Suomen Verkkomaksut Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Verkkomaksut Oy"

Transkriptio

1 Maksujärjestelmän rajapintakuvaus Kanavamalli

2 Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Kanavapalvelun kuvaus... 4 Rajapinnan kuvaus...5 Yleistä... 5 Lähetettävät kentät... 5 Kenttien selitteet... 7 Maksutiedon käsittely...10 Tarkisteen laskeminen Esimerkki tarkisteen laskemisesta Testaus Testitunnukset Esimerkki Avun saaminen asennuksiin... 16

3 Versiohistoria Päivämäärä Versio Muutokset Kanavamallin ensimmäinen rajapintakuvaus Korjattu esimerkki, -merkin enkoodaus URL:ss' on %7C eikä %C Päivitetty uusi palvelun osoite (action) Korjattu AUTHCODE esimerkissä - Korjattu maininta virheellisestä demokanavatunnuksesta Oikea tunnus on Lisätty taulukkoon puuttuva CHANNEL_ID arvo. Esimerkissä arvo oli huomioitu oikein. - Lisätty esimerkkiin AUTHCODE laskettuna molemmissa tuetuissa merkistöissä. Aiemmin tiiviste oli laskettu virheellisesti ISO merkistössä, vaikka esimerkissä kerrottiin käytettävän UTF-8 -merkistöä.

4 Kanavapalvelun kuvaus Suomen Verkkomaksujen myyntikanavamalli antaa myyntikanavalle mahdollisuuden tuoda haluttu maksukokonaisuus maksettavaksi Suomen Verkkomaksujen palvelussa. Yksittäinen maksukokonaisuus voi sisältää useiden eri yritysten myymiä tuotteita. Näiden yritysten on kuitenkin aina oltava Suomen Verkkomaksujen asiakkaita sekä hyväksynyt kyseisen myyntikanavan käytön. Jokaiselle palveluun tuotavalle tuoteriville määritellään yksikäsitteisesti yritys, joka kyseisen tuotteen myy. Myyntikanavamalli antaa myyntikanavalle mahdollisuuden määritellä tuoteriveittäin myyntikanavan veloittama provisio. Myyntikanava voi laskea provision vapaasti määrittämällään kaavalla. Myyntikanavan veloittaman provision laskentamalli määritellään Suomen Verkkomaksujen ja myyntikanavan välisessä sopimuksessa ja provision laskennassa tulee käyttää sovittua laskentatapaa. Myös Suomen Verkkomaksut veloittaa myyntikanavan ja Suomen Verkkomaksujen välisen sopimuksen mukaisen provision kaikista myyntikanavan kautta tuoduista maksuista. Myyntikanavan tulee huolehtia siitä, ettei palveluun välitetä sellaista tuotekokonaisuutta, että provisiot ylittävät tuotteiden summan. Myyntikanavaa käyttävät yritykset näkevät myyntikanavan kautta tulleet maksutapahtumat kauppiaspaneelissa. Yritykset näkevät myyntikanavan kautta tulleista maksuista ainoastaan yritystä itseään koskevat tuoterivit, jos maksukokonaisuus sisältää useampien yritysten tuotteita.

5 Rajapinnan kuvaus Yleistä Kanavamallin maksupalvelu toimii SSL-salatussa osoitteessa https://payment.verkkomaksut.fi/channel-payment. Maksukokonaisuuden tiedot lähetetään palveluun POST-kyselynä. Kun maksu on suoritettu, käyttäjä ohjataan takaisin verkkopalveluun verkkopalvelun määrittämään paluuosoitteeseen. Paluuosoitteeseen välitetään lisäksi parametrit, joiden perusteella maksu voidaan turvallisesti kuitata maksetuksi. Lähetettävät kentät Seuraavissa taulukoissa on kuvattu maksupalveluun lähetettävät tiedot. Taulukossa annetut pituudet ovat kenttien maksimiarvoja. Mikäli annettu pituus ylitetään, ei maksua hyväksytä. Kenttien muodoksi on merkitty taulukossa aina joko N, F tai AN. N tarkoittaa numeerista ja arvo on siten luku. F tarkoittaa desimaalilukua. Desimaaliluvuissa tuetaan korkeintaan kahden numeron tarkkuutta. Desimaalilukujen desimaalierottimena käytetään pistettä. AN tarkoittaa alfanumeerista, eli näiden kenttien tietosisältö voi olla mitä tahansa merkkejä. Kentät voidaan lähettää palveluun joko merkistössä UTF-8 tai ISO Merkistöjä ei voi käyttää sekaisin. Huomaa! Minkään kentän arvo ei saa sisältää -merkkejä (pipe, vertical bar). Arvot tulee poistaa tai korvata toisella merkillä ennen välittämistä Suomen Verkkomaksujen palveluun. Jos -merkkejä halutaan tuoda paluuosoitteissa, suosittelemme tuomaan osoitteen URL-enkoodattuna (Esim. PHP-kielessä funktio urlencode). Erityisesti -merkki tulee tällöin korvata merkeillä %7C. Kenttien pakollisuus on kerrottu kentässä Pakollinen/Valinnainen. Valinnaisista kentistä erityisesti NOTIFY_ADDRESS-kentän tarjoamaa toiminnallisuutta kuitenkin suositellaan käytettäväksi aina. Kenttä Tiedon nimi Pituus max. Muoto Pakollinen / Valinnainen Kanavatunnus CHANNEL_ID 11 N P Tilausnumero ORDER_NUMBER 64 AN P Valuutta CURRENCY 3 AN P Palautusosoite / Onnistunut maksu Palautusosoite / Peruutunut maksu RETURN_ADDRESS 255 AN P CANCEL_ADDRESS 255 AN P Huomautusosoite NOTIFY_ADDRESS 255 AN P Rajapinnan versio VERSION 2 N P Kulttuurikoodi CULTURE 5 AN V Maksutavan esivalinta METHOD_PRESELECT 2 AN V

6 Kenttä Tiedon nimi Pituus max. Muoto Pakollinen / Valinnainen Tunnistekoodi AUTHCODE 32 AN P Maksajan puhelinnumero CONTACT_TELNO 64 AN V Maksajan CONTACT_CELLNO 64 AN V matkapuhelinnumero Maksajan sähköpostiosoite CONTACT_ 255 AN P Maksajan etunimi CONTACT_FIRSTNAME 64 AN P Maksajan sukunimi CONTACT_LASTNAME 64 AN P Maksajan yritys CONTACT_COMPANY 128 AN O Maksajan postiosoite CONTACT_ADDR_STREET 128 AN P Maksajan postinumero CONTACT_ADDR_ZIP 16 N P Maksajan postitoimipaikka CONTACT_ADDR_CITY 64 AN P Maksajan kotimaa CONTACT_ADDR_COUNTRY 2 AN P Arvonlisäveron sisältyminen INCLUDE_VAT 1 N P Tuoterivien määrä ITEMS 8 N P Lisäksi tilaukseen liitetyt tuotteet voidaan tuoda Suomen Verkkomaksujen palveluun seuraavilla toistuvilla kentillä. Kenttä Tiedon nimi Pituus max. Muoto Pakollinen / Valinnainen Tuotteen nimi ITEM_TITLE[X] 255 AN P Tuotenumero ITEM_NO[X] 16 AN V Tuotteiden määrä ITEM_AMOUNT[X] 10 F P Tuotteen hinta ITEM_PRICE[X] 10 F P Tuotteen veroprosentti ITEM_TAX[X] 10 F P Tuotteen kauppias-id ITEM_MERCHANT_ID[X] 8 N P Tuotteen kanavaprovisioluokan ID ITEM_CP[X] 10 F V Tuotteen alennus-prosentti ITEM_DISCOUNT[X] 10 F V Tuotetyyppi ITEM_TYPE[X] 2 N V

7 Kenttien selitteet Kenttä Kanavatunnus Selite Kanavatunnus on :n myyntipaikalle antama tunniste. Kanavatunnus muodostuu pelkistä numeroista. (pakollinen) Tilausnumero Tilausnumero on tilauksen yksilöivä merkkijono. (pakollinen) Valuutta Maksun valuutta. Vain EUR sallittu. (pakollinen) Palautusosoite / Onnistunut maksu Palautusosoite / Peruutunut maksu Osoite johon ohjataan sen jälkeen kun maksu on suoritettu onnistuneesti Suomen maksupalvelu Oy:lle. (pakollinen) Osoite, johon ohjataan jos maksu on peruuntunut tai epäonnistunut. (pakollinen) Huomautusosoite Osoite, jota kutsutaan, kun maksu merkitään onnistuneeksi. Tätä osoitetta kutsutaan ohjelmallisesti samoilla GET-parametreillä kuin RETURN_ADDRESS:ia kun maksu on suoritettu. (pakollinen) Versio Maksurajapinnasta käytettävän version numero. Kanavarajapinnan versio on 1. (pakollinen) Kulttuuri Maksutavan esivalinta Tunnistekoodi Maksajan puhelinnumero Kulttuuri vaikuttaa maksutapavalintasivun oletuskieleen ja summien esitystapaan. Käytettävissä on kulttuurit fi_fi, "sv_se" ja "en_us. Oletuskulttuuri on fi_fi. (vapaaehtoinen) Tämä kenttä ei ole toistaiseksi käytössä. Kenttä on kuitenkin huomioitava tyhjänä merkkijonona AUTHCODE-arvon laskennassa. Tunnistekoodi on MD5-algoritmillä merkkijonosta laskettu tiivistearvo, jonka avulla estetään väärinkäytöksiä. Laskennassa käytetään kaikkia tilauksen tietoja sekä kanavalle annettua erillistä ns. kanavavarmennetta. Katso laskentatapa esimerkistä. (pakollinen) Maksajan puhelinnumero (vapaaehtoinen) Maksajan matkapuhelinnumero Maksajan etunimi Maksajan matkapuhelinnumero (vapaaehtoinen) Maksajan etunimi (pakollinen) Maksajan sukunimi Maksajan sukunimi (pakollinen) Maksajan yritys Maksajan yritys (vapaaehtoinen)

8 Kenttä Maksajan postiosoite Selite Maksajan postiosoite eli lähiosoite (pakollinen). Maksajan postinumero Maksajan postinumero (pakollinen) Maksajan postitoimipaikka Maksajan postitoimipaikka (pakollinen) Maksajan kotimaa Arvonlisäveron sisältyminen Tuotteiden määrä Maksajan kotimaa. Tieto toimitetaan ISO standardin mukaisesti kaksinumeroisena merkkijonona. Esimerkiksi Suomi on FI ja Ruotsi on SE. Merkkien kirjainkoolla ei ole merkitystä. (pakollinen) Arvonlisäveron sisältyminen -kenttä kertoo sisältyykö tuoteriveissä ilmaistu hinta arvonlisäveron. Arvo 1 tarkoittaa arvonlisäveron sisältyvän tuotuun hintaan ja 0, että arvonlisävero lisätään annettuihin hintoihin. Käytä siis arvoa 1, jos tuotteiden hinnat on tallennettu verkokaupassa arvonlisäverollisina ja arvoa 0 jos hinnat on tallennettu arvonlisäverottomina. (pakollinen) Tuoterivien määrä. Vastaavat tuoterivit on oltava mukana seuraavan taulukon mukaisesti. (pakollinen) Seuraavassa on listattu tuotetietojen selitykset. Kenttä Selite Tuotteen nimi Vapaamuotoinen nimi tuotteelle. (pakollinen) Tuotenumero Tuotteiden määrä Tuotteen hinta Tuotteen veroprosentti Vapaaehtoinen tuotenumero, joka näytetään kauppiaspaneelissa tuotteen kohdalla. Tämän käyttö saattaa helpottaa oikeaan tuotteeseen kohdistamista. (vapaaehtoinen) Jos tilaus sisältää useita samoja tuotteita, voidaan tässä kertoa tuotteiden määrä, jolloin jokaista tuotetta ei tarvitse tuoda omana rivinään. Yleensä tässä tuodaan siis arvo 1. (pakollinen) Yhden tuotteen hinta. Jos kentässä INCLUDE_VAT=0, on tämä hinta arvonlisäveroton hinta. Jos INLUCDE_VAT=1, on tämä hinta arvonlisäverollinen. Hinnan tulee olla aina positiivinen luku. Alennukset voidaan tuoda tuotekohtaisella alennusprosentti-kentällä. (pakollinen) Tuotteelle käytetty veroprosentti. Suomessa arvonlisävero useimmille tuotteille 22%. (pakollinen) Tuotteen kauppias Tuotteen kanavarovisioluokan ID Yksi Suomen Verkkomaksujen palveluun tuotava maksu voi sisältää useiden eri yritysten tuotteita. Jokaisella tuoterivillä tuodaan tuotteen myyjän kauppiastunnus. (pakollinen) Myyntikanavalle voidaan määrittää tarvittaessa useita provisioluokkia. Jokaiselle tuotteelle voidaan määrittää käytettävä provisioluokka erikseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi eri hinnoittelun premium-asiakkaille tai halvemman provision arvokkaammille tuotteille. Suomen Verkkomaksut toimittaa sopimuksen mukaiset provisioluokkien ID:t myyntikanavalle. (pakollinen)

9 Kenttä Selite Tuotteen alennusprosentti Jos tuotteesta on myönnetty alennus, voidaan tässä kentässä tuoda alennusprosentti, joka on luku Oletusarvo alennukselle on 0. (vapaaehtoinen) Tuotetyyppi Tuoteriville voidaan määrittää tyyppi. Tyyppi 1 tarkoittaa normaalia tuoteriviä. Postikuluille voidaan käyttää arvoa 2 ja käsittelykuluille arvoa 3. Oletusarvo kentälle on 1. (vapaaehtoinen)

10 Maksutiedon käsittely Kun asiakas on suorittanut maksun verkkopankissa, ohjataan käyttäjä takaisin siihen osoitteeseen, joka kentässä RETURN_ADDRESS on määritelty. Jos maksu on epäonnistunut tai peruuntunut, asiakas ohjataan vastaavasti CANCEL_ADDRESS -kentässä määriteltyyn osoitteeseen. Lisäksi käytössä on huomautusosoite NOTIFY_ADDRESS, jota kutsutaan ohjelmallisesti kun Suomen Verkkomaksut kirjaa maksun onnistuneeksi. Tyypillisesti NOTIFY_ADDRESS-osoitetta kutsutaan välittömästi ennen RETURN_ADDRESS-osoitteeseen siirtymistä. On mahdollista, että asiakas ei jostain syystä palaa pankin palvelusta Suomen Verkkomaksujen palveluun. Tällöin maksu vahvistetaan yhden pankkipäivän viiveellä Suomen Verkkomaksujen toimesta ja maksun vahvistamisen yhteydessä tehdään NOTIFY_ADDRESSosoitteeseen kutsu. NOTIFY_ADDRESS-osoitteen kutsu sisältää vastaavat GET-parametrit kuin RETURN_ADDRESS-osoitteeseen siirtyminen. Osoitteisiin RETURN_ADDRESS ja CANCEL_ADDRESS siirtymisessä sekä NOTIFY_ADDRESS-osoitteen ohjelmallisessa kutsussa on mukana alla kuvatut GET-parametrit, joista maksun oikeellisuus tulee tarkistaa. Kenttä Tieto Tiedon nimi 1. Tilausnumero ORDER_NUMBER 2. Aikaleima TIMESTAMP 3. Maksutunnus PAID 4. Tarkistekenttä RETURN_AUTHCODE Seuraavassa listauksesa on kuvattu näiden kenttien tarkoitus. Kenttä Tilausnumero Aikaleima Maksutunnus Selite Sama tilausnumero, joka lähetettiin aiemmin maksujärjestelmään. Tilausnumero yksilöi jokaisen maksun. Suomen Verkkomaksujen tuottama aikaleima, jota käytetään tarkisteen laskemiseen. Aikaleima on UNIX-muodossa, joka lasketaan sekunteina vuorokauden vaihtumisesta. Suomen Verkkomaksujen tuottama tunnus joka palautetaan vain onnistuneen maksun paluutiedoissa. Tarkistekenttä Tarkistekenttä sisältää maksupalvelun laskeman hash-arvon, johon kauppias voi verrata itse laskemaansa arvoa. Mikäli kauppiaan laskema arvo on sama kuin maksupalvelun ilmoittama, on tieto maksusta tullut perille muuttumattomana. Tarkiste voi olla sama, vaikka maksu olisikin epäonnistunut tai peruuntunut.

11 Tarkisteen laskeminen Tarkiste lasketaan suorittamalla seuraavat vaihdeet: 1. Muodostetaan merkkijono yhdistämällä kentät tilausnumero, aikaleima, maksutunnus ja kauppiasvarmenne tässä järjestyksessä. Kaikkien mainittujen kenttien väliin sijoitetaan -merkki (pipe, vertical bar). Epäonnistuneen maksun tapauksessa paluutiedot eivät sisällä arvoja maksutunnus ja maksutapa näitä ei myöskään huomioida tarkisteen laskennassa. 2. Lasketaan muodostetusta merkkijonosta MD5-tiiviste 3. Huomioidaan saatu arvo 32-merkkisenä heksadesimaalisena esityksenä ja korvataan pienet kirjaimet suurilla. Esimerkki tarkisteen laskemisesta Tilausnumero: Aikaleima: Maksutunnus: Maksutapa: 1 Kanavavarmenne: F4SDGF23FS Muodostetaan merkkijono: F4SDGF23FS Md5-funktiolla merkkijonosta laskettu hash-arvo: Muutetaan pienet kirjaimet isoiksi: 65fd308175c2a cacecf FD308175C2A CACECF70465 Mikäli laskettu tarkiste on sama kun maksupalvelusta saatu arvo (RETURN_AUTHCODE), on maksukuittaus saapunut virheettömänä.

12 Testaus Testitunnukset Kanavamallia voidaan testata allaolevilla tunnuksilla. Kanavatunnus (CHANNEL_ID): 123 Kanavavarmenne: Lisäksi jokaiselle testitilauksessa palveluun tuodulle tuotteelle on käytettävä kauppiastunnusta Kanavamallin provisioluokan ID on testauksessa aina arvo 1. Esimerkki Tässä on listattu esimerkkikoodi painikkeelle, joka lähettää maksun Suomen Verkkomaksujen palveluun. <form action="https://payment.verkkomaksut.fi/channel-payment" method="post"> <input name="channel_id" type="hidden" value="123"> <input name="order_number" type="hidden" value=" "> <input name="currency" type="hidden" value="eur"> <input name="return_address" type="hidden" value="https://www.esimerkki.fi/ok"> <input name="cancel_address" type="hidden" value="https://www.esimerkki.fi/cancel"> <input name="notify_address" type="hidden" value="https://www.esimerkki.fi/notify"> <input name="version" type="hidden" value="1"> <input name="culture type="hidden" value="fi_fi"> <input name="contact_telno" type="hidden" value=" "> <input name="contact_ " type="hidden" <input name="contact_firstname" type="hidden" value="matti"> <input name="contact_lastname" type="hidden" value="meikäläinen"> <input name="contact_company" type="hidden" value="testi Oy Ab"> <input name="contact_addr_street" type="hidden" value="testikatu 1"> <input name="contact_addr_zip" type="hidden" value="43210"> <input name="contact_addr_city" type="hidden" value="jyväskylä"> <input name="contact_addr_country" type="hidden" value="fi"> <input name="include_vat" type="hidden" value="1" /> <input name="items" type="hidden" value="2"> <input name="item_title[0]" type="hidden" value="esimerkkituote 1"> <input name="item_no[0]" type="hidden" value="12345"> <input name="item_amount[0]" type="hidden" value="1"> <input name="item_price[0]" type="hidden" value="10.00"> <input name="item_tax[0]" type="hidden" value="22.00"> <input name="item_merchant_id[0]" type="hidden" value="13466"> <input name="item_cp[0]" type="hidden" value="1"> <input name="item_discount[0]" type="hidden" value="0"> <input name="item_type[0]" type="hidden" value="1">

13 <input name="item_title[1]" type="hidden" value="esimerkkituote 2"> <input name="item_no[1]" type="hidden" value="12346"> <input name="item_amount[1]" type="hidden" value="2"> <input name="item_price[1]" type="hidden" value="5.00"> <input name="item_tax[1]" type="hidden" value="22.00"> <input name="item_merchant_id[1]" type="hidden" value="13466"> <input name="item_cp[1]" type="hidden" value="1"> <input name="item_discount[1]" type="hidden" value="20.00"> <input name="item_type[1]" type="hidden" value="1"> <input name="authcode" type="hidden" value="657bae6236f0fb709388fabb6467bfdb"> <input type="image" src="https://ssl.verkkomaksut.fi/logo/payhere_fin.jpg"> </form> Ylläolevassa listauksessa viimeinen hidden-kenttä, AUTHCODE, on laskettu alla kuvatulla tavalla. Yhdistetään kaikki kentät järjestyksessä, jossa ne on mainittu dokumentaatiossa. Kentät yhdistetään asettamlla -merkki (pipe, vertical bar) kenttien väliin. Jos jotakin kenttää ei lähetetä, asetetaan kentän kohdalle laskennassa tyhjä merkkijono, jolloin merkkijonoon tulee kaksi tai useampia peräkkäisiä -merkkejä. Ensimmäisenä kenttänä laskennassa huomioidaan kanavavarmenne. AUTHCODE muodostetaan tästä merkkijonosta laskemalla MD5-summa. Saatu arvo muutetaan heksadesimaaliseen, 32-merkkiä pitkään esitysmuotoon ja merkkijonosta muutetaan pienet kirjaimet isoiksi. Huomaa! Tässä esimerkissä laskenta tehdään UTF-8 -merkistössä. Suomen Verkkomaksujen palvelu tukee UTF-8- ja ISO merkistöjä. AUTHCODE:n laskenta on aina suoritettava samassa merkistössä, missä tiedot lähetetään Suomen Verkkomaksujen palveluun. Suomen Verkkomaksujen palvelu tunnistaa vastaanotetusta aineistosta automaattisesti käytetyn merkistön ja käyttää varmenteen laskennassa samaa tunnistettua merkistöä. Ylläolevassa esimerkissä kenttien arvot ovat seuraavat:

14 Kanavavarmenne Kanavatunnus 123 Tilausnumero Valuutta Paluuosoite/onnistunut maksu Paluuosoite/epäonnistunut maksu Huomautusosoite Versionumero 1 Kulttuuri EUR https://www.esimerkki.fi/ok https://www.esimerkki.fi/cancel https://www.esimerkki.fi/notify fi_fi Maksajan puhelinnumero Maksajan matkapuhelinnumero Maksajan sähköpostiosoite Maksajan etunimi Maksajan sukunimi Maksajan yritys Matti Meikäläinen Testi Oy Ab Maksajan lähiosoite Testikatu 1 Maksajan postinumero Maksajan postitoimipaikka Maksajan kotimaa Arvonlisäveron sisältyminen 1 Tuoterivien määrä 2 Jyväskylä Tuote #1, otsikko Esimerkkituote 1 Tuote #1, numero Tuote #1, määrä 1 Tuote #1, hinta Tuote #1, veroprosentti Tuote #1, kauppiastunnus Tuote #1, kanavaprovision ID 1 Tuote #1, alennusprosentti 0 Tuote #1, tyyppi 1 Tuote #2, otsikko Esimerkkituote 2 Tuote #2, numero Tuote #2, määrä 2 Tuote #2, hinta 5.00 Tuote #2, veroprosentti FI

15 Tuote #2, kauppiastunnus Tuote #2, kanavaprovision ID 1 Tuote #2, alennusprosentti Tuote #2, tyyppi 1 Nyt AUTHCODE:n laskemiseen käytettävä merkkijono saadaan yhdistämällä edelliset kentät: EUR https://www.esimerkki.fi/ok https://www.esimerkki.fi/cancel https://www.esimerkki.fi/notify 1 fi_fi Matti Meikäläinen Testi Oy Ab Testikatu Jyväskylä FI 1 2 Esimerkkituote Esimerkkituote Tästä lasketaan MD5-tiiviste: 29322dbeebc3c86b1e1b1f31a007b4dc (ISO : 657bae6236f0fb709388fabb6467bfdb) Muutetaan kirjaimet isoiksi, jolloin saadaan lopullinen varmenne: 29322DBEEBC3C86B1E1B1F31A007B4DC (ISO : 57BAE6236F0FB709388FABB6467BFDB)

16 Avun saaminen asennuksiin Voit soittaa tekniseen tukeemme numeroon tai voit lähettää sähköpostia osoitteeseen:

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 11.05.2004 versio 1.0 1.9.2014 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 1

Lisätiedot

Palveluntarjoajan ohjekirja

Palveluntarjoajan ohjekirja DANSKE BANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 4 Palveluntarjoajan ohjekirja Päiväys: 18.11.2013 Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut palveluntarjoajalle... 3 1.3 Palvelun

Lisätiedot

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15 SIVU 1/15 SAMPO PANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 SIVU 2/15 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut

Lisätiedot

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 2 5 Tietuekuvaukset...

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje Tisma ekauppa käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Vikasietoisuus... 3 2 Tietojen ylläpito verkkokaupan hallintapaneelissa...4 2.1 Ylläpito... 4 2.1.1 Asetukset... 4 2.1.2 Sähköpostit... 4 2.1.3

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Klarna Online Käyttöopas

Klarna Online Käyttöopas Klarna Online Käyttöopas Tervetuloa Klarnan asiakkaaksi! Me pidämme erittäin paljon siitä, mitä me teemme. Kuluttajien ostokokemuksen helpottamisesta kaupassasi. Ostajan ja myyjän välisen luottamuksen

Lisätiedot

TUOHI MasterCard -myyjäohje

TUOHI MasterCard -myyjäohje TUOHI MasterCard -myyjäohje Vain myyjien käyttöön (12/21) Liikkeen myyjätunnus: Pikaluottokeskus 8-95 faksi (9) 773 2453 ma - pe 8-2 la 9-17 Sisältö: 1. TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard -kortti 4 TUOHI

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Tekninen rajapintakuvaus

Tekninen rajapintakuvaus Tekninen rajapintakuvaus Checkout toiminta Testaus Maksurajapinta 3. Maksurajapinta 3.1 FORM-tiedot 3.2 Kenttien määritykset 3.3 Maksun MD5-turvatarkiste 3.4 aluutiedot 3.5 aluukentän turvatarkiste 3.6

Lisätiedot

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja VERKKOLASKU.FI Käyttäjän käsikirja Päivitetty 10.2.2010 HUOM! LUE TÄMÄ. Verkkolasku.fi -palvelun avulla pienyrittäjät voivat helposti, nopeasti ja edullisesti aloittaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanoton.

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K.

VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K. VAATIMUSKUVASTO Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä Versio 1.0 Päivitetty 14.12.2010 Jyri Björkman Katselmoitu 29.11.2010 Wilttiketju Hyväksytty Versio # Pvm Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille Ulosoton sähköinen hakeminen Ohje tietojärjestelmähakijoille OIKEUSREKISTERIKESKUS 2014 2/13 Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Johdanto...4 1. Tietojärjestelmähakeminen...5 1.1. Hakemisen aloittaminen...5

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään v. 2.10 [13.7.2012] 1.7.2012 2 (26) 1. Johdanto... 4 2. Aineiston siirron yleinen toimintaperiaate... 4 2.1. Siirtämisen hallinnolliset

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot