Sohlo RESERVIUPSEERIKOULUN OPPILASKUNNAN TIEDOTUSLEHTI NRO 1/246 MAALISKUU 2015 UPSEERIOPPILAILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sohlo RESERVIUPSEERIKOULUN OPPILASKUNNAN TIEDOTUSLEHTI NRO 1/246 MAALISKUU 2015 UPSEERIOPPILAILLE"

Transkriptio

1 Sohlo RESERVIUPSEERIKOULUN OPPILASKUNNAN TIEDOTUSLEHTI NRO 1/246 MAALISKUU 2015 UPSEERIOPPILAILLE

2 sisällys TERVEHDYKSET 4 Kurssin johtajan tervehdys Reserviupseerikoulun johtaja tervehtii kurssilaisiaan! 5 Oppilaskuntakokelaan tervehdys Oppilaskunnan toimistolla työskentelevä upseerikokelas Lari Toppinen toivottaa upseerioppilaat tervetulleeksi Reserviupseerikouluun! ARTIKKELIT 6 Opiskelu Reserviupseerikoulussa Millaista opiskelu Reserviupseerikoulussa oikeastaan on? 7 Olet osa katkeamatonta ketjua Reserviupseerikoulutusta on annettu Haminassa jo vuodesta Reserviupseerikoulun yksiköt Mistä yksiköistä Reserviupseerikoulu muodostuu? Tiedotuslehti Sohlo Kurssi 246 Julkaisija Reserviupseerikoulun oppilaskunta PL 71, Hamina (0299) Kustantaja Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry PL 31, Hamina Toimitus Upseerikokelas Lari Toppinen Jakelu 15 Reserviupseerikoulun perinteitä Reserviupseerikoulu on täynnä perinteitä! 18 Reserviupseerikoulun oppilaskunta Oppilaskunta on keskeinen osa Reserviupseerikoulua. Olisiko sinusta oppilaskunnan tärkeisiin luottamustehtäviin? 22 Oppilaskunnan kannatusyhdistys Kannatusyhdistys - oppilaskuntatoimintaa kannattelemassa! 23 Lomakuljetus Miten lomakuljetukset toimivat RUK:ssa ja kuka niistä vastaa? 28 Päivärahoille vastinetta Paljonko kurssijuhla ja kurssituotteet oikein maksavat? 29 Kurssikirjan ilmoitushankinta Millä oppilaskunta rahoittaa toimintansa? 2 3

3 Upseerioppilas! Tervetuloa RESERVIUPSEERIKURSSINNE numeroltaan Hoitakaa tehtävänne siten, että voitte RESERVIUPSEERIKOULU on yksi Suomen 1400 hengen kurssijuhlan järjestelemisessä. 246 alkaa perjantaina Onnittelen Teitä pääsystänne valittujen joukkoon opiskelemaan reservin upseeriksi! Teillä on 98 vuorokautta aikaa opiskella upseerilta edellytettäviä perustietoja, -taitoja ja asenteita. Koulutuksessa korostuvat vastuuntunto, luotettavuus, yhteistoiminta muiden aselajien kanssa sekä erityisesti ihmisten päivän päätteeksi olla hyvillä mielin, olittepa sitten toiminut johtajana tai johdettavana. Teillä, tänne valituilla on varmasti kaikki edellytykset selvitä opinnoistanne kunnialla - kyse on ennen kaikkea omasta tahdostanne. Muistakaa myös, että reserviupseerikurssin päätyttyä, kukaan ei vielä odota Teidän olevan täysin valmiita johtajia. Teillä on edessänne vanhimpia ja arvostetuimpia johtajakouluja, johon valitaan vuosittain vain omien ikäluokkiensa parhaimmisto. Sinulle onkin suotu ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua ympäri Suomea tulleisiin upseerioppilaisiin ja kehittää itseäsi sekä johtajana, että ihmisenä. Kurssisi myötä tulet myös liittymään reserviupseerien kunniakkaaseen yhteisöön, jon- Työelämässä oppilaskuntatyön kautta saatua kokemusta arvostetaan erittäin korkealle. Ei voi olla sattumaa, että herrat kuten Jorma Ollila, Pekka Puska, Kimmo Sasi ja Björn Wahlroos ovat toimineet oppilaskunnan johtotehtävissä. Tämän lisäksi lukuisat kansanedustajat ja ministerit ovat olleet erilaisissa oppilaskunnan vastuullisissa tehtävissä. johtaminen. vielä erittäin antoisa johtajakausi, ka rooli Suomen itsenäisyyden turvaamisessa Reserviupseerikurssi 246 tarjoaa Perusteiden opetuksen jälkeen pääsette harjoittelemaan oppimaanne käytännössä. jolloin pääsette harjoittelemaan ja kehittymään Teille suunnitellussa sodan ajan tehtävässänne. on ollut ratkaiseva. Monipuolisten sotilasjohtamisen teille ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta niiden vastapainona jokaiselta upseerioppilaalta Käyttäkää tilaisuudet tehokkaasti hyödyksenne. Yritteliäisyys, reippaus ja huolellinen paneutuminen opintoihin täällä reserviupseerikurssin Muistakaa myös lähimmäisiänne toisinaan varmasti kiivasrytmiseltä tuntuvan kurssin aikana. harjoitteiden lisäksi voit hyödyntää omia siviilissä hankittuja erityistaitojasi oppilaskuntatyön merkeissä. Oppilaskunta tarvitsee vaaditaan kovaa työntekoa ja ennen kaikkea rautaista asennetta. Kurssinne onnistuminen riippuukin siitä, minkälainen yhteiskälle aikana kantaa varmasti myös pit- Kantakaa omalta osaltanne vas- lukuisia hiomattomia timantteja niin talouhenki upseerioppilaiden välille muodostuu: tulevaisuuteen. Hyvä kurssihenki ei synny käskemällä. Se syntyy tai on syntymättä joukosta itsestään. Tukekaa upseerioppilasveljiänne ja -sisarianne. Yhteisöllisyydessä, yhdessä tekemisessä on se todellinen voima. Reserviupseerikurssilla syntyy usein läpi elämän kantavia uusia tuunne jatkaessanne yli reservinupseerin 95-vuotista perinteikästä ketjua. Tervetuloa Reserviupseerikouluun Haminaan! Eversti Markku Hutka Reserviupseerikoulun johtaja den, kulttuurin, historian, journalismin, tietotekniikan kuin rakentamisenkin saralla; oppilaskuntatyön onnistuminen vaatii jokaisen upseerioppilaan panostusta yhteisen hyvän eteen. Tulette vielä hämmästymään, kuinka laaja kirjo eri alojen osaajia kurssiltanne löytyy! tuetteko omia joukkuelaisianne huonoina päivinä ja kannustetatteko toisianne terveellä kilpailulla kohti parempia suorituksia? Asenne, työnteko ja toisista huolehtiminen ovat avaimet reserviupseerikurssillanne menestymiseen! Kurssi 246 on juuri sellainen kuin te ystävyyssuhteita.tukenanne opintojen aikana Oppilaskuntatyön kautta jokaisella itse siitä teette. Tervetuloa Reserviupseerikouluun! on ammattitaitoinen ja vaativa, mutta myös varmasti oikeudenmukainen henkilökunta. Olkaa aktiivisia toiminnassanne ja muistakaa palautteen merkitys kehittymisellenne. upseerioppilaalla on mahdollisuus hankkia tärkeää kokemusta siviili- ja yritysmaailman johtamisesta. Oppilaskuntatyö tarjoaa mahdollisuuden harjaantua muun muassa myynnin johtamisessa, oman tiimin vetämisessä ja Upseerikokelas Lari Toppinen Oppilaskuntakokelas kurssilla

4 et en kertoim Oppiaineid ulutus o k ja koulutta ja tus ja ta h Jo aarakoulu koulutush Aselaji- ja Tak tiikka oulutus Fy ysinen k Opiskelu Reserviupseerikoulussa Olet osa katkeamatonta ketjua RESERVIUPSEERIKOULUN TEHTÄVÄ on antaa upseerioppilaille perusteet toimia sodanajan joukkueen, jaoksen tai ryhmän johtajana. Tätä varten olet taistellut itsesi Reserviupseerikouluun, jossa vietät välillä 98 kunnian päivää. Näiden viikkojen aikana tulet istumaan oppitunneilla ja kykkimään metsän ilmasuojaisessa siimeksessä hihassasi komeilevan aselajimerkin mukaisesti. Koulutus jakautuu neljään oppiaineeseen RESERVIUPSEERIKOULUN HISTORIA alkaa vuodesta 1920, jolloin Haminassa järjestettiin ensimmäinen yhtenäinen reserviupseerikurssi. Ennen itsenäisyden aikaa Haminassa oli toiminut Keisarillinen Suomen Kadettikoulu. Reserviupseerikoulu on perustamisensa jälkeen kouluttanut yli reserviupseeria 245:llä eri kurssilla ja joulukuussa Sinäkin liityt osaksi tätä katkeamatonta ketjua! Kurssista 129 alkaen upseerioppilaat ovat valinneet kurssilleen nimen, jolla kurssia on siitä pitäen kutsuttu. Historiansa saatossa Reserviupseerikoululle on muodostunut useita vahvana eläviä perinteitä, jotka jatkuvat kurssista toiseen. Reserviupseerikoulun käyneet voivatkin löytää perinteisistä tapahtumista ja aiheista aina yhteistä jutunjuurta. Koulutus jakautuu neljään eri oppiaineeseen, jotka arvostellaan oheisen taulukon mukaisten painokertoimien mukaan. Vaikka osien vaikutus RU-kurssin suorittamisesta saamaasi arvosanaan on erilainen, ne ovat kaikki merkittävässä osassa tulevia tehtävissäsi ajatellen. Johtamisen harjoittelu alkaa heti ensimmäisinä päivinä, joten heittäydy uuteen rooliisi ihmisjoukon johtajana täysillä ja tilanteeseen eläytyen. Teoriaoppituntien lisäksi johtamistaitoa harjoitellaan jokapäiväisessä toiminnassa ja erilaisten tehtävien merkeissä sekä kasarmilla että maastossa, erityisesti legendaarisessa Johtamisharjoituksessa (tuttavallisemmin JOHA) heinäkuussa. 6 Aselajikoulutus, kuten muukin opiskelu RU-kurssilla, on huomattavasti teoria pai notteisempaa kuin AUK:ssa. Luokassa opiskeltua teoriaa sovelletaan kuitenkin jatkuvasti käytäntöön metsän siimeksessä. Taktiikka on monialaista: oman aselajin lisäksi tutuiksi tulevat muut oman puolen aselajit sekä A2 keltainen (eli vastustaja). Fyysinen koulutus tarjoaa vaihtelua teoriaopiskeluun ja pyrkii pitämään peruskuntoa yllä. Opetusta annetaan viidessä yksikössä Reserviupseerikurssi on muodostettu jaksottaiseksi siten, että neljän ensimmäisen viikon aikana annetaan perusteet, seuraavilla viikoilla harjoitellaan enemmän tai vähemmän yhteistoimintaa eri aselajien kanssa ja kaiken huippuna on viikoilla johtamisharjoitus ja ampumaharjoitus. Kurssilla 246 opiskeleville upseerioppilaille opetusta annetaan viidessä perusyk sikössä. Perusyksiköissä koulutus jakaantuu edelleen koulutuslinjoihin, jotka erikoistuvat aselajin eri osa-alueisiin. Reserviupseerikoulun tunnus Kokelas (silloinen upseerioppilaan arvo) Alvar Aalto suunnitteli kurssilla neljä kurssijuhlaa varten Reserviupseerikoululle tunnuksen, jota käytettiin muissakin tapahtumissa. Alun perin epävirallinen tunnus otettiin joitakin vuosia myöhemmin pienin muutoksin koulun viralliseksi tunnukseksi. Upseerioppilaat osa elävää perinnettä Upseerioppilaat alkoivat ensimmäisistä kursseista alkaen järjestää yhteistä toimintaa. Tämä toiminta kehittyi lopulta nykymuotoiseksi oppilaskuntatoiminnaksi. Vuosien saatossa toiminta on muuttanut muotoaan moneen otteeseen vastakseen paremmin kurssilaisten tarpeisiin. Monet perinteet ovat alkaneet oppilaskunnan kautta tai sen esityksestä. Reserviupseerikoulun tunnuksen lisäksi Oppilaskunnan aloitteesta ovat syntyneet koulun lippu, kunniamarssi, RUK:n kurssimerkki, kurssipuukko, kannatusyhdistys sekä monet muut kouluun olennaisesti kuuluvat asiat. Oppilaskunnan rooli on alusta lähtien ollut keskeinen kuuluisan RUK-hengen luomisessa. Kulloistakin aikakautta ja sen tapoja peilaten Oppilaskunta on olennainen osa koulun jatkuvasti uudistuvaa ja elävää perinnettä. Ehkä teidän kurssillanne luodaan uusi vuosikymmenestä toiseen jatkuva perinne. 7

5 Reserviupseerikoulun yksiköt Kärkikomppania JALKAVÄKI on maavoimien selkäranka. Peruskorjatussa päärakennuksessa majailevassa Kärkikomppaniassa koulutetaan jääkärijoukkueiden johtajia sekä tulenjohtajia. Heidän tehtävänään on taistella etulinjassa, silmästä silmään vastustajaa vastaan. Tästä johtuen koulutus on tiukkaa, fyysistä ja kurinalaista. Komppaniassa opiskellaan puolustusta, hyökkäystä, viivytystä, johtamista sekä tutustutaan muiden yksiköiden aselajeihin. Hamina itäisessä komppania harjoittelee teoriassa opittuja asioita, ryhmittää joukkuettaan puolustukseen, laatii joukkueenjohtajan marssikäskyjä, kertaa asioita taistelukäppyrästä, tutustuu taustajoukkoihin eli pataljoonan huoltoon, muistaa kerrospukeutumisen ja vaihtaa kuivia vaatteita varustepussista kahden minuutin tauolla, pitää kiinni aikamääreistä ja ennen kaikkea pysyy valppaana sekä pitää aloitteen aina itsellään. Maastoharjoituksissa näiden taistelukenttien moniosaajien selässä kulkevat niin rynkyt, kessit, apilakset, telamiinat, PKM:t ja niin edelleen. Näiden joukkueiden johtajilla on alaisinaan yli 30 taistelijaa. Taisteluun on kyettävä säässä kuin säässä, valoisalla taikka pimeällä. Tulenjohtolinjalla koulutettavat tulenjohtajat, nuo epäsuorantulen jumalat aiheuttavat jatkuvaa kauhua vastustajan riveissä: tästä syystä tulenjohtaja onkin usein tarkka-ampujien maali numero uno. Tulenjohtajat ovat myös sosiaalisia otuksia. He eivät viihdy yksin, vaan tulenjohtaja nähdäänkin aina jääkäri-, pioneeri- tai sotilaspoliisijoukkueen johtajan välittömässä läheisyydessä. Tulenjohtajien on kurssin alussa omaksuttava melkoinen määrä teoria- ja nippelitietoa, joka on osattava ulkoa vaikka puoliunessa. Aikansa opiskeltuaan tulenjohtajat lähtevät maastoon harjoittelemaan opittua käytännössä. Näinä pommauspäivinä upseerioppilaat saavat hiljalleen tuntumaa tulenjohtoryhmän toimintaan. Tämän opittuaan tulevilla tulenjohtajilla on käytössään taistelukenttien tehokkain aseistus. RUK eli Reserviupseerikoulu toimii Haminassa, johon nuorisomme parhaimmistoa kootaan eri puolilta maata kaksi kertaa vuodessa. RUK:ssa koulutetaan vuosittain noin reserviupseeria sodanajan tehtäviin. Kurssin 14 viikon aikana upseerioppilaan koti on oma patteri tai komppania. Yksikössäsi on upseerioppilaita useasta eri joukko-osastosta ympäri Suomea, mikä toisinaan aiheuttaa hajotusta upseerioppilaiden keskuudessa. Varmaa on kuitenkin se, että seuraavista 14 viikosta tulee kaikkea muuta kuin yksitoikkoisia. 8 9

6 Tiedustelukomppania Pioneerikomppania PIONEERIKOMPPANIASSA koulutetaan pioneerilinjan ja panssarintorjuntalinjan upseerioppilaita. Pioneereja yhdistää yhteinen pioneerihenki, sekä luonnollisesti suora ryhti ja olemattomat hiukset. Kasarmilla arkeen kuuluvat lohikäärmemarssi ruokalaan, jäpitys oppitunneilla, telamiinajumppa, Pioneerien taistelulaulu sekä ajoittaiset pioneerivoimaa-kajautukset. Pioneeritoiminta ei kuitenkaan ole pelkkää suluttamista, vaan aselaji tarjoaa monipuolisia haasteita myös liikkeen edistämisen, suojelun ja vastustajan toiminnan häiritsemisen parissa. Siltojen hävittäminen ja rakentaminen, linnoittaminen, miinoitteiden sekä räjähtämättömien ampumatarvikkeiden raivaaminen räjäyttämällä ovat myös mukava lisä pioneeriupseerioppilaan normaalissa TIEDUSTELIJAT ovat näkymättömiä, äänettömiä, kasvottomia, hiuksettomia, mauttomia ja hajuttomia (?) tositaistelijoita. Tiedustelijoiden rautainen kunto ilmenee esimerkiksi yksilöiden välisissä kilpailuissa, jotka tuntuvat kerta toisensa jälkeen päättyvän tiedustelijoiden voittoon. Vaikka tiedustelijat viihtyisivätkin paremmin metsän siimeksessä, on heidät kurssin ajaksi majoitettu Päärakennukseen. Tiedustelijoita on kahta eri rotua: tiedustelijoita ja tiedustelutulenjohtajia. Heidän elämäntapansa poikkeavat hieman toisistaan, mutta perusperiaatteet ovat samat. He elävät metsässä omavaraisesti, kantaen kaiken tarvitsemansa mukanaan sinne ja takaisin, toimien huomaamatta sekä vastustajan keskellä että selustassa. Tiedustelijat sulautuvat maastoon kuin kameleontit rekisteröiden ympäriltään kaiken mahdollisen tiedon. Heidän aistinsa ovat partaveitsen terävät ja sormensa salamannopeat, kun he naputtavat tietoa vastustajan liikkeistä radioaalloille. Tiedustelutulenjohtajat hallitsevat lisäksi tulenjohtamisen salat. harmaassa arjessa. Panssarintorjuntalinjalla koulutetaan panssarimurskaamon johtajia. PST-miehen tunnistaa yleensä mukana kulkevasta kalustosta. PST-miesten suurin työ on miettiä, miten puhkoa vastustajan metallipurkit säilyen kuitenkin itse hengissä. Yleensä tämä tapahtuu kantamalla raskasta kalustoa ympäri pimeää metsää ja vältellen upottavaa suota. Tulipatteri TULIKOMENTOJA! Kun metri, piiru ja sekunti ovat pyhiä ja kaliiperit kunnioitettavia, on kyse Tulipatterista. Täällä tuotetaan määrätietoisia KRH- ja tulijoukkueen johtajia, kylmähermoisia patteri upseereita ja ilmantorjunnan rautaisia ammattilaisia. Tykistökasarmilla oleskeleva Tulipatteri jakautuu kenttätykistö-, kranaatinheitin-, asejärjestelmä- ja johtamisjärjestelmälinjoihin. Punavihreän allianssin yhteiselo on aina sujunut sulassa sovussa, vaikka kaikkien linjojen aselajiylpeys ja -identiteetti ovat sangen voimakkaita. Toverillinen kilpailuhenki linjojen välillä pienine kuittailuineen vain vahvistaa yksikön ainutlaatuista ilmapiiriä. Patterin koulutushaarat ovat siitä ongelmallisia koulutushaaroja, ettei niiden käytännönläheistä luonnetta pysty juuri ollenkaan jäljittelemään kasarmiolosuhteissa. Tykki- ja heitinmiesten lähtiessä harjoitukseen metsä kaikuukin taukoamatta kiihkeitä komentoja, kun asemaanajo otetaan uusiksi kerta toisensa perään. Asejärjestelmälinjalla keskitytään ilmantorjuntaohjuskaluston käyttöön ja liikkeisiin. Johtamisjärjestelmälinjalla painotus on tietokoneiden ja järjestelmien hallitsemisessa sekä tulenjohtamisen kiemuroissa

7 Esikunta- ja viestikomppania ESIKUNTA- JA VIESTIKOMPPANIA kouluttaa upseerioppilaita komentopaikka-, viestiasema-, sotilaspoliisi- ja huoltolinjoilla. Komppanian miehet ja naiset ovat se jykevä selkäranka, johon kaikki sotilastoiminta nojaa. Ilman heidän tinkimätöntä työintoaan, järkkymätöntä aselajiylpeyttään ja rautaista ammattitaitoaan vallitsisi taistelukentällä totaalinen kaaos toiminnan hidastuessa kivikautiselle tasolle esimerkiksi tulikomentojen lähettäminen savumerkein saattaisi nimittäin hieman hajottaa. Komentopaikka- ja viestilinjoillla oppitunteja on paljon ja luokassa opitaan niin viestilaitteiden syvimmät salat kuin syväjohtamisen kulmakivet. Toisaalta maastossa viestimiehet sitten rämpivät haarojaan myöten suossa raskaat valokaapelikelat selässään. Viestimiehen suosikkivarusteeseen kampeen ehtii varmasti tutustua kurssin aikana. Komentopaikkalinjan taistelijat rakentavat komentopaikat pataljoonalle ja patteristolle ja viestiasemalinja laittaa taistelukentän yhteydet kuntoon veivaamalla käsin 24-metrisiä linkkimastojaan puunlatvojen yläpuolelle. Sotilaspoliisilinjalla heilutellaan pamppua ja pidetään yllä kuria ja järjestystä. Sotilaspoliisien tehtävät eroavat totaalisesti muiden linjojen tehtävistä - ainakin, jos sotilaspoliiseilta kysytään. Siinä missä muut taistelevat metsämaastossa, sotilaspoliisit toteuttavat kohteen suojausta apunaan firman Defenderit, Caravellet, valonvahvistimet ja eläimelliset vaistonsa. Tehtävien tukikohta, sotilaspoliisiasema, perustetaan mahdollisuuksien mukaan rakennukseen, mikä merkitsee vähemmän metsämaastossa toimimista. Huoltolinjalla koulutetaan toimialalle ominaista: huoltopaikan suunnittelu, sen suojaus ja hyökkäystaistelut. Huollon sotureilla komeilevat jääkärimerkit hihoissaan. 10. Komppania RERSERVIUPSEERIKURSSIN epävirallinen kymmenes komppania on oppilaskunta. Oppilaskuntataistelijan tunnistaa unenpuutteesta johtuvasta sekavuustilasta, kaapista pursuavasta valtavasta paperimäärästä sekä ainaisesta puhelimeen puhumisesta. Mikäli havaitset oppilaskuntataistelijan vapaa-ajalla yksikössä, näet luultavasti harhoja. Oppilaskunnan tukikohta, Kanakoppi, sijaitsee paraatipaikalla päärakennuksen vieressä. Oppilaskunnassa töitä tekevät uhraavat ylimääräisen energiansa ja vapaa-aikansa oppilaskuntatyölle. Kierrokset ovat kovat, kun hallituksen jäsenet ja jaostovirkailijat pyörittävät Oppilaskunnan monimuotoista toimintaa. Lukemattomien työtuntien kautta kurssi saa mm. arvoisensa kurssijuhlan sekä kurssikirjan. Epävirallinen nimitys 10. Komppania juontaa juurensa aikaan, jolloin RU-kurssiin kuului vielä yhdeksän varsinaista yksikköä. Yksiköiden yhdistämisten jälkeen yksiköitä on jäljellä enää viisi, mutta nimitys on silti jäänyt elämään rukkilaisten keskuudessa. RUK:n joukkotuotantoyksiköt RESERVIUPSEERIKURSSI tarvitsee aina tuekseen ja turvakseen lisäapua. Ilman Jääkärikomppanian, Kuljetuskomppanian ja Rakuunaeskadroonan tinkimätöntä työpanosta kurssin 246 toteuttaminen vaikeutuisi merkittävästi. Nämä kolme yksikköä yhdessä kertausharjoitusten ja muiden sotilaskurssien kanssa takaavat ympärivuotisen sotilaskoulutuksen ja toiminnan Reserviupseerikoulussa. Jääkärikomppania majoittuu remontin vuoksi kauemmaksi MUKE:sta kuin normaalisti. Jääkärikomppania kouluttaa alokkaista jääkäreitä ja antaa johtajakoulutusta aliupseerikurssilla. Pampyölissä sijaitseva Kuljetuskomppania kouluttaa kuljetus- ja lääkintäaliupseereita sekä so tilaskuljettajia, lääkintämiehiä ja huoltomiehiä. Komppania huolehtii myös RUK:n väen ja varusteet erilaisiin sotaharjoituksiin sekä vastaa varuskunnan ja harjoitusten lääkintähuollosta yhdessä terveysaseman kanssa. Lappeenrannassa sijaitseva Rakuunaeskadroona kouluttaa alokkaista rakuunoita antaen erikoiskoulutusta sotilaspoliiseille. RUK:ssa astuu palvelukseen joka 12 13

8 Reserviupseerikoulun perinteitä Reserviupseerikurssien upseerioppilaat ovat vaikuttaneet esityksillään keskeisten perinteiden syntyyn. Tällä tavoin ovat saaneet alkunsa muun muassa RUK:n lippu, kunniamarssi, joukko-osastotunnus sekä kaatuneiden upseerien muistopatsas. Perinne-esineitä ja -tapahtumia on lukuisia. Näitä ovat esimerkiksi kurssimerkki, priimusmalja, ritarikivi, rakuunakello, joukko-osastoristi, pöytämitali, Varvaran patsas, yksikköliput ja -kilvet, priimusmiekka, kurssipuukko, oppilaskunnan hallitusristi, kurssikirja, kurssijuhla, omaistenpäivä, kasirivi, yhteistoimintatilaisuudet, Isoympyräviesti, verenluovutus ja lomakuljetukset. Perinteisiin liittyviä tietoja on esillä RUK-museossa, joka sai alkunsa myös upseerioppilaiden esityksestä. Ohessa kerrottu muutamista perinteistä

9 Omaistenpaivä Näiden kahden päivän aikana upseerioppilaiden omaiset ovat tervetulleita vierailulle varuskuntaan. Ukit, isät ja isoveljet voivat muistella ja vertailla omia RUK- ja inttikokemuksiaan upseerioppilaan kanssa samalla, kun muu perhe miettii, mitä paikkaa seuraavaksi mennään katsomaan. Tämän viikonlopun aikana järjestetään myös MPKK:n esittely, jossa upseerioppilaat pääsevät tutustumaan kadettien arkeen ja opiskeluun Maanpuolustuskorkeakoulussa. Sotahistorian opetus RU-kurssiin sisältyy myös sotahistoriallista opetusta. Kaikille upseerioppilaille yhteisesti järjestettävä sotahistorianluento ei nimestään huolimatta ole pakkopullaa, sillä luentoa havainnollistetaan haastattelujen ja videoiden avulla. Kurssiin 237 saakka perinteenä ollut matka Karjalan Kannakselle on jäänyt pois, mutta sen tilalla järjestetään yksiköittäin tutustuminen Salpalinjaan, joka sotavuosina toimi turvallisuuden tunteen luojana omalla puolella ja toisaalta pelotteena vihollisen suuntaan. Kurssipuukko Reserviupseerikurssille osallistumisen eräs pitkäaikaisimpia tunnuksia on kurssipuukko. Puukko otettiin käyttöön kurssilla 100 vuonna 1959, ja malli on siitä lähtien pysynyt samana. Puukon on perinteisesti valmistanut Iisakki Järvenpään puukkotehdas ja puukot on jaettu upseerioppilaiden punkille Kirkkojärven marssin aikana. Isoympyräviesti Isoympyräviestissä on kerta toisensa jälkeen aistittavissa suurta urheilujuhlan tuntua. Ky16 seessä on tiivistunnelmainen Oppilaskunnan urheilujaoston järjestämä viestijuoksukilpailu Haminan varuskunnan alueella. Yksiköt kilpailevat keskenään ja kutsuvieraat omassa sarjassaan. Kutsuvieraina ovat olleet mm. Maanpuolustuskorkea-koulu, Merisotakoulu, Urheilukoulu, Poliisikoulu, ja Lentosotakoulu. Kutsuvierassarjassa koulun kunniaa puolustaa kaikista yksiköistä koottu edustusjoukkue, henkilökunnan joukkue sekä usein täysin omille minuuttiluvuille vähintäänkin häröhtävässä varustuksessa pinkova Oppilaskunnan hallituksen joukkue. Kirkkojärven marssi Kuuluisa ja kovamaineinen Kirkkis on RUKpe rin teis tä vanhimpia. Kirkkis toimii tulikasteena ja joukkuehengen kohottajana. Itsekin jos kus marssin läpi käyneinä kouluttajat suhtautuvat upseerioppilaisiin eri tavalla tämän koitok sen jälkeen. Noin 20 kilometrin juoksumars sin katkaisevat vain ammunta- ja muut tehtävärastit. Se on siis mitä oivallisin mahdollisuus koetella omia rajojaan ja luoda yksikön keskeistä yhteishenkeä. Kirkkis on todella verta, hikeä ja kyyneleitä! Ja Kirkkiksen jälkeen omalla punkalla odottaa se kauan odotettu kurssipuukko. Oppilaskuntapäivän aikana nimittäin järjestetään verenluovutus sekä tehdään myös viimeiset valmistelut kurssijuhlaa varten, jotta Hamina olisi valmis ottamaan vastaan ne kaikkein tärkeimmät... Kurssijuhla Kurssijuhla on yksi kurssin huipentumista, jossa pääset avecisi/kavaljeerisi kanssa juhlistamaan kurssisi edistymistä. Tähän valtakunnan kakkosjuhlaan osallistuminen on monien unelmissa, joten varmista seuralaisesi ajoissa. Lauantaiaamusta sunnuntaipäivään taiste lijaparisi on rakkaasi ja tehtävänänne ei todellakaan ole Lelun tienhaaran pitäminen. Juhla alkaa ruusurynnäköstä hui pentuen yöllä pääjuhlan, tanssien, bändien, diskon, huippuesiintyjien ja vir vokkeiden jälkeen Midnight Specialiin eli speksiin, jonka jälkeen siirrytään iltapinkka ja -punkkatarkastuksiin hotellihuoneisiin. Juh la on iki muistoi nen ja kilpailee tunnetusti valtakunnan ykkösjuh lan paikasta Linnan juhlien kanssa. Kurssijuhlien on nis tumista varten kym menet upseerioppilaat yksiköiden speksiryhmistä ja Oppilaskunnan kurssi juhlajaostosta paiski vat töitä koko kurssin ajan. Juhlia edeltävänä oppilaskuntapäivänä koko kurssi osallistuu juhlien rakentamiseen. Juh lien aikana avecit tomat upseerioppi laat mahdollistavat juhlan kurssitovereilleen. Juhlien jälkeen sunnuntai-ilta kuluu juhlimaan päässeiltä purkamiseen. Juhlaan mukaan tarvitset avecin tai kavaljeerin, jonka kanssa jakaa juhlahumu. Lisäksi juhlan kustannukset ovat sinulle noin 190 euroa, johon sisältyvät mm. hotellimajoitus ja kuljetukset niin sinun kuin avecisi osalta. Kurssijuhlan hinta pystytään pitämään upseerioppilaan lompakolle sopivana lähinnä ilmoitushankinnan avulla, joka kattaa osan kurssijuhlan budjetista. Oppilaskuntapäivät Oppilaskuntapäivä tarkoittaa rentoa, mutta kilpailullista ohjelmaa urheilun ja vapaa-ajan aktiviteettien merkeissä. Vain oppilaskuntatoimijoiden mielikuvitus on rajana lajikir jol le. Jokaiselle upseerioppilaalle löytyy varmasti jotain, sillä lajeja on vuosien saatossa ollut aina renkaanheitosta pokeriturnaukseen asti. Oppilaskuntapäivät eivät rajoitu pelkästään telamiinaviestiin ja muihin supersotilaallisiin lajeihin. 17

10 Palvelukseen haetaan! Upseerioppilaat, jotka haluavat kurssistaan kaiken irti, hakeutuvat kurssin ajaksi mukaan oppilaskuntatoimintaan. Oppilaskunnassa pääset hyödyntämään omia erityistaitojasi ja keräämään siviilielämässäkin arvostettua kokemusta. OPPILASKUNTA koostuu kurssin kaikista upseerioppilaista. Sen tehtävänä on järjestää yhteistä toimintaa kurssin aikana sekä vastata käytännössä kaikesta, mikä ei suoraan liity sotataidon opiskeluun. Oppilaskunta on virallisesti RUK:n johtajan alaisuudessa, ja se on olennainen osa koulua sekä sen perinteitä. Näkyvimpinä asioina oppilaskunta järjestää kurssille 246 kurssijuhlan sekä kirjoittaa ja kokoaa kurssin ikuistavan kurssikirjan. Lisäksi oppilaskunta vastaa muun muassa kurssituotteista, urheilutapahtumista, lomakuljetuksista, Sohlo-lehdestä, kuorosta, kulttuuritarjonnasta, hengellisistä tilaisuuksista ja niin edelleen. Voit itse ehdottaa tai tulla tekemään juuri sellaista toimintaa kuin haluat. Oppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonne valitaan yksi edustaja jokaisesta joukkueesta, jaoksesta ja johtueesta. Edustajisto päättää toiminnan suuntaviivoista ja hallituksen kokoonpanosta. Oppilaskunnan ytimen muodostaa edustajiston upseerioppilaista valitsema 14-henkinen hallitus ja sen 12 jaostoa, jotka hallituksen johdolla vastaavat käytännön toteutuksesta. Hallituksen jäsenet ovat samalla vastuualueidensa jaostojen puheenjohtajia. Jaostoissa hallituksen apuna työskentelee kymmeniä virkailijoita. Oppilaskunnan esimiehenä toimii oppilaskunnan kuraattori kapteeni Antti Pihlajamaa. Oppilaskunnan työtä ovat tukemassa myös oppilaskunnan kannatusyhdistyksen toiminnanjohtaja eversti evp Eero Lauri sekä oppilaskuntakokelas Lari Toppinen. Etuihin kuuluvat oma toimisto, keittiö ja hyvä äänentoisto osan vapaa-ajasta ja usein jopa osan yöunesta. Vastineeksi oppilaskunta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa itseään ja hyödyntää siviilielämän erityistaitoja ja harrastuneisuutta. Vastapainoksi kasarmielämälle oppilaskunta tarjoaa mielekästä tekemistä, rennon ilmapiirin ja paljon samanhenkisiä kavereita. Etuihin kuuluvat oma toimisto, keittiö ja hyvä äänentoisto. Oppilaskuntatoiminnan kautta pääset näkemään kurssista useampia puolia, kuin moni muu kurssilainen. Tule siis mukaan oppilaskuntatoimintaan toteuttamaan ajatuksiasi, vaikuttamaan kurssisi sisältöön sekä suorittamaan monin tavoin rikkaampi reserviupseerikurssi! Haku oppilaskunnan hallituksen virkoihin päättyy jo Oppilaskuntatyöhön pääset parhaiten mukaan hakemalla oppilaskunnan hallitukseen tai jaostovirkailijaksi. Huomio, että haku oppilaskunnan hallituksen virkoihin päättyy jo Hakeminen tapahtuu täyttämällä hakulomake joko yksikössä tai osoitteessa www. bit.ly/hallitus246. Jaostovirkailijaksi voit päätyä oman yksikkösi yksikkökokouksessa, jossa valitaan yksikkökohtaiset virkailijat. Lisäksi hallitus valitsee tiettyihin jaostoihin jaostovirkailijoita valintansa jälkeen. Seuraa tiedotusta oppilaskunnan tehtävistä heti kurssin ensimmäisinä päivinä! Oppilaskuntatyö tehdään yleensä vapaa-ajalla ja satunnaisesti palveluksen aikana. Hallituksen jäseniltä oppilaskunta vie suurimman 18 19

11 Kiinnostuksen herätessä hallitusvirkoihin täytä huolella haku- ja esittelylomakkeesi ja valmistaudu hurmaamaan edustajisto muutaman minuutin mittaisella esittelypuheella. Mikäli ovet hallitusvirkaan eivät aukene, kannattaa hakeutua johonkin jaostovirkaan, joissa yhtälailla pääset tekemään mielenkiintoista ja monipuolista työtä. Jaostovirkailijat ovat oppilaskuntatoiminnalle yhtä tärkeitä kuin hallituksenkin jäsenet. Lisäksi työssään onnistuneita jaostovirkailijoita on perinteisesti palkittu kuntoisuuslomilla, oppilaskunnan muistoesineellä tai työtodistuksella. Jaostojen puheenjohtajien ei tarvitse itse olla alansa ammattilaisia Hallitukseen hakevien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvä asenne, tehokkuus, luotettavuus ja järjestelytaidot, sillä hakijan täytyy johtaa useiden ihmisten työtä. Oman vastuualueen asiantuntemus on huomattava etu, mutta jaostojen puheenjohtajien ei tarvitse itse olla alansa ammattilaisia. Jaostojen puheenjohtajat valitsevat jaostoonsa jaostovirkailijat hakemusten perusteella. Hallituksen puheenjohtaja Olet rento ja varma esiintyjä, joka ei jäädy tiukassakaan paikassa. Johdat hallituksen työskentelyä ja toimit koko Oppilaskunnan keulahahmona. Sinulta sujuu puhuminen satojen ihmisten edessä samoin kuin smalltalk kenraalien kanssa. Elämänkokemusta pidetään tässä tehtävässä ainoastaan positiivisena asiana. Olet sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut persoona, joka taitaa tiimityöskentelyn jalon taidon ja on valmis kantamaan vastuun kymmenien ihmisten tekemisistä. Olet myös valmis tekemään pitkää päivää yhteisen hyvän vuoksi. Tarjoamme näkyvän paikan RUK:n organisaatiossa, unohtumattoman elämyksen sekä siviilissäkin arvostettua kokemusta. Hallituksen pääsihteeri Oppilaskunta hakee puheenjohtajan taistelijapariksi ja oikeaksi kädeksi päääsihteeriä valvomaan hallituksen toimintaa, vastaamaan OK:n hallinnosta, asiakirjaliikenteestä ja arkistoinnista sekä toimimaan Oppilaskunnan kävelevänä tietosanakirjana ja vääpelinä. Tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää puheenjohtajan ja pääsihteerin saumatonta yhteistyötä. Ilman tehokasta, oma-aloitteista ja asiantuntevaa pääsihteeriä Oppilaskunnan toiminta olisi monelta osin jumissa. Tehtävään tarvitaan siis jämäkkää tais telijaa, joka pystyy pitämään jaostot ja niiden virkailijat kursissa ja nuhteessa. Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä ja kokemusta, jota arvotetaan siviilissäkin. Kurssijuhlajaoston puheenjohtaja Tehtävänäsi on järjestä kurssille 246 unohtumattomat kurssijuhlat. Kyseessä on ehkä hallituksen merkittävin, mutta myös palkitsevin tehtävä. Työsarka on pitkä ja leveä. Pj:lta edellytetäänkin kovaa työtahtoa ja erinomaista kokonaisuuksien hallintaa. Johdat ainakin kymmenen alaisen työskentelyä, joista tietoa alla. Yhdessä saatte aikaan valtakunnan kakkosbileet. Onnistuneiden juhlien jälkeen saat kaikkien kurssitoveriesi jakamattoman kiitollisuuden ja huomion sekä taatusti helpottuneen olon. Kurssijuhlajaoston puheenjohtajan lähimmät alaiset ovat seremoniamestari, ohjelmapäällikkö, rakennuspäällikkö, tarjoilupäällikkö, turvallisuuspäällikkö, insinööripäällikkö, somistuspäällikkö, juhlavääpeli varastopäällikkö, yliairut sekä majoituspäällikkö. Kurssikirjajaoston puheenjohtaja Jokaisesta reserviupseerikurssista kootaan kurssikirja, joka ikuistaa kurssin ihmiset ja kokemukset. Kurssikirjajaoston puheenjohtaja vastaa tämän monisatasivuisen opuksen silmäähivelevästä toteutuksesta. Tehtävä on hallituksen keskeisimpiä ja vaatii omistautumista. Aiempi kokemus lehtien parissa työskentelystä, valokuvauksesta, kuvanmuokkauksesta tai piirtämisestä on suureksi eduksi. Tehtävässä edellytetään InDesign-ohjelman käyttöä, jonka tunteminen etukäteen nopeuttaa työskentelyä. Kurssikirjajaoston pj:n edellytyksiä ovat selkeä näkemys lopputuloksesta, tuotteliaisuus sekä taiteellinen silmä. Puheenjohtajan tueksi jaosto tarvitsee ainakin varapuheenjohtajan, graafikon, taittajan, päävalokuvaajan ja toimittajan. Ilmoitushankintajaoston puheenjohtaja Inspiroiva ja kannustava myyntimies, joka koordinoi Oppilaskunnan varainkeruun eli vastaa kurssikirjan taakse myytävien mainosten myynnin edistymisestä. Kurssin tavoitteena on kerätä vähintään arvosta sopimuksia. IH-jaoston pj:n ainoa ja tärkein tehtävä on taata, että kurssin lopussa summa on tilillä. Vaikka puheenjohtajan tuleekin itse pystyä neuvottelemaan ja keräämään huomattavia summia rahaa, on keskeisin tehtävä upseerioppilaiden kannustamisessa ilmoitusten myymiseen. Avukseen puheenjohtaja tarvitsee itselleen varapuheenjohtajan sekä ilmoitushankintapäällikön joka yksiköstä. Kulttuurijaoston puheenjohtaja Ennakkoluulottomuus ja organisointitaidot ovat jaoston puheenjohtajalta edellytettäviä ominaisuuksia. Musiikkiosaaminen katsotaan eduksi. Jaostoon kuuluu lisäksi varapuheenjohtaja, bändinjohtaja ja kuoronjohtaja. Kulttuurijaosto vastaa bändin ja kuoron toiminnasta sekä kurssijuhlan speksiesityksen toteutuksesta. Tiedotusjaoston puheenjohtaja Tiedon sujuva liikkuminen hallitukselta upseerioppilaille on tiedotusjaoston pj:n työskentelyn keskipisteessä. Työnkuvaan kuuluu hallituksen ulkoisesta viestinnästä huolehtiminen, infolehti SOHLO:n toimittaminen, ilmoitustaulujen pitäminen ajantasalla, Internet-sivuista huolehtiminen sekä viestinnän suunnittelu. Tiedotusjaoston puheenjohtajan edellytyksiä ovat kirjallinen kyvykkyys sekä näkemyksellisyys. InDesign-ohjelman käyttö lasketaan myös eduksi. Puheenjohtajan tukena jaostossa ovat varapuheenjohtaja, taittaja ja graafikko sekä yksiköiden tiedotuspäälliköt. Kuljetusjaoston puheenjohtaja Upseerioppilaiden lomakuljetuksien järjestäminen ympäri Suomea ja kurssijuhlan avecien kuljetukset ovat kuljetusjaoston keskeisiä tehtäviä. Tehtävään tarvitaan järjestelmällinen ja palvelualtis henkilö, joka yhdessä varapuheenjohtajan kanssa järjestää kuljetukset tarvitsijoille. Sosiaalijaoston puheenjohtaja Sosiaalijaosto huolehtii upseerioppilaiden hyvinvointiin ja asemaan liittyvistä asioista sekä välittää tietoa opiskelupaikoista. Puheenjohtaja järjestää verenluovutuksen ja tanssikurssin. Virkaan kaivataan palveluhaluista ja aiheesta kiinnostunutta upseerioppilasta

12 ATK-jaoston puheenjohtaja Oppilaskunnan tietojärjestelmien ylläpitäminen ja teknisen avun tarjoaminen ovat ATK-jaostossa keskiössä. Virkaan on edellytyksenä tietotekninen osaaminen ja yhteistyökykyisyys. Jaostoon kuuluu myös varapuheenjohtaja. Talousjaoston puheenjohtaja Kurssituotteista (kurssipuku, kurssi- ja sissipuukko) huolehtiminen on oppilaskunnan rahaliikenteen ja taloudenhallinnen ohella jaoston ydinaluetta. Järjestelmällisyys, talousosaaminen ja suunnitelmallisuus ovat jaoston pj:n tärkeimmät aseet tehtäväkentän selättämiseksi. Puheenjohtajan avuksi jaosto tarvitsee varapuheenjohtajan, puukkopäällikön sekä pullopäällikön. Historiajaoston puheenjohtaja Puheenjohtajan yhteistyö RUK-museon kanssa, arkistointi sekä RUK:n juhlakirjan myynti kuuluvat jaoston tehtäviin. Kiinnostus historiaan ja tunnollisuus ovat etuja tässä virassa. Apunaan jaoston puheenjohtajalla ovat varapuheenjohtaja sekä arkistovastaava. Urheilujaoston puheenjohtaja Erilaisten liikunta- ja urheilutapahtumien suunnittelu ja järjestäminen ovat urheilujaoston pj:n tärkeimmät tehtävät. Organisointitaito on tehtävän tärkein edellytys: jaoston alaisuudessa ovat jokaisesta yksiköstä valittavat urheilupäälliköt ja jaoston varapuheenjohtaja, joiden kanssa töitä tehdään. Jaostolla on vain taivas rajana erilaisten kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä. Hengellisenjaoston puheenjohtaja Jaosto huolehtii yleisesti kurssin hengellisestä toiminnasta sekä kurssijuhlan hengellisestä paketista. Puheenjohtaja työskentelee yhteistyössä RUK:n sotilaspastorin kanssa. Jaoston virkailijoita ovat mm. kurssijuhlan hengellisen paketin vastaava, hengellisen kahvilan vastaava, raamisvastaava ja elämänkatsomusopin vastaava. Oppilaskunnan kannatusyhdistys Oppilaskunnan toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi on oppilaskunnan aloitteesta perustettu Oppilaskunnan Kannatusyhdistys, Kannike, joka toimii myös kurssien välissä. Kannike luo virallisen perustan, jonka suojissa oppilaskunta voi toimia. Vakituiset työntekijät tekevät paljon pohjatyötä antaen näin oppilaskunnan toimijoille mahdollisuuden keskittyä olennaiseen. Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry tutummin Kannike on toiminut oppilaskunnan tukena jo yli 62 vuotta! Oppilaskunta ja sen hallitus ovat ne tahot, jotka vaikuttavat suuressa roolissa kuuluisan RUK-hengen syntyyn. RUK:n Oppilaskunnan toiminta on huomattavasti laajempaa kuin joukko-osastojen varusmiestoimikuntien. Juuri siitä syystä Oppilaskunta tarvitsee sellaisen taustavoiman, joka on pysyvä eikä vaihdu kurssien ja vuosien vieriessä.kannatusyhdistys tukee Oppilaskuntaa mm. siten, että Oppilaskunnalla on käytössään kurssin aikana määrärahat toimintaansa varten, tarvittavat vakuutukset, atk-laitteet ja muut toiminnan perusteet. Oppilaskunnan kannatusyhdistys on instituutioksi muodostunut kivijalka, joka mahdollistaa Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan laajan ja tasokkaan toiminnan. Lomakuljetus RUK-Transport on Oppilaskunnan organisoima lomakuljetus, joka kiertää kaikki maamme suurimmat kaupungit ja pysähtyy tarvittaessa reitin varrella lähes missä vain. Miten? Jokaiselta upseerioppilaalta kerätään kurssin alussa atk-koodi ja ns peruspaikkakuntakoodi, joka tarkoittaa kotipaikkakuntaa tai sitä lähinnä olevaa koodillista paikkakuntaa. Järjestelmä olettaa sinun kulkevan peruspaikkakunnallesi joka viikonloppu, pois lukien kiinnioloviikonloput, jotka otetaan huomioon automaattisesti. Entä jos haluankin Ypäjälle? Jos kuitenkin haluat kulkea jollekin toiselle paikkakunnalle, tarvitsee sinun vain merkitä uusi koodi viikoittain yksikkösi ilmoitustaululle ilmestyvälle muutoslistalle. Sinun on myös otettava huomioon se, että meno- ja paluupaikkakunnan ei tarvitse olla sama, vaan voit mennä esim. Tampereelle ja nousta kyytiin takaisin tullessa vaikka Joensuusta. Muutoslistat kerätään pois viikon alkupuolella, jonka jälkeen muutokset eivät enää ole mahdollisia. Muista tehdä muutokset siis esim. ennen maastoharjoitusta! Muutoslistaan tehty muutos on voimassa vain seuraavan kyydin ajan, jonka jälkeen voimaan astuu peruspaikkakunnaksi merkitty paikkakunta. Yksiköiden ilmoitustauluille ilmestyy joka viikko ennen lomia bussilistat, joista näkyy jokaisen nimi, meno/paluupaikkakunta sekä muut tarvittavat tiedot. Haluatko valtaa? Jokaiseen RUK-Transport-bussiin tarvitaan bussiesimies, joka tarkastaa matkustajaluettelot ja huolehtii, että kaikki pääsevät kyytiin. Bussimiehille annetaan koulutus toimintaan joka perjantai ennen bussien lähtöä. Bussiesimiehet tarvittaessa lukevat kyytien aikana tärkeitä tiedotteita oppilaskunnasta

13 Hamina Night Life Haminan yöelämä on ison kaupungin tyyliin vilkasta ja monipuolista: kebabpizzerioita b-oikeuksilla löytyy jokunen ja pari baariakin on säilynyt pystyssä. Näistä mahdollisuuksista villiintyneenä haluaa yksittäinen upseerioppilas helposti hummata kaupungissa koko suuren päivärahansa edestä. Varo vaaraa! Jack-Up Muista, että Haminan kaupunki on käytännössä yksi suuri varuskunta. Minne ikinä menetkin, sinua valvotaan. Sotilaspoliisien autot kiertelevät kaupunkia jatkuvasti ja joka toisella siviilipukuisella vastaantulijalla on lähikontakteja Firmaan. Pidä siis järki ja hyvät tavat mukana iltavapailla, sillä sikailemalla lähtö takaisin kotijoukko-osastoon maitojunalla tapahtuu kiihtyvällä valonnopeudella. Suosittu haminalainen pubi. Täältä saa myös muuta kuin hanakeskaria. Jos kurkkusalaatti vetää puoleensa, täältä sitä löydät. Varuskuntakerho Paikkakunnan paras ruoka ja tulevalle upseerille sopiva baari. Avoinna myös upseerioppilaille. Ehdoton iltavapaiden kohde. Kompassi Perinteikäs tilava baari, jossa laaja valikoima. Ajoittain karaokea. Pub 11 Halpa olut ja tiivis tunnelma. Gebardi Suosittu illanviettopaikka, vaikkakin hieman hallimainen ja kolkko. Paikallisten Kari Tapioiden äänenavaus paikka. Liikuntamahdollisuudet RUK-museon takaa löydät Haminan liikuntahallin. Varusmiehillä mahdollisuus käyttää kuntoja liikuntasalia maksutta. Liikunnallisia ambitioitaan voi purkaa myös juoksemalla Vilniemen lenkkiä. 10 juoksukerrasta saatat tienata jopa kuntsarin. Kaupungin uimahalli sijaitsee keskustassa. Varusmiehille maksuton. Ottakaa VLK:n liikuntapassi mukaan Haminaan! 24 25

14 23 1. Päärakennus (KÄRKIK, TIEDK) 2. Maneesi 3. Ei käytössä 4. Haminan terveysasema 5. Kanakoppi (Oppilaskunnan ja Kannikkeen tilat) 6. Esikunta (kurssin johtaja ja kurssitoimisto) 7. RUK-museo 8. Varuskuntakerho 9. Sotilaskoti 10. Varvaran patsas 11. Päävartio 12. Muonituskeskus 13. Esikunta- ja viestikomppania 14. Tykistökasarmi (Tulipatteri, osia EVK:sta) 15. Pioneerikomppania 16. Jääkärikomppania 17. Pampyöli (KULJK) 18. Marian kirkko 19. Johanneksen kirkko 20. Poliisi- ja oikeustalo 21. Raatihuone 22. Urheiluhalli 23. Perunakellari (Oppilaskunnan varasto) 26 27

15 Päivärahoille vastinetta Kurssikirjan ilmoitushankinta RUK:n käyminen saattaa maksaa riihikuivaa rahaa. Pakollisia nuo menot eivät toki ole, mutta moni perinne jää valitettavasti kokematta, jollei kustannuksiin ole varautunut. Oppilaskuntatoiminnan useat eri tapahtumat ja toiminnot rahoitetaan ilmoitushankinnalla, johon kaikki upseerioppilaat voivat osallistua. Myydyistä mainoksista maksetaan kulukorvausta, jolla voit tienata sievoisen summan rahaa. Kurssijuhla, kurssipuukko ja kurssipuku ovat perinteisiä upseerikoke laan ja reserviupseerin varusteita ja kokemuksia. Valitettavasti puolustusvoimat, oppilaskunta tai sen kannatusyhdistyskään eivät voi tätä kaikkea upseerioppilaille ilmaiseksi järjestää. Kurssin suorittamisesta hyvin ansaittuja tunnuksia ja kokemuksia varten täytyy siis jokaisen up see rioppi laan va rau tua myös taloudellisesti. Edustava upseerioppilas tarjoaa tietysti kurssijuhlat avecilleen. Avecin metsästyksen lisäksi kannattaa aloittaa myös taloudellinen valmistautuminen. Kaikki kurs- situotteisiin ja -tilaisuuksiin liittyvät maksut on suoritettava noin kurssin puoliväliin mennessä. Päivärahoista säästäminen ei ehkä pelkästään riitä, joten kannattaa huolehtia myös hyvistä suhteista kotiväkeen. Voit myös kerätä tarvitsemasi lisätulot vaivattomasti osallistumalla ilmoitushankintaan, sillä jokaisesta myydystä mainoksesta saat 10% omaan taskuusi! Onnistuneen ilmoitushankinnan avulla voidaan myös saada lisärahoitusta kurssijuhlaan. Kurssipuukko ~ 35,00 Kurssipuukko on RUK-kurssimerkin ohella upseerikokelaalle ja myöhemmin reserviupseerille perinteinen ulospäin näkyvä tunnus suori tetusta reserviupseerikurssista. Puukot on varustettu omistajan nimellä sekä kurs sin numerolla että nimellä. Kurssipuku ~ 80,00 / Kurssikassi ~ 60,00 / Yhteishintaan ~ 120,00 Toinen upseeriko kelaita yhdistävä ulkoinen tunnus. Puvusta ja kassista löytyy kurssin tunnus, numero sekä yksikkötunnus. Kurssijuhla 190,00 Kurssijuhla kaikilla maus teilla maksaa jokaiselle parille noin 190 euroa (sisältää hotellimajoituksen ja seuralaisen bussikuljetuksen kotipaikkakunnalta). 28 Mihin rahaa tarvitaan? Mitä minä saan? Ilmoitushankinta tarkoittaa mainostilan myyntiä RUK:n kurssikirjaan. Mainostulot mahdollistavat kurssijuhlan, kurssikirjan sekä muiden oppilaskunnan moninaisten tapahtumien järjestämisen tukemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Osa tuotoista käytetään oppilaskuntaa ja sen jatkuvuutta tukevan kannatusyhdistyksen työhön. Menestyksekäs ilmoitushankinta näkyy laadukkaampina tapahtumina ja monipuolisempina aktiviteetteina kurssin aikana. Ilmoitushankinnasta hyödyt sinä ja kaikki kurssikaverisi. Jokaisesta myydystä mainoksesta saat 10 % kulukorvauksen (parhaat myyjät tienaavatkin satoja euroja). Lisäksi parhaat myyjät on palkittu kuntoisuuslomilla. Kaikki ilmoitushankinnan rahat palautuvat lopulta omaan taskuusi Oppilaskunnan sinua varten tekemän työn kautta. Ilmoitushankinnan kokonaistavoite on vähintään euroa. Summa voi tuntua suurelta ja se edellyttääkin kaikkien upseerioppilaiden osallistumista. Kaikkien seitsemänsadan upseerioppilaan panoksella potti on kuitenkin nopeasti koossa. Lisätietoja ilmoitushankinnasta antaa tuleva ilmoitushankintajaoston puheenjohtaja ja kannatusyhdistyksen toiminnanjohtaja: puh (IH-jaoston pj) (OK:n päivystäjä) (toiminnanjohtaja eversti evp Eero Lauri) 29

16 KURSSI 246 TUKOS KURSSIN 246 NIMI JA LOGO KURSSIN 245 NIMEN valinnasta käytiin oppilaskunnan hallituksen kesken pitkä kokous, jossa keskustelu velloi, mielipiteet lensivät ja puheenjohtajan nuija paukkui. Nimiehdotuksia oli alussa kymmenittäin ja äänestyskierrokset olivat sitä tiukempia mitä vähemmän ehdotuksia oli jäljellä. Lopulta saatiin kootuksi lista kärkikolmikosta, jossa ensimmäisenä komeili kurssimme tuleva nimi: Kannel. Tämän vuoksi kurssin 245 hallitus halusi vilpittömästi helpottaa kurssin 246 hallituksen jo valmiiksi raskasta taakkaa, ja valitsi kurssillenne nimen, joka on TUKOS Nimi kuvaa osuvasti kurssin aikaisista haastavista olosuhteista johtuvaa upseerioppilaiden lihasten supistuksia ja ennaltaodottamattomia rentoumisia. Nimi kuvastaa... no ei oikeasaan mitään reserviupseereihin liittyvää, mutta osuva nimi silti! Nimi muistuttaa kurssia lihashuollon tärkeydestä läpi raskaan kurssin, sillä johtajan on aina itse oltava kunnossa johtaakseen joukkoaan. KURSSIN LOGON SUUNNITTELUUN meidän taitomme ja taiteellinen silmämme täällä Sohlon toimituksessa eivät valitettavasti riitä, joten sen suhteen annamme teille vapaat kädet loihtia niin lohdullinen ja piristävä logo, kuin kurssinne nimelle sopivaksi näette. Mikäli ehdotuksemme ei kuitenkaan syystä tai toisesta miellytä, osallistu kurssin 246 nimija logokilpailuihin! Ohjeet osallistumisesta löytyvät Oppilaskunnan ilmoitustaululta omasta yksiköstäsi. HAJOAA...kasiriviin, salmiakkiin, kouluttajakoksuihin, kouluttajiin, koksujen kertomuksiin P-kaudesta kesällä, helteeseen, kovaan helteeseen, mahdottomaan helteeseen, tuuleen, kovaan tuuleen, mahdottomaan tuuleen, hyttysiin, pureviin hyttysiin, nenästä tippuvaan hikeen, hieltä haiseviin tupakavereihin, ylipäätään loppumattomaan hien määrään, pyörävajaan, Josafatin laaksoon, perinnetykkeihin, kurssin nimeen, kurssin logoon, kurssin julisteeseen, Haminan baareihin, Haminaan, Kapernaumiin, hotelli Hiltoniin, Maneesiin, päärakennukseen, Haminan kaupunkisuunnitteluun, Mäntykankaaseen, Lelun peltoaukeisiin, Lelun risteykseen, Valkjärveen, Saksankankaaseen, kiristyneeseen vihollistilanteeseen, ilmarynnäköihin, Kirkkojärveen, PH1:een, YTH1:een, PH2:een, YTH2:een,PH3:een tiedustelijoihin, sisseihin, Valtatie 7:n suuntaan, Virolahden tasaan, Vilniemeen, kurssijuhlajärjestelyihin, kurssijuhla pukuun, kurssijuhlapaikkaan, kurssijuhlaan, kurssijuhlaa edeltävään häsläykseen, avecin etsintään, avecin löytämiseen, avecin häsläykseen juhlavaatteiden kanssa, avecin peruumiseen viime tingassa, avecin poikaystävään, kavaljeereihin, Hamina-saliin, kurssijuhlahotelleihin, hallituksen jatkoihin kurssijuhlahotellissa, koksujen kertomuksiin kaikkien aikojen kurssista numero 245, sodejonoihin, marssilauluihin, siltaan, jääkäreihin, spolleihin, tykkimiehiin, tykkimiesten korispeleihin, tulenjohtajiin, it-miehiin, viestimiehiin, sitoumustaistelijoihin, pioneereihin, pioneerien lohikäärmemarssiin, pioneerien jäkittämiseen, pioneerien kaljuihin, it-patterin karaokeiltoihin, viestimiesten muumitunnarin viheltelyyn, nakkeihin, häväreihin, aamuihin, aikaisiin aamuihin, liian aikaisiin aamuihin, aikamääreisiin, johtamissuorituksen arviointilomakkeisiin, koulutussuorituksen arviointilomakkeisiin, KSE:n puuttumiseen, oppilasjohtajiin, oppilaspäälliköihin, oppilasvääpeleihin, maaliosastoon, junailuihin, apilakseen, PKM:ään, 66 KES 88:iin, 05M:iin, telamiinoihin, miinoista käytettäviin panos-nimityksiin, pavoihin, putkiraivaimeen, radioihin, sanomalaitteeseen, sanomalaitteen viestiääneen, parikaapeliin, valokaapeliin, tuliasemakorttiin, polkupyöriin, täyspakkaukseen, 7,62 RK 62:een, mekanisoituun jalkaväkikomppaniaan/pataljoonaan/rykmenttiin/taistelijaan, iltavapaisiin, Jackuppiin, Pub 11:een, Gebardiin, Kompassiin, Titaniciin, Sunriseen, pitkiin kotimatkoihin, lomilta paluuseen, pitkiin paluumatkoihin, Pahkajärveen, johaan, päättymättömään johaan, päivystykseen, sipaan, kalustohuoltoon, asehuoltoon, muuhun kuin henkilökohtaiseen huoltoon, iltahartauksiin, tj-lukuun, ruk-tj-lukuun, loma-tj-lukuun, leiri-tj-lukuun, käskynantomuotoon, ilmasuojaan, räkäpäihin, naamiointiin, korpoon, kysymykseen Miten meni noin niinku omasta mielestä?, Victor-Mikeen, Uniform-Mikeen, siihen miten talvi-ruk:ssa kaikki tehtiin armottomassa pakkasessa ja oli muutenkin rankempaa, siihen ettei kesäkurssia pidetä juuri minään, maastoruokailuun, pakkipusseihin, loppuneisiin pakkipusseihin, TST-muonapusseihin, koulutöihin, VMTL-taistelijoihin, kouluttajakoksujen kotiutumiseen, Vimpelissä nukkumiseen, leirillä valvomiseen, viestipäivystykseen, poterovartioon, kiertovartioon, kiertoparivartioon, kipinään, IH-rynnäkköön lähtijöihin, kebabien odotukseen, VPOP:iin, aselajioppiin, taktiikkaan, kokeisiin, uusintakokeisiin, lukuvapaisiin, asesuoritteisiin, toimeenpano-osaston koulutukseen, Valvomoon, asemakäskyihin, kevennyskäskyihin, purkukäskyihin, toteuttamiskelvottomiin käskyihin, toteuttamiskelpoisiin käskyihin, moduulikuorma-autoihin, paseihin, A2 keltaiseen, A2 mihin-tahansa-väriin, Lohjan postiin, A2 keltaisen tekemiin pommi-iskuihin, Oppilaskunta tiedottaa, siihen ettei OK tiedotakaan, oppilaskunnan hallituslaisiin, hallitusvirkailijoihin, upseerikokelaiden kuittailuihin...

RUKKILAINEN. RUK monessa mukana. Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 2/2012. Reserviupseerikoulu Kadettikoulunkatu 6 PL 54 49401 Hamina

RUKKILAINEN. RUK monessa mukana. Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 2/2012. Reserviupseerikoulu Kadettikoulunkatu 6 PL 54 49401 Hamina RUKKILAINEN Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 2/2012 Reserviupseerikoulu Kadettikoulunkatu 6 PL 54 49401 Hamina RUK monessa mukana www.puolustusvoimat.fi/ruk 2/2012 Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti

Lisätiedot

Alokastiedotteesta löytyy sähköinen versio osoitteesta www.bit.ly/psprvarusmieheksi

Alokastiedotteesta löytyy sähköinen versio osoitteesta www.bit.ly/psprvarusmieheksi Alokastiedote 1/15 2 A l o k a s t i e d o t e 1 / 2 0 1 5 Sisällysluettelo Panssariprikaatin komentajan tervehdys...3 PSPR:n arvot...4 VMTK Varusmiehen asialla...5 Varusmiestoimikunta VMTK...6 Ohjeita

Lisätiedot

2 Alokastiedote 2/2013

2 Alokastiedote 2/2013 Alokastiedote 2/13 2 Alokastiedote 2/2013 Sisällysluettelo Panssariprikaatin komentajan tervehdys... 3 PsPr:n arvot... 4 VMTK Varusmiesten asialla... 5 Varusmiestoimikunta - VMTK... 6 Ohjeita palveluksen

Lisätiedot

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu Maasotakoulun tiedotuslehti 2015 4 Maasotakoulu maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? 14 22 32 Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa 2015 MAASOTAKOULUN

Lisätiedot

2 ALOKASTIEDOTE 1/2014

2 ALOKASTIEDOTE 1/2014 Alokastiedote 1/14 2 ALOKASTIEDOTE 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO Panssariprikaatin komentajan tervehdys... 3 PsPr:n arvot... 4 VMTK Varusmiesten asialla... 5 Varusmiestoimikunta - VMTK... 6 Ohjeita palveluksen

Lisätiedot

Panssariprikaatin komentajan tervehdys

Panssariprikaatin komentajan tervehdys Alokastiedote 2/12 2 A L O K A S T I E D O T E 2 / 2 0 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Panssariprikaatin komentajan tervehdys... 3 PsPr:n arvot... 4 VMTK Varusmiesten asialla... 5 Varusmiestoimikunta - VMTK... 6

Lisätiedot

SISÄLTÖ På Svenska In English

SISÄLTÖ På Svenska In English SISÄLTÖ Komentajan Tervehdys s.2 Pääkaupunkiseudun erikoisjoukko s.3 Varusmiestoimikunta s.50 På Svenska Rykmentin perinteet s.4 VLK -info s.51 Kommendörens hälsning s.82 Organisaatio s.6 Kilta s.52 Huvudstadsregionens

Lisätiedot

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Huhtikuu 1 2015 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 6 4063 00 00 6 4063 015104 00 6 4063 015111 2 009608 Huhtikuu 1 2015 Tiedustelukomppania aloitti Niinisalossa...6 SISÄLTÖ Uuden Porin prikaatin

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Päätoimittaja. Toimitussihteeri. PL 5, 46140 Vekaranjärvi p. 0299 431 107. Toimitusneuvosto Puheenjohtaja Rami Saari

Päätoimittaja. Toimitussihteeri. PL 5, 46140 Vekaranjärvi p. 0299 431 107. Toimitusneuvosto Puheenjohtaja Rami Saari Karjalan prikaatin Kilpi on Karjalan prikaatin ja sen kanssa yhteistoiminnassa olevien kiltojen sekä prikaatin että siihen kuuluvien joukkoyksiköiden perinnejoukkojen jäsenlehti. Kilpi on myös Karjalan

Lisätiedot

Kadettien lehti vuodesta 1930

Kadettien lehti vuodesta 1930 LUE KIREÄT TUNNELMAT LINNAN JUHLISTA S.12 Kadettien lehti vuodesta 1930 LENTÄJÄT HELIKOPTERIEN OHJAIMISSA S.8 1 /2015 toimitus Kadettitoverikunta ry Kadettitoverikunta on 24.4.1925 perustettu ja 2007 rekisteröity

Lisätiedot

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

I m dreaming of a white black Christmas

I m dreaming of a white black Christmas Pääkirjoitus I m dreaming of a white black Christmas Monet toivovat joulusta valkeaa. Kieltämättä lumi tuo joulutunnelmaa, mutta minulle lumi tarkoittaa sitä, että en näe isääni kovinkaan paljoa jouluaattona.

Lisätiedot

ILMAVOIMIEN RESERVIUPSEERIKURSSI

ILMAVOIMIEN RESERVIUPSEERIKURSSI ILMAVOIMIEN RESERVIUPSEERIKURSSI 18.12.2000 23.3.2001 KURSSIJULKAISUSTA ILMAVOIMIEN RESERVIUPSEERIKURSSI 71. KURSSIJULKAISU Kurssijulkaisuvastaava: Tuomas Vallaskangas Sivuntaitto: Mirko Nieminen Ilmavoimien

Lisätiedot

Tietokillan Phuksiopas

Tietokillan Phuksiopas Tietokillan Phuksiopas 2001 PHUKSIOPAS(1) NAME phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS phuksiopas [-vtenl] DESCRIPTION Phuksiopas on tehty jokaiselle tietophuksille oppaaksi tulevaa

Lisätiedot

PORILAINEN. Joulukuu 4 2013. Länsi 2/13 s. 10 15. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Joulukuu 4 2013. Länsi 2/13 s. 10 15. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Joulukuu 4 2013 Länsi 2/13 s. 10 15 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 Lue missä ja miten haluat Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti kotiin kannettuna. Ota verkossa osoitteeksi ts.fi

Lisätiedot

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 2 Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2064-0 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2010 Ilman ennakkoluuloja

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 PORILAINEN Maaliskuu 1 2011 Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ viestinta.porpr@mil.fi

Lisätiedot

Kadettien lehti vuodesta 1930 KUUKAUSI YHDYSVALTAIN LAIVASTOSSA S.8

Kadettien lehti vuodesta 1930 KUUKAUSI YHDYSVALTAIN LAIVASTOSSA S.8 Kadettien lehti vuodesta 1930 KUUKAUSI YHDYSVALTAIN LAIVASTOSSA S.8 3 /2014 toimitus Kadettitoverikunta ry Kadettitoverikunta on 24.4.1925 perustettu ja 2007 rekisteröity kadettien yhdistys. Se vaalii

Lisätiedot

Kapitalistisen ilosanoman tuoja 3/2010

Kapitalistisen ilosanoman tuoja 3/2010 Kapitalistisen ilosanoman tuoja 3/2010 Tulevan pörssiläisen selviytymisopas www.porssiry.fi www.porssiry.fi Kapitalistisen ilosanoman tuoja 3/2010 Tulevan pörssiläisen selviytymisopas Pörssikurssi Kapitalistisen

Lisätiedot

RILAINEN N U M E R O 4 J O U L U K U U 2 0 0 3. Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr

RILAINEN N U M E R O 4 J O U L U K U U 2 0 0 3. Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr P RILAINEN N U M E R O 4 J O U L U K U U 2 0 0 3 Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr 1 Porilainen ajan sykkeessä SISÄLTÖ 4 Maakuntajoukkoja suunnitellaan 6 Kolumni 8 Kenttäpiispan joulun

Lisätiedot

Maataistelukoneet näyttävästi mukana Salpavaelluksella

Maataistelukoneet näyttävästi mukana Salpavaelluksella KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 25. VUOSIKERTA NRO 3, SYYSKUU 2009 Maataistelukoneet näyttävästi mukana Salpavaelluksella Kesäkuun viimeisenä sunnuntaina Miehikkälän

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 31.10.2012 Partiotaidot puntarissa Somerolla s. 11 Ampumaratojen olosuhteissa isoja eroja s. 3 Rintamanaisten

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA 2014 FUKSIKAPTEENIN TERVEHDYS SISÄLLYSLUETTELO Pidät juuri käsissäsi Koneinsinöörikillan fuksiopasta vuodelle 2014, mikä tarkoittaa sitä, että sinut on noin 150 muun ohella

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2010. www.mil.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2010. www.mil.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2010 Kenraali Puheloinen: Porin Prikaatin tärkein tehtävä on edelleenkin tuottaa joukkoja kotimaan puolustamista varten. s. 4 5 www.mil.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Varusmies 2015. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde

Varusmies 2015. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde Varusmies 2015 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja. Tutustu myös puolustusvoimien nettisivuihin osoitteessa

Lisätiedot

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys 3 4-5 Puheenjohtajan tervehdys 1 2 6-7 35 8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-34 Mitä KY tekee? Ketkä KY:llä toimivat? KY:n organisaatio Mitä hyötyä on KY:n jäsenyydestä?

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Palveluskaudet. Miehistöön vai johtajaksi? Siisteys ja terveys. Vapaa-aika: lupa ottaa rennosti. Hyödynnä erityisosaamisesi

SISÄLTÖ. Palveluskaudet. Miehistöön vai johtajaksi? Siisteys ja terveys. Vapaa-aika: lupa ottaa rennosti. Hyödynnä erityisosaamisesi SISÄLTÖ 4 6 7 10 12 12 Palveluskaudet Palvelusaikasi koostuu kolmesta eri vaiheesta. Lue miten P-, E- ja J-kausi eroavat toisistaan. Miehistöön vai johtajaksi? Puolustusvoimat tarjoaa laadukasta johtajakoulutusta.

Lisätiedot