Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo"

Transkriptio

1 Toimeentuloturva 2003 Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset Toimittaja: Pauliina Hilkamo

2 Copyright: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2003 ISSN X Edita Prima Oy Helsinki 2003

3 Lukijalle Toimeentuloturva 2003 sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten pääpiirteet. Kirja koostuu 12 pääluvusta, joissa käsitellään eri vakuutustapahtumia. Lukuihin on koottu sosiaaliturvan erityiskysymyksiä sekä liitteiksi taulukkoja. Kirja pyrkii antamaan kokonaiskuvan suomalaisesta toimeentuloturvasta eri elämäntilanteissa. Toimeentuloturva 2003 on kirjan yhdeksästoista painos. Tätä painosta tehtäessä on otettu huomioon voimassa ollut lainsäädäntö ja vakuutusehdot. Kirja julkaistaan myös ruotsinkielisenä. Tietojen päivitykseen ovat osallistuneet Varma-Sammosta Elina Ferm (luvut 1 ja 2), Tuija Sinkkonen (luku 3), Marjaana Vuorinen (luku 8), Arja Björkbacka (luku 9), Pauliina Hilkamo (luku 10), Tiina Kärki (luku 11), Leena Wallden (luku 12), Vesa Kuittinen (luku 13), Marika Rauhala-Pulkkinen (luku 14), Jouko Janhunen (luku 15) ja Paula Remula (luku 16) sekä If Vahinkovakuutusyhtiöstä Matti Reini (luku 6) ja Kirsi Salo (luvut 4, 5 ja 7) sekä Henki- Sammosta Jaana Kauppila (vapaaehtoiset henkilövakuutukset luvut 1, 2, 3, 10, 11 ja 12). Esitämme parhaat kiitoksemme eri virastojen ja laitosten asiantuntijoille, jotka avustivat kirjan tarkastustyössä. VARMA-SAMPO 3

4 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen sairaus...13 Lakisääteinen sairausvakuutus...14 Sairaanhoitokulujen korvaaminen...14 Päiväraha...16 Saantiaika...17 Päivärahan määrä...18 Suhde muihin etuuksiin...21 Hakeminen ja maksaminen...21 Verotus...21 Inflaatiosuoja...22 Kansanterveys- ja sairaalapalvelujärjestelmä...22 Sairausajan palkka...23 Sairauskulujen korvaaminen työpaikkaterveydenhuollossa...24 Sairauskassojen etuudet...24 Verotus...25 Maatalousyrittäjien korvaus sairausvakuutuksen omavastuuajalta...26 Kenellä oikeus...26 Määrä...26 Hakeminen ja maksaminen...26 Verotus...26 Potilas- ja lääkevahingot...27 Lakisääteinen potilasvakuutus...27 Suhde muihin etuuksiin...28 Hakeminen ja maksaminen...28 Verotus...29 Lääkevahinkovakuutus...29 Suhde muihin etuuksiin...30 Hakeminen...30 Vapaaehtoiset sairausvakuutukset...30 Sairauskuluvakuutus...30 Sairaalavakuutus...31 Työkyvyttömyysvakuutus...31 Matkustajavakuutus...32 Hakeminen ja maksaminen...32 Inflaatiosuoja...33 Verotus Raskaus ja lapsen syntyminen, lapsen oma vakuutusturva Raskauden ja synnytyksen aiheuttamien kulujen korvaaminen...34 Äitiysavustus...35 Kenellä oikeus...35 Määrä...35 Hakeminen ja maksaminen...35 Äitiys- ja isyysraha...35 Saantiaika...36 Määrä...36 Suhde muihin etuuksiin...37 Hakeminen ja maksaminen...37 Verotus...37 Äitiys- ja isyysvapaa...37 Erityisäitiysraha Vanhempainraha

5 Saantiaika...38 Määrä...39 Osittainen vanhempainraha...39 Hakeminen ja maksaminen...40 Verotus...40 Vanhempainvapaa...40 Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa-ajan palkka...40 Lapsilisä...41 Määrä...41 Suhde muihin etuuksiin...41 Hakeminen ja maksaminen...42 Verotus...42 Adoptiotuki...42 Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki...43 Lasten kotihoidon tuki...43 Kenellä oikeus...43 Määrä...44 Lasten yksityisen hoidon tuki...45 Kenellä oikeus...45 Määrä...45 Osittainen hoitoraha...46 Määrä...46 Hakeminen ja maksaminen...47 Verotus ja inflaatiosuoja...47 Suhde muihin etuuksiin...47 Hoitovapaa...48 Pienen lapsen hoitovapaa...48 Tilapäinen hoitovapaa (sairaan lapsen hoitovapaa)...48 Osittainen hoitovapaa (lyhennetty työpäivä)...49 Työeläketurva lastenhoitoaikana...49 Lapsen sairaanhoidon korvaus...51 Lapsen hoitotuki...51 Kenellä oikeus...51 Määrä...51 Hakeminen ja maksaminen...51 Verotus...51 Inflaatiosuoja...52 Erityishoitoraha...52 Kenellä oikeus...52 Määrä...52 Hakeminen ja maksaminen...52 Lapsen elatusapu ja elatustuki...53 Sairauskassojen etuudet...53 Lapsen vapaaehtoinen vakuutusturva...54 Lapsen sairaus- ja tapaturmavakuutukset...54 Lapsen muut tapaturmavakuutukset...55 Lapsen henkivakuutus Pitkäaikainen sairaus ja työkyvyttömyys...57 Lakisääteinen eläketurva...57 Työeläkelakien työkyvyttömyysturva...58 Yksityisalojen eläkeuudistus Eläketurvan järjestäminen...61 Työkyvyttömyyseläkkeiden saamisen edellytykset...62 TEL-, LEL-, YEL-, MYEL- ja TaEL-eläkkeet...62 MEL-eläke

6 VEL-eläke...64 KiEL-eläke...65 KVTEL-eläke...65 Eläkkeen määrä...66 TEL-eläke...66 LEL-eläke...76 TaEL-eläke...78 YEL-eläke...79 MYEL-eläke...81 MEL-eläke...83 VEL-eläke...84 KiEL-eläke...89 KVTEL-eläke...89 Yhteensovitus...95 Inflaatiosuoja...97 Hakeminen...98 Maksaminen...99 Verotus Kansaneläke Saamisen edellytykset Määrä Muut Kela-etuudet Hakeminen Maksaminen Inflaatiosuoja Verotus Omaishoidon tuki Vapaaehtoiset vakuutukset Rekisteröity ja ryhmäpohjainen lisäeläketurva Työkyvyttömyysvakuutukset Lyhytaikaisen työkyvyttömyyden vakuutus Yksilöllinen työkyvyttömyyseläkevakuutus Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus Maksuvapautusetu Hakeminen ja inflaatiosuoja Työtapaturma ja ammattitauti Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuutetut Työnantajan omavastuu korvauksesta Korvaukset Suhde muihin etuuksiin Korvauksen hakeminen Verotus Inflaatiosuoja Vapaaehtoiset vakuutukset Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset Yrittäjien tapaturmavakuutus Työajan vakuutus Yksityistapaturmavakuutus Verotus Urheilijoiden tapaturmat Sotilastapaturma Sotilastapaturmakorvaukset Korvaukset

7 Suhde muihin etuuksiin Hakeminen ja maksaminen Verotus Inflaatiosuoja Sotilasvammakorvaus Korvaukset Suhde muihin etuuksiin Hakeminen Verotus Inflaatiosuoja Liikennevahinko Lakisääteinen liikennevakuutus Korvaukset Suhde muihin etuuksiin Hakeminen ja maksaminen Muutoksenhaku Verotus ja inflaatiosuoja Muu tapaturma Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaa-ajan vakuutukset Muut tapaturmavakuutukset Verotus Kuntoutus Kuntoutusjärjestelmät Työtapaturma ja ammattitauti Kuntoutuksen sisältö Kuntoutujan etuudet Liikennevakuutus Sotilastapaturma ja -vamma Rintamaveteraanit Työeläkekuntoutus Kuntoutuksen sisältö Kuntoutujan etuudet Työeläkejärjestelmän kuntoutusetuudet Suunnitteilla olevat muutokset työeläkejärjestelmään vuoden 2004 alusta Kansaneläkelaitoksen kuntoutus Kuntoutuksen sisältö Kelan etuudet kuntoutujille ja vammaisille Suunnitteilla olevat muutokset Kelan kuntoutusjärjestelmään vuoden 2004 alusta Työhallinnon kuntoutus Työhallinnon etuudet Työterveyshuolto Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetusviranomaiset Kuntoutusjärjestelmien välinen työnjako Kuntoutuksen työnjako Työttömyys Työttömyyspäiväraha Saamisen edellytykset Työttömyyspäivärahan rajoitukset Alkaminen

8 Saantiaika Määrä Peruspäiväraha Ansiopäiväraha Soviteltu päiväraha Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahan määrään Hakeminen ja maksaminen Verotus ja inflaatiosuoja Työmarkkinatuki Saamisen edellytykset Alkaminen Saantiaika Määrä Sosiaalietuuksien vaikutus työmarkkinatukeen Hakeminen ja maksaminen Verotus ja inflaatiosuoja Työvoimakoulutus Koulutustuki Määrä Verotus Koulutuspäiväraha Määrä ja saantiaika Verotus Erorahan aikuiskoulutuslisä Määrä Hakeminen Verotus Eroraha Erorahan saamisen edellytykset Määrä Eläkkeiden vaikutus erorahaan Hakeminen ja maksaminen Verotus Työttömyyseläke Saamisen edellytykset Määrä Hakeminen ja maksaminen Työllistämistuet Työnantajalle maksettava työllistämistuki Yhdistelmätukikokeilu Yhdistelmätuki/työllistämistuki työnantajalle Yrittäjäksi ryhtyvän työttömän työllistämistuki Työmarkkinatuki työharjoitteluun Työmarkkinatuki ja työllistämistuki työelämävalmennukseen Hakeminen ja maksaminen Verotus Omatoimisuusavustus Hakeminen ja maksaminen Sukupolvenvaihdos Luopumistuki Kenellä oikeus Luopumistavat Määrä Hakeminen ja maksaminen Verotus ja inflaatiosuoja

9 Suhde muihin etuuksiin Vapaaehtoinen vakuutusturva Yksilöllinen vanhuuseläkevakuutus Henkivakuutus Eläkeiän saavuttaminen ja vanhuus Lakisääteinen eläketurva Työeläkelakien antama toimeentuloturva Yksityisalojen eläkeuudistus Eläketurvan järjestäminen Eläkkeiden saamisen edellytykset TEL-, LEL-, TaEL-, YEL- ja MYEL-eläkkeet MEL-eläke VEL- eläke KiEL-eläke KVTEL-eläke Julkisten alojen valintaoikeus Eläkkeen määrä TEL-, LEL-, TaEL-, YEL- ja MYEL-eläkkeet MEL-eläke VEL-eläke KiEL-eläke KVTEL-eläke Yhteensovitus Inflaatiosuoja Hakeminen ja maksaminen Verotus Kansaneläke Määrä Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Muut Kela-etuudet Inflaatiosuoja Hakeminen ja maksaminen Verotus Vapaaehtoiset vakuutukset Rekisteröity ja ryhmäpohjainen lisäeläketurva Rekisteröidyt lisäeläkkeet Eläkekassojen ja eläkesäätiöiden lisäedut Kollektiivinen lisäeläkevakuutus Yksilölliset vakuutukset Yksilöllinen vanhuuseläkevakuutus Perheenhuoltajan kuolema Lakisääteinen perhe-eläketurva Työeläkelakien perhe-eläketurva Saamisen edellytykset TEL-, LEL-, TaEL-, YEL- ja MYEL-perhe-eläke MEL-perhe-eläke KVTEL-perhe-eläke Valtion perhe-eläke Kirkon perhe-eläke Saantiaika Eläkkeen määrä MEL-perhe-eläke Kunnan, valtion ja kirkon perhe-eläke

10 Yhteensovitus Hakeminen ja maksaminen Verotus Inflaatiosuoja Yleinen perhe-eläke (PEL) Saamisen edellytykset Saantiaika Eläkkeen määrä Hakeminen ja maksaminen Verotus Inflaatiosuoja Hautausavustus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Kenellä oikeus Korvauksen määrä Yhteensovitus Hakeminen ja maksaminen Verotus Maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutus Asevelvollisen kuoltua suoritettava taloudellinen tuki Vapaaehtoiset vakuutukset Rekisteröity ja ryhmäpohjainen lisäeläketurva Henkivakuutus ja yksilöllinen perhe-eläkevakuutus Henkivakuutukset Yksilöllinen perhe-eläkevakuutus Vakuutusmaksu Inflaatiosuoja Hakeminen ja maksaminen Verotus Työn jakaminen ja opiskelu Osa-aikalisä Saantiaika Määrä Hakeminen ja maksaminen Verotus Vuorottelukorvaus Saantiaika Määrä Suhde muihin etuuksiin Hakeminen ja maksaminen Verotus Opintotuki Kenellä oikeus Saantiaika Etuudet Opintoraha Asumislisä Opintolainan valtiontakaus Suhde muihin etuuksiin Hakeminen ja maksaminen Verotus Koulumatkakustannusten korvaus Määrä Hakeminen ja maksaminen Verotus

11 Aikuiskoulutustuki Kenellä oikeus Saantiaika Määrä Suhde muihin etuuksiin Hakeminen ja maksaminen Verotus Muu toimeentuloturva Asumistuki Yleinen asumistuki Asumismenot Omavastuu ja asumistuen määrä Hakeminen ja maksaminen Verotus Eläkkeensaajien asumistuki Asumismenot Omavastuu Määrä Hakeminen ja maksaminen Verotus Toimeentulotuki Määrä Suhde muihin etuuksiin Hakeminen ja maksaminen Verotus Inflaatiosuoja Sotilasavustus Kenellä oikeus Määrä Suhde muihin etuuksiin Hakeminen ja maksaminen Verotus ja inflaatiosuoja Maahanmuuttajan erityistuki Kenellä oikeus Määrä Rikosvahinkojen korvaaminen valtion varoista Korvaukset henkilövahingosta Suhde muihin etuuksiin Hakeminen ja maksaminen Verotus Sosiaaliturva toisessa maassa Suomalaisen sosiaaliturva ulkomailla Työskentely sopimusmaissa Sosiaaliturvasopimusten tavoite Lähetetyt työntekijät Etuudet sosiaaliturvasopimusmaissa EU- ja ETA-maat sekä Sveitsi Muut sopimusmaat Työskentely sopimuksettomissa maissa Asumisperusteiset etuudet Työeläke Tapaturmavakuutus Ulkomaantyön vakuutuspalkka Työeläke

12 Tapaturmavakuutus Muu sosiaaliturva Ulkomaalaisen sosiaaliturva Suomessa Asumisperusteiset etuudet Työeläke Tapaturmavakuutus Eläkkeiden maksaminen Suomesta ulkomaille Työeläke Kansaneläke Erilliskysymyksiä Eläkkeiden verotus Veronalaiset eläkkeet Eläketulovähennys Invalidivähennys Ennakonpidätys Takautuvasti maksettujen eläkkeiden jaksottaminen ja tulontasaus Toimeentuloetuuksien ulosmittaaminen Taulukot Minkä eläkelain mukaan eläketurva on järjestettävä (yksityiset alat) Minkä eläkelain mukaan eläketurva on järjestettävä (julkiset alat ja merimiehet) Toimeentuloetuuksia hoitavat laitokset ja valitusviranomaiset Sosiaaliturvan rahoitus vuonna Lakisääteiset korvausjärjestelmät vakuutustapahtumittain Vapaaehtoisten vakuutusten korvaukset eri vakuutustapahtumissa Yhteystietoja Hakemisto

13 1. LYHYTAIKAINEN SAIRAUS 1. Lyhytaikainen sairaus Suomessa sairaanhoitoa varten on kaksi rinnakkaista järjestelmää: sairausvakuutus ja julkinen kansanterveys- ja sairaalapalvelujärjestelmä. Sairausvakuutuslain perusteella maksetaan korvausta sairaanhoidon kuluista (lääkärinpalkkiot, tutkimus- ja hoitokulut, lääkkeet, matkat), hammashoidon kuluista ja alle vuoden kestävän, sairaudesta tai työkyvyttömyyden aiheuttamasta ansionmenetyksestä (päivärahat). Työkyvyttömyyden jatkuminen pyritään ehkäisemään kuntoutuksella (ks. luku 8). Jos sairaus tai työkyvyttömyys kestää yli vuoden, ansionmenetystä korvataan ansioeläkelakien ja kansaneläkelain mukaisilla työkyvyttömyyseläkkeillä (ks. luku 3). Sairasvakuutuskorvaukset Kulukorvaukset Osa sairaanhoidon kuluista sairauden pituudesta riippumatta Ansionmenetyskorvaus Työkyvyttömyys alle 1 v. Sairauspäiväraha sairausvakuutuslain perusteella Työkyvyttömyys yli 1 v. Työkyvyttömyyseläkkeet (ks. luku 3) VARMA-SAMPO

14 1. LYHYTAIKAINEN SAIRAUS Kansanterveys- ja sairaalapalvelujärjestelmä on kuntien vastuulla. Kunnat järjestävät asukkaidensa sairaanhoidon terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Kiireellistä hoitoa annetaan asuinpaikasta riippumatta. Julkisen sairaanhoidon maksut ovat yksityistä hoitoa huomattavasti alhaisemmat. Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle sattuneet henkilövahingot korvataan potilasvahinkolain mukaan. Sairausvakuutusturvaa voidaan täydentää sairauskassojen myöntämillä lisäetuuksilla tai ottamalla vapaaehtoinen sairausvakuutus vakuutusyhtiöstä. Lakisääteinen sairausvakuutus Sairausvakuutusetuuksiin on oikeus kaikilla Suomessa asuvilla. Sairausvakuutus korvaa yksityislääkärin ja muun yksityisen sairaanhoitopalvelun käytöstä aiheutuneita kustannuksia. Korvausta ei makseta terveyskeskuksen perimistä sairaanhoidon maksuista eikä muista julkisen terveydenhuollon maksuista. Korvaukset lääkkeistä ja matkoista lääkäriin maksetaan sairausvakuutuksesta, olipa hoito annettu yksityisen tai julkisen terveydenhuollon puolella. Sairaaloiden hoitopäivämaksuja sairausvakuutus ei korvaa. Sairausvakuutuskorvausta maksetaan ulkomailla annetusta hoidosta vain, jos henkilö on joutunut hoitoon ulkomailla oleskellessaan eikä hänellä ole siellä oikeutta hoitoon. Ulkomailla annettua hoitoa korvataan enintään sama määrä kuin vastaavanlaista hoitoa olisi korvattu Suomessa. Matkakustannuksia ei korvata. Sosiaaliturvaa ulkomailla samoin kuin Suomeen muuttavan sosiaaliturvaa on käsitelty luvussa 15. Sairaanhoitokulujen korvaaminen Sairausvakuutus korvaa osan tarpeellisen sairaanhoidon kuluista. Korvauksen perusteena olevat taksat vahvistaa Kansaneläkelaitos sosiaali- ja terveysministeriön säätämän asetuksen perusteella. Korvaus lasketaan vahvistetun taksan mukaisesta määrästä. Jos peritty maksu on pienempi kuin taksa, korvaus lasketaan peritystä määrästä. Taksat eivät rajoita palvelun tuottajan vapautta määritellä palkkion suuruutta. Lääkärinpalkkiot Lääkärinpalkkioista korvataan 60 prosenttia. Korvaus maksetaan vahvistetun taksan mukaisesta määrästä, vaikka palkkio olisikin suurempi. 14 VARMA-SAMPO 2003

15 1. LYHYTAIKAINEN SAIRAUS Lääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon kustannuksista korvataan 75 prosenttia 13,46 euroa ylittävästä osasta. Korvaus maksetaan enintään taksan mukaisesta määrästä. Yhtenä kokonaisuutena korvataan samalla kertaa määrätty tutkimus- ja hoitosarja, joka sisältää enintään 15 hoito- ja tutkimuskertaa kolmen kuukauden aikana. Lääkärin määräämistä reseptilääkkeistä, eräistä lääkärin määräämistä käsikaupan lääkkeistä, eräistä vaikean sairaudenhoitoon tarpeellisista kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista korvataan 50 prosenttia 10 euroa ylittävältä osalta. Yhtä ostokertaa kohti korvataan korkeintaan kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Tutkimus ja hoito Lääkkeet Eräiden vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon määrätyistä lääkkeistä korvataan 100 tai 75 prosenttia ja vaikean sairauden hoitoon tarpeellisista kliinisistä ravintovalmisteista 75 prosenttia 5 euroa ylittävältä osalta. Valtioneuvoston asetuksella säädetyt merkittävistä ja kalliista lääkkeistä 50 prosenttia 10 euroa ylittävältä osalta. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. MS-taudin ja Alzheimerin taudissa käytettävät lääkkeet. Jos vakuutetulle korvaamatta jääneet lääkekustannukset ylittävät samana kalenterivuonna 601,15 euroa vuoden 2003 indeksitasossa, ylimenevä osa korvataan kokonaan. Lisäkorvaus maksetaan, jos sen suuruus on vähintään 16,82 euroa. Sairausvakuutus korvaa kokonaan potilaan matkakustannukset, jotka ylittävät 9,25 euroa yhdensuuntaista matkaa kohden. Korvaus maksetaan enintään taksan mukaiseen määrään saakka. Myös saattajan matkakustannukset korvataan, jos saattaja on välttämätön. Lisäksi potilaalle korvataan kokonaan matkakustannukset siltä osin kuin hänen ja saattajan maksettavaksi jääneet, taksan mukaiset matkakustannukset ylittävät 157,26 euroa kalenterivuodessa. Matka-avustusten vuosiomavastuun täyttyminen vahvistetaan erikseen. Matkat Jos potilas on käyttänyt muuta kuin lähintä lääkäriä tai sairaanhoitolaitosta, hänen on esitettävä selvitys matkan tarpeellisuudesta. Kunnan ostopalveluna erikoissairaanhoitoon tehty matka korvataan sinne, missä tutkimus on tehty tai hoito on annettu. Matkat korvataan tavallisesti yleisten kulkuneuvojen käyttökustannusten mukaan. Myös perusteltu erityiskulkuneuvojen käyttö voidaan korvata. Jos potilas on tutkimuksen, hoidon tai liikenneolosuhteiden vuoksi joutunut yöpymään matkalla, hänelle maksetaan yöpymisrahaa Yöpyminen VARMA-SAMPO

16 1. LYHYTAIKAINEN SAIRAUS enintään 20,18 euroa vuorokaudelta. Yöpymisraha maksetaan myös saattajalle, jos hänen matkansa korvataan. Sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan vuotiaalle henkilölle, joka on sairauden vuoksi kykenemätön tekemään tavallista tai siihen läheisesti verrattavaa työtä. Päivärahalla korvataan ansionmenetystä. Hammashoito Sairausvakuutus korvaa myös osan hampaiden hoitokuluista. Korvausta maksetaan hammaslääkärin suorittaman suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon lääkärinpalkkioista, hammaslääkärin määräämistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista sekä lääkkeistä ja matkoista. Sairausvakuutuksen hammashuollon korvausjärjestelmän uudistaminen on toteutettu vaiheittain. Viimeinenkin ikäraja poistui joulukuun alussa 2002, kun ennen vuotta 1946 syntyneet tulivat korvauksen piiriin. Hammaslääkärin suorittama tutkimus korvataan kerran kalenterivuodessa ja sen lisäksi hoitotoimenpiteistä 60 prosenttia enintään vahvistetun taksan mukaisesta määrästä. Oikomishoitoa korvataan vain, jos se on välttämätöntä muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi. Proteeseja ja hammasteknisiä kustannuksia ei korvata. Laboratorio- ja röntgentutkimukset, lääkkeet ja matkat korvataan samoin kuin edellä sairaanhoidon kuluissa. Rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaaville korvaus suun ja hampaiden tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta ja proteettisista toimenpiteistä on 100 prosenttia taksan mukaisesta määrästä. Rintamaveteraaneille korvataan 50 prosenttia hammasproteesien teknisestä työstä. Henkilöt, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ovat oikeutettuja vastaaviin korvauksiin. Keliakia Keliakiaa sairastavat 16 vuotta täyttäneet voivat saada Kelalta korvausta gluteenittoman ruokavalion aiheuttamista kustannuksista alkaen. Korvauksen määrä on 21 euroa kuukaudessa, ja se on verotonta tuloa. Korvausta voidaan myöntää vuosi takautuen, kuitenkin aikaisintaan alkaen. Keliakiakorvaus maksetaan vammaistuki- ja eläkkeensaajien hoitotukijärjestelmien kautta. Päiväraha 16 VARMA-SAMPO 2003

17 1. LYHYTAIKAINEN SAIRAUS Henkilön edellytetään tehneen työtä työkyvyttömyyttä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Vaikka työedellytys ei täyttyisikään, sairauspäivärahaoikeus alkaa, jos työkyvyttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti 55 päivää. Päivärahan suuruus on tällöin 11,45 euroa päivässä. Päivärahaa voi saada myös työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut henkilö. Työttömyyspäivärahaa (ks. luku 9) ei kuitenkaan makseta samanaikaisesti sairauspäivärahan kanssa. Päivärahaa maksetaan myös silloin, kun henkilö on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty eristettäväksi tai olemaan poissa ansiotyöstään. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja saa päivärahaa, jos hän ei voi käydä ansiotyössä lapsen eristyksen takia. Sairausvakuutuksesta voidaan näissä tilanteissa maksaa myös korvausta todellisesta ansionmenetyksestä päivärahan ylittävältä osalta. Elin- tai kudossiirrännäisten luovuttajalle maksetaan sairausvakuutuksen päivärahaa ensimmäisestä työstä poissaolopäivästä alkaen, jos hän ei saa palkkaa tai muuta korvausta samalta ajalta. Päivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä, joka saa opintorahaa, aikuisopintorahaa, kuntoutusrahaa tai tapaturma- tai liikennevakuutuslakien mukaista vastaavaa kuntoutuskorvausta. Opiskelijalle tai kuntoutujalle voidaan kuitenkin maksaa sairauspäivärahaa, jos opinto- tai kuntoutusetuuden maksaminen on keskeytetty työkyvyttömyyden takia. Päivärahaoikeuden rajoitukset Päivärahaan ei ole oikeutta myöskään henkilöllä, joka saa vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, työttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä. Jos hän kuitenkin työskentelee eläkkeellä ollessaan ja tulee tähän työhön työkyvyttömäksi, päivärahaa voidaan maksaa alle 65-vuotiaalle tässä työssä saatujen tulojen perusteella. Päivärahaa voidaan tässä tilanteessa maksaa myös henkilölle, jolla on oikeus kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Päivärahaa voidaan maksaa myös pysyvästi sokealle tai kiikuntakyvyttömälle, jolle on myönnetty Kelasta työkyvyttömyyseläke. Saantiaika Päivärahaa maksetaan arkipäiviltä, lauantait ja aattopäivät mukaan lukien. Sunnuntailta, arkipyhiltä, vapunpäivältä ja itsenäisyyspäivältä sitä ei makseta. Oikeus päivärahaan alkaa, kun sairaus on kestänyt omavastuuajan eli sairastumispäivän lisäksi yhdeksän arkipäivää. Omavastuupäiviin ei lueta mukaan sunnuntai- ja pyhäpäiviä. Työkyvyttömyyden al Omavastuuaika VARMA-SAMPO

18 1. LYHYTAIKAINEN SAIRAUS kaminen osoitetaan yleensä lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksella. Omavastuuaikaa on vain sairastumispäivä, jos työkyvyttömyys alkaa saman sairauden takia uudelleen 30 päivän kuluessa päivärahan päättymisestä. Tällöin päivärahaa maksetaan sairastumispäivää seuraavasta arkipäivästä alkaen. Enimmäisaika Päivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä (enimmäisaika). Maksaminen päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivää tulisi täyteen. Enimmäisaikaan lasketaan yleensä mukaan kaikki päivät, joilta päivärahaan on ollut oikeus kahden työkyvyttömyyttä edeltäneen vuoden aikana, myös sellaiset päivät, joilta päivärahan määrä on 0 euroa. Henkilö, joka on saanut päivärahaa enimmäisajalta, voi saada saman sairauden vuoksi päivärahaa uudelleen vasta, kun hän on välillä ollut työkykyinen vuoden ajan. Vastaavaa aikarajaa ei ole, jos työkyvyttömyyden syynä on uusi sairaus. Kun henkilö on saanut päivärahaa 150 päivältä, Kela vahvistaa päivärahan ensisijaisuusajan työeläkkeeseen nähden. Samalla päivärahan saajalle annetaan tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja työeläkkeen hakemisesta. Päivärahan määrä Päiväraha lasketaan pääsääntöisesti viimeksi toimitetussa verotuksessa todetusta työtulosta, joka tarkistetaan yhden vuoden TEL-indeksillä. Työtulosta vähennetään 4,8 prosenttia (vuonna 2003) työntekijäin eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun takia sekä tulonhankkimiskulut. Jos hakijan tulot ovat välittömästi ennen sairastumista olleet olennaisesti suuremmat kuin verotuksessa todetut indeksillä tarkistetut työtulot, päiväraha voidaan hakemuksesta laskea näiden tulojen perusteella. Yleensä huomioon otetaan sairastumista edeltäneiden kuuden kuukauden tulot, joiksi katsotaan muun muassa palkka, luontoisetujen verotusarvo ja maksettu lomaraha. Työtulosta tehdään vähennys eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun johdosta ja vähennetään tulonhankkimiskulut. Sairausvakuutuspäivärahaa hakenut yrittäjä on voinut lähtien pyytää Kansaneläkelaitosta laskemaan päivärahan yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien (MYEL) mukaisen työtulon perusteella. Sairausvakuutuslain muutos koskee sairaspäivärahan lisäksi äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa ja 18 VARMA-SAMPO 2003

19 1. LYHYTAIKAINEN SAIRAUS kuntoutusrahaa. Siirtymäaikana Kela käyttää yrittäjän päivärahan laskemiseen verotuksessa todettuja ansiotuloja. Kela on voinut yrittäjän hakemuksesta käyttää alkaen päivärahan laskennassa myös YEL-/MYEL-vakuutuksen mukaista työtuloa, jos se on kuudelta kuukaudelta välittömästi ennen etuuden tai työkyvyttömyyden alkamista vähintään 20 prosenttia suurempi kuin hakijan verotuksessa todettu indeksillä korjattu ansiotulo. Vuoden 2004 alusta Kela käyttää päivärahan perusteena ainoastaan YEL-/MYEL-työtuloja. Näin ollen vuonna 2004 yrittäjän päivärahan perusteena ovat yrittäjän YEL-/MYEL-työtulot vuodelta Sairausvakuutuksen päivärahoihin ei makseta lapsikorotusta. Sairauspäivärahan määrä vuonna 2003 Vuosityötulo e/v (palkkatulo, josta on vähennetty 4,8 % sekä tulonhankkimiskulut/yrittäjäeläkevakuutuksen Päiväraha e/pv vuosityötulo ilman vähennyksiä) enintään 1003 ei päivärahaa ,7 x vuosityötulo : ,96 + 0,4 x (vuosityötulo ) : ,71 + 0,25 x (vuosityötulo yli ) : 300 Päivärahan vähimmäismäärä on 11,45 euroa päivässä. Vähimmäismäärän suuruista päivärahaa maksetaan, kun vakuutetun työkyvyttömyys on kestänyt yhdenjakoisesti 55 päivää. Oikeus päivärahan vähimmäismäärään ei ole enää riippuvainen perheen taloudellisesta asemasta. Päivärahan vähimmäismäärä VARMA-SAMPO

20 1. LYHYTAIKAINEN SAIRAUS Esimerkkejä sairauspäivärahasta (ennen veron ennakonpidätystä alkaen) Tarkistetut työtulot Sairauspäiväraha vähennysten jälkeen e/pv e/kk1 ) ,00 0, ,34 58, ,50 87, ,45*) 286, ,00 350, ,83 495, ,67 641, ,33 933, , , , ,25 jne. 1) Keskimäärin 25 arkipäivää/kk *) Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä, sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä Lähde: Kela Työttömän, opiskelijan ja kuntoutujan päiväraha Työttömän henkilön sairauspäiväraha on vähintään 86 prosenttia hänelle maksetun työttömyysetuuden (työttömyyspäivärahan, työmarkkinatuen tai koulutustuen) määrästä. Päivärahaa määrättäessä ei kuitenkaan oteta huomioon työttömyysetuuteen mahdollisesti sisältyvää korotusta. Sairauspäivärahan määrä voidaan määrätä työttömyysetuuden perusteella, jos henkilö on saanut työttömyysetuutta työkyvyttömyyden alkamista edeltävän 4 kuukauden aikana. Sairauspäivärahan määrän perusteena voidaan käyttää myös työllistämistukea, jota henkilö on saanut työkyvyttömyyttä edeltäneen neljän kuukauden aikana työharjoittelussa / työelämävalmennuksessa. Opiskelijan sairauspäiväraha on vähintään sen opinto- tai aikuisopintorahan suuruinen, jota hän on saanut työkyvyttömyyttä edeltäneen neljän kuukauden aikana. Kuntoutujan sairauspäiväraha on ollut vähintään sen Kelan maksaman kuntoutusrahan suuruinen, jota hän on saanut päivärahan alkamista edeltäneen kuuden kuukauden aikana. Päiväraha voi 20 VARMA-SAMPO 2003

21 1. LYHYTAIKAINEN SAIRAUS määräytyä myös sen kuntoutusrahan perusteella, jota vakuutettu on saanut ollessaan työeläkekuntoutuksessa. Päivärahaa määrättäessä ei oteta huomioon kuntoutusrahaan liittyvää kuntoutuskorotusta. Suhde muihin etuuksiin Jos henkilö saa korvausta sairaanhoitokuluista jonkin muun lain perusteella, hän saa sairausvakuutuskorvauksia vain siltä osin kuin ne ylittävät muun lain mukaisen korvauksen. Päiväraha on ensisijainen korvaus työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Työeläkkeen maksaminen alkaa yleensä vasta, kun päivärahaa on maksettu enimmäisajalta eli 300 päivältä. Osatyökyvyttömyyseläke ja yksilöllinen varhaiseläke voivat kuitenkin alkaa heti ilman päiväraha-aikaa. Myös muu työkyvyttömyyseläke voi alkaa työeläkkeenä ilman päiväraha-aikaa. Sairaanhoitokulut Päiväraha Työtapaturmaa, liikennevahinkoa ja sotilastapaturmia korvattaessa sairausvakuutus on toissijainen. Jos kuitenkin sairausvakuutuksen päiväraha on muun lain mukaista korvausta suurempi, sairausvakuutuksesta voidaan maksaa päivärahan ja muun korvauksen erotus. Hakeminen ja maksaminen Sairaanhoitokulujen korvausta haetaan Kelan toimistosta tai työpaikkakassasta. Korvausta pitää hakea kuuden kuukauden kuluessa palkkion tai maksun suorittamisesta. Sairausvakuutuskorvauksen osuus lääkkeiden hinnasta voidaan vähentää jo apteekissa. Päivärahaa haetaan Kelan toimistosta. Työpaikkakassan jäsen hakee korvausta työpaikkakassastaan. Päivärahaa on haettava neljän kuukauden kuluessa päivärahaoikeuden alkamisesta. Päiväraha maksetaan jälkikäteen. Ensimmäinen maksukausi on kuuden arkipäivän pituinen ja seuraavat maksukaudet 25 arkipäivän pituisia. Verotus Korvaukset sairaanhoidon kuluista ovat verovapaita. Päiväraha on veronalaista tuloa. Siitä suoritetaan yleensä ennakonpidätys verohallinnon Kelalle siirtämien ennakonpidätystietojen ja sieltä annettujen lisäohjeiden mukaisesti. Verokorttia ei tarvitse esittää Kelan toimistolle muutoin kuin muuttuneiden ennakonpidätystietojen takia. Päivärahaa ei myöskään tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. VARMA-SAMPO

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 9.1.2014 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä ja

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 12.5.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 167. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 14.5.2014 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä ja

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2015 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme: ma to

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 14.1.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE 1 Johdanto 1.1 Mitä kuntoutus on? 1.1.1 Kuntoutuksen käsite 1.1.2 Kuntoutuksen toimintajärjestelmä 1.2 Työkyky ja toimintakyky 1.3 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012 Naiset Kelan etuuksien saajina Helena Pesola 5.6.2012 2 Naiset Kelan etuuksien saajina Esityksen sisältö 1. Kelan etuudet ja toimintakulut 1945 2011 2. Naisten ja miesten keskiansiot 3. Lapsiperheiden

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 6.9.2012 Ohjeita suorittajalle 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä ja

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 16.9.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Kela tiedottaa 28.12.2004 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Ensi vuosi tuo tasokorotuksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Vanhempainpäivärahojen, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan ja erityishoitorahan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:6. Suomen ja Liettuan. sosiaaliturvasopimus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:6. Suomen ja Liettuan. sosiaaliturvasopimus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:6 Suomen ja Liettuan sosiaaliturvasopimus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Sisällys Johdanto... 3 Keitä sopimus koskee... 3 Sosiaaliturvan määräytymisen

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Sosiaalista turvaa sairauden aikana Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Toimeentulo sairauden aikana Kelan sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä sairausloman ajalla: 16-67- vuotiaille työssä käyville, yrittäjille,

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

POTILAAN SOSIAALITURVA-ASIOITA V. 2007 1. (Koks/ hb)

POTILAAN SOSIAALITURVA-ASIOITA V. 2007 1. (Koks/ hb) POTILAAN SOSIAALITURVA-ASIOITA V. 2007 1. (Koks/ hb) TERVEYDENHUOLTO Maksut: - sairaalan hoitopäivämaksu 26 /vrk; poliklinikkamaksu 22 - sarjahoitomaksu 6 / käynti - max 45 kertaa - sakkomaksu 27 - maksukatto

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

Vakuutustutkinto161. suoritustilaisuus SOSIAALITURVAN KOE 15.5.2012

Vakuutustutkinto161. suoritustilaisuus SOSIAALITURVAN KOE 15.5.2012 Vakuutustutkinto161. suoritustilaisuus SOSIAALITURVAN KOE 15.5.2012 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä- ja vastauslomake, jossa on 11 kysymystä. Vastaukset

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä.

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä. Hallituksen esitys Eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Liikennevakuutus-,

Lisätiedot

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 16.9.2014 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä ja

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen Apurahatutkija ja vakuu-aminen APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki Henri Virtanen Apurahansaajan Mela turva Apurahansaajan lakisääteinen Mela- turva koostuu kolmesta osasta: Eläkevakuutus (MYEL)

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta Potilasvakuutuksen tarkoitus Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveydenja sairaanhoidon yhteydessä

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan kortit Kela-kortti on Kelan asiakaskortti. Se voi olla kuvaton tai kuvallinen. Kuvallisia kortteja ei enää myönnetä. Kuvaton kortti annetaan

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1 TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 1 Työeläke - osa lakisääteistä sosiaalivakuutusta SOSIAALIVAKUUTUS Eläkevakuutus Sairausvakuutus Tapaturmavakuutus Työttömyysvakuutus 2 Suomen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

HOK-Elannon Sairauskassan hallituksen yleisohje kassan jäsenille

HOK-Elannon Sairauskassan hallituksen yleisohje kassan jäsenille HOK-ELANNON SAIRAUSKASSA 1 (9) HOK-Elannon Sairauskassan hallituksen yleisohje kassan jäsenille Voimassa 1.2.2013 alkaen toistaiseksi HOK-ELANNON SAIRAUSKASSA 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ketkä ovat kassan

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia?

Lisätiedot

2. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä

2. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä Sosiaaliturvaoikeus Valinnainen kurssi 19.9.2013 2. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä 3. Mitä tarkoittaa ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva toimeentuloturvajärjestelmässä?

Lisätiedot

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11.

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. Maatilayrittäjän Omaturva MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. 1 Maatila on vaarallinen työpaikka Tiloilla tapahtuu vuosittain 7-10 kuolemaan johtanutta tapaturmaa Ammattitauteja ilmenee 400-500 vuosittain

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus Helsingin yliopisto Lakisääteinen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Ville Viljanen 23.11.2011 Lakisääteiset tapaturmavakuutukset Ifissä Helsingin yliopistolla on voimassa kolme eri lakisääteistä ta: Numero 0011202707,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 10.1.2013 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Työtapaturmakirja. Sisällys

Työtapaturmakirja. Sisällys Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli 130 000 työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Työeläkepäivät. Markku Lehto 17.11.09

Työeläkepäivät. Markku Lehto 17.11.09 Työeläkepäivät Markku Lehto 17.11.09 Mitä on perustoimeentulo Perustuslaki 19 Oikeus sosiaaliturvaan. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Sotilasavustuksen tarkoitus Turvata palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle toimeentulo sekä Korvata asevelvolliselle itselleen hänen käytössään olevasta asunnosta

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva 17.2.2010 Henna Huhtamäki Sisältö Säännöstausta ja Suomessa asuminen Ulkomaille muutto ja asumisperusteinen sosiaaliturva Pääsäännöt Perheenjäsenenä ulkomailla Opiskelijana

Lisätiedot