Verotus Valtionosuuksien tarkistus v Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin"

Transkriptio

1 3/2005 kesäkuu Verotus Valtionosuuksien tarkistus v Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitukseen tulossa muutoksia Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen arviointi ja kehittämisehdotukset Kunnan omistajapoliittiset linjaukset Konserniohje Muutoksia KuEL-maksuihin

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2005 Lehti ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca.5 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1270 kpl Upplaga 1270 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat / Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra prenumerationer à 75 euro/år av Raija Haaja, fax (09) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor >Kauppapaikka > Kuntatiedotteet>Kuntataloustiedottet > Verksamhetsområden > Kommunalekonomi Vastuuhenkilöt / Ansvariga Martti Kallio Jan Björkwall Toimittanut / Sammanställt av Raija Haaja SISÄLLYSLUETTELO Verotus 3 Vuoden 2006 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Arvonlisäverotus KVL tiukensi yhteistoimintasopimuksella järjestettyjen palvelujen arvonlisäverokohtelua Muutos laskumerkintävaatimuksiin: vähäisen laskun yläraja laskee eurosta 250 euroon Kiinteistöverotus Tuulivoimalat kiinteistöverotuksen piirissä Kiinteistöveron ala- ja ylärajoihin esitetään korotuksia Valtionosuuksien tarkistus vuonna Kuntien valtionosuustarkistus vuonna 2006 Valtionosuustarkistuksen aikataulu Valtionosuuksiin liittyvät asiakirjat Valtionosuuksien kokonaisarvio vuodelle 2006 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Perusopetuksen yksikköhinta vuonna 2006 Valtionosuuden korjaukset vuonna Harkinnanvaraiset rahoitusavustukset vuonna Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitukseen tulossa muutoksia 15 Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen arviointi ja kehittämisehdotukset 17 Kunnan omistajapoliittiset linjaukset 18 Konserniohje 19 Kunnallisen eläkelain muutoksista 20 Muutoksia KuEL-maksuihin 22 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Eläkemenoperusteinen maksu Muutosten vaikutus jäsenyhteisöjen kirjanpitoon Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva lainsäädäntö muuttuu 24 Perus- ja viivästyskorko Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto 26 Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot ja maksuunpanotilastot27 Kuntaliitto on siirtynyt sähköiseen myyntilaskujen käsittelyyn 28 Sivu Liitteet: Perusopetuksen yksikköhinnan laskeminen 2006, esimerkki v taso(1iite 1) Perusopetuksen yksikköhinta vuonna 2006 (liite 2) Varhe-maksut ennakoissa ja lopullisessa (liite 3) Kuntatyöantajan sosiaalivakuutusmaksuja (liite 4) Kuntien talouden tunnuslukutiedoston tietosisältö (liite 5) Kuntien palvelutoiminnan kustannuksia kuvaavan tiedoston tietosisältö (liite 6) Kuntaliitto on siirtynyt sähköiseen myyntilaskujen käsittelyyn (liite 7) Kuntamarkkinat (liite 8) 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005

3 Verotus Vuoden 2006 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Verotusmenettelylain 91a :n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Näin ollen veroprosentit tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kuntaliitto lähettää veroprosenttien ilmoittamisesta myöhemmin syksyllä yleiskirjeen, jossa selvitetään tarkemmin ilmoittamismenettelyä. Arvonlisäverotus KVL tiukensi yhteistoimintasopimuksella järjestettyjen palvelujen arvonlisäverokohtelua KVL N 27 (Ei lainvoim) Arvonlisävero Veron suorittamisvelvollisuus Kuntapalautus Kuntayhtymä ja jäsenkunnat ovat sopineet hallinnon tukipalvelujen järjestämisestä yhteistoimintasopimuksella. Kunnat luovuttavat vuokrasopimuksella tilat maakunnan käyttöön kunnallista palvelutuotantoa varten ja veloittavat maakunnalta syntyneet kiinteistökustannukset omakustannushintaan. Hakijakuntien on suoritettava arvonlisäveroa siivouspalvelujen veloitusten osalta. Muiden kiinteistökulujen osalta veloitukset ovat verottomia. Hakijakunnilla ei ole oikeutta saada arvonlisäverolain 130 :n mukaista palautusta siltä osin kuin kustannukset kohdistuvat maakunnalle luovutettuihin tiloihin kohdistuviin hankintoihin. Kuntayhtymä ja jäsenkunnat ovat sopineet yhteistyösopimuksella ateriapalvelujen tuottamisesta. Kuntien on suoritettava arvonlisäveroa yhteistoimintasopimuksen perusteella alihankintana maakunnalle tuottamistaan ateriapalveluista lukuun ottamatta ateriapalveluiden myyntiä arvonlisäverotonta koulutustoimintaa harjoittaville oppilaitoksille siltä osin kuin kyse on oppilaille tarkoitetusta kouluruokailusta. Maakunta luovuttaa talous-, henkilöstö- ja tietopalvelutoimintoja kunnille vastiketta vastaan. Kysymyksessä ei ole kustannusten jakaminen vaan liiketoiminnan muodossa tapahtuva palvelun myynti, josta on suoritettava arvonlisäveroa. Ennakkoratkaisu ajalle Äänestys 7-1. Arvonlisäverolaki 1 1 mom, 6 1 mom, 17, 18, 27, 39 2 mom ja mom (Ei lainvoim.) Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005 3

4 Kommentti: Keskusverolautakunnan ei-lainvoimaisessa ratkaisussa oli kyse maakunnallisen kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välisestä yhteistyöstä siivous-, ateria- sekä talous- henkilöstö- ja tietohallintopalvelujen järjestämisessä. KVL:n tuore ennakkoratkaisu kiristää yhteistoimintasopimuksella järjestettävien palvelujen verokohtelua, sillä se poikkeaa KHO:n antamasta ratkaisusta T 3184, jossa yhteistoimintasopimuksella järjestetyt palvelut katsottiin arvonlisäverottomiksi, kun yhteistyö toteutettiin niin, että palvelut tuottava kunta peri toisilta sopimuskunnilta toiminnan tuottamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Kysymyksessä ei tuolloin katsottu olevan liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaran tai palvelun myynti. Ennakkoratkaisusta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten keskusverolautakunnan ratkaisu ei ole lainvoimainen. 1. Siivouspalvelut Tapauksessa kunnat ensinnäkin luovuttivat tiloja kunnallista palvelutuotantoa varten maakunnallisen kuntayhtymän käyttöön. Kuntayhtymältä perittiin kulukorvausta kiinteistökuluista, kuten lämmöstä, sähköstä ja siivouksesta. Kunnat veloittivat kuntayhtymältä vain syntyneet kustannukset omakustannushintaan. KVL katsoi, että tilojen luovuttaminen kuntayhtymän käyttöön oli AVL 27 :n 1 momentissa tarkoitettu veroton kiinteistönluovutus. Kiinteistön verottoman käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä tapahtuvat hyödykkeiden, kuten sähkön ja lämmön, luovutus oli verotonta AVL 27 :n 2 momentin nojalla, vaikka niistä laskutettiin erikseen. KVL:n ratkaisun mukaan siivouskulujen veloituksista kuntien tuli kuitenkin suorittaa arvonlisäveroa. Niitä KVL ei hyväksynyt 27 :n 2 momentin mukaisiksi verottomiksi veloituksiksi, vaikka lain esitöiden mukaan esimerkiksi jätehuollosta huolehtiminen on verotonta palvelua kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä. Kun kuntien kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset liittyivät tiloihin, jotka kunnat luovuttivat vastiketta vastaan kuntayhtymän käyttöön, kysymys oli kiinteistön verotonta vuokraustoimintaa varten tehdyistä hankinnoista. Tämän vuoksi kunnilla ei ollut oikeutta saada AVL 130 :n mukaista palautusta kuntayhtymälle luovuttamiinsa tiloihin kohdistuvien hankintojen sisältämistä arvonlisäveroista. KVL on käsitellyt vastaavanlaista tilannetta ratkaisussaan N 82. Päätös on annettu koulutuskuntayhtymälle, joka harjoitti keskiasteen koulutustoimintaa omistamassaan kiinteistössä. Saman kiinteistön tiloja käytti myös ammattikorkeakoulusäätiö, jonka kuntayhtymä muodosti neljän muun koulutuksen järjestäjän kanssa. Kuntayhtymä peri säätiöltä kustannustenjakosopimukseen perustuvan veloituksen kiinteistön välittömistä kustannuksista. Korvaus katsottiin verottomaksi, mutta siitä aiheutui palautusoikeuden rajoitus. Kuntayhtymä ei saanut käsitellä kiinteistön kustannuksiin sisältyvää veroa palautettavana verona siltä osin kuin kiinteistö oli säätiön käytössä. Luovutetusta tilasta maksettu veroton kulukorvaus katsotaan siis oikeuskäytännössä verottomaksi vuokraksi, joka merkitsee, että omistaja ei saa käsitellä kiinteistökustannuksia vähennys- eikä palautuskelpoisina sopimuskumppanin käytössä olevien tilojen osalta. Jos kulukorvaus koskee luovutetun tilan kustannuksia, olisi suo- 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005

5 siteltavaa käsitellä korvaus verollisena vuokrana, jolloin kiinteistön tai huoneiston omistava tilittää myynnin veroa ja vuokralla oleva maakunta käsittelee veloitukseen sisältyvän veron palautusjärjestelmässä. Tällöin kiinteistön kustannusten arvonlisävero ei jää miltään osin palautusoikeuden ulkopuolelle. Mikäli tilat vuokralle antanut kunta hakeutuu kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta verovelvolliseksi AVL 30 :ssä säädetyin edellytyksin, ovat käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä tapahtuvat 27 :n 2 momentissa tarkoitettujen hyödykkeiden luovutukset myös verollisia. 2. Ateriapalvelut Lisäksi tapauksessa oli tarkoitus solmia kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välillä yhteistyösopimus ateriapalvelujen tuottamisesta. Yhteistoimintasopimus koskisi muun muassa ns. lakisääteisiä ateriapalveluita arvonlisäverotonta koulutustoimintaa harjoittaville oppilaitoksille sekä arvonlisäverotonta terveyden- ja sairaanhoitoa sekä sosiaalihuoltoa harjoittaville kuntayhtymän ylläpitämille laitoksille. Yhteistyösopimuksen mukaan kunnat veloittaisivat kuntayhtymää näistä ateriapalveluista todellisten syntyneiden kustannusten mukaisesti pitäen lähtökohtana edellisen vuoden toteutunutta hintaa. KVL katsoi, että ateriapalvelujen luovuttaminen kuntayhtymälle oli lähtökohtaisesti liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa verollisen palvelun myyntiä, josta kuntien oli suoritettava arvonlisäveroa. Ateriapalvelujen luovuttaminen arvonlisäverotonta koulutustoimintaa harjoittaville oppilaitoksille oli kuitenkin verotonta siltä osin kuin kyse oli AVL 39 :n 3 momentissa tarkoitetusta koulutuksen yhteydessä oppilaille tarjottavasta kouluruokailusta, joka liittyy tavanomaisesti oppilaiden koulutukseen. Ateriapalveluja koskeva uusi KVL:n ratkaisu poikkeaa KHO ratkaisusta T 3184, jossa terveyden- ja sairaanhoitoon liittymättömät ruokahuoltopalvelut katsottiin verottomiksi, kun palveluista maksettiin ennakkoja ja loppuselvitys tehtiin tilinpäätöksen yhteydessä. Ratkaisevaa asiassa näyttäisi siis olevan se, että todelliset kustannukset selvitetään ja oikaistaan jälkikäteen. Verottomuuden edellytykseksi ei riitä käytännössä se, että veloitusperusteena käytetään edellisen vuoden toteutunutta hintaa. Kun kunnat joutuvat käsittelemään ateriapalvelujen myynnin kuntayhtymälle verollisena, niin näihin verollisiin atrioihin kohdistuviin kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron kunnat käsittelevät vähennysjärjestelmässä. Kuntayhtymä puolestaan käsittelee nämä ns. lakisääteistä toimintaa varten tekemiinsä aterioihin sisältyvän veron palautusjärjestelmässä. 3. Talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Kuntayhtymällä ja jäsenkunnilla oli myös yhteistoimintasopimus, jossa sovittiin tiettyjen hallinnon tukipalvelujen tuottamisesta yhteisesti. Näitä siirtyviä toimintoja hoitava henkilökunta siirtyi kuntayhtymän palvelukseen. Kunnilta veloitettavista kustannuksista oli sovittu yhteistyösopimuksessa. Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005 5

6 Taloushallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytettiin kunkin kunnan tilikauden aikaisia kirjanpidon tositteita. Henkilöstöhallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytettiin kunkin kunnan tilikauden aikana lähetettyjen palkkalaskelmien määrää. Tietohallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytettiin kunkin kunnan lokakuun tilastolaskennan mukaista henkilöstön määrää. Kuntien ennakkomaksun maksuperusteena käytettiin käyttösuunnitelmassa arvioitua kuntakohtaista maksuosuutta jaettuna 24. Tiedot edellisen vuoden lopullisista maksuosuuksista toimitettiin jäsenkunnille helmikuun 15.päivään mennessä. Lopulliset maksuosuudet maksettiin tai liikaa peritty maksuosuus palautettiin vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. KVL:n enemmistö katsoi, että kuntayhtymä luovutti talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut kunnille vastiketta vastaan ja kuntayhtymän oli tämän vuoksi suoritettava arvonlisäveroa palvelujen luovuttamisesta yksittäisille kunnille. Kysymyksessä ei katsottu olevan veroton kustannusten jakaminen vaan liiketoiminnan muodossa tapahtuva verollisen palvelun myynti. Talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluja koskeva uusi KVL:n ratkaisu poikkeaa KHO ratkaisusta T 3184, jossa puhelinpalvelut hyväksyttiin verottomiksi, kun palveluista maksettiin ennakkoja ja loppuselvitys tehtiin tilinpäätöksen yhteydessä. Puheena olevassa KVL:n tapauksessa todelliset kustannukset selvitetään ja oikaistaan jälkikäteen, minkä vuoksi ne tulisi käsitellä KHO:n luoman oikeuskäytännön mukaan verottomina. Vähemmistöön jääneen edustajan mukaan KVL:ssa käsitellyssä tapauksessa toimintojen järjestäminen edellä kuvatuin tavoin maksuosuuksin ei sisältänyt liiketoiminnalle omaista riskiä eikä tapahtunut muutoinkaan arvonlisäverolaissa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Tällä perusteella kysymyksessä ei siis voisi olla verollisen palvelun myynti vaan veroton kustannusten jakaminen. Kun kuntayhtymä joutuu käsittelemään puheena olleisiin hallinnon tukipalveluihin sisältyvät myynnit kunnille verollisina, niin kuntayhtymän tätä toimintaa varten tekemiin hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron kuntayhtymä käsittelee vähennysjärjestelmässä. Kuntien näkökulmasta kuntayhtymältä tehdyt verolliset talous-, henkilöstö- ja tietohallinnonpalvelut ovat luonteeltaan keskushallinnon yleiskuluja, jotka usein käytännössä käsitellään kokonaisuudessaan palautusjärjestelmässä. Jos kunnan verollista liiketoimintaa harjoittavat liikelaitokset (esim. vesi- sähkö- ja jätelaitos) käyttävät merkittävässä määrin näitä keskushallinnon verollisia palveluja, niin kunnassa voisi olla perusteltua kirjata osa puheena olevista verollisista talous-, henkilöstö- ja tietohallinnonpalveluhankinnoista vähennysjärjestelmään. Muutos laskumerkintävaatimuksiin: vähäisen laskun yläraja laskee eurosta 250 euroon AVL:n laskumerkintävaatimukset tulivat voimaan vuoden 2004 alusta. Merkintävaatimusten luettelo sisältää 10 yleistä merkintää sekä lisäksi tietyissä erityistilanteissa sovellettavia merkintöjä. 6 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005

7 Vähäisiä ja eräitä muita laskuja koskevat kuitenkin kevennetyt merkintävaatimukset. Vähäisemmät merkintävaatimukset koskevat AVL 209c :n mukaan seuraavia laskuja: 1) loppusummaltaan enintään euron suuruiset laskut 2) vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa annettavat laskut 3) tarjoilupalveluja ja henkilökuljetuksia koskevat laskut 4) pysäköintimittareiden ja muiden vastaavien laitteiden tulostamat tositteet Näistä laskuista tulee ilmetä laskun antamispäivä, myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste, myytyjen tavaroiden määrä ja luonne tai palvelujen luonne sekä suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain. Säännös perustuu EY:n kuudenteen arvonlisäverodirektiiviin, jonka mukaan kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia voidaan edellä kohdissa 2-4 mainittujen tapausten lisäksi soveltaa loppusummaltaan vähäisiin laskuihin. AVL 209c :ää säädettäessä hallitus esitti vähäisen laskun rajaksi 200 euroa, mutta eduskunta nosti sen euroon. EU:n komissio antoi lokakuussa 2004 Suomelle virallisen huomautuksen, jonka mukaan vähäisen laskun enimmäisarvo euroa on direktiivin vastainen. Komission kannan mukaan vähäisen laskun enimmäismäärä on 250 euroa. Muissa jäsenvaltioissa sovellettavat arvot vaihtelevat 100 eurosta 250 euroon. Hallituksen esitykseen 22/2005 perustuen vähäisen laskun yläraja laskee eurosta 250 euroon. Eduskunta on hyväksynyt lain muutoksen ja se tulee voimaan vuoden 2006 alusta. Muutoksen vaikutuksista Vähäisen laskun ylärajan muutos ei vaikuta toimialakohtaisesti määriteltyihin kevennettyihin vaatimuksiin. Näin ollen vähittäiskauppoihin, kahvila- ja ravintolatoimintaan sekä henkilökuljetuspalveluihin sovelletaan jatkossakin kevennettyjä vaatimuksia, vaikka laskun loppusumma ylittäisi 250 euroa. Muutoksella tulee olemaan merkittävä vaikutus erityisesti hotellilaskuihin. Nykyisen rajan euron ylittyminen edellyttää varsin pitkää oleskelua hotellissa, kun taas 250 euroa ylittyy ainakin pääkaupunkiseudulle jo muutamassa yössä. Jatkossa saatetaan työmatkalla olevan työntekijän laskuihin vaatia työnantajayrityksen nimi, jotta työnantaja voisi vähentää tai saada veron kuntapalautuksena. Tämä monimutkaistaa käytäntöjä ja saattaa aiheuttaa myös vähennys/palautusoikeuden menetyksiä. Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005 7

8 Kiinteistöverotus Tuulivoimalat kiinteistöverotuksen piirissä KHO T 2887 Elinkeinotulon verotus - Tuulivoimala - Hankintamenon poisto - Rakennelma - Kone, kalusto ja muu niihin verrattava irtain käyttöomaisuus Teräksisen tuulivoimalan korkeus oli metriä. Sen tärkeimmät osat olivat torni, roottori lapoineen, vaihdelaatikko ja generaattori. Torni oli voimalan runko, jonka yläpäässä oli konehuone ja roottori lapoineen. Jokaisessa kolmessa halkaisijaltaan 56 metrin lavassa oli oma kääntömoottori. Roottorin kierroslukua säädettiin lapakulmien avulla. Roottori oli liitetty voimayksikköön 3-rivilaakerilla. Yksirivinen planeettavaihde välitti voiman generaattorille, jonka tuottama sähkö siirrettiin kaapelilla tornin alaosassa olevaan taajuusmuuntajaan. Tuulivoimalan laskennallinen käyttöikä oli noin 30 vuotta. Tuulivoimalan perustukset valettiin betonista sekä maalle että veteen sijoitettaessa. Tuulivoimalan hankintamenon poistoa tehtäessä tornia eli runkoa konehuoneineen oli pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 34 :ssä tarkoitettuna rakennelmana. Roottoria lapoineen, vaihdelaatikkoa ja generaattoria oli pidettävä saman lain 30 :n mukaisena koneena, kalustona ja muuna niihin verrattavana irtaimena käyttöomaisuutena. Ennakkoratkaisu verovuosille 2003 ja ElinkVL 30 ja 34 Kommentti: Tapauksessa oli ensisijaisesti kysymys tuloverotuksesta ja tuulivoimalan hankintamenon poistamisesta, mutta sillä on vaikutusta myös kiinteistöverotuksen veropohjaan. Tuulivoimalan hankintameno poistettiin osittain rakennelman (EVL 34 ) ja osittain irtaimen käyttöomaisuutena (EVL 30 ). Keskusverolautakunta oli käsitellyt hankintamenoa kokonaisuudessaan EVL 30 :n mukaisena menona, mikä olisi merkinnyt samalla myös sitä, etteivät tuulivoimalat olisi kiinteistöveron piirissä. KHO:n ratkaisun mukaan tuulivoimalan tornia eli runkoa konehuoneineen on kuitenkin pidettävä EVL 34 :ssä tarkoitettuna rakennelmana, minkä seurauksena tuulivoimalatornit ovat kiinteistöverotuksen kohteena. Kiinteistöveron ala- ja ylärajoihin esitetään korotuksia Osana hallitusohjelmaa ja valtioneuvoston hyväksymää kehyspäätöstä peruspalvelujen rahoituksen vahvistamiseksi valmistellaan kiinteistöveron rajojen nostamista. Valtionosuusperusteiden tarkistamisen yhteydessä asiaa ei käsitellä. Kiinteistöverokysymys ratkaistaan erikseen, tarkempaa aikataulua ei vielä ole tiedossa. On mahdollista, että aiemmin esitetty ehdotus kiinteistöveron veroprosenttien alarajojen korottamisesta lakisääteisesti ei tule toteutumaan. 8 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005

9 KHO T 1280 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnonsuojelulain rajauspäätöksen johdosta maksettu korvaus - Vahingonkorvaus A:n omistamalla kiinteistöllä oli todettu valkoselkätikan pesintä. Alueellinen ympäristökeskus oli tehnyt luonnonsuojelulain (1096/1996) 47 :n 3 momentin mukaisen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksen kiinteistön alueelle. A:lle maksettiin rajauspäätöksen johdosta luonnonsuojelulain 53 :n 1 momentin mukaisesti korvaus. Tämä valtion varoista maksettava kertakaikkinen korvaus oli verotuksessa tuloverolain 80 :n 7 kohdassa tarkoitettua verovapaata vahingonkorvausta. Valtiovarainministeriö on antanut asiassa lausunnon. Ennakkoratkaisu vuosille 2003 ja Tuloverolaki 80 7 kohta Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Juha Mynttinen, p. (09) , Valtionosuuksien tarkistus vuonna 2006 Kuntien valtionosuustarkistus vuonna 2006 Hallitus on kehysneuvotteluissaan (Valtioneuvoston tiedotusyksikön tiedote 78/2005) sopinut kaksivaiheisesta kuntien rahoitusuudistuksen toteuttamisesta. Ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2006 alusta. Kuntien valtionosuus- ja rahoitusuudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu myös luopuminen nykymuotoisesta kustannustenjaon tarkistamisesta. Sen voimaantulo ajoittuu kuitenkin vuoteen Valtionosuustarkistuksen aikataulu Valtionosuusjärjestelmää koskevat ratkaisut vuoden 2006 osalta ovat vielä avoinna. Tämän hetkisten tietojen mukaan uudistus etenee siten, että hallituksen esitys on tarkoitus antaa juhannusviikolla (viikko 25), jonka jälkeen uudistukseen liittyvät asiat ja laskelmat ovat julkisia. On myös mahdollista, että esityksen antaminen edelleen viivästyy. On tarkoitus, että uudistusta koskevat laskelmat julkaistaan Internet-sivuilla niin pian hallituksen esityksen antamisen jälkeen kuin mahdollista (mahdollisesti sisäasianministeriön ja Kuntaliiton sivuilla). Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005 9

10 Tietoon on tullut, että annettavassa esityksessä muutetaan monia kohtia, jotka sisältyivät esitykseen kuntien rahoitus- ja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi (sisäasianministeriön julkaisuja 52/2004, joulukuu 2004). On myös varmistunut, että kiinteistöveroprosentteja koskevat esitykset annetaan erikseen kuten myös työmarkkinatukea koskevat mahdolliset uudistukset (ks. tästä jäljempänä). Ajankohdasta ei ole tietoa. Mahdollisesti noudatetaan budjettilakien aikataulua. Koska tilanne on monin osin avoin, kuntakohtaisia laskelmia valtionosuuksista ei ole voitu tehdä. Tilanteen kehittymistä kannattaa seurata Internetissä esim. Kuntaliiton sivuilla, jonne pyritään saamaan tietoja mahdollisuuksien mukaan. Jos hallituksen esityksen antaminen viivästyy, viivästyy myös informaatio, koska lomakausi tulee vastaan. Seuraava tiedote ajoittuu elo-syyskuuhun (valtion budjettiesitys annetaan ). Valtionosuuksiin liittyvät asiakirjat Hallitusohjelman lisäksi vuoden 2006 valtionosuuksien määräytymistä linjaavat seuraaviin asiakirjat: - Valtioneuvoston tiedotusyksikön tiedote (Tiedote 78/2005) - Valtiontalouden kehykset vuosille (Valtioneuvosto VM5/214/2005) - Peruspalveluohjelma (Valtioneuvosto ; Peruspalveluohjelmaa valmisteleva ministerityöryhmä ) - Peruspalveluohjelmaa koskeva sisäasiainministeriön tiedote (Peruspalveluohjelma annettiin eduskunnalle). - Sisäasiainministeriön kirje (SM /Ha-4), jolla peruspalveluohjelma on toimitettu kunnille tiedoksi ja käyttöön. Valtionosuuksien kokonaisarvio vuodelle 2006 Kuntien vuoden 2006 valtionosuudet lisääntyvät 278 miljoonaa euroa. Arviossa ei ole otettu huomioon valtionosuusuudistusta eikä muita uudistuksia. Huomioon on otettu: - vuoden 2006 osuus kustannustenjaon tarkistuksesta 86 milj. euroa - 1,9 prosenttia indeksitarkistuksena (75 % täydestä) 119 milj. euroa - lisäystä lähinnä sosiaali- ja terveydenhuoltoon 73 milj. euroa Vuoden 2006 valtionosuuksista on vielä niukasti tietoja. Keskimäärin valtionosuudet nousisivat noin 4,4 prosenttia. Tämä tarkoittaisi valtionosuuden lisäystä noin 54 euroa asukasta kohti. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Martti Kallio, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005

11 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Vuoden 2006 verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen määrään tulevat vaikuttamaan vuoden 2006 valtionosuustarkistuksessa tehtävät eräät muutokset. Näitä muutoksia ei ole otettu huomioon kuntakohtaisissa ennakkolaskelmissa. Vuoden 2006 verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus määräytyy verovuodelta 2004 valmistuvan verotuksen perusteella. Verotus valmistuu , jolloin maksettavan kunnallisveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron määrä on selvillä. Verovuoden 2004 yksittäisen kunnan yhteisöveron jako-osuus perustuu vuosien 2001 ja 2002 jako-osuuksien keskiarvoon (kunnalle toimitetun yhteisöveron tilityserittelyn veronsaajan osuus vuonna 2004). Päätös verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta tehdään joulukuussa, joten kuntakohtaiset laskelmat ovat ennakkotietoja. Laskelma perustuu Kuntaliiton verotulo ennusteeseen, joka on kuntakohtainen. Ennakkolaskelman suuriin kuntakohtaisiin muutoksiin kuluvaan vuoteen verrattuna on syytä kiinnittää huomiota ja tarvittaessa selvittää muutoksen syy ja oikeellisuus. Kuntaliiton laskelmassa kuntaliitokset on otettu huomioon. Ennakkolaskelma löytyy Kuntaliiton Internet-sivulta osoitteesta kunnat.net kohdasta Kuntaliiton asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Valtionosuudet >Valtionosuudet vuonna Ennakkolaskelman pohjana ovat seuraavat koko maata koskevat tiedot: - laskennallisen kunnallisveron määrä euroa (+ 1,8 %) - yhteisöveron määrä euroa (+1,3 %) - laskennallisen kiinteistöveron määrä euroa (+ 3,8 %) Vuoden 2006 tasauslaskelmassa käytetyt muut perusteet ovat: - vuoden 2004 alun asukasluku (Manner-Suomi ) - keskimääräinen tuloveroprosentti 18,13 - keskimääräiset kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,73 - vakituinen asunto 0,28 - muu asunto 0,83 - voimalaitos 1,40 - ydinvoimalaitos 2,20 - yleishyödylliset yhteisöt 0,38 - rakentamaton rakennuspaikka 2,37 - laskennallinen verotulo euroa/asukas - tasausraja (90 %) 2 364,24 euroa/asukas Valtionosuuksien maksatuksessa tasaus jaetaan niin, että yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6 prosenttia, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen 57 prosenttia sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 37 prosenttia. Päätöksen tekee sisäasiainministeriö ja kukin ministeriö hoitaa osuutensa (maksaa tai perii). Kuntakohtaisissa laskelmissa kohdistusta ei ole tehty, vaikka valtionosuus maksetaan tasaus huomioon ottaen. Lisätiedot: Mikael Enberg, p. (09) , Jouko Heikkilä, p. (09) , Tarja Tarkiainen, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

12 Perusopetuksen yksikköhinta vuonna 2006 Esityksessä kuntien rahoitus- ja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi (sisäasiainministeriön julkaisuja 52/2004, joulukuu 2004) on esitetty perusopetuksen yksikköhinnan määräytymistavan muuttamista. Siihen sisältyy myös esitys kouluverkkotekijän huomioonottamiseksi vain harvimmin asutuissa kunnissa ja saaristokunnissa. Näin ollen ns. pienkoululisä pääosin poistuisi. Hallituksen esitystä, johon tämä sisältyisi, ei ole vielä annettu. Seuraavassa on selostettu yksikköhinnan määräytymistä uusien periaatteiden mukaan. Mikäli esitys toteutuu, muuttuu yksikköhinnan määräytymistapa olennaisesti. Yksikköhinnan määräytymistapaa yksinkertaistetaan ja määräytymistekijöiden painoarvoa muutetaan läpinäkyvyyden parantamiseksi. Vuosittaisesta regressioanalyysistä luovutaan asukastiheyden ja tunnuslukujen osalta. Sen sijaan lainsäädännössä määrätään kertoimet, joilla vahvistettua keskihintaa suoraan kerrotaan. Porrastusperusteet ovat pääosin entiset, uusi tekijä on vieraskielisten oppilaiden määrä. Kertoimella on tarkoitus ottaa huomioon sellaisten kuntien lisääntyneitä kustannuksia, joissa on paljon maahanmuuttajia ja muita vieraskielisiä. Yksikköhinnan perustaso saadaan keskihinnasta vakiokertoimella, jossa on otettu huomioon muiden vakiokertoimien vaikutus. Muita perusteita yksikköhinnan määräämiseksi ovat - asukastiheys (jos asukastiheys on alle 40 as./km 2 ) - kouluverkko (jos asukastiheys on alle 4 as./km 2 ) - yläasteen oppilaiden lukumäärä - vaikeimmin kehitysvammaisten lukumäärä - muiden vammaisten lukumäärä - erityisoppilaiden määrä - ruotsinkielisten oppilaiden määrä - vieraskielisten oppilaiden määrä - saaristoisuus - kaksikielisyys - ns. tasauskerroin, jolla lopuksi kertoimien korotusten vaikutus tasataan vahvistettuun keskihintaan. Uusi asia on kouluverkon vaikutuksen vähentäminen yksikköhinnan määräytymisessä. Ns. pienen koulun korotusta tulisi enää vain saaristokunnille ja kunnille, joiden asukastiheys on alle 4 asukasta/km 2. Vaikutus olisi liukuva välillä 3 4 asukasta/km 2. Täysi vaikutus olisi kunnilla. joiden asukastiheys on alle 3 as./km 2. Koulun kokoa koskevat perusteet olisivat entiset eli yksikköhinnan korotus koskisi vain 1 6 vuosiluokkien osalta alle 80 oppilaan kouluja ja 7 9 vuosiluokkien osalta alle 180 oppilaan kouluja. Perusopetuksen yksikköhintaa koskevat koelaskelmat on tehty vuoden 2003 kustannuspohjista ja kouluverkkotilanteesta. Laskelmat on muutettu indeksillä vuoden 2004 tasoon, joten laskelmia voidaan pitää vain suuntaa antavina. Koelaskelmat löytyvät Kuntaliiton Internet-sivuilta osoitteesta kunnat.net kohdasta Kuntaliiton 12 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2005

13 asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Valtionosuudet > Valtionosuudet vuonna Koelaskelmien mukainen perusopetuksen yksikköhinnan peruskaava on (ks. esimerkkiä, liite 1): - 0,7693 x YH + 0,1 x YH x asukastiheystekijä + 0,003 x YH x kouluverkkotunnus Kaavassa olevat tekijät: Vakiokertoimet YH = 0,7693 ja 0,1 ja 0,003. Määrätään siten, että ne mahdollisimman hyvin kuvaavat eri tekijöiden vaikutusta perusopetuksen kustannuksiin. Muutetaan lakia/asetusta muuttamalla. keskimääräinen yksikköhinta = euroa koelaskelmien mukaan. asukastiheystekijä = kerroin kunnalla, jonka asukastiheys on alle 40 as./km 2 = luvun 40 ja kunnan asukastiheyden luonnollisten logaritmien erotus. Esim. jos kunnan asukastiheys on 10,0 logaritmien erotus on 3,69 2,30 = 1,39 (liite 2) kouluverkkotunnus = kerroin kunnalle, joka on saaristokunta tai kunta, jonka asukastiheys on alle 4 as./km 2, kerroin on liukuva välillä 3 4 as./km 2. Korotuskerroin on 1,2. Esim. jos koulun koko on 50, tunnus on (80 50) x 1,2 x 50 = Esim. jos koulun koko on 50 ja asukastiheys on 3,4, tunnus on (80 50) x 1,2 x 50 x (4 3,4)/2 = 540. Jos kunnan yläasteen oppilaiden määrä on pienempi kuin 180, korotuskerroinyläasteen oppilasta kohti on 0,6. Esim. oppilaiden määrä 150, kerroin on ( ) x 0,6 x 150 = 2700 (liite 2). - muut kertoimet = 0,3 x YH x yläasteen oppilaat (lisätään perushintaan 4,0 x YH x vaikeimmin kehitysvammaiset oppilasta kohti) 2,5 x YH x muut vammaiset 0,5 x YH x erityisoppilaat 0,12 x YH x ruotsinkieliset oppilaat 0,2 x YH x vieraskieliset oppilaat - muut kertoimet = 0,06 x YH saaristokunnissa (lasketaan edellä saadusta 0,25 x YH saaristokunnissa, joissa yli puolella yksikköhinnasta) asukkaista ei ole kiinteää tieyhteyttä 0,04 x YH kaksikielisissä kunnissa tasauskerroin 0, Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi Kunnat SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 52/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.12.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. Tutkimuksia. Menneisyyden voimavarat ja nykyhetki

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. Tutkimuksia. Menneisyyden voimavarat ja nykyhetki HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuksia 2008 1 ANNELI LEVO-KIVIRIKKO Menneisyyden voimavarat ja nykyhetki Kunnallisten eläkemaksujen uusjako, kuntien toimintaympäristö ja kaupunkien verotulot Kuvat:

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ VM/VO 15.2.2012 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yleisradioverosta. Valtiolle suoritettavalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot