Lähde liikkeelle syksy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähde liikkeelle syksy 2013 1"

Transkriptio

1 Lähde liikkeelle syksy

2 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta lähtien yksi näyttötutkintojärjestelmän keskeisistä periaatteista. Yhteistyön haluttiin näkyvän myös viranomaisvaltaa käyttävässä elimessä. Näin syntyivät nykyisen kaltaiset tutkintotoimikunnat, joiden jäsenistä kaksi kolmasosaa tulee työelämästä. Haluttiin turvata, että uusi järjestelmä tuottaa työelämään sellaista osaamista ja tutkintoja, joita siellä tarvitaan. Koulutuksen edustajien tärkeä tehtävä on varmistaa, että tavoitteet ovat saavutettavia ja viesti menee ymmärrettävänä perille tutkintojen järjestäjille. Siten toimikunnat toimivat viranomaisroolin ohella myös tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöelimenä. Tutkintotoimikuntien edellytetään hoitavan viranomaistehtäviä ja tutkintojen laatuun ja työelämävastaavuuteen liittyviä tehtäviä. On ymmärrettävää, että kaikilla jäsenillä ei ole näistä aiempaa osaamista. Olisi tärkeää, että toimikunnilla ja yksittäisillä jäsenillä olisi vahva motivaatio perehtyä toimikunnan työhön. Opettajajäsenet tuntevat työnsä puolesta tutkintotoimintaa ja pystyvät ainakin kohtuullisesti paneutumaan uusiin asioihin. Millaiset mahdollisuudet työelämän edustajilla on oikeasti panostaa oman ammattialansa tutkintojen kehittämistyöhön, kun oma, yrityksen ja perheen leipä tulee toisaalta? Ei saisi mennä siihen, että oppilaitosten toimintamalleista ja tulonmuodostuksesta tulevat tekijät painottuvat kohtuuttomasti toimikunnan päätöksissä. Toinen näyttötutkintojen ydinperiaate on riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä toiminut, koska nykyisen rahoituslain mukaan rahoitus hoidetaan koulutuksen kautta, kuten todettiin jo Koulutuksen arviointineuvoston 2007 tekemässä tutkimuksessa. Olen todella iloinen, että uusi opetusministeri Krista Kiuru on todennut nykyisen lainsäädännön epäkohdat ja nimennyt työryhmän uudistamaan ammattillisen koulutuksen rahoituslainsäädäntöä. Toivottavasti siitä saadaan aikuiskoulutuksen osalta näyttötutkintojärjestelmän periaatteiden mukainen. Kaikkein keskeisimpänä kehitystavoitteena pidän sitä, että laki kannustaa oppilaitoksia järjestämään ohjausta ja tutkintotilaisuuksia myös suoraan työelämästä tuleville. Tutkintotoimikunnat kokevat keskeisimmiksi ongelmiksi oikeudenmukaisuuteen liittyvät haasteet ja omien resurssien puutteen. Hallitusohjelma ja ministeriön kehittämissuunnitelma lupaavatkin tutkintotoimikunnille riittävät resurssit, joissa huomioidaan viranomaistehtävät. Kaikkien tutkintojen suorittajien tasavertainen kohtelu on haasteellista. Se vaatii toimikuntien jäseniltä hyvää keskusteluyhteyttä ja aitoa kiinnostusta oman ammatin tai ammattialan edistämiseen, välillä omien sidosryhmiensä intressitkin unohtaen. Toivon, että elokuussa työnsä aloittaneet toimikunnat voivat toimia tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä siten, että kaikkia tutkinnon suorittajia on kohdeltu tasavertaisesti, ja jokainen näyttötutkintotodistus on kiistaton osoitus työelämässä tarvittavasta ammattitaidosta. Veikko Ollila päätoimittaja, johtaja, ALVAR 2 Lähde liikkeelle syksy 2013

3 Sisällysluettelo 4 Ammatillisella koulutuksella on tärkeä tehtävä kilpailukyvyn, yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin varmistajana 8 Tutkintotoimikunnat suorittajan oikeusturvan valvojina 10 Tutkintotoimikuntatyön haasteita 12 Liikunnan tutkintotoimikunta liikkeellä 14 Vaikutusmahdollisuus motivoi reissaajaa 15 Tutkintotoimikunta tarkkana 17 Digitaalista retoriikkaa 20 Osaamiskartoituksella lisää tuottavuutta 22 Monta toimintatapaa 24 Kuka pelkää arvioijaa? 27 Tutkinto työelämän käytännön opein 29 Oulussa koulutetaan mestareita Julkaisija Lähde liikkeelle -lehti tiedottaa näyttötutkintotoiminnasta ja ammatillisen aikuiskoulutukseen liittyvistä kokemuksista ja ajankohtaisista asioista. Päätoimittaja Veikko Ollila Toimitussihteerit Maiju Antikainen Satu Henttinen Toimitus Veijo Kykkänen Jouni Kyllönen Ulkoasu ja taitto Marko Kivistö Paino Scanweb Oy Painosmäärä kpl Ilmoitusmyynti Suoramarkkinointi Mega Oy Osoitteenmuutokset ja tilaukset Yhteystiedot ALVAR Jälsitie 3, Helsinki puh. (09) Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. ISSN X (painettu) ISSN (netti) 30 Neuvoa antavat Urabaarista 34 Koulutustakuuta toteuttamassa kokemuksia ja ajatuksia Kainuusta 37 Pallen vikinä 38 Suomalaiset aikuiset osaavat 39 Hyvä tietää Lähde liikkeelle syksy

4 Teksti: Veikko Ollila, ALVAR Kuva: Pentti Hokkanen Opetusministeri Krista Kiuru: Ammatillisella koulutuksella on tärkeä tehtävä kilpailukyvyn, yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin varmistajana Lähde liikkeelle lehti tutustuttaa lukijansa opetusministeri Krista Kiuruun ja hänen ajatuksiinsa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja näyttötutkintojen kehittämisestä. Nykyinen hallitusohjelma linjaa seuraavasti: Näyttötutkintojärjestelmää vahvistetaan työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen välineenä. Näyttötutkintokoulutuksen rahoitus järjestetään siten, että rahoitus ei kannusta tarpeettoman valmistavan opetuksen järjestämiseen. Tutkintotoimikuntien resurssit mitoitetaan huomioiden toimikuntien luonne viranomaistoimintana. Milllainen ohjelman toteutustilanne on tällä hetkellä? Näyttötutkinnot ovat kansainvälisestikin tunnustettu aikuisten osaamisen kehittämisen muoto ja voi sanoa, että niiden käynnistämisen aikaan vuonna 1994 olimme todella aikaamme edellä. Nyt esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen kehittämisen yhteydessä piirteitä näyttötutkintoajattelusta ollaan viemässä myös nuorten ammatilliseen koulutukseen, kun puhutaan osaamisperusteisuuden kasvattamisesta. Näyttötutkintojärjestelmän perusidea työelämän tutkintojärjestelmänä on, kuten hallitusohjelman kirjauksessa todetaan, edelleen hyvin relevantti. Voidaan sanoa, että perusidea kantaa. Sen sijaan jossain määrin puolitiehen on ehkä jäänyt valmistavan koulutuksen rahoituksen kehittäminen tukemaan osaamisen näyttämistä sen hankkimistavasta riippumatta. Nythän koulutuksen järjestäjiä tietyssä mielessä palkitaan valmistavasta koulutuksesta, eikä tutkinnon suorittamisesta. Tähän on etupäässä kaksi syytä. Ensiksikin ammatillisella lisäkoulutuksella ei ole omaa kustannuspohjaa, joka mahdollistaisi esimerkiksi koulutuksen henkilökohtaistamisesta aiheutuvien kustannusten vyöryttämistä valtionosuuteen oikeuttavaksi rahoitukseksi. Toiseksi esimeriksi tutkinnoista tai niiden osista ei järjestäjää osana valtionosuutta riittävästi palkita. Aikuiskoulutuksen rahoituksen kehittäminen on odottanut linjanvetoja valtionosuusjärjestelmän yleisestä kehittämisestä emmekä ole halunneet lähteä tässä eritahtisesti liikkeelle. Toisaalta olemme odottaneet, että ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisen perusperiaatteet ovat olemassa, kun aloitamme tämän työn. Tarkoitus on, että näyttötutkintojen ja niiden rahoituksen kokonaiskehittäminen aloitetaan lomien jälkeen alkusyksyllä. Suomen taloudessa ja kansainvälisessä kilpailukyvyssä on ongelmia. Taloustilanteeseen on varmasti myös kansainvälisiä syitä, mutta kilpailukykyyn voimme itse vaikuttaa. Mihin suuntaan ammatillista perusja aikuiskoulutusta pitäisi mielestänne suunnata, jotta osaisimme jatkossa tuottaa kansainvälisesti nykyistä houkuttelevampia tuotteita ja palveluja? Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta meillä ei ole syytä kyseenalaistaa osaamisen merkitystä kilpailukyvyn tärkeimpänä rakennusaineena. Tämä pätee erityisen hyvin ammatilliseen koulutukseen. Työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaaminen on ollut jo vuosia ammatillisen koulutuksen yksi kehittämisen painopiste. Mitä paremmin ammatillinen koulutus onnistuu antamaan sellaista ammattitaitoa, jota muuttuvassa työelämässä tarvitaan, sitä paremmin se kykenee myös vahvistamaan taloutemme kilpailukykyä. Tästä syystä on varmistettava edelleen ammatillisen koulutuksen riittävä työelämälähtöisyys, mutta myös joustavuus sekä elinikäiseen oppimiseen kannustavan kulttuurin luominen. Ammatillista tutkintojärjestelmää tulee kehittää muun muassa siten, että tutkinnot muodostuvat tulevaisuudessa entistäkin paremmin työelämän toimintakokonaisuuksista ja osaamisvaatimuksista. Toinen tärkeä kehittämisen painopiste on koulutuksen ja työelämän yhteistyön syventäminen. Tiivis ja syvä yhteistyö työelämän kanssa on ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kivijalka. Työelämäyhteistyö on oleellinen osa ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä. Koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämäyhteistyötä on viime vuosina lisätty monin eri toimin muun muassa kehittämällä työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, ammatillisia tutkintoja ja näyttötutkintojärjestelmää, tuloksellisuusrahoitusta sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. 4 Lähde liikkeelle syksy 2013

5 Lähde liikkeelle syksy Opetusministeri Krista Kiuru.

6 Työpaikalla tapahtuva opiskelu on tärkeä osa ammatillista koulutusta. Sen toteuttaminen hyvin edellyttää sitoutumista ja resursseja niin työnantajalta, koulutuksen järjestäjältä kuin opiskelijaltakin. Kun työpaikalla tapahtuva oppiminen on laadukasta, syntyy vahvaa osaamista ja kaikki voittavat. Mitä paremmin saamme työpaikalla tapahtuvan opiskelun onnistumaan, sitä paremmin koulutus vastaa työelämän osaamisvaatimuksiin. Lisäksi on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät toimivat aidosti asiakaslähtöisesti. Tämä tarkoittaa sekä työelämän että opiskelijoiden tarpeiden huomioon ottamista koulutuksessa. Kun koulutuksen resurssit tulevat tulevina vuosina olemaan niukemmat, on entistäkin tärkeämpää, että koulutuksen järjestäjät kehittävät ja uudistavat toimintaansa siten, että koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta voidaan parantaa. Siihen on olemassa kaikki edellytykset. Millainen asema ammatillisella koulutuksella ja aikuiskoulutuksella on mielestänne suomalaisessa yhteiskunnassa? Ammatillisella koulutuksella on tärkeä tehtävä työelämän kilpailukyvyn, yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin varmistajana. Tämä tehtävä tulee olemaan entistäkin tärkeämpi tulevina vuosina. Yhä useammalla työelämän alalla tarvitaan vahvaa ammattitaitoa. Ammatillinen peruskoulutus on näin ollen useimmiten vähimmäisedellytys työmarkkinoille pääsyn ja siellä menestymisen kannalta. Menestyäksemme tarvitsemme lisäksi huippuosaamista olipa tämä korkeakouluissa tuotettua tutkimukseen perustuvaa osaamista tai ammattiopistoissa tuotettua käytännön ammattiosaamista sekä näiden yhdistelmiä. Korkeatasoinen ja osuva osaaminen on kilpailukyvyn ja myös sivistyksen- kivijalka. Erityisen haasteen ammatilliselle koulutukselle ja aikuiskoulutukselle asettaa alati muuttuvan työelämän alakohtaisiin osaamistarpeisiin vastaaminen. Vahva ammattiosaaminen, taito, on peruslähtökohta, mutta sillä ei pelkästään pärjätä. Lisäksi tarvitaan elinikäisen oppimisen valmiuksia, kielitaitoa, sosiaalisia taitoja ja valmiuksia oman työn kehittämiseen. Kansainvälistymisen myötä näiden taitojen ja valmiuksien merkitys entisestään korostuu. Nämä valmiudet on saavutettava jo ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tämän ohella työelämässä jo olevien ammattiosaamista on voitava jatkuvasti ylläpitää, uudistaa ja syventää läpi työuran sekä myös mahdollistaa joustavat siirtymät alalta toiselle. Ammatillisen koulutuksen on siksi toimittava aidosti elinikäisen oppimisen periaatteella. Aikuiskoulutuksella on monessa suhteessa myös merkittävä asema. Sen huomaa ehkä paremmin ajatusleikin avulla. Mitä jos meillä ei olisi sellaista ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestelmää kuin nyt on? Väestöllä ei olisi tuettua mahdollisuutta kehittyä työssään, edetä urallaan, vaihtaa ammattia tai nostaa koulutustasoaan. Tämä kaikki on helpompaa, kun meillä on aikuiskoulutusta koskevaa rahoitusjärjestelmä ja lainsäädäntö. Ajatellaan, että ei olisi sellaista aikuispedagogista osaamista, jota nyt on tai aikuiskoulutusta tarjoavia organisaatioita, puhumattakaan näyttötutkintojärjestelmästä tai aikuisille suunnatusta tutkintorakenteesta. Entä, jos työttömien työmarkkinakelpoisuuden kasvattamiseen ei olisi olemassa koulutuksellisia keinoja? Erityishuomion kohteeksi tullaan nostamaan koulutuksessa aliedustetut ryhmät. Mitkä ovat tällä hetkellä keskeisimmät kehittämisasiat ammatillisen peruskoulutuksen alueella? Keskeisimmät kehittämisasiat ammatillisen peruskoulutuksen osalta liittyvät ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten uudistamiseen, ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan vahvistamiseen sekä joustavien koulutuspolkujen rakentamiseen ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun kehittämiseen. Näiden kaikkien uudistusten onnistuminen edellyttää lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä. Edellä mainitut kehittämisen kohteet kuvaavat hyvin sitä, että ammatillista koulutusta ollaan uudistamassa pitkäjänteisesti ja perinpohjaisesti, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin niin työelämän kuin yksilöiden muuttuviin tarpeisiin. Varmaan jo edellä todettu rahoituksen kehittäminen on keskeisin. Tärkeää on myös se, että meillä on uudistuville työmarkkinoille soveltuva aikuisten tutkintorakenne. Tätä työtähän ollaan ministeriössä parhaillaan tekemässä ja jätämme asiaa koskevan hallituksen esityksen Eduskunnalle syyskaudella. Lisäksi näyttötutkintojen järjestämisessä tarvittaneen pientä viilausta, joka liittyy juuri esimerkiksi tutkintotoimikuntien resursointiin ja koulutuksen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien yhteistyöhön ja pelisääntöihin. Millaisia odotuksia teillä on nuorten aikuisten osaamisohjelmalta? Osaamisohjelma käynnistettiin tilanteessa, jossa yli nuorta aikuista, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka ovat muutama vuosi sitten päättäneet perusopetuksen, olisivat jääneet nuorisotakuun ulkopuolelle. Se olisi tietysti ollut kestämätön tilanne, sillä kyseistä joukkoa uhkaa erittäin merkittävällä tavalla työmarkkinoilta syrjäytyminen. Hallitus päätti tarjota tälle joukolle uuden, tuetun mahdollisuuden tutkinnon suorittamiseen ja osoitti ohjelmakaudelle yhteensä 183 miljoonaa euroa. Tässä on siis erittäin merkittävä hanke. Sanomattakin on selvää, että odotukset ovat suuret, samalla kuitenkin ymmärtäen, että tehtävä ei ole helppo. Olen ymmärtänyt, että koulutuksen järjestäjät ovat laatineet osaamisohjelmarahoitusta koskeneet hakemuksensa erittäin huolellisesti ja se on luonut uskoa tavoitteidemme toteutumiseen. Lisäksi on hyvä asia, että ohjelman resurssit voitiin kohdentaa alueellisesti tasaisesti siten, että kaikissa maan osissa on rahoitusta suurin piirtein kohderyhmän kokoa vastaavasti. 6 Lähde liikkeelle syksy 2013

7 Vielä emme tarkalleen tiedä, miten koulutukset ovat käynnistyneet. Kentältä on kuitenkin kiirinyt innostuneita kommentteja, ja näyttää siltä, että ainakin alkuvaiheessa usko hankkeen hyvään toteutumiseen on korkealla. Haluan tässäkin korostaa, että ilman näitä sitoutuneita oppilaitoksia ja niissä toimivia ihmisiä, emme tätä kykenisi toteuttamaan. Suuri kiitos heille jo nyt. Jos sitten ajattelee pidemmällä aikavälillä, niin toivon ja uskonkin, että hankkeessa kehitettävät hakevan ja tukevan toiminnan muodot jäävät pysyväksi osaksi aikuiskoulutusjärjestelmää. Mitkä ovat ministerin terveiset omalle väellenne eli ammatillisen koulutuksen parissa käytännön työtä tekeville opettajille ja muulle henkilökunnalle ympäri Suomen? Lähivuosina ammatillisen koulutuksen osuvuuteen, vaikuttavuuteen ja laatuun kohdistuu yhä suurempia vaatimuksia ja odotuksia. Maamme tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että niihin kyetään vastaamaan. Ammatilliset opettajat ovat keskeisessä asemassa sen suhteen, kuinka hyvin tässä tehtävässä onnistutaan. Tästä syystä opettajien osaamista tulee kehittää jatkuvasti. Lähivuodet tulevat olemaan vaikeita ammatillisen koulutuksen kannalta, toisaalta siksi, että toimintaa joudutaan sopeuttamaan niukkeneviin voimavaroihin ja toisaalta siksi, että koulutukseen kohdistuvat vaatimukset kasvavat. Siksi on välttämätöntä, että ammatillisen koulutuksen kehittäminen ei pysähdy. Haluan kannustaa ja rohkaista opettajia jatkamaan työtään ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi entistäkin määrätietoisemmin. Mitä muita asioita koette tärkeiksi huomioida koulutusasioissa? Alkaneella opetusministerikaudellani haluan keskittyä erityisesti koulutuksen tasa-arvoon ja laatuun. Eriarvoisuuden vähentäminen tulee kulkemaan punaisena lankana läpi sen politiikan, jota tulevana kahtena vuotena tehdään. Toivon, että tämä linja näkyy myös kaikessa siinä kehittämisessä, jota tehdään etulinjassa, toisin sanoen nuorten ja aikuisten opiskelijoiden kanssa. Koulutuksen suhteen kunnianhimon tason on oltava korkealla. Suomi on menestynyt hyvin erilaisissa koulutusvertailuissa, mutta etumatka muuttuu nopeasti takamatkaksi, mikäli kehittäminen laiminlyödään. Erityisen suuri huoli minulla on aikaisin koulutuksesta ja sitä kautta myös työmarkkinoilta syrjäytyvistä nuorista sekä vailla tutkintoa olevista aikuisista, jotka ovat töissä rakennemuutoksen koettelemilla aloilla. Näiden ihmisten asemaan ja mahdollisuuksiin tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota. Lähde liikkeelle syksy

8 Teksti: Veikko Ollila, ALVAR Tutkintotoimikunnat suorittajan oikeusturvan valvojina Tutkintotoimikunnilta päättyi viime kesänä kuudes kolmivuotiskausi. Pyysimme toimikautta päättäviltä toimikunnilta yhteenvetoja kauden kokemuksista. Vastauksia tuli runsaasti. Tässä on epätieteellinen yhteenveto kaikista vastauksista. Yhteistyö tutkintojen järjestäjien kanssa Tutkintojen järjestäjiltä tulee runsaasti käytännön toimintaan liittyviä kysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Tutkintotoimikunnan ja tutkintojen järjestäjien tapaamisissa toimikunta voi antaa ohjeita sekä kertoa linjauksistaan samalla kertaa kaikille tutkintotyössä mukana oleville. Näissä tapaamisissa ja vierailukäynneillä toimikunta voi tuoda oman työnsä näkyväksi tutkintojen järjestäjille. Vastauksissa välittyi se kuva, että toimikunnat ainakin halusivat olla tutkintojen järjestäjien kanssa pöydän samalla puolella edistämässä tutkintojen laatua. Tutkintotoimikuntien jäsenet kokevat yhteistyön ja yhteisen kehittämisen antoisana ja tuloksia tuovana työn osana. Toimikunnille tuottavat ongelmia sellaiset tilanteet, joihin se ei löydä itse vastausta. Silloin käännytään Opetushallituksessa alan asiantuntijan puoleen. Joidenkin toimikuntien teksteistä tuli esille pyyntö nopeammista vastauksista. Toisaalta monista toimikunnista annettiin kiitosta Opetushallituksen henkilöstölle. Työn merkitys tiedostetaan Yleiskuva on se, että tutkintojen laadun, luotettavuuden ja tutkintojen suorittajien oikeusturvan takaaminen motivoivat jäseniä toimikuntatyöhön. Toimikunnissa koetaan tärkeäksi tutkintojen laatuun, työelämäuskottavuuteen ja keskinäiseen rinnastettavuuteen liittyvät asiat. Tässä yhteydessä tuodaan esille yhteistyö AL- VARin kanssa ja valtakunnalliset näyttötutkintoaineistot. Toimikunnat pyrkivät toimimaan luottamuksen periaatteella. Ohjeiden noudattaminen varmistetaan normaalin ohjauksen ohella vierailukäynneillä, käytännön tutkintotöiden hyväksynnällä, toteutusilmoituksilla ja mm. määrittämällä toimikuntiin tulevien asiakirjojen sisältöä. Eräät toimikunnat ovat hankkineet tai toteuttaneet myös oman alansa arvioijien koulutusta. Monet toimikunnat ovat valmistelleet tai olleet mukana valmistelemassa omalle alalleen uusia tutkintojen perusteita. Työ koetaan mielekkääksi ja toimikunnat ovat suorastaan ylpeitä omista tuloksistaan. Vastauksissa etsitään vielä keinoja uusimisprosessin nopeuttamiseksi. Pelätään jopa sitä, että perusteet ehtivät vanhentua viranomaiskierroksen aikana. Toiminnan edellytyksistä Useista vastauksista tulee esille, että työelämän edustajien toivottaisiin olevan nykyistä aktiivisempia toimikuntien työssä, onhan kyse työelämän tutkinnoista. Kokouksia on joskus vaikea saada päätösvaltaisiksi, ja käytännön toimintaan ei välttämättä löydy tekijöitä puheenjohtajasihteeri -akselin ulkopuolelta. Toisaalta vastauksista tulee esille, kuinka toimikunnissa työskentelevät ihmiset kokevat tekevänsä talkootyötä tai heidän työnantajansa sponsoroi toimintaa työajan muodossa, eikä sitä tuoda missään esille. Toimikuntien jäsenet kokevat, että työstä tulevat korvaukset pienenevät koko ajan. Lisäksi työelämän edustajia turhauttaa se, että itse tutkintojen ja yleensäkin kouluelämän terminologian oppimisen menee aikaa. Edellisten asioiden seurauksena oppilaitosten edustajilla on useissa toimikunnissa painava vastuu. Toimikuntien jäsenten sitouttamiskeinoiksi ehdotetaan koulutusta sekä tutkintojärjestelmän periaatteisiin perehdyttämistä. Tämä varmaan auttaisi myös sanaston oppimisessa. Vaikka epäkohtia tuodaankin esille, kinttaat tiskiin asennetta ei tule vastauksissa esille. Moodlea käyttäneet toimikunnat kertovat sen vähentävän matkustusaikoja. Samalla kuitenkin muistutetaan, että kokoukset vaativat silloinkin valmisteluaikaa. Kun kaikki ei mene hyvin Toimikuntien ohjaustyössä haasteelliseksi mainitaan moniakin asioita. Toimikunnat tarttuvat suitsiin silloin, kun tutkintojen järjestäjä ei noudata allekirjoittamaansa järjestämissopimusta. Tällöin menevät helposti napit vastakkain oppilaitoksen 8 Lähde liikkeelle syksy 2013

9 kanssa ja siitä toimikunnan aktiivijäsenet eivät saa mistään kiitosta, kuten eräs puheenjohtaja ilmaisi asian kiertäen. Suorittajien oikeusturva ja tasavertaisuus ovat toiminnan keskeisiä ohjenuoria. Käytännön ongelmakohtia voivat olla valmistavan koulutuksen ja tutkintojen sekoittaminen, tutkintopaikkojen valinta, kolmikantainen arviointi sekä arvioijien pätevyydet, uusien perusteiden käyttöönotto sekä moninaiset toimikunnan ohjeiden vastaiset toimet. Näistä seuraa pöydälle jättämisiä, huomautuksia ja ohjauskeskusteluja. Yleisesti tuodaan esille, että osalla järjestäjistä on tutkintojen tarkoitus hukassa, tai järjestäjä ei ole tiedostanut toimikunnan roolia tutkintojen laadun valvojana. Toivottaisiin, että tutkintojenjärjestäjät kunnioittaisivat OPH:lta tai toimikunnilta saatuja ohjeita. Ongelmatilanteiden ratkaisuehdotuksissa tuodaan esille mm. ohjauksen siirtäminen yhä enemmän prosessien alkupäähän esim. ohjeita sisältävien aineistojen muodossa. Jokaisella tutkinnon järjestäjällä tulisi olla riittävät edellytykset työhön sekä moitteettomaan tutkintotoimintaan vaadittava tietopohja sekä ammattiylpeys. Työ painottuu laadun valvontaan Ohessa on Opetushallituksen sivuilta lyhennetty kuvaus tutkintotoimikuntien tehtävistä. Tämä kysely antaa sen vaikutelman, että ainakin mieleen jääneet toimet painottuvat kohtaan 1, eli käytännön tutkintotoiminnan valvomiseen ja ohjaamiseen. Näistä on myös saatu positiivisia kokemuksia. Koulutuksen arviointineuvosto teki näyttötutkintojärjestelmän toimivuudesta 2007 julkistetun tutkimuksen. Siinä esitettiin useissa yhteyksissä kuvauksia tutkintotoimikuntien työstä ja kokemuksista. Tieteellinen julkaisu antaa viitteitä, että tässä yhteydessä tehty kysely antaa ainakin osin yleistettäviä tuloksia. Toisaalla tässä lehdessä on tutkintotoimikuntien puheenjohtajien kirjoittamia artikkeleita toimikuntatyön osa-alueista ja kokemuksista useammastakin näkökulmasta. Toivottavasti niistä on apua nykyisille tutkintotoimikunnille sekä tutkintojen parissa muutoin toimiville. Jokainen artikkeli on osaltaan todiste siitä, että tutkintojen hyväksi ollaan edelleenkin valmiita tekemään töitä. Lehden puolesta suuri kiitos jokaiselle artikkelin tekijälle. Tutkintotoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan hoitamaan näyttötutkintoja koskevaa julkista tehtävää. Toimikuntien viranomaistehtävää, toimivaltaa ja vastuuta määrittelevät aikuiskoulutusta koskeva laki, hallintolaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: 1. vastata näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä tutkintotoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta 2. sopia näyttötutkintojen järjestämisestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen koulutuksen järjestäjien ja riittävän asiantuntemuksen omaavien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa 3. vahvistaa tutkintosuoritusten arvioinnit ja antaa tutkintotodistukset 4. päättää tutkintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta 5. toimia aloitteellisesti näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi. Toimikuntiin nimetään kyseessä olevan alan edustavimpien järjestöjen ja muiden yhteisöjen esityksestä enintään yhdeksän jäsentä. Jäsenten tulee edustaa työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Enemmistön tulee olla työelämän edustajia, ja työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lähteet: Reijo Raivola ym: Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 26. Jyväskylä Opetushallituksen internet-sivut Toimikunnille tehty kysely kesäkuussa Lähde liikkeelle syksy

10 Teksti ja kuva: Metsien monikäytön tutkintotoimikunnan puheenjohtaja , Tuovi Aalto, Uudenmaan maaseutuopisto / Hyria koulutus, luonnonvara- ja ympäristöala Tutkintotoimikuntatyön haasteita Metsien monikäytön tutkintotoimikunta pohti ja listasi heinäkuussa 2013 päättyneen toimikauden lopuksi haasteelliseksi kokemiaan asioita. Työ vai harrastus? Toimikuntatyön sovittaminen oman päivätyön oheen ei ole kovin yksinkertaista ja helppoa. Ansiotyöhön liittyvät asiat on hoidettava ensin. Erityisesti uusiin järjestämissopimuksiin kuuluva opastaminen, ohjeistaminen ja päätöksenteko edellyttävät huolellista tapauskohtaista paneutumista, minkä toimikunnan jäsenet tekevät monesti kokonaan omalla ajallaan. Luottamustehtävistä pitää olla aidosti innostunut ja valmis myös ottamaan näyttötutkintotoiminnan yhtenä harrastuksena, jotta malttaa paneutua asioihin tarvittaessa vaikka vapaa-ajallaan. Laajemman ja syvällisemmän näyttötutkintotoiminnan kehittämisen avaimet ovat ensisijaisesti Opetushallituksen käsissä. Seuranta ja kehitystyö Sopimusoppilaitosvierailujen sijoittaminen kalenteriin tutkintotoiminnan laadun seuraamiseksi ja kehittämiseksi on osoittautunut niin toimikunnan edustajien kuin järjestävän oppilaitoksen kannalta jossakin määrin ongelmalliseksi. Pitkistä välimatkoista johtuen yhden päivän aikana ei vierailua useinkaan pysty mielekkäästi toteuttamaan, ja toisaalta yli päivän kestävään vierailuun löytyy harvoin aikaa. Niinpä toimikunnan seuranta ja kehittäminen on ensisijaisesti toteutettu järjestämissuunnitelmien ja sopimustahoille suunnattujen toimintaohjeiden sekä alan toimikuntien yhteisinfotilaisuuksien avulla. Laajemman ja syvällisemmän näyttötutkintotoiminnan kehittämisen avaimet ovat ensisijaisesti Opetushallituksen käsissä. Lisäkoulutustarpeita myös toimikunnissa Tutkintotoimikunnassa työelämän edustajat hallitsevat ammattitaitoon liittyvät näkökohdat ja vaatimukset erinomaisesti. Päivittäisistä työtehtävistä johtuen näyttötutkintojärjestelmän ohjeet, määräykset sekä vastuututkintojen rakenteet ja sisällöt ovat vastaavasti tutumpia oppilaitosten edustajille. Niinpä oppilaitosten edustajien vastuu tutkintojärjestelmään, tutkinnon perusteisiin ja tutkintotilaisuuksiin liittyvien asioiden toteutumisen havainnoinnista on painava. Erityisesti uuden toimikauden alkaessa, mutta myös kolmivuotiskauden aikana, työelämän edustajien systemaattiseen perehdyttämiseen tulisi käyttää riittävästi aikaa. Ehkä näyttötutkintomestarin koulutuksesta olisi työelämälähtöisesti laadittavissa hieman kevyempi toteutusmalli ja kannustaa työelämän edustajat suorittamaan sen ensimmäisen toimikautensa alkuvaiheessa? Työelämän edustajien systemaattiseen perehdyttämiseen tulisi käyttää riittävästi aikaa. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tutkintotoimikuntatyön merkityksellisyys tunnustetaan. Sen tulisi heijastua myös täysimääräisenä resursointina. Ajankäyttöön liittyviä haasteita olisi mahdollista ratkaista varaamalla työaikaa vuosityösuunnitelmaan ja korvaamalla käytetty työaika kaikille toimikunnan jäsenille. Työskentelyyn liittyy myös osin rutiiniluontoisia tehtäviä, joten ulkopuolisen sihteerin nimeäminen automaattisesti kaikkiin tutkintotoimikuntiin olisi viisasta. Verkostoitumisen haasteita ja mahdollisuuksia Toimikunnan kokoontumiseen liittyviä haasteita voitaisiin keventää hyödyntämällä etäisyyksistä riippumattomia kokousjärjestelyjä. Opetushallituksen tarjoaman Optima-kokousalustan rinnalla fyysisen kokouksen vaihtoehtona on kustannustehokas etäkokous, jossa hyödynnetään moderneja tieto- ja viestintätekniikan välineitä. Ehkä Opetushallituksessa voitaisiin pohtia mahdollisuutta edistää näiden tietoteknisten ratkaisujen käyttöönottoa näyttötutkintorintamalla vastaamalla toimikuntien välineresursoinnista sekä toimikuntatyöhön osallistuvien perehdyttämisestä? Modernin tekniikan ohella toimikuntatyöhön osallistuville suunnatut yhteiset seminaarit ja neuvottelupäivät ovat tarpeellisia. Tekniikka ei pysty korvaamaan verkostoitumisesta ja kokemusten vaihdosta saatavaa hyötyä ja lisäarvoa. Tapaamisten myötä myös eri tutkintotoimikuntien toimintatavat sekä Opetushallituksen ohjeiden ja määräysten tulkinta saataisiin aiempaa yhteneväisemmäksi. Lisää yhteneväisyyttä Näyttötutkintojärjestelmällä on jo lähes 20-vuotinen historia. Karttuneista kokemusvuosista huolimatta eri tutkintotoimikuntien toimintatavat ja vaatimukset ovat asiakaskommenttien perusteella edelleen hämmästyttävän erilaisia toimijoiden näkemysten ja kokemustaustan vaikuttaessa tulkintoihin. Toimikunnan toimintaohjeet tutkinnon järjestäjille eivät aina perustu suoraan Opetushallituksen määräyksiin tai ohjeisiin näyttötutkinto- 10 Lähde liikkeelle syksy 2013

11 Luontoalan tutkintotoimikunta syyskuisessa kokouksessa. Dokumentoinnin tulisi olla teknisesti mahdollisimman vaivatonta niin tutkinnon suorittajalle kuin tutkinnon järjestäjälle. toiminnasta, vaan voivat ovat toimikunnan laatimia lisäohjeita. Opetushallituksen ohjeistuksen tulisi mielellään olla niin yksiselitteinen, ettei toimikunnille jää tarvetta tulkita ja asettaa lisävaatimuksia. Mikäli koulutusala- tai tutkintokohtaisia eroja on välttämätöntä olla, erojen tulisi nojautua Opetushallituksen linjauksiin. Toimikuntien lisätoimintaohjeiden laatu olisi hyvä varmistaa vastaavalta ylitarkastajalla, jotta ei aiheuteta hämmennystä tutkinnon järjestäjille. Dokumentoinnin toimivuus Näyttötutkintoprosessiin liittyy runsaasti dokumentointia henkilökohtaistamisesta tutkinnon suorittamiseen. Dokumentoinnin tulisi olla teknisesti mahdollisimman vaivatonta niin tutkinnon suorittajalle kuin tutkinnon järjestäjälle. Tarvittavien tietojen kirjaaminen yhteen paikkaan tulisi olla mahdollista siten, että tutkinnon järjestäjän ohella myös tutkinnon suorittaja pääsee päivittämään henkilökohtaista tilannettaan. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun voidaan keskittyä ydinasiaan eli tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Tutkintotilaisuuksien arviointien sekä muiden dokumenttien koostamiseen ja kirjaamiseen tulisi saada helposti saavutettavat sähköiset työkalut käyttöön. Rohkeutta siirtyä paperilomakkeille laadittavista suunnitelmista ja arvioinneista voisi kerätä esimerkiksi kokemuksista jättää henkilökohtainen veroilmoitus internetin kautta tai hoitaa omia raha-asioita verkossa. Paperisten lomakkeiden täyttäminen on hidasta ja kerryttää runsaasti mappeihin materiaaleja arkistoitavaksi. Niinpä toivoisi myös näyttötutkintotoiminnassa siirryttävän hyödyntämään moderneja ja joustavia ratkaisuja. Lähde liikkeelle syksy

12 Teksti: Liikunnan tutkintotoimikunnan puheenjohtaja / , Sarianna Manselius Kuva: Vierumäki - Suomen Urheiluopisto, kuvapankki Liikunnan tutkintotoimikunta liikkeellä Liikunnan tutkintotoimikunta on toteuttanut Opetushallituksen myöntämän suunnitelman mukaisesti kaksi vierailukäyntiä vuodessa. Edellisen toimintakauden aikana ennätimme vierailla viidessä eri kohteessa. OPH myöntää rahoitusta käyntien toteuttamiseen ja on myös ohjeistanut, miten niitä tulisi toteuttaa niin ennakkovalmisteluiden, kysymyspatteriston kuin dokumentoinninkin osalta. Olemme käyttäneet ohjeistuksen mukaista pohjaa kysymyspatteriston toteutuksessa näyttötutkintojen järjestäjän edustajille, tutkinnon suorittajille sekä arvioijille/työelämän edustajille. Vierailukäynneistä kannustusta ja motivaatiota Vierailukäynnit ovat auttaneet oppilaitoksia selkiyttämään omia prosessejaan näyttötutkinnoissa ja motivoineet kehittämään toimintaansa osoitetuissa kehittämiskohteissa. Toisaalta ne ovat myös pakottaneet pohtimaan asioita ja tekemään mahdollisia korjausliikkeitä. Ulkopuolinen arviointi tuo esille asioita, joita ei aina itse tule pohdittua. Ulkopuolisen arvioinnin tuloksena näyttötutkinnon järjestäjät saivat uuden näkökulman omasta toiminnastaan ja tämä kannusti heitä kehittämistoimenpiteisiin, jotka ovat vaikuttaneet näyttötutkinnon järjestämisen laatuun. Vierailukäynnit tekevät näkyväksi työtä, jota tehdään näyttötutkintojen järjestämisessä ja samalla ne luovat keskustelua kehittämisideoista. Vierailukäynnit laadunvarmistajina Tutkintotoimikunnalle vierailukäynnit ovat mahdollisuus varmistaa näyttötutkintojen järjestämissopimuksiin liittyviin järjestämissuunnitelmiin kirjattua laatua ja nähdä miten tutkintotilaisuuksia ja tutkintoja käytännössä järjestetään. Vierailukäynnit tekevät näkyväksi työtä, jota tehdään näyttötutkintojen järjestämisessä ja samalla ne luovat keskustelua kehittämisideoista. Parhaat tulokset saatiin vuorovaikutteisissa keskustelutilaisuuksissa, joissa kaikilla osapuolilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun, ensin omissa ryhmissään ja lopuksi yhdessä. Vierailukäynnit ovat siis erittäin konkreettinen ja helppo tapa vaikuttaa laatuun. Lisänäkyvyyttä näyttötutkinnoille Yhtenä tärkeänä tavoitteena vierailukäynneissä on myös tuoda tutkintotoimikuntatyötä näkyväksi oppilaitoksille. Tätä kautta lähennytään ja helpotetaan yhteistyötä jo pelkästään siksi, että tutkintotoimikunnan jäsenet tulevat tutuiksi ja paikalliset olosuhteet konkretisoituvat vierailukäynnin yhteydessä. Tutkintoja järjestävillä tahoilla on ollut kenties pientä pelkoa tutkintotoimikunnasta, mutta yhteistyö, tietoisuus ja vierailut ovat lähentäneet molempia osapuolia ja siten on avautunut varsin hedelmällisiä keskusteluja käytännön toimintojen järjestämisestä. Tulevan toimikauden ( ) aikana saamme näillä näkymin koko kierroksen kertaalleen loppuun kaikkien sopimuksen omaavien tahojen kanssa ja voimme aloittaa uuden kierroksen. 12 Lähde liikkeelle syksy 2013

13 Lähde liikkeelle syksy

14 Teksti ja kuva: Opettaja Meeri Puhakka, Lapin ammattiopisto Vaikutusmahdollisuus motivoi reissaajaa Toimin hoitotyön opettajana Lapin ammattiopistossa Rovaniemellä. Tehtäviini kuuluu opettaa ammatillisia aineita lähihoitajiksi opiskeleville. Tämän lisäksi olen vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintovastaava oppilaitoksessamme. Mikä tässä tutkintotoimikuntatyössä on niin mielenkiintoista? Mikä saa minut vuodesta toiseen kuukausittain matkustamaan Helsingissä pidettäviin kokouksiin? Miksi vaivaan päätäni vapaa-ajallani, useimmiten iltaisin ja viikonloppuisin seuraavaan kokoukseen valmisteltavilla asioilla, joita meidän toimikunnassamme on paljon? On mielestäni kummallista, että näin vastuullinen ja tärkeä työ, siis tutkintojen järjestämisen valvonta ja laadun kehittäminen perustuvat omalla ajalla tehtävään vapaaehtoistyöhön. Miksi kannan vastuuta yhteistyökumppaneiltamme eli tutkintoja järjestäviltä oppilaitoksilta tulevasta palautteesta, joka ei aina ole positiivista? Eikö opettajalla ole kädet täynnä työtä muutenkin? Vanhustyön erikoisammattitutkinnon kehittäminen työelämän tarpeita vastaavana ammatillisena lisäkoulutuksena on Opettaja Meeri Puhakka. lähellä sydäntäni, ja tästä kiinnostuksesta johtuen olen aikoinaan ilmoittautunut halukkaaksi toimimaan OAJ:n edustana vanhustyön tutkintotoimikunnassa. Minut valittiin siihen ensimmäisen kerran vuonna Tämä elokuussa 2013 alkanut kausi on minulle jo kolmas tutkintotoimikuntakausi. Toisesta kaudesta lähtien olen toiminut tutkintotoimikuntani puheenjohtajana. Opettajilla on todella paljon työtä ja tähän tutkintotoimikuntatyöhön työnantaja antaa lukukaudessa sen verran tunteja, että niiden puitteissa kokouksiin osallistuminen juuri ja juuri onnistuu. Ymmärrän työnantajaani, eihän sen tarvitse antaa minulle tunteja työhön, jota tehdään OPH:lle. Matkat toimikunnan kokouksiin, kokouspalkkiot ja päivärahat tietenkin tulevat tutkintotoimikunnan määrärahoista, mutta työajan saan omalta työnantajaltani. Matka Rovaniemeltä Helsinkiin kokoukseen kestää päivän. Meillä on toki kokouksia verkkopohjaisella Optimaalustallakin, mutta asioiden määrän ja monimutkaisuuden takia fyysiset kokoukset ovat välttämättömiä. Esimerkiksi tutkintojen järjestämissopimushakemuksia järjestämissuunnitelmineen on vaikeaa käsitellä verkossa. Vanhustyön erikoisammattitutkintoa järjestää maassamme noin neljäkymmentä oppilaitosta. Tutkinnon perusteet on uusittu tämän vuoden kesäkuussa, ja kun näin tehdään, oppilaitokset tarvitsevat uuden järjestämissopimuksen. Alkavalla toimikuntakaudella on siis runsaasti työtä tiedossa. Koska tutkinnonjärjestäjiä on näin paljon, olemme suhteellisen suuri toimikunta. Toimikunnassa on yhdeksän jäsentä eri ammattiliitoista ja asiantuntijajäsen kirkkohallituksesta. On suuri onni, että meillä on pätevä ja osaava ulkopuolinen sihteeri, joka pitää paperihommat reilassa ja hoitaa myös suurimman osan tiedotusasioista tutkinnon järjestäjiin päin. Muuten toimikuntatyö ei onnistuisi. Tutkintoimikuntatyö on hyvin vaativaa ja joskus raskastakin, koska se edellyttää työskentelyä omalla vapaa-ajalla. Vapaaajalla tehtävästä toimikuntatyöstä kukaan ei maksa palkkaa, kokouspalkkiot siihen nähden ovat minimaalisia. On mielestäni kummallista, että näin vastuullinen ja tärkeä työ, siis tutkintojen järjestämisen valvonta ja laadun kehittäminen perustuvat omalla ajalla tehtävään vapaaehtoistyöhön. Eihän tämä todellakaan ole mitään järjestöpuuhastelua, vaikka siellä ollaankin oman taustajärjestön edustajana. Kyllä tutkintoimikunnat kehittävat valtakunnallisella tasolla eri perus-, ammattija erikoisammattitutkintoja. Toimikunnat antavat lausuntoja lakiesityksiin (esim. Sora-laki) ja kehitteillä oleviin tutkinnon perusteisiin, hankkeisiin ym. Opetushallituksen vuosittaisiin koulutuksiin ja perehdytyksiin on välttämätöntä osallistua voidakseen pysyä ajan tasalla tutkintojen järjestämisessä ja kehittämisessä. Toimikuntatyö on myös aktivoivaa ja motivoivaa, on mahdollisuus verkostoitua ja tutustua muualla maassa näyttötutkintojen parissa puurtaviin kanssaihmisiin. Työskentely tutkintotoimikunnassa on edellisestä päätellen siis myös näköalapaikka. Missäpä muualla voi seurata näin läheltä ammatillisen näyttötutkintoperusteisen koulutuksen kehitystä? Toimikuntatyö on myös aktivoivaa ja motivoivaa, 14 Lähde liikkeelle syksy 2013

15 on mahdollisuus verkostoitua ja tutustua muualla maassa näyttötutkintojen parissa puurtaviin kanssaihmisiin. Siihen, että toimikuntatyö vie ison palan vapaa-ajasta (ja työ ei ole rahallisesti palkitsevaa pieniä kokouspalkkioita lukuun ottamatta), en keksi mitään parannusehdotusta. Toivon, että Opetushallituksessa mietitään siihen ratkaisua. Palaan kysymykseen: Mikä tutkintotoimikuntatyössä kiinnostaa? Palkitsevinta on se, että siinä on mahdollisuus tavata muita samanhenkisiä ihmisiä ja keskustella tärkeistä asioista. Niistä ei liene vähäarvoisin se, miten me tutkintojen laatua kehittämällä saamme työelämään osaavia ammattihenkilöitä. Minulle vanhustyön kehittäminen on tärkeää, ja tämä on yksi väylä kehittää sitä valtakunnallisella tasolla. Teksti: Tekstiili- ja vaatetusalan tutkintotoimikunta, puheenjohtaja Ulla Tanttu Tutkintotoimikunta tarkkana Eräässä sopimusoppilaitoksessa alkoi ilmetä ongelmia. Kirjoittaja ei ollut kuvioissa mukana vielä 2000-luvun alkupuolella. Hän astui tutkintotoimikunnan remmiin vuonna Sopimusoppilaitoksen edustajana hän on ollut mukana vuodesta 2004 lähtien. Ihmettelyä tutkintotoimikunnassa aiheutti osatutkintotodistusten suuri määrä monessa kokouksessa. Samat nimet esiintyivät koko ajan. Suoritettiin siis tutkinnon osa kerrallaan. Näinkin voi tietysti toimia, mutta lisäksi oppilaitos haki järjestämissopimusta erikoisammattitutkintoon. Tekstin sisältö aiheutti kummastusta. Puhuttiin suurista volyymeista. Mieleen nousi väkisin rahastus laadusta viis! Kiinnostus herää Tutkintotoimikunnat kävivät erilaisissa kokoonpanoissa oppilaitoksessa ja keskustelivat asiasta. Lisäksi mukana olivat OPH:n edustajat. Vähäksi aikaa tilanne rauhoittui, kunnes todistuksia alkoi taas tulla. Tutkintotoimikunnassa puhuttiin kokouksissa tutkintotilaisuuksien laadusta ja työkokonaisuudesta: tehdäänkö tilaisuudessa asukokonaisuus vai yksittäinen, helppo vaate? Pyysimme saada kokoukseen muutaman tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamisasiakirjat, henkilökohtaisen näyttösuunnitelman ja kuvia töistä. Posti kantoi sitten paperia. Tutkimme niitä ja totesimme, että mennäänpä taas käymään. OPH:n edustajat ja kolme tutkintotoimikunnan jäsentä olivat mukana. Keskustelimme ja kyselimme. Viimein OPH:n edustaja sanoi, että toiminta on ammattimaista ja ihan oikeaa. Poistuimme. Minulle jäi jo silloin mieleen, että ei se niin ammattimaista kuitenkaan taida olla. Ajattelin pitää asian korvan takana. Homma jatkui edelleen runsaina todistuksina ym. Pyysimme taas jälleen kerran Lähde liikkeelle syksy

16 Ei ole kenenkään etu laskea tutkinnon suorittajaa tutkintotilaisuuteen puutteellisilla taidoilla. päästä käymään. Tällä kertaa pyysimme päästä arviointitilaisuuteen. Mentyämme luokkaan järkytyin. Satuin katsomaan ensin ne huonolaatuiset työt, ja päästyäni kierroksen loppuun, näin myös hyvälaatuisia vaatteita. Pää punaisena ajattelin koko ajan, että miten tämä otetaan esille hellästi ja tyylikkäästi. Itsekin opettajana toimivana huomasin, mistä kenkä puristi. Seurasimme arvioijien työskentelyä. Se oli asiallista, tehokasta ja keskustelevaa. Työskentely vakuutti meidät ja viimein pääsimme keskustelutilanteeseen. Sovimme muiden jäsenten kanssa pikaisesti miten asiat otetaan esille ja puheenjohtaja puhuu ensin. Olimme siis kaikki samaa mieltä, että syy huonoon laatuun löytyy ikävä kyllä opetuksesta. Tutkintotoimikunnan rooli Keskustelun alkaessa sanoin heti, että valmistava koulutus ei kuulu tutkintotoimikunnalle lainkaan. Sanoin, että itsekin opettajana näen työn tulokset. Kerroin myös oman kantani laadukkaaseen työhön. Mielestäni ei ole kenenkään etu laskea tutkinnon suorittajaa tutkintotilaisuuteen puutteellisilla taidoilla. Tästä viisastuneena kehitin ns. saatekirjeen. Siinä olivat tutkintotoimikunnan jäsenten yhteystietojen lisäksi listat meille kuuluvista tutkinnoista. Lisäksi siinä oli tarkat ohjeet: 1. mitä laitetaan maapostissa sihteerille 2. mitä laitetaan maapostissa puheenjohtajalle 3. mitä laitetaan kaikille sähköisenä 4. milloin laitetaan 5. järjestämissopimuksien päivittämisestä. Tutkintotoimikuntatyöskentely on raakaa työtä, ei vallan huipulla olemista. Tämä saatekirje on saanut kehuja selkeydestään. Annoimme luvan käyttää sitä muidenkin tutkintotoimikuntien sivuilla, kunhan siihen laitetaan ko. toimikunnan tiedot. Olipa se puoli vuotta erään toimikunnan sivuilla ja meidän tiedoillamme. Pyynnöstäni se poistettiin, koska sitä ei korjattu. Tutkintotoimikuntatyöskentely on raakaa työtä, ei vallan huipulla olemista. Olemme kaikki ihmisiä, ja jokainen erehtyy joskus. Haukkumalla ja huutamalla ei saa kuin pahaa mieltä itselle ja muille. Tehdään työtä iloisella ja kannustavalla mielellä! Kävimme hienon keskustelun laadusta ja siitä, että opettajan on jaksettava vaatia kunnollisia tuloksia. Työnantajan asia on puuttua siihen, jos esiintyy työuupumista. Ymmärrän myös rahoittajan puolelta tulevat vaatimukset. Oppilaitokset ovat monesti kahden tulen välissä. Siitä huolimatta olen tutkinnon suorittajan edun puolella. Keskustelun tuoksinassa opettaja suuttui ja häipyi ovet paukkuen. Jäljelle jäävät jatkoivat keskustelua. Meidän käyntimme, asioiden pöydälle nostaminen ja avoin keskustelu ovat vaikuttaneet siihen, että tällä hetkellä yhteistyö toimii oppilaitoksen kanssa hyvässä hengessä. Jälkeenpäin olen saanut kiitosta siitä oppilaitoksesta, jossa uskalsimme ottaa asiat esille. Ulla Tanttu. 16 Lähde liikkeelle syksy 2013

17 Teksti: Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan puheenjohtaja, lehtori, aeo, VTM verkkoviestintä Pekka Mölsä, Keskuspuiston ammattiopisto Digitaalista retoriikkaa Kivikauden piirrokset ja luolamaalaukset viestivät edelleenkin oman aikansa ajatuksia ja tunnelmia. Antiikin retoriikka perustui puhetaitoon, jonka väline on ääni. Kun ääni haluttiin tallentaa, siitä tehtiin kuva. Näin syntyi äännekirjoitus. Kirjapaino ja lukutaito tekivät siitä joukkoviestintää. Vaikka koulutusalana audiovisuaalinen viestintä on uusi, muinaiskreikkalainen retoriikka on muuttunut sosiaalisen median myötä tämän päivän digitaaliseksi retoriikaksi. Viestintä on myös opetuksen väline. Taitavalla viestinnällä ratkaistaan nykyään monenlaiset vuorovaikutuskysymykset. Ammatillisista tutkinnoista onkin tullut vientitavaraa, jota ostetaan sinne, missä halutaan kehittää maailmaa. Viestintä kulkee kehityksen aallonharjalla. Suomalaisen osaamisen huipputuote Nokian ihme oli kumisaapas, joka muuttui kenkäpuhelimeksi. Kulkuvälineestä tuli viestintäväline pienentäen planeettaa. Ilman ammattitaitoa ei olisi syntynyt huipputuotetta. Suomalainen ammattitaito on koulutuksen ansiota. Kansainvälistyvässä maailmassa ammattitaidon siirtoon tarvitaan tutkintoja. Muutos on luonnonlaki eikä mikään ole täydellistä. Myös ammattitutkintojärjestelmä on jatkuvassa muutoksessa. Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä oman alansa tutkintoja. Koulutuksesta uusi menestystuote Av-alan tutkinnot ovat kehittyneet median muutoksen myötä. Suomesta on tullut peli- ja tallennealan huippuosaaja. Tämä näkyy uudessa peligrafiikan ammattitutkinnossa ja tallennetuotannon osatutkinnossa. Suomi onkin nyt tiennäyttäjänä ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Hyvä esimerkki on ALVAR, joka on kehittänyt monipuolisia ammatillisten tutkintojen arvioinnin työkaluja. Ammatillisista tutkinnoista onkin tullut vientitavaraa, jota ostetaan sinne, missä halutaan kehittää maailmaa. Uudet tutkintotoimikunnat nimitettiin kaudelle Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta järjestäytyi OPH:n koulutustilaisuudessa Paasitornissa Paasitorni paikkana liittyy ammatillisen koulutuksen historiaan, sillä työväenliike yhdessä yrittäjien kanssa on ollut käynnistämässä oppisopimuskoulutusta jo 1800-luvulla. Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta on huippuyksikkö, jonka tehtävä on varmistaa alan ammatillisten tutkintojen ajantasaisuus, saatavuus ja laatu yhteistyössä tutkintotilaisuuksien järjestäjien kanssa. Tutkintotoimikunta on panostanut alan tutkintojen kehittämiseen. Se on ilmeisesti ainoa toimikunta, jolla on oma verkkoportaali tutkinnon suorittajien, tutkintotoimikunnan jäsenten ja yhteistyöoppilaitosten tiedottamista, yhteydenpitoa ja koulutusta varten. Av-viestinnän tutkinnon haasteita Tutkintotoimikunnat ovat luottamusmieselimiä, jotka toimivat virkavastuulla. Ne edustavat uuden tyyppistä virkakoneistoa, jossa vapaaehtoiset hoitavat yhteiskunnan avaintehtäviä, tässä tapauksessa ammatillisten tutkintojen järjestämistä, hyväksymistä ja laadunvalvontaa. Hyvänä puolena järjestelmässä on työelämälähtöisyys. Tutkintotoimikunnan jäsenet edustavat työelämän eri osapuolia, työntekijöitä, työnantajia ja oppilaitoksia. Tutkinnot suoritetaan työpaikoilla ja tutkinnossa osoitetaan työelämän vaatima ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Audiovisuaalisen viestinnän tutkintoja järjestetään eri puolilla maatamme ja tutkintotoimikunnan kokouksia on pyritty pitämään eri oppilaitoksissa, jotta samalla voi tutustua yhteistyökumppaneihin ja antaa tarvittaessa neuvoja ja koulutusta. Tutkintotilaisuuksia pitää järjestää siellä, missä on työpaikkoja. Joskus ongelmana ovat tutkintotoimikuntien niukat resurssit ja valtion byrokratian vaatimukset. Kun tutkintotoimikunta halusi hyödyntää matka-aikaa kokoontumalla junan hyttivaunussa, luottamuksellisuus olisi vaatinut tyhjän paikan lunastamista alle 50 eurolla. Se olisi kuitenkin ollut valtion matkustussäännön vastainen teko. Toisaalta mikään ei olisi estänyt tekemästä samaa matkaa lentokoneella 500 euroa kalliimpaan hintaan. Tutkintotoimikunnat ovat luottamusmieselimiä, jotka toimivat virkavastuulla. Ne edustavat uuden tyyppistä virkakoneistoa, jossa vapaaehtoiset hoitavat yhteiskunnan avaintehtäviä. Puuttuuko suutarin lapsilta kengät? Portfolio on tänä päivänä av-alalla vakiintunut tapa osoittaa osaaminen työnhakutilanteissa. Tutkinnon suorittajalle se on sinänsä erittäin luonteva tapa osoittaa ja todistaa osaamisensa. Portfoliota käytetään monessa muussakin tutkinnossa työprosessin tallentamiseen. Tämä parantaa sekä tutkinnon suorittajan että ar- Lähde liikkeelle syksy

18 Arvioitavana on alan työmenetelmien, työvälineiden ja ohjelmistojen hallinta. Tutkintotilaisuudessa arvioidaan myös elämän aikana kertynyttä, tutkinnon perusteiden mukaista ammattiosaamista. Ammattitaito on voitu hankkia työtä tekemällä, opiskelulla tai esimerkiksi harrastuksessa hankitulla tietotaidolla. Näytössä ja näyttöä arvioitaessa painottuvat asiakaslähtöiset työelämän vaatimukset. Henkilökohtaistaminen jää hyödyttömäksi, jos tutkinnon suorittajalta ei vaadita työelämän vaatimusten mukaista osaamista. Näytössä ei osoiteta valmistavan koulutuksen kurssien suorittamista - koulutus on vain yksi tapa hankkia ammattitaitoa. Ammattitaito osoitetaan työelämän vaatimusten mukaisesti. Näyttöjen tulee olla monipuolisia. Ammattitaitoa osoittava portfolio ei ole yksittäinen työnäyte tai koulussa syntynyt kokoelma harjoitustöitä, tentti, koe, kuulustelu tai lopputyö, vaan esimerkiksi kokoelma todellisia työelämän vaatimusten mukaan valmistuneita töitä sekä työprosessiin liittyviä dokumentteja ja tallenteita. Henkilökohtaistaminen vioijien oikeusturvaa, kun tarpeen vaatiessa työprosessi arvioidaan luotettavasti uudestaan. Syntyneitä portfolioita on käytetty myös tutkintojen kehittämiseen ja varmistamaan suoritusten tasoa ja vertailukelpoisuutta. Edellisen tutkintotoimikunnan toimikauden alussa väitettiin, että jotkut tutkinnon osat ovat liian vaikeita dokumentoida ja tallentaa, ja ettei iäkkäämmiltä tutkinnon suorittajilta voisi edellyttää portfolio-osaamista. Kyseiset väittämät ovat osoittautuneet vääriksi. Av-alan ammattilaiset joutuvat jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan. Maailma ja alan käytännöt muuttuvat nopeammin kuin tutkinnon perusteet. Työnhakutilanteessa portfolio on av-alalla yleensä tärkeämpi kuin tutkintotodistus. Tilaaja- ja asiakaslähtöisyys näyttötutkinnoissa Laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (1998/631) todetaan, että tutkinnoissa tulee ottaa huomioon erityisesti työelämän tarpeet. Näyttötutkinnot tulee suunnitella ja järjestää yhteistyössä elinkeinoja muun työelämän kanssa. Av-viestinnän tutkintojen perusteiden mukaan näyttöjen tulee olla monipuolisia: ne tulee toteuttaa tilaaja- ja asiakaslähtöisessä toiminnassa. Näyttöön kuuluvat mm. alan keskeiset työtehtävät, kirjalliset tuotanto- ja toteutussuunnitelmat, työraportit ja analyysit sekä näyttötutkinnossa syntyvä portfolio. Näyttöä voi tarpeen vaatiessa täydentää esimerkiksi keskusteluin. Henkilökohtaistaminen ei merkitse ainoastaan hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, vaan tarpeen vaatiessa tämän päivän ammattitaitovaatimusten mukaista ammattitaidon päivittämistä työssä tai koulutuksessa. Paitsi portfolion sisältö, myös itse portfolio, on osoitus ajanmukaisesta ammattitaidosta. Tutkintotoimikunnan tehtävänä on varmistaa tutkintojen laatu. Kaikilla tutkinnon järjestäjillä on samat laatuvaatimukset. Jos luotettavaa dokumentointia tutkintosuorituksesta ei pystytä esittämään, eivät myöskään edellytykset tutkintojen järjestämiseen täyty. Henkilökohtaistaminen jää hyödyttömäksi, jos tutkinnon suorittajalta ei vaadita työelämän vaatimusten mukaista osaamista, kuten oman suori- 18 Lähde liikkeelle syksy 2013

19 tuksen dokumentointia, johon nykyajan mediat antavat monia mahdollisuuksia ja muotoja. Mihin tarvitaan tutkintoja? Kaikissa työtehtävissä tarvitaan ammattitaitoa. Ammattitaitoon tarvitaan koulutusta ja työkokemusta. Koulutus yhdistettynä työhön antaa monipuolisen ammattitaidon. Mutta mihin tarvitaan tutkintoja? Monia työtehtäviä voi suorittaa ilman tutkintoja, mutta vaativimmissa tehtävissä tutkinnot ovat pakollisia. Useimmissa julkishallinnon tehtävissä vaaditaan virkaan kelpuuttavaa tutkintoa. Tutkinnolla varmistetaan ammattitaito. Tutkinnoista voi olla hyötyä uralla edetessä ja kansainvälisiin tehtäviin hakiessa. Toisen asteen ammatillisia tutkintoja voi myös suorittaa ilman siihen liittyvää koulutusta. Näyttötutkintoon voi mennä osoittamaan ammattitaitonsa riippumatta tavasta, jolla sen on saavuttanut. Tutkintoja on tarkoitus uudistaa ja viedä rakennetta yhä enemmän työelämän vaatimusten mukaiseksi. Tutkinnon laajuutta kuvaavista opintoviikoista ollaan siirtymässä osaamista mittaaviin opintopisteisiin. Perustutkintojen rakenne muuttuu näin lähemmäksi näyttötutkintoja ja työelämää. Audiovisuaalisen viestinnän tutkintoa suunnitellaan laajennettavaksi mediaalan tutkinnoksi, johon kuuluisivat myös painoviestintä, graafinen suunnittelu ja valokuvaus. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteita muutetaan työelämälähtöisimmiksi. Perustutkinnossa säilyisi ammattinimikkeenä media-assistentti. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ammattinimikkeinä voitaisiin käyttää työelämän käyttämiä ammattinimikkeitä, kuten kuvaaja, valokuvaaja, graafikko tai painaja. Tutkinnot uudistuvat Kun 1990-luvun puolivälissä luotiin toisen asteen uudet viestintäalan tutkinnot, ongelmana oli niiden taso. Jo silloin alalle tultiin ilman koulutusta tai korkeakoulun kautta. Opettajat olivat itse usein korkeakoulun kasvatteja tai käytännön töissä ammattinsa oppineita. Tutkintovaatimuksissa painottui teoria ja käytännön osaaminen jäi kahden viikon harjoitteluun, mikä ei vastannut työelämän tarpeita. Seuraavassa uudistuksessa vuonna 2001 tutkinnon rakenne määräsi sisältöä. Parannusta oli työssä oppimisen lisääntyminen 20 viikkoon. Moduulirakenne ei kuitenkaan sopinut alan tehtäviin. Viimeisimmässä uudistuksessa 2010 työprosessista tuli malli tutkinnon rakenteelle. Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteissa vuodelta 2006 työelämän prosessit eivät näy vielä tutkintorakenteessa. Eräässä oppilaitoksessa vanha tutkintorakenne omaksuttiin niin perusteellisesti, että siitä tuli este uudelle peligrafiikan ammattitutkinnolle. Tutkinnot eivät voi olla mikään itsetarkoitus, vaan niiden pitää kehittyä siinä missä työkin. Uutta tutkintoa ei haluttu ottaa, koska tutkinnon perusteet olisi pitänyt kirjoittaa kokonaan uudestaan sen sijaan, että ne olisi kopioitu vanhasta tutkinnosta. Yhteiskunta muuttuu ja niin muuttuvat tutkinnotkin. Tutkinnot eivät voi olla mikään itsetarkoitus, vaan niiden pitää kehittyä siinä missä työkin. Av-ala on tässä suhteessa erittäin haastava, sillä se on yksi nopeimmin muuttuvia aloja, jonka ammattitaitovaatimukset kehittyvät jatkuvasti. Aineeton media-ala työllistää Väline on kadonnut, eikä viestiä ole, toteaa toimittaja Minna Lindgren (HS ). Viestintäalan koulutusta on vähennetty kaikilla tutkintoasteilla ympäri Suomen. Mistä mahtaa olla kyse? Opiskelijoista ei ole pulaa, sillä alalle hakijoita on ollut yli kymmenkertainen määrä. Media-alan työvoimatarpeen on laskettu pienenevän. Supistus koskee kuitenkin vain perinteisiä medioita painoviestintää, televisiota ja radiota. Viestintäalan koulutustarpeesta on tehty monia selvityksiä, mutta näitä näkymättömiä työpaikkoja ei ole osattu ottaa huomioon. Uudet välineet, sosiaalinen media, peli- ja tallennetuotanto ovat nopeassa kasvussa. Nämä näkymättömät työpaikat ovat kasvussa samaan aikaan, kun perinteinen media supistuu. Yksi nopeasti kasvava näkymätön ala on tallennetuotanto. Tallenteiden määrä kasvaa huimaa vauhtia. Kun koulutusta näihin tehtäviin ei ole ollut, useimmat työntekijät ovat itseoppineita ja toimivat näissä tehtävissä mitä erilaisimmilla nimikkeillä. Tallennetuotannon tehtäviä tekevät muiden tehtävien ohella mm. vahtimestarit, vartijat, monistajat, digitoijat, arkistoijat, sihteerit ja painotuotantoassistentit. Tallennetuotannon osatutkinto valmistui vuonna 2012, mutta koulutuksen järjestäjät eivät ole vielä löytäneet tätä uutta tutkintoa, joka tarjoaisi työtilaisuuksia nimenomaan toisen asteen opiskelijoille. Koulutuspaikkojen puute merkitsee, että näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja tutkintotilaisuuksia tarvitaan yhä enemmän. Lähde liikkeelle syksy

20 Teksti: Maiju Antikainen, ALVAR Osaamiskartoituksella lisää tuottavuutta Pk-yritysten osaamisohjelmatyökalu hankkeen tavoitteena on rakentaa yritysten käyttöön riittävän yksinkertainen ja helppokäyttöinen työkalu työntekijöiden osaamisen kartoittamiseen, osaamiskapeikkojen tunnistamiseen ja henkilöstökoulutusten suunnittelun tueksi. Meneillään oleva suurten ikäluokkien eläköityminen lisää yrityksissä tarvetta hiljaisen tiedon kartoittamiselle ja eteenpäin siirtämiselle. Myös taloussuhdanteesta johtuva yhteistoimintamenettelybuumi ja tarve toimintojen tehostamiseen korostaa työntekijöillä olevan osaamispotentiaalin monipuolisemman hyödyntämisen merkitystä. Pk-yritysten osaamisohjelmatyökalu-hanke on käynnistetty vuonna 2010 ja kehitystyö jatkuu edelleen. Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva työkalu henkilöstön osaamisen kartoittamiseen. Se auttaa esimerkiksi kohdentamaan koulutukseen varattuja varoja mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti. Ei kaikkea kaikille, vaan jokaiselle oman (ja yrityksen) tarpeen ja potentiaalin mukaan. Keskitytään yritykselle olennaisen osaamisen hallinnointiin, ohjaamiseen ja kasvattamiseen. Työkalun käyttö ei suinkaan ole kerrasta poikki -ratkaisu, vaan se on suunniteltu käytettäväksi henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja seurantaan. Paitsi, että työkalu auttaa huomioimaan ja tiedostamaan yrityksen nykyiset osaamisresurssit ja tarpeet, se auttaa myös arvioimaan niitä mahdollisissa muutostilanteissa. Sitä voidaan hyödyntää myös markkina- tai toimintaympäristön muutosten vaatimien mahdollisten henkilöstön sopeuttamistoimenpiteiden suunnitteluun. Työkalun käyttö ei suinkaan ole kerrasta poikki -ratkaisu, vaan se on suunniteltu käytettäväksi henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja seurantaan. Työkalu perustuu Taina Hanhisen ja C&Q Systems Oy:n luomaan kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruointiin. Sen perustana olevan työelämäosaamisen rinnalle on työkalussa tuotu myös tutkintojen kautta hankittu osaaminen. Tarkastellaan siis työntekijällä jo olemassa olevan osaamisen ja työtehtävien vaatiman osaamisen lisäksi myös tavoitteena olevan tutkinnon vaatimaa osaamista. Koska jokaisella yrityksellä on oma markkinatilanteensa ja toimintaympäristönsä, työkalu räätälöidään jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin. Työkalun pohjatyöhön kuluu myös tutkinnoista tulevan osaamisen pilkkominen ja kunkin osa-alueen tärkeyden arvottaminen kyseiselle yritykselle tai toimialalle. Esimerkiksi vanhustyössä tai lastenhoidossa lähihoitajan tutkinnosta saadusta osaamisesta käytetään hyvin erilaisia asioita ja niiden painoarvot vaihtelevat siis toimialoittain ja yrityksittäin. Keskeistä on se, että ydinosaaminen on kuitenkin aina ammattilaisten määrittelemää. Siinä huomioidaan niin koulutus- kuin asiantuntijanäkökulmakin. Arviointi voidaan toteuttaa itse-, vertaistai esimiesarviointina tai näiden yhdistelmänä. Yrityksen kokonaissuunnittelun kannalta suuri hyöty saadaan myös työkalun käyttämästä matriisimallista. Se mahdollistaa vertailun esimerkiksi samalla nimikkeellä työskentelevien välillä yrityksen sisällä. Työkalu mahdollistaa myös oman osaamisen vertaamisen kollektiiviseen osaamiseen. Käytännön kokemuksia osaamistyökalusta Tuoreimmat kokemukset ovat Vantaalta, missä kolmessa eri päiväkodissa käytettiin työkalua lastenhoitajien osaamiskartoituksen tekemiseen. Mukana olivat Illenpihan, Illenpuiston ja Kartanonkosken päiväkodit. Johtajat Tarja Turunen ja Sari Eskola ovat hyvin tyytyväisiä työkalun avulla saatuun tietoon, ja mo- Pk-yritysten osaamisohjelmatyökalu on ALVARin toteuttama ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke. Pk-yrityksissä on ollut selkeä tarve uudenlaiselle osaamisen tunnistavalle työkalulle. Hanke on edennyt toivotusti ja alustan luomisen, ensimmäisten tutkintojen pilkkomisen ja testauksen jälkeen on edetty vaiheeseen, jossa voidaan jo puhua ensimmäisistä tuloksista. 20 Lähde liikkeelle syksy 2013

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN VARMISTAMISEKSI. Meriti Veki

YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN VARMISTAMISEKSI. Meriti Veki YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN VARMISTAMISEKSI Meriti Veki 20.3.2014 Tutkintotoimikunnan rooli O Toimii virkavastuulla O Työelämän ja opetusalan asiantuntemus O Tutkinnon järjestäjän yhteistyökumppani O

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Markku Kokkonen, Opetushallitus Luonnonvara- ja ympäristöalan kehittämispäivät 13-14.11.2012 Näyttötutkintojen järjestämissopimus (1) Näyttötutkintoina

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

2007 AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISIA ASIOITA

2007 AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISIA ASIOITA 2007 AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISIA ASIOITA Osaamisen ja sivistyksen asialla TUTKINTOTOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN, TAVOITEAIKATAULU: Toimikunnat nimetty huhtikuussa 2007 Uusien toimikuntien 3-vuotiskausi

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 16.4.2015 Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta Historia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Työelämän järjestöt olivat perustamassa näyttötutkintojärjestelmää Ennen näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän yksi keskeisistä periaatteista on kolmikantaisuus Missä kolmikantaisuus näkyy tutkintojen perusteiden laadinnassa koulutustoimikunnissa

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ

TUTKINTOTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ TUTKINTOTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ Vanhustyön tutkintotoimikunta 2011 TUTKINTOTOIMIKUNNAN ASEMA Lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä Julkinen tehtävä Virkavastuu Jäsenet toimivat toimikunnassa oman toimensa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA 25.11.2013 Hki, Paasitorni Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen kehittämispäivät opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Opiskelijat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa v. 2012 oppilaitos

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen HIEROJAN TUTKINTOJEN TILANNEKATSAUS HIEROJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnonjärjestäjiä

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus

Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus 1 Osaaminen ja koulutus Kymmenen vuoden tavoite: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Lainsäädäntö ja tutkinnon perusteet Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5) Opetushallituksen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Näyttötutkintomestari seminaari Långvik 25.9.2014 Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 1 MIKSI KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE 1.8.2016 ALKAEN Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Tutkintotilaisuudet 4) Suoritusrekisteri

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkintotoiminnasta Kiinteistönvälitysalan ajankohtaispäivä tutkintojen järjestäjille. Minna Bálint Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkintotoiminnasta Kiinteistönvälitysalan ajankohtaispäivä tutkintojen järjestäjille. Minna Bálint Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkintotoiminnasta Kiinteistönvälitysalan ajankohtaispäivä tutkintojen järjestäjille Minna Bálint 28.9.2012 Opetushallitus Ammattitutkinnon nimi Määräys 3/011/2011 (tutkinnon perusteet)

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014 Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus NÄYTTÖTUTKINNOT 20 VUOTTA AJANKOHTAISTA AIKUISKOULUTUKSESTA Tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittäminen (TUTKE 2) voimaan

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Helsinki. Minna Bálint Ammatillinen aikuiskoulutus opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Helsinki. Minna Bálint Ammatillinen aikuiskoulutus opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus 26.11.2014 Helsinki Minna Bálint Ammatillinen aikuiskoulutus opetusneuvos Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Kaikki

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia

Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia Aira Rajamäki Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 24.11.2017 1.1.2018 1 tapa suorittaa tutkinto: näyttö 1 tapa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan terveiset

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan terveiset Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan terveiset Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 27.1.2015 Liiketalouden tutkintotoimikunnan

Lisätiedot