Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014"

Transkriptio

1 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

2 Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden kokemuksia oikeustieteellisistä opinnoista sekä heidän sijoittumisestaan työelämään. Tutkimus on jatkoa Lakimiesliiton vastavalmistuneille tehtäville sijoittumistutkimuksille, joita tehdään vuosittain. Vastaajien taustatiedot Yliopisto Helsinki Turku Lappi Valmistuneita Vastanneita Vastausaste 29,9 % 30,6 % 27,6 % Yksikön osuus kaikista vastanneista Yksikön osuus kaikista valmistuneista 51,0 % 28,4 % 20,6 % 50,4 % 27,5 % 22,1 % Vastaajat syntymävuosittain Suurin osa vastaajista oli syntynyt vuonna Vastaajien mediaanisyntymävuosi oli 1986 ja vastaajien keski-ikä 29,4 vuotta. Vastaajien keski-ikä oli sama kuin edellisen vuoden tutkimuksessa.

3 Opintojen aloitusvuosi ,3 % 5,3 % Pääsin opiskelemaan 2,0 % Ensimmäisellä hakukerralla 23,7 % 67,7 % Toisella hakukerralla Kolmannella hakukerralla Neljännellä hakukerralla Viidennellä tai sen jälkeisellä hakukerralla Pääsin opiskelemaan 7 % Siihen yksikköön johon hain ensimmäisellä hakukerralla Muuhun yksikköön 93 %

4 Koulutusyksikön valintaperusteet Helsinki Turku Lappi Koulutusyksikköjen valintaperusteet erosivat toisistaan huomattavasti. Helsingin kohdalla yksikön maine vaikutti huomattavasti muita yksiköitä enemmän. Lapin yliopiston valinnan taustalla oli muita useammin se, että opiskelija katsoi hyväksi omat mahdollisuutensa päästä kyseiseen yksikköön opiskelemaan. Tärkeäksi valintaperusteeksi muodostui kaikkien yliopistojen kohdalla yksikön sijaintipaikkakunta. Kommentteja liittyen opiskelupaikan valintaan Helsinki Olen kotoisin pieneltä paikkakunnalta ja oli selvää, että johonkin suureen kaupunkiin on lähdettävä opiskelemaan. Tiesin, että Helsinkiin on vaikeinta päästä opiskelemaan ja arvelin, että sen täytyy silloin olla myös kouluna laadukkain Valmennuskurssitarjonnalla on myös suuri merkitys. Pääkaupunkiseudulla asuvalle on luonnollista hakea Helsinkiin, koska käsittääkseni muihin oikiksiin ei ollut ainakaan hakiessani tarjolla valmennuskursseja kuin Helsingin oikikseen. Olin asennoitunut yrittämään kaksi tai kolme kertaa Helsinkiin, minkä jälkeen olisin uskoakseni harkinnut vakavasti Lappiin pyrkimistä Olen pääkaupunkiseudulta kotoisin, joten oli luontevaa jäädä tänne opiskelemaan. Helsinki oli ainoa itselleni edes vähän mieluinen paikkakunta, jossa voi opiskella oikeustieteitä, se ratkaisi Minulla oli mahdollisuus osallistua ainoastaan valmennuskurssille, joka valmisti Helsingin oikeustieteellisen pääsykokeeseen, enkä halunnut Vaasaan. Opiskelupaikkakunnan valintaan vaikuttivat ennen kaikkea perhe ja ystävät. Harkitsin ensin Turkua parempana vaihtoehtona, mutta päädyin Helsinkiin ensiksi mainitusta syystä. Turulla oli silloin ainakin sellainen maine, että ryhmäkoot ovat pienempiä ja opinnoissa on konkreettisempi ote. Vaasan yksikön maine hyvänä paikkana, jossa opetus on mielekkäämpää ja pienen ryhmän tiiveys Turku Koska olin vakinaisessa virassa, halusin yliopiston olevan lähellä. Lisäksi olin jo suorittanut avoimessa yliopistossa opintosuorituksia.

5 Lappi Suurin syy Turkuun hakemiseen oli perheeni, johon hakuvaiheessa kuului jo kaksi pientä lasta (kolmas lapsemme syntyi opiskeluaikanani). Miehelläni oli jo tuolloin vakituinen työpaikka Turun seudulla, joten hakeminen mihinkään muualle ei tullut edes mieleeni. Helsinkiläisillä on ehkä vähän "stadilainen" maine muualla Suomessa, josta olen kotoisin, joten en missään nimessä halunnut sinne; Rovaniemi profiloitui kaamosalueeksi ja vähän huonommaksi kouluksi, joten käteen jäi itselle aiemmin tuntematon Turku. Sukulaiset ja tutut kehuivat kaupunkia ja ko. koulua. Vaihtoehtoja oli kolme: Helsinki, Turku ja Rovaniemi. Rovaniemi ei paikkakuntana tai yliopistona kiinnostanut ja Helsingissä asumiskustannukset olivat mielestäni liian korkeat. Turun oikeustieteellisellä tiedekunnalla oli hyvä maine ja halusin myös muuttaa suurempaan kaupunkiin. Olin jo sisällä LaY:n toisessa tiedekunnassa enkä jaksanut taas muuttaa 800 km toiseen suuntaan, kun asuntokin oli kiva saunallinen kaksio... Kyllä rehellisesti on todettava, että Lapiin pyritään yleisesti siksi, että pääsy% on (ollut) helpompi kuin Hkissä ja Turussa. Onneksi Suomessa ainakin tällä hetkellä valmistuu tasalaatuisia juristeja joka yliopistosta, joten opiskelupaikka on ns. makuasia... Pohjoisesta kotoisin olevana Lappi oli luonnollinen valinta Hain Lapin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan, sillä halusin maksimoida todennäköisyydet päästä heti aloittamaan opinnot. En halunnut, että työelämään siirtyminen viivästyy mahdollisten useiden hakuyritysten vuoksi. Hakiessani oikikseen olin lähes valmis YTM, joten opintoja oli jo takana. Kävitkö valmennuskurssin sinä vuonna jona pääsit opiskelemaan? 29 % 71 % Kyllä En Vastaajien mediaanivalmistumisaika oli 6,17 vuotta ja keskiarvo 6,18.

6 Arvio yliopistoon liittyvistä osa-alueista, asteikko 1 5 (suluissa arvosana edellisestä tutkimuksesta) Helsinki Turku Lappi Yliopiston tilat 3,5 (3,6) 3,5 (3,5) 3,9 (4,0) Yliopiston 3,1 (3,4) 3,1 (2,8) 3,5 (3,7) laitteet ATK- tuki 3,0 (3,2) 3,2 (2,8) 3,4 (3,6) Kirjastopalvelut 3,5 (3,7) 4,0 (3,9) 3,3 (3,6) Yksikkökohtaisia kommentteja Arviot opintojen ohjauksesta yksiköittäin, asteikko 1 5 (suluissa arvosana edellisestä tutkimuksesta) Helsinki Turku Lappi Orientaatiopäivät tai muu opintojen aloittamiseen 3,2 (3,1) 3,6 (3,6) 3,1 (3,3) liittyvä ohjaus Opintohallinnon / opintotoimiston palvelut 2,9 (3,1) 3,5 (3,4) 3,2 (3,2) Ohjaus opintojaksoilla 2,4 (2,4) 3,1 (3,2) 2,7 (2,9) Opinto- opas 3,7 (3,7) 4,2 (3,8) 3,8 (4,0) WebOodi 3,4 (3,4) - 3,3 (3,5) Informaatio www- sivuilla 2,8 (3,1) 3,6 (3,2) 3,3 (3,5) Opiskelijatutorointi 3,1 (2,9) 3,2 (2,9) 2,9 (2,8) Opettajatutorointi 1,6 (1,9) 2,6 (2,2) 2,0 (2,3) Helsinki Opettajatutorointia ei ollut juuri lainkaan, olisi voinut olla enemmän kaikissa asioissa, vaikka työllistymiseen ja gradun tekoon liittyen. Ainakin kirjaston www-sivut hankalat, esim. vaikea löytää tietoa vapaista huoneista tai saada apua gradun tiedonhankintaan. Molemmat kohdat koskevat kirjallisten töiden (seminaarityöt, projekti) ohjausta. Opiskeluaikanani opastus tieteellisen kirjoittamisen suhteen näytti olevan mallia "heitetään veteen ja katsotaan oppiiko uimaan". Ymmärtääkseni opetuksen ja opastuksen laatuun on sittemmin pyritty tiedekunnassa kiinnittämään enemmän huomiota. Kaipasin etenkin ensimmäisten vuosien aikana enemmän yleistä opastusta sekä kannustavampaa ja vuorovaikutuksellisempaa (eli motivoivampaa) ilmapiiriä. Olisi suotavaa, että ensimmäisinä vuosina tarjottaisiin enemmän henkilökohtaista opastusta liittyen opintotahtiin, erikoistumiseen ja yleisesti opinnoissa suuntautumiseen. Lisäksi koen, että lopulta opinnoissa menestyminen edellytti lähinnä yksinomaan yksinäisiä tunteja kirjastossa eikä kriittiseen ajatteluun kovinkaan paljon kannustettu tiedekunnan taholta. Uskon, että vaatimustason nostaminen ja opetuksen kehittäminen (esim. pienryhmät, vuorovaikutuksellisuus) lisäisi opiskelijoiden motivaatiota ja siten myös oppimistuloksia. Ajoittainen "työelämässä sitten oppii" -asenne sekä tiedekunnan että opiskelijoiden keskuudessa on turhauttava ja edelleen usein valitettavan totta. Alussa olisi voinut kertoa enemmän siitä, mitä opintoja kannattaa hoitaa pois alta esimerkiksi ensimmäisenä vuonna, koska seuraavat vuodet ovat vaikeampia. Tuutorointi oli enemmänkin ainejärjestön ja juhlien korostamista. Harvan oppiaineen sivuja pidettiin ajan tasalla ja oli sattumasta kiinni, löysikö nettisivuilta etsimäänsä tietoa. Ohjaus opintojaksoilla oli olematonta harjoitusseminaareissakin. Toisaalta en itse olisi kaivannutkaan opintojen ohjausta opintojaksoilla. Pidin oikiksessa opiskelun itsenäisyydestä, mielestäni hyvin itsenäinen opiskelu ja työskentely on tärkeä osa juristiksi kasvamista. Tutoroinnin jälkeen oli yliopistolta vaikea tavoittaa kansliahenkilökuntaa (aukioloajat huonot), opinto-ohjaajaa sekä professoreita. Yksittäistä palautetta oli käytännössä mahdotonta saada. Professorit eivät joustaneet. Kukaan ei ollut ikinä varma mitä pitäisi tehdä tai tulee tapahtumaan ja tätä tietoa oli vaikea löytää mistään. Opintojaksojen aikana ei ollut

7 ohjausta juurikaan, vaan jokainen opiskeli itsenäisesti ja opettajan ohjaus rajoittui ainoastaan satunnaisiin luentoihin. Opettajat olivat liian kaukana oppilaista, mitään opettajaoppilas vuorovaikutusta ei juurikaan syntynyt opiskelujen aikana ennen graduprojektia. Ohjaus opintojaksoilla ja opettajatutorointi: ensimmäisenä ja viimeisenä vuonna nämä olivat ihan hyvällä mallilla, mutta toivoisin siihen väliinkin jotain, niin ettei opiskelija jää aivan omilleen. Opintojen alkuvaiheessa enemmän palautetta tenttivastauksista ja muutenkin omasta suoriutumisesta, jotta opettelu "juristimaiseen ajatteluun" ja oikeaan vastaustekniikkaan ei olisi tarvinnut tapahtua kantapään kautta. Muutoinkin kaikki kommunikaatio opiskelijoiden ja oikiksen opetushenkilökunnan kanssa lähes olematonta. Pidin tätä erittäin valitettavanan ja olisi toivonut huomattavasti henkilökohtaisempaa otetta. Turku Ensimmäisinä opiskeluvuosina oli todella epäselvää, missä vaiheessa ja koska pitäisi alkaa suorittamaan valinnaisia opintoja, erikoistumisjaksoja ja syventäviä opintoja. Pitkää oli myös epäselvää, mitä nämä kaikki tarkoittavat. Ensimmäisellä erikoistumisjaksollakaan ei selitetty, mitä tulee tapahtumaan ja mikä on seminaarityö, koska ryhmässä aloitti minun lisäkseni vain yksi toinen henkilö, jolle kyseinen erikoistumisjakso oli ensimmäinen. Lähes kaikilla opintojaksoilla olisi saanut olla enemmän ohjausta. Opettajatuutorista sen verran, että hänet näin kerran koko opiskeluaikanani. Muistaakseni hän vaihtoi työpaikkaa eikä uutta ilmeisesti valittu. Ohjausta olisi varmasti ollut saatavilla, jos sitä olisi itse aktiivisesti etsinyt, mutta sitä ei ollut automaattisesti tarjolla. Enemmän tapaamisia (koko opiskeluaikana molempia oli vain yksi, heti opintojen alussa), koko opiskeluajan jatkuvaa tutorointia. Lappi Ohjaus: taso vaihteli professorista riippuen (parhaat professorit olivat ""alaisensa"" saaneet toimimaan hyvin, heikkojen johtamistaitojen omaavat eivät) ja assistentit yms. saattoivat olla hyvinkin ylimielisiä ""palvelemaan"" tavallista kyselevää opiskelijaa, ""lue opintooppaasta"" oli suosittu vastaus, joka ei juurikaan hyödyttänyt. Opiskelijatuutorointi: Meille sattui erinomainen, asiallinen ja hyvä ns. roolimalli. Kaverille ei arpajaisissa käynyt hyvä tuuri vaan sai itselleen typeriä/ ala-arvoisia juttuja (mm. puhui työtehtävistä, joissa oli ollut koulutusaikana ja ""opetti"" kuinka niissä pitää asiakasta kohdella) suoltavan ""naistennaurattajan"", joka vastasi loistavasti lakimiehistä annettavaa ylimielistä kuvaa ja asennetta." "Opintojen ohjaaminen HOPS.eineen on vahvaa alussa, mutta opintojen seuraaminen ja edistymisen tukeminen sekä jelppi vlamistumisvaiheessa on vähäisempää. Opintojen puolivälissä esim. 3. vuonna voisi olla jokin check point Charlie, jolloin väkeä ratsattaisiin. Kun on pieni fuksipallero, ei ymmärrä mitä opiskelu oikeasti on ja vaatii eikä työelämästä sitä vähääkään. Kolmantena vuonna osaisi jo kysyä oikeita asioita ja myös ongelmat opintojen etenemisessä saataisiin selvitettyä. Toki yliopisto ei ole mikään ala-aste ja tietty vapaus opintojen suorittamisessa täytyy säilyttää. Loppuvaiheessa tukea saa vaihtelevasti. Jotkut proffat jopa auttavat työnhaussa. Toiset puusilmäisesti ajavat vain akateemista byrokratiaa. Opintoja saataisiin lyhennettyä loppupäästä 2-6 kk sillä, että käsittämätön byrokratia opinnäytteen hyväksymisen sekä tutkintotodistuksen ympärillä karsittaisiin." Arviot opetukseen liittyvistä osa-alueista yksiköittäin, asteikko 1 5 (suluissa arvosana edellisestä tutkimuksesta) Helsinki Turku Lappi Opetusmenetelmien 2,7 (2,9) 3,1 (3,0) 2,9 (3,0) tarkoituksenmukaisuus Tutkinnon kaikille yhteisten opintojen opetus 2,9 (3,1) 3,2 (3,1) 3,1 (3,3)

8 Pro Gradusi oppiaineen opetus 3,6 (3,7) 4,0 (3,8) 3,6 (3,7) Kielten ja viestinnän opetus 3,3 (3,7) 3,6 (3,8) 3,6 (4,0) Englanti 3,4 (3,6) 3,7 (3,4) 3,9 (3,8) Suomen kieli ja viestintä 3,0 (3,5) 3,3 (3,1) 3,3 (3,0) Ruotsi 3,7 (3,6) 3,5 (3,5) 3,9 (3,9) Vieraskielisten kurssien opetus 3,7 (3,5) 4,0 (3,7) 3,9 (3,5) Helsinki Turku Englanninopetusta aivan liian vähän, pakollisiin kurssivaatimuksiin ei sisältynyt juurikaan englanninkielistä kirjallisuutta. Juridisen englannin opetus lapsenkengissään. Tutkinnon kaikille yhteisten opintojen opetus oli tasoltaan kovin vaihtelevaa. 120 diaa/ 1,5h ja piirtoheitinkalvot vanhentuneesta lainsäädännöstä kuuluu pohjanoteerauksiin. Massaluennot ovat sinänsä mielestäni usein ihan tarkoituksenmukaisia, jos niille onnistuu luomaan oppimismyönteisen ilmapiirin eikä kyseessä ole ainoastaan tunti, jolla luetaan läpi ainoastaan lakitekstiä. Mainiota olisi, jos useampia massaluentoja tukisi esim. oikeustapausten käsittely pienryhmissä tms. Englannin kieli on nykyään työssämme niin tärkeä, että oikiksessa pakollisten opintojen määrä pitäisi olla huomattavasti suurempi ja vaatimustaso huomattavasti kovempi. Mielestäni olisi hyvä jos yliopisto tarjoasi mahdollisuuden suorittaa englanninkielessä esim. ILEC-sertifikaatin. Työelämässä ei menesty, jos ei pysty kommunikoimaan juridista osaamistaan asiakkaalle tai tuottamaan myös kielellisesti laadukkaita asiakirjoja. Oikiksen opetusmenetelmät: massaluennot ja suuri määrä tenttikirjallisuutta. Mielestäni nämä eivät ole opetusta lainkaan. Massaluennot ja kirjojen pänttääminen eivät osallista opiskelijoita lainkaan. Oikiksessa on suhteettoman pienet opettajaresurssit oppilaiden määrään nähden. Näillä resursseilla yliopistosta tulee ulos juristeja, mutta ei hyviä juristeja. Opetuksen taso oli ihan hyvä, mutta läsnäolopakot olivat todella hankalia työssäkäyvälle opiskelijalle. Näissä tulisi ottaa paremmin huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja tarjota enemmän vaihtoehtoja (ilman, että työmäärä on etänä opiskellessa nelinkertainen - tätäkin näkyi). Opertusmenetelmien tarkoituksenmukaisuus: Vaihtoehtoja massaluennoille tulisi olla enemmän varsinkin oppiaineissa, joissa teorian soveltaminen käytäntöön ei ole niin yksinkertaista. Tutkinto oli aika paljon itseopiskelua. Sitä joko ymmärtää tai ei - ei siellä paljon varmisteltu, menikö perille. Käytännönläheisempää otetta olisi hyvä lisätä. Esim. perhe- ja perintöoikeuden peruskurssilla meidät jaettiin pieniin tiimeihin ratkomaan oikeustapauksia. Käytäntöä voisi laajentaa myös muihin aineopintokursseihin. Opetusmenetelmät olivat (muutamaa positiivista poikkeusta lukuun ottamatta, esim. valinnainen oikeustapauskilpailu) massaluentoja eikä niiden sisältöä taikka muotoa oltu mietitty oppimistavoitteiden lähtökohdista. Sisältö välittyi kyllä kirjoista, mutta muut juristilta vaadittavat taidot olisivat jääneet valinnaisiksi ellei niitä ainejärjestöissä ja työelämässä olisi päässyt harjoittelemaan. Opetusmenetelmät (ensimmäiset 3 vuotta) ovat hyvin vanhanaikaiset: massaluentoja ja kirjatenttejä. "En antanut arvosanaa huonoa arvosanaa, mutta halusin kehua Turun ruotsia, sillä suoritin opinnot legendaarisen Bo Grönholmin aikana. Pidin seminaarityöskentelystä erikoistumisjaksojen aikana, niiden pakottamasta kirjoittamisesta on myöhemmin ollut suuri hyöty. Enemmänkin pitäisi minusta opintojen aikana joutua kirjoittamaan." Opetusmenetelmät ovat samat kuin kymmeniä vuosia sitten. Opintojen aikana tuntui, ettei laitosta edes kiinnostanut yksittäisten opiskelijoiden mielipide. Palautetta sai antaa vain yksittäisistä kursseista, ei opinnoista laajemmin saatikka kurssitarjonnasta. Kielten opetus

9 Lappi oli laadukasta. Erikoistumisjaksojen vaatimukset vaihtelivat huomattavasti riippuen opettajasta. Opetusmenetelmänä oli miltei koko tutkinnon suorittamisen ajan itsenäinen lukeminen ja tenttiminen, tai vaihtoehtoisesti kirjallisten töiden laatiminen. Olen vahvasti sitä, että enemmän väittelyyn, puhumiseen/esiintymiseen ja muuhun juristin perustyökaluihin liittyviä menetelmiä olisi tullut korostaa opetustilanteissa. Opetusmenetelmät: luento-opetus/pienryhmäseminaarit eivät loppuvaiheen opinnoissa valmenna työelämään. Oikeustapauskilpailujen tyyliset ratkaisut olisivat parempia yhdistettynä simuloituun prosessaamiseen. Liikaa kirjekurssimaisuutta ja liian vähän oikeustapausharjoituksia. Niitä pitäisi olla lähes kaikissa oppiaineissa. Yhteiset opinnot: Taso oli vaihtelevaa. Jotkut professorit ovat nerokkaita, mutta eivät osaa ilmaista itseään saati opettaa. Joissakin aineissa oli vaikea saada laadukasta opetusta vaikka mitään erityistä perustetta tälle poissaololle/ puuttumiselle ei ollut (esim. aktiivinen julkaisutoiminta joka veisi aikaa). Yliopisto/ tiedekunta nostaisi tasoaan, jos sillä olisi aktiivisesti julkaisevia professoreita. Kielet ja viestintä: Lakimiehille opetetaan aivan liian vähän = ei ollenkaan suullista ja kehollista ilmaisua ja kuinka kohdata asiakas/ päämies. Oikeustieteellinen opetus on jäänyt junnaamaan paikalleen ja perustuu lähestulkoon ulkoa opettelemiseen. Tällä metodilla opiskelija opettelee asioita ulkoa ja muistaa ne ehkä tenttipäivänä. Tämän jälkeen alkaa seuraavan aineen asioiden ulkoa opetteleminen jolloin edellisen opintokokonaisuuden asiat vaipuvat unholaan. Esimerkiksi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden puolella opintoja suoritetaan mm. laatimalla kirjallisuudesta sivun esseitä. Tällä tavalla mielestäni opiskelija pääsee pohtimaan asioita syvällisemmin ja muodostamaan oman näkemyksen asiosta. Se ei tunnu aina tarkoituksenmukaiselta, että tenttiin luetaan ulkoa/ päntätään toistatuhatta sivua, jotka unohtaa muutaman viikon päästä tentistä. Tietyt asiat on toki opeteltava ulkoa, mutta muuten toivoisin panostusta enemmän soveltamiseen ja oivaltamiseen sekä muihin käytännön työelämän tarpeita palveleviin taitoihin eikä niinkään ulkoa opetteluun. Todellisessa elämässä kun asiat voi tarkistaa lähteistä eikä kaikkea tarvitse muistaa ulkoa. Arviot oikeustieteelisen tutkinnon antamista valmiuksista yksiköittäin, asteikko 1 5 (suluissa arvosana edellisestä tutkimuksesta) Helsinki Turku Lappi Juridiikan yleinen tuntemus 3,7 (3,7) 3,9 (3,6) 3,8 (3,8) Juridiikan tuntemus pro gradun 4,0 (4,0) 4,2 (4,0) 4,0 (4,1) oikeudenalalla Viestintävalmiudet äidinkielellä 3,5 (3,7) 4,1 (3,8) 3,7 (3,7) Viestintävalmiudet toisella kotimaisella 2,5 (3,0) 3,2 (2,7) 2,6 (2,9) kielellä Viestintävalmiudet englanniksi 3,1 (3,3) 3,8 (3,5) 3,4 (3,3) Viestintävalmiudet muilla vierailla kielillä 2,3 (2,2) 2,6 (2,8) 2,2 (2,2) Tieteelliset valmiudet 3,4 (3,5) 3,7 (3,2) 3,5 (3,5) Yrittäjävalmiudet, tiedolliset 1,7 (2,0) 2,1 (2,0) 2,1 (2,1) Yrittäjävalmiudet, asenteelliset 1,9 (2,0) 2,4 (2,3) 2,4 (2,3) Valmiudet toimia kv- ympäristössä 3,1 (3,0) 3,4 (3,0) 3,1 (3,0) Valmiudet ryhmässä työskentelyyn 3,0 (3,2) 3,8 (3,2) 3,5 (3,4) Yleiset johtamisvalmiudet 2,0 (2,5) 2,6 (2,5) 2,8 (2,8) Henkilöstöjohtamis- / esimiesvalmiudet 2,0 (2,2) 2,5 (2,3) 2,7 (2,6)

10 Tietotekniset valmiudet 2,9 (3,1) 3,3 (2,8) 3,3 (3,2) Valmius omaksua uusia asioita 4,2 (4,2) 4,3 (4,1) 4,1 (4,1) Ongelmanratkaisuvalmius 3,9 (4,0) 4,0 (3,9) 4,0 (4,0) Esiintymisvalmiudet 2,7 (2,9) 3,6 (3,3) 3,5 (3,3) Vuorovaikutusvalmiudet 2,9 (3,1) 3,7 (3,5) 3,5 (3,3) Neuvottelutaidot 2,3 (2,8) 3,1 (3,0) 3,0 (3,1) Projektinhallintataidot 2,7 (3,0) 3,2 (3,2) 3,1 (3,0) Työelämätietous 2,9 (2,8) 3,0 (2,8) 2,9 (2,8) Eettisen toiminnan valmiudet 2,8 (2,9) 3,2 (3,1) 3,3 (3,2) Helsinki Kokemukseni mukaan ryhmätöitä ei tehdä niin paljon, että kukaan voisi niiden perusteella saada valmiuksia ryhmässä työskentelyyn. Nämä valmiudet on hankittu koulutuksen ulkopuolelta. Itse pidin presentaation opiskelujeni aikana noin 7 kertaa enkä koe mitenkään vältelleeni esiintymistä vaativia tilaisuuksia. Edes jonkin asteinen esiintyminen ja vuorovaikutuksellisuus kuuluisi tuoda mukaan opintoihin jo ensimmäisistä vuosista lukien, jotta esiintymisestä tulisi luonnollinen osa juristin taitoja jo opiskeluaikoina. Myös esim. yrittäjyyteen kannustaminen on heikkoa, mielestäni kirjanpidon pakolliset opinnot voisi hyvin korvata abc-kurssilla liittyen käytännön yritystoimintaan, johtamisoppeihin ja taloushallintoon (esim. kirjanpidon analysoinnin opettaminen eikä niinkään sen mekaanisen toteuttamisen opettaminen). Kauttaaltaan tiedekunnan opetus perustuu edelleen mielestäni pitkälti opiskelijan omaan motivaation kehittää omia valmiuksiaan tietyiltä sektoreilta. Mikäli ei opiskelija ei osaa itse arvioida vielä opiskeluaikanaan omaa kiinnostustaan ja valita sen mukaisesti valinnaisia kursseja, näyttäisi työskentelymahdollisuudet valmistumisen jälkeen huonommilta. Opinnoissa valmistetaan opiskelijoita hyvin omaksumaan suuria määriä tietoja ja annetaan hyvä yleinen käsitys juridiikasta. Myös projektissa ainakin itse sain hyvät tieteelliset valmiudet. Sen sijaan opinnoissa voitaisiin vielä enemmän valmentaa opiskelijoita esiintymään ja neuvottelemaan, jotka ovat hyödyllisiä taitoja työelämässä. Yleensäkin opinnoissa tulee hyvin vähän esille käytännön näkökulma ja työelämään valmistaminen. En saanut mitään lisävalmiuksia yrittäjyyteen tai johtamiseen, enkä olisi näitä kaivannutkaan. Äidinkielen kurssit olivat surkeita ottaen huomioon, että taidokas ja looginen kielenkäyttö on juristin työssä perusedellytyksiä. Mielestäni varsinaiset suomen kielen kurssit voisi jättää pois kokonaan, niistä ei ole mitään hyötyä. Sen sijaan olen sitä mieltä että oppiaineiden opettajien pitäisi kiinnittää oppilaiden tekstien kieleen enemmän huomiota. Ainakin harjoitusseminaareissa pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota kieleen kuin varsinaiseen oikeudelliseen substanssiin. Esiintymis-, vuorovaikutus- ja neuvotteluvalmiuksia oikis ei myöskään opettanut lainkaan, vaikka nämä ovat juristin työssä elintärkeitä taitoja. Tämä johtuu opetusmetodeista. Luennoilla tai kirjastossa istumalla ei opi argumentoimaan. Harjoitusseminaarien ja graduseminaarin opponointi oli lähinnä muodollista arvostelua, eikä koskaan varsinaista väittelyä. Oikiksessa oppi hyvin Suomen oikeusjärjestelmän A:sta Ö:hön, mutta käytännön työssä tarvittavia taitoja ei lainkaan. Eniten jäin kaipaamaan väittelytaitojen opetusta sekä lainvalmistelua koskevia käytännön kursseja. Toivoisin siis enemmän käytännön kursseja kaikkien oikeudenalojen pänttäämisen sijaan. Koulutukseen ei kuulu pakollisia opintoja johtamiseen/esimiestehtäviin liittyen. Samoin koulutuksesta puuttuu esiintymisopetus ja neuvotteluopetus. Molemmat ovat äärimmäisen tärkeitä valmistuneelle asianajajalle. Opetuksesta puuttuu käytännön läheisyys täysin. Suurimman osan käytännön elämästä opin työn kautta, opinnot antavat vain valmiuden löytää tieto ja ymmärtää perusasiat ja kontekstin/ajatusmaailman. Yrittäjyyteen liittyvien asioiden osalta: en muista että näistä olisi ikinä puhuttu missään? En tosin yrittänyt asiaa selvittääkään, mutta ei tullut vastaan."

11 Turku Ylipäätään koulutuksessa panostetaan vain vähän ilmaisutaitoon ja työelämän realiteetteihin. Nämä kyvyt opin työelämässä. Opetuksessa huomioidaan aika vähän työelämän tarpeita, mikäli opiskelija ei käy opiskeluaikana töissä tai ei pääse harjoitteluun, ei tällä ole juurikaan valmiuksia pärjätä työelämässä Työelämä- ja yrittäjävalmiudet ovat heikossa, koska en muista perehtyneeni työelämään tai yrittäjyyteen yliopistossa, jos työelämävalmiuksilla tarkoitetaan työn hankkimista opiskelujen päätyttyä. Minulla ei opiskelujen aikana syntynyt juuri kuvaa eri mahdollisuuksista ja siitä, miten opintomenestys ym. vaikuttavat työnsaantiin; mahdollisesti näin, koska yleinen mantra oli, että juristit saavat heti töitä lähes aina. Nyt valmistuneena ja aluksi jonkin aikaa töitä hakeneena tuntuu, että opiskelijoille voisi enemmän korostaa opiskeluaikaisten töiden, opiskelumenestyksen jne. merkitystä ensimmäisen työpaikan saannille, sikäli kun niillä on merkitystä. Yrittäjyydestä ei puhuttu muistaakseni lainkaan, esim. asianajosta yrittäjyytenä. Edelleen työelämän ja eläkkeen kytkennät jäivät minulle täysin hämäriksi opiskeluaikana enkä ajatellut, että valmistumisen viivästyminen vaikutti myös minulle kertyneisiin eläkkeisiin. Asia voisi olla jotain, josta pari sanaa lausutaan opiskelujen alussa. Mitä tulee sosiaalisiin ja henkisiin valmiuksiin juristin töissä, koulussa ei mielestäni juuri keskitytty niihin vaan juridiikkaan. Toisaalta en tiedä paljonko niitä valmiuksia muuten voi kehittää kuin käytännössä erilaisissa töissä ja luottamustehtävissä. Tutkinto ei valmista oikein miltään osin työelämään, joka on toisaalta ymmärrettävää työpaikkojen laajan kirjon takia, mutta ehkä jotakin olisi mahdollista silti opettaa. Tuntuu, että kuusi vuotta kului pitkälti kirjan ääressä ilman mitään konkreettista oppia. Voi olla etten kiinnostuksen puutteen vuoksi hakeutunut oikeille kursseille, mutta yrittäjyys ei kyllä näkynyt kovin paljon opetuksessa, kuten ei myöskään johtamistaidot. Johtamistaitojen opetteleminen on varmasti monelle alalla olevalle tärkeää. Työelämästä en muista puhutun kertaakaan opintojeni aikana. Ryhmätöitä pitäisi olla enemmän, neuvottelutaitoja ei harjoiteltu missään. Ei yliopistossa opeteta työelämätaitoja, ne opitaan pikku hiljaa työelämässä. En tiedä onko muilla koulutusaloilla toisin. Lappi Yrittäjyyttä sivuttiin ehkä valinnaisilla eri tiedekunnan alle kuuluvilla kursseilla, mutta ei muuten. Samoin johtajuusvalmiuksien kanssa. Juristikoulutus on yhä pääosin tutkijakoulutusta. Koulutus ei huomioi sitä, että suurin osa juristeista joutuu työskentelemään haastavissa vuorovaikutustilanteissa, esimiehinä ja esiintymään paljon. Myös taloustaitojen opettaminen jää kirjanpidon perusteet kurssille... Enemmän johtamisen ja talousosaamisen kursseja - ihan pakollisena! Samoin esiintymistä, väittelyä ja work shop-tyyppistä koulutusta tarvittaisiin enemmän... Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen ei tullut tutuksi, koska ei juuri oikeustieteellisen Esiintymisvalmiutta ja neuvottelutaitoa olisi syytä korostaa myös koulutuksessa viemällä eri kursseja luentojen ohella vuorovaikutteisempaan suuntaan. Useampiin kursseihin voisi sisällyttää enemmän oikeustapausharjoituksia tai erilaisia simuloituja neuvottelutilanteita. Projektinhallintataidot olisivat myös erinomainen lisä opintokokonaisuuteen. Vastaajien arviot väittämiin koulutuksesta, asteikko 1 5 (suluissa arvosana edellisestä tutkimuksesta) Helsinki Turku Lappi Koulutus vastasi niitä odotuksia, joita minulla oli aloittaessani 3,4 (3,5) 3,7 (3,5) 3,8 (3,6) opinnot Koulutus oli laadukasta 3,0 (3,3) 3,7 (3,7) 3,5 (3,6) Koulutus oli vaativaa 3,6 (3,5) 3,9 (4,0) 3,9 (4,0) Koulutus oli motivoivaa 3,1 (3,2) 3,5 (3,2) 3,5 (3,6)

12 Opinnot olivat mielenkiintoisia 3,7 (3,8) 4,0 (3,6) 3,8 (4,0) Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämän tehtäviin 2,9 (3,2) 3,3 (3,2) 3,3 (3,6) Opetuksessa huomioitiin kansainvälisyys 2,9 (3,0) 3,3 (3,2) 3,2 (3,4) Kielten opetusta oli riittävästi saatavilla 3,6 (3,5) 3,6 (3,6) 3,5 (3,7) Opiskeluilmapiiri oli hyvä 3,7 (3,7) 4,0 (3,8) 4,0 (3,8) Helsinki Vaatimustaso oli osittain yllättävän matala. Vaikka tulinkin parissa tentissä hylätyksi, useimmissa tenteissä vaatimustasoa ei pidetty erityisen ylhäällä. Luulin yliopistossa vaadittavan enemmän. Parempia, innostavampia luennoitsijoita, pienemmät ryhmät, osallistuvampaa opetus jne. Ongelmat lienevät kaikkien tiedossa, mutta ratkaisuja niihin ei omana opiskeluaikanani näkynyt. Itse koin, että opinnot eivät olleet kovin vaativia sen jälkeen, kun oppi lukemaan tentteihin oikein ja omalla tavalla. Uskon, että opiskelijoilla olisi potentiaalia oppia käsittelemään ja tuottamaan juridista tietoa nykyistä paremmin ja monipuolisemmin. Lisäksi ainakin itse koin, että opintoihin motivoituminen oli alussa vaikeaa, koska aineopinnot vaativat käytännössä täysin itsenäistä tiedon tankkaamista, tenttiä ja rupeaman aloittamista alusta. Mielestäni opinnot muuttuivat alkutahmeuden jälkeen hyvinkin palkitsevaksi, mutta uskon, että vuorovaikutuksellisempi opetustyyli etenkin ensimmäisten opiskeluvuosien aikana voisi lisätä sekä opiskelijoiden motivaatiota että halua panostaa opintoihin nykyistä enemmän. Selkeästi suurempi osa opintomateriaaleista voisi olla englanniksi. Nähdäkseni esim. useimmat kauppiksen käyneet osaavat englantia valmistumisen jälkeen paremmin, koska heillä on suurempi osa oppimateriaaleista englanniksi. Työelämä on niin paljon muutakin kuin kirjojen lukemista ja luennoilla hiljaa istumista. Koulutus vastasi kyllä odotuksia, koska aloittaessani en ymmärtänyt, että tieteellisyys ei välttämättä auta työelämässä paljoakaan. Työelämään itse koulutus ei kaikkinensa valmistanut, mutta opetti kyllä reagoimaan eri impulsseihin ja etsimään vastauksia luetuilta alueilta. Tiedonhakua pitäisi opettaa enemmän. En ollut aivan valmistautunut siihen, miten kirjekurssimaisesta koulutuksesta on kyse. Usein tuntui, että oppiminen on tehtävä yksin, ilman ohjausta. Lopputuloksena kuitenkin tuntuu, että perustietoja ja -taitoja karttui siten, että työelämään siirtyminen ei ole tuntunut vaikealta tai haastavalta. Yksin puurtaminen ei kauheasti motivoi. Ei ollut edes käytettävissä mitään mittareita, joista olisi voinut huomata, onko edistynyt jossain tai oppinut jotain uutta. Voisi miettiä, onko tarkoituksenmukaista, että aineopinnot käydään nykyisiin kokonaisuuksiin järjestettyinä kursseina. Nehän voitaisiin järjestää myös esim. niin, että ensimmäisenä vuonna opetellaan tietyt perusteet useammalta alalla ja seuraavina vuosina näitä tietoja aina syvennetään pitäen kaikki perusoikeudenalat mukana. Kun kaikista olisi tietyt perustiedot, voisi sitten valita vapaasti ne, jotka kiinnostavat enemmän ja syventää näitä vielä eteenpäin maisterivaiheessa. Luulen, että näin jäisi käteen enemmän kuin nykyisessä systeemissä, jossa voit unohtaa kaikki aineopintotenttiin opettelemasi jutut kokonaan, kun olet sen suorittanut. Turku Pakollisten kielten ryhmiin oli hankalaa päästä ja osittain siitä syystä valmistumisenikin venyi lähes vuodella. Kielten opintojaksoissa ei huomioitu työssä käyviä opiskelijoita. Osa ryhmistä olisi ehdottomasti pitänyt olla myöhemmin iltapäivällä tai illalla. Ryhmiä oli kysyntään nähden selvästi liian vähän! Koulutukseen tulisi sisällyttää käytännön opintojaksoja enemmän, joka auttaisi työelämään siirtymisessä. Olisin halunnut opiskella huomattavasti enemmän toisella kotimaisella kielellä ja englanniksi ja myöskin saada molemmissa kielissä pidemmälle menevää opetusta esim. valtionhallinnon erinomaisen kielitaidon kokeeseen valmistavaa opetusta.

13 Lappi Työelämän tulisi painottua lisää opinnoissa - Turussa ei ainakaan aikaisemmin ollut pakollisena minkäänlaista asiakirjan laatimisen peruskurssia, joka nyt on joka juristin pakko osata. Itse opin sen töissä, mutta jotkut eivät myöskään työskentele koulun ohella.. Onneksi pääsin alan töihin opintojeni aikana, sillä koin oppineeni töissä paljon enemmän kuin opintojeni aikana. Tosin perustietämys ja juridinen yleissivistys piti ensin hankkia opinnoissa. Riippuu tietty työtehtävistä, mutta koulutus ei mielestäni juurikaan anna valmiuksia käytännön työelämän tehtäviin. Monessa paikassa vastavalmistunut juristi on ns. pihalla. Tiedekunnasta voi esimerkiksi valmistua henkilö, joka ei ole koskaan käynyt käräjäsalissa. Silti tällainen kaveri saattaa valmistuttuaan olla ensimmäisenä hakemassa auskultointipaikkoja, ja saattaa jopa pian saadakin sellaisen, mikäli hakee jonnekin syrjäisemmälle paikkakunnalle. Ehdottomasti kaikille pakollisena pitäisi olla kurssi, jossa käydään seuraamassa määrätty määrä tuomioistuimen istuntoja. Opiskeluilmapiiri oli ehdottomasti parempi Åbo Akademissa kuin Turun Yliopistossa. Valitettavasti näin. Olisin mielellään verkostoitunut Turun Yliopistossa, mutta Åbo Akademin opiskelijoita ei otettu aina avoimin sylin vastaan. Suomen oikeusjärjestelmää 85 % käytiin läpi...opetuksen taso vaihteli valtavasti, osa luennoitsijoista oli erittäin korkeatasoisia, jotkut suorastaan pilkkasivat opiskelijoita. Kieliopintoja oli saatavilla ihan hyvin, mutta niistä ei tiedotettu. Moni kurssi meni ohi kun ei itse ollut katsonut oikeaan aikaan WebOodista kursseja. Vastaajien arviot koulutusyksiköistään, asteikko 1 5 (suluissa arvosana edellisestä tutkimuksesta) Helsinki Turku Lappi On kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä 2,9 (3,0) 3,7 (3,5) 3,1 (3,1) Käyttää elinkeinoelämän / julkisen sektorin asiantuntijoita 3,0 (3,1) 3,5 (3,2) 3,0 (3,0) opetuksessaan Hyväksyy opiskelijat osaksi asiantuntijayhteisöä 2,8 (3,0) 3,4 (3,5) 3,3 (3,1) Huolehtii koulutuksen kilpailukyvystä työmarkkinoilla 2,9 (3,2) 3,4 (3,4) 3,0 (3,1) Tarjoaa kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia 4,0 (3,8) 4,0 (3,8) 3,7 (3,8) On kiinnostunut työnantajien toiveista, jotka koskevat 2,4 (2,8) 2,8 (2,6) 2,8 (2,9) vastavalmistuneiden taitoja Pyrkii tarjoamaan opiskelijoille yhteyksiä työmarkkinoihin 2,6 (2,8) 3,2 (2,9) 2,7 (2,9) Helsinki Tiedekunnassa asioita muutetaan hyvin hitaasti, mikä voi olla syynä siihen, että huomioon ei ole vielä kovin paljon tai pitkään otettu opiskelijoiden mielipiteitä tai mahdollisten työnantajien toiveita. Tämä ei myöskään aina ole huono asia, koska myös jatkuvien muutosten tekeminen voisi vaikeuttaa opiskelua. Yhteyttä käytännön työelämään tulisi parantaa ja ottaa se huomioon opetuksessa Vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita oli ainoastaan harvakseltaan (tietyt dosentit). Kokemukseni esimerkiksi kauppakorkeakoulun maisteriohjelmasta on täysin päinvastainen, vierailevia luennoitsijoita käytetään aktiivisesti (ja he ovat alansa huippua vaikkeivät dosentteja). Edelleen opiskelijoita pitäisi ottaa aktiivisemmin mukaan asiantuntijayhteisöön ja tutkimukseen - tästä tarjoavat monet muut yliopiston kampukset hyvän esimerkin. Seminaaritöitä voisi työstää yhdessä vanhempien tutkijoiden kanssa esimerkiksi yhteisiksi artikkeleiksi.

14 Turku Opiskelijoilla pitäisi olla paljon enemmän harjoittelua kaikilla mahdollisilla juridiikan alueilla, jotta mahdollisimman moni saisi hyvät kontaktit työnantajiin jo opiskeluaikana. Yhteistyökurssit tms olisivat myös toivottavia. Koulu ei varsinaisesti tunnu juuri osallistuvan minkäänlaiseen vuorovaikutukseen työmarkkinoiden kanssa - sen sijaan opiskelijajärjestö Lex on aktiivinen tässä suhteessa Itselleni jäi sellainen kuva, että yhteydet työelmään oli opiskelijatoiminnan varassa. Lappi Yliopistoyhteisöt ovat yhä umpioita... Lapin yo;lla on valitettavan heikot ja heikosti vaalitut yhteydet talouden, hallinnon ja politiikan huipuille. Tutkimuksella ja opetuksella olisi mahdollisuuksia luoda verkostoja sinne, mutta tiedekunnan ja koko yo:n suhdetyö rajoittuu ihan liikaa Rovaniemen kaupunkiin ja Lapin maakuntaan. Huono itsetunto vai nurkkakuntaisuus? Työmarkkinayhteyksiä voisi tarjota enemmän. Muut korkeakouluopinnot 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Lopputyön oikeudenala

15 Opintojen kesto Helsinki 1 Suoritin opintoni mahdollisimman nopeasti Valmistumiseni viivästyi Pidin pitkiä taukoja opiskelusta Viivästytin virallista valmistumistani, koska minulla ei ollut työpaikkaa tiedossa, enkä halunnut jäädä työttömäksi Turku Lappi Keskimääräinen oman alan työkokemus opiskeluajalta Osa-aikaista (KK) Kokopäiväistä (KK) 11,3 22,1 10,1 8,0 5,6 1,8 Helsinki Turku Lappi

16 Ensimmäinen työnantaja 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Helsinki Turku Lappi 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Työskenteletkö lakimiestehtävissä? Helsinki Turku Lappi Kyllä, kokonaan Kyllä, osittain En Ei työelämässä Yksiköiden välisessä työllistymisessä on sekä laadullisesti että määrällisesti suuria eroja. Opiskeluaikainen työkokemus (mediaani) Lakimiestehtävät Osittaiset lakimiestehtävät Ei lakimiestehtävissä Osa-aikainen 17 kk 6 kk 0 kk 0 kk Täyspäiväinen 8 kk 6 kk 5 kk 3 kk Ei työelämässä

17 Kelpoisuusvaatimukset (työllistyneet) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Helsinki Turku Lappi Ei edellytetty korkeakoulututkintoa Kyllä, korkeakoulututkinto Kyllä, ylempi korkeakoulututkinto Kyllä, nimenomaan OTM-tutkinto Toimitko opiskeluaikanasi opiskelijajärjestössä?/ Työskentelekö lakimiestehtävissä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kyllä, aktiivisesti Kyllä, jonkin verran En Kokonaan Osittain Ei Ei Työelämässä

18 Bruttopalkka ensimmäisessä työpaikassa Helsinki Turku Lappi Mediaani Keskiarvo Oletko ollut työttömänä valmistumisen jälkeen? 100 % 80 % 29,0 % 43,9 % 42,3 % 60 % 40 % 20 % 71,0 % 56,1 % 57,7 % Kyllä En 0 % Helsinki Turku Lappi

19 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Lupalakimiesjärjestelmä vaikeutti työllistymistäni 24 % 41 % 16 % 9 % 10 % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN HOPS-PORTFOLIO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA

OPISKELIJAN HOPS-PORTFOLIO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA OPISKELIJAN HOPS-PORTFOLIO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on päätynyt HOPS-ohjeistuksessaan suosittelemaan portfoliomuotoista näyttöä HOPSin

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista:

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Opiskelijakyselyn tulosten yhteenveto Kehitysehdotuksien puintia Vapaamuotoista keskustelua (kysymyksiä, vastauksia, neuvoja, murheita) Kiva, että olet tullut

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

Kandidaatin tutkielman arviointien koonti

Kandidaatin tutkielman arviointien koonti Kandidaatin tutkielman arviointien koonti Arvioinnit koottu: 7.12.2009 Kokoajat: Sanna Kinnunen, Hanna Mäkelä ja Camilla Suikki 14 vastaajaa - 5 kehityspsykologian sektori - 8 kliinisen psykologian sektori

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Jari Haimi ym. Lentävässä Lähdössä 2016 Mikä on HOPS? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli jokaisen opiskelijan oman opiskelun strategia, taktiikka ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ?

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? Hanna-Riitta Kymäläinen Laura Kihlström Mervi Seppänen Helsingin yliopisto, maataloustieteiden

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Alustavia tutkimustuloksia opintoja edistävistä ja hidastavista tekijöistä

Alustavia tutkimustuloksia opintoja edistävistä ja hidastavista tekijöistä Alustavia tutkimustuloksia opintoja edistävistä ja hidastavista tekijöistä Edistävät Kurssivalinnat Valinnanvapaus (5) Monipuoliset kurssisuoritustavat (tentti, essee, luento, Avoin) (5) Monipuolinen kurssitarjotin

Lisätiedot

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna Ohjaus ja opiskelija Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006 Kuinka paljon olet saanut ohjausta opintoihisi? 0,70 % 7,70 % 29,20 % 44,70 % 17,70 % Erittäin vähän Vähän Sopivasti Riittävästi Erittäin paljon

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa 2011 Mirja Järvinen, Metropolia Kyselyt 2008 ja 2010 Kaikkia koulutusaloja koskeva kysely kielten opintopistemääristä 2008 Sosiaali- ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot