Lasten ja nuorten palveluverkkoesitys Lausuntopyynnön taustamateriaali

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten palveluverkkoesitys Lausuntopyynnön taustamateriaali"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten palveluverkkoesitys 2018 Lausuntopyynnön taustamateriaali

2 Sisällys Palveluverkkoesityksen 2018 taustaa, s. 4-6 Koulujen, päiväkotien ja nuorisotilojen palveluverkkosuunnittelun etenemisestä, s. 7-8 Eteläisen alueen palveluverkkosuunnittelu, s Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu, s Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnittelu, s Lahden suunta - Yleiskaavan ja kestävän liikkumisen näkökulma palveluverkon suunnitteluun, s. 105 Rakennusten kuntoluokittelu osana palveluverkkosuunnittelua, Lahden Tilakeskus, s

3 Lasten ja nuorten palveluverkkoesityksen 2018 taustaa Vastuualuejohtaja Lassi Kilponen

4 Taustaa 1/3 Koulujen, päiväkotien ja nuorisopalvelujen palvelurakennesuunnittelua tehdään yhteistyössä väestökehityksen, yleiskaavan, palvelutarpeen, tilojen yhteiskäytön sekä muuntojoustavuuden lähtökohdista. Nyt valmisteltavana ja lausuntopyynnöllä oleva palveluverkkoesitys tarjoaa lähinäkymän tiedossa olevista muutoksista. Sen avulla tehdään yksittäisiä palvelupisteitä koskevia päätösesityksiä osana pitkän tähtäimen palveluohjelmaa ja yleiskaavatyön kokonaiskuvaa. Palveluverkon kokonaistarkastelu on ajoittain välttämätön muun muassa asuinalueen väestörakenteen, rakennemuutosten, kiinteistöjen kunnon (Rakennusten kuntoluokittelu osana palveluverkkosuunnittelua, s. 106) sekä kaupunki-investointien pohjalta. Tarkastelua tehdään valtuuston talousarviopäätökseen 2018 sekä taloussuunnitelmaan perustuen sekä kaupungin strategian muutosohjelmien mukaisesti. perjantai, 27. huhtikuuta

5 Taustaa 2/3 Lahden kaupungin voimassa olevan yleiskaavan selostuksessa todetaan, että yleinen tavoite julkisten palveluiden osalta on koota palveluita yhteen palvelun tuottamisen ja tilojen tehokkaan käytön kannalta järkeviksi ja tarkoituksenmukaisiksi yksiköiksi sijainteihin, jotka ovat hyvin saavutettavissa kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä, alueille joissa on kysyntää palveluille. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa oman lähipalvelupaikan siirtymistä toiseen paikkaan tai etäämmälle. Tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja sivistyspalvelut yhdessä lähellä toisiaan esimerkiksi monitoimitaloissa, jonne on hyvät joukkoliikenne- ja pyöräily-yhteydet. Nykyisten palveluiden ja niiden toimipaikkojen kannattavuutta tuetaan mahdollisuuksien mukaan täydennysrakentamisella. Palveluverkkotyön integroiminen vahvasti yleiskaavaan edistää palvelualueiden välistä yhteistyötä ja tuo siihen kokonaisnäkemyksen palveluiden pitkäjänteisestä kehittämisestä. Palveluiden sähköistyessä lasten ja nuorten palvelut ovat jatkossakin niitä palveluita, joilla on fyysinen palvelupaikka. Palveluverkon suunnittelu on merkittävä osa yleiskaavasuunnittelua. (Yleiskaavan ja kestävän liikkumisen näkökulma palveluverkon suunnitteluun, pdf-aineisto osoitteessa >> Jatkuvassa prosessissa muodostuu pitkän aikavälin strateginen näkemys palveluiden ja niiden sijaintien tulevaisuudesta, ja ajankohtaisia yksittäisiä hankkeita voidaan käsitellä joustavasti osana strategista kokonaiskuvaa. perjantai, 27. huhtikuuta

6 Taustaa 3/3: Palveluverkkoesityksen painopisteet ja jatkovalmistelu Lausuntopyynnöllä olevan palveluverkkoesityksen valmistelussa ovat painottuneet seuraavat peruslähtökohdat: Esi- ja perusopetusta kootaan yhteisiin tiloihin, tilankäyttöä tehostetaan ja monitoimitalot kokoavat eri toimijoita saman katon alle. Toimintakulttuurien uudistamisella tuetaan lasten ehyttä koulupolkua. Lasten ja nuorten kannalta palveluverkko-, yleiskaava- ja kaupunkisuunnittelu nivoutuvat kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan. Tärkeänä nähdään koulutilojen saavutettavuus kävellen, pyöräillen tai bussilla sekä tilojen monipuolinen, joustava hyödyntäminen ja pitkät aukioloajat. Palveluiden sähköistyessä lasten ja nuorten palvelut ovat jatkossakin niitä palveluita, joilla on fyysinen palvelupaikka. Tavoitteena on lisäksi tuottaa hyvinvointi- ja sivistyspalveluja yhdessä lähellä toisiaan nykyisten monitoimitalotoimintojen tapaan. Lapsiystävällisen kaupunkiympäristön avaintekijä on se, miten lapset pystyvät liikkumaan omaehtoisesti ja miten vanhemmat uskaltavat päästää lapsensa liikkumaan itsenäisesti. Tähän vaikuttaa etäisyyden lisäksi turvallisuus ja viihtyisyys. Palveluverkkoesityksen jatkovalmistelu Palveluverkkoesitys viimeistellään toukokuussa, kun käytettävissä on henkilöstön, lasten, nuorten ja asukasilloista kuntalaisten kehittämisehdotukset ja palautteet sekä lausuntokierroksen lausunnot. Esitys etenee sivistyslautakunnan käsittelyyn kesäkuussa ja elokuussa osaksi talousarviovalmistelua 2019 sekä pitkän tähtäimen talousohjelmaa. Tarvittavia täsmennyksiä ja tarkennuksia tehdään alkusyksyllä perjantai, 27. huhtikuuta

7 Koulujen, päiväkotien ja nuorisotilojen palveluverkkosuunnittelun etenemisestä 1/2 Tehdään yhteistyössä väestökehityksen, yleiskaavan, palvelutarpeen, joukkoliikennesuunnittelun, tilojen yhteiskäytön sekä muuntojoustavuuden lähtökohdista. Esi- ja peruspetusta kootaan yhteisiin tiloihin, tilankäyttöä tehostetaan, monitoimitalot kokoavat eri toimijoita saman katon alle. Toimintakulttuurien uudistamisella tuetaan lasten ehyttä koulupolkua. Tärkeää koulutilojen saavutettavuus kävellen, pyöräillen tai bussilla + tilojen monipuolinen, joustava hyödyntäminen, pitkät aukioloajat + liikkuminen omaehtoisesti ja itsenäisesti + turvallisuus ja viihtyisyys. Palveluverkon kokonaistarkastelu on aika ajoittain välttämätön mm. asuinalueen väestörakenteen, rakennemuutosten, kiinteistöjen kunnon sekä kaupunkiinvestointien pohjalta. Nyt tarkastelua tehdään valtuuston talousarviopäätökseen 2018 sekä taloussuunnitelmaan perustuen sekä kaupungin strategian muutosohjelmien mukaisesti. perjantai, 27. huhtikuuta

8 Koulujen, päiväkotien ja nuorisotilojen palveluverkkosuunnittelun etenemisestä 2/ lähetekeskustelu sivistyslautakunnassa maaliskuussa 2018 henkilöstö- ja työpaikkakeskustelut huhti-toukokuussa 2018 alueelliset asukasillat huhtikuussa 2018 ennakkovaikutusten arviointi ja lausuntokierros toukokuussa 2018 palveluverkkoesitys viimeistellään, kun käytettävissä on henkilöstöltä, lapsilta, asukasilloista kuntalaisten kehittämisehdotukset ja palautteet sekä lausunnot kesäkuussa 2018 sivistyslautakunnan käsittely elokuussa 2018 osaksi talousarviovalmistelua 2019 sekä pitkän tähtäimen talousohjelmaa. Tarvittavia täsmennyksiä ja tarkennuksia tehdään alkusyksyllä perjantai, 27. huhtikuuta

9 Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Eteläisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018, esitys

10 Oppilaaksiottoalueet/eteläinen alue

11

12

13

14

15 Koulujen oppilasennusteet, lasten määrä ja päivähoitopaikat varhaiskasvatuksessa/eteläinen alue

16 Väestöennusteet, oppilaaksiottoalueittain/eteläinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

17 Väestöennusteet, esiopetus/eteläinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

18 Väestöennusteet, alakoulut/eteläinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

19 Väestöennusteet, yläkoulut/eteläinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

20 Varhaiskasvatuksen ennusteet (alle kouluikäiset) /eteläinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

21 Päivähoitopaikat/eteläinen alue Päiväkodit: Yksityinen: Hennala 80 Päiväkodit 329 Jalkaranta 160 Kaarikatu 138 Perhepäivähoito 100 Kanerva 102 Kerinkallio 158 Laune 141 Liipola 177 Metsäkangas 113 Mustikkamäki 107 Palokunnantie 87 Renkomäki 88 Riihelä 119 Yhteensä 1470 Perhepäivähoito 115 perjantai, 27. huhtikuuta

22 Yhteenvetoa ennusteista vuoteen 2025 mennessä/eteläinen alue kaikki: Alueellisella tasolla ennusteiden mukaisessa lapsimäärissä ei tapahdu vuoteen 2025 mennessä merkittäviä muutoksia. Alle kouluikäisten määrä kasvamassa ennusteiden mukaan alueella yhteensä n. 4 %. Suurin osa kasvusta ennustetaan Länsiharjun ja Renkomäen alueille. Alakoululaisten määrän ennustetaan ensin kasvavan hillitysti myös n. 4 % ja olevan suurimmillaan vuosina Tämän jälkeen alakoululaisten määrä kääntyy alueen ennusteissa loivaan laskuun. Ennusteiden mukaan suurin oppilasmäärän väheneminen kohdentuu erityisesti Jalkarantaan. Yläkoululaisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan eniten, mutta tässäkin lisäykset vuoden 2017 tasoon nähden ovat koko alueen tasolla maltilliset 5%. Huomioitava asia on yläkoululaisten määrän n. 15 % kasvu Renkomäen alueelle vuosina Tämä heijastuu tilapaineena Launeen väistötiloihin ennen monitoimitalon valmistumista ja myös tämän jälkeen. perjantai, 27. huhtikuuta

23 Oppilasvirrat/eteläinen alue Kasakkamäen koululta jatketaan yläkouluun Kärpäseen. Siksi nämä koulut sekä saman alueen muut lasten ja nuorten vastuualueen toiminnot muodostavat yhden alueen kolmesta luontevasta palvelupolusta. Länsiharjusta ja Jalkarannasta mennään yläkouluun pääsääntöisesti Salpausselän kouluun. Etenkin tilastoalueella 610 joudutaan kuitenkin tekemään vuosittain tarkastelua sekä ala-, että yläkoulun oppilaaksioton/ryhmäkokojen suhteen. Liipolasta ja Renkomäestä puolestaan siirrytään alakoulun ylemmille luokille ja yläkouluun Launeelle. Renkomäen uusien tilojen valmistuttua myös 6. luokkalaiset opiskelevat alakoulunsa loppuun lähikoulussa. perjantai, 27. huhtikuuta

24 Oppilasvirrat/eteläinen alue Tilastoalueen 620 osalta pitäisi tarkastella onko järkevää mennä Länsiharjuun vai Renkomäkeen. Samoin Salpausselän ja Launeen osalta pitäisi selkeämmin rajata yläkoulun oppilaaksiottokriteerien osalta fyysisen etäisyyden ja toisaalta toimivien joukkoliikenneyhteyksien merkitys. Tältä osin kaivataan lisätietoa joukkoliikenteen kehittymisestä esim. ohitustien valmistumisen myötä (poikittaisliikenne). Jos Länsiharjun koulun oppilasmäärä kasvaa ennakoidusti/enemmän, voidaan tarkastella alueiden 615,606 ja 707 osalta myös alueen muita kouluja (Kasakkamäki, Kärpänen) perjantai, 27. huhtikuuta

25 Tilat oppilaaksiottoalueittain/ eteläinen alue

26 Tilat oppilaaksiottoalueittain: Jalkaranta-Kasakkamäki- Kärpänen/eteläinen alue KOULUT Jalkarannan monitoimitalo Jalo valmistunut Valmistumisen jälkeen ilmennyt sisäilmaongelmia, joita tutkitaan ja korjataan. Kuntoluokituksen mukainen luokitus rakennukselle on erinomainen. Kasakkamäen koulun tarpeellinen peruskorjaus sisältyy hyväksyttyyn investointiohjelmaan. Hankesuunnittelun yhteydessä myös Kasakkamäessä tulee selvittää mahdollisuudet sijoittaa esiopetusryhmiä koulun yhteyteen hyödyntäen esim. vanhoja nuorisotyön tiloja. Kuntoluokituksen mukainen luokitus rakennukselle on välttävä. Kärpäsen koulun kattava peruskorjaus valmistunut Tämän jälkeen ilmenneitä, pääasiassa lattiamateriaaleihin liittyviä ongelmia on tutkittu ja korjattu. Kuntoluokituksen mukainen luokitus rakennukselle on erinomainen. Metsäkankaan toimipisteessä on tällä hetkellä esi- ja alkuopetusta. Näiden toimintojen siirtäminen Kärpäseen toisi toiminnallisten hyötyjen lisäksi lisätilaa varhaiskasvatukselle. NUORISOPALVELUT Metsäkankaan nuorisotila sijaitsee samassa rakennuksessa päiväkodin kanssa. perjantai, 27. huhtikuuta

27 Jalkaranta-Metsäkangas-Riihelä-Kärpänen: Varhaiskasvatus/eteläinen alue Jalkarannan päiväkoti, Monitoimitalo Onni. Uusi rakennus, valmistumisen jälkeen ilmennyt sisäilmaongelmia, joita tutkitaan ja korjataan. Kuntoluokituksen mukainen luokitus rakennukselle on erinomainen. Kanervan päiväkoti. Peruskorjattu, kunto tyydyttävä. Metsäkankaan päiväkoti, Mettis. Peruskorjattu, kunto erinomainen. Riihelän päiväkoti. Uusi rakennus, kunto erinomainen. Palokunnantien päiväkoti. Kunto tyydyttävä. perjantai, 27. huhtikuuta

28 Tilat oppilaaksiottoalueittain: Laune-Liipola- Länsiharju/eteläinen alue KOULUT Launeen iso yhtenäiskoulu toimii väistötiloissa vuoteen 2020 saakka, jolloin uusi monitoimitalo valmistuu. Tässä yhteydessä saman katon alle saadaan myös varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön toimintoja. Väistötilojen vuoksi kuntoluokitustietoja ei saatavilla. Salinkallio koulu yhdistyi hallinnollisesti Launeen kouluun Salinkallion tilojen käytöstä ei ole olemassa pitkän tähtäimen suunnitelmaa syksyn 2018 jälkeen. Launeen koulun toiminta päättyy Salinkalliolla kevätlukukauden -18 jälkeen ja tiloja hyödynnetään Länsiharjun väistötiloina syyslukukaudelle Kuntoluokituksen mukainen luokitus rakennukselle on välttävä. Liipolan koulu yhdistyy hallinnollisesti Launeen kouluun alkaen. Liipolan uudessa monitoimitalo Onnissa, joka valmistui 2015, on opetustilojen osalta mahdollisuus tehostaa tilankäyttöä (hyötyneliöt/oppilas). Tämä edellyttää kuitenkin toimintojen/ sisustussuunnittelun osittaista uudistamista. Kuntoluokituksen mukainen luokitus rakennukselle on erinomainen. perjantai, 27. huhtikuuta

29 Tilat oppilaaksiottoalueittain: Laune-Liipola- Länsiharju/eteläinen alue KOULUT Länsiharjun koululle toteutetaan mittava peruskorjaus vuosina Länsiharjun alueen osalta painetta tilankäytölle aiheutuu Hennalan ja Starkin alueiden kehittymisestä. Parhaillaan selvitetään mahdollisuuksia rakentaa tontille vielä lisätiloja esiopetus- ja varhaiskasvatusryhmille. Peruskorjauksen vuoksi kuntoluokitustietoja ei saatavilla. Salpausselän koulun peruskorjaus valmistui syksyllä Vuokratilojen vuoksi kuntoluokitustietoja ei saatavilla. NUORISOPALVELUT Tulevat tilat Launeen monitoimitalossa. Näiden käyttöönoton yhteydessä luovutaan nykyisistä Launeen nuorisotalon tiloista. perjantai, 27. huhtikuuta

30 Laune-Liipola-Hennala: Varhaiskasvatus/eteläinen alue Hennalan päiväkoti. Kunto välttävä, tontti kaavoitettu uudelleen Mustikkamäen päiväkoti, toimii evakossa useissa tilapäistiloissa. Siirtyy uuteen Launeen monitoimitaloon v Launeen päiväkoti. Kunto tyydyttävä. Kaarikadun päiväkoti. Kunto välttävä. Kerinkallion päiväkoti. Alatalo kunto heikko, akuutti tarve muihin tiloihin. Ylätalo kunto tyydyttävä. Liipolan päiväkoti, Monitoimitalo Onni. Uusi rakennus, kunto erinomainen. perjantai, 27. huhtikuuta

31 Tilat oppilaaksiottoalueittain: Renkomäki/eteläinen alue KOULUT Renkomäen koulun peruskorjauksen hankesuunnittelu käynnistyy vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on peruskorjauksen ja osin uudisrakentamisen avulla saada myös tästä yksiköstä alueen tarpeita koulurakennusta laajemmin palveleva monitoimitalo. Esiopetuksen siirtyessä päiväkodilta koululle helpotetaan päiväkodin ahtautta. Kuntoluokituksen mukainen luokitus nykyisille rakennuksille on välttävä. VARHAISKASVATUS Päiväkoti toimii koulun läheisyydessä 2006 valmistuneissa tiloissa. Kuntoluokituksen mukainen luokitus rakennukselle on erinomainen. NUORISOPALVELUT Alueen yläkoululaisten määrän kasvun vuoksi, selvitetään mahdollisuuksia harrastustoiminnan lisäämiseen myös Renkomäessä. perjantai, 27. huhtikuuta

32 Tilat oppilaaksiottoalueittain: Muut/eteläinen alue Kanervikon sairaalakoulu toimii HYKY:ltä vuokratuissa Keskussairaalan tiloissa, joiden vuokrasopimus on päättymässä. Uusia korvaavia tiloja on kartoitettu mm alusta kaupungin omistukseen siirtyvästä Sairaanhoito-oppilaitoksen rakennuksesta. Sairaalakoulu järjestää opetusta myös lasten ja nuorten psyk. Poliklinikoiden yhteydessä. Hallinnolliseksi erilliseksi yksiköksi ( 6 opettajaa, n oppilasta) Kanervikko on pieni ja sen hallinnollista yhdistämistä esim. Jalkarannan peruskoulun kanssa kannattaa tarkastella. Johtuen Kanervikon toiminnan ominaispiirteistä, sen fyysiset toiminnot säilyisivät kuitenkin tässäkin mallissa erillään. Ali-Juhakkalan erityiskoulu toimii tällä hetkellä opetustilojen osalta pääosin väistötiloissa. Lisäksi vuonna 2000 valmistuneessa päärakennuksessa on ilmennyt syksyn 2017 aikana vakavia sisäilmaongelmia, joihin liittyviä korjauksia tehdään kevään ja kesän 2018 aikana. Kuntoluokituksen mukainen luokitus rakennukselle on tyydyttävä. Ali-Juhakkalan osalta yhdistämistä hallinnollisesti suuremman yksikön yhteyteen kannattaa pohtia. Parhaiten tähän tarkoitukseen soveltuu Mukkulan koulu. Tässä yhdistämisessä kaupunki-tasoinen kehitysvammaopetus voitaisiin keskittää samaan yksikköön. Samalla toteutuisi nykyistä paremmin myös näiden lasten oikeus saada opetusta yhdenvertaisesti muiden kanssa (YK:n vammaisten yleissopimus 2016) perjantai, 27. huhtikuuta

33 Palveluverkon muutokset/eteläinen alue

34 Päätetyt ja suunnittelussa olevat palveluverkkomuutokset/eteläinen alue Päätetyt palveluverkkomuutokset: Salinkallion koulun yhdistynyt hallinnollisesti Launeen peruskouluun. Salinkallion toimipisteen käyttö tässä tarkoituksessa päättyy lukuvuoden jälkeen. Liipolan peruskoulu yhdistyy hallinnollisesti Launeen peruskouluun alkaen. Koulun ja monitoimitalo Onnin palvelut säilyvät kuitenkin ennallaan. Suunnittelussa olevat palveluverkkomuutokset: Ali-Juhakkala: Hallinnollinen ja fyysinen yhdistyminen isompaan yksikköön, todennäköisesti Mukkulaan vuosien aikana. Kanervikko: Kiireellinen tarve uusille toimitiloille. Hallinnollisen yhdistämisen edut selvityksen alla. Etelän alueella kaupungin päiväkotien tilatarvetta voidaan osittain ratkaista sijoittamalla esiopetusta nykyistä enemmän koulujen yhteyteen. Edellä kuvatun mukaisesti näitä ratkaisuita suunnitellaan Renkomäen, Länsiharjun, Kärpäsen ja Kasakkamäen osalta. Toteutuessaan näillä muutoksilla olisi useita positiivisia vaikutuksia: Esi-ja alkuopetuksen nivelyhteistyön tehostamiseen, palvelupolkujen eheyteen sekä alueen päiväkotien tilanahtauteen. perjantai, 27. huhtikuuta

35 Muut palvelut/eteläinen alue

36 Eteläisen alueen alle kouluikäisten kerhot Alle kouluikäisten kerhotoiminnassa toteutetaan Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille (3. 6. v.). Kerhoissa voidaan tarjota myös avointa kerhotoimintaa lahtelaisille lapsiperheille. Kerhot: (Isompi kartta sivulla 37) Jalkarannan kerho, Monitoimitalo Jalo, Sarvikatu 1 Launeen perhepuiston kerho, Kaarikatu 26 Palvelupäällikkö Merja Keskiväli p perjantai, 27. huhtikuuta

37 Eteläisen alueen alle kouluikäisten kerhot kartalla Jalkarannan kerho, Monitoimitalo Jalo, Sarvikatu 1 ja Launeen perhepuiston kerho, Kaarikatu 26 Sivistystoimiala

38 Alle kouluikäisten kerhotoiminnan järjestäminen ja toimintapaikat/eteläinen alue Selvitys alle kouluikäisten kerhotoiminnan järjestämisestä ja toimintapaikoista Lahdessa, toimenpide-ehdotukset: Jalkarannan kerhon toiminta ja henkilöstö liitetään osaksi Jalkarannan päiväkodin toimintaa Launeen perhepuiston toiminta jatkuu entiseen tapaan Launeen perhepuiston muu toiminta: alueen kehittäminen lapsiperheiden virkistysalueena Linkit selvitykseen (palveluverkko-sivu tai suoraan pdf): tai perjantai, 27. huhtikuuta

39 Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018, esitys

40 Oppilaaksiottoalueet/itäinen alue

41

42

43 perjantai, 27. huhtikuuta

44

45 Koulujen oppilasennusteet, lasten määrä ja päivähoitopaikat varhaiskasvatuksessa/itäinen alue

46 Väestöennusteet, oppilaaksiottoalueittain/itäinen alue Ersta-Villähde - Alle kouluikäiset Alakoululaiset Yläkoululaiset Harju-Lotila-Möysä - Alle kouluikäiset Alakoululaiset Yläkoululaiset Karisto - Alle kouluikäiset Alakoululaiset Yläkoululaiset Kirkonkylä-Rakokivi-Uusikylä - Alle kouluikäiset Alakoululaiset Yläkoululaiset Yhteensä Alle kouluikäiset Yhteensä Alakoululaiset Yhteensä Yläkoululaiset perjantai, 27. huhtikuuta

47 Väestöennusteet, esiopetus/itäinen alue Esikoululaiset Ersta Harju Karisto Kirkonkylä Lahden ruotsinkielinen koulu Lotila Möysä Rakokivi Tiirismaa 24 Uusikylä Villähde perjantai, 27. huhtikuuta Kaikki yhteensä

48 Väestöennusteet, alakoulut/itäinen alue Alakoululaiset Kommentteja Ersta Harju Karisto Kirkonkylä Todellisessa oppilasmäärässä mavat mukana, ennusteessa ei Yläkoululaiset ei ennusteessa, todellisessa oppilasmäärässä kyllä Lahden ruotsinkielinen koulu 63 Oppilaaksiottoalueena koko kaupunki ja naapurikunnat, mitoitus jatkossakin eskarit + 3 oppilasryhmää Lotila Lyk Möysä Rakokivi Tiirismaa 138 Uusikylä Villähde Todellisessa oppilasmäärässä musiikin ja A-ruotsin oppilaita muiden koulujen alueilta Todellisessa oppilasmäärässä myös muiden kuntien oppilaita Ei oppilaaksiottoaluetta, mitoitus jatkossakin 1 ryhmä/vuosiluokka Kaikki yhteensä perjantai, 27. huhtikuuta

49 Väestöennusteet, yläkoulut/itäinen alue Yläkoululaiset Lyk Kommentteja Todellisessa oppilasmäärässä myös muiden kuntien oppilaita Nastolan yläkoulu Tiirismaa Todellisessa oppilasmäärässä englanninkielinen ja painotettu opetus, ennusteessa ei Kaikki yhteensä perjantai, 27. huhtikuuta

50 Varhaiskasvatuksen ennusteet/itäinen alue Alle kouluikäiset ennusteet v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v Summa / 0-6v Asemantausta Karisto Nastola Keskusta Asemantausta Karisto Nastola Keskusta Asemantausta Karisto Nastola Keskusta Asemantausta Karisto Nastola Keskusta Kaikki yhteensä perjantai, 27. huhtikuuta

51 Päivähoitopaikat/itäinen alue PÄIVÄHOITOPAIKKOJA ITÄISELLÄ ALUEELLA Paikat Kunnallinen päivähoito: Kunnallinen perhepäivähoito: 1661 Kunnallinen päivähoito yhteensä 210 Yksityiset päiväkodit: 124 Yksityinen perhepäivähoito 334 Yksityinen päivähoito yhteensä 83,3 % 16,7 % Päivähoito yhteensä 1995 perjantai, 27. huhtikuuta

52 Yhteenvetoa ennusteista/itäinen alue Harju - Lotila Möysä -alueella alle kouluikäisten määrä laskee, alakoululaisten ja yläkoululaisten määrät nousevat Kariston alueella on voimakasta kasvua kaikilla ikäryhmillä. Ersta Villähde -alueella alle kouluikäisten nousee jonkin verran, alakoululaisten määrä laskee ja yläkoululaisten määrä nousee jonkin verran Kirkonkylä Rakokivi - Uusikylä alueella alle kouluikäisten määrä on jonkin verran nousussa, alakoululaisten määrä laskussa ja yläkoululaisten määrä pysyy lähes samana perjantai, 27. huhtikuuta

53 Oppilasvirrat/itäinen alue Tiirismaan yläkouluun menevät: Kariston, Harjun, Lotilan ja Ruotsinkielisen koulun oppilaat Lahden yhteiskouluun menevät Möysän peruskoulun oppilaat kuudennelle luokalle Musiikin painotettu opetus on Lotilan ja Tiirismaan peruskouluissa Englanninkielinen esiopetus ja perusopetus järjestetään Tiirismaan peruskoulussa kaikilla perusopetuksen luokkatasoilla Nastolan yläkouluun menevät: Erstan, Villähteen, Kirkonkylän, Rakokiven ja Uudenkylän oppilaat perjantai, 27. huhtikuuta

54 Tilat oppilaaksiottoalueittain/itäinen alue

55 Harju Lotila - Möysä: koulut/itäinen alue Harjun peruskoulu, luokat: 1-6: Tila on epäkäytännöllinen, kuntotutkimuksissa havaittu sisäilmaongelmia. Kunto välttävä. Lotilan peruskoulu, luokat: 1-6: peruskorjaus tehty, kunto erinomainen Möysän peruskoulu, esiopetus ja luokat, 1-5: peruskorjaus tehty, kunto erinomainen Tiirismaan peruskoulu, englanninkielinen esiopetus ja luokat 1-6 sekä yläkoulu luokat 7-9. Ruotsinkielinen opetus luokille 7-9. Tällä hetkellä koulu toimii väliaikaistiloissa. Paavolan kampushankkeen yhteydessä sijainti muuttuu nykyisiin Tiirismaan lukion ja Wellamon tiloihin. Lahden ruotsinkielinen koulu, esiopetus ja luokat 1-6. Toiminta tällä hetkellä vuokratiloissa Teinintiellä. Ruotsinkielinen koulu sijoittuu remontoitavaan Anttilanmäen kiinteistöön. Peruskorjaus ja laajennus valmistuu syksyllä 2019 Lahden yhteiskoulu: yksityinen koulu, Möysän koulusta siirrytään kuudennelle luokalle Lahden yhteiskouluun. perjantai, 27. huhtikuuta

56 Harju Lotila - Möysä: varhaiskasvatus/itäinen alue Humpulan päiväkoti. Päiväkoti toimii tällä hetkellä väliaikaistiloissa. Paavolan kampushankkeen yhteydessä rakennetaan uusi päiväkoti nykyiselle paikalle. Onnelantien päiväkoti. Esiopetus toimii väliaikaistiloissa. Varsinainen päiväkoti peruskorjattu. Kunto hyvä. Viherlaakson päiväkoti. Tilat peruskorjattu, kunto erinomainen. Villa Piiparin päiväkoti. Toimii kahdessa paikassa. Ainonpuisto tyydyttävä ja toinen toimintapiste erinomainen Asemantaustan päiväkoti. Tilat osittain peruskorjattu. Kunto tyydyttävä. Paavolan päiväkoti. Tilat osittain peruskorjattu. Kunto tyydyttävä. Tenava-Tonttilan päiväkoti. Uusi rakennus. Kunto erinomainen. Joutjoen päiväkoti, käyttökiellossa, evakossa Joutjärven koululla, päätös lakkauttamisesta Möysän päiväkoti, ei peruskorjata, toiminta jatkuu tiloissa kiinteistön käyttöiän loppuun. Kunto välttävä. perjantai, 27. huhtikuuta

57 Harju Lotila - Möysä: nuorisopalvelut/itäinen alue Joutjärven nuorisotalo, toimivat tilat, kuntoa ei tutkittu, tutkitaan. Joutjärven nuorisotalo on Lahden ainoa nuorisotila, joka on alunperin rakennettu nuorisotilaksi. Palvelee keskustan, Joutjärven, Tonttilan, Kiveriön, Möysän ja Kariston alueen nuoria sekä harrastus- ja yhdistystoimintaa ja erilaisia tapahtumanjärjestäjiä. Tila on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Keskustan alue: Nuorisokeskus ja nuorten työpajat (Sammonkatu 8), peruskorjaus tarvetta, Spatium Oy hallinnoi Lahden monikulttuurikeskus Multi-Culti (Päijänteenkatu 1), osakehuoneisto, tehty korjauksia tarpeen mukaan Kirkkokatu 21:n tilat (Ohjaamo, Domino, nuorisopalveluiden hallinto). Hyvät tilat ja sijainti. Nuortentila Tripla, Triossa, Hyvät, mutta pienet tilat ostoskeskuksessa. Keskeisellä paikalla. perjantai, 27. huhtikuuta

58 Karisto/itäinen alue KOULUT: Kariston peruskoulu, esiopetus ja luokat 1-6. Rakennuksen kunto erinomainen. Tilanahtaus. Väliaikaistilana tulossa lisärakennus. VARHAISKASVATUS: Kariston päiväkoti toimii yhteisessä kiinteistössä koulun kanssa. NUORISOPALVELUT: Ei tiloja, Joutjärven nuorisotalo on lähin nuorisotila perjantai, 27. huhtikuuta

59 Ersta - Villähde/itäinen alue KOULUT: Erstan peruskoulu, esiopetus ja luokat1-6. Kaksisarjaisena kouluna kaikki tilat käytössä, joustovaraa ei ole. Tilat ovat hyvässä kunnossa. Villähteen peruskoulu, esiopetus ja luokat 1-6. Osittain uusi koulu. Väliosa, ja liikuntasali sekä vanhin osa tyydyttävässä kunnossa. VARHAISKASVATUS: Erstan päiväkoti, tilan kunto välttävä Villähteen päiväkoti, uusi päiväkoti, tilan kunto erinomainen. NUORISOPALVELUT: Ei tiloja perjantai, 27. huhtikuuta

60 Kirkonkylä Rakokivi - Uusikylä: koulut/itäinen alue Kirkonkylän peruskoulu, esiopetus ja luokat 1-6: kuntotutkimuksia tehty, sisäilmaongelmia havaittu. Rakennuksen kunto välttävä Rakokiven peruskoulu, luokat: 1-6: uudisrakennus, tulossa monitoimitalo. Nastopolissa toiminta siihen asti, kun uusi talo valmistuu. Uudenkylän peruskoulu, luokat: 1-6: rakennuksesta luovutaan, kun Rakokiven monitoimitalo on valmis. Nastolan valtuuston päätös koulun lakkauttamisesta on olemassa. Tilan kunto on välttävä. Kukkasen peruskoulu, luokat: 7-9: Peruskorjaus tulossa, sisäilmaongelmia on havaittu. Rakennuksen kunto on välttävä. perjantai, 27. huhtikuuta

61 Kirkonkylä Rakokivi - Uusikylä: varhaiskasvatus/itäinen alue Aurinkorinteen päiväkoti. Vuoropäiväkoti, uusi rakennus. Niittytien päiväkoti, siirrytään Rakokiven monitoimitaloon Huokokujan päiväkoti, siirrytään Rakokiven monitoimitaloon Rakokiven päiväkoti, siirrytään Rakokiven monitoimitaloon perjantai, 27. huhtikuuta

62 Kirkonkylä Rakokivi - Uusikylä: nuorisopalvelut/itäinen alue Huokotien nuorisotila (Vaijeri) on pieni ja sijainniltaan sekä huonetiloiltaan haasteellinen. perjantai, 27. huhtikuuta

63 Palveluverkon muutokset/itäinen alue

64 Päätetyt ja suunnittelussa olevat palveluverkkomuutokset/itäinen alue Tiirismaan peruskoulu siirtymässä Paavolan kampukseen, mukana englanninkielinen opetus. Humpulan päiväkodin hanke sisältyy Paavolan kampushankkeeseen. Onnelantien päiväkodin esiopetus siirtyy väliaikaistiloista uuteen Humpulan päiväkotiin. Ruotsinkielinen peruskoulu ja esiopetus siirtyvät Anttilanmäen koulukiinteistöön syksyllä 2019 Joutjärven päiväkodin kiinteistöstä luovuttu Rakokiven peruskoulu ja Rakokiven päiväkoti ja siihen kuuluvat Niittytien, Huokokujan toimipisteet siirtyvät uuteen monitoimitaloon keväällä Uudenkylän koulusta luovutaan (Nastolan kunnanvaltuuston päätös, , 7 ). perjantai, 27. huhtikuuta

65 Palveluverkon jatkokehittelyä 1/itäinen alue Harjun peruskoulun hanke. Rakennetaan kaksisarjainen koulu, jossa erityisopetusta ja Mava luokkia, yhteensä 350 oppilasta. Nykyisestä Harjun peruskoulun koulukäytöstä luovutaan. Uuden koulun sijoitus nykyiselle Tiirismaan peruskoulun tontille. Suunnittelu käynnistyy Paavolan hankkeen jälkeen. Varataan mahdollisuus laajentaa huomioiden Lotilan peruskoulun kiinteistön tulevan kunnon. Englanninkielisten luokkien sijoittelua Harjun uuteen kouluun tutkitaan. Englanninkieliset luokat olisivat kolmas rinnakkaisluokka. Harjun koulussa tehdään parhaillaan käyttöä turvaavia toimia. Tästä huolimatta mahdollisesti joudutaan turvautumaan väliaikaisratkaisuun Harjun koulun kiinteistön välttävän kunnon vuoksi. Salinkallion koulu vapautuu alkaen. Harjun koulun sijoittamista sinne siihen asti, kun uusi Harjun koulu valmistuu, tutkitaan. perjantai, 27. huhtikuuta

66 Palveluverkon jatkokehittelyä 2/itäinen alue Kariston koulun ja päiväkodin tilatarpeet on huomioitava. Kariston koulun ja päivähoidon käyttöön on tulossa lisärakennus. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan tilojen lisätarvetta. Oppilasmäärä ja lasten määrä kasvaa ennusteiden mukaan voimakkaasti. Koulun läheisyydessä olevan tontin käyttöä päiväkodin/koulutilojen rakentamista varten on tutkittava. perjantai, 27. huhtikuuta

67 Palveluverkon jatkokehittelyä 3/itäinen alue Onnelantien päiväkodin yhdistäminen hallinnollisesti Villa Piiparin päiväkotiin. Paavolan päiväkodin käytössä olevasta erillisestä tilasta (entinen aluehälytyskeskus) luovutaan kun elinkaari päättyy Möysän päiväkodin tilojen peruskorjaus ei ole tarkoituksenmukaista. Tiloista luovutaan, kun elinkaari päättyy kaksikymmenluvulla. perjantai, 27. huhtikuuta

68 Palveluverkon jatkokehittelyä 4/itäinen alue Joutjärven nuorisotila on laajan alueensa ainut nuorisotila. Tila on paljon myös muussa käytössä ( yhdistykset, tapahtumat, koulutukset, muut julkiset tahot). Rakennuksen kunto tutkitaan ja sen jälkeen päätetään peruskorjauksesta. Nuorisokeskus ja Nuorten työpajat (Sammonkatu 8) sijaitsee Spatium Oy:n hallinnoimassa kiinteistössä, jossa peruskorjaustarvetta lähivuosina perjantai, 27. huhtikuuta

69 Palveluverkon jatkokehittelyä 5/itäinen alue Erstan ja Villähteen peruskoulujen suunnittelu. Erstan ja Villähteen peruskoulut tulevat olemaan jatkossa 1½ -sarjaisia kouluja. Näin tilat tulevat molemmissa kouluissa järkevästi käyttöön ja Villähteen remontti voidaan mitoittaa todellisen tarpeen mukaan. Oppilaita ennusteen mukaan yhteensä n. 400, Molemmissa kouluissa tulee olemaan n. 200 oppilasta Oppilasennusteissa huomioitu kaikki muutokset alueella, (Koiskala, Taivaanranta). Villähteen peruskoulun tuleva remontti sisältää keittiön, ruokalan ja opetustilojen rakentamista sekä vanhimman osan ja liikuntasalin peruskorjauksen. Erstan peruskoulun ja päiväkodin osalta tehdään tilojen yhteissuunnittelua, kun tilojen kunto sitä edellyttää. Erstan ja Villähteen alueiden lasten koulupaikka määritellään jo esiopetusvaiheessa. Kouluihin sijoitellaan lapsia siten, että he voivat jatkaa kyseisessä koulussa esiopetuksen jälkeen. Erstan peruskouluun mahdollisesti vapautuvaa tilaa käytetään niin, että kaikki alueen esiopetusoppilaat saadaan koulunyhteyteen. perjantai, 27. huhtikuuta

70 Palveluverkon jatkokehittelyä 6/itäinen alue Yhtenäinen peruskoulu Kukkasen peruskoulusta ja Kirkonkylän peruskoulusta. Kirkonkylän peruskoulun oppilaat ja Kukkasen peruskoulun oppilaat yhdistetään, Kirkonkylän koulurakennuksesta luovutaan. Oppilasmäärä: n Koulu sisältää esiopetuksen, kaksisarjaisen alakoulun, yläkoulun sekä nuorisotilat. Sijoituspaikkoina on tutkittava Kukkasen koulun tonttia ja Kirkonkylän koulun tonttia. Huokotien nuorisotila (Vaijeri) on pieni ja sijainniltaan sekä huonetiloiltaan haasteellinen. Tilasta luovutaan. perjantai, 27. huhtikuuta

71 Palveluverkon jatkokehittelyä 7/itäinen alue Aurinkorinteen päiväkodin laajennus ja ilta- viikonloppu- ja vuorohoidon keskittäminen sinne Nastolan alueella. perjantai, 27. huhtikuuta

72 Muut palvelut/itäinen alue

73 Itäisen alueen alle kouluikäisten kerhot Alle kouluikäisten kerhotoiminnassa toteutetaan Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille (3. 6. v.). Kerhoissa voidaan tarjota myös avointa kerhotoimintaa lahtelaisille lapsiperheille. Kerhot: (isompi kartta sivulla 74) Hirsimetsän kerho Hirsimetsän kerhotie 6 Loviisanpässin kerho Loviisankatu 16 palvelupäällikkö Merja Keskiväli p Sivistystoimiala

74 Itäisen alueen alle kouluikäisten kerhot kartalla Hirsimetsän kerho, Hirsimetsän kerhotie 6 ja Loviisanpässin kerho, Loviisankatu 16 Sivistystoimiala

75 Alle kouluikäisten kerhotoiminnan järjestäminen ja toimintapaikat/itäinen alue Selvitys alle kouluikäisten kerhotoiminnan järjestämisestä ja toimintapaikoista Lahdessa, toimenpide-ehdotus: Loviisanpässin kerhon toiminta jatkuu nykyiseen tapaan Loviisanpässin kesätoiminta jatkuu kesällä 2018 (lautakunta päättää jatkosta vuosittain) Hirsimetsän kerhon toiminta lopetetaan Linkit selvitykseen (palveluverkko-sivu tai suoraan pdf) tai perjantai, 27. huhtikuuta

76 Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018, esitys

77 Oppilaaksiottoalueet/pohjoinen alue

78

79

80 Koulujen oppilasennusteet, lasten määrä ja päivähoitopaikat varhaiskasvatuksessa/ pohjoinen alue

81 Väestöennusteet, oppilaaksiottoalueittain/pohjoinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

82 Väestöennusteet, esiopetus/pohjoinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

83 Väestöennusteet, alakoulut/pohjoinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

84 Väestöennusteet, yläkoulut/pohjoinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

85 Varhaiskasvatuksen ennusteet, Ahtialan alue/pohjoinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

86 Varhaiskasvatuksen ennusteet, Mukkulan alue/pohjoinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

87 Päivähoitopaikat/pohjoinen alue perjantai, 27. huhtikuuta

88 Yhteenvetoa ennusteista vuoteen 2025 mennessä/pohjoinen alue KAIKKI: Alle kouluikäisten määrä pysyy lähes samana, , +25 Alakoululaisten määrä laskee, , - 91 Yläkoululaisten määrä kasvaa jonkin verran, , + 42, HUOMIOITA: Ahtialan koulun oppilasmäärä laskee ennusteiden mukaan jonkin verran Kunnaksen koulun oppilasmäärä pysyy lähes muuttumattomana Myllypohjan koulun oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan huomattavasti Ahtialan alueen oppilasmäärä laskee noin 200 oppilaalla ja alle kouluikäisten määrä noin 100 lapsella Kivimaan ja Mukkulan koulujen oppilasmäärät kasvavat ennusteiden mukaan huomattavasti, lisäksi Kivimaan koulun ennusteessa ei ole huomioitu Hollolan Vesikansasta tulevien lasten lukumäärää (paikkoja varattu 110 sopimuksen mukaisesti) perjantai, 27. huhtikuuta

89 Oppilasvirrat/pohjoinen alue Kunnaksen ja Myllypohjan kouluista oppilaat menevät pääsääntöisesti Ahtialan kouluun pois lukien erikoisluokille hakeutuvat. Ahtialan koulun Kivijärven toimipisteestä suurin osa oppilaista ohjautuu Ahtialan kouluun, mutta syrjän takana asuvat lapset ohjautuva Kivimaan kouluun. Kivimaan ja Mukkulan kouluun ohjautuvat oppilaat omalta alueelta. Kivimaan kouluun ohjautuu lisäksi Vesikansan alueen yläkouluikäisiä oppilaita. perjantai, 27. huhtikuuta

90 Tilat oppilaaksiottoalueittain/ pohjoinen alue

91 Ahtialan alue: Koulut/pohjoinen alue KOULUT: Ahtialan koulu: 1-9 lk, Kaikki tilat tiiviissä käytössä. Kirjaston tilat muutettu opetuskäyttöön, piha-alueet tehty uusiksi kokonaisuudessaan, käyttövesiputkien uusintaa tehty. Tekninen kunto tyydyttävä. Kivijärven koulu:0, 1-6, Sisäilmakorjauksia tehty 2009 ja , lattiapinnoitteita uusittu. Tekninen kunto tyydyttävä. Kunnaksen koulu: 1-6, Suurin osa luokista väistötiloissa. Liikuntasalin perusparannus tehty 2016, käyttöä turvaavia toimenpiteitä tehty Tekninen kunto heikko. Myllypohjan koulu: 1-6 lk, Kaikki tilat tiiviissä käytössä. Lattiakorjauksia ja pinnoitteiden uusimisia tehty 2010, ilmanvaihdon parannuksia tehty Tekninen kunto välttävä. perjantai, 27. huhtikuuta

92 Ahtialan alue: Päiväkodit/pohjoinen alue VARHAISKASVATUS: Ahtialan päiväkoti: Ei kirjattuja kunnossapitotoimenpiteitä. Tekninen kunto välttävä. Herrasmannin päiväkoti: Takuukorjauksia tehty Tekninen kunto hyvä. Leikkituvan päiväkoti: Ei kirjattuja kunnossapitotoimenpiteitä. Tekninen kunto tyydyttävä. Herrasmannin Kunnaksen päiväkoti: Ei kirjattuja kunnossapitotoimenpiteitä. Tekninen kunto välttävä. Sipuran päiväkoti: Uusi päiväkoti. Tekninen kunto erinomainen. perjantai, 27. huhtikuuta

93 Ahtialan alue: Nuorisotilat/pohjoinen alue NUORISOPALVELUT: Ahtialan nuorisotalo: vuokratila perjantai, 27. huhtikuuta

94 Kivimaa-Mukkula alue: koulut/pohjoinen alue KOULUT: Kivimaan koulu: 0, 1-9, yläkoulu ja osa alakoulusta väistötiloissa. Sisäilmakorjauksia tehty Tekninen kunto välttävä. Mukkulan koulu:0, 1-9, Pääosin uudessa tilapäisrakennuksessa ja osittain saneerattussa rakennuksessa. perjantai, 27. huhtikuuta

95 Kivimaa-Mukkula alue: Päiväkodit/pohjoinen alue VARHAISKASVATUS: Kilpiäisten päiväkoti: Vuokratila, tiivistyskorjauksia tehty Mukkulan päiväkoti: Uudessa tilapäisrakennuksessa. Tekninen kunto erinomainen. Ruoriniemen päiväkoti: Ei kirjattuja kunnossapitotoimenpiteitä. Tekninen kunto hyvä. Timonkadun päiväkoti: Ei kirjattuja kunnossapitotoimenpiteitä. Tekninen kunto välttävä. perjantai, 27. huhtikuuta

96 Kivimaa-Mukkula alue: Nuorisotilat/pohjoinen alue NUORISOPALVELUT: Mukkulan nuorisotalo: vuokratiloissa Mukkulan ostoskeskuksessa Niemen nuorisotalo: ei käytössä, tilasta luovutaan perjantai, 27. huhtikuuta

97 Palveluverkon muutokset/pohjoinen alue

98 Ahtialan alueen tilanne, johtopäätös/pohjoinen alue Myllypohjan tontille mahtuisi sijoittamaan 4 sarjaisen alakoulun sekä esiopetuksen ja 10 ryhmäisen päiväkodin. Kunnaksen koulusta, Ahtialan, Kunnaksen ja Leikkituvan päiväkodeista voitaisiin luopua kokonaisuudessaan. Ahtialan koulun yhteyteen voidaan sijoittaa joko nykyisiä tiloja saneeraamalla tai pienellä lisärakentamisella nuorisopalveluiden tilat. Tässä yhteydessä voidaan luopua nykyisistä Ahtialan nuorisotalon vuokratiloista. Sipuran ja Herrasmannin päiväkodit jatkavat ennallaan. Ahtialan päiväkodilta vapautuva tontti toimii tulevaisuudessa reservinä alueen päivähoitotarpeita ajatellen siinä vaiheessa, kun Herrasmannin päiväkoti on elinkaarensa päässä. Kivijärven koulu jatkaa toimintaansa Ahtialan koulun alaisuudessa 1-6 lk yksikkönä ja esiopetus Sipuran päiväkodin alaisuudessa. perjantai, 27. huhtikuuta

99 Kivimaa - Mukkula alueen tilanne/pohjoinen alue Kivimaan koulun rakennussuunnittelu on käynnissä. Rakentamisen yhteydessä koulun yhteyteen varataan tilat esiopetukselle ja nuorisopalveluille. Mukkulan monitoimitalon suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon Timonkadun ja Mukkulan päiväkotien tilatarpeet. Tässä yhteydessä Timonkadun päiväkodista luovutaan. Mukkulan monitoimitalon yhteyteen tehdään myös nuorisopalveluille tilat, tällöin voidaan Mukkulan ostoskeskuksen vuokratiloista luopua. Samalla varataan tilat Ali-Juhakkalan toimintojen sijoittamiseen Mukkulan monitoimitalon yhteyteen. Kilpiäisten, Kytölän ja Ruorinimen päiväkodit jatkavat ennallaan. perjantai, 27. huhtikuuta

100 Muutospaineita, tutkittavaa/pohjoinen alue Tilojen kunto on tutkittu tilakeskuksen toimesta. Kouluverkkomuutokset: Kunnaksen koulun kiinteistöstä luopuminen? Myllypohjan koulun tontille 4 sarjainen 0-6 koulu ja 10 ryhmäinen päiväkoti Nuorisotilat Ahtialan koulun yhteyteen, vuokratiloista luopuminen Nuorisotila Kivimaan koulun yhteyteen Nuorisotila Mukkulan ostoskeskukseen, Niemen nuorisotalon tiloista luovuttu Mukkulan monitoimitalon suunnittelu Timonkadun päiväkodin tiloista ja Mukkulan ostoskeskuksen nuorisotiloista luopuminen perjantai, 27. huhtikuuta

101 Muut palvelut/pohjoinen alue

102 Pohjoisen alueen alle kouluikäisten kerho Alle kouluikäisten kerhotoiminnassa toteutetaan Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille (3. 6. v.). Kerhoissa voidaan tarjota myös avointa kerhotoimintaa lahtelaisille lapsiperheille. Kerhot: (isompi kartta sivulla 103) Tanssimäen kerho, Tanssimäenkatu 12 Palvelupäällikkö Merja Keskiväli p perjantai, 27. huhtikuuta 2018

103 Pohjoisen alueen alle kouluikäisten kerhot kartalla Tanssimäen kerho, Tanssimäenkatu 12 Sivistystoimiala

104 Alle kouluikäisten kerhotoiminnan järjestäminen ja toimintapaikat/pohjoinen alue Selvitys alle kouluikäisten kerhotoiminnan järjestämisestä ja toimintapaikoista Lahdessa, toimenpide-ehdotus: Tanssimäen kerhon toiminta lopetetaan Rakennusten kuntoluokittelu osana palveluverkkosuunnittelua Linkit selvitykseen (palveluverkko-sivu tai suoraan pdf) tai perjantai, 27. huhtikuuta

105 Lahden suunta - Yleiskaavan ja kestävän liikkumisen näkökulma palveluverkon suunnitteluun linkki aineistoon, pdf kaupungin verkkosivuilla: >> Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki

106 Rakennusten kuntoluokittelu osana palveluverkkosuunnittelua Lahden Tilakeskus, kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

107 Rakennusten kuntoluokittelu osana palveluverkkosuunnittelua 1/2, Lahden Tilakeskus Palveluverkkosuunnitelman valmistelussa mukana oleva rakennusten kuntoluokitus on toteutettu tilakeskuksen valmistelemana, henkilöstön teknistä asiantuntemusta ja tilakannan ylläpidossa kertynyttä kohdetuntemusta hyödyntäen. Luokittelun kohteet ovat kaupungin omistamia päiväkoti- ja koulurakennuksia. Kuntoluokitus tähtää rakennusten korjaustarpeiden tunnistamiseen kuvaten kohteiden arviointiajankohdan mukaista teknistä kuntoa. Luokittelussa arvioidaan erityisesti tekijöitä, joilla oletetaan olevan merkittävää vaikutusta toimitilojen sisäilmaolosuhteisiin ja niiden riskeihin. Luokittelun avulla on mahdollista arvioida rakennusten peruskorjausten tai muiden korjaustarpeiden kiireellisyyttä ja tutkimustarpeita korjausten suunnittelua varten. Luokittelun avulla voidaan myös arvioida rakennuksen teknistä soveltuvuutta palveluverkon tarpeisiin. Luokittelu sellaisenaan ei kuitenkaan määritä investointien tärkeysjärjestystä vaan investointeja ohjataan ensisijassa palveluverkkosuunnittelun osoittamien toimitilatarpeiden täyttämiseksi. Kuntoluokitus jättää huomioimatta mm. kiinteistön sijainnin ja tilojen toiminnallisen näkökulman (esim. saavutettavuus, muunneltavuus ja kiinteistön ulkoalueet), joilla on oleellinen merkitys palveluverkon näkökulmasta. Kuntoluokituksessa huomioidaan mm. se, että eri kohteissa on eri-ikäisiä ja eri aikoina peruskorjattuja rakennusosia. Luokittelu on toteutettu niin, että kohdekohtaisesti on arvioitu yhdeksää eri rakennusosakohtaista kriteeriä asteikolla 1-5, painottaen kriteerien saamia kuntopisteitä niiden arvioidun olosuhdevaikuttavuuden mukaan. Pisteytys on kohdistettu seuraaviin rakennusosakokonaisuuksiin: rakennus- tai perusparannusajankohta alapohjarakenteet, salaojat ja pintakuivatus ulkoseinät ja ikkunat vesikate ja yläpohja sisäilma- ja kosteusriskit putkistot: lämpöjohdot, viemärit ja vesijohdot ilmanvaihtojärjestelmä sähköjärjestelmät telejärjestelmät (mm. antenni-, tietoliikenne-, perjantai, 27. huhtikuuta valvontakamera-, palo- ja turvavalojärjestelmät)

108 Rakennusten kuntoluokittelu osana palveluverkkosuunnittelua 2/2, Lahden Tilakeskus Jokainen rakennus on jossakin vaiheessa elinkaartaan peruskorjaustarpeessa ja tilanteessa, että siihen kohdistuu merkittävääkin korjausvelkaa. Kaupungin toimitilakannassa rakennusten teknisen kunnon perusteella arvioitava investointitarve jatkuu vielä pitkään tulevinakin vuosina huolimatta siitä, että osasta nykyistä rakennuskantaa on mahdollista ja tarkoituksenmukaista luopua. Rakennusten peruskorjaustahdissa tulisi ennen pitkää saavuttaa käytäntö, että noin 30 vuoden käytön jälkeen palveluverkossa pysytettävä rakennus kunnostetaan perusteellisesti. Suunnitelmallisen jatkuvan kunnossapidon ohella tämä on välttämättömyys, jotta kohteiden sisäilmariskit voivat pysyä hallinnassa. Tästä osoituksena ovat menneinä vuosina toteutumatta jääneet peruskorjaukset, mistä seikasta osaltaan on aiheutunut lähivuosien patoutunutta tarvetta kiireellisiin korjausja uudisrakentamishankkeisiin. perjantai, 27. huhtikuuta

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys Keskustan ja Kariston alueiden tilaisuus 16.4.

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys Keskustan ja Kariston alueiden tilaisuus 16.4. Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018, esitys Keskustan ja Kariston alueiden tilaisuus 16.4.2018 Oppilaaksiottoalueet keskiviikko, 11. huhtikuuta 2018 5

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018 Oppilaaksiottoalueet/itäinen alue perjantai, 27. huhtikuuta 2018 5 Koulujen oppilasennusteet, lasten määrä ja päivähoitopaikat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018, esitys Oppilaaksiottoalueet Koulujen oppilasennusteet, lasten määrä ja päivähoitopaikat varhaiskasvatuksessa Väestöennusteet,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Eteläisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Eteläisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Eteläisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018, esitys Oppilaaksiottoalueet Koulujen oppilasennusteet, lasten määrä ja päivähoitopaikat varhaiskasvatuksessa Väestöennusteet,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys Nastolan alue

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys Nastolan alue Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018, esitys Nastolan alue 25.4.2018 Oppilaaksiottoalueet keskiviikko, 11. huhtikuuta 2018 5 Koulujen oppilasennusteet,

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet

Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet Esitys oppilaaksiottoalueiden muutoksista 2017 - Sivu 2 Palvelu- ja oppilaaksiottoalueet https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/alueellinen-oppilaaksiotto Lahden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelma Vastuualuejohtaja Lassi Kilponen

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelma Vastuualuejohtaja Lassi Kilponen Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelma 2018 Vastuualuejohtaja Lassi Kilponen 2 (48) Sisällys 1 Lasten ja nuorten palveluverkkoesityksen 2018 taustaa... 3 1.1 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelma Vastuualuejohtaja Lassi Kilponen

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelma Vastuualuejohtaja Lassi Kilponen Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelma 2018 Vastuualuejohtaja Lassi Kilponen 2 (48) Sisällys 1 Lasten ja nuorten palveluverkkoesityksen 2018 taustaa... 3 1.1 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

OmaLahti tilaisuus Ahtialan Kunnaksen - Myllypohjan asukkaille

OmaLahti tilaisuus Ahtialan Kunnaksen - Myllypohjan asukkaille OmaLahti tilaisuus Ahtialan Kunnaksen - Myllypohjan asukkaille 3.5.2018 Tietoa tilaisuudesta OmaLahti -asukasilta Ahtiala - Kunnas - Myllypohja ke 3.5.18 klo 18 20 / Linkki koko pohjoisen alueen palveluverkkosuunnitelmaan

Lisätiedot

OmaLahti tilaisuus Keskustan alueen asukkaille. Lotilan koulu

OmaLahti tilaisuus Keskustan alueen asukkaille. Lotilan koulu OmaLahti tilaisuus Keskustan alueen asukkaille Lotilan koulu 16.4.2018 Tietoa tilaisuudesta OmaLahti -asukasilta Keskustan alue, ma 16.4.2018 klo 18 20 Parhaillaan tehdään koulujen, päiväkotien ja nuorisopalvelujen

Lisätiedot

OmaLahti tilaisuus Nastolan alueen asukkaille. Kukkasen koulu

OmaLahti tilaisuus Nastolan alueen asukkaille. Kukkasen koulu OmaLahti tilaisuus Nastolan alueen asukkaille Kukkasen koulu 25.4.2018 Tietoa tilaisuudesta OmaLahti -asukasilta Nastolan alue. Ke 25.4.2018 klo 18 20 Parhaillaan tehdään koulujen, päiväkotien ja nuorisopalvelujen

Lisätiedot

PERUSKOULUT JA LUKIOT; oppilasmäärät ja kouluja koskevat päätökset, suunnitelmat, selvitykset Kooste 4.3.2010

PERUSKOULUT JA LUKIOT; oppilasmäärät ja kouluja koskevat päätökset, suunnitelmat, selvitykset Kooste 4.3.2010 1 UusiKunta - kuntajakoselvitystyö Sivistyspalveluiden toimikunta PERUSKOULUT JA LUKIOT; oppilasmäärät ja kouluja koskevat päätökset, suunnitelmat, Kooste 4.3.2010 ASIKKALA 2009-2010 Kalkkisten koulu 31

Lisätiedot

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä,

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Taustaa Launeen ja Liipolan peruskoulujen hallinnolliselle yhdistämiselle aluepäällikkö Mika Silvennoinen mika.silvennoinen@lahti.fi Lähtökohtana Talousohjelma

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n toimipaikat

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n toimipaikat Sivistyspalvelujen yksiköt Toimipaikan nimi ja osoite Puhelin / keittiö Keittiön vastaava, puhelinnumero Sivistyksen yhteiset Ahtialan peruskoulu Purorinteenkatu 4, 15320 LAHTI Ahtialan päiväkoti Kivisillankatu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

YLEISKAAVALLINEN NÄKÖKULMA (Esityksen kohta 2.2)

YLEISKAAVALLINEN NÄKÖKULMA (Esityksen kohta 2.2) Lahden seudun vanhemmat - LASEVA ry LAUSUNTO Kolkankatu 2 as 2 15140 Lahti lahdenseudunvanhemmat@gmail.com 10.6.2014 1(5) LAHDEN KAUPUNKI Kirjaamo Harjukatu 31 PL 202 15101 Lahti kirjaamo@lahti.fi LAUSUNTOPYYNTÖNNE

Lisätiedot

VAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE

VAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE VAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE 0) Säästövaikutus käyttötalouteen 0 euroa Luohua Perhepäivähoitoa ja 0-6 luokkien koulu, sivukirjasto Oppilasmäärät: 2019: 54 Oppilasmäärät: (arvio) 2030: 44 Henkilöstömäärä nykyisellään

Lisätiedot

Elinkeino- ja kilpailukykypalvelut, yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki

Elinkeino- ja kilpailukykypalvelut, yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki Elinkeino- ja kilpailukykypalvelut, yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki Lahden suunta - Yleiskaavan ja kestävän liikkumisen näkökulma palveluverkon suunnitteluun Lahdessa yleiskaavaa päivitetään valtuustokausittain.

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010

Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 26.0.2012 Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010 LAHDEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA 2010 Viimeisten 20 vuoden aikana Lahden

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta 2014

Väestön pääasiallinen toiminta 2014 Irja Henriksson 30.12.2016 Väestön pääasiallinen toiminta 2014 Lahden väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 118 644, josta työvoimaan kuului 56 877 henkilöä eli 47,9 % koko väestöstä. Loput 61 767 henkilöä

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Keski-Lahti äänestävät EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Keskusta äänestävät EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 3 Vaalipäivän äänet, alustava laskenta

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 3 Vaalipäivän äänet, alustava laskenta s. 1/2 001 Keski-Lahti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Lisätiedot

Lapsiperheiden, elävänä syntyneiden ja alle 18-vuotiaiden lasten määrä Suomessa Lapsiperheet syntyneet alle 18 vuotiaat

Lapsiperheiden, elävänä syntyneiden ja alle 18-vuotiaiden lasten määrä Suomessa Lapsiperheet syntyneet alle 18 vuotiaat 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero.. LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA, SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA JA

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Katja Karevaara 13.12.2018 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Lahden väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 119 573. Vuoden aikana kaupungin väestö kasvoi 121 henkilöllä. Syntyneitä oli vähemmän kuin

Lisätiedot

ENON JAUIMAHARJUN YLÄKOULUJEN YHDISTÄMINEN. Riitta Huurinainen

ENON JAUIMAHARJUN YLÄKOULUJEN YHDISTÄMINEN. Riitta Huurinainen ENON JAUIMAHARJUN YLÄKOULUJEN YHDISTÄMINEN Riitta Huurinainen 18.10.2017 NYKYTILANNE Uimaharjussa yhtenäiskoulu, oppilaita alakoulussa 122 ja yläkoulussa 56. Enossa yhtenäiskoulu, oppilaita alakoulussa

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Suomenkielisen opetuksen Tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Perustuu kaupungin omiin väestöennusteisiin perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehityksestä

Lisätiedot

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Ruotsinkylän koulun tulevaisuudesta. Kuuleminen Ruotsinkylän koulun huoltajille

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Ruotsinkylän koulun tulevaisuudesta. Kuuleminen Ruotsinkylän koulun huoltajille Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Ruotsinkylän koulun tulevaisuudesta Kuuleminen Ruotsinkylän koulun huoltajille 24.9.2018 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus, Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4198/2016 00.01.02.02 177 Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh.

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

Pauli Mero LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE SUOMESSA SYNTYNEIDEN MÄÄRÄN HIIPUESSA

Pauli Mero LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE SUOMESSA SYNTYNEIDEN MÄÄRÄN HIIPUESSA Pauli Mero 07.12. 2017 LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE SUOMESSA SYNTYNEIDEN MÄÄRÄN HIIPUESSA (Perherakenteen käsitteet ja määritelmät sekä taulukot: Tilastokeskus) Lapsiperheitä (perhe, jossa vähintään 1

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv)

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 126 10.04.2017 Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 10.04.2017 126 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Äidinkieli vuonna 2016

Äidinkieli vuonna 2016 Irja Henriksson 19.10.2017 Äidinkieli vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan Lahdessa asui vuoden 2016 lopussa 112 022 äidinkielenään kotimaisia kieliä (suomi, ruotsi, saame) puhuvia henkilöitä. Äidinkieleltään

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulu

Järvenpään Yhteiskoulu Järvenpään Yhteiskoulu 16.5.2018 Arja Korhonen perusopetusjohtaja 16.5.2018 Järvenpään Yhteiskoulun opetuksen järjestelyistä Tulevan lukuvuoden järjestelyt koskettavat perusopetuksen oppilaiden ja henkilöstön

Lisätiedot

Ruununmyllyn koulu. Hankesuunnitelma vaihe A:n pohjalta

Ruununmyllyn koulu. Hankesuunnitelma vaihe A:n pohjalta Ruununmyllyn koulu Hankesuunnitelma vaihe A:n pohjalta SIHY-lautakunnan iltakoulu 5.9.2018 Päätökset ja nykytilanne Sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja lukiokoulutuksen palveluverkkopykälään Ruununmyllyn

Lisätiedot

Yli-Maarian koulu. YMA ja Moision yksikkö

Yli-Maarian koulu. YMA ja Moision yksikkö Yli-Maarian koulu YMA ja Moision yksikkö 1.8.2018 Kaupunginvaltuuston 18.4.2011 hyväksymäyli-maarian koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma Alun perin Yli-Maarian koulu mitoitettiin vain

Lisätiedot

Kosken koulukeskuksen hankesuunnitelman valmistelun tilannekatsaus

Kosken koulukeskuksen hankesuunnitelman valmistelun tilannekatsaus Kosken koulukeskuksen hankesuunnitelman valmistelun tilannekatsaus 10.10.2018 1 Kosken koulukeskuksen hankesuunnittelun tilannekatsaus 10.10.2018 - hankkeen kokonaisaikataulun esittely (Ari Lattu) - Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Kehittämispäivä 20.8.2014 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

5h, k, harrastehuone, 3 wc, psh, s, varasto, 141,0 m², Paritalo, Lahti, Kärpänen, Kaivotontinkatu 6 A

5h, k, harrastehuone, 3 wc, psh, s, varasto, 141,0 m², Paritalo, Lahti, Kärpänen, Kaivotontinkatu 6 A 5h, k, harrastehuone, 3 wc, psh, s, varasto, 141,0 m², 236 000 Paritalo, Lahti, Kärpänen, Kaivotontinkatu 6 A Kohdetta myy Uhlbäck Toini-Maria Yrittäjä, LKV, LVV, YKV, kaupanvahvistaja Puh: 041 466 9650

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 1 (6) 358 Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä Päätös katsoi valtuutettu Pilvi Torstin aloitteen loppuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2018 1 (5) 550 V 26.9.2019, Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä HEL 2018-003221 T 00 00 03 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

KOULUJÄRJESTELYT NYKYTILA ALUEEN ALAKOULUT

KOULUJÄRJESTELYT NYKYTILA ALUEEN ALAKOULUT KOULUJÄRJESTELYT NYKYTILA ALUEEN ALAKOULUT Koulu Oppilaat Tilanne Karsikko 300 Toimii väliaikaistiloissa Sirkkalassa Iiksenvaara 60 Ei muutoksia odotettavissa Karhunmäki 300 Aloitti 1.1.2017, oppilasmäärä

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Keskustan alueen varhaiskasvatusjärjestelyt

Keskustan alueen varhaiskasvatusjärjestelyt Keskustan alueen varhaiskasvatusjärjestelyt 29.3.2018 Perusperiaatteet Väestömäärän kehittymistä seurataan suunnittelussa, syntyvyys alentunut viimeisten viiden vuoden aikana koko Sastamalassa Perusopetukseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5163/2015 10.03.02 214 Jupperin koulun tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Värikoodit palvelukeskittymissä

Värikoodit palvelukeskittymissä Pohjoinen alue Värikoodit palvelukeskittymissä Nykytilanne Kuntalaisten olohuone Muutokset 2018-2019 Muutokset vuoteen 2026 mennessä Haukiputaan palvelukeskittymä 0-6-vuotiaiden lasten määrä kääntynyt

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

SELVITYS ALLE KOULUIKÄISTEN KER- HOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TOIMINTAPAIKOISTA KOKO KAUPUN- GISSA

SELVITYS ALLE KOULUIKÄISTEN KER- HOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TOIMINTAPAIKOISTA KOKO KAUPUN- GISSA SELVITYS ALLE KOULUIKÄISTEN KER- HOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TOIMINTAPAIKOISTA KOKO KAUPUN- GISSA,, Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, Yhteiset palvelut Selvitystiedot koonnut palvelupäällikkö Merja

Lisätiedot

Kurikan kouluverkkoselvitys

Kurikan kouluverkkoselvitys Kouluverkkoselvitys Kurikan kouluverkkoselvitys 2017-2018 Päätös 28.11.2016 : Kaupunginhallitus päätti, että Kurikan kaupungissa tehdään kokonaisvaltainen kouluverkkoselvitys sisältäen myös lukiot, kevään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 6 319/2016 10.03.02 40 Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys 18.1.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (6) 8 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet HEL 2014-014402 T 12 00 00 Päätösehdotus Päivähoito Perusopetus Lukiokoulutus päättää palveluverkkotarkastelun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/ (6) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/ (6) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2015 1 (6) 1201 V 20.1.2016, Kalasataman alueen peruskoulun perustaminen ja Brahenpuiston koulun yhdistäminen perustettavaan kouluun HEL 2015-010393 T 12 00 01 Esitys esitti

Lisätiedot

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila)

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Kaukajärven asukastilaisuus 30.3.2016 Kehittämisjohtaja Kari

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (6) 10 Kalasataman alueen peruskoulun perustaminen ja Brahenpuiston koulun yhdistäminen perustettavaan kouluun Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kouluverkkoselvityksen julkistus Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015/kh 15.2.2016) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Terveellinen rakennus - kiinteistön omistajan vaihtoehdot

Terveellinen rakennus - kiinteistön omistajan vaihtoehdot Terveellinen rakennus - kiinteistön omistajan vaihtoehdot Petri Hartikainen tilapäällikkö Kuopion Tilakeskus https://www.kuopio.fi/kuopion-tilakeskus Kaupunginhallitus 2/12 Kuopion Tilakeskus huolehtii

Lisätiedot

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin Mikko Laaksonen 11.9.2013 Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin RVS 2009-2012 4) KESKITYTÄÄN YDINPALVELUIHIN Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Riihikallion koulukeskus. Vaihtoehtoiset mallit

Riihikallion koulukeskus. Vaihtoehtoiset mallit Riihikallion koulukeskus Vaihtoehtoiset mallit Riihikallion koulukeskus 3 eri vaihtoehtoa VE1 koulun laajennus ja säilytettävien osien (2007-siipi ja liikuntasali) peruskorjaus VE2 koulun laajennus ja

Lisätiedot

Maaniitun koulun vanhempainilta klo

Maaniitun koulun vanhempainilta klo Maaniitun koulun vanhempainilta 24.1.2019 klo 18.00 19.00 1 Illan aiheita Ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaiden kielivalinnat Kirkonkylän alueen alkuluokkasuunnitelmat Oppimisen etenemisen arvioinnista

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Risto Nikunlaakso 16.5.2016 1 Kuntalaiskysely palveluverkkotoimikunnan esityksestä Kuntalaisille varattiin mahdollisuus kommentoida palveluverkkotoimikunnan

Lisätiedot

Sivistystoimialan palveluverkon valmistelu Tilannekatsaus

Sivistystoimialan palveluverkon valmistelu Tilannekatsaus Sivistystoimialan palveluverkon valmistelu 2018 Tilannekatsaus Tuomas Koskiniemi / 7.3.2018 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Hyväksytty investointiohjelma TA2018-2021 3. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen 16.02.2012 Sivu 1 / 1 747/10.03.02/2012 25 Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KESKUSTELUTILAISUUS TÄHTINIITYN JA KUITINMÄEN KOULUJEN YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ

KESKUSTELUTILAISUUS TÄHTINIITYN JA KUITINMÄEN KOULUJEN YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ KESKUSTELUTILAISUUS TÄHTINIITYN JA KUITINMÄEN KOULUJEN YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ Aika Keskiviikko 1.3.2017 klo 18.00-20.30 Paikka Kuitinmäen koulu, auditorio (Kuitinkuja 4) Läsnä Eeva-Kaisa Ikonen,

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Asiantuntijat: Lassi Kilponen, opetus- ja kasvatusjohtaja Marja Spoof-Kähkönen, suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Mika Harju, päivähoitojohtaja

Asiantuntijat: Lassi Kilponen, opetus- ja kasvatusjohtaja Marja Spoof-Kähkönen, suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Mika Harju, päivähoitojohtaja Sivistystoimiala Esitys lasten ja nuorten kasvu vastuualueen palvelurakenteesta vuoteen 2025 Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalvelut 14.2.2012 Asiantuntijat: Lassi Kilponen, opetus- ja kasvatusjohtaja

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 (5) 54 Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 toimipaikasta luopuminen 1.6.2019 alkaen HEL 2018-010944 T 12 00 01 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle.

Lisätiedot