Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen. Ennakointi- ja varautumistyöpaja VAASA

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen. Ennakointi- ja varautumistyöpaja VAASA"

Transkriptio

1 Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen Ennakointi- ja varautumistyöpaja VAASA

2 Ohjelma 9.00 Tilaisuuden tavoitteet ja esittäytyminen 9.15 Miltä tulevaisuus näyttää alustus ennakointitiedon pohjalta Ikääntyminen, nykytila ja tulevaisuus Ikääntyneiden toimintakyvyn kehityksen ennakointi Ikääntyneiden asumisen tila Tulevaisuudessa ikääntyvien toiveet ja odotukset 9.45 Asumisen trendit, Ravilaakson yhteisöllinen hyvinvointikortteli Varautuminen ja pienryhmätyöskentely Ryhmätyöskentelyn purku ja yhteinen keskustelu 2

3 TAVOITE Työpajan tavoitteena on käydä keskustelua siitä, miten kunnassa tulisi varautua väestön ikääntymiseen ja millaisia toimenpidekokonaisuuksia eri toimijoiden tulisi tehdä. Työpajan tulokset jäävät ensi sijassa kunnan käyttöön. Tuloksia hyödynnetään valtakunnallisessa kuntien yhteisessä työpajassa. Keskustelussa pyritään laajaan näkemykseen siitä, millaisiin toimiin tulisi ryhtyä, ei yksittäisiin pieniin toimenpiteisiin. 3

4 Näkökulmat Ennakointia Väestön ikääntyminen Asumisen tarpeet Toimenpiteet Rakentamis- ja Muutostarpeet Varautumista 4

5 Aikajänne mennessä jälkeen 5

6 Ennakoinnin näkökulmat Väestön ikääntyminen Asumisen tarpeet Väestön ikääntyminen kuntatasolla ja kaupunginosatasolla vuosittain 20 vuoden päähän Väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kehityksen ennakointi Asumistoiveet ja -tarpeet ikääntyneillä Uudenlaiset asumistarpeet ja toiveet tulevaisuudessa ikääntyvillä 6

7 Ikääntyminen Nykytila ja tulevaisuus 7

8 Ikääntyvien kokonaismäärä Kaupunki vuotiaita vuotiaita 2030 Yli 85 vuotiaat 2015 Yli 85 vuotiaat 2030 Vaasa 4042 n n Järvenpää 1794 n Oulu 8596 n Jyväskylä 6907 n Päijät-Häme n

9 Ikääntyneiden ikäluokkien sijoittuminen taajamiin ja haja-asutusalueille Vaasan alueella 2015 (TK 2015) Suurin osa ikääntyneistä asui 2015 taajamissa (65-74 vuotiaista 97,9 %, vuotaiasta 98,4 % ja yli 85 vuotiaista 98,5 %). Yli 65-vuotiaiden taajama-aste ei poikkea koko kaupungin väestön vastaavasta, vaan Vaasan alueella taajamissa asuminen on kaikissa ikäluokissa maan keskiarvoa yleisempää. Koko väestö Kunnan väestö Yli 85-vuotiaat vuotiaat vuotiaat % 20% 40% 60% 80% 100% Taajama Hajaasutusalue 9

10 Ikääntyneiden keskittymät Vaasassa tilastoruuduittain, vuotiaat 10

11 Ikääntyneiden keskittymät Vaasassa tilastoruuduittain, vuotiaat 11

12 Ikääntyneet asuinrakennuksen talotyypin mukaan Vaasan alueella 2014 (VTJ/VRK 2015). Kerrostaloasuminen on yleisin asumismuoto vuotiaista kerrostalossa asuu 53 %, vuotiaista 62 % ja yli 85-vuotiaista 68 %. Erillispientalossa eli omakotitalossa tai paritaloissa asuvien osuus pienenee kohti vanhempia ikäluokkia, mutta yli 85- vuotiaistakin 26 % asuu erillispientalossa. Yli 85- vuotiaat vuotiaat vuotiaat Erillispientalot Rivi- ja ketjutalot Kerros- ja luhtitalot 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 Ikääntyneet asuinrakennuksen valmistumisvuoden mukaan Vaasan alueella 2014 (VTJ/VRK 2015). Ikääntyneet asuvat vanhemmissa rakennuksissa kuin väestö keskimäärin. Eniten ikääntyneitä asuu lukujen rakennuksissa. Ikäluokkien välisistä eroista käy ilmi, että ikääntyneet ovat usein jääneet asumaan siihen taloon, johon ovat perheenperustamis -iässä muuttaneet. Koko maan väestö Yli 85-vuotiaat vuotiaat vuotiaat % 20% 40% 60% 80% 100% ei tietoa 13

14 Ikääntyneiden osuus uusien kerros- ja rivitalojen asukkaista rakennuksen valmistumisvuoden lopussa Vaasan alueella 2014 (VTJ/VRK 2015). Valtakunnallisesti yli 65 - vuotiaat ovat olleet aliedustettuja uusissa kerros- ja rivitaloasunnoissa Vaasassa aliedustus on ollut huomattavan selkeä vuoteen 2012 asti Vuonna 2015 valmistuneissa rakennuksissa ikääntyneiden osuus on kuitenkin ollut huomattava vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 65 vuotta täyttäneiden osuus uusien kerros- ja rivitalojen asukkaista, %

15 Vaasan ikääntymiskehitys tulevaisuudessa Ikääntyneiden määrä 2015 sekä väestöennuste Vaasassa (TK 2015) Ikääntyneiden osuus 2015 sekä väestöennuste Vaasassa ja koko maassa (TK 2015) ,00% 12,00% 10,00% vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 8,00% Yli 85-vuotiaat Yli 85-vuotiaat 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% vuotiaat, koko maa vuotiaat, koko maa Yli 85-vuotiaat, koko maa 15

16 Toimintakyvyn Kehityksen ennakointi 16

17 Laitoshoidossa ja tehostutussa palveluasumisessa olleet, vähintään 75 vuotta täyttäneet vuoden 2015 lopussa Kunta Yli 75-vuotiaat Terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaat Vanhainkotien asiakkaat Tehostetun palveluasumisen asiakkat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat yhteensä Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden osuus ikäryhmästä Jyväskylä ,0 % Järvenpää ,7 % Lahti ,6 % Oulu ,4 % Vaasa ,6 % Asikkala ,8 % Hartola ,9 % Heinola ,6 % Hollola ,9 % Kärkölä ,7 % Lahti ,6 % Orimattila ,5 % Padasjoki ,3 % Sysmä ,4 % Päijät-Häme ,7 % 17

18 Laskelma vuosille Kunta Vuoden 2015 lopun tilanne Skenaario vuodelle 2020 Skenaario vuodelle 2030 Skenaario vuodelle 2040 Yli 75- vuotiaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen kattavuus Yli 75- vuotiaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen tarve, 7 % kattavuus Paikkojen tarpeen muutos v asiakkaiden määrään Yli 75- vuotiaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen tarve, 6 % kattavuus Paikkojen tarpeen muutos v asiakkaiden määrään Yli 75- vuotiaat Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen tarve, 5 % kattavuus Paikkojen tarpeen muutos v asiakkaiden määrään Jyväskylä ,00 % Järvenpää ,40 % Lahti ,20 % Oulu ,20 % Vaasa ,30 % Asikkala ,80 % Hartola ,90 % Heinola ,60 % Hollola ,80 % Kärkölä ,70 % Lahti ,20 % Orimattila ,50 % Padasjoki ,30 % Sysmä ,20 % Päijät-Häme ,67 %

19 Hissittömyys Ikäihmisten asunnoissa 19

20 Hissittömien määrä tai useampi kerroksisessa hissittömässä kerrostaloissa asuvat ikääntyneet ikäluokittain Päijät-Häme Lahti Jyväskylä Vaasa Oulu Järvenpää vuotiaat vuotiaat 85-vuotiaat ja vanhemmat 20

21 Hissittömien osuus 30% Hissittömässä kerrostalossa asuvien osuus kaikista iäkkäistä asukkaista. 25% 20% 18% 10% 9% 10% 10% 7% 5% 0% Päijät-Häme Lahti Jyväskylä Vaasa Oulu Järvenpää Koko maa 21

22 Asumistoiveet ja tarpeet 22

23 Nostoja valtakunnallisista tiedoista Ikääntyneiden muuttoalttius on matala muihin ikäluokkiin verrattuna. Muutot kaupungin sisällä ovat ikääntyneillä yleisempiä. Kuntien välisiä muuttoja tehdään enemmän vuotiaiden ikäluokassa. Ikääntyneet tekevät pääasiassa alle 20km mittaisia muuttoja. Muuttomatkat lyhenevät ikääntymisen myötä. Vyöhykkeillä, joissa palvelut eivät ole välttämättä kävelyetäisyydellä, nettomuutto jää negatiiviseksi. Yli 75-vuotiaiden kohdalla osa ikäluokasta tekee jo välttämättömiä muuttoja palvelutaloihin tai laitoshoitoon, minkä seurauksena muuttoliikkeen suuntautumista määrittää enemmänkin näiden asumispalveluiden sijainti. 23

24 KYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT Hankkeessa toteutettiin kysely Vaasassa asuville ikääntyville. Kyselyllä haluttiin kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely oli auki välisen ajan. Vaasasta saatiin vastauksia yhteensä 350 kpl. Vastanneista henkilöistä 256 vastasi suomenkieliseen ja 97 ruotsinkieliseen lomakkeeseen. Kyselyyn vastanneiden taustatietoja: Kyselyyn vastanneista 98 % (N=338) asuu Vaasassa. Enemmistö (73 %) vastaajista oli naisia ja noin neljännes (27 %) oli miehiä. Vastaajista 31 % asui omakotitalossa, 13 % rivi- tai paritalossa ja 57 % kerrostalossa. Enemmistö (86 %) asui omistusasunnossa, 12 % asui vuokra-asunnossa ja noin 3 % asumisoikeusasunnossa. Yli 70 vuotiaista lähes 90 % vastanneista asuu omistusasunnossa. Asunnossa on asuttu keskimäärin 21 vuotta. (vaihteluväli 0-60 vuotta) 24

25 Vaasan ikäihmiset ovat pääosin tyytyväisiä nykyiseen asuntoon. Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen asuntoon? 65 vuotta tai nuorempi (N=95) 56,8 41,1 2,1 0,0 Erittäin tyytyväinen vuotta (N=93) 62,4 35,5 2,2 0,0 Melko tyytyväinen Melko tyytymätön vuotta (N=68) 54,4 44,1 0,0 1,5 Erittäin tyytymätön Yli 75 vuotta (N=78) 56,4 42,3 1,3 0,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25

26 Enemmistö haluaisi asua mahdollisimman pitkään nykyisessä asunnossa. Haluan asua mahdollisimman pitkään nykyisessä asunnossani 65 vuotta tai nuorempi (N=85) 71,8 9,4 18,8 Samaa mieltä En osaa sanoa/en ole harkinnut asiaa Eri mieltä Yli 65 vuotta (N=213) 79,8 10,3 9,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Avovastausten perusteella omassa kodissa viihdytään hyvin. Suuremmat puutteet liittyvät joukkoliikenteeseen. Rauhallinen alue, ei läpikulkuliikennettä. Leikkipuisto vieressä, 1 pieni lapsen lapsi. Meri, ranta metsä vieressä. Oma koti kullan kallis. Inga brister. Viihdymme omakotitalossa, ja toistaiseksi meillä ei ole liikkumisongelmia. Dålig kollektiv trafik och dyr Joukkoliikenteen vähyys ongelmana. Joukkoliikenne/kaupunkiliikennöinti! Jos oman auton käyttö käy mahdottomaksi, eläminen kallistuu ja hankaloituu huommattavasti! Keskeinen sijainti lähellä palveluja. Rauhallinen ja hiljainen taloyhtiö. Asunto keskustassa jossa palvelut lähellä ja luontoonkin pääsee nopeasti sekä siisti viihtyisä ympäristö. Nära till centrum, teater, stadshus och kyrka. Rauhallinen, viihtyisä piha, mukava naapuristo, palvelut lähellä. Oma tupa oma lupa. Rauhallinen alue, haapaniemi. Hissin puute on miinus. Kunto on vielä niin hyvä että pystymme asumaan ja pienet puuhastelut puutarhassa piristävät päivää hyvät ulkoilumahdollisuudet 27

28 Suurin osa (73 %) vastaajista näkee itsensä asuvan nykyisessä asunnossa seuraavien 5-10 vuoden aikana. Missä seuraavista näet itsesi asuvan seuraavien 5-10 vuoden aikana? Nykyinen asunto 65 vuotta tai nuorempi (N=89) ,6 3,4 Muu asunto nykyisellä alueella Jokin toinen asuinalue (samassa kaupungissa) Yli 65 vuotta (N=223) 73,5 7,6 14,3 4,5 Jokin toinen kaupunki tai kunta 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28

29 Yli 65-vuotiaista vajaa kolmannes haluaisi asua nykyisessä asunnossa, mutta asunto ei sovellu pidemmällä aikavälillä ja muutto on väistämätön. Haluaisin asua nykyisessä asunnossani, mutta asuntoni ei sovellu pidemmällä aikavälillä itselleni/perheelleni ja muutto on väistämätön 65 vuotta tai nuorempi (N=74) 28,4 24,3 47,3 Samaa mieltä En osaa sanoa/en ole harkinnut asiaa Eri mieltä Yli 65 vuotta (N=156) 31,4 21,8 46,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29

30 Noin 35 % ikääntyneistä olisi kiinnostunut muuttamaan nykyisestä asunnosta, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Jos muuttaminen olisi sinulle taloudellisesti mahdollista, kuinka kiinnostunut olet muuttamaan nykyisestä asunnostasi seuraavien 5-10 vuoden sisällä? En lainkaan kiinnostunut 65 vuotta tai nuorempi (N=89) 28,1 37,1 23,6 11,2 Melko vähän kiinnostunut Melko paljon kiinnostunut Yli 65 vuotta (N=225) 36 28,9 23,6 11,6 Erittäin kiinnostunut 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30

31 Keskimäärin neljännes on harkinnut muuttoa toiseen asuntoon seuraavan viiden vuoden sisällä. Olen harkinnut jo muuttoa toiseen asuntoon seuraavan viiden vuoden sisällä 65 vuotta tai nuorempi (N=76) 25,0 25,0 50,0 Samaa mieltä En osaa sanoa/en ole harkinnut asiaa Eri mieltä Yli 65 vuotta (N=160) 21,9 25,0 53,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31

32 Miksi olet harkinnut tai olet muuttamassa? Talo ei sovellu pidemmällä aikavälillä mm. seuraavista syistä johtuen: Talossa ei ole hissiä. Joukkoliikenne on huono. Nykyinen asunto on liian suuri yhdelle tai kahdelle hengelle. Osa vastaajista haluaa lähelle keskustaa ja palveluja. 32

33 Vaasan ikäihmisistä lähes puolet (47%) asuu keskustassa ja noin kolmannes vastaajista haluaisi muuttaa lähemmäksi keskustaa. Jos se olisi sinulle taloudellisesti mahdollista, haluaisitko siirtyä nykyistä lähemmäksi keskustaa/tai palveluita? 65 vuotta tai nuorempi (N=83) 26,5 33,7 39,8 Ei koske minua, asun jo keskustassa Kyllä, haluaisin muuttaa lähemmäksi keskustaa Yli 65 vuotta (N=223) 46,6 32,7 20,6 En halua asua keskustassa 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33

34 Yli 65 vuotiaista enemmistö (77 %) haluaisi asua keskustassa tai kerrostalovaltaisella alueella seuraavien vuosien aikana. Vastaajien näkemykset muuttuvat ikääntyessä. Minkälaisella asuinalueella haluaisit asua seuraavien 5-10 vuoden aikana? 65 vuotta tai nuorempi (N=87) 39,1 12,6 31,0 11,50,1 Keskusta Kerrostalovaltainen alue Pientalovaltainen alue Maaseutu Muu Yli 65 vuotta (N=222) 62,6 14,0 16,7 5,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 34

35 Hissi puuttuu noin viidennekseltä kyselyyn vastanneista (yli 65 v). Muut liikkumista estävät tai haittaavat tekijät ovat melko yleisiä. Onko asunnossasi/taloyhtiössäsi seuraavia liikkumista estäviä tai haittaavia tekijöitä: Taloyhtiössä/asunnossa on liikkumista haittaavia kynnyksiä 15 % 20 % Yli 65 vuotta (N=244) Taloyhtiössä/asunnossa on liikkum ista haittaavia portaita 27 % 34 % 65 vuotta tai nuorempi (N=97) Taloyhtiöstä/asunnosta puuttuu hissi 19 % 31 %

36 Valtaosa ikäihmisistä muuttaisi alle 70 neliöiseen asuntoon. Alle 30 neliöiset asunnot ei kiinnosta juuri lainkaan. Kuinka suureen asuntoon todennäköisimmin muuttaisit? 65 vuotta tai nuorempi (N=87) 0% 22% 42% 35% 1% neliötä neliötä neliötä neliötä yli 100 Yli 65 vuotta (N=222) 4% 23% 49% 24% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36

37 Valtaosa on valmis maksamaan alle euroa seuraavasta asunnosta. Mikäli muuttaisit seuraavaksi omistusasuntoon: Kuinka paljon olisit valmis maksamaan seuraavasta asunnostasi? Alle euroa 65 vuotta tai nuorempi (N=79) 18% 46% 14% 3% 20% euroa euroa euroa Yli 65 vuotta (N=190) 13% 33% 11% 3% 41% En osaa sanoa/ei koske minua 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37

38 Reilu 40 % Vaasan ikäihmisistä on kiinnostunut asumaan yhteisöllisessä asumismuodossa. Kuinka kiinnostunut olisit asumaan yhteisöllisessä asumismuodossa, jossa on tehty erityisen suuria panostuksia yhteisiin sisä- ja ulkotiloihin? 65 vuotta tai nuorempi (N=88) 9% 35% 27% 28% Erittäin paljon Melko paljon Melko vähän Yli 65 vuotta (N=223) 14% 28% 32% 26% Erittäin vähän 0% 20% 40% 60% 80% 100% 38

39 Uudenlaiset Asumisratkaisut ja asukkaiden näkemykset 39

40 Kansallisten tutkimusten huomioita Toiveasumismuoto voi olla eri kun nykyinen asumistilanne 70 % yli 74-vuotiaista asuisi mieluiten kerrostaloissa nykyisessä elämäntilanteessa. Keskustat ja pientaloalueet ovat ikääntyneiden toiveasumisalueita. (Ks. Valtakunnallinen asukasbarometri 2016) Ikäihmisten asumiseen liittyen keskustelua käydään uudenlaisista palvelu,- hyvinvointi- ja seniorikortteleista. Uudet asumisratkaisut ovat kiinnostavia, mutta kokonaiskysyntä on epäselvä: Palvelukortteliratkaisut Sukupovikorttelit Ylisukupolviset asumisen ratkaisut 40

41 Valtakunnallisia tietoja asumisen uusien konseptien näkökulmasta (valtakunnallinen Asukasbarometri 2016) 30 % voisi asua autottomalla asuinalueella, jossa ei olisi mahdollisuutta omaan autopaikkaan, mutta jossa olisi hyvät joukkoliikenneyhteydet ja mahdollisuus yhteiskäyttöautoon 8 % voisi asua yhteisöllisessä asumismuodossa, jossa tinkisi asunnon koosta, mutta saisi käyttöön yhteistiloja 19 % saattaisi olla kiinnostunut, mutta 68 % ei voisi asua yhteisöllisesti 26 % voisi asua asuinalueella, jossa vieraskielisten osuus suuri, 33 % voisi ehkä asua. 41

42 Kyselyn vastausten mukaan enemmistö (noin 60 %) ikäihmisistä olisi kiinnostuneita palvelu/hyvinvointikorttelista tarpeen vaatiessa, neljännes myös ilman varsinaista tarvetta. Kuinka houkuttelevalta asumisvaihtoehdolta ns. palvelu/hyvinvointikortteli mielestäsi kuulostaa? 65 vuotta tai nuorempi (N=77) 64% 22% 14% Kyllä, voisin olla kiinnostunut muuttamaan sinne tarpeen vaatiessa (esim. terveydelliset syyt) Kyllä, voisin olla kiinnostunut muuttamaan sinne ennen varsinaista terveydellistä syytä/tarvetta Yli 65 vuotta (N=210) 58% 25% 18% En koe tätä kovin houkuttelevana vaihtoehtona 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Perusteluja edelliseen kysymykseen Yleisesti korttelit herättivät kiinnostusta vastaajien keskuudessa. Seuraavassa esimerkkejä vastauksista: Näen tärkeänä että olisi ns hyvän tason senioriasuntoja joissa kaikki hyvinvointipalvelut välittömästi saatavissa. Tycker att det skulle vara trevligt med gemenskapsboende - med mera eller mindre service. Tällainen asumisvaihtoehto voisi olla hyvä ratkaisu vanhusten yksinäisyyden poistamiseen Vaihtoehto nähdään hyvänä vaihtoehtona, erityisesti mikäli kunto heikkenee: Hoiva- ja palvelutarpeet kasvavat iän myötä. Jos terveys huononee on palveluiden läheisyys tärkeä. Vastauksissa tuotiin esiin, että ikäihmiset eivät halua asua vanhuskortteleissa ja monisukupolvisuutta pidetään tärkeänä. Att bara bo med likasinnade är inte alltid det bästa. Haluan elää omassa tutussa ympäristössä eri-ikäisten/erilaisten ihmisten keskellä mahdollisimman kauan. Pelkkä mummoseura ei kiinnosta!! Nuorempi seura aktivoivampaa. 43

44 Ruokakauppa, terveyspalveluiden ja luonnon läheisyys koetaan tärkeimmiksi asioiksi. Kuinka tärkeänä näet seuraavien palveluiden saatavuuden mahdollisessa palveluhyvinvointikorttelissa? Asunnon lähellä on ruokakauppa (N=316) 78,2 19,9 1,6 0,3 Luonto on lähellä asuntoa (N=310) 54,8 36,1 7,71,3 Erittäin tärkeä Asunnon lähellä on terveyspalveluja (sairaala, terveyskeskus) Asunnon lähellä on saatavilla erilaisia hyvinvointipalveluja (N=312) Asunnon lähellä asuu omia läheisiä ja perheenjäseniä (N=304) Asunnon lähellä asuu eri ikäisiä ihmisiä (myös lapsiperheitä, 27,3 26,2 42,6 64,5 43,1 47,6 45,5 28, ,4 6,10,6 10,9 1 5,6 5,8 Melko tärkeä Melko vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Taloyhtiössä on yhteisiä sisäja ulkotiloja (N=301) 21,6 46,8 26,2 5,3 Asunnon lähellä asuu oman ikäisiä ihmisiä (N=312) 17,9 46,5 28,5 7,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 44

45 Useimmin ollaan valmiita maksamaan riittävistä varastotiloista, panostuksista sisäpihaan ja kuntosalista. Kuinka tärkeänä näet seuraavien palveluiden saatavuuden mahdollisessa palveluhyvinvointikorttelissa? Riittävä yleinen pyörä- ja muiden kulkuvälineiden Sisäpihalla yhteisöllisyyttä luovia tiloja Kuntosali Monikäyttöiset yhteistilat, jotka tarjoavat Keittiö ruokailutiloineen Sauna (esim. päärakennuksen kattohuoneistossa) Olohuone Taukopaikat, lukunurkat yms. päärakennuksessa, Teknisen/tekstiilityön paja (esim. verstas, ompeluhuone) Musiikkihuone 26,6 20,8 34,3 35,1 33,5 42, ,7 59,2 53,7 31,8 33,9 30,4 34,8 34,2 30,4 22,3 28,9 26,2 31,8 47,4 35,3 39,4 26,8 30,1 32,4 13,8 10,4 14,5 14,5 Pidän tätä tärkeänä/olisin valmis maksamaan tästä En osaa sanoa En pidä tärkeänä / En ole valmis maksamaan tästä Biljardihuone 5,7 24,2 70,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 45

46 Enemmistö ikäihmisistä toivoo lisää vanhusten palveluasumista, uudenlaisia asumiskonsepteja ja uusia keskusta-asuntoja palveluiden äärelle. Minkälaisten asuntojen rakentamista toivoisit kaupungin tai kunnan erityisesti edistävän esim. kaavoituksen ja erilaisten kumppanuuksien avulla? Lisää vanhusten palveluasumista 79,4 13,5 0,46,7 Nykyistä enemmän Uudenlaisia asumiskonsepteja 60,3 9,9 1,6 28,2 Nykytila on ok Uusia keskusta-asuntoja palveluiden äärelle (jossa tarjolla erilaisia 59,8 27 2,1 11 Nykyistä vähemmän Uusia kaupungin vuokraasuntoja 39 25,8 4,5 30,7 En osaa sanoa Lisää rantatonttien kaavoitusta 25,3 34,2 10,5 30 Uusia asumisoikeusasuntoja ,9 48,1 Uusia omistusasuntoja 17,2 53,4 6,5 22,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 46

47 Kommentteja ja terveisiä kaupungille (suoria lainauksia) Bra att man frågar äldres åsikt just på detta sätt, så tack för det! Palvelutaloihin ei monen eläkkeet riitä, siinä miettimistä! Hyvistä julkisen liikenteen palveluistahuolehtiminen; kotipalveluiden turvaaminen sekä terveyspalveluiden saatavuus tärkeää. Toivon laadukasta asumista ja asuntoja ikäihmisille, mutta riittävätkö eläkkeet niihin ja niissä asumiseen, se on sitten toinen juttu. Uusia ideoita vanhusten asumiseen juuri niin kuin kyselyssä on tuotu esille ja niitä toteuttamaan. Asumisoikeus tulisi myös kysymykseen. ikäihmisille erilaista virkistystoimintaa, esim. kortteli-kerhot. Tänk på oss äldre i alla sammanhang Vähänkyrön keskustaan uusia pienkerrostaloja tai rivitaloja neliön huoneistoja haja-asutusaluel.asuville ikääntyville ihmisille. Mera svenskspåkiga hyres servicebostäder i centrum. Tsemppiä työhön! Hyvää kannattaa tavoitella. Vähemmän keskustapainotteista ajattelua. Eivät kaikki halua asua keskustassa tai asumiskeskuksessa. Merenrantaan uusia omistusasuntoja. Bygg flera hyresbostäder i centrum. Tehkää ratkaisut sellaisiksi, että ne tukevat ikäihmisten omatoimisuutta, jotta me tarvitsemme mahdollisimman vähän yhteiskunnan toimenpiteitä. Selviämme mahdollisimman kauan omin avuin, tuettunakin. Önskar att planeringen skulle ske mera öppet och att det skulle bli friare former av boendet. Kollektiv-tänkandet låter intressant. Kohtuuhintaisia asuntoja. Taloihin hissejä, lisää kaupungin avustusmääräraha näihin. Enemmän seniori asuntoaja Vaasaan, josta löytyisi hyvät palvelut talon sisällä esim.kuntosali ym. 47

48 Skenaario -tyyppistä leikkimielistä yhteenvetoa Vaasan ikäihmisten asumisesta vuonna 2030 (Oletuksena, että porukka ajattelisi silloin samoin kuin sama ikäryhmä ajattelee nyt) Henkilöistä 63 % haluaisi asua keskustassa, 14 % kerrostalovaltaisella alueella, 17 % pientalovaltaisella alueella ja 5 % maaseudulla seuraavien vuosien aikana. Enemmistö haluaisi asua nykyisessä asunnossa mainituista esteellisyystekijöistä huolimatta Vaasassa n yli 65 vuotiasta Enemmistö (58 %) ikäihmisistä olisi kiinnostuneita palvelu/hyvinvointikorttelista tarpeen vaatiessa, neljännes myös ilman varsinaista tarvetta. Enemmistö aikoo asua omistusasunnossa myös jatkossa. Vajaa kolmannes on harkinnut muuttoa, koska nykyinen asunto ei sovellu itselle pidemmällä aikavälillä. Enemmistö on valmis maksamaan alle euroa seuraavasta omistusasunnosta. 48

49 Työskentely Ennakointi ja varautuminen 49

50 Työskentely Työskentely koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä työskennellään pienryhmissä ja toisessa kierretään pienryhmiä (tai vaihdetaan ryhmiä) learning cafe tyyppisesti osallistujamäärästä riippuen. Ryhmillä on käytössään joko A3 työpohjat tai fläppitaulut (tilasta riippuen) Tausta-aineistona printattuna on Toimenpide inventaario. 50

51 Varautumisen näkökulmat Toimenpiteet Rakentamis- ja Muutostarpeet Strategiatyön analyysi Kaavoituksen mahdollisuuksien analyysi Korjaus- ja täydennysrakentamistarpeen analyysi (ml. Hissit) Uudistuotantotarpeen analyysi Asuinalueiden ja palveluverkon suunnittelun analyysi Toimenpiteiden kustannusanalyysi ja muiden toimijoiden resurssien arviointi Ikääntyvien asuinalueiden analyysi Muiden toimenpiteiden analyysi (käyttötarkoituksen muutokset, yhteisöllisyyden kehittäminen jne.) 51

52 Työstö 1: 15 minuuttia VALITSE PIENRYHMÄSSÄ 3-5 HAASTETTA JOHON TULISI TARTTUA 1. Kirjoita haaste post-it lapulle 2. Laita lappu ryhmäsi työpohjaan (Jokaisella ryhmällä on tyhjä A3 tai fläppi,) 52

53 Työstö 2: 40 minuuttia MITÄ TOIMENPITEITÄ KENENKIN TULISI TEHDÄ? 1. Käykää ryhmässä läpi mahdollisten toimenpiteiden esimerkkejä. 2. Pohtikaa ryhmässä omin sanoin, mitä TOIMENPITEITÄ tulisi tehdä edellä nostamiinne haasteisiin vastaamiseksi? 3. Pohtikaa ryhmässä kenen vastuulle toimenpiteeseen reagointi kuuluu? Vaihdetaan tai kierretään ryhmiä 20 minuutin välein (eli kiertävä ryhmätyö osallistujamäärästä riippuen) 53

54 TOIMENPITEET A. Tavoitteiden asettelu ja strategia v Toimenpide 1: Tavoitteiden asetanta v Tulosohjaus ja valtionavustusten ehdot v Tilannekartoitus v Vastuuhenkilöt B. Maankäyttö vja Green kaavoitus deal sitoumukset v Seuranta ja vaikuttavuuden arviointi E. Asumiskonseptien kehittäminen ja oman kannan hyödyntäminen F. Koulutus, viestintä, vaikuttaminen C. Asuinalueiden ja palveluverkon kehittäminen D. Korjaus- ja uudisrakentaminen G. Poikkihallinnollinen yhteistyö H. Tavoitteiden toteutumisen seuranta 54

55 Toimenpidekategoria Esimerkkejä A. Tavoitteiden asettelu ja strategia 1. Ennakoinnissa ja varautumisessa esiin nousseet asiat on huomioitu kunnan tai tulevaisuudessa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluita koskevassa strategiassa. 2. Ovatko nykyiset strategiset linjaukset asuntotuotannosta tai kunnan omien resurssien ja tilojen huomioimisesta riittävät suhteessa ikääntyneiden maä raä n. 3. Kunnan strategioissa on huomioitu ikaä ntymispoliittiset asiat riittävällä tavalla siten, etta ne johtavat myös ennakoinnissa esiin nousseisiin kysymyksiin vastaamiseen. 4. Tukevatko kunnan/maakunnan elinkeino- ja liikennepoliittiset keinot ikääntyneiden asumistarpeiden huomiointia tulevaisuudessa? B. Maankäyttö ja kaavoitus 1. Kunnan keskeinen vaikutusmahdollisuus kaavatyo ssa on monipuolisen ja elävän palvelurakenteen pitäminen kävelyetäisyydellä iäkkäillä asuinalueilla. Laḧipalveluverkoston ja asumisen tarkastelu kaavatyo ssa yhtenä kokonaisuutena edesauttaa tätä asiaa 2. Kaavoitustyön osallistamisen keinojen kehittäminen 3. Kaavoituksen yhteydessä on syntynyt riittävä markkina-analyysi ikääntyneiden asumiskonseptien kysynnän kuvaamiseksi 4. Tonttien varaaminen: vrt. Yhteisöasuminen jne.

56 Toimenpidekategoria Esimerkkejä C. Asuinalueiden ja palveluverkon kehittäminen 1. Asuinalueiden kehitta misessa on huomioitu asuinalueen normaalin esteetto myyden kehitta minen siten, etta asuinalueet palvelevat myo s ikaä ntyneita 2. Asuinalueen ikaÿsta va llisyyden kehitta minen esimerkiksi tietyt kriteerit huomioiden (kuten Kuopiossa) 3. Asuinalueella tapahtuva asumisen kehittämisestä, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja erityisesti kotihoidon tuottamisesta seka ikaä ntyneiden edustajista koostuvan ryhmän suorittama asuinalueen havainnointi (esim. turvallisuuskävelyt) 4. Yhteistyö alueen taloyhtiöiden kanssa (tiedustelut, kyselyt tai keskustelu) 5. Alueellisten ryhmien perustaminen ja hyödyntäminen palveluiden, alue- ja kaupunkissuunnittelussa on keino luoda kestävää yhteisöllistä toimintaa alueella D. Korjaus- ja uudisrakentaminen 1. Korjausrakentamisen suunnittelu: Arvio esteettömyystarpeista on mahdollista tehdä jos asuntojen rakentamisvuosi tiedetään + Hissien jälkiasennusavustaminen 2. Korjauksiin kannustaminen ennakoiden seka korjausavustuksista tiedottaminen 3. Uudisrakentamisessa ikäihmisten asumiskonseptien huomioiminen (vrt. Aiemmin esitetty data) 4. Monimuotoisuuden kehittäminen uudistuotannossa 5. Asoasuntojen rakentaminen silloin, jossa tarve on suuri ja väestömäärä riittävä + suunnittelu niin että tukevat monisukupolvisen asumisen logiikkaa

57 Toimenpidekategoria Esimerkkejä E. Asumiskonseptien kehittäminen ja oman kannan hyödyntäminen 1. Millaisia analyysejä ja selvityksiä tulisi kunnan/maakunnan alueella tehdä asumiskonseptien jatkotestaamiseksi? 2. Uudenlaisten esimerkiksi yhteisöllisten asumiskonseptien tai palvelujen kytkeminen nykyiseen asumiseen 3. Omien tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja hyödyntäminen asumisratkaisuina (vrt. Kunta voi tukea tilojen käyttökustannuksissa tai sisällyttää tilojen avaamisen voittoa tuottamattomille toimijoille palvelusopimukseen tai avata toiminnan yrityksille) F. Koulutus, viestintä, vaikuttaminen 1. Ikaïhmisille ja taloyhtioïlle suuntautuva neuvonta ja tiedottaminen palveluista seka korjausvastuista ja korjausavustuksista, toiminta- ja harrastusmahdollisuuksista. OBS: Monimuotoiseen asumiseen liittyvä neuvonta. 2. Asukasneuvontapisteet osaksi muita palveluita; asuminen, ratkaisut, korjausneuvonta yhden luukun periaatteena 3. Kaÿta nno n avustamistyo korjausten suunnittelussa sellaisten ikaïhmisen kanssa, jotka eivaẗ siihen kykene G. Poikkihallinnollinen yhteistyö H. Tavoitteiden toteutumisen seuranta 4. Ikaïhmisten palvelutarpeiden huomiointi kunnan toiminnoissa (vrt. jalkakaÿta vien kunnossapito, esteetto myys kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessa ). 1. Asumisen, kaavoituksen sekä sosiaali- ja terveystoimen (tulevaisuudessa maakunnan) poikkihallinnollisen yhteistyön varmistaminen. 1. Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautumisen tavoitteiden seuranta

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA IKÄÄNTYVILLE, JÄRVENPÄÄ ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA IKÄÄNTYVILLE, JÄRVENPÄÄ ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA IKÄÄNTYVILLE, JÄRVENPÄÄ ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikääntyvien tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Järvenpäässä

Lisätiedot

Kotona asumisen tukeminen ja lähipalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen case Päijät-Hämeessä

Kotona asumisen tukeminen ja lähipalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen case Päijät-Hämeessä Kotona asumisen tukeminen ja lähipalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen case Päijät-Hämeessä Ikäystävällisen asumisen ja palveluiden yhdistäminen Työpaja THL

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Raportin sisältö Ennakoinnin näkökulmat Väestön ikääntyminen, ikääntyneiden asuminen nykytila ja tulevaisuus Toimintakyvyn

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Raportin sisältö Ennakoinnin näkökulmat Väestön ikääntyminen, ikääntyneiden asuminen nykytila ja tulevaisuus Toimintakyvyn

Lisätiedot

Asumisen kehittäminen ja ennakointi case Päijät-Häme

Asumisen kehittäminen ja ennakointi case Päijät-Häme Asumisen kehittäminen ja ennakointi case Päijät-Häme Ikäihmisten palvelut muutoksessa miten minun käy? Upseerikerho 14.5.2018, Lahti Anu Olkkonen-Nikula, muutosagentti Taustaa ja tilastoja Lahden kaupunki

Lisätiedot

Asumisen uudenlaiset ratkaisut Kymenlaaksossa seminaari

Asumisen uudenlaiset ratkaisut Kymenlaaksossa seminaari Asumisen uudenlaiset ratkaisut Kymenlaaksossa seminaari 9.2.2018 Uudenlaiset asumisen ratkaisut Case Päijät-Häme Anu Olkkonen-Nikula, muutosagentti, kehitysjohtaja Taustaa YM asumisen kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen ENNAKOINTITYÖN RAPORTTI Raportin sisältö Ennakoinnin näkökulmat Väestön ikääntyminen, ikääntyneiden asuminen nykytila ja tulevaisuus Toimintakyvyn

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017 Asumistoiveet Asukasbarometrin mukaan kerrostaloasumisen toiveet alkavat selvästi lisääntyä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen näkymiä

Ikääntyneiden asumisen näkymiä Ikääntyneiden asumisen näkymiä Kotona asumisen arki ja tulevaisuus Hyvän Iän Foorumi 3.10.2018 Asuntoneuvos Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne maassamme

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Anna Strandell Suomen ympäristökeskus Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5.

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Anna Strandell Suomen ympäristökeskus Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5. Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Anna Strandell Suomen ympäristökeskus Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5.2017 Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa -hanke Ympäristöministeriön ja

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Ikäystävälliset asuinympäristöt Asukasbarometrin valossa

Kommenttipuheenvuoro: Ikäystävälliset asuinympäristöt Asukasbarometrin valossa Kommenttipuheenvuoro: Ikäystävälliset asuinympäristöt Asukasbarometrin valossa Anna Strandell Suomen ympäristökeskus SYKE Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen seminaari 27.9.2018 Asukasbarometri

Lisätiedot

THL Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

THL Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumiseen varautuminen kunnissa THL 12.3.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2016 lopussa STM ja

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen tila ja kehittäminen

Ikääntyneiden asumisen tila ja kehittäminen Ikääntyneiden asumisen tila ja kehittäminen Erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Parasta elämää kotona- asumisen arkea Pohjois-Suomessa seminaari, 22.2.2018, Oulu Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä. Aalto Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä. Aalto Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä Aalto 21.9.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne maassamme 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2016

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Koko kylä huolehtii. vastuu ikääntyvistä kuuluu kaikille Ikääntyvät Päijät-Hämeessä nyt

Koko kylä huolehtii. vastuu ikääntyvistä kuuluu kaikille Ikääntyvät Päijät-Hämeessä nyt Koko kylä huolehtii vastuu ikääntyvistä kuuluu kaikille 20.3.2019 Ikääntyvät Päijät-Hämeessä nyt Anu Olkkonen-Nikula ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja Ikääntyminen on koko yhteiskunnan asia Ikääntynyt

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari 27.9.217 Ikääntyneiden asuinpaikat nyt

Lisätiedot

Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari Toimintamalli Päijät-Hämeessä PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari Toimintamalli Päijät-Hämeessä PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari 9.5.2019 Toimintamalli Päijät-Hämeessä Ikääntyminen on koko yhteiskunnan asia Ikääntynyt on aikuinen ihminen elämänsä loppuun saakka Ikääntyneet ovat voimavara Palvelurakenneuudistukset,

Lisätiedot

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA!

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANNON SUUNNITTELU SEMINAARI 13.12.2017 ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ Sote-uudistus on välttämätön palvelujen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinympäristö: Kokemuksia Oulusta

Ikäystävällinen asuinympäristö: Kokemuksia Oulusta Ikäystävällinen asuinympäristö: Kokemuksia Oulusta Mikko Autio asumisen asiantuntija Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Oulun kaupunki 27.9.2018 1. Ikääntyneiden asumisen nykytila ja tulevaisuus Oulussa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2012 lopussa Suositus,

Lisätiedot

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta 2013-2017 Ikä-asuntoseminaari 27.10.2016, Lappeenrannan vanhusneuvosto ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari Toimintamalli Päijät-Hämeessä PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari Toimintamalli Päijät-Hämeessä PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari 9.5.2019 Toimintamalli Päijät-Hämeessä Ikääntyminen on koko yhteiskunnan asia Ikääntynyt on aikuinen ihminen elämänsä loppuun saakka Ikääntyneet ovat voimavara Palvelurakenneuudistukset,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta iäkkäällä 29.1.2019, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja (I&O kärkihankkeen muutosagentti ad

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Anu Olkkonen-Nikula Muutosagentti, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja

Lisätiedot

Hyvinkääläisten asumistoiveiden kartoitus 2018 Yleinen kysely

Hyvinkääläisten asumistoiveiden kartoitus 2018 Yleinen kysely Hyvinkääläisten asumistoiveiden kartoitus 2018 Yleinen kysely 1. Ikä Vastaajien määrä: 481 15-19 2% 20-24 5% 25-34 22% 35-44 24% 45-54 20% 55-64 15% 65-74 10% 75+ 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1. Ikä Vastaajien

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikärakenteen kehitys v. 2011 lopussa 65+ vuotta täyttäneitä 979 640 (18,1%) 85+

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen nykytilanne ja kehittämishaasteet

Ikääntyneiden asumisen nykytilanne ja kehittämishaasteet Ikääntyneiden asumisen nykytilanne ja kehittämishaasteet Seinäjoki 25.10.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne maassamme 75-vuotta täyttäneistä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Yhteisölliset asumisen ratkaisut

Yhteisölliset asumisen ratkaisut Yhteisölliset asumisen ratkaisut vahvistusta alueen ikäystävällisyyteen Kylä kaupungissa -seminaari 3.4.2017 Päivi Moisio WHO: Ikäystävällinen kaupunki Asuinympäristö, julkiset rakennukset Ikäystävällinen

Lisätiedot

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa Ikääntyneiden sijainti ja asuinolot Petra Reimi, Satu Vesala, Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Alue- ja yhdyskuntarakenne ryhmä Elokuu 2016 Taustaa Viidennes Suomen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006 Kati Mikkola TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tavoitteena selvittää ikääntyvien asukkaiden asuntojen korjaustarpeita sekä kiinnostusta asumisen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Älyhyvä kaupunki vastaa makrotrendeihin

Älyhyvä kaupunki vastaa makrotrendeihin Älyhyvä kaupunki vastaa makrotrendeihin Tausta Health City Finland Oy, osa Cor Group -konsernia (1989 ) Työntekijöitä koko konsernissa noin 1000 Toimitusjohtaja Jari-Pekka Kelhä, OTK, 43 v. Makrotrendit

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti 30.5.2017 Asumisen unelmia Yli puolet vastaajista asuu omistusasunnossa Mikä näistä asumismuodoista

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

HYVINKÄÄN ASUMISEN LINJAUKSET

HYVINKÄÄN ASUMISEN LINJAUKSET HYVINKÄÄN ASUMISEN LINJAUKSET 2019-2027 ASUMISEN VISIO KASVAVA JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI TARJOAA JOKAISEN ELÄMÄNTILANTEESEEN SOPIVIA ASUMISVAIHTOEHTOJA TURVALLISESSA JA VIIHTYISÄSSÄ ASUINYMPÄRISTÖSSÄ 2 ALKUSANAT

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma

Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma Ohjelmapäällikkö, Sari Hosionaho, FT Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013 2017 päätösjuhla 24.11.2017, Hilton Strand, Helsinki

Lisätiedot

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä 17.10.2018, I&O kärkihankkeen muutosagentti I&O kärkihanke Hallituksen I&O kärkihankkeen (kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen asuntopolitiikan haasteena. Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Ikääntyvien asuminen asuntopolitiikan haasteena. Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Ikääntyvien asuminen asuntopolitiikan haasteena Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikärakenteen kehitys v. 2010 lopussa 65+ vuotta täyttäneitä 941

Lisätiedot

Henkilöstökysely maakuntastrategiasta 2018 Tulokset

Henkilöstökysely maakuntastrategiasta 2018 Tulokset Henkilöstökysely maakuntastrategiasta 2018 Tulokset Henkilöstökysely lähtökohta ja tavoitteet Uudelle maakunnalle laaditaan strategia, jossa linjataan maakunnan yhteiset strategiset tavoitteet ja toiminnan

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

VN TEAS Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa

VN TEAS Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa VN TEAS Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa Tiivistelmä hankkeesta Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari 27.9.2017

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ote pöytäkirjasta 2 1. 01. 2016 Hallitus 8 13.01.2016 Seniori - ja yhteisöasumisen uusien mallien kehittäminen Etelä -Karjalan alueella 20/00.04.01.00/2016

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja yhdenvertaisuus

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja yhdenvertaisuus Kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja yhdenvertaisuus THL 15.3.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi 2 Kehitysvammaisten ihmisten asuminen vs. tavallinen vuokra-asuminen

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa

KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa Anna Strandell Suomen ympäristökeskus SYKE Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu -seminaari 13.12.2017 KASSU2-työkalun kehittämishanke

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

VITAPOLIS. Alue- ja hankekehityssuunnitelma

VITAPOLIS. Alue- ja hankekehityssuunnitelma VITAPOLIS Alue- ja hankekehityssuunnitelma Vitapolis Uudenlainen palveleva asuinalue Vitapolis on ainutlaatuinen palvelu- ja asumisympäristö Muuramessa lähellä Jyväskylää, jossa yhdistyvät kaikki elämälle

Lisätiedot

Miten ja missä kaupunkilaiset haluavat asua?

Miten ja missä kaupunkilaiset haluavat asua? Miten ja missä kaupunkilaiset haluavat asua? 26.4.2019 Keväällä 2019 toteutetun asumispreferenssitutkimuksen tuloksia 3 " Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 4 Tutkimuksen taustaa Tällä hetkellä 54 prosenttia

Lisätiedot

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Tulevaisuuden senioriasuminen Loppuseminaari "Senioreiden hyvinvointi ja asumispalvelut" 30.3.2006 Taideteollinen korkeakoulu Markku Riihimäki VTT:n osaprojekti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Maankäyttö- jamaankennuslak Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Y-PÄIVÄ Satakuntatalo 17.1.2018 Matti Vatilo, YM Kaupunkisuunnittelu yhteiskunnan arvojen tulkkina

Lisätiedot

Päätökset ikäasumisen ratkaisuista puuttuvat vielä kunnista

Päätökset ikäasumisen ratkaisuista puuttuvat vielä kunnista TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 25 SYYSKUU 2018 Päätökset ikäasumisen ratkaisuista puuttuvat vielä kunnista Päälöydökset Varautuminen väestön ikääntymiseen on asumisen osalta vielä vähäistä. Kyselyn perusteella

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 15.12.2014 LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA,

Lisätiedot

Lepola III asuntokortteli OMASSA KODISSA. Yhteisöllisyyttä ja lämpöä keskellä kulttuurimiljöötä. Oman kodin löydät meiltä.

Lepola III asuntokortteli OMASSA KODISSA. Yhteisöllisyyttä ja lämpöä keskellä kulttuurimiljöötä. Oman kodin löydät meiltä. Lepola III asuntokortteli OMASSA KODISSA Yhteisöllisyyttä ja lämpöä keskellä kulttuurimiljöötä Oman kodin löydät meiltä. www.masterkodit.fi LEPOLA III Kristillinen asuinyhteisö Järvenpään Lepolassa Järvenpäähän

Lisätiedot

ASUNTO- POLITIIKKA. Selvityksen tausta ja tavoite SOSIAALISESTI KESTÄVÄT KAUPUNGIT

ASUNTO- POLITIIKKA. Selvityksen tausta ja tavoite SOSIAALISESTI KESTÄVÄT KAUPUNGIT Selvityksen tausta ja tavoite SOSIAALISESTI KESTÄVÄT KAUPUNGIT ASUNTO- POLITIIKKA TAVOITE: Kartoitetaan Jyväskylässä toimivien rakennusliikkeiden ja rakennuttajien näkemyksiä asuntopolitiikasta, asuinalueiden

Lisätiedot