Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus"

Transkriptio

1 Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus Ympäristöoikeudenmukaisuudessa on lähtökohtana turvata globaalin Etelän ihmisten oikeus hyvään elinympäristöön ja elämään. Tällä hetkellä globaalin Etelän ihmiset voivat vaikuttaa elinympäristöään heikentäviin, taloudellista voittoa tavoitteleviin hankkeisiin hyvin vähän. Toki myös Pohjoisessa elävien ihmisten elinympäristö on uhattuna muun muassa luonnonvarojen liiallisen käytön ja vaikkapa kaivoshankkeiden takia. Ympäristöoikeudenmukaisuus on siis aidosti globaali teema ja vaikuttaa viime kädessä kaikkien ihmisten elämän edellytyksiin. Jokaisella on oikeus puhtaaseen veteen, ruokaan, asumiseen ja energiaan, hyvään elämään. Valitettavasti läheskään aina ympäristöoikeudenmukaisuus ei toteudu. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi ihmisten siirtäminen suurten hankkeiden tieltä ja vesivarojen hupeneminen sellaisen tuotannon tarpeisiin, joka ei hyödytä paikallisia ihmisiä lainkaan. Viime kädessä vastuu on poliitikoilla, mutta usein globaalissa Etelässä tilanne on se, että paikallisilla poliitikoilla ja muulla eliitillä ei riitä halua puuttua ongelmiin. He saattavat hyötyä muulle väestölle ja ympäristölle haitallisista hankkeista merkittävästi, eli edut ovat ristiriidassa muiden paikallisten ihmisten kanssa. Taustalla on usein korruptiota ja puutteellista demokratiaa. Ympäristöoikeudenmukaisuuden saavuttamista haittaavat taloudelliset ja poliittiset rakenteet, joiden vuoksi ihmiset eivät pysty itse päättämään ympäristöään koskevista asioista. Keskeistä on pyrkiä muuttamaan näitä rakenteita sellaiseen suuntaan, joka mahdollistaa ihmisten nykyistä suuremman päätösvallan omaa elinympäristöään ja sen resursseja koskevissa asioissa. Esim: maareformi on Brasilian maattomien liikkeen keskeinen vaatimus. Dia 1. Ympäristöoikeudenmukaisuus Kuva Intiasta saastuneesta joesta Kysy oppilailta, mitä heidän mielestään tarkoittaa ympäristöoikeudenmukaisuus? Entä ympäristöepäoikeudenmukaisuus, mitä siitä tulee mieleen? Miten luulet kuvan ihmisten kärsivän ympäristöepäoikeudenmukaisuudesta? Voivatko he vaikuttaa ympäristön tilaan jollain tavoin? Dia 2. Ympäristöoikeudenmukaisuus - Oikeus elämän perusedellytyksiin ja hyvään elinympäristöön: ruoka, puhdas vesi, asuminen, energia ym. - Oikeus päättää elinympäristöön liittyvistä asioista. -> Eivät toteudu monilla alueilla globaalissa Etelässä. -> Syynä taloudelliset ja poliittiset rakenteet. - Lisättävä Etelän köyhän väestön valtaa päättää elinympäristöönsä liittyvistä asioista. Kysymys: luetelkaa Suomeen tuotavia raaka-aineita, kasveja tai tuotteita, jotka tuodaan globaalista Etelästä? Raaka-aineet: metallit, öljy, maakaasu, uraani, Kasvit: kahvi, tee, tupakka, puuvilla, riisi, maissi, soija (maissi ja soija rehuksi eläimille) palmuöljy, puu, Tuotteet: vaatteet, elektroniikka, paperi...

2 Merkittävä ongelma globaalin Etelän luonnonvarojen kulutuksessa on se, kenellä on oikeus päättää luonnovarojen, kuten maiden, metsien, vesistöjen ja luonnonvarojen käytöstä ja kuka niistä hyötyy. Globaalissa Etelässä ihmiset, jotka ovat asuneet jollain alueella satoja tai tuhansia vuosia, eivät välttämättä omista maa-alueitaan, metsiään, vesistöjään tai luonnonvarojaan. Maiden hallitukset saattavat antaa tai myydä maat, metsät, vesioikeudet tai kaivosoikeudet ulkomaisille yrityksille tai jopa toiselle valtiolle. (tehdään usein myös pakon edessä velkojen takia) Dia 3. Ympäristöepäoikeudenmukaisuus Pohjoisen ja Etelän välillä Esimerkkejä ympäristöepäoikeudenmukaisuudesta: raaka-ainetuotanto (esim. vesi, metallit) energiatuotanto (esim. öljy, maakaasu, biopolttoaineet, uraani) maan ryöstöviljely (esim. kahvi, puuvilla) metsien tuhoaminen (esim. palmuöljy, paperi) geenimuunneltujen kasvien tuotanto (esim. soija) kalankasvatus ja ryöstökalastus jätteet ja saasteet Dia 4. Energiantuotanto Kuvat: Vas. ylhäällä: Öljy, kuva: Friends of the Earth International, Elaine Gilligan, Nigeria Oik. ylhäällä: Maakaasu, Siperia. linkki kuvaan: (aukeaa kuvaa klikkaamalla) Vas. alhaalla: Palmuöljyplantaasit, kuva: Friends of the Earth International, David Gilbert, Indonesia Oik. alhaalla: Uraaninlouhinta, Intia. Linkki kuvaan: (aukeaa myös kuvaa klikkaamalla) Tehtävä: pohdi parin kanssa, mihin energiatuotantoon kalvon kuvat liittyvät? Mistä maasta kuva saattaisi olla peräisin? Vastaukset: öljy, maakaasu, biopottoaine(palmuöljy), uraani/ Maat: Nigeria, Siperia/Venäjä, Indonesia, Intia Energiantuotantoon liittyviä ympäristöongelmia: Vas. ylh. Öljyntuotannon vuoksi saastuu maaperää, vesistöjä ja ilmaa. Taustalla palaa maakaasua, joka pitää polttaa pois ennen kuin öljyä päästään pumppaamaan ulos maasta. Kuva Nigeriasta. Vas. alh. Palmuöljyplantaasien vuoksi tuhoutuu sademetsää, esim. Näistä Indonesian sademetsistä on enää 5% jäljellä. Myös maaperä saastuu lannoitteiden vuoksi. Kun suojaavaa metsää ei ole, myös eroosio köyhdyttää maaperää. Kuva Indonesiasta. Oik. ylh. Maakaasun tuotanto ei saastuta ympäristöä samaan tapaan kuin öljyn tuotanto, mutta on vaikeuttanut suuresti Siperiassa asuvien nenetsien elämää. Nenetsit ovat eläneet vaeltamalla (jutaamalla) porojen kanssa vuodenaikojen mukaan vaihtuvilla leireillä ja saaneet elinkeinonsa poroista. Maakaasuntuotannon mukana tulleet rakennus- ja tiehankkeet ovat häirinneet porojen vaellusreittejä ja sulattaneet ikiroutaista maata, jolloin liikkuminen on käynyt mahdottomaksi. Heidän elinkeinonsa on katoamassa maakaasuntuotannon vuoksi, samalla myös kokonainen kulttuuri on muuttunut uhanalaiseksi. (kuvaa klikkaamalla löytyy lisää kuvia+linkki)

3 Oik. alh. Tässä esimerkki uraanikaivoksen aiheuttamista terveyshaitoista. Kaivostoiminta saastuttaa ympäristöä, niin maita, vesistöjä kuin ilmaakin ja aiheuttaa paikallisille ihmisille erilaisia terveysongelmia, kuten epämuodostumia, keskenmenoja ja syöpiä. Kuva Intiasta. Dia 5. Metallit Kuva: Vale yhtiön rautakaivos Brasiliassa. Metalleja tarvitaan todella moniin eri tuotteisiin, joita käytämme. Esim. kännykkä, läppäri, mp3-soitin, webbikamera tai pelikonsoli tarvitsee toimiakseen jopa kolmeakymmentä eri metallia. Läheskään kaikkia metalleja ei löydy/ei louhita Suomen maaperästä vaan ne tuodaan eri puolilta maailmaa. Vaikka niitä löytyisikin Suomesta, niitä ei välttämättä louhita, koska kustannukset ovat niin paljon korkeammat ja ympäristölainsäädäntö on tiukempaa kuin globaalissa Etelässä. Kaivostoiminta aiheuttaa monia ympäristö- ja terveysongelmia paikallisille ihmisille. Kuvassa maailman suurin rautakaivos Brasiliassa. Pohdintatehtävä: Mieti kuinka montaa metallia tarvitaan kännykän valmistukseen? Mistä kännykkä on tehty? Muovi 45%, Lasi ja keramiikka 10%, Metalliseokset 33%, Kuparin, raudan ja alumiinin seoksia, Akun metallit ja mineraalit 9%, Koboltti, litium, grafiitti, Arvometallit 0,11%, Kulta, hopea, palladium, platina, Tina 1%, Lähde: Nokia Vinkki: lisää kuvia kännykkään liittyen löytyy esim. valokuvaaja Marc Craemerin kotisivuilta Kongon kobolttikaivoksilta. Kobolttia käytetään kännyköiden ja muun elektroniikan akuissa. Dia 6. Makea vesi Kuva kuivuneesta Padma-joesta Banglandeshissa Vesikriisi on merkittävä ongelma monin paikoin globaalia Etelää. Monet suuret joet, kuten Rio Grande (USA), Niili (Egypti), Indus (Pakistan), Murray (Australia) Jordan (Lähi-Itä) ja Oxus (Keski-Aasia) eivät enää virtaa mereen saakka ympärivuotisesti. Tässä kuva autioituneesta maasta Banglandeshissa, jossa virtasi ennen Padma-joki. huom! vedestä myös oma kalvosarja ja tietopaketti! Dia 7. Kuva metsähakkuista. Dia 8. Kuva jäteongelmasta Parityö: Oppilaat tutkivat kuvaa pareittain. Mistä kuva kertoo?

4 Dia 9. Globaalit jätteet ja saasteet. Ongelman kolmiulotteisuus: 1. Jätteet ja saasteet, jotka viedään Pohjoisesta Etelään 2. Jätteet ja saasteet, jotka syntyvät teollisen Pohjoisen tarpeisiin tuotettujen raaka-aineiden, tavaroiden ja ruuan tuotannossa 3. Jätteet, jotka syntyvät teollisen Pohjoisen ylikulutuksen seurauksena TAUSTA: Esimerkit 1: Teollisen pohjoisen jätteitä viedään Globaaliin etelään, esim. Elektroniikkaa ja kierrätysmuovi. Jätteet aiheuttavat ympäristöongelmia ja terveysongelmia paikalliselle väestölle. Esimerkit 2: Jätteitä ja saasteita syntyy tuotannossa. Tuotantoa siirretään Pohjoisesta Etelään kiihtyvällä vauhdilla ja myös Etelän omaa tuotantoa lisätään koko ajan. Esim. vesien saastuminen tuotannon eri vaiheissa, öljyvahingot, ilmansaasteet, maaperän saastuminen. Yksittäinen roskaesimerkki on muovijäte, joka on aiheuttanut Tyyneen valtamereen valtavan pyörteen ja sairastuttaa eläimiä, jotka luulevat sitä ruuaksi, kalat jopa planktoniksi. Myös kuljetuksissa syntyy saasteita. Kun ruokaa, tavaroita ja raaka-aineita kuljetaan Etelästä pohjoiseen, syntyy saasteita. Esimerkit 3: Pohjoisen tuotannon laatukriteerien takia esim. banaaneja, tomaatteja ja muuta ruokaa heitetään valtavasti hukkaan Etelässä, koska ne eivät ole oikean mallisia tai värisiä. Myös pohjoisen piittaamaton ylikulutus aiheuttaa jätteitä, joista osa kulkeutuu takaisin globaaliin Etelään. -> tavaroiden elinkaaren lyhyys, kg/kotitalous/vuosi heitetään ruokaa roskiin,myös muuta tavaraa heitetään kiihtyvällä vauhdilla roskiin eikä kierrätetä tai korjata rikki menneitä tavaroita. Dia 10. Luonnonvarojen hyödyntämisen seurauksia globaalissa Etelässä maanperän köyhtyminen ja eroosio (sade)metsien tuho vesivarojen hupeneminen jätteet, saasteet, lannoitteet ja torjunta-aineet puutteelliset työolot elinympäristöjen, elinkeinojen ja kulttuurien köyhtyminen tai katoaminen, terveysongelmat, vesikriisi, ruokakriisi Tässä vielä kooste ongelmista, joita luonnonvarojen hyödyntäminen aiheuttaa globaalissa Etelässä. Tehtävä: Kuka hyötyy luonnonvarojen haaskaamisesta? (ryhmä/paritehtävä) voit piirtää taululle esim. Mustekalan, jonka lonkeroihin kokoat ryhmien vastaukset. Oppilaat voivat myös itse käydä kirjoittamassa vastauksensa lonkeroihin. Lue lonkeroista ne, jotka hyötyvät eniten, voit myös lisätä sinne hyötyjiä. (Hyötyjiä: Teollisuuden osakkeenomistajat, me hyödymme siten, että kaikkea on saatavilla ja edulliseen hintaan, paikalliset eliitit jotka myy maat korruptio vaikuttaa tähän myös, eri sotilaalliset ryhmittymät saavat varoja sodankäyntiin esim. Kongo, Nigeria, pankit mm. Maailmanpankki hyötyy lainan annosta)

5 Kysymys: hyötyvätkö paikalliset ihmiset hankkeista? Millä tavoin? (lyhyellä tähtäimellä voi tuoda työpaikkoja, joka sekin voi olla ongelmallista; työolot, terveysongelmat jne) Pitkällä tähtäimellä tulos on yleensä globaalissa Etelässä paikalliselle väestölle epäedullinen. (mitä luonnosta jää jäljelle tuotannon jälkeen?) taustaa: Luonnonvarojen hyödyntäminen globaalissa Etelässä ei yleensä hyödytä muita kuin valtaapitävää elittiä. Tavallisille ihmisille seuraukset voivat olla todella haitallisia monin eri tavoin. -Ympäristön hyödyntäminen taloudellisen voiton tavoittelutarkoituksessa tuhoaa ympäristöjä. -Vaikka projektit työllistävätkin paikallista väestöä, työolot ovat usein todella huonot ja aiheuttavat erilaisia terveysongelmia. - Myös rahatalouden piiriin astuminen ei usein paranna ihmisten elämänlaatua, koska palkat ovat pieniä ja työsuhteet kausiluontoisia. -> sosiaaliset suhteet muuttuvat ja hajoavat palkkatyön vuoksi. Esim. kaukana kotoa kaivoksessa työskentelevä perheenisä ei välttämättä lähetä rahoja perheensä hyväksi vaan saattaa sortua alkoholiin tai muihin päihteisiin, jonka lopputuloksena hänen palkkatyönsä on vain kurjistanut perhettä. Dia 11. Kuvia vastarinnasta globaalissa Etelässä Globaalin etelän ihmiset eivät suinkaan alistu ympäristöjensä tuhoamiseen ilman vastarintaa, vaan vastustavat tuhoisia hankkeita ja ajavat oikeuksiaan monin eri tavoin. On tärkeää, että tuemme globaalin Etelän ihmisten omia pyrkimyksiä ja tavoitteita suhteessa heidän ympäristöihinsä. Myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääntä pitäisi kuunnella, sillä he eivät välttämättä jaksa taistella oikeuksistaan. Kysymys: mitä sinä tekisit, jos sinun asuma-alueellasi vesi pilaantuisi niin, ettei sitä enää voisi turvallisesti juoda? Kuvat: Friends of the Earth International: Vas. yläkuva: Penan blokkaus, sademetsät, Malesia, Oik. Yläkuva: Kaivostapaaminen, Guatemala, Vas. Alakuva: Aboriginalit vastustavat ydinjätesijoitusta, Australia., Oik. Alakuva: Vesivoimapadon vastustus, Brasilia

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Sisällysluettelo Yhteenveto 5 1: Vesitrendit 8 2: Vesijalanjälki 11 3: Suomen vesijalanjälki ulkomailla 15 4: Suomen vesijalanjäljen vaikutusten

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi

tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi 52 tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi Julkaisun on laatinut ranskaksi ja hollanniksi Belgian kuninkaallinen luonnontieteen tutkimuslaitos (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique). Teos

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko. Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa

Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko. Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa Kirjoituskilpailu 7.-10. -luokkalaisille Syksyllä 2011 Energiateollisuus ry ja Motiva käynnistivät

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ?

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ? Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja 14 Helsinki University of Technology Water Resources Publications 14 Espoo 2007 TKK-VTR-14 SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell 2 Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2 PL 160 00181 Helsinki www.sitra.fi Maisema on, työ puuttuu

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Kehittyvä ihmiskunta

Kehittyvä ihmiskunta Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Uuden teknologian uhkaavat mahdollisuudet Finn Lectura ISBN 978-951-792-434-4 Copyright Kaj Sotala Finn Lectura Ulkoasu

Lisätiedot

Lapsilla on omat oikeudet

Lapsilla on omat oikeudet Johdanto Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kansainvälisten adoptioiden määrä Suomessa on kymmenkertaistunut. Kaikkiaan maassamme on arviolta 3 000 ulkomailta adoptoitua lasta. Suurin osa heistä on

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Tuotepäällikkö Anne Quarshie Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Ympäristövaikutukset kahvinviljelyssä

Tuotepäällikkö Anne Quarshie Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Ympäristövaikutukset kahvinviljelyssä Tuotepäällikkö Anne Quarshie Reilun kaupan edistämisyhdistys ry Ympäristövaikutukset kahvinviljelyssä Esityksen sisältö Merkittävimmät ympäristövaikutukset kahvinviljelyssä Suosituksia vaikutusten vähentämiseksi

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille Oppaan on laatinut Suomen Uimaopetus-

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot