TASEKIRJA VUODELTA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen 2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Investointien toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Erittely verotuloista Valtionosuuksien erittely Suunnitelman mukaiset poistot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Toimintatuottoihin ja kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot Tuotot osuuksista muissa yrityksissä

3 4.3. Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Muut annetut takausvastuut Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Henkilöstömenot Henkilöstön sairauslomat Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Viemäriliikelaitoksen toimintakertomus Viemäriliikelaitoksen talousarvion toteutuminen Viemäriliikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset 7.1. Käytetyt kirjanpitokirjat v Tositelajit Tililuettelo Kirjanpitoaineiston säilytys

4 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Suomi on kärvistellyt eräänlaisen suhdannetaantuman kourissa vuoden 2011 aikana. Yleinen taloudellinen elpyminen on kuitenkin vähitellen orastanut vuoden loppupuolella. Oulaisten kaupungin talous on vuonna 2011 ollut suhteellisen vakaassa tilanteessa. Perusturva laajasti ymmärrettynä on kuitenkin ottamassa jatkuvasti suurempaa suhteellista osuutta kaupungin taloudessa. Kaupungin talouden vastaiseen vakauttamiseen tulee olemaan ratkaiseva osuus perusturvan kustannusten hallinnalla. Tähän on ryhdytty vuoden 2011 loppupuolella aktiivisesti etsimällä toteuttamisvaihtoehtoja. Vaihtoehdot tulee viimeistään vuonna 2012 selvittää ja saada kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannustaso hallintaan nousujen osalta. Oulaisissa on olemassa Oy Audiapro Ab:lta hankittu selvitys kaupungin vanhuspalveluiden ja vuodeosastojen toiminnan kehittämiseksi. Kaupungilla on lisäksi vanhuspoliittinen ohjelma. Em. ohjelmassa ja selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa on valmisteltu vuoden 2011 aikana. Toiminnassa ei kuitenkaan ole edetty vielä paljoakaan laajempien kokonaisuuksien toimeenpanoasteelle. Raahen seudun terveyskuntayhtymän ja Kalajoen terveystoimen kuntayhtymän lopetettua Oulaisten vuodeosasto palveluiden osto vuoden 2011 aikana, Oulainen menetti selkeästi hoitomaksutuloja vuodeosastotoiminnan katteiden ylläpitämiseksi. Em. kuntayhtymien ratkaisut eivät ole riippuneet Oulaisten ratkaisuista. Molemmat kuntayhtymät ovat tehneet ko. ratkaisunsa omilla päätöksillään ja Oulaisten on ollut sopeuduttava väheneviin tuloihin vuodeosastopalveluiden myynnissä. Oulaisten kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sopivat yhdessä syksyllä 2011 päättävänsä terveydenhoidon palveluita toteuttavan sopimuksen osapuolten välillä. Päätös tehtiin yhdessä ja yksimielisesti sopien. Päätöksen purku johtui ennen kaikkea Paras-hankkeen raukeamisesta ja sopimuksen erillisyydestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintaalueen kokonaisuuteen nähden. Sopimus ei tuottanut enää tarvittavaa lisäarvoa toiminnalle Oulaisissa. Tämä todettiin kummankin toimijan taholta yksimielisesti ja sopimus purkaantui vuoden 2011 päättyessä. Maataloustoimi on siirtynyt vuoden 2012 alusta yhteistoiminta-alueelle, jonka hallinnollisena keskuksena on Nivalan kaupunki. Oulainen etsi maataloustoimen yhteistoiminta-alueita suunniteltaessa eri vaihtoehtoja. Lopulliseksi vaihtoehdoksi tuli Nivalan hallinnoima kokonaisuus ja se on

5 Oulaisten kaupunki Tasekirja aloittanut toimintansa vuoden 2012 alusta. Valtioneuvosto linjasi kokonaisuuksien raamit ja rajat ja kokonaisuudet on toteutettu koko maassa. Kaupungin hallintokunnat ovat toimineet vuoden 2011 aikana asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kuten edellä totesin, perusturva on saanut kaupunginvaltuuston päätöksellä n. 2 milj. :n lisäbudjetit vuoden 2011 aikana. Erityisesti perusturvan puolella ovat nousseet sosiaalipalveluiden kustannukset vuonna Näiden kustannusten nousu aiheuttaa erityistä lisäpainetta kaupungin toiminnan vaatimuksille tulevina vuosina. Kaupungin varallisuuden osalta vuosi 2011 oli haasteellinen. Kaupungilla on sijoitusvarallisuutta noin 11 milj. ja sijoitusvarallisuuden tuotot eivät vuonna 2011 toteutuneet odotetulla tavalla. Tuotto-odotukset ja käytännön toteutuminen poikkesivat toisistaan. Näin on käynyt yleisestikin sijoitustoiminnassa koko valtakunnassa osakkeiden arvojen kehittyessä negatiivisesti ja korkotason ollessa erityisen matala. Korkotason mataluus on toisaalta auttanut Oulaisten kaupunkia velkakustannusten ja rahoituskustannusten hallinnassa. Korkotason mataluudella on selkeä vaikutus Oulaisten kaupungin talouteen ja mahdollisuuksiin hoitaa käytännön rahoitusta lyhytaikaisten lainojen avulla. Investoinnit ja yritystoiminta Kaupungin selvitysmenettelyssä talouden tasapainottaminen sisälsi ainoastaan n. 1 milj. :n vuosittaiset investoinnit. Kaupunki on toteuttanut investointeja varsin maltillisesti. Raami on ollut erittäin tiukka. Vuoden 2011 aikana ei toteutettu mitään yksittäisiä isompia investointeja. Talousarviossa olleet Matkanivan koulun peruskorjaus sekä palloiluhallin lattian kunnostus saatiin suoritettua vuoden 2011 aikana. Uusinvestointeja ja uusien rakennusten rakentamista ei vuoden aikana ole toteutettu. Kaupunki on valmistellut vuoteen ison uimahalli-investoinnin toteuttamista. Alustavat suunnitelmat hankkeesta on tehty ja valtionapuhakemus on pidetty voimassa. Aikanaan kaupunginvaltuuston tulee ratkaista, millaiset Oulaisten kaupungin taloudelliset mahdollisuudet ovat hankkeen toteuttamiseen sinä ajankohtana kun hanke tulee ajankohtaiseksi. Työttömyys Oulaisissa on ollut koko vuoden ajan Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon tasolla tai sen yläpuolella. Yleinen laskusuhdanne ja sen jälkeinenkin vuosi, vuosi 2011 on ollut työllisyyden hoidon kannalta Oulaisissa haasteellinen. Oulaisten kaupungin yritystoiminta ja yritysten tilanne on olosuhteet huomioon ottaen ollut käsitykseni mukaan kaupungissa suhteellisen hyvä. Emme ole kohdanneet suurempia menetyksiä vuoden 2011 aikana. Tosin yleiset suhdanteet ja teollisten työpaikkojen siirtyminen maamme rajojen

6 Oulaisten kaupunki Tasekirja ulkopuolelle ja toisaalta keskittyminen ovat näkyneet myös Oulaisten kaupungin yritystoiminnassa jossain määrin. Seutukuntayhteistyö Oulaisten kaupunki kuuluu Ylivieskan seutukuntaan. Ylivieskan seutukunta toteuttaa Oulaisten alueella erilaisia yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Meille keskeiselle alueelle vaikuttanut ja tärkeä Hyväx-hanke päättyi vuoden 2011 kevään aikana. Oulaisten kaupunki toivoo, että Oulun eteläisen alueelle saadaan yksityisiä terveyspalveluita ja kuntien välistä yhteistyötä kehittävä uusi hanke. Alue tarvitsee välttämättä laajempaa pohjaa perusturvan eri toimialueiden kehittämiseksi ja yhteistoiminnan luomiseksi alueelle. Syksyn 2011 aikana valtioneuvoston hallitusohjelmaan sisältyvä palvelurakenne ja kuntauudistus ovat saaneet yhä enemmän keskustelunsijaa alueella. Oulaisten kaupungin näkemyksenä on ollut, että hanketta viedään eteenpäin palvelurakenteita uudistamalla. Tällöin ensisijaiseksi uudistamisen kohteeksi kaupungin linjausten mukaan tulee sosiaali- ja terveystoimen toimintojen kehittäminen ja uudistaminen. Oulaisten kaupunki on jo vuodesta 2006 edistänyt ja pyrkinyt viemään eteenpäin uudistusta palvelurakenteesta ja ennen kaikkea kaupunkien ja kuntien talouteen voimakkaimmin vaikuttavista, perusturvan palveluita kärkenä pitäen. Kokonaisuutena voi todeta, että kaupungin väestörakenne ja nuorten määrä mahdollistavat uusien yritysten sijoittamisen ja työvoiman saannin kaupungin alueelle. Ammattikorkeakoulutoiminta näyttää tällä hetkellä saavan Oulaisissa entistä vakiintuneemman aseman. Oulun eteläisen alueelle välttämätön sairaanhoitajien koulutus tapahtuu Oulaisissa ja sairaanhoitajat, jotka Oulaisista valmistuvat terveydenhuollon ammattilaisiksi eri linjoilta, sijoittuvat pääosin Oulun eteläisen alueelle työvoimana. Erityisen tärkeää koko alueelle on turvata ammattikorkeakoulutuksen säilyminen Ylivieskan seutukunnan alueella ja Oulaisten terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulu tuottaa alueelle täysin välttämätöntä palvelualan työvoimaa. Emme selviä tulevaisuuden muutoksesta ilman terveydenhoidon ammattikorkeakoulutusta ja ammattikorkeakoulutuksen tuottamaa työvoimaa. Oulaisten kaupunki on osa Oulun eteläistä aluetta. Oulun eteläisen alueen määritelmä on vuosien kautta vaihdellut ja on edelleenkin jopa alueen nimikkeenä tietyn keskustelun kohteena. Alueista ja yhteistoimintakokonaisuuksista voidaan käyttää moniakin nimikkeitä. Tärkeintä kuitenkin on alueen kuntien välinen yhteistyö ja yhteistyö tiivistäminen. Tiivistäminen voi tapahtua monella tavalla, Oulaisten kaupungin käsityksen mukaan ennen kaikkea palvelurakenteita yhdistämällä ja yhteisistä palvelurakenteista ja palvelutoiminnoista sopimalla.

7 Oulaisten kaupunki Tasekirja Lopuksi totean, että Oulaisten kaupungin taloudellinen tilanne tulee vastaisuudessa olemaan entistä haasteellisempi. Tähän vaikuttaa perusturvan menojen kehitys, valtionosuuksien ja valtion osallistumisen väheneminen palveluiden rahoitukseen. Kysymys ei ole niinkään siitä, mikä on valtion ja kuntien välinen työnjako vaan siitä, millaisella palveluvarusteella suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa vastaisuudessa ylläpidetään. Kunnat eivät voi loputtomasti sopeutua väheneviin valtionosuuksiin ja pitää entinen palveluvarustus toiminnassa. Valtion ja kuntien tulisi pysyvällä tavalla sopia siitä, millaisia palveluja kunnilta odotetaan ja miten ne rahoitetaan ja tuotetaan. Valtionosuus ei ole irrallinen asia vaan kysymys on kuntien tuottamien palvelujen rahoittamisesta yhteistyössä ja yhteisesti sopien. Oulaisissa Esa Sippola kaupunginjohtaja

8 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuosiksi valitun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana oli vuonna 2011 Kai Pajala, I varapuheenjohtajana Päivi Pajala ja II varapuheenjohtajana Veli Tirilä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana oli Pekka Heiska, I varapuheenjohtajana Hannu Rautiola ja II varapuheenjohtajana Kaija Sepponen. Kaupunginhallituksen kolmejäseniseen henkilöstöjaostoon ovat kuuluneet Hannu Rautiola (pj), Laura Mettovaara ja Marita Toiviainen. Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston lisäksi tilivelvollisia toimielimiä olivat vuonna 2011 seuraavat toimielimet: Tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, maaseutulautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta sekä valvontalautakunta. Alla on esitetty luottamushenkilöorganisaatio. OULAISTEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO (35) KESK 20 KOK 6 SDP 6 VAS 2 PS 1 KAUPUNGINHALLITUS (9) TARKASTUSLAUTA- KUNTA (5) HENKILÖSTÖJAOSTO (3) KESKUS VAALI- LAUTA- KUNTA (5) MAA- SEUTU- LAUTA- KUNTA (9) PERUS- TURVA- LAUTA- KUNTA (9) SIVISTYS- LAUTA- KUNTA (9) TEKNINEN LAUTA- KUNTA (9) VALVONTA- LAUTA- KUNTA (9) VAPAA-AIKA- JAOSTO (3) KIRJASTO- JA KULTTUURIJAOSTO (3) Kaupungin henkilöstön määrä oli vuoden 2011 lopussa 479,5 (vuonna ,5), joista työllistämistuella palkattuja oli 10. Suurimmat muutokset olivat terveyskeskuksessa (-10) ja perhepäivähoidossa (-7). Henkilöstön jakaantumisesta eri hallinnonaloille on erittely henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa, sivu 103. Kaupungin henkilöstökulut olivat vuonna 2011 n. 23,6 milj., josta palkkojen ja palkkioiden osuus on 18,3 milj.. Vuotta aiemmin henkilöstökulut olivat 23,2 milj., joten kasvuksi tulee n. 1,6 %. Henkilöstömenoista on liitetiedoissa seurantalukuja pidemmältä aikaväliltä.

9 Oulaisten kaupunki Tasekirja Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Suomen kansantaloudessa vuonna 2011 jatkui tuotannon kasvu n. 2,6 %:n vauhtia, mikä oli n. prosenttiyksikön vuoden 2010 kasvua vaisumpaa. Kansantalouden palkkasumma kasvoi n. 5,0 %, mikä oli yli kaksinkertainen vuoden ,2 %:n kasvuun verrattuna. Ansiotason arvioidaan kasvaneen vuonna 2011 n. 2,8 %. Talouden piristyminen sysäsi inflaation liikkeelle: inflaatio oli vuonna 2011 n. 3,5 %, lähes kolminkertainen edelliseen vuoteen verrattuna (v ,2 %, v ,0 %). Vuonna 2009 työttömyysaste nousi 8,2 %:iin ja taloustilanteen paraneminen ei ole näkynyt työttömyyden vähenemisenä huolimatta vuosien 2010 ja 2011 kohtuullisen myönteisestä kehityksestä: vuonna 2010 työttömyysaste oli 8,4 %, ja vuonna ,9 %. Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna ,7 % (v ,3 %) ja julkisen velan osuus bkt:sta nousi 49,4 %:iin (v ,3 %). Tältä osin tilanne näyttää heikkenevän edelleen, ja vuodelle 2012 arvioidaan jo lukua 52,1 % ja vuodelle ,0 %. Korkojen osalta vuonna 2010 nähtiin todennäköisesti pohjalukemat, 3 kk:n euribor oli keskimäärin tasolla 0,8 % (v ,4 %) ja 10 vuoden korko oli vuonna 2010 ja ,0 %. Korkotason ennakoidaan olevan (3 kk euribor) vuonna 2012 keskimäärin n. 1,3 % ja vuonna 2013 n. 1,9 %, eli matalan korkotason aika jatkuu. Tilastokeskuksen keräämien kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat toimintatuloja enemmän, mistä syystä toimintakate heikkeni vuonna 2011 n. 5,2 %. Verotuloissa (18,9 mrd. ) kasvua oli 3,9 % ja valtionosuudet (7,6 mrd. ) kasvoivat 3,3 %. Verotulojen 717 miljoonan ja valtionosuuksien 241 miljoonan euron lisäys ei kuitenkaan ylittänyt toimintakatteiden 1,2 mrd. :n heikkenemistä. Tämä näkyy kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen laskuna: yhteenlasketut vuosikatteet olivat n. 2,6 mrd. vuonna 2011, kunnissa n. 390 / asukas (v /as.). Kokonaisuutena vuosikatteet ovat riittäneet kattamaan poistot 120 %:sti. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit olivat vuonna 2011 yhteensä 4,1 mrd., missä oli laskua edelliseen vuoteen kolmannes (33,6 %). Kuntasektorin lainakanta kasvoi vuonna milj. ja oli yhteensä 13,8 mrd.. Ylivieskan seutukunnassa Oulaista lukuun ottamatta muut kunnat tekivät ylijäämäisen tilinpäätöksen: Ylivieska (taseen alijäämä 6.4 milj. ), Kalajoki (taseen ylijäämä n.10,8 milj. ), Alavieska n (taseen alijäämä n. 1,8 milj. ), Sievi (taseen alijäämä 1,0 milj. ) sekä Merijärvi (taseen ylijäämä n. 2,3 milj. ).

10 Oulaisten kaupunki Tasekirja Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Toiminta Vuoden 2011 aikana kaupungin toimintaan liittyviä pitkävaikutteisia valtuustotason ratkaisuja mm. seuraavissa asioissa: Organisaatiomuutokset / muutokset toiminnan organisoinnissa: Kaupunginvaltuusto päätti , että maaseutuhallinnon uudelleenjärjestelyssä Oulainen liittyy lukien järjestelyyn, jossa isäntäkuntana on Nivalan kaupunki. Samassa kokouksessa päätettiin myös, että vuoden 2012 loppuun saakka tehty sopimus sairaanhoitopiirin kanssa terveyspalveluiden järjestämisessä puretaan ennenaikaisesti päättymään vuoden 2011 lopussa. Henkilöstöasiat Vuonna 2011 ei tehty merkittäviä henkilöstöä koskevia päätöksiä valtuustossa. Säännöt: Teknisten palvelujen päävastuualueen johtosääntöön tehtiin muutoksia, jotka koskivat lähinnä valvontalautakunnan ratkaisuvaltaa. Maksut ja taksat: Valtuusto päätti 29.6.Halmeperän kaava-alueen tonttien myyntiperusteet., ja samassa kokouksessa päätettiin myös yksittäisten tonttien myyntiperusteet. Suunnitelmat / selvitykset: Esiselvityksen teettäminen Hyvinvointialan Campus Oulaisiin hyväksyttiin Oulaisten vanhustyön ohjelma hyväksyttiin ja valtuusto hyväksyi uuden uimahallin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman. Maankäyttö ja kaavoitus: Kaavoitusohjelma vuodelle 2011 hyväksyttiin Vuosia valmisteilla ollut Piipsjärvi Lehtopää osayleiskaava hyväksyttiin ja valtuusto hyväksyi Sahan (3.) kaupunginosan asemakaavan muutoksen ja Kasarminmäen (8.) kaupunginosan asemakaavan muutoksen. Samassa kokouksessa osoitettiin myös tontti yksityisen päiväkodin sijoittumiselle Oulaisiin. Marraskuun 16. päivän kokouksessa päätettiin, että uusi uimahalli rakennetaan Konttilan alueelle.

11 Oulaisten kaupunki Tasekirja Taloudellinen ja budjettivalta: Taloudellista valtaa valtuusto käytti myöntäessään kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalojen Kuntarahoitukselta ottamalle lainalle sekä omavelkaisen takauksen myöntämisessä Junnikkala Oy:n Keskinäinen Eläkevakuutus Varman lainalle. Määrärahoja ja lisämäärärahoja valtuusto myönsi hiekoitushiekan varaston rakentamiseen ( ), Rantakartanon kiinteistön korjauksiin ( ) ja Jokiraitin koulun Matkanivan yksikön peruskorjaukseen ( ). Kesäkuun kokouksessa hyväksyttiin arviointikertomus vuodelta 2010 sekä tilinpäätös vuodelta Samassa kokouksessa myönnettiin lisämääräraha vuokrataloyhtiön vuokratappioihin ( ), määräraha skeittialueen rakentamiseen ( ; hanke peruuntui), mahdollisiin hankkeisiin varattiin , lisämääräraha palloiluhallin lattiaan ( ) ja Piipsanjoen latusiltaan (ja tuloista pois ). Uuden uimahallin suunnitteluun myönnettiin :n määräraha ja työpajatoiminnan käynnistämiseen varattiin määrärahat. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012 päätettiin kokouksessa. Samassa kokouksessa valtuusto myönsi lisämäärärahan Halmeperän viemäröintiin ( ), Jokiraitin koulun Matkanivan yksikön peruskorjaukseen ( ) ja terveyskeskuksen ilmastoinnin korjaukseen Joulukuun kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuoteen 2015, investoinnit vuoteen Vuoden 2011 talousarvioon hyväksyttiin vielä muutoksia perusturvaan (terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito) kaikkiaan sekä muutoksia rahoituksen kustannuspaikalle (nettomuutos ). Valtuusto päätti lisäksi, että kaupungin lainamäärän muutos vuonna , talousarviossa oli suunniteltu lainamäärän alenevan 2,4 milj. :lla. Talous Kaupungin vuoden 2011 taloudellinen tulos oli huono, tilikauden tulos on ,31 ja alijäämä ,75. Kun vuoden 2010 tilinpäätöksessä kaupungin tase on ylijäämäinen ,77, painuu tase ,98 alijäämäiseksi. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintatuottojen toteutuma oli 98,2 %, toimintakulujen toteutuma 99,7 % ja toimintakatteen 99,9 %. Vuosikate on (v ). Vuoden 2011 talousarvio hyväksyttiin alun perin ylijäämäisenä n. 0,8 milj. ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen tilikausi olisi ollut alijäämäinen Suurimmat muutokset tulivat perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin.

12 Oulaisten kaupunki Tasekirja Verotulorahoituksen kohdalla toteutuma oli alle talousarviossa ja talousarviomuutoksissa arvioidun (toteutuma 99,2 %) ja valtionosuuksien määrä ylitti arvion (toteutuma 100,6 %). Veroissa tuloveron tuotto jäi alle arvioidun (tot. 99,2 %), kiinteistöveron tuotto oli alle arvioidun (97,0 %) ja yhteisövero ylitti :lla arvioidun (101,3 %). Verotulojen kokonaismäärä kasvoi vuodesta ,6 %. Kaupungin kokonaistulosta heikensi huomattavasti rahoitustuottojen ja kulujen toteutuma: Muiden rahoitustuottojen toteutuma oli (talousarviossa alun perin ) ja muut rahoituskulut olivat (talousarviossa ). Kokonaisuutena rahoitustuottojen ja kulujen toteutuma oli , kun talousarviossa se oli Todettakoon, että vuoden 2010 tilinpäätöksessä vastaava kokonaisluku oli Vuonna 2011 kaupungin sijoitusomaisuudessa jouduttiin tekemään osakkeiden osalta kirjanpidossa alaskirjauksia n Toinen merkittävä kaupungin tulosta heikentänyt erä oli tulopoliittiseen raamiratkaisuun liittynyt lomapalkkavarauksen kasvu, joka kertaluonteisena heikensi kaupungin tulosta n Summa sisältyy vuoden 2011 tilinpäätöksessä palkkakirjauksiin. Kaupungin sijoitusten kirjanpidollinen arvo oli n. 10,9 milj. ja markkina-arvo n. 11,2 milj.. Vuosien aikana sijoituksia on nostettu kaupungin kassaan kaikkiaan 5,0 milj.. Kaupungin sijoituksia voidaan käyttää korvaamaan lainanottoa nostamalla niitä kassaan tai pitkävaikutteisesti niiden tuottoja saadaan tuloslaskelmaan esim. osinkoina tai korkotuottoina. Vuonna 2011 suunnitelman mukaisten poistojen kokonaismäärä oli , lisäksi kertapoistoja oli Pitkällä aikavälillä tasapainoinen kunnallistalous edellyttää, että vuosikate kattaa minimissään poistot. Tähän tasapainovaatimukseen on päästy vuosien tilinpäätöksissä, vuoden 2011 tilinpäätöksessä vuosikate kattoi 36 % poistoista. Vuonna 2011 kaupungin investoinnit olivat (v n. 1,2 milj. ), investointeihin saatiin rahoitusosuuksia ja käyttöomaisuutta myytiin :lla. Nettoinvestoinneiksi jäi (v ). Investointien toteutumisvertailussa (kohta 2.5) on esitetty investoinnit hankkeittain. Suurimmat investoinnit tehtiin vuonna 2011 opetusrakennuksiin, yhteensä : Jokiraitin koulun matkanivan yksikköön (johon avustusta ) ja Yläkouluun ja puulukioon (tuloja ). Hallinto- ja laitosrakennuksiin investointiin (kaupungintalo , terveyskeskus ja Rantakartano ). Kaiken kaikkiaan rakennusinvestoinnit olivat Katujen rakentamiseen käytettiin vuonna , suurimmat katuinvestoinnit tehtiin Haaranmäellä ( ). Puistorakentamista oli ja liikuntarakentamista

13 Oulaisten kaupunki Tasekirja Viemäriliikelaitoksen investoinnit olivat , netto Irtaimeen omaisuuteen investoitiin yhteensä , tästä oli pääosin uusien taloushallinnon järjestelmien hankintaa. Vuonna 2011 maanhankintaan käytettiin vain ja maata myyntiin :lla. Talousarviossa oli varauduttu ostoihin ja myynteihin. Varsinaisen toiminnan perusteella kaupungille muodostui tulorahoitusta investointeihin Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta oli eli investointien rahoitukseen jouduttiin ottamaan lisälainaa. Antolainojen lyhennyksinä kaupunki sai Pitkäaikaista lainaa otettiin vuoden aikana ja lainoja lyhennettiin :lla, lisäksi vuodenvaihteessa oli 10,25 milj. lyhytaikaista kassalainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vuotta aiemmin lyhytaikaista lainaa oli 9,2 milj., ja rahoituslaskelmassa näkyy muutoskohdassa em. summien erotus ( ). Pitkäaikaista lainaa otettiin 0,2 milj. yli budjetoidun ja lainoja maksettiin takaisin yli budjetoidun Kokonaisuutena lainamäärä kasvoi :lla. Siirtymä pitkäaikaisista lainoista lyhytaikaisiin oli ja on edelleen perusteltua, koska lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet vuosina 2010 ja 2011 historiallisen alhaalla. Vuoden 2012 puolella korkotaso on edelleen laskenut ja korkotason arvioidaan olevan alhaalla ainakin vuoden paikkeille saakka. Vuoden 2011 lopussa pitkäaikaista lainaa oli n. 12,2 milj., 1536 /asukas ( n.12,8 milj., 1605 /as). Yhteensä pitkä- ja lyhytaikaista lainaa oli vuoden lopussa 22,4 milj., 2831 /asukas Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla tunnistetaan, ennalta ehkäistään ja hallitaan riskejä. Se on kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, varmistamiseen, edistämiseen ja parantamiseen. Oulaisten kaupungin sisäistä valvontaa varten on hyväksytty ohjeet vuonna Niiden päivittäminen on sisältynyt toiminnallisiin tavoitteisiin ja asia on vireillä. Sisäisen valvonnan osa-alueet sisältyvät niihin pysyväismääräyksiin ja vuosittaisiin päätöksiin, joilla on annettu toimivaltuudet ja valvontavastuu eri luottamushenkilöelimille ja viranhaltijoille ja työntekijöille. Seuraavassa on koottu yhteen näitä ohjeistuksia.

14 Oulaisten kaupunki Tasekirja Talousarvio ja seuranta Kaupungin sisäisen valvonnan perustana on hallintokuntakohtainen, ns. hallinnollista kirjanpitoa noudattava budjetointi- ja seurantajärjestelmä. Vaikka talousarvion sitovuus valtuustoon nähden (määrärahataso) on vastuualue, sovelletaan talousarvion hallintokuntakohtaisessa laadinnassa ja seurannassa yksityiskohtaisempaa kustannuspaikkatasoa ja talousarvion käyttösuunnitelmat tehdään tilitasoisina. Kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä määrätään vuosittain hallintokuntien talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Talouden seuranta tapahtuu vähintään neljännesvuosittain ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta puolivuosittain. Kaupungin taloushallinnon järjestelmä mahdollistaa raporttien ottamisen käytännössä milloin tahansa ja hallintokuntien raportointikäytännöt (tiheys ja taso) määräytyvät omista tarpeista ja ne otetaan itsenäisesti. Vuoden 2011 ja 2012 aikana käyttöönotettavat uudet taloushallinnon järjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen talousseurannan Tane ja Report Manager ohjelmien avulla. Hyväksyjät määrätään kaupunkiin vakinaisessa virkasuhteessa olevista henkilöistä kustannuspaikkakohtaisesti. Tällä varmistetaan se, että hyväksyjällä on tieto käytettävissä olevista resursseista. Hyväksyjille määrätään myös varahenkilö / -henkilöt. Vuoden 2012 alusta käyttöön otettu ostolaskujen sähköinen kierrätys paitsi varmistaa, että laskut tulevat maksuun aikanaan, on myös väline seurannan ja valvonnan parantamisessa. Kaupungin taloushallinnossa on työnjaolla pyritty siihen, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei tulisi. Tältä osin Oulaisissa kuten useimmissa saman kokoluokan kunnissa ja pienemmissä kunnissa tässä on ongelmia, koska henkilöitä on vain muutamia. Henkilöt joutuvat myös toimimaan toistensa sijaisina. Syytä on kuitenkin korostaa, että Oulaisissa ei ole ollut väärinkäytöksiä. Järjestelyitä ja kehitystyötä tehdään jatkossa myös sisäisen valvonnan näkökulma huomioon ottaen. Taloushallinnon ohjelmien kehittymisen myötä on järjestelmiin saatu yhteyspolkuja käyttöoikeuksiin, ja näillä voidaan järjestelmien käyttöä määritellä ja järjestelmistä saadaan tarkistuslistoja, joista voidaan jälkikäteen tarkastaa esim. kuka tai ketkä henkilöt ovat vastuussa järjestelmien sisältämien perustietojen syöttämisestä / muuttamisesta. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmille on nimetty vastuuhenkilöt. Kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon sekä sosiaalitoimen järjestelmät ovat Logica Oy:n toimittamia ja niitä käytetään ko. yhtiön tiloissa (Oulussa) sijaitsevilta palvelimilta. Järjestelmien varmistusten ottamisesta ja säilyttämisestä vastaa Logica Oy. Kaupunginhallitus ja lautakunnat määräävät keskuudestaan henkilöt, joiden tehtävänä on vuosittain suorittaa rahakassojen ja arvopapereiden yms. tarkastaminen ja raportointi. Nämä raportit menevät ao. lautakunnan tiedoksi

15 Oulaisten kaupunki Tasekirja sekä tiedoksi keskushallintoon. Kassantarkistukset suoritetaan hallintokuntien päälliköiden toimesta alitilittäjäohjeiden mukaisesti. Talousarviossa hyväksytään vastuualueittain toiminnalliset tavoitteet ja niistä johdetut tulostavoitteet / mittarit sekä seurannasta vastuullinen toimielin. Toimintakertomuksessa arvioidaan tavoitteiden toteutuma samalla lomakkeella, jolla tavoitteet on kirjattu. Lomakkeen alaosassa on tunnuslukuja, joilla toimintaa arvioidaan yleensä useammalta vuodelta. Tunnuslukujen kohdalla käytännöt ovat jossain määrin kirjavia ja niiden käytössä on kehittämistä. Päätöksenteko Kaupunginhallitukselle toimitetaan lautakuntien esityslistat etukäteen ja pöytäkirjat kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi, ja mikäli kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta, ilmoitetaan siitä kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallitukselle kuuluu myös kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano ja siihen liittyvä laillisuusvalvonta. Kaupungin viranhaltijapäätökset tehdään pääosin Dynasty - asianhallintajärjestelmässä ja tehdyt päätökset menevät ao. luottamushenkilöelimelle tiedoksi ja mahdollistavat tehtyjen päätösten tarkastamisen ja otto-oikeuden käytön. Säännöt ja ohjeet Kaupungin sisäiseen käyttöön on vuoden 2008 aikana otettu intranet, joka toimii tiedotuskanavana päätöksistä, mutta pitää sisällään myös voimassa olevat säännöt sekä määräykset ja ohjeet. Sisäistä valvontaa intranet palvelee siinä, että käytössä on viimeksi hyväksytyt säännöt ja ohjeet. Sääntöjä päivitetään sen mukaan, mitä muuttunut lainsäädäntö tai toimintaympäristö edellyttää. Riskienhallinta Oulaisten kaupungilla on ollut vuodesta 2003 saakka vakuutusmeklariyhtiön Marsh Oy:n kanssa toimeksiantosopimus, joka koskee kaikkia vahinkovakuutuksia sekä lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Yhtiön kanssa tehdään palvelusuunnitelma vuosittain 12 kuukauden sopimuskaudelle. Marsh Oy on kilpailuttanut kesällä 2011 kaupungin vakuutusturvan, ja kilpailun voittanut If Oy toimii vakuutusyhtiönä. Kaupungin lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat, työttömyysvakuutuksen, vapaaehtoisen työajan tapaturman, kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten työtoiminnan sekä omaishoitotyön. Omaisuusvakuutus kattaa rakennukset ja irtaimistot (All risks) ja keskeytysvakuutus vahinkotilanteessa mahdolliset syntyvät lisäkulut. Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot sekä taloudelliset vahingot, lisäksi hallinnon vastuuvakuutus korvaa taloudelliset vahingot. Tapaturmavakuutuksilla on vakuutettu kaupungin järjestämiin

16 Oulaisten kaupunki Tasekirja tilaisuuksiin osallistuvat kaupunkilaiset, palkattomassa työssä olevien tapaturmat, sijaisperheisiin sijoitetut lapset sekä avohoidon lapset. Kaupungin ajoneuvot on vakuutettu täys- tai osakaskolla. Kaupungin henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä on lisäksi tehtävien hoitoon liittyvä matkavakuutus. Meklarisopimus kattaa vakuutusasiakirjojen tarkastuksen ja niissä olevien virheiden / puutteiden korjauttamisen, tarkastettujen asiakirjojen ja laskujen toimittamisen kaupungille, vakuutussuojaa koskevien muutosten toteuttamisen kaupungin ilmoitusten mukaisesti, vakuutuksien sisältöä koskevan neuvonnan ja opastuksen sekä vakuutustodistusten ja muiden vakuutusasiakirjojen hankinnan. Vahinkotilanteissa vakuutusmeklari huolehtii opastuksesta ja avustaa tarvittaessa vahinkoilmoitusten laadinnasta sekä osallistuu vahinkoneuvotteluihin. Vakuutusten uudistamiseen liittyen kaupungin ja Marsh Oy:n välinen sopimus sisältää vakuutettavien riskien ja vakuutusratkaisujen analysointia kaupungin edustajien kanssa, voimassa olevien vakuutusten sisällön ja maksujen läpikäynnin ja arvioinnin suhteessa kaupungin riskeihin. Vakuutusturva käydään kokonaisuudessaan läpi vähintään kerran vuodessa ja muuttuneissa tilanteissa on pidetty erillisiä neuvotteluja. Kaupungin toiminnan riskikartoitus on tehty kertaalleen edellisellä valtuustokaudella. Kartoituksessa oli mukana sekä fyysiset riskit että henkinen kuormitus ja sen perusteella on ryhdytty toimiin tilanteen korjaamiseksi. Riskienhallinnan osalta kaupungille on saatu konsultointitarjous, mutta talousarviossa ei ole vuosina 2011 tai 2012 määrärahavarausta ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvaa tuloslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut. Tilikaudelle kuuluvien tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelmassa ovat mukana vain ulkoiset tuotot ja kulut, ei esim. hallintokuntien välisiä ostoja ja myyntejä. Toimintakate näyttää, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2011 toimintakate oli 41,5 milj. (v ,7 milj. ). Toimintakate heikkeni n. 7,1 %, mitä selittyy pääosin toimintatuottojen 12,8 %:n laskulla, ja suurimpana syynä laskuun oli Merijärven ja Vihannin irtaantuminen terveyskeskuksen vuodeosaston käytöstä. Toimintakulujen kasvu oli 1,9 %.

17 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vuosikate on kunnan rahoitustulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta: Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (rakennukset, kadut, puistot jne) käytöstä (= kuluminen) aiheutuneet kustannukset. Vastaavasti rahoituslaskelmassa vuosikate tarkoittaa investointeihin ja lainanlyhennyksiin käytettävissä olevaa tulorahoitusta. Vuonna 2011 vuosikate oli +0,5 milj., joten vuosikate kattoi poistoista 36,4 %. Vuonna 2010 vastaava luku oli 186 %. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli-/alijäämään. Vuoden 2011 tilikauden tulos oli ja tilikauden alijäämä Tilikauden tulos vuodelta 2011 on huono, ja kun taseessa on ylijäämää n , on tase alijäämäinen n Tuloslaskelma on esitetty kolmelta vuodelta miljoonina euroina, yksityiskohtainen tuloslaskelma on kohdassa 2.3., jossa on myös näkyvillä toteutunut suhteessa arvioituun (talousarvioon ja sen muutoksiin). TULOSLASKELMA (milj. ) JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot 12,4 13,9 12,0 Toimintakulut - 50,1-52,6-53,6 TOIMINTAKATE - 37,7-38,7-41,5 Verotulot 21,6 21,1 22,1 Valtionosuudet 18,4 19,5 20,5 Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot 1,0 1,2 0,5 Korkokulut - 0,6-0,4-0,5 Muut rahoituskulut - 0,5-0,1-0,6 VUOSIKATE + 2,2 + 2,6 +0,5 Poistot/arvonalentumiset - 1,5-1,4-1,4 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS + 0,7 + 1,2-0,9 Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) +0,1 + 0,1 +0,1 Varausten lisäys (-) / vähennys 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys (-) / vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ + 0,8 + 1,2-0,8 Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot/Toimintakulut, % 24,6 26,1 22,4 Vuosikate/Poistot, % + 149, ,6 +36,4 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

18 Oulaisten kaupunki Tasekirja Edellä olevista tunnusluvuista "Vuosikate prosenttia poistoista" on tunnusluku, jonka ollessa yli 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Tähän oletukseen liittyy edelleen, että poistojen määrä vastaa keskimäärin (pitkällä aikavälillä) kunnan vuotuista investointitasoa. Milloin vuosikate on positiivinen, mutta pienempi kuin vuotuiset poistot, on kunnan talous tyypitelty kuuluvaksi luokkaan "heikkenevä talous". Oulaisten tilinpäätös 2011 kuuluu tähän luokkaan. Negatiivinen vuosikatteen kunta on tyypitelty kriisikunnaksi. Edellä olevalla tarkastelujaksolla vuosikate ylitti poistojen määrän vuosina 2009 ja Koko tarkastelujaksolla Oulainen ei ole saanut harkinnanvaraista rahoitusavusta / korotusta.

19 Oulaisten kaupunki Tasekirja Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA (milj. ) JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate + 2,2 + 2,6 + 0,5 Tulorahoituksen korjauserät -0,4-0,5-0,1 Investointien rahavirta Investointimenot - 1,4-1,2-1,8 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,3 0,1 0,2 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1,1 0,7 0,2 Toiminnan ja investointien rahavirta + 1,7 + 1,7-1,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset 0,0 0,0 0,0 Antolainojen takaisinmaksu 0,1 0,0 0,0 Antolainauksen muutokset 0,1 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1,0 1,0 2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 4,2-2,9-2,6 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1,7 1,5 1,1 Lainakannan muutokset - 1,6-0,4 +0,4 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,0 0,0 0,0 Vaihto-omaisuuden muutos 0,0-0,0-0,0 Saamisten muutokset - 0,6-0,6-0,2 Korottomien velkojen muutokset + 0,7 + 0,6 + 0,4 Muut maksuvalmiuden muutokset + 0,1 + 0,0 + 0,1 Rahoituksen rahavirta - 1,4-0,4 + 0,6 RAHAVAROJEN MUUTOS + 0,3 + 1,3-0,5 Omaisuuden hoito ,0 10,1 11,2 Rahat ja pankkisaamiset ,1 0,2 0,4 - Omaisuuden hoito ,1 11,2 10,9 - Rahat ja kassavarat ,2 0,4 0,2 = RAHAVAROJEN MUUTOS - 0,3 + 1,3-0,5

20 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoituslaskelman tunnusluvut: (tunnuslukujen selitykset taulukon perässä) Investointien tulorahoitus, % 191,8 233,1 30,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 41,7 64,4 12,1 Lainanhoitokate 0,59 0,90 0,31 Kassan riittävyys, pv (rahat ja pankkisaamiset) 1,5 2,7 1,5 Kassan riittävyys, pv (kassavarat + omaisuudenhoito) Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, %: = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. (Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.) Tarkastelujaksolla investointien tulorahoitusprosentti on ylittänyt selkeästi investointien määrän. Investoinnit ylittävä määrä voidaan käyttää lainojen lyhentämiseen. Pääomamenojen tulorahoitus, %: = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. Vuoden 2011 luku 12,1 % on huono, kun tulorahoituksella on voitu kattaa investointien ja lainanlyhennysten yhteismäärästä vain kymmenesosa.

21 Oulaisten kaupunki Tasekirja LAINANHOITO Lainanhoitokate: = (Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä tunnusluvun ollessa välillä1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Oulaisissa lainanhoitokate 0,3 on luokiteltu luokkaan heikko, mutta lainanhoitokatetta on tarkasteltava pidemmällä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä siinä mm. ylimääräiset lainanlyhennykset johtavat katteen heikkenemiseen. Vuoden 2009 osalta Oulaisten lukua heikentää lainanlyhennysten suuri määrä, vuonna 2011 vuosikatteen pienuus.. MAKSUVALMIUS Kassavarat : = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv): = 365 * Kassavarat / Kassasta maksut tilikaudella. (Huom. Kassasta maksujen määränä on käytetty vuoden 2011 kokonaismenoja ) Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku on Oulaisten kohdalla harhaanjohtava. Tämä johtuu siitä, että rahoitusomaisuuteen kuuluvat Revon Sähkö Oy:n kauppahinnasta saadut varat, jotka hoidetaan varainhoitoyhtiöiden toimesta ja osittain suorina osake-/ osakerahastosijoituksina. Nämä varat eivät ole suoraan kaupungin käytössä, ja ainoastaan silloin kun kaupunki nostaa varoja kaupungin kassaan, ovat rahat käytettävissä maksuihin. Asiaa selventämään on otettu rahoituslaskelmassa kohdassa 3.2. erikseen rivit normaaleille kassavaroille ja omaisuudenhoidon varoille. Rahoituslaskelman alaosassa olevassa kohdassa "Omaisuuden hoito" näkyy tilanne 1.1. ja Omaisuudenhoidon varat tarkoittavat varainhoitoyhtiöiden sijoitettavaksi annettuja varoja ja niiden arvo rahoituslaskelmassa perustuu esim. osakkeiden hankintahintaan tai sitä alempaan hintaan, mikäli osakkeen kurssi on alentunut. Kirjanpidollisesti varainhoidossa olevien varojen arvo oli vuoden 2011 lopussa ja vuoden alussa Sijoitusten markkinahintainen arvo oli n. 11,2 milj..

22 Oulaisten kaupunki Tasekirja Varsinaiset kassavarat olivat , mikä vastasi noin 1,4 päivän menoja. Kaupungin kassasta maksut (tässä käytetty kokonaismenojen määrää) olivat vuonna Kokonaismenot kasvoivat vuodesta ,3 %. Varainhoidon varat mukaan lukien kassa vastasi n. 69 päivän menoja. Käytännössä kaupungin maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on jatkuvasti käytetty lyhytaikaista lainaa, ja pitkäaikaista lainaa otettiin vain yhden kerran vuoden 2011 aikana. Lyhytaikaisen (kuntatodistusohjelmat) lainan käyttö on ollut perusteltua, koska lainakorot ovat niissä selvästi alle pitkäaikaisten lainojen korkojen. Korkotaso oli vuonna 2011 edellistä vuotta hieman korkeampi, mikä näkyi myös kokonaiskorkomenojen kasvuna 5,0 %:lla, lainamäärä oli käytännössä lähes sama. Vuoden 2012 alussa korkotaso on laskenut eikä lähimmän kahden vuoden aikana korkotason odoteta nousevat paljoa. Mm. Yhdysvalloissa keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron nykyisellä lähes nollatasolla ainakin vuoden 2013 loppuun ja Euroopassa EKP on myös korkoelvytyksellä pyrkinyt talouskasvuun. Vuoden 2011 lopussa kaupungin pitkäaikaisten lainojen keskikorko oli 2,65 %, ja kaikkien lainojen 2,02 %.

23 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. VASTAAVAA VASTATTAVAA (1000 ) (1000 ) (1000 ) (1000 ) A. PYSYVÄT VASTAAVAT A. OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma Maa- ja vesialueet Peruspääoma Rakennukset Muu oma pääoma Kiinteät rakenteet ja laitteet Rahastopääomat Koneet ja kalusto Edellisten tilikausien yli/alijäämä Ennakkomaksut ja keskener.hank Edellisten tilikausien alijäämä Sijoitukset Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tytäryhtiöosakkeet Tilikauden ylijäämä Osakkuusyhteisöosuudet B. POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Poistoero Lainasaamiset Poistoero Muut saamiset 0 5 Investointivaraus B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiannot Valtion toimeksiannot C. VAIHTUVAT VASTAAVAT Lahjoitusrahastojen pääomat Vaihto-omaisuus Muiden toimeksiantojen pääomat Muu vaihto-omaisuus E. VIERAS PÄÄOMA Saamiset Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja Pitkäaikaiset saamiset rahoituslaitoksilta Muut sijoitukset ja saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot 9 9 Myyntisaamiset Muut pitkäaikaiset velat Lainasaamiset Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja Muut saamiset rahoituslaitoksilta Siirtosaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Rahoitusomaisuusarvopaperit Kuntatodistuslainat Osakkeet ja osuudet Saadut ennakot Sijoitukset rahamarkkinainstrum Ostovelat Joukkovelkakirjasaamiset Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset Muut lyhytaikaiset velat Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 49,91 50,95 Suhteelllinen velkaantuneisuus-% 53,2 52,7 Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä/asukas Lainakanta , 1000 **) Lainat, /asukas **) Lainasaamiset , Asukasmäärä

24 Oulaisten kaupunki Tasekirja **) lukuihin sisältyvät tilapäisluotot v ,85 /asukas v ,18 /asukas TASEEN TUNNUSLUVUT Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Nämä tunnusluvut ovat keskeisiä mittareita, kun kuntia arvioidaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaan. Omavaraisuusaste, %: = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) ,1 50,9 49,9 Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Milloin omavaraisuusaste on 50 % tai sen alle, merkitsee se kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Oulaisissa taso omavaraisuusaste on selvästi alle kuntatalouden keskimääräisen tason alapuolella. Ns. kriisikuntamittaristossa alle 50 %:n omavaraisuus on yksi kuudesta kriisimittarista. Kriteeri täyttyy vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Rahoitusvarallisuus /asukas: = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)) / Asukasmäärä Tunnusluku osoittaa likvidien (eli heti käytössä olevien) varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus kertoo määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Suhteellinen velkaantuneisuus, %: = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot ,3 52,7 53,2

25 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin n. 30 %. Oulaisten luku on parantunut, kun lainamäärä laskee ja tulojen kehitys on ollut hyvä, erityisesti valtionosuudet kasvoivat. LAINANHOITO Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla Lainakanta (milj. ) 22,4 22,0 22,4 Lainat /asukas Lainasaamiset (milj. ) 0,4 0,4 0,3 (Lainasaamiset ovat pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien tai muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä on ainoastaan laina Taukokankaalle, ) Lainat /as on laskettu koko lainamäärän perusteella (velkakirjalainat+ lyhyt aikaiset lainat ). Taulukossa Tase ja sen tunnusluvut on esitetty lainojen jakaantuminen pitkä- ja lyhytaikaisiin lainoihin.

26 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja - menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja rahan käytön. Valtionosuudet merkitään tuloihin tulonvähennyksenä silloin, kun niiden määrä on negatiivinen. Vähennyseriä ovat lisäksi Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja menoissa Valmistus omaan käyttöön, Käyttöomaisuuden myyntitappio ja Pakollisten varausten muutos silloin, kun varausten määrä on tilikaudella kasvanut. Lyhytaikaisten lainojen ja Oman pääoman muutokset esitetään kumpikin nettoeränä joko tulona tai menona. KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT eur % MENOT eur % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,54 Toimintakulut ,71 Verotulot ,83 - valmistus omaan käyttöön ,17 Valtionosuudet ,13 Korkokulut ,80 Korkotuotot ,01 Muut rahoituskulut ,08 Muut rahoitustuotot ,79 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden Tulorahoituksen korjauserät myyntitappiot ,00 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,18 Investoinnit Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,11 Rahoitusos. investointimenoihin ,27 Rahoitustoiminta Käyttöomaisuuden myyntitulot ,29 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,49 Rahoitustoiminta Kokonaismenot yhteensä ,0 Antolainasaamisten vähennykset ,08 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,42 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,80 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaistulot ja -menot -tarkastelu osoittaa, miten vuonna 2011 kokonaismenot olivat suuremmat kuin kokonaistulot. Erotus on nähtävissä myös rahoituslaskelmassa (s. 89) kohtien Muut maksuvalmiuden muutokset ja Kassavarojen muutos summana.

27 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Seuraavana on esitetty Oulaisten kaupungin konsernirakenne kaaviokuvana. Konsernissa osakkuusyhteisöihin otetaan mukaan vain ne, joissa kaupungin omistusosuus on 20 % tai enemmän. Konsernirakenne Tytäryhtiöt Oulaisten kaupunki Osakkuusyhteisöt Oulaisten Amiraali Oy 100 % Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto 75,4 Kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2,36 % Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 18,93 % Asunto Oy Rantapuisto 27,00 % Asunto Oy Sahanpuisto 30,52 % Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 12,5 % Jokilaaksojen Musiikkiopisto 20,29 % Pohjois-Pohjanmaan Liitto 2,13 %

28 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin toiminnan ohjaus Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2001 konserniohjeet. Ohjeiden uusiminen sisältyy toiminnallisiin tavoitteisiin, mutta toistaiseksi niitä ei ole esitetty käsittelyyn. Käytännössä konserniohjaus on perustunut siihen, että tytäryhtiöiden, keskeisten kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimiin on nimetty edustajia, jotka ovat mukana myös keskeisissä luottamustehtävissä tai edustavat virkansa puolesta tehtävien hoidossa tarvittavaa asiantuntemusta. Lisääntyvä toimintojen yhtiöittäminen merkitsee, että konserni on nähtävä välineenä kunnan palvelutuotannon turvaamisessa ja että omistajapolitiikan toteuttamiselle on olemassa edellytykset. Konsernia koskevia kuntalain pykäliä muutettiin vuonna 2007 ja vuodesta 2008 lähtien myös konsernin tuloslaskelma on sisältynyt tasekirjaan Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Oulaisten Amiraali Oy Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot perustettiin fuusiosopimuksella ja merkittiin kaupparekisteriin Kaupunki omistaa yhtiön 100 %:sti. Yhtiön nimeksi tuli tilikaudelle Oulaisten Amiraali Oy. Yhtiö omistaa 11 kerrostaloa ja 25 rivitaloa. Taloissa oli vuoden 2011 lopussa 284 asuinhuoneistoa ja 128 soluasuntoa. Soluasunnot tulivat yhtiölle vuoden 2007 alusta, kun aiemmin kaupungin omistuksessa olleet opiskelija-asunnot (Hakalinna) siirtyivät kaupalla kiinteistöyhtiölle. Vuonna 2008 yhtiö on perusti Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto nimisen tytäryhtiön, johon on siirretty Ravikatu 10:ssä sijaitsevat rakennukset, joissa on yhteensä 54 huoneistoa. Huoneistot ovat myynnissä ja niistä 16 on myyty. Yhtiö rakensi vuonna 2011 saaduilla myyntituloilla ym. rahoituksella Hussan asuntoalueelle kaksi uutta rivitaloa, joihin tuli yhteensä yhdeksän asuntoa. Näiden rakentamiseen saatiin Asuntorahastolta korkotukilaina sekä :n avustus, lisäksi kaupungin asuntopoliittisen linjauksen mukaisesti kaupunki osallistui hankkeeseen :n avustuksella. Oulaisten Amiraali Oy:n liikevaihto oli vuonna ja liikevoitto Rahoituserien jälkeen vuoden tulos oli voitollinen ja tehdyn vapaaehtoisen :n asuintalovarauksen jälkeen voittoa jäi 20,57. Yhtiön maksuvalmius on ollut tilikauden aikana hyvä. Maksuvalmiutta on parantanut lainajärjestelyt, joilla lainoihin on otettu lyhennyksistä vapaita vuosia sekä korkotason lasku. Huoneistojen käyttöaste oli v keskimäärin n. 84,2% (v %, v %, %, %, %, %, %, %). Tyhjistä asunnoista kertyi

29 Oulaisten kaupunki Tasekirja vuokratappiota n (v n ). Yhtiöllä oli pitkäaikaista vierasta pääomaa kaikkiaan n. 8,8 milj.. ja pysyvien vastaavien määrä (omaisuus) oli n. 10,6 milj.. Tilintarkastajan antamassa tunnuslukujen arvioinnissa todetaan Oulaisten Amiraali Oy:n osalta mm. seuraavia havaintoja: Yhtiön liikevaihdon kasvu oli vuonna ,7 % ja yhtiön kokonaisvelat kasvoivat tätä nopeammin (+6,3 %). Investointien määrä suhteessa liikevaihtoon oli 44,8 %, mitä luonnehditaan merkittäväksi. Tilikauden käyttökateprosentti oli 44,0, nettotuloprosentti 6,1 ja sijoitetulle pääomalle saatiin tyydyttävä 3,3 %:n tuotto. Yhtiön maksuvalmiutta tilintarkastaja arvioi tyydyttäväksi ja kehityssuuntaa positiiviseksi. Omavaraisuusprosentti on 18,6, eli yhtiön vakavaraisuus on tällä arvioituna heikko. Vuokrataloyhtiön toiminnalla pyritään tukemaan koko kaupungin kehittämistä. Monipuolinen, tasokas asuntotarjonta on edellytyksenä sille, että kaupunkiin muuttaa asukkaita. Yhtiö pyrkii uudis- ja perusparannusrakentamisessa ottamaan huomioon markkinatilanteen siten, että asuntojen koko, laatu ja varustetaso vastaavat mahdollisimman hyvin kysyntää. Asunto Oy Mäntypuisto Oulaisten Amiraali Oy omistaa As. Oy Mäntypuisto nimisestä yhtiöstä 75,4 %. Kyseinen yhtiö perustettiin vuonna 2008 vuokrataloyhtiön omistamasta 54 huoneistoa käsittävästä, osoitteessa Ravikatu 10 olevasta kolmen pienkerrostalon kokonaisuudesta. Yhtiö perustettiin siksi, että huoneistoja voitaisiin myydä vapailla markkinoilla ja käyttää myynneistä saadut varat uusien huoneistojen rakentamiseen eri puolille kaupunkia. Yhtiössä on kaikkiaan 54 huoneistoa, joista on myyty 16. Kaupungin konsernissa Asunto Oy Mäntypuisto on ns. tyttären tytär. Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto on ns. osaomistusrivitaloyhtiö, jossa asukkaan ostavat alkuvaiheessa 10 %:n omistusosuuden itselleen ja lunastavat asunto-osakkeet itselleen vastikkeen osana. Asukas voi lisätä omistustaan myös nopeammin, mikäli taloudellinen tilanne sen mahdollistaa. Taloyhtiössä on kaikkiaan 6 asuntoa, joista kaksi on ostanut asunnot omakseen eikä kaupungilla ei enää ole omistusosuutta näihin osakkeisiin. Myös muiden asukkaiden omistusosuus asunnoista on noussut yli 20 %:n (kaupunki n. 27 %). Kaupunki ei ole sijoittanut ko. yhtiöön varoja, kaupungin omistusoikeus perustuu kaupungin antamaan takaukseen ko. yhtiön pitkäaikaiselle lainalle. Omistusosuuksien muuttumisen myötä yhtiö on kaupunkikonsernissa osakkuusyhteisö lähtien, sitä ennen yhtiö laskettiin omistuksen perusteella kaupungin tytäryhtiöksi.

30 Oulaisten kaupunki Tasekirja Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Oulaisten kaupunginvaltuusto ei ole asettanut erillisiä tavoitteita konsernille. Tavoitteiden asettaminen on näin jäänyt konsernissa olevien yhteisöjen omaksi toiminnaksi ja kaupungin edustajat ko. yhteisöissä ovat toimineet omista lähtökohdistaan ja itsenäisesti. Tältä osin tarvetta on kehittää tavoitteiden asettamista ja siitä johdettujen ohjeiden antamista edustajille. Oulaisten kaupunkikonsernissa Oulaisten Amiraali Oy on ainut yhtiö, jossa kaupungilla on määräysvalta. Konsernivalvonta on perustunut siihen, että kaupunginhallitus on nimennyt kaupungin yhtiökokousedustajan, joka on valinnut yhtiölle hallituksen yhtiökokouksessa kaupunginhallituksen evästyksen perusteella. Yhtiön hallitukseen on nimetty edustajia, jotka ovat kaupunginhallituksessa sekä kaupungin viranhaltijoita, jotka edustavat eri hallinnonaloja. Vuokrataloyhtiön toiminnan perusteet on johdettu kaupungin asuntopoliittisesta ohjelmasta, jonka valtuusto on hyväksynyt. Kaupunginhallitus ei ole virallisesti antanut kaupungin edustajille toimintaohjeita. Ohjeistaminen on tarvittaessa perustunut keskusteluihin, joita kaupunginhallitus käy vireillä olevista ja ajankohtaisista asioista. Vuosien tilintarkastusyhteisöksi kaupunginvaltuusto valitsi Oy Audiator Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Risto Hyvönen ja hän toimii myös Oulaisten Amiraali Oy:n tilintarkastajana. Oulaisten Amiraali Oy:n toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa on seurattu konsernitilinpäätöksessä. Vuoden 2011 osalta tilintarkastaja on tehnyt arvioinnin tunnusluvuista. Vuoden aikana kaupunginhallitukselle annetaan yhtiön kokousten jälkeen tieto vuokra-asuntotilanteesta sekä asukasvalinnoista. Niiden perusteella ei annettu ohjeistusta yhtiölle. Vuokrataloyhtiön uudisrakentamiselle on määritelty kaupungin tuki, joka muodostuu edullisesta tonttivuokrasta, osallistumisesta 10%:lla rakentamiskustannuksiin sekä, milloin kyseessä on kaupungin aloitteesta tai lähtökohdista tapahtuva rakentaminen, on ko. kohteelle annettu vuokratakuut. Tällaisia kohteita on kaksi ja lisäksi kaupungin omistuksesta yhtiölle siirtyneisiin oppilasasuntoloihin sovelletaan samaa periaatetta vuokratakuun osalta. Konsernin sisällä on vain osittain hyödynnetty mahdollisesti suuremmalla volyymillä saatavat hyödyt. Vuokrataloyhtiön on nyt mukana sähkön kilpailutuksessa ja myös kaupungin vuosikorjaustarjouspyyntöön ollaan yhtiö ottamassa mukaan. Kiinteistöhälytysjärjestelmissä hyödynnetään tekniikkaa, itse kiinteistöhoito on yhtiön ostamaa ulkoista palvelua. Vakuutukset on yhtiö kilpailuttanut erikseen, koska kaupungin vakuutuskäytäntö (mm. suuri omavastuu) ei ole soveltunut yhtiön tarpeisiin.

31 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Vuosi 2008 oli ensimmäinen vuosi, jolta laadittiin konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelma ja -rahoituslaskelma. Aiemmin toimintakertomukseen on sisältynyt em. laskelmista konsernitase. Konsernilaskelmat on tehty tuhannen euron tarkkuudella. Tarkemmat luvut esitetään tilinpäätöslaskelmissa, kohdassa 3.4. Konsernin tuloslaskelma tunnuslukuineen (1000 eur) (1000 eur) Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta 7 0 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot -1-4 Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -1-2 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 45,3 48,1 Vuosikate/Poistot, % 72,6 158,3 Vuosikate/Asukas

32 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen (1000 eur) (1000 eur) TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1-62 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 50,8 153,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 29,0 55,7 Lainanhoitokate 0,7 1,2

33 Oulaisten kaupunki Tasekirja KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 1 20 Edellisten tilikausien yli/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä/alijäämä Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUS Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Koneet ja kalusto Kertynyt poistoero Muut aineelliset hyödykkeet 4 5 Investointivaraukset Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet Muut vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Tytäryhtiöt 5 5 PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet Eläkevaraukset 0 2 Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset Lainasaamiset Muut sijoitukset 5 10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat vakuutus- ja rahalaitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Keskeneräiset tuotteet 1 4 Saadut ennakot 9 9 Muu vaihto-omaisuus 7 1 Muut pitkäaikaiset velat Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Lainasaamiset Muut lyhytaikaiset velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt Joukkovelkakirjasaamiset Omavaraisuus-% 42,7 44,0 Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus-% 57,9 55,7 Rahat ja pankkisaamiset Kertynyt yli-/alijäämä VASTAAVAA YHTEENSÄ Kertynyt yli-/alijäämä/asukas Rahoitusvarallisuus eur/asukas Konsernin lainat eur/asukas Konsernin lainakanta Konsernin lainasaamiset Asukasmäärä

34 Oulaisten kaupunki Tasekirja KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus - % 43 % 44 % 43 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 55 % 56 % 58 % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä/asukas Rahoitusvarallisuus /asukas Konsernin laina /asukas Konsernin lainakanta (1000 ) Konsernin lainasaamiset (1000 ) Asukasmäärä Konsernin omavaraisuus (%): = 100 * (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Tunnusluku mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Tarkastelujaksolla omavaraisuus on ollut tasaisesti %. Konsernin lainakanta : = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Vuonna 2011 koko kaupunkikonsernin lainamäärä kasvoi 4,0 %:ia. Lainasaamiset : = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset. Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Lainasaamiset olivat vuonna 2011 n. 0,3 milj., ja niiden määrä on laskussa.

35 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksen tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä (Kuntalain 70 ). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely tarkoittaa ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen (esim. tiedossa oleva investointi), rahastoon tai ylijäämä -tilille. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntalaissa talouden tasapainottamiselle osoitetaan ulkoiseen kirjanpitoon perustuva arviointiperuste siten, että tasapainottamistarve määräytyy taseen osoittamasta ja talousarvion laadintavuonna kertyväksi arvioidusta alijäämästä. Alijäämän kumuloituminen taseeseen pyritään estämään määrittelemällä täsmällisesti milloin kattamisvelvoite syntyy ja milloin ja missä yhteydessä toimenpiteet sen kattamiseen tulee esittää. Kuntalain 68 (tilinpäätös) muutetussa 3 momentissa todetaan, että tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Edelleen kuntalain 69 :n toimintakertomusta koskevaa osaa on muutettu : Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Oulaisten kaupungin vuoden 2011 tilikauden tulos on ,21 ja alijäämä ,75. Kaupungin tase on ylijäämäinen ,77, joten vuoden 2011 lopussa tase painuu alijäämäiseksi ,98. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille koko suunnitelmajakson yhteenlaskettu ylijäämä on , joten nyt taseeseen kertyvä alijäämä tulee suunnitelmakaudella katetuksi. Tällä perusteella kaupunginhallituksella ei ole tarvetta erityisen alijäämän kattamissuunnitelman tekemiseen. Vuoden 2011 tilinpäätöksen osalta kaupunginhallitus toteaa, että vuodelle 2011 jouduttiin tekemään tulopoliittiseen raamisopimukseen liittynyt lomapalkkavarauksen

36 Oulaisten kaupunki Tasekirja kertaluonteinen muutos (tasokorotus, suositus kirjaamisesta annettu ), joka heikensi tulosta n Tase olisi ilman tätä muutosta n ylijäämäinen. Tilikauden 2011 tuloksen käsittelynä kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2011 tulokseen ,21 tehdään poistoeron muutoskirjaus ,56 (liittyy Juho Oksan koulun rahoittamiseen rahastovaroin sekä Oulassteel Oy:n hallinrakentamiseen) ja tilikauden alijäämä ,75 kirjataan taseeseen. Taseen alijäämä on tämän jälkeen ,98.

37 Oulaisten kaupunki Tasekirja TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuntalain 65.4 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Vuodelle 2011 hyväksytyssä talousarviossa toiminnalliset tavoitteet oli esitetty omana osana ja niistä oli johdettu tulostavoitteet. Toimielimittäin saavutettuja tuloksia on tarkasteltu käyttäen hyväksi samaa rakennetta, joka oli käytössä talousarviossa. Taulukot on esitetty lautakuntien esittämässä muodossa. TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Kaupunginhallitus Yleishallinto TOIMINTA-AJATUS Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kaupunginvaltuuston asettaminen tavoitteiden mukaisesti johtaa ja arvioida kaupungin hallintoa. Kaupunginhallitus vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilyttämisestä huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta sekä elinkeinojen kehittämisestä. Hallintopalvelut tuottaa kuntalaisten ja luottamushenkilöiden sekä muiden vastuualueiden ja viranomaisten tarvitsemaa tietoa. Hallintopalvelulla on myös vastuu monista kehittämistehtävistä sekä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Oulaisten kaupunki säilyy itsenäisenä kuntana ja muodostaa lain edellyttämät ja muut tarpeelliset yhteistyösuhteet naapurikuntien kesken. Erityisesti odotuksia liittyy uuden terveydenhuoltolain mukaan tuomiin velvoitteisiin ja sen mahdollisuuksiin mm. Oulaskankaan alueelle. Yksityisen palvelutarjonnan lisääntymisen myötä kaupungin rooli muuttuu osassa palveluita tuottajasta tilaajaksi. Kaupungin väkiluvun lievä lasku pyritään kääntämään, jotta palveluvarustus saadaan säilymään nykytasolla. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Talouden tasapaino Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteena on, että kaupungin talous on tasolla, jolla ns. kriisikuntien kriteerit eivät täyty. VM:n kanssa laaditussa ja syksyllä 2008 hyväksytyssä ohjelmassa pysytään. Vuoden 2011 lopussa vain yksi kriteeri täyttyy (tuloveroprosentti). Seuranta Khall Toteutuma (toimintakertom.) Talouden tasapainottamisohjelmassa ei pysytty, kun kaupungin tilinpäätös painui alijäämäiseksi ja myöskään lainamäärä ei alentunut suunnitelman mukaan. Alijäämäisen tuloksen taustalla oli kaksi, osittain poikkeuksellista tekijää, sijoitusten alaskirjaukset (n ) ja syksyn 2011 tulosopimukseen liittyvä

38 Oulaisten kaupunki Tasekirja Johtosäännöt ajan tasalla. Palkkiosäännön ajantasaistaminen Maisema mallin hyödyntäminen. Kaupungin imagon nostaminen. Tarjotaan kesätöitä nuorille kaupungilta sekä tuetaan yritysten ja yksityisten työllistämistoimia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma n laadinta Työhyvinvointiohjelman /suunnitelman laadinta Johtosääntöihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Tavoitteena on, että palkkiosääntö vastaa nykyistä paremmin mm. ansiomenetyksiä sekä uusia johtosääntöjä. Perusturvaltk:n pj:n vuosipalkkio nousee :oon, sivistysltk:n ja teknisen ltk:n pj:n palkkiot :oon. Vuonna 2010 käyttöönotettu maisema malli toimii päätöksenteon tukena ja ohjaa kehittämistoimia. Imagon parantamiseksi markkinointia tehostetaan. Imagon nostolla pyritään vaikuttamaan siihen, että Oulainen saisi uusia asukkaita. Nuorten kesätyöllistämiseen varattu rahaa n. 40 nuoren palkkaamiseen sekä muiden työllistäjien avustamiseen Avustuksella työllistetään välillisesti 20 nuorta. Valmisteilla olevat suunnitelmat saatetaan loppuun. Oulainen mukana KUNPASSI hankkeessa, jossa työhyvinvoinnin kokonaiskehittämisessä laaditaan kaupungille tavoitenäkymät ja kootaan työhyvinvointiohjelma. Hanke aloitettu vuoden 2010 syksyllä ja se jatkuu kevääseen Keskeisiä aihealueita ovat johtaminen, työsuojelu, Khall Khall, henkilöstöjaosto Perusturvalt k, khall Khall Khall Khall lomarahojen kirjauskäytännön muutos (n ). Kriisikunnan mittareista täyttyy 4: tuloveroprosentti, taseessa alijäämää, suhteellinen velkaantuneisuus yli 50% ja omavaraisuusaste alle 50% (49.9). Johtosäännöistä teknisten palvelujen sääntöön tehtiin pieniä tarkistuksia. Vuosipalkkioihin tehtiin päätetyt tarkistukset, kokouspalkkioita ei ole tarkistettu. Maisema mallin hyödyntämisessä ongelmaksi on koettu, että malli ei hyödynnä suoraan kaupungin käyttämiä tietojärjestelmiä, jolloin malliin joudutaan tiedot syöttämään erikseen. Tieto ei ole näin ajantasaista ja malli sitoo henkilöresursseja. Kaupungin kotisivut uusittiin vuoden aikana, ja uusi käytössä oleva sivurakenne mahdollista aiempaa helpommin sivujen ylläpidon ja päivittämisen. Kaupunki osallistui JS-Suomi Oy:n toteuttamaan esitteeseen, jossa kaupungissa toimivat yritykset saivat mahdollisuuden ostaa itselleen tilaa. Kaupungin töissä oli 42 nuorta eri työtehtävissä 2 viikon ajan. Setelikampanjan avulla työllistettiin 36 nuorta. Suunnitelmat tehtiin ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Hankkeessa työstetty uusi työhyvinvointiohjelma on lähes valmis ja tulee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kevään 2012 aikana.

39 Oulaisten kaupunki Tasekirja Päätöksissä otetaan huomioon ihmisvaikutukset ja yritysvaikutukset. Riskienhallinnan mallin rakentaminen. Konserniohjauksen uusiminen. Sisäisen valvonnan ohjeiden uusiminen työterveyshuollon palvelut, fyysiset ha psykososiaaliset työolosuhteet sekä henkilöstön hyvinvoinnin taso. Merkittävissä päätöksissä käytetään hyväksi lomakkeita, joissa arvioidaan päätösten vaikutuksia (esim. kaavat, uudet toimintamuodot) Suoritetaan riskikartoitus ja laaditaan suositukset ja ohjeet riskien tunnistamiseksi ja minimoimiseksi. Tavoitteena on konserniohjeistus, joka tukee kaupungin kokonaiskehittämistä. Sisäisen valvonnan ohjeet ovat vuodelta Nämä uusitaan muotoon, joka vastaa tilinpäätössuosituksessakin esitettyjä vaatimuksia. Tietojärjestelmien uusiminen. Vuoden 2011 aikana uusitaan kaupungin hallinnon tietojärjestelmiä. Hanke sisältyy investointisuunnitelmaan. Kansainvälisen toiminnan terävöittäminen. Asuntopoliittisen ohjelman uusiminen. Toimitaan Pohjoismaisten ystäväkuntien ja Karksin kanssa sekä Reve kaupunkien kanssa. Asuntopoliittiseen ohjelmaan sisällytetään vuosien määrälliset asuntotuotantotavoitteet sekä kaupunkikonsernin keinot niihin pääsemiseksi. Khall Khall Khall Khall Khall Khall Khall Lomakkeiden käyttö ei ole ollut säännönmukaista ja vaatii vielä käyttökohteiden ja tilanteiden määrittelyä. Riskienhallinnan mallia ei ole vielä rakennettu. Talousarviossa ei ollut määrärahaa, jolla mallin rakentamiseen olisi voitu saada ulkopuolista konsultointia. Riskienhallintaa palvelee mahdollisessa vahinkotilanteessa kaupungin vakuutusturva, joka on suhteellisen kattava. Konserniohjauksen uusiminen on kesken. Sisäisen valvonnan ohjeiden uusiminen on siirtynyt vuodelle Tietojärjestelmistä on uusittu syksyn 2011 aikana kirjanpito, myyntireskontra, ostoreskontra sekä ostolaskujen sähköinen kierrätys. Järjestelmät otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2012 alusta, lisäksi käyttöön otetaan vuoden 2012 aikana raportointiohjelmat (Tane ja Report Manager), käyttöomaisuuskirjanpito sekä Budnetti talousarvion suunnitteluohjelma. Kaupunginvaltuusto ja hallitus sekä johtoryhmä toteuttivat vierailun Karksiin kesäkuussa. Karksin edustajat tekivät vastavierailun syksyllä Oulaisiin. Asuntopoliittisen ohjelman uusimisen valmistelu jäi loppuvuoteen ja valmistuu vuoden 2012 keväällä. Samalla ohjelma nimi korvataan strategiaksi.

40 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 12,5 13 tilat Käyttökelpoiset Parannuksia suunniteltu (mm. ikkunoiden uusiminen, hissi) laitteet, välineet, ohjelmat jne. Laitteet ja välineet kunnossa. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien päivittäminen suunnitelmakaudella. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 Asukasluku / Tulovero% 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Lainakanta M pitkä lyhyt 22,4 (2788 /as) 14,7 (1817 /as) 7,7 ( 971 /as) 22,0 (2758 /as) 12,8 (1605 /as) 9,2 (1153 /as) 22,4 (2831 /as) 12,1 (1675 /as) 10,3 (1295 /as) 16,2 (2012 /as) 12,4 (1540 /as) 3,8 ( 472 /as) 15,0 (1859 /as) 12,4 (1537 /as) 2,6 ( 322 /as) Varainhoidon varat, M 11,3 12,0 11, ,7 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinotoimisto/Oulaisten Yrityspalvelukeskus (YPK) TOIMINTA-AJATUS YPK:n tarkoitus on palvella uuden yrityksen perustajia, paikkakunnalle siirtyviä sekä täällä toimivia yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla. Tehtäviin kuuluu auttaa yrittäjiä, kun ne tarvitsevat apua rahoituksen hakemisessa, toimitilojen etsimisessä, yrityksen perustamisessa sekä yrityksen kehittämisessä. YPK:ssa toimivat elinkeinojohtajan lisäksi useampia hankeihmisiä, jotka voivat auttaa yrityksiä sen kehittämisasioissa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Elinkeinoasiamiehen osa-aikainen työ (3 pv / viikko) muuttui kokoaikaiseksi Toimivista hankkeista päätyi yksi ja toinen Nyt paikalla on kaksi hankeihmistä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Hanketoiminnan jatkuminen nykyisessä laajuudessa eli saada käynnistettyä uusia hankkeita vähintään nykyinen määrä. Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta on jatkuvaa Työpaikkojen ja yritysten lukumäärä on kasvussa. Uusitaan yritysrekisteri seutukunnalliseksi Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) YPK:ssa on yhteensä vähintään viisi hankeihmistä. Elinkeinopoliittinen toimikunta kokoontuu vähintään 7 kertaa vuoden aikana. Työpaikkalisäys + 20 kpl Yritysten lkm + 15 kpl Kaikkien käytettävissä on yritysrekisteri, josta löytyy paikkakunnan yritykset Seuranta eam. eam. eam eam. Toteutuma (toimintakertom.) YPK:ssa on kaksi hankeihmistä. Uusiin hankkeisiin ei ole saatu rahoitusta. Tmk. seurasi ohjelman toteututsta ja teki siitä esityksiä kh:lle. Toteutti Polkupyöräkampanjan. Työpaikkamäärätavoite ei toteutunut. Yrityksiä syntyi entinen määrä Seutukunnallinen yritysrekisteri on toteutunut ja kotisivuilta on linkki siihen.

41 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 0,5 + 5 henkeä henkeä tilat 6 tstohuonetta + arkisto YPK:ssa 6 huonetta + arkisto laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Työpaikat Yritysten lkm Hankkeita, lkm TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Maaseutulautakunta Maatilatalouden kehittäminen TOIMINTA-AJATUS Hoidetaan tehokkaasti viljelijöiden EU- ja kansalliset tukiasiat. Turvataan monipuolisten ja laadukkaiden maaseutupalveluiden saatavuus. Perusmaatalouden toimintaedellytyksiä kehitetään edistämällä SPVkauppoja ja vapaaehtoisia tilusjärjestelyjä. Edistetään ja autetaan uusien maaseutuelinkeinojen syntymistä. Kehitetään maaseudun monipuolisia elinkeinoja. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Aktiivimaatilojen (tuenhakijat) määrä vähenee vuosittain 1-3 %. Viljelijätukihallinto uudistuu viimeistään Paikallinen viljelijätukihallinto yhdistyy laajempaan alueellisen maataloushallinnon paikallisyksikköön todennäköisesti 2012 vuoden alusta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Toimiva tilakoko. Maataloustukien maksimointi. Maatilojen taloussuunnittelun lisääminen. Viljelijöiden ikärakenteen nuorentaminen. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tilamäärän hallittu väheneminen. Tilakohtaisen peltoalan kasvu. Tuet yhteensä euroa. Maatilojen kannattavuuden parantaminen. Yhteistoiminta. SPV-kauppoja vähintään 3/vuosi. Seuranta Mtlk. Mtlk. Mtlk. Toteutuma (toimintakertom.) Aktiivitilojen määrä väheni. Tuenhakijoita oli 181. Keskipeltoala kasvoi ja on nyt 36,15 ha/tila Tukien kokonaismäärä hieman laski edelliseen vuoteen. Tukia maksettiin yhteensä euroa. Tavoite toteutui. SPV-kauppoja tehtiin yhteensä 3. Maaseututoimen yhteistyö. Uusi alueellinen maaseutuhallinnon paikallisyksikkö. Mtlk. Tavoite toteutui. Oulainen liittyy Nivalan maataloushallinnon paikallisyksikköön RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit (laajempi alue ) tilat 2007 valmistuneet vuokratilat pyritään säilyttämään nykyiset

42 Oulaisten kaupunki Tasekirja laitteet, välineet, ohjelmat jne. IACS-ohjelmat, dynastia, intranetit (kaupunki, MAVI) laitteet ja välineet hyvät ATK-laitteiston ajantasaistami nen TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 TA 2012 TS 2013 Aktiivitilat Tuet milj. 5,11 5,10 5,043 5,05 5,15 Keskipeltoala 34,23 35,29 36,15 35,67 38,15 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Maaseutulautakunta Kylätoiminta TOIMINTA-AJATUS Omaehtoisen kylätoiminnan tukeminen. Tavoitteena on parantaa kylien elinvoimaisuutta, lisätä kylien välistä yhteistyötä, edistää kylien ja keskustaajaman vuorovaikutusta sekä toteuttaa kyläsuunnitelmia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kylien asukasluku vähenee. Uusi Oulaisten ja Haapaveden yhteinen kyläprojekti aktivoi kylätoimintaa. Kyläsuunnitelmat päivitetään TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Vireä kylätoiminta. Kyläsuunnitelmien päivitys. Kylien ja keskustaajaman vuorovaikutus. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Avustetaan vuosittain kylien hankkeita 1-3. Päivitetään kaikkien kylien kyläsuunnitelmat. Järjestetään kyläseminaari sekä kylien lentopalloturnaus. Seuranta Mtlk. Mtlk. ja Hynttyyt yhteen - hanke Mtlk. ja Hynttyyt yhteen - Toteutuma (toimintakertom.) Tavoite toteutui. Vuoden aikana avustettiin neljän (4) kylätoimikunnan hankeita. Kyläsuunnitelmat päivitettiin Hynttyyt yhteen hankkeen toimesta. Kylälentis-2011 turnaukseen osallistui 9 joukkuetta. Jatkoturnaus pelattiin haapaveden joukkueita vastaa. hanke Kyläasutuksen säilyttäminen. Tonttipörssin päivitys. Mtlk. Tavoite toteutui. Piipsjärvellä oma hanke tonteista. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit maaseutusihteeri (oto) maaseutusihteeri+hankevetäjä tilat maaseututsto ennallaan laitteet, välineet, ohjelmat jne. riittävät ennallaan TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 TS 2012 TS 2013 Avustus kylätoimintaan Tonttipörssi

43 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Maaseutulautakunta Yksityistieasiat TOIMINTA-AJATUS Hyväkuntoisen ja kattavan yksityistieverkoston turvaaminen Oulaisten kaupungin alueella. Aktivoidaan tiekuntia omaehtoiseen yksityisteiden kunnossapitoon. Kehitetään tiekuntien toimintaa ja etsitään uusia toimintatapoja yksityistieverkoston hoitoon. Tieyksiköiden uusimisella pyritään oikeudenmukaiseen tieyksikköjakoon. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Liikennemäärät ja ajoneuvojen akselipainot ovat lisääntyneet tuntuvasti viime vuosina. Vanhempien yksityisteiden kunto heikkenee nopeassa tahdissa. Yksityisteiden peruskorjaukset tulevat lisääntymään lähi vuosina. Yksityisteiden peruskorjausavustusten määrärahan tarve kasvaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Yksityistieverkon kunnon säilyttäminen hyvänä. Avustetaan vuosittain 1-5 merkittävän yksitystien peruskorjausta. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista. Oikeudenmukainen tieyksikköjako. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Kunnosapitoavustusten kohdentaminen merkittävienja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin. Saariperän yt:n 1-vaihe, Knuutilan yt:n peruskorjaus sekä 1-3 muun yt:n peruskorjaus sekä uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentaminen. Uusitaan vuosittain 5-8 tiekunnan tieyksiköt. Seuranta Mtlk. Mtlk. Mtlk. Toteutuma (toimintakertom.) Tavoite toteutui. Kunnossapitoavustusta maksettiin yhteensä euroa ja saajia oli 194. Tavoite toteutui. Saariperän yt:n 1-vaihe toteutui, samoin Knuutilan yt:n peruskorjaus. Molempiin hankkeisiin saatiin valtion avustus. Lisäksi avustettiin 8 muuta yksityistien rakentamis- ja parantamishanketta. Tavoite toteutui. Yksiköintejä tehtiin kaikkiaan 10 tiekunnalle. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit maaseutusihteeri (oto) ennallaan tilat maaseututsto ennallaan laitteet, välineet, ohjelmat jne. Wintie 1- ohjelma Wintie 2,6 versio TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 TA 2012 TS 2013 Kunnossapitoa vustukset Kunnossapitoa vustukset euroa 44,8 45,00 45,2 45,00 50,00 Yt. peruskorjaukset kpl Yt. peruskorjausavustukset euroa 26,00 26,00 34,3 40,00 40,00

44 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Oulaisten kaupungin ja PPSHP:n välillä toimi sopimus v terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvistä sosiaalitoimen palveluista. Tämän sopimuksen palveluihin sisältyivät perusterveydenhuollon palvelut: terveysneuvonta, sairaanhoito, hammashuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kuntoutuspalvelut, mielenterveyspalvelut ja vanhusten laitoshuolto. Tämä sopimus purettiin loppumaan Toimielin Tulosalue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/avoterveydenhuolto TOIMINTA-AJATUS Tuottaa hyvätasoiset terveysneuvonnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja avo sairaanhoidon palvelut. Toiminnallinen tavoite Tulostavoite/Mittarit Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Lääkäripalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-,yö ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lääkäri-hoitaja työparimallilla toimitaan. Asiakkaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Akuuttihoidon tarpeeseen vastataan viiveettä. Lääkäri-hoitaja työparimallia kehitetään. laadunarvioi nti, palautteet Lääkäripäivystys on toiminut terveyskeskuksessa maanantaista perjantaihin klo Muina aikoina ja viikonloppuisin päivystys on hoidettu Oulaskankaan sairaalan tiloissa yhteispäivystyksessä. Lääkärin vastaanotolle on päässyt hoitotakuun vaatimissa rajoissa, mutta lääkäriresursseista on puuttunut keskimäärin yksi kolme lääkäriä koko vuoden. Johtavan lääkärin virkaa ei ole saatu täytettyä vakinaisesti. Johtavan lääkärin tehtäviä on hoitanut yksi vakinaisista terveyskeskuslääkäreistä oman työn ohessa. Ostopalvelulääkäreitäkään ei ole saatu riittävästi yrityksistä huolimatta. Yhteispäivystyksen käyttö on ollut runsasta, koska päiväsaikaan on ollut rajoitetusti lääkärinvastaanottoaikoja. Hoitajan toimia ei ole saatu täyttää vakinaisesti, mikä on vaikeuttanut ja vähentänyt hoitajan vastaanottotoimintaa. Äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvolan lääkäripalvelut on hoidettu lähes suositusten rajoissa, mutta kouluja opiskelijaterveydenhuollossa ei ole pystytty tarjoamaan asetuksen mukaisia lääkäripalveluita syksyllä 2011 kuin yhtenä päivänä kuukaudessa. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus päästä pääasiassa päivystävän lääkärin vastaanotolle sekä

45 Oulaisten kaupunki Tasekirja Hoitajan vastaanottopalveluiden riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeljaterveydenhuolto sekä hoitajan vastaanotot) turvataan. Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottopalveluita on maanantaista perjantaihin klo Diabetes-, astma-, sydän- ja reumahoitajan vastaanottopalveluita on saatavilla kohtuullisesti. Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta annetun asetuksen ( /380) velvoitteet. laadunarvioi nti, palautteet laadunarvioi nti, palautteet terveydenhoitajan arvion perusteella ajanvarausvastaanotolle. Hoitajan toimia ei ole saatu täyttää vakinaisesti, mikä on vaikeuttanut ja vähentänyt hoitajan vastaanottotoimintaa. Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottopalveluita on pystytty tarjoamaan rajoitetusti erityisesti lomien aikana. Diabeteshoitajan vastaanottoa on ollut 3x viikossa, mutta tarvetta olisi kokopäiväisesti toimivalle diabeteshoitajalle. Syksystä 2010 astmahoitajan palvelut on jouduttu ostamaan Oulaskankaan sairaalasta hoitajan sairasloman vuoksi. Sydänhoitajana toimii neuvolan terveydenhoitaja, joka on pitänyt vastaanottoa noin 8h viikossa, paitsi ei lomien aikana. Sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisy ja hoito vaatisivat noin ½ -1 hoitajan työpanoksen. Reumahoitajana toimii neuvolan terveydenhoitaja, jolla on ollut reumavastaanottoa noin 6-8h viikossa. Terveystarkastukset ja terveysneuvonta raskaana oleville, lapsille ja koululaisille on pystytty toteuttamaan lähes asetuksen vaatimissa rajoissa. Lastenneuvolassa on ollut terveydenhoitajan työpanoksessa vajausta pitkän sairausloman vuoksi. Opiskelijaterveydenhuoltoon on ollut käytössä lähes kokopäiväisen terveydenhoitajan työpanos ja lääkäripalveluita on ollut lähinnä päivystysasioissa. Rokotukset on huolehdittu rokotusohjelman mukaisesti sekä osallistuttu Pneumokokki rokote tutkimukseen. Hoitajan vastaanottokäyntien väheneminen selittyy sillä, että vuonna 2010 osallistuttiin koko väestöä koskeneeseen A(H1N1) rokotuskampanjan toteuttamiseen. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 5, eu lääkäreitä 1, sairaanhoitajia 5.6, 1 lisätarve 1 sairaanhoitaja lääkärihoitaja työparityöskentelyyn ja hoitajan vastaanottojen pitämiseen

46 Oulaisten kaupunki Tasekirja tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihteeri, koko avohoidolla 2 yhteistä laitosapulaista Terveysneuvonta: 4 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa lääkäri-työparimallin käyttöönotto vaatii tilaratkaisujen uudelleen järjestelyjä mm. ovien osalta. laitteita ja välineitä sekä atkohjelmia päivitettävä vuosittain Asetuksen velvoitteet edellyttävät vähintään ½ -terveydenhoitajan työpanoksen lisäämistä opiskelijaterveydenhuoltoon. Toteutui. Muutokset oviaukkojen tekemiseen tehty vuodelle Effica ohjelmien ja koneiden päivityksistä on tehty suunnitelmat. Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Lääkärin vastaanotto: / käynnit ulkokunnat 225 ulkokunnat 258 Yhteispäivystys: käynnit lääkäri puh hoitaja 2946 lääkäri puh hoitaja 3600/3222 lääkäri puh hoitaja Lääkärit: puhelut / Hoitajien vo: käynnit Terveysneuvont a: käynnit ulkokunnat ulkokunnat 21 ryhmäkäyntejä Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto: ulkokunnat 448 ulkokunnat 787 käynnit ryhmäkäyntejä Hoitajat: puhelut ulkokunnat /7585 ulkokunnat /3930 ulkokunnat 249/ /3529 ulkokunnat / /5656 ulkokunnat ulkokunnat ulkokunnat TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tulosalue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/fysioterapia, kuntoutus TOIMINTA-AJATUS Fysioterapian palveluita annetaan kaikille ikäryhmille. Fysioterapia painottuu sairaanhoitoon, mutta mahdollisuuksien mukaan annetaan ohjausta ja tehdään ennaltaehkäisevää työtä ryhmiin kohdistuvana.

47 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Väestön ikääntyminen lisää fysioterapian tarvetta asiakkaiden toimintakyvyn turvaamiseksi. Tehtäväalue on laajentunut omaisten ja perheiden tukemiseen elämän eri vaiheissa eri-ikäisten osalta. Erikoissairaanhoidosta tulee enenevässä määrin yhä aikaisemmassa vaiheessa akuuttia kuntoutusta vaativia potilaita sekä vuodeosastolle että avohoitoon. Apuvälineisiin liittyvien palvelujen tarve laajenee väestön ikääntyessä. Fysioterapiahenkilökunnan aikaa kuluu merkittävästi mm. lääkinnällisen kuntoutuksen valmisteluun ja toimeenpanoon, kun mm. sosiaalihoitajan työpanosta on niukasti käytettävissä. Toiminnallinen tavoite Tulostavoite/Mittarit Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Fysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille Leikatuille potilaille fysioterapia järjestetään tiiviisti ja välittömästi Fysioterapian resursseista suurimman osan ovat vieneet lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat. Ostopalveluihin on turvauduttu vain silloin, kun fysioterapian henkilöstö, yksi fysioterapeutti ja yksi kuntohoitaja eivät ole ehtineet omana työnä tarjoamaan fysioterapiaa riittävän nopeasti. Tarjotaan fysioterapiapalveluita vuodeosaston potilaille. Ryhmäkuntoutusta tarjotaan Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit. Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat tai muuten toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tuki- ja liikuntaelin ja neurologisten sairauksien hoidoksi järjestetään ryhmäkuntoutusta. Allasryhmät painottuu ryhmäkuntoutuksessa tilojen rajallisuuden vuoksi. Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Vuodeosastojen fysioterapiapalvelut on hoidettu omana työnä, mikä on vaatinut lähes puolet kuntohoitajan työpanoksen ja osan fysioterapeutinkin työpanoksesta. Allasryhmätoiminta on toteutettu Taukokankaalla. Ryhmätoiminnalla on merkittävästi pystytty yhä useammalle tarjoamaan fysioterapiapalveluita. Apuvälinepalveluissa ja kodin muutostyöarvioinneissa on palveltu asiakkaita mahdollisimman nopeasti, jotta kotiutumiset pystytään hoitamaan viiveettä ja kotona pystytään asumaan mahdollisimman pitkään. Kuntoutustyöryhmä toimii. Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano. Kuntoutustyöryhmä (johtavalääkäri, fysioterapeutti/kuntohoitaja ja sosiaalihoitaja) on kokoontunut viikoittain tekemään lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset. Fysioterapiahenkilökunta valmistelee päätöksiä, toimeenpanee päätökset sekä suorittaa seurantaa.

48 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 fysioterapeutti ja 1 kuntohoitaja sekä 0.4 osastonsihteeri, laitosapulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko Yhden fysioterapeutin saaminen terveyskeskukseen vähentäisi ostopalvelujen tarvetta ja mahdollistaisi monipuolisempaa, tarkoituksenmukaisempaa ja taloudellisempaa kuntoutusta sekä vuodeosastolla että avohoidossa. Toinen fysioterapeutti helpottaisi merkittävästi fysioterapiahenkilökunnan työjärjestelyjä sekä turvaisi joustavamman ja riittävän palvelun tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Fysioterapiatilat vuodeosastojen läheisyydessä toimivat vaatimattominakin paremmin kuin kauemmas sijoitetut tilat. Kuntosalia vuokrataan Oulaskankaalta ja allasta Taukokankaalta. Apuvälinevarasto on fysioterapiatilojen läheisyydessä, mutta on ahdas ja epäkäytännöllinen. Laitteet ja välineet ovat vaatimattomia, mutta pärjätään perusterveydenhuollossa annettavassa kuntoutuksessa. asiakkaille. Apuvälinevarasto ja apuvälineiden huoltoon ja puhdistukseen tarkoitetut tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset eivätkä vastaa apuvälinehuollolle asetettuja laatuvaatimuksia. Fysioterapiatiloja kehitetään vuodeosastojen remontin yhteydessä Laitteita ja välineitä on tarve lisätä ja pitää ajan tasalla vuosittain. ATK ohjelmat pitää päivittää Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 yksilökäynnit / kotikäynnit ryhmäkäynnit / vuodeosastokä ynnit allasryhmiä 171/ apuvälinelainaus / puhelut / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/erityistyöntekijät TOIMINTA-AJATUS Terveyskeskus tarjoaa psykologin, puheterapeutin ja sosiaalihoitajan palveluita. Sosiaalihoitajan työpanos ostetaan sekä kaupungilta että PPSHP:ltä Oulaskankaan sairaalalta.

49 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Terveyskeskuspsykologin työpanosta tarvitaan ennaltaehkäisevään työhön neuvolassa sekä tutkimus- ja terapiatyöhön lasten ja nuorten mielenterveystyössä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Terveyskeskuspsykologi toimii puolen työajan osalta ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä ja puoleksi tutkimus- ja terapiatyössä. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Terveyskeskuspsykologi toimii ohjaus-, neuvonta ja valistustehtävissä sekä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustyössä pääasiassa lapsille ja nuorille. Toimii konsulttina muille työntekijöille. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Terveyskeskuspsykologin virkaa ei ole saatu täytettyä yrityksistä huolimatta. Terveyskeskuspsykologin virkaan varattua määrärahaa on käytetty lokakuusta vuoden loppuun 3pv/viikko psykiatristen potilaiden hoitojonojen purkamiseen mielenterveysyksikössä. Ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön ei ole ollut käytettävissä psykologin palveluita. Puheterapeutti tarjoaa puheterapiapalveluita. Puheterapeutti hoitaa etupäässä leikki-ikäisiä ja aivoverenkiertohäiriöstä johtuvia puhevaikeuksia sairastavia potilaita. Puheterapeutti on toiminut tavoitteiden mukaisesti Sosiaalihoitaja hoitaa sosiaalietuuksiin, lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa. Lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät asiat hoidetaan Oulaskankaan sosiaalityöntekijä toimesta, 1pv/viikko ja muut asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoitaan peruskunnan sosiaalityöntekijän toimesta. Ostopalveluna ostettu sosiaalihoitajan, yhden työpäivän työpanos on riittänyt lääkinnällisten kuntoutusasioiden osittaiseen hoitamiseen. Kaupungin sosiaalitoimi ja Kela ovat avustaneet mm. erilaisten etuuksien anomisessa ja asuntoasioiden järjestelyissä. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 psykologi, 1 puheterapeutti, ostopalveluna sosiaalihoitajan työpanos Sosiaalihoitajan työ on osoittautunut ostopalveluna hajanaiseksi, joten sen osto on lopetettu shp:ltä. Annetaan tarvittavaa resurssia sosiaalitoimistosta tk:lle. tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. terveyskeskuksessa omat työhuoneet Työssä tarvittavat tutkimus, hoito ja atk välineistöä kohtuullisesti Vuosittain päivitettävä.

50 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Psykologin käynnit / Asiakkaat 71 asiakasta Puheterapeutin käynnit Asiakkaat /627 ulkokunnat asiakasta Sosiaalihoitajan käynnit yhteensä / puhelut / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/hammashuolto TOIMINTA-AJATUS Tarjota kuntalaisille suun terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Palvelujen taloudellinen tuottaminen Palvelujen kattavuus Terveyden edistäminen Pyritään pitämään maksutulojen ja menojen suhdeluku mahdollisimman suurena Suusairauksien ennaltaehkäisy Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Tavoitetaan väestöstä vähintään 30 % vuosittain. Ensiapukäyntien vähentäminen/kaikki käynnit % Maksutulot/menot % seuranta 14-vuotiaiden tervesuisten määrän lisääminen Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Asiakasmaksutuotot vähentyivät vuositasolla oman toiminnan hankaloiduttua. Ulkoistuksen jälkeen asmaksutulot vakiintuivat ja tuotto ulkoistuksen jälkeen n. 63 % koko vuodesta. Asiakaskäyntejä 8761 ( 8019 v. -10) asiakkaita 3139 (3060 v. -10) Ulkoistuksen jälkeen n. 60 % Hoitotakuun saavuttaminen elokuusta alkaen. Lasten ja nuorten suun terveydentila säilyi ennallaan. Oikomishoito jatkui ja ostopalvelut suukirurgilta.

51 Oulaisten kaupunki Tasekirja Hammaslääkäripula keväällä johti hammashoidon ulkoistukseen ja suoraostosopimukseen alkaen vuoden 2012 loppuun. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Käynnin hinta 75,00 76,00 70,00/82,00 70,00 70,00 Ensiapukäynnit/käynnit 15 % 12 % Maksutulot/menot 26 % 28% TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö/mielenterveystyö TOIMINTA-AJATUS Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Nuorten ja työikäisten mielenterveysongelmat vaativat lisääntyvästi mielenterveysyksikön palveluita. Mielenterveystyötä tulee kehittää moniammatilliseen ja alueelliseen työskentelyyn, jotta voidaan turvata riittävän monipuoliset terapiat ja tukitoimet sekä ennaltaehkäisevässä työssä että sairaanhoidossa ja kuntoutuksessa. Osallistutaan seutukunnalliseen Kytke hankkeeseen mielenterveystyön osahankkeeseen v TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Aikuisten ja nuorten erityisosaamista vaativien psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Potilaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Potilaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Kertomusvuonna 2011 potilaat on pystytty arvioimaan ja hoitamaan hoitotakuun määrittelemissä puitteissa. Ei kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoito on pystytty aloittamaan hoitotakuun puitteissa. Potilaat ovat saaneet tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän / tarpeenmukaisen hoidon. Kesän ja syksyn heikon psykiatritilanteen vuoksi tklääkärin vastaanottoa on pidetty säännöllisesti mty:ssä. Tarvittavat aikuisten psykologin tutkimukset on ostettu

52 Oulaisten kaupunki Tasekirja Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan. yksityiseltä psykologilta. Päivystystarpeeseen on pyritty vastaamaan mahdollisimman hyvin. Terveyskeskuslääkäreitä on jouduttu käyttämään apuna päivystystapausten hoidossa mty:n lääkäritilanteen vuoksi. Kytke-hanke: Mielenterveysasiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessi Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä. Toimiva hoidonporrastus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Mty:n sairaanhoitaja toimii projektiyhdyshenkilönä Oulaisissa, työpanos 20% työajasta. Hankkeen palkkaama sairaanhoitajan ½-työpanos Oulaisissa. Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi. Vuoden 2011 alkuvuonna virassa oli psykatri, mutta 6/11 lähtien psykiatrin palveluja on ostettu kahdelta eri keikkapsykiatrilta. Yhteensä psykiatripäiviä on ollut vuoden aikana 84 eli keskimäärin 1,6 pv / viikko. Työaikaa projektille toteutunut vähemmän kuin 20%. Toteutunut. Perusterveydenhuollon kirjallisiin / puhelinkonsultaatioihin on vastattu. On järjestetty työnohjauksellisia tapaamisia äitiys-, lastenneuvolan- ja kouluterveydenhoitajien sekä kotihoidon työntekijöiden kanssa. Tuuman sairaanhoitaja on käynyt kerran viikossa pitämässä vastaanottoa nuorille koululla. Kertomusvuonna on toteutettu yksi Mindfullnesstietoisuustaitoryhmä. Ryhmä kokoontui 8 kertaa. Sos.toimen kanssa on pidetty yhteistoimintapalavereita. Yhteistyötä on tehty myös THOL:n kanssa. Itse järjestettyjä koulutustilaisuuksia ei ole ollut. Mty:n yksi sairaanhoitaja on aloittanut traumapsykoterapiaopinnot Yhteistyötä sosiaalitoimen, Kelan, työvoimatoimiston sekä Visalan sairaalan kanssa on jatkettu. Osittain yhteistyötä on myös tiivistetty. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään on osallistuttu tarpeen mukaan.

53 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta. Kriisiryhmän kokoontumiset säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastaaminen. Jälkihoidosta huolehtiminen. Depressiohoitajaa ei ole ollut vuoden 2011 aikana. Ryhmä on kokoontunut suunnitellusti 8 kertaa. Ryhmään on saatu mukaan 2 uutta jäsentä, jotka eivät ole vielä saaneet koulutusta. Jälkipuinti-istuntoja on järjestetty 2 kertaa. Näiden osalta myös seurantakäynnit ovat toteutuneet. Defusing-purkutilanteita on järjestetty 3 yläkoululla sekä myös päivystystä kriisitilanteiden jälkeen. Kriisien jälkeistä hoitotyötä tehdään mty:ssä jatkuvasti. Vuoden 2011 aikana on päivitetty kaikki kriisiryhmän käytössä olevat esitteet ja jaettu niitä yhteistyötahoille. Koulutusta kriisiryhmä ei ole järjestänyt. Valmiussuunnitelma tulisi päivittää vuosittain. Vuonna 2011 ei ole päivitetty. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Psykiatrin ja psykologin palvelut ostopalveluna, 3.5 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihteeri (lomittaa lähetin), sosiaalityöntekijän työpanos tulee peruskunnalta Psykiatrin saaminen viranhaltijaksi mahdollistaisi terapiat avohoidossa kattavammin sekä laitoshoidon tarpeen arvioinnit tarkoituksenmukaisimmin ja taloudellisemmin. tilat Terveyskeskuksessa omat vastaanottotilat. laitteet, välineet, ohjelmat jne. Tarvittavat laitteet ja välineet käytössä. Päivittämistä tarvitaan vuosittain. Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Käynnit / Puhelut / Ryhmäkäynnit Kriisitilaisuudet /8 3/ TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuolto/toimintatupa

54 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTA-AJATUS Mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan tukeminen kuntouttavan toiminnan avulla TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintatuvan palveluita kehitettävä entistä paremmin tukemaan nuorten ja työikäisten selviämistä koulutukseen, työelämään, tuettuun työtoimintaan ja itsenäiseen elämään moniammatillisena yhteistyönä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kotona yksin tai perheen kanssa asuva kuntoutuja, jolla on riittävät tukitoimet Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Arjessa selviytymiseen, koulutukseen, tuettuun työtoimintaan tai työelämään palaamiseen tuetaan. Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytyminen. Vertaistuki. Tarpeenmukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Päivittäinen kävijämäärä on ollut keskimäärin 11 asiakasta. Kaikkiaan asiakkaita on ollut kertomusvuoden aikana 35. Yksi suljettu ryhmä on toiminut syyskuusta 2011 alkaen, lisäksi 2 muuta ryhmää. Paikkakunnan ulkopuolelle on tehty yksi retki ja lisäksi pienempiä retkiä / tapahtumia paikkakunnalla. Tuettuun avotyötoimintaan on osallistunut 4 Toimintatuvan asiakasta. Työpaikat ovat olleet terveyskeskuksen liinavaatevarastolla, kotihoidon ja toimintatuvan siivouksessa ja päiväkeskuksen aamutiskeissä avustaminen. Myyjäisiä on järjestetty vuoden aikana kahdet. Toimitatupa on ollut auki 232 päivänä vuoden 2011 aikana. Yhteistyötä eri toimijoiden ja omaisten kanssa on tehty entiseen tapaan. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit ½ -psyk.sairaanhoitaja ja ½ - askarruttaja tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. kaupungin vuokrahuoneisto toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan vuosittain tarvetta täydentää Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Käynnit / Lisäksi muiden kuntien asiakkaiden käynnit /

55 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon erityisalue/a klinikka TOIMINTA-AJATUS Riippuvuusongelmien(alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuus) arviointi, hoito ja kuntoutus sekä kuntoutuksen suunnittelu. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Erilaisten riippuvuuksien lisääntyminen lisää palvelujen tarvetta mm. huumeriippuvaisille annettava korvaushoito vaatii lähivuosina lääkärin ja hoitajien työpanosta lisääntyvästi. A klinikan työtä on kehitettävä moniammatillisen ja alueellisen yhteistyön suuntaan ongelmien moninaisuuden ja laaja-alaisuuden vuoksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Raittiuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Ehkäisevään päihdetyöhön osallistuminen mm. Mertaryhmään (koulut, poliisi, seurakunta jne), seutukunnallisnen Ennaltaehkäisevään päihdetyöryhmä, ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimiminen Oulaisissa. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Korjaavaa ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä on tehty haittoja minimoiden. Ehkäisevään päihdetyöhön on osallistuttu sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. EPT- viikon ohjelmaan suunnittelu ja organisointi kohderyhmänä ovat lähinnä peruskoululaiset. A klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja laitoshoito järjestetään. Hoidon tarpeen arviointi on toteutunut viimeistään kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Hoidon yksilöllinen suunnittelu suoritetaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja päihdepsykiatrin kanssa. Tarvittaessa konsultoidaan myös tk-lääkäriä. Katkaisuhoitojen arviointi ja hoito toteutetaan a-klinikalla ja tarvittaessa vuodeosastolla. Laitoshoidossa on ollut 8 henkilöä, joista vierotushoidossa 2 henkilöä. Päihdelääkärin palveluja on ostettu kahden viikon välein kolme tuntia kerrallaan. Käynnit ovat tapahtuneet iltaisin, yhteensä 24 iltana.

56 Oulaisten kaupunki Tasekirja Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa. Yhteistyö sosiaalitoimen ym. toimijoiden kanssa. Päihdetyön konsultaation antaminen Omaisten käynnit ja puhelut. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Yhteiset neuvottelut, lastensuojeluilmoitukset. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset, Hoito on kokonaisvaltaista ja perheenjäsenillä on mahdollisuus osallistua hoitoon asiakkaan suostumuksella. Tarvittaessa on järjestetty paritapaamisia. Yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut toimivaa ja joustavaa. Perusterveydenhuollon konsultaatioihin on vastattu RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Lääkäripalvelut ostopalveluna, 1 sairaanhoitaja moniammatillisen ja alueellisen työryhmän tarve tilat Vastaanottohuone mielenterveysyksikössä. laitteet, välineet, ohjelmat jne. toimivat tarvittavat päivitykset atk -ohjelmiin Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 käynnit / puhelut / rymäkäynnit - - 2/- 2 2 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Oulaisten kaupunki on tehnyt sopimuksen vuodeosastopalvelujen myynnistä Vihannin kunnalle/raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle sekä Merijärven kunnalle/kalajoen kaupungille vuosina Vihanti/Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on sitoutunut ostamaan: 1000 akuuttihoidon hoitopäivää ja 1000 hoivaosaston hoitopäivää. Merijärvi/Kalajoen kaupunki on sitoutunut ostamaan: 1230 akuuttihoidon päivää ja 620 hoivaosaston hoitopäivää Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuolto/vuodeosastohoito TOIMINTA-AJATUS Akuutilla vuodeosastolla hoidetaan akuutisti sairaita, laitoshoitoa vaativia potilaita 30:llä sairaansijalla. Hoivaosastolla hoidetaan pitkäaikaissairaita, laitoshoitoa tarvitsevia potilaita 25:llä sairaansijalla. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Yhteistyösopimuksista Raahen hyvinvointikuntayhtymän ja Kalajoen kaupungin kanssa neuvotellaan. Sopimukset päättyvät viimeistään vuonna 2012, jolloin vuodeosastolle kuntayhtymän purkautuessa jääneet Raahen hyvinvointikuntayhtymän työntekijät (6) ja Kalajoen kaupungin työntekijät (6) siirtyvät pois vuodeosastolta. Hoivapotilaiden intervalli- ja jatkohoitopaikkoja tarvitaan sekä kotihoitoon että palveluasuntoihin, jotta asiakkaat pystytään hoitamaan tarkoituksenmukaisilla hoitopaikoilla.

57 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Akuutti vuodeosasto: huolehditaan jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille. Akuutti vuodeosasto: hoidetaan akuutisti sairaat, kuntoutusta, katkaisuhoitoa ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa. Hoivaosasto: hoidetaan ja kuntoutetaan pitkäaikaissairaita, jotka vaativat laitoshoitoa Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä. Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa. Autetaan potilaita päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavaa työotetta käyttäen. Tehdään yhteistyötä omaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Seuranta seurataan jonotuspäiviä laadunarviointi, palautteet laadunarviointi, palautteet Toteutuma (toimintakertom.) Jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille on pystytty järjestämään viiveettä. Vuodeosastolla on hoidettu 965 potilasta (v.-10, 1101 ), jotka ovat olleet akuuttihoitoa vaativia, jatkohoitoon tai tutkimuksia varten tulleita. Keskimääräinen hoitoaika on ollut 10 vrk (v vrk), 46 (v.-10, 42) on ollut katkaisuhoidossa, kuollut 41 (v.-10,43) potilasta. Vuodeosaston käyttöaste on vaihdellut akuutilla osastolla, mutta keskimääräinen käyttöaste on ollut % Henkilökuntamitoitus on jäänyt :ään. Määräaikaista henkilökuntaa on ollut käytössä, koska Raahen ja Kalajoen vuodeosastosopimusten purkauduttua Vihannin ja Merijärven koreihin jääneet työntekijät (Raaheen 6 ja Kalajoelle 6) siirtyivät vuodeosastoilta pois. Ongelmana on ollut jatkohoitopaikan löytyminen akuuttihoitovaiheen loputtua. Osastolla on jouduttu hoitamaan jatkuvasti 4-5 hoivapotilasta. Yhteispäivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta tulleita ulkokuntalaisia potilaita on hoidettu paikkatilanteen salliessa. Osastolla on hoidettu raskasta hoivaa tarvitsevia potilaita 39 (v.-10, 65), hoitojaksoja on ollut 43 (v.10, 103), keskimääräinen hoitoaika on ollut 196 (v vrk, kuollut 2 ( v. -10, 5) potilasta. hoivaosastolla käyttöaste on ollut lähes vakio, keskimäärin %. Lisähenkilökuntaa on tarvittu, jotta hoitajamitoitus on saatu 0.6:ksi. Huolimatta hoitohenkilökunnan niukkuudesta hoitoa on toteutettu kuntouttavaa

58 Oulaisten kaupunki Tasekirja Lääkehoidon seurantaa ja tarvittavat muutokset lääkehoidossa geriatrin valvonnassa. Järjestetään vuorohoitoa. Suoritetaan osastojaksolla lääkehoidon seurantaa ja tarvittavat muutokset kotihoidossa oleville asiakkaille Omaisten tukemiseksi tarjotaan vuorohoitoa/lomapaikka 2-3 potilaalle laadunvarmistus työotetta noudattaen, käytetty apuvälineitä ja ergonomisia työtapoja. Hyvä yhteistyö on jatkunut omaisten kanssa. Vuorohoitoa ei ole tarjottu terveyskeskuksessa v vaan Rantakartanossa ja Taukokankaalla. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit akuuttiosasto: lääkäri kiertää arkipäivisin, sairaanhoitajia 12, perushoitajia 12, laitosapulaisia 3.5.ja 1 perushoitaja varahenkilönä Hoivaosasto:geriatri kiertää neljä kertaa viikossa, sairaanhoitajia 3.5, perushoitajia 14 ja 2 perushoitajaa varahenkilönä, laitosapulaisia 3.5. osastoilla yhteinen terveyskeskusavustaja tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. korjauksen tarve mm. huone- ja pesutiloissa, Wc tiloja liian vähän, ilmastointi puutteellista sänkyjen uusimiseen ja apuvälineiden hankitaan varuduttava Muutos Akuuttisosasto: sairaanhoitajia 10, perushoitajia 10, laitosapulaisia 3 ja 1 perushoitaja varahenkilönä Hoivaosasto: sairaanhoitajia 2, perushoitajia 11,5 ja 2 perushoitajaa varahenkilönä, laitosapulaisia 3 remontti suunniteltu vuodelle 2014 vuosittain on sunniteltu, että 2 sänkyä/osasto uusitaan, mm.liikkumisen, siirtymisen ja hoitamisen apuvälineitä tarvitaan lisää Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Akuuttiosasto: Oulainen / hoitopäivät Vihanti 1908 Merijärvi 1092 Hoivaosasto: hoitopäivät Ulkok. Oulainen 9420 Vihanti 2726 Merijärvi 852 Ulkok / / / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto/sosiaalipalvelut TOIMINTA-AJATUS Perusturvapalvelut järjestää kaikki Oulaisten kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasapuolisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämäntilanteissa heidän koko elämänkaarensa ajan.

59 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kaupungin ja PPSHP:n välinen sopimus terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvistä sosiaali- toimen palveluista on voimassa vuoden 2012 loppuun. Perusturva huolehtii sopimuksen käytännön toteuttamisesta sopimuksen hengessä. Keskeisenä tavoitteena on perusturvapalveluiden kehittäminen ja toiminnallisen pohjan varmistaminen siten, että varmistetaan palveluiden toimiminen myös mahdollisissa uusissa yhteistoiminta muodoissa. Kaupunki on ottanut käyttöön Maisema-mallin mukaisen kuntapalveluiden kehittämistyökalun. Mallia käytetään hyväksi palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Sosiaali- ja terveyspalveluiden saumaton yhteensovittaminen. Jatkotyöskentely edelleen yhteistoiminta-alueen luomiseksi suunnitelman loppuvuosina Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Palveluketjujen saumaton toiminta. Oulaisten kaupunki osallistuu Oulun eteläisen ja Raahen yhteistoiminta alueen yhteiseen sotealuekokeiluhankkeeseen. Seuranta ltk kaupunginh allitus kaupunginva ltuusto Toteutuma (toimintakertom.) Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamista on työstetty hallinnossa ja vanhuspalveluissa. Osallistuttu aktiivisesti Oulun eteläisen alueen sotealuekokeilun laatimiseen teemaryhmä- ja koordinaatio työryhmissä. Maisema-mallin käyttö kehittämistyökaluna on ollut omien resurssien vuoksi puutteellista. Shp:n puitesopimus purettu alkaen. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit perusturvajohtaja, taloussihteeri,1,5 kanslistia tilat hyvät laitteet, välineet, ohjelmat jne. Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Perusturvalautakunnan / kokoukset/ vuosi Kokousten pykälät / Viranhaltijoiden tekemät päätökset sosiaalitoimes sa/terveystoim essa 6952/ / / 695

60 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/sosiaalitoimisto, sosiaalityö ja lastensuojelu TOIMINTA-AJATUS Sosiaalitoimisto toteuttaa ja toimeenpanee perusturvan hallintoa ja toimistopalveluita. Sosiaalityön toimintaajatuksena on ylläpitää ja edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen toimintakykyä sekä parantaa asiakkaiden elämänhallintaa erilaisin sosiaalityön keinoin. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi. Tavoitteena on lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen, lähiverkoston ja eri viranomaisten kanssa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Lastensuojelulain muutos > Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirtyi hallintooikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Päätöksenteko alle kaksivuotiaan lapsen sijoittamisesta vanhempansa mukana vankilaan perheosastolle siirtyi vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille, myös kustannusvastuu siirtyi kunnalle lapsen sijoituksen osalta. Lailla säädetään myös velvollisuudesta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Työnjaollisia muutoksia on tehty sosiaalitoimessa ja kiinnitetty huomiota työn kuormittavuuden jakaantumiseen. Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen ulkopuolisella työnohjauksella vuonna TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe. Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta. Turvallinen työympäristö Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Asiakaspalaute. Asiakas saa sosiaalitoimistosta vastaanottoajan n. viikon sisällä varauksesta. Kiireellisessä tapauksessa toimitaan välittömästi. Vahtimestaripalvelu ostetaan yksityiseltä kuriiripalvelulta. Seuranta Ltk Ltk Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Asiakas on päässyt keskustelemaan sosiaalityöntekijän kanssa joko samana päivänä tai viim.1-2 päivän päästä. Erityisesti asiakkaan palveluohjaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota Vahtimestarisopimus jatkuu Kuriiri- ja toimistopalvelu P. Honkalan kanssa saakka. Sosiaalipäivystystä jatketaan 14 kunnan yhteistyönä. Tarve 2. päivystäjään päivystysviikolla. Ltk Kiireellisen,sosiaalialan ammattilaisen antaman avun järjestäminen sosiaalisessa hätätilanteessa virka-ajan ulkopuolella. Oulaisista yhteydenottoja 16 vuonna 2011.

61 Oulaisten kaupunki Tasekirja Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Taukokankaalta. Ltk Sosiaaliasiamiespalvelut ostetaan Taukokankaalta. Sosiaaliasiamieheen otettiin yhteyttä Oulaisista kertomusvuonna 37 kertaa. Lastensuojelu Sosiaalityöntekijän on arvioitava 7 arkipäivän kuluessa lastensuojeluilmoituksen saatuaan, onko aloitettava lastensuojelutarpeen selvitys. Selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Kiireelliset turvaavat toimenpiteet hoidetaan välittömästi. Ltk Pääosin määräajoin puitteissa ollaan pystytty toimimaan. Avohuollon tukitoimet Erilaisin avohuollon tukitoimin turvataan perheen selviytyminen arjessa mm. perhetyöntekijän palvelut, taloudelliset tukitoimet, tukiperhe ja tarvittaessa lapsen/nuoren sijoitus. Perhetyö, kertomusvuonna 66 lasta lastensuojelun perhetyöntekijän piirissä. Lisäksi kotihoidon perhetyöntekijä on ollut työparina joissakin perheissä ja tehnyt ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä perheissä. Tehostettua korjaavaa perhetyönpalvelua ostetaan Muruvanalta. Yhteistyötä tehdään Pelastakaa Lapset ry:n kanssa tukiperhe- ja sijoitusasioissa. Jälkihuoltonuorille (18-21v) ostetaan tarvittaessa tuettua asumista mm.sähäkältä. Avohuollon tukitoimena on myönnetty päivähoitoa, annettu taloudellista tukea, tuettu harrastustoimintaa, järjestetty tukiperheitä yhteistoiminnassa PeLa:n kanssa sekä tehty avohuollon sijoituksia. Tuettu MLL:n Pohjois- Pohjanmaan piirin ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa sekä lastenhoitoavun järjestämistä. Sijaishuolto Jälkihuolto Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman teko. Vuoden 2010 aikana perhehoidossa ollut lapsia kaikkiaan 8, ja kolmella perhehoito jatkuu v Ammatillisissa perhekodeissa huostaan otettuina ja /tai avohuollon sijoituksessa lapsia/nuoria 12. Ls-suunnitelma tehdään yhteistyössä Kalajoen ja Merijärven kuntien kanssa. Suunnitelma on aloitettu syksyllä 2010 ja valmistunee keväällä Kertomusvuonna sijaisperheissä ollut yhteensä 7 lasta ja perhekodeissa 16 lasta eri pituisina jaksoina. Yhteistyö PeLa:n kanssa sijaisja tukiperheiden rekrytoinnissa. Kertomusvuonna 5 nuorta on jälkihuollossa. Jälkihuoltoa on toteutettu tuettuna asumisena, tukihenkilötoiminnalla, ja myöntämällä taloudellista tukea. Suunnitelmaa tehty yhteistyössä Kalajoen kanssa, Suunnitelma ei ole valmistunut aikataulun puitteissa 2011.

62 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 3,5 sosiaalityöntekijää 1 lastensuojelun perhetyöntekijä tilat toimistotilat hyvät laitteet, välineet, ohjelmat jne. atk-ohjelmat toimivia ja ajantasalla Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Lastensuojeluilmoitukset / Sijoitetut lapset / Avohuollon tukitoimien / piirissä lapsia Elatussopimukset / Tapaamis- ja huoltosopimukset / Isyyden selvitykset maistraattiin / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/perheneuvola TOIMINTA-AJATUS Perheneuvolan tehtävänä on ylläpitää ja edistää perheiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä tukea lapsen ja nuoren myönteistä kehitystä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Perheneuvola on vuoden 2011 alussa siirtynyt osaksi perusturvan perhepalveluita. Organisaatiomuutoksen yhteydessä perheneuvola muutti uusiin tiloihin Lautatarhankatu 7 A 3. kerros. Nykyiset tilat soveltuvat hyvin asiakasvastaanottoon ja ryhmätapaamisiin. Tilat mahdollistavat esim. erilaisten terapiaryhmien pitämisen perheneuvolassa. Yhteistyö lastensuojelun ja perhetyön kanssa on tiivistynyt. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Lapsen ja nuoren myönteisen kehityksen tukeminen sosiaalisen, psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon avulla. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Lapsen/nuoren kehityksellisen ja psyykkisen häiriön tunnistaminen ja hoitoon ohjaus -yksilötapaamiset/ terapia -kehitystasoarvioiden, kouluvalmius- ja oppimisvaikeustutkimusten tekeminen -kriisitilanteissa tukeminen -lastenpsykiatrin vastaanotto Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Perheneuvolassa on tehty lasten ja nuorten kognitiivisen ja psyyk-kisen kehityksen sekä tunne-elämän arviointeja. Lapsia ja nuoria on käynyt säännöllisillä hoidollisilla tukikäynneillä. Lasten kouluvalmiutta on arvioitu ryhmä- ja yksilötutkimuksilla.

63 Oulaisten kaupunki Tasekirja Ohjauksen, neuvonnan ja muun asiantuntija avun antaminen ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Perheneuvolapalvelujen siirto terveys-palveluiden vastuualueelta sosiaalipalvelujen vastuualueelle. ostopalveluna -lausunnot. Pari- ja perhetapaamiset perheneuvolassa. Vanhemman yksilötapaamiset. Yhteistyö lasten ja perheiden kanssa toimivien työntekijöiden kanssa, konsultaatio perheasiainsovittelu, neuvottelut, työryhmät, lausunnot. Perheneuvolassa on ollut myös kriisikäyntejä. Perheneuvolasta on kirjoitettu pyynnöstä lausuntoja mm. koulutoimeen ja sosiaalitoimeen. Lastenpsykiatrin vastaanotto on ollut ostopalveluna 1 päivänä/kk. Perheneuvolassa on ollut parija perheterapiakäyntejä sekä käyntejä vanhemmuuden tukemiseksi ja vanhemmuuden arvioimiseksi. Perheneuvolan työntekijät ovat osallistuneet säännöllisesti yhteistyöryhmiin muiden lasten ja nuorten asioista vastaavien viranomaisten kanssa. Perheneuvola siirtyi kaupunginvaltuuston hyväksynnällä sosiaalipalvelujen vastuualueeseen ja toimipaikka sosiaali-palvelukeskuksen 3.kerrokseen. Palvelujen myynti Merijärvelle lakkautettiin. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit / psykologi, sosiaalityöntekijä tilat hyvät ja toimivat laitteet, välineet, ohjelmat jne. hyvät atk-valmiudet Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Käynnit / Hoidolliset puhelut / Ryhmäkäynnit / 6 6 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/päivähoito TOIMINTA-AJATUS Tarjota perheille heidän tarpeitaan vastaava laadukas ja turvallinen päivähoito huomioiden vuorohoito- ja erityishoito sekä tarjota asianmukaiset hoito- ja työskentelytilat päivähoidossa. Turvata asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Toteuttaa koulutoimen kanssa yhteistyössä esiopetus. Toteuttaa päivähoito kustannustehokkaasti.

64 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Yksityisen päivähoitoyksikön perustamisen mahdollistaminen ja sen myötä kahden päiväkotiyksikön ja yhden ryhmäperhepäivähoitoyksikön lakkauttamien. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Lakisääteisen päivähoidon turvaaminen lasten hoidontarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Erityislasten hoidon tukeminen. Tehokas päivähoitopaikkojen käyttö. Oulaskankaan ja Mäntylinnan päiväkotien yhdistäminen ja osan henkilöstön siirto muihin päivähoidon yksiköihin. Yksityisen päivähoitoyksikön perustamisen mahdollistaminen. Oulaskankaan ja Mäntylinnan päiväkotien, Lehtorilan ryhmäperhepäivähoitokodin lakkauttaminen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen ja palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto. Kustannustehokkuus Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Lapselle osoitetaan hoitopaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut ostopalveluna 2 pv / kk. Mittarina lapsia / hoitaja (4.2 ) ja päiväkotien käyttöaste. Toiminnan, talouden ja henkilöstön yhdistäminen alkaen. Toteutetaan tarkoituksenmukaista työnkiertoa päivähoidossa. 70-paikkainen yksityinen päiväkoti alkaen Yksiköiden lakkauttaminen alkaen. Tämän jälkeen henkilöstön sijoittumisesta erillinen selvitys yt-menettelyineen. Kuntalisän korotus alkaen. Palvelusetelin käyttöönotto syksyllä 2011 ja tuottajarekisterin perustaminen alkuvuodesta Erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmäavustajia todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitopalvelut keskitetään Mäntylinnan vuorohoitoryhmikseen. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen oikeaan kohteeseen ( vuosilomien ja sairaslomien sijaistus ) Seuranta ltk ltk ltk ltk ltk ltk Toteutuma (toimintakertom.) Lapsille pystytty järjestämään kiireellisissä tapauksissa hoitopaikka kahdessa viikossa. Erityislastentarhanopettajan konsultaatio ostopalveluna 20 kertaa vuonna Lapsia kunnallisessa päivähoidossa yhteensä 299 kpl ( tilasto 11 /2011 ), joista päiväkodeissa 151 lasta, ryhmäperhepäivähoidossa 39 lasta, perhepäivähoidossa 99 lasta, esikoululaisten osapäiväkerhossa 10 lasta. Perhepäivähoidossa keskiarvo 4.72 lasta / hoitaja. Käyttöaste 100 %:nen. Oulaskankaan ja Mäntylinnan päiväkotien yhdistäminen toteutunut alkaen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkotihoidon osalta päättyy Yksityisessä hoidossa lapsia 63 kpl ( tilasto 11 / 2011 ). Erityislapsilla ryhmäavustajat, 2-3 lasta / avustaja. Vuorohoitoa annetaan pääsääntöisesti Mäntylinnassa ma su välisenä aikana, iltahoitoa myös Lehtorila ma-pe välisenä aikana lasten hoidontarpeiden mukaan. Vuorohoitoa järjestetty 29 lapselle.( 11/2011)

65 Oulaisten kaupunki Tasekirja Laadukas esiopetus. Esiopetusta annetaan kaikille kuusivuotiaille, yhdistetty sivistystoimen kanssa. Esikoululaisten osapäiväkerhotoiminta Lehtorilassa Juho Oksan koulun esikoululaisille. Päivähoidon tarjoama esiopetus Metsolan päiväkoti ja Oulaskankaan päiväkoti tai yksityinen päiväkoti mahd. lakkautuksen jälkeen ltk Esiopetusta annettu Oulaskankaan ja Metsolan päiväkodeissa yhteensä 48 esikoululaiselle. Lehtorilassa toimivassa esikoululaisten osapäiväkerhossa, jota ovat käyttäneet Juho Oksan koulun hoitoa tarvitsevat esikoululaiset, 10 lasta käyttänyt kerhoa vuonna Sosiaalitoimen ja sivistystoimen yhteisen esiopetussuunnitelman päivitys esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2010 mukaiseksi aloitettu syksyllä 2010 ja valmistuu kevät Ostopalvelu Kustannusten seuranta ltk Yksityistä päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoitoa ostopalveluna hankittu ajalla Ostopalvelua käytti 44 lasta vuonna Yksityinen päiväkotihoito ostopalveluna ajalla RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Perhepäivähoito: 20 hoitajaa Lapsen koti: 5 hoitajaa Ryhmäperhepäivähoito: 12,5 hoitajaa, joista 3 osa-eläkkeellä Lehtorila esikoululaisten op-hoito 1 hoitaja Päiväkodit: 11 lto 10 lh 7 pph (2 osa-eläk.) 1 päivähoidon johtaja 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1,5 toimimistotyöntekijää - 18 hoitajaa, n. 3,5 määräaikaista hoitajaa hoitajaa - 11,5 hoitajaa, joista 3 osaeläkkeellä - 1 hoitaja - 8 lto alk. - 5 lh - 4 pph 1 päivähoidon johtaja 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1,5 toimimistotyöntekijää tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Päiväkodit: Metsola, Oulaskangas, Mäntylinna Ryhmäperhepäivähoito: Leppäkerttu, Lehtorila, Mäntylinna Esikoululaisten osapäiväkerho Lehtorila Päiväkodit: Metsola Ryhmikset: Leppäkerttu, Mäntylinna Lehtorilan esikoululaisten osapäiväkerho Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Päiväkotipaikat / Perhepäivähoito lapsia/hoitaja 4,2 5,5 4,5/4,7 4,5 4,5 Yksityinen päivähoito /

66 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Rantakartanon vanhusten palveluasunnot, Rohtokujan pienkoti, vanhusten päiväkeskus, seniorineuvola ja ostopalvelupaikat Taukokankaalta. TOIMINTA-AJATUS Rantakartano ja vanhusten päiväkeskus tukee lyhytaikaishoidon ja päivähoidon avulla vanhusten kotona asumista. Rantakartano ja Rohtokujan pienkoti ovat myös paljon hoitoa ja huolenpitoa vaativien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Kaikissa vanhuspaikoissa tavoitteena on vanhuksen hyvä olo. Toimiva yhteistyö on välttämätön kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Rantakartano on fyysisesti erittäin paljon apua tarvitsevien ja muistisairaiden vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Yhdessä asuntoyksikössä asuu eristyksessä olevat vanhukset. Henkilökunnalla tulee olla työssä laaja-alainen ammatillinen erikoisosaaminen. Vanhusten päiväkeskuksessa on kotihoidon lisäksi monia erilaisia toimintoja, palveluja: Vanhusten päivähoito, palveluasuntoja, seuranta-ja kuntouspaikkoja, lyhytaikaispaikkoja, seniorineuvola sekä yksityiset palvelutuottajat. Päivähoidossa olevan vanhuksen mielekäs päivä on muuttunut suurelta osin peruspalvelujen päiväksi. SAS- hoitajan toimenkuvaan tulee hoidonporrastustoimintaidean lisäksi säännölliset hyvinvointia edistävät kotikäynnit, seniorineuvolan terveystarkastukset ja ohjaus 65-vuotiaiden ikäryhmälle. SAS-ryhmän tehtävänä on hoidonporrastuksen kehittäminen sekä asumispaikkojen täyttäminen. Perustustetaan SAS-hoitajan vakituinen toimi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Palveluasunnot: Vanhuksen hyvä hoito ja hoiva. Työtä tehdään tiimeissä, joiden vetäjänä ja hoitotyöstä vastaavana toimi sairaanhoitaja. Tiimeissä toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Päivittäisen hoidon kirjaaminen efficalle, efficaoikeudet tulee kaikille hoidon ammattihenkilöille. Hoito-ja palvelusuunnitelmat tehdään yhdessä vanhuksen ja omaisen kanssa kaikille vanhuksille. RAVA mittaus on tehty. Hoitotyötä tekevien toimenkuvat on päivitetty Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Kokonaisvaltainen hyvä hoito. Suonen sisäisen lääkityksen aloittaminen Kuntouttavan hoidon osaamista parannetaan. Käyttöaste 100%. Effica ohjelma laajasti käyttöön, hoito-ja palvelusuunnitelmat sähköiseen muotoon. Omaiset voivat ottaa yhteyttä sähköisesti tiimi vastaaviin eri asuntoyksiköissä. Otetaan RAVATAR ohjelma käyttöön, siihen ensin koulutus. Hoitotyön laatu paranee uudistettujen toimenkuvien myötä. Seuranta ltk Toteutuma (toimintakertom.) Palveluasuntojen käyttöaste vuokrien osalta 106% ja hoidon osalta 105%. RAVA mittaus on tehty, effica ohjelmaa käytetään. Työkierto tiimien välillä jatketaan edelleen. Vanhusten keski-ikä 86,5 - vuotta. Hoito- ja palvelusuunnitelmat yhdessä omaisten kanssa. Suonen sisäisiä hoitoja ei vielä ole pystytty aloittamaan. Henkilökunnan koulutukset, Sonectus kehittämisprojekti on loppunut heinäkuussa.

67 Oulaisten kaupunki Tasekirja Talossa tehty lääkehoitosuunnitelma otettu käyttöön. Saksalaiset korkeakouluopiskelijat ovat tehneet haastattelututkimuksen vanhusten aktivoinnista Saksalaisten opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä kehittämät aktivointisuunnitelmat otetaan käyttöön palveluasunnoissa. Yhteistyö eri tiimien välillä paranee työnkierron myötä. Työnkierto aloitetaan ensin Rantakartanon eri yksiköiden välillä. Lääkehoitosuunnitelma on tehty, jossa määritellään lääkehoito ja lääkkeidenantooikeudet. Lähihoitajat saavat lääkehoitokoulutuksen. Henkilökunta saa Sonectus projektin järjestämää koulutusta. Rohtokujan pienkoti: Hoiva ja huolenpito pienessä kodinomaisessa yksikössä. Päiväkeskuksen ja pienkodin henkilökunta työskentelee samassa tiimissä. Vastuuhenkilönä on sairaanhoitaja. Hoito-ja palvelusuunnitelmat yhdessä tehdään yhdessä vanhuksen ja omaisen kanssa kaikille vanhuksille. SAS-hoitaja SAS-työryhmä Vanhusten lääkehoito on asuntoyksiköissä parantunut koulutuksen ja lääkehoitosuunnitelman myöstä. Kotihoidon erityisosaamisen laajentaminen Rantakartanon puolelle( haavahoito) Hoito-ja palvelusuunnitelma yhteneväiseksi Rantakartanon kanssa. Yhteistyön parantaminen Rohtokujan ja Rantakartanon yksiköiden välille. Hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa, on yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä. ltk Rohtokujan pienkodissa Vanhusten kunto hieman parempi kuin Rantakartanossa. Yövalvonta turvapuhelimen varassa. Rohtokujan pienkodin paikkoja ei ole täytetty vakituisesti, koska asukkaat siirtyvät Rantakartanoon. Työryhmään kuuluvat SAShoitaja, geriatri, terveyskeskuksen johtava hoitaja, akuuttiosaston osastonhoitaja, kotihoidon johtaja, päiväkeskuksen sairaanhoitaja, Oulaskankaan johtava hoitaja, Rantakartanon kuntoutukseen perehtynyt sairaanhoitaja ja Rantakartanon palvelukeskuksen johtaja. Seniorineuvola: Toiminta vakiinnutetaan Tehtävänä on hoidonporrastuksen kehittäminen sekä palveluasuntojen täyttäminen. Määritellään seniorineuvolan toiminta ja organisoidaan toiminta. ltk Tavoite on toteutunut.

68 Oulaisten kaupunki Tasekirja Päiväkeskus: Kotona asuvia vanhuksia tuetaan kokonaisvaltaisesti niin, että he voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Päiväkeskuksen eri toimintojen selkeyttäminen. Kuntoutuspaikkojen, intervalli ja lyhytaikaispaikkojen tehokas käyttö. Ostopalvelujen käyttäminen oman toiminnan ohella. Päivähoitopäiviä ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai. Hoidon portaan toteuttamiseksi olisi hyvä, että päivähoito olisi joka arkipäivä. Yhteistyötä parannetaan päiväkeskuksen ja Rantakartanon eri yksiköiden välillä. Päiväkeskuksessa eri palveluissa oleville otetaan käyttöön saksalaisten opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä kehittämät aktivoitisuunnitelmat. Kuntoutumispaikoilta ja lyhytaikaispaikoilta nopea kotiutus toipumisen jälkeen Vanhus ja omainen jaksavat kodin arjessa. Käytetään Taukokankaan hoivapalveluja suunnitellusti. ltk Vanhusten päiväkeskuksessa osa vanhuksista käy useimmin kuin kerran viikossa. Kotona asuvia vanhuksia tuetaan kokonaisvaltaisesti. Päiväkeskuksessa vanhusten saunakävijöiden määrä on lisääntynyt. Kirjavirkku projekti yhdessä kirjaston kanssa. Tavoite on toteutunut. Alle 65 vuotiaiden maksut siirretty vammaispalvelun puolelle. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 47 + joka toinen vuosi yksi lähihoitaja vuorovuosin kotihoitoon ja Rantakartanoon tilat riittävät Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 päiväkeskusasiak kaat/ kk / Palveluasunnot / Rohtokujan / pienkoti Väliaikaispaikat 6/6 6/6 8 8 Taukokankaan ostopalvelupaikat / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/vammaisten huolto/kehitysvammahuolto TOIMINTA-AJATUS Hoitaa kehitysvammaiset lapsista vanhuksiin pääosin omassa kotikaupungissa laadukkaasti ja edullisesti tukien myös kotona asumista. Tarjoaa kehitysvammaisille kuntoutumista tukevaa työtoimintaa työkeskuksessa ja avosuojatyöpaikoissa.

69 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Erityisluokalta oppivelvollisuuden päättää 4 oppilasta ja mukautetusta opetuksesta 1 oppilas : heidän jatkokoulutuksensa/asumismuotonsa voivat lisätä kustannuksia. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Yövalvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Koivulassa, tarvittaessa lisähenkilökunnan turvin. Tilapäishoidon tarjoaminen asumisyksiköissä asiakkaille. Ohjattu ja tuettu asumispalvelu asuntolassa. Laitoshoito ostetaan Tahkokankaan palvelukeskuksesta (tällä hetkellä 4 pitkäaikaispaikkaa). Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Laadukas ja tarkoituksenmukainen hoito kohtuullisin korvauksin. Seuranta Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Laadukas ympärivuorokautinen hoito kohtuullisin kustannuksin toteutui. Tilapäishoitoa lomapaikalla käytetty.ja käyttäjiä saatu lisää. Yksi hoitopaikka myytiin Vihantiin. Tilapäishoitoa myyty ppky Kallion kahdelle asiakkaalle. Tahkokankaalla laitoshoidossa 4 kehitysvammaista. Asumispalvelut ryhmäkodeissa (ostopalvelut), tällä hetkellä 2 paikkaa. Kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus sekä neuvonta. Aikuisten kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan tukeminen. Ohjattua ja tuettua asumista asuntolassa. Palvelusuunnitelmien ja erityshuoltopäätösten laatiminen. Kehitysvammahuollon ohjaajan palveluina neuvonta ja ohjaus sekä kotikäynnit.. Puutexin työtoiminta. Avosuojatyössä tällä hetkellä 10 kehitysvammaista., Päivätoimintaa ja vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan.(esim.yhteiset retket ja tapahtumat). Torstaisin kerho Koivulassa ja heinäkuussa leiri (5pv) Ahonperällä. Asumisvalmennuksen jatkaminen ja kehittäminen asuntolassa sekä ohjattuun/tuettuun asumiseen pääseminen. Ltk Ltk Ltk Palvelusuunnitelmia tehty. Kehitysvammahuollon johtajan palvelut mm. kotikäynnit, ohjaus ja neuvonta. Kerho kerran viikossa, kesäleiri heinäkuussa (5pv). Yhteisiä tapahtumia ja retkiä toteutettu (esim. joulujuhla, ulkoilupäivä). Puutex tarjonnut työtoimintaa, asiakkaita yhteensä 14. Päivätoimintaa järjestetty yhdelle uudelle asiakkaalle kahtena päivänä viikossa. Myös vapaa-ajan toimintaa järjestetty osallistumalla erilaisiin tapahtumiin (esim. elokuvissa käynti, pikkujoulut). Avotyössä 10 kehitysvammaista. Asuntola tarjoaa ohjattua ja tuettua asumista sekä tilapäistä asumista. Asuntolan paikoista myytiin Raaheen, Pyhännälle ja Vihantiin jokaiseen 1 paikka. Kehitysvammatyön esimiestehtävän vahvistaminen. Johtosäännön uusiminen. Ltk Uusi johtosääntö voimaan

70 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kehitysvammahuollon ohjaajan virka muutettu kehitysvammahuollon johtajan viraksi. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 16,5 sekä avustajia koululaisten aamu-ja iltapäiväkerhossa 4 Henkilöstömäärä ja sen tarve pysyy samana. Avustajien tarve koulaisten kerhosta osin vähenee mutta siirtyy päivä-ja työtoiminnan puolelle. tilat Asumisyksiköissä hyvät. Puutexin tilojen mahdollinen kehittäminen tarpeen - mahdollinen päivätoimintaryhmän tarve laitteet, välineet, ohjelmat jne. Asukkaiden hoitoisuustaso Koivulassa kohoaa edelleen (asukkaiden ikä yms.tekijät)- apuvälineitä tarvitaan lisää. Seisoma-nostolaitteen hankinta Koivulaan arvioitu ajankohtaiseksi työturvallisuuden taakamiseksi. Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Palvelukoti yövalvotut / paikat Puutexin toiminnan / piirissä asiakkaita Kehitysvammaisten asuntolapaikkoja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/vammaisten huolto/vammaispalvelulain mukaiset palvelut TOIMINTA-AJATUS Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen suhteessa terveisiin henkilöihin, jotta heidän oikeutensa elää yhteisössä sekä tehdä samanlaisia valintoja kuin muut ihmiset toteutuisi nykyistä paremmin. Tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten keskinäistä yhdenvertaisuutta vamman laadusta ja asuinpaikasta riippumatta. Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehittämällä palvelujen toteuttamista koskevia menettelytapasäännöksiä siten, että henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne otetaan entistä vahvemmin huomioon palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

71 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vammaispalvelulain muutos > henkilökohtainen apu subjektiiviseksi oikeudeksi vaikeavammaisille. Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä niin paljon kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muita toimintoja varten, harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä varten, apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa (ennen 10 h kk:ssa). TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Vammaisten palveleminen ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve. Vaikeavammaisten päivätoiminta Palvelubussitoiminnan jatkaminen Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja päätös tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Tavoitteena on, että vammainen selviää kotona mahdollisimman pitkään mm. toteuttamalla kodin muutostyöt ja tarvittavat välineet ja laitteet sekä henkilökohtainen apu siihen oikeutetulle. Palvelusuunnitelmat tehdään työparina/ sosiaalityöntekijä vammaispalvelukanslisti Toteutetaan ostopalveluna Taukokankaalta ja Validia palvelukodeilta. Päivätoiminnan piirissä 6 henkilöä. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla. Seuranta Ltk Ltk Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Asunnon muutostöitä ym. tukitoimia myönnettiin kertomusvuonna 61 vaikeavammaiselle. Henkilökohtaisia avustajia oli kertomusvuonna 18 ja avustettavia 23. Palvelusuunnitelmia tehty. Ostopalveluna 7:lle vaikeavammaiselle henkilölle. Palveluasumista kotiin myönnetty 13 vammaiselle kotihoidon ja henkilökohtaisen avun turvin. Kesä-heinäkuussa taksisetelit korvattiin palvelubussilla. SHL.n kuljetuspalvelun saajia 40 vammaista. Vaikeavammaisille lain mukaan 18 yhdensuuntaista matkaa/kk taksikortilla. Kuljetuspalvelun piirissä 93 vaikeavammaista. Vaikeavammaisten palveluasuminen Toteutetaan ostopalveluina tai järjestetään omassa kodissa avustajan ja maksuttoman kotihoidon avulla Ltk RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 vammaispalvelukanslisti tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. toimiva tila atk-ohjelmat toimivia

72 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Vaikeavammai sten / kulj.palvelu Palveluasumin en ostopalv Henkilökohtain en avustaja / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/asumispalvelut mielenterveyskuntoutujille TOIMINTA-AJATUS Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä vastaa kunta. Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tukea mielenterveyskuntoutujien arkea asumisessa, henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa ja taloudenpidossa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Laitoshoidosta kotiuttaminen ja valmennus itsenäiseen asumiseen. Ostopalvelua kokonaan. Palvelun tuottajina Toivolanranta, Toivontupa, Kuusistokoti, Sähäkkä ja Malttia Seuranta Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Vuoden vaihteessa yhteensä 24 henkilöä jatkuvien palvelujen piirissä (palveluasuminen ja tukiasunnot). Päiväkävijöitä vuoden aikana yhteensä 4. Ostopalvelupaikat: Toivolanranta, Sähäkkä, Malttia, Kuusistokoti, Taukokangas, Vihannin palvelukoti ja palvelukartano Jaakonkartano RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit maksusitoumukset vastaavan sos.työntekijän päätöksellä tilat Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Asukkaat / Palvelu- ja tukiasumisen hoitopäivät / Päiväkävijöiden hoitopäivät /

73 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Kotihoito, tukipalvelut ja omaishoidontuki TOIMINTA-AJATUS Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle. Kotona toteutettavasta palvelusta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, missä selvitetään annettavat palvelut. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kotihoidon henkilöstö pystyy vastaamaan eri asiakasryhmien palveluun. Kotihoidon pitää pysyä vetokykyisenä, jotta asiakkaat eivät joudu odottelemaan esim: vuodeosastolla kotiutusta. Hoito- ja palvelusuunnitelmiin tulee sisällyttää asiakkaan toimintakyvyn arviointia, jotta asiakkaan ongelmia ja voimavaroja tunnistettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma on siirtymässä Effica- järjestelmään, josta myös terveyskeskuksen vuodeosaston henkilökunta sen näkee. Palveluseteli kokeilu omaishoidontukeen ja kotihoitoon vuoden 2011 toisella puoliskolla. Omaishoitajille pystyttäisiin järjestämään tarvittaessa tilapäistä kotihoitoa hoidettavan kotiin, tarjoamalla palveluseteliä. Esim: kun hoidettavaa ei ole tarkoituksenmukaista siirtää lyhytaikaispaikalle mm. muistivaikeuksista johtuvista syistä. Kotihoidon asiakkaille pystyttäisiin tarjoamaan palvelusetelillä kotihoitoa esim: tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee säännöllistä ja tehostettua kotihoitoa hyvin paljon vuorokauden aikana esim: enintään kuukauden ajan. Lapsiperhetyöhön tarvitaan lähihoitajan toimi lisää. Perhetyötä ei pystytä resurssien vuoksi tekemään kotihoidossa ennalta ehkäisevästi, suunnitellusti, säännöllisesti ja tehostetusti. Perhetyössä on yksi työntekijä, jonka työpanos ei yksin riitä vastaamaan lapsiperheiden tarpeisiin. Esitetään lapsiperhetyöhön lähihoitajan toimea vuodelle ( Talousarviosuunnitelma ja kehikko vuosille , yksi työntekijä/ vuosi Rantakartanoon tai kotihoitoon) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kotihoito Kotihoidon tarkoituksenmukainen käyttö. Palveluseteli kokeilu kotihoidossa ja omaishoidontuessa vuoden 2011 toisella puoliskolla Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden, yli 75-vuotiaat määrällinen kasvu. Tarpeen ja tilanteen vaatiessa kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaille voitaisiin antaa palveluseteli, jolla asiakas ostaa palvelua yksityiseltä sektorilta esim. tilanteessa joka helpottaa kotihoidon resurssin käyttöä. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Jokaisessa kotihoidon neljässä tiimissä on sairaanhoitaja. Tiimien toimintaa kehitetään jatkuvasti. Hoito- ja palvelusuunnitelmissa seurataan suunnitellusti asiakkaiden tilannetta tiimeittäin. SAS-hoitaja ja kotiutushoitaja ovat apuna asiakassuunnittelussa.

74 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kotihoidon sairaanhoitajien ammattitaidon hyödyntäminen laajaalaisesti. Pystytään vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeeseen esim: mielenterveysasiakkaiden. Saattohoitoa, suonensisäistä lääkehoitoa, yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Saattohoitoa on järjestetty tarpeen mukaan. Samoin suonensisäistä lääkehoitoa on pystytty antamaan yhteistyössä ambulanssin kanssa. Tukipalvelujen järjestäminen. Ateriapalvelu ja turvapuhelin palvelut jatkuvat nykyisellään. Kotihoidon yöhoito Kotihoidon perhetyö Ikääntyvien ihmisten terveyden edistäminen. Ehkäisevät kotikäynnit. Seniorineuvola toiminta. Ikääntyvien ihmisten terveyden edistäminen. Sonectus- ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Omaishoidontuki Kuntohoitaja kotihoitoon 50 % työpanos heinäkuussa Kotihoidossa käytettäisiin yksityistä sektoria yöhoidon järjestämisessä. Uusi lähihoitajan toimi lapsiperhetyöhön. Kaikille yli 80- vuotiaille ehkäisevät kotikäynnit, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Seniorineuvola 65 vuotiaille. Kotiutushoitaja mallin luominen. Omaishoitajien ja hoidettavien tukemisprojekti jatkuu THoppilaitoksella. Omaishoidontuessa on kaksi makuluokkaa. RAVA mittari käytössä. Kotona asuvien asukkaiden kuntouttaminen ja aktivoiminen. Siivouspalvelut ovat siivousfirmoilla, mutta siivousta päätettiin vuonna 2011 vähentää vuodelle Ateriapalvelut jatkuvat siten, että yksityiset yrittäjät hoitavat kaikki ateriajaot maanantaista lauantaille. Sunnuntaina jakoja ei ole. Turvapuhelimet siirtyivät Oulun Lukolle /Securille Esperiltä. Asia ei ole toteutunut. Kotikäynnit eivät ole toteutuneet SAS- hoitajan toimesta. Sonectus projekti päättyi keväällä Kotiutushoitajamalli on jäänyt elämään kotihoitoon. Kotihoidossa yksi lähihoitaja tekee oman työn ohella kotiutushoitajan työtä. Seutukunnallinen UUTTA- POTKUA voimaantumisprojekti vuoteen Omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontuu 1x / kk Yksilökuntoutusta on annettu korkeintaan viisi kertaan / asiakas. Ryhmäjumppa aloitettu Peltokartanon ja Taukokartanon asukkaille. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 27 1 lähihoitaja perhetyöhön 2011 tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. toimistotilat riittävä kohtuullisesti Pro- Consona ja Effica- ohjelma käytössä.

75 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Säännöllinen kotihoito / Ateriapalvelut / Turvapuhelimet / Kotihoitoa saaneet kotitaloudet / Omaishoidontuk ea saaneet / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Toimeentuloturva (toimeentulotuki) TOIMINTA-AJATUS Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukea jaetaan lainsäädännön ja perusturvalautakunnan vahvistamien kuntakohtaisen soveltamisohjeiden mukaisena. Asiakkaiden omatoimista selviytymistä pyritään lisäämään hyvällä sosiaalityöllä ja työvoimaviranomaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimeentulotukiasiakkaiden hakemukset käsittelee pääasiassa yksi puolipäiväinen sosiaalityöntekijä. Nuorten tulottomien (alle 25-v) ja lastensuojeluperheiden toimeentulotukiasiat käsittelee lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja välitystiliasiakkaiden toimeentulotukiasiat käsittelee välitystileistä vastaava työntekijä eli vammaispalvelukanslisti. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukihakemusten käsittely sosiaalityöntekijöiden viikkopalaverissa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Vastaanottoaika sosiaalityöntekijälle yhden viikon sisällä ajanvarauksesta. Kiireellisissä tapauksissa seuraavana päivänä. Seuranta Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä väheni kertomusvuonna verrattuna edelliseen vuoteen. Kuntouttava työtoiminta Toimeentulotukipäätös tehdään 7 työpäivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. Aktivointisuunnitelmien toteuttaminen pitkään työttömänä tai toimeentulotukiasiakkaina olleille henkilöille yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa. Ltk Pat-hanke päättyi toukokuussa Virta-hanke aloitti toiminnan kohderyhmänä15-29 syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Työpajalle osoitettu 5 henkilöä kuntouttavaan työtoimintaan.

76 Oulaisten kaupunki Tasekirja Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut henkilöitä kaupungin eri sektoreilla kuten teknisellä puolella, päiväkodissa, Rantakartanossa, Koivulassa, koululla, kirjastossa ja PuuTexillä. Jelppiverkon kautta on saatu nuorille työharjoittelupaikkoja Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 tilat toimistotilat hyvät laitteet, välineet, ohjelmat jne. ohjelmat toimivia ja ajantasalla Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Toimeentulotu kea saavat / kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta 36/ / /1300/ 27/ / /1300 hlö/toim.pvä Aktivointisuunn itelmat yhteensä/hlö / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Perusturvalautakunta Vastuualue Sosiaalitoimen keskuskeittiö (3901) TOIMINTA-AJATUS Sosiaalitoimen keskuskeittiö valmistaa hyvää ja ravitsevaa kodinomaista ruokaa edullisesti. Resurssien salliessa pyrimme valmistamaan eri hallintokunnille niin makeaa kuin suolaista tarjottavaa heidän tarpeisiinsa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Päivähoidon keittiöhenkilökunta ( 3 henkilöä) siirtyi perusturvan ruokahuollon työntekijöiksi. Työnjohto siirtyi ruokapalvelupäällikölle, samoin talouden seuranta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Ruuan laadun pitäminen korkeana. Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Laatua valvotaan omavalvonnalla ja asiakaskyselyillä. Ravintopäivän hinta on /pv. Seuranta Ltk Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Olemme tehneet asiakaskyselyn ateriapalveluasiakkaille ja olemme pitäneet palavereita eri asiakasryhmien ruokavastaavien kanssa. Hinta sama.

77 Oulaisten kaupunki Tasekirja Hygieniataso pidetään korkeana. Hygieniapassit vakinaisen henkilökunnan lisäksi myös sijaisille. Ltk Passit kaikilla työntekijöillä. ja myös sijaisilla Aterioiden kuljetuskaluston uusiminen vähitellen. Ateriapalvelun kuljetuslaatikot ovat uusittu. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 9,5 vakitusta ravitsemustyöntekijää 1 työllisyysvaroin palkattu keittiöapulainen sekä avotyöntekijä Ei tarvetta henkilöstön lisäykseen, vaan pyrimme kehittämään toimintaamme, Tilanteet ja tarpeet muuttuvat hyvin nopeasti --)olemme pystyneet hyvin mukautumaan muutoksiin. tilat Tilat ovat riittävät Ei tarvetta laajennukseen laitteet, välineet, ohjelmat jne. Laitteita riittävästi, mutta osa laitteista on hankittu v.1992 eli alkavat olla turhan vanhoja Ohjelmat ok. On aiheellista alkaa varautumaan uusien laitteiden hankintaan. Tunnusluvut TA 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Ravintopäivän hinta 10,50 10,50 11,00/10,50 11,00 11,00 Lounaita (kpl) TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta Peruskoulut TOIMINTA-AJATUS Peruskoulu hoitaa perusopetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa. Opetusta järjestetään lähikouluperiaatteella kuudessa eri toimipisteessä, joista yksi hoitaa yläluokkien opetuksen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa suuria muutoksia lähitulevaisuudessa. Hallinnollinen kokeilu on yläkoulun ja lukion yhteinen rehtori vuosina Perusopetuslaki on uudistunut erityisopetuksen ja oppilashuollon osalta. Nämä muutokset on kuntien huomioitava viimeistään alkaen. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Ydintoiminnan järjestäminen tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Ryhmäkokojen ja koostumuksen optimointi Seuranta Rehtori, työjärjestykset, päiväkirjat Toteutuma (toimintakertom.) Opetusryhmien koot on onnistuttu pitämään kohtuullisen kokoisina. Yläkoululla pienet ryhmät johtuvat erityisopettajan puutteesta. Puutetta on paikattu myös resurssiopettajille. Resurssointi ei ole ollut riittävää.

78 Oulaisten kaupunki Tasekirja Perusopetuslain muutosten sisäänajo erityisopetuksessa ja oppilashuollossa Yläkoulun ja lukion hallintokokeilun hyödyntäminen Henkilöstön osaamisen ja tietojen päivittäminen Löytää keskustan koulukeskukselle paras ja toimivin hallintojärjestelmä kokeilun jälkeen Koulutukset, opetussuun nitelmatyö, sivistystoime njohtaja Strategiatyör yhmä, Sivistyslauta kunta Opettajat ovat osallistuneet erityisopetuksen muutosta käsittelevään koulutukseen, lakimuutos on ollut myös erityisteemana koulun toiminnan suunnittelussa Kokeilu on vielä kesken. Kokeilun arviointia suoritetaan kevään aikana. Hanketoiminnan hyödyntäminen kouluissa Erityisopetuksen, oppilashuollon, kerhotoiminnan ja monikulttuurisuuden kehittäminen ja laadun parantaminen Ohjausryhm ät, koordinaatto rit Erityisopetuksessa, monikulttuurisuudessa ja kerhotoiminnassa hankkeita hyödynnetty toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit opettajat aineen opettajat luokan opettajat esiopettajat yläkoululle palkattu epäpätevä henkilö pienryhmien erityisopetukseen koulunkäyntiavustajat tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. 26 Jauhinkankaalla ei esiopetustiloja Matkanivan koululla toimimaton lämmitysjärjestelmä Hallinto-ohjelmana Primus Yläkoululla vanhentuneet ja huonokuntoiset audiovisuaaliset välineet Juho Oksan koululla vanhentuneet tietokoneet esiopetustilat saatu ja ryhmä aloittanut toiminnan syyslukukauden alusta Matkanivan koululla uusittu lämmitysjärjestelmä sekä suoritettu sisätilojen remontti. Alakouluille hankittava Wilmaliittymä Välineistöä uudistettu ja kattaa tällä hetkellä 80 % luokista Hankinnat suoritettu TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 Oppilasmäärä (sis. esiop.) Jauhinkangas Juho Oksa Lehtopää Matkaniva Petäjäskoski Yläkoulu Yhteensä Tuntikehys (sis. tuki-, erityis- ja esiopetuksen) ,5 51, ,5 1066, ,5 44, ,5 1036,5 128, ,5 39,5 65, ,5 388, , ,5 310,5 1004, ,

79 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuntikehys/ oppilas (sis. tuki-, erityis- ja esiopetuksen) Kokonaiskusta nnukset/oppila s 1,85 1,89 1,91 1,95 1, TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tulosalue Sivistyslautakunta Lukio TOIMINTA-AJATUS Turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä edistämme opiskelijoidemme aktiivista osaamista sekä opiskelutaitoja ylioppilastutkintoa ja omia jatko-opintoja varten. Toiminnallinen tavoite Tulostavoite/Mittarit Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) opintojen eteneminen opiskelijoilla keskimäärin 30 tilasto muut 31,5/ vuosi kurssia/lv ja 78 valmistuessa hallinto- abeilla summana 77,9 yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus 4. vuoden opiskelijoita alle 8 kpl (10% ikäluokasta) jatko-opinnot yliopistossa 37 % ammattikorkeak. 37 % ammattikoulussa 10 % hankkeet mukana vähintään yhdessä valtakunnallisessa tai alueellisessa hankkeessa riittävä opetus opetustuntien määrä/opiskelija maan keskiarvossa (=52) osaava henkilöstö koulutusta 1,5% palkkasummasta tai 3tpv yhteistyö koteihin vanhempien tapaamiset 2 kertaa ikäluokalle vuodessa jatketaan lukio-opetusta ammattikoulujen opiskelijoille opiskelijoita 50 kpl/a ohjelmasta tilasto hallintoohjelmasta Tilastokesku ksen tilasto Lautakunna n ja johtokunnan päätökset OPH:n raportti Raportti tilinpäätökse stä Raportti työsuunnitel masta tilasto hallintoohjelmasta laskutettavat kurssit 30 kpl Työsuunnitel ma 0 kpl ei uutta tietoa Liikkeelle-hanke 52,7 poisluettuna aineopetus kaikilla oli 3 VESO-päivää Toteutuivat suunnitellusti syksyllä oli 40 27,3 kurssia opetusta, muu työ 2,5 h/vko Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 oppilasmäärä elukio aikuisopiskelijat kaksoitutk suorittajat tuntikehys josta laskutettavat kurssit

80 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta (vapaa-aikajaosto) Liikunta TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksena on kuten edellisinäkin vuosina ylläpitää eri liikuntapaikkoja, liikunnan ja kilpaurheilun harrastajille. Yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen urheilun- ja muiden järjestöiden kanssa. Edistää kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä tarvittaessa järjestämällä liikuntaa erityisryhmille. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Suorituspaikkojen kunnossa pitäminen määrärahan puitteissa Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteen ja haasteen suorituspaikkojen kunnossa pitämiseen asettaa talousarvio Seuranta Sivistyslauta kunta Toteutuma (toimintakertom.) Pieniä korjauksia tehty ja Piipsanjoen yli on saatu uusi silta joka kestää latukoneella painon. Helpottaa ladun tekemistä ja ympäri vuoden käyttöä Koululaisten uimataidon ylläpitäminen kiitettävällä tasolla Uimaopettajien koulutuksen järjestäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa Uimahalli/ jäähallin kävijämäärän pitäminen edellisen vuosien tasolla. Seuranta vuosittain 6. luokkalaisten osalta Turvata koululaisten sekä kesällä järjestettävien uimakoulujen uinninopetus Pyrkiä järjestämään tapahtumia. Sivistyslauta kunta Sivistyslauta kunta Sivistyslauta kunta Koululaisten uima taidon kehittymistä seurataan vuosittain koululaisten uinninopetus on hyvällä mallilla. Lasten uimakoulu toteutetaan tulevana kesän perinteisesti tavalla, Uimaopettajia kanssa on jo alustavasti sovittu asiasta. Tavoitteeseen emme päässeet. Tapahtumia järjestimme mutta osanotta oli laimeaa. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Uimahalli 2 henk. 1 henk Urheilukenttä 2 henk Tsto Liik.paikkojen isännöitsijä 1 Oppisopimuksella 1 tilat Uimahallin tilat huonot Urheilukenttä huonossakunnossa Toimistotilat hyvässä kunnossa Uusi Peruskorjauksen tarve - laitteet, välineet, ohjelmat jne. Välineet vanhentuneet uimahalli / urheilupuisto uusiminen

81 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 Uimahallin Naiset kävijämäärät Miehet 7960 Koululaiset Aamu-uinti 586 Yht: Avustettavien määrä Jäähallin vakiovuoroilla harrastajia TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta (vapaa-aikajaosto) Nuorisotoimi TOIMINTA-AJATUS Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotyöllä on tuettava nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. - Nuorisolaki /72 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Nuorisolakiin lisätään säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta. Tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut Kunnan tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava viranhaltija ( ) Hyvinvointisuunnitelman sekä lapsi- ja nuorisopolittisen ohjelman toteuttaminen ja päivittäminen TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Nuorisotilatoiminnan kehittäminen (ennaltaehkäisevä nuorisotyö) Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) -vastuuohjaajan koulutus -vastuullisen toiminnan laajentaminen 5-6 lk sekä vuotiaille -yhteistyö kävijöiden vanhempien kanssa Seuranta -vapaaaikajaosto Toteutuma (toimintakertom.) -vastuuohjaaja kävi koulutuksessa -toimintaa ei laajennettu taloudellisista syistä -järjestettiin avoimet ovet

82 Oulaisten kaupunki Tasekirja Leiritoiminta (ennaltaehkäisevä nuorisotyö) Kansainvälinen nuorisovaihto Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Jelppiverkkotoiminta Kuntalaisten aktivointi vuotiaiden lasten ja nuorten ympärivuotinen leiritoiminta yhdessä seurakunnan ja yhdistysten kanssa. (5-7 leiri) -päiväleiritoiminnan kokeilu kesällä (2 eri jaksoa) -perheleirin järjestäminen yhdessä eri yhteistyökumppanien kanssa (lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman konkretisoiminen) -kerätä ryhmä, joka etsii kansainvälisen kumppanin, suunnittelee matkan sekä vastavierailun ja hakee rahoituksen Uuden nuorisovaltuuston aktivointi sekä tapahtumien järjestäminen -aloitekanavan markkinointi Syrjäytyneiden nuorten löytäminen ja 1.asiakasvuonna kouluun tai töihin ohjaaminen -avustusten jakaminen yhdistyksille ja yksityisille -vuosi 2011 kansainvälinenvapaaehtoistoi minnan vuosi; harrastemessut koululla syksyllä 2011 sekä tiiviimpi yhteistyö -ohjaajan (2 kk) opastuksella nuoret harrastusten pariin -vapaaaikajaosto -vapaaaikajaosto -vapaaaikajaosto -yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestettiin 5 kesäleiriä, Haapaveden kanssa 1 leiri -järjestettiin 3 viikon mittaista päiväleiriä 50 lasta osallistui onnistuneesti -perheleiriä ei järjestetty -bändikerho aloitti toimintansa Lehtopään koululla, vetäjänä Jussi Salmela -ryhmä kerättiin ja avustusta haettiin, mutta leiri jäi toteutumatta avustuksen puutteen vuoksi Aloitekanava markkinoitiin kahden harjoittelijan voimin, aloitteita laitettiin liikkeelle -Nuorisovaltuusto kokoontui 9 kertaa ja järjesti mm. yösäbäturnauksen ohjausryhmä -54 nuorta oli Jelppiverkon toiminnan piirissä, jatkotoimenpiteet olivat sivistyslauta kunta -8 hakijaa haki avustuksia -harrastemessut toteutettiin pienimuotoisena yläkoulun koulupäivän aikaan, vapaaaikatoimi osallistui -ohjaajaa ei pystytty palkkaamaan RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Nuoriso- ja kulttuurisihteeri 60% avointenovien ohjaaja 60% kaksi viikonlopputyöntekijää Nuorisosihteeri 100% 2014 tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Jelppiverkon yksilövalmentaja hanketyöntekjöitä (hallinnointi) Vapaa-aikatoimisto Nuorisotila Nuoppis Liikennepuisto äänentoistolaitteisto TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Nuorisotilatoiminta Avustukset/hakijat 8000/ / / / /10 Leiritoiminta Jelppiverkon asiakkaat

83 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta (kirjasto- ja kulttuurijaosto) Kulttuuritoimi TOIMINTA-AJATUS Kulttuuritoimen tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille, luoda kansalaisille mahdollisuudet monipuolisiin ja laadukkaisiin taide-elämyksiin ja kulttuuripalveluihin sekä edistää toimijoiden kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Tavoitteena on myös aktiivinen yhteydenpito paikallisiin kulttuurin tekijöihin, alueellisiin toimijoihin sekä muihin kaupungin hallintokuntiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Museon siirto Törmäperälle TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kulttuurin tuottaminen Kotiseutumuseo Muut kulttuuritoimen kiinteistöt (Väinölä, Penttilä, RantaVäinölä, Kallion Kotiseututalo) Kulttuuripalveluiden tuottaminen jatkossa Oulaisissa -johtosääntö -hallintorakenne Tavoitteet (määrä-, laatu-, Seuranta sisältötavoitteet) -Oulaisten Musiikkiviikkojen sivistysltk järjestäminen 25. kerran (mm. lipunmyyntijärjestelmä, painotuotteiden uudistaminen) -kulttuuripalveluiden tuottaminen lapsille ja nuorille päivähoidossa ja kouluissa kulttuurijaosto keväällä ja syksyllä -Taiteiden yö-tapahtuman järjestäminen elokuussa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kulttuurijaosto -paikalliset monipuoliset kulttuuritapahtumat sekä jaosto kulttuurimatkat (kevät/syksy) -yleisavustuksen jakaminen ja muu yhteistyö paikallisten sivistyltk yhdistysten kanssa Museon valmiiksisaattaminen hallitus ja alueen kehittäminen (toimikunta) hankerahoituksen haku Väinölän toiminnan turvaaminen Väinölän alueen kokonaisvaltainen kehitys Rakennusten kunnossapito Selvittää, miten kulttuuripalvelut jatkossa tuotetaan Oulaisissa? sivistysltk sivistyslautak unta Toteutuma (toimintakertom.) -25. Musiikkiviikot onnistuivat tavoitteessaan, esite uudistettiin. lipunmyynti perinteinen -yhteistyössä järjestetty päiväkoti- ja kouluikäisille eri kulttuurialan esityksiä -Taiteiden yö järjestettiin yhdessä Rompoolin kanssa Teatterimatkat onnistuivat pitkästä aikaa lapsille ja aikuisille, osallistuttiin Maakuntajuhlien järjestämiseen Oulaisissa -11 hakijaa sai avutusta -museotyöryhmä perustettiin ja Hannu Kuivalainen teki museosuunnitelman -museo sähköistettiin -hankerahoitusta haettiin museovirastolta -Väinölässä järjestettiin 11 näyttelyä, toimintaa ei ole kehitetty -rakennuksiin tehty pakolliset kunnossapidot -Harri Turusen esiselvitys Millä mallilla-selvitys Oulaisten kaupungin kulttuuritoimen tulevaisuudesta vamistui syyskuussa. Työ tehtiin Leader-rahoituksella.

84 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit nuoriso- ja kulttuurisihteeri 40% työaika työllistämistukinen Väinölässä 100% työaika vakituinen puolipäiväinen henkilö tilat Väinölä, Penttilä, Kerhoväinölä, Kallion Kotiseututalo Taidetaloon kuistin rakentaminen Alueen kokonaiskehitys Kotiseutumuseo laitteet, välineet, ohjelmat jne. valaistuskalusto pysyy entisellään TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Musiikkiviikot konserttia/ 13/3500kävijää 13/ / kävijää Taidetalo 12/ / / / /2000 Väinölä Kulttuuritoimen avustus/hakijat / / / / /11 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta (kirjasto- ja kulttuurijaosto) Kirjastotoimi TOIMINTA-AJATUS - Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Kirjastolaki 904 / 1998). - Kirjastopalvelut parantavat kuntalaisten elämänlaatua ylläpitämällä monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa aineistokokoelmaa ja tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietojaan ja taitojaan. - Kirjastojen seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää kirjastopalvelujen kehittämiseksi ja edistämiseksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) 1) Muutos kirjastohenkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin lähtien Kirjastoasetus nro 1078/ muutettu valtioneuvoston asetuksella 1157/2009. Henkilöstöstä oltava 45 % korkeakoulutettuja. 2) Yleisten kirjastojen luettelointiformaatin kansallinen muutos aiheuttaa kirjastojärjestelmään suuren päivityksen ja uuden verkkokirjaston oston Tiekkö-yhteishankkeena v TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, Seuranta Toteutuma sisältötavoitteet) Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Pääkirjasto auki 38 h/ viikko, kesällä 34 h ; Oulaskangas 5 h/viikko ja 6 avokokoelmaa Lautakunta Palvelujen ylläpito ja saatavuus toteutuvat. Jaosto laitoksissa ; kyläkoulujen 4 kirjakokoelmaa ; Kotipalveluvälitys yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Sähköiset palvelut www. tiekko.fi, Kirja kantaa, Seniorinet, Kirjasto viriketuntia liikuntaesteisille ikäihmisille. Tavoitettu 80 ikäihmistä kodeissa, palveluasuntoloissa ja hoitolaitoksissa. Kirjavikku-asiakkaita yht KirjaVirkku-avustuksen käyttö raportoitu. Virma 168 h/ vko. Kirjaston aineistokokoel- M: Asiakaskyselyt ja käyttäjä- Lautakunta Inventointi 3367 kpl; poistot 4023 kpl;

85 Oulaisten kaupunki Tasekirja man ja asiakaspalvelun kehitys. Kirjastopalvelujen arviointi. Tiekkö-kirjastojen yhteistyö ja Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö: yhteisten kirjastostrategioiden toteutus. Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lukuharrastuksen edistäminen. Kirja kantaa kirjastojen yhteistyö. selvitykset 2 kpl M: Kotiseutukokoelman ja käsikirjaston kehitys. Yhteiset asiakkaat 7 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 7 kuntaa ; Seutulainaus 10 kuntaa ja runkokuljetus yhteistyössä P-Suomen kirjastot ; Yhteiset hankkeet ja työryhmät 5 kpl. Opetustilaisuudet ja muut tapahtumat 12 kpl. Lasten tapahtumat 2 kpl. Kirjallisuusdiplomin ylläpito. Kyläkouluille diplomikirjoja 4 kertaa. Oulaisten koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelman toteutus. Jaosto Lautakunta Jaosto Lautakunta Jaosto hankinnat 4405 kpl. Käsikirjastoa kehitetty Kotiseutututkimuspisteeksi. Lasten osaston laajennus. Asiakaskyselyt 3. Toteutuvat kaikki: 7 kpl yhteistyöprojektia, joista Oulainen hallinnoi 4000 Kasvotusten ja kirjan kanssa. Työryhmät Seniorinet, Kirja kantaa, Into ja Verkon viemää ; muut Markkinointityöryhmä, OEK-työryhmä ja PPM-arviointityöryhmä. Kaikki toteutuivat: Opetustilaisuuksia ja muita tapahtumia 67 kpl, joista aikuisille 18 ja lapsille/ nuorille 49. Lasten tapahtumat 2. Kirja kantaa kirjallisuusdiplomi uusittu ylä- ja alakouluille. RESURSSIT Resurssit TP 2011 Tarve/arvioitu muutos Henkilöstöresurssit 6 henkilötyövuotta: 5 toimea ja 1 virka. Yksi OKM-suositus 8 htv ja TP 6 htv. kirjastovirkailijan toimi muutettu kirjastonhoitajaksi ja palkattu pätevä kirjastonhoitaja lähtien. Kaksi osa-aikaista työntekijää. Tilat Hyötypinta-ala 954 m 2 Kirjastosalin etuosan sementtilattian hionta ja muovimaton uusinta Laitteet, välineet, ohjelmat jne. ATP Origo kirjastojärjestelmä ja Web-Origo verkkokirjasto (finmarc-pohjaiset järjestelmät) Axiell Aurora kirjastojärjestelmä ja uusi verkkokirjasto asiakkaille 2013 (marc21-pohjaiset järjestelmät) TUNNUSLUVUT [vrt. Pohjois-Pohjanmaa] Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 Kävijät (as. 8047) Lainat Lainat / as. 19,25 kpl [vrt. 21,61] 19,89 [vrt. 20,57] 18,73 18,60 18,60 Lainaajat / as. 44,07 % [vrt. 43,69] 42 % [vrt. 42,65 %] 40,89 % 44 % 44 % Taloudellisuus 1,17 [vrt. 1,18] 1,25 [vrt. 1,21 ] 1,27 1,17 1,17 Taloudellisuus = (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus

86 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Tekninen palvelukeskus TOIMINTA-AJATUS Tekniseen palvelukeskukseen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaustoimi sekä rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta sekä viemäriliikelaitoksesta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomaistehtävistä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Teknisestä lautakunnasta tulee kaavoituslautakunta. Toimitilojen vuokrausasiat ja liikuntapaikkojen ylläpito siirtyy myös teknisen lautakunnan vastuualueeksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tekninen lautakunta siirtyy 2 esittelijäjärjestelmään. Kaavoitusasiat siirtyvät tekniselle lautakunnalle. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan. Seuranta Tekninen ja valvontalaut akunta Toteutuma (toimintakertom.) Toteutui suunnitelmallisesti. Selvitysmenettelyn toimintasuunnitelmaa noudatetaan Henkilöstö vähenee ja toiminta tehostuu Tekninen ja valvontalaut akunta Toteutui. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään ns. omana työnä Määritetään mm. viemäriverkon piiriin tulevat kiinteistöt ennen hajajätevesiasetuksen voimaan tuloa Tekninen ja valvontalaut akunta Ei toteutunut, jäi vuodelle Uimahallin tarveselvitys ja hankesuunnitelma Määritetään paikka ja kustannukset Tekninen lautakunta ja sivistyslauta kunta Valmistui. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 Henkilöstön määrä

87 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Investoinnit TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöjen ja kunnallistekniikan rakentaminen hoidetaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Osa investoinneista hoidetaan omana työnä ja osa ostetaan ostopalveluina. Hankinnoissa investoinnit kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Ei muutoksia. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tarjouksia pyritään pyytämään vähintään 3 tarjoajalta. Seuranta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Toteutui. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit kaup.insinööri, talonrakennus- ja Ei muutosta. maanrakennusmestari tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Tilapalvelut TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennustoimintaa kehitetään edelleen ammattimaisempaan suuntaan. Toiminta on taloudellista, mutta tehokasta. Toimitaan vastuu jaon perusteella. Hyödynnetään huoltokirja ohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat ja laaditaan Pts- suunnitelmia kunnossapidon tueksi. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoidon henkilöstö seuraavasti, 7 kiinteistönhoitajaa ja 1 laitosmies joka toimii myös rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kaksi (2) kiinteistönhoitajaa toimii tällä hetkellä osaaikaisena (Saastamoinen ja Oja). Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1 kirvesmies. Isommissa investoinnissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita työmaakohtaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa.

88 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tehdään talotekninen/ energia analyysi, jonka avulla todennetaan kiinteistön taloteknisten järjestelmien saumaton yhteistoiminta. Varmistetaan, että kiinteistöt toimii suunnitellulla tasolla ja kiinteistön vuokralaiset saa laatua josta maksavat. Tavoitteet (määrä-, laatu-, Seuranta sisältötavoitteet) - Energia analyysillä Oma selvitetään seuranta / energiakustannusten Tekninen muodostumisperusteet. lautakunta Kuukausikulutukset Tavoite/toteuma (poikkeamat ja niiden syyt) Kaukolämmön tilausvesivirta Ilmanvaihdon energiakulutus koneittain osuus normaalisti jopa 70% lämmönkulutuksesta Sähkön tuntitehojen tark. kulutusprofiilit, siirtotariffit Toteutuma (toimintakertom.) Varsinaista isompaa energia analyysia ei toteutettu vuoden 2011 aikana. Omalla työ panoksella pystyttiin saavuttamaan järjestelmien saumaton toiminta muoto. Lehtopäänkoulun maalämmön osalta tehtiin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyössä muutoksia järjestelmään (kaksitie venttiili muutettiin kolmitie venttiiliksi) tällä muutoksella saatiin kierto paremmin toimimaan. Samoin tulistuksen osalle tehtiin linjamuutoksia. Lehtopään,- Matkanivan koulun ja Tielaitoksen tukikohdan osalla saavutettiin huomattavat öljyn kulutus säästöt n litraa * 0,90 e/l= Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastuks et. Käytössä olevalle sähkölaiteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus 5-10 vuoden välein. Oma seuranta Tekninen lautakunta Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastukset sovittiin tehtäväksi vuoden 2012 aikana, syynä määrärahan niukkuus. Kunnossapidossa ennakoidaan toimenpiteet ja päästään järjestelmälliseen suunnitteluun. Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa. Tekninen lautakunta/ Oma seuranta Kiinteistöjen kunnossapidossa saavutettiin vuodelle 2011 ennalta määritellyt kunnossapito työt. Aikataulut saavutettiin sovitussa ajassa. Kunnossapidon budjetin raami saatiin pidettyä hyvin raamissa. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Kiinteistöt suorassa omistuksessa m m m m m2

89 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Siivoustoimi TOIMINTA-AJATUS Siivoustoimi on liiketalousperiaatteella toimiva tulosyksikkö, joka tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalvelua kaupungin kiinteistöihin sekä Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän oppilaitoksiin, Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän oppilaitokseen Oulaisissa ja Haapaveden kaupungin Oulaisissa sijaitseviin eläinlääkärin tiloihin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Valtuuston hyväksymä, teknisen toimen/siivoustoimen henkilöstösuunnitelma selvitysmenettelyn yhteydessä on toteutunut odotettua nopeammin. Siivoustoimen henkilöstö on pienentynyt vuosien 2009 ja 2010 aikana viidellä henkilöllä ja vuoden 2011 aikana yhden eläköityneen henkilön tilalle on haettu täyttölupaa. Paikka täytetään 2012 vuoden alkupuolella. Siivous on ulkoistettu seitsemässä kiinteistössä ja vuoden 2011 alusta yläkoulun siivous on myös siirtynyt ulkoisen palveluntuottajan siivoukseen (keittiön henkilöstöllä on säilynyt palloiluhallin yläkerroksen siivous). Siivoustoimella on myös siivoustyönohjaaja, jonka työaika koostuu sekä siivouksesta että osin operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivouspäällikön toiminnan varmistamiseksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitusta hyödyntäen. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Ylläpito- ja perussiivoustöiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Seuranta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Tilinpäätös. Laskutushintaa voitiin laskea 7,01 % talousarviosuunnitelmasta. Henkilöstön koulutuspohjan hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen sekä mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset omalla väellä tilanteista riippuen. Henkilöstökustannusten lasku. Tekninen lautakunta Käytännön tasolla keittiöhenkilökuntaa on ollut siivoustehtävissä ja siivouspuolen henkilökuntaa keittiötehtävissä. Sijaisuuksiin on palkattu myös muuta työvoimaa tilanteesta riippuen. Henkilöstön kouluttaminen / koulutusten päivittäminen sekä siivouspalvelujen kehittäminen. Henkilöstön tieto-/taitotason säilyttäminen ajan tasalla kehityksessä mukana pysyminen. Ajan tasalla pysyminen koulutusten yms. kautta mahdolliset tutkinto- /kurssitodistukset. Tekninen lautakunta Siivoushenkilöstölle on järjestetty mahdollisuus osallistua miniclean koulutusja näyttelytapahtumaan osallistumiseen miniclean (tai FinnClean) on puhtausalan henkilöiden laajempi koulutusja näyttelytapahtuma. Myös aine- ja välinekoulutuksiin on ollut mahdollista osallistua. Henkilöstö on saanut myös täsmäkoulutusta tarpeesta riippuen.

90 Oulaisten kaupunki Tasekirja Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa. Toimintapalaverit. Rajapintaluettelot sekä erityistilanteiden akuuttilistat. Tekninen lautakunta Siivouspäällikkö on suorittanut NTM-tutkinnon ja ruokahuoltopäällikkö ja siivoustyönohjaaja saavat NTMtutkinnon päätökseen v Yhteen kohteeseen rajapintaluettelo ja et akuuttilista on valmiina. Muihin kohteisiin nämä ovat vielä keskeneräisiä. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit (Rantakartanoon tarvitaan yksi työntekijä lisää.) tilat Siivottavia neliöitä n m2 Siivottavia neliöitä n m2 laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet suurimmaksi osaksi nykyisien standardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop s (mukana kuvankäsittelyohjelma) sekä poistuva Atop Quintet (tiedonsiirto Atop s:iin). Kone- ja laitehankintoja tehdään järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (vältytään isoilta kertaostoilta). TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 m² / h / (keskitehot) / sm²/kk 1,50 1,48 1,69 / 1,40 1,69 1,69 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Liikenneväylät TOIMINTA-AJATUS Liikenneväylät sisältävät katujen ja kevyenliikenteenväylien kesä- ja talvi kunnossapidon sekä liikennevihreän hoidon että katuvalaistuksen. Katujen kesäkunnossapidossa käytetään konetyön osalta ostopalveluja. Miestyötä vaativat työt tehdään omalla tuntipalkkaisella työvoimalla samoin liikennevihreän hoito. Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien talvikunnossapito ostetaan koneurakoitsijoilta joko urakalla tai tuntitöinä. Tarvittavat miestyöt teetetään tuntipalkkaisilla kunnossapitotyöntekijöillä. Katujen kevätsiivoukset (hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla. Konetyöt kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Kilpailutus on tehty vuonna Nykyiset tarjoukset ovat voimassa saakka, joten uusi kilpailutus on tehtävä huhtikuussa Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta talvikunnossapidossa. Pysyvä lumi tulee myöhemmin ja alkutalven liukkaudet aiheuttavat yhä enemmän liukkauden torjuntaa.

91 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite - katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä. - katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennenkuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi. - talvi kunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväyl ät ja pääkadut ( Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 lumisateen päättymisestä. Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä. - muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväyli en osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteena hoitaa liikenneväylät niin, että ne turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa. Seuranta Oma seuranta määrärahoje n suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallist en tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Alkuvuosi 2011 oli runsasluminen ja aiheutti talvikunnossapidon osalta joko aurausta, polanteenpoistoa tai lumenajoa. Kevään loskanpoisto sujui kohtalaisen oikeaan aikaan, jolloin ei syntynyt kovin ongelmallisia katuosuuksia. Sateinen syksy aiheutti sorapintaisilla katuosuuksilla lanausta normaalia enempi. Myöhäisen lumentulon osalta säät vaihtelivat 0 asteen tuntumassa, jolloin jouduimme hiekoittamaan ehkä normaalia enemmän. Samalla teimme liikenneturvallisuuden kannalta muutamiin kadun kohtiin sillankaiteita. Loppuvuodesta lunta tuli kuitenkin normaalisti. Niinpä määrärahat ylittyivät runsaasti. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 2 henkilöä tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. katulana, katuharja, lumiaura 2 kpl.

92 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Puistot ja yleiset alueet TOIMINTA-AJATUS Kaava-alueilla olevien puistojen ja yleisten alueiden sekä torin kunnossa- ja puhtaanapito. Puistoissa olevien leikkikenttien käyttöturvallisuudesta huolehtiminen. Kunnossapito omana työnä omalla kalustolla, lumi- ja puhtaanapitotöissä käytetään ostopalveluja. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Leikkivälinedirektiivien määräysten mukaisesti kalusteiden uusimista vuosittain. Kaava-alueiden lisääntyessä puistojen määrä ja pinta-ala kasvaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit) Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Viheralueiden hoitotaso säilytetty 2-luokan mukaisena. Matonpesupasseja myyty 239 kpl. Ympäristökeskus Helmi tarkastanut 5 leikkipaikkaa ja tarvittavat kunnostukset tehty... Torialue Kurjenranta Tori käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä. Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä ellei rannalle saada yrittäjää Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tori pesty keväällä painepesuna ja päivittäinen siisteys tarkastettu Bergströmin kiinteistön huollon yhteydessä. Kurjenranta hoidettu omana työnä juhannukseen asti, minkä jälkeen siirtyi yrittäjän vastuulle. Vesinäytteet kolmesti kesässä. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 24 koululaista vähintään nykyinen taso tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Suurteholeikkureita 2 kpl, ajoleikkureita 4 kpl suurteholeikkurien uusiminen n 2500 ja ajoleikkureiden n ajotunnin välein TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013

93 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Maa- ja metsätilat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin metsäomaisuuden hoito metsäsuunnitelman mukaisesti, kestävän metsätalouden periaatteiden ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti sekä metsälain asettamien vaatimusten täyttäminen. Taajaman läheisyydessä huomioidaan maisema- ja lähivirkistysalueiden tarve. Koulujen polttopuut omista metsistä. Myyntihakkuut pystykauppoina, maanmuokkaukset ja metsänistutus ostopalveluina. Taimikonhoitotyöt pääosin omana työnä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kestävä hakkuusuositus ylitetty viime vuosina, jolloin metsien käsittely pääosin hoitotyötä. Koulujen polttopuutarve vähenee tulevina vuosina lämmitysremonttien myötä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus Metsänhoidossa metsälain mukainen uuden kasvun turvaaminen Koulujen polttopuut omista metsistä Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tulostavoite , käsittäen pääasiassa ensiharvennuksia ja energiapuuhakkuita. Vuodelle 2011 ei varsinaista istutustarvetta, jonkin verran täydennysistutuksia. Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 30 ha. Polttopuiden vuositarve selvitettävä koulujen lämmitysremonttien yhteydessä, mahdollisuus myydä halkoja ulospäin. Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Puunmyyntitulot n , kertymä Halmeperän kaavaalueiden harvennuksista. Istutettu kuusta 1600 kpl (uudelleenviljely) ja mäntyä 8000 kpl. taimikonhoitoa ei ole tehty, raivaustyöt kaavaalueiden sisällä Polttopuita myyty 110 m 3 ja tehty lisää 58 m 3. Varastoissa n. 230 m 3, Jauhinkankaan polttopuutarve jatkuu lämpöremontin siirtymisen myötä. Ei ulospäin myyntiä. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 4 vakituista ja 2 tukityöllistettyä vähintään nykyinen taso tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kaupungilla omat moottori- ja raivaussahat kaluston kunnon ja käyttöturvallisuuden mukaan uusitaan tarvittaessa TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013

94 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta ( alkaen) Kaavoitustoimi TOIMINTA-AJATUS Kaavoitustoiminnan päätavoitteena on riittävästä tontti- ja raakamaavarannosta sekä viihtyisästä ja tarkoituksenmukaisesta asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kaavoitusjohtaja (ent. kiinteistöinsinööri) ollut poissa virasta 3 kk. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Monipuolisen pientonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös haja-asutusalueella Pyhäjoen ranta-alueiden yleiskaavallisen tarkastelun aloittaminen Ydinkeskustan tiivistäminen kaupunkimaiseksi Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla - keskustassa 50 - haja-alueella 10 Rantaosayleiskaavoituksen tarveselvityksen laatiminen Ydinkeskustassa kaavoitetaan tonttimaata vähintään yhdelle kerrostalolle / vuosi Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Keskustan kaava-alueella on myynnissä 54 pientalotonttia ja haja-asutusalueella 7 tonttia. Piipsjärven osayleiskaavan mukaisia uusia rakennuspaikkoja lisäksi 10 kpl. Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa todettiin rantaosayleiskaavan laatiminen keskustan osayleiskaavan tarkistamista tärkeämmäksi kohteeksi. Ydinkeskustassa on useita rakentamattomia tai vajaasti rakennettuja yksityisomistuksessa olevia kerrostalotontteja. Kaupunkirakenteen sisällä olevien kaavoittamattomien alueiden täydennyskaavoittaminen Uuden uimahallin sijaintipaikasta on tehty selvitys ja asemakaavoitus aloitetaan sen pohjalta. Vanhentuneiden asemakaavojen uusiminen Ns. sotilaspiirin alueen asemakaavan muutostyö on luonnosvaiheessa. Työ ei ole edennyt vuoden aikana. Kasarminmäen alueella on asemakaavaa muutettu siten, että kerrostaloalueesta on muodostettu yleisten rakennusten aluetta, joka sallii mm. kehitysvammaisten palvelutalon rakentamisen.

95 Oulaisten kaupunki Tasekirja Sahan alueella on asemakaavaa muutettu kahden pientalotontin osalta. Maanomistajien osallistumista kaavoituksen ja sen toteuttamisen kustannuksiin lisätään. Tehdään maankäyttösopimuksia 1 kpl / vuosi KH Etelärannan alueella on aloitettu kaavamuutos koskien kahta pientalotonttia. Ns. sotilaspiirin alueesta on laadittu kaavoitussopimus. Sopimusta ei ole allekirjoitettu. Elämänkaariasumisen tukeminen Tonttitarjonta turvaa vähintään viisi eri asumismuotoa Tekninen lautakunta Kaupungilla on tarjolla omakotitontteja sekä keskustassa että hajaasutusalueella. Rivitalotontteja on omistusasunto- ja vuokratalotuotantoon. Lisäksi on kerrostalotontteja ja yleisen rakennusten tontteja mm. palveluasuntoja varten. Yrittäjyyden vahvistaminen Työpaikka-alueilla on tonttimaata 20 uudelle yritykselle / vuosi Tekninen lautakunta Kaavoitettuja teollisuusalueita on runsaasti. Lisäksi on useita vapaita liikerakennusten tontteja eri kaupunginosissa. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Kiinteistöinsinööri 0,85 htv Amk insinööri 0,60 htv Kiint.rek.hoitaja 0,55 htv Yhteensä 2 henkilön työpanos tilat Nykyiset toimistotilat Ei muutoksia laitteet, välineet, ohjelmat jne. Suurtulostin YT Cad (kaavasovellus) Yleiskaavoitus edellyttää lisäksi konsultin käyttöä Henkilöstöresurssit olleet suunniteltua pienemmät, käytössä 1,75 henkilön työpanos. Maaomaisuuden hallinta YT-Cadiin, työ aloitettu. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP2011 TA 2012 TS 2013 Myyty tontteja (kpl) / Hankittu raakamaata (ha) 2,3 0 15/ TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta ( alkaen) Mittaustoimi TOIMINTA-AJATUS Mittaustoiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja liittyen kaavan pohjakartoitukseen ja muuhun karttatuotantoon, kaavoitukseen, kiinteistönmuodostukseen, kunnallistekniikkaan, rakentamiseen ja muuhun kaavojen toteuttamiseen sekä rakennusvalvontaan.

96 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kaavoitusjohtaja (ent. kiinteistöinsinööri) ollut poissa virasta 3 kk. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tontin lohkomisia 25 / vuosi ja yleisen alueen lohkomisia 5 / vuosi. Seuranta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Tontin lohkomisia suoritettu 23 kpl, joissa tontteja yhteensä 42. Muita rekisteröintipäätöksiä 7 kpl. Yleisen alueen lohkomisia suoritettu 10 kpl. Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti yksityisille ja lähikunnille. Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset / toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt / toimitusaika 1 vk. Tekninen lautakunta Rakennuksen paikan ja korkeuden merkintämittauksia on tehty 74 kpl ja sijaintikatselmuksia 92 kpl. Maalämpökaivojen / kenttien sijaintikatselmuksia tehty 20 kpl. Tilaustöinä on tehty kartoituksia mm.vattenfall Jokilaaksojen Lämpö Oy:lle, Oulaisten Vesiosuuskunnalle, Vestia Oy:lle, ST-yhtymälle/Timo Suvanto ja Siikalatvan kunnalle sekä Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolle lohkomisen maastotöitä kahdeksaan lohkomiseen. Kartaston ajantasaistaminen. Osoitekartan päivittäminen (keskustaajama ja hajaasutusalue). Tekninen lautakunta Uusi opaskartta painatettu. Mittaustoimen tulojen säilyminen vähintään nykyisellä tasolla. Myyntipalveluiden osuus kaikista tehtävistä kasvaa. Tekninen lautakunta Maastomittauspalveluiden osalta jäätiin hiukan tavoitteesta, mutta koko mittaustoimen osalta tulot ylittyivät tavoitellusta. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Kiinteistöinsinööri 0,15 htv Kaavoitusjohtajan Amk - insinööri 0,40 htv (ent.kiinteistöinsinööri) työajasta Kiint.rek.hoitaja 0,45 htv käytössä ollut 0,11 htv, eli Kartoittajat 2,0 htv kokonaisuudessan 2,96 henkilön työpanos. Yhteensä 3 henkilön työpanos tilat 2 toimistohuonetta ja varastotilaa Ei muutoksia laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT Cad, 3D Win ja Mapinfo Laitteet: takymetri ja kannettava tietokone. Kannettava tietokone hankittu.

97 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA/TP 2011 TA 2012 TS 2013 Muodostettuja kiinteistöjä / Rakennuksen paikan osoituksia / Toiminnan tulot yhteensä (1.000 ) / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Valvontalautakunta Rakennusvalvonta TOIMINTA-AJATUS Rakennusvalvonnan tehtävänä on myöntää luvanvaraiseen rakennustyöhön tarvittavat luvat, suorittaa luvanvaraisten töiden tarkastuksia, huolehtia rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta sekä maisemakuvan valvonnasta. Muita tehtäviä ovat mm. rakennustietojen tuottaminen rakennus- ja huoneistorekisteriin, poikkeusrakentamisen ohjaus ja lausunnot, korkotukilainoituksen kustannusarviot. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Maankäyttö- ja rakennuslakiin tulee useita muutoksia v Muutokset edellyttää koulutusta. Muita muutoksia ei ole tiedossa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Laillisten lupapäätösten tekeminen..toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset suoritetaan. Rakennushankeilmoituks et maistraattiin ja väestörekisterikeskuksee n. Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeuks. Rakentamisen laatu: -pätevät suunnittelijat -vastaavat työnjohtajat -työmaapöytäkirja ja käyttö- ja huolto-ohje -asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset, energiatodistukset. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon kuluessa, viimeistään 4. Katselmukset suoritetaan 4 pv. kuluessa ja käyttöönotto- ja lopputarkastus 6 pv. kuluessa. Rakennushankeilmoitukset kuukausittain. 1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja. Pätevä suunnittelija, tavoite 97 %. Kaikki aloituskokoukset on pidettävä ja käyttö- ja huoltoohjeet laadittava. Seuranta Valv.ltk. Valv.ltk. Valv.ltk. Toteutuma Lupalausunnot ja päätökset on toteutuneet, paitsi lomaaikana. Pyydetyt käyttöönotto- ja lopputarkastukset on suoritettu. Rakennushankeilmoitukset maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen on toteutunut. Tavoitteisin on päästy Työnjohtajien, työmaapöytäkirjojen ja suunnittelijoiden osalta tavoitteeseen on lähes päästy. Kaikki lupapäätöksessä määrätyt aloituskokoukset on pidetty. Energiatodistukset laadittu.. Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeet on jonkin verran puutteellisia.

98 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rakennusvalvontaa ei suljeta kesällä. Rakennustarkastajan lomasijaisuus tehdään kaupungin omalla työvoimalla, oman työ ohessa. Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan lähes normaalisti, mutta lupapäätöksiä ei tehdä. Valv.ltk. Tavoitteisiin ei päästy. Toimistojen sulkemisen aikana rakennusvalvontatoimisto oli kiinni, rakennustarkastajalla ei ollut sijaista eikä tarkasatuksia suoritettu. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 + ½ sama tilat 2 huonetta sama laitteet, välineet, ohjelmat jne. tioetokone/henkilö sama TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Lupia Menoista kate- 30,5 % 32 % 55 % 55 % 55 % taan tuloilla % Korjausavust. 12 kpl kpl kpl, Energia-avust. 3 kpl kpl kpl, Suhdanneav. 13 kpl TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tulosalue Valvontalautakunta Ympäristönsuojelu TOIMINTA-AJATUS Tavoitteena on 1) ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; 2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; 3) ehkäistä jätteiden syntyä ja jätteiden haitallisia vaikutuksia; 4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena; sekä 4) tukea muutenkin kestävää kehitystä. Toiminnallinen tavoite Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen Tavoitteet (määrä, laatu, sisältö) Ympäristökatselmukset vuosittain Seuranta Toteutuma VALVLTK Vuoden 2011 katselmuksen perusteella useat kiinteistöt olivat siistineet ympäristöään ja noudattaneet aiemmin annettua kunnostamiskehotusta. Uusia kehotuksia lähetettiin kuusi kappaletta. Yksi kohde on viety hallintopakkoasiana eteenpäin ja päätös teettämisuhan täytäntöönpanosta on tehty joulukuussa Uusi katselmus toteutetaan keväällä Maa-aineslupakohteiden vuositarkastukset on tehty (yhteensä 24 kpl) ja opastettu ja edellytetty lupaehtojen mukaisiin toimenpiteisiin.

99 Oulaisten kaupunki Tasekirja Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentä-minen Ympäristötietoisuuden lisääminen Viemäriverkoston ulkopuolisen asutuksen jätevesikäsittelyn tehostamisen ja uusimisen neuvonta sekä Ympäristöministeriön järjestämän neuvonnan pilottialueena toimiminen Ympäristöpalvelut Helmen kanssa Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta VALVLTK VALVLTK Neuvontaa on annettu yksittäisten yhteydenottojen sekä jätevesijärjestelmien uusinnan yhteydessä tehtävillä tarkastuskäynneillä. YM:n järjestämä neuvontapilotti on edennyt suunnitellusti ja jatkui vuoden 2011 loppuun asti. ProAgria Oulun järjestämissä kyläilloissa- ja tapahtumissa on kerrottu jätevesien käsittelyyn liittyviä viranomaisasioita. Ympäristösihteeri on osallistunut valtakunnallisen neuvonnan ohjausryhmätyöhön. On osallistuttu myös Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen järjestämän Tiedottamalla parempaan vesien tilaan tapahtumiin. Jätteiden keräämiseen, lajitteluun ja kierrättämiseen liittyvää neuvontaa on annettu yksittäisten yhteydenottojen perusteella ja luennoilla oppilaitoksissa. Ympäristöluvallisten teollisuuskohteiden neuvontaa on toteutettu. Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Ympäristöluvat Ympäristöluvan 2 kk 2 kk 2 kk 2 kk 2 kk 2 kk käsittely Jätevesien johtamislausunnot Jäteastian tyhjennysvälin pidennyksiä Lannan patterointiilmoitukset Katselmuskehotuksia Maa-aineslupien tarkastukset Ympäristölupien tarkastukset

100 Oulaisten kaupunki Tasekirja Käyttötalouden toteutuminen Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (KuntaL 65 ). Edellä esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta perustuvat talousarvion hyväksymisen yhteydessä määriteltyihin toiminnan sisältöä kuvaaviin tavoitteisiin. Seuraavilla sivuilla on euromääriä tarkasteltu toimielin ja vastuualuetasolla. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto on määritellyt määrärahatasoksi (sitovuustasoksi) valtuustoon nähden vastuualueet. Käyttötaloudessa poikkeuksellinen sitovuustaso on Ruokahuollon kustannuspaikalla 3901 ja Oulaisten Musiikkiviikkojen kustannuspaikalla 4901, joissa sovelletaan nettositovuutta. Näistä Musiikkiviikot on eritelty seuraavalla sivulla erikseen, Ruokahuolto on oma vastuualue ja näkyy suoraan vastuualuetasoisessa toteutumaraportissa. Käyttötalouden toteutumavertailut sisältävät myös sisäiset erät eli kaupungin eri hallintokuntien väliset ostot ja myynnit (vyörytyserät ym.), sen sijaan tilinpäätöslaskelmiin sisältyvä tuloslaskelma sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. Käyttötalouden toteutumalaskelmissa ei ole mukana viemärilaitos, joka on kunnallinen liikelaitos ja tilinpäätös on käsitelty erikseen. Käyttötalouden kokonaisuus toteutui (talousarvio + talousarviomuutokset) erittäin tarkasti: Tulojen toteutuma oli 15,5 milj. (99,6%), poikkeama Menoissa toteutuma oli 58,6 milj. (100,0%), poikkeama ja nettomenot olivat 43,0 milj. (100,1%). Menot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,1%, mutta tulojen määrä lasku 9,4%:lla aiheutti, että nettomenojen kasvuksi tuli 7,1%. Käytännössä tulojen lasku selittyy terveyskeskuksen vuodeosaston pienentämisellä, kun Merijärvi ja Vihanti lopettivat palveluiden ostamisen. Euromääräisesti suurimmilla perusturvan vastuualueilla terveydenhuollossa menot toteutuivat 98,8%:sti, tulot 92,6%:sti edellä kerrotusta syystä. Terveydenhuollon tulojen lasku oli 21,0%, menot laskivat 9,8% ja nettomenojen kasvu oli 3,3%. Sairaanhoidossa toteutuma oli 98,1% ja menojen kasvu 3,2%, mikä on alle puolet koko sairaanhoitopiirin jäsenkuntien keskimääräisestä menojen kasvusta (7,1%). Sosiaalipalveluiden kohdalla olivat suurimmat muutokset: Tulot toteutuivat 108,5%:sti, kasvua 8,6%, menojen toteutuma oli 103,8% (+11,4%) ja neton toteutuma oli 102,9% (+11,9%). Sivistystoimessa talousarvio toteutui hyvin: Yleissivistävän koulutuksen tulojen toteutuma oli 97,2% (-5,5%), menojen 89,9% (+2,5%) ja neton 99,0% (+3,2%). Yleissivistävässä koulutuksessa vertailu on käytännössä alkuperäiseen talousarvioon, koska vuoden aikana muutoksia tuli vain pienten hankkeiden perusteella. Myös pienemmät sivistystoimen vastuualueet toteutuivat kohtuullisen hyvin, varsinkin jos vertailussa käytetään nettomenoja. Kasvuprosentit olivat suuria nettomenoissa (kulttuuripalvelut + 39,8%, musiikkipalvelut +38,9%, nuorisopalvelut 27,8%, euromäärä näistä muutoksista on kuitenkin yhteensä n ).

101 Oulaisten kaupunki Tasekirja Teknisellä sektorilla teknisen toimen tulojen toteutuma oli 108,0% (-3,5% ed. vuodesta), menojen 97,7% (-4,3%) ja neton 84,3% (-5,7%). Rakennusten kohdalla nettomenojen toteutuma oli 68,5% (-35,6%), missä näkyy mm. Tielaitoksen tukikohdan myynti pois. Ainoastaan liikenneväylien kohdalla teknisellä sektorilla toteutuma on huono, menoissa 114,2% (+9,4%), netossa 109,0% (+11,1%). Yleishallinnon kohdalla tulojen toteutuma oli 93,9% (- 34,1%), menojen 87,7% (+8,0) ja netossa 84,7% (+66,6%). Muutosvertailussa lukuihin vaikuttaa, että vuonna 2010 myyntiin kaupungin osuus Jokilaaksojen Lämpö Oy:stä, ja myynnistä saatu tasearvon ylittänyt kauppahinnan osuus tuli yleishallinnon tuloksi käyttötalouteen. Sitovuustasoltaan poikkeuksellinen (nettositovuus) Oulaisten Musiikkiviikot toteutui seuraavasti: Talousarvio Toteutuma Jäljellä Tot % Edell.vuoden toteutuma Tulot , , ,03 140, Menot , , ,42 122, Netto , , ,39 102, Musiikkiviikkojen toteutuma oli hyvä.

102 Oulaisten kaupunki Tasekirja

103 Oulaisten kaupunki Tasekirja

104 Oulaisten kaupunki Tasekirja

105 Oulaisten kaupunki Tasekirja

106 Oulaisten kaupunki Tasekirja

107 Oulaisten kaupunki Tasekirja

108 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelmaosan toteutuminen Kertomuksen alussa oli tuloslaskelman luvut esitettynä karkeasti miljoonina euroina. Alla esitetty toteutumisvertailu on hienojakoisempi, ja lisäksi se osoittaa toteutuneen suhteessa arvioituun. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvion Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Tot-% Muutos talousarvio muutokset jälkeen % Toimintatuotot Myyntituotot , , , , ,73 95,6-13,2 Maksutuotot , , , ,23 106,9-6,0 Tuet ja avustukset , , , , ,15 75,1-4,2 Muut toimintatuotot , , , ,35 113,4-22,8 T o i m i n t a t u o t o t , , , , ,30 98,2-12,8 Valmistus omaan käyttöön , ,04 26,9 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , ,65 100,0 1,6 Henkilöstösivukulut Eläkkeet , , , , ,69 102,3 2,2 Muut henkilöstösivukulut , , , , ,64 101,0 1,4 Henkilöstömenojen oikaisuerät , , , ,24 191,3-8,4 Palvelujen ostot , , , , ,10 100,7 0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,50 102,0 1,4 Avustukset , , , , ,69 96,8 23,4 Vuokrat , , , ,41 36,6-2,2 Muut toimintakulut , , , ,20 85,9-30,9 T o i m i n t a k u l u t , , , , ,96 99,7 1,9 Toimintakate , , , , ,70 99,9 7,1 Verotulot , , , , ,34 99,2 4,6 Valtionosuudet , , , , ,00 100,6 5,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 500, , , ,07 78,7-1,8 Muut rahoitustuotot , , , , ,43 124,7-61,2 Korkokulut , , , , ,66 117,5 5,0 Muut rahoituskulut , , , , ,03 151,3 942,6 Vuosikate , , , , ,97 70,6-80,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,29 101,6 1,9 Kertaluontoiset poistot ,55 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 1 000, , ,00 Satunnaiset kulut , , ,00 Tilikauden tulos , , , , ,81 136,0-175,6 Poistoeron muutos , , ,56 17,44 100,0 0,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , , , , ,25 139,2-167,8

109 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelman toimintatuottojen toteutuma oli 98,2 %, toimintakulujen 99,7 % ja toimintakate toteutui tämän perusteella 99,9 %:sti. Verotulot olivat alle budjetoidun (tot. 99,2 %) ja valtionosuuksissa oli ylitystä yhteensä Rahoitustuottojen ja kulujen yhteismäärä oli (vuonna ). Tulosta heikensi osakkeiden ja muiden rahoitusomaisuusarvopapereiden arvonalennukset, yhteensä noin euroa. Poistoja oli budjetoituun verrattuna enemmän.

110 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoitusosan toteutuminen Rahoituslaskelman toteutumisvertailu yksityiskohtaisena on alla taulukkona. Investointimenojen toteutuma oli 87,9 %. Pitkäaikaista lainaa otettiin vuonna ,0 milj. ja lyhennyksiä oli 2,6 milj.. Lisäksi vuodenvaihteessa oli lyhytaikaista lainaa turvaamassa maksuvalmiutta. Lyhytaikaista lainaa on ollut jatkuvasti käytössä ja lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet jatkuvasti selvästi alle pitkäaikaista perittävän koron. Antolainoja maksettiin kaupungille takaisin Vuoden 2011 varsinaisen toiminnan, investointien ja rahoituksen vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen oli n Varainhoidon varoja ei ole otettu käyttöön vuoden 2011 aikana. Rahoituslaskelman toteutumisvertailu Alkuperäinen Talousarvion Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Tot-% talousarvio muutokset jälkeen TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,6 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta ,6 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,4 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien luovutustulot ,1 Investointien rahavirta ,9 Toiminnan ja investointien rahavirta ,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen takaisinmaksut ,0 Antolainauksen muutokset ,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,9 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,6 Lainakannan muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen ,8

111 Oulaisten kaupunki Tasekirja Investointien toteutuminen Investointiosan toteutumisvertailussa on esitetty investoinnit hankkeittain. Toteutumasta näkyy talousarvion määräraha, talousarvioon mahdollisesti tehty muutos (valtuustossa) sekä määrärahan käyttö. Investointiosassa olevat hankkeet ovat niitä, jotka kasvattavat kaupungin käyttöomaisuutta ja tulevat poistojen piiriin. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio Ta-muutos Tilinpäätös Poikkeama % Kiinteistöjen hankinta Maanhankinta ja -myynti Maan ostot , ,01 5,0 Myynnit , ,15 29,0 Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat Kaupungintalo , ,14 90,0 Terveyskeskus , ,01 86,9 Rantakartano ,36-684,36 100,7 Hallinto- ja laitosrakennukset yht. Menot , ,79 95,2 Opetusrakennukset Jokiraitin koulu / Matkaniva Menot , ,73 101,0 Tulot ,00-400,00 98,6 Nettomenot , ,73 101,2 Yläkoulu ja puulukio Menot ,06 953,94 99,7 Tulot , ,39 98,3 Nettomenot ,45-70,45 100,0 Opetusrakennukset yht. Menot , ,79 100,4 Tulot , ,39 98,4 Nettomenot , ,18 100,7 Muut rakennukset Museo ,22 912,78 89,9 Uimahalli ,04 678,96 95,5 Hiekkavarasto , ,96 152,3 Varaus (kaupungin omat tilat) ,00 0,00 Muut rakennukset yht. Menot , ,22 130,2 Liike- ja teollisuusrakentaminen Sampsankadun yritystalo , ,93 95,4 Kivikankaantie ,00 0,00 100,0 Bergström (Ravintola Oulas) , ,23 43,6 Ent. Tielaitoksen tukikohta, myynti ,00 Varaus (teollisuus-/ liiketilat) , ,00 Liike- ja teollisuusrakent yht. Menot , ,16 64,9 Tulot , ,23 Nettomenot , ,39-122,6

112 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rakennukset yhteensä Menot , ,94 98,9 Tulot , ,61 248,4 Nettomenot , ,55 84,9 Kiinteät rakenteet ja laitteet Katujen rakentaminen Oulas , ,75 135,0 Puistola , ,12 127,2 Saha , ,22 111,1 Haaranmäki , ,01 101,1 Muut katutyöt , ,95 103,8 Ilmavalojohtojen maakaapelointi , ,09 113,5 Katujen rakentaminen yhteensä Menot , ,14 108,2 Puistorakentaminen Oulaistenkosken ranta Menot , ,43 64,6 Tulot , ,42 60,4 Nettomenot , ,01 68,9 Muut puistotyöt ,17 666,83 92,1 Puistorakentaminen yhteensä Menot , ,85 70,6 Tulot , ,42 60,4 Nettomenot , ,43 77,2 Liikunta-aluerakentaminen Yhdysreitti Honkamajalle Menot , ,51 30,6 Tulot , ,00 0,0 Nettomenot , ,51 56,2 Kuntoradat , ,32 16,3 Skeittialue , ,00 0,0 Liikunta-aluerakentaminen yhteensä Menot , ,83 26,5 Tulot , ,00 0,0 Nettomenot , ,83 42,7 Viemärirakentaminen Halmeperä Menot , ,19 111,4 Tulot , ,00 Nettomenot , ,19 338,4 Törmäperä Menot , ,61 119,5 Tulot , ,54 75,1 Nettomenot , ,15 223,1 Lehtopää-Vilppomäki Menot , ,46 42,5 Tulot , ,00 0,0 Nettomenot ,54 619,46 98,4 Verkoston saneeraukset , ,04 107,5 Muut viemärityöt Menot , ,30 226,9 Tulot , ,12 Nettomenot ,18 816,82 90,9 Viemärirakentaminen yhteensä Menot , ,32 91,8 Tulot , ,42 58,2

113 Oulaisten kaupunki Tasekirja Nettomenot , ,10 121,4 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Menot , ,27 84,9 Tulot , ,84 40,6 Nettomenot , ,43 99,2 Koneet ja kalusto Keskitetyt ATK-hankinnat , ,21 83,2 Yläasteen kalustus , ,64 71,4 Jauhinkankaan koulun kalustus ,00 0,00 100,0 Juho Oksan koulun kalustus ,92 480,08 98,4 Jokihelmen Opiston irtaimisto ,26 9,74 99,9 Teknisen toimen koneet ja laitteet ,91 585,09 95,1 Koneet ja kalusto yhteensä Menot , ,76 86,5 LISÄYKSET TILIKAUDEN AIKANA YHTEENSÄ Menot , ,98 87,3 Tulot , ,38 84,9 Nettomenot , ,60 87,9 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden myynti Menot ,00-109,00 101,4 Tulot -720,00 720,00 Nettomenot ,00 611,00 92,4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot , ,02 87,4 Tulot , ,38 85,1 Nettomenot , ,40 87,9

114 Oulaisten kaupunki Tasekirja TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tase Tilinpäätöslaskelmina on esitetty tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä konsernin tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma omana kokonaisuutenaan. VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,58 Aineelliset hyödykkeet , ,19 Maa- ja vesialueet , ,96 Rakennukset , ,46 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,62 Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet , ,26 Sijoitukset , ,39 Tytäryhtiöosakkeet , ,48 Osakkuusyhteisöosuudet , ,09 Muut osakkeet ja osuudet , ,28 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset 0, ,54 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,72 Valtion toimeksiannot , ,07 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,65 Muut toimeksiannot 323,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,68 Vaihto-omaisuus , ,82 Aineet ja tarvikkeet , ,82 Saamiset , ,21 Muut pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset , ,50 Muut saamiset , ,50 Lyhytaikaiset saamiset , ,71 Myyntisaamiset , ,75 Lainasaamiset , ,59 Muut saamiset , ,01 Siirtosaamiset , ,36 Rahoitusomaisuusarvopaperit , ,02 Osakkeet ja osuudet , ,06 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,73 Joukkovelkakirjasaamiset , ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,98

115 Oulaisten kaupunki Tasekirja VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,70 Peruspääoma , ,61 Muut omat rahastot , ,32 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,29 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,06 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,94 Kertynyt poistoero , ,94 Investointivaraus , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,09 Valtion toimeksiannot , ,55 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,65 Muut toimeksiantojen pääomat , ,89 VIERAS PÄÄOMA , ,25 Pitkäaikainen , ,03 Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta , ,01 Lainat julkisyhteisöiltä , ,01 Saadut ennakot 9 250, ,00 Muut pitkäaikaiset velat , ,01 Lyhytaikainen , ,22 Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,19 Kuntatodistuslainat , ,00 Saadut ennakot , ,15 Ostovelat , ,99 Siirtovelat , ,60 Muut lyhytaikaiset velat , ,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,98

116 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot , ,19 Maksutuotot , ,65 Tuet ja avustukset , ,05 Muut toimintatuotot , ,27 T o i m i n t a t u o t o t , ,16 Valmistus omaan käyttöön , ,50 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,68 Henkilöstösivukulut Eläkkeet , ,46 Muut henkilöstösivukulut , ,85 Palvelujen ostot , ,52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,68 Avustukset , ,72 Vuokrat , ,89 Muut toimintakulut , ,61 T o i m i n t a k u l u t , ,41 Toimintakate , ,75 Verotulot , ,96 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 905, ,53 Muut rahoitustuotot , ,87 Korkokulut , ,58 Muut rahoituskulut , ,69 Vuosikate , ,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,04 Kertaluontoiset poistot ja arvonalentumiset , ,80 Tilikauden tulos , ,50 Poistoeron muutos , ,56 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,06

117 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,00 Toiminnan rahavirta , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,00 Investointien rahavirta , ,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen takaisinmaksut , ,00 Antolainauksen muutokset , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Lainakannan muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 404, ,00 Vaihto-omaisuuden muutos , ,00 Saamisten muutos , ,00 Korottomien velkojen muutos , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00 Omaisuuden hoito , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 - Omaisuuden hoito , ,00 - Rahat ja pankkisaamiset , , , ,00

118 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernilaskelmat Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiannot VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjasaamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

119 Oulaisten kaupunki Tasekirja VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kertynyt poistoero Investointivaraukset Muut vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

120 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot ja arvonalent Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

121 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen takaisinmaksut Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset

122 Oulaisten kaupunki Tasekirja TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisena. Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisena tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä on tuloslaskelmassa ,70, josta viemärilaitoksen osuus on ,38. Konserni Kunta Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Toimintatuotot yhteensä

123 Oulaisten kaupunki Tasekirja Erittely verotuloista Alkuperäinen Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen v v Kunnan tulovero , , ,48 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,71 Kiinteistövero , , ,77 Verotulot yhteensä , , ,96 Tuloveron määräytymisen perusteet Vuosi Tulovero- Verotettava tulo Muutos prosentti 1000 euroa % , , , , , , , , , , Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen v v Peruspalvelujen valtionosuus , , ,00 Verotuloihin perustuva tasaus , , ,00 Opetus- ja siv.toimen muut vos , , ,00 Valtionosuudet yhteensä , , ,00

124 Oulaisten kaupunki Tasekirja Suunnitelman mukaiset poistot Poistokirjaukset on tehty kaupunginvaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa noudattaen. Poistosuunnitelmaa tehtäessä on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisia ylärajoja tasapoistoissa ja pienintä poistoprosenttia menojäännöspoistoissa. (suositus) (poistosuunnitelma) 1 Maa- ja vesialueet Ei poistoa Ei poistoa 2 Rakennukset Tasapoisto Tasapoisto - kivirakennus ylärajan mukaan, puurakennus alarajan mukaan - vanhana ostettu rakennus todennäköisen käyttöiän mukaan Asuinrakennukset vuotta 50 vuotta - talousrakennus vuotta 20 vuotta - vapaa-ajan rakennus vuotta 30 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset vuotta 50 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset vuotta 30 vuotta Muut rakennukset - poistoaika käyttötarkoituksen mukaan vuotta 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Maa- ja vesirakenteet - Kadut, tiet, torit, puistot 20 % 15 % - Ladut, kuntoradat ja muut urheilualueet 20 % 15 % Johtoverkostot ja laitteet - Katuvalaistusverkosto 10 % 15 % - Viemäriverkosto 10 % 7 % Muut kiinteät rakenteet ja laitteet - Sillat ja alikulkutunnelit 20 % 10 % - Pumppaamot ja palovesiasemat 20 % 15 % - Muut kiinteät rakennelmat 25 % 20 % 4 Koneet ja kalusto Tasapoisto Tasapoisto Kuljetusvälineet - Kevyt kalusto 5 vuotta 10 vuotta - Raskas kalusto 10 vuotta 15 vuotta Muut koneet ja kalusto - ATK-laitteet 3 vuotta 5 vuotta - Muut laitteet ja kalusteet 5 vuotta 5 vuotta 5 Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa Ei poistoa

125 Oulaisten kaupunki Tasekirja Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Keskiarvo Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintamenot Suunnitelman mukaiset poistot Ero Poikkeama % 44, Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot Maakaupoista on aiheutunut ,98 :n myyntivoitot ja 2.701,46 :n myyntitappiot. Entisen Tielaitoksen tukikohdan kiinteistön myynnistä on kirjattu ,11 :n myyntivoitto Tuotot osuuksista muissa yrityksissä Osingot ja osuuspääomien korot OP-Private sijoitustili, tuotto-osuudet ,33 Pohjanmaan Puhelinosuuskunta, osuuspääoman korko 7 420,00 FIM Mondo sijoitustili, tuotto-osuudet 6 204,87 Nordea Avista, tuotto-osuudet ,00 Alfred Berg rahastoyhtiö Oy, tuotonjako 3 388,77 Kuntarahoitus Oy, osinko 4 030,00 Gyllenberg arvo-osuustili, tuotto-osuudet 104, ,12

126 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset tilivuoden aikana MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDESSA Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rak. Koneet ja Yhteensä ja laitteet kalusto Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana rahoitusosuus Vähennykset tilikauden aikana - myyntitulot myyntivoitot/tappiot Siirrot erien välillä - Keskeneräiset hankinnat Poistamaton hankintameno Poistot = Jäännösarvo Jäännösarvo Muutos vuoden 2011 aikana PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Tytäryhtiö- Kuntayhtymä- Osakkuus- Muut Tytär- Muilta osakkeet osuudet yhteisöt osakkeet yhteisöiltä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankinta-arvo

127 Oulaisten kaupunki Tasekirja Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Nimi Kotipaikka Omistus- Osuus Osuus Osuus osuus % omasta vieraasta tilikauden pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot Oulainen 100, Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto Oulainen 75, Kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulu 2, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Nivala 12, Siika-Pyhäjokialueen koulutusky Haapavesi 18, Jokilaaksojen Musiikkiopisto Nivala 20, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Oulu 2, Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt Asunto Oy Rantapuisto Oulainen 27, Asunto Oy Sahanpuisto Oulainen 30, Vaihtuvien vastaavien saamiset omistajayhteisöittäin Vaihtuviin vastaaviin sisältyvät seuraavat konserniyhtiöihin kohdistuvat saatavat: Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 1 556, ,00 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,65 Siirtosaamiset , ,25 Konserni Kunta Siirtosaamiset Siirtyvät korot 8 736, , , ,78 Kansaneläkelaitoksen korvaukset , , , ,89 Kansaneläkelaitos/työterveyshuolto , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , ,96 Tasausrahasto , , , ,25 Muut siirtosaamiset , , , , , , , ,36 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja Rahamarkkina- Muut osuudet instrumentit arvopaperit Jälleenhankintahinta (=markkina-arvo) , , ,39 Kirjanpitoarvo , , ,67 Erotus , , ,72

128 Oulaisten kaupunki Tasekirja Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset Peruspääoma Ilman liikelaitosta , ,22 Viemäriliikelaitos , , , ,61 Muut omat rahastot Vahinkorahasto , ,32 Alijäämä ed.tilikausilta , ,29 Tilikauden ylijäämä , ,06 Oma pääoma yhteensä , ,70 Konsernin oman pääoman erittely Peruspääoma lisäykset vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto lisäykset - vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot lisäykset vähennykset Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden ylijäämä Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset lainat ilman uutta lainanottoa Pankkilainat Kuntarahoitus Oy Kuntien Eläkevakuutus

129 Oulaisten kaupunki Tasekirja Muut pakolliset varaukset Konserni Kunta Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen jälkitaksoituksesta aiheutunut vastuu Erityisvaltionosuuden tilitysvastuu Varaus 1. ohjelmakauden vastuista Muut pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 Velat omistajayhteisöittäin Lyhytaikaiset velat Ostovelat Velat tytäryhtiöille Oulaisten Amiraali Oy 0,00 106,70 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri , ,30 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 117, , ,35 Muut ostovelat Ilman viemärilaitosta , ,07 Viemärilaitos , ,27 Siirtovelat , ,99 Konserni Kunta Tuloennakot , , , ,46 Lomapalkkajaksotus , , , ,03 Korkojaksotus , , , ,72 Muut siirtovelat - Opetushallitus, takaisinperintä , , , ,00 - Jaksotetut palkat , , , ,44 - Sosiaalimenovaraus , , , ,00 - Potilasvakuutusvelka , ,00 - Muut siirtovelat , , , ,95 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , , , ,60

130 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Oulaisten Amiraali Oy:n lainojen vakuudeksi on kaupunki luovuttanut Oulaisten Osuuspankille Oulaisten kaupungin 8. kaupunginosan korttelin 4 tonttiin nro 1 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 6 kpl á ( ). Kaupunki on antanut vuokratakuun 100 %:sti omistamalleen Oulaisten Amiraali Oy:n uusien vuokratalojen mahdollisesti aiheuttamista vuokratappioista (Hussantaival ja Toholankatu 1 sekä opiskelija-asuntola Hakalinna). Vuonna 2012 ei tule maksettavaksi vuokratappioita vuodelta Takausvastuut Oulaisten Amiraali Oy, kuntayritystodistussopimus ,00 Oulaisten Amiraali Oy ,33 Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto , , Muut annetut takausvastuut Pyhäjokilaakson Ratsastajat ,05 Kalenteripiste T. Oja Ky 1 449,90 Kiinteistö Oy Pihtisulunkatu 1 B ,27 Jokilaaksojen Jäte Oy ,27 Junnikkala Oy ,00 Yhteensä , Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista , ,99 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista ,00 0,00 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , , Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta Sopimusvastuut - Vuokravastuut, voimassa saakka , ,00 - Vuokravastuut, voimassa saakka 9 559,00 - Vuokravastuut, voimassa saakka ,00 - Leasingvastuut , ,00 Sopimusvastuut yhteensä , ,00 0,00 0,00 Arvonlisäveron palautusvastuu , , , ,00 Takaisinperintävastuu 2 528, ,00

131 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä VIRAT JA % TYÖLL. YHTEENSÄ TOIMET TUKISET Keskushallinto 12 2, Maaseututoimi 2 0,4 2 2 Valvontatoimi 2 0,4 2 2 Sosiaalitoimisto 8 1,7 8 8 Kotipalvelu 28,5 6,1 28,5 27 Kehitysvammahuolto 17 3, Rantakartano 47 10, Rantakartanon keittiö 6,5 1,4 1 7,5 7,5 Lasten päiväkodit 28 6, Perhepäivähoito 32 6, Terveyskeskus 98 20, Koulutoimisto 4 0,9 4 4 Jauhinkankaan koulu 8,5 1,8 8,5 8,5 Juho Oksan koulu 53 11, Jokiraitin koulu 10 2, Petäjäskosken koulu 6 1,3 6 6 Yläkoulu 32 6, Lukio 12 2, Vapaa-aikatoimi 10 2, Kirjasto 6 1,3 6 6 Tekninen toimisto 7 1,5 7 7,5 Kiinteistöpalvelut 18 3, Mittaustoimi 4 0,9 4 5 Siivoustoimi 18 3, Yhteensä 469,5 100, ,5 500,5 Virkoihin ja toimiin on laskettu kaikki vakinaiset virat ja toimet sekä päätoimiset tuntiopettajat (yli 16 viikkotuntia tekevät). Virat ja toimet on huomioitu taulukossa vakansseina (henkilötyövuosina), joten, jos jollakin vakanssilla on ollut esim. osa-aikaisuuden vuoksi kaksi työntekijää, on vakanssi laskettu vain yhteen kertaan, vaikka siinä onkin todellisuudessa ollut kaksi eri työntekijää osaaikaisena töissä. Henkilöstön määrä hallinnonaloittain Vakinaiset Työllistämistukiset Yhteensä % % % Yleishallinto 12 2,6 0,0 12 2,5 Perusturva ,4 4 40, ,1 Sivistystoimi 141,5 30,1 4 40,0 145,5 30,3 Muut palvelut 51 10,9 2 20, ,1 Yhteensä 469,5 100, ,0 479,5 100,0

132 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuotta 5 kuukautta Henkilöstömenot Henkilöstömenojen kehitys Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkkeet Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut oikaisuerät Menojen muutos edellisestä vuodesta -0,3 % -1,7 % 39,7 % 4,7 % 1,8 %

133 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstömenojen jakaantuminen hallinnonaloittain Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Tekninen toimi Yleishallinto Henkilöstön sairauslomat OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA spv/ keskim/ Henk. henk henk Keskushallinto ,4 4,8 12 Sosiaalityö ja tsto ,8 21,3 8 Päiväkodit ,6 20,8 32 Perhepäivähoito ,0 31,7 39 Rantakartano ,3 28,7 49 Kehitysvammahuolto ,6 18,3 17 Kodinhoitoapu ,1 18,2 27 Rantakartanon keittiö ,3 12,8 7,5 Koulu- ja maas tstot ,0 4,5 6 Peruskoulut ,2 8,2 81,5 Yläkoulu ,7 12,5 35 Lukio ,7 2,2 12 Vapaa-aikatoimi ,8 6,4 12 Kirjasto ,3 7,8 6 Tekninen talo ,8 14,2 15,5 Varasto- ja kiinteistöt ,8 13,9 18 Siivoustyö ,8 33,0 16 Tk:n tukipalvelut ,4 7,6 4,5 Avoterveydenhuolto ,0 18,4 22,6 Kuntoutus- ja erit.työnt ,0 3,9 4,4 Hammashuolto ,5 14,9 11 Mielenterveystyö ,6 20,3 8,5 Vuodeosastohoito ,3 29,1 56 Lasten sairaus Yhteensä ,0 15,2 501

134 Oulaisten kaupunki Tasekirja Spv/henk. tarkoittaa sairauspäiviä vuonna 2011 henkilöstöä kohti. Keskim/henk. tarkoittaa sairauspäiviä keskimäärin henkilöstöä kohti vuodesta 2000 vuoteen Koulu- ja maaseututoimiston luvuissa on mukana koulutoimiston, entisen Oulas-opiston ja maaseututoimiston henkilöstö. Tämän kohdan keskiarvoon on laskettu vain vuosien sairauslomat, koska muiden vuosien luvuissa ovat mukana myös Haapavedelle siirtyneen lomatoiminnan sairauslomat. Teknisen talon henkilöstössä on mukana teknisen toimiston, mittaustoimiston ja rakennusvalvonnan henkilöstö. Terveyskeskuksen lukuja ennen vuotta 2009 ei ole saatavilla.

135 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma Oulaisten kaupungin eläkepoistuma on vaihdellut 11:sta henkilöstä 20 henkilöön vuosina Keskimääräinen eläkkeelle jäänti-ikä on ollut alle 60 vuotta. Luvuissa ei ole mukana terveyskeskuksen henkilöstöä.

136 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma Tulevina vuosina eläkkeelle jää entistä enemmän henkilöstöä. Kaikkein suurinta eläkkeelle jäänti tulee olemaan vuosina 2015, 2017 ja Luvuissa ei ole mukana terveyskeskuksen henkilöstöä.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot