PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TOIMINNAN RAHOITUS PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON KOKONAISTALOUDEN RAHAN LÄHTEET JA RAHAN KÄYTTÖ MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Maakuntavaltuusto...17 Maakuntahallitus...17 Tarkastuslautakunta...18 VARSINAINEN TOIMINTA Johtamistehtävät...19 Hallinto- ja tukipalvelutehtävät...19 Yhteistyö ja edunvalvontatehtävät...20 Maakuntastrategiset tehtävät...21 Aluesuunnittelutehtävät...21 Tutkimustoiminta...22 Aluekehitystehtävät...22 EU-ohjelmien hallinnointi- ja maksuviranomaistehtävät...22 Projektit...23 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILIKAUDEN PALKAT PERUSPÄÄOMA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET TOIMIELINTEN KOKOONPANO Maakuntavaltuusto Vaalilautakunta Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Pelastuslaitoksen johtokunta Maakunnan yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmän sihteeristö YVA-ryhmä LIITON HENKILÖKUNTA VUONNA

3 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomus on siis osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa maakuntahallitus ja maakuntajohtaja. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi tuloslaskelmasta tai taseesta. Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Maakuntajohtajan katsaus Päijät-Hämeen tilastolliset tekijät eivät ole tehneet miltään muilta osin vielä dramaattisia parannuksia kuin tulevaisuuden uskon ja asuntojen hintojen osalta. Päijät-Häme uskoo tulevaisuuden mahdollisuuksiin enemmän kuin mikään muu maakunta Suomessa. Samaa tulevaisuuden uskoa tulevaan kuvaa maakunnan asuntojen hintojen vahva kääntyminen nousuun. Päijät- Hämeen luvut olivat maan toiseksi korkeimmat ja jopa Uuttamaata korkeammat. Tämä on selvä viesti siitä, että ihmiset uskovat aiempaa parempiin mahdollisuuksiin elää ja toimia Päijät- Hämeessä. Uudet elinkeinoelämän sijoittamispäätökset tukevat tätä odotusta. Toimintaympäristö on muuttunut vuonna 2003 voimakkaasti lukuisten henkilövaihdosten myötä. Muutos on nähtävissä ja toivottavasti uuden tekemisen into ja usko yhdessä tekemiseen ja tulevaisuuteen panostamiseen leviää koko maakuntaan. Kuntajohtajien yhteistyön perusteella voidaan vetää johtopäätös, että koko kuntakenttä on valmis avoimeen yhdessä tekemiseen. Maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ovat kokoontunet aiempaa harvemman aikataulun mukaisesti, mikä on johtanut kokousten asialistojen pituuden kasvuun, mutta samanaikaisesti muuttuneet työrutiinit, delegointipäätökset ja EU-asioissa yhden käsittelyn periaatteeseen siirtyminen, ovat pitäneet kokousten keston kohtuullisena ja työskentely on kokonaisuutena ollut erittäin hyvin tavoitteiden mukaista ja hyvin näkyvää. Maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto ovat toimineet tehokkaasti ja uudistushaluisesti. Päijät-Hämeen liiton toimiston keskeneräiset henkilöstöpoliittiset prosessit, kuten yt-menettely ja henkilöstöpoliittinen ohjelma on tehty valmiiksi. Toimiston valmius vastata uusiin haasteisiin on parantunut, koska työn painopistettä on siirretty asteittain tulevaisuusorientoituneeksi seurantapainotteisen sijasta ja koska liiton työntekijöistä kolme on nostanut koulutustasoaan, yhden valmistuttua hallintotieteiden lisensiaatiksi, yhden arkkitehdiksi ja yhden diplomi-insinööriksi. Vuonna 2003 tehtiin maakuntaohjelma ja sen toteuttamisosa. Molemmat työt onnistuivat hyvin. Ohjelmatyön kuluessa selvisi tarve terävöittää maakunnan kärkitavoitteita ja visiota. Tämä työ tehdään vuosina maakuntasuunnitelman yhteydessä. Maakuntakaavatyö on hyvin käynnissä ja yhteistyö rakennemallityön kanssa toimii moitteetta. Yhteistyö mahdollistaa hyvin syvälle menevän vuoropuhelun kuntien kaavoittajien, kehittäjien, seudun yhteistyöelimien ja maakunnan kaavoituksen kesken. Tällä hetkellä näyttää siltä, että työmuoto luo hyvät puitteet tulevaan kaavaan sitoutumiseen ja jatkuvalle maankäytölliselle vuoropuhelulle. Liiton kaavatyössä korostuu rakennemallityötä enemmän maakunnalliset infrastruktuurikysymykset ja osavuosiasumiseen liittyvät linjaukset. Näyttää siltä, että aiemmista ta 3

4 voitteista poiketen maakunnan poikittaisyhteyden linjauksen ratkaisu ei onnistu rakennemallityön yhteydessä, vaan siltä osin ratkaisut on haettava maakuntakaavalla. Tämä edellyttää riittävää selvitysperustaa. Maakunta ja Lahden seutu ovat löytäneet toimivat yhteistyön muodot. Kulunut vuosi osoitti, että vaikka alueellisessa hallinnossa toimii lukuisia erilaisia toimijoita, organisaatioita, yhteisöjä, projekteja ja hallintoa, ei varsinaisilla toimijoilla ole oleellista päällekkäisyyttä. Tästä huolimatta on syytä parantaa järjestelmän selkeyttä. Vuosi 2003 oli alueellisen pelastustoimen rakentamisen vuosi. Päijät-Häme ja Lappi ovat maakunnat, joissa päädyttiin maakunnalliseen pelastustoimeen. Käynnistysprojekti pysyi aikataulussa ja tavoitteissaan, joskin erityisesti investointien käsittelyyn kuntien maksuosuuksien määrittelyssä liittyi erimielisyyttä koko prosessin ajan. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut itse valmistelutyöhön, jonka hyvästä läpiviennistä kiitos kaikille prosessiin osallistuneille. Lopputuloksena on pelastustoimi, jonka kustannus on 50 /asukas/vuosi. Tämä on maan edullisinta tasoa ja yhden euron yli halvimman. Päijät-Hämeen liitto joutunee läpikäymään tulevina vuosina uusia merkittäviä uudistuksia niin kansallisten muutosten kuin EU:n rakennepolitiikan muutosten vuoksi. Tämä tulee tarkoittamaan uusia päätöksentekomuotoja, liiton oman organisaation kehittämistä ja uudistamista ja erilaisia yhteistyömuotoja muiden viranomaisten kanssa. Liiton Brysselin toimisto on vastannut hyvin liiton ja maakunnan tarpeita tiedotuksen ja avustamisen osalta ja ollut erittäin merkittävä apu tulevaan rakennerahastokauteen liittyvässä edunvalvontatyössä. Omasta puolestani haluan esittää lämpimät kiitokset maakuntavaltuustolle, maakuntahallitukselle ja tarkastuslautakunnalle sekä liiton toimistolle muuntumiskykyisestä ja tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvasta työstä. Samalla kiitän Päijät-Hämeen kuntia, viranomaisia ja eri sidosryhmiä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Esa Halme maakuntajohtaja 4

5 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Liiton toiminta-alue, päätarkoitus ja välineet Liiton toimisto Päijät-Hämeen liitto on kuntayhtymä, jonka muodostavat 12 jäsenkuntaa: Artjärvi, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Liitto on lakisääteinen ns. pakollinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät sillä on ollut vuodesta 1968, aluekehitystehtävät liitolle määrättiin vuoden 1994 alusta. Lisäksi liiton lakisääteisenä tehtävänä on vuoden 2000 alusta lähtien ollut huolehtia rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa ja asetuksessa maakunnan liitolle määrätyistä tehtävistä. Kansallista alueiden kehittämistä ohjaa alueiden kehittämislaki 602/2002 sekä asetus alueiden kehittämisestä 1224/2002, jotka tulivat voimaan ja maankäyttöä ja suunnittelua maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Päijät-Hämeen liitto: 1) vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa; 2) vastaa maakunnan suunnitteluun kuuluvan maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatimisesta ja hyväksyy sen; 3) valmistelee maakuntaohjelman perusteella vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa sekä osaltaan hyväksyy maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman; 4) vastaa alueellisia rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimisesta maakuntaa varten; 5) edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä alueiden kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden kanssa; 6) seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä; 7) hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä; sekä 8) hoitaa muut laissa säädetyt tehtävänsä. Liiton roolit eri tehtävissä määräytyvät tavoitteiden ja käytettävien välineiden perusteella. Liitto voi toimia tehtävästä riippuen mm. kehittäjänä, suunnittelijana, toteuttajana, edunvalvojana, hallinnoijana ja rahoittajana. Liiton toiminnan ohjausjärjestelmän tavoitteena on, että luottamuselimillä olisi todellinen mahdollisuus resursseja suuntaamalla ohjata liiton toimintaa ja sitä kautta maakunnan kehitystä kulloinkin haluamaansa suuntaan. Asteittain tarkentuvassa järjestelmässä maakuntavaltuusto päättää taloussuunnitelmassa ja -arviossa suurista linjauksista, joita maakuntahallitus tarkentaa työohjelmalla ja käyttösuunnitelma I:llä. Toimistossa käytännön toimintaa ohjaa työsuunnitelma ja käyttösuunnitelma II. Tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi maakuntavaltuusto on todennut maakuntajohtajan, varamaakuntajohtajan, kehittämisjohtajan ja hallintojohtajan. Päijät-Hämeen liitto on maakunnan pienimpiä kuntayhtymiä voimavaroiltaan. Liitossa on henkilökuntaa 24 henkilöä. Liiton toimintamenot ilman projekteja olivat noin 1,6 miljoonaa euroa. Näillä voimavaroilla liitto on päävastuussa vuosittain useiden kymmenien miljoonien eurojen EU-varoista. Liitto hoitaa myös alueen maakuntakaavoituksen, jonka hyvä hoito saattaa tuoda maakuntaan huomattavia välillisiä säästöjä kerrannaisvaikutuksineen. Vuonna 2002 uudistettiin liiton toimiston organisaatio. Se on ns. matriisiorganisaatio, jossa liiton tehtäväkenttä on jaettu kahdeksaan vastuualueeseen. Kullekin vastuualueelle on nimetty vetäjä, 5

6 joka vastaa vastuualueelle kuuluvien tehtävien toteuttamisesta. Tehtävien toteuttamiseksi toimisto on jaettu 16 osaamisalueeseen, joista neljä keskittyy seuraamaan eri hallinnonalojen kehitystä ja tuomaan näitä koskevan erityisosaamisen toimintaan, muut ovat luonteeltaan ammatillista erityisosaamista vaativia tehtäviä. Kaikkien henkilöiden hallinnollisen esimies on maakuntajohtaja. TOIMIELIMET Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Edustajainkokous valitsee jäsenet maakuntavaltuustoon siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa 5000 asukasta kohti, kuitenkin enintään 35 % rajoittamattomasta äänimäärästä. Tämän mukaisesti maakuntavaltuustossa on yhteensä 42 jäsentä. Poliittisesti paikat jakautuvat seuraavasti: SDP 13, KESK 8, KOK 12, VIHR 3, KD 3 ja VAS 3. Maakuntavaltuuston kokoonpano on toimintakertomuksen liitteenä. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana toimii maanviljelijä Jorma Pitkälä Hämeenkoskelta, I varapuheenjohtajana nuorisosihteeri Marjaleena Tuliainen Hollolasta ja II varapuheenjohtajana maanviljelijä Tero Mölsä Orimattilasta. Maakuntahallitukseen kuuluu neljätoista jäsentä, vähintään yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta. Puheenjohtajana toimii VTK Ulla Juurola Lahdesta ja varapuheenjohtajana insinööri Matti Viljanen Lahdesta. Maakuntahallituksen paikkajakauma on seuraava: SDP 4, KESK 3, KOK 4, VIHR 1, KD 1 ja VAS 1. Maakuntahallituksen kokoonpano on esitetty toimintakertomuksen liitteenä. Maakuntahallituksen esittelijänä toimii maakuntajohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Maakuntavaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan paikkajakauma on seuraava: SDP 2, KESK 1 ja KOK 1. Puheenjohtajana toimii yrittäjä Simo Ajo Nastolasta ja varapuheenjohtajana keskusoperaattori Martti Aslamaa Kärkölästä. Tarkastuslautakunnan kokoonpano on esitetty toimintakertomuksen liitteenä. Maakuntavaltuusto on valinnut vuosien toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n. Oy Audiator Ab on nimennyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja Arto Vainionpään. 6

7 Pelastuslaitoksen johtokunta Maakuntahallitus asetti pelastuslaitoksen johtokunnan ohjaamaan pelastuslaitoksen toimintaa. Johtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä. Johtokunnan paikkajakauma on seuraava: SDP 3, KOK 3, KESK 2, VAS 1 ja KD 1. Puheenjohtajana toimii Juha Kolu Lahdesta ja varapuheenjohtajana Pentti Pekkanen Heinolasta. Johtokunnan kokoonpano on esitetty toimintakertomuksen liitteenä. Koska pelastuslaitoksen toiminta käynnistyi vasta , toimi valittu johtokunta yhteistoimintasopimuksen 14 :n mukaisena pelastuslaitoksen toiminnan käynnistämistä valmistelevana johtokuntana toimintavuoden loppuun saakka. Maakunnan yhteistyöryhmä Maakuntahallitus on asettanut maakunnan yhteistyöryhmän, johon kuuluu 24 jäsentä ja puheenjohtaja. Yhteistyöryhmän toimikausi on koko ohjelmakausi eli lukuun ottamatta maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajia, joiden toimikausi on kunnallisvaalikausi. Maakuntahallitus valitsi kokouksessaan maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat ja varaedustajat maakunnan yhteistyöryhmään toimikaudeksi Puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja Ulla Juurola. Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano on esitetty toimintakertomuksen liitteenä. TALOUDELLINEN KEHITYS Tuotannon määrä kasvoi vuonna 2003 vajaa 1,5 %. Vuoden 2003 vaimeaan kehitykseen vaikutti muun muassa Euroopan suurten maiden talouskasvun pysähtyminen ja kääntyminen jopa lievään laskuun. Euroalueen talouskasvun arvioidaan pysyvän tänäkin vuonna melko hitaana. Euron kurssin kehitys, julkisten talouksien vajeet ja monet rakenteelliset tekijät voivat jatkossakin rajoittaa kasvumahdollisuuksia. EU-maiden talouskehityksellä on suuri merkitys Suomen vientiin, sillä Suomen tavaraviennistä näiden maiden osuus on ollut yli puolet. Jos Suomen tärkeiden vientimaiden talouskehitys parantuu, voi Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna jo kolmisen prosenttia. Kuluttajahintaindeksillä mitattu yleinen hintataso kohosi viime vuonna maltillisesti. Veronkevennykset ja inflaation hidastuminen alle yhden prosentin tukivat kotitalouksien ostovoiman hyvää kehitystä. Kuntatalous heikkeni merkittävästi viime vuonna. Ennakkotietojen mukaan 75 kunnan vuosikate oli negatiivinen ja 246 kunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta 342 kunnassa. Verojen tuotto laski neljä prosenttia. Valtionosuudet nousivat 400 miljoonalla eurolla, mutta ne eivät kattaneet menojen lisäyksiä. Investoinnit kasvoivat vain hieman. Kuntien velkamäärä kasvoi 750 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Työttömyysaste oli viime vuonna keskimäärin 9 %. Teollisuuden työpaikkojen selvä supistuminen vuoden 2002 jälkipuoliskolta alkaen on heikentänyt työllisyyttä palvelualojen työpaikkojen lisääntymisestä huolimatta. Työllisyyden heikkeneminen jatkui vuoden 2003 ajan ja koko vuoden keskimääräinen työpaikkojen määrä oli noin pienempi kuin vuonna Maan hallituksen tavoite työpaikan luomisesta vaalikaudella tulee yhä vaikeammaksi saavuttaa. 7

8 Päijät-Hämeen yleinen ja taloudellinen kehitys Päijät-Hämeen väkiluku kasvoi edelleen vuonna Tähän on vaikuttanut muuttovoitto, sillä syntyneiden enemmyys on ollut pitkään negatiivista. Päijät-Hämeen väkiluku kasvoi vuonna 2003 noin 350 hengellä. Väkiluku kasvaa eniten Lahdessa. Sen lisäksi kasvua on erityisesti Hollolassa. Työllisyys kääntyi Päijät-Hämeessä lievään nousuun vuoden 2002 lopussa. Kasvu jatkui vuoden 2003 alkupuolikkaalla, jolloin työllisten määrä kasvoi runsaan prosentin edellisvuodesta, kun koko maassa kasvuprosentti oli nolla. Työllisyyden lisäys perustui Päijät-Hämeessä kokonaan julkiseen hallintoon ja hyvinvointipalveluihin. Sen sijaan kaikilla muilla aloilla työllisyys pysyi muuttumattomana tai supistui. Eniten työllisten määrä väheni liikenteessä, noin 13 % ja liikeelämän ja kotitalouksien palveluissa n. 6 %. Työttömyysprosentti oli vuoden 2003 lopussa 13,6. Päijät-Hämeen kuntatalous on edelleen keskimääräistä heikommassa tilassa. Keskimääräinen vuosikate vuonna 2002 oli koko maassa 380 euroa/asukas ja Päijät-Hämeen kunnissa 298 euroa/asukas. Vuoden 2003 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Päijät-Hämeen kuntien keskimääräinen vuosikate oli 76 euroa/asukas kun koko maan keskiarvo oli 208 euroa/asukas. Päijät-Hämeen lainakanta on suurin 1799 euroa/asukas kun koko maan keskiarvo on 1004 euroa/asukas. 8

9 Kuntien vuosikate , /as TPA Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Päijät-Häme Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Itä-Uusimaa Uusimaa Lähde: Tilastokeskus Kuvio 1.3 BTV-indikaattori maakunnittain Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjanmaa Itä-Uusimaa Satakunta PÄIJÄT-HÄME Päijät-Häme Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Uusimaa Lappi Kainuu Kymenlaakso Etelä-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo -3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Poikkeama koko maan kehityksestä % -yksikköä Bkta Työ Väki 9

10 Lähde: Tilastokeskus 10

11 Työpaikat Päijät-Hämeessä vuosina Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakennustoiminta Kauppa Liikenne Rah. ym. toiminta Palvelukset Tuntematon Lähde: Tilastokeskus Työttömyysaste Päijät-Hämeessä vuosina ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, keskiarvo 4,0 9,8 16,7 22,6 23,5 24,4 21,5 19,8 18,1 16,9 15,1 14,1 13,7 13,6 Lähde: Tilastokeskus 11

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TALOUDELLINEN KEHITYS Liiton toiminta ja talous on raamitettu maakuntavaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Liiton talous pysyi toimintavuonna vakaana. Liiton työn luonteesta johtuen tavoitteet ovat määrärahan perusteluja, eivät mitattavissa olevia sitovia tavoitteita. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintamenot ja toimintatulot nettomääräisinä sekä tavoitteet määrärahan perusteluna. Liiton maksuvalmius on toimintavuonna ollut kohtuullisen hyvä, vaikka liiton hallinnoiman Päijät- Hämeen pelastuslaitoksen käynnistämistä jouduttiin tilapäisesti rahoittamaan n eurolla. Talousarvion toteutuminen Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion loppusumma oli euroa, josta perustoimintojen osuus oli euroa. Talousarvio oli euroa alijäämäinen. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin ainoastaan perustoimintojen osuutta, koska projektit toimivat ns. 0- periaatteella eikä niillä näin ollen ole vaikutusta liiton tulokseen. Toimintatuottoja kertyi ,48 euroa eli ,48 euroa arvioitua enemmän. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 7,8 %. Perustoimintojen toimintakulut olivat yhteensä ,60 euroa, joten ylitys oli ,60 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 5 %. Rahoitustuotot olivat 7 821,10 euroa ja rahoituskulut 61,65 euroa, joten niiden erotus oli 3759,45 euroa arvioitua enemmän. Lisäksi satunnaisia tuottoja kertyi ,75 euroa. Näin ollen ylijäämää muodostui ,08 euroa. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Luottamushenkilöhallinto Luottamushenkilöhallinnon tulot talousarviossa olivat ja toteutuma ,19 euroa eli toteutumisaste oli 104 %. Tulopuoli muodostuu jäsenkuntien maksuosuuksista euroa ja EU:n teknisestä tuesta, jota käytettiin maakunnan yhteistyöryhmän ja sen jaostojen toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin ,19 euroa. Arvioitua suuremmat tulot aiheutuivat EU:n teknisen tuen vuoden 2002 valtion osuuden tuloutuksesta. Luottamushenkilöhallinnon menot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma ,01 euroa eli käyttöaste oli 96,1%. Suurin alitus oli henkilöstömenoissa n euroa. Tämä johtui lähinnä siitä, että maakuntahallitus kokoontui kaksi kertaa arvioitua vähemmän. Palvelujen ostoihin ja hankintoihin varattu määräraha alittui yhteensä n euroa. Sen sijaan muihin toimintakuluihin varattu määräraha ylittyi noin eurolla. Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tulot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma ,29 euroa eli toteutumisaste oli 104,9 %. Pääosa tuloista muodostui jäsenkuntien maksuosuuksista euroa. EU:n teknisen tuen osuus oli noin euroa ja muiden EU-tukien noin euroa. Talousarviossa oli EU-tukien osuudeksi arvioitu ainoastaan euroa, joten tältä osin tulot toteutuivat noin euroa arvioitua suurempana. Tämä johtui pääosin siitä, että EU:n teknisen tuen vuoden 2002 valtion osuus tuloutettiin vuonna Lisäksi tuloja kertyi yhteisestä Brysselin toimistosta Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen osuuksina yhteensä noin euroa ja Brysselin toimiston harjoittelijan palkkaukseen saadusta noin euroa tuesta. Varsinaisen toiminnan menot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma ,59 euroa eli käyttöaste oli 102,2 %. Henkilöstökulut alittuivat noin eurolla ja hankintoihin varattu määräraha noin eurolla. Palveluiden ostoihin varattu määräraha ylittyi noin

13 eurolla. Ylitys kohdistui lähinnä asiantuntijapalveluihin, joiden rahoitukseen saatiin vastaavasti EU-tukia ja maakunnan kehittämisrahaa. Muihin toimintamenoihin varattu määräraha ylittyi noin eurolla. Rahoitustuotot ja kulut Talousarviossa rahoitustuotoiksi arvioitiin euroa. Rahoitustuottoja kertyi kuitenkin 7 821,10 euroa. Rahoituskulut olivat 61,65 euroa. Satunnaiset erät Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu ,75 euron suuruinen vakuutuskorvaus. Tämä aiheutui Lahden seudun kumppanuushankkeen sopimustulkinnasta aiheutuneesta vahingosta. Jäsenkuntien maksuosuudet Projektit Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksina se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Näin ollen talousarviossa vahvistettu maksuosuus on liiton lopullista tuloa, joka ei mahdollista jälkikäteisperintää eikä palautusta. Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksia euroa, mikä on 3,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksuosuus oli 88,2 % perustoimintojen koko tulorahoituksesta. Jäsenkuntien keskinäinen maksuvelvollisuus määräytyy asukaslukujen suhteessa. Jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty tilinpäätöksen liitetietona. Projektien osuus toimintavuonna oli ,81 euroa eli noin 7,09 % tilinpäätöksen tulonmuodostuksesta. Edellisenä vuonna erillisrahoitteisten projektien osuus oli noin 19,2 %. Toimintavuonna suurin projekteista oli alueellisen pelastustoimen valmistelun loppuunsaattamista varten asetettu projekti. Se rahoitettiin jäsenkunnilta erikseen kerätyllä euron maksuosuudella. Tilinpäätöksessä on projektiluonteisena käsitelty myös CPMR:n Itämerikomission pääsihteerin tehtävien hoito. Sen hallinnoimiseen käytettiin toimintavuonna n euroa. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2004 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Määrärahojen osalta vuoden 2004 talousarvio näyttää olevan perusteiltaan laadittu oikealle tasolle. Vuoden 2004 talousarviossa on tilikauden alijäämä euroa. Talousarvioperusteisiin ei sen hyväksymisen jälkeen ole ilmennyt muutostarpeita. 13

14 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ei sisällä projekteja) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Korkotulot Korkomenot Vuosikate Satunnaiset tulot 25 Tilikauden tulos Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot/toimintamenot 107,70 % 98,71 % 101,38 % Vuosikate 7,42 % -1,04 % 1,81 % 14

15 TOIMINNAN RAHOITUS PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON KOKONAISTALOUDEN RAHAN LÄHTEET JA RAHAN KÄYTTÖ (ei sisällä projekteja) RAHAN LÄHTEET Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Rahoitustulot Korkotulot Satunnaiset tulot Rahan lähteet yhteensä RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut menot Rahoitusmenot Korkomenot Toimintapääoman lisäys Rahan käyttö yhteensä

16 MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kuntalain :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntahallitus esittää, että tilikauden tuloksesta, ,08 euron ylijäämästä tehdään euron investointivaraus tulevia kalusto- ja konehankintoja varten ja loput 5 071,08 euroa kirjataan taseen tilikauden ylijää-/alijäämätilille. 16

17 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet vuodelle 2003 on esitetty sävytetyllä pohjalla LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus 1. Päättää liiton tavoitteista ja taloudesta vuosille Päättää maakuntaohjelman hyväksymisestä 3. Hyväksyy alue- ja yhdyskuntarakenteen tavoitteet lähetettäväksi lausuntokierrokselle 4. Maakuntavaltuusto muodostaa vuosittain poliittisen tahdon kulloinkin tärkeästä painopisteestä Maakuntavaltuuston kokouksia pidettiin toimintavuonna kaksi ja niissä käsiteltiin yhteensä 40 asiaa. Kevätkokous pidettiin Lahdessa, Kongressikeskus Fellmannissa. Kevätkokouksessa maakuntavaltuusto mm. hyväksyi vuoden 2002 tilinpäätöksen hyväksyi luottamushenkilöiden palkkiosäännön perusti pelastuslaitoksen virat myönsi eron Melina Bisterille maakuntahallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Kirsti Vaaran jäljellä olevaksi toimikaudeksi hyväksyi maakuntaohjelman Kokousesitelmän piti professori Hannu Katajamäki aiheesta Uuden vuosituhannen aluekehitys. Syyskokous pidettiin Asikkalassa, Hotelli Tallukassa Syyskokouksessa maakuntavaltuusto mm. hyväksyi vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2004 talousarvion hyväksyi pelastuslaitoksen virkanimikemuutokset hyväksyi hallintosäännön päätti täydentää maakuntastrategiaa uusilla alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevilla osilla ja energiaomavaraisuutta koskevalla lisäyksellä päätti maakuntaohjelman tarkistuksista myönsi Jorma Korpelalle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Keijo Kirjavaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi muodosti poliittisen tahdon Eurooppa-politiikkaan Kokousesitelmän piti Lahden kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti aiheesta Lahti maakunnan veturina. Toimintavuonna järjestettiin kaksi maakuntavaltuuston poliittisten ryhmien puheenjohtajien neuvottelua, joissa käsiteltiin maakuntavaltuuston toiminnan kehittämistä ja kokouksiin tulevia asioita. Maakuntavaltuutetuille on lähetetty asioiden jatkuvan seurannan helpottamiseksi maakuntahallituksen esityslistat. 1. valmistelee maakuntavaltuuston käsiteltäväksi liiton toiminnan ja talouden tavoitteet vuosille

18 2. valmistelee maakuntaohjelman maakuntavaltuuston käsiteltäväksi 3. hyväksyy maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 4. valmistelee alue- ja yhdyskuntarakenteen tavoitteet maakuntavaltuuston käsiteltäviksi Maakuntahallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 12 kertaa ja käsitteli yhteensä 291 asiaa. Vertailuna todettakoon, että vuonna 2002 pidettiin 17 kokousta ja käsiteltyjä asioita oli 384. Kokouksista neljä pidettiin muualla kuin liiton omissa kokoustiloissa. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kutsusta maaliskuun kokous pidettiin Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja kesäkuun kokous Padasjoen kunnanhallituksen kutsusta Padasjoen kunnantalolla. Syyskuun kokous pidettiin Etelä-Suomen liittouman yhteiskokouksen yhteydessä Tallinnassa, Hotelli Piritassa ja marraskuun kokous Kongressikeskus Fellmannissa. Maakuntahallituksen työskentelyä selostetaan tarkemmin varsinaisen toiminnan kohdassa. Maakuntahallituksen puheenjohtajisto ja toimiston edustajat toteuttivat kevään aikana kuntakierroksen kaikkiin jäsenkuntiin. Siinä kartoitettiin jäsenkuntien näkemyksiä liiton toiminnan ja talouden kehittämisestä. Luottamushenkilöiden rooli kansainvälisessä edunvalvonnassa on lisääntynyt huomattavasti, erityisesti CPMR:n ja sen Itämeri-komission työskentelyssä. Maakuntavaltuuston ja hallituksen puheenjohtaja ovat osallistuneet CPMR:n yleiskokouksiin. Maakuntahallituksen puheenjohtajat osallistuivat myös Unkarissa Baranyan maakunnan kutsusta Baranya-Päijät-Häme yhteistyöhön liittyvään vierailuun. Maakuntahallituksen jäsen Leena Ritala osallistui AER:n yleiskokoukseen Puolan Poznanissa. Tarkastuslautakunta 1. Arvioi vuosittain, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet Lautakunta kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja käsitteli yhteensä 27 asiaa. Tarkastuslautakunta on laatinut oman toimintasuunnitelmansa, jonka pohjalta se on työskennellyt. Maakuntavaltuustolle antamassaan arviointikertomuksessa lautakunta arvioi, miten maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. 18

19 VARSINAINEN TOIMINTA Johtamistehtävät 1. Maakunnan johtamisen yleistavoitteena on vahvistaa ja koota päijäthämäläistä ajattelua ja identiteettiä, lisätä maakunnan sisäistä synergiaa ja parantaa maakunnan asemaa kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. 2. Toimisto on organisoitu kahdeksaan vastuualueeseen, joista kukin toimii sille ominaisten eettisten periaatteiden, toiminnallisten tavoitteiden ja ajallisten syklien mukaisesti. Toimintavuoden aikana kuntien yhteistyötä koordinoitiin kuntajohtajien kokouksissa. Toinen uusimuotoinen yhteistoimintaryhmä oli maakunnan kansanedustajien kokous. Tämän ryhmän toimintaan osallistuivat myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtaja. Molempien ryhmien valmistelu- ja sihteeritehtävät on hoidettu Päijät-Hämeen liitossa. Maakuntajohtaja on ollut useassa kansallisessa työryhmässä jäsenenä, näistä on syytä mainita toteuttamissuunnitelmatyöryhmä ja valtion talousarvion alueellisia vaikutuksia tarkastellut työryhmä. Kansainvälisessä toiminnassa liitto on vastannut CPMR:n Itämerikomission sihteeristöstä. Muu kansainvälinen toiminta on keskittynyt EU:n rakennepolitiikan uudistamiseen liittyvään edunvalvontaan ja liiton ystävyysalueiden tilanteen kartoitukseen. Liiton organisaatiouudistuksen avoimet kysymykset, kuten yt-menettely, on hoidettu hyvässä yhteisymmärryksessä loppuun. Organisaatiorakennetta on sovellettu käytäntöön niin, että vuoden alkupuolen johtoryhmään kuuluivat johtajat ja päälliköt, mutta tämä ei ole osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja erityisesti tiedonkulun lisäämiseksi siirryttiin vuoden lopulla edellistä ryhmää erityisasiantuntijoilla täydennettyyn kuukausikokousmenettelyyn. Vastuuhenkilöiden itseohjautuvuutta ja työn tulevaisuuspainottuneisuutta on pyritty korostamaan ja lisäksi on erityisesti EU-asioiden käsittelyssä nopeutettu käsittelyaikoja. Organisaatiomalli sopii tähän ajan hetkeen, mutta toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat tarpeen tarkistaa organisaatiota jo lähivuosien aikana. Hallinto- ja tukipalvelutehtävät 1. kannustavan henkilöstöpolitiikan käytännön toteuttaminen 2. toiminnan tehostamiseksi tähtäävän delegointijärjestelmän valmistelu 3. kustannustietoisuuden lisääminen ja kustannustason alentaminen 4. tarkoituksenmukainen toimitilaratkaisu toteutettu, ensisijainen tavoite yhteiset toimitilat keskeisten sidosryhmien kanssa Toimintavuoden keväällä työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta organisoitiin uudelleen. Yhteistoimintaa varten nimettiin YT-toimikunta, jonka tehtäviin kuuluvat sekä työsuojeluyhteistoiminta että muu yhteistoiminta. Toimikunta kokoontui neljä kertaa ja sen keskeisin tehtävä oli henkilöstöpoliittisen ohjelman laatiminen. Maakuntahallitus hyväksyi henkilöstöpoliittisen ohjelman marraskuussa. Hallintosäännön mahdollistamia delegointeja on lisätty. Tämä näkyy mm. maakuntahallituksen käsittelemien asioiden vähentymisenä. Vuonna 2003 maakuntahallituksen käsittelemien asioiden määrä väheni noin sadalla verrattuna edellisiin vuosiin. Kustannustietoisuuden lisäämisellä saatiin palvelujen ostoissa kustannustaso alenemaan noin eurolla ja hankinnoissa noin eurolla. Maakuntahallituksen kokoustyöskentelyn tehostuminen toi noin euron kustannussäästön edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuonna teetettiin arvio nykyisten toimitilojen markkina-arvon määrittämiseksi. Toimitilaratkaisua on edelleen etsitty aktiivisesti keskeisten sidosryhmien kanssa. Ensi sijaisena vaihtoehtona on tällä hetkellä HTC:n II-vaihe. Päätöksenteko siirtyi vuoden 2004 puolelle. Ennen asian lopullista ratkaisua kysytään jäsenkuntien kanta asiaan. 19

20 Yhteistyö ja edunvalvontatehtävät 1. Maakunnan kansainvälinen verkosto saatettu toimimaan, tehostettu sopimuksiin perustuvaa ulkomaista yhteistyötä ja aloitettu toiminta kahdessa kansainvälisessä järjestössä 2. Maakuntaa markkinoidaan toteuttamalla EU:n tavoite 2 ohjelman erillisprojektina Päijät- Hämeen esittäytyminen Helsingin senaatintorilla Kolmen maakunnan (Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) kansainvälinen verkosto luotiin ja aloitettiin toiminta. CPMR:n toimintaan osallistuttiin Päijät-Hämeen liitossa olevan Itämeri-komission sihteeristön valmistelutyön kautta ja AER:n toimintaan yleiskokouksen kautta. Maakuntahallitukselle valmisteltiin muistio liiton kansainvälisestä toiminnasta, jossa tarkasteltiin toiminnan toteutumista maakuntahallituksen vuonna 2001 hyväksymien periaatteiden pohjalta. Maakunnan esittäytyminen Helsingin senaatintorilla valmisteltiin ja toteutettiin laajana maakunnallisena yhteistyöhankkeena. Tapahtumasta, sen kokemuksista ja tuloksista laadittiin erillisraportti. Päijät-Hämeen kuntajohtajien ja kansanedustajien toiminnan muodot määriteltiin ja käytännön toimintaa hoidettiin toimintasuunnitelmien mukaisesti. Kuntajohtajat kokoontuivat kuusi kertaa Heinolan kaupunginjohtaja Hannu Komosen toimiessa puheenjohtajana. Käsitellyistä teemoista keskeisin oli kuntatalouden tila, jonka osalta laadittiin kannanotot ja toimitettiin valtakunnan tason päätöksentekijöille. Kansanedustajat pitivät liiton valmistelemana 10 neuvottelua. Sen lisäksi pidettiin kaksi yhteistä tapaamista koko vaalipiirin kansanedustajien kesken ja laadittiin ja jätettiin raha-asiaaloitteita keskeisistä ajankohtaisista asioista. Liiton toimesta organisoitiin kansanedustajien kuntakierros ja tapaamisia muiden tahojen kanssa. Eduskuntavaaleihin liittyen järjestettiin informaatiotilaisuus ja toimitettiin informaatiota Päijät- Hämeen kansanedustajaehdokkaille. Järjestettiin kilpailu äänestysaktiivisuudesta maakunnan kuntien asukkaiden kesken. Kilpailun voitti Hollolan kunta. Maakunnallista yhteistyötä tiivistettiin Itä-Hämeen suuntaan Itä-Hämeen liiton toimintaan osallistumalla. Vuosittainen maakunnallinen foorumi keskeisille sidosryhmille toteutettiin pääteemana Viron EU-jäsenyys ja sen vaikutukset. Yhteistyössä kuntaliiton kanssa toteutettiin vuosittainen maakuntatilaisuus. Etelä-Suomen liittouman toimintaan osallistuttiin. Keskeisimmät asia-kokonaisuudet olivat: Etelä-Suomen toiminnallisen rakenteen 2003 hyväksyminen, väestö- ja työpaikkamäärien ja niiden sijoittumisen määrittely Etelä-Suomessa, Suomenlahden Kasvukolmio hankkeen sisällyttäminen Pohjoisen ulottuvuuden toimintasuunnitelmaan sekä InnoELLI hankkeeseen osallistuminen. Maakunnan edunvalvontaa hoidettiin maakuntahallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Erityisinä toimenpidealueina olivat valtion toimintojen alueellistaminen ja vaikuttaminen tulevaan rakennerahastoon. Brysselin toimisto muutti uusiin toimitiloihin. Toimiston tietopalvelua tehostettiin. Päijät-Hämeen tunnettavuutta parannettiin kansainvälisesti erityisesti Brysselissä toteutetuilla toimilla. 20

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Päijät-Hämeen maakuntaliitto -kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

() klo 7.30 Aamukahvi

() klo 7.30 Aamukahvi Paikka Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Aika 6.6.216 klo 1: Maakuntavaltuusto Plelisjoen linna Siltakalu 2 1 81 Joensuu Aho/MT Ravintola Kaisla 11.3 Lounas Auditorio 1. Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot