Sohlo RESERVIUPSEERIKOULUN OPPILASKUNNAN TIEDOTUSLEHTI NRO 1/246 MAALISKUU 2015 UPSEERIOPPILAILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sohlo RESERVIUPSEERIKOULUN OPPILASKUNNAN TIEDOTUSLEHTI NRO 1/246 MAALISKUU 2015 UPSEERIOPPILAILLE"

Transkriptio

1 Sohlo RESERVIUPSEERIKOULUN OPPILASKUNNAN TIEDOTUSLEHTI NRO 1/246 MAALISKUU 2015 UPSEERIOPPILAILLE

2 sisällys TERVEHDYKSET 4 Kurssin johtajan tervehdys Reserviupseerikoulun johtaja tervehtii kurssilaisiaan! 5 Oppilaskuntakokelaan tervehdys Oppilaskunnan toimistolla työskentelevä upseerikokelas Lari Toppinen toivottaa upseerioppilaat tervetulleeksi Reserviupseerikouluun! ARTIKKELIT 6 Opiskelu Reserviupseerikoulussa Millaista opiskelu Reserviupseerikoulussa oikeastaan on? 7 Olet osa katkeamatonta ketjua Reserviupseerikoulutusta on annettu Haminassa jo vuodesta Reserviupseerikoulun yksiköt Mistä yksiköistä Reserviupseerikoulu muodostuu? Tiedotuslehti Sohlo Kurssi 246 Julkaisija Reserviupseerikoulun oppilaskunta PL 71, Hamina (0299) Kustantaja Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry PL 31, Hamina Toimitus Upseerikokelas Lari Toppinen Jakelu 15 Reserviupseerikoulun perinteitä Reserviupseerikoulu on täynnä perinteitä! 18 Reserviupseerikoulun oppilaskunta Oppilaskunta on keskeinen osa Reserviupseerikoulua. Olisiko sinusta oppilaskunnan tärkeisiin luottamustehtäviin? 22 Oppilaskunnan kannatusyhdistys Kannatusyhdistys - oppilaskuntatoimintaa kannattelemassa! 23 Lomakuljetus Miten lomakuljetukset toimivat RUK:ssa ja kuka niistä vastaa? 28 Päivärahoille vastinetta Paljonko kurssijuhla ja kurssituotteet oikein maksavat? 29 Kurssikirjan ilmoitushankinta Millä oppilaskunta rahoittaa toimintansa? 2 3

3 Upseerioppilas! Tervetuloa RESERVIUPSEERIKURSSINNE numeroltaan Hoitakaa tehtävänne siten, että voitte RESERVIUPSEERIKOULU on yksi Suomen 1400 hengen kurssijuhlan järjestelemisessä. 246 alkaa perjantaina Onnittelen Teitä pääsystänne valittujen joukkoon opiskelemaan reservin upseeriksi! Teillä on 98 vuorokautta aikaa opiskella upseerilta edellytettäviä perustietoja, -taitoja ja asenteita. Koulutuksessa korostuvat vastuuntunto, luotettavuus, yhteistoiminta muiden aselajien kanssa sekä erityisesti ihmisten päivän päätteeksi olla hyvillä mielin, olittepa sitten toiminut johtajana tai johdettavana. Teillä, tänne valituilla on varmasti kaikki edellytykset selvitä opinnoistanne kunnialla - kyse on ennen kaikkea omasta tahdostanne. Muistakaa myös, että reserviupseerikurssin päätyttyä, kukaan ei vielä odota Teidän olevan täysin valmiita johtajia. Teillä on edessänne vanhimpia ja arvostetuimpia johtajakouluja, johon valitaan vuosittain vain omien ikäluokkiensa parhaimmisto. Sinulle onkin suotu ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua ympäri Suomea tulleisiin upseerioppilaisiin ja kehittää itseäsi sekä johtajana, että ihmisenä. Kurssisi myötä tulet myös liittymään reserviupseerien kunniakkaaseen yhteisöön, jon- Työelämässä oppilaskuntatyön kautta saatua kokemusta arvostetaan erittäin korkealle. Ei voi olla sattumaa, että herrat kuten Jorma Ollila, Pekka Puska, Kimmo Sasi ja Björn Wahlroos ovat toimineet oppilaskunnan johtotehtävissä. Tämän lisäksi lukuisat kansanedustajat ja ministerit ovat olleet erilaisissa oppilaskunnan vastuullisissa tehtävissä. johtaminen. vielä erittäin antoisa johtajakausi, ka rooli Suomen itsenäisyyden turvaamisessa Reserviupseerikurssi 246 tarjoaa Perusteiden opetuksen jälkeen pääsette harjoittelemaan oppimaanne käytännössä. jolloin pääsette harjoittelemaan ja kehittymään Teille suunnitellussa sodan ajan tehtävässänne. on ollut ratkaiseva. Monipuolisten sotilasjohtamisen teille ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta niiden vastapainona jokaiselta upseerioppilaalta Käyttäkää tilaisuudet tehokkaasti hyödyksenne. Yritteliäisyys, reippaus ja huolellinen paneutuminen opintoihin täällä reserviupseerikurssin Muistakaa myös lähimmäisiänne toisinaan varmasti kiivasrytmiseltä tuntuvan kurssin aikana. harjoitteiden lisäksi voit hyödyntää omia siviilissä hankittuja erityistaitojasi oppilaskuntatyön merkeissä. Oppilaskunta tarvitsee vaaditaan kovaa työntekoa ja ennen kaikkea rautaista asennetta. Kurssinne onnistuminen riippuukin siitä, minkälainen yhteiskälle aikana kantaa varmasti myös pit- Kantakaa omalta osaltanne vas- lukuisia hiomattomia timantteja niin talouhenki upseerioppilaiden välille muodostuu: tulevaisuuteen. Hyvä kurssihenki ei synny käskemällä. Se syntyy tai on syntymättä joukosta itsestään. Tukekaa upseerioppilasveljiänne ja -sisarianne. Yhteisöllisyydessä, yhdessä tekemisessä on se todellinen voima. Reserviupseerikurssilla syntyy usein läpi elämän kantavia uusia tuunne jatkaessanne yli reservinupseerin 95-vuotista perinteikästä ketjua. Tervetuloa Reserviupseerikouluun Haminaan! Eversti Markku Hutka Reserviupseerikoulun johtaja den, kulttuurin, historian, journalismin, tietotekniikan kuin rakentamisenkin saralla; oppilaskuntatyön onnistuminen vaatii jokaisen upseerioppilaan panostusta yhteisen hyvän eteen. Tulette vielä hämmästymään, kuinka laaja kirjo eri alojen osaajia kurssiltanne löytyy! tuetteko omia joukkuelaisianne huonoina päivinä ja kannustetatteko toisianne terveellä kilpailulla kohti parempia suorituksia? Asenne, työnteko ja toisista huolehtiminen ovat avaimet reserviupseerikurssillanne menestymiseen! Kurssi 246 on juuri sellainen kuin te ystävyyssuhteita.tukenanne opintojen aikana Oppilaskuntatyön kautta jokaisella itse siitä teette. Tervetuloa Reserviupseerikouluun! on ammattitaitoinen ja vaativa, mutta myös varmasti oikeudenmukainen henkilökunta. Olkaa aktiivisia toiminnassanne ja muistakaa palautteen merkitys kehittymisellenne. upseerioppilaalla on mahdollisuus hankkia tärkeää kokemusta siviili- ja yritysmaailman johtamisesta. Oppilaskuntatyö tarjoaa mahdollisuuden harjaantua muun muassa myynnin johtamisessa, oman tiimin vetämisessä ja Upseerikokelas Lari Toppinen Oppilaskuntakokelas kurssilla

4 et en kertoim Oppiaineid ulutus o k ja koulutta ja tus ja ta h Jo aarakoulu koulutush Aselaji- ja Tak tiikka oulutus Fy ysinen k Opiskelu Reserviupseerikoulussa Olet osa katkeamatonta ketjua RESERVIUPSEERIKOULUN TEHTÄVÄ on antaa upseerioppilaille perusteet toimia sodanajan joukkueen, jaoksen tai ryhmän johtajana. Tätä varten olet taistellut itsesi Reserviupseerikouluun, jossa vietät välillä 98 kunnian päivää. Näiden viikkojen aikana tulet istumaan oppitunneilla ja kykkimään metsän ilmasuojaisessa siimeksessä hihassasi komeilevan aselajimerkin mukaisesti. Koulutus jakautuu neljään oppiaineeseen RESERVIUPSEERIKOULUN HISTORIA alkaa vuodesta 1920, jolloin Haminassa järjestettiin ensimmäinen yhtenäinen reserviupseerikurssi. Ennen itsenäisyden aikaa Haminassa oli toiminut Keisarillinen Suomen Kadettikoulu. Reserviupseerikoulu on perustamisensa jälkeen kouluttanut yli reserviupseeria 245:llä eri kurssilla ja joulukuussa Sinäkin liityt osaksi tätä katkeamatonta ketjua! Kurssista 129 alkaen upseerioppilaat ovat valinneet kurssilleen nimen, jolla kurssia on siitä pitäen kutsuttu. Historiansa saatossa Reserviupseerikoululle on muodostunut useita vahvana eläviä perinteitä, jotka jatkuvat kurssista toiseen. Reserviupseerikoulun käyneet voivatkin löytää perinteisistä tapahtumista ja aiheista aina yhteistä jutunjuurta. Koulutus jakautuu neljään eri oppiaineeseen, jotka arvostellaan oheisen taulukon mukaisten painokertoimien mukaan. Vaikka osien vaikutus RU-kurssin suorittamisesta saamaasi arvosanaan on erilainen, ne ovat kaikki merkittävässä osassa tulevia tehtävissäsi ajatellen. Johtamisen harjoittelu alkaa heti ensimmäisinä päivinä, joten heittäydy uuteen rooliisi ihmisjoukon johtajana täysillä ja tilanteeseen eläytyen. Teoriaoppituntien lisäksi johtamistaitoa harjoitellaan jokapäiväisessä toiminnassa ja erilaisten tehtävien merkeissä sekä kasarmilla että maastossa, erityisesti legendaarisessa Johtamisharjoituksessa (tuttavallisemmin JOHA) heinäkuussa. 6 Aselajikoulutus, kuten muukin opiskelu RU-kurssilla, on huomattavasti teoria pai notteisempaa kuin AUK:ssa. Luokassa opiskeltua teoriaa sovelletaan kuitenkin jatkuvasti käytäntöön metsän siimeksessä. Taktiikka on monialaista: oman aselajin lisäksi tutuiksi tulevat muut oman puolen aselajit sekä A2 keltainen (eli vastustaja). Fyysinen koulutus tarjoaa vaihtelua teoriaopiskeluun ja pyrkii pitämään peruskuntoa yllä. Opetusta annetaan viidessä yksikössä Reserviupseerikurssi on muodostettu jaksottaiseksi siten, että neljän ensimmäisen viikon aikana annetaan perusteet, seuraavilla viikoilla harjoitellaan enemmän tai vähemmän yhteistoimintaa eri aselajien kanssa ja kaiken huippuna on viikoilla johtamisharjoitus ja ampumaharjoitus. Kurssilla 246 opiskeleville upseerioppilaille opetusta annetaan viidessä perusyk sikössä. Perusyksiköissä koulutus jakaantuu edelleen koulutuslinjoihin, jotka erikoistuvat aselajin eri osa-alueisiin. Reserviupseerikoulun tunnus Kokelas (silloinen upseerioppilaan arvo) Alvar Aalto suunnitteli kurssilla neljä kurssijuhlaa varten Reserviupseerikoululle tunnuksen, jota käytettiin muissakin tapahtumissa. Alun perin epävirallinen tunnus otettiin joitakin vuosia myöhemmin pienin muutoksin koulun viralliseksi tunnukseksi. Upseerioppilaat osa elävää perinnettä Upseerioppilaat alkoivat ensimmäisistä kursseista alkaen järjestää yhteistä toimintaa. Tämä toiminta kehittyi lopulta nykymuotoiseksi oppilaskuntatoiminnaksi. Vuosien saatossa toiminta on muuttanut muotoaan moneen otteeseen vastakseen paremmin kurssilaisten tarpeisiin. Monet perinteet ovat alkaneet oppilaskunnan kautta tai sen esityksestä. Reserviupseerikoulun tunnuksen lisäksi Oppilaskunnan aloitteesta ovat syntyneet koulun lippu, kunniamarssi, RUK:n kurssimerkki, kurssipuukko, kannatusyhdistys sekä monet muut kouluun olennaisesti kuuluvat asiat. Oppilaskunnan rooli on alusta lähtien ollut keskeinen kuuluisan RUK-hengen luomisessa. Kulloistakin aikakautta ja sen tapoja peilaten Oppilaskunta on olennainen osa koulun jatkuvasti uudistuvaa ja elävää perinnettä. Ehkä teidän kurssillanne luodaan uusi vuosikymmenestä toiseen jatkuva perinne. 7

5 Reserviupseerikoulun yksiköt Kärkikomppania JALKAVÄKI on maavoimien selkäranka. Peruskorjatussa päärakennuksessa majailevassa Kärkikomppaniassa koulutetaan jääkärijoukkueiden johtajia sekä tulenjohtajia. Heidän tehtävänään on taistella etulinjassa, silmästä silmään vastustajaa vastaan. Tästä johtuen koulutus on tiukkaa, fyysistä ja kurinalaista. Komppaniassa opiskellaan puolustusta, hyökkäystä, viivytystä, johtamista sekä tutustutaan muiden yksiköiden aselajeihin. Hamina itäisessä komppania harjoittelee teoriassa opittuja asioita, ryhmittää joukkuettaan puolustukseen, laatii joukkueenjohtajan marssikäskyjä, kertaa asioita taistelukäppyrästä, tutustuu taustajoukkoihin eli pataljoonan huoltoon, muistaa kerrospukeutumisen ja vaihtaa kuivia vaatteita varustepussista kahden minuutin tauolla, pitää kiinni aikamääreistä ja ennen kaikkea pysyy valppaana sekä pitää aloitteen aina itsellään. Maastoharjoituksissa näiden taistelukenttien moniosaajien selässä kulkevat niin rynkyt, kessit, apilakset, telamiinat, PKM:t ja niin edelleen. Näiden joukkueiden johtajilla on alaisinaan yli 30 taistelijaa. Taisteluun on kyettävä säässä kuin säässä, valoisalla taikka pimeällä. Tulenjohtolinjalla koulutettavat tulenjohtajat, nuo epäsuorantulen jumalat aiheuttavat jatkuvaa kauhua vastustajan riveissä: tästä syystä tulenjohtaja onkin usein tarkka-ampujien maali numero uno. Tulenjohtajat ovat myös sosiaalisia otuksia. He eivät viihdy yksin, vaan tulenjohtaja nähdäänkin aina jääkäri-, pioneeri- tai sotilaspoliisijoukkueen johtajan välittömässä läheisyydessä. Tulenjohtajien on kurssin alussa omaksuttava melkoinen määrä teoria- ja nippelitietoa, joka on osattava ulkoa vaikka puoliunessa. Aikansa opiskeltuaan tulenjohtajat lähtevät maastoon harjoittelemaan opittua käytännössä. Näinä pommauspäivinä upseerioppilaat saavat hiljalleen tuntumaa tulenjohtoryhmän toimintaan. Tämän opittuaan tulevilla tulenjohtajilla on käytössään taistelukenttien tehokkain aseistus. RUK eli Reserviupseerikoulu toimii Haminassa, johon nuorisomme parhaimmistoa kootaan eri puolilta maata kaksi kertaa vuodessa. RUK:ssa koulutetaan vuosittain noin reserviupseeria sodanajan tehtäviin. Kurssin 14 viikon aikana upseerioppilaan koti on oma patteri tai komppania. Yksikössäsi on upseerioppilaita useasta eri joukko-osastosta ympäri Suomea, mikä toisinaan aiheuttaa hajotusta upseerioppilaiden keskuudessa. Varmaa on kuitenkin se, että seuraavista 14 viikosta tulee kaikkea muuta kuin yksitoikkoisia. 8 9

6 Tiedustelukomppania Pioneerikomppania PIONEERIKOMPPANIASSA koulutetaan pioneerilinjan ja panssarintorjuntalinjan upseerioppilaita. Pioneereja yhdistää yhteinen pioneerihenki, sekä luonnollisesti suora ryhti ja olemattomat hiukset. Kasarmilla arkeen kuuluvat lohikäärmemarssi ruokalaan, jäpitys oppitunneilla, telamiinajumppa, Pioneerien taistelulaulu sekä ajoittaiset pioneerivoimaa-kajautukset. Pioneeritoiminta ei kuitenkaan ole pelkkää suluttamista, vaan aselaji tarjoaa monipuolisia haasteita myös liikkeen edistämisen, suojelun ja vastustajan toiminnan häiritsemisen parissa. Siltojen hävittäminen ja rakentaminen, linnoittaminen, miinoitteiden sekä räjähtämättömien ampumatarvikkeiden raivaaminen räjäyttämällä ovat myös mukava lisä pioneeriupseerioppilaan normaalissa TIEDUSTELIJAT ovat näkymättömiä, äänettömiä, kasvottomia, hiuksettomia, mauttomia ja hajuttomia (?) tositaistelijoita. Tiedustelijoiden rautainen kunto ilmenee esimerkiksi yksilöiden välisissä kilpailuissa, jotka tuntuvat kerta toisensa jälkeen päättyvän tiedustelijoiden voittoon. Vaikka tiedustelijat viihtyisivätkin paremmin metsän siimeksessä, on heidät kurssin ajaksi majoitettu Päärakennukseen. Tiedustelijoita on kahta eri rotua: tiedustelijoita ja tiedustelutulenjohtajia. Heidän elämäntapansa poikkeavat hieman toisistaan, mutta perusperiaatteet ovat samat. He elävät metsässä omavaraisesti, kantaen kaiken tarvitsemansa mukanaan sinne ja takaisin, toimien huomaamatta sekä vastustajan keskellä että selustassa. Tiedustelijat sulautuvat maastoon kuin kameleontit rekisteröiden ympäriltään kaiken mahdollisen tiedon. Heidän aistinsa ovat partaveitsen terävät ja sormensa salamannopeat, kun he naputtavat tietoa vastustajan liikkeistä radioaalloille. Tiedustelutulenjohtajat hallitsevat lisäksi tulenjohtamisen salat. harmaassa arjessa. Panssarintorjuntalinjalla koulutetaan panssarimurskaamon johtajia. PST-miehen tunnistaa yleensä mukana kulkevasta kalustosta. PST-miesten suurin työ on miettiä, miten puhkoa vastustajan metallipurkit säilyen kuitenkin itse hengissä. Yleensä tämä tapahtuu kantamalla raskasta kalustoa ympäri pimeää metsää ja vältellen upottavaa suota. Tulipatteri TULIKOMENTOJA! Kun metri, piiru ja sekunti ovat pyhiä ja kaliiperit kunnioitettavia, on kyse Tulipatterista. Täällä tuotetaan määrätietoisia KRH- ja tulijoukkueen johtajia, kylmähermoisia patteri upseereita ja ilmantorjunnan rautaisia ammattilaisia. Tykistökasarmilla oleskeleva Tulipatteri jakautuu kenttätykistö-, kranaatinheitin-, asejärjestelmä- ja johtamisjärjestelmälinjoihin. Punavihreän allianssin yhteiselo on aina sujunut sulassa sovussa, vaikka kaikkien linjojen aselajiylpeys ja -identiteetti ovat sangen voimakkaita. Toverillinen kilpailuhenki linjojen välillä pienine kuittailuineen vain vahvistaa yksikön ainutlaatuista ilmapiiriä. Patterin koulutushaarat ovat siitä ongelmallisia koulutushaaroja, ettei niiden käytännönläheistä luonnetta pysty juuri ollenkaan jäljittelemään kasarmiolosuhteissa. Tykki- ja heitinmiesten lähtiessä harjoitukseen metsä kaikuukin taukoamatta kiihkeitä komentoja, kun asemaanajo otetaan uusiksi kerta toisensa perään. Asejärjestelmälinjalla keskitytään ilmantorjuntaohjuskaluston käyttöön ja liikkeisiin. Johtamisjärjestelmälinjalla painotus on tietokoneiden ja järjestelmien hallitsemisessa sekä tulenjohtamisen kiemuroissa

7 Esikunta- ja viestikomppania ESIKUNTA- JA VIESTIKOMPPANIA kouluttaa upseerioppilaita komentopaikka-, viestiasema-, sotilaspoliisi- ja huoltolinjoilla. Komppanian miehet ja naiset ovat se jykevä selkäranka, johon kaikki sotilastoiminta nojaa. Ilman heidän tinkimätöntä työintoaan, järkkymätöntä aselajiylpeyttään ja rautaista ammattitaitoaan vallitsisi taistelukentällä totaalinen kaaos toiminnan hidastuessa kivikautiselle tasolle esimerkiksi tulikomentojen lähettäminen savumerkein saattaisi nimittäin hieman hajottaa. Komentopaikka- ja viestilinjoillla oppitunteja on paljon ja luokassa opitaan niin viestilaitteiden syvimmät salat kuin syväjohtamisen kulmakivet. Toisaalta maastossa viestimiehet sitten rämpivät haarojaan myöten suossa raskaat valokaapelikelat selässään. Viestimiehen suosikkivarusteeseen kampeen ehtii varmasti tutustua kurssin aikana. Komentopaikkalinjan taistelijat rakentavat komentopaikat pataljoonalle ja patteristolle ja viestiasemalinja laittaa taistelukentän yhteydet kuntoon veivaamalla käsin 24-metrisiä linkkimastojaan puunlatvojen yläpuolelle. Sotilaspoliisilinjalla heilutellaan pamppua ja pidetään yllä kuria ja järjestystä. Sotilaspoliisien tehtävät eroavat totaalisesti muiden linjojen tehtävistä - ainakin, jos sotilaspoliiseilta kysytään. Siinä missä muut taistelevat metsämaastossa, sotilaspoliisit toteuttavat kohteen suojausta apunaan firman Defenderit, Caravellet, valonvahvistimet ja eläimelliset vaistonsa. Tehtävien tukikohta, sotilaspoliisiasema, perustetaan mahdollisuuksien mukaan rakennukseen, mikä merkitsee vähemmän metsämaastossa toimimista. Huoltolinjalla koulutetaan toimialalle ominaista: huoltopaikan suunnittelu, sen suojaus ja hyökkäystaistelut. Huollon sotureilla komeilevat jääkärimerkit hihoissaan. 10. Komppania RERSERVIUPSEERIKURSSIN epävirallinen kymmenes komppania on oppilaskunta. Oppilaskuntataistelijan tunnistaa unenpuutteesta johtuvasta sekavuustilasta, kaapista pursuavasta valtavasta paperimäärästä sekä ainaisesta puhelimeen puhumisesta. Mikäli havaitset oppilaskuntataistelijan vapaa-ajalla yksikössä, näet luultavasti harhoja. Oppilaskunnan tukikohta, Kanakoppi, sijaitsee paraatipaikalla päärakennuksen vieressä. Oppilaskunnassa töitä tekevät uhraavat ylimääräisen energiansa ja vapaa-aikansa oppilaskuntatyölle. Kierrokset ovat kovat, kun hallituksen jäsenet ja jaostovirkailijat pyörittävät Oppilaskunnan monimuotoista toimintaa. Lukemattomien työtuntien kautta kurssi saa mm. arvoisensa kurssijuhlan sekä kurssikirjan. Epävirallinen nimitys 10. Komppania juontaa juurensa aikaan, jolloin RU-kurssiin kuului vielä yhdeksän varsinaista yksikköä. Yksiköiden yhdistämisten jälkeen yksiköitä on jäljellä enää viisi, mutta nimitys on silti jäänyt elämään rukkilaisten keskuudessa. RUK:n joukkotuotantoyksiköt RESERVIUPSEERIKURSSI tarvitsee aina tuekseen ja turvakseen lisäapua. Ilman Jääkärikomppanian, Kuljetuskomppanian ja Rakuunaeskadroonan tinkimätöntä työpanosta kurssin 246 toteuttaminen vaikeutuisi merkittävästi. Nämä kolme yksikköä yhdessä kertausharjoitusten ja muiden sotilaskurssien kanssa takaavat ympärivuotisen sotilaskoulutuksen ja toiminnan Reserviupseerikoulussa. Jääkärikomppania majoittuu remontin vuoksi kauemmaksi MUKE:sta kuin normaalisti. Jääkärikomppania kouluttaa alokkaista jääkäreitä ja antaa johtajakoulutusta aliupseerikurssilla. Pampyölissä sijaitseva Kuljetuskomppania kouluttaa kuljetus- ja lääkintäaliupseereita sekä so tilaskuljettajia, lääkintämiehiä ja huoltomiehiä. Komppania huolehtii myös RUK:n väen ja varusteet erilaisiin sotaharjoituksiin sekä vastaa varuskunnan ja harjoitusten lääkintähuollosta yhdessä terveysaseman kanssa. Lappeenrannassa sijaitseva Rakuunaeskadroona kouluttaa alokkaista rakuunoita antaen erikoiskoulutusta sotilaspoliiseille. RUK:ssa astuu palvelukseen joka 12 13

8 Reserviupseerikoulun perinteitä Reserviupseerikurssien upseerioppilaat ovat vaikuttaneet esityksillään keskeisten perinteiden syntyyn. Tällä tavoin ovat saaneet alkunsa muun muassa RUK:n lippu, kunniamarssi, joukko-osastotunnus sekä kaatuneiden upseerien muistopatsas. Perinne-esineitä ja -tapahtumia on lukuisia. Näitä ovat esimerkiksi kurssimerkki, priimusmalja, ritarikivi, rakuunakello, joukko-osastoristi, pöytämitali, Varvaran patsas, yksikköliput ja -kilvet, priimusmiekka, kurssipuukko, oppilaskunnan hallitusristi, kurssikirja, kurssijuhla, omaistenpäivä, kasirivi, yhteistoimintatilaisuudet, Isoympyräviesti, verenluovutus ja lomakuljetukset. Perinteisiin liittyviä tietoja on esillä RUK-museossa, joka sai alkunsa myös upseerioppilaiden esityksestä. Ohessa kerrottu muutamista perinteistä

9 Omaistenpaivä Näiden kahden päivän aikana upseerioppilaiden omaiset ovat tervetulleita vierailulle varuskuntaan. Ukit, isät ja isoveljet voivat muistella ja vertailla omia RUK- ja inttikokemuksiaan upseerioppilaan kanssa samalla, kun muu perhe miettii, mitä paikkaa seuraavaksi mennään katsomaan. Tämän viikonlopun aikana järjestetään myös MPKK:n esittely, jossa upseerioppilaat pääsevät tutustumaan kadettien arkeen ja opiskeluun Maanpuolustuskorkeakoulussa. Sotahistorian opetus RU-kurssiin sisältyy myös sotahistoriallista opetusta. Kaikille upseerioppilaille yhteisesti järjestettävä sotahistorianluento ei nimestään huolimatta ole pakkopullaa, sillä luentoa havainnollistetaan haastattelujen ja videoiden avulla. Kurssiin 237 saakka perinteenä ollut matka Karjalan Kannakselle on jäänyt pois, mutta sen tilalla järjestetään yksiköittäin tutustuminen Salpalinjaan, joka sotavuosina toimi turvallisuuden tunteen luojana omalla puolella ja toisaalta pelotteena vihollisen suuntaan. Kurssipuukko Reserviupseerikurssille osallistumisen eräs pitkäaikaisimpia tunnuksia on kurssipuukko. Puukko otettiin käyttöön kurssilla 100 vuonna 1959, ja malli on siitä lähtien pysynyt samana. Puukon on perinteisesti valmistanut Iisakki Järvenpään puukkotehdas ja puukot on jaettu upseerioppilaiden punkille Kirkkojärven marssin aikana. Isoympyräviesti Isoympyräviestissä on kerta toisensa jälkeen aistittavissa suurta urheilujuhlan tuntua. Ky16 seessä on tiivistunnelmainen Oppilaskunnan urheilujaoston järjestämä viestijuoksukilpailu Haminan varuskunnan alueella. Yksiköt kilpailevat keskenään ja kutsuvieraat omassa sarjassaan. Kutsuvieraina ovat olleet mm. Maanpuolustuskorkea-koulu, Merisotakoulu, Urheilukoulu, Poliisikoulu, ja Lentosotakoulu. Kutsuvierassarjassa koulun kunniaa puolustaa kaikista yksiköistä koottu edustusjoukkue, henkilökunnan joukkue sekä usein täysin omille minuuttiluvuille vähintäänkin häröhtävässä varustuksessa pinkova Oppilaskunnan hallituksen joukkue. Kirkkojärven marssi Kuuluisa ja kovamaineinen Kirkkis on RUKpe rin teis tä vanhimpia. Kirkkis toimii tulikasteena ja joukkuehengen kohottajana. Itsekin jos kus marssin läpi käyneinä kouluttajat suhtautuvat upseerioppilaisiin eri tavalla tämän koitok sen jälkeen. Noin 20 kilometrin juoksumars sin katkaisevat vain ammunta- ja muut tehtävärastit. Se on siis mitä oivallisin mahdollisuus koetella omia rajojaan ja luoda yksikön keskeistä yhteishenkeä. Kirkkis on todella verta, hikeä ja kyyneleitä! Ja Kirkkiksen jälkeen omalla punkalla odottaa se kauan odotettu kurssipuukko. Oppilaskuntapäivän aikana nimittäin järjestetään verenluovutus sekä tehdään myös viimeiset valmistelut kurssijuhlaa varten, jotta Hamina olisi valmis ottamaan vastaan ne kaikkein tärkeimmät... Kurssijuhla Kurssijuhla on yksi kurssin huipentumista, jossa pääset avecisi/kavaljeerisi kanssa juhlistamaan kurssisi edistymistä. Tähän valtakunnan kakkosjuhlaan osallistuminen on monien unelmissa, joten varmista seuralaisesi ajoissa. Lauantaiaamusta sunnuntaipäivään taiste lijaparisi on rakkaasi ja tehtävänänne ei todellakaan ole Lelun tienhaaran pitäminen. Juhla alkaa ruusurynnäköstä hui pentuen yöllä pääjuhlan, tanssien, bändien, diskon, huippuesiintyjien ja vir vokkeiden jälkeen Midnight Specialiin eli speksiin, jonka jälkeen siirrytään iltapinkka ja -punkkatarkastuksiin hotellihuoneisiin. Juh la on iki muistoi nen ja kilpailee tunnetusti valtakunnan ykkösjuh lan paikasta Linnan juhlien kanssa. Kurssijuhlien on nis tumista varten kym menet upseerioppilaat yksiköiden speksiryhmistä ja Oppilaskunnan kurssi juhlajaostosta paiski vat töitä koko kurssin ajan. Juhlia edeltävänä oppilaskuntapäivänä koko kurssi osallistuu juhlien rakentamiseen. Juh lien aikana avecit tomat upseerioppi laat mahdollistavat juhlan kurssitovereilleen. Juhlien jälkeen sunnuntai-ilta kuluu juhlimaan päässeiltä purkamiseen. Juhlaan mukaan tarvitset avecin tai kavaljeerin, jonka kanssa jakaa juhlahumu. Lisäksi juhlan kustannukset ovat sinulle noin 190 euroa, johon sisältyvät mm. hotellimajoitus ja kuljetukset niin sinun kuin avecisi osalta. Kurssijuhlan hinta pystytään pitämään upseerioppilaan lompakolle sopivana lähinnä ilmoitushankinnan avulla, joka kattaa osan kurssijuhlan budjetista. Oppilaskuntapäivät Oppilaskuntapäivä tarkoittaa rentoa, mutta kilpailullista ohjelmaa urheilun ja vapaa-ajan aktiviteettien merkeissä. Vain oppilaskuntatoimijoiden mielikuvitus on rajana lajikir jol le. Jokaiselle upseerioppilaalle löytyy varmasti jotain, sillä lajeja on vuosien saatossa ollut aina renkaanheitosta pokeriturnaukseen asti. Oppilaskuntapäivät eivät rajoitu pelkästään telamiinaviestiin ja muihin supersotilaallisiin lajeihin. 17

10 Palvelukseen haetaan! Upseerioppilaat, jotka haluavat kurssistaan kaiken irti, hakeutuvat kurssin ajaksi mukaan oppilaskuntatoimintaan. Oppilaskunnassa pääset hyödyntämään omia erityistaitojasi ja keräämään siviilielämässäkin arvostettua kokemusta. OPPILASKUNTA koostuu kurssin kaikista upseerioppilaista. Sen tehtävänä on järjestää yhteistä toimintaa kurssin aikana sekä vastata käytännössä kaikesta, mikä ei suoraan liity sotataidon opiskeluun. Oppilaskunta on virallisesti RUK:n johtajan alaisuudessa, ja se on olennainen osa koulua sekä sen perinteitä. Näkyvimpinä asioina oppilaskunta järjestää kurssille 246 kurssijuhlan sekä kirjoittaa ja kokoaa kurssin ikuistavan kurssikirjan. Lisäksi oppilaskunta vastaa muun muassa kurssituotteista, urheilutapahtumista, lomakuljetuksista, Sohlo-lehdestä, kuorosta, kulttuuritarjonnasta, hengellisistä tilaisuuksista ja niin edelleen. Voit itse ehdottaa tai tulla tekemään juuri sellaista toimintaa kuin haluat. Oppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonne valitaan yksi edustaja jokaisesta joukkueesta, jaoksesta ja johtueesta. Edustajisto päättää toiminnan suuntaviivoista ja hallituksen kokoonpanosta. Oppilaskunnan ytimen muodostaa edustajiston upseerioppilaista valitsema 14-henkinen hallitus ja sen 12 jaostoa, jotka hallituksen johdolla vastaavat käytännön toteutuksesta. Hallituksen jäsenet ovat samalla vastuualueidensa jaostojen puheenjohtajia. Jaostoissa hallituksen apuna työskentelee kymmeniä virkailijoita. Oppilaskunnan esimiehenä toimii oppilaskunnan kuraattori kapteeni Antti Pihlajamaa. Oppilaskunnan työtä ovat tukemassa myös oppilaskunnan kannatusyhdistyksen toiminnanjohtaja eversti evp Eero Lauri sekä oppilaskuntakokelas Lari Toppinen. Etuihin kuuluvat oma toimisto, keittiö ja hyvä äänentoisto osan vapaa-ajasta ja usein jopa osan yöunesta. Vastineeksi oppilaskunta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa itseään ja hyödyntää siviilielämän erityistaitoja ja harrastuneisuutta. Vastapainoksi kasarmielämälle oppilaskunta tarjoaa mielekästä tekemistä, rennon ilmapiirin ja paljon samanhenkisiä kavereita. Etuihin kuuluvat oma toimisto, keittiö ja hyvä äänentoisto. Oppilaskuntatoiminnan kautta pääset näkemään kurssista useampia puolia, kuin moni muu kurssilainen. Tule siis mukaan oppilaskuntatoimintaan toteuttamaan ajatuksiasi, vaikuttamaan kurssisi sisältöön sekä suorittamaan monin tavoin rikkaampi reserviupseerikurssi! Haku oppilaskunnan hallituksen virkoihin päättyy jo Oppilaskuntatyöhön pääset parhaiten mukaan hakemalla oppilaskunnan hallitukseen tai jaostovirkailijaksi. Huomio, että haku oppilaskunnan hallituksen virkoihin päättyy jo Hakeminen tapahtuu täyttämällä hakulomake joko yksikössä tai osoitteessa www. bit.ly/hallitus246. Jaostovirkailijaksi voit päätyä oman yksikkösi yksikkökokouksessa, jossa valitaan yksikkökohtaiset virkailijat. Lisäksi hallitus valitsee tiettyihin jaostoihin jaostovirkailijoita valintansa jälkeen. Seuraa tiedotusta oppilaskunnan tehtävistä heti kurssin ensimmäisinä päivinä! Oppilaskuntatyö tehdään yleensä vapaa-ajalla ja satunnaisesti palveluksen aikana. Hallituksen jäseniltä oppilaskunta vie suurimman 18 19

11 Kiinnostuksen herätessä hallitusvirkoihin täytä huolella haku- ja esittelylomakkeesi ja valmistaudu hurmaamaan edustajisto muutaman minuutin mittaisella esittelypuheella. Mikäli ovet hallitusvirkaan eivät aukene, kannattaa hakeutua johonkin jaostovirkaan, joissa yhtälailla pääset tekemään mielenkiintoista ja monipuolista työtä. Jaostovirkailijat ovat oppilaskuntatoiminnalle yhtä tärkeitä kuin hallituksenkin jäsenet. Lisäksi työssään onnistuneita jaostovirkailijoita on perinteisesti palkittu kuntoisuuslomilla, oppilaskunnan muistoesineellä tai työtodistuksella. Jaostojen puheenjohtajien ei tarvitse itse olla alansa ammattilaisia Hallitukseen hakevien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvä asenne, tehokkuus, luotettavuus ja järjestelytaidot, sillä hakijan täytyy johtaa useiden ihmisten työtä. Oman vastuualueen asiantuntemus on huomattava etu, mutta jaostojen puheenjohtajien ei tarvitse itse olla alansa ammattilaisia. Jaostojen puheenjohtajat valitsevat jaostoonsa jaostovirkailijat hakemusten perusteella. Hallituksen puheenjohtaja Olet rento ja varma esiintyjä, joka ei jäädy tiukassakaan paikassa. Johdat hallituksen työskentelyä ja toimit koko Oppilaskunnan keulahahmona. Sinulta sujuu puhuminen satojen ihmisten edessä samoin kuin smalltalk kenraalien kanssa. Elämänkokemusta pidetään tässä tehtävässä ainoastaan positiivisena asiana. Olet sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut persoona, joka taitaa tiimityöskentelyn jalon taidon ja on valmis kantamaan vastuun kymmenien ihmisten tekemisistä. Olet myös valmis tekemään pitkää päivää yhteisen hyvän vuoksi. Tarjoamme näkyvän paikan RUK:n organisaatiossa, unohtumattoman elämyksen sekä siviilissäkin arvostettua kokemusta. Hallituksen pääsihteeri Oppilaskunta hakee puheenjohtajan taistelijapariksi ja oikeaksi kädeksi päääsihteeriä valvomaan hallituksen toimintaa, vastaamaan OK:n hallinnosta, asiakirjaliikenteestä ja arkistoinnista sekä toimimaan Oppilaskunnan kävelevänä tietosanakirjana ja vääpelinä. Tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää puheenjohtajan ja pääsihteerin saumatonta yhteistyötä. Ilman tehokasta, oma-aloitteista ja asiantuntevaa pääsihteeriä Oppilaskunnan toiminta olisi monelta osin jumissa. Tehtävään tarvitaan siis jämäkkää tais telijaa, joka pystyy pitämään jaostot ja niiden virkailijat kursissa ja nuhteessa. Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä ja kokemusta, jota arvotetaan siviilissäkin. Kurssijuhlajaoston puheenjohtaja Tehtävänäsi on järjestä kurssille 246 unohtumattomat kurssijuhlat. Kyseessä on ehkä hallituksen merkittävin, mutta myös palkitsevin tehtävä. Työsarka on pitkä ja leveä. Pj:lta edellytetäänkin kovaa työtahtoa ja erinomaista kokonaisuuksien hallintaa. Johdat ainakin kymmenen alaisen työskentelyä, joista tietoa alla. Yhdessä saatte aikaan valtakunnan kakkosbileet. Onnistuneiden juhlien jälkeen saat kaikkien kurssitoveriesi jakamattoman kiitollisuuden ja huomion sekä taatusti helpottuneen olon. Kurssijuhlajaoston puheenjohtajan lähimmät alaiset ovat seremoniamestari, ohjelmapäällikkö, rakennuspäällikkö, tarjoilupäällikkö, turvallisuuspäällikkö, insinööripäällikkö, somistuspäällikkö, juhlavääpeli varastopäällikkö, yliairut sekä majoituspäällikkö. Kurssikirjajaoston puheenjohtaja Jokaisesta reserviupseerikurssista kootaan kurssikirja, joka ikuistaa kurssin ihmiset ja kokemukset. Kurssikirjajaoston puheenjohtaja vastaa tämän monisatasivuisen opuksen silmäähivelevästä toteutuksesta. Tehtävä on hallituksen keskeisimpiä ja vaatii omistautumista. Aiempi kokemus lehtien parissa työskentelystä, valokuvauksesta, kuvanmuokkauksesta tai piirtämisestä on suureksi eduksi. Tehtävässä edellytetään InDesign-ohjelman käyttöä, jonka tunteminen etukäteen nopeuttaa työskentelyä. Kurssikirjajaoston pj:n edellytyksiä ovat selkeä näkemys lopputuloksesta, tuotteliaisuus sekä taiteellinen silmä. Puheenjohtajan tueksi jaosto tarvitsee ainakin varapuheenjohtajan, graafikon, taittajan, päävalokuvaajan ja toimittajan. Ilmoitushankintajaoston puheenjohtaja Inspiroiva ja kannustava myyntimies, joka koordinoi Oppilaskunnan varainkeruun eli vastaa kurssikirjan taakse myytävien mainosten myynnin edistymisestä. Kurssin tavoitteena on kerätä vähintään arvosta sopimuksia. IH-jaoston pj:n ainoa ja tärkein tehtävä on taata, että kurssin lopussa summa on tilillä. Vaikka puheenjohtajan tuleekin itse pystyä neuvottelemaan ja keräämään huomattavia summia rahaa, on keskeisin tehtävä upseerioppilaiden kannustamisessa ilmoitusten myymiseen. Avukseen puheenjohtaja tarvitsee itselleen varapuheenjohtajan sekä ilmoitushankintapäällikön joka yksiköstä. Kulttuurijaoston puheenjohtaja Ennakkoluulottomuus ja organisointitaidot ovat jaoston puheenjohtajalta edellytettäviä ominaisuuksia. Musiikkiosaaminen katsotaan eduksi. Jaostoon kuuluu lisäksi varapuheenjohtaja, bändinjohtaja ja kuoronjohtaja. Kulttuurijaosto vastaa bändin ja kuoron toiminnasta sekä kurssijuhlan speksiesityksen toteutuksesta. Tiedotusjaoston puheenjohtaja Tiedon sujuva liikkuminen hallitukselta upseerioppilaille on tiedotusjaoston pj:n työskentelyn keskipisteessä. Työnkuvaan kuuluu hallituksen ulkoisesta viestinnästä huolehtiminen, infolehti SOHLO:n toimittaminen, ilmoitustaulujen pitäminen ajantasalla, Internet-sivuista huolehtiminen sekä viestinnän suunnittelu. Tiedotusjaoston puheenjohtajan edellytyksiä ovat kirjallinen kyvykkyys sekä näkemyksellisyys. InDesign-ohjelman käyttö lasketaan myös eduksi. Puheenjohtajan tukena jaostossa ovat varapuheenjohtaja, taittaja ja graafikko sekä yksiköiden tiedotuspäälliköt. Kuljetusjaoston puheenjohtaja Upseerioppilaiden lomakuljetuksien järjestäminen ympäri Suomea ja kurssijuhlan avecien kuljetukset ovat kuljetusjaoston keskeisiä tehtäviä. Tehtävään tarvitaan järjestelmällinen ja palvelualtis henkilö, joka yhdessä varapuheenjohtajan kanssa järjestää kuljetukset tarvitsijoille. Sosiaalijaoston puheenjohtaja Sosiaalijaosto huolehtii upseerioppilaiden hyvinvointiin ja asemaan liittyvistä asioista sekä välittää tietoa opiskelupaikoista. Puheenjohtaja järjestää verenluovutuksen ja tanssikurssin. Virkaan kaivataan palveluhaluista ja aiheesta kiinnostunutta upseerioppilasta

12 ATK-jaoston puheenjohtaja Oppilaskunnan tietojärjestelmien ylläpitäminen ja teknisen avun tarjoaminen ovat ATK-jaostossa keskiössä. Virkaan on edellytyksenä tietotekninen osaaminen ja yhteistyökykyisyys. Jaostoon kuuluu myös varapuheenjohtaja. Talousjaoston puheenjohtaja Kurssituotteista (kurssipuku, kurssi- ja sissipuukko) huolehtiminen on oppilaskunnan rahaliikenteen ja taloudenhallinnen ohella jaoston ydinaluetta. Järjestelmällisyys, talousosaaminen ja suunnitelmallisuus ovat jaoston pj:n tärkeimmät aseet tehtäväkentän selättämiseksi. Puheenjohtajan avuksi jaosto tarvitsee varapuheenjohtajan, puukkopäällikön sekä pullopäällikön. Historiajaoston puheenjohtaja Puheenjohtajan yhteistyö RUK-museon kanssa, arkistointi sekä RUK:n juhlakirjan myynti kuuluvat jaoston tehtäviin. Kiinnostus historiaan ja tunnollisuus ovat etuja tässä virassa. Apunaan jaoston puheenjohtajalla ovat varapuheenjohtaja sekä arkistovastaava. Urheilujaoston puheenjohtaja Erilaisten liikunta- ja urheilutapahtumien suunnittelu ja järjestäminen ovat urheilujaoston pj:n tärkeimmät tehtävät. Organisointitaito on tehtävän tärkein edellytys: jaoston alaisuudessa ovat jokaisesta yksiköstä valittavat urheilupäälliköt ja jaoston varapuheenjohtaja, joiden kanssa töitä tehdään. Jaostolla on vain taivas rajana erilaisten kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä. Hengellisenjaoston puheenjohtaja Jaosto huolehtii yleisesti kurssin hengellisestä toiminnasta sekä kurssijuhlan hengellisestä paketista. Puheenjohtaja työskentelee yhteistyössä RUK:n sotilaspastorin kanssa. Jaoston virkailijoita ovat mm. kurssijuhlan hengellisen paketin vastaava, hengellisen kahvilan vastaava, raamisvastaava ja elämänkatsomusopin vastaava. Oppilaskunnan kannatusyhdistys Oppilaskunnan toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi on oppilaskunnan aloitteesta perustettu Oppilaskunnan Kannatusyhdistys, Kannike, joka toimii myös kurssien välissä. Kannike luo virallisen perustan, jonka suojissa oppilaskunta voi toimia. Vakituiset työntekijät tekevät paljon pohjatyötä antaen näin oppilaskunnan toimijoille mahdollisuuden keskittyä olennaiseen. Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry tutummin Kannike on toiminut oppilaskunnan tukena jo yli 62 vuotta! Oppilaskunta ja sen hallitus ovat ne tahot, jotka vaikuttavat suuressa roolissa kuuluisan RUK-hengen syntyyn. RUK:n Oppilaskunnan toiminta on huomattavasti laajempaa kuin joukko-osastojen varusmiestoimikuntien. Juuri siitä syystä Oppilaskunta tarvitsee sellaisen taustavoiman, joka on pysyvä eikä vaihdu kurssien ja vuosien vieriessä.kannatusyhdistys tukee Oppilaskuntaa mm. siten, että Oppilaskunnalla on käytössään kurssin aikana määrärahat toimintaansa varten, tarvittavat vakuutukset, atk-laitteet ja muut toiminnan perusteet. Oppilaskunnan kannatusyhdistys on instituutioksi muodostunut kivijalka, joka mahdollistaa Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan laajan ja tasokkaan toiminnan. Lomakuljetus RUK-Transport on Oppilaskunnan organisoima lomakuljetus, joka kiertää kaikki maamme suurimmat kaupungit ja pysähtyy tarvittaessa reitin varrella lähes missä vain. Miten? Jokaiselta upseerioppilaalta kerätään kurssin alussa atk-koodi ja ns peruspaikkakuntakoodi, joka tarkoittaa kotipaikkakuntaa tai sitä lähinnä olevaa koodillista paikkakuntaa. Järjestelmä olettaa sinun kulkevan peruspaikkakunnallesi joka viikonloppu, pois lukien kiinnioloviikonloput, jotka otetaan huomioon automaattisesti. Entä jos haluankin Ypäjälle? Jos kuitenkin haluat kulkea jollekin toiselle paikkakunnalle, tarvitsee sinun vain merkitä uusi koodi viikoittain yksikkösi ilmoitustaululle ilmestyvälle muutoslistalle. Sinun on myös otettava huomioon se, että meno- ja paluupaikkakunnan ei tarvitse olla sama, vaan voit mennä esim. Tampereelle ja nousta kyytiin takaisin tullessa vaikka Joensuusta. Muutoslistat kerätään pois viikon alkupuolella, jonka jälkeen muutokset eivät enää ole mahdollisia. Muista tehdä muutokset siis esim. ennen maastoharjoitusta! Muutoslistaan tehty muutos on voimassa vain seuraavan kyydin ajan, jonka jälkeen voimaan astuu peruspaikkakunnaksi merkitty paikkakunta. Yksiköiden ilmoitustauluille ilmestyy joka viikko ennen lomia bussilistat, joista näkyy jokaisen nimi, meno/paluupaikkakunta sekä muut tarvittavat tiedot. Haluatko valtaa? Jokaiseen RUK-Transport-bussiin tarvitaan bussiesimies, joka tarkastaa matkustajaluettelot ja huolehtii, että kaikki pääsevät kyytiin. Bussimiehille annetaan koulutus toimintaan joka perjantai ennen bussien lähtöä. Bussiesimiehet tarvittaessa lukevat kyytien aikana tärkeitä tiedotteita oppilaskunnasta

13 Hamina Night Life Haminan yöelämä on ison kaupungin tyyliin vilkasta ja monipuolista: kebabpizzerioita b-oikeuksilla löytyy jokunen ja pari baariakin on säilynyt pystyssä. Näistä mahdollisuuksista villiintyneenä haluaa yksittäinen upseerioppilas helposti hummata kaupungissa koko suuren päivärahansa edestä. Varo vaaraa! Jack-Up Muista, että Haminan kaupunki on käytännössä yksi suuri varuskunta. Minne ikinä menetkin, sinua valvotaan. Sotilaspoliisien autot kiertelevät kaupunkia jatkuvasti ja joka toisella siviilipukuisella vastaantulijalla on lähikontakteja Firmaan. Pidä siis järki ja hyvät tavat mukana iltavapailla, sillä sikailemalla lähtö takaisin kotijoukko-osastoon maitojunalla tapahtuu kiihtyvällä valonnopeudella. Suosittu haminalainen pubi. Täältä saa myös muuta kuin hanakeskaria. Jos kurkkusalaatti vetää puoleensa, täältä sitä löydät. Varuskuntakerho Paikkakunnan paras ruoka ja tulevalle upseerille sopiva baari. Avoinna myös upseerioppilaille. Ehdoton iltavapaiden kohde. Kompassi Perinteikäs tilava baari, jossa laaja valikoima. Ajoittain karaokea. Pub 11 Halpa olut ja tiivis tunnelma. Gebardi Suosittu illanviettopaikka, vaikkakin hieman hallimainen ja kolkko. Paikallisten Kari Tapioiden äänenavaus paikka. Liikuntamahdollisuudet RUK-museon takaa löydät Haminan liikuntahallin. Varusmiehillä mahdollisuus käyttää kuntoja liikuntasalia maksutta. Liikunnallisia ambitioitaan voi purkaa myös juoksemalla Vilniemen lenkkiä. 10 juoksukerrasta saatat tienata jopa kuntsarin. Kaupungin uimahalli sijaitsee keskustassa. Varusmiehille maksuton. Ottakaa VLK:n liikuntapassi mukaan Haminaan! 24 25

14 23 1. Päärakennus (KÄRKIK, TIEDK) 2. Maneesi 3. Ei käytössä 4. Haminan terveysasema 5. Kanakoppi (Oppilaskunnan ja Kannikkeen tilat) 6. Esikunta (kurssin johtaja ja kurssitoimisto) 7. RUK-museo 8. Varuskuntakerho 9. Sotilaskoti 10. Varvaran patsas 11. Päävartio 12. Muonituskeskus 13. Esikunta- ja viestikomppania 14. Tykistökasarmi (Tulipatteri, osia EVK:sta) 15. Pioneerikomppania 16. Jääkärikomppania 17. Pampyöli (KULJK) 18. Marian kirkko 19. Johanneksen kirkko 20. Poliisi- ja oikeustalo 21. Raatihuone 22. Urheiluhalli 23. Perunakellari (Oppilaskunnan varasto) 26 27

15 Päivärahoille vastinetta Kurssikirjan ilmoitushankinta RUK:n käyminen saattaa maksaa riihikuivaa rahaa. Pakollisia nuo menot eivät toki ole, mutta moni perinne jää valitettavasti kokematta, jollei kustannuksiin ole varautunut. Oppilaskuntatoiminnan useat eri tapahtumat ja toiminnot rahoitetaan ilmoitushankinnalla, johon kaikki upseerioppilaat voivat osallistua. Myydyistä mainoksista maksetaan kulukorvausta, jolla voit tienata sievoisen summan rahaa. Kurssijuhla, kurssipuukko ja kurssipuku ovat perinteisiä upseerikoke laan ja reserviupseerin varusteita ja kokemuksia. Valitettavasti puolustusvoimat, oppilaskunta tai sen kannatusyhdistyskään eivät voi tätä kaikkea upseerioppilaille ilmaiseksi järjestää. Kurssin suorittamisesta hyvin ansaittuja tunnuksia ja kokemuksia varten täytyy siis jokaisen up see rioppi laan va rau tua myös taloudellisesti. Edustava upseerioppilas tarjoaa tietysti kurssijuhlat avecilleen. Avecin metsästyksen lisäksi kannattaa aloittaa myös taloudellinen valmistautuminen. Kaikki kurs- situotteisiin ja -tilaisuuksiin liittyvät maksut on suoritettava noin kurssin puoliväliin mennessä. Päivärahoista säästäminen ei ehkä pelkästään riitä, joten kannattaa huolehtia myös hyvistä suhteista kotiväkeen. Voit myös kerätä tarvitsemasi lisätulot vaivattomasti osallistumalla ilmoitushankintaan, sillä jokaisesta myydystä mainoksesta saat 10% omaan taskuusi! Onnistuneen ilmoitushankinnan avulla voidaan myös saada lisärahoitusta kurssijuhlaan. Kurssipuukko ~ 35,00 Kurssipuukko on RUK-kurssimerkin ohella upseerikokelaalle ja myöhemmin reserviupseerille perinteinen ulospäin näkyvä tunnus suori tetusta reserviupseerikurssista. Puukot on varustettu omistajan nimellä sekä kurs sin numerolla että nimellä. Kurssipuku ~ 80,00 / Kurssikassi ~ 60,00 / Yhteishintaan ~ 120,00 Toinen upseeriko kelaita yhdistävä ulkoinen tunnus. Puvusta ja kassista löytyy kurssin tunnus, numero sekä yksikkötunnus. Kurssijuhla 190,00 Kurssijuhla kaikilla maus teilla maksaa jokaiselle parille noin 190 euroa (sisältää hotellimajoituksen ja seuralaisen bussikuljetuksen kotipaikkakunnalta). 28 Mihin rahaa tarvitaan? Mitä minä saan? Ilmoitushankinta tarkoittaa mainostilan myyntiä RUK:n kurssikirjaan. Mainostulot mahdollistavat kurssijuhlan, kurssikirjan sekä muiden oppilaskunnan moninaisten tapahtumien järjestämisen tukemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Osa tuotoista käytetään oppilaskuntaa ja sen jatkuvuutta tukevan kannatusyhdistyksen työhön. Menestyksekäs ilmoitushankinta näkyy laadukkaampina tapahtumina ja monipuolisempina aktiviteetteina kurssin aikana. Ilmoitushankinnasta hyödyt sinä ja kaikki kurssikaverisi. Jokaisesta myydystä mainoksesta saat 10 % kulukorvauksen (parhaat myyjät tienaavatkin satoja euroja). Lisäksi parhaat myyjät on palkittu kuntoisuuslomilla. Kaikki ilmoitushankinnan rahat palautuvat lopulta omaan taskuusi Oppilaskunnan sinua varten tekemän työn kautta. Ilmoitushankinnan kokonaistavoite on vähintään euroa. Summa voi tuntua suurelta ja se edellyttääkin kaikkien upseerioppilaiden osallistumista. Kaikkien seitsemänsadan upseerioppilaan panoksella potti on kuitenkin nopeasti koossa. Lisätietoja ilmoitushankinnasta antaa tuleva ilmoitushankintajaoston puheenjohtaja ja kannatusyhdistyksen toiminnanjohtaja: puh (IH-jaoston pj) (OK:n päivystäjä) (toiminnanjohtaja eversti evp Eero Lauri) 29

16 KURSSI 246 TUKOS KURSSIN 246 NIMI JA LOGO KURSSIN 245 NIMEN valinnasta käytiin oppilaskunnan hallituksen kesken pitkä kokous, jossa keskustelu velloi, mielipiteet lensivät ja puheenjohtajan nuija paukkui. Nimiehdotuksia oli alussa kymmenittäin ja äänestyskierrokset olivat sitä tiukempia mitä vähemmän ehdotuksia oli jäljellä. Lopulta saatiin kootuksi lista kärkikolmikosta, jossa ensimmäisenä komeili kurssimme tuleva nimi: Kannel. Tämän vuoksi kurssin 245 hallitus halusi vilpittömästi helpottaa kurssin 246 hallituksen jo valmiiksi raskasta taakkaa, ja valitsi kurssillenne nimen, joka on TUKOS Nimi kuvaa osuvasti kurssin aikaisista haastavista olosuhteista johtuvaa upseerioppilaiden lihasten supistuksia ja ennaltaodottamattomia rentoumisia. Nimi kuvastaa... no ei oikeasaan mitään reserviupseereihin liittyvää, mutta osuva nimi silti! Nimi muistuttaa kurssia lihashuollon tärkeydestä läpi raskaan kurssin, sillä johtajan on aina itse oltava kunnossa johtaakseen joukkoaan. KURSSIN LOGON SUUNNITTELUUN meidän taitomme ja taiteellinen silmämme täällä Sohlon toimituksessa eivät valitettavasti riitä, joten sen suhteen annamme teille vapaat kädet loihtia niin lohdullinen ja piristävä logo, kuin kurssinne nimelle sopivaksi näette. Mikäli ehdotuksemme ei kuitenkaan syystä tai toisesta miellytä, osallistu kurssin 246 nimija logokilpailuihin! Ohjeet osallistumisesta löytyvät Oppilaskunnan ilmoitustaululta omasta yksiköstäsi. HAJOAA...kasiriviin, salmiakkiin, kouluttajakoksuihin, kouluttajiin, koksujen kertomuksiin P-kaudesta kesällä, helteeseen, kovaan helteeseen, mahdottomaan helteeseen, tuuleen, kovaan tuuleen, mahdottomaan tuuleen, hyttysiin, pureviin hyttysiin, nenästä tippuvaan hikeen, hieltä haiseviin tupakavereihin, ylipäätään loppumattomaan hien määrään, pyörävajaan, Josafatin laaksoon, perinnetykkeihin, kurssin nimeen, kurssin logoon, kurssin julisteeseen, Haminan baareihin, Haminaan, Kapernaumiin, hotelli Hiltoniin, Maneesiin, päärakennukseen, Haminan kaupunkisuunnitteluun, Mäntykankaaseen, Lelun peltoaukeisiin, Lelun risteykseen, Valkjärveen, Saksankankaaseen, kiristyneeseen vihollistilanteeseen, ilmarynnäköihin, Kirkkojärveen, PH1:een, YTH1:een, PH2:een, YTH2:een,PH3:een tiedustelijoihin, sisseihin, Valtatie 7:n suuntaan, Virolahden tasaan, Vilniemeen, kurssijuhlajärjestelyihin, kurssijuhla pukuun, kurssijuhlapaikkaan, kurssijuhlaan, kurssijuhlaa edeltävään häsläykseen, avecin etsintään, avecin löytämiseen, avecin häsläykseen juhlavaatteiden kanssa, avecin peruumiseen viime tingassa, avecin poikaystävään, kavaljeereihin, Hamina-saliin, kurssijuhlahotelleihin, hallituksen jatkoihin kurssijuhlahotellissa, koksujen kertomuksiin kaikkien aikojen kurssista numero 245, sodejonoihin, marssilauluihin, siltaan, jääkäreihin, spolleihin, tykkimiehiin, tykkimiesten korispeleihin, tulenjohtajiin, it-miehiin, viestimiehiin, sitoumustaistelijoihin, pioneereihin, pioneerien lohikäärmemarssiin, pioneerien jäkittämiseen, pioneerien kaljuihin, it-patterin karaokeiltoihin, viestimiesten muumitunnarin viheltelyyn, nakkeihin, häväreihin, aamuihin, aikaisiin aamuihin, liian aikaisiin aamuihin, aikamääreisiin, johtamissuorituksen arviointilomakkeisiin, koulutussuorituksen arviointilomakkeisiin, KSE:n puuttumiseen, oppilasjohtajiin, oppilaspäälliköihin, oppilasvääpeleihin, maaliosastoon, junailuihin, apilakseen, PKM:ään, 66 KES 88:iin, 05M:iin, telamiinoihin, miinoista käytettäviin panos-nimityksiin, pavoihin, putkiraivaimeen, radioihin, sanomalaitteeseen, sanomalaitteen viestiääneen, parikaapeliin, valokaapeliin, tuliasemakorttiin, polkupyöriin, täyspakkaukseen, 7,62 RK 62:een, mekanisoituun jalkaväkikomppaniaan/pataljoonaan/rykmenttiin/taistelijaan, iltavapaisiin, Jackuppiin, Pub 11:een, Gebardiin, Kompassiin, Titaniciin, Sunriseen, pitkiin kotimatkoihin, lomilta paluuseen, pitkiin paluumatkoihin, Pahkajärveen, johaan, päättymättömään johaan, päivystykseen, sipaan, kalustohuoltoon, asehuoltoon, muuhun kuin henkilökohtaiseen huoltoon, iltahartauksiin, tj-lukuun, ruk-tj-lukuun, loma-tj-lukuun, leiri-tj-lukuun, käskynantomuotoon, ilmasuojaan, räkäpäihin, naamiointiin, korpoon, kysymykseen Miten meni noin niinku omasta mielestä?, Victor-Mikeen, Uniform-Mikeen, siihen miten talvi-ruk:ssa kaikki tehtiin armottomassa pakkasessa ja oli muutenkin rankempaa, siihen ettei kesäkurssia pidetä juuri minään, maastoruokailuun, pakkipusseihin, loppuneisiin pakkipusseihin, TST-muonapusseihin, koulutöihin, VMTL-taistelijoihin, kouluttajakoksujen kotiutumiseen, Vimpelissä nukkumiseen, leirillä valvomiseen, viestipäivystykseen, poterovartioon, kiertovartioon, kiertoparivartioon, kipinään, IH-rynnäkköön lähtijöihin, kebabien odotukseen, VPOP:iin, aselajioppiin, taktiikkaan, kokeisiin, uusintakokeisiin, lukuvapaisiin, asesuoritteisiin, toimeenpano-osaston koulutukseen, Valvomoon, asemakäskyihin, kevennyskäskyihin, purkukäskyihin, toteuttamiskelvottomiin käskyihin, toteuttamiskelpoisiin käskyihin, moduulikuorma-autoihin, paseihin, A2 keltaiseen, A2 mihin-tahansa-väriin, Lohjan postiin, A2 keltaisen tekemiin pommi-iskuihin, Oppilaskunta tiedottaa, siihen ettei OK tiedotakaan, oppilaskunnan hallituslaisiin, hallitusvirkailijoihin, upseerikokelaiden kuittailuihin...

InfoSohlo T U L E V I L L E U P S E E R I O P P I L A I L L E

InfoSohlo T U L E V I L L E U P S E E R I O P P I L A I L L E R e s e r v i u p s e e r i k o u l u n O p p i l a s k u n n a n InfoSohlo T U L E V I L L E U P S E E R I O P P I L A I L L E RU-KURSSI 243 OPPILASKUNNAN TIEDOTUSLEHTI nro. 1 Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista

Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista Lasten ajatuksia osallisuudesta Oppilaat saavat vaikuttaa asioihin ja tapahtumiin suhteellisen hyvin, mutta osallistamista pitäisi

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Kurssipalaute Jyväskylän DI-kurssit 2016

Kurssipalaute Jyväskylän DI-kurssit 2016 Kurssipalaute Jyväskylän DIkurssit 2016 Julkaisemme kaiken kurssilaisilta keräämämme palautteen lyhentämättömänä. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on mahdollisuus saada tarkka

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena?

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena? aina mielenkiinnon kohteena? Istut kotona kaikessa rauhassa sohvalla. Tv:stä alkaa juuri uutiset ja lapset leikkivät vauhdikkaasti huoneessaan. Piip-piip-piippiip! Äkkiä hakulaitteesi alkaa hälyttää ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa Finnanest sairaalakierroksella Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa On kulunut alle viikko siitä, kun olin mukana partiomatkalla, jossa haavoittui vakavasti kaksi ruotsalaista.

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 1 KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 Aika Osa I 22. 23.8.2016 klo 8:00 15:00 Osa II 3.-4.10.2016 klo 8:00 15:00 Paikka Kohderyhmä Järjestäjä Kouluttaja Osallistujamäärä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,

Lisätiedot

PEREHDYTTÄMINEN - YLEISOHJE PEREHDYTTÄJÄLLE

PEREHDYTTÄMINEN - YLEISOHJE PEREHDYTTÄJÄLLE PEREHDYTTÄMINEN - YLEISOHJE PEREHDYTTÄJÄLLE Lappeenrannan kaupunki Henkilöstöasiat 01.06.2006 Sisällys Opasta kertaa tarkista oppiminen!... 3 Perehdyttämisen merkitys... 4 Perehdyttämisen sisältö... 4

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Tulikaste leiripalaute

Tulikaste leiripalaute Tulikaste 2013 -leiripalaute 1. Monellako leirillä olet ollut? 2. Olin leirillä 3. Mille seuraavista kursseista osallistuit? Vastaajien määrä: 74 4. Toimin leirillä seuraavalla toimialalla (toimistossa)

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Helsingin hauskin kaupunginosa on

Helsingin hauskin kaupunginosa on Helsingin hauskin kaupunginosa on TAAS auki! Tänä kesänä lapsiperheet huvittelevat 11 laitteessa maksutta. Pohjoismaiden laajin laitevalikoima saa uuden kummituselämyksen. Uskallatko astua sisään Suomen

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme:

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: Alokkaan opas Sisällys Tärkeitä yhteystietoja Miten löydän Ilmasotakouluun? Varuskunta-alueen kartat Mitä mukaan? Tietoa kotiväelle Tärkeitä tapahtumia Arjen asioita 2 3 4 5 6 7 8-13 Tärkeitä yhteystietoja

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen 1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti Kalake r.y / Seikkailukasvatuspäivät Mikkeli www.pkky.fi/pko p Suvi Mutanen Kati Lappalainen 2 Seikkailukasvatus työhyvinvointia tukemassa? Työpajan ohjelma

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri - LOSE WEIGHT SMILING- Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri Sisältö: - FIT CAMP idea - Liikunta - Ruokailu - Ilmoittautuminen ja yhteystiedot 1. FIT CAMP FIT CAMP on leiriohjelma joka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016 HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2.- 4.9. HNMKY Seuraleiri 2.-4.9. Kisakallion seuraleirikirje Helsingin NMKY:n korisjoukkueet lähtevät jälleen avaamaan kautta perinteiselle seuraleirille. Leiri järjestetään

Lisätiedot

Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00.

Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00. Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00. Kilpailukeskus: Laitilan sillan pielessä, ent. Meijerin tontilla, os. Trossitie Sarjat ja matkat: Miehet yleinen, Naiset

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot