Aineeton omaisuus ja verotus Sari Takalo, PwC Tammikuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pwc.com Aineeton omaisuus ja verotus Sari Takalo, PwC Tammikuu 2013"

Transkriptio

1 Aineeton omaisuus ja verotus Sari Takalo, Tammikuu 2013

2 Agenda Aineeton omaisuus siirtohinnoittelussa. Mahdollinen aineettomien oikeuksien verokannustin. o IPR box o Innovaatioboksi Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys verotuksessa

3 Aineeton omaisuus siirtohinnoittelussa 3

4 Taustaa OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden VI luku käsittelee aineetonta omaisuutta. OECD päivittää VI lukua o Kesäkuussa 2012 OECD julkaisi discussion draftin kommentoitavaksi. o Kommentit annettiin mennessä. o OECD tutustuu kommentteihin (yli 1000 sivua) ja julkaisee sen jälkeen uuden luonnoksen. 4

5 OECD - Aineettoman omaisuuden määritelmä Something of value which is not a physical asset or a financial asset, and which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities Aineetonta omaisuutta ovat mm: patent, know how, trade secrets, trade mark, trade name, (brand). Aineetonta omaisuutta eivät ole mm: goodwill, going concern value, market specific characteristics. o voivat vaikuttaa hinnan määrittämiseen ja täytyy ottaa huomioon mm. aineettomaan omaisuuteen siirtohinnoittelusäännöksiä sovellettaessa ja vertailutietoanalyysiä tehtäessä. 5

6 Aineettoman omaisuuden tuottamaan tuloon oikeutettu Aineettoman omaisuuden omistamisen ja tuloon oikeutuksen lähtökohta on edelleen juridinen omistajuus ja sopimusjärjestelyt. Osapuolten varsinaisen käyttäytymisen on vastattava sitä, mitä on sovittu sopimusjärjestelyin! Olennaista on, että aineettoman omaisuuden omistaja hallitsee ja kontrolloi aineettomaan omaisuuteen liittyviä niin sanottuja kriittisiä toimintoja (kehittäminen, parantaminen, suojaus ja ylläpitäminen) ja riskejä. 6

7 Aineettoman omaisuuden tuottamaan tuloon oikeutettu Luonnoksessa todetaan, että siirtohinnoittelumenetelmän valinnassa ei tulisi automaattisesti olettaa, että kaikki jäännösvoitto liiketoimen rutiinituottojen jälkeen kertyisi oikeuden omistajalle. Perusteellisesti huomioitava muun muassa konsernin arvoketju (value chain), liiketoimiprosessi ja näiden suhde aineettomiin oikeuksiin. 7

8 Aineettoman omaisuuden arvostaminen Aineettoman omaisuuden arvoon ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat muun muassa omaisuuden käyttöikä, tulevaisuudessa odotettavissa olevat taloudelliset hyödyt ja omaisuuden kehityksen vaihe. Kaikkia OECD:n siirtohinnoittelumenetelmiä on mahdollista soveltaa aineettoman omaisuuden arvostamisessa, mutta markkinahintavertailu- ja voitonjakamismenetelmä katsotaan luonnoksessa yleensä parhaiten soveltuviksi menetelmiksi. Profit split menetelmän käyttäminen korostuu luonnoksessa. o Monimutkainen ja hallinnollisesti raskas soveltaa. 8

9 Aineettomien oikeuksien verokannustin 9

10 Taustaa Hallitus päätti maaliskuussa 2012 selvittää erityisesti patentoinnin verokannustimen käyttöönottoa Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) raportti julkaistiin joulukuussa Raportissa käsitellään kahta vaihtoehtoa, ns. IPR-boksia ja innovaatioboksia, ja näihin liittyviä säännösehdotuksia. o Näistä IPR-boksia pidetään realistisempana vaihtoehtona. 10

11 Verokannustimet eri maissa Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön raportti Aineettomien omaisuuksien verokannustin 12/

12 Kannustimen muoto Säännösehdotus: Yhteisön saamasta rojaltista on veronalaista tuloa 50 prosenttia ja verovapaata tuloa 50 prosenttia. Käytännössä tämä merkitsisi rojalteille 12,25% verokantaa. Malli perustuu vain rojaltitulojen vähennyksiin: siinä ei huomioida esim. rojaltin maksuperusteena olevan oikeuden kehittämiskustannuksia (vrt. T&K-vähennys). 12

13 Soveltamisala Säännösehdotus: Rojaltilla tarkoitetaan maksuja, jotka saadaan patentin, tavaramerkin, hyödyllisyysmallin, mallioikeuden tai tietokoneohjelmiston tekijänoikeuden käytöstä tai käyttöoikeudesta. Kansainvälisesti vertaillen laaja soveltamisala: sisältää myös tavaramerkit. Jätetty kysymys auki siitä, tuleeko oikeuden olla aina rekisteröity. Varsin laaja rojaltin määritelmä; ei kuitenkaan kata oikeuden luovutusta. Rojaltin maksajalla ei ole merkitystä: voi tulla konserniyhtiöltä tai konsernin ulkopuoliselta taholta. 13

14 Soveltamisala Säännösehdotus: Edellä mainitun oikeuden tulee olla rojaltitulon saajan itse kehittämä tai, jos oikeus on hankittu toiselta osapuolelta, rojaltitulon saajan jatkokehittämä tai muutoin elinkeinotoiminnassaan hyödyntämä. Jatkokehitys: esim. tilanne jossa patenttia hyödynnetään yhdessä muiden patenttien kanssa. Itse kehittäminen: myös tilanteet, joissa T&K&I-toiminta on ulkoistettu konserniyhtiölle tai kolmannelle osapuolelle. Ulkoistus voi tapahtua myös Suomen ulkopuolella. 14

15 Johtopäätöksiä ja mahdollisia toimintamalleja Muistettava, että vasta selvitys/ehdotus: voi muuttua huomattavasti lainsäädäntövaiheessa, ja aikataulusta ei ole tietoa. Laaja määritelmä innovaatioille: kattaa kaikki merkittävät teollisoikeudet sekä tietokoneohjelmien tekijänoikeuden. Myös esimerkiksi tavaramerkit huojennuksen alaisia: ei siis vain perinteinen innovaatiotoiminta vaan myös esimerkiksi brändit. Huojennuksen määrä erittäin kilpailukykyinen: kansainvälisesti vertaillen kannattavaa pitää tai keskittää innovaatiotoimintoja Suomeen. 15

16 Johtopäätöksiä ja mahdollisia toimintamalleja Kannustaa keskittämään oikeuksia Suomeen: muistettava siirtohinnoittelukysymykset ulkomaisissa veroviranomaisissa jos oikeuksia lisensoidaan ulkomaille. Malli kannustaa oikeuksien lisensointiin, ei omaan käyttöön, toisaalta konsernin liiketoimintamallin muutoksella voidaan saada vastaavat hyödyt. Ehdotettu malli sallii myös oikeuksien hankinnan ulkomaisilta yhtiöiltä, myös konserniyhtiöiltä. 16

17 Innovaatioboksi lyhyesti Laajempi soveltamisala. Omaisuuden määritelmä: myös muut kuin tietokoneohjelmien tekijänoikeudet sekä muu aineeton omaisuus, joka ei ole rekisteröitävissä. Tulon määritelmä: esim. tavaran tai palvelun myyntihintaan sisältyvä aineettoman oikeuden tuoma arvonlisä. Monia hallinnollisia ja määritelmällisiä ongelmia: epätodennäköinen ratkaisu. Toisaalta kohtelisi eri liiketoimintamalleja tasapuolisemmin, ja on kansainvälisesti kilpailukykyisempi. Selvitys ehdottaa ensin ottamaan käytön IPR-boksin ja kokemusten perusteella harkitsemaan innovaatioboksia. 17

18 Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys verotuksessa

19 Laajempaa taustaa Aiemmin Suomessa tutkimus- ja kehittämistoimintaa on tuettu lähinnä suorilla tuilla, lähinnä Tekesin yritysrahoitus. Viime aikoina useat maat ovat ottaneet käyttöön tai kasvattaneet verotukiaan tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. o Esimerkiksi Hollanti, Belgia, Iso-Britannia, Puola. Verokilpailu ja Suomen halu pitää t&k-toiminta Suomessa. 19

20 Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina Annettiin ja hyväksyttiin joulukuussa Väliaikainen laki, voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Tosin on mahdollista, että lakia kehitetään määräajan jälkeenkin Sovelletaan ensimmäisen kerran Sovelletaan kaikkiin yrityksiin, ei vain pk-yrityksiin (kuten aiemmin tarkoitus). 20

21 Lisävähennyksen sisältö (1) Yritykset saavat tehdä lisävähennyksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta maksetuista palkoista. o Palkat ovat muutenkin vähennyskelpoisia, kyseessä lisävähennys. Lisävähennykseen oikeutettuja osakeyhtiöt ja osuuskunnat, jotka ovat Suomessa yhteisöverovelvollisia. o Myös ulkomaisen vastaavan yhteisön kiinteä toimipaikka Suomessa. Lisävähennyksen määrä: 100 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkoista. o Kuitenkin enintään euroa ja vähintään euroa o Vähennykset ovat yrityskohtaisia. 21

22 Lisävähennyksen sisältö (2) Vähennyksen saa, vaikka t&k-toiminta olisi toteutettu yhteistyössä toisen yrityksen kanssa. Vähennyksen saa vain yrityksen omien työntekijöiden palkoista. o Esimerkiksi alihankinta on suljettu pois. Ei voi tehdä vähennyksiä palkoista, jotka otetaan huomioon myönnettäessä muuta yritystukea. Vähennystä on erikseen vaadittava veroilmoituksen yhteydessä ennen verovuoden verotuksen päättymistä. Mahdollista pyytää Tekesiltä lausunto toiminnan vähennyskelpoisuudesta. Sovelletaan vain tutkimus- ja kehitystoiminnan hankkeisiin, jotka on aloitettu lain voimaantulon jälkeen. 22

23 T&K-toiminnan määritelmä Kattaa teknisen, tuotannollisen ja palveluihin liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Luovaa työtä, toisaalta ei edellytetä aineettoman omaisuuden syntymistä toiminnan tuotoksena. Ei kata rutiiniluonteista palveluiden, tai toiminnan kehittämistä. Ei kata yleistä hallinnollista tai myyntiin ja markkinointiin liittyvää työtä. Hankkeen oltava ajallisesti rajattu sekä tavoitteellinen. 23

24 Mahdollisia ongelmakohtia T&k-vähennyksen saa vain palkoista, joissa työntekijöiden työ on välittömästi kohdistunut t&k-toimintaan. Jos työntekijän työ koostuu myös muista tekijöistä, palkasta olisi erotettava t&k-osuutta vastaava osa. Vähennyksen saa vain, jos t&k-toiminta on suoritettu yrityksen omaan käyttöön. o Konserninsisäiset tilanteet: mikä on omaa käyttöä? o Korostuu markkinaehtoisten korvauksien periminen t&ktoiminnan lopputuloksista (esim. patenttien rojalteista). 24

25 Johtopäätöksiä ja mahdollisia toimintamalleja Järjestely tukee ennen kaikkea projektiluontoisia tilapäisiä t&ktutkimuksia. Laki määräaikainen 2013 on hyvä aika aloittaa t&k-projekteja. Matala yläraja hyödyttää ennen kaikkea pk-yrityksiä, vaikka suuryrityksetkin voivat hakea. 25

26 Yhteystiedot Sari Takalo Tax Partner tel Slide 26

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014 1 2 Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014

Lisätiedot

Musiikin tekijöiden verokannusteet

Musiikin tekijöiden verokannusteet Musiikin tekijöiden verokannusteet Henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen tekijän yhtiölle Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry Suomen Säveltäjät

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut 6 2012 Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut Löydä oma unelmasi www.yritysporssi.fi yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka Yrityspörssi on maan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU Pro gradu-tutkielma Yritysoikeus ja -talous Niklas Visanko (250733)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN 65 :n MUUTTAMISESTA, VM044:00/2012

HALLITUKSEN ESITYS ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN 65 :n MUUTTAMISESTA, VM044:00/2012 HALLITUKSEN ESITYS ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN 65 :n MUUTTAMISESTA, VM044:00/2012 Muistio lakiesityksestä, laadittu 24.9.2012 Yleistä On

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012 Vero-opas apurahansaajille LAL 2012 Johdanto Käyttötarkoitus ja maksaja ratkaisevat verotuksen 2 3 Apurahan veronalaisuuden selvittäminen Tutkimusryhmä Ulkomaiset apurahat Apuraha apurahansaajan verotuksessa

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot