Bioenergia-alan työturvallisuus - yleiskatsaus Kyösti Louhelainen Työterveyslaitos Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioenergia-alan työturvallisuus - yleiskatsaus Kyösti Louhelainen Työterveyslaitos Kuopio"

Transkriptio

1 Bioenergia-alan työturvallisuus - yleiskatsaus Kyösti Louhelainen Työterveyslaitos Kuopio

2 SISÄLTÖ Yleisiä prosesseja bioenergian korjuuketjuista Tapaturmista Biologisista Fysikaalisista Kemiallisista altisteista Torrefiointia Pitäisikö jotain vielä selvittää?

3

4 ENERGIAN TUOTANTOPROSESSIT RUOKOHELPISTÄ Viljely maanmuokkaus, lannoitus, kylvö, kasvinsuojelu Korjuu niitto, karhotus, paalaus Välivarastointi paaleina tai irtosilppuna Käyttöpaikkamurskaus: laitoksella Seostaminen: puuhun tai turpeeseen laitoksella Seospoltto Murskaus esim. turvesuolla Välivarastointi/ seostaminen turpeeseen Vähenevää tuotantoa Kari Ojanen

5 ENERGIAN TUOTANTOPROSESSIT KANNOISTA Nosto pilkkominen, puhdistus telakaivinkoneella Metsäkuljetus kuormatraktorilla Aumakuivaus tienvarsilla Käyttöpaikkamurskaus laitoksilla Varastointi laitoksella Tienvarsimurskaus Poltto Terminaalimurskaus

6 ENERGIAN TUOTANTOPROSESSIT KANNOISTA Nosto pilkkominen, puhdistus telakaivinkoneella melu, tärinä polttoaineet, öljyt tärinä mineraalipöly/kvartsi Metsäkuljetus kuormatraktorilla melu, tärinä polttoaineet, öljyt Aumakuivaus tienvarsilla Tapaturmat ulkopuolisille polttoaineet, öljyt ja liikenneonnettomuudet Käyttöpaikkamurskaus laitoksilla melu orgaaninen pöly, puusta haihtuvat aineet tärinä Varastointi laitoksella Tulipalot orgaaninen pöly, haihtuvat aineet Poltto Pääasialliset prosessit Harvemmin käytetyt prosessit Terminaalimurskaus Tienvarsimurskaus Vaaratekijän merkitys tunnetaan Vaaratekijän merkitystä ei tunneta Vaaratekijän merkitys epävarma melu, orgaaninen pöly, puusta haihtuvat aineet tärinä polttoaineet, öljyt ja liikenneonnettomuudet

7 ENERGIAN TUOTANTOPROSESSIT HAKKUUTÄHTEISTÄ Päätehakkuu: kone/metsuri Hakkuutähteen paalaus Metsäkuljetus Välivarastointi kuivaaminen tienvarressa Käyttöpaikkahaketus laitoksilla Poltto Hakkuutähteen kerääminen irtorisuina Metsäkuljetus Välivarastointi kuivaaminen tienvarressa Tienvarsihaketus Varastointi laitoksella Palstahaketus

8 ENERGIAN TUOTANTOPROSESSIT HAKKUUTÄHTEISTÄ Päätehakkuu: kone/metsuri Hakkuutähteen paalaus Metsäkuljetus Välivarastointi kuivaaminen tienvarressa Käyttöpaikkahaketus laitoksilla Poltto zoonoosit melu, lämpö, tärinä polttoaineet, öljyt, sahan pakokaasut melu, tärinä polttoaineet, öljyt Hakkuutähteen kerääminen irtorisuina melu, tärinä polttoaineet, öljyt Tapaturmat ulkopuolisille Metsäkuljetus Välivarastointi kuivaaminen tienvarressa polttoaineet, öljyt Liikenneonnettomuudet orgaaninen pöly zoonoosit Tienvarsihaketus melu orgaaninen pöly, puusta haihtuvat aineet Biologiset tekijät, zoonoosit tärinä Varastointi laitoksella melu orgaaninen pöly, puusta haihtuvat aineet tärinä Palstahaketus polttoaineet, öljyt Liikenneonnettomuudet orgaaninen pöly melu orgaaninen pöly, puusta haihtuvat aineet Biologiset tekijät, zoonoosit tärinä polttoaineet, öljyt Liikenneonnettomuudet orgaaninen pöly zoonoosit Tulipalot orgaaninen pöly, haihtuvat aineet

9 ENERGIAN TUOTANTOPROSESSIT RANKA-/PIENPUUSTA Harvennushakkuu metsuri/kone Metsäkuljetus keruu Välivarastointi kuivaaminen tienvarressa Tienvarsihaketus Käyttöpaikkahaketus laitoksilla Varastointi laitoksella Poltto Terminaalihaketus

10 ENERGIAN TUOTANTOPROSESSIT RANKA-/PIENPUUSTA Harvennushakkuu metsuri/kone Metsäkuljetus keruu Välivarastointi kuivaaminen tienvarressa Tienvarsihaketus zoonoosit melu, lämpö, tärinä polttoaineet, öljyt, sahan pakokaasut melu, tärinä polttoaineet, öljyt Tapaturmat ulkopuolisille Tulipalot melu orgaaninen pöly, puusta haihtuvat aineet zoonoosit tärinä polttoaineet, öljyt Liikenneonnettomuudet, orgaaninen pöly zoonoosit Käyttöpaikkahaketus laitoksilla Varastointi laitoksella Poltto Tulipalot melu orgaaninen pöly, puusta haihtuvat aineet zoonoosit tärinä Terminaalihaketus polttoaineet, öljyt Liikenneonnettomuudet orgaaninen pöly zoonoosit Tulipalot orgaaninen pöly, haihtuvat aineet

11 LANTABIOKAASU (märkä- & kuivaprosessi) BIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSI Karjataloudessa muodostuvan lannan varastointi lietesäiliö/lantala Lannan siirto pumpuilla/ mekaanisesti Kaasun tuotanto reaktorissa; muun biomassan lisäysmahdollisuus Kaasun käsittely sähkö/lämpö Sähkön/ lämmön käyttö : -huolto- ja korjaustyöt -kaasuvaarat (CH4, H2S, NH3) : -huolto- ja korjaustyöt -kaasuvaarat (CH4, H2S, NH3) : -biomassan käsinsyöttö Onnettomuudet -kaasuvuodot (ATEX, kaasulukot) Home: -tulevaisuudessa pilaantuneen rehun hyötykäyttö biokaasuksi? Varastointi jälkikaasualtaassa venttiili Varastointi käsitellyn materiaalin siirto varastoaltaisiin : : Onnettomuudet: -huolto- ja korjaus- -kaasuvuodot työt Melua generaattoreista? Materiaalin levitys pellolle lietelannan tapaan : -huolto- ja korjaustyöt Onnettomuudet: -rikkivetyvuoto -typpivuoto : -siirto koneilla ja/tai manuaalisesti? Onnettomuudet: -poikkeustilanteessa rikkivety/typpivuodot jälkikaasutusaltaasta? : -koneeseen nousu ja laskeutuminen (haju- ym. haittoja jälkikaasutuksen mennessä pieleen?) KO /

12 Pelletit pellettitehdas Sahanpurukasa

13 Poltto Poltto Tuhkan poisto Jätealueet Boilerit Tulistimet syklonit sähkösuodatin melu, lämpö. tulipalo raskasmetallit SiO2 PAH, VOC pölyt, kaadut Työmenetelmät hitsaus, polttoleikkaus rälläkkä, vasarointi muuraus Boilerin huolto Boilerin tuhkajäte pohjatuhkaa Boilerituhka lentotuhka melu, lämpö. tulipalo raskasmetallit SiO2 PAH, VOC pölyt, kaadut melu, lämpö. tulipalo raskasmetallit SiO2 PAH, VOC pölyt, kaadut

14 Hengityselimet ja hiukkasten kulku

15 Biologiset ja kemialliset altisteet Bioenergian tuotannossa työturvallisuushaittoja ei ole vielä selvitetty riittävästi Puupöly, epäorgaaninen pöly, bioaerosolit, dieselpakokaasu, ja kaasumaiset komponentit jätteen hajoamisesta ovat merkittäviä haittoja bioenergian tuotannossa: hankintaketju, polttolaitokset Bioaerosolit erityisesti haketuksessa ja murskauksessa Polttolaitosten huolto ja uunien huolto/korjaus ovat hyvin altistavia työvaiheita Raskasmetallipitoisuudet ovat merkittävä haitta

16 Fysikaaliset altisteet MELU Meluavia koneita bioenergian korjuuketjun alkupäässä, joskin kuljettajilla melualtistua alle 85 db(a), ulkomailla suurempia Voimalaitoksilla meluisia koneita ja laitteita ( db(a) TÄRINÄ Metsäkoneissa ja puutavara-autoissa sekä nostureissa paljon toimenpidenrajan ylittäviä mittauksia Torjunnassa kokeiltu rengaspaineen säätelyä Pitkäaikainen altistuminen melulle ja tärinälle hakkurissa, murskalla lisäselvittelyä SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Altistuminen mahdollista voimalaitoksissa, varavoima-asemilla SM -direktiivi (2013) raja-arvot kentille

17 Materiaalien lämpeneminen itsesyttyminen palaminen - räjähdykset Hapettumisreaktioiden vuoksi lämpötila nousee materiaalissa Biologiset ongelmat Kaasuongelmat Vaikuttavat tekijät Ulkolämpötila Materiaalin laatu ja määrä Räjähdys Minimi syttymislämpötila Minimi syttymisenergia

18 Torrefiointi VTT / C Wilen

19

20 Torrefiointi TYÖYMPÄRISTÖ RISKEJÄ

21 Tapaturmista Milloin alkaa bioenergian tuotanto? Kommentteja: Korjuuketjun alkupää? TOT- järjestelmä ei tunnista bioenergiaan liittyviä tapaturmia Tapaturmataajuus metsätöissä 11, yleinen taso 13,2 (v 2011) Metsätyöntekijöillä tapaturmaa/ 1000 palkallista vuodessa Uusi TOT TUTKA tulossa v 201x, otetaan huomioon tarkat luokittelut työn/toimialan suhteen

22 Tapaturmista Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu metsätraktoreiden korjaus- ja huoltotyössä Uudet koneet luotettavampia, tarve korjaus- ja huoltotöihin vähentynyt ja samoin onnettomuudet. Vain kuolemaan johtaneet tapaturmat tutkitaan riittävällä tarkkuudella ja tilastoidaan. Lisää selvitystä erityiskoneisiin (silppurit, murskaimet.) ja työmenetelmiin tienvarsilla ja voimalaitoksissa Kari Ojanen

23 Tapaturmista Kuvat: Kyösti Louhelainen

24 Rankapuu - pienpuu

25

26 Entä muu bioenergian tuotanto?

27 Lisätietoja Minna Ruokolainen, /urn_nbn_fi_uef pdf

28 Kysymyksiä?

Metsä- ja peltobioenergian tuotannon työterveys- ja -turvallisusriskien arviointi ja hallinta

Metsä- ja peltobioenergian tuotannon työterveys- ja -turvallisusriskien arviointi ja hallinta Metsä- ja peltobioenergian tuotannon työterveys- ja -turvallisusriskien arviointi ja hallinta Kari Ojanen, Kyösti Louhelainen, Minna Ruokolainen TTL Bioenergian tuotanto kasvava toimiala Nykyisenlainen

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN 1 Cleantech Finland Bioenergy hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, alueen kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu Ulla Lassi ja Bodil Wikman (toim.) BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi

Lisätiedot

BIOENERGIA SUOMESSA. ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki Tutkimuspäällikkö Satu Helynen, VTT Prosessit

BIOENERGIA SUOMESSA. ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki Tutkimuspäällikkö Satu Helynen, VTT Prosessit BIOENERGIA SUOMESSA ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki 1 Kotimaisten polttoaineiden energiakäyttö 2000 ja 2001* Mtoe TWh Milj. k-m 3 PJ Osuus Suomen energiankulutuksesta, % Mustalipeä 3,4 3.3 40 39

Lisätiedot

Biokaasulaskurin esittely

Biokaasulaskurin esittely Biokaasulaskurin esittely Heidi Rintamäki MTT Lannan ravinteet käyttöön -hyötyjä tilan taloudelle ja ympäristönsuojelulle Ylistaro, Esityksen sisältö Biokaasusta yleisesti Kannattavuuteen vaikuttavia asioita

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti Maatilojen energiaohjelman valmistelu Loppuraportti 17.1.2005 Ilari Aho Lea Gynther Juha Rautanen Kari Vikström 1 (50) Alkusanat Tässä raportissa kuvataan vuoden 2005 aikana tehty maatilojen energianohjelman

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO e n e r g i a Pasi Makkonen, asiakaspäällikkö VTT Kehitteillä sekapolttoon soveltuva pienen koon voimalaitos EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO tuottaa puhdasta energiaa lähellä 1 2 3 4 5 Jätteiden mukana Suomessa

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 83/12/1 Dnro PSAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 83/12/1 Dnro PSAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 83/12/1 Dnro PSAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT Tornion tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja tehtaan tuotannon nostamista koskeva

Lisätiedot

Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha

Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha Työterveyslaitos Helsinki 7.3.2011 2 LUKIJALLE Työterveyslaitos laatii vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2550. Turpeen tuotanto ja käyttö. Yhteenveto selvityksistä

VTT TIEDOTTEITA 2550. Turpeen tuotanto ja käyttö. Yhteenveto selvityksistä VTT TIEDOTTEITA 2550 Turpeen tuotanto ja käyttö Yhteenveto selvityksistä VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2550 Turpeen tuotanto ja käyttö Yhteenveto selvityksistä Arvo Leinonen (toim.) ISBN 978-951-38-7648-7

Lisätiedot