Päihdeäiti ja vastasyntynyt. Riitta Marttila Pohjanmaa-hanke koulutuspäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeäiti ja vastasyntynyt. Riitta Marttila Pohjanmaa-hanke koulutuspäivä 3.11.2009"

Transkriptio

1 Päihdeäiti ja vastasyntynyt Riitta Marttila Pohjanmaa-hanke koulutuspäivä

2 Huumeiden vaikutukset sikiöön Hasis, marihuana: IUGR, aivojen kehityshäiriöt, gastroskiisi (?) Amfetamiini: IUGR, ennenaikaisuus, teratogeenisuus, sydänviat, pienipäisyys Opiaatit: IUGR, ennenaikaisuus, asfyksia, ablaatio, aivojen ja sydämen kehityshäiriöt Kokaiini, crack: IUGR, ennenaikaisuus

3 Alkoholin aiheuttamat riskit sikiölle keskenmeno kasvun hidastuminen (IUGR) epämuodostumat aivojen kehityksen häiriö hapenpuute aivovaurio sikiökuolema USA:ssa suurin yksittäinen kehitysvammaisuutta aiheuttava tekijä Suomessa syntyy vuosittain alkoholin vakavasti vaurioittamaa lasta SeKS:ssa 8-10 lasta/v FAS, FAE, FASD

4 FAS kriteerit pre- ja postnataalinen kasvun hidastuminen keskushermoston toimintahäiriö (neurologiset oireet, kehitysviive) tyypilliset kasvonpiirteet pienipäisyys, kapeat silmäraot, ohut ylähuuli, leveä nenänselkä Myöhemmin ADHD, oppimisvaikeudet, käytösongelmat

5 Vastasyntyneen huumetesti" Mekoniumista huumeseula, buprenorfiini pyydettävä erikseen - otetaan vastasyntyneeltä, jos äidillä huumetausta Alkoholin aineenvaihduntatuotteiden analysointi mekoniumista (FAEE, Etg, Ets) Virtsan huumeseula myös mahdollinen

6 Huume- ja alkoholialtistus Uneliaisuus, velttous, spontaaniliikkeiden vähyys levottomuus, ylivireisyys, ärtyisyys yliherkkyys ulkoisille ärsykkeille (äänet, kosketus) Suun seudun tuntoaistimusten poikkeavuus liian aktiivinen imu, takertuminen tuttiin

7 Huume- ja alkoholialtistus Keskosuuden tuomat ongelmat Geneettinen alttius ei olemassa turvallista rajaa Yksilöllinen haavoittuvuus toinen kaksosista voi vaurioitua, toinen ei (Gareri ym.pediatric Drugs 2009) Muutokset aivojen välittäjäaineissa (serotoniini, dopamiini) (Pawluski ym. Pediatrics 2009) Päihteille altistuneen vastasyntyneen vieroitusoireita tulee seurata vähintään kolmen vuorokauden ajan Opiaateista vieroitus morfiinin avulla

8 Vieroitusoireiden arviointi Finneganin asteikolla Arviointi 2(-4) tunnin välein, lääkitys jos 3 kertaa peräkkäin 8 pistettä Syömisongelmat 2 Oksentelu 2-3 Ulosteet 2-3 Jäntevyys 1-4 Kuume 1-2 Hengitystiheys 1-2 Kuivuminen 1 Haukottelu 1 Tärinä, vapina 1-4 Moro-refleksi 2-3 Kiihkeä nyrkin imeminen 1 Kimeä itku 2-3 Aivastelu 1 Syötön jälkeinen uni 1-3 Nenän tukkoisuus 1

9 Ennuste Vieroitusoireisilla hoitoaika sairaalassa ad 6 viikkoa - Äidin motivaatio hoitaa lasta Ensi- ja turvakoti päihteettömyysvelvoite 1/3 pärjää 1. hoitojakson (> vuosi) jälkeen, 1/3 tarvitsee tukitoimia, 1/3 huostaanotto -n 50% huostaan 3 ikävuoteen mennessä (Sarkola ym 2007)

10 Huumeäidin lapsi Neurobiologinen haava vauvan aivotoiminnassa (säätelymekanismien puutteellisuus) Syntymänjälkeisen hoivan heikko laatu Puutteelliset elinolosuhteet (työttömyys, taloudellinen ahdinko, sosiaaliset suhteet) Pajulo & Kalland 2006

11 Huumeäidin lapsi Vieroitusoireiden seurauksena vaikeasti tulkittava / lohdutettava Vireystilan, huomiokyvyn, tunnetilan ja toimintakyvyn vaihtelu ja haavoittuvuus Huumeista riippuvainen äiti ja huumeille altistunut vauva hankala pari

12 "Helsingin mallin" opetukset äidin kuntoutuminen ja motivaatio jo raskausaikana ennustaa selviytymistä lapsen huostaanoton kynnys matalammaksi varhainen huostaanotto jo synnytyssairaalasta sukupolvelta toiselle siirtyvän kaltoinkohtelun ketjun katkaiseminen

13 Huumeäidin lapsi (Huumeongelmaisen käypä hoito -suositus 1/2006) HBV rokote HBsAg positiivisille myös HBVimmunoglobuliini lastensuojeluilmoitus kätkytkuoleman riski, laiminlyönnin ja kaltoinkohtelun riski syntymänjälkeisten olojen, kasvuympäristön merkitys! avohuollon tukitoimet

14 Tuija Heikkinen Duodecim 116, 2000 Heli Malm Duodecim 6/2008 PÄIHTEET JA IMETYS Imetyksen vasta-aiheita Huumeiden, tai lääkkeiden (bentsodiatsepiinien, barbituraattien) jatkuva käyttö HIV positiivisuus HCV ei ehdoton, 20 % vireemisistä äideistä erittää virusta rintamaitoon Litium: pitoisuus rintamaidossa korkea Serotonin takaisinoton estäjät sallittuja, mutta pitkäaikaistutkimukset puuttuvat Nikotiini: kumuloituu rintamaitoon HUSLAB, Teratologinen tietopalvelu

15 Äidin tupakointi ja vastasyntynyt Liisa Lehtonen SLL 11/2008 tupakan häkä syrjäyttää hapen hemoglobiinista, istukan verisuoniston supistuminen, suorat toksiset sikiövaikutukset sikiön kasvu, päänympäryksen kasvu, ennenaikaisuuden riski, synnynnäiset sydänviat (Malik ym. Pediatrics 2008) - vastasyntyneen vieroitusoireet, kätkytkuoleman riski, myöhemmin keskittymisvaikeudet, alentunut keuhkofunktio, pojilla siittiötuotanto, alttius sydän- ja verisuonisairauksille, psyykkisten sairauksien riski (skitsofrenia)

16 Kiitos!

17 Lisälukemista Erja Halmesmäki: Päihteidenkäyttäjän raskaus Duodecim 116, 2000 Erja Halmesmäki, Taisto Sarkola: Lapsen ennuste päihdeperheessä, Duodecim 124, 2008 Liisa Lehtonen, Martin Renlund: Huumevauvojen hoito SLL 43, 2002 Heli Malm: Lääkkeet ja imetys Duodecim 124, 2008 Marjukka Pajulo, Mirjam Kalland: Uutta ajattelua päihdeongelmaisten äiti-vauvaparien hoidossa Duodecim 122, 2006