Vuosikertomus vuodelta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus vuodelta 2008"

Transkriptio

1 KRIS-Tampere ry. Aleksanterin katu 29 B (kellarikerros) Tampere p /7 p vaihtuu helmikuussa aukeaa helmikuussa 2009 Vuosikertomus vuodelta 2008 KRIS on kansainvälinen liike, joka toimii kahdeksassa maassa. Suomessa oli KRISpaikallisyhdistyksiä, toimintakeskuksia ja vastaanotto/päivystys pisteitä yhteensä 10. KRIS- Tampere on yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka tähtää vankilasta vapautuvien ihmisten auttamiseksi päihde- ja vankilakierteestä takaisin yhteiskuntaan vertaistukiperiaatteella. KRIS- Tampere ry on itsenäinen paikallisjärjestö joka perustettiin KRIS-Suomen ja asiaan uskovien tukijoiden kannustuksella Yhdistys on poliittisista puolueista ja muista aatesuunnista riippumaton. KRIS- Tampereelle vuosi 2008 oli kasvavaan tuettavien tarpeisiin vastaamisen aikaa. KRIS- Tampere ry:n toiminnan pääpaino oli vankilatyössä: vankilassa olevien, vankilasta vapautuneiden, vankilaan lähtevien ja lomavankien tukemisessa. Sisältö 1. Vankilatyö 2. Toimintakeskus 3. Yhteisö- ja harrastustoiminta 4. KRIS- Suomen keskusliitto 5. Infot, opiskelijat ja tutkimukset 6. Hallitus ja toimihenkilöt 7. Vapaaehtoistyöntekijät ja jäsenet 8. Talous ja yhteistyötahot 9. Edustukset liitteet: tuloslaskelma 2008 toimintataulukko 1. VANKILATYÖ KRIS-Infotilaisuudet lopetettiin Kylmäkosken vankilassa. Tieto kulkee henkilökunnan ja vankien kesken. Infoja pidettiin Satakunnan vankilan; Huittisen ja Köyliön osastoille sekä Vilppulan 1

2 vankilan ja Vanajan vankilaan yhteensä 21 kpl. Infotilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 200 vankia. Kylmäkosken vankilan päihteettömän osaston vangeille pidettiin KRIS- ryhmää joka toinen viikko vankilatyötä tekevien johdolla. Ryhmän teemat käsittelivät mm. päihteitä, rikollisuutta ja vapautumista. Vankilassa olevien henkilökohtaisia tukitapaamisia vankijäseniemme pyynnöstä jatkettiin. Tapaamiset lisääntyivät viimevuoden 327 > 491:teen. Tuettavia vankeja oli vuoden aikana keskimäärin 55 henkilöä. Lomavankien tukena olimme 69 kertaa. Intensiivisesti tuetuilla muutamien tuntien poistumisluvalla oli 7 henkilöä. KRIS-Tampereen työsuhteessa olevat, vapaaehtoiset ja henkilökohtaiset tukihenkilöt sekä päivystyspuhelin olivat käytettävissä lomien aikana 24h/ vuorokaudessa. Vankilan portilta hakemiset siviiliin. Yhteys vankeihin luotiin vankeusaikana tukitapaamisten muodossa, sekä lomalle hakujen yhteydessä. KRIS-Tampere ry. oli tukihenkilöidensä voimin vapautuvaa vankia portilla vastassa 48 kertaa, sekä tukemassa vapautuvaa vankia polulla takaisin yhteiskuntaan. Heistä suurin osa on saanut elämästään uuden otteen. Seurantatutkimus tehdään vapautuneista 2009 aikana. Vertailun vuoksi 2007 vuonna haettiin portilta 18. Rangaistustaan suorittamaan lähtevien tukeminen. Olimme tukena 8 henkilölle vankeusrangaistusprosessin alkupäässä ennen vankilaan lähtöä. Tulevat vangit tarvitsevat erityistä tukea, että kykenisivät pysymään motivoituneina päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen lähtiessään suorittamaan ja ollessaan suorittamassa rangaistustaan. Vapautuneitten tukeminen. KRIS-Tampere ry. tuki jäsenistöään siviilissä asioidensa järjestämisessä: hoitoonohjaus-, päihde-, väkivalta-, asunto-, muutto-, velka-, toimeentulo-, koulutus-, työnsaanti-, ja rikosoikeudellisissa asioissa, sekä uudenlaisen rikoksettoman sosiaalisenverkoston luomisessa. Palveluohjauksia kertyi 487. Hoitoonohjauksia tehtiin erikseen 56. Yhteistyötä tehtiinkin päihde- ja asumispalveluyksiköiden kanssa tiiviisti. VAPARI - kurssi. Kylmäkosken vankilassa järjestettiin yksi yhdeksän kokoontumiskerran kestävä vapauteen valmentavaa kurssi aikaisemman kahden kerran sijaan. Neuvotteluja käytiin toisen kurssin pitämisestä toimintakeskuksessa mutta kurssi peruutettiin. VAPARI - kurssin ohjaajana toimi Timo Valkama. Loma-asunto. Tampereen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimi, Tampereen ev.lut. seurakunnan Diakoniatyö ja KRIS-Tampere ry. jatkoivat tuettua loma-asunto palvelua. Diakonian hallinnassa oleva asunto on tarkoitettu Kylmäkosken vankilan päihteettömän osaston vangeille ja muiden vankiloiden kuntouttavissa toiminnoissa oleville. Loma-asunnossa yöpyjät KRIS:n tukemana kasvoivat 13 > 24 henkilöön. KRIS-Tampere toimi näissä lomayöpymisissä tukena. Lomavangeille päihteettömät ja tuetut lomat osoittautuivat tärkeiksi harjoitteluiksi matkalla kohti vapautta ja 2

3 motivaatiota ylläpitäviksi järjestelyksi, erityisesti silloin kun on ollut suunnitelma, jatkumo suoraan vankilasta esim. päihdekuntoutukseen. Loma-asunto yöpymisvuorokausia oli 91. Sosiaalitoimi maksoi maksimissaan 2 viikkoa myös kriisiasuttamiseen. Tukihenkilö asumisentueksi palvelu. KRIS-Tampere tuotti vertaistukihenkilö asumisentueksi palvelua Tampereen kaupungin Sosiaali- ja terveydenhuollolle. Kohderyhmänä olivat pääsääntöisesti vankilasta vapautuneet. Tukitapaamisia oli yhteensä 75. Vankilasta siirtymätyömarkkinoille projekti (VST) on Pirkanmaan TE-keskuksen rahoittama hanke. Hanke haettiin kolmivuotisena. Hanke aloitettiin puolipäiväisen työntekijän voimin maaliskuussa Hankkeen työntekijänä toimii Jari Ihalainen. Väliraportin löydät nettisivuiltamme Hankkeen tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Hankeen kautta vankilasta vapautuneille löydettiin koulu- tai työpaikka 20 henkilölle. 2. TOIMINTAKESKUS Päiväkeskustoiminta. Vuodenvaihteessa KRIS-Tampere ry muutti Aleksanterinkadun uusiin toimitiloihin Tampereen kaupungin, Länsi-Suomen aluevankilan ja Kriminaalihuollon tukisäätiön vuokra-avustuksien avulla. Kriminaalihuoltolaitos Tampereen aluetoimisto lahjoitti toimintakeskukseen mm. toimistokalusteita. Toimintakeskuksen toimintaa kehitettiin jäsenistön, tuettavien ja lomalaisten tarpeiden mukaan. Toimintakeskuksen aukiolo aikaa pidennettiin kahdella tunnilla arkisin klo asti. Avasimme ovemme myös lauantaisin klo Toimintakeskus toimi vankilasta vapautuvien kohtaamispaikkana. Palveluohjauksellinen neuvonta, ohjaus ja käytännön tuki sekä konkreettinen rinnalla kulkeminen oli keskeisenä työotteena. Yhteydenotot puhelimitse ja kirjeitse lisääntyivät viime vuodesta. Toimintakeskuksessa käyntejä oli 2007 > 1746 ja 2008 luku nousi 4431:een. Miehiä kävi arviolta 60 % ja naisia 40 %. Toimintakeskuksessa voitiin nauttia kahvit, tavata tukihenkilönsä, lukea sähköpostit, hoitaa asioitaan puhelimitse sekä olla vaan toisten ihmisten seurassa. KRIS-Tampere ry. tuki jäsenistöään siviilissä mm. asioiden järjestämisessä mm. hoitoonohjaus, päihde, - väkivalta, - asunto, - velka, - toimeentulo, - koulutus, - työnsaanti ja rikosoikeudellisissa asioissa. Naisten ryhmä ja miestenryhmä aloitti toimintansa. Aktiivisia naisten ryhmäläisiä oli 10 hengen porukka ja he kokoontuivat säännöllisesti kuukausittain yhteisten toimintojen äärellä. Miesten ryhmätoiminnan jatkamiseen ei ollut tarvetta ja toiminta lopetettiin keväällä. YKP- asiakkaiden päihdehuoltojaksot. Kriminaalihuoltolaitoksen Tampereen aluetoimisto solmi KRIS-Tampereen kanssa sopimuksen viiden tunnin päihdehuoltojaksojen tuottamisesta osalle KHL:n yhdyskuntapalvelu asiakkailleen. Päihdehuoltojaksoja järjestettiin toimintakeskuksessa 12 henkilölle. 3

4 KHL:n Yhdyskuntapalveluyhteistyö. Yhdyskuntapalvelua toimintakeskuksessamme vuodenvaihteessa aloitti 2 henkilöä. Siviili-kurssit. RAY:n projekti rahoituksen tuella vankilasta vapautuvien siviilivalmennus kursseja jatkettiin Valmiutta vapauteen projekti työntekijän avustuksella toimintakeskuksessa. Väliraportti on luettavissa nettisivuiltamme. Vankilatuotteiden sivumyyntipiste. Kylmäkosken vankilan työtoiminnassa olevien vankien valmistamien puu-, keramiikka, metalli-, tekstiili ym. tuotteiden myynnistä saadut tulot osoitettiin vankien virkistystoimintaan. Valvottu koevapaus. Valvotussa koevapaudessa oli toimintakeskuksessa 4 vankia vuonna Valvotun koevapauden sisältö koostui 3-5 päivän sosiaalisesta työharjoittelusta toimintakeskuksessa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki suorittivat koevapauden kunnialla loppuun. Toiminta taulukko liitteessä. 3. YHTEISÖ, - JA HARRASTUSTOIMINTA Yhteisötoiminta. KRIS-Suomen keskusliitto ry:n kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä. Jäsenille ja kannatusjäsenille järjestettiin yhteistä toimintaa, mm. kesäjuhlien, tukihenkilökoulutuksen ja pikkujoulun merkeissä. KRIS:n valtakunnalliset kesäjuhlat järjestettiin Julkujärven leirikeskuksessa, jossa viikonlopun aikana vierailijoita oli lähes sata henkilöä. Pikkujoulut järjestettiin toimintakeskuksessamme joulukuussa ja osallistujia oli 80 henkilöä. Vankiloista osallistui juhliin myös lomalaisia ja Silta- Valmennuksesta rangaistuksenaikaisen kuntoutuksen vankeja. Vappuna osallistuttiin KRIS- Hämeenlinnan järjestämään vappujuhlaan. Vuosittainen KRIS-International tapahtuma järjestettiin Valko-Venäjällä. Tällä kertaa meillä ei ollut mahdollisuutta lähteä mukaan. KRIS-te toja järjestettiin jäsenistölle yhteensä 21 kertaa. Päiväkeskuksessa tilaisuuksia järjestettiin puolet enemmän kuin edellisvuonna. Illat olivat erilaisia te toja mm. peli-iltoja lautapelien ja pleikkarin, shakin, pöytäfutiksen seurassa, keilausta, asiantuntijavierailuja, tutustumiskäyntejä, elokuvailta, retkeilyä mm. Viikinsaareen, Pyynikin harjulle ym. A-klinikkasäätiöltä ostettiin henkilökunnalle ja jäsenistölle kokopäivän retki ja melonta reissu ohjattuna. YAD:n harrastus- ja leiritoimintaan osallistuttiin alkuvuodesta. Olimme mukana myös erilaisissa tapahtumissa mm. asunnottomien yö tapahtuma, huumeisiin kuolleiden nuorten muistotilaisuus, vapaaehtoistyön messut jne. Salibandya ja jalkapalloa oli mahdollisuus harrastaa kerran viikossa yhdessä Siltavalmennuksen kanssa olevilla vuoroilla. Jalkapallo-ottelu pelattiin Kylmäkosken vankilan, Vilppulan vankilan ja Satakunnan vankilan Huittisten osaston vankien kanssa. Kävimme pelaamassa myös sählyä ja lentopalloa vankiloissa. Palloliiton Tampereen piirin harrastussarjassa olimme mukana pelaamassa 15 hengen joukkueella koko kauden. Street Soccer- Kodittomien Länsi-Suomen alueliigassa ja 4

5 SM-kisoissa olimme mukana myös. Turnauksissa kävimme Raumalla, Turussa ja Kiskossa. Tampereen A-killan kanssa sovimme jäseniemme mahdollisuudesta osallistua toistemme harrastustoimintoihin. KRIS-Tukholman toimintaan tutustuttiin koko henkilöstön voimin kesäkuussa neljän päivän ajan. Tutustuimme toimintakeskukseen, asumispalveluihin ja nuortentoimintaan (KRIS-Unga). Matka oli erittäin onnistunut ja voimaannuttava. Kävimme tutustumassa Tukholmassa mm. paikalliseen Kriminaalihuoltolaitokseen (Frivård) ja vankiperheiden kanssa työskentelevän (Bryggan) organisaation luona. 4. KRIS-SUOMEN KESKUSLIITTO RY KRIS- keskusliito ry:n nimi muuttui KRIS-Suomen keskusliitto ry:si organisaatio muutoksen myötä KRIS- Suomen keskusliiton toiminnan ja tehtävien luonteesta saa lisää informaatiota tutustumalla KRIS- Suomen keskusliitto ry:n sääntöihin tai pyytämällä tietoa hallituksen toimihenkilöiltä. Keskusliiton tärkein funktio on yhteisen linjan säilyttäminen, alueellisen toiminnan kehittäminen keskitetysti, sisäisen koulutuksen järjestäminen, paikallisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön lisääminen, keskitetty valtakunnallisten avustuksien hakeminen ja hallinnointi (mm. RAY) ja samoin kuin Ruotsin RIKSKRIS illäkin etiikkakysymysten ratkaiseminen ja etiikan sekä työmoraalin säilyttäminen korkealaatuisena. KRIS- Suomen keskusliitto ry:n toimihenkilöt : Hallituksen puheenjohtaja Matti Hytönen (KRIS- E-Suomi) varapuheenjohtaja Timo Valkama (KRIS-TRE) sihteeri Hannele Valkama (KRIS-TRE) rahastonhoitaja Marjo Sulkama (KRIS- E-suomi) Rekisteröityneet KRIS- paikallisjärjestöt asettavat keskuudestaan keskusliiton hallitukseen edustajansa. KRIS-Tampere ry:n edustaja 2008 keskusliitossa oli Jari Ihalainen. KRIS- Suomen keskusliiton toimistot sijaitsevat Loviisassa ja Tampereella. Keskusliitto järjesti jäsenilleen ensimmäisen koulutuspäivän Tampereen toimintakeskuksessa, jossa oli paikalla jäseniä kaikista KRIS- yhdistyksistä. Vastuukouluttajana toimi Timo Valkama. Lisätietoa 5. INFOT, OPISKELIJAT JA TUTKIMUKSET Infotilaisuuksia toimintakeskuksessamme pidimme mm. yhteistyökumppaneille, vankiloiden henkilökunnalle, päihdehoitolaitoksille, asumispalvelun tuottajille, opiskelijoille ja yhteisöille 78 kertaa. Infoille osallistui yli 500 kuulijaa. Toimintamme oli esillä mm. televisiossa (Härkää Sarvista) ja lehdistössä (Aamulehti, Alibi). KRIS-Tampereeseen liittyvät valmistuneet tutkimukset: 5

6 Ari Siekkinen: Elämänhallintaa ja selviytymiskeinoja vertaistuen avulla - KRIS-järjestö vapautuneiden ja vapautuvien vankien tukena. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Sosiaalityön pro gradu- tutkielma, toukokuu 2008 Elisa Oikari: "Se yksinkertainen kiitollisuus siitä et se on ohi" - Entisten lainrikkojien diskursiivisten identiteettien jäljillä. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Sosiaalityön pro gradu- tutkielma, huhtikuu 2008 Eveliina Ketolainen - Kati Kuusio - Elina Mustonen: Päihde- ja rikoskierteestä takaisin yhteiskuntaan vertaistukiperiaatteella. Tutkimus KRIS- yhdistyksistä. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Opinnäytetyö, helmikuu 2008 Tutkimukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan nettisivullamme Seinäjoen ammattikorkeakoulun lähihoitajaopiskelija teki työharjoittelujakson toimintakeskuksessamme. 6. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT Yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hannele Valkama, edellisen puheenjohtajan Tiina Rappi vetäytyessä hallitustyöskentelystä. Kassanhoitajana hallituksessa toimii Pentti Goman ja hallituksen jäsenenä Pekka Tuura. Toiminnanjohtaja ja valmiutta vapauteen projektin työntekijä Timo Valkama toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Toiminnanjohtaja vastaa hallituksen ohjeiden mukaan käytännön toiminnan toteutuksesta. VSTprojektityöntekijänä toimii Jari Ihalainen. Työsuhteessa oli yhteensä 7 henkilöä, joista 5 sai palkkatukea joko koko vuoden tai siirtyessään työelämänvalmennuksesta työsuhteeseen. Yksi näistä suhteista päättyi kuluneen vuoden aikana. Ammatillisessa kuntoutuksessa oli yksi henkilö. Työelämänvalmennuksella oli 9 henkilöä, joista 2 palkattiin kuluneen vuoden aikana työsuhteeseen. Yksi työelämänvalmennuksessa olija oli samaan aikaan valvotussa koevapaudessa. Neljän työelämänvalmennus päättyi kuluneen vuoden aikana. Työharjoittelijana oli 1 henkilö. Harjoittelu päättyi kuluneen vuoden aikana. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 2 henkilöä. Yhdyskuntapalvelua suoritti 2 henkilöä ja valvotussa koevapaudessa oli 4 henkilöä. Yhteensä 24 henkilöä. Työntekijäin työtehtävät olivat moninaisia; avustavista toimisto-, siivous- ja kunnossapito töistä tukihenkilötyöhön. Yhdistyksen 5 työsuhteessa olevaa aloitti päihdetyön ammattitutkinnon opiskelun Pirkanmaan ammattiopistossa ja Tampereen aikuiskoulutus keskuksessa. Henkilöstökokoukset. Työyhteisökoulutuksia järjestettiin kerran kuukaudessa ja henkilökuntapalavereita kerran viikossa. Tiimipalavereita järjestettiin kerran kuukaudessa. 6

7 Työnohjaus. Myllyhoito ry:n Raila Taipale antoi työnohjausta toiminnanjohtajalle. Helsingin psykoterapiainstituutin Tampereen kesäyliopiston opiskelijat Teemu Kontkanen, Henriikka Lappalainen ja Kari Tolonen antoivat yksilötyönohjausta henkilöstölle ja Moreno- instituutin järjestämässä työnohjaajakoulutuksessa opiskeleva Anne Ovaska antoi ryhmätyönohjausta henkilöstölle. KRIS-Tampere osallistui ulkopuolisiin koulutuksiin: Osallistuminen 8 hengen voimin Takuusäätiön, Kriminaalihuollon Tukisäätiön ja Sininauhaliiton - Omille jaloille projektin järjestämään talous- ja velkaneuvonta koulutukseen Helsingissä. Tampereen kaupungin järjestämälle huumetukihenkilö koulutukseen osallistui 6 työsuhteessa olevaa. Toiminnanjohtaja kävi 9 kk:n esimieskoulutuksen Palkeet-projektin kautta. Kari Anttila Kehityspiikki oy:stä toimi kouluttajana. Helsingissä marraskuussa pidettyyn Katuväkivalta seminaariin osallistui toiminnanjohtaja. Työsuhteessa olevat osallistuivat ja luennoivat mm. YRE-seminaariin. Teemana seminaarissa oli vankien läheiset. KRIS-Tampereen koulutus ja seminaaritapahtumat: KRIS-Tampere oli luennoimassa mm. Pirkanmaan ja Vaasan ammattikorkeakoulujen päihdetyöntekijä-, sosionomi-, ja sosiaalisen kuntoutuksen opiskelijoille. Työväen sivistysliiton Tampereen opintojärjestön (TSL) kanssa. järjestettiin kriminaalipoliittinen seminaarisarja Tampereella. Toiminnanjohtaja oli luennoimassa koevapaudesta Rikosseuraamusviraston järjestämässä työseminaarissa Vantaalla ja vierailevana luennoitsijana Tampereen kaupungin järjestämässä huumetukihenkilökoulutuksessa. INTOAvapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi messuilla olimme mukana järjestelijänä yhdessä Tarve ry:n kanssa. 7. VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT JA JÄSENET Vapaaehtoistyöntekijöitä yhdistyksen toiminnassa oli mukana n. 30 henkilöä. Vapaaehtoiset antoivat merkittävää panostusta erilaisissa tehtävissä mm. yhdistyksen hallituksessa, tapahtumien järjestelyissä, harrastetoiminnassa, tukihenkilö-, ja vankilatyössä, kesäpäivien, pikkujoulujuhlien ja halloween partyjen järjestelyissä. Aktiivisia vapaaehtoisjäseniä oli mukana erilaisissa toiminnoissa parikymmentä. Varsinaisten jäsenien määrä nousi 110:stä 177:ään ja kannatusjäsenien määrä nousi 48:sta 53:een. Jäsenistön yhteismäärä kasvoi 158:sta 230:neen. Jäseniä tiedotettiin sähköpostitse ja nettisivujen kautta toiminnastamme. 8. TALOUS JA YHTEISTYÖTAHOT Yhteistyökumppanimme, kannatusjäsenemme ja jäsenemme antoivat arvokasta tukeaan monin eri tavoin. Pispalan rukoushuone yhdistys, Kriminaalihuollon Tukisäätiö (KRITS), Tampereen kaupunki, Länsi-Suomen Aluevankila ja Tampereen Diakoniatyön päihde-, ja kriminaalityö myönsivät yhdistykselle toiminta-avustuksia. KRIS-Tampereen toimintaa rahoitettiin lisäksi RAY:n 7

8 ja Pirkanmaan TE-keskuksen projekti- ja hankeavustuksilla, Tampereen Tuomasmessun kolehtiavustuksella sekä yhdistyksen omalla palvelutuotannolla. Länsi-Suomen aluevankilan ja siihen kuuluvien vankiloiden, Kriminaalihuoltolaitos Tampereen aluetoimiston, Tampereen kaupungin ja Siltavalmennus ry:n kesken käytiin neuvotteluja yhteistyön kehittämisestä alueellisesti YRE-Yhteistyöryhmän aloitteesta haettiin vankilasta vapautuvien puolimatkantalon ja tukiasuntojen kehittämisprojektiin avustusta Ympäristöministeriöstä ja Tampereen kaupungilta. Siltavalmennus teki sopimuksen palveluiden tuottamisesta loppuvuodesta. KRIS on yhtenä kumppanina mukana tuottamassa tukipalveluita hankkeeseen. KRIS tulee työllistämään palkkatuella kaksi henkilöä hankkeeseen vuoden 2009 aikana. Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella (VÄLKE-projektin) kanssa on laadittu kehittäjäkumppanuussopimus. Tampereen kaupungin hallinnoima Välke auttaa työllisyydenhoidon toimijoita kehittämään välityömarkkinoiden toimivuutta ja tuloksellisuutta Tampereella. KRIS sitoutuu osaltaan Palkkatuettuun työllistämiseen liittyviin alustaviin kehittämisaikeisiin joita ovat: Palkkatukijaksojen sisällöllinen kehittäminen, työnantajayhteistyön lisääminen, työvoimapoliittisen koulutuksen sisällyttäminen palkkatukijaksoon (TOPPIS) ja edelleensijoittaminen palkkatukijakson aikana. Yhteistyökumppaneina olivat vuonna 2008 mm. seuraavat tahot: Länsi-Suomen aluevankila Kriminaalihuollon tukisäätiö Kriminaalihuoltolaitos Tampereen aluetoimisto KRIS- Suomen Keskusliitto ry ja muut KRIS-järjestöt Suomessa ja Ruotsissa Kylmäkosken vankila, Satakunnan vankila, Vanajan vankila ja Vilppulan vankila Myllyhoito ry Oikeusministeriö Pispalan rukoushuoneyhdistys ry Raha-automaatti yhdistys (RAY) Rikosseuraamusvirasto Siltavalmennus ry Talenom tilitoimisto Tampereen A-kilta Tampereen ev.lut. seurakunnan Diakoniatyö Tampereen huumeklinikka yhdistys/villa Hockey Tampereen kaupungin Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Tampereen kaupungin VÄLKE-projekti Tampereen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimi Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP) Tampereen Tuomasmessu Tampereen työvoimatoimisto Tampereen voimavaraverkosto/ Tarve ry Turvaverkko ry 8

9 YAD-Youth Against Drugs Ry./Tampereen osasto YRE- yhteistyöryhmä - Yhdessä rikoksettomaan elämään / Tampere YRE- tiimi - Yhdessä rikoksettomaan elämään / Tampere Yhdistyksen talousraportti liitteessä. Yhdistyksen kirjanpito tehtiin Talenom/ Tampere OY tilitoimistossa ja tilintarkastuksen teki Tuokko Tilintarkastus OY. EDUSTUKSET YRE- yhteistyöryhmän edustaja Timo Valkama YRE- tiimi edustaja Jari Ihalainen Tampereen Setlementtiyhdistyksen vankilakuntoutus projektin (VAKU) ohjausryhmä, Timo Valkama Tampereen voimavaraverkosto (Tarve ry), yhteisöjäsenyys Tampereen päihdetyön verkosto, yhteisöjäsenyys Tampereen kaupungin Kulttuuri- ja nuorisopalvelun ammattilaisten aamukahviverkosto, yhteisöjäsenyys LÄMPIMÄT KIITOKSET kaikille vapaaehtoisille, varsinaisille ja kannatusjäsenille, työsuhteessa oleville, opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja kaikille niille, jotka ovat tukeneet toimintaamme vuonna 2008! Tampereella Timo Valkama KRIS-Tampere ry. toiminnanjohtaja 9

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry PORIN HYVÄN MIELEN TALO Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry Toimintakertomus Pia Vahekoski 2014 V A L T A K A T U 9 28100 P O R I 2 Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry on mielenterveyskuntoutujien oma

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

REHELLISYYS PÄIHTEETTÖMYYS YHTEISVASTUULLISUUS TOVERUUS

REHELLISYYS PÄIHTEETTÖMYYS YHTEISVASTUULLISUUS TOVERUUS KRIS REHELLISYYS PÄIHTEETTÖMYYS YHTEISVASTUULLISUUS TOVERUUS Uusi vankeuslaki: Tupakointikielto ja haalarit käyttöön nro2 2015 Silta ryhmä: Mahdollisuus muutokseen YOUNGSTERSNuoret: Toiminnalla muutosta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry Esbo Mentalhälsoförening EMF rf Pappilantie 7 277 Espoo p. (9) 859 257 espoonmielenterveys@emy.fi www.emy.fi TOIMINTAKERTOMUS 214 Et tarvitse lähetettä tai diagnoosia

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 2 A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Helsingin ensikoti, Vallilan ympärivuorokautiset yksiköt... 8 Perhekuntoutusyksiköt Balanssi, Triangeli ja Kaneli... 9 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

IHOLIITTO VUONNA 2008

IHOLIITTO VUONNA 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 IHOLIITTO VUONNA 2008 Toimintavuosi 2008 oli Iholiitolle monipuolinen. Jäsenjärjestöjen määrä lisääntyi yhdellä uudella; Suomen HAE-yhdistys (Hereditaarista angiödeemaa sairastavat)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus:

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Vuosikertomus 2011 Tukinainen ry Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Raiskauskriisikeskus Tukinainen on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1993 lähtien seksuaalisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Vuokratalot: As. Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, 00600 Helsinki Tuulimyllyntie 5, 00920 Helsinki Voudintie 6, 00600 Helsinki

Vuokratalot: As. Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, 00600 Helsinki Tuulimyllyntie 5, 00920 Helsinki Voudintie 6, 00600 Helsinki HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY 75-vuotta VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) Yhteystiedot: Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Avoinna arkisin klo 9.00 16.00 Puh. 09 7206 240

Lisätiedot