Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007"

Transkriptio

1 Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007

2 Espoonkruunu Oy kodikkaasti vuokralla Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen Kiinteistöjen yhteistilojen siivous kilpailutettiin 4 Alalla pula koulutetusta työvoimasta jatkuu 4 Kiinteistöjen ikääntyminen ja huolimattomuus lisäävät kustannuksia 4 Sähkön konsernihankinnalla saatiin jopa viiden prosentin säästö 7 Espoonkruunulla on kiinteistökohtainen ympäristöohjelma 7 Espoon Kilon Nihtisiltaan valmistui kesällä uusi kiinteistö 7 Asumisneuvonta sai lisävoimaa 10 Palvelusta on edelleenkova kysyntää 10 Apua ja sopua arkeen Kotilo-projektin tuella 10 Ahjo uusi keskustelufoorumi 11 Toimintakertomus tilikaudelta Talous ja tunnusluvut 12 Palkat ja palkkiot 13 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 14 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 14 Henkilöstö 14 Yrityksen ympäristövastuu 14 Hallinto 14 Tärkeät tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 16 Ehdotus tuloksen käyttämisestä 17 Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden Ekonomi och nyckelta 18 Utvärdering av verksamhetens främsta risker och osäkerhet sfaktorer 19 Utvärdering av den kommande utvecklingen 19 Personal 19 Miljö 20 Väsentliga händelser erter räkenskapsperioden 20 Förslag till användning av resultet 21 2

3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2007 Kiitos myönteisestä palautteesta! Vuokra-asuntojen kysynnän kasvu jatkui vuonna Espoonkruunussa kehitys näkyi vaihtuvuuden pienenemisenä ja käyttöasteen kasvuna. Vuokra-asunnon hakijoiden määrä kasvoi jyrkästi ja ylitti Espoossa hakijan rajan. Vuosi oli Espoonkruunulle kaikin tavoin positiivinen. Budjetti toteutui suunnitellusti ja saavutimme tärkeimmän tavoitteemme, joka oli asiakastyytyväisyyden paraneminen. Asiakastyytyväisyystutkimus kertoo, että olemme onnistuneet aiempaa paremmin täyttämään asiakkaiden odotukset. Tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys on parantanut edelliseen mittaukseen verrattuna. Edellisen kerran asiakastyytyväisyyttä tutkittiin ja mitattiin vuonna Vaikka tutkimus kertoo myönteisestä kehityksestä, panostamme jatkuvasti henkilökunnan osaamiseen, jotta pystymme jatkossa yhä paremmin täyttämään asiakkaiden vaatimukset. Positiivisesta kehityksestä kertoo myös imago- ja tunnettuustutkimus. Imago- ja tunnettuustutkimuksen mukaan Espoonkruunu tunnetaan alueella kilpailijoita paremmin. Yhtiön imagokin on kirkastunut edelliseen tutkimukseen verrattuna. Tutkimus tehtiin samoihin aikoihin asiakastyytyväisyystutkimuksen kanssa. Tutkimustulokset antavat hyvän pohjan toiminnan kehittämiseen. Toiminta on vakaalla ja pohjalla. Tutkimus vahvistaa, että valittu suunta on oikea. Tästä on hyvä jatkaa vahvistetun strategian mukaisesti. Omistajaohjauksen suuntaviivat selkenivät, kun Espoon kaupunki julkaisi konserniohjeen yhtiöiden hyvästä hallinnosta vuonna Valtion asuntopoliittiset linjaukset selkiytyivät. Valtioneuvoston asettama asuntopoliittinen työryhmä esitti vuoden lopulla toimenpideohjelman, joka painottui kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisedellytysten parantamiseen. Ohjelmaan sisältyi pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen aiesopimus. Sopimuksen tavoitteet asettavat kovan haasteen tonttituotannolle. Rakennusvalvonnan käytäntöjä tulisi myös muuttaa lupaprosessin nopeuttamiseksi. Vuokra-asunnon hakijoiden määrä on ollut edelleen kasvussa. Jo nyt näyttää siltä, että hallituksen asuntopoliittisen toimenpideohjelman tavoitteet eivät toteudu ainakaan vielä vuonna Tonttipula ja rahamarkkinoiden epävarmuus vaikuttavat vuokra-asuntotuotantoon. Inflaation nousu yli 3,5 prosenttiin nostaa aikaisempia vuosia enemmän rahoituskustannuksia ja sitä kautta vuokria. Valtioneuvoston päätös poistaa tulorajat myös kasvukeskusten aravaasunnoilta lisännee asunnonhakijamäärää entisestään. Espoon suosituimman vuokranantajan asema on saavutettu ahkeralla ja innostuneella työpanoksella, mistä parhaat kiitokset Espoonkruunu Oy:n sitoutuneelle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Haluan kiittää myös hallintoelimiä, yhteistyökumppaneita ja Espoon kaupungin virkamiehiä. Kiitos asukkaillemme, jotka viime kädessä ratkaisevat, miten olemme tehtävässämme onnistuneet! Esa Eichhorn 3

4 Kiinteistöjen yhteistilojen siivous kilpailutettiin Alalla pula koulutetusta työvoimasta jatkuu Kiinteistönhoidon kilpailuttamista jatkettiin kilpailuttamalla kiinteistöjen porras- ja muiden yhteistilojen siivous uusilla palvelu- ja tehtäväsisällöillä. Vuonna 2006 kilpailutettujen kiinteistöhuollon tarjoamat palvelut eivät ole kaikilta osin täyttäneet sopimuksen edellyttämää laatua. Espoonkruunun kanssa yhteistyössä toimivista huoltoyhtiöistä vain yksi selviytyi yhtiön :n näkökulmasta tyydyttävästi. Kiinteistöhuollon osalta tavoitteisiin pääsyä vaikeuttaa kova työvoimapula. Ammattitaitoisille talotekniikan ja energianhallinnan osaajille on kiinteistöhuollossa kysyntää. Kiinteistöhoidon palveluja tuottavat yritykset painivat vaihtuvuusongelmien parissa. Laadun ylläpitäminen edellyttää koulutuksen tuomaa osaamista ja työhön sitoutumista. Syksyllä 2007 sovitut palkankorotukset ovat jo lisänneet kiinteistöhoidon kustannuksia. Kiinteistöhuollon kustannuspaineita voimistaa alalle tehty kaksivuotinen sopimus. Palkankorotukset ja sopimuksien hinnantarkistus ovat jo johtaneet siihen, että SOL Palvelut Oy sanoi palvelusopimuksen irti, koska katsoi, ettei kykene suoriutumaan velvoitteistaan Espoonkruunun edellyttämällä tavalla. Vuoden 2008 kevään aikana kilpailutetaan Leppävaaran, Matinkylän ja Olarin kiinteistönhuolto. Espoonkruunussa huolto ja siivous hoidetaan ostopalvelujen avulla. Ostopalvelun ohella huollosta ja siivouksesta vastasi vuonna 2007 yksi työsopimussuhteessa oleva talonmies ja kolme työsopimussuhteista siivoojaa. Kiinteistöjen ikääntyminen ja huolimattomuus lisäävät kustannuksia Kunnossapitokustannukset ylittivät jälleen budjetoidun. Ennakoimattomien korjausten osuus jatkoi nousuaan. Asuntojen huolimaton käyttö, itse aiheutetut palot ja vesivuodot lisäävät turhaan korjauksia. Kun samanaikaisesti kiinteistöjen ikääntymisestä johtuvien elinkaarikorjausten ja ennakoimattomien korjaustenkin määrä nousi, kasvoi niihin käytetty rahoitus. Korjausten osuus hoitomenoista, aravavuokratalot 1,6 1,4 1,2 1,23 1,31 1,34 1,39 1,6 1 / m 2 / kk 0,8 0,6 0,4 0,

5 Hoitokulujen jakautuminen, kaikki yhteensä 4,20 /m 2 /kk 1,36 0,47 Henkil.- ja hallintok. Huolto yht. 0,66 Lämmitys Vesi ja jätevesi ,66 Sähkö Jätehuolto Vahinkovak. Vuokrat Kiinteistövero 0,20 0,08 0,44 Korjaukset 0,04 0,13 0,16 Hoitokulujen jakautuminen, tilinpäätös, kaikki yhteensä 32 % 11 % Henkil.- ja hallintok. Huolto yht. 16% Lämmitys Vesi ja jätevesi % Sähkö Jätehuolto Vahinkovak. Vuokrat Kiinteistövero 5 % 10 % Korjaukset 2 % 1 % 3 % 4 % 5

6 Rakennuskustannusten yleinen nousu vaikutti tähän omalta osaltaan. Nousua kuvaa rakennuskustannusindeksin 4,5 prosentin muutos vuoden aikana. Kustannuksista huolimatta kiinteistöjen ja asuntojen korjaaminen kannattaa. Asumisviihtyvyys paranee ja kiinteistö säilyttää arvonsa tai sen arvo nousee. Rakennusten lämmityksen osuus Suomen vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä on lähes kolmannes. Hiilidioksidi-päästöjen aiheuttama energiatehokkuuden vaatimus pakottaa energiankulutuksen pienentämiseen. Kiinteistön lämmön, sähkön ja veden kulutus aiheuttaa noin prosenttia ylläpitokustannuksista. Ilman järjestelmällistä kulutusseurantaa energiaa käyttäviin järjestelmiin pääsee helposti kehittymään vähitellen pahenevia, vaikeasti havaittavia vikoja, jotka lisäävät energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia. Vuonna 2007 valmisteltu laki energiatodistuksesta astui voimaan Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Kaikissa rakennuksissa on oltava energiatodistus vuoden 2008 loppuun mennessä. Energiankulutuksen seuranta on lähtökohta tarkoituksenmukaiselle energiankäytölle. Lämmitysenergiankulutuksen normituksen tavoitteena on palvella rakennuksen energiankulutuksen seurantaa ja ohjata kohti energiatehokasta toimintaa. Lämpöenergian absoluuttinen kulutus on ollut merkittävästi aleneva. 6

7 Espoonkruunun asunnoissa energiaa ja vettä kulutetaan vähemmän kuin monissa muissa kiinteistöissä, vaikka energiasäästösopimuksen tavoitteita ei vielä ole täysin saavutettu. Energian ja veden kulutuksen osuus ylläpitokustannuksista on noin prosenttia. Sähkön konsernihankinnalla saatiin jopa viiden prosentin säästö Sähkönhankinta toteutettiin ensimmäisen kerran Espoon kaupungin konserni- hankintana eli niin sanottuna pörssikauppana. Vaikka sähkön pörssihinta olikin elokuussa ja syyskuussa 2007 huomattavan korkea, saavutettiin vuositasolla noin viiden prosentin kokonaissäästö verrattuna yleissähkötariffin tasoon. Sähkön kulutus pysyi edellisvuoden tasolla. Kulutus on vertailuarvoihin nähden kohtuullinen. Sähkö kallistuu myös tulevaisuudessa, joten kulutusta on syytä vähentää. Asuntokohtainen vedenmittaus vähentää veden kulutusta. Asuntokohtainen kulutuksenseuranta vähentää kulutusta keskimäärin jopa 14 prosenttia verrattuna kiinteistöihin, joissa on vain kiinteistökohtainen mittaus. Espoonkruunussa vettä on alettu arvostaa, mikä näkyy siinä, että veden kulutus on vähentynyt jo monta vuotta peräkkäin. Espoonkruunulla on kiinteistökohtainen ympäristöohjelma Espoonkruunu Oy on liittynyt asuinkiinteistöjen energiansäästösopimukseen (Aess). Sopimukseen liittyneet yhteisöt raportoivat kulutuksista ja säästötoimenpiteistä vuosittain. Sopimuksen tavoitteena on säästää energiaa vuoteen 2012 mennessä. Espoonkruunulla on yrityskohtainen ympäristöohjelma ja vuonna 2007 on laadittu malli kiinteistökohtaiselle ympäristöohjelmalle. Kiinteistökohtainen ympäristöohjelma painottaa eniten ympäristökuormitusta aiheuttavia tekijöitä: kulutusta ja jätekuormitusta. Kiinteistökohtaisen ohjelman malli pyritään viemään käytäntöön laatimalla kohdekohtaiset ohjelmat vuonna Ohjelmassa etsitään konkreettiset kohteet, joilla asioihin voidaan vaikuttaa kiinteistötasolla. Espoonkruunun kiinteistöjen veden, lämmön ja kiinteistösähkön kulutuksen seurantaa tehostetaan lisäämällä automaattista mittareiden luentaa. Kotitaloudet tuottavat noin 315 kiloa jätettä asukasta kohden vuodessa. Jokaisen yksittäisen asukkaan omat asumis- ja kulutustottumukset vaikuttavat jätteiden syntyyn. Jätteiden synnyn ehkäisyllä ja kierrätyksellä tuota määrää voi pienentää merkittävästi. Siihen on paljon mahdollisuuksia. Espoonkruunu pyrkii vaikuttamaan asenteisiin muun muassa ympäristöeksperttitoimintaan panostamalla. Jätehuoltoa tehostetaan. Espoonkruunu jäteastioiden määrää lisätään samanaikaisesti, kun jäteastioiden tyhjennysvälejä lyhennetään. Espoonkruunu kehittää jatkuvasti jätteiden ja jätekertymien seurantaa ja raportointia. Kiinteistöjen ympäristöeksperttien koulutusta on jatkettu. Jokaisessa kiinteistössä on mahdollista hakeutua asukaskokouksessa ympäristöekspertin tehtävään. Asuinkiinteistöissä voidaan keskitetysti vaikuttaa moniin ympäristöön liittyviin asioihin. Espoon Kilon Nihtisiltaan valmistui kesällä uusi kiinteistö Espoonkruunulla oli vuoden 2007 lopussa 262 kiinteistöä. Espoonkruunun asunnoissa asui lähes espoolaista. Vuoden 2007 aikana Espoonkruunulle valmistui yksi kiinteistö. Espoon Nihtisiltaan valmistui nelikerroksinen kerrostalo, jossa on 73 asuntoa. Yhtiö haluaa vastata pienten asuntojen kasvavaan kysyntään. Siksi Nihtisillan asunnot ovat pieniä kaksioita ja kolmioita. Espoonkruunu aloitti kahden kiinteistön rakennuttamisen. Espoon Peuramäenkujan rakennuttaminen alkoi maaliskuussa 2007 ja syyskuussa aloitettiin Espoon Lasilaaksossa Lasilaakso 2:n rakennuttaminen. Peuramäenkujalle valmistuu 80 asuntoa ja Lasilaaksoon 72 asuntoa. Kohteet valmistuvat vuoden 2008 aikana. 7

8 Aloitetut asunnot prosenttiosuuksina vuosina Yhden ja kahden hengen asuntojen prosenttiosuus 100% 5h+k 4h+k 3h+k 3h+kk 2h+k 2h+kk 1h+k 90% 80% 70% Lukumäärä 60% 50% 40% 30% 20% 10% Aloitetut asunnot vuosina h+k 4h+k 3h+k 3h+kk 2h+k 2h+kk 1h+k Lukumäärä

9 Asuntojen lukumäärä 2007 Arava 10-vuotisjatkoraj. Korkotuki Vapaarah Asuntojen, liiketilojen ja päiväkotien neliömäärät Liiketilat Päiväkodit Asunnot Asuntojen asukaspinta-ala 2007 Arava 10-vuotisjatkoraj. Korkotuki Vapaarah. 6222, , ,6 9

10 Asumisneuvonta sai lisävoimaa Palvelusta on edelleenkova kysyntää Asumisneuvonnan palvelujen kysyntä jatkui kovana. Asumisneuvonnan asiakastalouksien määrä väheni hieman edellisestä vuodesta. Vuonna 2006 asiakkaaksi pääsi 157 ruokakuntaa, vuonna 2007 uusia asiakasruokakuntia oli 150. Kaikkia apua haluavia ei vieläkään voitu ottaa asiakkaaksi. Asumisneuvonta siirtyi Espoonkruunuun ja neuvotteli 109 uutta maksusopimusta. Vanhatkin asiakkaat työllistivät asumisneuvontaa ja 32 vanhan asiakkaan kanssa tehtyjä sopimuksia tarkistettiin. Sopimukset tarkistetaan, kun ruokakunnan haetut etuudet tulevat maksuun, asiakas saa työtä tai maksuvara muuttuu halvempaan asuntoon muuton vuoksi. Vain kymmenessä tapauksessa todettiin, että edellytyksiä sopimuksen tekemiseen ja asumisen jatkamiseen ei löytynyt. Maksusopimuksista 21 sopimusta raukesi vuonna Vuonna 2006 rauenneita sopimuksia oli 32. Vuonna 2007 maksusopimusten yhteisarvo oli ,97 euroa. Vuonna 2006 sopimusten yhteisarvo oli euroa. Asumisneuvonnan maksusopimusten kautta Espoonkruunu sai perittyä vuokravelkoja euroa. Vuonna 2006 maksusopimusten kautta perittävää saatiin euroa. yhteistyö Kelan, Intrum Justitian, kaupungin asuntopalveluja edunvalvontayksiköiden, nuorten jälkihuollon työntekijöiden ja seurakuntien kanssa korostuu kun ratkaisuja ruokakunnan asumisen jatkamiseen etsitään. Apua ja sopua arkeen Kotilo-projektin tuella Suomen Pakolaisapu ry:n Kotilo-projekti jatkoi toimintaansa asukkaiden parissa. Suvelassa asukastila Olkkarin aukioloa lisättiin. Suvelassa työntekijät tukevat alueen asukkaiden arjessa pärjäämistä. Heiltä saa apua esimerkiksi viranomaisten kanssa asioimiseen samoihin kuin erilaisten hakemusten ja lomakkeiden täyttämiseen. Lähellä oleva apua madaltaa avun hakemisen kynnystä. Lähiapuun tukeudutaan myös silloin, kun tarvitaan opastusta tai neuvoa työnhakuun tai asumiseen. Lisäksi Kotilo järjesti retkiä ja monenlaista harrastustoimintaa. Toiminta on vetänyt niin suomalaisia kuin eri kielialueilta tulleita maahanmuuttajaperheitä. Ohjelmassa on Kaikkia asumisneuvojan asiakkaita uhkasi häätö. Erityisen merkittävää asumisen jatkamisen mahdollistaminen maksusopimuksen avulla oli niille 72 ruokakunnalle, joille käräjäoikeus oli jo tuominnut häädön. Toteutuneiden häätöjen määrä puolittui vuonna Häätöjen määrä jäi 120:een. Vuonna 2006 toteutui 211 häätöä. Euromääräisesti häätöön johtavat vuokravelat ovat pienentyneet perinnän tehostuttua sen jälkeen kun toiminta on siirretty Espoonkruunun omaksi toiminnaksi. Keskimääräinen vuokravelka Espoonkruunulle pieneni. Keskimääräinen vuokravelka asumisneuvojan asiakkaalla on ollut euroa vuonna Vuonna 2007 keskimääräinen velka oli euroa. Yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito on yksi tärkeimmistä edellytyksistä asumisneuvojan työn mahdollistamiseksi. Sosiaalityöntekijät ja velkaneuvonta ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit mutta myös 10

11 Ahjo uusi keskustelufoorumi ollut muun muassa askartelua lapsille, ompeluryhmä naisille, suomenkielen tukiopetusta keskusteluryhmissä, läksyryhmiä koululaisille ja erilaisia keskusteluryhmiä. Pakolaisavun Kotilo projektin avulla on järjestetty pihaja talkootapahtumia sekä muun muassa kunnostettu talkoovoimin aitoja. Asukkaat voivat käyttää Olkkarissa tietokoneita ja lueskella sekä pelata pelejä tai vain viettää aikaa rupatellen. Yhteistyökumppaneina asukastilassa on toiminut mm. Pelastakaa Lapset ry ja seurakunta. Kotilo kehitti vuoden 2007 aikana myös työkaluja maahanmuuttajien koulutusta ja tiedottamista varten. Kuvallinen tiedottaminen pesuloihin ja saunatiloihin sekä roskistarrat auttavat saavuttamaan nekin asukkaat joilla lukutaito tai kielitaito on puutteellista. Lisäksi Kotilo käännätti asukastoimintaan liittyviä tekstejä eri kielille. Naapuruussovittelijoiden avulla Kotilo projekti on lisännyt ymmärrystä ja tietoa suomalaisesta asumiskulttuurista. Kotilo on osallistunut Espoonkruunun asukastilaisuuksien järjestämiseen ja tukenut asukastoimikuntien toimintaa taloissa, joissa asuu erityisen paljon maahanmuuttajia. Espoonkruunu on käyttänyt Kotilon kouluttamia naapuruussovittelijoita useissa naapuruusriitatilanteissa. Sovittelu on useimmiten johtanut pysyvään rauhaan naapurien kesken. Asukastoiminta toimi yhdeksän kiinteistöpiirin jaon mukaisesti ensimmäistä vuottaan. Ahjo aloitti toimintansa ja kokoontui vuoden 2007 aikana neljä kertaa. Ahjon tehtävänä on toimia asukkaiden ja yhtiön johtoryhmän keskustelufoorumina. Jokainen alueneuvosto valitsi oman asukasedustajansa keskuudestaan. Lisäksi Ahjon jäseniä ovat Espoonkruunu Oy:n johtoryhmän jäsenet. Asukaskoulutuksiin osallistui lähes 500 asukasta. Yhtiö järjesti asukkaille vuoden aikana 23 koulutustapahtumaa. Asukaskoulutuksiin osallistui 469 asukasta. Viihtyisä ympäristö toimivat yhteistilat tapahtuma keräsi suurimman yleisön. Tilaisuuteen osallistui 52 asukasta. Uutena tapahtuma järjestettiin asukasmessut. Asukasmessut järjestettiin kolme kertaa syksyn mittaan kolmessa eri kohteessa. Messuilla esiteltiin yhtiötä, yhteishallinnon tehtäviä ja asukastoimijoita. Sekä asukastoimijoita että Kotilon työntekijöitä oli avustamassa henkilökuntaa tilaisuuksien järjestämisessä. Tapahtumissa jaettiin myös tietoa paloturvallisuudesta havainnollisten esitysten avulla. Kotilo antaa monikulttuurisuuskoulutus myös Espoonkruunun henkilökunnalle. Koulutus Espoonkruunun henkilökunnalle suurimpien maahanmuuttajaryhmien kulttuuritaustoista on kasvattanut ymmärrystä ja poistanut väärinkäsityksiä kohtaamisissa maahanmuuttajien kanssa. Espoonkruunun edustaja on ollut mukana kehittämässä keinoja tuetun asumisen kehittämiseen ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pyrkinyt löytämään keinoja asunnottomien asuttamiseen. Asiakkaille kerrotaan eri tavoin asumisesta ja osallistumisesta. Espoonkruunun asukaslehti Asukasviesti kertoo asumisesta Espoonkruunun asunnoissa. Lehden sivuilla käsitellään asumiseen liittyviä asioita myös yleisesti. Lehti ilmestyi viisi kertaa. Asiakkaat saivat myös Espoonkruunun Asukaskalenterin, jonka sivuilla annetaan tietoa hyvästä asumisesta pieninä tietoiskuina. Asukaskalenteri julkaistiin toista kertaa. 11

12 Espoonkruunu Oy Toimintakertomus tilikaudelta Talous ja tunnusluvut Espoonkruunu Oy on merkitty kaupparekisteriin Tilikaudella oli yhtiön toiminnan kahdeksas tilikausi. Espoonkruunu Oy on Espoon kaupungin 100 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön liikevaihto kasvoi 2,6 miljoonaa euroa eli kolme (3,0) prosenttia edellisestä tilikaudesta. Vuonna 2007 yhtiön liikevaihto oli 89,9 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 846,9 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos Espoonkruunun avainluvut vuonna 2007 Luvut miljoonina euroina liikevaihto liikevoitto liikevoitto prosentteina tase omavaraisuusaste prosentteina henkilöstön määrä Koko yhtiön keskimääräiset kulutukset olivat seuraavat: veden kulutus 434 l/rm l/rm l/rm 3 -sähkön kulutus 5,10 kwh/ rm 3 5,20 kwh/ rm 3 5,10 kwh/ rm 3 -lämmön kulutus 46,8 kwh/ rm 3 46,30 kwh/ rm 3 46,50 kwh/ rm 3 Käyttöaste Käyttöaste prosentteina Vaihtuvuus prosentteina Tyhjät asunnot Hakijatilanne

13 toteutuu lähes budjetoidun mukaisena. Yhtiön talous on viimeiseltä kolmelta vuodelta kehittynyt alla olevan taulukon mukaisesti. Yhtiön likviditeettitilanne on pysynyt vakaana. Rakennusprojektien rakennusaikaisten korkokustannusten alentamiseksi on käytetty yhtiön kassavirtaa kuten aikaisempinakin vuosina. Vuokrasaatavat ovat edelleen suuret. Vuokrasaatavien määrä on kuitenkin saatu vähenemään euroa tilikauden aikana. Vuoden lopussa yhtiöllä oli 2,6 miljoonaa euroa vuokrasaatavia. Luottotappioita tilikaudella oli kirjattu euroa, mikä on 0,8 prosenttia liikevaihdosta. Vuokrasaatavat ovat 2,6 prosenttia liikevaihdosta. Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta on pienentynyt 0,6 prosenttiyksikköä. Perintä siirtyi yhtiön omana työnä tehtäväksi touko elokuun aikana. Perinnän siirtämisen uskotaan tuottavan tulosta saatavien pienentämisessä. Asuntojen käyttöaste ajalta oli 99,07 prosenttia. Asuntojen käyttöaste oli 0,07 prosenttiyksikköä budjetoitua suurempi. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli 84 tyhjää asuntoa. Käyttöasteen ja tyhjien asuntojen määrän kehitys näkyy alla olevasta taulukosta. Hakijoiden määrä ei tilikauden aikana pysyi suunnilleen samana. Pienistä asunnoista on edelleen kovin kysyntä. Kysyntään vastatakseen Espoonkruunu jatkaa uudistuotantonsa painottamista pienasuntoihin. Aloitettavat asunnot ovat keskimäärin 50 neliömetrin kokoisia. Tilikauden tulos on miljoonaa euroa. Tilikaudelle kirjattiin suunnitelman ylittäviä poistoja 2,944 miljoonaa euroa ja tehtyiin asuintalovaraus, jonka suuruus on 1,222 tuhatta euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,1 miljoonaa euroa. Palkat ja palkkiot

14 Tilikaudella kirjattu fuusiovoitto, oli vuonna 2007 kirjattu virheellisesti. Oikaisu on kirjattu tilikaudella 2007 pienentämään yhtiön vapaata omaa pääomaa euroa. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Merkittävin riski yhtiön toiminnalle on korkotason muutos. Yhtiöllä oli lainoja tilikauden päättyessä yhteensä 697 miljoonaa euroa. Riskiä korkotason muutoksesta on ennakoitu aikaisempien vuosien tapaan vuokranmäärityksen yhteydessä. Vuokratason vakaana pitäminen kalenterivuoden aikana on mahdollisista koronnousuista huolimatta olemassa olevan rahoituspuskurin avulla, jolla turvataan mahdollinen yhden (1) prosenttiyksikön koronnousun vaikutus. Lainasalkkuun sisältyvien riskien kartoittamiseksi ja niiden minimoimiseksi teetettiin tilikauden aikana rahoitusasemaanalyysi Kuntarahoitus Oy:llä. Rahoitusasema-analyysissä todettiin lainoihin liittyvien riskien olevan vähäiset ja suositeltiin menetelmiä tilanteen jatkuvaan seurantaan. Kiinteäkorkoisia lainoja yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 16,6 prosenttia lainakannasta. Valtiokonttorilta olevien indeksisidonnaisten lainojen osuus koko lainakannasta oli 48,0 prosenttia. Lainojen keskikorko tilikaudella 2007 oli 3,77 prosenttia. Vuonna 2006 lainojen keskikorko oli 3.24 prosenttia. Kiinteäkorkoisia lainoja on käytetty yhtenä vakautta luovana keinona korkoriskin hallintaan. Korkoriskien hallinta on ollut kuluneen vuoden aikana hyvin haasteellista epävakaiden korkomarkkinoiden ja subprime kriisin johdosta. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 6,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokriin kohdistuneet korotuspaineet toteutuivat vuokrien nousuna vuoden 2008 talousarviossa. Aikaisempina vuosina vuokrien korotuspaineita on hillitty kertyneillä ylijäämillä, mutta vuodelle 2008 ei niitä enää ollut merkittävästi käytettävissä. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 72 henkilöä. Henkilökunnan määrä kasvoi kolmella. Rakennuttamisesta aiheutuvat palkat ja palkkiot kohdistetaan rakennuskohteiden hankintahintaan, joten kirjanpidossa näkyvät palkat ja palkkiot ovat alhaisemmalla tasolla kuin kokonaisuudessa maksetut palkat ja palkkiot. Espoonkruunun työsuojelutoimikunta on kokoontunut tilikauden aikana kolme kertaa. Työsuojelupäällikkönä on toiminut Katri Tattari ja työsuojeluvaltuutettuna Kimmo Heinonen. Varatyösuojeluvaltuutettuna on toiminut Jarkko Salejärvi. Espoonkruunun tasa-arvosuunnitelma päivitettiin tilikauden aikana. Merkittävä osa edellisen tasa-arvosuunnitelman tavoitteista oli toteutunut. Keväällä 2007 järjestettiin ilmapiirikysely, jonka pohjalta on perustettu projektiryhmä kehittämään työilmapiiriä. Lisäksi tilikauden aikana järjestettiin kaksi työhyvinvointipäivää. Yrityksen ympäristövastuu Yhtiö jatkaa asukkaille annettavaa energian säästöön ja kierrätykseen liittyvää koulutusta. Kiinteistökohtaisesti on koulutettu asukkaita energiaeksperttitoimintaan. Lisäksi laadittiin pohja vuoden 2008 aikana käyttöön otettaville kiinteistökohtaisille ympäristösuunnitelmille. Samalla aloitettiin tietojen keruu ympäristösuunnitelmia varten. Hallinto Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden lisäksi peruttiin ylimääräisen yhtiökokouksen tekemä päätös vararahastosta. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa Tuija Kalpalan varajäseneksi Satu Tuomikorven tilalle valittiin Herttaliisa Tuure. Yhtiön hallitus kokoontui tilikauden aikana yhdeksän kertaa. Hallituksen 12 jäsenestä viisi jäsentä varajäsenineen on valittu asukkaiden nimeämistä ehdokkaista. Yhtiön hallintoneuvosto kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Hallintoneuvostoon kuuluu 25 jäsentä, joista 12 jäsentä on valittu yhtiön asukkaiden nimeämistä ehdokkaista. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouni Mykkänen ja varapuheenjohtajana Johannes Niska-Virta. Muut hallituksen jäsenet ovat olleet Mika Airinen, Tuija Kalpala, Kari Karjalainen, Atte Leino, Satu Linden, Ulla Päivärinta, Seppo Savolainen, Birgitta Sjölund ja Eero Teppola sekä ajalla 14

15 Kirsi Viitala ja alkaen Hannele Kerola. Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Seppo Salovaara, Olli Puromies, Satu Tuomikorpi, Herttaliisa Tuure, Anneli Rönnberg, Juhani Parisaari, Varol Abdrahim, Maria Oesch-Feldt, Jarmo Ahokas, Pirkko Saarnio, Mauri Sauvola, Anna-Liisa Kivinen ja Yrjö Lyytinen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Jaakko Mauriala, ensimmäisenä varapuheenjohtajana ajalla Yrjö Rossi ja Liisa Haverinen ja toisena varapuheenjohtajana Timo Tilli. Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat olleet Ensio Hakkarainen, Sinikka Hyväkkä, Pasi Ojaniemi, Tuula Taipale, Pirkko Kuusela, Ulla Saloranta, Kaj Järvisalo, Helena Paimela, Monica Björkman, Jouko Pirttimäki, Mia Jokinen,Lauri Taipale, Sakari Sarmiola, Maria Nordenswan, Anu Heinänen, Kirsi Niskanen, Harry Jäntti, Inkeri Koponen, Veli Räty, Margit Nurminen, Tuija Savolainen ja Pentti Hämäläinen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Timo Tuokko, KHT sekä Tilintarkastusrengas Oy, vastuullisena tarkastajana Osmo Immonen KHT. Yhtiön toimitusjohtajana toimii varatuomari Esa Eichhorn. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi, rakennuttaminen, varatoimitusjohtaja Markku Taponen, kiinteistöjen ylläpito; hallintojohtaja Katri Tattari, taloushallinto ja henkilöstö; asiakaspalvelupäällikkö Risto Konttinen vuokraus; hallintopäällikkö Merja Korvala, asukasdemokratia ja asumisneuvonta sekä viestintäpäällikkö Laura Castrén, viestintä. 15

16 Tärkeät tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kaupunginvaltuuston talousarviossa tekemä päätös vuoden 2008 tuotantotavoitteen korottamisesta 200 asunnosta 300 asuntoon keskimäärin vuosittaiselle suunnittelukaudelle aiheutti yllätyksen. Investointiohjelmassa oli varauduttu 225 asunnon aloitukseen. Uuden tavoitteen edellyttämiä tontteja ei ole varattuna. Vuonna 2008 suunniteltu 225 asunnon aloitus toteutuu todennäköisesti vain 160 asunnon osalta. Yhden kohteen osalta aloitus on epävarmaa, mikä johtuu kunnallisteknisessä valmiudessa olevista puutteista. Samoista syistä ainakin yhden kohteen aloitus viivästyy. Näistä syistä kohteiden valmistumiset uhkaavat kasaantua eikä tavoitteena olevaan tasaiseen uusien asuntojen tarjontaan vuonna 2009 päästä. Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma ja siihen liittyvät pääkaupunkiseutua koskeva aiesopimus saattaa tulevina vuosina asettaa lisätavoitteita Espoonkruunulle. Erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen rakentamiseen osoitettu avustus helpottaa näiden kohteiden tuotantoa. Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan ottaa käyttöön etukortin yhtiön asukkaille. Eri yritysten kanssa neuvotellaan asiakasedusta, jotka Espoonkruunun asukkaat saavat etukorttia vastaan. Kortti otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Lisäksi hallitus päätti ottaa käyttöön asukkaiden palkitsemisjärjestelmän, jossa palkitaan hyvästä asumisesta. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2009 alusta. Hallitus hyväksyi myös yhtiön viestintästrategian. Ylärivi vasemmalta: Esa Eicchorn Katri Tattari Laura Castrèn Alarivi vasemmalta: Risto Konttinen Merja Korvala Markku Taponen 16

17 Ehdotus tuloksen käyttämisestä Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos ,43 kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta. Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Espoossa Jouni Mykkänen, puheenjohtaja Johannes Niska-Virta, varapuheenjohtaja Mika Airinen Herttaliisa Tuure Jarmo Ahokas Hannele Kerola Atte Leino Satu Linden Ulla Päivärinta Seppo Savolainen Birgitta Sjölund Eero Teppola Esa Eichhorn, toimitusjohtaja Espoossa Tuokko Tilintarkastus Oy, Timo Tuokko Tilintarkastusrengas Oy, Osmo Immonen 17

18 Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden Esbokronan Ab infördes i handelsregistret Räkenskapsperioden var den åttonde i bolagets verksamhet. Esbokronan Ab ägs till 100 procent av Esbo stad. Ekonomi och nyckelta Bolagets omsättning ökade med 2,6 miljoner euro, dvs. 3,0 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och uppgick till 89,9 miljoner euro. Balansräkningens slutsumma vid räkenskapsperiodens slut var 846,9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat utfaller nästan enligt det budgeterade. Bolagets ekonomi har under de tre senaste åren utvecklats enligt tabellen nedan. Bolagets likviditetssituation har förblivit stabil. För att få ner räntekostnaderna för pågående byggprojekt har bolaget använt sitt kassaflöde liksom tidigare år. Nivån på hyresfordringar är fortsättningsvis hög, men deras belopp har sjunkit med euro under räkenskapsperioden och är nu 2,6 miljoner euro. Som kreditförlust bokförs under räkenskapsperioden euro, dvs. 0,8 procent av omsättningen. Hyresfordringarna utgör 2,6 procent av omsättningen. Hyresfordringarnas andel av omsättningen har minskat med 0,6 procentenheter. Indrivningen har överförts till Esbokronan under maj-augusti och det antas leda till resultat i fråga om att reducera fordringarna Bostädernas användningsgrad var 99,07, dvs. 0,07 procentenheter mer än budgeterat. Vid räkenskapsperiodens slut hade Esbokronan 84 tomma bostäder. Utvecklingen av användningsgraden och antalet tomma bostäder visas i tabellen nedan. Talen i miljoner euro omsättning affärsvinst affärsvinst % balans soliditet % Användningsgrad % 99,1 98,6 99,6 omsättning % 15,74 18,1 15,9 tomma bostäder ansökarsituation

19 Ansökarsituationen har under räkenskapsperioden förblivit relativt stabil. Efterfrågan är fortfarande störst på små bostäder och för att svara på efterfrågan fortsätter Esbokronan att i nybyggnationen fokusera på små bostäder. Storleken på nya bostäder är i snitt 50 m 2. 7 var 3,77 procent. År 2006 var lånens medelränta 3,24 procent. Lån med fast ränta har använts för att öka stabiliteten vid hanteringen av ränterisken. Hanteringen av ränterisken har under det gångna året varit en ytterst krävande uppgift på grund av den instabila räntemarknaden och subprime-krisen. Räkenskapsperiodens resultat är -2,093 miljoner euro. Under räkenskapsperioden upptogs 2,944 miljoner euro som avskrivning som överskrider planen samt gjordes en bostadsreservering på euro. Resultat före bokslutsöverföringar var 2,1 miljoner euro. Den fusionsvinst som bokfördes under räkenskapsperioden visade sig under räkenskapsperiodens 2007 vara felaktigt bokförd. Korrigeringen bokförs under räkenskapsperioden 2007 som en minskning av bolagets fria egna kapital med euro. Utvärdering av verksamhetens främsta risker och osäkerhet sfaktorer Den främsta risken i bolagets verksamhet är en ändring av räntenivån. Bolaget hade vid räkenskapsperiodens slut lån på totalt 697 miljoner euro. Risken med en ändring av räntenivån hade i likhet med tidigare år föregripits i samband med bestämningen av hyrorna. Hyresnivån kan under kalenderåret hållas stabil trots eventuella räntehöjningar med hjälp av den existerande finansieringsbufferten genom vilken vi tryggar effekten av en eventuell höjning av räntan på en procentenhet. För kartläggning och minimering av de risker som ingår i låneportföljen gav bolaget under räkenskapsperioden i uppdrag åt Kuntarahoitus Oy att utföra en analys av Esbokronans finansieringsställning. Enligt analysen är de lånerelaterade riskerna små och Esbokronan fick rekommendationer om fortlöpande uppföljning av situationen. Bolagets lån med fast ränta utgjorde vid räkenskapsperiodens slut 16,6 procent av lånestocken. De indexbundna lånen från Statskontoret utgjorde 48,0 procent av hela lånestocken. Lånens medelränta under räkenskapsperioden 200 Utvärdering av den kommande utvecklingen Omsättningen väntas öka med ca 6,8 procent jämfört med föregående år. Trycket att höja hyrorna utföll som hyresstegringar i 2008 års budget. Tidigare år har trycket att höja hyrorna motverkats med influtet överskott, men 2008 stod sådant inte längre till buds i betydande utsträckning. Personal Bolaget hade under räkenskapsperioden i genomsnitt 72 anställda vilket innebär en ökning på tre personer. Utbetalda löner och arvoden har utvecklats enligt följande Löner och arvoden Löner och arvoden som hänför sig till bygguppdrag allokeras till byggobjektens anskaffningspris vilket innebär att nivån på de löner och arvoden som syns i bokföringen är lägre än faktiskt utbetalda löner och arvoden. Esbokronans arbetarskyddskommitté sammanträdde tre gånger under räkenskapsperioden. Arbetarskyddschef var Katri Tattari och arbetarskyddsfullmäktig Kimmo Heinonen. Vice arbetarskyddsfullmäktige var Jarkko Salejärvi. Esbokronans jämlikhetsplan uppdaterades under räkenskapsperioden. En betydande del av målen för den föregående jämlikhetsplanen hade genomförts. Våren

20 ordnades en klimatenkät utifrån vilken en projektgrupp tillsattes för att utveckla arbetsklimatet. Dessutom ordnades under räkenskapsperioden två rekreationsdagar. Miljö Utbildningen i energibesparing och återvinning för invånarna fortsatte. Fastighetsvis utbildades invånare för energiexpertverksamhet. Dessutom lades grunden för fastighetsvisa miljöplaner som tas i bruk 2008 och datainsamling för planerna inleddes. Förvaltning Bolagets ordinarie bolagsstämma hölls den 12 april 2007 och en extra bolagsstämma den 15 oktober Utöver de ärenden som behandlas på den ordinarie bolagsstämman återtogs ett beslut om reservfond som fattats på den extra bolagsstämman den 7 februari På den extra bolagsstämman valdes Herttaliisa Tuure till ersättare för Tuija Kalpala i stället för Satu Tuomikorpi. Bolagets styrelse sammanträdde under räkenskapsperioden nio gånger. Av styrelsens 12 medlemmar har fem medlemmar med ersättare valts bland kandidater som utnämnts av invånarna. Bolagets förvaltningsråd sammanträdde under räkenskapsperioden tre gånger. Till förvaltningsrådet hör 25 medlemmar av vilka 12 medlemmar har valts bland kandidater som utnämnts av invånarna. Styrelsens ordförande var Jouni Mykkänen och vice ordförande Johannes Niska-Virta. De övriga styrelsemedlemmarna var Mika Airinen, Tuija Kalpala, Kari Karjalainen, Atte Leino, Satu Linden, Ulla Päivärinta, Seppo Savolainen, Birgitta Sjölund och Eero Teppola samt under tiden Kirsi Viitala och från den 12 april 2007 Hannele Kerola. Ersättare i styrelsen var Seppo Salovaara, Olli Puromies, Satu Tuomikorpi, Herttaliisa Tuure, Anneli Rönnberg, Juhani Parisaari, Varol Abdrahim, Maria Oesch-Feldt, Jarmo Ahokas, Pirkko Saarnio, Mauri Sauvola, Anna-Liisa Kivinen och Yrjö Lyytinen. Förvaltningsrådets ordförande var Jaakko Mauriala, I vice ordförande under tiden Yrjö Rossi och Liisa Haverinen och II vice ordförande Timo Tilli. Övriga medlemmar i förvaltningsrådet var Ensio Hakkarainen, Sinikka Hyväkkä, Pasi Ojaniemi, Tuula Taipale, Pirkko Kuusela, Ulla Saloranta, Kaj Järvisalo, Helena Paimela, Monica Björkman, Jouko Pirttimäki, Mia Jokinen, Lauri Taipale, Sakari Sarmiola, Maria Nordenswan, Anu Heinänen, Kirsi Niskanen, Harry Jäntti, Inkeri Koponen, Veli Räty, Margit Nurminen, Tuija Savolainen och Pentti Hämäläinen. Bolagets revisorer var Tuokko Tilintarkastus Oy, CGRsammanslutning, ansvarig revisor Timo Tuokko, CGR samt Tilintarkastusrengas Oy, ansvarig revisor Osmo Immonen CGR. Bolagets verkställande direktör var vice häradshövding Esa Eichhorn. Till bolagets ledningsgrupp hörde verkställande direktör Esa Eichhorn, byggnadsuppdrag, vice verkställande direktör Markku Taponen, fastighetsunderhåll; förvaltningsdirektör Katri Tattari, ekonomiförvaltning och personal; kundtjänstchef Risto Konttinen, uthyrning; förvaltningschef Merja Korvala, invånardemokrati och boenderådgivning samt informationschef Laura Castrén, information. Väsentliga händelser erter räkenskapsperioden Stadsfullmäktiges budgetbeslut den 3 december 2007 om att produktionsmålet 2008 höjs från 200 till 300 bostäder i genomsnitt under den årliga planperioden innebar en överraskning. Investeringsprogrammet var avpassat för byggstart för 225 bostäder. Det finns inte så många reserverade tomter som det nya målet förutsätter. Den för 2008 planerade byggstarten för 225 bostäder genomförs sannolikt bara i fråga om 160 bostäder. I fråga om ett objekt är inledningen osäker på grund av brister i den kommunaltekniska beredskapen. Av samma orsak fördröjs inledningen av åtminstone ett objekt. På grund av dessa orsaker hotar det att bli en anhopning av färdigställda byggen och målet med ett jämnt utbud på nya bostäder uppnås inte Styrelsens bostadspolitiska program jämte intentionsavtal för huvudstadsregionen kan under de kommande åren medföra utökade målsättningar för Esbokronan. 20

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Espoonkruunu Oy. Vuosikertomus 2008. Kuva: istockphoto.com/mevans

Espoonkruunu Oy. Vuosikertomus 2008. Kuva: istockphoto.com/mevans Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2008 1 Kuva: istockphoto.com/mevans Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2008... 3 Kiinteistöt... 4 Tiedon hallinta tulee tärkeämmäksi... 4 Uudisrakentamisen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot