Puolivuosikatsaus toimitusjohtaja Olli Pirhonen, talousjohtaja Seija Peitso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolivuosikatsaus toimitusjohtaja Olli Pirhonen, talousjohtaja Seija Peitso"

Transkriptio

1 Puolivuosikatsaus toimitusjohtaja Olli Pirhonen, talousjohtaja Seija Peitso

2 Puolivuosikatsauksen keskeiset huomiot» Alman hyvä tulos ja osakkeen hintakehitys» Liikevoitto parani merkittävästi» Painotoiminnassa liikevoitto parantui» Nettorahoituskulut supistuivat» Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste parantuivat» Liikevaihto laski» Sisältötuotot ja ilmoitustuotot laskivat» Oikaistu oman liiketoiminnan liikevoitto laski selvästi 2

3 Konsernin avainluvut (1000 eur) 4-6/ / / / /2016 Liikevaihto Liikevoitto Voitto/ tappio ennen veroja Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,13 0,08 0,23 0,07 0,24 Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Oikaistu oman toiminnan liikevoitto

4 Liikevaihto tammi-kesäkuu 2017» Liikevaihto laski» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski» Ilmoitustuotot laskivat 10,1% ja sisältötuotot laskivat 2,4%» Painotoiminnan liikevaihto kasvoi» Ulkoinen liikevaihto kasvoi 7,3% - 4 % - 5 % 1 % / /2016 liikevaihto, konserni yhteensä (1 000 eur) 1-6/ /2016 Kustannustoiminnan liikevaihto (1 000 eur) 1-6/ /2016 Painotoiminnan liikevaihto (1 000 eur) 4

5 Konsernin liikevaihto segmenteittäin Liikevaihto (1000 eur) 4-6/ /2016 Muutos 1-6/ /2016 Muutos 1-12/2016 Kustannustoiminta % % Painotoiminta % % Kohdistamattomat % % Segm. välinen liikevaihto % % Konserni yhteensä % % Liikevaihdon jakauma 1-6/2017 Liikevaihdon jakauma 1-6/ % 1 % 13 % 0 % 37 % 48 % 39 % 47 % Sisältötuotot Ilmoitustuotot Painotoiminta Muu myynti 5

6 Tulos tammi-kesäkuu 2017» Liikevoitto kasvoi 78,6 % osakkuusyhtiöiden osuuden vaikutuksesta» Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta oli 5,2 Meur (1,9 Meur)» Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 0,6 Meur (1,3 Meur). Laskuun vaikutti pääosin ilmoitustuottojen lasku.» Liikevoitto 30,0 % (16,2 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto 2,9 % (6,5%).» Tulos/ osake 0,23 euroa (0,07 euroa) 79 % % - 57 % - 74 % % Liikevoitto Voitto/ tappio ennen veroja Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 308 Kustannustoiminta liikevoitto Painotoiminta liikevoitto 1-6/ / / /2016 6

7 Konsernin liikevoitto/ -tappio segmenteittäin Liikevoitto/ -tappio (1000 eur) 4-6/ /2016 Muutos 1-6/ /2016 Muutos 1-12/2016 Kustannustoiminta % % Painotoiminta % % Osakkuusyhtiöt % % Kohdistamattomat % % -370 Konserni yhteensä % %

8 Konsernin tuloslaskelma 1-6/2017 (1000 eur) 4-6/ /2016 Muutos 1-6/ /2016 Muutos 1-12/2016 Liikevaihto % % Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos % 6 Liiketoiminnan muut tuotot % % 211 Materiaalit ja palvelut % % Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut % % Poistot % % Liiketoiminnan muut kulut % % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista % % Liikevoitto/ -tappio % % Rahoitustuotot ja -kulut % % Voitto/ tappio ennen veroja % % Tuloverot % % -328 Katsauskauden voitto/ tappio % % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,13 0,08 73 % 0,23 0, % 0,24 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) *) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. Konsernin laaja tuloslaskelma (1000 eur) 4-6/ /2016 Muutos 1-6/ /2016 Muutos 1-12/2016 Katsauskauden voitto/ tappio % % Muut laajan tuloksen erät: Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen % % -6 Katsauskauden laaja tulos yhteensä % %

9 Konsernitase, varat (1000 eur) 6/2017 6/2016 Muutos 12/2016 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet % 665 Liikearvo % 314 Sijoituskiinteistöt % 63 Aineelliset hyödykkeet % Osuudet osakkuusyhtiöissä % Myytävissä olevat sijoitukset % Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset % 567 Muut aineelliset hyödykkeet % 214 Laskennallinen verosaaminen % Pitkäaikaiset varat % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus % 614 Myyntisaamiset ja muut saamiset % Tuloverosaaminen % 140 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat % Rahat ja pankkisaamiset % Lyhytaikaiset varat % Varat yhteensä %

10 Konsernitase, oma pääoma ja velat (1000 eur) 6/2017 6/2016 Muutos 12/2016 Oma pääoma Osakepääoma % Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot % Kertyneet voittovarat % Oma pääoma % Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma % Pitkäaikainen koroton vieras pääoma % 48 Pitkäaikainen vieras pääoma % Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma % Ostovelat ja muut velat % Tuloverovelka % 8 Lyhytaikainen vieras pääoma % Oma pääoma ja velat yhteensä %

11 Konsernin tunnuslukuja 6/2017 6/ /2016 Tulos/osake (eur) 0,23 0,07 0,24 Oma pääoma/osake (eur) 2,85 2,54 2,71 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit (1 000 eur) *) Korolliset velat (1 000 eur) Omavaraisuusaste, % 58,1 53,9 56,2 Nettovelkaantumisaste, % 57,1 66,5 61,6 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä *) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. 11

12 Ilkka-Yhtymä I ja II osakkeiden absoluuttinen hintakehitys /2016 6/2016 9/2016 2/2017 6/2016 Ilkka-Yhtymä I Ilkka-Yhtymä II 12

13 Suurimmat osakkeenomistajat I-sarja II-sarja Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista, % 1 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ,3 2 Keskisuomalainen Oyj ,0 3 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ,2 4 Oy Herttaässä Ab ,6 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,4 6 Mandatum Life ,1 7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ,0 8 Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry ,9 9 Lako Mika ,3 10 Laakkonen Mikko Kalervo ,2 11 TS-Yhtymä Oy ,1 12 Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,0 13 Hyvät Lehdet Rsm Oy ,9 14 Rinta-Jouppi Jarmo ,9 15 Aukia Kari ,8 16 Mutka Heikki ,8 17 E-PN Osuuskauppa ,8 18 Aukia Timo ,8 19 Keskinen Martti ,7 20 Pakarinen Janne ,7 20 suurinta yhteensä ,2 13

14 Näkymät vuodelle 2017 Suomessa mediamainonnan kokonaismarkkinan kehitys on alkuvuoden aikana ollut laskeva. Levikkitulojen arvioidaan laskevan jokin verran edellisen vuoden tasosta. Painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan. Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2016 tasosta. Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2016 tasosta. Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. 14

15 Mediamainontaan käytetyn euromäärän kehitys 15

16 Mediamainonnan muutos 52,3 18,1 24,5 12,6 3,7 3,6 2,2-1,6-4,1-5,2-7,1-6,5-7,5-15,1-13,7-10,5-10,1-0,9-3,9 kesäkuu 2017, muutos-% kumulatiivinen muutos-% Elokuvamainonta Ulkomainonta Verkkomediamainonta Radiomainonta Televisio Aikakauslehdet Varsinaiset sanomalehdet Ilkka-Yhtymän lehdet Kaupunki- ja noutolehdet Mediamainonta yhteensä Lähde:

17 Mediamainonnan muutokset toimialoittain Finanssiala 17,5 % Avoimet työpaikat 7,9 % Öljy- ja energiayhtiöt 6,0 % Moottoriajoneuvot 3,1 % Vähittäiskauppa -15,7 % Kosmetiikka -14,7 % Elintarvikkeet -6,6 % Lääkkeet -5,9 % Muutokset kumulatiivisesti 1-6/2017 Lähde:

18 Strategia 2018 Menestymme yhdessä uudistumalla 18

19 Strategian toimeenpano» Katsauskauden aikana aloitettiin päivitetyn strategian toimeenpano.» Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen.» Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana uudistusten ideoinnissa ja toteuttamisessa. 19

20 Strategiset päämäärät 20

21 Maakuntalehdet tabloidiin» Maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen muuttavat ulkoasun tabloidiksi keväällä 2018.» Yhtenäinen ulkoasu tuo toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä.» Uudistuksen tavoitteena on tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on entistä helpompi käyttää ja jonka avulla mainostajat entistä paremmin tavoittavat ostovoimaisen yleisön. 21

22 Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyi I-print Oy:lle» Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyi Ilkka-Yhtymään kuuluvalle I-print Oy:lle alkaen.» Kaupan myötä I-print Oy:n tarjonta laajenee erikoispainamiseen mm. CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen» Toiminta on siirtynyt I-print Oy:n toimitiloihin kesäkuun alussa. 22

23 Päivitetyt strategiset tavoitteet Haemme sekä oman liiketoiminnan että osakkuusyhtiöiden kautta syntyvää kasvua. Lisäksi etsimme laajentumismahdollisuuksia uusille liiketoiminta-alueille. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 % ROE (oman pääoman tuotto) 15 % Omavaraisuusaste 40 % 23

24 Maakunta- ja kaupunkilehtien liiketoimintajohtaja JARNO PUUTIOSTA I-MEDIAT OY:N LIIKETOIMINTAJOHTAJA Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on valinnut I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi insinööri (AMK) Jarno Puution (44) Vaasasta. Aikaisemmin Puutio toimi LähiTapiolan liiketoimintajohtajana vastuualueena suurasiakkaat. Puutio siirtyi I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtajaksi alkaen. Maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja kuuluu konsernin johtoryhmään.

25 Kiitos

Osavuosikatsaus Q1/ toimitusjohtaja Olli Pirhonen, talousjohtaja Seija Peitso

Osavuosikatsaus Q1/ toimitusjohtaja Olli Pirhonen, talousjohtaja Seija Peitso Osavuosikatsaus Q1/2017 16.5.2017 toimitusjohtaja Olli Pirhonen, talousjohtaja Seija Peitso Keskeiset huomiot Q1/2017» Alma Median hyvä tulos ja osakkeen hintakehitys» Liikevoitto parani merkittävästi»

Lisätiedot

Oikaisut IFRS Julkaistu

Oikaisut IFRS Julkaistu :n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa taulukoissa. jen laskelmien tiedot ja tilikauden 2017 raportoitujen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2016

Osavuosikatsaus Q3/2016 Osavuosikatsaus Q3/2016 Helsinki 9.11.2016 Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen Sanomalehtien lukukanavat ja yhteistavoittavuus 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 94 93 92 91 89

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj. Ilkka-Yhtymän alustava avaava IFRS-tase ja vertailuluvut 2004

Ilkka-Yhtymä Oyj. Ilkka-Yhtymän alustava avaava IFRS-tase ja vertailuluvut 2004 1 Ilkka-Yhtymä Oyj Ilkka-Yhtymän alustava avaava -tase ja vertailuluvut 2004 Ilkka-Yhtymä -konserni siirtyi -standardien mukaiseen raportointiin 1.1.2005 alkaen. Ensimmäinen -laskentaperiaattein laadittu

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Olli Pirhonen

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Olli Pirhonen YHTIÖKOKOUS 2017 20.4.2017 Toimitusjohtaja Olli Pirhonen Esityksen sisältö» Keskeiset huomiot tilinpäätöksestä 2016» Yleistä media-alalta» Ilkka-Yhtymän toiminnallinen vuosi ja tilinpäätös 2016» Strategia

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2016

Osavuosikatsaus Q1/2016 Osavuosikatsaus Q1/2016 Helsinki 11.5.2016 toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen Sanomalehtimedian toimintaympäristö 2016-2017 Sisältöliikevaihto Maksullisen journalismin haasteet:»

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj YHTIÖKOKOUS Ilkka-Yhtymä Oyj YHTIÖKOKOUS 14.4.2008 Arvot ja visio Ilkka-Yhtymä on haluttu, menestyvä ja ajan hengessä toimiva viestintäyhtymä 14.4.2008 yhtiökokous 2 Media-ala v. 2007 Kuluttajien ostovoiman kasvu

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2008 Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 13,4 MEUR (13,5 MEUR). Liikevaihto pysyi edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla.

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 2007 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 13,5 MEUR (12,9 MEUR). Liikevaihto kasvoi 4,4 % edellisen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/ 2015

Osavuosikatsaus Q1/ 2015 Osavuosikatsaus Q1/ 2015 HELSINKI 6.5.2015 toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen Sisältö» Kilpailutilanne» Yleinen taloustilanne» Teknologia ja digitalisaatio» Mediamarkkina» Q1/2015

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2008 Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 40,9 MEUR (40,1 MEUR). Liikevaihto kasvoi 2,2 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Tulos/osake oli 0,85

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Loka-joulukuu 2018 22.2.2019 2 / 6 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.10. 31.12.2018 Loka - joulukuu 2018 lyhyesti Konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden neljännen kvartaalin aikana

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018 IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO TOKMANNISSA 1.1.2019 voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi käsittelee vuokrasopimusten määritelmää, kirjaamista, arvostamista sekä vuokrasopimuksista

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 Ilkka-Yhtymä Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 TAMMI KESÄKUU 2017 Liikevaihto 19 175 tuhatta euroa (19 917 tuhatta euroa) Liikevoitto 5 757 tuhatta euroa (3 224 tuhatta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Helsinki Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen

Tilinpäätös Helsinki Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen Tilinpäätös 2016 Helsinki 28.2.2017 Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen Vuosi 2016 toi käänteen media-alalle» Mediatalouskatsauksen mukaan vuosi 2016 toi lupauksen paremmasta

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Q Puolivuosikatsaus

Q Puolivuosikatsaus Q2 1.1. 30.6.2018 Puolivuosikatsaus Avainluvut 4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 1-12/2017 Liikevaihto, MEUR 217,7 196,0 11,0 % 391,3 352,6 11,0 % 796,5 Vertailukelpoisten myymälöiden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 HELSINKI toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen

Tilinpäätös 2015 HELSINKI toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen Tilinpäätös 2015 HELSINKI 3.3.2016 toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen Sanomalehtimedian menestyksen perusta Sanomalehtien ja niiden monikanavaisten palveluiden (=sanomalehtimedia)

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015 Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 2007 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 40,1 MEUR (38,7 MEUR). Liikevaihto kasvoi 3,4 % edellisen vuoden vastaavasta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006 Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 38,7 MEUR. Liikevaihto laski 3,6 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,3 MEUR. Liikevaihto laski 4,8 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Konsernin

Lisätiedot

Raisio Oyj Yhtiökokous Pekka Kuusniemi toimitusjohtaja Raisio Oyj

Raisio Oyj Yhtiökokous Pekka Kuusniemi toimitusjohtaja Raisio Oyj Raisio Oyj Yhtiökokous 21.3.2018 Pekka Kuusniemi toimitusjohtaja Raisio Oyj Raision keskeiset tunnusluvut Raisio-konsernin liikevaihto ja liiketulos Jatkuvat ja lopetetut toiminnot M Liikevaihto M Vertailukelpoinen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 2007 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 27,2 MEUR (26,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi 3,6 % edellisen vuoden vastaavasta

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 27,6 MEUR (27,2 MEUR). Liikevaihto kasvoi 1,4 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Vertailukauden 2007

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2017 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2017 Liikevaihto 9 559 tuhatta euroa (9 748 tuhatta euroa) Liikevoitto 2 474 tuhatta euroa (748 tuhatta euroa) Oikaistu oman

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Vuosikertomus. Osavuosikatsaus

Vuosikertomus. Osavuosikatsaus Vuosikertomus Osavuosikatsaus 2015 1.1. 31.3.2016 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Liikevaihto 9 748 tuhatta euroa (10 078 tuhatta euroa) Liikevoitto 748 tuhatta euroa (1 071 tuhatta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision yhtiökokous 29.3.2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Konsernin liiketulos 2007-2011 M 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rullaava 12 kk EBIT 3 Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Liikevaihto 10 078 tuhatta euroa (10 143 tuhatta euroa) Liikevoitto 1 071 tuhatta euroa (1 193 tuhatta euroa) Liikevoitto

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018 VAHVA KASVU JATKUI VUONNA 2017 LIIKEVOITTO NELINKERTAISTUI 3 VUOSI 2017 OLI ERINOMAINEN 11,6 % LIIKEVAIHDON KASVU 21,0 % MYYNTIKATTEEN KASVU 312,1% LIIKEVOITON KASVU YLI 40

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012 Alma Media Q3 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q3 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Toimitusjohtaja Timur Kärki Talousjohtaja Petteri Venola

Puolivuosikatsaus Toimitusjohtaja Timur Kärki Talousjohtaja Petteri Venola Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6. 2018 Toimitusjohtaja Timur Kärki Talousjohtaja Petteri Venola Agenda 1 H1:n kohokohdat 2 Taloudellinen katsaus 3 5 Goforen strategiasta 4 Ohjeistus LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus , klo ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Ilkka-Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus , klo ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2018 Ilkka-Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2018, klo 13.30 ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018 - Liikevaihto 9 231 tuhatta euroa (9 559 tuhatta euroa) - Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Liikevaihto 10,1 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa) Levikkituotot kasvoivat hieman ja kokonaiskustannukset laskivat

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2017 JUSSI PAASO

TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2017 JUSSI PAASO TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 217 JUSSI PAASO HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Vuonna 1972 perustettu huolenpitävä ja selkokielinen tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2010

Osavuosikatsaus Q2 2010 Osavuosikatsaus Q2 2010 Helsinki 3.8.2010 Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Talousjohtaja Paula Anttila Tammi - kesäkuu 2010» Liikevaihto 23,0 miljoonaa euroa (24,6 miljoonaa euroa) lasku 6,7 %» Liikevoitto

Lisätiedot