Teema: Kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teema: Kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä"

Transkriptio

1 Teema: Kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä Teollisessa Pohjoisessa ajatellaan yhä yleisesti, että kehitys on jotain, jonka Pohjoinen on saavuttanut ja Etelä ei, ja johon Etelän pitäisi pyrkiä. Maapallon eri alueiden ajatellaan olevan osa samaa prosessia, jossa osa maista on edellä ja joiden kaltaisiksi vähemmän kehittyneiden maiden olisi pyrittävä. Kehitykselle on siis rakennettu lmalli, jonka yksityiskohdista on toki ollut eri näkemyksiä, mutta suuri linja on ollut yhteinen. Keskustelussa ja poliitiikassa on korostettu taloudellista kasvua ja modernisaatiota. Kehitys on nähty lineaarisena ja tehtävien toimenpiteiden tarkoituksena on ollut nopeuttaa tuota prosessia. Tätä voidaan nimittää klassiseksi näkemykseksi kehityksestä. Mihin kehityksellä on pyritty? Yleinen ajatus on ollut, että kehittämällä köyhien maiden taloutta ja tuotantoa parannetaan samalla niiden asukkaiden elinoloja ja mahdollisuuksia. Kehityksen pitäisi tuoda parempia koulutusmahdollisuuksia, parantaa infrastruktuuria, edistää demokratiaa, tehdä naisten asemaa paremmaksi ja vähentää köyhyyttä. Osittain näitä asioita onkin tapahtunut, mutta kehitys ei ole merkittävästi parantanut ainakaan köyhimpien asemaa. Samanaikaisesti monet kehityksen nimissä toteutetut hankkeet ovat tuhonneet ihmisten elinympäristöjä ja toimeentulomahdollisuuksia. Elinehtojen huononeminen ihmisten kotiseuduilla johtaa eri puolilla Etelää suurkaupunkien mittavaan kasvuun ja köyhien ihmisten asuinalueiden syntyyn kaupunkien laitamille. Näillä alueilla ihmisillä ei ole juurikaan uusia toimeentulomahdollisuuksia eikä myöskään samoja mahdollisuuksia tuottaa elämän perustarpeita kuin aikaisemmin. Sama pätee rahatalouden tuloon osaksi yhä suuremman ihmisjoukon elämää: koska palkkatöitä ei ole tarjolla kaikille tai palkka ei riitä elämiseen, perustarpeiden tyydyttäminen on entistä vaikeampaa. Vaikka taloudellisen kehityksen voidaan todeta parantaneen lukuisten ihmisten elämää esimerkiksi Kiinassa, on samalla paikallisyhteisöjä hajonnut ja elinympäristöjä tuhottu, teollisuuden epäinhimillisiä oloja unohtamatta. Kiinankin tapauksessa kaupunkiväestön hyvinvointi on rakennettu maaseudulta kaupunkeihin työvoimaksi muuttavan köyhän väestönosan kustannuksella. Lisäksi talouden jatkuvaan kasvuun perustuva kehitys on globaalisti katsottuna mahdotonta ympäristösyiden vuoksi, eikä sille ole muutenkaan enää samanlaisia edellytyksiä kuin aikaisemmin Pohjoisen teollistuessa. Ajatus yhdestä kehityksen mallista on hylättävä ja kunnioitettava sitä, että eri yhteiskunnat ja yhteisöt voivat järjestää olosuhteensa ja järjestelmänsä eri tavoin. Globaalin Etelän elämä näyttäytyy Pohjoisesta katsottuna usein toivottomalta puutteelta ja kärsimykseltä, riippuen alueesta ja siitä saatavilla olevan tiedon sisällöstä ja näkökulmasta. Monien mielikuvissa globaalin Etelän ihmiset ovat takapajuisia, laiskoja tai kykenemättömiä hoitamaan asioitaan. Ihmiset toimivat kuitenkin oman elämänsä parantamiseksi, jos siihen on vain pieninkin mahdollisuus. Ihmiset eivät vain passiivisina alistu olosuhteisiin vaan pyrkivät aktiivisesti parantamaan elämäänsä. On myös ymmärrettävä, että köyhyyden vähentäminen ja kehitys eivät ole samoja asioita. Kehitysajattelussa köyhien aseman ajatellaan paranevan vähitellen kun talous kasvaa, mikä yleensä tarkoittaa myös rikkaiden rikastumista. Tämän mallin mukaan köyhyyden pitäisi vähentyä hyvinvoinnin valuessa ylhäältä alas, mutta tämä ei saa tukea historiallisessa tarkastelussa. Olennaista onkin hyvinvoinnin jakaminen, ei talouden kasvu. Ongelmien ydin on usein se, että elämän edellytykset ja niiden kontrolli on viety pois ihmisten ulottuvilta. Esimerkiksi alkuperäiskansojen jäsenillä voisi olla edellytykset hyvään elämään, kunhan heillä vain on mahdollisuus käyttää niitä. Jos heidät vedetään perinteisten elämänmuotojen piiristä rahatalouden

2 piiriin, lopputuloksena on suurella todennäköisyydellä kurjistumista, ehkä jopa koko kulttuurin katoaminen. Tarvitaan yhteiskunnallisia muutoksia, josta yksi keskeisimmistä on ihmisten itsemääräämisoikeuden lisääminen ja turvaaminen. Ihmisillä on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää luonnon resursseja ja päättää paikallisesti ja demokraattisesti niihin liittyvistä asioista. Tämän kautta ihmiset voivat luoda ja elvyttää kestäviä tuotannon ja kulutuksen järjestelmiä. Tällä tavoin ihmiset myös selviävät paremmin esimerkiksi elintarvikkeiden hintojen nousun aiheuttamista vaikeuksista. Dia 1. Kylässä kehitysmaissa - Kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä Kuvassa kaksi laosilaista naista ja lapsi Näytä kuva ja kysy oppilailta: 1. Millainen maa on Laos? Kuva on Laosista. Suomalainen voi matkustaa esimerkiksi turistiksi entiseen Ranskan siirtomaahan Laosiin, joka on köyhä valtio Kaakkois-Aasiassa. 2. Moniko on käynyt? Mitä tekisitte siellä? Tutustutteko paikallisiin ihmisiin? Maasta 80% on metsiä ja siellä elää uhanalaisia lajeja ja alueita on suojeltu. Paikalliset ihmiset kuitenkin keräävät polttopuita ja voivat hakata luvatta metsää, mikä uhkaa luonnonsuojelua. Laos on myös mineraalirikas, ja metallien vienti ja vesivoima vauhdittavat talouskasvua, mikä on vähentänyt köyhyyttä. Laosissa asuu 47 eri etnistä ryhmää ja 55% väestöstä kuuluu Lao-kansaan. 3. Mistä olette saaneet tietonne Laosista? (Mistä tiedot ovat peräisin?) Miten Laosissa asuminen olisi erilaista kuin Suomessa asuminen? Lisätietoa Laosista: Voit myös kysyä vain: mitä näet kuvassa? Kerro parille. Dia 2. Kohtuuden jäljillä globaalissa etelässä. Mikä on kehitystä? Mikä tekee onnelliseksi? Mikä riittää hyvään elämään? 1. BKT = Bruttokansantuote: Kansantaloustuotto väkiluku 2. HDI = Human development index (inhimillisen kehityksen mittari): odotettavissa oleva elinikä koulutettujen osuus väestöstä Lukutaitoprosentti sopeutettu tulotaso 3. HPI = Happy planet index (onnellisen maapallon mittari): tyytyväisyys x eliniän odote ekologinen jalanjälki Perinteisesti kehitystä on mitattu bruttokansantuotteella. Kysy oppilailta, mitä BKT mittaa? BKT:n tilalle on kehitetty muita mittareita: HDI ja HPI koska bruttokansantuote ei kerro siitä, miten taloudelinen hyvinvointi on jakautunut eikä siitä, miten (elin)ympäristöä kohdellaan. (esim. Arabiemiraattien BKT maailman huippuja, vaikka osa väestöstä kärsii puutteesta) Selitä mittarit diasta!

3 HDI huomioi paremmin hyvinvoinnin jakautumisen ja sen, mitä rahoilla saadaan aikaan per asukas, mutta ei huomioi esim. Ihmisoikeus- tai ympäristökysymyksiä (esim. Kiina pärjää hyvin HDI-mittarilla, vaikka seillä on valtavat ympäristöongelmat ja ihmisoikeusrikkomukset ovat tavallisia.) HPI mittaa myös luonnonvarojen kulutuksen ja ottaa huomioon ihmisten oman kokemuksen onnellisuudestaan Oppilaat saavat keskustella pienissä ryhmissä dian kysymyksistä ja kirjoittavat taululle kolme tärkeää hyvän elämän kriteeriä. Kirjoita taululle otsikoksi hyvä elämä Dia 3. Happy Planet Index -tilaston top 10 + Suomi 1. Costa Rica, 2. Dominikaaninen tasavalta, 3. Jamaika, 4. Guatemala, 5. Vietnam, 6. Kolumbia, 7. Kuuba, 8. El Salvador, 9. Brasilia, 10. Honduras 59. Suomi Median luoma kuva ei aina vastaa ihmisten kokemaa todellisuutta omasta elämästään. Arki voi olla melko onnellista Teollisen Pohjoisen mediassa tarkastellaan globaalin Etelän ihmisiä ja heidän elämäänsä ongelmakeskeisesti, ongelmia korostaen. Uutisoinnista puuttuvat ongelmien taloudelliset ja polittiset taustat, ihmiset nähdään luonnonkatastrofien yms. asioiden uhreina keskustelu: kysy opiskelijoilta, miksi Suomi on HDI -indeksillä vasta sijalla 59? luonnonvarojen ylikulutus koettu onnellisuus Tietyn pisteen jälkeen tulotaso ei enää juurikaan vaikuta onnellisuuteen. Suomessa tämä saavutettiin 1980-luvulla, jonka jälkeen onnellisuutemme ei ole lisääntynyt. Samaan aikaan kansantalous ja yksilöiden tulot ovat kasvaneet huimasti. TAUSTATIETOA ONNELLISUUDESTA: Tietyn pisteen jälkeen tulotaso ei enää juurikaan vaikuta onnellisuuteen. Suomessa tämä saavutettiin 1980-luvulla, jonka jälkeen onnellisuutemme ei ole lisääntynyt, vaikka samaan aikaan kansantalous ja yksilöiden tulot ovat kasvaneet huimasti. Talouskasvu on nostanut kasvihuonekaasupäästöjä kaikissa länsimaissa. Syitä onnellisuuden ja tulojen suhteen katkeamiseen on kaksi. Ensimmäinen on sosiaalinen vertailu: naapurin rikastuminen koetaan omana köyhtymisenä. Toiseksi sopeudumme nopeasti ja lähes aina ennakko-olettamuksiamme paremmin sekä positiivisiin että negatiivisiin muutoksiin. Siksi edes työttömyys ei aina tuo mukanaan onnettomuutta luvun lama ei vaikuttanut onnellisuuteen, vaikka se nosti työttömyyden hetkessä kolmesta 17 prosenttiin. Jos haemme vauraudesta menestystä ja sitä kautta onnellisuutta, emme koskaan saavuta päämääräämme. Kiritämme jatkuvasti kiihtyvällä onnellisuuden juoksumatolla. Köyhissä oloissa materiaaliseen puutteen poistaminen lisäsi onnellisuutta. Silloin talouskasvu olikin onnellisuuspolitiikkaa. Vauraassa nyky-yhteiskunnassa suoraa reittiä onnellisuuteen ei valitettavasti ole. Päämäärä ja välineet ovat menneet sekaisin. Bruttokansantuotteen ja onnellisuuden irtikytkennän lisäksi ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen niukkenemisesta on pakottanut meidät uudelleenarvioimaan vaurastumisemme tapaa. Talouskasvu kasvattaa kasvihuonekaasupäästöjä ja luonnonvarojen kulutusta.

4 Poikittaistutkimukset osoittavat, että varallisuuden nousu länsimaissa lakkaa lisäämästä onnellisuutta jo selvästi ennen keskimääräistä tulotasoa. Ajan puute koetaan vaikeammaksi purtavaksi kuin rahan puute: suuremmat tulot ja pidemmät työpäivät lisäävät työperäistä stressiä, tunnetta ajan riittämättömyydestä ja kokemusta luokkaeroista. Tulojen kasvuun pyrkivä politiikka on paitsi onnellisuuden rajoittaja, myös luonnonvarojen käytön kulutuksen kannalta kestämätöntä. Työ- ja tulokeskeisessä maailmassa kuluttamisen kilpavarustelu ei lopu. Taustalla on kaunis ajatus siitä, että varallisuus tekee meistä onnellisia. Onnellisuuden tavoittelu kulutusvoimaa nostamalla on kuin laskisi housuunsa pakkasella: se lämmittää vain hetken. Kulutusvoimamme lisääminen hallitsee jopa vapaa-aikaamme, joka kuluu ostosten tekemiseen. Tuottavuus nousee ja täytämme kotimme hetken iloa tuottavilla ostoksilla. Jaamme elämämme työhön ja vapaa-aikaan, eli kärjistetysti rahan tienaamiseen ja tienatun rahan kuluttamiseen. Aidolle vapaa-ajalle ei jää sijaa. Kunnioitamme korkeaa statusta, ihailemme menestyviä ihmisiä ja luomme minäkuvaa muihin vertaamalla. Vaikka vertailusta emme pääse, statuksen ja menestymisen mittareita voi arvioida uudelleen. Lähde: Demos Helsinki ja WWF: Onnellisuusmanifesti, 2010 Dia 4. Kulutuksen jakautuminen maapallolla Mitä korkeampi bruttokansantuote, sitä enemmän kulutetaan luonnonvaroja (ekologinen jalanjälki) Maapallon väestöstä 1/3 kuluttaa liikaa luonnonvaroja, 1/3 ja 1/3 kamppailee toimeentulosta Haasteena kestävien elämäntapojen jatkumisen mahdollistaminen Mitä rikkaampi maa, sitä enemmän kuluu luonnonvaroja per asukas. Kysymys oppilaille: mitä luulet, miksi näin on? Maapallon väestöstä kolmasosa elää yli luonnon uusiutumiskyvyn. Me suomalaiset kuulumme suurimmaksi osaksi tähän ihmisryhmään. Maapallon väestöstä kolmasosa, eli he kuluttavat sen verran, että luonto pystyy uusiutumaan samaa tahtia heidän kulutuksensa kanssa. Kamppaileva luokka kärsii puutetta toimeentulosta. Ruokaa ja puhdasta juomavettä ei ole riittävästi tai se on yksipuolista tai saastunutta. Jokapäiväinen elämä on kamppailua toimeentulosta. Miljardi ihmistä maapallolla kärsii nälästä tänäkin päivänä. Lähde: Dia 5. Taulukko ylikuluttavien määrästä ja osuudesta % suomalaisista kuluttaa yli maapallon resurssien 19% kiinalaisista kuluttaa yli maapallon resurssien 84% yhdysvaltalaisista kuluttaa yli maapallon resurssien 33% brasilialaisista kuluttaa yli maapallon resurssien Dia. 6. Toimeentulosta kamppailu

5 60% Saharan eteläpuolisen Afrikan ihmisistä kamppailee toimeentulosta 45% Etelä- ja keski-aasian ihmisistä kamppailee toimeentulosta 20% Itä-Aasian ja Tyynenmeren alueen ihmisistä kamppailee toimeentulosta 5% Länsi-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Australian ihmisistä kamppailee toimeentulosta Kysymys oppilaille: onko Suomessa perustoimeentulosta kamppailevia? Missä tilanteessa voisi joutua kamppailemaan? Suomessa on kaikki perustoimeentulon edellytykset. Kaikille olisi tarpeeksi asuntoja, perusterveydenhuolto jne., jos a) siihen olisi tarpeeksi tahtoa ja siihen ohjattaisiin resursseja ja b) ihmiset eivät joutuisi syrjäytyneeseen asemaan yhteiskunnassa. Linkki kuvaan: Dia 7. Kestävä elämäntapa. 40% Saharan eteläpuolisen Afrikan ihmisistä 55% Länsi-Aasian ja Pohjois-Afrikan ihmisistä 50% Etelä- ja keski-aasian ihmisistä 55% Itä-Euroopan ihmisistä 45% Latinalaisen Amerikan ja Karibian ihmisistä 50% Itä-Aasian ja Tyynenmeren alueen ihmisistä 5% Länsi-Euroopan ihmisistä Kestävä elämäntapa ei ole mikään utopia. Kolmasosa maapallon väestöstä elää tänäänkin kestävästi. Heitä on joka manterella ja eri maissa, mutta suurin osa elää globaalissa Etelässä. Harjoitus: pyydä oppilaita pohtimaan ryhmissä, mitkä asiat tekevät kestävän elämäntavan. Piirrä taululle kestävän elämäntavan talo: jossa on perustukset, seinät, katto, ikkunat, savupiippu ja ovi. - - Nimetkää eri asiat, jotka tekevät kestävän elämän talosta ekologisesti kestävän, onnellisen ja vielä kohtuu pitkään elämään johtavankin. (esim. Perusta: luonnonvarojen kulutus kestävällä pohjalla, ikkunat: juhlat, ilo ja yhteisöllisyys, seinät: sopiva työn määrä riittävän toimeentulon saavuttamiseksi, savupiippu: jätteiden kierrätys, käsittely jne. ) Kysymys oppilaille: missä asioissa voisimme ottaa mallia kestävää elämää elävistä ihmisistä? Kotitehtävä: Haastattele mummoa. Mummojen lapsuudessa vielä 50 luvulla Suomessakin elettiin kestävästi. Kysy hänen lapsuudestaan: 1. Mitä syötiin? (huomio ruuan lähituotantoon!) 2. Mistä vaatteet saatiin ja kuinka usein hankittiin uusia vaatteita? 3. Jos tavara meni rikki, mitä tehtiin? 4. Missä asioissa voisimme ottaa mallia mummon lapsuudesta? Dia 8.

6 Protestikuvia globaalista Etelästä Globaalin etelän ihmiset eivät suinkaan alistu ympäristöjensä tuhoamiseen ilman vastarintaa, vaan vastustavat tuhoisia hankkeita ja ajavat oikeuksiaan monin eri tavoin. On tärkeää, että tuemme globaalin Etelän ihmisten omia pyrkimyksiä ja tavoitteita suhteessa heidän ympäristöihinsä. Myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääntä pitäisi kuunnella, sillä he eivät välttämättä jaksa taistella oikeuksistaan. Kysymys: mitä sinä tekisit, jos sinun asuma-alueellasi vesi pilaantuisi niin, ettei sitä enää voisi turvallisesti juoda? Kuvat: Friends of the Earth International. Vas. yläkuva: Penan blokkaus, sademetsät, Malesia. Oik. Yläkuva: Kaivostapaaminen, Guatemala Vas. Alakuva: Aboriginalit vastustavat ydinjätesijoitusta, Australia. Oik. Alakuva: Vesivoimapadon vastustus, Brasilia

Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus

Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus Ympäristöoikeudenmukaisuudessa on lähtökohtana turvata globaalin Etelän ihmisten oikeus hyvään elinympäristöön ja elämään. Tällä hetkellä globaalin Etelän ihmiset voivat

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa:

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: Teema: Ekologinen velka Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

Opettajan Opas Luokat 3 6

Opettajan Opas Luokat 3 6 Opettajan Opas Luokat 3 6 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON?... 3 Miksi kestävää kehitystä tarvitaan?... 4 Ekologinen jalanjälki... 4 KALVOSARJA... 5 Kalvosarjan lähteet... 13 PIIRUSTUSTEHTÄVIÄ

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

2050: Luotatko rahaan vai ystävään?

2050: Luotatko rahaan vai ystävään? 2050: Luotatko rahaan vai ystävään? Demos Helsinki Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen Esitelmä Helsingin Energian 100v-juhlaseminaarissa 13.10.2009 finlandia-talolla 2050: Luotatko

Lisätiedot

Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO

Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO 2/225 Sisällysluettelo Esipuhe...4 Retkieväitä...6 Hyvää, arvokasta ja kaunista vielä...7 Talous: kasvun kaipaajien väistöliikkeet...10 Ruokakasvu...12

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy, Jyväskylä 2012 ISBN

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä Sanja Hietala Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina

Lisätiedot

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA RAPORTTISARJA NRO: 121 JULKAISIJA Kepa ry ISBN (NID) 978-952-200-230-2 ISBN (PDF) 978-952-200-231-0 ISSN 1236-4797 KIRJOITTAJAT Tuuli Hietaniemi, Lotta Maijala, Eva

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille 1 Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Toimittaja: Mari Kettunen Kirjoittajat: Mimma Jäntti, Tytti Matsinen,

Lisätiedot

Hyvinvointi. ilmastonmuutoksen oloissa? M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.)

Hyvinvointi. ilmastonmuutoksen oloissa? M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.) M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.) Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen suunnittelu: Marko von Konow Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-267-2 (painettu) ISBN

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA ISMOPYKÄLÄINEN KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUKSEN JULKAISUSARJA 48 Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen julkaisusarja 48. ISBN 951-8925-70-4

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot