Uponor-lattiaviilennys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uponor-lattiaviilennys"

Transkriptio

1 Uponor-lattiaviilennys

2 Maalämmöstä enemmän hyötyä lattiaviilennyksellä Maalämmöstä saadaan täysi hyöty vasta, kun se otetaan lämmityksen lisäksi käyttöön myös rakennuksen viilennyksessä. Uponor-lattialämmitys on samalla lattiaviilennys. Sen avulla rakennus viilennetään sekä energiataloudellisesti että asumismukavuus varmistaen. Viilennysominaisuus saadaan käyttöön myös vanhoissa maalämpötaloissa, joissa on Uponor-lattialämmitys. Rakennuksen viilennystarvetta kasvattavat: rakennusten parantunut ilmanpitävyys ja eristys ikkunapinta-alan kasvu rakennusten sijainti aurinkoisella paikalla. Arkkitehtisuunnittelulla ja auringonsuojaratkaisuilla voidaan rajoittaa asunnon liiallista lämpenemistä. Yksinään nekään eivät riitä, koska täydellistä suojausta ei voida toteuttaa. Viilennystarve vaihtelee huonekohtaisesti, joten yhdestä pisteestä tapahtuva jäähdytys tai ilmanvaihdon kautta tuotava viilennys ei ole tarkoituksenmukaista. Käyttämällä Uponor-lattialämmitystä viilennyksessä saadaan lattialämmitysjärjestelmän termostaateilla säädettyä myös viilennys huonekohtaisesti. Maalämpötaloissa viilennys säästää energiaa Maalämpöä hyödyntävissä rakennuksissa viilennyksen energianlähde on valmiina. Myös vaakasuuntaisten keräinten kapasiteetti on riittävä, koska syötettävän veden lämpötila lattiassa on vain 7 o C. Viilentämällä voidaan jopa säästää energiaa. Kun liikalämpö huonetiloista siirretään maalämmön keruupiiriin, myös lämpöpumpun hyötysuhde paranee. Mikäli energianlähteenä on vaakakeräin, maaperän lämmityskapasiteetin palautuminen on nopeampaa. Rakennuksen eri huoneiden viilennystarve vaihtelee. Uponorlattiaviilennystä voidaan säätää huonekohtaisesti. Uponor-lattiaviilennys hyödyntää ilmaista maalämpöenergiaa. Kierron jälkeen lämmennyttä liuosta ei ohjata suoraan takaisin maalämpökaivoon, vaan sitä hyödynnetään vielä käyttöveden lämmityksessä. Siksi Uponor-ratkaisulla voidaan pienentää energiakustannuksia.

3 Lämpötilakerrostuma Huonetila viilenee tasaisesti koko oleskeluvyöhykkeellä. Lattian pintalämpötila pysyy lattiaviilennyksessä miellyttävänä eikä alita 0 o C [ C] Lattiaviilennyksen teho Lattian rakenne, putkien asennusväli sekä lämpötilaero huoneen ja lattiapinnan välillä vaikuttaa järjestelmästä saatavaan viilennystehoon. Betonirakenne Laatta Parketti mm Syöttövesi 7 o C Paluuvesi 0 o C 0 W/m W/m Lämmönluovutuslevy Laatta (sis. mm EK kipsi) Syöttövesi 7 o C Paluuvesi 0 o C Parketti mm 0 W/m 9 W/m Viilennystä ilman viileyttä Suuren lattiapinta-alan ansiosta energia levittyy laajalle alueelle. Huoneen ja lattiapinnan lämpötilaero voidaan pitää pienenä, eikä lattiaa tarvitse viilentää epämiellyttävän kylmäksi. Ihminen kokee sisälämpötilan miellyttävänä, kun se on talvella o C ja kesällä,5 5,5 o C.

4 Pumppuryhmä EPG 6 Viilennys voidaan ottaa käyttöön, kun maalämpöjärjestelmään lisätään EPG 6 -pumppuryhmä. Pumppuryhmä on pitkälle esivalmistettuna kätevä asentaa. Tilantarve on pieni, joten viilennyksen käyttöönotto vanhoissakin maalämpöä hyödyntävissä Uponor- ja Wirsbo-lattialämmitystaloissa onnistuu. Pumppuryhmä hyödyntää maaperästä saatavaa ilmaista kylmyyttä ja toimii lattiaviilennysjärjestelmän kylmänlähteenä. Pumppuryhmä mittaa erillisellä kosteusanturilla huoneilman suhteellista kosteutta ja säätää syöttöveden lämpötilan aina olosuhteiden mukaisesti, jolloin vaaraa kondensoitumisesta ei ole. Vaihdin ja maakeräimen liitosputket on suositeltavaa eristää kondenssiveden välttämiseksi. 60 Rp Rp Rp ¼ 5 Rp ¼ Uponor DEM -säätöjärjestelmä Pumppuryhmän ohjain toimii automaattisen Uponor DEM -ohjausjärjestelmän osana, jolloin huonetermostaattien tieto voidaan hyödyntää myös syöttöveden ohjauksessa viilennyskaudella. Huonekohtaiset termostaatit ohjaavat vuodenajasta riippumatta sekä lattialämmitystä että -viilennystä.

5 Kytkentäkaavion mukaiseen asennukseen tarvitaan: Uponor EPG 6 -pumppuryhmä Pumppuryhmä kytketään liuospiirin maasta palaavaan putkeen siten, että pumppuryhmälle meno- ja paluuputken välissä on takaiskuventtiili, joka estää ei-toivotun kierron keräimen ohi. Pumppuryhmään kuuluu keruupiirin kiertovesipumppu, lämmönsäädin ja kolmitieventtiili 0-0V ohjauksella asennettuna. Lämmönsäädin, C-6, on asennettu pumppuryhmään siten, että kiertovesipumppu ja säätöventtiili ovat valmiiksi kytkettyinä. Muut osat kytketään järjestelmään kaavion mukaisesti. Kosteusanturi H-56 ja antenni Kosteusanturi asennetaan ohjelmointioppaan mukaisesti ja sijoitetaan keskeiselle paikalle viilennettävään tilaan. Kosteusanturi mittaa huonetilan suhteellista kosteutta ja antaa tiedon säätimelle, jotta lattiaviilennys toimii aina turvallisesti kastepistealueen yläpuolella. Antenni yhdistää kosteusanturin lämmönsäätimeen. Uponor-rele (sisältää kotelon) Uponor-lämmitys-/jäähdytysrele sisältää -dinkotelon ja vaihtoreleen Uponor C-6 -tilatiedon vaihtamiseksi. Releen sulkeutuva kärki kytketään Uponor C-6 -keskusyksikön liittimiin 5 ja 6. Moottoriventtiili Moottoriventtiili muuttaa asentoaan kesä- ja talvikauden valinnan mukaan. Viilennyskaudella venttiilin suunta on viilennyksen pumppuryhmältä viilennettäviin tiloihin ja lämmityskauden alkaessa venttiilin suunta vaihtuu lämmönlähteelle avoimeksi. Lämmitys/viilennys (asuintilat) jakotukit -n tilakohtainen ohjaus lämm/viil Kiertovesipumppu Mitoitetaan virtaaman mukaan. Esimerkiksi Grundfos Alpha L 5-60 max 00 m. Kosteiden tilojen lämmitys jakotukit -n M N tilakohtainen ohjaus lämm/viil M N epg 6 -pumppuryhmä LVI=0595 C-6 menovesianturi (viilennys) P V sekoitusventtiili mlp paluu mlp meno P kiertovesipumppu (keruupiiri) V p pumppu mitoitetaan kohteen mukaan (ei Uponor epg 6 -pumppuryhmässä) Lämmönvaihdin viilennykselle 6 kw sulkuventtiili takaiskuventtiili välttämätön (ei Uponor-toimituksessa) asennetaan ennen keruupiirin täyttöä maalämpökeräin Kytkennät: viilennys meno lämmitys meno viilennys/lämmitys paluu 5

6 Din-kiskoon asennettava katkaisija Mahtuu Uponor-relekoteloon releen viereen. Katkaisijaksi voidaan valita tavallinen -kytkin katkaisija tai se voi olla din-kiskoon asennettava (esimerkiksi Hager SB 5). Se voi sijaita samassa relekotelossa lämmitys-/jäähdytysreleen kanssa. Katkaisija sulkee ja avaa virtapiirin releelle, kiertovesipumpulle (P) ja moottoriventtiilin asennon vaihdolle. Sähkökytkennät Suositeltava asennustapa on kiinteä asennus kiertovesipumppua ja moottoriventtiiliä varten sekä pistorasian kytkeminen ryhmään EPG 6 -pumppuryhmää varten. Sähkökytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. Kytkennät. Asenna antenni liittimiin ja.. Liitä C-6 ohjaimen liittimistä ja C-56 -keskusyksikön liittimiin 5 ja 6 ( -> 5 ja -> 6).. Liitä relekytkentä kytkentäkaavion mukaisesti katkaisijan kautta. pistorasia EPG 6:lle jatkuva jännite (ru) moottoriventtiili jatkuva jännite (ru) katkottu jännite (mu) nolla (sin) pumppu katkottu jännite (mu) Hager SB 5 Uponorrele 0V ANTENNI (LVI=06877) Reset A C-55 µ A VAC/DC A potentiaalivapaa (vihr) KOSTEUSANTURI H-56 (LVI=056) L N C-56-keskusyksiköt (max /sarja) 6

7 Kuvaus lämmönjakojärjestelmän toimintaperiaatteesta (vesikiertoinen lattialämmitys/-viilennys) Viilennyskäyttö Lämmityskäyttö Järjestelmän toiminta Kosteissa tiloissa voidaan pitää yllä mukavuuslämpöä, vaikka muita tiloja jäähdytetään. Se onnistuu, kun kosteat tilat ovat omalla rungolla ja jako on tehty ennen moottoriventtiiliä. Jos kuivat ja kosteat tilat ovat samassa piirissä, kosteita tiloja ei lämmitetä kesäaikaan. Viilennys voidaan estää termostaattiohjauksella. Jos kosteat tilat ovat samalla jakotukilla kuin muut tilat, joudutaan viilennysvettä syöttämään koko järjestelmään. Kosteiden tilojen viilennys estetään lisäämällä kyseisiin tiloihin huonetermostaatti ja asettamalla niihin esto I-76-käyttöpaneelilta. Näin ehkäistään kosteiden tilojen viilennys tai lattialaatan viilennys alueilta, joissa se koettaisiin epämukavaksi. T-5-termostaatti asennetaan pesutilojen ulkopuolelle. Valuun sijoitettu ulkoinen anturi ohjaa lämmityskauden viilennystä. Jos lattiatermostaatin lisääminen vaatii suuria muutostöitä, voidaan käyttää T-75-termostaattia ja ohjata lämmitystä lattian sijasta huonelämpötilan mukaan. Jatkuva kierto saadaan termostaatin maksimiasetusarvoilla. Viilennyskytkimen painaminen kiinni käynnistää viilennyksen kiertovesipumpun ja muuttaa moottoriventtiilin asennon viilennyskäytölle. Huoneistokohtaiset säätölaitteet alkavat toimia päinvastoin kuin lämmityskaudella. Pumppu, P, ja sekoitusventtiili, V, toimittavat vaihtimelle sopivan lämpöistä maaliuosta. Säädin huolehtii huonetermostaattien ja kosteusanturin avulla kiertoveden oikeasta lämpötilasta. Viilennystoiminto voidaan ottaa käyttöön vain, jos lattialämmitykseen on asennettu Uponor C-56 -langaton säätöjärjestelmä. Vanhoihin järjestelmiin se voidaan vaihtaa helposti. Viilennyskauden asetuslämpötila on mukavuussyistä o C korkeampi kuin lämmityskaudella. Termostaatti ilmaisee lämmityksen asetuslämpötilan. Mikäli järjestelmään liitetään ilmanvaihdon viilennys tai esilämmitys, on noudatettava IV-kojevalmistajan ohjeita. Asentamisessa tarvittavat tuotteet tuote lvi-numero sähkönumero Uponor EPG 6 -pumppuryhmä 0595 Uponor-rele Antenni Kosteusanturi 056 Uponor-moottoriventtiili Danfoss AMZ 056 Din-kiskoon asennettava katkaisija esim. Hager SB Kiertovesipumppu esim. Grundfos Alpha l

8 50_FI_0_0_VCA Uponor Suomi Oy Lämmitys- ja käyttövesiyksikkö PL 556 Nastola P 00 9 (vaihde) F E W

Uponor remontoijan palvelut

Uponor remontoijan palvelut Uponor remontoijan palvelut Uponor KOTI LISÄ-ARVOA TALOLLE JA ASUKKAALLE MUKAVUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ VAIVATTOMASTI RAKENNUKSEN ARVON JA LAADUN PARANEMINEN April 2009 Uponor 2 Uponor KOTI -mukana remontissa

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P KÄYTTÖASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 1/2015 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2013 Kauko 20/60 Asennus- ja käyttöohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 5 Tuotekuvaus... 5 Asennus... 5 Takuu...

Lisätiedot

SCANVARM KÄYTTÖOHJE. SCS ja SCH 10 31

SCANVARM KÄYTTÖOHJE. SCS ja SCH 10 31 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SCS ja SCH 10 31 Scanvarm 05/2013 Sisällys 1. YLEISTÄ 1.1. Turvaohjeet 3 1.2. Kuljetus 3 1.3. Scanvarmin sijoittaminen 3 1.4. Pakkauksen avaaminen 4 1.5. Scanvarm rakenne ja toimintaperiaate

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014. WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä

LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014. WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014 WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä Sisällysluettelo 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen varastointi...3 1.2 Lattialämmityssuunnitelma...3

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on ilmalämpö?... 3 Ilma-vesilämpöpumpun soveltuvuus... 4 Säästö... 5 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 6 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Kodin lämmityksen ja ilmanvaihdon ratkaisut saman katon alta suunnittelusta asennukseen

Kodin lämmityksen ja ilmanvaihdon ratkaisut saman katon alta suunnittelusta asennukseen Kodin lämmityksen ja ilmanvaihdon ratkaisut saman katon alta suunnittelusta asennukseen UUDISRAKENTAJALLE JA SANEERAAJALLE lämmityksen ja ilmanvaihdon ratkaisut HELPOSTI - SAMAN KATON ALTA Asiantuntevaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ T/P 40 120

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ T/P 40 120 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta 1983 "Isi sanoo, että Lämpöässä tuo lämpöä maasta meidän kotiin ja auttaa maapalloa paranemaan. Ja että se parantaa vielä silloinkin, kun minä olen jo iso." KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja Pentti Harju Lämmitystekniikan oppikirja Sisällysluettelo Sää ja lämmitys 1. Ulkolämpötila 7 1.1. Auringon säteily 7 1.2. Rakennuksen sijoitus maastoon 7 2. Lämmittää pitää, mutta millä? 8 2.1. Ympäristö

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

SYSTEM KAN-therm. Lattialämmitys hinnasto ja kuvasto 2015

SYSTEM KAN-therm. Lattialämmitys hinnasto ja kuvasto 2015 SYSTEM KAN-therm Lattialämmitys hinnasto ja kuvasto 015 (hinnat alv 0%) Mukavuutta ja tehokkuutta TECHNOLOGY OF SUCCESS ISO 9001 Modernit ratkaisut veteen ja lämmitykseen KAN on perustettu 1990 ja on siitä

Lisätiedot

TUOTEVALIKOIMA OHJEHINNAT 1.2.2009. www.pistesarjat.fi

TUOTEVALIKOIMA OHJEHINNAT 1.2.2009. www.pistesarjat.fi TUOTEVALIKOIMA OHJEHINNAT 1.2.2009 32 www.pistesarjat.fi TUOTERYHMÄT 2 Karvaamokuja 1, 00380 Helsinki. Puh. 010-4238 777 Fax. 09-346 3096 SISÄLLYSLUETTELO Adax-lämmittimet... s.6 13 seinälämmittimet...

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot