Toimintasuunnitelma Hidastamalla hyvinvointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Hidastamalla hyvinvointiin Sisällysluettelo Hidastamalla hyvinvointiin -teemakausi Toimintaympäristö 2 Järjestötoiminnan haasteet Kestävä kehitys, eettinen kuluttaminen, globalisaatio ja ilmastonmuutos Talouden haasteet Uudenmaan Martat ry:n toiminnan tarkoitus ja tehtävät 2. Kotitalousneuvonnalla edistetään arjen sujumista ja yhdessä tekemistä 3 Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat tavoitteena oman talouden hallinta Kotipuutarha ja ympäristö Valtakunnalliset kotitalousneuvonnan hankkeet Järjestötoiminta 3. Jäsentoiminta 8 Opinto- ja taitomerkkitoiminta 4. Muu järjestötoiminta 9 Kansainvälinen toiminta Perinne- ja kulttuuritoiminta Jäsenluettelo Viestintä 5. Piirin hallinto 10 Toimielimet Talous Liiketoiminta Varainhankinta 1

2 Hidastamalla hyvinvointiin -teemakausi Marttaliiton kolmivuotinen teema on Hidastamalla hyvinvointiin. Hidastamalla hyvinvointiin teemakampanjaa toteutetaan valtakunnallisena, integroituna ja viestinnällisenä koko maan kattavina tapahtumina. Vuoden 2011 aikana teemaa toteutetaan mm. virkkaustaitoja elvyttämällä ja tuomalla aktiivisesti esille marttojen puutarhaneuvontaa. Yhdessä tekeminen ja oppiminen kuuluvat aina marttatoimintaan. Hidastaminen ei ole pysähtymistä, vaan se auttaa näkemään terävämmin ja kuulemaan herkemmin toimintaympäristömme haasteet ja antaa myös paremmat mahdollisuudet vastata näihin haasteisiin. Hidastaminen antaa mahdollisuuden keskittyä olennaiseen ja kohdentaa kotitalousneuvonta sitä tarvitseville sekä suunnitella toiminnan sisällöt niin, että ne vastaavat neuvottavien ja jäsentemme tarpeisiin ja toiveisiin. Valtakunnallisesti teemavuosien tavoite on piirien, jäsenten ja koko järjestön hyvinvointi sekä järjestönydintehtävän, kotien ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen. Uudenmaan Martat pyrkii omassa toiminnassaan samaan tavoitteeseen. Kotitalousneuvonnassa korostetaan yhdessä tekemistä ja mm. perheen yhteisiä ruokahetkiä ja järjestötoiminnassa yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. 1.Toimintaympäristö Järjestötoiminnan haasteet Yhdistysten suuri haaste on saada toiminta vastaamaan jäsenten toiveita ja tarpeita. Jäseniksi liittyvillä on usein tiedotusvälineiden muokkaama kuva marttatoiminnasta, eikä harrastuksena toteutettava yhdistystoiminta sitä aina vastaa. Piirin ja yhdistysten hyvä yhteistyö edesauttaa jäsenten sitouttamista järjestöömme. Jäsenyys marttajärjestössä on muutoksessa. Osa jäsenistä ei ole kiinnostunut perinteisestä yhdistystoiminnasta. Tämä on haaste kansalaisjärjestölle, jonka toiminnan lähtökohtana ovat aktiivisesti toimivat paikalliset yhdistykset. Muut järjestöt ja harrastukset kilpailevat marttojen kanssa kansalaisten vapaa-ajasta. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa tuo parhaimmillaan voimavaroja myös omaan toimintaamme. Uudenmaan Marttojen jäsenmäärä on kehittynyt useamman vuoden ajan suotuisasti ja yhdistystoiminta piirin koko toiminta-alueella on aktiivista. Kestävä kehitys, eettinen kuluttaminen, globalisaatio ja ilmastonmuutos Marttajärjestö pyrkii toiminnallaan edistämään kestävää kehitystä niin paikallisella tasolla, kansallisesti kuin globaalistikin. Eettinen kuluttaminen ja ympäristönäkökulman huomioonottaminen ovat läpileikkaavia teemoja järjestön kotitalousneuvonnassa. Järjestömme tiedostaa vastuunsa toimintamme ympäristövaikutuksista. Ympäristövastuuraportointijärjestelmä on tarkoitus ottaa asteittain käyttöön koko marttajärjestössä

3 Marttayhdistyksiä kannustetaan kestävän kehityksen mukaisiin valintoihin omassa toiminnassaan. Talouden haasteet Uudenmaan Martat ry on muutti uusiin tiloihin vuonna 2009, jolloin tilojen vuokra nousi moninkertaiseksi edellisestä. Vuokratukea saadaan vielä vuonna Toimintaa on laajennettu ja samalla piirin henkilöstön määrää on lisätty. Haasteena on piirin taloudellisen tilanteen turvaaminen koska valtionapukin saattaa olla uhattuna valtiontalouden tiukan tilanteen takia. Liiketoiminnan kehittäminen kannattavaksi vaatii panostusta kehittämiseen ja osaamisen laajentamista. Uudenmaan Martat ry:n toiminnan tarkoitus ja tehtävät Uudenmaan Martat ry:n toimialueena on Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunta. Toimisto ja opetuskeittiöt sijaitsevat Helsingissä. Uudenmaan Martat toimii alueensa marttayhdistysten yhteistyöjärjestönä. Martat kuuluvat jäseninä paikallisiin marttayhdistyksiin ja niiden alla toimiviin toimintaryhmiin. Uudenmaan Martat on keskusjärjestö Marttaliiton jäsen. Piiri tukee alueen marttatoimintaa ja vastaa kotitalousneuvonnan toteutuksesta alueellamme sekä vahvistaa järjestöllistä toimintaa alueellamme. Marttayhdistyksiä alueella on 153 ja 10 toimintaryhmää. jäseniä niissä on yli Uudenmaan Martat on Marttaliiton suurin piiri ja piirin jäsenmäärä on noussut vuodesta 2001 lähtien, lukuun ottamatta pientä notkahdusta sääntöuudistuksen yhteydessä vuonna Uudenmaan Martat ry:n keskeisintä toimintaa ovat kotitalousneuvonta, puutarha- ja ympäristöneuvonta sekä järjestötoiminta. Toimintaa monipuolistavat erilaiset hankkeet, kansainvälinen toiminta ja kulttuurisekä perinnetoiminta. Piiri antaa valtionapurahoitteista kotitalousneuvontaa. Sitä toteutetaan avoimilla neuvontatilaisuuksilla ja tapahtumilla, joihin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Toteutamme erityisryhmille tavoitteellistettua neuvontaa, jota tarjotaan näille ryhmille kohdennetusti. Uudenmaan Martoissa on palkattuna neuvonta-, kehittämis- ja suunnittelu- ja hallintotyössä olevaa ammattihenkilökuntaa. Kesällä 2009 toiminta laajeni uusiin tilojen muuton myötä. Käytössämme on nyt havaintokeittiö (Kauha ja kukkaro) ja kaksi opetuskeittiötä, joita täydentää ajanmukainen kodinhoitotila. Kotitalousneuvonnalla edistetään arjen sujumista ja yhdessä tekemistä Kotitalousneuvonnassa Hidastamalla hyvinvointiin teemakautena korostetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Vuonna 2010 aloitettu Eettisen kuluttamisen hanke laajenee toiminnaksi kotitalousneuvonnassa. Eettinen kuluttaminen on hidastamista, olennaisen erottamista epäolennaisesta ja tarpeettomasta kuluttamisesta luopumista. Se pitää sisällään säästämisen, yhteiskäytön, lainaamisen ja kierrättämisen sekä lähellä tuotetun, Reilun kaupan ja palveluiden suosimisen. Järjestömme tiedostaa vastuunsa toimintamme ympäristövaikutuksista. Ympäristövastuuraportointijärjestelmä on tarkoitus ottaa asteittain käyttöön koko marttajärjestössä Erityisryhmille kohdennettu neuvonta on merkittävä osa järjestön toimintaa. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat nuoret ja lapsiperheet sekä ikääntyneet tarvitsevat usein tukea arjen pyörittämisessä. Myös maahanmuuttajat, työttömät sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat ovat tärkeitä neuvonnan kohderyhmiä. Yhdessä tekeminen lisää omatoimisuutta, voimavaroja ja sosiaalisia taitoja. Kädentaitojen oppiminen antaa iloa ja onnistumisen kokemuksia. 3

4 Laadukas kotitalousneuvonta edellyttää verkostoitumista ja yhteistyötä. Olemme yhteistyössä viranomaisten, kuntien, oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyö ja sen kehittäminen takaavat myös sen, että neuvonta tavoittaa ne erityisryhmät, jotka kaikista eniten tarvitsevat kotiin liittyvien taitojen oppimista. Neuvonnan toteutumista arvioidaan ja neuvontaa kehitetään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden määrän ja palautteen pohjalta sekä neuvojien oman arvioinnin kautta. Ajankohtainen kotitalousneuvonta tarjoaa marttayhdistyksille toimintavinkkejä ja tukee yhteisöllisyyttä. Mielenkiintoinen toiminta houkuttelee uusia jäseniä. Kaikki piirien käyttöön tehty opintokerho- ja näyttelymateriaali ovat myös yhdistysten itsenäisesti hyödynnettävissä. Neuvonnan vaikuttavuutta tehostetaan ketjukoulutuksella, kun martat vievät kurssilla oppimansa tiedon oman yhdistyksensä jäsenille. Päätavoite: marttojen kotitalousneuvonnalla edistetään arjen sujumista ja yhdessä tekemistä. Ruoka ja ravitsemus Herättää kiinnostus itse tehtyyn ruokaan ja ruoanvalmistustaitojen kehittämiseen Kannustaa hyvinvointia edistäviin ja kestäviin elintarvikevalintoihin Tarjota mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja kädentaitojen kehittämiseen Ruoka ja ravitsemusneuvonnassa korostetaan yhdessä tekemistä, onnistumisen kokemuksia ja kaikille avointa neuvontaa. Neuvonnan kohderyhminä ovat erityisesti naiset, lapsiperheet, lapset, maahanmuuttajat, ikääntyneet ja järjestön jäsenet. Ruoka ja ravitsemusneuvonnassa painotetaan monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja kannustetaan käyttämään runsaasti kasviksia. Neuvonnan tavoitteena on myös lisätä terveysliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Elintarvikevalinnoissa korostetaan ympäristöystävällisiä ja kestäviä vaihtoehtoja. Ruokakursseilla käytetään sesonkiraaka-aineita. Ruoanvalmistuksessa tuodaan esiin asianmukaisten työtapojen- ja välineiden käyttö. Myös energian säästäminen ja jätteiden lajitteluun liittyvät asiat nostetaan neuvonnassa esiin. Neuvontaa toteutetaan mm. seuraavin luento- ja kurssiaihein: Ekoruokaa Kasvikset kehiin (kolmen vuoden aikana kehitetään suosituista etnokursseista kasvisversiot) Kesän makuja lautaselle Tee itse hyvää ja edullista kotiruokaa Niukkuudesta nautintoon eli retroruokakursseja eri vuosikymmeniltä olemassa olevien 20- ja 50- lukujen lisäksi (2012) A tasty trip to Finland Iloa keittiöön maitotuotteet ruoanvalmistuksessa Kesän herkut talteen säilöntä Vuoden yrtit, marja, sieni Pikkukokkikurssit Vinkkejä viisaisiin valintoihin! luennot ravitsemus- ja liikuntasuosituksista Hyvää hiutaleista, voimaa viljoista 4

5 Syötävää palstalta ja palkongilta lähilähiruokaa omatoimisesti, yhteistyössä puutarhaneuvonnan kanssa Suunvuoro Suomelle päivitettyjä makuja maakunnista (2011) Martan kanssa ranskalaisessa keittiössä Martan kanssa brittikeittiössä Martan kanssa perulaisessa keittiössä Martan kanssa saksalaisessa keittiössä (2013) Kotirumbaa seurakuntien kanssa yhteistyössä (hankkeen ulkopuolella) Vuoden 2011 vihannes nauris ja lanttu, vuoden sieni kangasrousku, vuoden marja puolukka ja vuoden yrtti vuohenputki näkyvät neuvonnassamme. Kauha ja kukkaro luennot ja havaintoesitykset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ne toteutetaan maanantaisin klo 18 ja tiistaisin klo 11 osoitteessa Lapinlahdenkatu 3, 3.krs. Ohjelma julkaistaan Martat -lehden piiriliitteessä ja kotisivuilla aina puolivuosittain. Kodin talous ja kuluttaja-asiat tavoitteena oman talouden hallinta Parantaa ihmisten taloudellista osaamista ja herättää kiinnostus omien raha-asioiden hoitoon ja oman talouden hallintaan Korostaa viihtyisyyden lisäksi yhä enemmän kodinhoidon neuvonnassa ekologisuutta ja kestävää kehitystä Perheen sisäinen työnjako tasavertaiseksi. Kuluttajat tarvitsevat tietoja ja taitoja toimia markkinoilla ja käyttää rahaa. Jatketaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa talouden hallinnan edistämiseksi. Toteutetaan neuvontapainotteisia ruokakursseja ja pidetään luentoja raha-asioiden hoidosta eri tahojen kanssa yhteistyössä (esim. seurakunnat, MLL, työttömien yhdistykset). Kodin lakiasioihin, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä neuvontatapahtumia järjestetään yhteistyössä mm. Helsingissä toimivan Tapiola-yhtiön T-Hetken kanssa. Reilu kauppa on myös mukana neuvonnassa ja marttayhdistyksiä kannustetaan toteuttamaan Reilun kaupan teemaa marttailloissa. Kodinhoidon neuvonnassa tutustutaan nykyaikaisiin työmenetelmiin, välineisiin, aineisiin ja tekstiilikuituihin. Kaikissa toimintatavoissa ja valinnoissa tuodaan esiin myös siivouksen ja pyykinpesun ympäristövaikutukset. Lisäksi annetaan tietoa keittiön ja kodinhoitotilan suunnitteluun ja jaetaan tietoja energiankäytön tehostamisesta ja muista ilmastonmuutokseen hidastamiseen vaikuttavista tekijöistä. Kohderyhminä ovat mm. nuoret perheet, nuoret, miehet, maahanmuuttajat ja järjestön jäsenet. Neuvontaa toteutetaan mm. seuraavin luento- ja kurssiaihein sekä tapahtumin: Pidä kiinni rahoistasi (säästövinkkejä, kirjanpitoa ja arkistointia) Turvaa taloutesi parisuhteessa Älä jätä talouttasi oman onnensa nojaan Tunne oikeutesi kuluttaja Vähänkö hyvää eettinen kuluttaminen ekokeittiössä 5

6 ekosiivous ekopyykkäys ekolomailua ekoarkea ja juhlaa Allergisen siivous- ja pyykinpesuvinkit Lapset mukaan siivoamaan uhkaillen, lahjoen vai kannustaen Kaikki irti kodinkoneesta Meditatiivista kodinhoitoa, ajankäytön rytmimenetelmää ja tavaranhallintaa Lisäksi on tarkoitus toteuttaa retrohenkinen roolipeli: pula-aika inspiroi ekologiseen ja säästäväiseen kulutukseen, facebook-avusteinen liveroolipeli nuorille, uusille martoille. Integroi samaan kokonaisuuteen kaikki neuvonnan osa-alueet ( ). Kotipuutarha ja ympäristö Marttojen kotipuutarha- ja ympäristöneuvonta on laadukasta, tunnettua ja arvostettua Puutarhanhoito lisää hyvinvointia Kotitalouksien kulutusvalinnat säästävät ympäristöä Kotipuutarhaneuvonnan perusajatuksena on, että puutarha ja siellä työskentely lisäävät ihmisen hyvinvointia. Viljelyn perustietojen ja -taitojen hallinta on kotipuutarhaviljelyn onnistumisen kulmakivi. Neuvonnassa korostetaan luonnon ja ympäristön huomioon ottamista niin puutarhan suunnittelussa kuin viljelytekniikassakin. Omavaraisuus, hyötyviljely ja kierrätys tukevat eettisen kuluttamisen teemaa. Viljelymahdollisuuksia kehitetään erilaisten asukasryhmien keskuudessa. Puutarhanhoidon kenttää laajennetaan myös kerrostalopihojen viljely- ja harrastusmahdollisuuksiksi. Martat ovat mukana edistämässä myös hyötykasvien istuttamista julkisille viheralueille. Puutarhaneuvonnassa tarkastellaan lähiympäristön käyttöä laajasti. Lähiluonnon käyttöä korostetaan kestävänä ajanvieton tapana, johon liittyy monia ulottuvuuksia, mm. kaupunkiviljely, luonnontuntemus ja lähiruoka. Piiri järjestää lähiluontoretkiä ja kannustaa yhdistyksiä järjestämään retkiä lähiluontoon. Puutarhaneuvontaa kehitetään limittymään ruoka- ja ravitsemusneuvontaan koti-, palsta- ja kaupunkiviljelyn osalta. Puutarhamartta - koulutus jatkuu ja uusia kursseja kehitetään Marttaliiton kanssa (esim. kaupunkiviljely, perinnekasvit). Neuvontaa toteutetaan myös seuraavin luento- ja kurssiaihein: Puutarhan kevättyöt Puutarhan syystyöt Puutarhan kesä Eettinen piha Ruukkupuutarha Parveke paratiisiksi Kasvimaa kerrostalopihaan Vaihtelua kasvivalintoihin 6

7 Kestävät kotimaiset kasvit Tuottava maa Kasvien hoitoleikkaukset Kasvinsuojelu Syötävän kaunis piha Kestävää hyvinvointia puistoista ja puutarhasta Kompostointi Huonekasvien hoito ja harrastaminen Huonekasvien lisääminen Joulukukat jatkokasvatukseen Havutyöt Pihasuunnittelun perusteet Hidas puutarhanhoito lepoa ja virkistystä ekologisin seurauksin Hidastamalla hyvinvointiin: Marttojen tehtävänä on antaa yleistä hyötykasveihin painottuvaa puutarhaneuvontaa, jonka tavoitteena on rohkaista kokeilemaan kasvatusta. Valtakunnalliset kotitalousneuvonnan hankkeet Arki sujuvaksi toiminnan tavoite on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien sekä heidän perheidensä arkielämän helpottuminen ja arjenhallinnan taitojen vahvistuminen, terveyden edistäminen sekä sosiaalisten taitojen kohentuminen käytännön kotitalouskurssien avulla. Maahanmuuttajakursseilla tavoitteena on lisäksi kotouttaminen ja arjen sanaston oppiminen. Hanketta rahoittavat Raha-automaattiyhdistys ja marttajärjestö. Karjalaisia kukkoja ja kakkaroita hankkeessa vahvistetaan suomalaista maakunnallista ruokakulttuuria pitämällä kursseja karjalaisesta ruokaperinteestä. Kursseja rahoittaa Karjalan Kulttuurirahasto. Marttojen Keittiö K18 -kursseilla nuoret tekevät yhdessä ruokaa. Samalla he voivat vaihtaa ajatuksia oman kodin hoitamisesta, kuten siitä, mitä ruokakaapissa on hyvä olla, millaisia työ-välineitä kotikokki tarvitsee, mitä ruoka maksaa ja tarvitseeko nuori vakuutuksia. Kokkauskerran päätteeksi herkutellaan yhdessä valmistetun aterian ääressä. Järjestämme 2-3 kurssisarjaa/vuosi. Hankkeen rahoittaa pääasiassa Eduard Polónin säätiö. Kokataan yhdessä -kursseilla lapset ja aikuiset tekevät yhdessä ruokaa. Kokataan yhdessä kurssit antavat lapsille ja nuorille sekä aikuisille tilaisuuden tehdä yhdessä jotain mukavaa ja hyödyllistä. Ruoanlaitto tarjoaa eri-ikäisille luontevan tilaisuuden tutustua paremmin toisiinsa ja oppia toisilta. Itse tehtyä ruokaa oppii arvostamaan uudella tavalla. Yhden kerran aiheena kaikilla kursseilla on Kasviskarnevaali, ja muiden iltojen teemaksi kurssilaiset valitsevat kotimaisen tai kansainvälisen teeman tai vaikkapa leivonnan. Kokataan yhdessä kahden kolmen illan kurssisarjoja järjestetään piirissämme 3-4/vuosi. Hanketta rahoittaa Polónin säätiö. Kotipuutarhaneuvonnan kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa järjestön jäsenten puutarhaosaamista niin, että koulutuksen saaneet puutarhamartat toimivat neuvojien apuna käytännön järjestelyissä ja tuovat uusia jäseniä houkuttelevaa sisältöä oman yhdistyksen toimintaan välittämällä tietoa ajankohtaisista kotipuutarha-asioista. Hankkeen tavoitteena on myös tehostaa yhteistoimintaa puutarha-alan sidosryhmien kanssa sekä valtakunnallisesta että paikallistasolla, laajentaa puutarhaneuvonnan saatavuutta ja lisätä järjestön kotipuutarhaneuvonnan tunnettuutta. Hankkeen 7

8 yhteistyökumppaneita ovat Taimistoviljelijät, S. G. Nieminen, Biolan ja Viljavuuspalvelu. Hanketta rahoittaa Polónin säätiö. Kotirumba rullaamaan on valtakunnallinen yhteisvastuukeräyksen tuotolla toteutettava hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat vähävaraiset lapsiperheet. Hankkeessa järjestetään ruoanvalmistuskursseja niin lapsille kuin aikuisille ja tehdään kotikäyntejä lapsiperheisiin. Hankkeen tärkein yhteistyökumppani on seurakunnan diakoniatyö. Alueellamme järjestetään vuoden 2011 aikana 71 kurssia/perhekäyntiä. Ensimmäiset kokemukset on saatu jo vuoden 2010 aikana, jolloin Uudenmaan Martat oli yksi hankkeen piloteista. Lasten ravitsemus raiteilleen -hankkeessa halutaan vahvistaa ja tukea vanhemman vastuuta jälkikasvun ruokailusta. Yhdessä syöminen ja lapselle mallina oleminen ovat hankkeen keskeisiä viestejä. Vauva-, leikki- ja alakouluikäisten vanhemmille suunnatuissa tietoiskuissa pureudutaan lisäksi tasaisen päivärytmin tärkeyteen. Eväiksi kotiin vanhemmat saavat pienen vihkosen, johon on koottu lasten ruokailun kulmakiviä. Hankkeessa järjestetään alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen kahden kerran välipalakursseja, joiden tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kotikokkailuunkin. Kurssilla pohditaan yhdessä, mitä aineksia hyvä välipalaan kuuluu ja opetellaan tekemään maukkaita ja terveellisiä välipaloja. Hanketta rahoittaa Marttajärjestö. Pidä kiinni rahoistasi -hankkeen tavoite on antaa eri puolella Suomea ennaltaehkäisevää talousneuvontaa kuluttajille ja parantaa ihmisten taloudellista turvallisuutta. Vaikka talousneuvonta on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa, neuvonta kohdistuu myös niihin, joilla on jo ongelmia rahaasioiden hoidossa. Kohderyhmänä on noin vuotiaat, nuoret perheet, nuoret, työttömät ja lomautetut. Hanketta toteutetaan järjestämällä talousneuvontapainotteisia ruokakursseja sekä pitämällä luentoja ja tietoiskuja erilaisille asiakasryhmille. Pikkukokkitoiminnan kehittämishankkeella tuetaan varhaisnuorten (n vuotiaiden) kotitaloustaitoja antamalla heille turvallisessa ympäristössä perustaitoja arkielämän askareisiin, turvallisten aikuisten seurassa. Pikkukokkitoiminta vahvistaa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten yhdessä tekemistä ja sosiaalista vastuuta sekä omalta osaltaan vähentää lasten yksinoloa. Pikkukokkitoiminta kannustaa nuoria omatoimiseen tekemiseen turvallisesti. Pikkukokkitoiminnalla voidaan myös vaikuttaa lasten ja nuorten terveellisiin ruokailu- ja välipalatottumuksiin. Säädä ja säästä hanke jatkuu vielä vuoden Hankkeella lisätään kuluttajien energiatietoisuutta, jaetaan perustietoa energiankäytön tehostamisesta sekä muista ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä, kuten jätteistä. Neuvontaa toteutetaan erilaisina neuvontatapahtumina eri puolilla aluettamme. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö ja Marttaliitto. Järjestötoiminta Yhdistykset ovat järjestötoiminnan perusta. Innostunut ja näkyvä toiminta tuo uusia jäseniä ja toimijoita yhdistyksiin. Toimintaa tuetaan kampanjoilla, tiedotuksella ja materiaalilla. Yhteisöllisyys on jäsentoiminnan voimavara. Harrastustoiminta tuottaa martoille hyvinvointia. Paikallisista tarpeista lähtevä avoin ja tasa-arvoinen toiminta tukee sosiaalista osallisuutta ja yhteinen tekeminen tuo onnistumisen iloa. Marttojen aktiivinen kansalaistoiminta lisää vastuuntuntoa yhteisistä asioista, antaa valmiuksia vaikuttaa ja rohkeutta ottaa yhdessä kantaa kaikkia koskeviin asioihin. 8

9 3. Jäsentoiminta Tuetaan marttayhdistysten paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtevää toimintaa Toimintaan mukaan lähteminen on helppoa oman kiinnostuksen ja aikataulun mukaan Toiminnassa otetaan huomioon eri-ikäisten tarpeet Tuetaan paikallista verkostoitumista ja yhteistyötä Yhteinen tekeminen ja siihen liittyvät teema-illat ovat osa yhdistysten ympärivuotista toimintaa Kädentaitoharrastus osaksi yhdistystoimintaa Kaikki martat saavat tietoja yhteisistä asioista Yhdistyksiä tuetaan uusien jäsenten vastaanottamisessa Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivät maaliskuussa. Taitoavain opintoryhmän vetäjille koulutus tammikuussa. Opinto- ja taitomerkkitoiminta Antaa martoille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan marttajärjestön ydinosaamiseen kuuluvilla alueilla. Kehittää yhteistoiminnallista oppimista sekä ketjukoulutusta Antaa yhdistysten sisällä toimiville marttaryhmille mielekästä tekemistä Taitomerkkitoiminnan kehittämisestä vastaa Marttaliitto, joka myös kehittää kotisivujen yhteydessä olevaa sähköistä oppimisympäristöä saadun palautteen mukaan vastaamaan paremmin oppijoiden tarpeita. Vuoden 2011 alussa uudistuvat marttojen taitoavainten oppimateriaalit. Perustetaan opintokerhoja, joissa martat eri yhdistyksistä voivat suorittaa yhdessä taitoavaimia, jos omassa yhdistyksessä ei ole riittävästi halukkaita opiskelijoita. Opintokerhot kokoontuvat Marttakeskuksessa ja maakunnissa. Kaikille martoille avointa toimintaa Kässämartat on piirin tiloissa järjestettävää, kaikille uusmaalaisille martoille tarkoitettua kädentaitotoimintaa. Tavoitteena on elvyttää kädentaitoharrastusta ja antaa martoille mahdollisuus verkostoitua yli yhdistysrajojen. Kässämarttojen iltojen aiheet pyritään valitsemaan siten, että niiden pohjalta olisi mahdollisuus myös järjestää marttailta omassa yhdistyksessä. Vuonna 2011 järjestetään kässämarttojen tapahtumia myös lauantaisin, jolloin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevilla martoilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua. Uudenmaan Martat tiedottaa kässämarttojen tapahtumista. Tiedotusvälineenä toimii myös kässämarttojen blogi osoitteessa kassamartat.blogspot.com. Tavoitteena on perustaa muita samalla toimintaperiaatteella toimivia harrastusryhmiä piirin tiloihin, esimerkiksi lukupiiri. 9

10 Muu järjestötoiminta Kansainvälinen toiminta Jaetaan tietoa Marttajärjestön kansainvälisestä toiminnasta. Marttoja kannustetaan osallistumaan kansainväliseen toimintaa esim. järjestämällä yhdistyksessään aiheesta ilta joko yhdessä piirin kanssa tai esim. yhdessä oman paikkakunnan viranomaisten ja/tai maahanmuuttajien kanssa. Yhdistyksiä kannustetaan osallistumaan Mahdollisuuksien tori-tapahtumiin niillä paikkakunnilla, missä tapahtumaa valtakunnallisesti toteutetaan. Piirin hallitus jakaa Mummila-kiinteistön myynnistä saaduista varoista hakemusten perusteella vuoden lopussa avustuksia virolaisille lastenkotilapsille ja muille huonossa asemassa oleville nuorille suunnattuun avustustoimintaan virolaisille ja suomalaisille toimijoille. Perinne- ja kulttuuritoiminta Marttojen toiminnan merkitys suomalaisen arjen laadun kohottajana on suuri. Tavoitteena on, että marttayhdistysten toimintaa tallennetaan, arkistoista pidetään hyvää huolta ja niitä säilytetään asianmukaisessa paikassa. Samalla kun tallennetaan marttaperinnettä, tallennetaan myös suomalaisen naisen ja oman paikkakunnan historiaa. Jäsenluettelo Marttaliitto ylläpitää jäsenluetteloa ja kehittää sen toimintaa. Jäsenluettelon ajantasaisuus ja oikeellisuus on yksi järjestötoiminnan kulmakivistä. Yhdistysten tulee huolehtia jäsenluettelon päivittämisestä omalta osaltaan välittömästi, kun muutoksia tapahtuu. Uudenmaan Martat pitävät tärkeänä jäsenrekisterin nykyistä parempaa käyttömahdollisuutta myös yhdistysten tarpeisiin. Viestintä Viestinnällä välitetään yhdistyksille tietoa piiristä saatavasta neuvontamateriaalista, koulutustapahtumista ja kokouksista. Lisäksi tavoitteena on herättää keskustelua järjestössä tärkeinä pidettävistä asioista, kuten toiminnan kehittämisestä ja järjestön tulevaisuudesta. Tiedotuksen tavoitteena on myös tehdä järjestöä ja yhdistyksiä tunnetuksi omalla alueellaan. Sisäistä viestintää toteutetaan yhdistyksille lähetettävillä tiedotteilla ja sähköpostitiedottamisella. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tehdä piiriä ja sen sekä marttayhdistysten ja koko järjestön toimintaa tunnetuksi toiminta-alueellamme. Piiri tiedottaa tapahtumistaan ja toiminnastaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköpostitse. Piirin esitettä kehitetään, niin että toiminnan esittelyn ohella voisimme esitellä esim. vuokrattavissa olevia tilojamme. Viestintää kehitetään suunnitelmallisesti ja piirin medianäkyvyyttä seurataan. Piirin neuvojat ja toiminnanjohtaja esiintyvät säännöllisesti valtakunnallisessa mediassa. Tämä hyödyttää usein koko marttajärjestöä. Piirin internet-sivut on tärkeä ulkoisen ja sisäisen viestinnän väline. Piirin kotisivujen uudistaminen saatetaan loppuun vuoden 2011 alkupuoliskolla. Uudistamisessa huomioidaan myös yhdistyksiltä saatu palaute ja sivuille kehitetään yhdistystoimintaa tukevia ominaisuuksia. 10

11 5.Piirin hallinto Toimielimet Piirin ylintä päätäntävaltaa käyttävät piirin kevät- ja syyskokous sekä tarvittaessa ylimääräinen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Hallitus kokoontuu 8-12 kertaa vuodessa. Talous Tavoitteena on turvata toimintaedellytykset harkinnanvaraisen valtionavun, jäsenmaksujen, erilaisten kurssien ja tapahtumien järjestämisen ja kokoustilojen vuokraamisella. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapu on oleellisen tärkeä rahoitusmuoto toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta. Piirin toiminta tullaan pitämään painotuksiltaan pääosin samana. Valtionapuneuvontaa annetaan saadun rahamäärän mukaan n. 520 päivää/vuosi. Marttaliiton kautta saatavan hankeraha nousee huomattavasti, sillä Yhteisvastuukeräyshanke Kotirumba rullaamaan alkaa virallisesti vuonna Uudenmaan Martat ry:n hallitus ja toiminnanjohtaja jatkavat neuvotteluja Marttaliiton kanssa tilojen vuokratasosta. Tavoitteena on, että piiri pystyisi toimimaan Marttakeskuksen tiloissa myös sen jälkeen kun Marttaliiton kolmivuotinen toiminta-avustus tilavuokraan päättyy. Liiketoiminta Uudenmaan Marttojen liiketoimintaa ovat yrityksille järjestettävät kotitalousneuvonnan kurssit ja tapahtumat sekä pihasuunnitelmat. Kurssien tuotteistaminen on aloitettu ja kustannuslaskentaa kehitetty. Piirin liiketoiminnan kehittämistä jatketaan muun muassa panostamalla markkinointiin. Tavoitteena on, että kannattava liiketoiminta olisi osa piirin varainhankintaa. Marttojen piha- ja puutarhasuunnittelua kehitetään Marttaliiton pihasuunnittelun tuotteistamisryhmässä Varainhankinta Varainhankintaa ovat jäsenmaksut, yhdistyksille järjestettävät tapahtumat ja retket. Välitystavaramyynnillä ei ole taloudellista merkitystä piirille. Se katsotaan jäsenpalveluksi marttayhdistyksille ja martoille. Marttaliiton julkaisut ovat korkeatasoisia ja tukevat piirin kotitalousneuvontaa. Vuonna 2009 ostettu sijoitusasunto tuottaa piirille noin 5% sijoitustuoton vuosittain. Uudenmaan Marttojen varallisuutta on sijoitettu myös rahastoihin. 11

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia, sekä kotitalouden arvostusta Toiminnan tarkoitusta toteutetaan järjestämällä

Lisätiedot

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Kotirumba rullaamaan Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Marttaliitto on perustettu v. 1899 Kansalaisjärjestönä Martat edistää kotien ja perheiden

Lisätiedot

Uudenmaan Martat Syyskokous

Uudenmaan Martat Syyskokous Uudenmaan Martat Syyskokous 24.11.2012 Marttajärjestön kolmivuotinen teema 2011 2013 on Hidastamalla hyvinvointiin. Teeman sisältönä on vuonna 2013 Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä. Kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

MITKÄ OVAT TAVOITTEEMME

MITKÄ OVAT TAVOITTEEMME Uudenmaan Martat ry Toimintasuunnitelma 2017-2019 PUNAINEN LANKA Edistämme kotien toimivaa ja kestävää arkea Edistämme perheiden hyvinvointia Olemme johtava arjen asiantuntija Tarjoamme yhteisön johon

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Vuosikokous 18.4.2015

Vuosikokous 18.4.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosikokous 18.4.2015 MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS TEEMA 2016 Teemakausi 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus jatkuu viimeisen vuoden. Tarjoamme tietoja ja taitoja sujuvaan

Lisätiedot

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 1. Kohti joulua 2. Lapin Martat ry:n hallitus 2013 3. Vuoden marttayhdistys 4. Taitoavainkoulutukset 5. Vuoden 2013 teemavuoden sisältö 6. Joululahjavinkkejä

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Marttaliiton terveisiä ja ajankohtaisia asioita Uudenmaan piiristä. Kevätkokous 25.4.2013

Marttaliiton terveisiä ja ajankohtaisia asioita Uudenmaan piiristä. Kevätkokous 25.4.2013 Marttaliiton terveisiä ja ajankohtaisia asioita Uudenmaan piiristä Kevätkokous 25.4.2013 Hidastamalla hyvinvointiin -teemakampanja 2011-2013 Aiheena 2013: Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä Neuvonnan

Lisätiedot

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen POP UP -MARTTATAPAHTUMAT AVAINVIESTIT Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen PUHEEN TYYLI Iloinen Konstailematon Ystävällinen JA SÄVY I N H I M I L L I N E N, I H

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä

Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä Anneli Rantamäki Kotitalousopettajien liitto Kotitalousopettajien liitto perustettu vuonna 1918 pedagoginen opettajajärjestö eri tehtävissä toimivien

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Päivän paja Alustus jäsenhankintaan 15 min. Näkyvyyspaketin esittely 15 min Ideointia yhdessä 30 min Kuinka innostumme ja innostamme? 1 t Klo 10.30

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä?

Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä? Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä? 1 HomCare tarjoaa sinulle Yhdessä tekemistä ja yrittäjyyttä Edelläkävijyyttä Ekologisuutta ja luonnonmukaisuutta 2 Kodin ja ihmisen hyvinvointi on

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Yhdistykset Toimintaryhmät 68. Marttapiirit 15. Valtakunnallinen

Yhdistykset Toimintaryhmät 68. Marttapiirit 15. Valtakunnallinen Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen Alueellinen Valtakunnallinen ARVOT Avoin. Rohkeasti oma itsensä. Valintoja kestävään arkeen. Onnistumisen ja

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

MARTTAJÄRJESTÖ Yhdistykset Toimintaryhmät 68. Marttapiirit 16. Valtakunnallinen

MARTTAJÄRJESTÖ Yhdistykset Toimintaryhmät 68. Marttapiirit 16. Valtakunnallinen TERVETULOA MARTAKSI! MARTTAJÄRJESTÖ 2015 Jäsenet 48 000 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 16 Marttaliitto Paikallinen Alueellinen Valtakunnallinen Martat on yli satavuotias kotitalousneuvontaa

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 Humak on valtakunnallinen Verkostoammattikorkeakoulu HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijoita

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot