Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg"

Transkriptio

1 Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun. Harjoittelun suorittaneiden opiskelijoiden työnantajilta/ohjaajilta pyydetään palautetta harjoittelusta. Kaikki työnantajat olivat sitä mieltä, että harjoittelijoilla oli valmiudet suoriutua annetuista työtehtävistä. Työssä menestymisen kannalta tärkeimpinä yleisinä työelämätaitoina työnantajat pitivät yhteistyötaitoja, omaaloitteisuutta ja halua/kykyä oppia uusia asioita. Tärkeinä taitoina pidettiin lisäksi ongelmanratkaisu- ja ITtaitoja. Myös hyvää/positiivista asennetta pidettiin arvossa. Miten saitte harjoittelijan?

2 Oliko harjoittelijalla valmiudet suoriutua hänelle annetuista työtehtävistä? Kuinka paljon tiesitte etukäteen harjoittelijan opintojen sisällöstä?

3 Edellyttivätkö harjoittelijan työtehtävät hänen koulutusalansa tietoja ja taitoja? Oliko ohjaaja tai hänelle nimetty varahenkilö paikalla / tavoitettavissa koko harjoittelun ajan?

4 Oliko teillä harjoittelijan kanssa palautekeskustelu harjoittelujakson päätteeksi? Miten harjoittelu kehitti opiskelijan työelämävalmiuksia / osaamista? tiedonhankintataidot

5 aloitteellisuus ongelmanratkaisukyky

6 yhteistyötaidot organisointitaidot

7 viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen ilmaisu) kieli- ja kulttuuriosaaminen

8 IT-taidot Mitä yleisiä työelämävalmiuksia pidätte työllistymisen ja työssä menestymisen kannalta tärkeimpinä? yhteistyö- ja ryhmätyöskentelytaitoja Aktiivisuus, oma-aloitteisuus, kyky oppia, paineensietokyky, yhteistyötaidot Aloitteellisuutta ja reippautta tarttua asioihin. Rohkeutta kysyä. Tietoteknisiä valmiuksia. Aloitteellisuus ja kyky omaksua uutta. Aloitteellisuus, ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaidot ja viestintätaidot. Aloitteellisuus, ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaidot ja viestintätaidot. Aloitteellisuus, yhteistoimintakyky ja kyky itsenäiseen ongelmien ratkaisuun Aloitteellisuus, yhteistyötaidot, organisointitaidot. Ammatillinen osaaminen ja yhteistyötaidot. Asenne on tärkein. Sen lisäksi, mitä enemmän on teoreettista tietoa käsiteltävistä asioista, sitä parempi. Ihmissuhdetaidot hyvien tiedollisten ja teknisten valmiuksien lisäksi. Kaikkia näitä yllämainittuja kohtia pidän tärkeänä. Kielitaidot ja yhteistyötaidot Kyky nähdä organisaation tavoitteet ja miten niihin itse voi myötävaikuttaa.

9 Arvostelukyvyn kehittyminen. kykyä omaksua uutta, sosiaalisia taitoja, kyseenalaistamista. Office-ohjelmistojen sujuva osaaminen. Oma-aloitteisuus, ennakkoluulottomuus, avoimuus, halu oppia. Kielitaito, myös ruotsi meillä. Oma-aloitteisuus, halu oppia uusia asioita, uuteen työyhteisöön sopeutuminen. Oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötaitoja Oman alan kokemus, avoin suhtautuminen uusiin, ei omaa alaa sivuaviin työtehtäviin. Hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot. Perustaitojen lisäksi, sopeutumiskykyä ja -halua uusiin tehtäväin ja työyhteisöön. Sosiaaliset taidot ja toinen tärkeä on positiivinen asenne työhön eli halu tehdä. Sosiaaliset taidot, organisointitaidot, ainakin viestintäalalla nämä ovat tärkeitä Sosiaalisuus, itseluottamus, kokonaisuuksien hallinta, omaksumiskyky, halu tehdä töitä nirsoilematta Tiedonhankinnan välineiden opiskelu, kielitaito, ajankäytön hallinta, aloitteellisuus (innovointi). Tiedonhankinta- ja IT-taidot, viestintä- ja yhteistyötaidot. Työkokemus on tärkeää. Viestintä- ja yhteistyötaitoja Vuorovaikutustaidot eli että uskaltaa puhua, olla oma itsensä ja esiintyä luontevasti. Oma-aloitteellisuus on nykyään yksi tärkeimmistä taidoista, jos ei osaa tai tiedä mitä pitäisi tehdä, pitää uskaltaa kysyä neuvoa. Rohkeutta mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, siten oppii eniten. Yhteistyökyky Yhteistyökyky, aloitteellisuus Yhteistyötaidoilla ja ongelmanratkaisukyvyllä pääsee pitkälle. Yhteistyötaidot ja aloitteellisuus ovat tärkeitä valmiuksia, samoin viestintätaidot kaikissa asiantuntijatehtävissä. Yhteistyötaitoja Yhteistyötaitoja, suvaitsevaisuutta, oppimishalua, it-taitoja, halua oppia, omaaloitteisuutta yleistietämys elinkeinoelämästä, tietotekniikan perushallinta, työyhteisötaidot

10 Millaista oman alan asiaosaamista toivoisitte opiskelijoiden erityisesti saavan opinnoistaan? Hallintomenettely ja laintuntemus Erilaisten tekstien tuottaminen, graafisen viestinnän osaaminen, sosiaalinen media Hallinto-oikeusprosessin ja Suomen oikeusjärjestelmän tuntemusta (asiakaspalvelu: hallinto-oikeusprosessi, ohjaus ja neuvonta oikeasta viranomaisesta muissa kuin hallinto-oikeudelle kuuluvissa asioissa) Opitun asian soveltamista erilaisissa tilanteissa. Analysointinäkemystä ja tulevaisuuden ennakointia. Lainsäädäntö ja lainsäädännön soveltaminen käytännössä. Kanssakäymistä tiedotusvälineisiin ja poikkeustilannevalmiuksia. Lähestymistä asioihin asiakkaana ja päätöksentekijänä. Julkisen sektorin viestinnän kehittäminen, vuorovaikutteisuuden lisääntyminen osana median murrosta, kriisiviestintä. Juridiset perusvalmiudet, työssä oppii koko ajan tekemällä ja keskustelemalla kollegoiden kanssa Verolainsäädäntö ja verotusmenettely myös käytännön tasolla. Valtionhallinnon yleistä tuntemista ja ministeriö-eduskuntatyön ymmärtämistä. Tietoteknisiä taitoja tarvitaan aina. Yhteiskuntatieteilijöiden osalta enemmän teorian hyödyntämistä käytännössä. Maaseudun merkitys pitäisi nähdä alueellisen kehittämisen osana. Maaseutu on taloudellinen voimavara Suomen yhteiskunnalle. Kielitaito, raporttien/muistioiden/pöytäkirjojen laatiminen, tiedottaminen (kommunikaatiotaito), tiedonhaku, projektien hallinta. Verotuksen substanssi. Kirjoitustaito erilaisten tekstien tekeminen on tärkeää viestintätöissä. Myös nettisivujen päivitys tärkeää, mutta joka paikassa on omat räätälöidyt ohjelmat, jotka on opetettava. Kuvan käsittelytaito ja sosiaalisen median kanavat ovat tärkeitä. Hyvää, jollei erinomaista kirjallista ilmaisutaitoa. Viestintäkentän toimintatapojen ymmärrystä. Kun valtionhallinnossa ollaan, tarvitaan esim. hallintolain tuntemusta, virkamiesoikeutta, oman alan erityislakien tuntemusta jne. perustiedot lainsäädännöstä; mistä lakeja löytyy ja miten niitä käytännössä tulkitaan julkishallinnossa julkisoikeuden ja hallinnon kokonaisosaamista

Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille

Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille 2010 Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille Urapalvelut/Annamaija Keturi Helsingin yliopisto Urapalveluiden palautekysely RekryForumin työnantaja-asiakkaille Tällä kyselyllä pyrittiin selvittämään Helsingin

Lisätiedot

Yliopistosta työelämään Kielten laitos

Yliopistosta työelämään Kielten laitos Yliopistosta työelämään Kielten laitos Mitä ovat akateemiset työmarkkinat? syyslukukausi 0 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 76

Lisätiedot

MUISTIINPANOT Maahanmuuttaja-asiantuntijoiden yhteistyötapaamisesta Helsingissä 29.5.2012

MUISTIINPANOT Maahanmuuttaja-asiantuntijoiden yhteistyötapaamisesta Helsingissä 29.5.2012 MUISTIINPANOT Maahanmuuttaja-asiantuntijoiden yhteistyötapaamisesta Helsingissä 29.5.2012 PAIKKA: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki OSALLISTUJAT: suomen kieltä puhuvat maahanmuuttajataustaiset

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN. Kaisa Karhu Suunnittelija, opiskelu- ja uraohjaus Oulun yliopisto

KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN. Kaisa Karhu Suunnittelija, opiskelu- ja uraohjaus Oulun yliopisto KRKEAKULUSTA TYÖELÄMÄÄN Kaisa Karhu Suunnittelija, opiskelu- ja uraohjaus ulun yliopisto Alustuksen aiheet Minkälainen on tulevaisuuden työelämä? Mihin meidän pitää oppilaita/ opiskelijoita valmistaa?

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2010 ja siihen vastasi 18 hallintotieteiden maisteriksi valmistuvaa.

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Kirjallisuuden. B ö. opiskelijat. työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

Kirjallisuuden. B ö. opiskelijat. työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Kirjallisuuden opiskelijat ä? B ö Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Asiantuntijuuspuun piirros: Susanna Koskimaa. Julkaisun lainaukset: Kirjoituksia kirjallisuuden

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville

KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Elokuu 2002 Mari Mattila Saatteeksi...

Lisätiedot

YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS JA KOULUTUKSEN TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN 12/2007

YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS JA KOULUTUKSEN TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN 12/2007 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS JA KOULUTUKSEN TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN 12/2007 Laura Rajaniemi Tekijä Laura Rajaniemi Muu projektihenkilöstö: Suunnittelija Tomi Jylkkä

Lisätiedot

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Sisällys Esipuhe... 5 1 Työnhaku... 6 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio... 7 3 Työllistyvyyden

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät työelämässä

Kasvatustieteilijät työelämässä Kasvatustieteilijät työelämässä Ajankohtaista tietoa kasvatustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta sekä tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana Kasvatustieteilijät

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Minne humanistimaisteri työllistyy? Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut

Minne humanistimaisteri työllistyy? Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Minne humanistimaisteri työllistyy? Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Minne humanistimaisteri työllistyy? Luennossa käsitellään esimerkiksi seuraavia aiheita: Millaisiin työtehtäviin

Lisätiedot

R640SN Tulevat osaamistarpeet 16.3.2012 AMMATILLISET VAATIMUKSET TULEVISSA TYÖTEHTÄVISSÄ

R640SN Tulevat osaamistarpeet 16.3.2012 AMMATILLISET VAATIMUKSET TULEVISSA TYÖTEHTÄVISSÄ Nina Parkkinen Palvelujen tuottaminen ja johtaminen R640SN TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Tulevat osaamistarpeet 16.3.2012 1 Anu Rantanen AMMATILLISET VAATIMUKSET TULEVISSA TYÖTEHTÄVISSÄ Opiskelen

Lisätiedot

Tuunaa työnhakusi - hae harjoitteluun

Tuunaa työnhakusi - hae harjoitteluun Tuunaa työnhakusi - hae harjoitteluun Anne Jurvakainen Jaana O. Liimatainen Satu Lampila 2013 YLIOPISTO-OPINTOJEN TYÖELÄMÄINTEGRAATIO Sisältö I Harjoittelu ja sen merkitys II Oma osaaminen (osaamisen esittäminen,

Lisätiedot

Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014. ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa:

Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014. ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa: Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014 ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa: moninaisuuden hyväksyminen/ymmärtäminen itsensä tunteminen/hyväksyminen vuorovaikutus oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS - 1 -

OPISKELIJAN OPAS - 1 - OPISKELIJAN OPAS - 1 - Tervetuloa opiskelemaan! Hyvä opiskelija! Olet aloittanut opiskelun Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa. Oppilaitoksemme tarjoaa aikuisopiskelijalle monia mahdollisuuksia: voit opiskella

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Leena Tervonen ja Minna Koponen LÄHIHOITAJAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET VARHAIS- KASVATUKSESSA Käsittelemme artikkelissamme varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄKOKEMUKSET TRADENOMIEN AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAJINA

OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄKOKEMUKSET TRADENOMIEN AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAJINA Leena Salunen OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄKOKEMUKSET TRADENOMIEN AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAJINA Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2006 Kasvatustieteen laitos Jyväskylän yliopisto Salunen, Leena.

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa T yö pa i k k a - kouluttajan rooli Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa koulutusta koskevissa asioissa. Työsi painottuu erityisesti työssä oppimisen ohjaukseen. Parhaimmat

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN 40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN Yhteistyö voi olla satunnaista tai jatkuvaa ja monen tasoista. PÄIVÄSTÄ PUOLEEN VUOTEEN ESIMERKKI- TEHTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA ERILAISIIN TARPEISIIN

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen ja Maria Lankoski LASTENTARHANOPETTAJAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto Opintoasiat/Susan Blomberg ja Sunna Vainiomaa Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2009, ja siihen vastasi 47

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot