Urheilijan polku: urheilu-ura lapsuudesta huippu-urheiluun ja sen päättymiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urheilijan polku: urheilu-ura lapsuudesta huippu-urheiluun ja sen päättymiseen"

Transkriptio

1 1 Markku Gardin XI/2014 URHEILIJAN POLKU mentaalinen ja sosiaalinen tuki urheilu-uran valinta- ja erikoistumisvaiheessa Urheilu-uralla ja urheilutapahtumissa menestymiseen vaikuttavat monet eri asiat. Keskeisiä ovat urheilijan fyysinen kunto, lajien taitojen hallinta, mentaalinen vahvuus ja ns. sosiaalinen ilmapiiri (henkilöiden keskinäinen luottamus ja toiminta). Käsittelen tässä kirjoituksessa sitä, miten mentaalinen ja sosiaalinen tuki voi edistää urheilijan onnistumista ja etenemistä urheilu-uran eri vaiheissa. Keskityn ns. valinta- ja erikoistumisvaiheeseen: n vuotiaiden urheilemisen ja urheilu-uran edistämiseen. Aluksi kuvaan yleisesti urheilijan polkua eri vaiheineen. Sen jälkeen siirryn valinta- ja erikoistumisvaiheeseen. Lopuksi on ehdotuksia siitä, miten urheilijan valmentaja, hänen vanhempansa ja urheilija itse voi edistää mentaalisesti ja sosiaalisesti urheilijan etenemistä em. vaiheessa ja siitä eteenpäin. Pääasiallinen lähde on teos Sverker Bengtsson, Johan Fallby: Idrottens Karriärövergångar. Suosittelen tutustumaan kirjaan. Se perustuu tutkimusperusteiseen tietoon ( evidensbaserad kunskap ). Mikäli seura tms. lähtee kehittämään toimintaansa näissä asioissa, voidaan edetä esim. seuraavasti: - keskeiset toimijat (valmentaja, vanhemmat, urheilija itse) perehtyvät asiaan - he keskustelevat siitä, mihin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä, tämä tapahtuu luontevimmin valmentajan tai seuran johdolla - toimenpiteitä valittaessa voidaan käyttää hyväksi laatimiani ehdotuksia (vinkkejä) - tässäkin on syytä muistaa: valitaan se, mistä on syytä lähteä ja edetään asia kerrallaan pienin kehitysaskelin. Urheilijan polku: urheilu-ura lapsuudesta huippu-urheiluun ja sen päättymiseen Urheilijan polulla tarkoitetaan urheilijan matkaa lapsuudesta nuoruuden kautta aikuisiän urheiluun. Tämän jälkeen matka jatkuu siihen tilanteeseen, jolloin huippuvaihe ja kilpaurheilu päättyvät ja urheilija siirtyy siviiliin. Urheilijan polkuun liittyy muitakin samanaikaisia kehitystapahtumia, joita urheilijat käyvät läpi matkallaan eteenpäin. Näillä muilla poluilla on yhteys siihen, miten urheilu-ura etenee. Usein ne vaikuttavat siihen, jatkaako urheilija vai lopettaako hän urheilemisensa jossakin vaiheessa. Näitä ratkaisuja tehdään usein toisaalta valinnan-/erikoistumisen iässä ja toisaalta siinä vaiheessa, kun nuori siirtyy nuorten sarjoista aikuisten kilpailuihin.

2 2 Urheilijan polku ja sen eri vaiheet Ikä: Urheilu- Mukaantulo Valinnat, Nuorista Huippu-urheilun aika Lopetus ura: Tutustuminen Erikoistuminen Aikuisten Siviili kisoihin Henkilön kehitys: Lapsuus Murrosikä Nuoruus Nuori Aikuisikä.. aikuinen Sosiaalinen kehitys: Vanhemmat Kaverit Tukijat Perhe Sisarukset Valmentaja Valmentaja (valmentaja, seura) Kaverit Vanhemmat Koulutus ja työelämä: Peruskoulu Keskiaste Korkeakoulutus Työelämä.. Työelämä. Niin liikunnan kuin urheilunkin kannalta tavoitteena on, että polku on hallittu ja jatkuisi aina huippuurheiluvaiheeseen saakka. Toiminnan tulisi tähdätä siihen, - että mahdollisimman moni on mukana mahdollisimman pitkään - että mahdollisimman moni saa mahdollisimman hyvää valmennusta ja tukea sekä - että urheilija voi siirtyä onnistuneesti urheilu-uransa vaiheesta toiseen Samalla tavalla kuin kilpailusuorituksessa myös urheilu-uralla onnistuminen on seuraavien tekijöiden yhteisvaikutusta: fysiikka, lajin taidot, mentaaliset taidot, sosiaalinen ilo ja tuki. Polun eri vaiheissa mentaalisten ja sosiaalisten taitojen merkitys ja opettelu vaihtelevat henkilöstä ja lajista riippuen. Läpi polun keskeistä ovat - tavoitteet ja suunnittelu: mitä urheilija tavoittelee tässä ja nyt/pitemmällä aikataululla? - motivaatio: mikä saa urheilijan harjoittelemaan ja pysymään urheilun piirissä? - keskittyminen: mitä urheilija ajattelee ja mihin kohdistaa havaintonsa? - selviytymistaidot: ongelmia tulee, miten urheilija selviää niistä, miten häntä autetaan? - urheilijan eri roolit: miten urheilu ja muu elämä saadaan sujumaan ja tukemaan toisiaan? - tukiporukat: miten vanhemmat, kaverit, valmentaja, seura tukevat ja auttavat urheilijaa? Urheilijan polku on matka. Se on tavoite sinänsä ja tärkeä päämäärän kannalta. Matka sujuu, kun urheilija kokee kehittymistä ja onnistumisia, arvostusta ja välittämistä, kiitosta ja kannustusta.

3 3 Mentaalinen ja sosiaalinen tuki valinta- ja erikoistumisvaiheessa (n v.) Valinta- ja erikoistumisvaihe Valinta- ja erikoistumisvaihe alkaa useimmissa lajeissa n vuoden iässä. Pysyvämmät valinnat tehdään yleensä vuotiaina. Tässä vaiheessa harjoittelu tehostuu ja kovenee. Kilpaileminen tulee entistä enemmän mukaan urheilutoimintaan. Nuoren kehityksessäsi tapahtuu paljon. Fyysinen muutos ja kasvu ovat nopeita. Se on epätahtista samanikäistenkin kesken. Hormonit jylläävät. Omat vanhemmat ovat edelleen tärkeitä, mutta kavereiden merkitys ja vaikutus kasvavat. Koulu vaatii entistä enemmän. Nuori alkaa itsenäistyä lapsen maailmasta. Käsitys omasta itsestä muotoutuu. Hän pääsee ja joutuu tekemään valintoja. On aika ottaa vastuuta omasta kehittymisestä ja toiminnasta. On hyvä olla tekemisen subjekti, ei sen objekti. Usein urheilijan polku katkeaa juuri tässä vaiheessa. Sekä urheilijalle että tukijoukoille on suuri haaste saada urheiluharrastus jatkumaan. Huippu-urheilun kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni jatkaa ja panostaa itsensä kehittämiseen. Tässä vaiheessa ei voida vielä ennustaa, kenestä tulee menestyjä ja huippu-urheilija. Lopettaneiden myötä menetetään tulevaisuuden potentiaalia. Urheilunsa päättänyttä usein harmittaa myöhemmin, että ei katsonut loppuun saakka omia mahdollisuuksiaan. Urheilijan, hänen vanhempansa, kavereiden ja valmentajan on hyvä tuntea mentaalisten ja sosiaalisten taitojen ja tuen merkitys nuoren urheilemiseen. Nämä taidot urheilija voi hyödyntää muussakin elämässään: koulunkäynnissä ja opiskelussa, työelämässä, vapaa-ajan toiminnassaan. TOIMINTAVINKKEJÄ VALMENTAJALLE, URHEILIJAN VANHEMMILLE, URHEILIJALLE ITSELLEEN Valmentajalle: miten voit kehittää urheilijan mentaalista vahvuutta ja auttaa häntä onnistumaan? Anna urheilijalle palautetta hänen omasta kehittymisestään ja osaamisesta. Vertaa sitä hänen omiin tavoitteisiinsa tai osaamiseensa, asenteeseen tms. Anna palaute mahdollisimman nopeasti tilanteen jälkeen. Käy urheilijan kanssa läpi onnistuneita suorituksia. Pyydä häntä itse löytämään näitä niin harjoituksista kuin kilpailuistakin. Kysy myös sitä, miksi urheilija onnistui niissä. Varo keskittymistä vain virheisiin. Ole rehellinen urheilijalle. Hän kyllä huomaa, jos piilottelet tai silottelet asioita. Totea epäonnistuminen ja anna hänelle samalla sellaista palautetta, että hän tietää, miten urheilija voi parantaa tekemistään.

4 4 Odotustesi ja tavoitteesi tulee olla realistisia, urheilijan kehitykseen, ikään ja osaamiseen suhteutettuja. 13-vuotiaalta ei kannata odottaa samaa kuin 15 vuotta täyttäneeltä. Pidä urheilijan oma panostus keskiössä: hän tekee parhaansa. On helppo olla positiivinen, kun kaikki pelittää ja sujuu hyvin. Aina ei mene näin. Urheilija epäonnistuu ja häviää. Jos hän kuitenkin on yrittänyt parhaansa, häneltä ei voi odottaa enempää. Aktivoi urheilijaa harjoituksissa. Anna hänelle tilaisuus ja mahdollisuus arvioida harjoitusta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia. Korosta uuden oppimista. Sen seuranta, myönteinen palaute ja kehuminen kannustavat urheilijaa harjoittelemaan. Sopeuta harjoittelu ja muu toiminta urheilijan mukaan. Opeta nuori huomaamaan, kuinka voitetaan. Kiinnitä huomiota oikeaan tekniikkaan tms. ja anna siitä palautetta, ei ainoastaan tuloksesta. Silloinkin, kun pelaaja teki maalin, korosta ja anna palautetta siitä, miten tekniikka toimi, mitä pelaaja teki hyvin saadakseen tilaisuuden tehdä maalin. Ja tehdessään maalin. Korosta harjoituksissa ja kilpailuissa sitä, että urheilija keskittyy tekemään hyviä suorituksia. Aseta niille seurattavia tavoitteita. Tulos syntyy hyvien suoritusten seurauksena. Ole kiinnostunut myös siitä, että urheilija panostaa koulunkäyntiinsä. Kysy häneltä kouluasioista. Mitä seuraat, sitä urheilija tekee. Olet tässäkin esikuva urheilijalle. Tee yhteistyötä opettajien ja koulun kanssa. Ole herkkä sille, mitä urheilija miettii jatkamisestaan. Keskustele siitä hänen kanssaan. Kannusta pysymään mukana, vaikka pienemmälläkin panostuksella. Lopettaminen on harvoin äkkipäätös. Ota urheilija mukaan miettimään ja asettamaan tavoitteita hänen omalle kehittymiselleen. Asettakaa sekä lyhyen ajan (arkipäivän harjoittelu, tuleva kilpailu) että pitkän ajan (unelmiakin) tavoitteita. Asettakaa tavoitteita fyysiselle, taidolliselle, mentaaliselle ja sosiaaliselle kehittymiselle. Seuraa niitä ja anna urheilijalle palautetta. Ohjaa urheilijaa myös mentaalisissa taidoissa: keskittyminen harjoituksiin ja harjoituksissa, suoritusta tukevaan oikeaan ajatteluun, epäonnistumisten käsittelyyn Korosta sitä, että etenette askel kerrallaan: ensi kuussa 1 % paremmin kuin nyt. Ohjaa urheilijaa huomaamaan oma kehittymisensä. Onnistuminen lisää itseluottamusta ja motivoi uusiin kehitysaskeleisiin. Vanhemmille: miten voitte tukea lastanne kehittymään ja pysymään urheiluharrastuksessaan? Kannusta nuorta jatkamaan harrastustaan. Älä painosta häntä. Tue häntä harjoittelussa ja kilpailussa. Jos hän päättää lopettaa urheilemisensa, se on sallittua ja hyväksyttävää. Selvitä itsellesi, mitä lapsesi odottaa urheilustaan. Tue häntä siinä. Ole positiivinen ja luota häneen. Korosta oppimista. Lähde silloin hänen omista kyvyistä ja nykytilanteesta. Ole kiinnostunut valmennuksesta ja valmentajan tekemästä työstä. Pidä yllä hyvää vuoropuhelua valmentajan kanssa. Silloin puhut kotona samaa kieltä, kuin mistä puhutaan urheilutilanteissa. Se auttaa siinä, että lapsesi kokee arvostusta sekä urheilun iloa harjoituksissa ja kilpailuissa. Kunnioita valmentajaa hänen tehtävässään. Älä puutu siihen. Älä jatkuvasti ota kantaa hänen valmennusmenetelmiin ja hänen tekemiin valintoihin. Useimmat valmentajat arvostavat ja ovat iloisia siitä, että olet kiinnostunut heidän työstään ja osaamisestaan. He haluavat keskustella ja kuulla mielipiteitäsi. Sovi valmentajan kanssa menettelyistä: milloin ja missä tähän on sopiva tilaisuus.

5 5 Kiinnitä huomiota siihen, että kannustat nuorta oikealla tavalla ja oikeista asioista. Korosta yrittämistä, ponnistelemista ja oppimista sekä hyviä suorituksia. Näin vahvistat kestävän motivaation synnyttämiseksi. Voittaminen ja häviäminen ovat osa urheilua, mutta eivät ole ainoita asioita urheilun uralla. Pelin tai kilpailun jälkeen kysy urheilijalta sen tulos. Mutta kysy myös sitä, missä hän onnistui itse, panostiko täysillä. Auta häntä huomaamaan onnistumiset. Kysy myös, missä on kehittymisen tarvetta ja miten hän aikoo panostaa siihen. Auta lastasi ymmärtämään oma vastuunsa osana joukkuetta tai urheilijaryhmää. Kun lapsi kokee arvostusta ja saa kiitosta kaveriltaan, hän kokee urheilemisen iloa. Kun hän toimii samalla tavalla urheilijatovereilleen, hän kannustaa heitä ja tukee koko ryhmän toimintaa. Kiinnitä huomiota myös nuoren koulunkäyntiin. Kannusta häntä panostamaan siihen yhtä intensiivisesti ja samalla asenteella kuin urheiluunkin. Silloin ne tukevat toisiaan. Pidä tarvittaessa yhteyttä kouluun ja opettajiin. Mitä vanhemmaksi lapsesi varttuu, sitä enemmän hänen tulee ottaa vastuuta itsestään ja omasta tekemisestään. Hänen on hyvä kokea, että hän urheilee oman itsensä vuoksi. Ei vanhemmilleen tai valmentajalleen. Anna hänelle mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Et voi olla mukana itse urheilusuorituksissa. Kylläkin kentän tai kaukalon reunalla. Kuuntele, mitä lapsesi puhuu urheilusta tai miten hän siihen suhtautuu. Väsymys, loukkaantumiset, kyllästyminen voivat viitata siihen, että urheilija kokee sillä hetkellä liian suurta painetta. Ne voivat olla myös merkkejä siitä, että urheilu ja muu elämä eivät ole tasapainossa. Ole tarkka siitä, millaisia odotuksia asetat lapsesi urheilulle. Hän aistii ne ja kokee ne. Jos nuori asettaa itselleen liian suuria odotuksia omalle suoriutumiselleen ja jos hän samalla pelkää epäonnistumisia, tämä on usein merkki siitä, että myös hänen ympärillään olevien tulee kiinnittää omaan toimintaansa huomiota. Ole itsekin kiinnostunut urheilun mentaalisista ja sosiaalisista asioista. Kouluta itseäsi näiden taitojen ymmärtämisessä. Keskustele muiden vanhempien kanssa näistä asioista. Urheilijalle: miten voit kehittää omaa mentaalista vahvuuttasi ja onnistua urallasi? Nauti urheilusta. Urheilu on iloinen asia. Mieti, miksi urheilu on hauskaa. Mikä tuottaa mielihyvää? Onko se itse taidon oppiminen tai urheilusuoritus? Onko se hyvät harjoituskaverisi? Onko se hyvä valmentaja? Onko se kilpailu? Onko se harjoittelutilanne? Vai koostuuko se kaikista noista asioista? Mielihyvän tai ilon kokeminen vaihtelee urheilijoiden kesken. Nauti siitä, mikä sinulle tuottaa iloa. Sinulla on varmaan hyviä esikuvia, idoleja. Katso, miten he toimivat. Ota heidän hyvät puolet opiksesi. Käy niitä mielessäsi. Kuvittele toimivasi harjoituksissasi ja pihapeleissäsi niin kuin hekin. Keskity itsesi kehittämiseen, taitojesi oppimiseen, omien vahvuuksiesi luomiseen. Haluatko keskittyä tekemiseesi entistä paremmin? Mieti itse, missä haluat tulla paremmaksi ja mitä haluat kehittää itsessäsi. Kysy rohkeasti valmentajaltasi harjoitteluun liittyvistä asioista. Tee hänelle ehdotuksia. Näin opit ymmärtämään urheilulajiasi ja omaa toimintaasi. Ehkä harjoituskin paranee? On tärkeää, että sinulla ja urheilukavereillasi on hyvä ja kannustava vuoropuhelu keskenänne. Panosta tähän. Keskustele kavereiden ja valmentajan kanssa. Kuuntele, kysy ja vastaa. Tue ja kannusta kaveriasi onnistumisissa ja epäonnistumisissa. Näin luot hyvää joukkuehenkeä ja kehittymisen ilmapiiriä. Kiinnitä huomiota urheilukavereittesi hyviin suorituksiin, yrittämiseen, hyvään porukkahenkeen. Kerro siitä heille. Kun kannustat muita, hekin kannustavat sinua.

6 6 Kilpailu kuuluu urheiluun. Pelaajien välinen kilpailu saattaa olla hyväksi joukkueelle. Henkilöiden keskinäinen vertailu on kuitenkin vaikeaa, kun teidän ikäisten kehitys on epätahtista. Joka on parempi tänään, voi olla huonompi jonkun ajan kuluttua. Kilpailullekin on hyväksi se, että yrität olla aikaisempaa parempi omissa suorituksissasi, tekniikassasi jne. Kilpaile siis itseäsi vastaan. Hyvät suoritukset johtavat hyviin tuloksiin ja hyviin sijoituksiin. Urheilu on sinulle tärkeää. Samaan aikaan on muitakin tärkeitä asioita elämässäsi: koulu, muut harrastukset, oma perheesi.. Löydä oikea tasapaino näiden kesken. Joillekin tämä merkitsee sitä, että harjoittelet parikymmentä tuntia viikossa. Jollekin toiselle se tarkoittaa viiden tunnin harjoittelua. Jos esimerkiksi koulunkäynnissäsi on ongelmia, ne vaikuttavat sinun onnistumiseen urheilijana. Silloin, kun voit hyvin, silloin pystyt hyvään harjoitteluun ja hyviin urheilusuorituksiin. Hyvä ja riittävä uni on tärkeää. Unen aikana kehosi ja ajatuksesi lepäävät ja palautuvat. Unen aikana harjoittelusi ja oppimisesi vaikutus kiinnittyy pysyviksi toimintatavoiksi. Sinun iässäsi ja urheilemisen vaiheessa kilpaileminen ja kilpailuihin valmistautuminen nousevat aikaisempaa voimakkaammin esille. Kilpailua edeltävä ja sen aikainen jännittäminen kuuluu asiaan. Jännittämiseen voit kuitenkin valmistautua. Voit hallita liiallisen jännittämisen. Tässä auttaa mm. se, että olet hyvin valmistautunut, keskityt vain omiin kilpailusuorituksiisi etkä välitä tai mieti liian paljon kilpailun loppusijoituksestasi. Sinun on hyvä oppia kilpailemaan. Harjoittele kilpailutilanteita. Luo itsellesi hyvät kilpailemisen rutiinit. Keskity harjoituksiisi ja harjoituksissasi niin kuin aiot tehdä kilpailuissasi. Tule harjoituksiin levänneenä ja oikein syöneenä. Rauhoita itsesi ja panosta hyvään harjoitteluun. Tee harjoituksissasi parhaimpasi. Opi kuuntelemaan kehoasi. Jo sinun iässäsi yliharjoittelu aiheuttaa liikaa väsymystä. Helpota tai pidä tauko, jos harjoittelu tuntuu vastenmieliseltä. Keskustele tästä valmentajasi kanssa. Pääasiallinen lähde: Sverker Bengtsson, Johan Fallby: Idrottens Karriärövergångar Katso myös KIHUn julkaisuja, nro 46 ( Olen porilainen urheilupsykologi ja LIIKUn (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu) hallituksen jäsen, vastuualueenani on urheilijan polku.

FC JAZZ. Tryout-jakson ja talenttipelaajien valintakriteerit sekä joukkuejaot ikäluokittain

FC JAZZ. Tryout-jakson ja talenttipelaajien valintakriteerit sekä joukkuejaot ikäluokittain FC JAZZ Tryout-jakson ja talenttipelaajien valintakriteerit sekä joukkuejaot ikäluokittain Marraskuu 2014 Urheilijalle: Miten voit kehittää omaa mentaalista vahvuuttasi ja onnistua urallasi? Nauti urheilusta.

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin

Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin. Porin Ässät C-1 22.10.2014. Markku Gardin Keskity jo harjoituksissa - keskity peleissäkin - panosta onnistumisiin Porin Ässät C-1 22.10.2014 Markku Gardin Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit

Lisätiedot

Psyykkinen valmennus lasten urheilussa. Porin Ässät Markku Gardin 03.12.2012

Psyykkinen valmennus lasten urheilussa. Porin Ässät Markku Gardin 03.12.2012 Psyykkinen valmennus lasten urheilussa Porin Ässät Markku Gardin 03.12.2012 Urheilijan polun alkuvaihe Lapsi tuodaan ja tulee mukaan urheilutoimintaan Oppii lajia ja yhteistyötä muiden kanssa Kehittyy

Lisätiedot

Mentaalipala osaksi päivittäistä akatemiavalmennusta? Psyl urheilulukio 29.5.2013 Markku Gardin

Mentaalipala osaksi päivittäistä akatemiavalmennusta? Psyl urheilulukio 29.5.2013 Markku Gardin Mentaalipala osaksi päivittäistä akatemiavalmennusta? Psyl urheilulukio 29.5.2013 Markku Gardin Mentaalitarinoita Ei me puhuta stressistä. Me ei puhuta tulostavoitteista tai sijoituksista. Me puhumme siitä,

Lisätiedot

Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016. Markku Gardin Syyskuu 2015

Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016. Markku Gardin Syyskuu 2015 Keskity SSA-harjoituksissa laatua harjoitteluun 2015-2016 Markku Gardin Syyskuu 2015 Onnistunut urheilusuoritus Fyysinen kunto X Lajissa tarvittavat taidot X Mentaaliset taidot X Hyvä joukkue-, kaverihenki

Lisätiedot

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI 1 Markku Gardin X/2013 Porin Ässien valmennuspäällikkö Jouni Myllymaa pyysi minulta näkemyksiä siitä, miten lasten ja nuorten valmentamisessa voidaan synnyttää ns. sisäistä motivaatiota. Miten saadaan

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Keskity jo harjoituksissa - keskity kilpailuissakin. Valmennuksen lumoissa Kuninkaanhaan koulu 23.9.2014 Markku Gardin

Keskity jo harjoituksissa - keskity kilpailuissakin. Valmennuksen lumoissa Kuninkaanhaan koulu 23.9.2014 Markku Gardin Keskity jo harjoituksissa - keskity kilpailuissakin Valmennuksen lumoissa Kuninkaanhaan koulu 23.9.2014 Markku Gardin Onnistunut urheilusuoritus Fyysinen kunto X Lajissa tarvittavat taidot X Mentaaliset

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

MENTAALIPALA SSA-VALMENNUKSESSA SYKSYLLÄ 2013

MENTAALIPALA SSA-VALMENNUKSESSA SYKSYLLÄ 2013 1 Markku Gardin IX-X/2013 Keskittyminen urheiluakatemian harjoituksissa MENTAALIPALA SSA-VALMENNUKSESSA SYKSYLLÄ 2013 Nuoren kehityksessä tapahtuu paljon ja samanaikaisesti. Tämä vaikuttaa myös urheiluun.

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

urheilijan mentaalinen valmennus joukkueesta voimaa ja menestystä Markku Gardin 20.11.09

urheilijan mentaalinen valmennus joukkueesta voimaa ja menestystä Markku Gardin 20.11.09 1 urheilijan mentaalinen valmennus joukkueesta voimaa ja menestystä Markku Gardin 20.11.09 2 JOUKKUEHENKI, YHTEENKUULUVUUS TMS. - on tärkeä valmennuksessa, - se vaikuttaa urheilijan kilpailusuoritukseen,

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa 9.10.2017 Psyykkinen valmennus Millaisia ajatuksia herättää? Psyykkinen valmennus Monesti vieläkin ajatellaan, että psyykkinen valmennus on kuin mentäisiin lääkäriin

Lisätiedot

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014 FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana kesän peleihin Markku Gardin 1.4.2014 Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja kuinka pelaan hyvin.

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Sanoista teoiksi EXCELLENCE Pyrkimys erinomaisuuteen Yhdessä tekeminen yhteisössä RESPECT Arvostus Ilo ja innostus 5v 15v 25v URHEILEVA IHMINEN Intohimo

Lisätiedot

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012 FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas Fortum Tutor ohjelma Fortumin ja Suomen Palloliiton vuonna 2009 aloittama valtakunnallinen ohjelma Kohderyhmänä erityisesti alle

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Nappisuoritus tärkeimmässä kilpailussani. Tarkkuussuunnistuksen maajoukkueleiri Tampereella Markku Gardin

Nappisuoritus tärkeimmässä kilpailussani. Tarkkuussuunnistuksen maajoukkueleiri Tampereella Markku Gardin Nappisuoritus tärkeimmässä kilpailussani Tarkkuussuunnistuksen maajoukkueleiri Tampereella 13.4.2013 Markku Gardin Mentaalitarinoita Ei me puhuta stressistä. Me ei puhuta tulostavoitteista tai sijoituksista.

Lisätiedot

Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa

Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa Tempo-päivä 30.3.2014 Tampereella Markku Gardin Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja

Lisätiedot

Kiusaaminen urheilussa Virheitä sattuu. Ota ne opeiksi. Markku Gardin 3.9.2014

Kiusaaminen urheilussa Virheitä sattuu. Ota ne opeiksi. Markku Gardin 3.9.2014 Kiusaaminen urheilussa Virheitä sattuu. Ota ne opeiksi. Markku Gardin 3.9.2014 Onnistunut urheilusuoritus Fyysinen kunto X Lajissa tarvittavat taidot X Mentaaliset taidot (mm. keskittyminen) X Hyvä joukkuehenki

Lisätiedot

Siirtymät urheilussa. Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Martina Roos-Salmi

Siirtymät urheilussa. Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Martina Roos-Salmi Siirtymät urheilussa Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Määritelmiä Urheilu-ura koostuu toisiaan seuraavista vaiheista. Vaiheesta toiseen siirtyminen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen Harjoite 8

Kilpailemaan valmentaminen Harjoite 8 Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 8: Kilpailija-analyysi Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteessa analysoidaan, missä kilpailemiseen liittyvissä taidoissa

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA

KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA KILPAILIJAN OSAAMISEN MAKSIMOINTI KILPAILUTILANTEESSA Arto Tikkunen, Jewellery Marko Varjos, Cabinetmaking Skills Finland / Koulutuskeskus Salpaus WSC-valmennus 2015 Taustat kuntoon KILPAILIJA, EKSPERTTI,

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Mentaaliset taidot ja huippusuoritus urheilussa ja työelämässäkin. Porin Rotaryklubi 8.2.2013 Markku Gardin

Mentaaliset taidot ja huippusuoritus urheilussa ja työelämässäkin. Porin Rotaryklubi 8.2.2013 Markku Gardin Mentaaliset taidot ja huippusuoritus urheilussa ja työelämässäkin Porin Rotaryklubi 8.2.2013 Markku Gardin Urheilijoiden kokemuksia Ville Peltonen: Lämmittelyssä käyn läpi pelin tilanteita. Pelissä ollaan

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lajinomaista harjoittelua 365

Lajinomaista harjoittelua 365 Urheilijakeskeinen kokonaisvaltainen suunnistusvalmennus Suorituksen hallinta Lajinomaista harjoittelua 365 Palautuminen Terveys Ravinto Uni www.suunnistusliitto.fi FOKUS LAADUKKAASSA TEKEMISESSÄ MENESTYS

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksien tavoitteita Tutustuminen omiin, valmistautumiseen

Lisätiedot

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 24.7.2015 Luennon sisältö Esittäytyminen Vuorovaikutus Harjoitus 1. Kenttävalmennus Harjoitus 2. Taktiikan nyrkkisäännöt Mitä puhutaan kotimatkalla? Vuorovaikutus

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU Taitoharjoittelu Suunnistustaito SUUNNISTAJAN TAVOITTEENA on löytää kullekin rastivälille paras mahdollinen reitti ja toteuttaa se nopeasti ja virheettömästi. Suunnistustaito

Lisätiedot

Pidä harjoitus hauskana

Pidä harjoitus hauskana Pidä harjoitus hauskana 1. Tarkkaile tuleeko aitoja hymyjä 2. Harjoituksen rytmittäminen 3. Toista tuttuja ja turvallisia harjoitteita minä osaan! 4. Ole läsnä ja innostunut: ilmeet, eleet, kehon kieli,

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund.

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund. TYÖPAJAPÄIVÄT Erkka Westerlund erkka.westerlund@lepoaika.fi HUIPPU-URHEILUSTA (TYÖ)ELÄMÄÄN URHEILUN SISÄLTÄ KUMPUAVAT ARVOT: 1. PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN PYRKIMYS ITSENSÄ JATKUVAAN KEHITTÄMISEEN 2. ILO,

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus III

Mo@voiva voimaannudava ohjaus III Mo@voiva voimaannudava ohjaus III Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa Po@las

Lisätiedot

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Mistä lähteä liikkeelle, jos oman lapsen paino huolestuttaa? Miten lapsen

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Koulu ja urheilu!?!? Jan-Erik Romar Åbo Akademi Koulu / opiskelu Urheilu ja tavoitteet Sosiaaliset suhteet Tytöt ja pojat Urheileminen Tyttö Poika Ikä Poissaolo koulusta Ruka-04 4 11 17,9 88 Ruka 2 9 16,8

Lisätiedot

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus taitovalmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

Teemaesittelyt. Keskittymisen valmiuksien harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja.

Teemaesittelyt. Keskittymisen valmiuksien harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja. TrainingFocus-teemojen esittelyt yksilö- ja joukkueurheilussa Teema 1: Keskittyminen Keskittynyt urheilija kiinnittää huomion suorituksen kannalta olennaisiin asioihin ja osaa säädellä keskittymisensä

Lisätiedot

Mentaalisesti vahvana peleihin ja peleissä Salon Kiekkohait 6.2.2016. Markku Gardin

Mentaalisesti vahvana peleihin ja peleissä Salon Kiekkohait 6.2.2016. Markku Gardin Mentaalisesti vahvana peleihin ja peleissä Salon Kiekkohait 6.2.2016 Markku Gardin Mentaalitarinoita Urheilija tekee töitä lihaksillaan. Mutta mieli on se, joka liikuttaa lihaksia... Psyykkiset taidot

Lisätiedot

Keskity onnistumaan kesän peleissä Rauman Pallo-Iirot 20.5.2016. Markku Gardin

Keskity onnistumaan kesän peleissä Rauman Pallo-Iirot 20.5.2016. Markku Gardin Keskity onnistumaan kesän peleissä Rauman Pallo-Iirot 20.5.2016 Markku Gardin Yhteenveto: keskity onnistumaan Keskity harjoitteluun, keskity onnistuneisiin suorituksiin Luo mielikuvia tulevan pelin onnistuneista

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Aikaa kuluu yksilöllisesti 10-20 min/suoritus Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet: Harjoitus on erittäin tehokas harjoite varmistamaan, että urheilija

Lisätiedot

Mentaalipala akatemia- valmennuksessa keskittyminen SSA-harjoituksissa. Markku Gardin Psyl 3.9.2013

Mentaalipala akatemia- valmennuksessa keskittyminen SSA-harjoituksissa. Markku Gardin Psyl 3.9.2013 Mentaalipala akatemia- valmennuksessa keskittyminen SSA-harjoituksissa Markku Gardin Psyl 3.9.2013 Mentaalitarinoita Ei me puhuta stressistä. Me ei puhuta tulostavoitteista tai sijoituksista. Me puhumme

Lisätiedot

Markku Gardin SINIKELTAINEN TIE MAAILMAN HUIPULLE (BLÅGULA VÄGEN)

Markku Gardin SINIKELTAINEN TIE MAAILMAN HUIPULLE (BLÅGULA VÄGEN) 1 Markku Gardin SINIKELTAINEN TIE MAAILMAN HUIPULLE (BLÅGULA VÄGEN) Ruotsin hiihtoliiton tavoitteena on, että Ruotsi tulevaisuudessakin on yksi maailman johtavista maastohiihtomaista: Paras maailmassa

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

MENTAALIPALA SSA-HARJOITUKSISSA syksyllä 2013/ Markku Gardin 10.9.2013

MENTAALIPALA SSA-HARJOITUKSISSA syksyllä 2013/ Markku Gardin 10.9.2013 1 MENTAALIPALA SSA-HARJOITUKSISSA syksyllä 2013/ Markku Gardin 10.9.2013 Keväällä 2013 sovittiin, että Satakunta Sports Academy (SSA) lähtee kehittämään mentaalista toimintaa osana muuta SSA-harjoittelua.

Lisätiedot

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Alppikoulujen terveiset Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Rukan Alppikoulu lyhyesti Toiminta aloitettu 1995 Tavoite on kilpaurheilun ja koulun yhdistäminen Joka vuosi noin 20-25

Lisätiedot

KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1

KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ ARVOSTA KAIKKIA SEN TOIMIJOITA - 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 7.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Aikaa kuluu yksilöllisesti Voidaan tehdä osina Harjoituslomake ja kynä Tavoitteet Lajin ja urheilijan psyykkisten taitojen ja niiden kehittämistarpeen analyysi

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

Nuori urheilija - tutkimus

Nuori urheilija - tutkimus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuori urheilija - tutkimus Nuorisourheilun verkostotapaaminen 24.5.2012 Helsinki Outi Aarresola www.kihu.fi Esityksen kulku Tutkimusprojektin tausta

Lisätiedot