Kampus hyvinvoinnin tuottajana, esteetön ympäristö, ikäihmisen asuminen tulevaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kampus hyvinvoinnin tuottajana, esteetön ympäristö, ikäihmisen asuminen tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Kampus hyvinvoinnin tuottajana, esteetön ympäristö, ikäihmisen asuminen tulevaisuudessa Hyvinvointikampus kokonaisvaltaista hyvinvointia parhaalla sijainnilla seminaari , Järvenpää -talo Pekka Maijala, VTT

2 2 Esityksen sisältö Älykäs kaupunki VTT:n rooli älykäs kaupunki teemassa INKA -esimerkki kehittämissuunnitelmasta Poimintoja PP kehittämishankkeista Esimerkkejä kansainvälisistä tutkimuksista: Technologies, Innovations and Research for an Ageing Society Ikääntyvät ja teknologia EETTINEN NÄKÖKULMA Esimerkki Teknologiakartta -työkalusta: Teknologiat suhteessa ikäihmisten tarpeisiin Hyvä kampus on houkutteleva asuin-, kohtaamis- ja liiketoimintapaikka.

3 3 VTT approach to Smart City: From demand and user-driven vision to optimal reality Smart governance Zero Energy Buildings and Districts Solutions Mobility, Transportation and Services Smart City Energy, Water, Waste System Modeling and Simulation Asset Management Applications People and Health Care

4 Älykäs kaupunki Rakentuu paikallisille vahvuuksille Energiatehokas ja kestävä ICT tehostaa toimintoja Uusien ratkaisujen testaus Elinvoimainen elinkeinoelämä Käyttäjät mukaan Viihtyisä Liikkuminen on sujuvaa Turvallinen ja puhdas Palvelut helposti saatavissa Digitaaliset, tehokkaat palvelut

5 5

6 6 TupaTurva hanke, Kohti ikäihmisten tarvelähtöisiä palveluita Tampere: Kaupunginosan palvelujen kehittäminen Kuopio: Uusi ryhmäkotikonsepti OIVA: Haja-asutusalueen palvelut ja etädiagnostiikka Karviainen: Palvelukeskus ja muistiklinikka

7 7 IKÄIHMISET Yritys/kuntakohtainen kehitystyö Yritysryhmä- ja kuntatason kehitystyö Soveltava tutkimus TupaTurva yritysryhmä TupaTurva kuntakonsortio Geneerinen tutkimus TupaTurva tutkimus

8 Tampere case HÄRMÄLÄN IKÄKAMPUS Alueellinen verkosto / hoitoverkko (teknologinen kokonaisuus), jonka avulla eri toimijat yhdistetään Kampukseksi Petäjäkoti 2. Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat yhteen verkon avulla SenioritaloKuusela 3. Senioritalot yhteen: Taso?: asunnot, palveluohjaaja.. 4. Kodit hoivapalvelutuottajien yhteyteen: turva, hoitoja kuvaa käyttävät järjestelmät Hatanpään sairaala: Vaskikoti Akuutti, pitkäaikaishoito, Terveysasema Alueohjaaja Pekka Kotihoito: Etelän alue 7. Palveluohjaaja Pekka 6. Konsultointi eri osapuolien kesken..omaishoitaja, kotihoito, palveluohjaaja Pekka Kodit Omaishoitaja 5. Omaishoitajat hoivapalvelutuottajien yhteyteen: > Palveluohjaajan rooli

9 9 Uudet tuulet Toiminnalliset vaatimukset Uusien järjestelmien ja uusien teknologioiden käyttöönotto Markkinoiden muuttuminen Liiketoimintamalli-innovaatiot muut Hyvinvointikampuksen elinkaarenaikainen toiminta - osakokonaisuuksien hankinnasta kumppanuuteen Hankinnan valmistelu Elinkaaren aikaisten toimintojen mallintaminen Käyttäjien todellisten tarpeiden tunnistaminen Elinkaarenaikaisten kustannusten ja hyötyjen arviointi Riskien hallinta Turvaratkaisujen vaatimukset Järjestelmien yhteensopivuus Muut arvioinnin kriteerit Hankintaprosessin arviointi ja jatkuva kehittäminen Hankintaprosessin elinkaarimalli Hankintapäätös Hankintamenettelystä päättäminen Hankintapäätöksen tekeminen Kohteen suunnittelu Elinkaaren aikaisten toimintojen mallintaminen Käyttäjien todellisten tarpeiden tunnistaminen Tilaratkaisut Projektiriskien hallinta Turvaratkaisujen speksit Järjestelmien yhteensopivuus Hankintakriteerit muut Käyttö Päivitykset ja ylläpito Elinkaaritarkastelu Huolto- ja kunnossapito Ohjelmistopäivitykset Häiriötilanteet Tekniset Ulkopuoliset (myös henkilöt) Henkilö- ja tavaralogistiikan toimivuus Kiinteistöautomaation hallinta Hoivapalvelutoiminnan tuki Elinkaarihyödyt&kustannukset muut Käyttöönotto toiminnalliset tarkastukset Testaus ja koulutus Hoitajakutsujärjestelmät Kulunvalvonta Videovalvonta Hälytykset Kiinteistöautomaatio muut Rakentaminen Rakentamis- ja asennusaikataulujen yhteensovittaminen Kiinteistöautomaation rakentaminen muut

10 10 Technologies, Innovations and Research for an Ageing Society Design methodologies, service concepts, interaction paradigms and future usage cultures for an ageing society.

11 11 Quality of Life through life-based and human-driven design VTT s approach to technology is driven by the idea that technology should improve quality of life by adding value to everyday lives. The proper role of technology is to solve the real-life problems or challenges faced by people. This calls for a thorough understanding of the target users chosen form of life, and of the human and social values that people live by.

12 12 Senior citizens and consumer behaviour VTT studies the interplay between consumer and product characteristics, and analyses how this influences consumers' product perceptions and their subsequent decision making.

13 Trendit ja ajurit Vanheneva asuntokanta Tätä päivää Ikääntyminen Kuntatalouden kriisi Jatkuva tila Muistioireiset, päihde ja mielenterveys ongelmaiset asiakkaat lisääntyvät jatkuvaa Ikääntyvät miesten lukumäärä lisääntyy Jakauma pysyy samana Mahdollisuus valita hoitokunta Kokonaishoitonäkemys Vaativampi sukupolvi tulossa tottuneet palveluihin teknologinen osaaminen teknologian pelko vähenee Geriatrien osaaminen Omaiset Monikulttuurisuus Kahtiajakautuminen tulevaisuudessa Aikajänne palvelujen tarpeeseen nousee Yhteisöllisyys 13 Kolmassektori Omaehtoinen valmistautuminen eläkkeellejäämiseen Käyttäjien halu ja valmiudet kotona asumiseen Palvelurakenteen muutokset IT järjestelmien integroiminen Hoitomyyttien purkaminen Työvoimapula Talouden ja toiminnan läpinäkyvyys Maantieteellinen jakautuminen Markkinat Monisairaat Kahtiajakautunut asiakaskunta Seurapalvelut Älykäs asuinympäristö kotonaasumisen tukena Tuotteet ja palvelut Teknologiatukihenkilö (tele care) tarvitaan heti seniorgoogle Asiakasillat ikäihmisille ja omaisille Passiiviset turvaratkaisut Kansainväliset markkinat Lakisääteinen markkina vs. palvelumarkkinat Esteettömyys asuntorakentamiseen Kolmassekstori, potilasyhdistys Lyhytaikainen kuntoustuspaikka Ennaltaehkäisevät palvelut ja teknologiat Yhteiskunnan hankinta avustus Design tuotteet vrt. silmälasit Lähipalveluntarve, konkreettinen kotitori Aktiivinen asiakkaan terveydentilan monitorointi Sosiaalinen verkosto teknologian avulla Räätälöidyt palvelut, asiakassegmentointi Suuremmat palvelukeskittymät Erilaiset rahoitusratkaisut Yhdistysklusteri Aktiivinen kuntoutusrobotiikka Turvallinen ikääntyminen Palveluseteli Etäratkaisut Yhdistetyt tuotteet ja palvelut Yhteisasuminen Osaamine n ja teknologia Teknologia on olemassa Työntekijän tukeminen hoitotyössä Palvelubussi Työtapojen muutos Henkilöstön osaaminen Olemassa olevien teknologioiden käyttöönotto, implementointi, työtapojen muutos Aktiivinen oma hyvinvoinnin ja terveyden seuranta Tulkkausteknologia Yhden luukun periaate; integrointi Nykytila 2013 Lyhyt aikajänne (1 5 vuotta) Pitkä aikajänne (5 15 vuotta)

14 IKÄÄNTYVÄT JA TEKNOLOGIA EETTINEN NÄKÖKULMA Eettiset nyrkkisäännöt ikääntyville suunnatun teknologian kehittämiseen Jaana Leikas ja Veikko Ikonen, VTT

15 ARVOKESKEINEN SUUNNITTELU Eettisesti hyväksyttävät tekniset sovellukset? SUUNNITTELUN VAIKUTUKSET Miten suunnitella eettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja? SUUNNITTELUPERIAATTEET JA -MENETELMÄT 15

16 SUUNNITTELUN VAIKUTUKSET Teknologian rooli yhteiskunnassa - yhteiskunnan tulee hyödyntää teknologiaa siten, että se lisää kansalaisten elämänlaatua eikä aiheuta kenellekään haittaa Internet SMS Saatavuus (E-inclusion) - palvelujen tulee olla kaikkien käyttäjäryhmien saatavilla fyysisistä tai psyykkisistä toiminnanvajavuuksista huolimatta 16

17 SUUNNITTELUPERIAATTEET JA -MENETELMÄT 17 KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU (HCD) Käyttäjien äänen kuuleminen - tarpeista lähtevä iteroiva suunnittelu Käyttökokemuksen ja hyväksyttävyyden arviointi Eettisesti suositeltava lähestymistapa teknologian kehittämiseen Yhdistää eettisen ja business-ajattelun 17

18 IKÄÄNTYMINEN Ikääntymisen mukanaan tuomat ongelmat näkemisessä, kuulemisessa, liikkumisessa, muistamisessa Toimintakykyyn vaikuttavat elinympäristö, kulttuuriset odotukset, tahto, motivaatio, elämänhallinta, pystyvyyden tunne 18

19 UBIIKKIYHTEISKUNTA ja PYSTYVYYDEN TUNNE 19 "Suomi takaisin tietoyhteiskuntien ykkösketjuun" (ministeri Susanna Huovinen) mutta Teknologian kehitys palvelee eniten työelämässä mukana olevia. Teknologian kehitys kiihtyy koko ajan. Ero kyvyssä hyödyntää uusia järjestelmiä kasvaa - syrjäytyvätkö ikäihmiset? Inhimillinen tekijä: vanhusten masennus - yhteiskunnan nopea tekninen kehitys ahdistaa Ikääntyvien idealiike, VTT "Designing high quality / designing specified quality?" 19

20 YKSINÄISYYDEN TAKLAAMINEN Joka kolmas yli 65 vuotias suomalainen kokee olevansa yksinäinen yli 65-vuotiaat tekevät Suomessa noin 200 itsemurhaa vuodessa! Ihmisen kokema yksinäisyys on riski masentumiselle, dementoitumiselle, sairastamiselle ja toimintakyvyn heikkenemiselle, laitokseen joutumiselle, ennenaikaiselle kuolemalle. Miten teknologia voi auttaa? 20

21 TEKNOLOGIA & ETIIKKA Jos haluamme teknisten sovellusten käytön vaikuttavan tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, turvallisuuden, kestävän kehityksen ja avoimuuden lisääntymiseen yhteiskunnassamme, meidän on huolehdittava, että kehittämämme teknologia sisältää nämä hyvät päämäärät. Teknologia muokkaa tapaamme kokea itsemme ja lähimmäisemme. 21

22 22 Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa Kotien ja terveydenhuollon teknologialla on yhteisiä piirteitä. Tämä teknologia suuntautuu hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn parantamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon teknologia synnyttää usein yksipuolisen mielikuvan vain sairauksia ja toiminnan vajavuutta ehkäisevistä tai kompensoivista tuotteista ja palveluista. Tulevaisuudessa huomattava määrä iäkkäitä varsin terveitä ja itsenäisiä ihmisiä käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiaa ja muokkaa keskustelua teknologiaan kohdistuvista tarpeista, toiveista ja käyttäjävaatimuksista. On tärkeää huomata, että teknologian käyttöön liittyvät samat eettiset kysymykset kuin hoitoon yleensä. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

23 Teknologiakartta: olemassa olevat teknologiat suhteessa ikäihmisten tarpeisiin Jere Jännes, Tutkija VTT

24 24 Teknologia ja tarpeet Teknologian avulla voidaan Mahdollistaa ikäihmisen pidempi kotona asuminen Parantaa turvallisuutta asumismuodosta riippumatta Kohdentaa esim. hoitohenkilökunnan resursseja aiempaa tehokkaammin Teknologian käyttö ei korvaa ihmissuhteita, vaan teknologian pitäisi tukea niitä (uskallus liikkua ulkona, mahdollisuus osallistua ja toteuttaa itseään ) Erilaisia teknologiaan perustuvia ratkaisuja asumisen turvallisuuden parantamiseksi on olemassa paljon Kohtaavatko ikäihmisten tarpeet ja tarjottava teknologia toisensa? Tavoitteena pitäisi olla luoda teknologiaa tarpeisiin ei tarpeita teknologioille! Järjestelmien integroitavuus (teknologiset kokonaisratkaisut) ja teknologioihin liittyvä palvelutarve

25 25 Teknologian hankinta ja valinta Teknologiaa ei tule hankkia vain koska sitä on tarjolla tai halutaan osoittaa edistyksellisyyttä Tarvekartoitus Jokainen ihminen on yksilö, jolla on omat tarpeensa Tarpeet muuttuvat elämän aikana (vanheneminen, sairaudet, muutokset toimintakyvyssä ) Tarpeiden kartoitus on siis tehtävä yksilöllisesti ja sitä on päivitettävä riittävän usein Teknologian valinta oltava tapauskohtaista Yleispäteviä teknologisia kokonaisratkaisuja ei ole Järjestelmät räätälöivä tarvelähtöisesti

26 26 Teknologiakartan tavoitteet Teknologian jäsentely turvallisuuden osa-alueiden välityksellä Ikäihmisten kodeissa tehtävät tarvekartoitukset Pohjana voivat toimia esimerkiksi riskianalyysi, tarkistuslistat tai Suomen Kuntaliiton omistama RAVA -toimintakykymittari Puutteiden havaitseminen ja kohdentaminen eri turvallisuuden osa-alueille Teknologioiden valinta turvallisuuden osa-alueen mukaan Puutteet toimintakyvyssä voivat estää tiettyjen teknologioiden hyödyntämisen Erilaisiin tarpeisiin vastaavien teknologioiden löytäminen

27 27 Teknologiakartta

28 28 Teknologiakartan hyödyntäminen Julkinen sektori ja asumispalvelujen tuottajat Kotona asumisen tukeminen (tarpeiden tunnistus ja teknologian hankinta) Hoitolaitosten teknologiahankinnat Tuottavuuden parantaminen ja resurssien tehokkaampi käyttö (Mitä voidaan ratkaista teknologialla?) Yritykset Teknologian kehittäminen (vastaamaan tarpeita) Markkinointi Kilpailutukset Kuluttaja Olemassa olevan teknologian selvittäminen Omien tarpeiden mukaisen teknologian valinta

29 Ikäihmisten arvojen mukaiset palvelut 29 Palveluvisio Yhteiskehittäminen kunnan, yksityisen sektorin ja tutkimuksen kanssa Uudet palveluverkostot Ikäihmisten palvelutarpeiden muutos tulevaisuudessa Palveluiden järjestämisen rakenteellinen ja sisällöllinen muutoshallinta Vaihtoehtoisten muutospolkujen riskien ja mahdollisuuksien analysointi Palvelustrategian päivitys ikäihmisten näkökulmasta Kuntien ja yritysten välinen yhteistyö ja oppimisprosessi Innovaatioympäristön luominen jatkuvassa vuorovaikutuksessa yritysten, julkisen sektorin, ikäihmisten ja omaisten kesken Uusien toimintamallien ja ratkaisujen konseptointi, pilotointi ja juurruttaminen Uusi, ketterä, proaktiivisesti muutostarpeisiin mukautuva palveluekosysteemi Alueellisen palvelukyvykkyyden aktiivinen varmistaminen Ikäihmisten arvostuksen nostamien Ikäihmisen omaan valintaan perustuva toimintatapa Kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavat palvelualue- ja liiketoimintamallit Kunnan palvelurakenteen ennakoiva kokonaisoptimointi perustuen verkoston toimijoiden erilaisiin vahvuuksiin sekä innovaatioihin kannustavaan yhteistyöhön ja hankintoihin Viitekehys tutkimukselle sekä kunta- ja yrityskohtaisille kehitysprojekteille

30 30 Hyvä kampus on houkutteleva asuin-, kohtaamis- ja liiketoimintapaikka Kampusalueen vetovoimaisuus kaikille sidosryhmille: asukkaat ja muut palvelujen käyttäjät, palvelujen tarjoajat (yritykset ja kaupunki) sekä rakentajat / elinkaaripalvelujen tuottajat Hyvät yhteydet ja helppo asiointi Kaikki intressiryhmät kytkettävä mukaan heti alusta alkaen luomaan Hyvä kampus visiota ja toiminnallista mallia. Esteettömyys ja mukautuvuus muuttuviin tarpeisiin toiminnallinen elinkaarimalli suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi Uudet rahoitusmallit aktiiviseen käyttöön

31 31 Lisätietoja VTT:n tutkimuksista ja palveluista Jaana Leikas Principal Scientist, Adjunct Professor, member of board of International Society for Gerontechnology , Pekka Maijala Business Development Manager

32 32 KIITOS!

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Pirjo Hartikainen (toim.) HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 61 MIKKELIN

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä Anne Lounamaa Kati Matikainen Julia Kantorovitch (toim.) TYÖPAPERI 6 2013 TYÖPAPERI 6/2013 Anne Lounamaa, Kati Matikainen, Julia Kantorovitch (toim.) Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Eila Pennala. Ikääntyvät ja arjen teknologia. Selvitys Aijjoos-hankkeelle

Eila Pennala. Ikääntyvät ja arjen teknologia. Selvitys Aijjoos-hankkeelle Eila Pennala Ikääntyvät ja arjen teknologia Selvitys Aijjoos-hankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot