Lehdessä luki, että...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lehdessä luki, että..."

Transkriptio

1 Lehdessä luki, että... Ideoita ja kokemuksia sanomalehdestä ammatillisen koulutuksen opettajille

2 Sanomalehteä seuraava opettaja innostaa oppilaita lukemaan Muistan miten pienenä poikana kävin aina aamuisin hakemassa ruokapöydältä sanomalehden, koska halusin lukea lehdestä sarjakuvat. Olin toisin melko vaativa, eikä edes kaikki sarjakuvat minulle kelvanneet. Siitä huolimatta olen oppinut lukemaan sanomalehteä säännöllisesti. Samalla kaikki aihealueet ovat muuttuneet kiinnostaviksi ja luen lehdet tarkkaan. Sanomalehden lukeminen oli minulle myös aina rauhoittumisen paikka, koska ilman keskittymistä lukemisesta ei tullut mitään eivätkä vanhempani pitäneet puhumisesta lukiessaan lehteä. Samalla lailla totutan oppilaitani sanomalehtiin ja lukemiseen. Huonommin lukevaa tai keskittymiskyvytöntä oppilasta ohjeistan aina aloittamaan sarjakuvilla sekä tv-ohjelmilla ja vinkkaan samalla hauskoja ja mahdollisesti heitä kiinnostavia juttuja eri puolilta lehteä. Pääsääntöisesti joku juttu heitä kiinnostaa ja he syventyvät sitä lukemaan. Se taas synnyttää usein keskustelua, jolloin saamme herkullisen keskustelun jostain ajankohtaisesta asiasta. Rohkaisen heitä sanomaan oman mielipiteensä, mutta samalla vaadin heitä perustelemaan sen, jotta kaikki muutkin voisivat ymmärtää kyseisen mielipiteen. Väitän saaneeni aikaan todellisia tuloksia tällä tavalla omien oppilaitteni keskuudessa. Lukeminen aiheuttaa aina ajattelua ja uskon, että se myös vahvistaa sitä pikku hiljaa. Luokassani luetaan sanomalehteä lähes päivittäin Jake Lahti-Olsen TYÖRYHMÄ: Carina Heinonen, Turun ammatti-instituutti Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto, psykologian laitos Katja Kokkarinen, Keravan ammattiopisto Pirjo-Riitta Puro, Sanomalehtien Liitto Marjo Repo, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Miia Suomu, Turun ammatti-instituutti Annukka Suvikas, Sanomalehtien Liitto Tuija Takala, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos TAITTO: Satu Salmivalli KUVAT: Maria Munsterhjelm PAINO: Forssan Kirjapaino Oy, 2007 ISBN

3 sisällys Opettajalle I LÄHTÖLAUKAUS AMMATTIOPINTOIHIN 1. Ajan tasalla pysyminen 2. Sanomalehtiopetusta maahanmuuttajille 3. Sanomalehdet opetuksen havainnollistajana ja oppimateriaalina 4. Mitä sanomalehdet kertovat ilmailusta? II AMMATTITAITOA KASVATTAMASSA 5. Keskustelut verkkolehtien foorumeilla 6. Mitä pitää tietää työturvallisuudesta? 7. Tarinoista tiedoksi 8. Ammattietiikka 9. Vastauksia etsimässä 10. Tietoa hakemassa ja arvioimassa 11. Viestintä työelämässä III TIEDON JÄLJILLÄ 12. Tietoa hankkimassa ja välittämässä 13. Verkkolehden rakenne ja tekniikka tutkimuksen kohteena 14. Tietoa hankkimassa ja arvioimassa 15. Sanomalehdet ja kevään autokuume 16. Perhe mediassa; tietoa etsimässä IV VAIKUTTAJANA 17. Mitä asioista kerrotaan? 18. Mainosten viestit: totta vai tarua? 19. Keskustelua asiakaspalvelusta ja työssä kohdattavista ongelmatilanteista 20. Osallistuminen sanomalehtien kilpailuihin: V OPINNÄYTE TEKEILLÄ 21. Mikä aiheeksi opinnäytetyölle? 22. Sanomalehti lähdemateriaalina raporteissa 23. Julkisuustyö VI VALMISTUMINEN LÄHELLÄ 24. Työelämän pelisäännöt keskustelun aiheina 25. Mitä töitä tarjolla? Uusi ammatti? Alkaisinko yrittäjäksi? 26. Blanco-lehti VII YHTEISTYÖ PAIKALLISLEHDEN KANSSA 27. Tietoa välittämässä 28. Yhteistyö toimittajan kanssa 29. Opiskelijoiden tutkimustyön tulokset esillä lehden sivuilla Sanomalehtien Liiton opetusmateriaalia Sanomalehtien Liitto 3

4 opettajalle Sanomalehdestä löytyy aineksia monen ammattialan opetuskäyttöön, kuten tähän aineistoon kootut esimerkit kertovat. Tarkoituksena on tarjota hyviksi havaittuja ideoita ja vihjeitä sanomalehden opetuskäytöstä ammatillisen koulutuksen opettajille ja kouluttajille. Aineistoa on laadittu työryhmässä, jonka jäsenet ovat keränneet ideoita eri alojen opettajilta. Myös omia kokemuksia sanomalehden käytöstä on mukana. Asiantuntijayhteistyössä ja ideoinnissa on ollut mukana Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. Opettaja Kosti Nivalaisen opiskelijaryhmät ovat pohtineet mediaseurannan opinnoissaan sanomalehtien ja aikakauslehtien opetuskäyttöä ja kirjoittaneet omista kokemuksistaan. Ideat on esitelty tapausesimerkkeinä (case) ja ne on ryhmitelty opiskelun etenemisen mukaisesti. Opettaja voi hyödyntää esimerkkejä sellaisenaan tai soveltaa ja muokata opetukseensa sopivalla tavalla. Kiitos kaikille opettajille, jotka ovat jakaneet arvokkaita kokemuksiaan käytettäväksi. Kiitos myös Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille, johtaja Maarit Jääskeläiselle ja erityisesti opettaja Kosti Nivalaiselle, jonka aktiivinen paneutuminen sanomalehtiopetukseen on ollut merkittävä tekijä tämän aineiston rakentumisessa. Aineisto kuuluu Sanomalehtien Liiton Sanomalehti opetuksessa -toiminnan julkaisusarjaan. Julkaisut ovat opettajille maksuttomia ja niitä saa vapaasti kopioida. Tämän julkaisun voi myös tulostaa verkosta: 4 Sanomalehtien Liitto

5 MITEN LEHTIÄ SAA OPETUSKÄYTTÖÖN? Sanomalehtiä voi tilata maksutta opetuskäyttöön suoraan paikallisesta lehtitalosta. Erityisen hyvin lehdet ovat varautuneet toimittamaan lehtiä kouluille teemaviikoilla, kuten sanomalehtiviikolla, jota on vietetty aina helmikuussa. Jokaisessa sanomalehdessä on nimetty Sanomalehti opetuksessa -yhdyshenkilö. Lisäksi noin kymmenellä sanomalehdellä on kouluyhteistyötä varten palkattu koululinkki, jonka kautta lehtiä ja opetusmateriaalia voi tilata. Sähköiset palvelut ovat tärkeä ja kehittyvä alue sanomalehtimaailmaa. Nykyisin lehdet julkaistaan yhä useammin myös verkossa ja tilattavina näköislehtinä. Verkon kautta löytyvät myös lehtien sähköiset juttu- ja kuva-arkistot sekä muut palvelut. Sanomalehtiviikolla monet sanomalehdet avaavat juttuarkistonsa oppilaitosten vapaaseen käyttöön. Tällöin arkistojen käyttäjätunnuksia ja salasanoja voi hakea Sanomalehtien liiton sivuilta. Yhteydet kaikkiin Suomessa ilmestyviin sanomalehtiin, verkkolehtiin sekä kansainvälisten verkkolehtihakemistojen sivuille löytyvät osoitteesta: selittämiseen ja tarjoaa taustatietoa ilmiöille ja rakennusaineita ymmärrykselle, jonka varassa opiskelijat muodostavat mielipiteitään ja tekevät valintoja. Nopeasti päivittyvä 24/7- media tuo uutiset nopeasti ja vuorovaikutteisesti lukijan käyttöön. Hidasta tietoa rakentava painettu sanomalehti tutkii, taustoittaa, analysoi, kyseenalaistaa ja tarjoaa näin rakennusaineita ajattelemisen kehittymiseen. Sanomalehti tarjoaa luettavaa hyvin erilaisille lukijoille, erilaisista aihepiireistä ja monipuolisia ilmaisukeinoja hyödyntäen. Lehtien lukemisella on myös sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Se antaa mahdollisuuden keskusteluille ajankohtaisista aiheista ja myös tilan omien mielipiteiden ja vaikutusmahdollisuuksien kokeilulle. Annukka Suvikas, julkaisun toimittaja MIKSI SANOMALEHTI? Opettajan arjessa haasteena on toisaalta rikastuttaa ja elävöittää opetusta; saada aiheet kiinnostaviksi ja eläviksi, toisaalta saada oppilaat aktiivisiksi. Oppimisen tehtävä on myös kehittää aktiivista suhdetta ja suhtautumista tietoon. Oppikirjan rinnalla sanomalehti sopii hyvin näihin tehtäviin. Sanomalehden etu on tiedon luotettavuus, ajankohtaisuus, konkreettisuus ja havainnollisuus. Se osallistuu maailman Sanomalehtien Liitto 5

6 MILLAISET EVÄÄT OPETTAJAN- KOULUTUKSESTA OPETTAJILLE? Sen lisäksi, että eväiden tulee olla riittävät, niiden tulee sisällöllisesti vastata opettajien työn tarpeita. Opettajan työssään tarvitsema tieto ymmärretään usein ensisijaisesti tietämyksenä opetussuunnitelman keskeisistä asioista, tietämyksenä tavoitteiden asettamisesta ja opetustilanteiden suunnittelusta. Usein mukaan luetaan lisäksi yleistä teoreettista tietoa niin pedagogiasta kuin opettajan omasta ammattialasta. Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOKK) pidämme kuitenkin tärkeänä, että opettajaopiskelijat tottuvat jo koulutuksen aikana pitämään itsensä ajan tasalla myös oman oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvista asioista. Asioista, jotka joko välillisesti tai välittömästi vaikuttavat koulunpitoon tai opiskelijoiden tulevaan elämään. Tampereen ammatillisessa opettajankoulutuksessa on sanomalehteä hyödynnetty jo vuosien ajan opetuksessa osana mediaseurantaa. Lukukaudesta on valittu ajanjaksoja, jolloin pienryhmät ovat vuorotellen seuranneet opetusalan uutisia eri viestintävälineissä kuten esim. sanomalehdissä. Opettajaopiskelijat ovat kokeneet mediajakson hyvin myönteisenä ja kiinnostavana. Arjessa tapahtuu paljon asioita, joita ei oppikirjoista löytyisi. Median seuranta opettaa opiskelijoita kriittiseen ja valikoivaan tiedonhankintaan. Yllättävää on, miten paljon tällä tavoin yhteistyössä on saatu kootuksi tietoa kaikille jaettavaksi. Etenkin elävään elämään liittyvät tarinat ovat ajan hetkeen liittyvää tietovarantoa, jota on vaikea muualta saada. Maarit Jääskeläinen, johtaja, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu TOIMITTAJAN NÄKÖKULMA Monilla sanomalehdillä on omat nuorten sivut, joissa käsitellään erityisesti nuoria kiinnostavia aiheita. Toiset sanomalehdet taas keskittyvät tuottamaan kauttaaltaan nuorekkaita juttuja ilman erillisiä nuorten sivuja. Nuorten luku- ja mediankäyttötottumuksia tutkitaan. Sanomalehdet pyrkivät tuottamaan juttuja nuorten maailmasta ja reaalielämästä. Sama maailma on myös lehtien maailma ja tulevaisuus. Monet lehdet antavatkin rakentavasti ja valvotusti myös nuorten tuottaa sisältöä sanomalehteen. Näin saadaan varmasti oman ikäluokan kiinnostus sanomalehteä kohtaan heräämään; Hei! Sanomalehdessähän kirjoitetaan ihan oikeita asioita nuorenkin elämästä. Kaverin tai tutun nuoren tekemä juttu on houkutteleva. Vuorovaikutteisuus lisääntyy myös koko ajan lehtien palstoilla sekä verkkolehdissä. Erityisesti blogien eli nettipäiväkirjojen tuottaminen ja lukeminen sekä kommentoiminen yleistyy. Myös viestintä- ja medialukutaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että nuoret pääsevät itse tuottamaan lehden sisältöä ja tietysti lukemaan sitä. Monilla sanomalehdillä on koululinkki toimituksen ja koulujen välillä. Koululinkin voi pyytää omalle koululle pitämään sanomalehtiaiheisia tunteja tai kertomaan toimittajan työstä. Useissa sanomalehdissä myös muut toimittajat tekevät kouluvierailuja. Koululais- ja opiskelijaryhmät voivat vierailla myös toimituksissa ja painotaloissa. Tiina Eskelinen, koululinkki, Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat 6 Sanomalehtien Liitto

7 SANOMALEHTI TUKEE OPPIMISTA Suomessa ilmestyy noin 200 sanomalehteä. Suuri osa on pieniä, yhden tai kahden kunnan alueella ilmestyviä paikallisia sanomalehtiä. Vahva maakunnallinen ja paikallinen lehdistö on Suomen lehdistön erityispiirre. Malli sanomalehden seuraamiselle omaksutaan kotoa. Nuoret, jotka oppivat sanomalehden lukijoiksi koululaisina ja opiskelijoina, jatkavat sanomalehden seuraamista aikuisina. Paikallinen sanomalehti on nuorille tärkeä; se auttaa kiinnittymään kotiseutuun ja tukee nuoren yhteisöllisyyden tarvetta. Asioiden tuttuus luo turvallisuutta ja kiinnostavuutta. Oppilaitoksen rooli on erityisen tärkeä niille nuorille, joiden kodeissa sanomalehti ei kuulu arkeen. PISA-jatkotutkimuksen tulos antaa hyvää tukea sanomalehden opetuskäytölle myös ammatillisessa koulutuksessa. Jyväskylän Koulutuksen Tutkimuslaitoksen toteuttaman jatkotutkimuksen mukaan aktiivinen sanomalehden seuraaminen vahvistaa opiskelutaitojen lisäksi myös nuoren siipiä. Sanomalehtiä säännöllisesti lukevat nuoret pärjäsivät oppimistulosten vertailussa parhaiten.tämä koski äidinkielen taitojen lisäksi myös matematiikan, luonnontieteen ja ongelmanratkaisun taitoja. Sanomalehteä aktiivisesti seuraavilla nuorilla oli myös muita myönteisemmät asenteet koulunkäyntiin ja oppimiseen. Tukeeko sanomalehtien lukeminen oppimista? tutkimusraportti (56 sivua) on luettavissa Sanomalehtien Liiton kotisivuilta osoitteesta: ARKISTOT LÄHTEINÄ Internet ja sähköiset hakukoneet ovat luoneet uusia mahdollisuuksia tiedon löytymiselle. Myös sanomalehdet ovat 1990-luvun alusta lähtien tallentaneet juttuja sähköiseen muotoon. Tiedon löytämisen ohella opiskelijat tarvitsevat kriittistä lukutaitoa. Sanomalehtien sähköiset arkistoportaalit ovat paitsi tietolähteitä myös hyviä välineitä opetella tiedon löytämistä ja erilaisten tekstilajien tuntemusta. Dokumentit perehdyttävät lukijansa oman ammattialan tiedon lisäksi myös muuhun yleissivistävään tietoon. Sanomalehdet ovat kehittäneet arkistopalvelujaan monilla tavoilla. Osalla lehtitaloista on yhteinen juttuarkisto, jolloin palvelussa voi olla miljoonia juttuja. Osalla lehdistä juttuja on saatavilla rajoitetummin tai lyhyemmältä ajalta. Niiden arvo on juttujen paikallisuus. Arkistot ovat maksullisia. Useimmiten hakujen tekeminen ei edellytä kirjautumista, mutta juttujen lukeminen edellyttää. Poikkeuksen tekee Turun Sanomien On-line -arkisto, joka on vapaassa käytössä. Joidenkin kuntien koulutoimet ovat tehneet myös sopimuksia lehtitalojen kanssa arkistojen käytöstä, jolloin arkisto on opettajien ja oppilaiden vapaassa käytössä. Opettajat ja opiskelijat voivat hyödyntää arkistoja tiedonhaussa ja esimerkiksi verkko-oppimisympäristöjen oppimistehtävissä. Arkistoihin löytyy yhteys verkkolehdistä ja Sanomalehtien Liiton verkkosivuilta, osoitteita on myös tämän julkaisun lopussa. Arkistojen käyttömahdollisuuksia kannattaa kysellä paikallisilta lehtitaloilta. Sanomalehtien Liitto 7

8 8 Sanomalehtien Liitto

9 I lähtölaukaus ammattiopintoihin Teema 1. Ajan tasalla pysyminen Sanomalehti- ja uutiskatsaukset Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja ja maahanmuuttajien valmentava koulutus SUOSITUS Tehtävä sopii ammatilliseen koulutukseen monella eri alalla. Erityisen hyvin se soveltuu yhteiskunta- ja työelämätietouden kursseihin ja maahanmuuttajien koulutukseen silloin, kun käsitellään suomalaiseen yhteiskuntaa liittyviä asioita. TAVOITE Tavoitteena on, että opiskelijat kiinnostuvat seuraamaan alansa ajankohtaisia asioita ja oppivat käyttämään hyväkseen lehdistä saatavia tietoja. OPETTAJA KERTOO Opiskelijat tekevät tunneillani säännöllisesti lehtikatsauksia ja/tai kertovat uutisia. Laitamme kalenteriin, kenen vuoro on aloittaa kyseisen päivän lehtikatsauksella. ARVIOINTI Tehtävä otetaan huomioon kurssin kokonaisarvioinnissa. PALAUTE: OPETTAJA KERTOO Käytän ja olen käyttänyt sanomalehtiä opetuksessa yli 15 vuotta. Oppiaineisiini liittyviä asioita käsitellään jatkuvasti lehdistössä; eipä taida mennä päivääkään etten jotakin lehtileikettä päivän lehdistä leikkaa. Joskus vain itselleni, mutta usein opiskelijoilleni tai käytän artikkeleita hyväkseni opetusaineistoja ja monisteita tehdessäni sekä ohjaan myös opiskelijoita käyttämään lehdistä saatavia tietoja hyväksi. Opetan tällä hetkellä maahanmuuttajien valmentavassa opetuksessa, jossa käytän paljon lehtiä. Opettaessani lähihoitajia tai aiemmin sosionomeja, sairaanhoitajia tai tekniikan ja palvelualojen opiskelijoita olen aina soveltanut samoja ideoita. Se on mielestäni järkevää, mielenkiintoista, luovaa ja opettajallekin aina lisäpotkua tuova tapa. Riitta Suominen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Sanomalehtiä voi tilata maksutta opetuskäyttöön suoraan paikallisesta lehtitalosta. Lehtiä voi tilata esimerkiksi yhden opintojakson ajaksi ryhmän käyttöön. Oppilaitokset tilaavat yleensä paikallisen sanomalehden ja lehtiä on luettavissa oppilaitoksen yhteisissä tiloissa ja kirjastossa. Erityisen hyvin lehtitalot ovat varautuneet toimittamaan lehtiä kouluille teemaviikoilla, kuten sanomalehtiviikolla, jota yleensä vietetään helmikuussa. Tällöin myös lehtien sähköiset arkistot ovat käytettävissä maksutta. Useilla lehdillä on oppilaitosyhteistyöhenkilö, koululinkki, jonka kautta materiaalia voi tilata ja tehdä yhteistyötä. Kaikkiin Suomessa ilmestyviin sanomalehtiin löytyy yhteys osoitteesta: Sanomalehtien Liitto 9

10 I lähtölaukaus ammattiopintoihin Teema 2. Sanomalehtiopetusta maahanmuuttajille Kansalaistaidot, suomen kieli Maahanmuuttajakoulutus, suomen kieli TAVOITE Suomen kielen taito, kotoutuminen SUOSITUS: OPETTAJA KERTOO Sanomalehti tiedottaa maailman ja Suomen asioiden lisäksi paikallisista asioista ja tapahtumista. Nämä paikalliset ja alueelliset uutiset ovat tärkeitä myös kotoutumista ajatellen. Mielestäni maahanmuuttajaopetuksessa sanoma- ja aikakauslehdet voi tuoda elimelliseksi osaksi opetusta, jotta saavutetaan jonkinasteinen tuttuus. On tärkeää, että ihmiset tottuvat käsittelemään lehtiä ja etsimään niistä uutisia ja paikallisia tapahtumia. TEHTÄVÄ Valitaan tarkastelun kohteeksi ajankohtaisia lehtijuttuja ja päivän sanomalehti. Lehdestä etsitään ajankohtaista tietoa maailman ja oman paikkakunnan tapahtumista. Lehteä opetellaan käsittelemään ja etsimään uutisia sekä ilmoituksia ja tietoa paikallisista tapahtumista. PALAUTE: OPETTAJA KERTOO Suomen kielen opetuksessa lehdet tarjoavat ehtymättömän kielen opetuksen varannon, jota kannattaa käyttää hyväksi. Yhteiskuntaan tutustuminen helpottuu ajantasaisen ja vaihtelevan median antia tarkastellessa. Työtoverini muistaa aina kertoa, mikä sai hänen kotoutumisprosessinsa käynnistymään. Hän oli jo pitkään asunut Suomessa, mutta ei vain tutustunut kehenkään suomalaiseen oikeasti. Vasta kun neuvolasta tuttu nainen otti rohkeasti yhteyttä, kutsui kotiinsa kahville, kieltäytyi käyttämästä englantia (tai oikeasti huijasi, ettei osaa), ja he alkoivat yhdessä tutkia lehden juoruja, alkoi suomalainen tavallinen yhteiskunta avautua työkaverilleni. Johanna Matikainen Harva muualta Suomeen tullut lukija löytää lehdistä uutisia, reportaaseja, artikkeleita tai neuvokkeja muista maista tai kulttuureista. Suomalainen media kertoo voittopuolisesti suomalaisista asioista ja ulkomaan uutisten osuus on pieni. Tampereella käynnistyi vuonna 1998 Punaisen Ristin Virkos-projekti, jonka tavoite oli kehittää ja edistää kolmannen sektorin ja viranomaisten sekä maahanmuuttajien yhteistä toimintaa. Hanke koostui osaprojekteista, joista yksi oli tiedotus. Tähän projektiin saatiin mukaan Maila-Katriina Tuominen, Aamulehden kulttuuritoimituksen päällikkö, joka antoi aikaansa ja ideoitaan. Prosessin lopputulemana saatiin aikaan Aamulehden Maahanmuuttajasivut, jotka ovat edelleen olemassa. Maahanmuuttajataustaiset kirjoittajat kuvaavat suomalaista yhteiskuntaa omista näkökulmistaan, kertovat eri kulttuureista ja ovat saaneet oman vaikutuskanavan alueen valtalehteen. 10 Sanomalehtien Liitto

11 I lähtölaukaus ammattiopintoihin Teema 3. Sanomalehdet opetuksen havainnollistajana ja oppimateriaalina Sanomalehti tutkimuskohteena ja tiedon lähteenä Ammatillinen erityisopetus SUOSITUS Sopii kaikille ryhmille, jotka tarvitsevat tiedon havainnollistamista ja konkretisointia, esimerkiksi erityisopiskeluun. PALAUTE: OPETTAJA KERTOO Olen käyttänyt sanomalehteä jonkin verran opettaessani erityisopiskelijoita (valmentava ja kuntotuttava opetus) ammatillisessa koulutuksessa. Olemme tutkineet, mistä osista sanomalehti rakentuu ja etsineet mielenkiintoisia juttuja. Opiskelijat ovat tämän jälkeen esitelleet heitä kiinnostavan jutun. Opiskelijat ovat myös otsikon tai kuvan perusteella kertoneet, mistä juttu voi mahdollisesti kertoa. Olemme käyneet tutustumassa lehden toimitukseen ja tehneet luokkalehteä. Olen antanut erilaisia aiheita ja opiskelijat ovat etsineet ko. aiheeseen liittyviä juttuja lehdistä ja esitelleet niitä. Toimittajat voivat tulla kouluun kertomaan työstään ja esittelemään sanomalehtiä. Monesti sanomalehdet lähettävät aineistoa kouluille sanomalehtiviikolle, mikä on minusta hyvä käytäntö. Liisa Turtiainen Lehdet ovat hyvä apu. Ammattiopetuksessa on vähän oppikirjoja, lisäksi ne on kirjoitettu aikuisen ammattilaisen näkökulmasta, mahdollisimman teoreettisesti. Miten selität vaikeat ammattikäsitteet juuri peruskoulusta päässeelle, jolla ei ole mitään työkokemusta? Lehtiartikkeleista saa hyviä, kaivattuja ja käytännöllisiä näkökulmia. Käytän paljon sanomalehtiartikkeleita, yritysten esitteitä ym. oppimateriaalina. Niiden avulla pystyy teorian tuomaan käytäntöön, havainnollistamaan, miksi opittava asia on tärkeä. Lehti on hyvä havainnollistamisen väline, juttujen pohjalta syntyy helpommin mielipiteitä ja keskustelua. Kerään oman alani lehtiartikkeleita. Leila Mutanen Joskus kerron tai luen pätkiä alan artikkeleista tunnilla. Luen myös sanomalehdistä vitsejä, sarjakuvia tms. kevennyksiä, jotta kiinnostus heräisi. Timo Haavisto Sanomalehtien Liitto 11

12 I lähtölaukaus ammattiopintoihin Lehtitalovierailu on hyvä tapa tutustua sanomalehteen ja sen tekemiseen. Vierailuilla voi syventyä tiettyihin teemoihin, esimerkiksi uutisten tuottamiseen, lehden valmistumiseen, toimittajan työhön ja etiikkaan, yhteistyöhön koulun kanssa ja niin edelleen. Lehtitalovierailut järjestyvät ottamalla yhteyttä suoraan paikalliseen lehteen. TOIMITTAJAN VOI KUTSUA OPPITUNNILLE Olen ammatiltani paikallislehden toimittaja. Olen opettanut aiheita, jotka liittyvät paikallislehtien ja toimittajan työn maailmaan. Olen ottanut oppitunneille mukaan lehtiä, joita olemme tutkineet oppilaiden kanssa. Tuntien aiheet ovat olleet muun muassa uutisen rakenne/kirjoittaminen, sanomalehden sisältö/rakenne, toimittajan työ, ilmoitus paikallislehdessä. Oppilaat ovat ohjeiden mukaan etsineet lehdistä hyviä/huonoja lehtikuvia, toimivia ilmoituksia, kiinnostavia otsikoita ja niin edelleen. He ovat myös joutuneet perustelemaan valintojaan. Sanomalehtien Liitosta olen tilannut materiaalia, joista olen ottanut sopivia tehtäviä ja muita ideoita tunneilleni. Olen luonnollisesti myös hyödyntänyt omaa ammattitaitoani ja kertonut esimerkkejä toimittajan työstä, kohdalleni sattuneista hauskuuksista, vaadittavasta koulutuksesta ja niin edelleen. Toimiessani vielä joskus viestinnän opettajana otan sanomalehdet aktiiviseksi osaksi opetusta. Saila Collander Valokuva on yksi aikamme tärkeimmistä viestinnän välineistä. Se on myös olennainen osa sanomalehden sisältöä. Asioiden esittäminen kuvan ja ihmisen kautta on jo pitkään ollut yksi lehdistön päätrendeistä. Valokuvan analysoiminen ja tulkitsemisen taito kuuluu medialukutaitojen ydinalueeseen. Valokuvan tunteminen auttaa ymmärtämään tekstin ja kuvan suhdetta ja viestin sisältöä. Se kasvattaa toisaalta kriittisyyttä ja auttaa myös tuottamaan itse kuvia ja niihin liittyvää tekstiä. LISÄÄ KUVASTA: Totta kai? Sanomalehti, valokuva, koulu tarjoaa välineitä valokuvan tulkintaan oppitunneilla. Julkaisussa on myös runsaasti tehtäväehdotuksia. Kirjoittajat Riitta Raatikainen, Jukka Gröndahl ja Janne Uotila. 32 sivua. Sanomalehtien Liitto Sanomalehtien Liitto

13 I lähtölaukaus ammattiopintoihin Teema 4. Mitä sanomalehdet kertovat ilmailusta? Yleissivistävää tietoa ilmailusta Ilmailu TAVOITE Ammatillinen kasvu OPETTAJA KERTOO Omassa opetuksessani olen käyttänyt hyväksi sanomalehdestä leikattuja leikkeitä, jotka koskevat ilmailualaa. Olen tarkoituksella seurannut sanomalehtiä ja esittänyt ilmailuaiheiset jutut opiskelijoille. Tarkoituksenani on ollut lisätä heidän yleissivistävää tietoaan alasta ja sen tapahtumista. Tämä tukee ammatillista kasvua alalle. ARVIOINTI: OPETTAJA KERTOO Ainoana ongelmana koen alaan liittyvien artikkelien vähyyden. Ala on toisaalta hieman erikoisala, mutta toivoisin lisää alaa koskevia juttuja lehtiin. Esimerkkeinä voisivat olla Suomeen hankittavien lentokoneiden sekä helikoptereiden esittelyt, joissa kerrottaisiin koneiden tekniset tiedot, ominaisuudet ja niin edelleen. Suomeen tulevia ja juuri tulleita kiinnostavia konetyyppejä ovat mm. NH-90 helikopterit, CASA kuljetus-koneet, Embraer 170/190 sarjat sekä Airbus A340 ja A350 sarjan koneet. Timo Laakkonen Sanomalehtien sähköiset juttu- ja kuva-arkistot toimivat hyvänä lisätietolähteenä opettajalle. Joihinkin lehtijuttuarkistoihin pääsee vapaasti. Useimpien lehtien arkistot ovat maksullisia. Joidenkin kuntien koulutoimi on tehnyt sopimuksen lehtitalon kanssa arkiston opetuskäytöstä, jolloin arkisto on opettajien ja opiskelijoiden vapaassa käytössä. Arkistohakuesimerkkejä Turun Sanomien vapaasti käytettävästä juttuarkistosta : Hakusana: ilmailu: 90 juttua Hakusana: Airbus: 300 juttua Hakusana: Embraer: 30 juttua Turun Sanomien online-arkisto sisältää kaikki TS Verkkolehdessä julkaistut jutut. Uutisten verkkojulkaisu aloitettiin vuonna Online-arkistointi aloitettiin toukokuussa Sanomalehtien Liitto 13

14 14 Sanomalehtien Liitto

15 II ammattitaitoa kasvattamassa Teema 5. Keskustelut verkkolehtien foorumeilla Kuumat aiheet ammattialalla Kuljetusala SUOSITUS: OPETTAJA KERTOO Kuljetusalan ammateissa pystyy hyödyntämään monipuolisesti sanoma- ja aikakauslehtiä. Sanomalehdistä on hyvä napsia ajankohtaisia/kuumia aiheita värittämään opetusta. Sopii hyvin tehtäväksi työssäoppimisen jakson yhteyteen. TAVOITE Oma ala tutuksi. TEHTÄVÄN KUVAUS Seurataan sanomalehden ja verkkolehtien kirjoittelua oman alan aiheista ennen työssäoppimisen jaksoa ja sen aikana. Osallistutaan aktiivisesti keskusteluun. ARVIOINTI: OPETTAJA KERTOO Vaikka artikkeleissa on usein monia asiavirheitä, niin niitä on hyvä oikoa opetuksen kautta. Monesti asiat tulevat perusteellisemmin käytyä lävitse ja jäävät oppilaiden mieleen paremmin. Toisaalta artikkeleissa heijastuvat yleisesti vallitsevat mielipiteet ja yhteiskunnan arvot, jotka oppilaiden on hyvä tiedostaa siirtyessään uudelle alalle. Heidän on hyvä saada tietoa julkisista keskusteluista, jotka liittyvät heidän ammattialaansa. Näin saadaan tietoa myös tulevista asiakkaista, ennakkoluuloista, vaatimuksista, odotuksista. Tulevaan työssäoppimisjaksoon on helpompi valmistautua, kun tietää mihin on menossa. PALAUTE: OPETTAJA KERTOO Parhaimpana hyödyntämiskeinona näen kuitenkin erilaiset verkkojulkaisut ja keskustelufoorumit, joihin oppilaat voivat aktiivisesti osallistua. Monesti kiinnostus kuivempiinkin aiheisiin herää, kun se on tullut esiin spontaaneissa keskusteluissa. Yksittäisenä esimerkkinä hyvästä informatiivisesta verkkojulkaisusta voidaan mainita Euroopan unionin virallinen julkaisu, josta löytyvät kaikki voimassa olevat ja tulevaisuudessa voimaan tulevat ammattialaa koskevat lait. Näin saadaan tarjottua oppilaille työkaluja myös koulutuksen jälkeiseen työelämään. Semi Rantanen Verkkolehtien interaktiivisuus, kuten gallupit, keskustelupalstat ja blogit tarjoavat mahdollisuuden seurata ja osallistua julkiseen keskusteluun. Eri tahojen ylläpitämät Internet-sivustot tarjoavat myös mahdollisuuden esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Teemaviikkojen yhteydessä sivustoilta löytyy joskus linkkejä myös verkkolehtiin, jolloin eri tahojen asiantuntijat vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Aiheesta käydään myös keskustelua, joka on usein luettavissa teemaviikon jälkeenkin. Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL) on ainoa julkaisu, joka ilmestyy kaikkina arkipäivinä Euroopan unionin kaikilla virallisilla kielillä. Se koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä sarjasta (L-sarja lainsäädäntöä varten ja C-sarja tiedonantoja ja ilmoituksia varten) sekä täydennysosasta (S-sarja julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia varten). Sanomalehtien Liitto 15

16 II ammattitaitoa kasvattamassa Teema 6. Mitä pitää tietää työturvallisuudesta? Työmaan turvallisuus ja paloturvallisuus Talotekniikka SUOSITUS Tehtävä sopii jokaiselle alalle, jossa käsitellään työturvallisuutta ja tapaturmien ehkäisyä, koska sanomalehdet tarjoavat ajankohtaisia tosielämän esimerkkejä opetuksen pohjaksi. TAVOITE Tavoitteena oli käsitellä työ- ja paloturvallisuutta luokassa opetuskeskustelun avulla ja pohtia, miten tapaturmia voisi estää. TEHTÄVÄN KUVAUS: OPETTAJA KERTOO Olen pyrkinyt opetuksessani ajankohtaisuuteen historiaa unohtamatta. Minun opetusalallani löytyy sanomalehdistä usein työ- ja paloturvallisuudesta artikkeleita, joita olen käyttänyt opetuksessani. Olen kerännyt sanomalehdistä artikkeleita työtapaturmista sekä tulitöistä aiheutuneista tulipaloista. Oppitunneilla käymme läpi näitä tapauksia keskustellen yhdessä ja pohtien, miten nämä olisi voitu estää. Näin saan opetukseeni konkreetteja esimerkkejä työhön liittyvistä vaaroista. Yhtenä esimerkkinä tästä seuraava uutinen, jonka avulla keskustelimme luokassa siitä, miten työympäristön vaaroihin tulisi henkilöstö perehdyttää, jotta vältytään vastaavilta tilanteilta. Kaksi miestä on tukehtunut kuoliaaksi hakelastissa olleen laivan ruumassa aamulla Kotkan Hallan satamassa. Tukehtuminen johtui hapen puutteesta. Björn-nimisen rahtilaivan miehistöön kuuluvat venäläismiehet tukehtuivat laivan etupiikin miehistökuiluun. Kostea hakelasti oli vienyt hengitysilman vähiin ruumasta, kerrotaan Kotkan pelastuslaitokselta. Onnettomuus sattui aamulla kello kahdeksan jälkeen lastia purettaessa. Ruumaan tuupertunutta työtoveriaan ensimmäisenä auttamaan mennyt mies pääsi ylös omin neuvoin, hänet vietiin Kymenlaakson keskussairaalaan tutkittavaksi. Toinen auttajista ei koskaan palannut, ja hän menehtyi. Kotkan pelastuslaitoksen palomiehet nostivat molemmat uhrit ylös. Heti aloitetut elvytystoimet jäivät tuloksettomiksi. Kotkan poliisi tutkii onnettomuutta työtapaturmana. Kotkan poliisin komisario Tuomo Kokkonen ei halua laivaturman tutkinnan alkuvaiheessa lähteä arvailemaan happikadon syytä laivan ruumassa. Siitä, olisiko kostunut puuhake kuluttanut laivan ruumassa happea, hän ei halua esittää tässä vaiheessa arvioita. Julkaistu :20:00 Turun Sanomat ETENEMINEN: OPETTAJA KERTOO Opiskelijat lukivat uutisen ja sen jälkeen siitä keskusteltiin. Tein tapaukseen liittyviä kysymyksiä uutisen kuvaaman tapauksen vaaratilanteen syistä ja jokainen opiskelija sai pohdittavakseen, millä toimilla vastaavat onnettomuudet vältetään. ARVIOINTI Uutisen suullinen käsittely oppitunnilla oli osa kurssin jatkuvaa arviointia. Hannu Puranen, Vantaan ammattiopisto VARIA 16 Sanomalehtien Liitto

17 II ammattitaitoa kasvattamassa Teema 7. Tarinoista tiedoksi Voi liittyä moneen eri oppiaineeseen, esim. terveydenhuolto, sosiaalipolitiikka, kasvatustiede, psykologia, erityispedagogiikka Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja SUOSITUS Omakohtaiset tarinat sopivat hyvin opiskelijoiden mielenkiinnon herättämiseen ja voivat olla pohjana asiatiedon etsimisessä. Ne auttavat usein myös tiedon muistamisessa, koska faktat liittyvät johonkin konkreettiseen ja ehkä tunteita herättävään esimerkkiin. TAVOITE Tavoitteena on itsenäinen tiedonhankinta asiakastapauksen pohjalta. TEHTÄVÄN KUVAUS Opettaja antaa opiskelijoille valitsemansa lehtiartikkelin/artikkeleita jostakin/joistakin kurssiin kuuluvista asioista. Artikkelit ovat omakohtaiseen kokemukseen perustuvia tarinoita, opetettavasta aiheesta riippuen esimerkiksi sairastaminen, mielenterveysongelmat, perheväkivalta, alkoholismi, velkaantuminen, oppimisvaikeudet. ARVIOINTI Tehtävä otetaan huomioon kurssin kokonaisarvioinnissa. HUOMION ARVOISTA Tehtävä sopii sekä yksilö- että ryhmätehtäväksi. Opettaja voi antaa opiskelijoiden myös itse etsiä kiinnostavan artikkelin antamastaan aiheesta. Jos artikkelit ovat keskenään erilaisista aiheista (esim. kurssilla käsiteltävistä eri sairauksista), opiskelijoiden tehtävät puretaan yhdessä oppitunneilla ja jaetaan kaikille. MAHDOLLINEN TEHTÄVÄN JATKOKEHITTELY Tehtävää voi jatkaa kehittelemällä kuntoutumista edistävän suunnitelman artikkelin päähenkilölle ja etsimällä hänelle sopivia hoito- ja auttamiskeinoja olemassa olevista palveluista. Artikkelin päähenkilö voidaan myös kutsua tunnille (joku opiskelijoista tässä roolissa) ja simuloida vaikkapa puheeksi otto -tilanne tai hoitoon/palvelujen piiriin hakeutuminen. Anne Vuori-Kemilä, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Opiskelijoiden tehtävänä on etsiä oppikirjoista ja muista lähteistä asiatietoja. Niiden pohjalta he tarkastelevat artikkelista esim., miten kyseinen sairaus kehittyy, sille tyypillisiä oireita, hoitomahdollisuuksia ja asiakkaan näkökulmaa koko prosessissa. Sanomalehtien Liitto 17

18 II ammattitaitoa kasvattamassa Teema 8. Ammattietiikka Eettisten ongelmien pohdinta lähdeartikkelien pohjalta Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja SUOSITUS Aihe sopii ammattietiikan käsittelyyn oppialasta ja -aineesta riippumatta TAVOITE Tavoitteena on kysymysten herättäminen ja myös vastausten etsiminen eettisiä pohdintoja aiheuttaviin asioihin omalla ammattialalla. TEHTÄVÄN KUVAUS: OPETTAJA KERTOO Olen käyttänyt erilaisia mielenterveystyöhön/ etiikkaan liittyviä artikkeleita opetuksessa. Lehdissä on aika usein ollut erinomaisia juttuja aiheista, kuten artikkelit juovista raskaana olevista naisista, narkomaanien elämästä ja heidän hoidostaan/kuntoutumisesta, palvelujärjestelmästä Nämä olen ottanut opetuksen lähdemateriaaliksi. Opiskelijat ovat niiden pohjalta pohtineet ja tuottaneet vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Kysymyksiä ovat olleet esim. mitkä seikat tekevät raskaana olevien päihdeäitien pakkohoidosta ongelmallisen, mitkä tekijät ovat tämän päivän mielenterveyspalveluissa ongelmina ja miksi. ARVIOINTI Tehtävä otetaan huomioon kurssin kokonaisarvioinnissa. PALAUTE: OPETTAJA KERTOO Tehtävä on opiskelijoiden mielestä toiminut hyvin. Lehtiteksti on tyylillisesti oppikirjoista virkistävästi poikkeavaa ja helposti luettavissa. Teksti on (useimmiten) konkreettista ja siten opiskelijan on helppo tarttua aiheeseen. Kyseisen tehtävän kautta opiskelijat voivat kehittää ammatillista ajatteluaan ja oppia perustelemaan näkemyksiään, mikä mielestäni on erittäin arvokasta. Yrittäähän koulu harjaannuttaa - ainakin toivottavasti - opiskelijoita loogiseen ja kirkkaaseen ajatteluun Anne Vuori-Kemilä, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos AKTIVOINTIVIHJE Kyseisistä aiheista löytyy paljon tietoa lehdistä. Menetelmää voi myös kokeilla niin, että opiskelijat itse seuraavat sanomalehtiä sekä ammattilehtiä ja etsivät itse lähdemateriaalia työskentelyn pohjaksi. 18 Sanomalehtien Liitto

19 II ammattitaitoa kasvattamassa Teema 9. Vastauksia etsimässä Vastaaminen sanomalehtien pulmapalstojen kysymyksiin Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja SUOSITUS Tehtävä sopii ammatilliseen koulutukseen alasta riippumatta, jos pulmapalstojen lisäksi tai tilalla käytetään sellaisia lehtiartikkeleita, joissa kerrotaan kyseisen alan ongelmatilanteista tai kysymyksiä herättävistä esimerkeistä. ARVIOINTI Tehtävä otetaan huomioon kurssin kokonaisarvioinnissa. PALAUTE: OPETTAJA KERTOO Opiskelijat ovat olleet kovin ilahtuneita tämäntapaisista harjoituksista ja tehneet vastauksia innolla. Ja ne vastaukset ne ovat olleet suorastaan hurmaavia; empaattisia, tietopitoisia ja selkokielisiä. Anne Vuori-Kemilä, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos TAVOITE Tavoitteena on vastausten pohtiminen ja laatiminen lukijoiden esittämiin oman ammattialan kysymyksiin ja ammatillisuuden kasvaminen ohjaus- ja neuvontatilanteissa. TEHTÄVÄN KUVAUS: OPETTAJA KERTOO Olen leikannut lehtien pulmapalstoilta (esim. Hesarista tai nuortenlehdistä) sopivia mielenterveyteen tai päihdeongelmiin liittyviä lukijakysymyksiä. Sitten opiskelijat ovat laatineet ko. kysyjille kirjallisen vastauksen. Vastausten tavoitteena on ollut antaa perusteltuja ammatillisia neuvoja ja ohjausta kysyjille. AKTIVOINTIVIHJE Tehtävää voi laajentaa antamalla opiskelijoiden tehtäväksi löytää ja valita lehtien pulmapalstoilta aiheeseen liittyviä lukijakysymyksiä. Myös verkkolehtien kysymykset ja keskustelut kannattaa huomioida. Verkkolehtien keskustelujen kautta voi myös harjoitella henkilökohtaista vastaamista. Sanomalehtien Liitto 19

20 II ammattitaitoa kasvattamassa Teema 10. Tietoa hakemassa ja arvioimassa Hygienia ja omavalvonta Catering- sekä hotelli- ja ravintola-ala, 1. vuoden opiskelijoille SUOSITUS Hygieniamääräysten tunteminen on olennainen osa ravitsemisalan koulutusta ja asiaan liittyvien ajankohtaisten aiheiden seuraaminen kuuluukin alan ammattilaisen osaamiseen. Tehtävä sopii toteutettavaksi sekä hygienia- että keittiötunneilla. TAVOITE Tavoitteena on saada opiskelija tiedostamaan oma roolinsa ruokatuotantoprosessissa. TEHTÄVÄN KUVAUS Opiskelijat keräävät kuukauden ajan sanomalehdistä hygieniaan ja omavalvontaan liittyviä uutisia ja artikkeleita. Löydetyt jutut tuodaan tunnille ja niitä käsitellään yhdessä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös verkkolehtiä eli opiskelijat etsivät tunnilla aiheeseen liittyviä juttuja verkkolehtien arkistoista. Hakusanoja voidaan aluksi miettiä yhdessä. Ennen varsinaista tehtävänantoa opettaja käynnistää keskustelun seuraavien uutisten avulla. Uutisesta 1 pohditaan, mikä on laukaissut ruokamyrkytyksen ja missä olosuhteissa. Mietitään myös, mikä on työntekijän rooli tässä tapauksessa. Oppilaat voivat lisäksi yrittää päätellä ruokamyrkytysoireiden perusteella, mistä viruksesta tai bakteerista on kysymys. UUTINEN 1 Lähes sata sairastunut vatsatautiin Naantalissa Turun Sanomat, Tiina Kalpa Lähes sata ihmistä on sairastunut äkilliseen vatsatautiin Naantalissa ja Turussa. Sairastuneet epäilevät, että kyseessä on ruokamyrkytys, joka olisi peräisin äitienpäivänä Naantalin kylpylässä nautitusta lounaasta. Sairastuneista osa on joutunut käymään nestehukan vuoksi tiputuksessa mm. Naantalin terveyskeskuksessa. Terveyskeskukseen ja kaupungille on tullut asiasta lukuisia soittoja, tiedusteluja ja ilmoituksia. Sairastuneiden oireina ovat oksentelu, ripuli ja osalla korkea kuume. Ensimmäisille oireet ilmaantuivat jo sunnuntaina. Naantalin terveysvalvonnan johtaja, eläinlääkäri Kirsti Sihto ja vs. terveystarkastaja Mirkka Anttalainen ottivat keskiviikkona näytteitä Naantalin kylpylän keittiön ruoka-aineista. - Näytteet tutkitaan Turun elintarvikelaboratoriossa, ja tuloksia saamme parin päivän kuluttua, Sihto kertoi. Näytteitä otettiin mm. pakastevihanneksista, marjoista ja katkaravuista - ruoista, jotka yleensä voivat olla mahdollisia ruokamyrkytyksen lähteitä. Sihton mukaan on kuitenkin epävarmaa saadaanko näytteistä enää mitään irti. - Äitienpäivästä on jo muutama päivä, joten kaikkia ruoka-aineita ei enää ollut tallella. Naantalin terveyskeskuksen ylilääkärin Jussi Pärkön mukaan sairastuneiden täytyy pitää huolta siitä, että he saavat tarpeeksi nesteitä, eli juovat riittävästi. 90 prosentissa ruokamyrkytyksiä syy löytyy bakteerista, mutta tällä kertaa Pärkö epäilee aiheuttajaksi virusta. - Ainakin itämisaika viittaa siihen, hän totesi. Pärkön mukaan näyttää myös siltä, että tauti menee ohi melko nopeasti, vuorokaudessa. Ruokamyrkytyksestä paranee yleensä muutamassa päivässä. Osa sairastuneista saattaa tarvita nesteytystä ja antibioottihoitoa. 20 Sanomalehtien Liitto

Maailmankansalainen ja media

Maailmankansalainen ja media Maailmankansalainen ja media Pirjo-Riitta Puro 14.5.2008 Sanomalehtien Liitto n. 200 jäsenlehteä joista 53 ilmestyy 4-7 kertaa viikossa joista n. 150 paikallislehteä toimialajärjestö jäsenlehtien yhteislevikki

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä Palautetaan arvioitavaksi ennen koeviikkoa (palautelaatikkoon viimeistään ke 13.5.) Kurssipäiväkirja on oman oppimisesi,

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Suomen kielen ja kirjallisuuden alumnipäivä 26.9.2009 TERVETULOA! Muutama sana tekstitaidoista Lukemista ja kirjoittamista ei voi erottaa toisistaan Tekstitaidot =

Lisätiedot

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009.

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. Sanomalehteä useita kertoja lukevat suomalaisnuoret menestyivät kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Pe 20.11. Hyvän ulkoasun elementit. Oulu. Mediapyörä Oy, Tiitinen La 21.11. Hyvän ulkoasun elementit. Ylivieska, Mediapyörä Oy, Tiitinen

Pe 20.11. Hyvän ulkoasun elementit. Oulu. Mediapyörä Oy, Tiitinen La 21.11. Hyvän ulkoasun elementit. Ylivieska, Mediapyörä Oy, Tiitinen Lokkaali-hankkeen KOULUTUSKALENTERI Marraskuu 2009 To 5.11. Journalistinen kirjoittaminen 1. Oulu. Moniviestintä Oy, Pietilä Pe 6.11. Journalistinen kirjoittaminen 1. Ylivieska, Moniviestintä Oy, Pietilä

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää Näin me sen teimme! Eli miten yli sata oppilasta, kourallinen opettajia ja viisi kainuulaiskoulua toteuttivat MUSTAA VALKOISELLA liitelehden. Lehti jaettiin neljän kainuulaislehden välissä 30 500 talouteen.

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007 Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa Irma Virjo Yleislääketieteen professori Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos Hanna-Mari Alanen Ylilääkäri, Hatanpään puistosairaala, psykogeriatria

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Tässä on ehdotuksemme Metkan sivujen uudesta konseptista.

Tässä on ehdotuksemme Metkan sivujen uudesta konseptista. Hei Anu, Tässä on ehdotuksemme Metkan sivujen uudesta konseptista. Ehdotuksessamme olemme selkiyttäneet sivujen rakennetta, lisänneet interaktiivisuutta ja tuoneet lisää visuaalista sisältöä sivuille.

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen Journalistin reitti Tavoitteet Journalistin reitin tavoitteena on tutustua mediaympäristöön ja erityisesti uutisen tekstilajiin. Journalistin reitillä laaditaan oma uutinen, jota varten haetaan tietoa,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Skills-toiminnasta hyötyjä ja Työkaluja opettajan arkeen. Vesa Iltola Valmennuspäällikkö

Skills-toiminnasta hyötyjä ja Työkaluja opettajan arkeen. Vesa Iltola Valmennuspäällikkö Skills-toiminnasta hyötyjä ja Työkaluja opettajan arkeen Vesa Iltola Valmennuspäällikkö Työkaluja opettajan arkeen Tule mukaan kehittämään ammatillista koulutusta ja skills-toimintaa Kilpailuissa näet

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 Osaamisen johtaminen I ja II (31.8.2012 ja 21.9.2012) Osaamisen johtaminen osa 3. (13.11.2012) Verkko opetuksen ja oppimisen tukena (28.9.2012)

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot