Suomen Verkkomaksut Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Verkkomaksut Oy"

Transkriptio

1 Maksujärjestelmän rajapintakuvaus Kanavamalli

2 Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Kanavapalvelun kuvaus... 4 Rajapinnan kuvaus...5 Yleistä... 5 Lähetettävät kentät... 5 Kenttien selitteet... 7 Maksutiedon käsittely...10 Tarkisteen laskeminen Esimerkki tarkisteen laskemisesta Testaus Testitunnukset Esimerkki Avun saaminen asennuksiin... 16

3 Versiohistoria Päivämäärä Versio Muutokset Kanavamallin ensimmäinen rajapintakuvaus Korjattu esimerkki, -merkin enkoodaus URL:ss' on %7C eikä %C Päivitetty uusi palvelun osoite (action) Korjattu AUTHCODE esimerkissä - Korjattu maininta virheellisestä demokanavatunnuksesta Oikea tunnus on Lisätty taulukkoon puuttuva CHANNEL_ID arvo. Esimerkissä arvo oli huomioitu oikein. - Lisätty esimerkkiin AUTHCODE laskettuna molemmissa tuetuissa merkistöissä. Aiemmin tiiviste oli laskettu virheellisesti ISO merkistössä, vaikka esimerkissä kerrottiin käytettävän UTF-8 -merkistöä.

4 Kanavapalvelun kuvaus Suomen Verkkomaksujen myyntikanavamalli antaa myyntikanavalle mahdollisuuden tuoda haluttu maksukokonaisuus maksettavaksi Suomen Verkkomaksujen palvelussa. Yksittäinen maksukokonaisuus voi sisältää useiden eri yritysten myymiä tuotteita. Näiden yritysten on kuitenkin aina oltava Suomen Verkkomaksujen asiakkaita sekä hyväksynyt kyseisen myyntikanavan käytön. Jokaiselle palveluun tuotavalle tuoteriville määritellään yksikäsitteisesti yritys, joka kyseisen tuotteen myy. Myyntikanavamalli antaa myyntikanavalle mahdollisuuden määritellä tuoteriveittäin myyntikanavan veloittama provisio. Myyntikanava voi laskea provision vapaasti määrittämällään kaavalla. Myyntikanavan veloittaman provision laskentamalli määritellään Suomen Verkkomaksujen ja myyntikanavan välisessä sopimuksessa ja provision laskennassa tulee käyttää sovittua laskentatapaa. Myös Suomen Verkkomaksut veloittaa myyntikanavan ja Suomen Verkkomaksujen välisen sopimuksen mukaisen provision kaikista myyntikanavan kautta tuoduista maksuista. Myyntikanavan tulee huolehtia siitä, ettei palveluun välitetä sellaista tuotekokonaisuutta, että provisiot ylittävät tuotteiden summan. Myyntikanavaa käyttävät yritykset näkevät myyntikanavan kautta tulleet maksutapahtumat kauppiaspaneelissa. Yritykset näkevät myyntikanavan kautta tulleista maksuista ainoastaan yritystä itseään koskevat tuoterivit, jos maksukokonaisuus sisältää useampien yritysten tuotteita.

5 Rajapinnan kuvaus Yleistä Kanavamallin maksupalvelu toimii SSL-salatussa osoitteessa https://payment.verkkomaksut.fi/channel-payment. Maksukokonaisuuden tiedot lähetetään palveluun POST-kyselynä. Kun maksu on suoritettu, käyttäjä ohjataan takaisin verkkopalveluun verkkopalvelun määrittämään paluuosoitteeseen. Paluuosoitteeseen välitetään lisäksi parametrit, joiden perusteella maksu voidaan turvallisesti kuitata maksetuksi. Lähetettävät kentät Seuraavissa taulukoissa on kuvattu maksupalveluun lähetettävät tiedot. Taulukossa annetut pituudet ovat kenttien maksimiarvoja. Mikäli annettu pituus ylitetään, ei maksua hyväksytä. Kenttien muodoksi on merkitty taulukossa aina joko N, F tai AN. N tarkoittaa numeerista ja arvo on siten luku. F tarkoittaa desimaalilukua. Desimaaliluvuissa tuetaan korkeintaan kahden numeron tarkkuutta. Desimaalilukujen desimaalierottimena käytetään pistettä. AN tarkoittaa alfanumeerista, eli näiden kenttien tietosisältö voi olla mitä tahansa merkkejä. Kentät voidaan lähettää palveluun joko merkistössä UTF-8 tai ISO Merkistöjä ei voi käyttää sekaisin. Huomaa! Minkään kentän arvo ei saa sisältää -merkkejä (pipe, vertical bar). Arvot tulee poistaa tai korvata toisella merkillä ennen välittämistä Suomen Verkkomaksujen palveluun. Jos -merkkejä halutaan tuoda paluuosoitteissa, suosittelemme tuomaan osoitteen URL-enkoodattuna (Esim. PHP-kielessä funktio urlencode). Erityisesti -merkki tulee tällöin korvata merkeillä %7C. Kenttien pakollisuus on kerrottu kentässä Pakollinen/Valinnainen. Valinnaisista kentistä erityisesti NOTIFY_ADDRESS-kentän tarjoamaa toiminnallisuutta kuitenkin suositellaan käytettäväksi aina. Kenttä Tiedon nimi Pituus max. Muoto Pakollinen / Valinnainen Kanavatunnus CHANNEL_ID 11 N P Tilausnumero ORDER_NUMBER 64 AN P Valuutta CURRENCY 3 AN P Palautusosoite / Onnistunut maksu Palautusosoite / Peruutunut maksu RETURN_ADDRESS 255 AN P CANCEL_ADDRESS 255 AN P Huomautusosoite NOTIFY_ADDRESS 255 AN P Rajapinnan versio VERSION 2 N P Kulttuurikoodi CULTURE 5 AN V Maksutavan esivalinta METHOD_PRESELECT 2 AN V

6 Kenttä Tiedon nimi Pituus max. Muoto Pakollinen / Valinnainen Tunnistekoodi AUTHCODE 32 AN P Maksajan puhelinnumero CONTACT_TELNO 64 AN V Maksajan CONTACT_CELLNO 64 AN V matkapuhelinnumero Maksajan sähköpostiosoite CONTACT_ 255 AN P Maksajan etunimi CONTACT_FIRSTNAME 64 AN P Maksajan sukunimi CONTACT_LASTNAME 64 AN P Maksajan yritys CONTACT_COMPANY 128 AN O Maksajan postiosoite CONTACT_ADDR_STREET 128 AN P Maksajan postinumero CONTACT_ADDR_ZIP 16 N P Maksajan postitoimipaikka CONTACT_ADDR_CITY 64 AN P Maksajan kotimaa CONTACT_ADDR_COUNTRY 2 AN P Arvonlisäveron sisältyminen INCLUDE_VAT 1 N P Tuoterivien määrä ITEMS 8 N P Lisäksi tilaukseen liitetyt tuotteet voidaan tuoda Suomen Verkkomaksujen palveluun seuraavilla toistuvilla kentillä. Kenttä Tiedon nimi Pituus max. Muoto Pakollinen / Valinnainen Tuotteen nimi ITEM_TITLE[X] 255 AN P Tuotenumero ITEM_NO[X] 16 AN V Tuotteiden määrä ITEM_AMOUNT[X] 10 F P Tuotteen hinta ITEM_PRICE[X] 10 F P Tuotteen veroprosentti ITEM_TAX[X] 10 F P Tuotteen kauppias-id ITEM_MERCHANT_ID[X] 8 N P Tuotteen kanavaprovisioluokan ID ITEM_CP[X] 10 F V Tuotteen alennus-prosentti ITEM_DISCOUNT[X] 10 F V Tuotetyyppi ITEM_TYPE[X] 2 N V

7 Kenttien selitteet Kenttä Kanavatunnus Selite Kanavatunnus on :n myyntipaikalle antama tunniste. Kanavatunnus muodostuu pelkistä numeroista. (pakollinen) Tilausnumero Tilausnumero on tilauksen yksilöivä merkkijono. (pakollinen) Valuutta Maksun valuutta. Vain EUR sallittu. (pakollinen) Palautusosoite / Onnistunut maksu Palautusosoite / Peruutunut maksu Osoite johon ohjataan sen jälkeen kun maksu on suoritettu onnistuneesti Suomen maksupalvelu Oy:lle. (pakollinen) Osoite, johon ohjataan jos maksu on peruuntunut tai epäonnistunut. (pakollinen) Huomautusosoite Osoite, jota kutsutaan, kun maksu merkitään onnistuneeksi. Tätä osoitetta kutsutaan ohjelmallisesti samoilla GET-parametreillä kuin RETURN_ADDRESS:ia kun maksu on suoritettu. (pakollinen) Versio Maksurajapinnasta käytettävän version numero. Kanavarajapinnan versio on 1. (pakollinen) Kulttuuri Maksutavan esivalinta Tunnistekoodi Maksajan puhelinnumero Kulttuuri vaikuttaa maksutapavalintasivun oletuskieleen ja summien esitystapaan. Käytettävissä on kulttuurit fi_fi, "sv_se" ja "en_us. Oletuskulttuuri on fi_fi. (vapaaehtoinen) Tämä kenttä ei ole toistaiseksi käytössä. Kenttä on kuitenkin huomioitava tyhjänä merkkijonona AUTHCODE-arvon laskennassa. Tunnistekoodi on MD5-algoritmillä merkkijonosta laskettu tiivistearvo, jonka avulla estetään väärinkäytöksiä. Laskennassa käytetään kaikkia tilauksen tietoja sekä kanavalle annettua erillistä ns. kanavavarmennetta. Katso laskentatapa esimerkistä. (pakollinen) Maksajan puhelinnumero (vapaaehtoinen) Maksajan matkapuhelinnumero Maksajan etunimi Maksajan matkapuhelinnumero (vapaaehtoinen) Maksajan etunimi (pakollinen) Maksajan sukunimi Maksajan sukunimi (pakollinen) Maksajan yritys Maksajan yritys (vapaaehtoinen)

8 Kenttä Maksajan postiosoite Selite Maksajan postiosoite eli lähiosoite (pakollinen). Maksajan postinumero Maksajan postinumero (pakollinen) Maksajan postitoimipaikka Maksajan postitoimipaikka (pakollinen) Maksajan kotimaa Arvonlisäveron sisältyminen Tuotteiden määrä Maksajan kotimaa. Tieto toimitetaan ISO standardin mukaisesti kaksinumeroisena merkkijonona. Esimerkiksi Suomi on FI ja Ruotsi on SE. Merkkien kirjainkoolla ei ole merkitystä. (pakollinen) Arvonlisäveron sisältyminen -kenttä kertoo sisältyykö tuoteriveissä ilmaistu hinta arvonlisäveron. Arvo 1 tarkoittaa arvonlisäveron sisältyvän tuotuun hintaan ja 0, että arvonlisävero lisätään annettuihin hintoihin. Käytä siis arvoa 1, jos tuotteiden hinnat on tallennettu verkokaupassa arvonlisäverollisina ja arvoa 0 jos hinnat on tallennettu arvonlisäverottomina. (pakollinen) Tuoterivien määrä. Vastaavat tuoterivit on oltava mukana seuraavan taulukon mukaisesti. (pakollinen) Seuraavassa on listattu tuotetietojen selitykset. Kenttä Selite Tuotteen nimi Vapaamuotoinen nimi tuotteelle. (pakollinen) Tuotenumero Tuotteiden määrä Tuotteen hinta Tuotteen veroprosentti Vapaaehtoinen tuotenumero, joka näytetään kauppiaspaneelissa tuotteen kohdalla. Tämän käyttö saattaa helpottaa oikeaan tuotteeseen kohdistamista. (vapaaehtoinen) Jos tilaus sisältää useita samoja tuotteita, voidaan tässä kertoa tuotteiden määrä, jolloin jokaista tuotetta ei tarvitse tuoda omana rivinään. Yleensä tässä tuodaan siis arvo 1. (pakollinen) Yhden tuotteen hinta. Jos kentässä INCLUDE_VAT=0, on tämä hinta arvonlisäveroton hinta. Jos INLUCDE_VAT=1, on tämä hinta arvonlisäverollinen. Hinnan tulee olla aina positiivinen luku. Alennukset voidaan tuoda tuotekohtaisella alennusprosentti-kentällä. (pakollinen) Tuotteelle käytetty veroprosentti. Suomessa arvonlisävero useimmille tuotteille 22%. (pakollinen) Tuotteen kauppias Tuotteen kanavarovisioluokan ID Yksi Suomen Verkkomaksujen palveluun tuotava maksu voi sisältää useiden eri yritysten tuotteita. Jokaisella tuoterivillä tuodaan tuotteen myyjän kauppiastunnus. (pakollinen) Myyntikanavalle voidaan määrittää tarvittaessa useita provisioluokkia. Jokaiselle tuotteelle voidaan määrittää käytettävä provisioluokka erikseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi eri hinnoittelun premium-asiakkaille tai halvemman provision arvokkaammille tuotteille. Suomen Verkkomaksut toimittaa sopimuksen mukaiset provisioluokkien ID:t myyntikanavalle. (pakollinen)

9 Kenttä Selite Tuotteen alennusprosentti Jos tuotteesta on myönnetty alennus, voidaan tässä kentässä tuoda alennusprosentti, joka on luku Oletusarvo alennukselle on 0. (vapaaehtoinen) Tuotetyyppi Tuoteriville voidaan määrittää tyyppi. Tyyppi 1 tarkoittaa normaalia tuoteriviä. Postikuluille voidaan käyttää arvoa 2 ja käsittelykuluille arvoa 3. Oletusarvo kentälle on 1. (vapaaehtoinen)

10 Maksutiedon käsittely Kun asiakas on suorittanut maksun verkkopankissa, ohjataan käyttäjä takaisin siihen osoitteeseen, joka kentässä RETURN_ADDRESS on määritelty. Jos maksu on epäonnistunut tai peruuntunut, asiakas ohjataan vastaavasti CANCEL_ADDRESS -kentässä määriteltyyn osoitteeseen. Lisäksi käytössä on huomautusosoite NOTIFY_ADDRESS, jota kutsutaan ohjelmallisesti kun Suomen Verkkomaksut kirjaa maksun onnistuneeksi. Tyypillisesti NOTIFY_ADDRESS-osoitetta kutsutaan välittömästi ennen RETURN_ADDRESS-osoitteeseen siirtymistä. On mahdollista, että asiakas ei jostain syystä palaa pankin palvelusta Suomen Verkkomaksujen palveluun. Tällöin maksu vahvistetaan yhden pankkipäivän viiveellä Suomen Verkkomaksujen toimesta ja maksun vahvistamisen yhteydessä tehdään NOTIFY_ADDRESSosoitteeseen kutsu. NOTIFY_ADDRESS-osoitteen kutsu sisältää vastaavat GET-parametrit kuin RETURN_ADDRESS-osoitteeseen siirtyminen. Osoitteisiin RETURN_ADDRESS ja CANCEL_ADDRESS siirtymisessä sekä NOTIFY_ADDRESS-osoitteen ohjelmallisessa kutsussa on mukana alla kuvatut GET-parametrit, joista maksun oikeellisuus tulee tarkistaa. Kenttä Tieto Tiedon nimi 1. Tilausnumero ORDER_NUMBER 2. Aikaleima TIMESTAMP 3. Maksutunnus PAID 4. Tarkistekenttä RETURN_AUTHCODE Seuraavassa listauksesa on kuvattu näiden kenttien tarkoitus. Kenttä Tilausnumero Aikaleima Maksutunnus Selite Sama tilausnumero, joka lähetettiin aiemmin maksujärjestelmään. Tilausnumero yksilöi jokaisen maksun. Suomen Verkkomaksujen tuottama aikaleima, jota käytetään tarkisteen laskemiseen. Aikaleima on UNIX-muodossa, joka lasketaan sekunteina vuorokauden vaihtumisesta. Suomen Verkkomaksujen tuottama tunnus joka palautetaan vain onnistuneen maksun paluutiedoissa. Tarkistekenttä Tarkistekenttä sisältää maksupalvelun laskeman hash-arvon, johon kauppias voi verrata itse laskemaansa arvoa. Mikäli kauppiaan laskema arvo on sama kuin maksupalvelun ilmoittama, on tieto maksusta tullut perille muuttumattomana. Tarkiste voi olla sama, vaikka maksu olisikin epäonnistunut tai peruuntunut.

11 Tarkisteen laskeminen Tarkiste lasketaan suorittamalla seuraavat vaihdeet: 1. Muodostetaan merkkijono yhdistämällä kentät tilausnumero, aikaleima, maksutunnus ja kauppiasvarmenne tässä järjestyksessä. Kaikkien mainittujen kenttien väliin sijoitetaan -merkki (pipe, vertical bar). Epäonnistuneen maksun tapauksessa paluutiedot eivät sisällä arvoja maksutunnus ja maksutapa näitä ei myöskään huomioida tarkisteen laskennassa. 2. Lasketaan muodostetusta merkkijonosta MD5-tiiviste 3. Huomioidaan saatu arvo 32-merkkisenä heksadesimaalisena esityksenä ja korvataan pienet kirjaimet suurilla. Esimerkki tarkisteen laskemisesta Tilausnumero: Aikaleima: Maksutunnus: Maksutapa: 1 Kanavavarmenne: F4SDGF23FS Muodostetaan merkkijono: F4SDGF23FS Md5-funktiolla merkkijonosta laskettu hash-arvo: Muutetaan pienet kirjaimet isoiksi: 65fd308175c2a cacecf FD308175C2A CACECF70465 Mikäli laskettu tarkiste on sama kun maksupalvelusta saatu arvo (RETURN_AUTHCODE), on maksukuittaus saapunut virheettömänä.

12 Testaus Testitunnukset Kanavamallia voidaan testata allaolevilla tunnuksilla. Kanavatunnus (CHANNEL_ID): 123 Kanavavarmenne: Lisäksi jokaiselle testitilauksessa palveluun tuodulle tuotteelle on käytettävä kauppiastunnusta Kanavamallin provisioluokan ID on testauksessa aina arvo 1. Esimerkki Tässä on listattu esimerkkikoodi painikkeelle, joka lähettää maksun Suomen Verkkomaksujen palveluun. <form action="https://payment.verkkomaksut.fi/channel-payment" method="post"> <input name="channel_id" type="hidden" value="123"> <input name="order_number" type="hidden" value=" "> <input name="currency" type="hidden" value="eur"> <input name="return_address" type="hidden" value="https://www.esimerkki.fi/ok"> <input name="cancel_address" type="hidden" value="https://www.esimerkki.fi/cancel"> <input name="notify_address" type="hidden" value="https://www.esimerkki.fi/notify"> <input name="version" type="hidden" value="1"> <input name="culture type="hidden" value="fi_fi"> <input name="contact_telno" type="hidden" value=" "> <input name="contact_ " type="hidden" <input name="contact_firstname" type="hidden" value="matti"> <input name="contact_lastname" type="hidden" value="meikäläinen"> <input name="contact_company" type="hidden" value="testi Oy Ab"> <input name="contact_addr_street" type="hidden" value="testikatu 1"> <input name="contact_addr_zip" type="hidden" value="43210"> <input name="contact_addr_city" type="hidden" value="jyväskylä"> <input name="contact_addr_country" type="hidden" value="fi"> <input name="include_vat" type="hidden" value="1" /> <input name="items" type="hidden" value="2"> <input name="item_title[0]" type="hidden" value="esimerkkituote 1"> <input name="item_no[0]" type="hidden" value="12345"> <input name="item_amount[0]" type="hidden" value="1"> <input name="item_price[0]" type="hidden" value="10.00"> <input name="item_tax[0]" type="hidden" value="22.00"> <input name="item_merchant_id[0]" type="hidden" value="13466"> <input name="item_cp[0]" type="hidden" value="1"> <input name="item_discount[0]" type="hidden" value="0"> <input name="item_type[0]" type="hidden" value="1">

13 <input name="item_title[1]" type="hidden" value="esimerkkituote 2"> <input name="item_no[1]" type="hidden" value="12346"> <input name="item_amount[1]" type="hidden" value="2"> <input name="item_price[1]" type="hidden" value="5.00"> <input name="item_tax[1]" type="hidden" value="22.00"> <input name="item_merchant_id[1]" type="hidden" value="13466"> <input name="item_cp[1]" type="hidden" value="1"> <input name="item_discount[1]" type="hidden" value="20.00"> <input name="item_type[1]" type="hidden" value="1"> <input name="authcode" type="hidden" value="657bae6236f0fb709388fabb6467bfdb"> <input type="image" src="https://ssl.verkkomaksut.fi/logo/payhere_fin.jpg"> </form> Ylläolevassa listauksessa viimeinen hidden-kenttä, AUTHCODE, on laskettu alla kuvatulla tavalla. Yhdistetään kaikki kentät järjestyksessä, jossa ne on mainittu dokumentaatiossa. Kentät yhdistetään asettamlla -merkki (pipe, vertical bar) kenttien väliin. Jos jotakin kenttää ei lähetetä, asetetaan kentän kohdalle laskennassa tyhjä merkkijono, jolloin merkkijonoon tulee kaksi tai useampia peräkkäisiä -merkkejä. Ensimmäisenä kenttänä laskennassa huomioidaan kanavavarmenne. AUTHCODE muodostetaan tästä merkkijonosta laskemalla MD5-summa. Saatu arvo muutetaan heksadesimaaliseen, 32-merkkiä pitkään esitysmuotoon ja merkkijonosta muutetaan pienet kirjaimet isoiksi. Huomaa! Tässä esimerkissä laskenta tehdään UTF-8 -merkistössä. Suomen Verkkomaksujen palvelu tukee UTF-8- ja ISO merkistöjä. AUTHCODE:n laskenta on aina suoritettava samassa merkistössä, missä tiedot lähetetään Suomen Verkkomaksujen palveluun. Suomen Verkkomaksujen palvelu tunnistaa vastaanotetusta aineistosta automaattisesti käytetyn merkistön ja käyttää varmenteen laskennassa samaa tunnistettua merkistöä. Ylläolevassa esimerkissä kenttien arvot ovat seuraavat:

14 Kanavavarmenne Kanavatunnus 123 Tilausnumero Valuutta Paluuosoite/onnistunut maksu Paluuosoite/epäonnistunut maksu Huomautusosoite Versionumero 1 Kulttuuri EUR https://www.esimerkki.fi/ok https://www.esimerkki.fi/cancel https://www.esimerkki.fi/notify fi_fi Maksajan puhelinnumero Maksajan matkapuhelinnumero Maksajan sähköpostiosoite Maksajan etunimi Maksajan sukunimi Maksajan yritys Matti Meikäläinen Testi Oy Ab Maksajan lähiosoite Testikatu 1 Maksajan postinumero Maksajan postitoimipaikka Maksajan kotimaa Arvonlisäveron sisältyminen 1 Tuoterivien määrä 2 Jyväskylä Tuote #1, otsikko Esimerkkituote 1 Tuote #1, numero Tuote #1, määrä 1 Tuote #1, hinta Tuote #1, veroprosentti Tuote #1, kauppiastunnus Tuote #1, kanavaprovision ID 1 Tuote #1, alennusprosentti 0 Tuote #1, tyyppi 1 Tuote #2, otsikko Esimerkkituote 2 Tuote #2, numero Tuote #2, määrä 2 Tuote #2, hinta 5.00 Tuote #2, veroprosentti FI

15 Tuote #2, kauppiastunnus Tuote #2, kanavaprovision ID 1 Tuote #2, alennusprosentti Tuote #2, tyyppi 1 Nyt AUTHCODE:n laskemiseen käytettävä merkkijono saadaan yhdistämällä edelliset kentät: EUR https://www.esimerkki.fi/ok https://www.esimerkki.fi/cancel https://www.esimerkki.fi/notify 1 fi_fi Matti Meikäläinen Testi Oy Ab Testikatu Jyväskylä FI 1 2 Esimerkkituote Esimerkkituote Tästä lasketaan MD5-tiiviste: 29322dbeebc3c86b1e1b1f31a007b4dc (ISO : 657bae6236f0fb709388fabb6467bfdb) Muutetaan kirjaimet isoiksi, jolloin saadaan lopullinen varmenne: 29322DBEEBC3C86B1E1B1F31A007B4DC (ISO : 57BAE6236F0FB709388FABB6467BFDB)

16 Avun saaminen asennuksiin Voit soittaa tekniseen tukeemme numeroon tai voit lähettää sähköpostia osoitteeseen:

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Versio 4.0 2(5) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Maksun peruutuksen tiedot... 3 2.1 Kenttien selitteet Maksun peruutuksen tiedot... 4 3.

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Tekninen rajapintakuvaus

Tekninen rajapintakuvaus Tekninen rajapintakuvaus Checkout toiminta Testaus Maksurajapinta 3. Maksurajapinta 3.1 FORM-tiedot 3.2 Kenttien määritykset 3.3 Maksun MD5-turvatarkiste 3.4 aluutiedot 3.5 aluukentän turvatarkiste 3.6

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.1 Lokakuu 2013 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Versio 4.1.9 2(15) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 5 3. Maksun välityksen tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet - Maksun välityksen

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.4 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 11.05.2004 versio 1.0 1.9.2014 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 1

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 2 5 Tietuekuvaukset...

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Liite 3. Checkout rajapintakuvaus sivu 1/9

Liite 3. Checkout rajapintakuvaus sivu 1/9 Checkout rajapintakuvaus sivu 1/9 Checkout - Maksupalvelun tekninen rajapintakuvaus Versio 1.7 1.5.2011 Checkout rajapintakuvaus sivu 2/9 Versiohistoria Versio Muutos Pvm 1.0 Ensimmäinen versio 4.6.2008

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15 SIVU 1/15 SAMPO PANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 SIVU 2/15 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut

Lisätiedot

Palveluntarjoajan ohjekirja

Palveluntarjoajan ohjekirja DANSKE BANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 4 Palveluntarjoajan ohjekirja Päiväys: 18.11.2013 Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut palveluntarjoajalle... 3 1.3 Palvelun

Lisätiedot

BlueCommerce maksulinkki

BlueCommerce maksulinkki Aluksi kirjaudu TCS Raportointipalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanallasi: TCS-palvelussa, valitse ecommerce -välilehti sivun ylälaidan palkista, ja kun let siirtynyt ecommerce-välilehdelle, valitse

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta kortinhaltijan

Lisätiedot

Lounaskortti Verkkopalvelu Palvelun käyttöönotto ja määritykset 1.1.2012

Lounaskortti Verkkopalvelu Palvelun käyttöönotto ja määritykset 1.1.2012 Lounaskortti Verkkopalvelu Palvelun käyttöönotto ja määritykset 1.1.2012 1. Kirjautuminen ja yrityksen valinta... 2 2. Yritystilien ja alatilien perustaminen ja poistaminen... 3 3. Lounaskortti Verkkopalvelun

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

Aktia verkkomaksu Käyttöohje ja tietuekuvaukset

Aktia verkkomaksu Käyttöohje ja tietuekuvaukset Käyttöohje ja tietuekuvaukset 8.10.2014, versio 1.71 11.05.2004 versio 1.0 Sisällysluettelo 1.Aktia verkkomaksu... 1 2. Sopimus... 1 2.1 Palvelun nimi ja logo... 1 3.Turvallisuus... 2 3.1 Tarkisteavaimen

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

VETUMA SANOMAESIMERKIT

VETUMA SANOMAESIMERKIT Sivu 1 Versio: 3.5, 4.11.2015 VETUMA SANOMAESIMERKIT 1 (17) Sivu 2 Versio: 3.5, 4.11.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Parametrit... 3 1.1.1 Tunnistaminen... 3 1.1.2 Maksaminen... 3 1.2 Tiivistefunktioiden

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

1 Nettiluotto... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Palvelun edut... 3 1.3 Käytettävyys... 3 1.4 Turvallisuus... 3

1 Nettiluotto... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Palvelun edut... 3 1.3 Käytettävyys... 3 1.4 Turvallisuus... 3 Palvelukuvaus Sisällys 1 Nettiluotto... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Palvelun edut... 3 1.3 Käytettävyys... 3 1.4 Turvallisuus... 3 2 Palvelusopimus, käyttöohje ja käyttöönotto... 3 2.1 Palvelusopimus...

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje LVIS-alan asiakkaille lähetettävistä laskuista versio 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 1 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

PANKKIVIIVAKOODI-OPAS. Versio 5.3

PANKKIVIIVAKOODI-OPAS. Versio 5.3 PANKKIVIIVAKOODI-OPAS Versio 5.3 8.11.2012 1 Pankkiviivakoodi-opas Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Pankkiviivakoodi... 2 3 2 Tietojen esittäminen... 2 4 Vastuu oikeellisuudesta... 2 5 Edellytykset pankkiviivakoodin

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje v1.3 Kuvaus v1.3 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Käyttöohje Netaxeptin käyttöliittymä

Käyttöohje Netaxeptin käyttöliittymä Käyttöohje Netaxeptin käyttöliittymä Versio 1.41 Tässä dokumentissa kuvataan Netaxept-maksupalvelun käyttöliittymä. Viimeisin versio dokumentista on saatavilla http://www.betalingsterminal.no/netthandel-forside/teknisk-veiledning/user-guides/

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6)

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) Messto HTTP API Messto HTTP API on sovelluskehittäjiä varten kehitetty helppo tapa toteuttaa tekstiviesti- ja multimediaviestisovelluksia. Rajapinnan avulla

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE KONEKIELINEN TILIOTE OHJE 6.4.2011 OY SAMLINK AB OHJE 2 (10) Sisällysluettelo 6.4.2011 Sisällysluettelo 1 Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue... 3 3 Tapahtuman/Ilmoitustapahtuman perustietue...

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus 5..202 Palvelu on tarkoitettu tilin IBAN-tilinumero laskentaan sekä tilinumeroiden voimassaolon tarkistamiseen. Palvelua

Lisätiedot

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen]

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen] RAPORTTI Profiili: Finvoice 1.2 FI (2012-03-16) Instanssi: finvoice_example.xml Käyttäjä: Juha Ikävalko Aika: 2012-03-20T12:14:16 Hylätty huomautuksin Instanssi ei läpäissyt 7 testivaihetta. 1C 2C 3M 4R

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

Sandstone www-termienpoimintapalvelu

Sandstone www-termienpoimintapalvelu Sandstone termienpoimintapalvelu sivu 1/8 Sandstone www-termienpoimintapalvelu Yleistä Sandstone web-pohjaisella termienpoimintapalvelulla voidaan suorittaa termienpoiminta sekä 1-kielisistä dokumenteista

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt Esapekka Kuikka ja Hellevi Lilja, #188765 1 (9) Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt OHJE # 188765 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1 Verkkolaskutuspalvelu... 3 2 Verkkolaskutuspalveluun

Lisätiedot

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio 2.4 2 (18) MUUTOSLUETTELO Versio Sivu Huomautus V2.0 Kaikki Sanomarakenteet muuttuneet V2.1 Lisätty uusia

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Oppaan päiväys: 22.12.2010. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

ITELLA PANKIN TUNNISTUSPALVELU PALVELUKUVAUS JA PALVELUNTARJOAJAN OHJE

ITELLA PANKIN TUNNISTUSPALVELU PALVELUKUVAUS JA PALVELUNTARJOAJAN OHJE 17.12.2012 1 ITELLA PANKIN TUNNISTUSPALVELU PALVELUKUVAUS JA PALVELUNTARJOAJAN OHJE 17.12.2012 17.12.2012 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Turvallisuus... 4 3. Toiminnallinen kuvaus... 4 3.1. Kaavio...

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Tik-76.115 Projektiryhmä: TeamAhma www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa/teamahma/ Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Demosovelluksen tietokantakuvaus v. 1.0 Päivitetty

Lisätiedot

Enemmän kuin maksutavat verkossa

Enemmän kuin maksutavat verkossa Enemmän kuin maksutavat verkossa Petri Itkonen Senior Sales Manager +358 403529919 petri@paytrail.com Meistä Perustettu 2007 (Suomen Verkkomaksut) Liikevaihto 2013: 4,5 m Henkilöstömäärä: 40 Finanssivalvonnan

Lisätiedot

www.jouset.com Industrivej 21 8260 Viby J Puh.: +45 86 72 00 99 e-mail: sif@fjedre.dk

www.jouset.com Industrivej 21 8260 Viby J Puh.: +45 86 72 00 99 e-mail: sif@fjedre.dk Meillä on oli 14 000 jousta varastossa. Pyrimme aina täyttämään tarpeesi ja lähettämään tilauksesi samana päivänä. www.jouset.com Industrivej 21 8260 Viby J Puh.: +45 86 72 00 99 e-mail: sif@fjedre.dk

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 1.1 Palvelun edut... 3 1.2 Aikataulu... 3 1.3 Virhetilanteet ja yhteydenotto... 3 2 Palvelusopimus ja käyttöönotto...

Lisätiedot

E-laskun linkki Palvelukuvaus

E-laskun linkki Palvelukuvaus E-laskun linkki Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Kuvaukset... 2 1.2 Laskusanoman rakenne... 2 2 Vaatimukset... 2 2.2 Turvallisuus... 3 2.2 Laskuttajan ja Nordean välisen sopimuksen solmiminen...

Lisätiedot

OsCommerce maksumoduulien asennus

OsCommerce maksumoduulien asennus OsCommerce maksumoduulien asennus Tässä ohjeessa oletetaan, että OsCommerce verkkokauppa on asennettu ja toimii. Testikaupan osoite on http://www.rontti.org/oscommerce-2.2ms2-051113/catalog/ jota voit

Lisätiedot

PalloVerkko. PalloVerkon käyttöohje

PalloVerkko. PalloVerkon käyttöohje PalloVerkko PalloVerkon käyttöohje PalloVerkko SISÄÄNKIRJAUTUMINEN - Uusi pelaaja, jolla ei ole aiemmin ollut Palloliiton Pelipassia, kirjautuu kohdasat Olen uusi pelaaja SISÄÄNKIRJAUTUMISSIVU - Kirjautuminen

Lisätiedot

www.lionsverkkokauppa.fi

www.lionsverkkokauppa.fi 1 www.lionsverkkokauppa.fi Tervetuloa tilaamaan verkkokaupan kautta joulukortteja tilaamalla maailma muuttuu askeleen paremmaksi. OHJEEN SISÄLTÖ 2 OHJEEN SISÄLTÖ 2 MUUTAMA HUOMIOITAVA ASIA 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008 XML-saatavuuskysely XML-tiedoston kuvaus versio 1.3.3 04.02.2008 Ecom Oy 2004-2008 XML-saatavuuskysely Versio 1.3.3 2/15 Sisällysluettelo Historia...3 Rakenteen hierarkinen esitys...4 Elementtien kuvaukset...5

Lisätiedot

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 TESTAUS...3 TESTIYMPÄRISTÖT...3 TESTITILIT...3 TESTITUNNUKSET JA AVAIMET...3 AINEISTOJEN TESTAUS...4 TILIOTTEEN TESTAUS...5 SALDO- JA

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Kelan sähköinen suorakorvaus. Opus Dental -ohje

Kelan sähköinen suorakorvaus. Opus Dental -ohje Kelan sähköinen suorakorvaus Opus Dental -ohje 1. Vaatimukset palvelun käyttämiselle Palvelun käyttäminen edellyttää, että käytössä on Opus Dental -versio 7.1.283 tai uudempi. Palveluntuottaja tekee aloitteen

Lisätiedot

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 SÄHKÖPOSTITILIN LUONTI Tilin luonti pääkäyttäjän hallintaportaalissa 3 Sähköpostitilin luonti Outlook 2010 ohjelmaan 8 Tämä ohje on lyhennetty versio sähköpostilin Hallintaportaalin

Lisätiedot

commerce_paytrail_fi Paytrail maksumoduuli Drupal Commerce - verkkokauppaan

commerce_paytrail_fi Paytrail maksumoduuli Drupal Commerce - verkkokauppaan commerce_paytrail_fi Paytrail maksumoduuli Drupal Commerce - verkkokauppaan Drupal 7.x / Drupal Commerce 1.x Page 1 Yleistä Paytrail maksupalvelu Paytrail maksupalvelu sisältää kaikkien suomalaisten pankkien

Lisätiedot

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 30.4.2010 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan tiedonsiirtoformaatti Laboratoriot, jotka toimittavat tulokset suoraan VeRaan.

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

EMCS-PROJEKTI ASIAKKAAN VERKKOPALVELU

EMCS-PROJEKTI ASIAKKAAN VERKKOPALVELU ASIAKKAAN VERKKOPALVELU e-ad:n haku, selaus ja käsittely Kaj Weckström 29.3.2010 Asiakkaan verkkopalvelu FS0 vaihe: Hallinnollisen asiakirjan (e-ad) vastaanottaminen Vastaanottoraportin lähetys Viivästysselvitys

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 17.8.2007 OHJE 1(7) Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullin nettipassitus-ohjelmasta otetaan elokuun lopussa 2007 käyttöön uusi versio, jossa aiempia ilmoituksia

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot