Ikäihmisten palveluopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palveluopas"

Transkriptio

1 Ikäihmisten palveluopas

2 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto 4 Vammaisneuvosto 4 Palveluneuvo 4 Asointipiste 5 Yhteispalvelupisteet 5 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT 1. Seniorisentteri 6 2. Kulttuuripalvelut 7 3. Liikuntapalvelut 7 4. Kansalaisopisto 8 5. Järjestötoiminta Eläkeläis- vanhustyö- ja veteraanijärjestöt Estery Mikkelin Setlementti ry SPR, Suomen Punainen Risti Vapaaehtoistoiminta Seurakunnat Kansaneläkelaitos, Kela Yksityisiä kotihoitopalveluja Moppe -palvelulinjat 17 TALOUDELLISET ETUUDET JA KORVAUKSET 1. Kuljetuspalvelut Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Asunnon korjaus- ja muutostyö-avustukset Valtion korjausavustus Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt vaikeamaisille henkilöille Edunvalvonta Edunvalvontavaltuutus Eläkkeensaajan asumistuki Eläkettä saavan hoitotuki Kotitalousvähennys Lääke- ja sairauskulujen korvaukset Lääkkeet Maksukatto Matkakulujen korvaukset Omaishoidontuki Toimeentulotuki 24 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 1. Kotihoito Yöpartio Kotisairaala Kotiutustiimi Kotihoidon kuntoutustiimi Hoitotarvikejakelu SAS-toiminta Sosiaalityö Muistineuvonta Vammaispalvelun erityistyöntekijät ja palveluohjaajat Ateriapalvelu Turvapalvelut ja muu hoivateknologia Palveluseteli Lyhytaikaishoito Kuntouttava toiminta Päivätoiminta Päiväpirtti Päiväkuntoutus Terveyspalvelut Ensineuvo Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotto ja äkilliset sairastapaukset Ensiapu ja lääkäripäivystys Suun terveydenhuolto Apuvälinepalvelu 34 ERITYISPALVELUT 1. Diabeteshoidosta vastaavat sairaanhoitajat Ravitsemusterapeutti Mielenterveyspalvelut Veteraanien etuudet Rintamalisä Veteraanien kuntoutusohjaaja Veteraanikuntoutus Rintamaveteraanien kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut Lotta-toiminnassa mukana olleiden kuntoutus 36 ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO 1. Vuokra-asuminen Pienkotiasuminen Perhehoito Palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Osastot 40 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAADUNVALVONTA 1. Asiakaspalaute Laadunvalvonta Muistutusmenettely Ilmaise huoli Sosiaali- ja potilasasiamies 43 HIRVENSALMI 44 PUUMALA 45 Päivitetty 6/2015

3 3 Hyvä lukija Tämä opas on tarkoitettu Mikkelin kaupungissa asuville ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Oppaassa esitellään erityisesti ikäihmisille suunnattuja palveluja ja etuuksia. Alkuun on esitelty hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä palveluja. Kotona asumisen tueksi voi saada myös erilaisia taloudellisia tukia ja korvauksia, joista oppaassa kerrotaan lyhyesti. Oppaassa esitellään myös kotona asumista tukevia palveluja, kuten kotihoitoa ja kuntouttavaa toimintaa. Palveluilla on tarkoitus tukea selviytymistä kotona, jos omat voimavarat ovat heikentyneet. Mikäli kotona asuminen ei tukienkaan avulla enää ole mahdollista, on kaupungilla tarjota vaihtoehtoisia asumismuotoja. Tietoa löytyy myös erityispalveluista ja palvelujen laadunvalvonnasta. Lisätiedon hankkimiseksi tarvittavat yhteystiedot on mainittu kunkin tekstin yhteydessä. Oppaan lopussa on tiivistetysti tietoa Hirvensalmen ja Puumalan palveluista. Oppaan päivityksestä huolehtivat Palveluneuvon työntekijät. Hätänumero 112 Ensineuvo arkisin klo 7-21, viikonloppuisin ja arkipyhinä 7-14 Hoidon tarpeen arviointi arkisin klo 21-7, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 15-7 Palveluneuvo arkisin klo 8-16 Hammashoidon ajanvaraus arkisin klo la-su klo 9-10 Kaupungin henkilöstön sähköpostiosoitteet: Lomakkeita löytyy osoitteesta Tarkempaa tietoa kaupungin palveluista :

4 4 Vanhusneuvosto Puheenjohtaja Hannu Karttunen Puh Sihteeri Sari Mäkitalo-Tulokas Puh mikkeli.fi Vammaisneuvosto Puheenjohtaja Kauko Väisänen Puh com Sihteeri Marjaana Kolehmainen Puh mikkeli.fi Palveluneuvo Sosiaalipalvelujen palveluohjausyksikkö Arkisin klo 8-16 puh Maaherrankatu 10, Mikkeli Vanhusneuvosto Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen yhteistyöelin. Sen tehtävänä on seurata ja edistää kaupungin päätöksetekoa vanhusten näkökulmasta, sekä edesauttaa vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvoston tehtävänä on vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että se edistää vanhusten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyssekä kulttuuripalvelujen saamisessa. Vammaisneuvosto Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella olevien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vanhus- ja vammaisneuvostot voivat tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vanhusten ja vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Palveluneuvo - Sosiaalipalvelujen palveluohjausyksikkö Mikkelin palvelutuontoyksikön ylläpitämä Palveluneuvo tarjoaa kuntalisille tietoa ja neuvontaa sosiaalipalveluista. Yksikön työntekijät arvioivat yhdessä apua tarvitsevan kanssa palvelujen tarpeen ja laativat palvelusuunnitelman, jossa valitaan asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopiva tuki. Tarvittaessa asiakas saa ohjausta ja neuvontaa myös järjestöjen palveluista ja vapaaehtoistoiminnasta. Palveluneuvosta saa ohjausta ja neuvontaa seuraavista palveluista: vanhuspalvelut vammaispalvelut ja kehitysvammaisten palvelut asumispalvelut (vanhus-, vammais- ja mielenterveysasiakkaat sekä päihdeasiakkaiden ympärivuorokautinen asuminen) kotiin annettavat palvelut ja tukipalvelut sähköiset turvaratkaisut (esim. turvarannekkeet)

5 5 omaishoito veteraanien kotiin annettavat palvelut ja kuntoutus kuljetuspalvelut päihde- ja mielenterveysasiakkaiden työtoiminta Asiointipiste Kaupungin virastotalolla oleva Asiointipiste on kunnan ylläpitämä julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelupiste. Asiointipisteessä on kaupungin omien palvelujen lisäksi saatavilla myös Verohallinnon, Maistraatin, Kelan, TEtoimiston ja Poliisin lupahallinnon palveluja. Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Puh , avoinna ma-pe klo 9-16., ma-pe klo 9-15 juhlapyhien aattoina klo 9-15 Yhteispalvelupisteet Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Tavoitteena on, että asiakas saa koko julkisen hallinnon asiakaspalvelun samasta paikasta yhden luukun periaatteella, jolloin yksi viranomainen vastaa koko julkisen hallinnon asiakaspalvelusta. Anttola-talo, Taipaleentie 31, Anttola Puh ma ja to klo 13-19, ti, ke ja pe klo juhlapyhien aattoina klo Haukivuori-talo, Keskustie 52, Haukivuori Puh , , ma, to klo 13-19, ti, ke ja pe klo juhlapyhien aattoina klo Rantakylä-talo, Kunnanmäki 7, Mikkeli Puh ma, ti, to klo 12-19, ke ja pe klo 10-16, la klo 9-14 juhlapyhien aattoina klo Ristiinan yhteispalvelupiste, Brahentie 34, Ristiina, Puh ma ja to klo 13-19, ti, ke ja pe klo Juhlapyhien aattoina klo 10-16

6 6 Suomenniemen yhteispalvelupiste, Kirkonkyläntie 14, Suomenniemi Puh , ma klo 12-18, ti-pe klo Juhlapyhien aattoina klo Otavan lähipalvelukeskus, Akuntie 4, Otava Puh ma - pe klo Seniorisentteri Kiiskinmäenkatu Mikkeli Palveluohjaaja Leena Laitsaari Puh Sosiaaliohjaaja Kati Ehrnrooth-Kiljunen Puh Toiminnanohjaaja Sari Mäkitalo-Tulokas Puh HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT 1. Seniorisentteri Seniorisentterin toimintamuodot: Ikäneuvonta, Seniorisalkku, Ennakoivat kotikäynnit, Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Ikäneuvonta Ikäneuvonta tarjoaa omaehtoista ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa kaikille yli 65-vuotiaille mikkeliläisille, jotka eivät ole jo palvelujen piirissä. Tavoitteena on tukea ja edistää ikäihmisten terveyttä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. Ikäneuvonnan toimintaan sisältyy ohjausta ja neuvontaa, terveyshaastatteluja, yksilöllisen tarpeen mukaan testauksia ja mittauksia (mm muistitutkimuksia) ja palvelutarpeen arviointia. Toimintaa toteutetaan joko vastaanottokäyntinä tai kotikäyntinä. Palvelu on maksutonta. Seniorisalkku, satelliittitoiminta Ikäneuvonnan tavoin ohjausta ja neuvontaa viedään syrjäseuduille ja sinne missä ihmiset liikkuvat (tapahtumat ym) Seniorisalkku voi sisältää eri teemoja kohderyhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan

7 7 Ennakoivat kotikäynnit Ennakoivat kotikäynnit on suunnattu kuluvana vuonna 80- vuotta täyttäville mikkeliläisille. Ennakoivalla kotikäynnillä kartoitetaan ikääntyvän toimintakykyä ja arjessa selviytymistä omassa kodissaan. Ennakoivan kotikäynnin tarkoituksena on ikääntyvän palvelutarpeen ennakointi, palveluista tiedottaminen, varhainen voimavarojen ja mahdollisten ongelmien tunnistaminen sekä kotona asumisen tukeminen. Käynnillä halutaan lisätä ikäihmisen turvallisuuden tunnetta ja tietoisuutta tarjolla olevista palveluista ja etuisuuksista. Palvelu on vapaaehtoinen ja maksuton. Vapaaehtoistyön koordinointi ja järjestöyhteistyö Yhteistyö järjestöjen, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa mm yhteistyötä Mikkelin vapaaehtoistoimijoiden verkostossa. Yhdyshenkilönä toimii Seniorisentterin toiminnanohjaaja. Toiminta pitää sisällään mm vierailuja ja tiedottamista eri toimijoiden tilaisuuksissa, verkostopäivä kerran vuodessa ja yhteistyötä erilaisten hankkeiden kanssa. 2. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden tehtävä on tuottaa kaupunkilaisille monipuolisia kulttuuripalveluita, jakaa avustuksia ja luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä eri taiteen lajien harrastamiseen. Merkittäviä kulttuuripalvelujen tarjoajia ovat myös kirjastot, museot, kansalaisopisto, kaupunginorkesteri, Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli ja Mikkelin Teatteri. Mikkelissä toimii lukuisa määrä kulttuurijärjestöjä, jotka tarjoavat erilaisia harrastusmahdollisuuksia eri ikäisille ihmisille. Lisätietoa saa kulttuuripalveluista sekä kaupungin internet-sivuilta osoitteesta 3. Liikuntapalvelut Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut luo toimintaedellytyksiä monipuoliselle liikuntatoiminnalle. Liikunnan avulla edistetään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuuripalvelut Maaherrankatu 9-11 Kulttuurijohtaja Marita Kajander Puh Kulttuurituottaja Sirpa Pyrhönen Puh Toimistosihteeri Aija Kuuppo Puh Liikuntapalvelut Lisätietoja: Toimistosihteeri Aija Kuuppo Puh Erityisliikunnanohjaaja Matti Poutiainen Puh Liikunnanohjaaja Mervi Hotokka Puh Liikunta- ja nuorisosihteeri Tarja Sinioja Puh

8 8 Kaupunki järjestää yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa erilaista liikuntatoimintaa myös ikäihmisille. Erityisryhmien liikunta on suunnattu henkilöille, joilla on sairauden tai vamman/ toimintarajoitteisuuden takia vaikeuksia osallistua yleisiin liikuntaryhmiin. 4. Kansalaisopisto Mikkelin kansalaisopisto Toimisto Lönnrotinkatu 7, Mikkeli Puh mikkeli.fi mikkeli.fi Mikkelin kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka painoalueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Kurssikokoontumisia on keskimäärin kerran viikossa. Osa koulutuksesta järjestetään päivän tai viikonlopun mittaisina intensiivikursseina. 5. Järjestötoiminta 5.1. Eläkeläis- vanhustyö- ja veteraanijärjestöt Järjestöjen toiminnasta voi tiedustella suoraan järjestöiltä. Tietoa järjestöjen toiminnasta löytyy myös sanomalehti Länsi-Savon järjestöpalstalta. Anttolan Eläkkeensaajat ry Pj. Tapani Korhonen puh Eläkeliiton Anttolan yhdistys ry Pj. Esko Liikanen puh Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry Pj. Salli Suhonen puh Eläkeliiton Mikkelin seudun yhdistys ry Pj. Aila Hänninen puh Eläkeliiton Mikkelin yhdistys ry Pj. Riitta-Leena Jantunen puh Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry Pj. Martti Rummukainen puh Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry Pj. Seppo Sillman puh

9 9 Eläkeläisystävät ry Pj. Yrjö Kontinen puh Haukivuoren Eläkkeensaajat ry Pj. Leena Teittinen puh Haukivuoren Rintamaveteraanit ry Pj. Pentti Häkkinen puh Mikkelin Eläkeläiset ry Pj. Asko Lempelto puh Mikkelin Eläkkeensaajat ry Pj. Ilkka Järvinen puh Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry Pj. Pauli Nieminen puh Mikkelin Kaatuneitten Omaiset ry Pj. Pertti Ukkonen Puh Mikkelin kansalliset Seniorit ry Pj. Helena Lauttanen puh Mikkelin Kristityt Ikinuoret ry Pj. Eila Pesonen puh Mikkelin Rintamaveteraanit ry Pj. Juhani Alanen Yht.henk. Raimo Himanen puh Mikkelin Seudun Sotaveteraanit ry Pj. Eero Kaitainen puh toimisto, puh MISTEL Mikkelin työkyvyttömyys- ja varhaiseläkeläiset ry Pj. Jyrki Kaulio puh Naisvuoren Eläkkeensaajat ry Pj. Markku Turkia puh

10 10 Otavan seudun Eläkkeensaajat ry Pj. Hannu Karttunen Puh Ristiinan ja Suomenniemen Rintamaveteraanit ry Pj. Reino Ruokolainen, Brahentie Ristiina Ristiinan Kansalliset Seniorit ry Pj. Paula Nurminen puh rivakka.net Sotainvalidien Veljesliiton Mikkelin seudun Sotainvalidit ry Pj. Markku Tarvainen toimisto, toiminnanjohtaja Seija Hokkanen Puh Suomen Senioriliike ry, Mikkelin Alueosasto Aluevast. Pertti Korpinen, puh Teatteri- ja kulttuuriyhdistys KUTKUTUS ry Siht. Sari Mäkitalo-Tulokas puh ESTERY ESTERYN toimisto ESTERY-talo Otto Mannisenkatu Mikkeli Toiminnanjohtaja Satu Taavitsainen Puh ESTERY on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan yhdistysten tukijärjestö, joka edistää ja tukee paikallisten yhdistysten toimintaa, yhteistyötä, vertaistukea ja vaikutusmahdollisuuksia sekä jäsenistölle tuotettavia palveluja. Se myös ylläpitää yhdistysten kokoontumispaikkaa, ESTERY-taloa. ESTERY:n jäsenyhdistykset: Etelä-Savon ADHD-, Autismi- ja Dysfasiayhdistys ry Etelä-Savon CP-yhdistys ry Etelä-Savon Meniere-yhdistys ry Etelä-Savon munuais- ja maksayhdistys ry Etelä-Savon Näkövammaiset ry Etelä-Savon Osteoporoosiyhdistys ry Irti Huumeista ry - Mikkeli Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Mikkelin Kuurojen yhdistys ry Mikkelin MS-yhdistys ry

11 11 Mikkelin Parkinson yhdistys ry Mikkelin pelastakaa Lapset ry Mikkelin Seudun Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry Mikkelin Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry Mikkelin seudun Diabetesyhdistys ry Mikkelin seudun Epilepsiayhdistys ry Mikkelin Seudun Hengitysyhdistys ry Mikkelin Seudun Invalidit ry Mikkelin seudun Kehitysvammaisten tuki ry Mikkelin Seudun Keliakiayhdistys ry Mikkelin Seudun Kuulo ry Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön tuki Mimosa ry Mikkelin Seudun Mielenterveysseura ry Mikkelin Seudun Monikkoperheet ry Mikkelin seudun Muisti ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Mikkelin seudun Psoriasisyhditys ry Mikkelin Seudun Reumayhdistys ry Mikkelin Seudun Työkyvyttömyys- ja Varhaiseläkeläiset ry Mikkelin Seudun Selkäyhdistys ry Mikkelin Seudun Sydänyhdistys ry Mäntyharjun Invalidit ry Naisvuoren Eläkkeensaajat ry Non Fighting Generation ry Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Saimaan syöpäyhdistys ry SPR Mikkelin osasto Virike ry 5.3. Mikkelin Setlementti ry Ikäihmisten kohtaamispaikat Mikkelissä, Sentraali, Porrassalmenkatu 28, Haukivuorella, Ristiinassa, Kangasniemellä sekä Mäntyharjulla tarjoavat ikäihmisille monipuolista sosiaalista ja yhteisöllistä toimintaa. Kohtaamispaikkojen keskeisenä tavoitteena on pyrkiä edistämään alueen ikäihmisten hyvinvointia, toimintakykyä, Mikkelin Setlementti Ry Lisätietoja Elina Lehmusoksa puh Eijaliisa Kuva puh

12 12 elämän iloa ja osallisuutta. Kohtaamispaikat tarjoavat mm. harraste- ja viriketoimintaa, vertaistukiryhmiä, kieli-, kulttuuri- ja liikuntaryhmiä, atk-ohjausta sekä asiantuntijaluentoja eri aiheista. Kohtaamispaikoissa ikäihmiset voivat käyttää eri alojen osaamistaan yhteiseksi iloksi ja hyödyksi toimiessaan vertaisohjaajina ryhmissä. Kuukauden ohjelman voi noutaa kohtaamispaikoistamme tai katsoa Meidät löytää myös Facebookissa Suomen Punainen Risti, SPR Suomen Punainen Risti aluetyöntekijä Tuula Niemeläinen SPR:n Kaakkois-Suomen- ja Savo-Karjalan piiri Puh Otavankatu 20, Mikkeli SPR Mikkelin osasto järjestää vapaaehtoista ystävätoimintaa. Ystävänä voit toimia vanhukselle, vangille, nuorelle, kuntoutujalle, vammaiselle. Vapaaehtoinen ystävä vierailee ystävää kaipaavan tai muuten yksinäisen luona. Hän on kuuntelija ja henkinen tuki. Ystäväkurssilla ja tapaamisissamme pääset tutustumaan toimintaamme, ystävänä olemiseen sekä meihin muihin vapaaehtoisiin. Ystäväkursseja järjestetään tarpeen mukaan Mikkelissä ja Mikkelin lähialueilla. Ystävätoimintaa ei ole rajoitettu mihinkään ikäryhmään. Vapaaehtoisina ystävinä on niin nuoria kuin vanhojakin, samoin ystävätoimintaa kaipaavia on kaikissa ikäryhmissä. Ystävävälitys maanantaisin klo syys-toukokuussa, ei kesäaikana. puh Täyttä elämää eläkkeellä hanke Eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos, johon kannattaa varautua etukäteen. Punaisen Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus tarjoaa osallistujille työkaluja muutoksen kohtaamiseen ja siihen valmistautumiseen; omien arvojen, tavoitteiden ja voimavarojen mukaisen eläkeläiselämän rakentamiseen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Lisäksi valmennus tutustuttaa osallistujat vapaaehtoistoimintaan. 6. Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta tuo elämään sisältöä ja tarkoitusta. Vapaaehtoisena voit toimia esim. ystävänä, juttukaverina,

13 13 asiointiapuna, saattajana, ulkoiluseurana, lukuapuna, atkapuna tai vaikkapa toimia vertaisohjaajana ryhmässä ja tuoda näin oman osaamisesi muiden iloksi. Mikkelin kaupunki on mukana Mikkelin vapaaehtoistoimijoiden-verkostossa, johon kuuluvat kaupungin lisäksi Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta, Estery ry, Mikkelin alueen sovittelutoimisto, Mikkelin Setlementti ry, Mikkelin Seudun Mielenterveysseura ry, Mikkelin Seudun Muisti ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Mikkelin 4Hyhdistys, MLLn Järvi-Suomen piiri, NFG, Olkkari, Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry, Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri ja Virike ry. Vapaaehtoistoimijoiden verkosto järjestää koulutusta ja virkistystapahtumia toiminnassa mukana oleville. Tarvitsetko kulttuurikaveria? Mikkelin vapaaehtoistoimijoiden ja kaupungin kulttuuripalveluiden kulttuurikaveritoiminta silottaa esteitä kulttuuritapahtumiin osallistumisen tieltä. Kulttuurikaverin kanssa tapahtumiin on hauska ja helppo osallistua, yhdessä kokeminen virkistää ja kulttuuri avartaa. Kulttuurikaverit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka opastavat, avustavat ja ovat ennen kaikkea seurana henkilöille, jotka kokevat lähtemisen kulttuuritapahtumaan hankalaksi. Kulttuurikaverin voi tilata kuka tahansa yli 65-vuotias. Kulttuurikaverivälitys on maksuton. Kulttuurikaveri on seurana kulttuuritapahtumassa, auttaa liikkumaan tapahtumaan ja takaisin, varaa liput ja asioi lipunmyynnin kanssa puolestasi ja opastaa toimimaan kulttuuritilaisuudessa. Suurella Sydämellä Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen Vapaaehtoistehtävien välitys Kulttuurikaveritoiminta Lisätietoja: Toiminnanohjaaja Sari Mäkitalo-Tulokas puh mikkeli.fi Diakonissa Mari Ylönen, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta puh Seurakunnat Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on auttaa ja tukea avun tarpeessa olevaa ihmistä hänen omassa elinympäristössään eri yhteistyötahojen kanssa. Yksilö- ja ryhmätyön keinoin toteutettu apu voi olla luonteeltaan henkistä, hengellistä, aineellista tai sosiaalista. Seurakunta välittää myös vapaaehtoisia lähimmäistensä iloksi ja avuksi. Vapaaehtoisasioista voi kysellä diakonissa Mari Ylöseltä puh Apua voi pyytää myös

14 14 netissä Suurella sydämellä sivuilla Neuvonta ja ajanvaraus avustusvastaanotolle sekä ilmoittautumiset diakonian tilaisuuksiin tai leireille ja retkille puh ma,ti ja pe klo Diakonian työalajohtaja tavattavissa to klo 9-11 (Savilahdenkatu 20, 3.krs). Kotikäynnit ja vastaanotoilla tapahtuvat henkilökohtaiset keskustelut diakoniatyöntekijän kanssa ajanvarauksella. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta Anttolan alueseurakunta, Taipaleentie 31 Diakoniatoimisto puh , ma ja to klo 9-11 Haukivuoren alueseurakunta, Keskustie 53 Diakoniatoimisto puh , ti klo 9-11 Ristiinan alueseurakunta, Kissalammentie 3 Diakoniatoimisto puh tai Ristimäen alueseurakunta ja Savilahden alueseurakunta, Savilahdenkatu 20 Diakoniatoimisto puh ma,ti ja pe klo 9-11 Suomenniemen alueseurakunta, Suomenkyläntie 1 A Diakoniatoimisto puh Palveleva puhelin puh su-to klo 18-01, pe-la Hautausasiat puh Mikkelin ortodoksinen seurakunta Paavalinkatu 4, puh Seurakuntavirasto avoinna ke klo Muina aikoina voi olla yhteydessä kirkon työntekijöihin Kirkkoherra Johannes Hätinen puh kanttori Jooa Sotejeff-Wilson puh tai

15 15 8. Kansaneläkelaitos, Kela Yhteystietoja: Asumistuki ja eläkeasiat: puh Kuntoutusasiat: puh Hoitotukiasiat: puh Korttiasiat: puh Sairastamiseen liittyvät korvausasiat: puh Kela Mikkelin toimisto Mikonkatu Mikkeli Postitusosoite: Kela PL Jyväskylä 9. Yksityisiä kotihoitopalveluja Kotiapua, kotisairaanhoitoa, siivousta, remontti- ja asiointiapua ym. palveluntuottajan toimenkuvan mukaisesti. Arkivoima Oy, Paavo Ruohonen Puh , Ateriapalvelu Ahkeraliisa Oy Puh ja , Attendo Oy, Kim Ilvonen Puh , Etelä-Savon Marttapalvelut Oy Puh , Helenan kotiapu ja hoitopalvelut, Helena Suorsa Puh , Hoiva- ja kotipalvelu Nykänen, Lea Nykänen, Puh , H10 Kymppipalvelut Oy, Pirjo Kettunen Puh , Puh , Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Mikkelin Validiatalo, Marketta Montonen, Puh , Kotihoitopalvelu Suvirinne, Tanja Hartonen-Pulkka, Puh , Kotipalvelu Essu, Päivi Rautiainen, Puh ,

16 16 Kotipalvelu CleanVarma, Tarja Kosunen, Puh , Kyyhkylä Oy, osastonsihteeri, puh , Lissun siistikoti, Mäntyharju, Liisa Paasonen, Puh , Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy, Hilkka Hirvelä, Puh , Mäntyharjun Työosuuskunta Villi Apila, Tanja Klén, Puh Pitopalvelu Fondi, kotipalvelu Satu Väisänen, Puh , Siivouspalvelu Kyllikki Harmoinen, Puh , Siivouspalvelu Pira, Anttola, Puh , Siivouspalvelu Päivi Hupli, Anttola, Puh , Siskon hoiva- ja kotipalvelu, Sisko Hokkanen, Puh , Suomen ikihyvä Oy, Päivi Valli, Puh , Tmi Airi Lailavuo, Mikkeli, Puh , Tmi Harryn Jelppi, Harry Maastovaara, Puh , Tmi R.P kotipalvelu, Riitta Ruhanen, Puh , Tmi Sipri, Kangasniemi, Sirkka Ylönen, Puh , Tmi Tompan-Palvelu, Tomi Haapsaari, Puh , Toivolan mökki- ja luontopalvelut Ky Timo Jääskeläinen Puh , Työosuuskunta Otavan Lähipalvelukeskus, Mirja-Terttu Jartti-Konnas, Puh ,

17 17 4H-yhdistyksen senioripalvelu, Tarja Kauppinen, Puh , Heidi Salminen, Puh , 10. Moppe -palvelulinjat Moppe-palvelulinjat ajetaan matalalattiabusseilla, joihin vanhusten, pyörätuolia käyttävien ja muiden liikuntarajoitteisten on helppo nousta. Tarvittaessa kuljettaja auttaa noustessa ja poistuessa. Reitin varrelta pääsee helposti kyytiin viittaamalla kuljettajalle. Moppe-palvelulinjojen lippujen hinnat ovat samat kuin paikallisliikenteessä. Kuljetustuen piirissä oleville moppe-matkat ovat ilmaisia eivätkä vähennä myönnettyjen matkojen määrää. Palvelulinjojen aikatauluista lisätietoa: Moppe 1. Puh Reitit torilta torille: 11. Visulahti, Peitsari 12. Emola, Siekkilä, Lehmuskylä 13. Laajalampi, Urpola 14. Visulahti, Peitsari, Graanin liikekeskus Moppe 2. Puh Reitit torilta torille: 21. Rantakylä, Orijärvi, Pitkäjärvi 22. Seurala, Launiala, Lähemäki, Saksala, Tuppurala 23. Rantakylä, Orijärvi, Pitkäjärvi 24. Graanin liikekeskus 25. Tuukkala, Kaituenmäki

18 18 TALOUDELLISET ETUUDET JA KORVAUKSET Palveluneuvo Sosiaalipalvelujen palveluohjausyksikkö Arkisin klo 8 16 puh. Palveluneuvo Sosiaalipalvelujen Maaherrankatu palveluohjausyksikkö Arkisin Mikkeli klo 8-16 puh Maaherrankatu 10, Mikkeli 1. Kuljetuspalvelut 1.1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuollon mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu mikkeliläisille ikäihmisille tukemaan heidän itsenäistä kotona selviytymistään. Matkat myönnetään vähävaraiselle henkilölle, jolla on ikääntymisestä, vammasta tai sairaudesta johtuvaa liikuntarajoitteisuutta. Matkoja myönnetään enintäään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalveluna myönnetyt matkat tehdään taksilla ja niistä peritään omavastuuosuutena yleisen kulkuneuvon mukainen maksu. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaiden asiointi- ja virkistyskäyttöön Mikkelissä. Moppe -palvelulinjan varrella asuville ei pääsääntöisesti myönnetä sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Matkoja ei saa käyttää Kelan korvauksen piiriin kuuluviin matkoihin, kuten lääkäri-, sairaala- ja kuntoutusmatkat Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Lisätietoa: Kotihoidonohjaaja Pirjo Sajapuro Puh Kuljetuspalvelua ja mahdollista saattaja-apua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen, harrastuksen tai muun syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset Kyytineuvo Matkojenvälitys vastaa vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain-, kehitysvammaisten erityishuoltolain- sekä päivätoimintamatkojen järjestämisestä Mikkelin kaupungissa. Asiakkaiden kuljetuspalvelupäätökset käsitellään ja myönnetään edelleen vammais- ja vanhuspalveluissa.

19 19 Kuljetuksia pyritään yhdistelemään mahdollisemman tehokkaasti. Matkasihteereiden käytössä olevat asiakaspalveluprofiilit varmistavat asiakkaiden kuljetuspalvelumatkojen joustavan turvallisen tilaamisen ja toteutumisen Kuljetuspalvelumatkat tilataan puh Tilausnumeroon soittaminen maksaa lankapuhelimella paikallispuhelumaksun ja matkapuhelimella puhelinoperaattorihinnan. Kysymyksiä ja palautetta toiminnasta voi lähettää sähköpostilla tai puhelimella arkisin klo Kuljetuspalvelupäätöksen yhteydessä asiakkaille lähetetään kuljetuspalveluohje matkojen tilaamisesta. 2. Asunnon korjaus- ja muutostyöavustukset 2.1. Valtion korjausavustus Asuntojen korjausavustusta voi saada, jos vähintään yksi ruokakunnan jäsenistä on täyttänyt 65 vuotta tai on vammainen (esim. työkyvyttömyyseläkkeellä). Avustusta voidaan myöntää korjaustoimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Avustus myönnetään sosiaalisin perustein (tulo- ja varallisuustarkastelu). Avustus on pääsääntöisesti 40 % korjauskustannuksista. Rintamaveteraanille tai rintamaveteraanin leskelle, joka täyttää avustuksen edellytykset (tulo- ja varallisuustarkastelu), avustus voi olla yhteensä 70 % korjauskustannuksista. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain korjaus- ja energiamäärärahojen käytön. Asumisen rahoitus- ja kehittämikeskus ARA antaa kunnille ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamismenettelystä. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan tehtävänä on auttaa veteraaneja ja sotainvalideja asuntojen korjausten suunnittelussa, kustannusarvioiden laatimisessa, tarvittavien lupien hankkimisessa ja rahoitusvaihtoehtojen selvittämisessä. Korjausneuvojan palvelut ovat maksuttomia. Valtion korjausavustus Lisätietoja: Asuntoasiat Raatihuoneenkatu 8-10 Puh ja Rakennusvalvonta Maaherrankatu Mikkeli Puh Vanhustyön Keskusliitto Korjausneuvoja Ismo Kortman Brahentie 42 A 12, Ristiina Puh

20 Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt vaikeavammaiselle henkilölle Vammaispalvelulain nojalla kunta korvaa vamman vuoksi välttämättömät ja kohtuulliset asunnonmuutostyöt sekä asuntoon kuuluvien kiinteiden välineiden ja laitteiden aiheuttamat kustannukset. 3. Edunvalvonta Edunvalvonta Etelä-Savon oikeusaputoimisto, yleinen edunvalvonta Puh Julkinen oikeusapu Puh Edunvalvoja voi olla tarpeen silloin, kun henkilö ei kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Syinä voivat olla esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä. Edunvalvojaa haetaan maistraatista kirjallisella hakemuksella. Päätöksen edunvalvojasta tekee maistraatti tai käräjäoikeus. Asian käsittelyssä maistraatti kuulee hakijaa henkilökohtaisesti. Hakemuksessa tulee ilmetä, miksi edunvalvontaa tarvitaan ja kenet valvojaksi halutaan. Lisäksi hakemukseen tulee liittää lääkärin lausunto, josta ilmenee, että hakija on pätevä antamaan suostumuksen edunvalvojan määräämiseksi itselleen. Edunvalonnan asioita voi hoitaa myös yhteypalvelupisteissä videoyhteyden avulla. Katso sivu Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään. Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on syystä tai toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 sisällysluettelo NEUVONTA JA PALVELUOHJAUS OIVA-keskus s. 7 Auttavat puhelimet s. 7 Henkilökohtaiset tärkeät numeroni s. 8 Jyväskylä neuvonta ja yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas Hamina 15.1.2010 Ikäihmisten palveluopas Hyvä haminalainen Kädessäsi on Haminan kaupungin palveluopas. Haminassa pidetään tärkeänä palveluita koskevan tiedonsaannin helppoutta ja kotona asumisen ensisijaisuutta

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas Hattula Ikäihmisten Palveluopas 2011 2 Ikäihmisen palveluopas Ikäihmisen palveluopas 3 Hyvä Lukija! Tämä opas esittelee ja auttaa löytämään palvelut ja toiminnot, joita ikäihmiselle on tarjolla Hattulassa.

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013

Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen Puh. (03) 818 5555 Palvelupiste Lahdessa: avoinna ma klo 10-17 ja ti-pe klo 10-15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Asikkala,

Lisätiedot

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille PALVELUITA vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille päivitetty 22.9.2008 PALVELUOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Vihdin vanhuspalvelujen henkilökunta on suunnitellut tämän palveluoppaan, jota selailemalla löytää suurimman

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot