Johdanto 2. 3 Myllypuron nuoret äidit -projektin toteutumiseen vaikuttavat tekijät 27

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto 2. 3 Myllypuron nuoret äidit -projektin toteutumiseen vaikuttavat tekijät 27"

Transkriptio

1 Tiina Kaija Sini Karrakoski Krista Taivassaari Jaana Tankkala Tia Tevilin Myllypuron nuoret äidit Hybridikampus -hanke Metropolia Ammattikorkeakoulu Kätilö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Innovaatioprojekti

2 1 Sisällys Johdanto 2 1 Innovaatioprojektin taustaa Myllypuro Metropolian Myllypuron kampus Nuorten äitien erityishaasteet Yleisesti ryhmän muodostamisesta Yleistä tietoa kohderyhmän tavoittamisesta 11 2 Myllypuron nuoret äidit -projekti Tarkoitus, tavoite ja visio Projektin suunnittelu ja toteutus Projektin eteneminen Kohderyhmän tavoittamisen keinot Kohderyhmän tavoittaminen -kysely Myllypuron nuoret äidit -kysely Tyttöjen talo -vierailu Sisältötarjotin Prosessikaavio Nuorten äitien ryhmätoiminta Ryhmän muodostamisen prosessikaavio 23 3 Myllypuron nuoret äidit -projektin toteutumiseen vaikuttavat tekijät Projektiryhmän esittely Viestinnän toteutuminen projektissamme Projektin rahoitus ja talous Projektin riski hyötyarvio 29 4 Projektin päättämisen ja arvioinnin kuvaus Pohdinta 31 Lähteet 34 Liitteet

3 2 Johdanto Tämä raportti on kuvaus toteuttamastamme innovaatioprojektista Myllypuron nuoret äidit. Innovaatioprojektimme kuuluu kätilön opintoihimme Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja on osa koulun Hybridikampus -hanketta. Hybiridikampus -hanke sijoittuu Myllypuroon, Metropolian lähivuosina rakentuvan uuden kampusalueen ympärille. Hankkeessa on tarkoituksena innovaatioprojektien avulla ideoida esimerkiksi terveyttä edistävää toimintaa lähiympäristön väestölle (Monialaiset innovaatio-opinnot - kevät 2014). Työssämme nuorilla äideillä tarkoitetaan 25-vuotiaita ja sitä nuorempia äitejä, ellei toisin ole mainittu. Projektissamme olemme halunneet kehittää ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimista entistä käytännönläheisemmäksi kokoamalla suuntaviivoja opiskelijoiden vetämän nuorten äitien ryhmätoiminnan toteuttamista varten. Opiskelijoiden toteuttama ryhmien suunnittelu ja ohjaus yhteistyössä opettajien ja eri alojen ammattilaisten kanssa tukisi heidän käytännön työelämän ja yhteistyöosaamisen taitojensa kehittymistä. Lisäksi mahdollisuus valita ryhmäohjaaminen osaksi opintoja parantaisi opiskelijan valinnanvapautta opintojaan suunnitellessaan. Äitiysneuvolaoppaan mukaan alle 20-vuotiaiden äitien sosiaaliseen verkostoon tulee kiinnittää huomiota (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: 210). Äitiyden myötä tapahtuu vanhan sosiaalisen verkoston ulkopuolelle jäämistä tai jättäytymistä ja alle 18- vuotiaiden äitien on osoitettu pitävän tärkeänä saatavilla olevaa vertaistukea tarjoavaa ryhmätoimintaa (Särkiö 2002, 47, 73-74, 83). Visionamme on, että käyttöön otettuna ryhmämalli parantaa Myllypuron nuorten äitien verkostoitumista ja yhdistää Myllypuron asukkaat, Metropolian kampuksen opiskelijat ja opettajat sekä lähipalvelut. Päätarkoituksena projektissamme oli kartoittaa, miten Myllypuron 25-vuotiaat ja tätä nuoremmat äidit voisi parhaiten tavoittaa ammattilais- ja vertaistukea tarjoavan opiskelijavetoisen ryhmän muodostamista varten. Lisäksi tarkoituksena oli luoda malli nuorten äitien ryhmätoiminnasta. Tavoitteena oli tarjota tuleville opiskelijoille, heitä ohjaa-

4 3 ville opettajille ja opintosisällöistä päättäville tahoille suuntaviivoja tällaisen ryhmän toteuttamista varten. Innovaatioprojektimme aluksi keräsimme teoriatietoa esimerkiksi nuorista äideistä ja ryhmätoiminnasta sekä laadimme projektisuunnitelmarunkoa viestintäsuunnitelmineen, aikatauluineen sekä kustannus- ja riskiarvioineen. Tutkimustiedon perusteella kokosimme sisältötarjottimen ryhmätoimintaan. Lisäksi perehdyimme Tyttöjen talon ja leikkipuisto Myllynsiiven toimintaan sekä Myllypuroon alueena. Laadimme kaksi kyselyä; netissä levittämämme, 25-vuotiaille ja nuoremmille äideille suunnatun kyselyn kohderyhmän tavoittamisesta ja toisen, Myllypuron ja lähiympäristön äideille suunnatun kyselyn kohderyhmän tavoittamiskeinoista sekä ryhmätoiminnan sisällöistä. Viimeksi mainittuun kyselyyn keräsimme vastauksia Leikkipuisto Myllynsiivessä henkilökohtaisesti. Laadimme ryhmätoiminnan vetämisestä mallikaavion, johon pyysimme arviointia kolmesta opiskelijasta ja kahdesta opettajasta kokoamaltamme fokusryhmältä. Kaaviota muokkasimme palautteen pohjalta. Palautetta koko projektistamme olemme keränneet opiskelijaryhmän sisäisissä seminaareissa sekä koululla tapahtuneessa posteriesittelyssä. 1 Innovaatioprojektin taustaa 1.1 Myllypuro Myllypurossa on enimmillään ollut asukkaita noin Suurin osa asukkaista työskentelee Helsingin ydinkeskustassa. Myllypuron metroasema on rakennettu vuonna 1986 ja liikenne siellä aloitettiin Metroaseman peruskorjaus käynnistyy keväällä 2014, jotta asema vastaisi paremmin alueen kasvavan väestön ja tulevan hybridikampuksen tarpeita. Myllypuron alueella on myös kattavat bussiyhteydet. (Myllypuro Seura 2005.) Myllypuro on ulkoasultaan perinteinen 1960-luvun kerrostalolähiö, jossa betonielementtitaloja on peruskorjattu muun muassa rakentamalla hissejä. Vuonna 2012 Myllypurossa asui 9744 ihmistä. Myllypurolaiset kuvailevat aluettaan luonnonläheiseksi, monikult-

5 4 tuuriseksi ja liikunnalliseksi sekä asioihin kantaa ottavaksi lähiöksi. (Myllypuro Seura 2005.) Myllypurossa toimii itähelsinkiläisiä palveleva vuonna 2012 valmistunut Myllypuron terveysasema (Helsingin kaupunki 2012). Alueella on myös Myllypuron palvelukeskus, viisi päiväkotia ja nuorisotalo. Myllypuron ostoskeskuksessa asukkailla on runsaasti palveluita, kuten asukastalo Mylläri, jossa sijaitsee Myllypuron Mediakirjasto, apteekki, kahviloita ja ravintoloita sekä ruokakauppa, kirpputori ja vaatekauppa sekä muita kauneuden- ja hyvinvoinnin tarjoajia. (Myllypuron ostari 2014.) Lapsiperheitä koskettavia palveluita ovat esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylläpitämä perhekeskus Rinkeli, jossa järjestetään monipuolista toimintaa koko perheelle perhekahvilasta vanhempi-lapsi -joogaan (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2014) ja Myllynsiiven leikkipuisto, joka toimii alueen lapsiperheiden olohuoneena ja on vapaasti käytettävissä (Helsingin kaupunki 2013). 1.2 Metropolian Myllypuron kampus Metropolia Ammattikorkeakoulun Hybridikampus -hankkeen tavoitteena on innovaatioprojektien muodossa opiskelijoiden toimesta ideoida ja suunnitella esimerkiksi asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia parantavia palveluita Myllypuroon valmistuvalla kampuksella ja sitä ympäröivässä toimintaympäristössä (Monialaiset innovaatio-opinnot - kevät 2014). Metropolia Ammattikorkeakoulu on toteuttamassa toimintamallia toiminnan keskittämisestä neljälle kampukselle, joista Myllypuroon valmistuva kampus on yksi (Skog 11/2013). Helsingin uutisten julkaiseman, Jani Jakosen kirjoittaman artikkelin mukaan Myllypuron kampukselle siirtyvät sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat sekä rakennusalan ja yhdyskuntatekniikan koulutus. Näiden lisäksi Myllypuroon siirtyy Metropolia Ammattikorkeakoulun ylin johto. Artikkelin mukaan Helsingin kaupunki vastaa kampuksen tilojen rakennuttamisesta, Metropolia Ammattikorkeakoulun ollessa tiloissa vuokralaisena. Kampuksen rakentamisen kustannusarvio on noin 110 miljoonaa euroa, tarkempi arvio valmistuu tilaohjelman valmistuttua. (Jakonen 2013.) Malli neljästä kampuksesta on ensimmäisen kerran ollut esillä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksessa kesäkuussa Metropolian tilastrategiaa käsiteltiin uudelleen hallituksen kokouksessa , jolloin tultiin tulokseen, että neljän kampuksen mallin mukainen eteneminen on tarkoituksenmukaista. (Ranki 2011.) Myl-

6 5 lypuron kampuksen hanketta varten on nimetty kampusryhmä, joka muun muassa kartoittaa tilatarpeita ja vie hanketta eteenpäin (Skog 11/2013). Projektia varten on luotu strategia, jonka mukaan on tarkoitus edetä. Myllypuron kampuksen ensimmäisen vaiheen valmistumisaika on syksyllä 2017, jolloin strategian mukaan tapahtuisi osittainen muutto uusiin tiloihin Ilse Skogin Metropolia Ammattikorkeakoulun Tuubi2 Ajankohtaista -osiossa julkaiseman tiedotteen mukaan sillä hetkellä Myllypuron kohdalla hanke oli edennyt suunnitteluvaiheeseen, hankesuunnitelman suunniteltu valmistumisaikaa on kaavailtu toukokuuhun 2014 mennessä. Suunnittelua toteuttaa Helsingin kaupungin tilakeskus. (Skog 11/2013.) Hankesuunnittelun aikana tarkentuvat rakentamisen neljän eri vaiheen sisällöt. Tarkoituksena on, että samanaikaisesti olisi käynnissä kaksi vaihetta. Joulukuussa 2014 pitäisi olla tehtynä perustamispäätös, jonka jälkeen on tarkoitus aloittaa toteutussuunnittelu ja valmistelut. Tilojen laatutason määritys, tarkka tilaohjelma, suunnittelu- ja toteutusohjelman varmistaminen sekä hankkeen kustannusten laskeminen on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2014 aikana. Hankepäällikkö Irmeli Grundströmin arvion mukaan rakentaminen alkaisi vuoden 2015 marraskuussa, ensimmäinen vaihe olisi valmis heinäkuussa 2017, toinen vaihe vuoden 2018 helmikuussa, kolmas saman vuoden syyskuussa ja neljäs vaihe olisi valmis kesäkuussa (Skog 9/2013). Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampus on suunnitteilla Helsingin Myllypuroon, metron ja Liikuntamyllyn läheisyyteen. Arvioitu opiskelijamäärä kampuksella on (Skog 9/2013.) Joulukuussa 2013 Metropolia sai käyttöönsä ensimmäiset havainnekuvat rakennusten sijoittelusta tontille. Helsingin kaupungin tilakeskuksen hankesuunnitteluryhmä valitsi kokouksessaan havainnekuvista toisen, jonka pohjalta Myllypuron kampuksen suunnittelua jatketaan. (Vesa ; ) Innovaatioprojektimme on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun Hybridikampus hanketta, jonka tavoitteena on innovaatioprojektien muodossa opiskelijoiden toimesta ideoida ja suunnitella esimerkiksi asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia parantavia palveluita Myllypuroon valmistuvalla kampuksella ja sitä ympäröivässä toimintaympäristössä (Monialaiset innovaatio-opinnot - kevät 2014).

7 6 1.3 Nuorten äitien erityishaasteet Ensisynnyttäjien keski-ikä Suomessa vuonna 2012 oli 28,4 vuotta ja kaikkien synnyttäjien keski-ikä maassamme 30,3 vuotta. Nuorten, alle 20-vuotiaiden äitien osuus kaikista synnyttäjistä oli vuonna %. Nuorten synnyttäjien määrä on ollut laskussa ja on nyt alhaisimmillaan vuoden 1987 jälkeen. (Vuori Gissler 2012: 1 3.) Äitiysneuvolaoppaan mukaan äidin ikä on yksittäisistä raskauden kulkuun, synnytykseen ja vastasyntyneiden terveyteen vaikuttavista tekijöistä tärkeimpiä osa-alueita (Klemetti - Hakulinen-Viitanen 2013: 210). Nuoret, alle 20-vuotiaat äidit hakeutuvat neuvolaan ensikäynnille keskimäärin raskausviikolla 11, joka on keskimääräistä 9,6 raskausviikkoa hieman korkeampi. Tilastojen mukaan nuoret käyvät neuvolassa yhtä monta kertaa kuin muutkin odottajat. Äitiyspoliklinikkakäyntien määrä ei ole keskiarvoa suurempi. (Halonen Apter 2010.) Teiniäitiys tuo tutkimusten mukaan kielteisiä lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia. Äitiysneuvolaoppaassa teiniäidit ovat määritelty alle 20-vuotiaiksi äideiksi. Aiemmin ajateltiin nuoren iän olevan syynä mahdollisiin ongelmiin, mutta viime vuosikymmenien aikana ongelmien aiheeksi on tulkittu enemmänkin monialaiset sosioekonomiset taustatekijät. (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: ) Tutkimuksen mukaan alle 20- vuotiaiden teiniraskaudet ovat yleisimpiä huonommista taloudellisista ja sosiaalisista oloista tulevilla tytöillä kuin ydinperheiden ja koulutettujen vanhempien tyttärillä. Tutkimuksen mukaan vanhempien vähäinen koulutus nostaa teini-ikäisen tyttären raskaaksi tulon riskiä kaksinkertaiseksi. Riski on suuri myös varhain kotoa pois muuttaneilla ja pienin riski on ydinperheessä asuvilla tytöillä. Yksinhuoltajan tyttärillä riski on kuitenkin pienempi kuin yhden vanhemman ja hänen puolisonsa kanssa asuvalla tytöllä. (Vikat Rimpelä Kosunen Rimpelä 2002.) Äitiysneuvolaoppaassa suositellaan kartoittamaan erityisesti nuoren äidin tukiverkostoa ja tarvittaessa tulisi tehdä yhteistyötä sosiaalityön kanssa (Klemetti Hakulinen- Viitanen 2013: 210). Nuori tarvitsee ympärilleen vahvan tukiverkon. Erityisen tärkeäksi tueksi nuoret kokevat oman äidin antaman tuen. Omalta äidiltä saatu emotionaalinen tuki parantaa nuoren äidin käsitystä omista vanhemmuuden taidoistaan. Myös lapsen isän tuki vaikuttaa äidin kokemukseen kyvyistään olla äiti. (Halonen Apter 2010; Sär-

8 7 kiö 2002: 79). Hanna Särkiön (2002: 47, 73 74, 83) Pro Gradu tutkielmassa tehdyistä haastatteluista ilmenee hyvinkin alle 18-vuotiaiden nuorten äitien yksinäisyys. Ystäväpiiri on ollut pääsääntöisesti innoissaan nuoren raskausuutisesta, mutta raskauden edetessä kaverisuhteet ovat jääneet ja nuoret ovat kokeneet itsensä ulkopuolisiksi ja yksinäisiksi. Nuoret äidit pitivät tärkeänä nuorille äideille suunnattua vertaistuellista ryhmätoimintaa, mikäli sellaista oli saatavilla. Myös terveydenhuollossa tulisi huomioida nuoren kehityksen keskeneräisyyden aiheuttama epävarmuus sekä vaikeus asettua vanhemman rooliin (Halonen Apter 2010). Mahdollisiin masennusoireisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota jo raskausaikana (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: 213). Nuorilla äideillä ei ole synnytyksen jälkeistä masennusta sen enempää kuin vanhemmillakaan äideillä, mutta puutteellisen sosiaalisen tuen vuoksi masennusoireiden seulominen on hyvin tärkeää (Halonen Apter 2010). Oppaassa korostetaan myös raskaudenehkäisyneuvontaa jo raskauden aikana, sillä suurin osa teiniraskauksista on suunnittelemattomia (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: , 213). Teiniraskauksiin liittyy suurentunut riski joihinkin epämuodostumiin, kuten gastroskiisiin sekä sikiön kasvuhäiriöihin, ennenaikaiseen synnytykseen sekä vastasyntyneiden kuolleisuuteen. Syynä tähän voivat olla elintapatekijät, riittämätön äitiyshuollon palveluiden käyttö tai äidin biologinen kypsymättömyys. Tupakointi on yleisempää nuorilla odottajilla. Jopa puolet nuorista äidistä tupakoi raskauden alussa. Taustalla on usein heikko sosiaalinen tilanne, päihteiden käyttöä sekä riittämätön sosiaalinen tuki. (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: ) Tutkimuksista on löydettävissä myös myönteisiä piirteitä nuorten äitien raskauksiin ja synnytyksiin liittyen; nuorten äitien synnytykset ovat yleensä keskimääräistä vaivattomampia ja synnytyskomplikaatiot harvinaisempia. Nuoret äidit synnyttävät pääsääntöisesti alateitse. (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: 211; Halonen Apter 2010.) Vain 11 % nuorten äitien synnytyksistä päätyi sektioon vuonna Alatiesynnytykset etenevät myös todennäköisemmin säännöllisesti ja toimenpiteellisiä synnytyksiä on harvemmin. (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: 211.)

9 8 Äitiysneuvolaoppaan mukaan nuoret äidit tarvitsevat raskausajan ravitsemusneuvontaa, koska ravitsemuksellisilla puutoksilla voi olla vaikutusta sikiön kasvuun ja kehitykseen sekä äidin ja lapsen terveyteen tulevaisuudessa. Ravitsemusneuvonnan tärkeys tulee esille myös siinä, että nuoret äidit kärsivät anemiasta useammin kuin muut raskaana olevat. Nuorilla äidillä harvemmin on ylipaino-ongelmia tai raskausdiabetesta. (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: 211, 213.) Nuoret äidit tarvitsevat myös erityistä tukea imetyksessä ja imetysohjauksen tulisi kiinnittää huomiota. Nuorista äideistä jopa viidesosa ei imetä lainkaan vastasyntynyttään. Myös jo aloitettu imetys päättyy keskimääräistä aiemmin ja vain harva täysimettää suositeltuun 6kk ikään asti. (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: 211, 213.) Särkiön (2002: 53) tutkielmassa nousevat esiin lapsen syntymästä johtuvat elämänmuutokset. Nuori muuttaa todennäköisesti ensi kertaa pois lapsuuden kodista joko ensikotiin tai omaan asuntoonsa. Hän joutuu ottamaan ensi kertaa vastuuta niin itsestään, syntyneestä lapsesta, kodista, raha-asioista. Tutkimusten mukaan nuoret kokivat rahankäytön vaikeana ja opettelua vaativana asiana. Myös vanhemmuuteen kasvaminen vaatii jokaiselta äidiksi ja isäksi tulevalta ajatuksen kypsyttelyä. Puolisoiden, tai äidin, tulee sitoutua vanhemmuuteen. Vuorovaikutussuhde vauvan kanssa muovautuu aiemman mallin pohjalta. (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: 33.) Varhaisella vuorovaikutussuhteella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhteistä tekemistä, kokemista ja olemista. Pysyvän ja pitkäkestoisen tunnesiteen luominen on vauvan kehitykselle tärkeää. Vuorovaikutussuhteen avulla vauvalle rakentuu mielikuva hänestä itsestään sekä muista ihmisistä. Perusturvallisuuden ja -luottamuksen kokemus heijastuu lapsen myöhempiinkin ihmissuhteisiin. (Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaikutus.) Vanhemmuuteen kasvussa yksi tärkeä päämäärä on luottamus omiin kykyihin vanhempana ja kasvattajana. Varhaisen vuorovaikutussuhteen tärkeyttä on hyvä korostaa myös nuorille äideille. (Klemetti Hakulinen-Viitanen 2013: 33.) Nuoren äidin ymmärrys lapsen normaalista kehityksestä on usein kuin heikompi vanhemmilla äideillä. Teiniäitien lasten kielellisten taitojen kehittyminen on todettu hitaammaksi. Tähän on epäilty syyksi mm. sitä, että nuoret äidit tarjoaisivat lapselleen vähemmän kielellistä stimulaatiota kuten dialogista lukemista. Nuoria äitejä tulee kan-

10 9 nustaa lukemaan ja juttelemaan lapselleen varhaisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. (Halonen - Apter 2010.) Erityisesti haasteita on Halosen ja Apterin (2010) artikkelin mukaan opiskelussa ja työelämään siirtymisessä. Nuori äiti on mahdollisesti jättänyt opiskelut kesken tai luopunut työpaikastaan raskaaksi tultuaan. Särkiön haastatteluista korostuu nuorten huolettomuus tulevaisuudesta. He elävät tätä hetkeä ja suunnitelmat opiskelusta ja työnteosta tuntuvat kaukaiselta, kun lapsi on pieni. Nuoret äidit kokivat tarpeelliseksi saada peruskoulu päätökseen, mutta töitä uskoivat saavansa ilman koulutustakin. (Särkiö 2002: 87, 89.) Huomioitavaa kuitenkin on, että nuoren äidin kyky huolehtia lapsestaan on hyvin erilainen kaikkein nuorimmilla teinitytöillä verrattuna jo täysi-ikäistyneisiin myöhäisnuoriin (Halonen Apter 2010). 1.4 Yleisesti ryhmän muodostamisesta Ryhmätoiminnan tarkoituksena on yhteistyötä tekemällä saavuttaa ryhmän yhteisiä tavoitteita ja ryhmässä työskenteleminen on oppimista. Ryhmän alkuvaiheessa ryhmäläisten valmiudet ja odotukset eroavat toisistaan, mutta ajan myötä ryhmä oppii toimimaan paremmin yhdessä. Ryhmäläisten ja ohjaajan tulee pystyä arvioimaan omaa toimintaansa sekä ryhmän kehitysvaihetta, jotta ryhmä toimii hyvin ja ohjaaja kykenee viemään ryhmän toimintaa eteenpäin estäen ryhmän kehityksen pysähtymisen. (Ryhmän kehittyminen.) Seuraavassa on esiteltynä käyttäytymistieteellinen näkökulma ryhmän kehitysvaiheista. Vuonna 1965 Bruce Tuckman julkaisi Psychological Bulletin lehdessä Developmental sequence in small groups -artikkelin, jossa hän esitteli mallin ryhmän kehityksen vaiheista. Tuckmanin mukaan kehitysvaiheet ovat välttämättömiä ryhmän kasvun, haasteiden kohtaamisen, ongelmanratkaisun, työn suunnittelun sekä tulosten tuottamisen kannalta. Tämä malli toimii pohjana myöhemmin julkaistuille malleille. Mallin vaiheet ovat muodostumis- (forming), kuohunta- (storming), yhdenmukaisuus- (norming) sekä suorittamisvaiheet (performing). Vuonna 1977 Tuckman lisäsi Mary Ann Jensenin kanssa vielä viidennen, lopetusvaiheen (adjourning), malliinsa. (Tuckmann, Bruce 1965.)

11 10 Todellisissa ryhmätilanteissa vaiheiden kestot vaihtelevat ja siirtyminen niiden välillä voi olla epäselvää tai edestakaista (Ryhmän kehitysvaiheet). Lisäksi vaiheiden erottaminen toisistaan voi olla hankalaa eikä vaiheilla ole selkeää alkua tai loppua (Kehitysvaiheet). Muodostumisvaiheessa ryhmä on joukko yksilöitä (Ryhmän kehittyminen). Tässä vaiheessa ryhmä orientoituu ryhmän tehtävään, etsii rajojaan ja usein tähän vaiheeseen kuuluu ryhmäläisten epävarmuus ryhmän tehtävästä tai omasta roolistaan ryhmässä. (Kehitysvaiheet; Ryhmän kehitysvaiheet). Ryhmä muodostuu siinä vaiheessa kun ryhmä löytää yhteisen tavoitteen (Ryhmän kehittyminen). Ryhmälle ei vielä tässä vaiheessa ole kehittynyt normeja; sääntöjä ja menettelytapoja vielä selvitellään. Ryhmän toiminta on riippuvainen ohjaajasta. (Ryhmän kehitysvaiheet.) Tähän ryhmän kehitysvaiheeseen kuuluu usein ryhmäläisen halu olla jossain muualla kuin juuri tässä ryhmässä (Teorioita ryhmän kehitysvaiheista). Kuohuntavaiheelle ominaista on yhteisen tavoitteen selkiytyminen ja yhteenkuuluvuuden kasvaminen. Aikaisempi muodollisuus ryhmäläisten välillä hälvenee ja persoonallisuuden piirteet nousevat esiin. Omia mielipiteitä esitetään rohkeammin mutta muiden kuunteleminen ei ole vielä riittävää. Tässä vaiheessa ryhmän sisäistä hierarkiaa sekä omaa roolia etsitään ja konfliktit ryhmäläisten kesken ovat tavallisia. (Ryhmän kehitysvaiheet.) Tässä vaiheessa ryhmäläiset usein kritisoivat tehtävää, ryhmässä olemista sekä ryhmän ohjaajaa (Teorioita ryhmän kehitysvaiheista). Yhdenmukaisuusvaiheessa eli niin sanotussa normien muotoutumisvaiheessa toimintamallit vakiintuvat ja yhteenkuuluvuus sekä samanmielisyys korostuu. Ristiriitojen välttäminen ja mahdollisten ristiriitojen selvittäminen on ominaista tässä ryhmän kehitysvaiheessa. Kompromisseja tehdään aiempaa enemmän ja joustavuus lisääntyy. (Kehitysvaiheet; Ryhmän kehitysvaiheet.) Suorittamisvaiheessa ryhmän keskeinen yhteistyö on parhaimmillaan, roolit ryhmässä ovat selkiytyneet ja vuorovaikutus on selkeämpää. Negatiivisten tunteiden ilmaiseminen on sallittua ja viestintä on avointa. Ryhmän etu on siirtynyt yksittäisen ryhmäläisen edun edelle. Tälle vaiheelle on ominaista, että keskustelua käydään avoimesti ja pyri-

12 11 tään kuuntelemaan muita. (Ryhmän kehitysvaiheet.) Ryhmäläisten erilaisuus koetaan vahvuutena (Kehitysvaiheet). Lopetusvaiheessa ryhmän tehtävä on saatu päätökseen. Ryhmän toiminnan loppuessa ryhmäläiset saattavat kokea voimakkaita tunteita kuten surua, kiitollisuutta, haikeutta tai jopa ahdistusta. (Ryhmän kehitysvaiheet; Teorioita ryhmän kehitysvaiheista.) Ryhmän kehittymisen vaiheet kuvastavat tehtäväkeskeisen ryhmän toimintaa (Kehitysvaiheet). Äitiysneuvolaoppaassa suositeltavaksi ryhmäkooksi on esitetty 6 8 pariskuntaa, joka on sopiva ryhmäkoko keskustelun kannalta (Klemetti Hakulinen 2013: 78). 1.5 Yleistä tietoa kohderyhmän tavoittamisesta Mainontaa suunniteltaessa määritellään ensin, kenet halutaan tavoittaa. Vasta tämän jälkeen mietitään, miten heidät tavoittaa. Tästä alkaa markkinointi. (Suomen Pienyrittäjäin mainostoimisto 2011.) Markkinoinnissa tärkeintä on tilanneherkkyys, tilanteen luomien mahdollisuuksien oivaltaminen (Isoviita Lahtinen 1998: 25). Markkinoinnissa muodostetaan kohderyhmä ja tehdään heille rajattua mainontaa. Rajatulla mainonnalla palvelusta eniten hyötyvät henkilöt saadaan tavoitettua. Markkinoinnissa tärkeintä on ymmärtää, että kohderyhmän määrittely on työkalu markkinoinnin suunnitteluun. Kohderyhmän määrittely auttaa myös viestien kohdentamisessa, sisällön räätälöimisessä ja viestintäkanavien suunnittelussa. Tärkeää on myös tuntea kohderyhmänsä mahdollisimman hyvin. Kun markkinointikanava on valittu, tulisi sen tuloksellisuutta ja kohderyhmän tavoittamista arvioida kriittisesti: tavoitettiinko haluttu yleisö valitun kanavan kautta. (Suomen Pienyrittäjäin mainostoimisto 2011.) Markkinoinnissa on tärkeää välttää kasvotonta massamarkkinointia ja pyrkiä olemaan suorassa vuorovaikutustilanteessa potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Mahdollisuuksien mukaan olisi myös hyvä tuntea kohderyhmänsä jäsenet nimeltä, jotta kanssakäyminen olisi mahdollisimman henkilökohtaista. Nykyaikana kuluttajalle ei riitä, että hän on tyytyväinen saamaansa palveluun vaan hän odottaa odotustensa ylittämistä ja hämmästymistä. (Isoviita Lahtinen 1998: 25.)

13 12 Markkinoinnin suunnittelu on aina tehtävä ryhmätyönä, sillä toteuttajien tulee olla mukana heitä itseään koskevissa ratkaisuissa. Esimerkiksi innovaatioprojektissamme toteuttajia olisivat opiskelijat, jotka alkavat pitää hahmottelemamme mallin mukaista ryhmää Myllypuron nuorille äideille. Tehtyjen suunnitelmien tulee olla myös tulosvaikutteisia eli niiden tulee viedä projekti haluttuihin päämääriin. Esimerkkinä tästä voisi olla projektiamme varten tekemämme kysely kohderyhmän tavoittamisesta; kyselyn tulisi tavoittaa haluamiamme nuoria äitejä ja kyselyn kysymysten tulisi olla kohderyhmälle räätälöityjä. Projektille asetettujen tavoitteiden tulee olla haastavia, realistisia, vastuutettuja ja aikataulutettuja sekä helposti ymmärrettäviä, jotta kaikki niihin osallistuvat kykenevät antamaan työlle oman panoksensa. Oleellista on myös painottaa sekä tuloksia että toimintaa. Markkinointisuunnitelman keinojen tulee olla sellaisia, että niiden toteuttamisella uskotaan varmasti saavutettavan asetetut tulostavoitteet. Tehdystä markkinointisuunnitelmasta tulee tiedottaa seikkaperäisesti kaikille niille, joita se koskee, jotta kaikki ryhmän jäsenet tietävät, mistä suunnitelmassa on kysymys ja kunkin henkilön roolin suunnitelman toteutuksessa. Toteutuksen on oltava jämäkkää, eli annetut lupaukset on pidettävä, mistä vastaa omalta osaltaan projektille nimetty projektipäällikkö. (Isoviita Lahtinen 1998: 29.) 2 Myllypuron nuoret äidit -projekti 2.1 Tarkoitus, tavoite ja visio Myllypuron nuoret äidit -projektin päätarkoituksena oli kartoittaa, millä keinoilla olisi mahdollista tavoittaa Myllypuron alle 25-vuotiaita äitejä ammattilais- ja vertaistukea tarjoavan opiskelijavetoisen ryhmän muodostamista varten. Tämän lisäksi tarkoituksena oli luoda malli nuorten äitien ryhmätoiminnasta. Tavoitteena oli tarjota tuleville opiskelijoille, heitä ohjaaville opettajille ja opintosisällöistä päättäville tahoille alustava suunnitelma tällaisen ryhmän kokoamisesta ja toteuttamisesta osana opintoja. Visionamme on, että käyttöön otettuna ryhmämalli yhdistää Myllypuron asukkaat, Metropolian kampuksen opiskelijat ja lähipalvelut sekä parantaa Myllypuron nuorten äitien

14 13 verkostoitumista. Lisäksi työskentely tarjoaa Metropolian opiskelijoille uuden, käytännönläheisen oppimisympäristön. 2.2 Projektin suunnittelu ja toteutus Seuraavissa kappaleissa kerrotaan projektin suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheista. Projektin etenemistä on kuvattu päiväkirjamaisesti ja kohderyhmän tavoittamisen keinoista kerrotaan kuvaillen toteuttamiamme kyselyitä. Vierailuamme Tyttöjen talolle ja tutkimustiedon pohjalta kokoamaamme, nuorten äitien ryhmätoiminnan sisältötarjotinta kuvaillaan omissa kappaleissaan. Tämän projektin kulun prosessi on esitetty kuviossa 1. Projektin lähtökohtana on idean tunnistaminen. Kun idea on tunniste ja rajattu, laaditaan projektisuunnitelman runko. Projektisuunnitelmaa arvioidaan projektin edetessä ja sitä voidaan tarkistaa, tarkentaa ja muuttaa prosessin eri vaiheissa. Projektin toteutusta arvioidaan myös jatkuvasti ja keinoja muutetaan tarpeen mukaan. Tällainen muutostarve voi syntyä arvioitaessa syntyvää ryhmätoiminnan mallia, joka on valmiina projektin tuotos. Kuvio 1. Projektin kulku kaaviona Idean tunnistaminen Toteutus Projektisuunnitelma Arviointi Suunnitelman arviointi Malli

15 Projektin eteneminen Innovaatioprojekti alkoi pidettävällä infotilaisuudella, jossa innovaatio-opinnot esiteltiin. Aloimme alustavasti muodostaa ryhmää ja suunnitella tarkemmin aihettamme ja tammikuun 9. päivä ilmoitimme aiheemme innovaatio-opintojen kordinaattorille. Päädyimme halso-äitien (huume- ja alkoholiongelmaiset sekä sosiaalisista ongelmista kärsivät äidit) tukiryhmän kehittelyyn, koska käsityksemme mukaan tällaista toimintaa Helsingissäkin tarvitaan enemmän ja monella halso-äidillä on sosiaalisen tuen tarvetta. Lopullinen ryhmän kokoonpano selvisi viikolla 10 pidetyssä innovaatio-opetuspäivässä. Tällöin myös saimme lisäinfoa opettajilta projektista. Tähän asti kaikki kommunikointi ja ideointi ryhmäläisten kesken oli käyty Facebookin välityksellä. Ryhmän selvittyä aloimme tarkentaa ideaamme halso-äitien ryhmästä ja tekemään projektisuunnitelmaa. Kerran tapasimme ryhmänä koululla ja muuten ideointi sekä suunnitelman kirjoitus tapahtuivat Google Driven kautta. Tässä vaiheessa ajattelimme, että ideoimme ryhmän halso-äideille, joilla on erityisen sosiaalisen tuen tarve tai lieviä mielenterveysongelmia. Ryhmän vetäminen olisi ollut neuvolan ja koulun yhteistyössä järjestämää toiminnallista ryhmätoimintaa. Seminaarissa selkeytyi myös aikataulu, jonka puitteissa projektin tulisi olla valmis. Aikatauluja tarkastellessamme huomasimme, että luultavasti itse ryhmän järjestäminen ja vetäminen pilotointimielessä innovaatioprojektin aikana on mahdotonta. Halusimme myös painottaa projektissamme enemmän innovatiivisuutta. Suunnitelmaseminaarissa 7.3 esittelimme projektisuunnitelmamme. Seminaarissa saimme opettajilta sekä muilta projektiryhmiltä neuvoja siitä, mitä heidän mielestään kannattaisi painottaa tai huomioida. Saimme pohdittavaksemme ajatuksen siitä, voisiko työmme keskittyä enemmän kohderyhmän tavoittamisen kartoitukseen kuin itse ryhmän sisällön suunnitteluun. Tämä vaihtoehto tuntui ryhmästämmekin järkevältä, koska aika oli rajallinen ja joka tapauksessa joutuisimme perehtymään kohderyhmän tavoittamiseen. Seminaarissa innovatiivisena asiana esille nousi koulun opiskelijoiden rooli ryhmänvetäjinä, joten lähdimme painottamaan myös sitä työssämme. Viikolla 10 alkoivat myös hahmottua yhteistyötahomme ja päätimme ottaa ainakin yhteyttä Tyttöjen taloon, jossa toimii nuorten äitien ryhmä. Suunnittelimme myös yhteydenottoa neuvolaan ja rinkeliin. Seminaarin jälkeen aloimme pohtia tarkemmin projektimme tavoitetta

16 15 sekä kohderyhmää ja päädyimme rajaamaan kohderyhmän siten, että ryhmätoiminta olisi suunniteltu 25-vuotiaille ja nuoremmille äideille, joilla olisi sosiaalisen tuen tarve tai halu osallistua ryhmätoimintaan. Viikolla 11 työskentelimme koululla koko ryhmänä sekä omilla tahoillamme. Koululla työskenneltäessä teimme työnjaon sen suhteen, kuka hakee tietoa ja kirjoittaa mistäkin aiheesta. Jokainen valitsi aihealueensa oman kiinnostuksensa mukaan ja lähti hakemaan niistä tutkimuksia. Teimme myös projektistamme riski-hyötyarvion eli SWOTanalyysin, jonka kävimme yhdessä läpi. SWOT-analyysimme on esitelty tarkemmin kappaleessa 4.4. Tiistaina kävimme yksilöohjauksessa, jossa saimme hyvää tietoa raportin kirjoittamisesta, projektin etenemisestä ja asioista joihin meidän tulisi painottaa työssämme. Päätimme, että panostamme kohderyhmän tavoittamiseen ja teemme siitä kyselyn sekä luomme mallin ryhmän vetämisestä; mallia voisivat tulevat opiskelijat käyttää hybridikampuksella. Sovimme myös tapaamisen Tyttöjen Talon kanssa, jossa vastaava ohjaaja ja nuorten äitien ryhmän vetäjä Katja Villanen-Juvakka lupasi esitellä meille talon toimintaa. Päätimme tehdä nettikyselyn koskien niitä keinoja, millä nuoret äidit tavoittaa parhaiten. Laadimme kysymykset yhdessä ryhmän kesken ja loimme nettikyselyn Google Driven avulla. Lähetimme kyselyn pilottiryhmälle, jolta saimme palautetta kyselyn ulkoasusta ja sisällöstä. Tämän perusteella muokkasimme kyselyä ja viikolla 12 laitoimme kyselyn laajempaan levitykseen internetiin. Viikolla 12 työskentelimme omilla tahoillamme työstäen teoriapohjaa. Näimme myös pari kertaa koululla, jolloin sovimme kyselyn laajemmasta levityksestä. Päätimme laittaa laatimamme kyselyn Kaksplus ja Vauva -keskustelufoorumeille sekä Nuoret äidit - ryhmään Facebookissa. 19. päivä laitoimme kyselyn nettiin ja jo ensimmäisen päivän aikana olimme saaneet vastauksia yli 100 kappaletta. Pidimme kyselyä auki kaksi päivää ja saimme vastauksia 184 kappaletta. Päätimme tehdä vielä toisen kyselyn Myllypurolaisille äideille. Kyselyyn lisäsimme tiedustelun siitä, minkälaisia sisältöjä äidit ryhmältä toivoisivat. 20. päivä menimme ryhmänä käymään Myllypurossa. Ensimmäisenä kävimme asukaskeskus Myllärissä, jonka jälkeen kävelimme MLL:n (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) pitämälle Rinkelille. Lopuksi vielä menimme leikkipuisto Myllynsiipeen, jossa tapasimme puiston ohjaajat. Kysyimme heiltä, olisiko mahdollista joku päivä tulla jututtamaan heidän asiakasäitejään ja keräämään vastauksia kyselyymme, joka on suunnattu Myllypuron äideille. Myllynsiipeläiset ehdottivat meille keskiviikkopäivää,

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot