Toimintasuunnitelma Hidastamalla hyvinvointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Hidastamalla hyvinvointiin Sisällysluettelo Hidastamalla hyvinvointiin -teemakausi Toimintaympäristö 2 Järjestötoiminnan haasteet Kestävä kehitys, eettinen kuluttaminen, globalisaatio ja ilmastonmuutos Talouden haasteet Uudenmaan Martat ry:n toiminnan tarkoitus ja tehtävät 2. Kotitalousneuvonnalla edistetään arjen sujumista ja yhdessä tekemistä 3 Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat tavoitteena oman talouden hallinta Kotipuutarha ja ympäristö Valtakunnalliset kotitalousneuvonnan hankkeet Järjestötoiminta 3. Jäsentoiminta 8 Opinto- ja taitomerkkitoiminta 4. Muu järjestötoiminta 9 Kansainvälinen toiminta Perinne- ja kulttuuritoiminta Jäsenluettelo Viestintä 5. Piirin hallinto 10 Toimielimet Talous Liiketoiminta Varainhankinta 1

2 Hidastamalla hyvinvointiin -teemakausi Marttaliiton kolmivuotinen teema on Hidastamalla hyvinvointiin. Hidastamalla hyvinvointiin teemakampanjaa toteutetaan valtakunnallisena, integroituna ja viestinnällisenä koko maan kattavina tapahtumina. Vuoden 2011 aikana teemaa toteutetaan mm. virkkaustaitoja elvyttämällä ja tuomalla aktiivisesti esille marttojen puutarhaneuvontaa. Yhdessä tekeminen ja oppiminen kuuluvat aina marttatoimintaan. Hidastaminen ei ole pysähtymistä, vaan se auttaa näkemään terävämmin ja kuulemaan herkemmin toimintaympäristömme haasteet ja antaa myös paremmat mahdollisuudet vastata näihin haasteisiin. Hidastaminen antaa mahdollisuuden keskittyä olennaiseen ja kohdentaa kotitalousneuvonta sitä tarvitseville sekä suunnitella toiminnan sisällöt niin, että ne vastaavat neuvottavien ja jäsentemme tarpeisiin ja toiveisiin. Valtakunnallisesti teemavuosien tavoite on piirien, jäsenten ja koko järjestön hyvinvointi sekä järjestönydintehtävän, kotien ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen. Uudenmaan Martat pyrkii omassa toiminnassaan samaan tavoitteeseen. Kotitalousneuvonnassa korostetaan yhdessä tekemistä ja mm. perheen yhteisiä ruokahetkiä ja järjestötoiminnassa yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. 1.Toimintaympäristö Järjestötoiminnan haasteet Yhdistysten suuri haaste on saada toiminta vastaamaan jäsenten toiveita ja tarpeita. Jäseniksi liittyvillä on usein tiedotusvälineiden muokkaama kuva marttatoiminnasta, eikä harrastuksena toteutettava yhdistystoiminta sitä aina vastaa. Piirin ja yhdistysten hyvä yhteistyö edesauttaa jäsenten sitouttamista järjestöömme. Jäsenyys marttajärjestössä on muutoksessa. Osa jäsenistä ei ole kiinnostunut perinteisestä yhdistystoiminnasta. Tämä on haaste kansalaisjärjestölle, jonka toiminnan lähtökohtana ovat aktiivisesti toimivat paikalliset yhdistykset. Muut järjestöt ja harrastukset kilpailevat marttojen kanssa kansalaisten vapaa-ajasta. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa tuo parhaimmillaan voimavaroja myös omaan toimintaamme. Uudenmaan Marttojen jäsenmäärä on kehittynyt useamman vuoden ajan suotuisasti ja yhdistystoiminta piirin koko toiminta-alueella on aktiivista. Kestävä kehitys, eettinen kuluttaminen, globalisaatio ja ilmastonmuutos Marttajärjestö pyrkii toiminnallaan edistämään kestävää kehitystä niin paikallisella tasolla, kansallisesti kuin globaalistikin. Eettinen kuluttaminen ja ympäristönäkökulman huomioonottaminen ovat läpileikkaavia teemoja järjestön kotitalousneuvonnassa. Järjestömme tiedostaa vastuunsa toimintamme ympäristövaikutuksista. Ympäristövastuuraportointijärjestelmä on tarkoitus ottaa asteittain käyttöön koko marttajärjestössä

3 Marttayhdistyksiä kannustetaan kestävän kehityksen mukaisiin valintoihin omassa toiminnassaan. Talouden haasteet Uudenmaan Martat ry on muutti uusiin tiloihin vuonna 2009, jolloin tilojen vuokra nousi moninkertaiseksi edellisestä. Vuokratukea saadaan vielä vuonna Toimintaa on laajennettu ja samalla piirin henkilöstön määrää on lisätty. Haasteena on piirin taloudellisen tilanteen turvaaminen koska valtionapukin saattaa olla uhattuna valtiontalouden tiukan tilanteen takia. Liiketoiminnan kehittäminen kannattavaksi vaatii panostusta kehittämiseen ja osaamisen laajentamista. Uudenmaan Martat ry:n toiminnan tarkoitus ja tehtävät Uudenmaan Martat ry:n toimialueena on Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunta. Toimisto ja opetuskeittiöt sijaitsevat Helsingissä. Uudenmaan Martat toimii alueensa marttayhdistysten yhteistyöjärjestönä. Martat kuuluvat jäseninä paikallisiin marttayhdistyksiin ja niiden alla toimiviin toimintaryhmiin. Uudenmaan Martat on keskusjärjestö Marttaliiton jäsen. Piiri tukee alueen marttatoimintaa ja vastaa kotitalousneuvonnan toteutuksesta alueellamme sekä vahvistaa järjestöllistä toimintaa alueellamme. Marttayhdistyksiä alueella on 153 ja 10 toimintaryhmää. jäseniä niissä on yli Uudenmaan Martat on Marttaliiton suurin piiri ja piirin jäsenmäärä on noussut vuodesta 2001 lähtien, lukuun ottamatta pientä notkahdusta sääntöuudistuksen yhteydessä vuonna Uudenmaan Martat ry:n keskeisintä toimintaa ovat kotitalousneuvonta, puutarha- ja ympäristöneuvonta sekä järjestötoiminta. Toimintaa monipuolistavat erilaiset hankkeet, kansainvälinen toiminta ja kulttuurisekä perinnetoiminta. Piiri antaa valtionapurahoitteista kotitalousneuvontaa. Sitä toteutetaan avoimilla neuvontatilaisuuksilla ja tapahtumilla, joihin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Toteutamme erityisryhmille tavoitteellistettua neuvontaa, jota tarjotaan näille ryhmille kohdennetusti. Uudenmaan Martoissa on palkattuna neuvonta-, kehittämis- ja suunnittelu- ja hallintotyössä olevaa ammattihenkilökuntaa. Kesällä 2009 toiminta laajeni uusiin tilojen muuton myötä. Käytössämme on nyt havaintokeittiö (Kauha ja kukkaro) ja kaksi opetuskeittiötä, joita täydentää ajanmukainen kodinhoitotila. Kotitalousneuvonnalla edistetään arjen sujumista ja yhdessä tekemistä Kotitalousneuvonnassa Hidastamalla hyvinvointiin teemakautena korostetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Vuonna 2010 aloitettu Eettisen kuluttamisen hanke laajenee toiminnaksi kotitalousneuvonnassa. Eettinen kuluttaminen on hidastamista, olennaisen erottamista epäolennaisesta ja tarpeettomasta kuluttamisesta luopumista. Se pitää sisällään säästämisen, yhteiskäytön, lainaamisen ja kierrättämisen sekä lähellä tuotetun, Reilun kaupan ja palveluiden suosimisen. Järjestömme tiedostaa vastuunsa toimintamme ympäristövaikutuksista. Ympäristövastuuraportointijärjestelmä on tarkoitus ottaa asteittain käyttöön koko marttajärjestössä Erityisryhmille kohdennettu neuvonta on merkittävä osa järjestön toimintaa. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat nuoret ja lapsiperheet sekä ikääntyneet tarvitsevat usein tukea arjen pyörittämisessä. Myös maahanmuuttajat, työttömät sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat ovat tärkeitä neuvonnan kohderyhmiä. Yhdessä tekeminen lisää omatoimisuutta, voimavaroja ja sosiaalisia taitoja. Kädentaitojen oppiminen antaa iloa ja onnistumisen kokemuksia. 3

4 Laadukas kotitalousneuvonta edellyttää verkostoitumista ja yhteistyötä. Olemme yhteistyössä viranomaisten, kuntien, oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyö ja sen kehittäminen takaavat myös sen, että neuvonta tavoittaa ne erityisryhmät, jotka kaikista eniten tarvitsevat kotiin liittyvien taitojen oppimista. Neuvonnan toteutumista arvioidaan ja neuvontaa kehitetään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden määrän ja palautteen pohjalta sekä neuvojien oman arvioinnin kautta. Ajankohtainen kotitalousneuvonta tarjoaa marttayhdistyksille toimintavinkkejä ja tukee yhteisöllisyyttä. Mielenkiintoinen toiminta houkuttelee uusia jäseniä. Kaikki piirien käyttöön tehty opintokerho- ja näyttelymateriaali ovat myös yhdistysten itsenäisesti hyödynnettävissä. Neuvonnan vaikuttavuutta tehostetaan ketjukoulutuksella, kun martat vievät kurssilla oppimansa tiedon oman yhdistyksensä jäsenille. Päätavoite: marttojen kotitalousneuvonnalla edistetään arjen sujumista ja yhdessä tekemistä. Ruoka ja ravitsemus Herättää kiinnostus itse tehtyyn ruokaan ja ruoanvalmistustaitojen kehittämiseen Kannustaa hyvinvointia edistäviin ja kestäviin elintarvikevalintoihin Tarjota mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja kädentaitojen kehittämiseen Ruoka ja ravitsemusneuvonnassa korostetaan yhdessä tekemistä, onnistumisen kokemuksia ja kaikille avointa neuvontaa. Neuvonnan kohderyhminä ovat erityisesti naiset, lapsiperheet, lapset, maahanmuuttajat, ikääntyneet ja järjestön jäsenet. Ruoka ja ravitsemusneuvonnassa painotetaan monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja kannustetaan käyttämään runsaasti kasviksia. Neuvonnan tavoitteena on myös lisätä terveysliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Elintarvikevalinnoissa korostetaan ympäristöystävällisiä ja kestäviä vaihtoehtoja. Ruokakursseilla käytetään sesonkiraaka-aineita. Ruoanvalmistuksessa tuodaan esiin asianmukaisten työtapojen- ja välineiden käyttö. Myös energian säästäminen ja jätteiden lajitteluun liittyvät asiat nostetaan neuvonnassa esiin. Neuvontaa toteutetaan mm. seuraavin luento- ja kurssiaihein: Ekoruokaa Kasvikset kehiin (kolmen vuoden aikana kehitetään suosituista etnokursseista kasvisversiot) Kesän makuja lautaselle Tee itse hyvää ja edullista kotiruokaa Niukkuudesta nautintoon eli retroruokakursseja eri vuosikymmeniltä olemassa olevien 20- ja 50- lukujen lisäksi (2012) A tasty trip to Finland Iloa keittiöön maitotuotteet ruoanvalmistuksessa Kesän herkut talteen säilöntä Vuoden yrtit, marja, sieni Pikkukokkikurssit Vinkkejä viisaisiin valintoihin! luennot ravitsemus- ja liikuntasuosituksista Hyvää hiutaleista, voimaa viljoista 4

5 Syötävää palstalta ja palkongilta lähilähiruokaa omatoimisesti, yhteistyössä puutarhaneuvonnan kanssa Suunvuoro Suomelle päivitettyjä makuja maakunnista (2011) Martan kanssa ranskalaisessa keittiössä Martan kanssa brittikeittiössä Martan kanssa perulaisessa keittiössä Martan kanssa saksalaisessa keittiössä (2013) Kotirumbaa seurakuntien kanssa yhteistyössä (hankkeen ulkopuolella) Vuoden 2011 vihannes nauris ja lanttu, vuoden sieni kangasrousku, vuoden marja puolukka ja vuoden yrtti vuohenputki näkyvät neuvonnassamme. Kauha ja kukkaro luennot ja havaintoesitykset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ne toteutetaan maanantaisin klo 18 ja tiistaisin klo 11 osoitteessa Lapinlahdenkatu 3, 3.krs. Ohjelma julkaistaan Martat -lehden piiriliitteessä ja kotisivuilla aina puolivuosittain. Kodin talous ja kuluttaja-asiat tavoitteena oman talouden hallinta Parantaa ihmisten taloudellista osaamista ja herättää kiinnostus omien raha-asioiden hoitoon ja oman talouden hallintaan Korostaa viihtyisyyden lisäksi yhä enemmän kodinhoidon neuvonnassa ekologisuutta ja kestävää kehitystä Perheen sisäinen työnjako tasavertaiseksi. Kuluttajat tarvitsevat tietoja ja taitoja toimia markkinoilla ja käyttää rahaa. Jatketaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa talouden hallinnan edistämiseksi. Toteutetaan neuvontapainotteisia ruokakursseja ja pidetään luentoja raha-asioiden hoidosta eri tahojen kanssa yhteistyössä (esim. seurakunnat, MLL, työttömien yhdistykset). Kodin lakiasioihin, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä neuvontatapahtumia järjestetään yhteistyössä mm. Helsingissä toimivan Tapiola-yhtiön T-Hetken kanssa. Reilu kauppa on myös mukana neuvonnassa ja marttayhdistyksiä kannustetaan toteuttamaan Reilun kaupan teemaa marttailloissa. Kodinhoidon neuvonnassa tutustutaan nykyaikaisiin työmenetelmiin, välineisiin, aineisiin ja tekstiilikuituihin. Kaikissa toimintatavoissa ja valinnoissa tuodaan esiin myös siivouksen ja pyykinpesun ympäristövaikutukset. Lisäksi annetaan tietoa keittiön ja kodinhoitotilan suunnitteluun ja jaetaan tietoja energiankäytön tehostamisesta ja muista ilmastonmuutokseen hidastamiseen vaikuttavista tekijöistä. Kohderyhminä ovat mm. nuoret perheet, nuoret, miehet, maahanmuuttajat ja järjestön jäsenet. Neuvontaa toteutetaan mm. seuraavin luento- ja kurssiaihein sekä tapahtumin: Pidä kiinni rahoistasi (säästövinkkejä, kirjanpitoa ja arkistointia) Turvaa taloutesi parisuhteessa Älä jätä talouttasi oman onnensa nojaan Tunne oikeutesi kuluttaja Vähänkö hyvää eettinen kuluttaminen ekokeittiössä 5

6 ekosiivous ekopyykkäys ekolomailua ekoarkea ja juhlaa Allergisen siivous- ja pyykinpesuvinkit Lapset mukaan siivoamaan uhkaillen, lahjoen vai kannustaen Kaikki irti kodinkoneesta Meditatiivista kodinhoitoa, ajankäytön rytmimenetelmää ja tavaranhallintaa Lisäksi on tarkoitus toteuttaa retrohenkinen roolipeli: pula-aika inspiroi ekologiseen ja säästäväiseen kulutukseen, facebook-avusteinen liveroolipeli nuorille, uusille martoille. Integroi samaan kokonaisuuteen kaikki neuvonnan osa-alueet ( ). Kotipuutarha ja ympäristö Marttojen kotipuutarha- ja ympäristöneuvonta on laadukasta, tunnettua ja arvostettua Puutarhanhoito lisää hyvinvointia Kotitalouksien kulutusvalinnat säästävät ympäristöä Kotipuutarhaneuvonnan perusajatuksena on, että puutarha ja siellä työskentely lisäävät ihmisen hyvinvointia. Viljelyn perustietojen ja -taitojen hallinta on kotipuutarhaviljelyn onnistumisen kulmakivi. Neuvonnassa korostetaan luonnon ja ympäristön huomioon ottamista niin puutarhan suunnittelussa kuin viljelytekniikassakin. Omavaraisuus, hyötyviljely ja kierrätys tukevat eettisen kuluttamisen teemaa. Viljelymahdollisuuksia kehitetään erilaisten asukasryhmien keskuudessa. Puutarhanhoidon kenttää laajennetaan myös kerrostalopihojen viljely- ja harrastusmahdollisuuksiksi. Martat ovat mukana edistämässä myös hyötykasvien istuttamista julkisille viheralueille. Puutarhaneuvonnassa tarkastellaan lähiympäristön käyttöä laajasti. Lähiluonnon käyttöä korostetaan kestävänä ajanvieton tapana, johon liittyy monia ulottuvuuksia, mm. kaupunkiviljely, luonnontuntemus ja lähiruoka. Piiri järjestää lähiluontoretkiä ja kannustaa yhdistyksiä järjestämään retkiä lähiluontoon. Puutarhaneuvontaa kehitetään limittymään ruoka- ja ravitsemusneuvontaan koti-, palsta- ja kaupunkiviljelyn osalta. Puutarhamartta - koulutus jatkuu ja uusia kursseja kehitetään Marttaliiton kanssa (esim. kaupunkiviljely, perinnekasvit). Neuvontaa toteutetaan myös seuraavin luento- ja kurssiaihein: Puutarhan kevättyöt Puutarhan syystyöt Puutarhan kesä Eettinen piha Ruukkupuutarha Parveke paratiisiksi Kasvimaa kerrostalopihaan Vaihtelua kasvivalintoihin 6

7 Kestävät kotimaiset kasvit Tuottava maa Kasvien hoitoleikkaukset Kasvinsuojelu Syötävän kaunis piha Kestävää hyvinvointia puistoista ja puutarhasta Kompostointi Huonekasvien hoito ja harrastaminen Huonekasvien lisääminen Joulukukat jatkokasvatukseen Havutyöt Pihasuunnittelun perusteet Hidas puutarhanhoito lepoa ja virkistystä ekologisin seurauksin Hidastamalla hyvinvointiin: Marttojen tehtävänä on antaa yleistä hyötykasveihin painottuvaa puutarhaneuvontaa, jonka tavoitteena on rohkaista kokeilemaan kasvatusta. Valtakunnalliset kotitalousneuvonnan hankkeet Arki sujuvaksi toiminnan tavoite on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien sekä heidän perheidensä arkielämän helpottuminen ja arjenhallinnan taitojen vahvistuminen, terveyden edistäminen sekä sosiaalisten taitojen kohentuminen käytännön kotitalouskurssien avulla. Maahanmuuttajakursseilla tavoitteena on lisäksi kotouttaminen ja arjen sanaston oppiminen. Hanketta rahoittavat Raha-automaattiyhdistys ja marttajärjestö. Karjalaisia kukkoja ja kakkaroita hankkeessa vahvistetaan suomalaista maakunnallista ruokakulttuuria pitämällä kursseja karjalaisesta ruokaperinteestä. Kursseja rahoittaa Karjalan Kulttuurirahasto. Marttojen Keittiö K18 -kursseilla nuoret tekevät yhdessä ruokaa. Samalla he voivat vaihtaa ajatuksia oman kodin hoitamisesta, kuten siitä, mitä ruokakaapissa on hyvä olla, millaisia työ-välineitä kotikokki tarvitsee, mitä ruoka maksaa ja tarvitseeko nuori vakuutuksia. Kokkauskerran päätteeksi herkutellaan yhdessä valmistetun aterian ääressä. Järjestämme 2-3 kurssisarjaa/vuosi. Hankkeen rahoittaa pääasiassa Eduard Polónin säätiö. Kokataan yhdessä -kursseilla lapset ja aikuiset tekevät yhdessä ruokaa. Kokataan yhdessä kurssit antavat lapsille ja nuorille sekä aikuisille tilaisuuden tehdä yhdessä jotain mukavaa ja hyödyllistä. Ruoanlaitto tarjoaa eri-ikäisille luontevan tilaisuuden tutustua paremmin toisiinsa ja oppia toisilta. Itse tehtyä ruokaa oppii arvostamaan uudella tavalla. Yhden kerran aiheena kaikilla kursseilla on Kasviskarnevaali, ja muiden iltojen teemaksi kurssilaiset valitsevat kotimaisen tai kansainvälisen teeman tai vaikkapa leivonnan. Kokataan yhdessä kahden kolmen illan kurssisarjoja järjestetään piirissämme 3-4/vuosi. Hanketta rahoittaa Polónin säätiö. Kotipuutarhaneuvonnan kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa järjestön jäsenten puutarhaosaamista niin, että koulutuksen saaneet puutarhamartat toimivat neuvojien apuna käytännön järjestelyissä ja tuovat uusia jäseniä houkuttelevaa sisältöä oman yhdistyksen toimintaan välittämällä tietoa ajankohtaisista kotipuutarha-asioista. Hankkeen tavoitteena on myös tehostaa yhteistoimintaa puutarha-alan sidosryhmien kanssa sekä valtakunnallisesta että paikallistasolla, laajentaa puutarhaneuvonnan saatavuutta ja lisätä järjestön kotipuutarhaneuvonnan tunnettuutta. Hankkeen 7

8 yhteistyökumppaneita ovat Taimistoviljelijät, S. G. Nieminen, Biolan ja Viljavuuspalvelu. Hanketta rahoittaa Polónin säätiö. Kotirumba rullaamaan on valtakunnallinen yhteisvastuukeräyksen tuotolla toteutettava hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat vähävaraiset lapsiperheet. Hankkeessa järjestetään ruoanvalmistuskursseja niin lapsille kuin aikuisille ja tehdään kotikäyntejä lapsiperheisiin. Hankkeen tärkein yhteistyökumppani on seurakunnan diakoniatyö. Alueellamme järjestetään vuoden 2011 aikana 71 kurssia/perhekäyntiä. Ensimmäiset kokemukset on saatu jo vuoden 2010 aikana, jolloin Uudenmaan Martat oli yksi hankkeen piloteista. Lasten ravitsemus raiteilleen -hankkeessa halutaan vahvistaa ja tukea vanhemman vastuuta jälkikasvun ruokailusta. Yhdessä syöminen ja lapselle mallina oleminen ovat hankkeen keskeisiä viestejä. Vauva-, leikki- ja alakouluikäisten vanhemmille suunnatuissa tietoiskuissa pureudutaan lisäksi tasaisen päivärytmin tärkeyteen. Eväiksi kotiin vanhemmat saavat pienen vihkosen, johon on koottu lasten ruokailun kulmakiviä. Hankkeessa järjestetään alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen kahden kerran välipalakursseja, joiden tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kotikokkailuunkin. Kurssilla pohditaan yhdessä, mitä aineksia hyvä välipalaan kuuluu ja opetellaan tekemään maukkaita ja terveellisiä välipaloja. Hanketta rahoittaa Marttajärjestö. Pidä kiinni rahoistasi -hankkeen tavoite on antaa eri puolella Suomea ennaltaehkäisevää talousneuvontaa kuluttajille ja parantaa ihmisten taloudellista turvallisuutta. Vaikka talousneuvonta on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa, neuvonta kohdistuu myös niihin, joilla on jo ongelmia rahaasioiden hoidossa. Kohderyhmänä on noin vuotiaat, nuoret perheet, nuoret, työttömät ja lomautetut. Hanketta toteutetaan järjestämällä talousneuvontapainotteisia ruokakursseja sekä pitämällä luentoja ja tietoiskuja erilaisille asiakasryhmille. Pikkukokkitoiminnan kehittämishankkeella tuetaan varhaisnuorten (n vuotiaiden) kotitaloustaitoja antamalla heille turvallisessa ympäristössä perustaitoja arkielämän askareisiin, turvallisten aikuisten seurassa. Pikkukokkitoiminta vahvistaa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten yhdessä tekemistä ja sosiaalista vastuuta sekä omalta osaltaan vähentää lasten yksinoloa. Pikkukokkitoiminta kannustaa nuoria omatoimiseen tekemiseen turvallisesti. Pikkukokkitoiminnalla voidaan myös vaikuttaa lasten ja nuorten terveellisiin ruokailu- ja välipalatottumuksiin. Säädä ja säästä hanke jatkuu vielä vuoden Hankkeella lisätään kuluttajien energiatietoisuutta, jaetaan perustietoa energiankäytön tehostamisesta sekä muista ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä, kuten jätteistä. Neuvontaa toteutetaan erilaisina neuvontatapahtumina eri puolilla aluettamme. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö ja Marttaliitto. Järjestötoiminta Yhdistykset ovat järjestötoiminnan perusta. Innostunut ja näkyvä toiminta tuo uusia jäseniä ja toimijoita yhdistyksiin. Toimintaa tuetaan kampanjoilla, tiedotuksella ja materiaalilla. Yhteisöllisyys on jäsentoiminnan voimavara. Harrastustoiminta tuottaa martoille hyvinvointia. Paikallisista tarpeista lähtevä avoin ja tasa-arvoinen toiminta tukee sosiaalista osallisuutta ja yhteinen tekeminen tuo onnistumisen iloa. Marttojen aktiivinen kansalaistoiminta lisää vastuuntuntoa yhteisistä asioista, antaa valmiuksia vaikuttaa ja rohkeutta ottaa yhdessä kantaa kaikkia koskeviin asioihin. 8

9 3. Jäsentoiminta Tuetaan marttayhdistysten paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtevää toimintaa Toimintaan mukaan lähteminen on helppoa oman kiinnostuksen ja aikataulun mukaan Toiminnassa otetaan huomioon eri-ikäisten tarpeet Tuetaan paikallista verkostoitumista ja yhteistyötä Yhteinen tekeminen ja siihen liittyvät teema-illat ovat osa yhdistysten ympärivuotista toimintaa Kädentaitoharrastus osaksi yhdistystoimintaa Kaikki martat saavat tietoja yhteisistä asioista Yhdistyksiä tuetaan uusien jäsenten vastaanottamisessa Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivät maaliskuussa. Taitoavain opintoryhmän vetäjille koulutus tammikuussa. Opinto- ja taitomerkkitoiminta Antaa martoille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan marttajärjestön ydinosaamiseen kuuluvilla alueilla. Kehittää yhteistoiminnallista oppimista sekä ketjukoulutusta Antaa yhdistysten sisällä toimiville marttaryhmille mielekästä tekemistä Taitomerkkitoiminnan kehittämisestä vastaa Marttaliitto, joka myös kehittää kotisivujen yhteydessä olevaa sähköistä oppimisympäristöä saadun palautteen mukaan vastaamaan paremmin oppijoiden tarpeita. Vuoden 2011 alussa uudistuvat marttojen taitoavainten oppimateriaalit. Perustetaan opintokerhoja, joissa martat eri yhdistyksistä voivat suorittaa yhdessä taitoavaimia, jos omassa yhdistyksessä ei ole riittävästi halukkaita opiskelijoita. Opintokerhot kokoontuvat Marttakeskuksessa ja maakunnissa. Kaikille martoille avointa toimintaa Kässämartat on piirin tiloissa järjestettävää, kaikille uusmaalaisille martoille tarkoitettua kädentaitotoimintaa. Tavoitteena on elvyttää kädentaitoharrastusta ja antaa martoille mahdollisuus verkostoitua yli yhdistysrajojen. Kässämarttojen iltojen aiheet pyritään valitsemaan siten, että niiden pohjalta olisi mahdollisuus myös järjestää marttailta omassa yhdistyksessä. Vuonna 2011 järjestetään kässämarttojen tapahtumia myös lauantaisin, jolloin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevilla martoilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua. Uudenmaan Martat tiedottaa kässämarttojen tapahtumista. Tiedotusvälineenä toimii myös kässämarttojen blogi osoitteessa kassamartat.blogspot.com. Tavoitteena on perustaa muita samalla toimintaperiaatteella toimivia harrastusryhmiä piirin tiloihin, esimerkiksi lukupiiri. 9

10 Muu järjestötoiminta Kansainvälinen toiminta Jaetaan tietoa Marttajärjestön kansainvälisestä toiminnasta. Marttoja kannustetaan osallistumaan kansainväliseen toimintaa esim. järjestämällä yhdistyksessään aiheesta ilta joko yhdessä piirin kanssa tai esim. yhdessä oman paikkakunnan viranomaisten ja/tai maahanmuuttajien kanssa. Yhdistyksiä kannustetaan osallistumaan Mahdollisuuksien tori-tapahtumiin niillä paikkakunnilla, missä tapahtumaa valtakunnallisesti toteutetaan. Piirin hallitus jakaa Mummila-kiinteistön myynnistä saaduista varoista hakemusten perusteella vuoden lopussa avustuksia virolaisille lastenkotilapsille ja muille huonossa asemassa oleville nuorille suunnattuun avustustoimintaan virolaisille ja suomalaisille toimijoille. Perinne- ja kulttuuritoiminta Marttojen toiminnan merkitys suomalaisen arjen laadun kohottajana on suuri. Tavoitteena on, että marttayhdistysten toimintaa tallennetaan, arkistoista pidetään hyvää huolta ja niitä säilytetään asianmukaisessa paikassa. Samalla kun tallennetaan marttaperinnettä, tallennetaan myös suomalaisen naisen ja oman paikkakunnan historiaa. Jäsenluettelo Marttaliitto ylläpitää jäsenluetteloa ja kehittää sen toimintaa. Jäsenluettelon ajantasaisuus ja oikeellisuus on yksi järjestötoiminnan kulmakivistä. Yhdistysten tulee huolehtia jäsenluettelon päivittämisestä omalta osaltaan välittömästi, kun muutoksia tapahtuu. Uudenmaan Martat pitävät tärkeänä jäsenrekisterin nykyistä parempaa käyttömahdollisuutta myös yhdistysten tarpeisiin. Viestintä Viestinnällä välitetään yhdistyksille tietoa piiristä saatavasta neuvontamateriaalista, koulutustapahtumista ja kokouksista. Lisäksi tavoitteena on herättää keskustelua järjestössä tärkeinä pidettävistä asioista, kuten toiminnan kehittämisestä ja järjestön tulevaisuudesta. Tiedotuksen tavoitteena on myös tehdä järjestöä ja yhdistyksiä tunnetuksi omalla alueellaan. Sisäistä viestintää toteutetaan yhdistyksille lähetettävillä tiedotteilla ja sähköpostitiedottamisella. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tehdä piiriä ja sen sekä marttayhdistysten ja koko järjestön toimintaa tunnetuksi toiminta-alueellamme. Piiri tiedottaa tapahtumistaan ja toiminnastaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköpostitse. Piirin esitettä kehitetään, niin että toiminnan esittelyn ohella voisimme esitellä esim. vuokrattavissa olevia tilojamme. Viestintää kehitetään suunnitelmallisesti ja piirin medianäkyvyyttä seurataan. Piirin neuvojat ja toiminnanjohtaja esiintyvät säännöllisesti valtakunnallisessa mediassa. Tämä hyödyttää usein koko marttajärjestöä. Piirin internet-sivut on tärkeä ulkoisen ja sisäisen viestinnän väline. Piirin kotisivujen uudistaminen saatetaan loppuun vuoden 2011 alkupuoliskolla. Uudistamisessa huomioidaan myös yhdistyksiltä saatu palaute ja sivuille kehitetään yhdistystoimintaa tukevia ominaisuuksia. 10

11 5.Piirin hallinto Toimielimet Piirin ylintä päätäntävaltaa käyttävät piirin kevät- ja syyskokous sekä tarvittaessa ylimääräinen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Hallitus kokoontuu 8-12 kertaa vuodessa. Talous Tavoitteena on turvata toimintaedellytykset harkinnanvaraisen valtionavun, jäsenmaksujen, erilaisten kurssien ja tapahtumien järjestämisen ja kokoustilojen vuokraamisella. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapu on oleellisen tärkeä rahoitusmuoto toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta. Piirin toiminta tullaan pitämään painotuksiltaan pääosin samana. Valtionapuneuvontaa annetaan saadun rahamäärän mukaan n. 520 päivää/vuosi. Marttaliiton kautta saatavan hankeraha nousee huomattavasti, sillä Yhteisvastuukeräyshanke Kotirumba rullaamaan alkaa virallisesti vuonna Uudenmaan Martat ry:n hallitus ja toiminnanjohtaja jatkavat neuvotteluja Marttaliiton kanssa tilojen vuokratasosta. Tavoitteena on, että piiri pystyisi toimimaan Marttakeskuksen tiloissa myös sen jälkeen kun Marttaliiton kolmivuotinen toiminta-avustus tilavuokraan päättyy. Liiketoiminta Uudenmaan Marttojen liiketoimintaa ovat yrityksille järjestettävät kotitalousneuvonnan kurssit ja tapahtumat sekä pihasuunnitelmat. Kurssien tuotteistaminen on aloitettu ja kustannuslaskentaa kehitetty. Piirin liiketoiminnan kehittämistä jatketaan muun muassa panostamalla markkinointiin. Tavoitteena on, että kannattava liiketoiminta olisi osa piirin varainhankintaa. Marttojen piha- ja puutarhasuunnittelua kehitetään Marttaliiton pihasuunnittelun tuotteistamisryhmässä Varainhankinta Varainhankintaa ovat jäsenmaksut, yhdistyksille järjestettävät tapahtumat ja retket. Välitystavaramyynnillä ei ole taloudellista merkitystä piirille. Se katsotaan jäsenpalveluksi marttayhdistyksille ja martoille. Marttaliiton julkaisut ovat korkeatasoisia ja tukevat piirin kotitalousneuvontaa. Vuonna 2009 ostettu sijoitusasunto tuottaa piirille noin 5% sijoitustuoton vuosittain. Uudenmaan Marttojen varallisuutta on sijoitettu myös rahastoihin. 11

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin

Lisätiedot

ja monipuolista toimintaa. Järjestöön kuuluu 40 000 jäsentä, yli 1 000 yhdistystä tai toimintaryhmää,

ja monipuolista toimintaa. Järjestöön kuuluu 40 000 jäsentä, yli 1 000 yhdistystä tai toimintaryhmää, Marttamatka 2008 Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotitalouden asemaa ja lisää kotityön arvostusta. Martat on puolueisiin sitoutumaton, perheiden hyvinvointia edistävä järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Hidastamalla hyvinvointiin

Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin on marttojen teemakausi vuosina 2011-2013. Hidastaminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa aikaa olennaiseen ja nauttia itselle tärkeistä asioista. Se on

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot