MWh-RoadMap. Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST) -hanke. Timo Melkas, Metsäteho Oy Jouni Tornberg, Measurepolis Development Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MWh-RoadMap. Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST) -hanke. Timo Melkas, Metsäteho Oy Jouni Tornberg, Measurepolis Development Oy"

Transkriptio

1 MWh-RoadMap Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST) -hanke Timo Melkas, Metsäteho Oy Jouni Tornberg, Measurepolis Development Oy

2 Tavoite MWh roadmapin tavoitteena on kuvata ja luoda menettelyt energiaraaka-aineen lämpöarvon ja energiasisällön määrittämiselle hankintalogistiikkaketjun eri vaiheissa tienvarresta energialaitokselle. Tämänhetkiset pienpuun (karsittu ja karsimaton ranka), hakkuutähteen ja kantojen hankintaketjut ja niiden osuudet metsähakkeen tuotannossa. Hankintaketjun eri vaiheissa tapahtuvat mittaukset ja mittaustarpeet. Potentiaaliset mittausmenetelmät hankintaketjun eri vaiheissa tapahtuviin mittauksiin (mm. kosteuden mittauksen ja soft sensor menetelmien kehittäminen). Raaka-aineen laadun kehittyminen hankintaketjun eri vaiheessa MWh laskenta hankintaketjun eri vaiheista ja lämpöarvon reaaliaikainen seuranta 2

3 Energianpuun mittausmenetelmät nyt ja tulevaisuudessa Mittaus leimikolla Tienvarsi ja 0,7 TWh, 0,35 milj. m 3 lastausterminaali Bioterminaali 1,0 TWh, 0,5 milj. m 3 Käyttöpaikka Pienpuu, (Karsittu ja karsimaton ranka) (Hakkuukonemittaus) V, m 3 (Pinomittaus) V kehys, m 3 V, m 3 Kuormainvaakamittaus m, kg V, m 3 Hakkeen mittaus V irto, m 3 V k, m 3 Painon mittaus m, kg V, m 3 Hakkeen mittaus V irto, m 3 V k, m 3 Energiasisällön mittaus Hakkeen määrän ja kosteuden online-mittaus V irto, m 3 V k, m 3 Painon mittaus m, kg V, m 3 Hakkuutähde Estimaatti, V, m 3 leimikon runkotilavuuden perusteella Kuormainvaakamittaus m, kg V, m 3 Hakkeen mittaus V irto, m 3 V k, m 3 Painon mittaus m, kg V, m 3 Hakkeen mittaus V irto, m 3 V k, m 3 Energiasisällön mittaus Hakkeen määrän ja kosteuden online mittaus V irto, m 3 V k, m 3 Painon mittaus m, kg V, m 3 Kannot VÄRIEN SELITYKSET Mustalla nykyiset menetelmät Harmaalla väistyvät menetelmät Punaisella kehitettävät menetelmät Estimaatti, V, m 3 leimikon pinta-alan perusteella Kuormainvaakamittaus m, kg V, m 3 Kosteus käsimittareilla tai ennustus malleilla. Painon mittaus m, kg V, m 3 Murskeen mittaus V irto, m 3 V k, m 3 Online/Offline -kosteusmittaus, Soft sensor -menetelmät Energiasisällön mittaus Hakkeen määrän ja kosteuden online-mittaus V irto, m 3 V k, m 3 Painon mittaus m, kg V, m 3 Vierasaineiden mittaus (materiaalin puhtaus) Tavoitteena kosteuden mittaus tai estimointi (raaka-aineen laadun hallinta) sekä lämpöarvon määritys läpi hankintalogistiikkaketjun. - Luovutusmitan tarkentaminen (leimikkokohtainen kosteus) ja palautteen antaminen käyttöpaikalta toimittajalle. - Kuivumisen ennustaminen mallien ja lähtökosteuden avulla oikea-aikainen toimitus käyttöpaikalle. 3

4 Ohje MWh roadmapin tarkasteluun MWh roadmap koostuu kolmesta tasosta. Energiapuuraaka-aineen hankintaketjut ja niiden yleisyys Pienpuu, hakkuutähteen ja kantojen hankintaketjut Mittaukset ja mittaustarpeet (kehitettävää) ko. hankintaketjussa MWh roadmapissa voi edetä klikkaamalla hiirellä energiakäyttöön menevää raakaainetta (esim. pienpuu, hakkuutähde, kannot jne.), jolloin pääset tarkastelemaan kyseisen raaka-aineen vaihtoehtoisia hankintalogistiikkaketjuja. Klikkaamalla hiirellä haluttua ketjua (A, B, C, jne.) pääset tarkemmin katsomaan hankintaketjussa tapahtuvia mittauksia ja mittaustarpeita. Potentiaaliset ja kehitettävät mittausmenetelmät löydät kunkin hankintaketjun osalta huutomerkin takaa. Klikkaamalla paluu-näppäintä pääset aina edelliselle tasolle. Klikkaamalla kooste-linkkiä pääset yhteenvetoon. 4

5 Energiapuuraaka-aineen hankintaketjut Leimikko Kooste Metsähakkeen kokonaismäärä 17,4 TWh eli 8,7 milj. m 3 (2013) Pienpuu Hakkuutähde Kannot Järeä (lahovikainen) runkopuu 8444 GWh 5510 GWh 2384 GWh 1050 GWh 66 % 76 % 15 % 16 % (2013) Tievarsihaketus 26 % 12 % 45 % 61 % 56,3 % Terminaalihaketus 27,3 % 8 % 12 % 40 % 23 % Käyttöpaikkahaketus 16,4% Energialaitos 5

6 Energiapuun hankintaketjut Tienvarsihaketus: Haketus hakkurilla tai murskaimella tienvarressa, josta hakkeen tai murskeen kaukokuljetus käyttöpaikalle. Terminaalihaketus: Metsähakeraaka-aineen toimitus terminaaliin, jossa haketus tai murskaus. Hake tai murske terminaalista käyttöpaikalle hakeautolla, junalla tai laivalla. Käyttöpaikkahaketus: Metsähakeraaka-aine käyttöpaikalle, jossa haketus tai murskaus. 6

7 Pienpuun hankintaketjut ja mahdolliset mittauspisteet Leimikko Tienvarsi Lastausterminaali Bioterminaali Energialaitos Haketus Tienvarressa 69 % A! Haketus Terminaalissa 22 % B! Haketus Käyttöpaikalla 9 % C! MWh est MWh Mitattu MWh est MWh est MWh Mitattu MWh Mitattu MWh Mitattu MWh Mitattu = Haketus = Punnitus kuormatraktorin tai = Kosteuden mittaus puutavara-auton kuormainvaa alla = Hakkuukonemittaus tai materiaalinkäsittelykoneella = Kosteuden estimointi = Punnitus siltavaa alla = Luovutusmittaus (yleensä leimikolla/tievarressa tai energialaitoksella) 7

8 Nykyiset mittaukset ja mittaustarpeet Pienpuu hankintaketju A Leimikko - Hakkuukonemittaus V, m 3, puulajiosuudet, - Kuivatuoretiheys puulajiosuuksien mukaan lähtökosteus, % - Muunto MWh Tienvarsi - Punnitus kuormatraktorin kuormainvaa alla m, kg - Kosteuden mittaus + näytteenotto tienvarsikosteus, % - Muunto MWh - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla tai vaihtoehtoisesti kosteuden mittaus haketuksen yhteydessä? tienvarsikosteus, % / kuljetuskosteus, % - Punnitus haketuksen yhteydessä m, kg - Haketus - Muunto MWh Käyttöpaikka - Punnitus siltavaa alla hakkeena m, kg - Tilavuuden mittaus hakkeena perinteisin menetelmin tai online-mittauksella kuljettimelta tai kehystilavuuden mittauslaserkeilauksella muunto kiintotilavuudeksi V, m 3 - Kosteuden mittaus uunikuivauksella tai nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % - Muunto MWh 8

9 Pienpuu - hankintaketju A Kehitettävää / vaihtoehtoisia menetelmiä Tienvarressa / Leimikolla - Leimikon lähtökosteuden estimointi puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla. - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla. - Kosteuden mittaus + näytteenotto (esim. kuormatraktorin kouraan asennettava kourasaha) tai kosteuden estimointi kasaan kylvettävien kosteusantureiden avulla. tienvarsikosteus, % - Kosteuden online -mittaus hakkurin hakevirrasta. Käyttöpaikassa kuljetuskosteus, % - Hakenäytteenoton kehittäminen (automatisointi ja kontrollointi). - Kosteuden mittaus nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta. Palautejärjestelmä käyttöpaikkakosteus, % 9

10 Pienpuu - hankintaketju B Nykyiset mittaukset ja mittaustarpeet Leimikko - Hakkuukonemittaus V, m 3, puulajiosuudet - Kuivatuoretiheys puulajiosuuksien mukaan lähtökosteus, % - Muunto MWh Tienvarsi - Punnitus kuormatraktorin kuormainvaa alla m, kg - Kosteuden mittaus + näytteenotto tienvarsikosteus, % - Muunto MWh - Punnitus puutavara-auton kuormainvaa alla m, kg - Kosteus kuivumismallien avulla tienvarsikosteus, % / kuljetuskosteus, % - Muunto MWh Lastausterminaali / Bioterminaali - Punnitus kuormainvaa alla tai vastaavalla / Punnitus siltavaa alla kokopuuna m, kg - Kosteus kuivumismallien avulla / Kosteuden mittaus kourasahan purunäytteestä - Muunto MWh - Haketus - Kosteuden online -mittaus haketuksen tai lastauksen yhteydessä terminaalikosteus, % - Muunto MWh - Hakkeen kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella, muunto kiintotilavuudeksi, V, m 3 - Punnitus hakkeena m, kg Käyttöpaikka - Punnitus siltavaa alla hakkeena m, kg - Tilavuuden mittaus hakkeena perinteisin menetelmin tai online mittauksella kuljettimelta tai hakkeen kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella muunto kiintotilavuudeksi, V, m 3 - Kosteuden mittaus uunikuivauksella tai nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % - Muunto MWh 10

11 Pienpuu - hankintaketju B Kehitettävää / vaihtoehtoisia menetelmiä Tienvarressa/Leimikolla - Leimikon lähtökosteuden estimointi puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden mittaus + näytteenotto (kourasaha tai kasaan kylvettävät kosteusanturit) tienvarsikosteus, % Terminaalissa - Kosteus ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden online - mittaus haketuksen yhteydessä tai kourasahalla sahatusta purunäytteestä - Kuorman tilavuuden mittaus laserkeilaukseen perustuen + soft sensor -menetelmät terminaalikosteus, % Käyttöpaikassa - Hakenäytteenoton kehittäminen (automatisointi ja kontrollointi) - Kosteuden mittaus nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % Palautejärjestelmä 11

12 Pienpuu - hankintaketju C Nykyiset mittaukset ja mittaustarpeet Leimikko - Hakkuukonemittaus V, m 3, puulajiosuudet, Joukkokäsittely? - Kuivatuoretiheys puulajiosuuksien mukaan lähtökosteus, % - Muunto MWh Tienvarsi - Punnitus kuormatraktorin kuormainvaa alla m, kg - Kosteuden mittaus + näytteenotto tienvarsikosteus, % - Muunto MWh - Punnitus puutavara-auton kuormainvaa alla m, kg - Kosteus kuivumismallien avulla tienvarsikosteus, % / kuljetuskosteus, % - Muunto MWh Käyttöpaikka - Punnitus siltavaa alla kokopuuna m, kg - Kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella, muunto kiintotilavuudeksi, V, m 3 - Haketus - Kosteuden mittaus uunikuivauksella tai nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % - Muunto MWh 12

13 Pienpuu - hankintaketju C Kehitettävää / vaihtoehtoisia menetelmiä Tienvarressa / Leimikolla - Leimikon lähtökosteuden estimointi puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden mittaus + näytteenotto (kourasaha tai kasaan kylvettävät kosteusanturit) tienvarsikosteus, % Käyttöpaikassa - Hakenäytteenoton kehittäminen (automatisointi ja kontrollointi) - Kosteuden mittaus nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % Palautejärjestelmä 13

14 Hakkuutähteen hankintaketjut ja mahdolliset mittauspisteet Leimikko Tienvarsi Lastausterminaali Bioterminaali Energialaitos Haketus Tienvarressa 75 % D! Haketus Terminaalissa 11 % E! Haketus Käyttöpaikalla 15 % F! MWh est MWh Mitattu MWh est MWh est MWh Mitattu MWh Mitattu = Haketus = Punnitus kuormatraktorin tai = Kosteuden mittaus puutavara-auton kuormainvaa alla = Hakkuukonemittaus tai materiaalinkäsittelykoneella = Kosteuden estimointi = Punnitus siltavaa alla MWh Mitattu MWh Mitattu = Luovutusmittaus (yleensä leimikolla/tievarressa tai energialaitoksella) 14

15 Hakkuutähteen hankintaketju D Nykyiset mittaukset ja mittaustarpeet Leimikko - Ainespuukertymään perustuva estimointi V, m 3, puulajiosuudet - Kuiva-tuoretiheys puulajiosuuksien mukaan lähtökosteus, % - Muunto MWh Tienvarsi - Punnitus kuormatraktorin kuormainvaa alla m, kg - Kosteuden mittaus + näytteenotto tienvarsikosteus, % - Muunto MWh - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla tai vaihtoehtoisesti kosteuden mittaus haketuksen yhteydessä? tienvarsikosteus, % / kuljetuskosteus, % - Punnitus haketuksen yhteydessä m, kg - Haketus - Muunto MWh Käyttöpaikka m 3 - Punnitus siltavaa alla hakkeena m, kg - Tilavuuden mittaus hakkeena perinteisin menetelmin tai online-mittauksella kuljettimelta tai kehystilavuuden mittauslaserkeilauksella muunto kiintotilavuudeksi V, - Kosteuden mittaus uunikuivauksella tai nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % - Muunto MWh 15

16 Hakkuutähteen hankintaketju D Kehitettävää / vaihtoehtoisia menetelmiä Tienvarressa / Leimikolla - Leimikon lähtökosteuden estimointi puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden mittaus + näytteenotto (esim. kuormatraktorin kouraan asennettava kourasaha) tai kosteuden estimointi kasaan kylvettävien kosteusantureiden avulla tienvarsikosteus, % - Kosteuden online-mittaus hakkurin hakevirrasta Käyttöpaikassa kuljetuskosteus, % - Hakenäytteenoton kehittäminen (automatisointi ja kontrollointi) - Kosteuden mittaus nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta Palautejärjestelmä käyttöpaikkakosteus, % 16

17 Hakkuutähteen - hankintaketju E Nykyiset mittaukset ja mittaustarpeet Leimikko - Ainespuukertymään perustuva estimointi V, m 3, puulajiosuudet - Kuiva-tuoretiheys puulajiosuuksien mukaan lähtökosteus, % - Muunto MWh Tienvarsi - Punnitus kuormatraktorin kuormainvaa alla m, kg - Kosteuden mittaus + näytteenotto tienvarsikosteus, % - Muunto MWh - Punnitus puutavara-auton kuormainvaa alla m, kg - Kosteus kuivumismallien avulla tienvarsikosteus, % / kuljetuskosteus, % - Muunto MWh Lastausterminaali / Bioterminaali - Punnitus kuormainvaa alla tai vastaavalla / Punnitus siltavaa alla hakkuutähteenä m, kg - Kosteus kuivumismallien avulla / Kosteuden mittaus kourasahan purunäytteestä - Muunto MWh - Haketus - Kosteuden online -mittaus haketuksen tai lastauksen yhteydessä terminaalikosteus, % - Muunto MWh - Hakkeen kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella, muunto kiintotilavuudeksi, V, m 3 - Punnitus hakkeena m, kg Käyttöpaikka - Punnitus siltavaa alla hakkeena m, kg - Tilavuuden mittaus murskeena perinteisin menetelmin tai online mittauksella kuljettimelta tai metsätähdehakkeen kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella muunto kiintotilavuudeksi, V, m 3 - Kosteuden mittaus uunikuivauksella tai nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % - Muunto MWh 17

18 Hakkuutähteen - hankintaketju E Kehitettävää / vaihtoehtoisia menetelmiä Tienvarressa /Leimikolla - Leimikon lähtökosteuden estimointi puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden mittaus + näytteenotto (kourasaha tai kasaan kylvettävät kosteusanturit) tienvarsikosteus, % Terminaalissa - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden online - mittaus haketuksen tai lastauksen yhteydessä tai kourasahalla sahatusta purunäytteestä - Kuorman tilavuuden mittaus laserkeilaukseen perustuen + soft sensor -menetelmät Käyttöpaikassa terminaalikosteus, % - Hakenäytteenoton kehittäminen (automatisointi ja kontrollointi) - Kosteuden mittaus nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % Palautejärjestelmä 18

19 Hakkuutähteen - hankintaketju F Nykyiset mittaukset ja mittaustarpeet Leimikko - Ainespuukertymään perustuva estimointi V, m 3, puulajiosuudet - Kuivatuoretiheys puulajiosuuksien mukaan lähtökosteus, % - Muunto MWh Tienvarsi - Punnitus kuormatraktorin kuormainvaa alla m, kg - Kosteuden mittaus + näytteenotto tienvarsikosteus, % - Muunto MWh - Punnitus puutavara-auton kuormainvaa alla m, kg - Kosteus kuivumismallien avulla tienvarsikosteus, % / kuljetuskosteus, % - Muunto MWh Käyttöpaikka - Punnitus siltavaa alla hakkuutähteenä m, kg - Hakkuutähteen kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella, muunto kiintotilavuudeksi, V, m 3 - Haketus - Tilavuuden online mittaus kuljettimelta V, m 3 - Kosteuden mittaus uunikuivauksella tai nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % - Muunto MWh 19

20 Hakkuutähteen - hankintaketju F Kehitettävää / vaihtoehtoisia menetelmiä Tienvarressa / Leimikolla - Leimikon lähtökosteuden estimointi puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden mittaus + näytteenotto (kourasaha tai kasaan kylvettävät kosteusanturit) tienvarsikosteus, % Käyttöpaikassa - Hakenäytteenoton kehittäminen (automatisointi ja kontrollointi) - Kosteuden mittaus nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % Palautejärjestelmä 20

21 Kantopuun hankintaketjut ja mahdolliset mittauspisteet Leimikko Tienvarsi Lastausterminaali Bioterminaali Energialaitos Murskaus Tienvarressa 21 % G! Murskaus Terminaalissa 37 % H! Murskaus Käyttöpaikalla 42 % I! MWh Mitattu MWh Mitattu MWh est MWh Mitattu MWh est MWh est MWh Mitattu MWh Mitattu = Murkaus = Punnitus kuormatraktorin tai = Kosteuden mittaus puutavara-auton kuormainvaa alla = Esimurskaus tai materiaalinkäsittelykoneella = Kosteuden estimointi = Hakkuukonemittaus = Punnitus siltavaa alla = Luovutusmittaus (yleensä leimikolla/tievarressa tai energialaitoksella) 21

22 Kantopuu - hankintaketju G Nykyiset mittaukset ja mittaustarpeet Leimikko - Pinta-alaan perustuva estimointi V, m 3, puulajiosuudet - Kantojen paloittelu (halkominen) noston yhteydessä - Kuivatuoretiheys puulajiosuuksien mukaan lähtökosteus, % - Muunto MWh Tienvarsi - Punnitus kuormatraktorin kuormainvaa alla m, kg - Kosteuden mittaus tai estimointi tienvarsikosteus, % - Muunto MWh - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla tai vaihtoehtoisesti kosteuden mittaus murskauksen yhteydessä tienvarsikosteus, % / kuljetuskosteus, % - Punnitus murskauksen yhteydessä m, kg - Murskaus - Muunto MWh Käyttöpaikka - Punnitus siltavaa alla murskeena m, kg - Tilavuuden mittaus murskeena perinteisin menetelmin tai online-mittauksella kuljettimelta tai kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella muunto kiintotilavuudeksi, V, m 3 - Vierasaineiden online-mittaus kuljetinhihnalta - Kosteuden mittaus uunikuivauksella tai nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % - Muunto MWh 22

23 Kantopuu - hankintaketju G Kehitettävää / vaihtoehtoisia menetelmiä Tienvarressa / Leimikolla - Leimikon lähtökosteuden estimointi puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden mittaus / estimointi (esim. kosteuden mittaus piikkianturilla varustetulla kosteusmittarilla tai kasaan kylvettävien kosteusantureiden avulla tai kosteuden johtaminen tilavuuden ja painon avulla - kuvaan perustuvat menetelmät) tienvarsikosteus, % - Kosteuden online -mittaus hakkurin hakevirrasta Käyttöpaikassa kuljetuskosteus, % - Hakenäytteenoton kehittäminen (automatisointi ja kontrollointi) - Vierasaineiden online mittaus kuljetinhihnalta - Kosteuden mittaus nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta Palautejärjestelmä käyttöpaikkakosteus, % 23

24 Nykyiset mittaukset ja mittaustarpeet Kantopuu - hankintaketju H Leimikko - Pinta-alaan perustuva estimointi V, m 3, puulajiosuudet - Kuivatuoretiheys puulajiosuuksien mukaan lähtökosteus, % - Muunto MWh Tienvarsi - Punnitus kuormatraktorin kuormainvaa alla m, kg - Kosteuden mittaus tai estimointi tienvarsikosteus, % - Muunto MWh - Punnitus puutavara-auton kuormainvaa alla m, kg - Kosteus kuivumismallien avulla tienvarsikosteus, % / kuljetuskosteus, % - Muunto MWh Lastausterminaali / Bioterminaali - Punnitus kuormainvaa alla tai vastaavalla / Punnitus siltavaa alla kantopuuna m, kg - Kosteus kuivumismallien avulla / Kosteuden mittaus piikkimäisellä anturilla - Muunto MWh - Murskaus - Kosteuden online -mittaus haketuksen tai lastauksen yhteydessä terminaalikosteus, % - Muunto MWh - Murskeen kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella, muunto kiintotilavuudeksi, V, m 3 - Punnitus hakkeena m, kg Käyttöpaikka - Punnitus siltavaa alla murskeena m, kg - Tilavuuden mittaus murskeena perinteisin menetelmin tai online mittauksella kuljettimelta tai murskeen kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella, muunto kiintotilavuudeksi, V, m 3 - Vierasaineiden online -mittaus kuljetinhihnalta - Kosteuden mittaus uunikuivauksella tai nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % - Muunto MWh 24

25 Kantopuu - hankintaketju H Kehitettävää / vaihtoehtoisia menetelmiä Tienvarressa / Leimikolla - Leimikon lähtökosteuden estimointi puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden mittaus + estimointi (esim. kosteuden mittaus piikkianturilla varustetulla kosteusmittarilla tai kasaan kylvettävien kosteusantureiden avulla tai kosteuden johtaminen tilavuuden ja painon avulla - kuvaan perustuvat menetelmät) tienvarsikosteus, % Terminaalissa - Kosteus kuivumismallien avulla tai murskauksen yhteydessä otantaan perustuen - Kosteuden online - mittaus murskauksen tai lastauksen yhteydessä - Kuorman tilavuuden (kantokuorma/murske) mittaus laserkeilaukseen tai kuvaan perustuen + soft sensor -menetelmät terminaalikosteus, % Käyttöpaikassa - Hakenäytteenoton kehittäminen (automatisointi ja kontrollointi) - Vierasaineiden online mittaus kuljetinhihnalta - Kosteuden mittaus nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % Palautejärjestelmä 25

26 Kantopuu - hankintaketju I Nykyiset mittaukset ja mittaustarpeet Leimikko - Pinta-alaan perustuva estimointi V, m 3, puulajiosuudet - Kuivatuoretiheys puulajiosuuksien mukaan lähtökosteus, % - Muunto MWh Tienvarsi - Punnitus kuormatraktorin kuormainvaa alla m, kg - Kosteuden mittaus tai estimointi tienvarsikosteus, % - Muunto MWh - Punnitus puutavara-auton kuormainvaa alla m, kg - Kosteus kuivumismallien avulla tienvarsikosteus, % / kuljetuskosteus, % - Muunto MWh Käyttöpaikka - Punnitus siltavaa alla kantopuuna m, kg - Kantopuun kehystilavuuden mittaus laserkeilauksella, muunto kiintotilavuudeksi V, m 3 - Murskaus - Murskeen tilavuuden online-mittaus kuljettimelta V, m 3 - Vierasaineiden online -mittaus kuljetinhihnalta - Kosteuden mittaus uunikuivauksella tai nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta käyttöpaikkakosteus, % - Muunto MWh 26

27 Kantopuu - hankintaketju I Kehitettävää / vaihtoehtoisia menetelmiä Tienvarressa / Leimikolla - Leimikon lähtökosteuden estimointi puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla - Kosteuden ennustaminen kuivumismallien avulla - Kosteuden mittaus + näytteenotto (kourasaha tai kasaan kylvettävät kosteusanturit tai otannalla kosteusmittarilla (piikkianturi) tai kosteuden johtaminen tilavuuden ja painon avulla (kuvaan perustuvat menetelmät) Käyttöpaikassa tienvarsikosteus, % - Hakenäytteenoton kehittäminen (automatisointi ja kontrollointi) - Vierasaineiden online -mittaus kuljetinhihnalta - Kosteuden mittaus nopeilla kosteuden määritysmenetelmillä tai online menetelmillä kuljetinhihnalta Palautejärjestelmä käyttöpaikkakosteus, % 27

28 Potentiaaliset mittauspisteet 1) Leimikko (ml. leimikon perustiedot) 2) Tienvarsi (kuorman purkamisen yhteydessä) 3) Terminaalivastaanotto (saapuva materiaali, palaute raaka-ainetoimittajalle) 4) Käyttöpaikan vastaanotto (saapuva materiaali, palaute raaka-ainetoimittajalle) Kosteuden ennustaminen läpi koko toimitusketjun. 28

29 Tulevaisuuden bioterminaalin mittaukset hankintaketjussa Leimikon lähtökosteus (puulajiosuuksien, tilavuuden ja kuivatuoretiheyden avulla) Tienvarsikosteus kuivumismallien avulla / Massa kuormainvaa alla Kuljetuskosteus/lastausterminaalikosteus kuivumismallien avulla Bioterminaalikosteus palaute raaka-ainetoimittajalle Punnitus kuormakohtaisesti Kosteuden estimointi tai online-mittaus Soft sensor menetelmien hyödyntäminen kosteuden estimoinnissa Hakkeen kosteuden ja tilavuuden online mittaus haketuksen yhteydessä Käyttöpaikkakosteus palaute raaka-ainetoimittajalle Suuri energialaitos Kuormakohtainen (mittauserä) punnitus ja kosteuden online -mittaus Vierasaineiden mittauksen kehittäminen Pieni energialaitos Kuormakohtainen (mittauserä) punnitus Kosteuden offline mittaus manuaalinen näytteenotto / etävalvonta / soft -sensors 29

30 Mittaukset tulevaisuuden bioterminaalissa VTT:n terminaalikonseptissa terminaalit jaetaan toiminnallisuuksien mukaan neljään luokkaan, joissa kussakin on useita eri koko luokkia: 1) Siirtokuormausterminaali (Transshipment terminal) 2) Syöttöterminaali (Feed in terminal) 3) Satelliittiterminaali (Satellite terminal) Bioterminaali 4) Jalostusterminaali (Fuel upgrading terminal) Mittauksen toteutuksen kannalta oleellista on kuitenkin terminaalin koko ja miten raaka-aine toimitetaan terminaaliin ja terminaalista pois. Tästä syystä potentiaaliset mittausmenetelmät erilaisiin terminaaleihin on esitetty kokoluokittain käyttäen seuraavaa kokoluokkajakoa (läpivirtauma vuodessa): Pieni 0,1 TWh Keskisuuri 0,3 TWh Suuri terminaali 1,0 ja 0,7 TWh 30

31 Mittaukset bioterminaalissa Pieni terminaali - 0,1 TWh/a Punnitus materiaalin käsittelyn yhteydessä esim. kurottaja- tai kuormainvaakaa käyttäen (ei siltavaakaa) Kosteuden estimointi mallien avulla Haketus toimitettaessa materiaali eteenpäin - toimituspaikalta palaute toimittajalle (mitatut MWh:t sekä paino siltavaa alta) Esim. pieni siirtokuormausterminaali (Transshipment terminal ) Keskisuuri terminaali - 0,3 TWh/a Punnitus materiaalin käsittelyn yhteydessä esim. kurottaja- tai kuormainvaakaa käyttäen (ei siltavaakaa) - Haketuksen yhteydessä hihnavaaka ja irtotilavuuden mittaus kuljettimelta (sovellettavissa myös mobiilihakkureihin) tai vaihtoehtoisesti irtokuutioiden määritys kuormassa Kosteus soft sensor -menetelmin - Varastokirjanpito - Esim. keskisuuri syöttöterminaali (Feed in terminal) 31

32 Mittaukset bioterminaalissa Suuri terminaali - 1,0 TWh/a Tulevan ja lähtevän materiaalin punnitus siltavaa alla Haketuksen yhteydessä hihnavaaka ja irtotilavuuden mittaus kuljettimelta tai vaihtoehtoisesti irtokuutioiden määritys kuormassa Kosteus soft sensor menetelmin Kosteuden estimaatti Kosteuden online - mittaus Vierasaineiden online mittaus Varastonhallintajärjestelmä Esim. suuri jalostusterminaali (Fuel upgrading terminal) Suuri terminaali - 0,7 TWh/a Kuten yllä mutta ei sisällä vierasaineiden tunnistusta Eikä haketetun materiaalin automaattista lajittelua laadun perusteella Esim. suuri satelliittiterminaali (Satellite terminal) 32

33 Kehittämistarpeet 1) Kosteuden estimointimenetelmät - Lähtökosteuden estimointi leimikon puulajisuhteiden ja kuivatuoretiheyden perusteella - Kosteuden estimointi joko tilavuuden ja painon kautta tai soft sensor menetelmillä - Kuivumismallien kehittäminen 2) Kosteuden mittausmenetelmät (online/offline) - Online kosteusmittausten kehittäminen esim. raaka-aineen (mm. hake, murske) kosteuden ja painon online-mittaus haketuksen yhteydessä tai kuormakohtaisesti laitoksella (Ti/Te/K) - Kosteuden mittaus kourasahalla otettuihin sahapurunäytteisiin perustuen (tienvarsi = Ti / terminaali = Te) - Hakkeen massan ja kosteuden online-mittaus kuormattaessa kauhakuormaajan kauhassa (Te/Käyttöpaikka = K) - Manuaalisen näytteenoton kehittäminen kuljettaja / valvonta (K) 3) Tilavuuden mittaus- ja estimointimenetelmien kehittäminen (online) - Kosteusestimaatin johtaminen tilavuuden ja painon avulla - tilavuuden mittaus käsittelyyksiköistä (esim. kourataakka, kuorma jne.) kuvaan tai vastaavaan teknologiaan perustuvin menetelmin (Ti/Te) - Hake/murske/latvusmassa/kantopuu kuorman tilavuuden mittaus esim. laserkeilaukseen perustuen tai soft sensor menetelmien hyödyntäminen kosteusestimaatin/energiasisällön laskennassa (Te/K) 33

34 Kehittämistarpeet 4) Muuntokertoimien kehittäminen - Lähtökosteuden muuntokertoimet (Eppu laskuri tai vaihtoehtoisesti lähtökosteuden estimointi tai mittaus, ks. kohta 1) - Muuntokertoimien kehittäminen metsähakkeelle ja murskeelle vastaamaan nykyisiä haketus- ja kuljetuskalustoa logistiikkaketjun eri vaiheisiin (materiaalien tiivistämisen huomioon ottaminen) (Ti, Te, K) - Muuntokertoimien kehittäminen kuormainvaakamittaukseen kaukokuljetusvaiheen kertoimet 5) Muuta kehitettävää - Palautejärjestelmän kehittäminen (K) toimitusketjun hallinnan, raaka-aineen laadun ja estimointimallien parantaminen - Vierasaineiden online mittauksen kehittäminen (Te/K) 34

35 MWh- roadmap hyödyntäminen Valitaan MWh-roadmap työn perusteella kolme tärkeintä energiaraakaaineen toimitusketju ja kuvataan niissä tapahtuvat mittaukset Pienpuun ja hakkuutähteen toimitusketjut haketus tienvarressa terminaalin kautta kulkeva materiaali Kantojen toimitusketju haketus terminaalissa tai käyttöpaikalla Tehdään ehdotus kehitettävistä menetelmistä ja niiden kustannuksista Huomioiden bioterminaalikonsepti ja terminaalien eri kokoluokat BEST hankkeen II kauden suunnittelu ja jatkotutkimustarpeet MWh roadmap työn jatkaminen ja toteuttaminen ja käytännön testaus Kosteuden ja energiasisällön määritys toimitusketjun eri vaiheissa - tietotarpeet ja tiedonsiirto Potentiaalisten mittausmenetelmien mahdollinen testaus 35

36 Tutkimus on osa Fibic Oy:n ja Cleen Oy:n koordinoimaa Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST) hanketta. Hankkeen rahoittajana on toiminut TEKES. 36

Energiapuun kuljetustarpeet vuoteen 2020 mennessä

Energiapuun kuljetustarpeet vuoteen 2020 mennessä Energiapuun kuljetustarpeet vuoteen 2020 mennessä Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari 27.10.2010, Kulttuurikeskus, Kemi Alustuksen sisältö Taustalukuja Mitkä

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2009. Kalle Kärhä, Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2009. Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2009, Metsäteho Oy 9/2010 Hakkuutähteet Pienpuu www.metsateho.fi Kannot Järeä, (lahovikainen) runkopuu 2 Metsähakkeen käyttö Suomessa Metsähakkeen käyttö on

Lisätiedot

Suomessa vuonna 2005

Suomessa vuonna 2005 Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2005 Kalle Kärhä Metsähakkeen tuotantoketjut 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa Metsähakkeen käyttö kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2005 metsähakkeen

Lisätiedot

CO 2 -eq-päästöt ja energiatehokkuus metsäbiomassojen toimitusketjuissa terminaalien vaikutus. Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2017 Heikki Ovaskainen

CO 2 -eq-päästöt ja energiatehokkuus metsäbiomassojen toimitusketjuissa terminaalien vaikutus. Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2017 Heikki Ovaskainen CO 2 -eq-päästöt ja energiatehokkuus metsäbiomassojen toimitusketjuissa terminaalien vaikutus Heikki Ovaskainen Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla työkoneiden ja kuljetusajoneuvojen CO 2

Lisätiedot

Energiapuuterminaalikonseptit ja terminaalikustannukset

Energiapuuterminaalikonseptit ja terminaalikustannukset TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiapuuterminaalikonseptit ja terminaalikustannukset Matti Virkkunen VTT 09.05.2017 Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa -tulosseminaari Sisältö

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 6/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 6/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Pienpuu Hakkuutähteet Kannot Järeä (lahovikainen) runkopuu Metsähakkeen käyttö Suomessa 2016 Metsähakkeen käyttö on kasvanut

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo

Energiapuun mittaus. Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo Energiapuun mittaus Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo 1 Esityksen sisältö 1. Käytössä olevia energiapuun mittaustapoja 2. Puutavaranmittauslaki Mittaustarkkuus Mittaustoimitus Erimielisyydet

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta energiapuun mittauksesta

Vanhaa ja uutta energiapuun mittauksesta Vanhaa ja uutta energiapuun mittauksesta Bioenergiaa metsistä tutkimusohjelman loppuseminaari Helsinki 19.4.2012 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2014 Metsätehon tuloskalvosarja 8/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Pienpuu Hakkuutähteet Kannot Järeä (lahovikainen) runkopuu 5.6.2015 Metsätehon tuloskalvosarja

Lisätiedot

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Kohti kotimaista energiaa kustannussäästöä ja yrittäjyyttä kuntiin Matti

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 7/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 7/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2015 Metsätehon tuloskalvosarja 7/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Pienpuu Hakkuutähteet Kannot Järeä (lahovikainen) runkopuu 10.6.2016 Metsätehon tuloskalvosarja

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Kalle Kärhä, Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2008 Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätehon tuloskalvosarja 14/2009 Hakkuutähteet Pienpuu www.metsateho.fi Kannot Järeä (laho) runkopuu Kalle Kärhä 2 Metsähakkeen

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Kalle Kärhä 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa I 3,5 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 8.10.2013 Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Taustaa Otsikon kysymykseen pyritään vastaamaan pääasiassa seuraavien projektien,

Lisätiedot

Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen

Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen Markku Korhonen, Vesa Fisk Senfit Oy Perttu Laakkonen UPM-Kymmene Oyj Timo Melkas Metsäteho Oy Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT Taustaa Otsikon kysymykseen pyritään

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Matti Virkkunen VTT 02.12.2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN TOIMIALARAPORTIN JULKISTUSTILAISUUS 2 Sisältö Taustaa Terminaalityypit Biopolttoaineen

Lisätiedot

Energiapuukauppa. Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on

Energiapuukauppa. Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on Energiapuukauppa Energiapuukauppa Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on Hinnoittelutapa vaihtelee, käytössä mm. /t, /m 3, /ainespuu-m

Lisätiedot

Puutavaran mittauksen visio 2020

Puutavaran mittauksen visio 2020 Puutavaran mittauksen visio 2020 Tarkka ja kustannustehokas määrän ja laadun mittaus osana puutavaralogistiikkaa Metsätehon tuloskalvosarja 9/2012 30.8.2012 Timo Melkas, Jarmo Hämäläinen 1 Puuraaka-aineen

Lisätiedot

Petteri Ojarinta 2.10.2010

Petteri Ojarinta 2.10.2010 Petteri Ojarinta 2.10.2010 Vuoden 2008 helmikuussa alan toimijat tekivät sopimuksen energiapuun mittauksen yleisistä pelisäännöistä Energiapuun mittaustoimikunnan luominen Energiapuuksi luokiteltiin harvennusenergiapuu,latvusmassa

Lisätiedot

23.9.2009 Metsäenergia Pohjanmaalla

23.9.2009 Metsäenergia Pohjanmaalla Kannattavan metsäenergiayrittämisen teknologiavalinnat ja asiakkuuksien hallinta Antti Asikainen,,p professori Metla, Joensuu 23.9.2009 Metsäenergia Pohjanmaalla Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Bioenergiapäivä Keuruu 30.5.2012. Jori Uusitalo Metsäntutkimuslaitos. www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus

Energiapuun mittaus. Bioenergiapäivä Keuruu 30.5.2012. Jori Uusitalo Metsäntutkimuslaitos. www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus Energiapuun mittaus Bioenergiapäivä Keuruu 30.5.2012 Jori Uusitalo Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus METLA Länsi-Suomi Parkano Henkilöstö, (28) 37 Tutkijat ~(7) 15 Laboratorio

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Antti Alhola MHY Päijät-Häme

Energiapuun mittaus. Antti Alhola MHY Päijät-Häme Energiapuun mittaus Antti Alhola MHY Päijät-Häme Laki puutavaran mittauksesta Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) Mittausta koskevista muuntoluvuista säädetään METLAN määräyksillä. Muuntoluvut ovat

Lisätiedot

Metsäenergiaa tarvitaan

Metsäenergiaa tarvitaan Metsäenergiaa tarvitaan Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian osuuden energiantuotannosta 38 % vuoteen 2020 mennessä Vuotuista energiapuunkäyttöä tulee lisätä nykyisestä kuudesta miljoonasta

Lisätiedot

Bioenergiaa metsistä Loppuseminaari

Bioenergiaa metsistä Loppuseminaari Bioenergiaa metsistä Loppuseminaari Kommenttipuheenvuoro: Teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan ja Energiapuun mittauksen uudet tuulet Kulttuuriareena Gloria, 19.4.2012 Olli Laitinen 1 ja metsäenergia

Lisätiedot

Energiapuun mittaus ja kosteus

Energiapuun mittaus ja kosteus Energiapuun mittaus ja kosteus Metsäenergiafoorumi Joensuu 10.6.2009 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö jari.lindblad@metla.fi 050 391 3072 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä

Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä Mikko Holopainen, Pohjois-Karjalan AMK Jari Lindblad, Metsäntutkimuslaitos Timo Melkas, Metsäteho Oy 14.8.2012 Taustaa Kosteus on energiapuun

Lisätiedot

Energiapuun mittaus ja kosteuden hallinta

Energiapuun mittaus ja kosteuden hallinta Energiapuun mittaus ja kosteuden hallinta Haltia 18.3.2014 Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad(at)metla.fi 050 391 3072 14.3.2014 1 Energiapuun mittaus sopimusperusteisesta

Lisätiedot

KATSAUS PUUENERGIAN TULEVAISUUTEEN LAPISSA

KATSAUS PUUENERGIAN TULEVAISUUTEEN LAPISSA KATSAUS PUUENERGIAN TULEVAISUUTEEN LAPISSA Puunhankinta ja logistiikka - Teknologian kehitysnäkymät Lapin bioenergiaseminaari Rovaniemi 14.2.2008 ja Tornio 15.2.2008 Vesa Tanttu Esityksen sisältö Korjuukohteet

Lisätiedot

Uutta energiapuun mittauksessa

Uutta energiapuun mittauksessa Uutta energiapuun mittauksessa Lämpöyrittäjäpäivä Kesälahdella Kesälahti 8.4.2011 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi 050 391 3072 www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus

Lisätiedot

Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta

Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta ForestEnergy2020-tutkimusohjelman vuosiseminaari Matti Virkkunen, VTT 7.10.2015, Joensuu Esityksen

Lisätiedot

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa vuonna 2002 Toimittaja: Esa Ylitalo 25.4.2003 670 Metsähakkeen

Lisätiedot

Ajankohtaista ja näkymiä energiapuun mittauksessa

Ajankohtaista ja näkymiä energiapuun mittauksessa Ajankohtaista ja näkymiä energiapuun mittauksessa Metsäenergiafoorumi Joensuu 23.11.2010 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi 050 391 3072 www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus

Lisätiedot

Kuivumismallit Metsätieteen päivät, Metsäteknologiklubi UEF Tutkimuksen tarve UEF

Kuivumismallit Metsätieteen päivät, Metsäteknologiklubi UEF Tutkimuksen tarve UEF Kuivumismallit Kehittäminen, validointi ja soveltaminen energiapuun hankintaan Metsätieteen päivät, Metsäteknologiklubi 19.1.216 Marja Kolström Käyttölisenssi: CC BY 4. Tutkimuksen tarve Kuivumismallit

Lisätiedot

Terminaali osana metsäenergian toimitusketjua

Terminaali osana metsäenergian toimitusketjua Biomassan kuivaukseen ja varastointiin liittyvät haasteet ja T&K-tarpeet workshop (BIOCLUS WP4.1.a: Regional activities) VTT Jyväskylä 10.11.2011 Risto Impola VTT 2 Metsähakkeen käyttö vuonna 2010 6,9

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2007

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2007 Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2007 Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätehon tuloskalvosarja 4/2008 Metsätehon tuloskalvosarja x/2008 22.4.2008 Kalle Kärhä 1 Hakkuutähteet Pienpuu www.metsateho.fi

Lisätiedot

Hämeenlinna 6.9.2012. Jari Lindblad Jukka Antikainen. Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051

Hämeenlinna 6.9.2012. Jari Lindblad Jukka Antikainen. Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051 Puutavaran mittaus Hämeenlinna 6.9.2012 Jari Lindblad Jukka Antikainen Metsäntutkimuslaitos, Itä Suomen alueyksikkö, Joensuu Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051 SISÄLTÖ 1. Puutavaran mittaustarkkuus

Lisätiedot

Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy

Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy Vermeer HG6000 terminaalihaketuksessa ja -murskauksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy Metsätehon tuloskalvosarja Metsätehon tuloskalvosarja

Lisätiedot

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ENERGIAPUUKAUPAN VAIHTOEHDOT Pystykauppa (myydään ostajalle hakkuuoikeus, myyjä saa puusta kantohinnan

Lisätiedot

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka Bioenergiaa metsistä -tutkimusohjelman

Lisätiedot

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170 MW KL Seinäjoki 125 MW e, 100 MW KL Vaskiluodon Voima on EPV Energia

Lisätiedot

BEST Energiapuuterminaalit

BEST Energiapuuterminaalit Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa 9.5.2017 Scandic Patria, Lappeenranta BEST Energiapuuterminaalit Olli-Jussi Korpinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto BEST tutkimusohjelma

Lisätiedot

LATVUSMASSAN KOSTEUDEN MÄÄRITYS METSÄKULJETUKSEN YHTEYDESSÄ

LATVUSMASSAN KOSTEUDEN MÄÄRITYS METSÄKULJETUKSEN YHTEYDESSÄ LATVUSMASSAN KOSTEUDEN MÄÄRITYS METSÄKULJETUKSEN YHTEYDESSÄ Metsä- ja puuteknologia Pro gradu -tutkielman tulokset Kevät 2010 Petri Ronkainen petri.ronkainen@joensuu.fi 0505623455 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Laki puutavaran mittauksesta uudistui

Laki puutavaran mittauksesta uudistui Laki puutavaran mittauksesta uudistui Jukka Korri TTS Työtehoseura ry METKA-koulutus, Energiapuuta kannattavasti Hartola - Vääksy 14.-15.4.2014 Kuva: Vesa Saksman Lainsäädännön uudistaminen Laki puutavaran

Lisätiedot

Kesla C645A pienpuun tienvarsihaketuksessa

Kesla C645A pienpuun tienvarsihaketuksessa Kesla C645A pienpuun tienvarsihaketuksessa Heikki Pajuoja & Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 17/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa valtaosa hakkuutähteistä ja pienpuusta haketetaan

Lisätiedot

Kantomurskeen kilpailukyky laatua vai maansiirtoa?

Kantomurskeen kilpailukyky laatua vai maansiirtoa? Kantomurskeen kilpailukyky laatua vai maansiirtoa? Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Elinkeinotalo, Seinäjoki

Lisätiedot

Puutavaran mittaustutkimusten ajankohtaiskatsaus. Tutkimuspäivä 4.10.2005 Lahti. Metsäntutkimuslaitos Jari Lindblad. Lindblad/JO/3359 /

Puutavaran mittaustutkimusten ajankohtaiskatsaus. Tutkimuspäivä 4.10.2005 Lahti. Metsäntutkimuslaitos Jari Lindblad. Lindblad/JO/3359 / Puutavaran mittaustutkimusten ajankohtaiskatsaus Metsäntutkimuslaitos Jari Lindblad Tutkimuspäivä 4.10.2005 Lahti SISÄLTÖ: 1. Eräkoon vaikutus puutavaran mittaustarkkuuteen 2. Puutavaran tuoretiheystaulukot

Lisätiedot

HEINOLA 1310 ES hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa

HEINOLA 1310 ES hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa HEINOLA 1310 ES hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 9/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa

Lisätiedot

KÄYTTÖPAIKALLAHAKETUKSEEN PERUSTUVA PUUPOLTTOAINEEN TUOTANTO

KÄYTTÖPAIKALLAHAKETUKSEEN PERUSTUVA PUUPOLTTOAINEEN TUOTANTO KÄYTTÖPAIKALLAHAKETUKSEEN PERUSTUVA PUUPOLTTOAINEEN TUOTANTO Projektiryhmä Antti Korpilahti, Sakari Suuriniemi, Kaarlo Rieppo Rahoittajat A. Ahlström Oy, Fortum Power and Heat Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari Energiapuun korjuu päätehakkuilta 07.11.2012 Tatu Viitasaari Lämmön- ja sähköntuotannossa käytetty metsähake muodostuu Metsähake koostuu milj m3 0.96 0.54 3.1 Pienpuu Hakkutähteet Kannot 2.24 Järeä runkopuu

Lisätiedot

Jenz HEM 581 DQ hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa

Jenz HEM 581 DQ hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa Jenz HEM 581 DQ hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 5/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa

Lisätiedot

Kokopuun korjuu nuorista metsistä

Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa 2000 2005 3,0 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 2,5

Lisätiedot

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 A. SAHA PUUPOLTTOAINEIDEN TOIMITTAJANA 24.11.2009 2 Lähtökohdat puun energiakäytön lisäämiselle ovat hyvät Kansainvälinen energiapoliikka ja EU päästötavoitteet luovat

Lisätiedot

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla?

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Koneyrittäjien Energiapäivät 4.2.2011, Sokos Hotel Ilves, Tampere Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 13/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa käytettiin järeästä, (lahovikaisesta) runkopuusta tehtyä metsähaketta

Lisätiedot

Laki puutavaran mittauksesta uudistui: vaikutukset lämpöyrittäjyyteen

Laki puutavaran mittauksesta uudistui: vaikutukset lämpöyrittäjyyteen Laki puutavaran mittauksesta uudistui: vaikutukset lämpöyrittäjyyteen Jukka Korri TTS Työtehoseura ry Motivan lämpöyrittäjäpäivät Tampere 24.10.2013 Kuva: Kari Vuorio Uusi puutavaranmittauslainsäädäntö

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotannon resurssitarve Suomessa vuonna 2020

Metsähakkeen tuotannon resurssitarve Suomessa vuonna 2020 Metsähakkeen tuotannon resurssitarve Suomessa vuonna 2020 Kalle Kärhä 1, Markus Strandström 1, Perttu Lahtinen 2 & Juha Elo 2 Metsäteho Oy 1 & Pöyry Energy Oy 2 10/2009 Tutkimus ja sen tausta Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ENERGIAPUUN MITTAUS. Jari Lindblad Olli Äijälä

ENERGIAPUUN MITTAUS. Jari Lindblad Olli Äijälä ENERGIAPUUN MITTAUS Tämä opas on tehty Sopimus energiapuun mittauksen järjestämisestä -projektissa. Oppaassa esitetään sopimuksen mukaiset energiapuun mittauksen yleiset periaatteet ja menettelytavat sekä

Lisätiedot

ENERGIAPUUN MITTAUS TAPIO METLA. Jari Lindblad Olli Äijälä Arto Koistinen

ENERGIAPUUN MITTAUS TAPIO METLA. Jari Lindblad Olli Äijälä Arto Koistinen ENERGIAPUUN MITTAUS Tämä opas on tehty Sopimus energiapuun mittauksen järjestämisestä -projektissa. Oppaassa esitetään sopimuksen mukaiset energiapuun mittauksen yleiset periaatteet ja menettelytavat sekä

Lisätiedot

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006 PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006 Samuli Hujo 1 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2006 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2006 tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten

Lisätiedot

METSÄENERGIAN KÄYTTÖ JA MAHDOLLISUUDET KAAKKOIS- SUOMESSA

METSÄENERGIAN KÄYTTÖ JA MAHDOLLISUUDET KAAKKOIS- SUOMESSA METSÄENERGIAN KÄYTTÖ JA MAHDOLLISUUDET KAAKKOIS- SUOMESSA Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian työpaja 22.6.2011 metsätalouspäällikkö Seppo Repo Kaakkois-Suomen metsäkeskus Esityksen tausta-aineistona

Lisätiedot

Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa

Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa Bioenergian metsä seminaari Rovaniemi 17.5.2011 Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Joensuu 17.5.2011 1 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät

Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät 2.-3.2.2017 Heikki Pajuoja Metsäteho Oy 2.2.2017 Sisältö Terminaalit ja kuljetus Korjuu- ja työmallit Kannot 2 Energiapuun kuljetuskalusto ja menopaluukuljetukset

Lisätiedot

Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 31.5.2012

Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 31.5.2012 Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 1 31.5.2012 Ilpo Mattila Maaseudun bioenergialähteet ENERGIALÄHDE TUOTE KÄYTTÖKOHTEITA METSÄ Oksat, latvat, kannot, rangat PELTO Ruokohelpi, olki Energiavilja

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2013 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

ENERGIAPUUN KUSTANNUSTEN JA ARVON MUODOSTUMISESTA VESA TANTTU TTS - TYÖTEHOSEURA 4.6.2013 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU, EVO

ENERGIAPUUN KUSTANNUSTEN JA ARVON MUODOSTUMISESTA VESA TANTTU TTS - TYÖTEHOSEURA 4.6.2013 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU, EVO ENERGIAPUUN KUSTANNUSTEN JA ARVON MUODOSTUMISESTA VESA TANTTU TTS - TYÖTEHOSEURA 4.6.2013 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU, EVO 1 Esityksen sisältö Energiapuun korjuukohteet Metsähakkeen tuotantomenetelmät ja

Lisätiedot

ENERGIAPUUN MITTAUS PUUTAVARANMITTAUKSEN NEUVOTTELUKUNTA

ENERGIAPUUN MITTAUS PUUTAVARANMITTAUKSEN NEUVOTTELUKUNTA ENERGIAPUUN MITTAUS PUUTAVARANMITTAUKSEN NEUVOTTELUKUNTA 30.6.2014 SISÄLTÖ ALKUSANAT...3 MÄÄRITELMÄT...4 1 OPPAAN SOVELTAMISALA...6 2 MITTAUSMENETELMÄT...7 2.1 Mittausmenetelmien soveltuvuus ja tarkkuusvaatimukset...

Lisätiedot

Energiapuun varastointitekniikat

Energiapuun varastointitekniikat Energiapuun varastointitekniikat Varastointitekniikat Energiapuuta (pienkokopuuta, karsittua rankaa, hakkuutähdettä, kantoja jne.) voidaan varastoida kokonaisena Maastossa pienissä kasoissa Välivarastossa

Lisätiedot

Energiapuun korjuu ja kasvatus

Energiapuun korjuu ja kasvatus Energiapuun korjuu ja kasvatus Jaakko Repola Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Metsähakkeen käyttö Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2001:

Lisätiedot

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA Samuli Hujo

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA Samuli Hujo PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2003 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2003 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2003 tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

Hakkuutähteen metsäkuljetusmäärän mittaus

Hakkuutähteen metsäkuljetusmäärän mittaus Metsätehon raportti 129 28.2.22 Hakkuutähteen metsäkuljetusmäärän mittaus Kaarlo Rieppo Hakkuutähteen metsäkuljetusmäärän mittaus Kaarlo Rieppo Metsätehon raportti 129 28.2.22 Konsortiohanke: Metsäliitto

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 18/08 Päivämäärä 2.12.2008 Dnro 2593/01/2008 Voimassaoloaika 1.1.2009 toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön määräys nro 47/99, Kuormainvaakamittaus

Lisätiedot

Metsästä energiaa Puupolttoaineet ja metsäenergia

Metsästä energiaa Puupolttoaineet ja metsäenergia Metsästä energiaa Puupolttoaineet ja metsäenergia Kestävän kehityksen kuntatilaisuus 8.4.2014 Loppi Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsäalan asiantuntijatalo, jonka tehtävänä on: edistää

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka SIPOLA, JUUSO

Lisätiedot

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA. Päivämäärä 18.12.2013. Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1.

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA. Päivämäärä 18.12.2013. Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA MÄÄRÄYS Nro 2/2013 Päivämäärä 18.12.2013 Dnro 498/62/2013 Voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Lisätiedot

Selvitys biohiilen elinkaaresta

Selvitys biohiilen elinkaaresta Selvitys biohiilen elinkaaresta Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Mitä on biohiili? Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet

Lisätiedot

Bioenergia-alan työturvallisuus - yleiskatsaus Kyösti Louhelainen Työterveyslaitos Kuopio

Bioenergia-alan työturvallisuus - yleiskatsaus Kyösti Louhelainen Työterveyslaitos Kuopio Bioenergia-alan työturvallisuus - yleiskatsaus Kyösti Louhelainen Työterveyslaitos Kuopio SISÄLTÖ Yleisiä prosesseja bioenergian korjuuketjuista Tapaturmista Biologisista Fysikaalisista Kemiallisista altisteista

Lisätiedot

Suomen metsäenergiapotentiaalit

Suomen metsäenergiapotentiaalit Suomen metsäenergiapotentiaalit Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätehon iltapäiväseminaari: Logistiikan näkymät ja bioenergian mahdollisuudet 17.3.2009, Tapahtumatalo Bankin auditorio, Helsinki Puupolttoaineet

Lisätiedot

Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu

Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu Kalle Kärhä & Sirkka Keskinen, Metsäteho Oy Juha Laitila & Paula Jylhä, Metsäntutkimuslaitos 12.2.27, Helsinki/Joensuu/Kannus Kalle Kärhä, Sirkka

Lisätiedot

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Kalle Karttunen 1, Jarno Föhr 1, Tapio Ranta 1, Kari Palojärvi 2 & Antti Korpilahti 3 1. 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2. 2. SKAL, Metsäalan

Lisätiedot

Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 2008-2010. Jyrki Raitila, projektipäällikkö

Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 2008-2010. Jyrki Raitila, projektipäällikkö Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 2008-2010 Jyrki Raitila, projektipäällikkö 1 Hankkeen organisointi ja kesto Hanketta hallinnoi Keski-Suomen metsäkeskus Hankkeen toteutus metsäkeskuksen

Lisätiedot

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014 KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014 KÄYTTÖPAIKKAMURSKA JA METSÄENERGIAN TOIMITUSLOGISTIIKKA Hankintainsinööri Esa Koskiniemi EPV Energia Oy EPV Energia Oy 19.11.2014 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND

Lisätiedot

ENERGIAPUUN VARASTOINTI Energiapuun varastointiohje

ENERGIAPUUN VARASTOINTI Energiapuun varastointiohje Herkko Hämäläinen ENERGIAPUUN VARASTOINTI Energiapuun varastointiohje Opinnäytetyö Metsätalous Maaliskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 7.3.2012 Tekijä Herkko Hämäläinen Koulutusohjelma ja

Lisätiedot

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa Hankkeella pyritään kartoittamaan, kehittämään ja analysoimaan puuhakkeen hankintaketjun liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja sekä

Lisätiedot

Näkemyksiä bioenergiamarkkinoista. Koneyrittäjät ry:n bionergiapäivä 2017

Näkemyksiä bioenergiamarkkinoista. Koneyrittäjät ry:n bionergiapäivä 2017 Näkemyksiä bioenergiamarkkinoista Koneyrittäjät ry:n bionergiapäivä 2017 Yleistä John Deere - johtava maatalous- ja metsäkoneiden valmistaja Etsimme aktiivisesti uusia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Bioenergiayrittäjille suunnattu koulutusmateriaali Kalvosarja 4 Maa- ja metsätalousministeriö Mikäli tämän koulutusmateriaalin sisältöä muutetaan,

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2013. Markus Strandström

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2013. Markus Strandström Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2013 Pienpuu Hakkuutähteet www.metsateho.fi Kannot Järeä (lahovikainen) runkopuu 5/2014 15.9.2014 2 Metsähakkeen käyttö Suomessa 2013 I Metsähakkeen käyttö on

Lisätiedot

Metsäenergian korjuun ja käytön aluetaloudellisia vaikutuksia Kajaani 28.10.2014

Metsäenergian korjuun ja käytön aluetaloudellisia vaikutuksia Kajaani 28.10.2014 Asko Piirainen Toimitusjohtaja, Metsäurakointi Piirainen Oy OK-Yhtiöt Oy, hallituksen puhenjohtaja Koneyrittäjienliitto ry, hallituksen puheenjohtaja Finnmetko Oy, hallituksen puheenjohtaja Metsäenergian

Lisätiedot

Metsäenergian haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Metsäenergian haasteet ja tulevaisuuden näkymät Metsäenergian haasteet ja tulevaisuuden näkymät Antti Asikainen, Metla Kehittyvä metsäenergia seminaari 16.12.2010, Lapua Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Pyöreän puun mittaus. 5.11.2014 x

Pyöreän puun mittaus. 5.11.2014 x Tehdasmittaus Laatija PUn, MPv Pvm 5.11.2014 x uusi ohje korvaa ohjeen 30.11.2013 Voimassa 1(7) 1.12.2014 alkaen MITTAUKSEN KUVAUS 1 PYÖREÄN PUUN MITTAUS Tehdasmittauksen lla mitataan Metsä Boardin BCTMP

Lisätiedot

Bioenergiapotentiaali Itä- Suomessa

Bioenergiapotentiaali Itä- Suomessa Bioenergiapotentiaali Itä- Suomessa Antti Asikainen, Metla BioE-BioD - sidosryhmätyöpaja 12.4.2012, Joensuu Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

Terminaaleilla turvataan metsäenergian toimitusvarmuutta ja laatua

Terminaaleilla turvataan metsäenergian toimitusvarmuutta ja laatua Terminaaleilla turvataan metsäenergian toimitusvarmuutta ja laatua Bioenergiasta elinvoimaa klusterin TULOSSEMINAARI 8.12.2010, Saarijärvi Risto Impola, Ismo Tiihonen, VTT 2 EAKR - Bioterminaali Toimintamallien

Lisätiedot

Kannot puunkorjuuta pintaa syvemmält

Kannot puunkorjuuta pintaa syvemmält Kannot puunkorjuuta pintaa syvemmält ltä Metsätieteen päivä 26.1.211 Metsäteknologian esitelmät Sessio 4. Helsinki Juha Laitila, MMM Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

VESITIEKULJETUKSEN KEHITTÄMINEN

VESITIEKULJETUKSEN KEHITTÄMINEN VESITIEKULJETUKSEN KEHITTÄMINEN Projektiryhmä Jouni Väkevä, Samuli Hujo, Markku Mäkelä, Janne Peltola ja Kaarlo Rieppo Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Stora

Lisätiedot

Metsä- ja peltobioenergian tuotannon työterveys- ja -turvallisusriskien arviointi ja hallinta

Metsä- ja peltobioenergian tuotannon työterveys- ja -turvallisusriskien arviointi ja hallinta Metsä- ja peltobioenergian tuotannon työterveys- ja -turvallisusriskien arviointi ja hallinta Kari Ojanen, Kyösti Louhelainen, Minna Ruokolainen TTL Bioenergian tuotanto kasvava toimiala Nykyisenlainen

Lisätiedot

Biohiilen käyttömahdollisuudet

Biohiilen käyttömahdollisuudet Biohiilen käyttömahdollisuudet BalBiC-aloitusseminaari 9.2.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä

Lisätiedot

Menetelmä energiapuun kosteuden mittaamiseen metsäkuljetuksen yhteydessä

Menetelmä energiapuun kosteuden mittaamiseen metsäkuljetuksen yhteydessä Menetelmä energiapuun kosteuden mittaamiseen metsäkuljetuksen yhteydessä Lasse Tuunanen, Timo Melkas, Jarmo Hämäläinen & Teijo Palander 28.5.2014 Tutkimuksen tavoite Selvittää purunäytteisiin perustuvan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi)

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi) Hakkuutähteen paalaus ja kannonnosto kuusen väliharvennuksilta Juha Nurmi, Otto Läspä and Kati Sammallahti Metla/Kannus Energiapuun saatavuus, korjuu ja energiaosuuskunnat Keski-Pohjanmaalla Forest Power

Lisätiedot