Vuosikertomus vuodelta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus vuodelta 2008"

Transkriptio

1 KRIS-Tampere ry. Aleksanterin katu 29 B (kellarikerros) Tampere p /7 p vaihtuu helmikuussa aukeaa helmikuussa 2009 Vuosikertomus vuodelta 2008 KRIS on kansainvälinen liike, joka toimii kahdeksassa maassa. Suomessa oli KRISpaikallisyhdistyksiä, toimintakeskuksia ja vastaanotto/päivystys pisteitä yhteensä 10. KRIS- Tampere on yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka tähtää vankilasta vapautuvien ihmisten auttamiseksi päihde- ja vankilakierteestä takaisin yhteiskuntaan vertaistukiperiaatteella. KRIS- Tampere ry on itsenäinen paikallisjärjestö joka perustettiin KRIS-Suomen ja asiaan uskovien tukijoiden kannustuksella Yhdistys on poliittisista puolueista ja muista aatesuunnista riippumaton. KRIS- Tampereelle vuosi 2008 oli kasvavaan tuettavien tarpeisiin vastaamisen aikaa. KRIS- Tampere ry:n toiminnan pääpaino oli vankilatyössä: vankilassa olevien, vankilasta vapautuneiden, vankilaan lähtevien ja lomavankien tukemisessa. Sisältö 1. Vankilatyö 2. Toimintakeskus 3. Yhteisö- ja harrastustoiminta 4. KRIS- Suomen keskusliitto 5. Infot, opiskelijat ja tutkimukset 6. Hallitus ja toimihenkilöt 7. Vapaaehtoistyöntekijät ja jäsenet 8. Talous ja yhteistyötahot 9. Edustukset liitteet: tuloslaskelma 2008 toimintataulukko 1. VANKILATYÖ KRIS-Infotilaisuudet lopetettiin Kylmäkosken vankilassa. Tieto kulkee henkilökunnan ja vankien kesken. Infoja pidettiin Satakunnan vankilan; Huittisen ja Köyliön osastoille sekä Vilppulan 1

2 vankilan ja Vanajan vankilaan yhteensä 21 kpl. Infotilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 200 vankia. Kylmäkosken vankilan päihteettömän osaston vangeille pidettiin KRIS- ryhmää joka toinen viikko vankilatyötä tekevien johdolla. Ryhmän teemat käsittelivät mm. päihteitä, rikollisuutta ja vapautumista. Vankilassa olevien henkilökohtaisia tukitapaamisia vankijäseniemme pyynnöstä jatkettiin. Tapaamiset lisääntyivät viimevuoden 327 > 491:teen. Tuettavia vankeja oli vuoden aikana keskimäärin 55 henkilöä. Lomavankien tukena olimme 69 kertaa. Intensiivisesti tuetuilla muutamien tuntien poistumisluvalla oli 7 henkilöä. KRIS-Tampereen työsuhteessa olevat, vapaaehtoiset ja henkilökohtaiset tukihenkilöt sekä päivystyspuhelin olivat käytettävissä lomien aikana 24h/ vuorokaudessa. Vankilan portilta hakemiset siviiliin. Yhteys vankeihin luotiin vankeusaikana tukitapaamisten muodossa, sekä lomalle hakujen yhteydessä. KRIS-Tampere ry. oli tukihenkilöidensä voimin vapautuvaa vankia portilla vastassa 48 kertaa, sekä tukemassa vapautuvaa vankia polulla takaisin yhteiskuntaan. Heistä suurin osa on saanut elämästään uuden otteen. Seurantatutkimus tehdään vapautuneista 2009 aikana. Vertailun vuoksi 2007 vuonna haettiin portilta 18. Rangaistustaan suorittamaan lähtevien tukeminen. Olimme tukena 8 henkilölle vankeusrangaistusprosessin alkupäässä ennen vankilaan lähtöä. Tulevat vangit tarvitsevat erityistä tukea, että kykenisivät pysymään motivoituneina päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen lähtiessään suorittamaan ja ollessaan suorittamassa rangaistustaan. Vapautuneitten tukeminen. KRIS-Tampere ry. tuki jäsenistöään siviilissä asioidensa järjestämisessä: hoitoonohjaus-, päihde-, väkivalta-, asunto-, muutto-, velka-, toimeentulo-, koulutus-, työnsaanti-, ja rikosoikeudellisissa asioissa, sekä uudenlaisen rikoksettoman sosiaalisenverkoston luomisessa. Palveluohjauksia kertyi 487. Hoitoonohjauksia tehtiin erikseen 56. Yhteistyötä tehtiinkin päihde- ja asumispalveluyksiköiden kanssa tiiviisti. VAPARI - kurssi. Kylmäkosken vankilassa järjestettiin yksi yhdeksän kokoontumiskerran kestävä vapauteen valmentavaa kurssi aikaisemman kahden kerran sijaan. Neuvotteluja käytiin toisen kurssin pitämisestä toimintakeskuksessa mutta kurssi peruutettiin. VAPARI - kurssin ohjaajana toimi Timo Valkama. Loma-asunto. Tampereen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimi, Tampereen ev.lut. seurakunnan Diakoniatyö ja KRIS-Tampere ry. jatkoivat tuettua loma-asunto palvelua. Diakonian hallinnassa oleva asunto on tarkoitettu Kylmäkosken vankilan päihteettömän osaston vangeille ja muiden vankiloiden kuntouttavissa toiminnoissa oleville. Loma-asunnossa yöpyjät KRIS:n tukemana kasvoivat 13 > 24 henkilöön. KRIS-Tampere toimi näissä lomayöpymisissä tukena. Lomavangeille päihteettömät ja tuetut lomat osoittautuivat tärkeiksi harjoitteluiksi matkalla kohti vapautta ja 2

3 motivaatiota ylläpitäviksi järjestelyksi, erityisesti silloin kun on ollut suunnitelma, jatkumo suoraan vankilasta esim. päihdekuntoutukseen. Loma-asunto yöpymisvuorokausia oli 91. Sosiaalitoimi maksoi maksimissaan 2 viikkoa myös kriisiasuttamiseen. Tukihenkilö asumisentueksi palvelu. KRIS-Tampere tuotti vertaistukihenkilö asumisentueksi palvelua Tampereen kaupungin Sosiaali- ja terveydenhuollolle. Kohderyhmänä olivat pääsääntöisesti vankilasta vapautuneet. Tukitapaamisia oli yhteensä 75. Vankilasta siirtymätyömarkkinoille projekti (VST) on Pirkanmaan TE-keskuksen rahoittama hanke. Hanke haettiin kolmivuotisena. Hanke aloitettiin puolipäiväisen työntekijän voimin maaliskuussa Hankkeen työntekijänä toimii Jari Ihalainen. Väliraportin löydät nettisivuiltamme Hankkeen tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Hankeen kautta vankilasta vapautuneille löydettiin koulu- tai työpaikka 20 henkilölle. 2. TOIMINTAKESKUS Päiväkeskustoiminta. Vuodenvaihteessa KRIS-Tampere ry muutti Aleksanterinkadun uusiin toimitiloihin Tampereen kaupungin, Länsi-Suomen aluevankilan ja Kriminaalihuollon tukisäätiön vuokra-avustuksien avulla. Kriminaalihuoltolaitos Tampereen aluetoimisto lahjoitti toimintakeskukseen mm. toimistokalusteita. Toimintakeskuksen toimintaa kehitettiin jäsenistön, tuettavien ja lomalaisten tarpeiden mukaan. Toimintakeskuksen aukiolo aikaa pidennettiin kahdella tunnilla arkisin klo asti. Avasimme ovemme myös lauantaisin klo Toimintakeskus toimi vankilasta vapautuvien kohtaamispaikkana. Palveluohjauksellinen neuvonta, ohjaus ja käytännön tuki sekä konkreettinen rinnalla kulkeminen oli keskeisenä työotteena. Yhteydenotot puhelimitse ja kirjeitse lisääntyivät viime vuodesta. Toimintakeskuksessa käyntejä oli 2007 > 1746 ja 2008 luku nousi 4431:een. Miehiä kävi arviolta 60 % ja naisia 40 %. Toimintakeskuksessa voitiin nauttia kahvit, tavata tukihenkilönsä, lukea sähköpostit, hoitaa asioitaan puhelimitse sekä olla vaan toisten ihmisten seurassa. KRIS-Tampere ry. tuki jäsenistöään siviilissä mm. asioiden järjestämisessä mm. hoitoonohjaus, päihde, - väkivalta, - asunto, - velka, - toimeentulo, - koulutus, - työnsaanti ja rikosoikeudellisissa asioissa. Naisten ryhmä ja miestenryhmä aloitti toimintansa. Aktiivisia naisten ryhmäläisiä oli 10 hengen porukka ja he kokoontuivat säännöllisesti kuukausittain yhteisten toimintojen äärellä. Miesten ryhmätoiminnan jatkamiseen ei ollut tarvetta ja toiminta lopetettiin keväällä. YKP- asiakkaiden päihdehuoltojaksot. Kriminaalihuoltolaitoksen Tampereen aluetoimisto solmi KRIS-Tampereen kanssa sopimuksen viiden tunnin päihdehuoltojaksojen tuottamisesta osalle KHL:n yhdyskuntapalvelu asiakkailleen. Päihdehuoltojaksoja järjestettiin toimintakeskuksessa 12 henkilölle. 3

4 KHL:n Yhdyskuntapalveluyhteistyö. Yhdyskuntapalvelua toimintakeskuksessamme vuodenvaihteessa aloitti 2 henkilöä. Siviili-kurssit. RAY:n projekti rahoituksen tuella vankilasta vapautuvien siviilivalmennus kursseja jatkettiin Valmiutta vapauteen projekti työntekijän avustuksella toimintakeskuksessa. Väliraportti on luettavissa nettisivuiltamme. Vankilatuotteiden sivumyyntipiste. Kylmäkosken vankilan työtoiminnassa olevien vankien valmistamien puu-, keramiikka, metalli-, tekstiili ym. tuotteiden myynnistä saadut tulot osoitettiin vankien virkistystoimintaan. Valvottu koevapaus. Valvotussa koevapaudessa oli toimintakeskuksessa 4 vankia vuonna Valvotun koevapauden sisältö koostui 3-5 päivän sosiaalisesta työharjoittelusta toimintakeskuksessa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki suorittivat koevapauden kunnialla loppuun. Toiminta taulukko liitteessä. 3. YHTEISÖ, - JA HARRASTUSTOIMINTA Yhteisötoiminta. KRIS-Suomen keskusliitto ry:n kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä. Jäsenille ja kannatusjäsenille järjestettiin yhteistä toimintaa, mm. kesäjuhlien, tukihenkilökoulutuksen ja pikkujoulun merkeissä. KRIS:n valtakunnalliset kesäjuhlat järjestettiin Julkujärven leirikeskuksessa, jossa viikonlopun aikana vierailijoita oli lähes sata henkilöä. Pikkujoulut järjestettiin toimintakeskuksessamme joulukuussa ja osallistujia oli 80 henkilöä. Vankiloista osallistui juhliin myös lomalaisia ja Silta- Valmennuksesta rangaistuksenaikaisen kuntoutuksen vankeja. Vappuna osallistuttiin KRIS- Hämeenlinnan järjestämään vappujuhlaan. Vuosittainen KRIS-International tapahtuma järjestettiin Valko-Venäjällä. Tällä kertaa meillä ei ollut mahdollisuutta lähteä mukaan. KRIS-te toja järjestettiin jäsenistölle yhteensä 21 kertaa. Päiväkeskuksessa tilaisuuksia järjestettiin puolet enemmän kuin edellisvuonna. Illat olivat erilaisia te toja mm. peli-iltoja lautapelien ja pleikkarin, shakin, pöytäfutiksen seurassa, keilausta, asiantuntijavierailuja, tutustumiskäyntejä, elokuvailta, retkeilyä mm. Viikinsaareen, Pyynikin harjulle ym. A-klinikkasäätiöltä ostettiin henkilökunnalle ja jäsenistölle kokopäivän retki ja melonta reissu ohjattuna. YAD:n harrastus- ja leiritoimintaan osallistuttiin alkuvuodesta. Olimme mukana myös erilaisissa tapahtumissa mm. asunnottomien yö tapahtuma, huumeisiin kuolleiden nuorten muistotilaisuus, vapaaehtoistyön messut jne. Salibandya ja jalkapalloa oli mahdollisuus harrastaa kerran viikossa yhdessä Siltavalmennuksen kanssa olevilla vuoroilla. Jalkapallo-ottelu pelattiin Kylmäkosken vankilan, Vilppulan vankilan ja Satakunnan vankilan Huittisten osaston vankien kanssa. Kävimme pelaamassa myös sählyä ja lentopalloa vankiloissa. Palloliiton Tampereen piirin harrastussarjassa olimme mukana pelaamassa 15 hengen joukkueella koko kauden. Street Soccer- Kodittomien Länsi-Suomen alueliigassa ja 4

5 SM-kisoissa olimme mukana myös. Turnauksissa kävimme Raumalla, Turussa ja Kiskossa. Tampereen A-killan kanssa sovimme jäseniemme mahdollisuudesta osallistua toistemme harrastustoimintoihin. KRIS-Tukholman toimintaan tutustuttiin koko henkilöstön voimin kesäkuussa neljän päivän ajan. Tutustuimme toimintakeskukseen, asumispalveluihin ja nuortentoimintaan (KRIS-Unga). Matka oli erittäin onnistunut ja voimaannuttava. Kävimme tutustumassa Tukholmassa mm. paikalliseen Kriminaalihuoltolaitokseen (Frivård) ja vankiperheiden kanssa työskentelevän (Bryggan) organisaation luona. 4. KRIS-SUOMEN KESKUSLIITTO RY KRIS- keskusliito ry:n nimi muuttui KRIS-Suomen keskusliitto ry:si organisaatio muutoksen myötä KRIS- Suomen keskusliiton toiminnan ja tehtävien luonteesta saa lisää informaatiota tutustumalla KRIS- Suomen keskusliitto ry:n sääntöihin tai pyytämällä tietoa hallituksen toimihenkilöiltä. Keskusliiton tärkein funktio on yhteisen linjan säilyttäminen, alueellisen toiminnan kehittäminen keskitetysti, sisäisen koulutuksen järjestäminen, paikallisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön lisääminen, keskitetty valtakunnallisten avustuksien hakeminen ja hallinnointi (mm. RAY) ja samoin kuin Ruotsin RIKSKRIS illäkin etiikkakysymysten ratkaiseminen ja etiikan sekä työmoraalin säilyttäminen korkealaatuisena. KRIS- Suomen keskusliitto ry:n toimihenkilöt : Hallituksen puheenjohtaja Matti Hytönen (KRIS- E-Suomi) varapuheenjohtaja Timo Valkama (KRIS-TRE) sihteeri Hannele Valkama (KRIS-TRE) rahastonhoitaja Marjo Sulkama (KRIS- E-suomi) Rekisteröityneet KRIS- paikallisjärjestöt asettavat keskuudestaan keskusliiton hallitukseen edustajansa. KRIS-Tampere ry:n edustaja 2008 keskusliitossa oli Jari Ihalainen. KRIS- Suomen keskusliiton toimistot sijaitsevat Loviisassa ja Tampereella. Keskusliitto järjesti jäsenilleen ensimmäisen koulutuspäivän Tampereen toimintakeskuksessa, jossa oli paikalla jäseniä kaikista KRIS- yhdistyksistä. Vastuukouluttajana toimi Timo Valkama. Lisätietoa 5. INFOT, OPISKELIJAT JA TUTKIMUKSET Infotilaisuuksia toimintakeskuksessamme pidimme mm. yhteistyökumppaneille, vankiloiden henkilökunnalle, päihdehoitolaitoksille, asumispalvelun tuottajille, opiskelijoille ja yhteisöille 78 kertaa. Infoille osallistui yli 500 kuulijaa. Toimintamme oli esillä mm. televisiossa (Härkää Sarvista) ja lehdistössä (Aamulehti, Alibi). KRIS-Tampereeseen liittyvät valmistuneet tutkimukset: 5

6 Ari Siekkinen: Elämänhallintaa ja selviytymiskeinoja vertaistuen avulla - KRIS-järjestö vapautuneiden ja vapautuvien vankien tukena. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Sosiaalityön pro gradu- tutkielma, toukokuu 2008 Elisa Oikari: "Se yksinkertainen kiitollisuus siitä et se on ohi" - Entisten lainrikkojien diskursiivisten identiteettien jäljillä. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Sosiaalityön pro gradu- tutkielma, huhtikuu 2008 Eveliina Ketolainen - Kati Kuusio - Elina Mustonen: Päihde- ja rikoskierteestä takaisin yhteiskuntaan vertaistukiperiaatteella. Tutkimus KRIS- yhdistyksistä. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Opinnäytetyö, helmikuu 2008 Tutkimukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan nettisivullamme Seinäjoen ammattikorkeakoulun lähihoitajaopiskelija teki työharjoittelujakson toimintakeskuksessamme. 6. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT Yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hannele Valkama, edellisen puheenjohtajan Tiina Rappi vetäytyessä hallitustyöskentelystä. Kassanhoitajana hallituksessa toimii Pentti Goman ja hallituksen jäsenenä Pekka Tuura. Toiminnanjohtaja ja valmiutta vapauteen projektin työntekijä Timo Valkama toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Toiminnanjohtaja vastaa hallituksen ohjeiden mukaan käytännön toiminnan toteutuksesta. VSTprojektityöntekijänä toimii Jari Ihalainen. Työsuhteessa oli yhteensä 7 henkilöä, joista 5 sai palkkatukea joko koko vuoden tai siirtyessään työelämänvalmennuksesta työsuhteeseen. Yksi näistä suhteista päättyi kuluneen vuoden aikana. Ammatillisessa kuntoutuksessa oli yksi henkilö. Työelämänvalmennuksella oli 9 henkilöä, joista 2 palkattiin kuluneen vuoden aikana työsuhteeseen. Yksi työelämänvalmennuksessa olija oli samaan aikaan valvotussa koevapaudessa. Neljän työelämänvalmennus päättyi kuluneen vuoden aikana. Työharjoittelijana oli 1 henkilö. Harjoittelu päättyi kuluneen vuoden aikana. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 2 henkilöä. Yhdyskuntapalvelua suoritti 2 henkilöä ja valvotussa koevapaudessa oli 4 henkilöä. Yhteensä 24 henkilöä. Työntekijäin työtehtävät olivat moninaisia; avustavista toimisto-, siivous- ja kunnossapito töistä tukihenkilötyöhön. Yhdistyksen 5 työsuhteessa olevaa aloitti päihdetyön ammattitutkinnon opiskelun Pirkanmaan ammattiopistossa ja Tampereen aikuiskoulutus keskuksessa. Henkilöstökokoukset. Työyhteisökoulutuksia järjestettiin kerran kuukaudessa ja henkilökuntapalavereita kerran viikossa. Tiimipalavereita järjestettiin kerran kuukaudessa. 6

7 Työnohjaus. Myllyhoito ry:n Raila Taipale antoi työnohjausta toiminnanjohtajalle. Helsingin psykoterapiainstituutin Tampereen kesäyliopiston opiskelijat Teemu Kontkanen, Henriikka Lappalainen ja Kari Tolonen antoivat yksilötyönohjausta henkilöstölle ja Moreno- instituutin järjestämässä työnohjaajakoulutuksessa opiskeleva Anne Ovaska antoi ryhmätyönohjausta henkilöstölle. KRIS-Tampere osallistui ulkopuolisiin koulutuksiin: Osallistuminen 8 hengen voimin Takuusäätiön, Kriminaalihuollon Tukisäätiön ja Sininauhaliiton - Omille jaloille projektin järjestämään talous- ja velkaneuvonta koulutukseen Helsingissä. Tampereen kaupungin järjestämälle huumetukihenkilö koulutukseen osallistui 6 työsuhteessa olevaa. Toiminnanjohtaja kävi 9 kk:n esimieskoulutuksen Palkeet-projektin kautta. Kari Anttila Kehityspiikki oy:stä toimi kouluttajana. Helsingissä marraskuussa pidettyyn Katuväkivalta seminaariin osallistui toiminnanjohtaja. Työsuhteessa olevat osallistuivat ja luennoivat mm. YRE-seminaariin. Teemana seminaarissa oli vankien läheiset. KRIS-Tampereen koulutus ja seminaaritapahtumat: KRIS-Tampere oli luennoimassa mm. Pirkanmaan ja Vaasan ammattikorkeakoulujen päihdetyöntekijä-, sosionomi-, ja sosiaalisen kuntoutuksen opiskelijoille. Työväen sivistysliiton Tampereen opintojärjestön (TSL) kanssa. järjestettiin kriminaalipoliittinen seminaarisarja Tampereella. Toiminnanjohtaja oli luennoimassa koevapaudesta Rikosseuraamusviraston järjestämässä työseminaarissa Vantaalla ja vierailevana luennoitsijana Tampereen kaupungin järjestämässä huumetukihenkilökoulutuksessa. INTOAvapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi messuilla olimme mukana järjestelijänä yhdessä Tarve ry:n kanssa. 7. VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT JA JÄSENET Vapaaehtoistyöntekijöitä yhdistyksen toiminnassa oli mukana n. 30 henkilöä. Vapaaehtoiset antoivat merkittävää panostusta erilaisissa tehtävissä mm. yhdistyksen hallituksessa, tapahtumien järjestelyissä, harrastetoiminnassa, tukihenkilö-, ja vankilatyössä, kesäpäivien, pikkujoulujuhlien ja halloween partyjen järjestelyissä. Aktiivisia vapaaehtoisjäseniä oli mukana erilaisissa toiminnoissa parikymmentä. Varsinaisten jäsenien määrä nousi 110:stä 177:ään ja kannatusjäsenien määrä nousi 48:sta 53:een. Jäsenistön yhteismäärä kasvoi 158:sta 230:neen. Jäseniä tiedotettiin sähköpostitse ja nettisivujen kautta toiminnastamme. 8. TALOUS JA YHTEISTYÖTAHOT Yhteistyökumppanimme, kannatusjäsenemme ja jäsenemme antoivat arvokasta tukeaan monin eri tavoin. Pispalan rukoushuone yhdistys, Kriminaalihuollon Tukisäätiö (KRITS), Tampereen kaupunki, Länsi-Suomen Aluevankila ja Tampereen Diakoniatyön päihde-, ja kriminaalityö myönsivät yhdistykselle toiminta-avustuksia. KRIS-Tampereen toimintaa rahoitettiin lisäksi RAY:n 7

8 ja Pirkanmaan TE-keskuksen projekti- ja hankeavustuksilla, Tampereen Tuomasmessun kolehtiavustuksella sekä yhdistyksen omalla palvelutuotannolla. Länsi-Suomen aluevankilan ja siihen kuuluvien vankiloiden, Kriminaalihuoltolaitos Tampereen aluetoimiston, Tampereen kaupungin ja Siltavalmennus ry:n kesken käytiin neuvotteluja yhteistyön kehittämisestä alueellisesti YRE-Yhteistyöryhmän aloitteesta haettiin vankilasta vapautuvien puolimatkantalon ja tukiasuntojen kehittämisprojektiin avustusta Ympäristöministeriöstä ja Tampereen kaupungilta. Siltavalmennus teki sopimuksen palveluiden tuottamisesta loppuvuodesta. KRIS on yhtenä kumppanina mukana tuottamassa tukipalveluita hankkeeseen. KRIS tulee työllistämään palkkatuella kaksi henkilöä hankkeeseen vuoden 2009 aikana. Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella (VÄLKE-projektin) kanssa on laadittu kehittäjäkumppanuussopimus. Tampereen kaupungin hallinnoima Välke auttaa työllisyydenhoidon toimijoita kehittämään välityömarkkinoiden toimivuutta ja tuloksellisuutta Tampereella. KRIS sitoutuu osaltaan Palkkatuettuun työllistämiseen liittyviin alustaviin kehittämisaikeisiin joita ovat: Palkkatukijaksojen sisällöllinen kehittäminen, työnantajayhteistyön lisääminen, työvoimapoliittisen koulutuksen sisällyttäminen palkkatukijaksoon (TOPPIS) ja edelleensijoittaminen palkkatukijakson aikana. Yhteistyökumppaneina olivat vuonna 2008 mm. seuraavat tahot: Länsi-Suomen aluevankila Kriminaalihuollon tukisäätiö Kriminaalihuoltolaitos Tampereen aluetoimisto KRIS- Suomen Keskusliitto ry ja muut KRIS-järjestöt Suomessa ja Ruotsissa Kylmäkosken vankila, Satakunnan vankila, Vanajan vankila ja Vilppulan vankila Myllyhoito ry Oikeusministeriö Pispalan rukoushuoneyhdistys ry Raha-automaatti yhdistys (RAY) Rikosseuraamusvirasto Siltavalmennus ry Talenom tilitoimisto Tampereen A-kilta Tampereen ev.lut. seurakunnan Diakoniatyö Tampereen huumeklinikka yhdistys/villa Hockey Tampereen kaupungin Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Tampereen kaupungin VÄLKE-projekti Tampereen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimi Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP) Tampereen Tuomasmessu Tampereen työvoimatoimisto Tampereen voimavaraverkosto/ Tarve ry Turvaverkko ry 8

9 YAD-Youth Against Drugs Ry./Tampereen osasto YRE- yhteistyöryhmä - Yhdessä rikoksettomaan elämään / Tampere YRE- tiimi - Yhdessä rikoksettomaan elämään / Tampere Yhdistyksen talousraportti liitteessä. Yhdistyksen kirjanpito tehtiin Talenom/ Tampere OY tilitoimistossa ja tilintarkastuksen teki Tuokko Tilintarkastus OY. EDUSTUKSET YRE- yhteistyöryhmän edustaja Timo Valkama YRE- tiimi edustaja Jari Ihalainen Tampereen Setlementtiyhdistyksen vankilakuntoutus projektin (VAKU) ohjausryhmä, Timo Valkama Tampereen voimavaraverkosto (Tarve ry), yhteisöjäsenyys Tampereen päihdetyön verkosto, yhteisöjäsenyys Tampereen kaupungin Kulttuuri- ja nuorisopalvelun ammattilaisten aamukahviverkosto, yhteisöjäsenyys LÄMPIMÄT KIITOKSET kaikille vapaaehtoisille, varsinaisille ja kannatusjäsenille, työsuhteessa oleville, opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja kaikille niille, jotka ovat tukeneet toimintaamme vuonna 2008! Tampereella Timo Valkama KRIS-Tampere ry. toiminnanjohtaja 9

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry

Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry Oletko kyllästynyt rikolliseen elämäntapaan? Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry (6/2015 alkaen Uudenmaan TE-toimisto) Mitä? Tavoitteena ohjata ja mallintaa

Lisätiedot

VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN (VST) -HANKE KRIS

VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN (VST) -HANKE KRIS VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN (VST) -HANKE KRIS Taustaa KRIS-Tampereella VST-hanke aloitettu v. 2008, nyt meneillään VST II Helsingissä VST-hanke aloitettiin 1.9.2011 Tampereella hankkeessa työskentelevät

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija YHDYSKUNTASEURAAMUKSET Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija Historiaa 19.1.1869 julkistettiin Fängelseförening i Finland nimisen yhdistyksen perustajajäsenet ja periaatteet. Yhdistyksen sääntöjen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

Asiakastyöstä KuVa-projektissa

Asiakastyöstä KuVa-projektissa Asiakastyöstä KuVa-projektissa Seija Juntunen Projektin työvalmentaja Kuntouttavan vankityön seminaari Hämeenlinnassa 22.11.2006 Valmentaja KuVa-projektissa 1.6.2004-30.4.2006 Kesä 2004: KuVasta tiedottaminen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Nimi ovessa hanke Verkostotapaamisen muistio

Nimi ovessa hanke Verkostotapaamisen muistio Nimi ovessa hanke Verkostotapaamisen muistio Verkostoryhmä Kuntouttava asuminen Erityisteema / kohderyhmä Vapautuvat vangit Aika ja paikka Espoo 13.5.2001 Koordinoija / puheenjohtaja Kaijus Varjonen Pääalustus

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Naisjohtajat Risessä 13.6.2016 Ylijohtaja Tuula Asikainen ORGANISAATIO Rikosseuraamuslaitos

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue -- VKV Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Laki valvotusta koevapaudesta voimaan vuonna 2014 Lähtökohtana: 1) Koevapauteen sijoitettujen lisääminen vastuullisesti: ---) Valvontavastuun

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

WOP-kuntoutuksen historiaa (2001-2013) lyhyesti:

WOP-kuntoutuksen historiaa (2001-2013) lyhyesti: WOP-kuntoutus WOP-kuntoutuksen historiaa (2001-2013) lyhyesti: Work Out Project on aloitettu vuonna 2001 Euroopan sosiaalirahaston ja TE-keskuksen tuella. Yhteistyökumppaneina oli kirkon erityisnuorisotyön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista ja arjessa selviämistä, järjestäen erimuotoista päivätoimintaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan kuntouttavan

Lisätiedot

Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja. Heikki Vaisto VAT verkosto

Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja. Heikki Vaisto VAT verkosto Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja Heikki Vaisto VAT verkosto 18.11.2015 Hyvää Elämää ja palvelua avuntarvitsijoille - Espoon Diakoniasäätiö Espoon Diakoniasäätiön perustettiin vuonna 1970 auttamaan

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa)

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) 1 Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) HAKEMUS / ESITIETOLOMAKE KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN Etunimet

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Välityömarkkinat työpaja Messukeskus, Helsinki 26.10.2010 Markku Hassinen Sosiaalisen Työpajat työllistämisen tässä ja nyt toimiala Työelämään

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Senioritalo Vaskikodit

Senioritalo Vaskikodit Senioritalo Vaskikodit Valmentaudu tulevaisuuteen viisaasti. Mieti ikääntymisen tuomia elämänmuutoksia ajoissa. - Virkeyttä, virikkeitä, vertaistukea - Vaskikodit sijaitsee Hatanpäällä, sairaalan vieressä,

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Toimeenpanon seurantaraportti ja tilannekatsaus ajalta 1.9.2008 vuodelta 2008 Ohjelman organisoituminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma perustuu

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Espoon Klubitalo muutti kesäkuussa Matinkylästä Nihtisiltaan.

Espoon Klubitalo muutti kesäkuussa Matinkylästä Nihtisiltaan. VUOSIKERTOMUS 2014 Yleistä Espoon Klubitalo muutti kesäkuussa Matinkylästä Nihtisiltaan. Maaliskuussa toteutui johtavan ohjaajan vaihdos. Berylli jatkoi osaaikaista työtä ohjaajana ja Tiina aloitti hänen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Vapautuvan tukiohjelma järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäjänä 2003 2007 LOPPURAPORTTI. Maarit Suomela

Vapautuvan tukiohjelma järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäjänä 2003 2007 LOPPURAPORTTI. Maarit Suomela KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Vapautuvan tukiohjelma järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäjänä 2003 2007 LOPPURAPORTTI Maarit Suomela Vapautuvan tukiohjelma 2003 2007 Vapautuvan tukiohjelma

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

RAY myöntää 5,1 miljoonaa nuorten palkkaamiseen! Vuonna&2016&vaikeasti&työllistyville&nuorille&aukeaa&170&työpaikkaa& järjestöissä&ympäri&suomen.&&!

RAY myöntää 5,1 miljoonaa nuorten palkkaamiseen! Vuonna&2016&vaikeasti&työllistyville&nuorille&aukeaa&170&työpaikkaa& järjestöissä&ympäri&suomen.&&! RAY myöntää 5, miljoonaa nuorten palkkaamiseen Vuonna06vaikeastityöllistyvillenuorilleaukeaa70työpaikkaa järjestöissäympärisuomen. RAYmyöntääavustustasosiaalijaterveysalanjärjestöillevaikeastityöllistyvän,

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 38 Ptltk 25.09.2014 70 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

Arviointikeskuksen toiminta

Arviointikeskuksen toiminta Vanki-infopäivä 5.4.2011 Arviointikeskuksen toiminta yksilöllinen arviointi, rangaistusajan suunnitelma ja tarkoituksenmukainen laitossijoitus Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus Piia Virtanen

Lisätiedot

JENGINUORIHANKE Nuorisoväkivalta ja sen selityksiä???

JENGINUORIHANKE Nuorisoväkivalta ja sen selityksiä??? KRITS JENGINUORIHANKE Nuorisoväkivalta ja sen selityksiä??? Selitysmalleja Raha ja maine (kovikset) Poliittiset tavoitteet vrt rasismi Murrosikään kuuluvaa normaalia kohellusta Pahan olon viestitys---

Lisätiedot