Lokakuu 2014 KANSAINVÄLISEN ADOPTIOPALVELUN TIEDOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lokakuu 2014 KANSAINVÄLISEN ADOPTIOPALVELUN TIEDOTE"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLISEN ADOPTIOPALVELUN TIEDOTE Lokakuu 2014 Kulunut syksy on ollut adoptiopalvelussamme erityisen tapahtumarikas niin perheille suunnattujen tapahtumien osalta kuin erityisesti uuden adoptioyhteistyökontaktin käynnistymisen vuoksi! v ja 2013 saapuneita lapsia ja vanhempia koolla Tiukulassa 6.9. perheiden tapahtumapäivässä Tulevina vuosina Pelastakaa Lasten adoptiopalvelun kautta voidaan odottaa lapsia nykyisten yhteistyömaiden lisäksi Keski-Aasiassa sijaitsevasta Kirgisian tasavallasta. Olemme saaneet monivuotisen akkreditointiprosessin jälkeen elokuussa toimiluvan adoptioyhteistyöhön Kirgisian tasavallan sosiaalisen kehityksen ministeriön kanssa. Kirgisia on maa jossa on voimakkaasti painotettu kotimaan adoption ensisijaisuutta ja jossa adoptioyhteistyötä tarvitaan erityistarpeisille lapsille. Järjestömme perusti edustuston tätä yhteistyötä varten maan pääkaupunkiin, Bishkekiin. Edustustomme toimii Save the Children järjestön toimiston yhteydessä ja meillä on edustustossamme palkattuna osapäiväinen edustaja, jonka tehtävänä on avustaa adoptiopalveluamme ja asiakasperheitämme adoptioprosessin eri vaiheissa. Edustustomme ja siellä toimiva edustaja tulevat toimimaan hyvin samaan tapaan kuin Venäjä adoptiossa edustustomme Pietarissa. Helsingin päässä adoptiovastaava Sirpa Mäenpää tulee jatkossa tekemään asiakastyötä Kirgisia adoptionhakijoiden kanssa ja Kirgisiaan toimitetaan adoptiohakemukset venäjänkielisinä ja adoptioprosessit muistuttavat verrattain paljon Venäjän adoptioprosesseja. Työryhmämme edustajat ovat parasta aikaa Bishkekissä valmistelemassa yhteistyön aloittamista ja tuoreet kuulumiset tältä matkalta on mahdollista saada Kirgisia adoptioista kiinnostuneille adoptionhakijoille suunnatussa infotilaisuuden perjantaina klo (ilmoittautuminen nettisivujen kautta). Etsimme tänä syksynä ensimmäisiksi pilottiperheiksi soveltuvia adoptionhakijoita ja tavoitteena on, että ensimmäiset hakemukset lähetetään Kirgisiaan tämän syksyn / tulevan alkutalven aikana. Kontaktista kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä adoptiovastaava Sirpa Mäenpäähän tai adoptiopalvelun päällikkö Irene Pärssinen- Hentulaan.

2 Syksymme on ollut tapahtumarikas myös adoptioperheille ja -hakijoille suunnattujen tilaisuuksiemme osalta. Syyskuun alussa 6.9. Tiukulan täytti vuosina 2012 ja 2013 saapuneet lapset vanhempineen viettämään lapsille ja vanhemmille suunnattua iloista toimintapäivää. Monipuolisen tekemisen ohella oli mahdollista nähdä toisia perheitä ja adoptiopalvelumme työntekijöitä sekä nauttia kenttälounas Tiukulan takapihalla sään suosiessa. Tilaisuuteen osallistuneilta perheiltä oli erittäin mielenkiintoista kuulla miten arki on adoption alkuvaiheen jälkeen asettunut uomiinsa ja samalla todeta yhdessä lasten huima kasvu ja kehitys. Kansainvälisen adoptiopalvelun asiakastiedote Erityisen iloisia olimme nähdessämme miten ihanasti perheissä lapset ja vanhemmat olivat hitsautuneet yhteen 1-2 vuodessa adoption jälkeen. Järjestömme osallistui syyskuussa lisäksi Taiteiden Yö tapahtumaan, jolloin Tiukula muuntautui iloiseksi lasten toimintataloksi. Jossakin muodossa pyrimme jatkamaan näitä yhdessä lapsille ja perheille Suomeen saapumisen jälkeen soveltuvia tapahtumapäiviä. Syyskuun lopussa oli vuorossa Adoptio ja sosiaalinen media seminaaripäivä, joka kokosi adoptionhakijoita sekä eri ikäisten adoptiolasten vanhempia ja joitakin aikuisia adoptoituja erittäin ajankohtaisen ja kaikkia koskettavan aiheen äärelle. Mediakouluttaja Katleena Kortesuo puhui sosiaalisen median roolista perheiden elämässä ja miten rajojen asettelu on siirtymässä uusiin lapsille ja nuorille hyvin tutuiksi tulleisiin ympäristöihin joita vanhemmat eivät itse hallitse. Kortesuo vertasi sosiaalista mediaa puukkoon jonka käytön opettelemme ensin itse ja jonka turvallisen käytön opetamme lapsillemme (sen sijaan että kieltäisimme puukon käytön). Sosiaalinen media on isossa roolissa verrattain monen adoptionhakijan elämässä, myös lapsen odotusaikana. Tällä on yhteys lapsesta syntyvään sosiaalisen median jalanjälkeen. Keskusteluryhmät ja erityisesti adoptioblogit ovat tärkeiksi tulleita jakamisen kanavia ja arvokkaita väyliä vaikeiden asioiden puheeksiotolle. On tärkeää, että viestitämme turvallisesti. Kortesuo kiteytti viestinsä tähän: Adoptiosta puhuminen julkisesti on tärkeää, mutta tee se nimettömästi. Suojele lastasi ja itseäsi! Erityisen tärkeää tämä on siksi, että adoptiovanhemmat ovat omalta osaltaan luomassa lapsen sosiaalista jalanjälkeä. Adoptiopalvelunantajat kertoivat seminaarissa siitä, miten lapsen sosiaalisen median jalanjälki on saattanut alkaa jo varhain lapsen synnyinmaassa, löytöpaikkailmoituksissa tai esimerkiksi lastenkodin

3 nettisivuilla tai biologisten perheenjäsenten päivityksissä. Tämä jalanjälki jatkuu uuden perheen esittelyllä ystäville ja sukulaisille sosiaalisen mediassa, turvallisissa paikoissa jotka nekin jättävät jälkiä. On selvää, että jokainen sosiaalisen median käyttäjä, myös adoptionhakijat tarvitsevat omia yksityisyyden rajoja, jotka suojelevat viimekädessä myös perheen lasta. Tunnistettavuus ongelmat ovat todellisia ja sosiaalinen median kautta on helppo löytää nimimerkkien taakse. Omat yksityisyyden periaatteet on siksi luotava itselle, mutta myös kirjoittaa ylös. Tällöin näihin voi aika ajoin palata ja tarkistaa vieläkö noudattaa niitä, sillä on tutkittu tosiasia, että nämä periaatteet lipsuvat käytännön tilanteissa. Adoptiovanhempina on tärkeä olla tietoinen siitä, että lapsi tulee varmasti käyttämään sosiaalista mediaa tavalla tai toisella - myös adoptiotaustansa selvittämiseen. Lapsi voi järkyttyä häntä koskevasta tiedosta mitä löytyy eri puolilta internetiä ja erityisen loukkaavaa on se, että tieto on julkaistu ennen kuin lapsi on itse ollut tästä päättämässä tai ymmärtänyt näitä tietoja. Mitä ovat sitten vanhemman tehtävät tässä uudessa ympäristössä? Vanhemman tehtävänä on paitsi opetella itse sosiaalisen median turvallinen käyttö, olla kiinnostunut uusista medioista joissa lapset liikkuvat (nämä muuttuvat koko ajan), sekä myös näyttää lapselle konkreettisesti, kuinka käyttäjätilit suojataan asianmukaisesti ja miten itseä koskevaa tietoa voi jakaa suojatussa ympäristössä turvallisten ihmisten kanssa. Lisäksi, kun kyseessä on alaikäinen lapsi, on paikallaan sopia tilien yhteisen hallinnoinnin periaatteista. Kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa on supersuosittua tällä hetkellä ja myös adoptionhakijat mielellään jakavat kuvia iloisista perhetapahtumista. Kuvien julkaisemisessa on tärkeä muistaa, että laitteet joilla tätä tietoa siirrämme, älypuhelimet ja kamerat, tallentavat (asetusten muutoksista huolimatta) aina paikannustietoja jotka pitäisi erikseen osata poistaa kuvista yksitellen. Lapsia luovuttavissa maissa viranomaisilla on suuritöistä valvoa ja tehdä vaikuttamistyötä lastenkodeissa olevien lasten yksityisyyden suojaamiseksi tänä sosiaalisen median aikana. On luonnollista että adoptoidut nuoret ja aikuiset samoin kuin adoptiovanhemmat käyttävät sosiaalista mediaa tiedon etsimiseen. Palvelunantajien edustajat puhuivat seminaarissa synnyinmaassa olevien biologisten vanhempien / perheenjäsenten usein monimutkaisista, vaikeistakin ja arkaluonteisista elämäntilanteista sekä minkälaisia riskejä suorat yhteydet voivat eri osapuolille merkitä. Myös netistä löytyvä tieto voi järkyttää nuorta joka etsii itseään koskevaa tietoa. Adoptiopalvelunantajien ja neuvonnan antajien tarjoama adoption jälkeinen tuki ja jälkipalvelu mahdollistaa tietojen etsimistä siten, että keskusteluapu on tarjolla eri osapuolille, myös lapsen synnyinmaassa olevalle osapuolelle. Sosiaalisen median nopeus tarkoittaa myös sitä että yhteydenotot tulevat eri osapuolille varoittamatta, joskus epäsopiviin elämäntilanteisiin hämminkiä aiheuttaen.

4 Netissä on myös paljon lastenkoteihin liittyvää tietoa joka houkuttaa yhteydenottoihin suoraan lastenkoteihin. Adoptioprosessin aikana adoptionhakijoilla ei ole oikeutta kontaktoida näihin tahoihin (väärinkäyttöris kien vuoksi) ja tästä on myös sovittu asiakassopimuksissa adoptioprosessin alkaessa. Myös ns. juurimatkojen yhteydessä toteutettaviin lastenkotivierailuihin vaaditaan henkilöllisyyden varmistamista ja vierailulupien kulkemista adoptioviranomaiselta toiselle. Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen mutta myös muuttuakseen alati, joten palvelunantajien jälkipalvelutyössä tulee jatkossa olemaan iso haaste vastata asiakastyöhön jossa sosiaalinen media myös näyttelee isoa vaihtoehtoista vapaata/nopeaa, mutta myös riskialtista väylää tietojen ja yhteyden etsimiseen. Adoptiovanhempien läsnäolo ja tuki lapselle/ nuorelle, joka on utelias taustastaan on erittäin tärkeää adoptoidun hyvinvoinnin kannalta. Adoptoidut ovat kokeneet, että oman taustan selvittäminen / yhteyden saaminen biologisiin perheisiin on viime kädessä tukenut adoptioperheen sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisännyt läheisyyttä. Tästä kertoi seminaarissa adoptiotutkimuskatsauksen antanut Seija Poikonen. Seminaarissa mukana olleet aikuiset adoptoidut kertoivat omakohtaisista kokemuksistaan biologisten sukulaisten etsimisessä ja millä tavoin sosiaalinen media on ollut osa tätä prosessia. Eräs kaikkien jakama kokemus oli, että yhteys biologisiin vanhempiin / sukulaiseen oli nostanut käsittelyyn monia hyvin vaikeitakin sisältöjä ja ristiriitaisia tunteita, siitä huolimatta että yhteys sinänsä oli koettu hyvin tärkeäksi. Nämä vuotiaat aikuiset olivat oman kokemuksensa perusteella sitä mieltä että adoptoidun on tärkeää olla itse riittävän aikuinen ennen kuin ryhtyy taustan selvittämiseen ja siksi adoptiovanhempien läsnäolo oli heistä tärkeää jos nuori kovasti etsii itseään koskevaa tietoa nuorella iällä. TILANNE / Pelastakaa Lapset ry Suomeen saapuneet lapset Vireillä olevat / nimetyt lapset Hakemus ulkomailla Filippiinit Kiina Kiina SN 9 7 Thaimaa - DSDW 4-3 Venäjä Yhteensä ASIAKASNETTISIVUJEN KÄYTTÖOIKEUS JA PELASTAKAA LAPSET LEHTI MAHDOLLISUUS JAT- KAA TILAUSTA LAPSEN SAAPUMISEN JÄLKEEN Vuonna 2014 lapsen saavien perheiden on mahdollista jatkaa asiakasnettisivujemme käyttöoikeutta ja Pelastakaa Lapset lehden tilausta ensi vuonna maksamalla vuosipalvelumaksun vuodelle Ilmoittakaa mikäli haluatte jatkossakin seurata uutisiamme ja saada lehtemme lapsenne saavuttua.

5 OHJEITA ASIAKKAILLE Muistathan aika ajoin lukea myös tämän osion! HUOM! Kokonaan uuden adoptioluvan hakeminen tilanteessa jossa oikeutta vanhan lain aikana myönnettyyn jatkolupaan on jo käytetty kerran. Ns. vanhan lain, eli lapseksiottamislain aikana myönnetyn adoptioluvan saaneilla (Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä, ennen 7/2012 myönnetty adoptiolupa) on mahdollista hakea adoptioluvalle jatkolupaa yhden kerran vanhan adoptiolain mukaisesti riippumatta esimerkiksi adoptiohakijoiden iästä. Mikäli adoptioprosessi on edelleen kesken tämän jatkoluvan umpeutuessa, tulee adoptiohakijoiden hakea kokonaan uutta adoptiolupaa, johon lupaan sovelletaan uuden adoptiolain ehtoja (esim. yläikäraja 50v). Uuden adoptioluvan hakeminen edellyttää kokonaan uutta selvitystä adoptioneuvonnan saamisesta ja siten myös mahdollisesti useampia tapaamisia sosiaalityöntekijän kanssa. On tärkeää, että mikäli olette jo kerran saaneet jatkoluvan ns. vanhalle adoptioluvallenne, varaatte riittävästi aikaa uuteen kotiselvitysvaiheeseen ja uutta adoptiolupaa hakemista varten. Adoptioluvan voimassaolo ja asiakkaan vastuu jatkoluvan hakemisessa Adoptioluvan myöntävä VALVIRA toimittaa adoptiolupahakijoille kopion adoptioluvasta. Adoptioluvasta käy ilmi mihin päivämäärään asti adoptiolupa on voimassa. Teidän tulee uusia adoptiolupa ajoissa ennen luvan umpeutumista, mikäli haluatte jatkaa adoptioprosessia luvan päättymisen jälkeen. Adoptiohakijoiden tulee itse henkilökohtaisesti hakea adoptioluvalle jatkoa, mikäli he haluavat pitää adoptiohakemuksensa voimassa luvan umpeutuessa. Mikäli teillä on epäselvää, onko teidän mahdollista hakea adoptioluvalle jatkoa, olkaa ajoissa yhteydessä adoptiopalveluun asian selvittämistä varten. Pelastakaa Lasten asiakkaiden allekirjoittaman asiakas sitoumuksen mukaan teidän tulee olla yhteydessä adoptiopalvelunantajaan viimeistään 6kk ennen adoptiolupapäätöksen voimassaolon päättymistä, jotta prosessianne voidaan jatkaa. Tulette lisäksi saamaan palvelunantajalta kirjalliset ohjeet jatkoluvan hakemista varten. Ohjeet toimitetaan teille postitse kotiin 5 kk ennen luvan umpeutumista. Ilmoitusvelvollisuus VALVIRA:lle olosuhteissanne tapahtuvista muutoksista Lisäksi muistutamme adoptiolupaan liittyvästä velvollisuudestanne ilmoittaa kirjallisesti olosuhteissanne tapahtuvista muutoksista adoptioprosessin aikana adoptiolupaviranomaiselle VALVIRA:lle. Lisätietoja Olosuhdemuutoksista ilmoittaminen ja yhteystietojen päivittäminen Pelastakaa Lasten adoptiopalvelu asiakkailla on asiakassitoumukseen perustuva ilmoitusvelvollisuus palvelunantajalle olosuhteissa tapahtuvista muutoksista (asiakassitoumuksen kohta 17). Perheessänne tapahtuvien muutosten sekä asuin- ja työpaikkaan liittyvien muutosten ilmoittaminen on tärkeää ja välttämätöntä nimenomaan ajan- tasaisesti. Yhteydenpidon merkitys on tärkeää myös tilanteissa, joissa elämäntilanteessanne tapahtuu adoptioprosessin kannalta olennaisia muutoksia. Tällaisia ovat mm. muutto kotimaassa tai ulkomaille, muutokset perhe- tai työtilanteessa sekä terveydentilassa. Asiakassitoumuksenne ehtojen mukaisesti edellytämme, että pidätte meitä ajan tasalla kaikissa näissä muutoksissa,jotta voimme ajoissa reagoida muutosten mahdollisiin vaikutuksiin adoptioprosesseissanne. Yhteisenä tavoitteenamme on, että adoptioprosessi voisi jatkua aina, kun hakijoiden edellytykset ja elämäntilanne sen sallii.

6 Pelastakaa Lasten adoptioneuvonnassa olleille asiakkaille haluamme lisäksi muistuttaa, että osoite- ja yhteystietojen päivittäminen adoptioneuvontaan ei vielä takaa sitä, että saisimme muuttuneet tiedot adoptiopalvelumme työyksikköön siksi pyydämme muutokset suoraan adoptiovastaavillemme tai toimistosihteeri Elena Beliaevalle Suosittelemme valmennuskurssien käymistä hyvissä ajoin ennen adoptiohakemuksen lähettämistä maiden vaatimukset kurssien käymisestä yleistyneet Useat kontaktimaamme ovat lisänneet viime aikoina adoptiohakijoiden vaatimuksiksi adoptiovalmennuskurssit (Kiina, Thaimaa, Venäjä, Filippiinit). Adoptiovalmennuskursseja tarjoa Yhteiset Lapsemme ry sekä Pelastakaa Lasten aluetoimistot (Pride-valmennuskurssit osana adoptio- neuvontaa sekä Kansainvälisen adoption valmennusryhmät). Nopeasti lisääntynyt kurssien kysyntä vaikuttaa siihen, että itselle sopivalle kurssille pääsy voi olla haasteellista omalla alueella. Suosittelemme valmennuskursseille ilmoittautumista mahdollisimman varhaisessa prosessin vaiheessa sen varmistamiseksi että kurssi on suoritettu siinä vaiheessa kun hakemus lähetetään kohdemaahan. Suosittelemme valmennuskursseja ei ainoastaan niille, joille on kohdemaan vaatimuksen mukaisesti pakollinen, vaan kaikille odottajille. Ryhmämuotoinen ohjattu valmennus täydentää tärkeällä tavalla yksilöllisesti saatua adoptioneuvontaa ja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden adoptioon liittyvien aiheiden monipuoliseen käsittelyyn ryhmässä. MAAKOHTAISET KUULUMISET Venäjä Alkuvuoden aikana Venäjältä on adoptoitu Suomeen 10 lasta siitä huolimatta, että adoptiotoiminta vaikeutuu koko ajan. Venäjällä on elokuun alusta astunut voimaan federaation opetus- ja tiedeministeriön julkaisema uusi hallinnollinen ohjeistus koskien huoltajuutta vaille jääneiden lasten adoptioita sekä kotimaahan että ulkomaille. Ohjeistuksessa selvitetään yksityiskohtaisesti menettelytapoja ja työnjakoa paikallisen adoptiokeskuksen, sosiaalitoimen ja federaation opetus- ja tiedeministeriön kesken. Ohjeet ovat yhteneväiset ja koskevat kaikkia federaation alueita ja niissä kerrotaan mm. mitä tietoja lapsesta ja adoptionhakijoista pitää mainita, adoptioprosessin eri työvaiheiden kirjaamisesta ja myös tilastoinnista on annettu tarkat ohjeet. Ohjeistus sisältää myös ulkomaalaisilta adoptiojärjestöiltä ja hakijoilta vaadittavat lomakemallit. Uudessa ohjeistuksessa ainakin sitoumusmallit ovat muuttuneet siten, että adoptiojärjestön ja hakijoiden on toimitettava erilliset sitoumukset sekä seurannasta (lapsen täysi-ikäiseksi tuloon asti) että merkitsemisestä konsuliosaston rekisteriin, tarvitaan siis yhteensä 4 erillistä sitoumusta. Adoptiojärjestön ja hakijoiden allekirjoittamien sitoumusten

7 lisäksi Tsheljabinskiin on ennen vaadittu toimittamaan myös asuinkunnan sitoumus, joka ei vastaa suomalaista lainsäädäntöä, ja adoptiopalvelu on pitkään yrittänyt löytää asiaan ratkaisua yhteistyössä Valviran kanssa, mutta tämän uuden ohjeistuksen ja Tsheljabinskin adoptioviranomaisen tulkinnan mukaan jatkossa ei enää tarvitse toimittaa asuinkunnan sitoumusta. Lähetämme lähiaikoina hakijoille päivitetyt asiakirjaohjeet ja tiedon hakemuksen täydentämisestä tai päivittämisestä tarpeen mukaan. Muistutamme kuitenkin, että paikallisilla adoptioviranomaisilla on, kuten aikaisemminkin, mahdollisuus vaatia lisäasiakirjoja oman harkintansa mukaisesti minkä vuoksi järjestömme ei voi antaa takeita asiakirjojen hyväksymisestä Tsheljabinskissa. Kokemuksemme mukaan ainoa tapa saada tietoa asiakirjojen soveltuvuudesta ovat käytännön tilanteet, joissa viranomainen vastaanottaa asiakirjoja Venäjällä. Perheiden harkittavissa on tässä tilanteessa se, haluatteko lähettää hakemuksenne tässä vaiheessa vai ei. Pyydämme Tcheljabinsk kontaktin valinneita olemaan yhteydessä adoptiovastaavaan ja ilmoittamaan päätöksenne jatkosta. Tcheljabinsk adoptiohakijoille järjestetään tapaamismahdollisuus Valviran adoptiolautakunnan edustajien ja adoptiopalvelumme edustajien kanssa torstaina klo 15-16, jossa on mahdollista tulla keskustelemaan lisää Tcheljabinskin tilanteesta. Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan osallistumisesta etukäteen adoptiovastaava Sirpa Mäenpäälle mennessä. Adoptiokontakteistamme Karjala toimii normaalisti. Yksi lapsiesitys on hiljattain hyväksytty ja yksi perhe on odottamassa lapsiesitystä. Vaikka alkuvuonna uutisoitu lakialoite Venäjän kansainvälisten adoptioiden rajoittamisesta vain kahdenvälisen adoptiosopimuksen solmineisiin maihin ei ole edennyt duuman käsittelyyn on Pietarin kaupungin sosiaalipolitiikan komitea itsenäisesti päättänyt noudattaa kyseistä periaatetta ja ottaa hakemuksia vastaan vain järjestöiltä, jotka toimivat kahdenkeskisissä sopimusmaissa, eli Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa. Adoptiopalvelu toimittaa lähiaikoina tiedustelun sekä sosiaalipolitiikan komitean puheenjohtajalle että federaation opetus- ja tiedeministeriöön Moskovaan, jossa pyydetään kirjallisia perusteet sille miksi Pietarin komitea kieltäytyy ottamasta vastaan adoptiohakemuksia toimiluvan omaavalta järjestöltä. Vastauksen saatuamme tiedotamme tilanteesta kaikkia Pietarin hakijoita. Adoptiopalvelulla on siis pitkästä aikaa hyviä uutisia kerrottavana Tsheljabinskin tilanteesta nyt kun asuinkunnan sitoumusta ei enää vaadita. Todistus adoptiovalmennuksesta on kuitenkin uuden ohjeistuksen mukaan toimitettava jo hakemusvaiheessa, joten pyydämme kaikkia Tsheljabinskin hakijoita lähettämään adoptiovastaavalle kopiot osallistumistodistuksista ja tiedot kaikesta muusta valmennusta, johon he ovat osallistuneet adoptioneuvonnan lisäksi. Myös Tsheljabinskin hakijat ovat saamassa lähiaikoina postitse uudet asiakirjaohjeet ja tiedon adoptiohakemuksen päivittämisestä. Pyydämme huomioimaan, että VENÄJÄ kohdemaana tutuksi tiedotustilaisuuden ajankohta ja kellonajat ovat muuttuneet: uusi ajankohta on torstai klo 10 14:30, ilmoittautuminen mennessä nettisivujen kautta. Infotilaisuudessa voimme kertoa lisää tilanteesta eri kontakteissamme ja uusista määräyksistä. PIETARI-kerhon tapaamisissa on ollut paikalla runsaasti väkeä ja kerho jatkaa toimintaansa entiseen tapaan lauantaisin klo Syksyllä on jäljellä vielä kaksi tapaamista: ja klo Osallistuminen kerhoon lasketaan adoptiovalmennukseksi (2 h/kerta). Kerhoon ovat tervetulleita myös kaikki vielä maavalintaansa pohtivat adoptionhakijat. Kerho kokoontuu Käpylässä Pelastakaa Lasten Tiukula-talossa os. Koskelantie 38. Venäjä-perheiden kesätapaamisen yhteydessä Tampereella huomioitiin Karjalan adoptioiden 20- vuotisjuhlavuosi. Tampereelle saapui 5 hengen delegaatio Petroskoista edustaen adoptioviranomaisia ja so-

8 siaalitointa, paikalla oli myös Karjalan yhdyshenkilömme, Venäjän toimiston johtaja, adoptiopalvelun työntekijöitä ja noin 40 adoptioperhettä. Tapahtuma oli kokonaisuudessaan oikein onnistunut ja haluamme vielä kerran kiittää kaikkia osallistujia ja tapahtuman järjestäjiä. Adoptiopalveluun voi lähettää ehdotuksia alustajista ja aiheista, pyrimme toteuttamaan toiveita mahdollisuuksien mukaan. Kerhotoimintaan osallistuminen lasketaan adoptiovalmennukseksi. Kaikki Venäjän adoptioista kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan mielenkiintoisia alustuksia ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista! Kiina Kiinasta on tänä vuonna tullut Suomeen yhteensä kymmenen ihanaa lasta yksi perusjonon ja loput snohjelman kautta. Lisäksi muutama perhe jännittää lähiaikoina alkavaa hakumatkaansa. Kiinan adoptioiden määrä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Tähän on monia syitä. Perusjonosta tulevat esitykset lid - perheille ovat entisestään vähentyneet ja jono ei liiku juuri eteenpäin. Tällä hetkellä esityksen ovat saaneet hakijat, joiden LID on Toinen selkeä syy ovat useat special needs -ohjelman perheet, jotka ovat odottaneet keväästä lähtien hyväksymisasiakirjoja CCCWA:lta. Perheet ovat jo hyväksyneet lapsiesityksen, mutta papereita on odotettu normaalin kahden kuukauden sijasta puoli vuotta. Selkeää syytä tilanteeseen ei ole saatu CCCWA:lta tiedoksi, mutta toivomme että käsittelyaika normalisoituisi taas pian. Special Needs -ohjelmassa perheet ovat saaneet edelleen lapsiesityksiä ja perheitä on monessa eri vaiheissa. Osa odottaa hakumatkaa ja osa taas lisätietoja lapsen terveydentilasta ja kehityksestä. Lisätietojen pyytäminen lapsiesityksen hyväksymisen jälkeen on entistä tärkeämpää sn-ohjelmassa, koska lapsen tiedot saattavat olla vanhentuneita tai lääkäri on ehdottanut lisätietojen saamista terveydentilan varmistamiseksi. Jatkossa on myös mahdollista pyytää lisätutkimuksia, mikäli perhe on valmis niistä maksamaan sekä lastenkoti suostuu tutkimuksiin (esimerkiksi uudet laboratoriokokeet, sydäntutkimukset jne.). Yhteistyö lapsiesitysvaiheessa sujuu siis hyvin CCCWA:n kanssa. Perheiltä se vaatii tietenkin kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Kesällä LID -perheille tuli CCCWA:lta viesti - mikäli hakijat olisivat valmiita adoptoimaan yli 6 -vuotiaan lapsen, siitä tuli ilmoittaa heti CCCWA:lle. Otimme yhteyttä kaikkiin perusjonossa odottaviin perheisiin ja osa oli valmis muuttamaan ikätoivettaan. CCCWA ilmoitti katsovansa vanhempaa lasta toivovia perheitä normaalin lid -jonon ohi, jotta lapset pääsevät perheisiin. CCCWA:n viesti oli sen laatuinen, että saattoi mahdollisesti odottaa vanhempaa lasta toivovien perheiden saavan lapsiesityksen nopeammin. Kesän jälkeen emme ole kuulleet lisää tilanteesta, eikä perheille ole tullut lapsiesityksiä. Kesällä ilmoitus antoi kuitenkin toivoa useille perheille ja toivommekin, että tämä uudistus toimisi. Viime vuosina on adoptoitu Suomeen Kiina sn -ohjelman kautta pääosin pikkulapsia, mutta lastenkodeissa on myös paljon vanhempia lapsia vailla perhettä. Jotta lasten tarpeet ja hakijoiden toiveet kohtaisivat, otam

9 me tänä syksynä Kiina Sn -ohjelmaan vain hakijoita, jotka ovat valmiita adoptoimaan 0-4 -vuotiaan tai vanhemman lapsen. Tilannetta arvioidaan uudelleen vuoden vaihteen jälkeen. Muutamia muutoksia on tullut myös seurantaraportointiin. CCCWA on tiedottanut, että jatkossa seurantaraporttien liitteeksi ei tarvita lääkärintodistusta (Medical check-up) eikä myöskään päiväkodin / koulun lausuntoa lapsen sopeutumisesta. Sosiaalityöntekijä kuvaa lapsen terveydentilaa ja sopeutumista suoraan seurantaraporttiin. 3. seurantaraporttiin liitetään jatkossakin Feedback -lomake. Lisäksi kuvat ovat edelleen pakollisia kaikkiin seurantaraportteihin. Ajan tasaiset seurantaraportointiohjeet löytyvät asiakasnettisivuiltamme. Järjestämme seuraavan tiedotustilaisuuden Kiina erityistarve ohjelmasta klo 14 alkaen Tiukula talossa Helsingissä. Tilaisuudessa on mahdollisuus kuulla erityistarpeisten lasten adoptioprosesseista ohjelman kautta sekä erilaisista mahdollisista lasten diagnooseista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen nettisivujemme kautta mennessä. Thaimaa Levottomuudet Thaimaassa ovat rauhoittuneet eivätkä näy enää kaduilla, vaikka maassa on edelleen poikkeustila ja valtaa pitää armeija. DSDW:n Adoption Center on palannut evakosta omiin toimitiloihinsa ja yhteistyö Thaimaan DSDW:n ja Ms Rattikarnin kanssa sujuu kaikin puolin hyvin. Elokuussa hakumatkalla ollut perhe kertoi, että Ms Rattikarn hoiti kaikki järjestelyt erinomaisesti ja tarvittavat adoptiopaperit oli etukäteen käännätetty englanniksi ja laillistettu valmiiksi. Aiemmin jotkut hakijat ovat joutuneet itse käymään ulkoministeriössä laillistamassa papereitaan. Hakumatka sujui perheen mukaan kaikin puolin moitteettomasti. Thaimaassa viranomaisille maksettavat kustannukset ovat nousseet jonkin verran aiemmista vuosista, ja niistä lähetämme tietoa tarkemmin perheen lähtiessä hakumatkalle. Viranomaismaksut ovat nyt yhteensä noin bahtia eli vajaa 600 euroa, joista osa maksetaan DSDW:lle ja osa lastenkodille. Tänä vuonna Suomeen on saapunut 4 lasta ja odottajien hakemuksia on Thaimaassa 3 perheellä. Kaikkien hakijoiden osalta saamme tiedot odotuslistalle hyväksynnästä sähköpostilla. Järjestöllämme on tällä hetkellä edelleen 7 kiintiöpaikkaa täyttämättä. Kyselyjä Thaimaan adoptioista on tullut aiempaa enemmän ja tällä hetkellä pari uutta perhettä kokoaa hakemuspapereitaan. Filippiinit Suomeen on saapunut tänä keväänä Filippiineiltä 9 lasta. Perheitä, joilla ei ole vielä hyväksyttyä lapsiesitystä, on nyt 19. Hakumatkaa odottaa 8 perhettä. Heistä suurin osa pääsee todennäköisesti hakumatkalle vielä tämän vuoden puolella. Lapsiesityksiä on saapunut tänä vuonna yhteensä 15 (mikä ylitti yhdellä ICAB:n antaman etukäteisarvion tälle vuodelle saapuvista lapsiesityksistä). ICAB tekee vielä syksyn aikana neljännesvuosittaiset laskelmansa sekä tulevien lapsiesitysten että kiintiöhakemusten osalta. Kiintiöt lasketaan adoptioon vapaiden lasten lukumäärän perusteella sekä järjestökohtaisen lähetettyjen eli kiintiöpaikkojen toteutuneiden hakemusmäärien perusteella. Kiintiöihin voi aina tulla muutoksia kesken vuotta.

10 Uusia hakemuksia on lähetetty tänä vuonna 9. Kiintiöpaikkoja meillä on tälle vuodelle jäljellä vielä useita ja toivomme, että saamme kaikki hakemuspaikat täytettyä. Viimeisimmän ICAB:lta saamamme tiedon mukaan myös sisarushakemuksia voidaan lähettää vaikka perheessä ei entuudestaan olekaan lapsia. Tämä tieto poikkeaa aiemmin ilmoittamastamme tiedosta. Hakijoilla täytyy kuitenkin olla aiempaa kokemusta lasten kanssa toimimisesta. Lapsiesitysten osalta tärkeänä kertauksena vielä, että B- ja C-hepatiitti sekä HIV-testaukset eivät Filippiineillä kuulu sallittuihin rutiinitestauksiin.. ICAB korostaa kuitenkin, että kaikille riskiryhmissä oleville lapsille tehdään HIV-testi ja positiivisia lapsia sijoitetaan vain hakijoille, jotka ovat hakemusvaiheessa tausta- ja terveystietolomakkeessaan ilmoittaneet hyväksyvänsä HIV+ lapsen. Hakijat voivat lapsiesityksen hyväksyttyään ja lapsen sijoittamiseen liittyvät maksut maksettuaan pyytää B- ja C-hepatiittitestit omalla kustannuksellaan. HIV-testi tehdään vain poikkeuksellisista syistä, ja perheen pitää testiä pyytäessään ilmoittaa kirjallisesti perustelut sen tekemiseen. Kansainvälisen adoptiopalvelun johtaja Tiina Tammi ja päällikkö Irene Pärssinen-Hentula vierailivat syyskuun alussa Filippiineillä keskustelemassa adoptioyhteistyöstämme ICAB:lla sekä tapaamassa Save the Childrenin Manilan toimiston edustajia. Kuulimme Hayan taifuunin vaikuttaneen monin tavoin paikallisten yhteisöjen toimintaan ja että jälleenrakennustyö on käynnissä. Katastrofin jälkeinen perheenyhdistämistyö oli onnistunut hyvin, ja lähes kaikille ilman vanhempia jääneille lapsille on onnistuttu löytämään perheet sukulaisverkostoista. Taifuunin jälkeen orvoiksi jääneistä vain muutamat lapset tarvitsevat adoptioperhettä, joten heidän määränsä ei juuri näy adoptioon vapaana olevien lasten määrässä eivätkä näiden lasten asiat ole vielä edenneet matchaus -vaiheeseen. INFORMAATIOTILAISUUDET 2014 Vuonna 2014 järjestämme adoptioprosessin eri vaiheissa oleville adoptiohakijoille suunnattuja informaatiotilaisuuksia ympäri Suomea sekä Tiukula-talossa Helsingissä. Kansainvälinen adoptioprosessi tutuksi - tilaisuudet on tarkoitettu adoptioneuvonnassa oleville hakijoille. Kohdemaa tutuksi - tilaisuudessa on hyvä käydä viimeistään (Thaimaa kohdemaana tilaisuus on tarkoitettu myös uusille asiakkaille tämä vain sinulle Irene tiedoksi) siinä vaiheessa prosessia, kun adoptiolupa on jo myönnetty tai hakemus on lähetetty ulkomaille. Lisäksi järjestämme adoptiopalvelumme asiakkaille tänä vuonna edellisistä vuosista poiketen alueellisesti järjestettyjen odottajien ilta tilaisuuksien sijaan kaksi odottajien luentoiltaa Helsingissä. Jatkamme lisäksi kaksi kertaa vuodessa adoptiolapsen terveydentila luentoja Helsingissä Tiukula talossa.

11 Tilaisuuksiin ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujen kautta. Mikäli olette epätietoisia siitä, soveltuuko tilaisuus teidän adoptioprosessin- ne vaiheessa, olkaa puhelimitse yhteydessä adoptiopalveluun ilmoittautumisen yhteydessä. KANSAINVÄLINEN ADOPTIOPROSESSI TUTUKSI TILAISUUS Kansainvälinen adoptioprosessi tutuksi - tilaisuudessa esitellään yleisesti kansainvälisen adoption edellytykset, adoptioprosessin eri vaiheet sekä Pelastakaa Lasten yhteistyökontaktit. Tämä info on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, jotka ovat jo aloittaneet adoptioneuvonnan. Tilaisuus antaa perustietoa kansainvälisestä adoptiosta ja soveltuu myös esim. alan opiskelijoille tai muille ammattinsa puolesta adoptiotietoa tarvitseville. Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Oulussa järjestettyjen tilaisuuksien yhteydessä on mahdollista varata henkilökohtainen keskusteluaika adoptiopalvelun työntekijän kanssa. Keskusteluaika on sovittava etukäteen adoptiopalvelun työntekijän kanssa klo Pelastakaa Lapset, Tiukula-talo Koskelantie 38, Helsinki ilmoittautuminen mennessä klo Pelastakaa Lapset, Tiukula-talo Koskelantie 38, Helsinki ilmoittautuminen mennessä KOHDEMAA TUTUKSI TILAISUUDET Kohdemaa tutuksi tilaisuudet (ns. maainfo) on tarkoitettu kontakteista kiinnostuneille sekä hakijoille, joille on jo myönnetty adoptiolupa tai joiden adoptiohakemus on lähetetty kohdemaahan. Tilaisuudessa on mm. maakohtainen tilannekatsaus. Päivän aikana käydään läpi adoptiolapsen hakumatkaan liittyviä asioita ja käytäntöjä. Maainfossa on myös kulttuuriosio sekä perhetapaaminen. Odotusaikana on erittäin tärkeää osallistua tähän Kohdemaa tutuksi - tilaisuuteen, mutta on riittävää käydä infossa vain kerran prosessin aikana. Avoin tiedotustilaisuus KIINA erityistarve-ohjelmasta Pelastakaa Lapset Tiukula talo Koskelantie 38, Helsinki klo ilmoittautuminen mennessä - tilaisuudessa kerrotaan Kiina erityistarve-ohjelmasta, adoptiohakijoiden kriteereistä sekä adoptiohakijoiden soveltuvuuden arvioinnista tätä ohjelmaa varten -tilaisuus on suunnattu Kiina erityistarve-adoptiota harkitseville adoptiohakijoille - aikataulu ja ohjelma julkaistaan nettisivuilla - lisätietoja antaa sosiaalityöntekijä adoptiovastaava

12 Avoin tiedotustilaisuus / Venäjä kohdemaana Pelastakaa Lapset, Tiukula-talo, Koskelantie 38, Helsinki klo ilmoittautuminen mennessä - lisätietoja antaa adoptiovastaava Tcheljabinsk adoptionhakijoille keskustelutilaisuus klo ilmoittautuminen Tilaisuudessa paikalla myös adoptiolautakunnan edustajat KIINA HAKUMATKA INFOTILAISUUDET Kiina- hakumatkainfot järjestetään vuonna 2014 kutsutilaisuuksina siten, että adoptiovastaava kutsuu henkilökohtaisesti lapsiesitystä lähellä olevat tai lapsiesityksen jo saaneet hakijaperheet. Infoon kutsutaan asiakasperheitä joiden hakumatka on ajankohtaistumassa ja he saavat kutsun riittävän ajoissa ennen tilaisuutta. Lisätietoja antaa sosiaalityöntekijä adoptiovastaava ODOTTAJAN ILTA 2014 Lämpimästi tervetuloa Odottajien iltaan keskiviikkona klo 16:30 19:30 Illan teemana on Adoptiolapsen kohtaaminen hakumatkalla. Aiheesta on keskustelemassa Pelastakaa Lasten ylilääkäri lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Illan aikana on lisäksi mahdollista kuulla adoptiopalvelun ajankohtaiset kuulumiset sekä tavata adoptiovastaavia. Ilmoittautumiset mennessä toimistosihteeri Paikka: Pelastakaa Lapset, Tiukula-talo, Koskelantie 38, Helsinki ADOPTIOLAPSEN TERVEYDENTILA LUENTO Tietoa siitä, minkälaisiin terveyspulmiin adoptiovanhempien tulisi varautua sekä minkälaista hoitoa tietyt adoptiolapsilla mahdolliset sairaudet voivat vaatia. Luento tukee adoptiolapsen tausta- ja terveys tietolomakkeen täyttämistä. Seminaaripäivä on ensisijaisesti tarkoitettu adoptioneuvonnassa ja odotusvaiheessa oleville hakijoille mutta myös adoptioperheet ja ammattilaiset ovat tervetulleita. Tilaisuus järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyn tilaisuuden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin klo Pelastakaa Lapset Tiukula talo Koskelantie 38, Helsinki - ilmoittautuminen mennessä

13 AJANKOHTAISTA TIETOA, KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA ADOPTIOHA- KIJOILLE JA -PERHEILLE Yhteiset Lapsemme ry:n adoptiovalmennuskurssit Yhteiset Lapsemme ry järjestää adoptiovalmennuskursseja kahden viikonlopun pituisina viikonloppukursseina eri puolilla Suomea sekä Helsingissä myös iltakursseina. Helsingissä järjestetään lisäksi yhden viikonlopun pituisia jatkovalmennuskursseja. Kurssipaikat, hinnat sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta Kursseilla käsitellään monipuolisesti kansainväliseen adoptioon liittyviä aiheita ja kysymyksiä sekä kuullaan omakohtaisia kokemuksia. Kurssin päätteeksi osallistujat saavat todistuksen, joka voidaan liittää ulkomaille lähetettäviin asiakirjoihin. Adoptiokuraattori Adoptiokuraattori Kerstin Raumalle voi soittaa arkisin klo 9-16 välillä. Adoptiokuraattori vastaa aina kun se on mahdollista, muussa tapa- uksessa puhelinvastaajassa on tieto, milloin kuraattorin seuraavan kerran tavoittaa. Kuraattorille voi myös jättää soittopyynnön puhelimitse tai sähköpostilla. Tämän lisäksi kuraattorilla on iltapuhelinaika maanantaisin klo Kuraattorin tavoittaa numerosta , sähköpostiosoite on Adoptioperheet ry Adoptioperheet ry:llä on paljon toimintaa josta lisätietoja heidän nettisivuillaan ja toimistoltaan (09) Kotolan parisuhdelauantaissa järjestetään Tapahtuma on suunnattu adoptio-odottajille ja perheille, kahden kulttuurin perheille ja sateenkaariperheille. Päivän ohjelma ja lisätietoja: ADOPTIOPALVELUN AUKIOLOAJAT, PÄIVYSTYS, HENKILÖKUNNAN TAVOITETTAVUUS JA YHTEYSTIEDOT Työntekijöillämme ei ole kiinteitä puhelinaikoja vaan adoptiovastaavat pyrkivät olemaan tavoitettavissanne mahdollisimman joustavasti. Työn luonteen vuoksi työntekijöillä on edelleen työtilanteita, joissa ei voida vastata tuleviin puheluihin. Sähköpostitse asiointi ja soitto- pyyntönne työntekijän sähköpostiin ovat tervetulleita puhelinliikenteen ruuhkautumisen välttämiseksi. Pyrimme tapaamaan asiakkaita vähintään kerran, mutta mielellään muutaman kerran adoptioprosessin aikana ja aina tarvittaessa tai pyynnöstänne. Tapaamiset työntekijän kanssa voivat aika ajoin olla tärkeitä. Huomioittehan, että mikäli haluatte tavata henkilökohtaisesti kansainvälisen adoptiopalvelun työntekijöitä, pyydämme teitä varaamaan ajan henkilökohtaisesti kyseisen työntekijän kanssa puheli

14 mitse tai sähköpostitse. Näin meillä on juuri sillä hetkellä aikaa teille. Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan asiakkaita ilman ajanvarausta. Sähköpostiosoitteemme noudattavat muotoa: Työntekijöiden puhelinnumerot Irene Pärssinen-Hentula Kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Puh Elena Beliaeva Toimistosihteeri Puh Riikka Westman Sosiaalityöntekijä-adoptiovastaava (Kiina, Kiina special needs) Puh Sirpa Mäenpää Adoptiovastaava (Venäjä) Puh Jaana Leinonen Adoptiovastaava (Flippiinit,Thaimaa) Puh Sirkku Terävä Adoptiovastaavan sijainen, määräaikainen työsuhde jatkuu asti Puh Seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa viikolla 50 asiakasnettisivuilla. Mukavaa syksyä ruskan kera! Pelastakaa Lasten kansainvälinen adoptiopalvelu