn käyttöön. Femi suosittelee, että et muokkaa tai käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu. Jos olet epävarma laitteen sovelluksesta, älä käytä sitä ennen kuin olet ottanut yhteyttä meihin ja saanut lisäohjeita. LUE KÄYTTÖOHJE JA SÄILYTÄ SITÄ TURVALLISESSA PAIKASSA 3

4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 1. Pidä työalue aina puhtaana. Jos työalue tai -pinta on likainen, kasvaa tapaturman riski. 2. Älä käytä konetta vaarallisessa ympäristössä. Sähköiskun ehkäisemiseksi, älä altista konetta sateelle tai käytä sitä kosteissa tiloissa. Pidä työalue aina hyvin valaistuna. Älä käytä konetta kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä. 3. Liitä pölynkeräyslaite. Jos kone on varustettu pölynkeräyslaitteella, varmista että se on liitetty ja että sitä käytetään oikein. 4. Älä anna tuntemattomien henkilöiden tai lasten käyttää laitetta. Heidän on aina oltava turvallisella etäisyydellä työalueesta. 5. Suojaudu sähköiskulta. Vältä kosketusta maadoittaviin pintoihin. 6. Käsittele virtajohtoa varovasti. Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 7. Käytä ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Kun konetta käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. 8. Ole tarkkaavainen. Ole varovainen. Käytä maalaisjärkeä. Älä käytä laitetta väsyneenä. 9. Älä käytä konetta jos olet ottanut lääkkeitä, alkoholia tai huumeita. 10. Vältä odottamattomia käynnistyksiä. Varmista, että käynnistyskytkin on asennossa OFF ennen laitteen liittämistä virransyöttöön. 11. Käytä työhön soveltuvaa vaatetusta. Älä käytä väljää vaatetusta tai irtokoruja, sillä ne voivat takertua laitteen liikkuviin osiin. Suosittelemme luistamattomien jalkineiden käyttöä ulkona työskentelyn aikana. Pidä hiusverkkoa pitämään pitkät hiukset aloillaan. 12. Käytä aina henkilösuojia: käytä suojalaseja ja hengityssuojaa jos pölyä tai sahanpuruja syntyy. Käytä korvatulppia tai kuulosuojaimia. Käytä käsineitä käsitellessäsi teräviä esineitä. 13. Älä nojaudu koneen yli. Seiso aina tukevasti maassa. 14. Pyydä ohjeita asiantuntijalta tai tottuneelta käyttäjältä, jos et ole varma koneen käytöstä. 15. Poista työkalut joita ei käytetä työpöydältä. Kun työkaluja ei käytetä, niitä tulisi säilyttää kuivassa ja lukitussa paikassa, lasten ulottumattomissa. 16. Älä käytä työkalua voimakeinoin. Saat paremman ja turvallisemman tuloksen jos kytät konetta määritetyllä leikkauspaineella. 17. Käytä oikeaa työkalua. Älä käytä pieniä työkaluja raskaisiin töihin. Älä esimerkiksi käytä pyörösahaa oksien ja kantojen katkaisuun. 4

5 18. Kiinnitä työkappale. Käytä C-puristimia tai pidätintä jos mahdollista. Se on turvallisempaa kuin pidättäminen vain käsin. 19. Pidä työkalut hyvässä kunnossa. Pidä työkalun terät terävinä ja puhtaana paremman suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Noudata rasvaus- ja lisätarvikkeiden vaihto-ohjeita. Tarkasta virtajohto säännöllisesti ja vaihda, jos se on vaurioitunut Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. 20. Irrota työkalu virransyötöstä kun sitä ei käytetä, ennen ylläpitoa tai lisävarusteiden vaihtoa, kuten terät, porat, jyrsimet, jne. 21. Poista lukitus- ja säätöavaimet työpöydältä. Totu tarkastamaan, onko lukitus- ja säätöavaimet poistettu ennen töiden aloittamista. 22. Tarkasta työkalun osat vaurioiden varalta. Tarkasta ennen koneen käyttöä, että turvalaitteet tai muut osat eivät ole vaurioituneet ja toimivat oikein jotta työt voidaan suorittaa turvallisella tavalla. Tarkasta, että liikkuvat osat ovat kiinnitetty, eivät juutu tai ole vialliset. Tarkasta kokoonpano ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa koneen toimintaan. Kaikki vialliset osat tai suojat on korjattava tai vaihdettava. Älä käytä työkalua jos virtakatkaisin ei toimi kunnolla. 23. Käytä konetta, työkaluja ja lisävarusteita tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Muu käyttö tai eri osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. 24. Koneen saa huoltaa vain valtuutettu huoltomies. Tämä sähkötyökalu vastaa sitä koskevia turvallisuusvaatimuksia. Koneen saa huoltaa vain valtuutettu huoltomies, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. 5

6 JIIRISAHOJA ERITYISESTI KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET 1. IRROTA AINA jiirisaha verkkovirrasta ennen sahanterän vaihtoa ja kiinnitystä, puhdistamista tai huoltoa. 2. ÄLÄ KÄYNNISTÄ jiirisahaa ennen kuin se on kunnolla asennettu ohjeiden mukaan, kaikki turvalaitteet on asennettu ja toimivat oikein ja kaikki lukituskahvat on kiinnitetty kunnolla. 3. ASETA jiirisaha tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle vaarallisten liikkeiden välttämiseksi. 4. PAINA AINA työkappale päätyä vastaan. Älä pidä sitä vain käsin. 5. PIDÄ KÄDET AINA etäällä sahanterän kulku-urasta. Älä pidä käsiä liian lähellä sahaa kun leikkaat pieniä työkappaleita; käytä puristimia. 6. ÄLÄ ASETA käsiäsi sahanterän taakse tai yläpuolelle epämiellyttävän kehon ja käsien asennon välttämiseksi. 7. ÄLÄ poista juuttuneita työkappaleita terän pyöriessä. Sammuta kone ja anna terän pysähtyä ennen kuin poistat työkappaleen. 8. TUE isojen työkappaleiden päät, jotka kulkevat työpöydän sivujen yli. 9. VARMISTA työpöydän jatkeet on lukittu ennen koneen käynnistämistä. 10. KÄYTÄ AINA pöytäsahaa hyvin tuuletetussa tilassa. Poista sahanpurut useasti. Poista sahanpurut sahan sisältä huolellisesti tulipalon välttämiseksi. 11. TARKASTA, että sahanterä on teroitettu hyvin ja että se pyörii kevyesti ilman tärinöitä. 12. ÄLÄ käytä sahanteriä, jotka ovat vaurioituneet tai epämuodostuneita tai korkean nopeuden valurautateriä (esimerkiksi HSS). 13. KÄYTÄ VAIN valmistajan suosittelemia sahanteriä, EN standardin mukaisesti. 14. KÄYTÄ VAIN sahanteriä, jotka sopivat katkaistavalle materiaalille joiden merkitty nopeus on suurempi kuin koneen. Kun terä vaihdetaan tarkasta, että terän ulko- ja sisähalkaisija on oikea ja että leikkausleveys ja terän runko ei ole ohuempi kuin erotusterä. Kuljeta sahanterää aina sen kotelossa. 15. KÄYTÄ VAIN poikkileikkaukseen sopivia teriä. Kovametalliterillä on oltava negatiivinen tai nollaleikkauskulma. ÄLÄ KÄYTÄ sahanteriä syvillä hampailla, koska ne voivat taittua ja koskettaa sahanterän suojakanteen. 16. ENNEN ASENNUSTA, tarkasta että sahanterät ja laipat ovat puhtaat ja että lukkoruuvi on kunnolla kiristetty. 17. KÄYTÄ tätä pöytäsahaa vain puun ja vastaavan materiaalin katkaisuun. Älä koskaan katkaise rautapitoisia materiaaleja. 6

7 18. VARMISTA, että sahanterä ei koske työkappaleeseen ennen leikkaamisen aloittamista. 19. ANNA moottorin saavuttaa maksiminopeus ennen leikkaamisen aloittamista. 20. VARMISTA, että sahanterä on täysin pysähtynyt ennen leikattavan työkappaleen liikuttamista tai lukitsemista, sen kulman muuttamista. 21. TARKASTA, että sahan ohjausjärjestelmä on lukittu, jos et halua käyttää edestakaista liikettä. 22. KÄYTÄ liukua työntämällä sahaa rajoitinta päin ja kun työkappale on rajoitinta vasten, vedä pää itseäsi kohti, laske sahanterä työkappaleeseen ja työnnä päätä eteenpäin. 23. TARKASTA USEIN onko virtajohto vaurioitunut ja jos näin on, anna valtuutetun huoltomiehen korjata se. Tarkasta jatkojohto säännöllisesti ja vaihda, jos se on vaurioitunut 24. KÄYTÄ kuulosuojia ja hengityssuojaa. 25. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ liuottimia koneen muoviosien puhdistamiseen. Liuottimet voivat sulattaa tai vaurioittaa materiaalia. Käytä muoviosien pyyhkimiseen vain kosteaa liinaa. 26. PYSÄYTÄ JIIRISAHA VÄLITTÖMÄSTI ja kytke virtajohto irti jos huomaat jonkin osan vaurioituneen. Pyydä jälleenmyyjää korjaamaan osa välittömästi. Käytä vain meidän suosittelemia varaosia ja lisävarusteita. LASEROSOITINLAITTEEN TURVALLISUUSOHJEET Älä koskaan katso suoraan laserosoitinlaitteeseen. Älä osoita laitetta ihmisiä tai eläimiä kohti. Älä käytä osoitinlaitetta heijastavilla pinnoilla. Heijastuva valo on yhtä vaarallinen kuin suora valo. Pyydä valtuutettua huoltomiestä korjaamaan osoitinlaite. Älä koske osoitinlaitteen linssiin kovilla esineillä. Puhdista osoitinlaitteen linssi pehmeällä ja kuivalla harjalla. Vaihda osoitinlaite tarvittaessa samanlaiseen. 7

8 YMPÄRISTÖNSUOJELU TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Direktiivin 25. Heinäkuuta 2005, nro. 151 artiklan 13 Direktiivien käyttöönotto 2002/95/EEC, 2002/96/EEC ja 2003/108/EEC mukaan, koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja niiden hävittämistä, huomioi seuraavat: Yliruksattu jäteastia tuotteessa tai pakkauksessa, muistuttaa että laite on erotettava kotitalousjätteestä sen käyttöiän päätyttyä. Käyttäjän on vietävä laite valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelylaitokseen tai jälleenmyyjälle uuden laitteen ostamisen yhteydessä. Kierrätys tai ympäristöystävällinen poistaminen auttaa säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Käyttömaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan, laitteen luvaton hävittäminen on rangaistava. SYMBOLIT Käytä aina suojalaseja koneen käytön aikana. Lue ja pyri ymmärtämään koko käyttöohje ennen laitteen ottamista käyttöön. Käytä aina hengityssuojaa jos toiminta tuottaa pölyä. Käytä aina kuulosuojia. Raskas pakkaus. Koneen kuljettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. 8

9 Tuote noudattaa CE-standardien määräyksiä. Kaksoiseristys. Tämä symboli tarkoittaa, että mihinkään osaan ei päästä käsiksi ilman työkaluja. Työkaluissa tällä symbolilla ei ole maadoitusta. Ilmaisee, että laite on varustettu laserosoitinlaitteella (katso osa LASEROSOITINLAITTEEN TURVALLISUUSOHJEET). Käsiä ei saa asettaa tällä merkillä varustetulle alueelle koneen ollessa käynnissä. Tapaturmavaara! Sarjanumero / valmistusvuosi SÄHKÖLIITÄNNÄT SÄHKÖLIITÄNNÄT Käytä maadoitettua 230 V 50 Hz vaihtovirtajännitettä. Varmista, että virransyöttö vastaa tätä jännitettä, se on eristetty magneettisella lämpökytkimellä ja sen maadoitus on riittävä. Jos kone ei toimi tähän pistokkeeseen liitettynä, tarkasta virransyöttö. JATKOJOHDOT Käytä vain jatkojohtoja kolmella johtimella, kahdella tulpalla varustetulla pistokkeella ja kahdella reiällä ja maadoituksella varustettua pistorasiaa. Kun sähkötyökaluja käytetään kaukana virransyötöstä, käytä johtoa, jonka virransiirtokyky on riittävä käytettävälle koneelle. Jos jatkojohdon virransiirtokyky ei ole riittävä, voi jännite pudota ja aiheuttaa ylikuumenemista ja jänniteputoamisen. Käytä vain CEstandardin mukaisia jatkojohtoja. Jatkojohdon pituus: max. 15 m Johdon mitat: 3 x 2,5 mm² Tarkasta, että jatkojohdossa ei ole paljaita johtoja ja että eristeet eivät ole katkenneet tai kuluneet. Korjaa tai vaihda viallinen johto välittömästi. VAROITUS: Jatkojohdot on sijoitettava etäälle työalueesta niin, että ne eivät koske työkappaleeseen, työkaluun tai muihin koneen osiin ja aiheuta täten vaaratilanteita. 9

10 VAROITUS: PIDÄ TYÖKALUT JA LAITE TURVALLISELLA ETÄISYYDELLÄ LAPSISTA SUOSITELTU KÄYTTÖTARKOITUS Työkalu on suunniteltu puun ja vastaavien materiaalien katkaisuun. Sahanterän ollessa pystyasennossa, on maksimileikkauskorkeus 105 mm ja maksimileikkausleveys 340 mm. Jiirisahan päätä voi pyörittää 0-45 molempiin suuntiin. Sahanterä voidaan kallistaa 45 vasemmalle. Koneen kapasiteetit on lueteltu teknisissä tiedoissa. Koneen on itsenäänkin vakaa, mutta se voidaan myös kiinnittää pöytään. TEKNISET TIEDOT Moottorin teho: 2000 W Jännite ja Taajuus: 230 V - 50 Hz Nopeus: 5500 min ¹ Sahanterän maksimimitat: 255 x 3,2 x 30 mm Poikkileikkaus 90 asteessa: 82 x 340 mm Viistoleikkaus 45, vasemmalle ja oikealle: 82 x 240 mm Kallistusleikkaus 45 vasemmalle: 50 x 340 mm Kallistusleikkaus 45 oikealle: 50 x 340 mm Yhdistelmäleikkaus (poikittais ja viisto 45 oikealle): 25 x 240 mm Yhdistelmäleikkaus (poikittais ja viisto 45 vasemmalle): 25 x 240 mm Vasen ja oikea rajoitin: Kallistusrajoittimet: 0 ja 45 Laser Luokka 2 (EN : 1994+A1+A2 säädösten mukainen) Nettopaino: 20 kg Bruttopaino: 25 kg MELUOLOSUHTEET Syntyvä melu, joka on mitattu standardien EN 3744 ja EN mukaan on: - Äänenpainetaso LpA = 101 db(a) - Äänenvoimakkuuden taso LWA = 114 db(a) - Mittauksen epävarmuus K = 3 db Suosittelemme kuulosuojien käyttämistä. Sahan melulähteet ovat: sähkömoottori ja tuuletusjärjestelmä, terä ja leikattava materiaali. Suosittelemme, että tarkastat moottorin, tuuletusjärjestelmän ja tuuletusaukot. Suosittelemme vaimennetun terätyypin käyttöä ja sen pitämistä hyvässä kunnossa. Suosittelemme oikean terätyypin käyttämistä ja että työkappale on hyvin kiinnitetty. 10

11 Ilmoitetut melutasot ovat päästötasoja eivätkä välttämättä edusta turvallisia käyttöolosuhteita. Vaikkakin päästötasojen ja altistumistasojen välillä on yhtäläisyyksiä, ei niitä voida käyttää luotettavasti lisätoimenpiteiden tarpeen määrittämiseen Työpaikalla olevaan melutasoon vaikuttavia tekijöitä ovat vaikutuksen kesto, työskentelytilan ominaisuudet, muut melulähteet, esim. koneiden lukumäärä ja muut vieressä tapahtuvat työvaiheet. Sallitut altistumistasot voivat myös vaihdella maiden välillä. Näiden tietojen perusteella voidaan kuitenkin vaara- ja riskitekijät arvioida tarkemmin. PAKKAUKSESTA POISTAMINEN JA PUHDISTUS Kone toimitetaan pahvilaatikossa. Ota kone ja kaikki komponentit ulos pakkauksesta. Poista suoja: suoja voidaan poistaa kostealla ja pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä liuotinta, kuten asetoni, bensiini. TÄRKEÄÄ: älä nosta konetta käyttökahvoista, koska se voi muuttaa asetuksia. Nosta konetta aina pohjasta tai kuljetuskahvoista, jos asennettu Jos jokin osa on viallinen tai puuttuu, älä käytä konetta koska sen tehokkuus ja turvallisuus voi heiketä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen viallisen osan vaihtamiseksi Älä hävitä pahvilaatikkoa ennen kuin kone on täysin kokoonpantu VAROITUS: Älä puhdista konetta pakkauksesta poiston jälkeen bensiinillä tai muilla liuottimilla, koska ne ovat erittäin syttyviä Nämä tuotteet voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen Yleisesti ottaen, kaikki koneen puhdistamiseen tarkoitetut liuottimet ovat myrkyllisiä hengitettyinä tai nieltyinä. Käytä konetta aina hyvin tuuletetussa tilassa etäällä liuottimista. Käytä hengitysnaamaria Kone toimitetaan leikkuuvarsi kuljetusasennossa. Vapauta varsi työntämällä sitä alas ja vetämällä ja kiertämällä lukituspainiketta (A) Kuva 1. Kuva 1 11

12 LIUKUVAN JIIRISAHAN TUNNISTUS A. Käyttökahva B. Laser päällä-pois -kytkin C. Käynnistysliipaisin D. Alempi teräsuojus E. Terä F. Kaksoissädelaser G. Jatkettavat tuet H. Pyörivä pohja J. Viistoleikkauksen pyörityskahva K. Pyörivän pohjan asteikko L. pohjan jatkeiden pystytuki N. Pystykiinnike O. Viisteen lukituslaite P. Liukuohjain Q. Pölypussi R. Viisteen asteikko S. Leikkauspään ohjain T. Ylempi teräsuojus U. Moottori Kuva 2 12

13 KOKOONPANO HUOMIO! Varmista, että jiirisaha on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta ennen kokoonpanoa tai mitään säätöjä. PYÖRIVÄN POHJAKAHVAN ASENNUS Ennen jiirisahan käyttöä, on pyörivän pohjan kahva asennettava (J) Kuva 2. Tee tämä kiertämällä kahva paikalleen (J). Tätä kahvaa käytetään pyörivän pohjan lukitsemiseen haluttuun kulmaan. Varmista, että tämä kahva ja pyörivä pohja on lukittu ennen käyttöä VIISTEEN ASETUS JA POHJAN PYÖRITYS Pohja voidaan lukita 0, 15, 22,5, 30 ja 45 kulmaan vasemmalle tai oikealle. Kun pohjaa pyöritetään, se pysähtyy automaattisesti seuraavaan kohtaan. Pohjan pyörittämiseksi varmista, että pyörivän pohjan kahvat on irrotettu; pyöritä pohja haluttuun kulmaan ja lukitse se uuteen asentoon kahvalla. KIINNIKKEIDEN ASENNUS Pystykiinnike voidaan asentaa terän oikealle tai vasemmalle puolelle ja säätää työkappaleen koon mukaan. Älä käytä konetta ennen kuin työkappale on kiinnitetty Asenna pystykiinnike (A) Kuva 3 asettamalla kiinnikkeen karan (B) yhteen leikkauspäädyn ohjaimen reikään, kiristä sitten nuppi (C) karan lukitsemiseksi. KIINNIKKEEN KÄYTTÖ Kuva 3 1. Kiinnikkeen kapasiteettia voidaan säätää löysäämällä nuppia ja liu'uttamalla karaa ylös ja alas. Kun haluttu koko saavutetaan, kiristä nuppi uudestaan. 2. Siirrä leikkauksen aikana pystykiinnikettä niin, että sen levy koskettaa työkappaleeseen. 3. Lukitse työkappale pohjaa vasten kiertämällä nuppia, kunnes työkappale on lukittu. Leikkauksen jälkeen, kierrä nuppi auki. 13

14 JATKETTAVIEN TUKIEN ASENNUS Jiirisaha on varustettu kahdella jatkettavalla tuella (A) Kuva 5 joilla voidaan tukea pitkiä työkappaleita työn aikana. Nämä tuet voidaan asentaa koneen molemmille puolille, työkappaleen koon mukaan. Löysää nuppia (B), aseta jatkeet hahloihin pohjan molemmilla puolilla ja lukitse nupit. Kuva 5 VALINNAISEN TAUSTATUEN ASENNUS Tämä jiirisaha on varustettu valinnaisella taustatuella, (A) Kuva 6, joka estää koneen kaatumisen taaksepäin, jos leikkuupää päästetään irti vahingossa. Kuva 6 PÖLYNKERÄYSPUSSIN ASENNUS Aseta pölypussi (A) Kuva 7 aukkoon (B) ja tarkista, että se on kunnolla kiinnitetty. Voit myös halutessasi liittää pölyaukon suoraan pölynkeräysjärjestelmään. Huomautus: Tyhjennä pussi säännöllisesti. Pussi on varustettu vetoketjulla tyhjentämisen helpottamiseksi. Pese pussi lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa se ennen käyttöä. Kuva 7 Varmista, että vetoketju on suljettu ennen käyttöä. VAROITUS: pölyhiukkaset voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Käytä hengityssuojaa voimassa olevien normien mukaan. 14

15 LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN JATKEET Leikkuupään ohjain voidaan jatkaa molemmille puolille työkappaleen ollessa leveä. Tee näin: 1. Löysää kuusiokantaruuvia (B) Kuva 8 kuusiokoloavaimella. 2. Löysää nuppia (C). 3. Liu'uta jatke (A) haluttuun asentoon ja kiristä ruuvi (B), ja sitten nuppi (C). Kuva 8 MÄÄRÄYKSET Irrota kone virransyötöstä ennen jiirisahan asetusten muuttamista. Seuraavia asetustoimenpiteitä on noudatettava turvallisuuden, tarkkuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Kun kaikki asetukset on suoritettu varmista, että avaimet ja työkalut on poistettu koneesta ja ruuvit, pultit ja suojat ovat paikallaan ja kiristetty kunnolla. Älä käytä jiirisahaa ennen kuin seuraavat toimenpiteet on suoritettu Varmista, että kaikki suojat on asennettu ja toimivat oikein asetusten suorittamisen aikana. Vialliset osat on vaihdettava ammattitaitoisen huoltomiehen toimesta ennen käyttöä. JIIRISAHAN KIINNITYS TYÖPENKKIIN Jiirisaha on kiinnitettävä työpenkkiin ennen käyttöä 1. Pohjan kulmissa on reiät, joiden avulla kone voidaan kiinnittää työpenkkiin tai alustaan. 2. Jos haluat käyttää tukia, kiinnitä ne ennen koneen kiinnittämistä työpenkkiin. 3. Jos konetta liikutetaan toistuvasti, kiinnitä se puulevyyn (20mm paksuinen) niin, että se voidaan kiinnittää työpenkkiin puristimilla. VAROITUS: Varmista, että puulevy on tasainen, koska muutoin se voi vaikuttaa leikkuutarkkuuteen. Tarkasta ja varmista seuraavat asetukset KULMIEN TARKASTUS JA ASETUS Eri leikkuukulmat on asetettu tehtaalla. Työn tarkkuuden vuoksi nämä tulee kuitenkin tarkastaa ennen käyttöä. 15

16 LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN ASETUS 90 KATKAISUUN Varmista, että terä on kohtisuorassa ohjaimeen kanssa 1. Lukitse jiirisahan pää ala-asentoon, kiristä lukitusnuppi kuljetusasentoon (katso kuva 1). 2. Löysää pohjan pyöritysnuppia ja aseta se asentoon 0. Kiristä pohjan pyöritysnuppi. 3. Löysää pään viistenuppia koneen takana ja aseta pää asentoon 0. Kiristä pään viistenuppi. 4. Aseta neliön yksi laita (ei toimiteta) leikkuupään ohjainta vasten ja toinen laita jiirisahan terää vasten. Tarkasta, että se on sijoitettu oikein terää pitkin, mutta ei kosketa hampaisiin. Kun neliö on sijoitettu oikein, on sen laitojen kosketettava jatkuvasti terään ja leikkuupään ohjaimeen. 5. Jos näin ei ole, aseta leikkuupään ohjain seuraavasti: Löysää kuusiokoloruuveja ja kahta ohjaimen jatkeen kiinnitysnuppia. Vedä jatkeet irti. Löysää neljää kuusiokoloruuvia (A) Kuva 9 leikkuupään ohjaimen molemmalla puolella. Aseta neliön terää vasten ja liikuta leikkuupään ohjainta. kunnes se on neliön toista laitaa vasten. Kiristä kuusiokoloruuvit (A) ja asenna leikkuupään ohjaimen jatkeet paikalleen. YLÄPÖYDÄN ASETUS Varmista, että jiirisahan terä on kohtisuorassa koneen pohjan kanssa. Kuva 9 1. Lukitse jiirisahan pää ala-asentoon, kiristä lukitusnuppi kuljetusasentoon (katso kuva 1). 2. Löysää pyörivän pohjan nuppia ja aseta pohja asentoon 0. Kiristä nuppi. 3. Löysää pään viistenuppia koneen takana ja aseta pää asentoon 0. Kiristä pään viistenuppi. 4. Aseta neliön yksi laita (ei toimiteta) pöydälle ja toinen laita jiirisahan terää vasten. Tarkasta, että se on sijoitettu oikein terää pitkin, mutta ei kosketa hampaisiin. Kun neliö on sijoitettu oikein, on sen laitojen kosketettava jatkuvasti terään ja pöytään. 5. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti: Löysää pultteja (A) Kuva 10 (sijoitettu pään viistenupin molemmille puolille) kahden pultin vapauttamiseksi (B). Kuva 10 16

17 Löysää pään viistenuppia (C) ja vedä kara (D) itseäsi päin. Aseta neliö pöytää vasten. Säädä kaksi pulttia (B) muuttamalla kaltevuutta, kunnes neliön molemmat laidat ovat jatkuvassa kosketuksessa terään ja pöytään. Kiristä pään viistenuppi (C) ja pultit (A). Tarkasta uudestaan, että terä on kohtisuorassa pöydän kanssa. 6. Tarkasta, että viisteen ilmaisin on asennossa 0 VIISTEKULMAN ASETUS JA RAJOITIN Jiirisahan päätä voidaan kallistaa 0-45, vasemmalle ja oikealle 1. Kallistuksen asettamiseksi, löysää pään viistenuppia (A) Kuva 11 jiirisahan takaosassa. 2. Pään kallistamiseksi vasemmalle, löysää nuppia (A) kallista sitten päätä 0-45 haluttuun kulmaan käyttökahvan avulla. Kiristä nuppi asetuksen jälkeen. 3. Pään kallistamiseksi oikealle, löysää nuppia (A) ja vedä nuppia (B) avataksesi kallistuskulman; kallista sitten päätä haluttuun kulmaan 0-45 nupin (A) avulla Kiristä nuppi asetuksen jälkeen (A). Kuva 11 Huomautus: Kulmailmaisimen on oltava kohdistettu 45 -merkin kanssa ilmaisimen molemmalla puolella, kun nuppi (A) on täysin löysätty ja pää on kallistettu kokonaan vasemmalle tai oikealle. Jos sitä on säädettävä lisää, toimi seuraavasti 1. Löysää nuppia (A) ja kallista pää täysin vasemmalle. 2. Löysää kallistuksen rajoituspulttia (C). 3. Säädä kallistuksen rajoittimen kuusiokoloruuvia (D), kunnes kulmailmaisin on kohdistettu 45 - merkin kanssa. 4. Kiristä kallistuksen rajoituspultti (C). 5. Sijoita pää takaisin 0 asentoon ja vedä nuppia (B) pään kallistamiseksi toiselle puolelle. Kulmailmaisimen on oltava kohdistettu 45 -merkin kanssa. 6. Sijoita pää takaisin 0 asentoon ja tarkasta, että nuppi (B) on kiristetty uudestaan. Jiirisahan liikkumisen estämiseksi tämän toimenpiteen aikana: - Irrota virtajohto. - Lukitse pää ala-asentoon ja lukitse liukuliike. - Kanna konetta lähellä ruumista selkävammojen välttämiseksi. Taivuta polvia nostaessasi konetta. - Nosta konetta kuljetuskahvoista tai pohjasta. Älä kanna sitä virtajohdosta tai käyttökahvasta: virtajohdon eriste tai liitäntä voi vaurioitua, mikä voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. - Älä sijoita konetta ahtaisiin paikkoihin tai kohtiin, jossa ihmiset kulkevat. Ulos sinkoutuva puukappale voi aiheuttaa tapaturman ympärillä oleville ihmisille. - Kiinnitä kone tukevalle alustalle niin, ettei se pääse kallistumaan. 17

18 LEIKKAUSSYVYYDEN ASETUS Leikkaussyvyys voidaan säätää niin, että jiirisahalla voidaan tehdä ura Kun leikkaussyvyys asetetaan varmista, että terä ei koske pohjaan ala-asennossa; terä voi vaurioittaa pohjaa. Syvyyden asettaminen: 1. Nosta pää yläasentoon. 2. Löysää pulttia (C) Kuva Säädä nuppi (B) haluttuun leikkaussyvyyteen. 4. Kiristä pultti (C). Kuva 12 Huomautus: Jos leikkaussyvyys (A) on liian pieni, terä ei leikkaa työkappaletta. Suorita aina koeleikkaus leikkaussyvyyden asetuksen jälkeen LIUKULEIKKAUS 1. Löysää nuppia (A) Kuva 13 liukulaitteen vapauttamiseksi. 2. Vedä tai työnnä käyttökahvaa pään liu'uttamiseksi ohjaimilla. 3. Kiristä nuppi (A) liukulaitteen lukitsemiseksi. Huomautus: Varoitus! Varmista, että liukulaite on lukittu ennen jiirisahan kuljettamista TYÖKAPPALEEN TUET Kuva 13 Käytä jatkeita pitkien työkappaleiden tukemiseen tarvittaessa. Sijoita jatkeet ylläkuvatulla tavalla, katso LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN JATKEET. VAARALLISET ALUEET PÖYDÄLLÄ KÄYTTÖ Työalue pöydällä on vaarallinen alue. Älä koskaan pidä käsiä tämän alueen sisäpuolella, leikkauksen aikana JIIRISAHAN KÄYNNISTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN Koneen kytkeminen päälle ja pois: 18

19 1. Liitä virtajohto pistorasiaan. 2. Paina ON-painiketta (2) Kuva 1 jiirisahan käynnistämiseksi. 3. Vapauta ON-painike jiirisahan pysäyttämiseksi. Älä leikkaa lyhyitä työkappaleita: käsiä ei voi pitää riittävän kaukana terästä kun lyhyitä työkappaleita leikataan. Älä liikuta käsiä leikkausalueen poikki tai aseta niitä sen päälle. KAKSOISLASERJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ Kaksoislaserjärjestelmää ohjataan kytkimellä (A) Kuva ja se on käytössä vain, kun virtajohto on liitetty pistorasiaan. Älä katso suoraan lasersäteeseen. 1. Piirrä viiva työkappaleeseen. 2. Säädä vaaka- ja viistetasot haluttuun asentoon. 3. Ennen työkappaleen kiinnittämistä, kytke kaksoislaser päälle ja kohdista piirretty viiva yhden lasersäteen kanssa, terän oikealla tai vasemmalla puolella. 4. Kytke jiirisaha päälle. 5. Kun terä on saavuttanut maksiminopeuden, laske pää leikataksesi. Jos kaksoislaserjärjestelmä e ole kohdistettu terän kanssa, säädä se seuraavasti: Kuva Irrota laserin muovikotelo. 2. Löysää kahta ruuvia (A) Kuva laserin laidassa. 3. Lukitse työkappale pohjaan, kytke jiirisaha päälle ja tee osittainen leikkaus, leikkauksen kahden sivun merkitsemiseksi. 4. Pyöritä molempaa laseria (B), kunnes ne ovat täysin kohdistettu leikkauksen molemman laidan kanssa 5. Kun laser on säädetty, kiristä ruuvit (A) liikuttamatta lasersäteitä. 6. Asenna laserin muovikotelo. Kuva 15 VARSI Pää ei koskaan saa olla lukittuna ala-asentoon koneen käydessä. Pää voidaan lukita ala-asentoon vain kuljetuksen yhteydessä tai kun sitä ei käytetä. Varren vapauttaminen: 1. Paina vartta varovasti alas ja pidä se siinä asennossa. 2. Vedä ja kierrä nuppia (A) Kuva

20 3. Nosta varsi yläasentoon. Varren lukitseminen ala-asentoon: 1. Laske varsi ala-asentoon. 2. Vedä ja kierrä nuppia (A) Kuva 16. Kuva 16 KÄSIEN JA JALKOJEN ASENTO Leikkaaminen on helpompaa ja turvallisempaa jos pidät oikean käsien ja kehon työasennon. Seiso koneen vieressä, älä seiso lastujen ulostulon edessä. Pidä hyvä ja tukeva asento. Pidä kädet vähintään 10 cm etäisyydellä terästä. Pidä työkappaletta lujasti ohjainta vasten ja kädet työasennossa, kunnes käynnistysliipaisin on vapautettu kokonaan ja terä pysähtynyt. Ennen leikkausta: - Tee koesahaus kone pysäytettynä, tarkastaaksesi terän kohdistuksen tai - kytke laser päälle ja tarkasta terän kohdistus lasersäteen avulla. Katso kohta KAKSOISLASERJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ jos se on säädettävä. Älä kuljeta käsiä terän alueen poikki leikkauksen aikana. Varmista, että pohja ja kulmat on lukittu ennen leikkausta. PUUKAPPALEEN KATKAISU Varmista, että jiirisaha on oikein asennettu ja asetettu ennen käyttöä. Varista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki turvallisuusohjeet käyttöohjeessa Puukappaleen leikkaaminen: 1. Nosta pää yläasentoon. 2. Valitse haluamasi kulma ja lukitse nuppi. 3. Valitse viiste ja lukitse nuppi. 4. Varmista, että työkappaleen koko sopii jiirisahalle. 5. Pidä työkappaletta lujasti pohjaa vasten pysty- ja vaakakiinnikkeiden avulla. 6. Pidä leveitä työkappaleita vahvalla otteella niiden kallistumisen estämiseksi; käytä jatkotukia tarvittaessa. 7. Pidä kädet poissa terän kulku-urasta. 8. Vedä vartta itseesi päin liukuohjaimia pitkin käyttökahvasta. 20

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

SISÄLTÖ VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RÄJÄYTYSKUVA SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO

SISÄLTÖ VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RÄJÄYTYSKUVA SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO SISÄLTÖ SUOMI (FI) Alkuperäisestä käännetty käyttöohje, manuale tradotto dall originale... 4 13 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RÄJÄYTYSKUVA SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 3 TURVAOHJEET...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. SUOMI (FI) Alkuperäisestä käännetty käyttöohje, manuale tradotto dall originale... 3 21 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RÄJÄYTYSKUVA

SISÄLTÖ. SUOMI (FI) Alkuperäisestä käännetty käyttöohje, manuale tradotto dall originale... 3 21 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RÄJÄYTYSKUVA SISÄLTÖ SUOMI (FI) Alkuperäisestä käännetty käyttöohje, manuale tradotto dall originale... 3 21 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS RÄJÄYTYSKUVA SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO TURVAOHJEET VAROITUS: TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN OHJEIDEN

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PYLVÄSPORAKONE

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. PUHDISTUS JA HUOLTO... 5 5. AVAINTULKIN

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

JIIRISAHA. Art. 1050 3D. www.femi.it HYVÄKSYTTY SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET - 1 -

JIIRISAHA. Art. 1050 3D. www.femi.it HYVÄKSYTTY SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET - 1 - JIIRISAHA HYVÄKSYTTY SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN Art. 1050 3D KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET www.femi.it - 1 - EU-YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS Via Salieri, 33 35 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - ITALIA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. AVAINTEN JYRSINTÄ... 5 4.1 Jyrsinnän aloitus...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

STIGA PARK 107M 8211-3036-02

STIGA PARK 107M 8211-3036-02 STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

LEIKKELEKONE. Service/User Manual

LEIKKELEKONE. Service/User Manual LEIKKELEKONE 1. Prima 300 Service/User Manual S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot