MARTTAJÄRJESTÖ Yhdistykset Toimintaryhmät 68. Marttapiirit 16. Valtakunnallinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARTTAJÄRJESTÖ 2015. Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68. Marttapiirit 16. Valtakunnallinen"

Transkriptio

1 UUDEN MARTTAYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

2 MARTTAJÄRJESTÖ 2015 Jäsenet Yhdistykset Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 16 Marttaliitto Paikallinen Alueellinen Valtakunnallinen

3 MARTTOJEN KOHDERYHMÄT NUORET NAISET RUUHKAVUOSISSA, MIEHET ELÄKKEELLE JÄÄVÄT Itseilmaisu ja ekologiset arvot, sosiaalinen status Omaan kotiin muuttavat Arjen hallinta Perheelliset isät ja äidit, jotka kaipaavat uutta sisältöä arkeen ja omaa aikaa Uuden oppiminen Onnistuminen, itseilmaisu ja yhteisö Merkityksellisyys, yhteisön voima, ajanviete, vireys Ilo, kulttuuri, uuden oppiminen Kolmansille osapuolille tehtävät asiat Verkostoituminen

4 ARVOT Avoin. Rohkeasti oma itsensä. Valintoja kestävään arkeen. Onnistumisen ja oppimisen ilo. Tehdään yhdessä. MISSIO Martat edistävät kotien ja perheiden hyvinvointia ja arjen hallintaa. VISIO Marttajärjestö on jäsenmäärältään kasvava ja ajassa elävä kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Järjestö on näkyvä vaikuttaja ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

5 MARTAT ON kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö antaa jäsenilleen taitoja ja valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Asiantuntijamme järjestävät kotitalousja puutarhakursseja Yhdistysten marttatapaamisissa harrastetaan ja opitaan uutta Osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön Vaikutamme yhteiskunnallisesti Toimimme kaikkialla Suomessa Olemme kaikille avoin järjestö Tervetuloa mukaan!

6 TOIMINTA- ALUEET Kotitalousneuvonta Järjestötoiminta Kansainvälinen toiminta ja kehitysyhteistyö Vaikuttaminen

7 KOTITALOUS- NEUVONTA Marttojen kotitalousneuvonnan tavoitteena on edistää terveyttä, ympäristön viihtyisyyttä ja kestävää kehitystä Sekä ehkäistä syrjäytymistä lisätä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa Neuvonta on kaikille avointa ja kohdennettua

8 RUOKA JA RAVITSEMUS Kursseilla opettelemme yhdessä tietoja ja taitoja arkeen ja juhlaan. Kursseille voi osallistua kuka tahansa! Marttojen kotitalousneuvojat ovat ravitsemuksen ja ruoan, kodinhoidon ja puutarhanhoidon ammattilaisia. KODIN TALOUS JA KODINHOITO KOTIPUUTARHA JA YMPÄRISTÖ Martat neuvovat myös MartatTV youtube Martat vinkkaa facebook twitter Pikkukokki.fi

9 JÄRJESTÖ- TOIMINTA Marttailu on Yhdessä tekemistä Elämyksiä Oppimisen iloa Vertaisuutta Vapaaehtoisuutta

10 VAPAAEHTOISTOIMINTA MARTOISSA YHDISTYS- TOIMINNAN SISÄLTÖ Kässämartta Pikkukokkiohjaaja Puutarhamartta Opintomartta Sienimartta YHDISTYS- TOIMINNAN TUKI Arkistointimartta Kv-martta Reiluttajamartta Talkoomartta Vertaismartta Vertaisrahastonhoitaja YHDISTYS- TOIMINNAN HALLINTO Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja PR-Martta Kummimartta

11 OPINTO- TOIMINTA Tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen Marttaopintoja ovat Taitoavaimet Osaajapassit Harrastusmerkit Opintojen laajuus on 5-20 osp Opinnoista saa osaamismerkin sekä virtuaalisen Open Badge merkin

12 YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

13 YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN ON HELPPOA! Uuden yhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kolme perustajajäsentä, joiden on oltava 15 vuotta täyttäneitä sääntöjen mukaisia äänioikeutettuja jäseniä (varsinaisia jäseniä) suomen kansalaisia/ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa Muualla kuin Suomessa asuvat voivat perustaa yhdistyksen maahan, jossa asuvat edellytys kuitenkin on, että joko puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on pysyvä osoite Suomessa ennen perustamista on syytä olla yhteydessä oman alueen Marttapiiriin

14 ENNEN PERUSTAMISTA Perustamista valmisteleva ryhmä valmistelee: Tiedotuksen, miten ja kenelle tiedotetaan Kannattaa tiedottaa myös paikallislehdille ja muille tiedotusvälineille Yhdistyksen nimen (tarkistus prh/ yhdistysnetti) Henkilövalinnat Kokouksen esityslistan Tulostaa muutamia jäsentietolomakkeita Tulostaa kokoukseen muutamia mallisääntöjä

15 ENNEN PERUSTAMISTA Yhdistyksen perustamista valmistelevan ryhmän on hyvä kokoontua valmistelemaan yhdistyksen perustamiseen liittyviä asioita: Marttayhdistyksen säännöt, ottaako yhdistys käyttöön yhden vai kahden kokouksen säännöt, ja kuinka monta hallituksen jäsentä yhdistyksen hallitukseen valitaan Toimintamuodot, hahmotellaan yhdistyksen tulevaa toimintaa Luottamushenkilöt: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, sihteeri, rahastonhoitaja sekä toiminnantarkastajat (näihin toimiin voidaan valita muitakin kuin ennalta mietittyjä henkilöitä) Etukäteisvalmistelun tarkoituksena on vain varmistaa, että tarvittavat toimihenkilöt löytyvät.

16 ENNEN PERUSTAMISTA Valmistellaan, kuka toimii perustavan kokouksen puheenjohtajana, kuka sihteerinä ja ketkä pöytäkirjantarkastajina varmistettava, suostuvatko he ehdotettaviin toimiin Sovitaan, kuka käyttää kokouksen avauspuheenvuoron ja kertoo marttatoiminnasta Yhdistyksen nimen ideointi kannattaa tarkistaa, ettei suunniteltu nimi ole jo käytössä Useita yhdistyksiä on vuosien varrella lopettanut toimintansa, jos lopettamisilmoitusta yhdistysrekisteriin ei ole tehty, nimi säilyy varattuna, eikä uusi yhdistys voi ottaa sitä käyttöön asian voi tarkistaa helposti PRH:n yhdistysnetistä

17 PERUSTAMISKOKOUS Perustamista varten kutsutaan koolle kokous perustaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti esimerkiksi netissä tai puhelimitse Kutsutaan julkisesti koolle marttatoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä järjestettävään perustamiskokoukseen ilmoitetaan kokouksen tarkoitus, yhdistyksen perustaminen sekä kokouksen aika ja paikka Kopioidaan kokouksen esityslista kokouksen osanottajille Yhdistyksen jäseniksi haluavat täyttävät tilaisuudessa jäseneksi liittymiskaavakkeen sähköisesti tai paperiversion

18 PERUSTAMISKOKOUS Pidetään esityslistan mukainen perustamiskokous Päätetään yhdistyksen perustamisesta Hyväksytään yhdistykselle nimi ja säännöt (Marttaliiton mallisäännöt täydennettynä) Sovitaan jäseneksi liittymisestä (vähintään kolme jäsentä) Perustamiskokouksessa allekirjoitetaan perustamiskirja, jossa ovat edellä mainitut asiat Allekirjoittajista vähintään kolmen on oltava äänioikeutettuja yhdistyksessä (varsinaisia jäseniä) Perustaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti, jolloin yhdistys tulee perustetuksi, jos vähintään kolme henkilöä sopii yhdistyksen perustamisesta ja allekirjoittaa perustamiskirjan

19 PERUSTAMIS- KIRJA Yhdistyksen perustamisesta tehdään perustamiskirja Perustamiskirja on päivättävä Vähintään kolmen jäseneksi liittyvää ja yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä allekirjoittavat perustamiskirjan Perustamiskirjaan liitetään säännöt erillisenä liitteenä Päätetään rekisteröidä yhdistys

20 YHDISTYKSEN REKISTERÖINTI Kun yhdistys päätetään rekisteröidä, toimitetaan yhdistysrekisteriin seuraavat asiakirjat: Allekirjoitettu perustamisilmoitus (sähköisesti tai ladattavalla lomakkeella PRH, yhdistysrekisteri) liitteeksi perustamiskirja ja säännöt Lomakkeella tehtyyn ilmoitukseen liitetään kuitti suoritetusta maksusta Sähköinen ilmoitus maksetaan samassa järjestelmässä Lomakkeet voi myös tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää postissa Asiakirjat postitetaan kaikki kolmena (3) kappaleena o myös näin toimien rekisteröinti-ilmoitus maksetaan etukäteen

21 YHDISTYKSEN REKISTERÖINTI Rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeuskelpoisia ne voivat omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia, laatia tarvittaessa erilaisia anomuksia ja hakemuksia rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista Pitää kuitenkin muistaa, että yhdistys saa rekisteröidyn yhdistyksen oikeudet vasta kun rekisteröinti on virallinen (ilmoitus hyväksymisestä on tullut takaisin yhdistykselle) Ennen sitä voidaan kuitenkin toimia ja käyttää yhdistyksen nimeä marttayhdistyksen mallisäännöt on ennakkotarkastettu, joten yhdistys saa nimetä edustajansa piirin kokouksiin jo ennen kuin rekisteröinti on virallinen

22 KOKOUKSEN JÄLKEEN Järjestäytymiskokous Järjestäytymiskokous pidetään mahdollisimman pian perustamiskokouksen jälkeen ja siitä on hyvä sopia jo perustamiskokouksen päätyttyä Järjestäytymiskokouksessa on päätettävä ja sovittava ainakin seuraavat asiat: varapuheenjohtajan valinta (valitaan hallituksen jäsenistä) sihteerin valinta (voi olla myös hallituksen ulkopuolinen) rahastonhoitajan valinta (voi myös olla hallituksen ulkopuolinen) lisäksi kannattaa jo tässä vaiheessa päättää, kuka ottaa hoitaakseen jäsenrekisterin pitämisen (jäsenluettelon tarkistukset), kuinka yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös hoidetaan, tekeekö sen rahastonhoitaja vai tilitoimisto. Vastuuta ja tehtäviä voi ja tulee jakaa hallituksen jäsenten kesken

23 JÄRJESTÄYTYMIS- KOKOUKSESSA Päätetään tilin avaamisesta ja siitä, kenelle tilinkäyttöoikeudet myönnetään tarkistettu pöytäkirja mukaan pankkitiliä avattaessa Yhdistys voi nimetä myös hallituksen ulkopuolisista: tiedotusmartan, joka huolehtii yhdistyksen tiedottamisesta kummi/jäsenmartan, joka huolehtii, että jäsenmateriaalia on aina tarvittaessa jaossa ja huolehtii uusien jäsenten perehdyttämisestä yhdistyksen toimintaan järjestömartan, joka huolehtii järjestötiedon (säännöt ja ohjeet), järjestön historian tai vaikkapa järjestöasujen käytöstä olevien ohjeiden välittämisestä yhdistyksen jäsenille nämä eivät ole välttämättömiä valintoja, mutta jakavat tehtäviä ja vastuuta ja samalla sitouttavat jäseniä yhdistyksen toimintaan

24 JÄRJESTÄYTYMIS- KOKOUKSESSA Sovitaan, kuka Hoitaa jäsenhakemuksen (mallilomake) piiriin Huolehtii yhdistyksen perustamisilmoituksen Marttaliiton jäsenrekisteriin yhdistyksen tiedot ja valittujen luottamustoimisten tiedot lisäksi on hyvä ilmoittaa jäsenluettelosta vastaavan osoitetiedot, sillä jäsenluettelot lähetetään hänelle Jäsenvastaava huolehtii jäsentietojen lähettämiset Marttaliiton jäsenrekisteriin, sillä vasta sen jälkeen jäsenet saavat jäsenmaksulomakkeen, jäsenkortin ja Martat-lehden Haetaan tunnukset jäsenrekisteriin 1-2 henkilölle Jatkossa yhdistyksen henkilö pääsee jäsenrekisteriin ja voi päivittää yhdistyksen rekisteritietoja

25 JÄRJESTÄYTYMIS- KOKOUKSESSA Jäsenmaksupalautusta varten Marttaliitto tarvitsee myös yhdistyksen pankkitilin numeron Hyväksytään perustamiskokouksessa ilmoittautuneet ja sen jälkeen jäsenilmoituksensa täyttäneet jäsenet ja kirjataan ne pöytäkirjaan Sovitaan seuraava kokous, jossa suunnitellaan tulevaa toimintaa, laaditaan toimintakalenteri ja talousarvio Suunnittelukauden pituus riippuu siitä, milloin yhdistys perustetaan Mikäli yhdistys perustetaan esimerkiksi toukokuussa, toimintaa suunnitellaan vuoden loppuun saakka seuraava toimintavuosi suunnitellaan vuoden vaihteessa yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on yleensä kalenterivuosi

26 JÄRJESTÄYTYMIS- KOKOUKSESSA Toimintakalenteriin otetaan mukaan jäsenten esittämät toiveet, marttaillat ja niiden sisältö, retket ja kurssit, piirin tarjoamat mahdollisuudet mahdolliset yhteistyöhankkeet muiden järjestöjen kanssa toimintakalenteri jaetaan kaikille jäsenille sähköisesti tai postitse ja jäsenhankintamielessä sitä on hyvä olla jaossa kirjastossa ja muissa julkisissa paikoissa

27 JÄRJESTÄYTYMIS- KOKOUKSESSA Talousarvio on arvio yhdistyksen tuloista ja menoista uuden yhdistyksen tuloja alussa ovat piirin suorittama perustamiskorvaus ja jäsenmaksupalautus mikäli piiri ei ole ollut mukana yhdistyksen perustamisessa, ottakaa yhteyttä piiriin perustamiskorvauksen ja yhdistyksen tukikäyntien tiimoilta menoja aiheutuu postituskuluista sekä suunnitellun toiminnan kuluista Talousarvio on toimintasuunnitelma numeroina Tiedotus Paikallislehtiin on hyvä olla yhteydessä ja pyytää vaikka paikalle marttailtaan tai muuhun tapahtumaan. Näin yhdistys saa julkisuutta ja se toimii myös jäsenhankintana Yhdistyksen omat sivut ja muu näkyvyys sosiaalisessa mediassa tuo nopeasti esille uuden yhdistyksen toimintaa

28 LISÄTIETOJA yhdistystoimijoille/ Järjestökansio ja sen alapuolella olevat mallilomakkeet Säännöt ja ohjeet, sieltä löytyvät mallisäännöt yhden kokouksen tai kahden kokouksen yhdistystoimintaan.

29 TIETOA MARTOISTA Martat-lehti (jäsenille 8x/v) twitter.com/marttaliitto twitter.com/martatvinkkaa twitter.com/marttamanna

30 KIITOS

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Opas tehty syyskuussa 2013 Sisällysluettelo Osastojen ja piirien toimintakalenteri. 3 Osaston tapahtumatoiminta..

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hidastamalla hyvinvointiin

Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin on marttojen teemakausi vuosina 2011-2013. Hidastaminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa aikaa olennaiseen ja nauttia itselle tärkeistä asioista. Se on

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot