Lähde liikkeelle syksy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähde liikkeelle syksy 2013 1"

Transkriptio

1 Lähde liikkeelle syksy

2 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta lähtien yksi näyttötutkintojärjestelmän keskeisistä periaatteista. Yhteistyön haluttiin näkyvän myös viranomaisvaltaa käyttävässä elimessä. Näin syntyivät nykyisen kaltaiset tutkintotoimikunnat, joiden jäsenistä kaksi kolmasosaa tulee työelämästä. Haluttiin turvata, että uusi järjestelmä tuottaa työelämään sellaista osaamista ja tutkintoja, joita siellä tarvitaan. Koulutuksen edustajien tärkeä tehtävä on varmistaa, että tavoitteet ovat saavutettavia ja viesti menee ymmärrettävänä perille tutkintojen järjestäjille. Siten toimikunnat toimivat viranomaisroolin ohella myös tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöelimenä. Tutkintotoimikuntien edellytetään hoitavan viranomaistehtäviä ja tutkintojen laatuun ja työelämävastaavuuteen liittyviä tehtäviä. On ymmärrettävää, että kaikilla jäsenillä ei ole näistä aiempaa osaamista. Olisi tärkeää, että toimikunnilla ja yksittäisillä jäsenillä olisi vahva motivaatio perehtyä toimikunnan työhön. Opettajajäsenet tuntevat työnsä puolesta tutkintotoimintaa ja pystyvät ainakin kohtuullisesti paneutumaan uusiin asioihin. Millaiset mahdollisuudet työelämän edustajilla on oikeasti panostaa oman ammattialansa tutkintojen kehittämistyöhön, kun oma, yrityksen ja perheen leipä tulee toisaalta? Ei saisi mennä siihen, että oppilaitosten toimintamalleista ja tulonmuodostuksesta tulevat tekijät painottuvat kohtuuttomasti toimikunnan päätöksissä. Toinen näyttötutkintojen ydinperiaate on riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä toiminut, koska nykyisen rahoituslain mukaan rahoitus hoidetaan koulutuksen kautta, kuten todettiin jo Koulutuksen arviointineuvoston 2007 tekemässä tutkimuksessa. Olen todella iloinen, että uusi opetusministeri Krista Kiuru on todennut nykyisen lainsäädännön epäkohdat ja nimennyt työryhmän uudistamaan ammattillisen koulutuksen rahoituslainsäädäntöä. Toivottavasti siitä saadaan aikuiskoulutuksen osalta näyttötutkintojärjestelmän periaatteiden mukainen. Kaikkein keskeisimpänä kehitystavoitteena pidän sitä, että laki kannustaa oppilaitoksia järjestämään ohjausta ja tutkintotilaisuuksia myös suoraan työelämästä tuleville. Tutkintotoimikunnat kokevat keskeisimmiksi ongelmiksi oikeudenmukaisuuteen liittyvät haasteet ja omien resurssien puutteen. Hallitusohjelma ja ministeriön kehittämissuunnitelma lupaavatkin tutkintotoimikunnille riittävät resurssit, joissa huomioidaan viranomaistehtävät. Kaikkien tutkintojen suorittajien tasavertainen kohtelu on haasteellista. Se vaatii toimikuntien jäseniltä hyvää keskusteluyhteyttä ja aitoa kiinnostusta oman ammatin tai ammattialan edistämiseen, välillä omien sidosryhmiensä intressitkin unohtaen. Toivon, että elokuussa työnsä aloittaneet toimikunnat voivat toimia tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä siten, että kaikkia tutkinnon suorittajia on kohdeltu tasavertaisesti, ja jokainen näyttötutkintotodistus on kiistaton osoitus työelämässä tarvittavasta ammattitaidosta. Veikko Ollila päätoimittaja, johtaja, ALVAR 2 Lähde liikkeelle syksy 2013

3 Sisällysluettelo 4 Ammatillisella koulutuksella on tärkeä tehtävä kilpailukyvyn, yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin varmistajana 8 Tutkintotoimikunnat suorittajan oikeusturvan valvojina 10 Tutkintotoimikuntatyön haasteita 12 Liikunnan tutkintotoimikunta liikkeellä 14 Vaikutusmahdollisuus motivoi reissaajaa 15 Tutkintotoimikunta tarkkana 17 Digitaalista retoriikkaa 20 Osaamiskartoituksella lisää tuottavuutta 22 Monta toimintatapaa 24 Kuka pelkää arvioijaa? 27 Tutkinto työelämän käytännön opein 29 Oulussa koulutetaan mestareita Julkaisija Lähde liikkeelle -lehti tiedottaa näyttötutkintotoiminnasta ja ammatillisen aikuiskoulutukseen liittyvistä kokemuksista ja ajankohtaisista asioista. Päätoimittaja Veikko Ollila Toimitussihteerit Maiju Antikainen Satu Henttinen Toimitus Veijo Kykkänen Jouni Kyllönen Ulkoasu ja taitto Marko Kivistö Paino Scanweb Oy Painosmäärä kpl Ilmoitusmyynti Suoramarkkinointi Mega Oy Osoitteenmuutokset ja tilaukset Yhteystiedot ALVAR Jälsitie 3, Helsinki puh. (09) Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. ISSN X (painettu) ISSN (netti) 30 Neuvoa antavat Urabaarista 34 Koulutustakuuta toteuttamassa kokemuksia ja ajatuksia Kainuusta 37 Pallen vikinä 38 Suomalaiset aikuiset osaavat 39 Hyvä tietää Lähde liikkeelle syksy

4 Teksti: Veikko Ollila, ALVAR Kuva: Pentti Hokkanen Opetusministeri Krista Kiuru: Ammatillisella koulutuksella on tärkeä tehtävä kilpailukyvyn, yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin varmistajana Lähde liikkeelle lehti tutustuttaa lukijansa opetusministeri Krista Kiuruun ja hänen ajatuksiinsa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja näyttötutkintojen kehittämisestä. Nykyinen hallitusohjelma linjaa seuraavasti: Näyttötutkintojärjestelmää vahvistetaan työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen välineenä. Näyttötutkintokoulutuksen rahoitus järjestetään siten, että rahoitus ei kannusta tarpeettoman valmistavan opetuksen järjestämiseen. Tutkintotoimikuntien resurssit mitoitetaan huomioiden toimikuntien luonne viranomaistoimintana. Milllainen ohjelman toteutustilanne on tällä hetkellä? Näyttötutkinnot ovat kansainvälisestikin tunnustettu aikuisten osaamisen kehittämisen muoto ja voi sanoa, että niiden käynnistämisen aikaan vuonna 1994 olimme todella aikaamme edellä. Nyt esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen kehittämisen yhteydessä piirteitä näyttötutkintoajattelusta ollaan viemässä myös nuorten ammatilliseen koulutukseen, kun puhutaan osaamisperusteisuuden kasvattamisesta. Näyttötutkintojärjestelmän perusidea työelämän tutkintojärjestelmänä on, kuten hallitusohjelman kirjauksessa todetaan, edelleen hyvin relevantti. Voidaan sanoa, että perusidea kantaa. Sen sijaan jossain määrin puolitiehen on ehkä jäänyt valmistavan koulutuksen rahoituksen kehittäminen tukemaan osaamisen näyttämistä sen hankkimistavasta riippumatta. Nythän koulutuksen järjestäjiä tietyssä mielessä palkitaan valmistavasta koulutuksesta, eikä tutkinnon suorittamisesta. Tähän on etupäässä kaksi syytä. Ensiksikin ammatillisella lisäkoulutuksella ei ole omaa kustannuspohjaa, joka mahdollistaisi esimerkiksi koulutuksen henkilökohtaistamisesta aiheutuvien kustannusten vyöryttämistä valtionosuuteen oikeuttavaksi rahoitukseksi. Toiseksi esimeriksi tutkinnoista tai niiden osista ei järjestäjää osana valtionosuutta riittävästi palkita. Aikuiskoulutuksen rahoituksen kehittäminen on odottanut linjanvetoja valtionosuusjärjestelmän yleisestä kehittämisestä emmekä ole halunneet lähteä tässä eritahtisesti liikkeelle. Toisaalta olemme odottaneet, että ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisen perusperiaatteet ovat olemassa, kun aloitamme tämän työn. Tarkoitus on, että näyttötutkintojen ja niiden rahoituksen kokonaiskehittäminen aloitetaan lomien jälkeen alkusyksyllä. Suomen taloudessa ja kansainvälisessä kilpailukyvyssä on ongelmia. Taloustilanteeseen on varmasti myös kansainvälisiä syitä, mutta kilpailukykyyn voimme itse vaikuttaa. Mihin suuntaan ammatillista perusja aikuiskoulutusta pitäisi mielestänne suunnata, jotta osaisimme jatkossa tuottaa kansainvälisesti nykyistä houkuttelevampia tuotteita ja palveluja? Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta meillä ei ole syytä kyseenalaistaa osaamisen merkitystä kilpailukyvyn tärkeimpänä rakennusaineena. Tämä pätee erityisen hyvin ammatilliseen koulutukseen. Työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaaminen on ollut jo vuosia ammatillisen koulutuksen yksi kehittämisen painopiste. Mitä paremmin ammatillinen koulutus onnistuu antamaan sellaista ammattitaitoa, jota muuttuvassa työelämässä tarvitaan, sitä paremmin se kykenee myös vahvistamaan taloutemme kilpailukykyä. Tästä syystä on varmistettava edelleen ammatillisen koulutuksen riittävä työelämälähtöisyys, mutta myös joustavuus sekä elinikäiseen oppimiseen kannustavan kulttuurin luominen. Ammatillista tutkintojärjestelmää tulee kehittää muun muassa siten, että tutkinnot muodostuvat tulevaisuudessa entistäkin paremmin työelämän toimintakokonaisuuksista ja osaamisvaatimuksista. Toinen tärkeä kehittämisen painopiste on koulutuksen ja työelämän yhteistyön syventäminen. Tiivis ja syvä yhteistyö työelämän kanssa on ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kivijalka. Työelämäyhteistyö on oleellinen osa ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä. Koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämäyhteistyötä on viime vuosina lisätty monin eri toimin muun muassa kehittämällä työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, ammatillisia tutkintoja ja näyttötutkintojärjestelmää, tuloksellisuusrahoitusta sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. 4 Lähde liikkeelle syksy 2013

5 Lähde liikkeelle syksy Opetusministeri Krista Kiuru.

6 Työpaikalla tapahtuva opiskelu on tärkeä osa ammatillista koulutusta. Sen toteuttaminen hyvin edellyttää sitoutumista ja resursseja niin työnantajalta, koulutuksen järjestäjältä kuin opiskelijaltakin. Kun työpaikalla tapahtuva oppiminen on laadukasta, syntyy vahvaa osaamista ja kaikki voittavat. Mitä paremmin saamme työpaikalla tapahtuvan opiskelun onnistumaan, sitä paremmin koulutus vastaa työelämän osaamisvaatimuksiin. Lisäksi on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät toimivat aidosti asiakaslähtöisesti. Tämä tarkoittaa sekä työelämän että opiskelijoiden tarpeiden huomioon ottamista koulutuksessa. Kun koulutuksen resurssit tulevat tulevina vuosina olemaan niukemmat, on entistäkin tärkeämpää, että koulutuksen järjestäjät kehittävät ja uudistavat toimintaansa siten, että koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta voidaan parantaa. Siihen on olemassa kaikki edellytykset. Millainen asema ammatillisella koulutuksella ja aikuiskoulutuksella on mielestänne suomalaisessa yhteiskunnassa? Ammatillisella koulutuksella on tärkeä tehtävä työelämän kilpailukyvyn, yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin varmistajana. Tämä tehtävä tulee olemaan entistäkin tärkeämpi tulevina vuosina. Yhä useammalla työelämän alalla tarvitaan vahvaa ammattitaitoa. Ammatillinen peruskoulutus on näin ollen useimmiten vähimmäisedellytys työmarkkinoille pääsyn ja siellä menestymisen kannalta. Menestyäksemme tarvitsemme lisäksi huippuosaamista olipa tämä korkeakouluissa tuotettua tutkimukseen perustuvaa osaamista tai ammattiopistoissa tuotettua käytännön ammattiosaamista sekä näiden yhdistelmiä. Korkeatasoinen ja osuva osaaminen on kilpailukyvyn ja myös sivistyksen- kivijalka. Erityisen haasteen ammatilliselle koulutukselle ja aikuiskoulutukselle asettaa alati muuttuvan työelämän alakohtaisiin osaamistarpeisiin vastaaminen. Vahva ammattiosaaminen, taito, on peruslähtökohta, mutta sillä ei pelkästään pärjätä. Lisäksi tarvitaan elinikäisen oppimisen valmiuksia, kielitaitoa, sosiaalisia taitoja ja valmiuksia oman työn kehittämiseen. Kansainvälistymisen myötä näiden taitojen ja valmiuksien merkitys entisestään korostuu. Nämä valmiudet on saavutettava jo ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tämän ohella työelämässä jo olevien ammattiosaamista on voitava jatkuvasti ylläpitää, uudistaa ja syventää läpi työuran sekä myös mahdollistaa joustavat siirtymät alalta toiselle. Ammatillisen koulutuksen on siksi toimittava aidosti elinikäisen oppimisen periaatteella. Aikuiskoulutuksella on monessa suhteessa myös merkittävä asema. Sen huomaa ehkä paremmin ajatusleikin avulla. Mitä jos meillä ei olisi sellaista ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestelmää kuin nyt on? Väestöllä ei olisi tuettua mahdollisuutta kehittyä työssään, edetä urallaan, vaihtaa ammattia tai nostaa koulutustasoaan. Tämä kaikki on helpompaa, kun meillä on aikuiskoulutusta koskevaa rahoitusjärjestelmä ja lainsäädäntö. Ajatellaan, että ei olisi sellaista aikuispedagogista osaamista, jota nyt on tai aikuiskoulutusta tarjoavia organisaatioita, puhumattakaan näyttötutkintojärjestelmästä tai aikuisille suunnatusta tutkintorakenteesta. Entä, jos työttömien työmarkkinakelpoisuuden kasvattamiseen ei olisi olemassa koulutuksellisia keinoja? Erityishuomion kohteeksi tullaan nostamaan koulutuksessa aliedustetut ryhmät. Mitkä ovat tällä hetkellä keskeisimmät kehittämisasiat ammatillisen peruskoulutuksen alueella? Keskeisimmät kehittämisasiat ammatillisen peruskoulutuksen osalta liittyvät ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten uudistamiseen, ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan vahvistamiseen sekä joustavien koulutuspolkujen rakentamiseen ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun kehittämiseen. Näiden kaikkien uudistusten onnistuminen edellyttää lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä. Edellä mainitut kehittämisen kohteet kuvaavat hyvin sitä, että ammatillista koulutusta ollaan uudistamassa pitkäjänteisesti ja perinpohjaisesti, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin niin työelämän kuin yksilöiden muuttuviin tarpeisiin. Varmaan jo edellä todettu rahoituksen kehittäminen on keskeisin. Tärkeää on myös se, että meillä on uudistuville työmarkkinoille soveltuva aikuisten tutkintorakenne. Tätä työtähän ollaan ministeriössä parhaillaan tekemässä ja jätämme asiaa koskevan hallituksen esityksen Eduskunnalle syyskaudella. Lisäksi näyttötutkintojen järjestämisessä tarvittaneen pientä viilausta, joka liittyy juuri esimerkiksi tutkintotoimikuntien resursointiin ja koulutuksen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien yhteistyöhön ja pelisääntöihin. Millaisia odotuksia teillä on nuorten aikuisten osaamisohjelmalta? Osaamisohjelma käynnistettiin tilanteessa, jossa yli nuorta aikuista, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka ovat muutama vuosi sitten päättäneet perusopetuksen, olisivat jääneet nuorisotakuun ulkopuolelle. Se olisi tietysti ollut kestämätön tilanne, sillä kyseistä joukkoa uhkaa erittäin merkittävällä tavalla työmarkkinoilta syrjäytyminen. Hallitus päätti tarjota tälle joukolle uuden, tuetun mahdollisuuden tutkinnon suorittamiseen ja osoitti ohjelmakaudelle yhteensä 183 miljoonaa euroa. Tässä on siis erittäin merkittävä hanke. Sanomattakin on selvää, että odotukset ovat suuret, samalla kuitenkin ymmärtäen, että tehtävä ei ole helppo. Olen ymmärtänyt, että koulutuksen järjestäjät ovat laatineet osaamisohjelmarahoitusta koskeneet hakemuksensa erittäin huolellisesti ja se on luonut uskoa tavoitteidemme toteutumiseen. Lisäksi on hyvä asia, että ohjelman resurssit voitiin kohdentaa alueellisesti tasaisesti siten, että kaikissa maan osissa on rahoitusta suurin piirtein kohderyhmän kokoa vastaavasti. 6 Lähde liikkeelle syksy 2013

7 Vielä emme tarkalleen tiedä, miten koulutukset ovat käynnistyneet. Kentältä on kuitenkin kiirinyt innostuneita kommentteja, ja näyttää siltä, että ainakin alkuvaiheessa usko hankkeen hyvään toteutumiseen on korkealla. Haluan tässäkin korostaa, että ilman näitä sitoutuneita oppilaitoksia ja niissä toimivia ihmisiä, emme tätä kykenisi toteuttamaan. Suuri kiitos heille jo nyt. Jos sitten ajattelee pidemmällä aikavälillä, niin toivon ja uskonkin, että hankkeessa kehitettävät hakevan ja tukevan toiminnan muodot jäävät pysyväksi osaksi aikuiskoulutusjärjestelmää. Mitkä ovat ministerin terveiset omalle väellenne eli ammatillisen koulutuksen parissa käytännön työtä tekeville opettajille ja muulle henkilökunnalle ympäri Suomen? Lähivuosina ammatillisen koulutuksen osuvuuteen, vaikuttavuuteen ja laatuun kohdistuu yhä suurempia vaatimuksia ja odotuksia. Maamme tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että niihin kyetään vastaamaan. Ammatilliset opettajat ovat keskeisessä asemassa sen suhteen, kuinka hyvin tässä tehtävässä onnistutaan. Tästä syystä opettajien osaamista tulee kehittää jatkuvasti. Lähivuodet tulevat olemaan vaikeita ammatillisen koulutuksen kannalta, toisaalta siksi, että toimintaa joudutaan sopeuttamaan niukkeneviin voimavaroihin ja toisaalta siksi, että koulutukseen kohdistuvat vaatimukset kasvavat. Siksi on välttämätöntä, että ammatillisen koulutuksen kehittäminen ei pysähdy. Haluan kannustaa ja rohkaista opettajia jatkamaan työtään ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi entistäkin määrätietoisemmin. Mitä muita asioita koette tärkeiksi huomioida koulutusasioissa? Alkaneella opetusministerikaudellani haluan keskittyä erityisesti koulutuksen tasa-arvoon ja laatuun. Eriarvoisuuden vähentäminen tulee kulkemaan punaisena lankana läpi sen politiikan, jota tulevana kahtena vuotena tehdään. Toivon, että tämä linja näkyy myös kaikessa siinä kehittämisessä, jota tehdään etulinjassa, toisin sanoen nuorten ja aikuisten opiskelijoiden kanssa. Koulutuksen suhteen kunnianhimon tason on oltava korkealla. Suomi on menestynyt hyvin erilaisissa koulutusvertailuissa, mutta etumatka muuttuu nopeasti takamatkaksi, mikäli kehittäminen laiminlyödään. Erityisen suuri huoli minulla on aikaisin koulutuksesta ja sitä kautta myös työmarkkinoilta syrjäytyvistä nuorista sekä vailla tutkintoa olevista aikuisista, jotka ovat töissä rakennemuutoksen koettelemilla aloilla. Näiden ihmisten asemaan ja mahdollisuuksiin tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota. Lähde liikkeelle syksy

8 Teksti: Veikko Ollila, ALVAR Tutkintotoimikunnat suorittajan oikeusturvan valvojina Tutkintotoimikunnilta päättyi viime kesänä kuudes kolmivuotiskausi. Pyysimme toimikautta päättäviltä toimikunnilta yhteenvetoja kauden kokemuksista. Vastauksia tuli runsaasti. Tässä on epätieteellinen yhteenveto kaikista vastauksista. Yhteistyö tutkintojen järjestäjien kanssa Tutkintojen järjestäjiltä tulee runsaasti käytännön toimintaan liittyviä kysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Tutkintotoimikunnan ja tutkintojen järjestäjien tapaamisissa toimikunta voi antaa ohjeita sekä kertoa linjauksistaan samalla kertaa kaikille tutkintotyössä mukana oleville. Näissä tapaamisissa ja vierailukäynneillä toimikunta voi tuoda oman työnsä näkyväksi tutkintojen järjestäjille. Vastauksissa välittyi se kuva, että toimikunnat ainakin halusivat olla tutkintojen järjestäjien kanssa pöydän samalla puolella edistämässä tutkintojen laatua. Tutkintotoimikuntien jäsenet kokevat yhteistyön ja yhteisen kehittämisen antoisana ja tuloksia tuovana työn osana. Toimikunnille tuottavat ongelmia sellaiset tilanteet, joihin se ei löydä itse vastausta. Silloin käännytään Opetushallituksessa alan asiantuntijan puoleen. Joidenkin toimikuntien teksteistä tuli esille pyyntö nopeammista vastauksista. Toisaalta monista toimikunnista annettiin kiitosta Opetushallituksen henkilöstölle. Työn merkitys tiedostetaan Yleiskuva on se, että tutkintojen laadun, luotettavuuden ja tutkintojen suorittajien oikeusturvan takaaminen motivoivat jäseniä toimikuntatyöhön. Toimikunnissa koetaan tärkeäksi tutkintojen laatuun, työelämäuskottavuuteen ja keskinäiseen rinnastettavuuteen liittyvät asiat. Tässä yhteydessä tuodaan esille yhteistyö AL- VARin kanssa ja valtakunnalliset näyttötutkintoaineistot. Toimikunnat pyrkivät toimimaan luottamuksen periaatteella. Ohjeiden noudattaminen varmistetaan normaalin ohjauksen ohella vierailukäynneillä, käytännön tutkintotöiden hyväksynnällä, toteutusilmoituksilla ja mm. määrittämällä toimikuntiin tulevien asiakirjojen sisältöä. Eräät toimikunnat ovat hankkineet tai toteuttaneet myös oman alansa arvioijien koulutusta. Monet toimikunnat ovat valmistelleet tai olleet mukana valmistelemassa omalle alalleen uusia tutkintojen perusteita. Työ koetaan mielekkääksi ja toimikunnat ovat suorastaan ylpeitä omista tuloksistaan. Vastauksissa etsitään vielä keinoja uusimisprosessin nopeuttamiseksi. Pelätään jopa sitä, että perusteet ehtivät vanhentua viranomaiskierroksen aikana. Toiminnan edellytyksistä Useista vastauksista tulee esille, että työelämän edustajien toivottaisiin olevan nykyistä aktiivisempia toimikuntien työssä, onhan kyse työelämän tutkinnoista. Kokouksia on joskus vaikea saada päätösvaltaisiksi, ja käytännön toimintaan ei välttämättä löydy tekijöitä puheenjohtajasihteeri -akselin ulkopuolelta. Toisaalta vastauksista tulee esille, kuinka toimikunnissa työskentelevät ihmiset kokevat tekevänsä talkootyötä tai heidän työnantajansa sponsoroi toimintaa työajan muodossa, eikä sitä tuoda missään esille. Toimikuntien jäsenet kokevat, että työstä tulevat korvaukset pienenevät koko ajan. Lisäksi työelämän edustajia turhauttaa se, että itse tutkintojen ja yleensäkin kouluelämän terminologian oppimisen menee aikaa. Edellisten asioiden seurauksena oppilaitosten edustajilla on useissa toimikunnissa painava vastuu. Toimikuntien jäsenten sitouttamiskeinoiksi ehdotetaan koulutusta sekä tutkintojärjestelmän periaatteisiin perehdyttämistä. Tämä varmaan auttaisi myös sanaston oppimisessa. Vaikka epäkohtia tuodaankin esille, kinttaat tiskiin asennetta ei tule vastauksissa esille. Moodlea käyttäneet toimikunnat kertovat sen vähentävän matkustusaikoja. Samalla kuitenkin muistutetaan, että kokoukset vaativat silloinkin valmisteluaikaa. Kun kaikki ei mene hyvin Toimikuntien ohjaustyössä haasteelliseksi mainitaan moniakin asioita. Toimikunnat tarttuvat suitsiin silloin, kun tutkintojen järjestäjä ei noudata allekirjoittamaansa järjestämissopimusta. Tällöin menevät helposti napit vastakkain oppilaitoksen 8 Lähde liikkeelle syksy 2013

9 kanssa ja siitä toimikunnan aktiivijäsenet eivät saa mistään kiitosta, kuten eräs puheenjohtaja ilmaisi asian kiertäen. Suorittajien oikeusturva ja tasavertaisuus ovat toiminnan keskeisiä ohjenuoria. Käytännön ongelmakohtia voivat olla valmistavan koulutuksen ja tutkintojen sekoittaminen, tutkintopaikkojen valinta, kolmikantainen arviointi sekä arvioijien pätevyydet, uusien perusteiden käyttöönotto sekä moninaiset toimikunnan ohjeiden vastaiset toimet. Näistä seuraa pöydälle jättämisiä, huomautuksia ja ohjauskeskusteluja. Yleisesti tuodaan esille, että osalla järjestäjistä on tutkintojen tarkoitus hukassa, tai järjestäjä ei ole tiedostanut toimikunnan roolia tutkintojen laadun valvojana. Toivottaisiin, että tutkintojenjärjestäjät kunnioittaisivat OPH:lta tai toimikunnilta saatuja ohjeita. Ongelmatilanteiden ratkaisuehdotuksissa tuodaan esille mm. ohjauksen siirtäminen yhä enemmän prosessien alkupäähän esim. ohjeita sisältävien aineistojen muodossa. Jokaisella tutkinnon järjestäjällä tulisi olla riittävät edellytykset työhön sekä moitteettomaan tutkintotoimintaan vaadittava tietopohja sekä ammattiylpeys. Työ painottuu laadun valvontaan Ohessa on Opetushallituksen sivuilta lyhennetty kuvaus tutkintotoimikuntien tehtävistä. Tämä kysely antaa sen vaikutelman, että ainakin mieleen jääneet toimet painottuvat kohtaan 1, eli käytännön tutkintotoiminnan valvomiseen ja ohjaamiseen. Näistä on myös saatu positiivisia kokemuksia. Koulutuksen arviointineuvosto teki näyttötutkintojärjestelmän toimivuudesta 2007 julkistetun tutkimuksen. Siinä esitettiin useissa yhteyksissä kuvauksia tutkintotoimikuntien työstä ja kokemuksista. Tieteellinen julkaisu antaa viitteitä, että tässä yhteydessä tehty kysely antaa ainakin osin yleistettäviä tuloksia. Toisaalla tässä lehdessä on tutkintotoimikuntien puheenjohtajien kirjoittamia artikkeleita toimikuntatyön osa-alueista ja kokemuksista useammastakin näkökulmasta. Toivottavasti niistä on apua nykyisille tutkintotoimikunnille sekä tutkintojen parissa muutoin toimiville. Jokainen artikkeli on osaltaan todiste siitä, että tutkintojen hyväksi ollaan edelleenkin valmiita tekemään töitä. Lehden puolesta suuri kiitos jokaiselle artikkelin tekijälle. Tutkintotoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan hoitamaan näyttötutkintoja koskevaa julkista tehtävää. Toimikuntien viranomaistehtävää, toimivaltaa ja vastuuta määrittelevät aikuiskoulutusta koskeva laki, hallintolaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: 1. vastata näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä tutkintotoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta 2. sopia näyttötutkintojen järjestämisestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen koulutuksen järjestäjien ja riittävän asiantuntemuksen omaavien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa 3. vahvistaa tutkintosuoritusten arvioinnit ja antaa tutkintotodistukset 4. päättää tutkintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta 5. toimia aloitteellisesti näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi. Toimikuntiin nimetään kyseessä olevan alan edustavimpien järjestöjen ja muiden yhteisöjen esityksestä enintään yhdeksän jäsentä. Jäsenten tulee edustaa työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Enemmistön tulee olla työelämän edustajia, ja työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lähteet: Reijo Raivola ym: Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 26. Jyväskylä Opetushallituksen internet-sivut Toimikunnille tehty kysely kesäkuussa Lähde liikkeelle syksy

10 Teksti ja kuva: Metsien monikäytön tutkintotoimikunnan puheenjohtaja , Tuovi Aalto, Uudenmaan maaseutuopisto / Hyria koulutus, luonnonvara- ja ympäristöala Tutkintotoimikuntatyön haasteita Metsien monikäytön tutkintotoimikunta pohti ja listasi heinäkuussa 2013 päättyneen toimikauden lopuksi haasteelliseksi kokemiaan asioita. Työ vai harrastus? Toimikuntatyön sovittaminen oman päivätyön oheen ei ole kovin yksinkertaista ja helppoa. Ansiotyöhön liittyvät asiat on hoidettava ensin. Erityisesti uusiin järjestämissopimuksiin kuuluva opastaminen, ohjeistaminen ja päätöksenteko edellyttävät huolellista tapauskohtaista paneutumista, minkä toimikunnan jäsenet tekevät monesti kokonaan omalla ajallaan. Luottamustehtävistä pitää olla aidosti innostunut ja valmis myös ottamaan näyttötutkintotoiminnan yhtenä harrastuksena, jotta malttaa paneutua asioihin tarvittaessa vaikka vapaa-ajallaan. Laajemman ja syvällisemmän näyttötutkintotoiminnan kehittämisen avaimet ovat ensisijaisesti Opetushallituksen käsissä. Seuranta ja kehitystyö Sopimusoppilaitosvierailujen sijoittaminen kalenteriin tutkintotoiminnan laadun seuraamiseksi ja kehittämiseksi on osoittautunut niin toimikunnan edustajien kuin järjestävän oppilaitoksen kannalta jossakin määrin ongelmalliseksi. Pitkistä välimatkoista johtuen yhden päivän aikana ei vierailua useinkaan pysty mielekkäästi toteuttamaan, ja toisaalta yli päivän kestävään vierailuun löytyy harvoin aikaa. Niinpä toimikunnan seuranta ja kehittäminen on ensisijaisesti toteutettu järjestämissuunnitelmien ja sopimustahoille suunnattujen toimintaohjeiden sekä alan toimikuntien yhteisinfotilaisuuksien avulla. Laajemman ja syvällisemmän näyttötutkintotoiminnan kehittämisen avaimet ovat ensisijaisesti Opetushallituksen käsissä. Lisäkoulutustarpeita myös toimikunnissa Tutkintotoimikunnassa työelämän edustajat hallitsevat ammattitaitoon liittyvät näkökohdat ja vaatimukset erinomaisesti. Päivittäisistä työtehtävistä johtuen näyttötutkintojärjestelmän ohjeet, määräykset sekä vastuututkintojen rakenteet ja sisällöt ovat vastaavasti tutumpia oppilaitosten edustajille. Niinpä oppilaitosten edustajien vastuu tutkintojärjestelmään, tutkinnon perusteisiin ja tutkintotilaisuuksiin liittyvien asioiden toteutumisen havainnoinnista on painava. Erityisesti uuden toimikauden alkaessa, mutta myös kolmivuotiskauden aikana, työelämän edustajien systemaattiseen perehdyttämiseen tulisi käyttää riittävästi aikaa. Ehkä näyttötutkintomestarin koulutuksesta olisi työelämälähtöisesti laadittavissa hieman kevyempi toteutusmalli ja kannustaa työelämän edustajat suorittamaan sen ensimmäisen toimikautensa alkuvaiheessa? Työelämän edustajien systemaattiseen perehdyttämiseen tulisi käyttää riittävästi aikaa. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tutkintotoimikuntatyön merkityksellisyys tunnustetaan. Sen tulisi heijastua myös täysimääräisenä resursointina. Ajankäyttöön liittyviä haasteita olisi mahdollista ratkaista varaamalla työaikaa vuosityösuunnitelmaan ja korvaamalla käytetty työaika kaikille toimikunnan jäsenille. Työskentelyyn liittyy myös osin rutiiniluontoisia tehtäviä, joten ulkopuolisen sihteerin nimeäminen automaattisesti kaikkiin tutkintotoimikuntiin olisi viisasta. Verkostoitumisen haasteita ja mahdollisuuksia Toimikunnan kokoontumiseen liittyviä haasteita voitaisiin keventää hyödyntämällä etäisyyksistä riippumattomia kokousjärjestelyjä. Opetushallituksen tarjoaman Optima-kokousalustan rinnalla fyysisen kokouksen vaihtoehtona on kustannustehokas etäkokous, jossa hyödynnetään moderneja tieto- ja viestintätekniikan välineitä. Ehkä Opetushallituksessa voitaisiin pohtia mahdollisuutta edistää näiden tietoteknisten ratkaisujen käyttöönottoa näyttötutkintorintamalla vastaamalla toimikuntien välineresursoinnista sekä toimikuntatyöhön osallistuvien perehdyttämisestä? Modernin tekniikan ohella toimikuntatyöhön osallistuville suunnatut yhteiset seminaarit ja neuvottelupäivät ovat tarpeellisia. Tekniikka ei pysty korvaamaan verkostoitumisesta ja kokemusten vaihdosta saatavaa hyötyä ja lisäarvoa. Tapaamisten myötä myös eri tutkintotoimikuntien toimintatavat sekä Opetushallituksen ohjeiden ja määräysten tulkinta saataisiin aiempaa yhteneväisemmäksi. Lisää yhteneväisyyttä Näyttötutkintojärjestelmällä on jo lähes 20-vuotinen historia. Karttuneista kokemusvuosista huolimatta eri tutkintotoimikuntien toimintatavat ja vaatimukset ovat asiakaskommenttien perusteella edelleen hämmästyttävän erilaisia toimijoiden näkemysten ja kokemustaustan vaikuttaessa tulkintoihin. Toimikunnan toimintaohjeet tutkinnon järjestäjille eivät aina perustu suoraan Opetushallituksen määräyksiin tai ohjeisiin näyttötutkinto- 10 Lähde liikkeelle syksy 2013

11 Luontoalan tutkintotoimikunta syyskuisessa kokouksessa. Dokumentoinnin tulisi olla teknisesti mahdollisimman vaivatonta niin tutkinnon suorittajalle kuin tutkinnon järjestäjälle. toiminnasta, vaan voivat ovat toimikunnan laatimia lisäohjeita. Opetushallituksen ohjeistuksen tulisi mielellään olla niin yksiselitteinen, ettei toimikunnille jää tarvetta tulkita ja asettaa lisävaatimuksia. Mikäli koulutusala- tai tutkintokohtaisia eroja on välttämätöntä olla, erojen tulisi nojautua Opetushallituksen linjauksiin. Toimikuntien lisätoimintaohjeiden laatu olisi hyvä varmistaa vastaavalta ylitarkastajalla, jotta ei aiheuteta hämmennystä tutkinnon järjestäjille. Dokumentoinnin toimivuus Näyttötutkintoprosessiin liittyy runsaasti dokumentointia henkilökohtaistamisesta tutkinnon suorittamiseen. Dokumentoinnin tulisi olla teknisesti mahdollisimman vaivatonta niin tutkinnon suorittajalle kuin tutkinnon järjestäjälle. Tarvittavien tietojen kirjaaminen yhteen paikkaan tulisi olla mahdollista siten, että tutkinnon järjestäjän ohella myös tutkinnon suorittaja pääsee päivittämään henkilökohtaista tilannettaan. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun voidaan keskittyä ydinasiaan eli tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Tutkintotilaisuuksien arviointien sekä muiden dokumenttien koostamiseen ja kirjaamiseen tulisi saada helposti saavutettavat sähköiset työkalut käyttöön. Rohkeutta siirtyä paperilomakkeille laadittavista suunnitelmista ja arvioinneista voisi kerätä esimerkiksi kokemuksista jättää henkilökohtainen veroilmoitus internetin kautta tai hoitaa omia raha-asioita verkossa. Paperisten lomakkeiden täyttäminen on hidasta ja kerryttää runsaasti mappeihin materiaaleja arkistoitavaksi. Niinpä toivoisi myös näyttötutkintotoiminnassa siirryttävän hyödyntämään moderneja ja joustavia ratkaisuja. Lähde liikkeelle syksy

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Muotoilukoulutus murroksessa

Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilukoulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta 2 Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilu- koulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot