Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI"

Transkriptio

1 Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI

2 Raportin sisältö Ennakoinnin näkökulmat Väestön ikääntyminen, ikääntyneiden asuminen nykytila ja tulevaisuus Toimintakyvyn kehityksen ennakointi Hissittömyys ikäihmisten asunnoissa Asumisen tarpeet Asumistoiveet- ja tarpeet Uudenlaiset asumisratkaisut ja asukkaiden näkemykset Toimenpiteet Koonti kaikkien kuntien toimenpiteistä Oulun pienryhmien tuotokset/ehdotukset toimenpiteiksi Oulussa välittömästi ja myöhemmin vuonna 2018 tehtävät toimenpiteet 2

3 Näkökulmat Ennakointia Väestön ikääntyminen Asumisen tarpeet Toimenpiteet Rakentamis- ja Muutostarpeet Varautumista 3

4 Aikajänne mennessä jälkeen 4

5 Ikääntyminen Nykytila ja tulevaisuus 5

6 Ikääntyvien kokonaismäärät ja väestöennusteet vuodelle 2030 kunnittain Kaupunki vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 2030 Jyväskylä n n Järvenpää 4240 n n Oulu n n Vaasa n

7 Ikääntyneiden ikäluokkien sijoittuminen taajamiin ja haja-asutusalueille Oulun alueella 2015 (TK 2015) Suurin osa ikääntyneistä asui 2015 taajamissa (65-74 vuotiaista 95,8 %, vuotaiasta 96,1 % ja yli 85 vuotiaista 97,0 %). Oulun ikääntyneiden taajama-aste on korkeampi kuin koko maan väestön. Koko väestö Kunnan väestö Yli 85-vuotiaat Taajama Hajaasutusalue vuotiaat vuotiaat % 20% 40% 60% 80% 100% 7

8 Ikääntyneet ryhmät tilastoruuduittain, vuotiaat 8

9 Ikääntyneiden osuus väestöstä Oulun kaupunkiseututaajamassa tilastoruuduittain, vuotiaat vuotiaiden osuus on koko maassa keskimäärin 11,7 prosenttia, joten kartassa kaksi tummimman punaisinta luokkaa ovat keskimääräistä ikääntyneempiä. 9

10 Ikääntyneet asuinrakennuksen talotyypin mukaan Oulun alueella 2014 (VTJ/VRK 2015). Kerrostaloasuminen on yleisin asumismuoto vuotiaista kerrostalossa asuu 41 %, vuotiaista 49 % ja yli 85- vuotiaista 60 %. Erillispientalossa eli omakotitalossa tai paritaloissa asuvien osuus pienenee kohti vanhempia ikäluokkia, mutta yli 85- vuotiasitakin vielä 28 % asuu pientalossa. Yli 85- vuotiaat vuotiaat vuotiaat Erillispientalot Rivi- ja ketjutalot Kerros- ja luhtitalot 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Ikääntyneet asuinrakennuksen valmistumisvuoden mukaan Oulun alueella 2014 (VTJ/VRK 2015). Oulussa yli 65- vuotiaiden asuminen alle 10v. vanhoissa rakennuksissa on yleisempää kuin ikääntyneillä muualla maassa. Eniten ikääntyneitä asuu ja lukujen rakennuksissa. Ikäluokkien välisistä eroista käy ilmi, että ikääntyneet ovat usein jääneet asumaan siihen taloon, johon ovat perheenperustamisiässä muuttaneet. Koko maan väestö Yli 85-vuotiaat vuotiaat vuotiaat % 20% 40% 60% 80% 100% ei tietoa 11

12 Ikääntyneiden osuus uusien kerros- ja rivitalojen asukkaista rakennuksen valmistumisvuoden lopussa Oulun alueella 2014 (VTJ/VRK 2015). Valtakunnallisesti yli 65 - vuotiaat ovat olleet aliedustettuja uusissa kerros- ja rivitaloasunnoissa Oulussa ikääntyneiden osuudet ovat suhteellisen matalia vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 65 vuotta täyttäneiden osuus uusien kerros- ja rivitalojen asukkaista, %

13 Oulun ikääntymiskehitys tulevaisuudessa Ikääntyneiden määrä 2015 sekä väestöennuste Oulussa (TK 2015) Ikääntyneiden osuus 2015 sekä väestöennuste Oulussa ja koko maassa (TK 2015) ,00% vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 85- vuotiaat 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% vuotiaat Yli 85-vuotiaat vuotiaat, koko maa ,00% 2,00% vuotiaat, koko maa ,00% Yli 85-vuotiaat, koko maa 13

14 Ikääntyvien asuminen Oulun kaupungin asuntopolitiikassa Erityisryhmien asumispalveluita järjestetään yhä enenevässä määrin kotiin annettavina palveluina. Paä periaatteena on normaalius ja itsemaä ra misoikeuden kunnioittaminen, joten ensisijainen asumisen muoto on normaali vuokra- ja omistusasunto. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 75 vuotta täyttäneistä 92 % asuu kotonaan itsenäisesti tai riittävien palvelujen turvin. Enintään 3 % asuu pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Noin 5 % tehostetussa palveluasumisessa Kotona asumista tuetaan uusilla toimintamalleilla ja teknologialla sekä joukkoliikenteellä. Yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusta ehkäistään hyödyntämällä läheisverkostoja, naapuriapua, seurakuntia ja kolmatta sektoria. 14

15 Teknologia kotona asumisen tukena Älyteknologioiden kehitys etenee nopeasti, eivätkä kaikki ikääntyneet välttämättä pysy tai halua pysyä tässä kehityksessä mukana. Merkittävä osa ikääntyneistä henkilöistä on yhä tottumattomia tietotekniikan käyttäjiä. (YM 2017: Älyteknologiaratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena.) Teknologiaa voidaan hyödyntää kotona asumisen tukemisessa. Jaottelua ja esimerkkejä kotona asumisen ja itsenäisen suoriutumisen näkökulmista: 1. Turvallisuus ja avunsaanti: liesivahdit, turvapuhelimet, turvarannekkeet 2. Kotona asumisen tukeminen: liikkuminen, valaistus, lääkeannostelija, puhuva verensokerimittari. 3. Puhelin ja tietokone ikäihmisen/ikääntyvien käytössä: helppokäyttötietokone, seniorisovellukset Keskeinen haaste ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen liittyvän teknologian kehittämisessä on painopisteen siirtäminen itse teknologiasta sen hyödyntämiseen. Perinteisen yksittäisiin ratkaisuihin (tuote, teknologia, palvelu) perustuvan designajattelun sijaan tarvitaan laajempaa johdonmukaista kehitta misotetta, joka tunnistaa käyttäjien tarpeet ja toimintamahdollisuudet sekä tuottaa kestäviä kokonaisratkaisuja. (THL 2013: Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä ) 15

16 Toimintakyvyn Kehityksen ennakointi 16

17 Laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa olleet, vähintään 75 vuotta täyttäneet vuoden 2015 lopussa Kunta Yli 75-vuotiaat Terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaat Vanhainkotien asiakkaat Tehostetun palveluasumisen asiakkat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat yhteensä Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden osuus ikäryhmästä Jyväskylä ,0 % Järvenpää ,7 % Lahti ,6 % Oulu ,4 % Vaasa ,6 % Asikkala ,8 % Hartola ,9 % Heinola ,6 % Hollola ,9 % Kärkölä ,7 % Lahti ,6 % Orimattila ,5 % Padasjoki ,3 % Sysmä ,4 % Päijät-Häme ,7 % 17

18 Laskelma vuosille 2020 Kunta Vuoden 2015 lopun tilanne Skenaario vuodelle 2020 Skenaario vuodelle 2030 Skenaario vuodelle 2040 Yli 75- vuotiaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen kattavuus Yli 75- vuotiaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen tarve, 7 % kattavuus Paikkojen tarpeen muutos v asiakkaiden määrään Yli 75- vuotiaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen tarve, 6 % kattavuus Paikkojen tarpeen muutos v asiakkaiden määrään Yli 75- vuotiaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen tarve, 5 % kattavuus Paikkojen tarpeen muutos v asiakkaiden määrään Jyväskylä ,00 % Järvenpää ,40 % Lahti ,20 % Oulu ,20 % Vaasa ,30 % Asikkala ,80 % Hartola ,90 % Heinola ,60 % Hollola ,80 % Kärkölä ,70 % Lahti ,20 % Orimattila ,50 % Padasjoki ,30 % Sysmä ,20 % Päijät-Häme ,67 %

19 Hissittömyys Ikäihmisten asunnoissa 19

20 Hissittömien määrä tai useampi kerroksisessa hissittömässä kerrostaloissa asuvat ikääntyneet ikäluokittain Päijät-Häme Lahti Jyväskylä Vaasa Oulu Järvenpää vuotiaat vuotiaat 85-vuotiaat ja vanhemmat 20

21 Ennakoinnin näkökulmat Väestön ikääntyminen Asumisen tarpeet Väestön ikääntyminen kuntatasolla ja kaupunginosatasolla vuosittain 20 vuoden päähän Väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kehityksen ennakointi Asumistoiveet ja -tarpeet ikääntyneillä Uudenlaiset asumistarpeet ja toiveet tulevaisuudessa ikääntyvillä 21

22 Asumistoiveet ja tarpeet 22

23 Nostoja valtakunnallisista tiedoista Ikääntyneiden muuttoalttius on matala muihin ikäluokkiin verrattuna. Muutot kaupungin sisällä ovat ikääntyneillä yleisempiä. Kuntien välisiä muuttoja tehdään enemmän vuotiaiden ikäluokassa. Ikääntyneet tekevät pääasiassa alle 20 km mittaisia muuttoja. Muuttomatkat lyhenevät ikääntymisen myötä. Vyöhykkeillä, joissa palvelut eivät ole välttämättä kävelyetäisyydellä, nettomuutto jää negatiiviseksi. Yli 75-vuotiaiden kohdalla osa ikäluokasta tekee jo välttämättömiä muuttoja palvelutaloihin tai laitoshoitoon, minkä seurauksena muuttoliikkeen suuntautumista määrittää enemmänkin näiden asumispalveluiden sijainti. 23

24 KYSELY ikääntyneiden asumisesta Oulun seudulla Seniorimessut ; 66 vastaajaa, joiden keski-ikä 66 vuotta. 85 % vastaajista haluaa asua nykyisessä asunnossaan myös ikääntyneenä. Muualle muuttamista suunnittelevat: Keskustaan: palvelut lähellä, ei lumitöitä ym. Palvelutaloon: palvelut heti saatavilla, turvaa, ohjelmaa Muu Suomi: lapsuusmaisemat Kerrostaloon 24

25 Ikääntyneiden asumistarpeet Nykyiseen asuntoon jäävien asumistarpeita (N=56) - Turvallinen ja esteeto n la hiympa risto - Ysta va t ja tuttavapiiri - La hipalvelut (kauppa, apteekki ym.) 50% 48% 46% - Yhteiso llisyys (naapuriapu, asukastoiminta, taloyhtio t) - Kotipalvelu - Ruokapalvelu 39% 38% 36% - Kotitalkkari - Asunnon korjaus esteetto ma ksi 18% 21% - Hissi asuintaloon 11% - Siivouspalvelu 4% - Muut (pihatyöpalvelu, kuljetuspalvelu, hätäkutsupalvelu, hoito ja hoiva, nettiyhteys ja laitteet, yhteyshenkilö) 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 25

26 Kyselyvastaajien kehitysehdotuksia ikäihmisten asumiseen Yhteisöllisyys yhteisö -/ryhmäasumista, kerhoja, yhteisiä tiloja, siivousta ja ruoanlaittoa yhdessä, kimppakyydit Palveluita kotona ja kodin lähellä lisää henkilökuntaa koti- ja hoivapalveluihin ja enemmän aikaa vanhusten luona; ruoka useasti päivässä; nopea pääsy lääkäriin; palveluliikennettä myös iltaisin ja viikonloppuisin Turvallisuus erityisesti katujen kunnossapito talvella Esteettömyys helppo liikkuminen asunnossa; sähköpistokkeet korkeammalle Muuta kodinomaista asumista valinnanvapaus asumisessa sekoittunutta asumista; lapsia, eläimiä ja elämää ympärillä ei rahastusta senioriasumisella senioritaloihin 62 v. ikäraja 26

27 Enemmistö haluaisi asua mahdollisimman pitkään nykyisessä asunnossa. (Owal Groupin kyselytutkimus 2017) Haluan asua mahdollisimman pitkään nykyisessä asunnossani Yli 66 vuotiaat (N=401) 77% 10% 13% Samaa mieltä En osaa sanoa/en ole harkinnut asiaa Eri mieltä Alle 65 vuotiaat (N=217) 65% 16% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27

28 Suurin osa (67 %) vastaajista näkee itsensä asuvan nykyisessä asunnossa seuraavien 5-10 vuoden aikana. (Owal Groupin kyselytutkimus 2017) Missä seuraavista näet itsesi asuvan seuraavien 5-10 vuoden aikana? Nykyinen asunto Yli 66 vuotiaat (N=420) 68% 10% 15% 8% Muu asunto nykyisellä alueella Jokin toinen asuinalue (samassa kaupungissa) Alle 65 vuotiaat (N=226) 66% 8% 14% 12% Jokin toinen kaupunki tai kunta, mikä? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28

29 Yli 66-vuotiaista reilu kolmannes haluaisi asua nykyisessä asunnossa, mutta asunto ei sovellu pidemmällä aikavälillä ja muutto on väistämätön. (Owal Groupin kyselytutkimus 2017) Haluaisin asua nykyisessä asunnossani, mutta asuntoni ei sovellu pidemmällä aikavälillä itselleni/perheelleni ja muutto on väistämätön Yli 66 vuotiaat (N=292) 35% 27% 38% Samaa mieltä En osaa sanoa/en ole harkinnut asiaa Eri mieltä Alle 65 vuotiaat (N=195) 31% 28% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29

30 Keskimäärin kolmannes on harkinnut muuttoa toiseen asuntoon seuraavan viiden vuoden sisällä. (Owal Groupin kyselytutkimus 2017) Olen harkinnut jo muuttoa toiseen asuntoon seuraavan viiden vuoden sisällä Yli 66 vuotiaat (N=295) 31% 26% 43% Samaa mieltä En osaa sanoa/en ole harkinnut asiaa Eri mieltä Alle 65 vuotiaat (N=196) 30% 25% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30

31 Miksi olet harkinnut tai olet muuttamassa? Talo ei sovellu pidemmällä aikavälillä mm. seuraavista syistä johtuen: Nykyisessä asunnossa/talossa on liian paljon vaivaa. Joukkoliikenne on huono. Nykyinen asunto on liian suuri yhdelle tai kahdelle hengelle. Nykyinen asunto on liian kallis. Osa vastaajista haluaa lähelle keskustaa ja palveluja. 31

32 Ikäihmisistä 38 % (yli 66 v.) asuu keskustassa ja noin kolmannes vastaajista haluaisi muuttaa lähemmäksi keskustaa. Jos se olisi sinulle taloudellisesti mahdollista, haluaisitko siirtyä nykyistä lähemmäksi keskustaa/tai palveluita? Yli 66 vuotiaat (N=406) 38% 33% 29% Ei koske minua, asun jo keskustassa Kyllä, haluaisin muuttaa lähemmäksi keskustaa Alle 65 vuotiaat (N=220) 26% 29% 45% En halua asua keskustassa 0% 20% 40% 60% 80% 100% 32

33 Yli 66 vuotiaista enemmistö (70 %) haluaisi asua keskustassa tai kerrostalovaltaisella alueella seuraavien vuosien aikana. Vastaajien näkemykset muuttuvat ikääntyessä. (Owal Groupin kyselytutkimus 2017) Minkälaisella asuinalueella haluaisit asua seuraavien 5-10 vuoden aikana? Keskusta Yli 66 vuotiaat (N=400) 53% 16% 17% 12% Kerrostalovaltainen alue Pientalovaltainen alue Maaseutu Muu Alle 65 vuotiaat (N=223) 35% 14% 31% 16% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33

34 Valtaosa ikäihmisistä muuttaisi alle 70 neliöiseen asuntoon. (Owal Groupin kyselytutkimus 2017) Kuinka suureen asuntoon todennäköisimmin muuttaisit? Yli 66 vuotiaat (N=332) 5% 39% 42% 14% 2% neliötä neliötä neliötä neliötä Alle 65 vuotiaat (N=194) 2% 36% 41% 19% 3% yli 100 0% 20% 40% 60% 80% 100% 34

35 Hissi puuttuu noin neljännekseltä kyselyyn vastanneista (yli 66 v). Muut liikkumista estävät tai haittaavat tekijät ovat melko yleisiä. Onko asunnossasi/taloyhtiössäsi seuraavia liikkumista estäviä tai haittaavia tekijöitä? Taloyhtiössä/asunnossa on liikkumista haittaavia kynnyksiä 32% 39% Yli 66 vuotiaat (N=324) Alle 65 vuotiaat (N=176) Taloyhtiössä/asunnossa on liikkumista haittaavia portaita 44% 50% Taloyhtiöstä/asunnosta puuttuu hissi. 24% 34% Kerrostalossa asuvista ikääntyvistä kolmannes ilmoitti, että asunnosta puuttuu hissi. 35

36 Uudenlaiset asumistoiveet ja tarpeet 36

37 Tutkimusten huomioita Toiveasumismuoto voi olla eri kun nykyinen asumistilanne 70 % yli 74-vuotiaista asuisuisi mieluiten kerrostaloissa nykyisessä elämäntilanteessa, mutta Keskustat ja pientaloalueet ovat ikääntyneiden toiveasumisalueita Uudet asumisratkaisut ovat kiinnostavia, mutta kokonaiskysyntä on epäselvä: Palvelukortteliratkaisut Sukupolvikorttelit Ylisukupolviset asumisen ratkaisut 37

38 Ikääntyneiden asumiskriteerit eivät ole merkittävästi vielä muuttuneet / muuttumassa Vaivaton ja helppohoitoinen asuminen, hyvä varustelutaso Asunnon, asuintalon ja asuinalueen esteettömyys Rauhattomuus ja meluttomuus on erittäin tärkeä Palvelujen saavutettavuus, kauppaan kävellen Palvelutoiveita: pankki- ja posti, vanhustenpalvelut ja terveydenhuoltopalvelut Pihaa käytetään (myös kerrostaloissa) Luontoympäristö + ulkoilu vuotiailla vuotiailla sosiaaliset kontaktit asuinalueella Alueen maine, naapuruston samanhenkisyys ja ympäristön tuttuus ovat ikääntyneille tärkeämpiä tekijöitä kuin muille 38

39 Vanhemmat (yli 66 v) ovat hieman kiinnostuneempia asumaan yhteisöllisessä asumismuodossa. (Owal Groupin kyselytutkimus 2017) Kuinka kiinnostunut olisit asumaan yhteisöllisessä asumismuodossa, jossa on tehty erityisen suuria panostuksia yhteisiin sisä- ja ulkotiloihin (tiloja voivat olla esim. yhteinen oleskeluhuone, keittiö ruokailutiloineen, kerhohuone, kuntosali, lukunurkkaus Yli 66 vuotiaat (N=395) 11% 23% 38% 29% Erittäin paljon Melko paljon Melko vähän Alle 65 vuotiaat (N=222) 9% 21% 35% 36% Erittäin vähän 0% 20% 40% 60% 80% 100% 39

40 Perusteluja edelliseen kysymykseen Yleisesti korttelit herättivät kiinnostusta vastaajien keskuudessa. Seuraavassa esimerkkejä vastauksista: Uusien tuttavuussuhteiden luominen onnistuu paremmin jo ennen kunnon huononemista tapahtuneena. Ei liian aikaisin "palvelutalo" tyyppiseen asumiseen. Jämähtää ja alkaa stalkkaa muita. Olen itseksenikin ideoinut vastaavanlaista asumisympäristöä. Uskon, että tällainen asumismuoto tuo turvallisuutta. Yhteisöllisyys ja monipuoliset toiminnot sekä esteettisyys ja luonto ovat minulle tärkeitä Vaihtoehto nähdään hyvänä vaihtoehtona, erityisesti mikäli kotona asuminen ei ole enää mahdollista : Niin kauan, kun järki pelaa haluan asua omassa kodissa itsenäisesti. Viihdyn yksin, mutta jos terveyteni heikkenee voisi ko. asumismuoto olla hyvä. sairauden mukanaan tuomat terveydelliset rajoitteet Vastauksissa tuotiin esiin, että ikäihmiset eivät halua asua vanhuskortteleissa ja monisukupolvisuutta pidetään tärkeänä. Päiväkodin pihan lapsia on mukava seurata omasta ikkunasta. Pelkille senioreille tehtäviä alueita en kannata. Näkemäni seniorikeskittymät eivät kiinnosta. Näen mieluiten kaikenikäisiä ympärilläni Jos hyvinvointikorttelissa asuisi kaiken ikäisiä ihmisiä, se olisi mielekäs vaihtoehto. Vastaajissa on erotettavissa ryhmä, joka ei pidä yhteisöllisyydestä: Epäilen yksityisyyden katoavan, en taida olla niin sosiaalinen tai viihdyn hyvin yksinkin. 40

41 Enemmistö (58 %) ikäihmisistä olisi kiinnostuneita palvelu/hyvinvointikorttelista tarpeen vaatiessa, viidennes myös ilman varsinaista tarvetta. (Owal Groupin kyselytutkimus 2017) Kuinka houkuttelevalta asumisvaihtoehdolta ns. palvelu/hyvinvointikortteli mielestäsi kuulostaa? Yli 66 vuotiaat (N=395) 57% 21% 22% Kyllä, voisin olla kiinnostunut muuttamaan sinne tarpeen vaatiessa (esim. terveydelliset syyt) Kyllä, voisin olla kiinnostunut muuttamaan sinne ennen varsinaista terveydellistä syytä/tarvetta Alle 65 vuotiaat (N=213) 59% 20% 22% En koe tätä kovin houkuttelevana vaihtoehtona 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41

42 Ruokakauppa ja terveyspalveluiden läheisyys/saatavuus koetaan tärkeimmiksi asioiksi. (Owal Groupin kyselytutkimus 2017) Kuinka tärkeänä näet seuraavien palveluiden saatavuuden mahdollisessa palvelu-hyvinvointikorttelissa? Ruokakauppa (N=588) 89% 8% 3% Tärkeä Terveyspalveluita (sairaala, terveyskeskus) (N=579) Hyvinvointipalveluita, esim. vuokrattava monitoimi- /työtila eri palveluiden 80% 71% 12% 19% 9% 10% En osaa sanoa Kahvila (N=565) 68% 18% 14% Ei niin tärkeä Kuntosali (N=565) 56% 21% 23% Ravintola (N=570) 44% 18% 39% Joku muu, mikä? (193) 20% 65% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Skenaario -tyyppistä yhteenvetoa Oulun ikäihmisten asumisesta vuonna 2030 Enemmistö haluaisi asua nykyisessä asunnossa mainituista esteellisyystekijöistä huolimatta Enemmistö (kunnasta riippuen %) haluaisi asua keskustassa tai kerrostalovaltaisella alueella seuraavien vuosien aikana. Vastaajien näkemykset muuttuvat ikääntyessä. Oulussa n yli 65 vuotiasta Noin kolmannes on harkinnut muuttoa, koska nykyinen asunto ei sovellu itselle pidemmällä aikavälillä. Enemmistö (kunnasta riippuen %) ikäihmisistä olisi kiinnostuneita palvelu/hyvinvointikorttelista tarpeen vaatiessa, neljännes - viidennes myös ilman varsinaista tarvetta. Enemmistö aikoo asua omistusasunnossa myös jatkossa. Valtaosa on valmis maksamaan alle euroa seuraavasta omistusasunnosta. 43

44 Toimenpiteet Koonti kaikkien kuntien toimista 44

45 Varautumisen näkökulmat Toimenpiteet Rakentamis- ja Muutostarpeet Strategiatyön analyysi Kaavoituksen mahdollisuuksien analyysi Korjaus- ja täydennysrakentamistarpeen analyysi (ml. Hissit) Uudistuotantotarpeen analyysi Asuinalueiden ja palveluverkon suunnittelun analyysi Toimenpiteiden kustannusanalyysi ja muiden toimijoiden resurssien arviointi Ikääntyvien asuinalueiden analyysi Muiden toimenpiteiden analyysi (käyttötarkoituksen muutokset, yhteisöllisyyden kehittäminen jne.) 45

46 Yhteiset haasteet ja toimet Haasteet ovat hyvin pitkälti samanlaisia samoin kuin monet toimenpidekokonaisuudet. Keskeistä on, miten: 1. Asuinaluekehittäminen : Asuinaluekehittämistä saadaan toteutettua paremmin olemassa olevat tilat ja kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden tilat hyödyntäen. 2. Oman elämän ennakointi : Saadaan ikäihmiset ennakoimaan omaa elämäänsä ja hyödyntämään entistä paremmin korjausavustuksia (neuvonta, ohjaus tiedottaminen) à Tilaus tuuppauksille 3. Tontinluovutuskäytäntöjen muutos : Integroitua esteettömyys ja monipuolinen tarjonta tonttipolitiikkaan 4. Saavutettavuus : Parantaa ikääntyneiden asuinalueiden saavutettavuutta tilanteessa, jossa halutaan kuitenkin olla kotona mahdollisimman pitkään 5. Lähimmäisresurssin aktivointi : Ikäihmisten osallisuuden tunteen vahvistaminen. 46

47 Oulun pienryhmien tuotokset Ehdotukset toimenpiteiksi 47

48 Haasteet Toimenpiteet (-2030) Yksinäisyys, turvattomuuden tunne Yhteisöllisyyttä tukevien asumisratkaisujen pilotointi (esimerkin voima, kansainväliset esimerkit) Liikkumisratkaisut Asuntojen hintakehitys (uusi >< vanha, keskusta-asuminen alkaa karata tavoittamattomiin valtaosalle) Lähipalvelut Esteettömyys (mm. Oulussa paljon hissittömiä 2 kerroksisia luhtitaloja, jotka eivät näy tilastoissa) Asukastoimikunnalle lisää tukea (viriketoiminta) Turvaratkaisujen kehittäminen Palvelukeskittymät (useampi kuin yksi) MAAS Digitaaliset palvelut/kommunikaatio Täydennysrakentaminen Lähiöiden kehittäminen (priorisoidaan aluekeskukset) Ystävä- vapaaehtoispalvelu (Kansalaisjärjestöt/kolmas sektori) Pitää etsiä keinoja, joilla aktivoida ihmisyyteen ja yhteisöllisyyteen liittyviä asioita. Kodin esteettömyys (mm. esteettömyyskartoitukset) Ympäristön esteettömyyden huomioiminen

49 Haasteet Toimenpiteet (-2030) Sosiaalinen pääoma, sosiaalisten suhteiden puuttuminen, naapurituki Tietoliikenneyhteydet eivät riitä joka paikassa (Monenlaista turvateknologiaa jo käytössä, se ei vain riitä että on teknologiaa, jos ei koe oloaan turvallisemmaksi) Erillispientalojen korjaustarpeet Oikeanlainen asuntotarjonta Naapurituki hankkeet, lähimmäisyyden aktivointi Asukastapaverkosto tärkeä Digikartoitusten toteuttaminen - tulisi kartoittaa valokuitu eri osissa kuntaa Julkisen sektorin osallistuminen: mm. esteettömyysmonitori/koordinaattori kuntaan Apu omakotitalojen vuokraukseen nuorille/muille Yhdessä asuminen Kaavoituspolitiikan kautta vaikuttaminen Tukea erillispientalojen korjauksiin Nuoria asumaan myös erillispientaloihin Tonttipolitiikka Sopimuspolitiikka

50 Haasteet Toimenpiteet (-2030) Ikääntyneiden taloudellinen tilanne Mahdollisuus tavalliseen palveluasumiseen sitä tarvitseville Rahastojen ja säästöjen hyödyntäminen Yksinäisyys, erityyppiset asumismuodot, asenteet Omassa kodissa asuminen -> Esim. kotitalkkarin puute Varautuminen oman asunnon korjaamiseen esteettömäksi Kuka maksaa yhteiset tilat? -> mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen Liukkauden torjunta kunnassa ja taloyhtiöissä. Vinkki: alakertaan liukuesteenlaittojakkara. Tontinluovutuksen ja kaavoituksen yhteydessä yhteisöllisyys huomioitava. Lisää palvelutarjontaa kotona asumisen tukemiseksi ja lisää tiedostusta eri palveluista. (Esim. Postin palvelut)

51 Välittömästi ja myöhemmin vuonna 2018 tehtävät toimenpiteet 51

52 OULUN VÄLITTÖMÄT TOIMENPITEET IKÄIHMISTEN ASUMISEN ENNAKOINTI- JA VARAUSTUMISTYÖSSÄ TOIMENPITEET HETI MYÖHEMMIN VUONNA 2018 ESTEETTÖMYYSKOORDINAAT- TORI KUNTAAN AUTTAVA YHTEISÖ VARAUTUMISTYÖ 55 + KORJAUSAVUSTUKSET YM. 65 +

Kotona asumisen tukeminen ja lähipalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen case Päijät-Hämeessä

Kotona asumisen tukeminen ja lähipalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen case Päijät-Hämeessä Kotona asumisen tukeminen ja lähipalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen case Päijät-Hämeessä Ikäystävällisen asumisen ja palveluiden yhdistäminen Työpaja THL

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA IKÄÄNTYVILLE, JÄRVENPÄÄ ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA IKÄÄNTYVILLE, JÄRVENPÄÄ ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA IKÄÄNTYVILLE, JÄRVENPÄÄ ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikääntyvien tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Järvenpäässä

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Asumisen kehittäminen ja ennakointi case Päijät-Häme

Asumisen kehittäminen ja ennakointi case Päijät-Häme Asumisen kehittäminen ja ennakointi case Päijät-Häme Ikäihmisten palvelut muutoksessa miten minun käy? Upseerikerho 14.5.2018, Lahti Anu Olkkonen-Nikula, muutosagentti Taustaa ja tilastoja Lahden kaupunki

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Raportin sisältö Ennakoinnin näkökulmat Väestön ikääntyminen, ikääntyneiden asuminen nykytila ja tulevaisuus Toimintakyvyn

Lisätiedot

Asumisen uudenlaiset ratkaisut Kymenlaaksossa seminaari

Asumisen uudenlaiset ratkaisut Kymenlaaksossa seminaari Asumisen uudenlaiset ratkaisut Kymenlaaksossa seminaari 9.2.2018 Uudenlaiset asumisen ratkaisut Case Päijät-Häme Anu Olkkonen-Nikula, muutosagentti, kehitysjohtaja Taustaa YM asumisen kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Raportin sisältö Ennakoinnin näkökulmat Väestön ikääntyminen, ikääntyneiden asuminen nykytila ja tulevaisuus Toimintakyvyn

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Ikäystävälliset asuinympäristöt Asukasbarometrin valossa

Kommenttipuheenvuoro: Ikäystävälliset asuinympäristöt Asukasbarometrin valossa Kommenttipuheenvuoro: Ikäystävälliset asuinympäristöt Asukasbarometrin valossa Anna Strandell Suomen ympäristökeskus SYKE Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen seminaari 27.9.2018 Asukasbarometri

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Anna Strandell Suomen ympäristökeskus Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5.

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Anna Strandell Suomen ympäristökeskus Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5. Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Anna Strandell Suomen ympäristökeskus Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5.2017 Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa -hanke Ympäristöministeriön ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen. Ennakointi- ja varautumistyöpaja VAASA

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen. Ennakointi- ja varautumistyöpaja VAASA Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen Ennakointi- ja varautumistyöpaja VAASA 2.11.2017 Ohjelma 9.00 Tilaisuuden tavoitteet ja esittäytyminen 9.15 Miltä tulevaisuus näyttää alustus ennakointitiedon

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari 27.9.217 Ikääntyneiden asuinpaikat nyt

Lisätiedot

THL Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

THL Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumiseen varautuminen kunnissa THL 12.3.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2016 lopussa STM ja

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017 Asumistoiveet Asukasbarometrin mukaan kerrostaloasumisen toiveet alkavat selvästi lisääntyä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen näkymiä

Ikääntyneiden asumisen näkymiä Ikääntyneiden asumisen näkymiä Kotona asumisen arki ja tulevaisuus Hyvän Iän Foorumi 3.10.2018 Asuntoneuvos Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne maassamme

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen tila ja kehittäminen

Ikääntyneiden asumisen tila ja kehittäminen Ikääntyneiden asumisen tila ja kehittäminen Erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Parasta elämää kotona- asumisen arkea Pohjois-Suomessa seminaari, 22.2.2018, Oulu Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä. Aalto Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä. Aalto Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä Aalto 21.9.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne maassamme 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2016

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari Toimintamalli Päijät-Hämeessä PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari Toimintamalli Päijät-Hämeessä PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari 9.5.2019 Toimintamalli Päijät-Hämeessä Ikääntyminen on koko yhteiskunnan asia Ikääntynyt on aikuinen ihminen elämänsä loppuun saakka Ikääntyneet ovat voimavara Palvelurakenneuudistukset,

Lisätiedot

Koko kylä huolehtii. vastuu ikääntyvistä kuuluu kaikille Ikääntyvät Päijät-Hämeessä nyt

Koko kylä huolehtii. vastuu ikääntyvistä kuuluu kaikille Ikääntyvät Päijät-Hämeessä nyt Koko kylä huolehtii vastuu ikääntyvistä kuuluu kaikille 20.3.2019 Ikääntyvät Päijät-Hämeessä nyt Anu Olkkonen-Nikula ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja Ikääntyminen on koko yhteiskunnan asia Ikääntynyt

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinympäristö: Kokemuksia Oulusta

Ikäystävällinen asuinympäristö: Kokemuksia Oulusta Ikäystävällinen asuinympäristö: Kokemuksia Oulusta Mikko Autio asumisen asiantuntija Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Oulun kaupunki 27.9.2018 1. Ikääntyneiden asumisen nykytila ja tulevaisuus Oulussa

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari Toimintamalli Päijät-Hämeessä PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari Toimintamalli Päijät-Hämeessä PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari 9.5.2019 Toimintamalli Päijät-Hämeessä Ikääntyminen on koko yhteiskunnan asia Ikääntynyt on aikuinen ihminen elämänsä loppuun saakka Ikääntyneet ovat voimavara Palvelurakenneuudistukset,

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2012 lopussa Suositus,

Lisätiedot

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta iäkkäällä 29.1.2019, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja (I&O kärkihankkeen muutosagentti ad

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen nykytilanne ja kehittämishaasteet

Ikääntyneiden asumisen nykytilanne ja kehittämishaasteet Ikääntyneiden asumisen nykytilanne ja kehittämishaasteet Seinäjoki 25.10.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne maassamme 75-vuotta täyttäneistä

Lisätiedot

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA!

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANNON SUUNNITTELU SEMINAARI 13.12.2017 ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ Sote-uudistus on välttämätön palvelujen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta 2013-2017 Ikä-asuntoseminaari 27.10.2016, Lappeenrannan vanhusneuvosto ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikärakenteen kehitys v. 2011 lopussa 65+ vuotta täyttäneitä 979 640 (18,1%) 85+

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Anu Olkkonen-Nikula Muutosagentti, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Kunnat ja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimeenpano

Kunnat ja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimeenpano Kunnat ja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimeenpano Kuntaseminaari 27.9.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen -seminaari 11.2.2016, Jyväskylä Sari Hosionaho, FT, ohjelmapäällikkö ympäristöministeriö, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ikäystävällinen Hervanta

Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Ympäristöministeriö Tampereen kaupunki Tampereen Kotilinnasäätiö Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry 24.3.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ote pöytäkirjasta 2 1. 01. 2016 Hallitus 8 13.01.2016 Seniori - ja yhteisöasumisen uusien mallien kehittäminen Etelä -Karjalan alueella 20/00.04.01.00/2016

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006 Kati Mikkola TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tavoitteena selvittää ikääntyvien asukkaiden asuntojen korjaustarpeita sekä kiinnostusta asumisen

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma

Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma Ohjelmapäällikkö, Sari Hosionaho, FT Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013 2017 päätösjuhla 24.11.2017, Hilton Strand, Helsinki

Lisätiedot

Yhteisölliset asumisen ratkaisut

Yhteisölliset asumisen ratkaisut Yhteisölliset asumisen ratkaisut vahvistusta alueen ikäystävällisyyteen Kylä kaupungissa -seminaari 3.4.2017 Päivi Moisio WHO: Ikäystävällinen kaupunki Asuinympäristö, julkiset rakennukset Ikäystävällinen

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä 17.10.2018, I&O kärkihankkeen muutosagentti I&O kärkihanke Hallituksen I&O kärkihankkeen (kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Palvelualuemalli kehittämisen tukena Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Keskustelua ikäihmisten asumisen kehittämisestä Asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä ratkaisu ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen asuntopolitiikan haasteena. Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Ikääntyvien asuminen asuntopolitiikan haasteena. Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Ikääntyvien asuminen asuntopolitiikan haasteena Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikärakenteen kehitys v. 2010 lopussa 65+ vuotta täyttäneitä 941

Lisätiedot

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus SYKE Rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö UZ-seminaari 13.6.2014 Asumispreferenssit & kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Suomalaisen Työn Liitto ry myönsi 11:lle yritykselle oikeuden käyttää yhteiskunnallinen yritys -nimikettä. Suomen Setlementtiliiton omistamat yritykset olivat

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

ARAn näkökulmia ja painopisteitä ikäihmisten asumisen kehittämiseen

ARAn näkökulmia ja painopisteitä ikäihmisten asumisen kehittämiseen ARAn näkökulmia ja painopisteitä ikäihmisten asumisen kehittämiseen Saara Nyyssölä Etelä-Pohjanmaa Alueseminaari/Seinäjoki 25.10.2018 ARA-tuotanto ikääntyneiden asumisessa - 2005 2005-2010-2014 2015-2016

Lisätiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2016-2017 Vanhusneuvostopäivä 6.4.2016, Helsinki, Wanha Satama Sari Hosionaho, FT, ohjelmapäällikkö ympäristöministeriö, Ikääntyneiden

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Hyvinkääläisten asumistoiveiden kartoitus 2018 Yleinen kysely

Hyvinkääläisten asumistoiveiden kartoitus 2018 Yleinen kysely Hyvinkääläisten asumistoiveiden kartoitus 2018 Yleinen kysely 1. Ikä Vastaajien määrä: 481 15-19 2% 20-24 5% 25-34 22% 35-44 24% 45-54 20% 55-64 15% 65-74 10% 75+ 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1. Ikä Vastaajien

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

Lepola III asuntokortteli OMASSA KODISSA. Yhteisöllisyyttä ja lämpöä keskellä kulttuurimiljöötä. Oman kodin löydät meiltä.

Lepola III asuntokortteli OMASSA KODISSA. Yhteisöllisyyttä ja lämpöä keskellä kulttuurimiljöötä. Oman kodin löydät meiltä. Lepola III asuntokortteli OMASSA KODISSA Yhteisöllisyyttä ja lämpöä keskellä kulttuurimiljöötä Oman kodin löydät meiltä. www.masterkodit.fi LEPOLA III Kristillinen asuinyhteisö Järvenpään Lepolassa Järvenpäähän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja yhdenvertaisuus

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja yhdenvertaisuus Kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja yhdenvertaisuus THL 15.3.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi 2 Kehitysvammaisten ihmisten asuminen vs. tavallinen vuokra-asuminen

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Sote ammattilainen ennaltaehkäise ja toimi asiakasta kuullen. POPmaakunta

Sote ammattilainen ennaltaehkäise ja toimi asiakasta kuullen. POPmaakunta Sote ammattilainen ennaltaehkäise ja toimi asiakasta kuullen Harrastukset Aikaa on Mielekäs tekeminen Edullisia harrasteita Työhistoria /voimavara Toimivan arjen kannalta uusien taitojen opettelu Ikäyliopisto

Lisätiedot

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso Yleishyödyllinen, rekisteröity 4/2012 Jaso haluaa tehdä ennakoivaa työtä, jossa varttuneita ihmisiä aktivoidaan ottamaan vastuuta omasta ikääntymisestään ja samalla

Lisätiedot

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti 30.5.2017 Asumisen unelmia Yli puolet vastaajista asuu omistusasunnossa Mikä näistä asumismuodoista

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa Ikääntyneiden sijainti ja asuinolot Petra Reimi, Satu Vesala, Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Alue- ja yhdyskuntarakenne ryhmä Elokuu 2016 Taustaa Viidennes Suomen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Tulevaisuuden senioriasuminen Loppuseminaari "Senioreiden hyvinvointi ja asumispalvelut" 30.3.2006 Taideteollinen korkeakoulu Markku Riihimäki VTT:n osaprojekti

Lisätiedot

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Johanna Lohtander Muutosagentti, I & O- kärkihanke, Maakunta- sote valmistelu Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Lapin maakunnan Ikäihmisten sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

MUUTOSINFO PALTAMO

MUUTOSINFO PALTAMO MUUTOSINFO PALTAMO 4.4.2017 Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun muutosagentti eija.tolonen@kainuu.fi puh. 044 7101 669 Maakuntien muutosagentit Muutosagentin tehtävänä on mm.

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

VITAPOLIS. Alue- ja hankekehityssuunnitelma

VITAPOLIS. Alue- ja hankekehityssuunnitelma VITAPOLIS Alue- ja hankekehityssuunnitelma Vitapolis Uudenlainen palveleva asuinalue Vitapolis on ainutlaatuinen palvelu- ja asumisympäristö Muuramessa lähellä Jyväskylää, jossa yhdistyvät kaikki elämälle

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot