SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t"

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Tiedoksi lautakunnalle Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2014 Teknisen lautakunnan kokousten pöytäkirjojen tarkistaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna 2014 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014 Rakennusjärjestyksen uusiminen Vanhusneuvoston asettaminen Kaavoituskatsaus 2014 Esteellisyyssäännösten tarkastelu Sisäisen valvonnan raportti Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen/ylitysoikeuksien hakeminen Hakepolttoaineen hinnan tarkistus ja energiamaksun korottaminen Muut asiat

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1/2014 sivu 1 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Savukosken kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Koskenniemi Viljo Boman Tuula Pulska Petteri Karvonen Tuovi Mustajärvi Matti puheenjohtaja jäsen, varapuheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Halonen Jouni Harju Irja Aarrevaara Mauri Ahtinen Jarmo Kotavuopio Keijo kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja toimistopäällikkö rakennustarkastaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Todettiin. :t 1-12 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Mustajärvi ja Petteri Pulska. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Viljo Koskenniemi Jarmo Ahtinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Savukoski Toimistopäällikkö Allekirjoitus Jarmo Ahtinen

3 TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE Tekn.ltk 1 Viranhaltijapäätökset: 1.Teknisen toimiston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset Myönnetyt rakennusluvat: 2. Myönnetyt rakennusluvat ajalta Luettelo liitteenä. Ahma: 3.Jätevesipuhdistamon päästötarkkailun testausseloste. 4.Talousveden testausseloste. 5.Niemiharjun suljetun kaatopaikan ympäristötarkkailun raportti v Muistiot: 6. Savukosken kunnan ja Lapin Ely-keskuksen välinen kehittämiskeskustelu muistio. 7. Vastine Raimo Haapakosken oppisopimuskoulutukseen Toimistopäällikkö: Merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta: Merkittiin tiedoksi. TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 Tekn.ltk 2 Kunnan hallintosäännön 31 :n mukaan lautakunnan kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Toimistopäällikkö: Tekninen lautakunta päättää, että lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa kunnanvirastolla alkaen kello Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lautakunnan esityslistat lähetetään lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja liitteen mukaisesti lehdistölle salassapidettäviä asioita lukuunottamatta. Lautakunnan kokousten asialistat lähetetään valtuustoryhmien puheenjohtajille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille. Kopiot tarkistetuista kokouspöytäkirjoista lähetetään niille tarkastuslautakunnan jäsenille, jotka on nimetty lautakunnan toiminnan arviointiin. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMI- NEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN VUONNA 2014 Tekn.ltk. 3 Kunnan hallintosäännön 43 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä

4 toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimistopäällikkö: Tekninen lautakunta päättää, että - teknisen lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävänä kuukauden 10. ja 25. päivänä; jos nämä ovat pyhäpäiviä, seuraavana arkipäivänä toimiston aukioloajan kunnanvirastossa - kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa - teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä samoin kuin lautakunnan kokousten pöytäkirjat. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävillä pidossa huomioidaan salassapitosäännökset. Johtoryhmä päättää yhtenäisestä menettelystä kaikissa kunnan toimielimissä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014 Tekn.ltk. 4 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnalle vuodelle 2014 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille Teknisen lautakunnan toimintamenot vuodelle 2014 ovat euroa, toimintatulot euroa ja toimintakate nettona euroa. Investoinneissa on varattu määrärahaa euroa kiinteistöjen lämmönvaihtimien uusimiseen. Nykyään kiinteistöissä on parannettu energiansäästöä huomioiden myös säätölaitetekniikkaa ja automaatiota. Näitä ovat hiilidioksidin määrän tunnistava ilmastoinninohjaus ja liiketunnistimilla toimiva valaistus. Toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy omaksi käyttötalouden suunnitelmaksi liitteen mukaisen kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion. Investoinneissa kiinnitetään huomiota energian säästämiseen myös automaatiota ja säätölaitetekniikkaa parantaen. Tekninen lautakunta: Keskustelun jälkeen päätösesitys hyväksyttiin RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN Tekn.ltk 5 Rakennusjärjestys on pakollinen kunnallinen normisto (MRL 14 ). Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

5 Rakennusjärjestyksen määräykset koskevat rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asia toisin päätetty. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 15 ). Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava samaa menettelyä kuin kaavoituksen vuorovaikutuksessa ja osallistamisessa sekä rakennusjärjestyksen nähtäville asettamisessa. Ehdotus rakennusjärjestykseksi on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Ehdotuksesta on pyydettävä lausunto Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta sekä naapurikunnilta (MRA 6 ). Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää asettaa liitteen mukaisen uuden rakennusjärjestyksen ehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot MRA 6 mukaisesti. Tekninen lautakunta: Päätösesitys nähtäville asettamisesta hyväksyttiin pienillä tekstin tarkistuksilla. VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN Tekn.ltk 6 Khall Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi sekä iäkkäiden Kvalt sosiaali- ja terveyspalveluista on tullut voimaan 1. heinäkuuta :n mukaan lain tarkoituksena on: 1. tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista; 2. parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa 3. parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää; sekä 4. vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista. Kunnan velvollisuuksista on säädetty mm. seuraavaa:

6 Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. (4 ) Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. (5 ) Laissa on myös määräyksiä mm. kunnan yhteistyövelvollisuudesta, palvelutarpeiden selvittämisestä, palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta, niiden riittävyydestä ja laadun arvioinnista, hoidon ja huolenpidon toteuttamisen periaatteista. Lain 11 :n mukaan on kunnan asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyvää väestöä koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, jotka liittyvät ikääntyneen väestön hyvinvointiin, olosuhteisiin ja palveluihin. Lapin Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta on esittänyt kunnille, että vanhusneuvoston jäsenistä vähintään puolet olisi eläkeläisjärjestöjen esittämiä henkilöitä. Luottamus- ja virkamiesportaiden edustajia voidaan tarvittaessa käyttää kokouksissa asiantuntijoina. Puoluepoliittiset valinnat on syytä unohtaa kokonaan. Lisäksi neuvottelukunta on lähettänyt vanhusneuvostojoen toimintasäännön mallin, jota kunnat voivat käyttää ohjeena. Khall Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa viisijäsenisen vanhusneuvoston Savukosken kuntaan. Valtuusto valitsee jäsenet niin, että siinä on kolme jäsentä Eläkeliiton Savukosken yhdistys ry:stä ja yksi jäsen sosiaalilautakunnasta sekä teknisestä lautakunnasta. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävät tulevat vanhuspalvelulaista. Neuvosto laatii ehdotuksen toimintasäännöksi, jonka kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy. Neuvoston kokouskulut katetaan toimikuntien määrärahoista. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen muutoin, mutta neuvoston jäsenmääräksi esitetään seitsemää.

7 Jäsenet esitetään valittavaksi niin, että siinä on Eläkeliiton Savukosken yhdistys ry:stä kaksi jäsentä, SPR:stä yksi jäsen, Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:stä yksi jäsen sekä sivistyslautakunnasta, teknisestä lautakunnasta ja sosiaalilautakunnasta kustakin yksi jäsen. Sihteeriksi nimetään sosiaalisihteeri Sinikka Savukoski. Yhdistykset nimeävät keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa Kvalt Asiasta käydyn keskustelun aikana Erkki Hast esitti, että Eläkeliiton Savukosken yhdistys ry:stä valittaisiin kolme jäsentä neuvostoon ja esitti varsinaisiksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Jorma Peltola (varalle Ritva Halonen), Aimo Kakkinen (varalle Maija Pulliainen), Inkeri Marjala (varalle Sirkka Tossavainen) Lisäksi Erkki Hast esitti SPR:n edustajaksi Hellevi Kangasta ja varalle Veikko Pääkköä. Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi Erkki Hastin esityksen Eläkeliiton Savukosken yhdistys ry:n nimeämistä kolmesta jäsenestä, mutta totesi, että muut yhdistykset valitsevat neuvostoon omat edustajansa ja toimittavat nimeämiset kuntaan. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Tekn.ltk 6./.. Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää nimetä yhdeksi jäseneksi vanhusneuvostoon puheenjohtaja Viljo Koskenniemen. Tekninen lautakunta: Viljo Koskenniemi esitti vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Tuovi Karvosta. Tuovi Karvonen esitti Viljo Koskenniemeä varajäseneksi. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyt esitykset. KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2014 Tekn.ltk 7 MRL 7 mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Keskeistä tiedottamisessa on, että kunnat voivat hoitaa kuntalaisten ja muiden osallisten informoinnin eri keinoja yhdistellen. Liitteenä on Savukosken kunnan kaavoituskatsaus vuodelle Toimistopäällikkö: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttä-

8 väksi liitteen mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle Kaavoituskatsaus asetetaan nähtäväksi kunnan nettisivuille, ilmoitustaululle ja tekniseen toimistoon sekä lähetetään tiedoksi Lapin liitolle ja Lapin ELY-keskukselle. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin lisäyksellä, että kaavoituskatsaukseen lisätään kartta osoittamaan kaavaalueiden sijainti. ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN TARKASTELU Tekn.ltk 8 Tilintarkastaja on esittänyt, että kunnan toimielimissä käytäisiin läpi esteellisyyssäännökset ja todettaisiin sekä kirjattaisiin mahdolliset pysyvät jääviydet. Esteellisyys määräytyy kuntalain 52 :n mukaan valtuutetun osalta ja muiden luottamushenkilöiden, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Liitteenä ovat edellä mainitut lainkohdat. Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun esteellisyyssäännöksistä ja esteellisyyden vaikutuksista. Mahdolliset pysyvät jääviydet kirjataan, jos niitä on. Tekninen lautakunta: Lautakunta keskusteli esteellisyyssäännöksistä ja esteellisyyden vaikutuksista. SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI Tekn.ltk 9 Teknisen lautakunnan sisäisiksi valvojiksi on valittu Tuovi Karvonen ja Tuula Boman. Heistä Tuula Boman oli omien työkiireiden vuoksi estynyt osallistumaan tarkastuksiin, joten lautakunnan puheenjohtaja Viljo Koskenniemi oli mukana tarkastuksissa. Tarkastajat kiersivät kaikki teknisen toimen työpisteet ja haastattelivat henkilöstön. Liitteenä on tarkastuksesta kirjoitettu raportti. Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun sisäisten tarkastajien tekemän raportin pohjalta ja tekee tarvittavat muutokset liittyen henkilöstön hallintoon ja toimintaan. Tekninen lautakunta: Keskustelussa tuli lisäyksenä, että parina työskentelyä tulee käyttää vain, kun se on itse työ tai työturvallisuus huomioiden välttämätöntä. Lämpölaitoksen toimintavarmuutta tulee parantaa automaation nykyaikaistamisella. Tavoitteena on luopua kokonaan varallaolosta ja päivystyksestä. Kelan korvauksen piiriin pudonneille työttömille tulisi tehdä aktivointisuunnitelmat niin, että ne mahdollistaisivat myös

9 - kotipalvelun aputöitä esim. lumitöiden ja polttopuiden tekoa/kantamista. Traktorin hankintaa esitetään vuoden 2015 talousarvioon. VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / YLITYSOIKEUKSIEN HAKEMINEN Tekn.ltk 10 Teknisen lautakunnan talousarviossa vuodelle 2013 oli varattu määrärahaa toimintamenoille euroa ja toimintatuloille euroa. Menot ovat ylittyneet euroa ja tuloja kertyi arvioitua enemmän euroa. Siten koko teknisen lautakunnan toimintakate on euroa huonompi kuin talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa. Sosiaalitoimen rakennuksissa näkyy sekä menoissa että tuloissa Saukodin tulipalo. Omavastuun vähennys euroa jää kunnalle ylimääräiseksi menoksi tapahtuneesta palovahingosta. Sivistystoimen rakennuksissa menot ovat ylittyneet eurolla. Vuokra-asunnoissa menojen ylitys on euroa ja tulot alittuivat euroa, joten nettokuluna ylitys on euroa. Tyhjillään olevia vuokrahuoneistoja oli Sau-Sarvi I yksi koko vuoden ja Sau-Sarvi II kaksi isoa huoneistoa. Sau-Sarvi III oli peruskorjauksen vuoksi osittain ilman vuokralaisia. Asunto Oy Martintuvan vuokratulot alittuivat euroa neljän vuokrahuoneiston tyhjillään olon vuoksi ja menot ylittyivät euroa, nettona toimintakatteen ylitys siten yhteensä euroa. Asunto Oy Tanhuankankaan vuokratulot jäivät ali euroa, kun kaksi huoneistoa oli tyhjillään 12 kk ja 7 kk viime vuodesta. Konekalustossa näkyy tuloissa vanhan traktorin myynti eurolla. Tunturialueen jätehuollon avustuksia saatiin takautuvasti edelliseltä vuodelta, joten nyt kate näkyy euroa parempana. Vesihuoltolaitokselle vesimaksuja kertyi euroa ja jätevesimaksuja euroa. Menot alittuivat noin euroa. Lämpölaitoksen tulot toteutuivat 98 %, joten alitusta jäi euroa. Toimintamenot ylittyivät euroa ja siten koko lämpölaitoksen toimintakate alittui euroa. Liitteenä on talousarvion vuodelle 2013 toteutuma sekä selvitys Saukodin palovahingosta. Toimistopäällikkö: Menojen ylitykset ja tulojen alitukset esitellään kokouksessa. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vuoden 2013 talousarvioon ylitysoikeuden hakemista kunnanvaltuustolta alla olevan mukaisesti: 7300 Henkilöstö menot Sivistystoimen menot rakennukset 7340 Vuokra-asunnot menot tulot

10 7900 Lämpölaitos menot tulot Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selvitti ylityksien muodostumista. Käydyn keskustelun jälkeen päätösesitys hyväksyttiin. HAKEPOLTTOAINEEN HINNAN TARKISTUS JA ENERGIAMAKSUN KOROTTAMINEN Tekn.ltk 11 Lämpölaitokselle hakepolttoainetta toimittavan Pohjois-Pohjanmaan Metsämarkkinat Oy:n kanssa on allekirjoitettu hakkeen toimitussopimus Hakkeen hinta on sidottu Foexin julkaisemaan metsähakkeen indeksin mukaiseen hintaan. Lisäksi hakepolttoaineen hintaa on korotettu alkaen 2,30 /MWh (alv 0%). Perusteluna on valtiovallan toimenpiteenä haketustuen poistuminen vuoden vaihteessa, jota ei ole ollut tiedossa hankintasopimusta tehtäessä. Haketustuen suuruus on ollut 1,70 /i-m3 eli 2,30 /MWh. Hankintasopimuksessa on maininta kohdassa 12. Verot ja maksut, mikäli valtiovallan lainsäädännöllisestä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat Myyjän polttoaineen tuotantoon, hankintaan ja toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet muuttuvat tai tulevat uusina voimaan, eikä niitä sopimusta tehtäessä tai hinnan muutoksista sovittaessa ole voitu ottaa huomioon polttoaineen hinnassa, sitoutuvat sopijapuolet neuvottelemaan niiden vaikutuksen siirtämisestä lisäävästi tai vähentävästi polttoaineen hintaan voimaantulohetkestä lähtien. Foex-indeksin mukainen hakkeen hinta on sopimushinta 25,98 /MWh korjattuna indeksien keskihinnan muutoksella. Indeksin mukainen hinta on noussut 18,29 => 19,08 eli 4,3 %. Viime vuoden indeksin tarkistamisen vaikutus hintaan on 0,79 /MWh. Hukkalämmön osuus lämmönjakelussa on 19 %, joka tulee myös huomioida asiakkaille myytävän energian hinnan määrityksessä. Siten korotustarve on 1,00 /MWh. Lämpölaitoksen nykyinen veroton energiamaksu on 68,20 /MWh ja se tuli voimaan alkaen. Toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy hakkeen toimittajalle Foexindeksin mukaisen hinnan tarkistamisen 1,12 /MWh vuoden 2013 toimituksille. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että se korottaa lämpölaitoksen energiamaksun 69,20 /MWh (alv 0%) alkaen. Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö esitti asian jättämistä pöydälle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti MUUT ASIAT Tekn.ltk 12 Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

11

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot