Suomen Verkkomaksut Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Verkkomaksut Oy"

Transkriptio

1 Maksujärjestelmän rajapintakuvaus Kanavamalli

2 Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Kanavapalvelun kuvaus... 4 Rajapinnan kuvaus...5 Yleistä... 5 Lähetettävät kentät... 5 Kenttien selitteet... 7 Maksutiedon käsittely...10 Tarkisteen laskeminen Esimerkki tarkisteen laskemisesta Testaus Testitunnukset Esimerkki Avun saaminen asennuksiin... 16

3 Versiohistoria Päivämäärä Versio Muutokset Kanavamallin ensimmäinen rajapintakuvaus Korjattu esimerkki, -merkin enkoodaus URL:ss' on %7C eikä %C Päivitetty uusi palvelun osoite (action) Korjattu AUTHCODE esimerkissä - Korjattu maininta virheellisestä demokanavatunnuksesta Oikea tunnus on Lisätty taulukkoon puuttuva CHANNEL_ID arvo. Esimerkissä arvo oli huomioitu oikein. - Lisätty esimerkkiin AUTHCODE laskettuna molemmissa tuetuissa merkistöissä. Aiemmin tiiviste oli laskettu virheellisesti ISO merkistössä, vaikka esimerkissä kerrottiin käytettävän UTF-8 -merkistöä.

4 Kanavapalvelun kuvaus Suomen Verkkomaksujen myyntikanavamalli antaa myyntikanavalle mahdollisuuden tuoda haluttu maksukokonaisuus maksettavaksi Suomen Verkkomaksujen palvelussa. Yksittäinen maksukokonaisuus voi sisältää useiden eri yritysten myymiä tuotteita. Näiden yritysten on kuitenkin aina oltava Suomen Verkkomaksujen asiakkaita sekä hyväksynyt kyseisen myyntikanavan käytön. Jokaiselle palveluun tuotavalle tuoteriville määritellään yksikäsitteisesti yritys, joka kyseisen tuotteen myy. Myyntikanavamalli antaa myyntikanavalle mahdollisuuden määritellä tuoteriveittäin myyntikanavan veloittama provisio. Myyntikanava voi laskea provision vapaasti määrittämällään kaavalla. Myyntikanavan veloittaman provision laskentamalli määritellään Suomen Verkkomaksujen ja myyntikanavan välisessä sopimuksessa ja provision laskennassa tulee käyttää sovittua laskentatapaa. Myös Suomen Verkkomaksut veloittaa myyntikanavan ja Suomen Verkkomaksujen välisen sopimuksen mukaisen provision kaikista myyntikanavan kautta tuoduista maksuista. Myyntikanavan tulee huolehtia siitä, ettei palveluun välitetä sellaista tuotekokonaisuutta, että provisiot ylittävät tuotteiden summan. Myyntikanavaa käyttävät yritykset näkevät myyntikanavan kautta tulleet maksutapahtumat kauppiaspaneelissa. Yritykset näkevät myyntikanavan kautta tulleista maksuista ainoastaan yritystä itseään koskevat tuoterivit, jos maksukokonaisuus sisältää useampien yritysten tuotteita.

5 Rajapinnan kuvaus Yleistä Kanavamallin maksupalvelu toimii SSL-salatussa osoitteessa https://payment.verkkomaksut.fi/channel-payment. Maksukokonaisuuden tiedot lähetetään palveluun POST-kyselynä. Kun maksu on suoritettu, käyttäjä ohjataan takaisin verkkopalveluun verkkopalvelun määrittämään paluuosoitteeseen. Paluuosoitteeseen välitetään lisäksi parametrit, joiden perusteella maksu voidaan turvallisesti kuitata maksetuksi. Lähetettävät kentät Seuraavissa taulukoissa on kuvattu maksupalveluun lähetettävät tiedot. Taulukossa annetut pituudet ovat kenttien maksimiarvoja. Mikäli annettu pituus ylitetään, ei maksua hyväksytä. Kenttien muodoksi on merkitty taulukossa aina joko N, F tai AN. N tarkoittaa numeerista ja arvo on siten luku. F tarkoittaa desimaalilukua. Desimaaliluvuissa tuetaan korkeintaan kahden numeron tarkkuutta. Desimaalilukujen desimaalierottimena käytetään pistettä. AN tarkoittaa alfanumeerista, eli näiden kenttien tietosisältö voi olla mitä tahansa merkkejä. Kentät voidaan lähettää palveluun joko merkistössä UTF-8 tai ISO Merkistöjä ei voi käyttää sekaisin. Huomaa! Minkään kentän arvo ei saa sisältää -merkkejä (pipe, vertical bar). Arvot tulee poistaa tai korvata toisella merkillä ennen välittämistä Suomen Verkkomaksujen palveluun. Jos -merkkejä halutaan tuoda paluuosoitteissa, suosittelemme tuomaan osoitteen URL-enkoodattuna (Esim. PHP-kielessä funktio urlencode). Erityisesti -merkki tulee tällöin korvata merkeillä %7C. Kenttien pakollisuus on kerrottu kentässä Pakollinen/Valinnainen. Valinnaisista kentistä erityisesti NOTIFY_ADDRESS-kentän tarjoamaa toiminnallisuutta kuitenkin suositellaan käytettäväksi aina. Kenttä Tiedon nimi Pituus max. Muoto Pakollinen / Valinnainen Kanavatunnus CHANNEL_ID 11 N P Tilausnumero ORDER_NUMBER 64 AN P Valuutta CURRENCY 3 AN P Palautusosoite / Onnistunut maksu Palautusosoite / Peruutunut maksu RETURN_ADDRESS 255 AN P CANCEL_ADDRESS 255 AN P Huomautusosoite NOTIFY_ADDRESS 255 AN P Rajapinnan versio VERSION 2 N P Kulttuurikoodi CULTURE 5 AN V Maksutavan esivalinta METHOD_PRESELECT 2 AN V

6 Kenttä Tiedon nimi Pituus max. Muoto Pakollinen / Valinnainen Tunnistekoodi AUTHCODE 32 AN P Maksajan puhelinnumero CONTACT_TELNO 64 AN V Maksajan CONTACT_CELLNO 64 AN V matkapuhelinnumero Maksajan sähköpostiosoite CONTACT_ 255 AN P Maksajan etunimi CONTACT_FIRSTNAME 64 AN P Maksajan sukunimi CONTACT_LASTNAME 64 AN P Maksajan yritys CONTACT_COMPANY 128 AN O Maksajan postiosoite CONTACT_ADDR_STREET 128 AN P Maksajan postinumero CONTACT_ADDR_ZIP 16 N P Maksajan postitoimipaikka CONTACT_ADDR_CITY 64 AN P Maksajan kotimaa CONTACT_ADDR_COUNTRY 2 AN P Arvonlisäveron sisältyminen INCLUDE_VAT 1 N P Tuoterivien määrä ITEMS 8 N P Lisäksi tilaukseen liitetyt tuotteet voidaan tuoda Suomen Verkkomaksujen palveluun seuraavilla toistuvilla kentillä. Kenttä Tiedon nimi Pituus max. Muoto Pakollinen / Valinnainen Tuotteen nimi ITEM_TITLE[X] 255 AN P Tuotenumero ITEM_NO[X] 16 AN V Tuotteiden määrä ITEM_AMOUNT[X] 10 F P Tuotteen hinta ITEM_PRICE[X] 10 F P Tuotteen veroprosentti ITEM_TAX[X] 10 F P Tuotteen kauppias-id ITEM_MERCHANT_ID[X] 8 N P Tuotteen kanavaprovisioluokan ID ITEM_CP[X] 10 F V Tuotteen alennus-prosentti ITEM_DISCOUNT[X] 10 F V Tuotetyyppi ITEM_TYPE[X] 2 N V

7 Kenttien selitteet Kenttä Kanavatunnus Selite Kanavatunnus on :n myyntipaikalle antama tunniste. Kanavatunnus muodostuu pelkistä numeroista. (pakollinen) Tilausnumero Tilausnumero on tilauksen yksilöivä merkkijono. (pakollinen) Valuutta Maksun valuutta. Vain EUR sallittu. (pakollinen) Palautusosoite / Onnistunut maksu Palautusosoite / Peruutunut maksu Osoite johon ohjataan sen jälkeen kun maksu on suoritettu onnistuneesti Suomen maksupalvelu Oy:lle. (pakollinen) Osoite, johon ohjataan jos maksu on peruuntunut tai epäonnistunut. (pakollinen) Huomautusosoite Osoite, jota kutsutaan, kun maksu merkitään onnistuneeksi. Tätä osoitetta kutsutaan ohjelmallisesti samoilla GET-parametreillä kuin RETURN_ADDRESS:ia kun maksu on suoritettu. (pakollinen) Versio Maksurajapinnasta käytettävän version numero. Kanavarajapinnan versio on 1. (pakollinen) Kulttuuri Maksutavan esivalinta Tunnistekoodi Maksajan puhelinnumero Kulttuuri vaikuttaa maksutapavalintasivun oletuskieleen ja summien esitystapaan. Käytettävissä on kulttuurit fi_fi, "sv_se" ja "en_us. Oletuskulttuuri on fi_fi. (vapaaehtoinen) Tämä kenttä ei ole toistaiseksi käytössä. Kenttä on kuitenkin huomioitava tyhjänä merkkijonona AUTHCODE-arvon laskennassa. Tunnistekoodi on MD5-algoritmillä merkkijonosta laskettu tiivistearvo, jonka avulla estetään väärinkäytöksiä. Laskennassa käytetään kaikkia tilauksen tietoja sekä kanavalle annettua erillistä ns. kanavavarmennetta. Katso laskentatapa esimerkistä. (pakollinen) Maksajan puhelinnumero (vapaaehtoinen) Maksajan matkapuhelinnumero Maksajan etunimi Maksajan matkapuhelinnumero (vapaaehtoinen) Maksajan etunimi (pakollinen) Maksajan sukunimi Maksajan sukunimi (pakollinen) Maksajan yritys Maksajan yritys (vapaaehtoinen)

8 Kenttä Maksajan postiosoite Selite Maksajan postiosoite eli lähiosoite (pakollinen). Maksajan postinumero Maksajan postinumero (pakollinen) Maksajan postitoimipaikka Maksajan postitoimipaikka (pakollinen) Maksajan kotimaa Arvonlisäveron sisältyminen Tuotteiden määrä Maksajan kotimaa. Tieto toimitetaan ISO standardin mukaisesti kaksinumeroisena merkkijonona. Esimerkiksi Suomi on FI ja Ruotsi on SE. Merkkien kirjainkoolla ei ole merkitystä. (pakollinen) Arvonlisäveron sisältyminen -kenttä kertoo sisältyykö tuoteriveissä ilmaistu hinta arvonlisäveron. Arvo 1 tarkoittaa arvonlisäveron sisältyvän tuotuun hintaan ja 0, että arvonlisävero lisätään annettuihin hintoihin. Käytä siis arvoa 1, jos tuotteiden hinnat on tallennettu verkokaupassa arvonlisäverollisina ja arvoa 0 jos hinnat on tallennettu arvonlisäverottomina. (pakollinen) Tuoterivien määrä. Vastaavat tuoterivit on oltava mukana seuraavan taulukon mukaisesti. (pakollinen) Seuraavassa on listattu tuotetietojen selitykset. Kenttä Selite Tuotteen nimi Vapaamuotoinen nimi tuotteelle. (pakollinen) Tuotenumero Tuotteiden määrä Tuotteen hinta Tuotteen veroprosentti Vapaaehtoinen tuotenumero, joka näytetään kauppiaspaneelissa tuotteen kohdalla. Tämän käyttö saattaa helpottaa oikeaan tuotteeseen kohdistamista. (vapaaehtoinen) Jos tilaus sisältää useita samoja tuotteita, voidaan tässä kertoa tuotteiden määrä, jolloin jokaista tuotetta ei tarvitse tuoda omana rivinään. Yleensä tässä tuodaan siis arvo 1. (pakollinen) Yhden tuotteen hinta. Jos kentässä INCLUDE_VAT=0, on tämä hinta arvonlisäveroton hinta. Jos INLUCDE_VAT=1, on tämä hinta arvonlisäverollinen. Hinnan tulee olla aina positiivinen luku. Alennukset voidaan tuoda tuotekohtaisella alennusprosentti-kentällä. (pakollinen) Tuotteelle käytetty veroprosentti. Suomessa arvonlisävero useimmille tuotteille 22%. (pakollinen) Tuotteen kauppias Tuotteen kanavarovisioluokan ID Yksi Suomen Verkkomaksujen palveluun tuotava maksu voi sisältää useiden eri yritysten tuotteita. Jokaisella tuoterivillä tuodaan tuotteen myyjän kauppiastunnus. (pakollinen) Myyntikanavalle voidaan määrittää tarvittaessa useita provisioluokkia. Jokaiselle tuotteelle voidaan määrittää käytettävä provisioluokka erikseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi eri hinnoittelun premium-asiakkaille tai halvemman provision arvokkaammille tuotteille. Suomen Verkkomaksut toimittaa sopimuksen mukaiset provisioluokkien ID:t myyntikanavalle. (pakollinen)

9 Kenttä Selite Tuotteen alennusprosentti Jos tuotteesta on myönnetty alennus, voidaan tässä kentässä tuoda alennusprosentti, joka on luku Oletusarvo alennukselle on 0. (vapaaehtoinen) Tuotetyyppi Tuoteriville voidaan määrittää tyyppi. Tyyppi 1 tarkoittaa normaalia tuoteriviä. Postikuluille voidaan käyttää arvoa 2 ja käsittelykuluille arvoa 3. Oletusarvo kentälle on 1. (vapaaehtoinen)

10 Maksutiedon käsittely Kun asiakas on suorittanut maksun verkkopankissa, ohjataan käyttäjä takaisin siihen osoitteeseen, joka kentässä RETURN_ADDRESS on määritelty. Jos maksu on epäonnistunut tai peruuntunut, asiakas ohjataan vastaavasti CANCEL_ADDRESS -kentässä määriteltyyn osoitteeseen. Lisäksi käytössä on huomautusosoite NOTIFY_ADDRESS, jota kutsutaan ohjelmallisesti kun Suomen Verkkomaksut kirjaa maksun onnistuneeksi. Tyypillisesti NOTIFY_ADDRESS-osoitetta kutsutaan välittömästi ennen RETURN_ADDRESS-osoitteeseen siirtymistä. On mahdollista, että asiakas ei jostain syystä palaa pankin palvelusta Suomen Verkkomaksujen palveluun. Tällöin maksu vahvistetaan yhden pankkipäivän viiveellä Suomen Verkkomaksujen toimesta ja maksun vahvistamisen yhteydessä tehdään NOTIFY_ADDRESSosoitteeseen kutsu. NOTIFY_ADDRESS-osoitteen kutsu sisältää vastaavat GET-parametrit kuin RETURN_ADDRESS-osoitteeseen siirtyminen. Osoitteisiin RETURN_ADDRESS ja CANCEL_ADDRESS siirtymisessä sekä NOTIFY_ADDRESS-osoitteen ohjelmallisessa kutsussa on mukana alla kuvatut GET-parametrit, joista maksun oikeellisuus tulee tarkistaa. Kenttä Tieto Tiedon nimi 1. Tilausnumero ORDER_NUMBER 2. Aikaleima TIMESTAMP 3. Maksutunnus PAID 4. Tarkistekenttä RETURN_AUTHCODE Seuraavassa listauksesa on kuvattu näiden kenttien tarkoitus. Kenttä Tilausnumero Aikaleima Maksutunnus Selite Sama tilausnumero, joka lähetettiin aiemmin maksujärjestelmään. Tilausnumero yksilöi jokaisen maksun. Suomen Verkkomaksujen tuottama aikaleima, jota käytetään tarkisteen laskemiseen. Aikaleima on UNIX-muodossa, joka lasketaan sekunteina vuorokauden vaihtumisesta. Suomen Verkkomaksujen tuottama tunnus joka palautetaan vain onnistuneen maksun paluutiedoissa. Tarkistekenttä Tarkistekenttä sisältää maksupalvelun laskeman hash-arvon, johon kauppias voi verrata itse laskemaansa arvoa. Mikäli kauppiaan laskema arvo on sama kuin maksupalvelun ilmoittama, on tieto maksusta tullut perille muuttumattomana. Tarkiste voi olla sama, vaikka maksu olisikin epäonnistunut tai peruuntunut.

11 Tarkisteen laskeminen Tarkiste lasketaan suorittamalla seuraavat vaihdeet: 1. Muodostetaan merkkijono yhdistämällä kentät tilausnumero, aikaleima, maksutunnus ja kauppiasvarmenne tässä järjestyksessä. Kaikkien mainittujen kenttien väliin sijoitetaan -merkki (pipe, vertical bar). Epäonnistuneen maksun tapauksessa paluutiedot eivät sisällä arvoja maksutunnus ja maksutapa näitä ei myöskään huomioida tarkisteen laskennassa. 2. Lasketaan muodostetusta merkkijonosta MD5-tiiviste 3. Huomioidaan saatu arvo 32-merkkisenä heksadesimaalisena esityksenä ja korvataan pienet kirjaimet suurilla. Esimerkki tarkisteen laskemisesta Tilausnumero: Aikaleima: Maksutunnus: Maksutapa: 1 Kanavavarmenne: F4SDGF23FS Muodostetaan merkkijono: F4SDGF23FS Md5-funktiolla merkkijonosta laskettu hash-arvo: Muutetaan pienet kirjaimet isoiksi: 65fd308175c2a cacecf FD308175C2A CACECF70465 Mikäli laskettu tarkiste on sama kun maksupalvelusta saatu arvo (RETURN_AUTHCODE), on maksukuittaus saapunut virheettömänä.

12 Testaus Testitunnukset Kanavamallia voidaan testata allaolevilla tunnuksilla. Kanavatunnus (CHANNEL_ID): 123 Kanavavarmenne: Lisäksi jokaiselle testitilauksessa palveluun tuodulle tuotteelle on käytettävä kauppiastunnusta Kanavamallin provisioluokan ID on testauksessa aina arvo 1. Esimerkki Tässä on listattu esimerkkikoodi painikkeelle, joka lähettää maksun Suomen Verkkomaksujen palveluun. <form action="https://payment.verkkomaksut.fi/channel-payment" method="post"> <input name="channel_id" type="hidden" value="123"> <input name="order_number" type="hidden" value=" "> <input name="currency" type="hidden" value="eur"> <input name="return_address" type="hidden" value="https://www.esimerkki.fi/ok"> <input name="cancel_address" type="hidden" value="https://www.esimerkki.fi/cancel"> <input name="notify_address" type="hidden" value="https://www.esimerkki.fi/notify"> <input name="version" type="hidden" value="1"> <input name="culture type="hidden" value="fi_fi"> <input name="contact_telno" type="hidden" value=" "> <input name="contact_ " type="hidden" <input name="contact_firstname" type="hidden" value="matti"> <input name="contact_lastname" type="hidden" value="meikäläinen"> <input name="contact_company" type="hidden" value="testi Oy Ab"> <input name="contact_addr_street" type="hidden" value="testikatu 1"> <input name="contact_addr_zip" type="hidden" value="43210"> <input name="contact_addr_city" type="hidden" value="jyväskylä"> <input name="contact_addr_country" type="hidden" value="fi"> <input name="include_vat" type="hidden" value="1" /> <input name="items" type="hidden" value="2"> <input name="item_title[0]" type="hidden" value="esimerkkituote 1"> <input name="item_no[0]" type="hidden" value="12345"> <input name="item_amount[0]" type="hidden" value="1"> <input name="item_price[0]" type="hidden" value="10.00"> <input name="item_tax[0]" type="hidden" value="22.00"> <input name="item_merchant_id[0]" type="hidden" value="13466"> <input name="item_cp[0]" type="hidden" value="1"> <input name="item_discount[0]" type="hidden" value="0"> <input name="item_type[0]" type="hidden" value="1">

13 <input name="item_title[1]" type="hidden" value="esimerkkituote 2"> <input name="item_no[1]" type="hidden" value="12346"> <input name="item_amount[1]" type="hidden" value="2"> <input name="item_price[1]" type="hidden" value="5.00"> <input name="item_tax[1]" type="hidden" value="22.00"> <input name="item_merchant_id[1]" type="hidden" value="13466"> <input name="item_cp[1]" type="hidden" value="1"> <input name="item_discount[1]" type="hidden" value="20.00"> <input name="item_type[1]" type="hidden" value="1"> <input name="authcode" type="hidden" value="657bae6236f0fb709388fabb6467bfdb"> <input type="image" src="https://ssl.verkkomaksut.fi/logo/payhere_fin.jpg"> </form> Ylläolevassa listauksessa viimeinen hidden-kenttä, AUTHCODE, on laskettu alla kuvatulla tavalla. Yhdistetään kaikki kentät järjestyksessä, jossa ne on mainittu dokumentaatiossa. Kentät yhdistetään asettamlla -merkki (pipe, vertical bar) kenttien väliin. Jos jotakin kenttää ei lähetetä, asetetaan kentän kohdalle laskennassa tyhjä merkkijono, jolloin merkkijonoon tulee kaksi tai useampia peräkkäisiä -merkkejä. Ensimmäisenä kenttänä laskennassa huomioidaan kanavavarmenne. AUTHCODE muodostetaan tästä merkkijonosta laskemalla MD5-summa. Saatu arvo muutetaan heksadesimaaliseen, 32-merkkiä pitkään esitysmuotoon ja merkkijonosta muutetaan pienet kirjaimet isoiksi. Huomaa! Tässä esimerkissä laskenta tehdään UTF-8 -merkistössä. Suomen Verkkomaksujen palvelu tukee UTF-8- ja ISO merkistöjä. AUTHCODE:n laskenta on aina suoritettava samassa merkistössä, missä tiedot lähetetään Suomen Verkkomaksujen palveluun. Suomen Verkkomaksujen palvelu tunnistaa vastaanotetusta aineistosta automaattisesti käytetyn merkistön ja käyttää varmenteen laskennassa samaa tunnistettua merkistöä. Ylläolevassa esimerkissä kenttien arvot ovat seuraavat:

14 Kanavavarmenne Kanavatunnus 123 Tilausnumero Valuutta Paluuosoite/onnistunut maksu Paluuosoite/epäonnistunut maksu Huomautusosoite Versionumero 1 Kulttuuri EUR https://www.esimerkki.fi/ok https://www.esimerkki.fi/cancel https://www.esimerkki.fi/notify fi_fi Maksajan puhelinnumero Maksajan matkapuhelinnumero Maksajan sähköpostiosoite Maksajan etunimi Maksajan sukunimi Maksajan yritys Matti Meikäläinen Testi Oy Ab Maksajan lähiosoite Testikatu 1 Maksajan postinumero Maksajan postitoimipaikka Maksajan kotimaa Arvonlisäveron sisältyminen 1 Tuoterivien määrä 2 Jyväskylä Tuote #1, otsikko Esimerkkituote 1 Tuote #1, numero Tuote #1, määrä 1 Tuote #1, hinta Tuote #1, veroprosentti Tuote #1, kauppiastunnus Tuote #1, kanavaprovision ID 1 Tuote #1, alennusprosentti 0 Tuote #1, tyyppi 1 Tuote #2, otsikko Esimerkkituote 2 Tuote #2, numero Tuote #2, määrä 2 Tuote #2, hinta 5.00 Tuote #2, veroprosentti FI

15 Tuote #2, kauppiastunnus Tuote #2, kanavaprovision ID 1 Tuote #2, alennusprosentti Tuote #2, tyyppi 1 Nyt AUTHCODE:n laskemiseen käytettävä merkkijono saadaan yhdistämällä edelliset kentät: EUR https://www.esimerkki.fi/ok https://www.esimerkki.fi/cancel https://www.esimerkki.fi/notify 1 fi_fi Matti Meikäläinen Testi Oy Ab Testikatu Jyväskylä FI 1 2 Esimerkkituote Esimerkkituote Tästä lasketaan MD5-tiiviste: 29322dbeebc3c86b1e1b1f31a007b4dc (ISO : 657bae6236f0fb709388fabb6467bfdb) Muutetaan kirjaimet isoiksi, jolloin saadaan lopullinen varmenne: 29322DBEEBC3C86B1E1B1F31A007B4DC (ISO : 57BAE6236F0FB709388FABB6467BFDB)

16 Avun saaminen asennuksiin Voit soittaa tekniseen tukeemme numeroon tai voit lähettää sähköpostia osoitteeseen:

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Liite 3. Checkout rajapintakuvaus sivu 1/9

Liite 3. Checkout rajapintakuvaus sivu 1/9 Checkout rajapintakuvaus sivu 1/9 Checkout - Maksupalvelun tekninen rajapintakuvaus Versio 1.7 1.5.2011 Checkout rajapintakuvaus sivu 2/9 Versiohistoria Versio Muutos Pvm 1.0 Ensimmäinen versio 4.6.2008

Lisätiedot

BlueCommerce maksulinkki

BlueCommerce maksulinkki Aluksi kirjaudu TCS Raportointipalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanallasi: TCS-palvelussa, valitse ecommerce -välilehti sivun ylälaidan palkista, ja kun let siirtynyt ecommerce-välilehdelle, valitse

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

Aktia verkkomaksu Käyttöohje ja tietuekuvaukset

Aktia verkkomaksu Käyttöohje ja tietuekuvaukset Käyttöohje ja tietuekuvaukset 8.10.2014, versio 1.71 11.05.2004 versio 1.0 Sisällysluettelo 1.Aktia verkkomaksu... 1 2. Sopimus... 1 2.1 Palvelun nimi ja logo... 1 3.Turvallisuus... 2 3.1 Tarkisteavaimen

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Maksun käsittely...4 Maksun tilan tarkistaminen... 4 Päivittäminen...5 Mahdolliset vikatilanteet...

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Koulutuskalenterin julkaisu webiin Koulutustiedot automaattisesti Koulutuspalvelusta Verkkojulkaisun ohjaus Koulutuspalvelun

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

Käyttöohje Netaxeptin käyttöliittymä

Käyttöohje Netaxeptin käyttöliittymä Käyttöohje Netaxeptin käyttöliittymä Versio 1.41 Tässä dokumentissa kuvataan Netaxept-maksupalvelun käyttöliittymä. Viimeisin versio dokumentista on saatavilla http://www.betalingsterminal.no/netthandel-forside/teknisk-veiledning/user-guides/

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(6) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.2.2014 alkaen toistaiseksi 2(6) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,...

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,... Ratkaisut 1 1. Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,.... Nolla, koska kerrotaan nollalla. 3. 16 15 50 = ( 8) 15 50 = (8 15) ( 50) = 1000 500 = 500 000. 4.

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

asti. Kampanjakoodi mainittava tilauksessa. yli 200 itse muokattavaa raporttimallia paperille, PDF- tai CSV-muotoon

asti. Kampanjakoodi mainittava tilauksessa. yli 200 itse muokattavaa raporttimallia paperille, PDF- tai CSV-muotoon Turvallista pilvipalvelua. investoinneissa ja ylläpidossa. Tarjouspaketti/kampanjakoodi 12016 tarkastusjärjestelmä 20 % Kampanjakoodi 12016-1 12016-3 12016-5 Hinta / kk 65 130 175 automatiikalla jopa 2/3

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (7) Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Toimitettavat tiedot... 2 3.1 Kuvaus toimitettavista

Lisätiedot

Lomake kannattaa asemoida taulukkoon: table. Silloin selitteet ja kentät saadaan sarakkeisiin. Kenttien ulkoasu voidaan määritellä tyyleillä.

Lomake kannattaa asemoida taulukkoon: table. Silloin selitteet ja kentät saadaan sarakkeisiin. Kenttien ulkoasu voidaan määritellä tyyleillä. Lomakkeet Lomake kannattaa asemoida taulukkoon: table. Silloin selitteet ja kentät saadaan sarakkeisiin. Kenttien ulkoasu voidaan määritellä tyyleillä. Lomakkeen tyylit kannattaa määritellä omaan, eriliseen,

Lisätiedot

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Päivittäminen versiosta 1.X.X versioon 2.X.X... 4 Toimitustavat... 5 Tilauksen käsittely...6

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN VEROHALLINTO 1.1.2016 A137/200/2015 versio 1.9 VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2 Harjoitus 7. Lataa tiedosto http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran13b/data/ran13b.zip levylle Z: ja pura se. Kun olet tehnyt kaikki seuraavat 17 tehtävää palauta Tuubiin harjoituksen 7 vastauksena

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.5. PÄIVITETTY 1.7.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle saa.

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 26.2.2009 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan uusi siirtoformaatti Automaatiourakoitsijat, jotka tekevät siirtotiedoston VeRaan.

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI Clover Shop Pro 3 ja Clover Shop Ultrapro 1 -verkkokauppaohjelmistoissa www.clovershop.com Clover Shop on Apilaratas Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa 1 Sisältö Kontaktiin kirjautuminen ja asiointitunnukset Postinen Kontaktissa, ohjeet ja chat Roolit Postisen tilauskanavassa Tilauspolku: Tilaajan tiedot

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(7) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.1.2010 alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 1206)...

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot