Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Fennovoima -hanke 467/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konserni- ja suunnittelujaosto 56 22.10.2013 Kaupunginhallitus 275 28.10.2013. Fennovoima -hanke 467/02.05.05/2013"

Transkriptio

1 Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Fennovoima -hanke 467/ /2013 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: KJ Tero Nissinen / Kemin Energia Tj Anne Salo-oja Fennovoima-hankkeen päätöksentekomateriaali on saatu käyttöön syyskuun ensimmäisellä viikolla. Liitemateriaali on kaikin osin luottamuksellista, mikä tulee huomioida asian valmistelussa ja päätöksenteossa. Kemin Energia Oy on mennyt Fennovoiman ( FV ) osakkaaksi syksyllä Osakkuudesta on Kemin Energian hallituksen päätöksen lisäksi tehty kaupunkikonsernissa päätökset sekä kaupunginhallituksessa salainen että konsernijaostossa Käytännössä osakkuus on toteutettu siten, että Kemin Energia Oy on Pohjois-Suomen Voima Oy:n osakas, joka puolestaan on Voimaosakeyhtiö SF:n (VSF) osakas. Fennovoiman perustamisvaiheessa VSF omisti FV:n osakekannasta 66 ja EON 34 prosenttia. Kun EON vetäytyi ydinvoimaliiketoiminnasta, VSF osti sen osakkeet. Fennovoiman pääosakas Voimaosakeyhtiö SF on pyytänyt osakkailtaan osallistumisilmoitusta Hanhikiven ydinvoimalahankkeeseen mennessä. Mikäli päätöksentekoaineiston kaikki ehdot toteutuvat ja omistajilta saadut sitoumukset sen mahdollistavat, tekee Voimaosakeyhtiö päätöksen osallistua ydinvoimalahankkeeseen viimeistään mennessä. Osana hankekokonaisuutta VSF myy 34 prosenttia osakekannastaan eli aiemmin EONin omistamat osakkeet venäläiselle osapuolelle eli Rosatomille. Fennovoiman tarkoituksena on rakentaa Pyhäjoelle 1200 megawatin ydinvoimalaitos, jonka rakentamislupahakemus jätetään valtioneuvostolle kesään 2015 mennessä. Varsinaiset rakennustyöt käynnistävät vuonna 2017, ja voimalaitos otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Voimalaitoksen käyttöikä on 60 vuotta. Voimalaitoksen osakkaiden osuus tuotetusta sähköstä on osakkaan omistusosuuden mukainen. Pohjois-Suomen Voiman omistusosuus voimalaitoksesta, kun Rosatom on hankkinut omistukseensa 34 prosenttia Fennovoimasta, ja voimalaitoksen tuottamasta sähköstä n. 3 %. Kemin Energian osuus koko voimalaitoksen tehosta on 2,5 megawattia. Fennovoima-hankkeen kokonaiskustannus on noin 6,4 miljardia euroa. Hankkeen oman pääoman ehtoisen rahoituksen suuruus on 27,5 prosenttia.

2 Loppuosa hankkeen rahoituksesta tulee Rosatomin järjestäminä lainoina. Kemin Energia Oy:n osakepääomasijoitus Fennovoima-hankkeeseen on vuosina ollut yhteensä euroa. Vuosien oman pääoman ehtoisten sijoitusten yhteismäärä tulee olemaan noin 3,5 miljoonaa euroa, jolloin koko sijoituksen määrä on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Vuosina Kemin Energia Oy investoi sähkö- ja kaukolämpöverkkoihin ja lämmöntuotantolaitoksiin sekä Fennovoima-hankkeeseen yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Näistä investoinneista Fennovoima-hankkeen osuus 3,5 miljoonaa euroa on noin 11 prosenttia. Kemin Energian tavanomaiset investoinnit ja Fennovoima-rahoituksen jakaantuminen vuosille on liitteessä. Kemin Energia Oy:n omistusosuus Fennovoima-hankkeessa on mitoitettu sen suuruiseksi, että yhtiö kykenee rahoittamaan sen sähkökauppaliiketoiminnan tuotoilla, joita saadaan, kun yhtiön omistamaa Kemijoen osakassähköä myydään tukkusähkömarkkinoille kulloinkin vallitsevalla sähkön markkinahinnalla. Näin menetellen hankeen rahoitusta ei kerätä yhtiön kemiläisiltä asiakkailta. Fennovoima-hankkeeseen sijoittaminen ei myöskään vaikuta sähkön siirtohintoihin eikä kaukolämmön hintaan. Voimalaitoksen käynnistyttyä Kemin Energian vuotuinen osakassähkön määrä on megawattituntia. Vertailun vuoksi kemiläiset sähköasiakkaat käyttävät sähköä vuodessa megawattituntia, joten osakassähkö on 11 prosenttia siitä. Kemin Energian oma sähkönkäyttö sähköverkon häviöihin, lämmöntuotantoon ja toimitiloihin on vuodessa megawattituntia, mikä vastaa 60 prosenttia osakassähköstä. Fennovoima-osakkuus kaksinkertaistaa yhtiön sähköntuotanto-osuuksien sähkömäärän megawattitunnista megawattituntiin. Fennovoiman osakkaat saavat tuotetun sähkön käyttöönsä omakustannushinnalla. Omakustannushinta on voimalan käynnistyessä korkeimmillaan ja se laskee sitä mukaa, kun Fennovoima lyhentää lainojaan. Osakassähkön hinnan kuvaaja vuoden 2013 hintatasossa on liitteenä. Pohjois-Suomen Voiman osakkaat ovat selvityttäneet Fennovoima-hanketta myös konsulttiyhtiö Elronilla, jonka toimittama SKM:n sähkön hintaennuste on liitteenä. Kemin Energian saama tuotto hankkeeseen sijoittamisesta muodostuu sähkön markkinahinnan ja voimalaitoksen tuottaman sähkön omakustannushinnan erosta. Kemin Energian omien laskelmien mukaan sijoitukselle saadaan 5,9 prosentin tuotto, kun markkinahinta on vuoden 2014 hintatasolla 40 euroa megawattitunnilta. Tuotto nousee 6,7 prosenttiin, kun markkinahinta on vuoden 2014 hintatasolla 42 euroa megawattitunnilta.

3 Fennovoiman vastaava laskelma koko hankkeen ja sijoitetun osakepääoman kannattavuudesta eri sähkön markkinahinnoilla vuoden 2013 hintatasossa on liitteenä. Laskelmissa on myös tarkasteltu hankkeen riskejä ja niiden vaikutusta Mankala-hintaan ja oman pääoman tuottoprosenttiin. Tarkastelu on tehty investointikustannuksen kasvamisen, aikataulun venymisen, lainojen korkojen nousun, käyttökustannusten kasvun ja sähkön tuotannon alentumisen suhteen. Tarkastelu on tehty kolmella eri sähkön markkinahintatasolla eli 40, 50 ja 60 euroa megawattitunnilta. Suurin vaikutus Mankala-hintaan on lainojen korkotason nousulla. Riskitarkastelut ovat liitteenä. Prosessin aikana Voimaosakeyhtiö SF:n osakassopimus uusitaan, jonka VSF:n osakkaat allekirjoittavat. Pohjois-Suomen Voima Oy allekirjoittaa osakassopimuksen ja laatii samansisältöisen osakassopimuksen, jonka sen osakkaat allekirjoittavat. Osakassopimuksen tärkein elementti on osakkaan sitoutuminen maksamaan Voimaosakeyhtiön kautta omistusosuuttaan vastaavan osuuden Fennovoiman kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista, mikä tarkoittaa Mankala-periaatetta. Tämän vastikkeena osakas saa omistuksensa mukaisen osuuden voimalaitoksen tuottamasta sähköstä. Päätöksentekoaineiston ja tehtyjen laskelmien perusteella Kemin Energian on perusteltua jatkaa Fennovoima-hankkeessa. Koska voimalaitoksen käyttöikä on 60 vuotta, tulee sijoituksesta tuottoa pitkän ajan kuluessa. Hanke on hyvä nähdä myös siinä valossa, että osa tämän hetken sähkönmyyntituotoista sijoitetaan tuomaan tuottoa tulevina vuosikymmeninä. Fennovoima-hanke on siten Kemin Energian sijoitus tulevaisuuteen, joka tuo myönteistä kehitystä Pohjois-Suomeen työpaikkojen myötä. Sijoitus tuottaa aikanaan myös osinkotuottoja Kemin kaupungille, sillä uusien tuottojen myötä se kasvattaa yhtiön osingonmaksukykyä. Jos Kemin Energia Oy ei jatka Fennovoima-hankkeessa, säilyy osakkuus kuitenkin "laimenevana" omistuksena, kun hankkeessa jatkavien osakkaiden omistukset kasvavat. Jos Kemin Energia vetäytyy hankkeesta, siihen sijoitettuja varoja tuskin saadaan täysimääräisenä takaisin, vaikka osakkeet myytäisiin. Vetäytymisessä menetetään myös mahdollisuus saada tulevien vuosikymmenten aikana tuottoja, jotka kasvattavat osingonmaksukykyä. Voimassa olevan konserniohjeen mukaan tytäryhtiön on hankittava merkittävässä asiassa omistajan ennakkokäsitys ennen päätöksentekoa. Tästä syystä kaupunginhallituksen jäsenille, valtuustoryhmien puheenjohtajille ja Kemin Energian hallituksen jäsenille on pidetty iltakoulu, jossa Fennovoima-hanketta on esitelty. Kemin Energian hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kaupungille omistajana, että Kemin Energia antaisi jatkositoumuksen Fennovoima -hankkeeseen osallistumiselle. Tämän mukaan Kemin Energia antaa sitoumuksen Pohjois-Suomen Voima Oy:lle, joka antaa vastaavan

4 Ehdotus KJ Nissinen: sitoumuksen Voimaosakeyhtiö SF:lle, osallistumisestaan Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä sitoumuksen antamishetkellä omistamiensa 3174 osakkeen täyteen määrään asti Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Kemin kaupungin omistajaohjaukselliseksi kannanotoksi, että Kemin Energia Oy oikeutetaan antamaan Fennovoima -hankkeeseen jatkositoumuksen enintään esitetyllä yhteensä n 3,5 milj.euron suuruisella panoksella. Sijoitusta on pidettävä pitkällä tähtäimellä kaupunkikonsernin kokonaistaloudellisen edun mukaisena. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Kemin Energia Oy:n toimitusjohtaja Anne Salo-oja esitteli asiaa konserni- ja suunnittelujaostolle. Jouko Pasoja esitti Ritva Sonntagin kannattamana, että Kemin Energia Oy:lle ei anneta oikeutta jatkositoumuksen antamiseen Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Asiasta suoritettiin kättennostoäänestys. Kaupunginjohtajan esitystä kannatti Leskio. Pasojan esitystä kannattivat Pasoja, Sonntag ja Jestilä, joten konserni- ja suunnittelujaoston ehdotukseksi kaupunginhallitukselle tuli, että Kemin Energia Oy:tä ei oikeuteta jatkositoumuksen antamiseen Fennovoima -hankkeeseen. Fennovoima asiaan liittyy myös vasemmistoliiton valtuustoaloite Fennovoima -hankkeesta luopumisesta, joka käsitellään kaupunginhallituksessa Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Kaupunginhallitus 275 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää konserni- ja suunnittelujaoston valmistelusta poiketen esittää kaupunginvaltuustolle Kemin kaupungin omistajaohjaukselliseksi kannanotoksi, että Kemin Energia Oy oikeutetaan antamaan Fennovoima -hankkeeseen jatkositoumuksen enintään esitetyllä yhteensä n 3,5 milj.euron

5 suuruisella panoksella. Sijoitusta on pidettävä pitkällä tähtäimellä kaupunkikonsernin kokonaistaloudellisen edun mukaisena. Päätös KH : Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistetaan kokouksessa. Kemin Energia Oy:n toimitusjohtaja Anne Salo-oja esitteli asiaa. Puheenjohtaja Sari Moisanen ja Matti Kettunen ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta. Varajäsen Pasi Määttä saapui kokoukseen Matti Kettusen tilalle. Teija Jestilä toimi puheenjohtajana. Jouko Pasoja esitti Tytti Kumpulaisen kannattamana, että Kemin Energia Oy:lle ei anneta oikeutta jatkositoumuksen antamiseen Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Asiasta suoritetussa äänestyksessä: Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Laitinen, Juntunen, Holopainen ja Määttä. Pasojan / Kumpulaisen esitystä kannattivat Sonntag, Hyötylä, Jestilä, Pasoja, Kumpulainen ja Tauriainen. Pasojan / Kumpulaisen esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti eriävän mielipiteen, koska kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle ei ole kaupunkikonsernin taloudellisen edun mukainen pikällä tähtäimellä. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Fennovoima-hankkeen vaikutus kuntien talouteen

Fennovoima-hankkeen vaikutus kuntien talouteen Fennovoima-hankkeen vaikutus kuntien talouteen Sisällysluettelo 1. Analyysin lähtökohdat 2. Kassavirta-analyysin keskeiset tulokset 3. Mankala-yhtiömuotoon liittyvät riskit ja kunnan rooli 4. Muut ydinvoimalaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pyrkiikö Helsingin kaupunki yhä suuremmaksi teolliseksi toimijaksi pohjoiseurooppalaisille energiamarkkinoille?

Pyrkiikö Helsingin kaupunki yhä suuremmaksi teolliseksi toimijaksi pohjoiseurooppalaisille energiamarkkinoille? Bo-Erik Ekström Internetartikkeli Pyrkiikö Helsingin kaupunki yhä suuremmaksi teolliseksi toimijaksi pohjoiseurooppalaisille energiamarkkinoille? Ovatko omistajan valta ja vastuu erkaantuneet? Esimerkkejä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien

Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien vauhdittamisesta n. kolmella miljoonalla eurolla KV 9.2.2015 30 Valtuutettu Hannu Kärpänen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Solidium Oy ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.) ISSN 1799-8107

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: Kaupunginhallitus 89 20.12.2012 Tekninen lautakunta 85 12.02.2013 Vapaa-aikajaosto 5 25.02.2013 Sivistyslautakunta 49 27.02.2013 Kaupunginhallitus 142 04.03.2013 Kaupunginhallitus 154 05.03.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014 KH 212 Valmistelija:

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 1 (32) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 06.08., klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Ensimmäinen vuosipuolisko 1.1.

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot